P. 1
BORANG CUTI TANPA GAJI BAGI CUTI BERSALIN ANAK KE 6

BORANG CUTI TANPA GAJI BAGI CUTI BERSALIN ANAK KE 6

|Views: 2,967|Likes:
Published by Mazni Markom

More info:

Categories:Types, Letters
Published by: Mazni Markom on Apr 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2014

pdf

text

original

LAMPIRAN B

PERAKUAN BERSALIN DAN PERMOHONAN CUTI
BAGI GURU WANITA (P.P Bil. 2/98)
(P.A. 54)
Kepada PENGETUA SMK TAMAN KERAMAT
.....................................................................
(Ketua Jabatan)
1. Adalah dimaklumkan bahawa saya telah bersalin pada dan dengan ini
……………………..
mengambil Cuti Bersalin kali pada hingga
………. ……..……… ………………..
2. Bersama - sama ini disertakan perakuan bersalin daripada pihak hspital.
!. "aya memhn untuk mengambil #uti seperti berikut-
(a) Cuti Berga$i %enuh dalam #uti penggal seklah selama hari mulai
............... …………
hingga
………….
(b) Cuti "eparuh &a$i dalam penggal seklah selama hari mulai
................ ………........
hingga
………….....
(#) Cuti 'anpa &a$i dalam penggal seklah selama hari mulai hingga
................... ……..….
………….
(d) Cuti 'anpa &a$i selama hari mulai hingga
............... …………..... ………….…...
(e) Cuti (en$aga Anak ( tanpa ga$i ) kali selama hari
………………... ...........................
mulai hingga
…………….. ……………
'arikh ) .................... 'andatangan %emhn ) ………………………………
*ama ) …………………………………………………
Jawatan ) ……………………………………………….
(a) Cuti Bersalin Berga$i %enuh bagi bersalin kali ke ……….. selama ………. +, hari mulai
……… hingga ……….. diluluskan.
(b) Cuti Bersalin Berga$i %enuh dalam #uti penggal seklah selama ……… hari mulai …….
hingga ……….. diluluskan-tidak diluluskan.
(#) Cuti "eparuh &a$i selama ……………. hari mulai ……………… hingga ………………
diluluskan-tidak diluluskan.
(d) Cuti 'anpa &a$i selama ……………. hari mulai ………………… hingga …………..….
diluluskan-tidak diluluskan.
(e) Cuti (en$aga Anak ( tanpa ga$i ) kali ………... selama …...….… hari mulai ...................
hingga …………. diluluskan-tidak diluluskan.
'arikh…………………. …………………………………………………
'andatangan %egawai /ang (eluluskan Cuti
*Potong mana yang tidak berkenaan.
%emhn telah diberitahu pada…………………………….
Cuti telah direkdkan pada………………………………...
('indakan ini hendaklah diambil setelah #uti diluluskan).
……………………………….
b.p. %egawai %entadbiran

Untuk kegunaan pejabat.
CUTI BERSALIN
1. Cuti Bersalin kali pertama pada ……………… hingga ………………….
2. Cuti Bersalin kali kedua pada ………………… hingga ………………....
!. Cuti Bersalin kali ketiga pada ………………… hingga …………………
0. Cuti Bersalin kali keempat pada ………………. hingga ………………...
1. Cuti Bersalin kali kelima pada ………………… hingga ………………...
CUTI MENJAGA ANAK (tanpa gaji)
1. Cuti (en$aga Anak kali pertama selama ……… hari mulai ………….. hingga …………....
2. Cuti (en$aga Anak kali kedua selama ………... hari mulai ………….. hingga ………….....
!. Cuti (en$aga Anak kali ketiga selama ………... hari mulai ………….. hingga ………….....
0. Cuti (en$aga Anak kali keempat selama ……... hari mulai ………….. hingga ………….....
1. Cuti (en$aga Anak kali kelima selama ……….. hari mulai ………….. hingga …………....
K!"#$%$& C"'i ('l$% !&))"&$*$& li!$ (5) *$li C"'i B+($li&
'arikh Bersalin ) …………………………
1. Cuti Berga$i %enuh dalam #uti penggal seklah selama …………. hari mulai …………….
hingga ……………..
2. Cuti "eparuh &a$i dalam penggal seklah selama……………… hari mulai ………………
hingga ……………..
!. Cuti 'anpa &a$i bagi temph selepas Cuti Berga$i %enuh dan - atau Cuti "eparuh &a$i di
atas selama……………. hari mulai ………….. hingga …………..
Jumlah Cuti Bergaji Penuh, Cuti Separuh Gaji dan Cuti Tanpa Gaji hendaklah tidak melebihi 6 hari dari
tarikh ber!alin.
(untuk diisi leh pemhn)
i) "aya sahkan bahawa #uti yang saya ambil mulai dari hingga
…………... ……………
ialah bagi anak yang .pertama-kedua-ketiga-keempat dll.
ii) 'arikh lahir bagi anak-anak-anak sebelumnya adalah seperti berikut iaitu dikira mulai 1.1.1231.
(bagi guru)
(a) Anak %ertama )
.................................
(b) Anak Kedua )
.................................
(#) Anak Ketiga )
.................................
(d) Anak Keempat )
.................................
(e) Anak Kelima )
.................................
. ptng mana tidak berkenaan.
..................................................
('andatangan pemhn)
%engarah %ela$aran "elangr
"aya sahkan bahawa
.........................................................................................................................
*. K-%
...............................................................
Adalah . layak-tidak layak diberi #uti bersalin berga$i penuh berdasarkan %erintah Am Bab 4C4 Bil.
215 2+ atau 10 dan surat %ekeliling Kementerian %ela$aran (alaysia Bil. K%(%%),,0+-12Jld.111-(2)
bertarikh 23 *6ember 127,.
2. 8ikembarkan bersama-sama ini salinan kenyataan #uti beliau yang lengkap iaitu mula
berkhidmat hingga sekarang.
. ptng yang tidak berkenaan
..................................................
(Ketua Jabatan)
(9ntuk kegunaan Jabatan)
i) Cuti di atas disahkan betul
ii) "ila #atatkan di dalam Buku %erkhidmatan
iii) :ain-lain ulasan $ika ada
..................................................
b.p %engarah %ela$aran "elangr
PERMOHONAN CUTI BERSALIN Borang kpd.Pek. Jab Bil. "#$%
%egawai %erubatan
.....................................................................
Berbahagialah dapat kiranya tuan memeriksa %uan
...............................................................................
yang beker$a di Jabatan-"eklah ini. &a$i pkk pegawai ialah ;( sebulan dan beliau
................
adalah kakitangan kera$aan.
'arikh ) ............................ ..................................................
(Ketua Jabatan)
"aya telah memeriksa pegawai di atas dan saya berpendapat bahawa ia mengandung dan tarikh di$angka
bersalin ialah pada ................................
'arikh ) ............................ ............................................................
(%egawai %erubatan 8an Cp ;asmi)
%egawai %erubatan
...........................................
"ila beritahu tarikh sebenar pegawai ini bersalin dan diakukan bleh bertugas semula.
'arikh ) ............................ ..................................................
(Ketua Jabatan)
%engarah %ela$aran
Jabatan %ela$aran Jhr
i) 'arikh sebenar ia bersalin ) ..............................
ii) 8iakukan bleh bertugas mulai daripada ) ..............................
'arikh ) ............................ ............................................................
(%egawai %erubatan 8an Cp ;asmi)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->