7 PUASA YANG DIHARAMKAN DALAM ISLAM

18 Desember 2010 at 19:20 · Filed under Agama, SCHOOL and tagged: Agama, haram, Islam, PUASA

1. Puasa Pada Dua Hari Raya Ketahuilah bahwa, Allah subhaanahu wa Ta‟ala telah mengharamkan berpuasa pada dua hari raya, yaitu: hari raya idul Fitri dan hari raya idul adhaa, karena pada kedua hari itu semua orang berada dalam keadaan senang dan gembira serta mendapatkan beberapa kelezatan yang tidak dilarang Allah. juga orang menampilkan sifat murah hati dan dermawan terhadap golongan fakir miskin dengan berpuasa pada kedua hari raya itu, maka tidak akan tampaklah kesemuanya itu. Hari raya idul fitri jatuh pada tanggal 1 syawal. sesudah semua ummat islam menunaikan ibadah puasa sebulan penuh sedangkan hari raya idul adhaa jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. pada hari itu , semua orang yang berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji , telah selesai melaksanakan seluruh manasik haji, sehingga mereka bergembira ria sebagai pernyataan syukur kepada Allah,karena telah berhasil melaksanakan ibadah yang maha berat itu. 2. Puasa Pada Hari Tasyrik Hari Tasyrik itu iala hari-hari sesudah hari raya idul Adhaa, tepatnya tanggal 11,12,13 Dzulhijjah.Adapun sebab-sebab diharamkannya berpuasa pada hari-hari tasyrik ini adalah karena pada saat itu, orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji sedang dalam puncak kesibukan mereka. disamping mereka terlalu sibuk, juga mereka adalah musafir, karena itu diharmkan puasa pada hari-hari tasyrik. 3. Puasa Pada Hari Syak Hari Syak itu adalah hari terakhir di bulan Sya‟ban . Hal ini berdasarkan hadits Ammar bin Yasir rodhiyallaahu anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda,: “Barangsiapa berpuasa pada hari syak, berarti ia telah mendurhaka kepada Abul Qosim Saw.”.(HR. Ashhaabus Sunan)

dalam sabdanya: ” Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang masa. dan kemudian jatuh pada hari syak itu. berikut hari-hari yang diharamkan padanya. melainkan bila kamu berpuasa sebelumnya (hari kamis) atau sesudah (hari sabtu) nya”. puasa seperti ini adalah makruh. namun kalau seseorang sudah membiasakan berpuasa. tidak dalam bepergian dan tidak sakit yang menyebabkan suaminya tidak bisa menggaulinya. “Sesungguhnya hari Jum‟at itu adalah hari raya kamu. misalanya puasa pada senin dan kamis. 7. hal tersebut dilarang oleh Rasulullah Saw. Bukhary.demikian menurut jumhur ulama. Puasa Sepanjang Masa Puasa sepanjang masa yaitu puasa yang dikerjakan satu tahun penuh. Puasa Bersambung Puasa bersambung (wishol) adalah puasa yang dikerjakan terus tanpa diselingi oleh berbuka atau sahur. dan Ahmad) .Tetapi kalau hari Jum‟at itu kebetulan bertepatan dengan hari Asyurah atau hari Arafah.Dari hadits diatas jelas . ketika suaminya menyaksikannya . yang tidak didahului oleh puasa hari. MUslim.Wanita Puasa Tanpa Izin Suami Rasulullah Saw telah melarang seorang wanita bersuami untuk melakukan ibadah puasa sunnah ketika suaminya berada di rumah. kecuali bila diizinkan oleh suaminya itu. sebab hukumnya adalah haram. 4. Suami boleh menyuruh isterinya untuk membatalkan puasanya. maka puasanya batal. maka janganlah kamu berpuasa padanya. sebab merupakan penyiksaan diri yang dilarang keras oleh agama. Muslim dan Ahmad) 6. pihak isteri berarti telah melangar hak suami.”(HR. kalau puasa itu tidak dengan izinnya. maka hukumnya menjadi boleh bahkan disunnahkan . begitu pula puasa pada hari Jum‟at. atau tidak dilanjutkan puasa pada hari sabtu. maka ia boleh berpuasa pada hari itu. kalau si wanita itu tetap berpuasa.(HR. sebab dalam kasus ini. telah melarang ummatnya untuk mengkhususkan diri beribadah pada hari jum‟at atau malamnya. dalam hal ini.bahwa puasa pada hari syak tidak boleh.” (HR. 5. Puasa khusus Hari Jum‟at Rasulullah Saw. Rasul bersabda : ” Tidak diperbolehkan wanita berpuasa satu hari pun. Al-Baazar). Bukhary.

Hari Tasyrik Hari tasyrik adalah tanggal 11. 1. 3. Apalagi mengingat masih ada kemungkinan orang yang tidak mampu membayar dam haji untuk puasa 3 hari selama dalam ibadah haji. Meski tidak ada yang bisa dimakan. ensiklopedia bebas Langsung ke: navigasi. Hikmahnya adalah ketika semua orang bergembira. cari Waktu haram puasa adalah waktu di mana umat Islam dilarang berpuasa. . Hari Raya Idul Fithri Tanggal 1 Syawwal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam. (HR Muttafaq „alaihi) 2. – ‫ت ق‬ Rasulullah SAW melarang berpuasa pada dua hari: hari Fithr dan hari Adha. karena Allah tidak menyukai jika seseorang hanya memikirkan kehidupan akhirat saja sementara kehidupan sosialnya (menjaga hubungan dengan kerabat atau masyarakat) ditinggalkan. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Hari Raya Idul Adha Hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai Hari Raya kedua bagi umat Islam. Agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan qurban itu dan merayakan hari besar.Waktu haram puasa Dari Wikipedia bahasa Indonesia. Pada tiga hari itu umat Islam masih dalam suasana perayaan hari Raya Idul Adha sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. melainkan makruh. yaitu ketika ada kerabat atau teman yang sedang mengadakan pesta syukuran atau pernikahan. dan 13 Zulhijjah ) Selain hari-hari tersebut. paling tidak harus membatalkan puasanya atau tidak berniat untuk puasa. 12 dan 13 bulan Zulhijjah. 12. bukan haram.    Berpuasa pada Hari Raya Idul Fitri ( 1 Syawal ) Berpuasa pada Hari Raya Idul Adha ( 10 Zulhijjah ) Berpuasa pada hari-hari Tasyrik ( 11. Namun sebagian pendapat mengatakan bahwa hukumnya makruh. Hari itu diharamkan untuk berpuasa dan umat Islam disunnahkan untuk menyembelih hewan Qurban dan membagikannya kepada fakir msikin dan kerabat serta keluarga. ada pula waktu dimana umat Islam dianjurkan untuk tidak berpuasa. Karena itu syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. Hukum berpuasa pada hari ini bukan haram. seseorang itu perlu turut bersama merayakannya.

Bila mendapatkan izin. Karena hak suami itu wajib ditunaikan dan merupakan fardhu bagi isteri. Meski dia sanggup untuk mengerjakannya karena memang tubuhnya kuat. Karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dari hadats besar. Bukan berarti mereka boleh bebas makan dan minum sepuasnya. Misalnya ketika suami bepergian atau dalam keadaan ihram haji atau umrah atau sedang beri„tikaf. Bagi mereka yang ingin banyak puasa. boleh berpuasa. namun hanya sampai makruh saja. 5. maka puasanya haram secara syar„i. Dan secara syar„i umat Islam dilarang berpuasa pada hari itu. Dalam kondisi itu suami berhak untuk memaksanya berbuka puasa. Puasa pada hari Syak Hari syah adalah tanggal 30 Sya„ban bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadhan karena hilal (bulan) tidak terlihat. Rasulullah SAW menyarankan untuk berpuasa seperti puasa Nabi Daud as yaitu sehari puasa dan sehari berbuka. Sedangkan bila tidak diizinkan tetapi tetap puasa. 7. sedangkan puasa itu hukumnya sunnah. Kecuali ada kaitannya dengan puasa sunnah lainnya seperti puasa sunah nabi Daud. Puasa Selamanya Diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa terus setiap hari. 8. Saat itu tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadhan atau belum. maka berdosa hukumnya. Wanita haidh atau nifas Wanita yang sedang mengalami haidh atau nifas diharamkan mengerjakan puasa. Sabda Rasulullah SAW Tidak halal bagi wanita untuk berpuasa tanpa izin suaminya sedangkan suaminya ada dihadapannya. . maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Maka bila jatuh hari Jumat giliran untuk puasa. 6. Kewajiban tidak boleh ditinggalkan untuk mengejar yang sunnah. Puasa sunnah bagi wanita tanpa izin suaminya Seorang isteri bila akan mengerjakan puasa sunnah. Sebagian ulama tidak sampai mengharamkannya secara mutlak. maka boleh lah dia berpuasa. Ketidak-jelasan ini disebut syak. Apabila tetap melakukan puasa. Puasa sehari saja pada hari Jumat Puasa ini haram hukumnya bila tanpa didahului dengan hari sebelum atau sesudahnya. yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Tetapi secara syar„i puasa seperti itu dilarang oleh Islam. Namun ada juga yang berpendapat tidak mengharamkan tapi hanya memakruhkannya saja. Kecuali bila telah mengetahui bahwa suaminya dalam kondisi tidak membutuhkannya. minum dan zikrullah (HR Muslim) 4. Tetapi harus menjaga kehormatan bulan Ramadhan dan kewajiban menggantinya di hari lain.– ‫ه س‬ Sesunggunya hari itu (tsyarik) adalah hari makan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful