dan kosa kata Pastikan tempat hentian bacaan Petikan perlu dibaca dengan jelas . bahasa. menggunakan tanda bacaan dan perbendaharaan kata Petikan perlu sesuai dari segi panjang petikan. mengeja. kandungan.     Aktiviti menulis semula sesuatu petikan yang dibaca atau diperdengarkan Murid perlu kuasai kemahiran membentuk huruf.

penggunaan perkataan.     Berikan petikan teks dan minta murid baca Guru memilih bahagian dalam teks untuk diimlakkan Guru menyebut perkataan secara lisan atau rakaman dan murid menulis Aspek yang dinilai seperti ketepatan ejaan. bentuk huruf dan tanda baca Dilaksanakan selepas aktiviti lisan atau membaca .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful