kandungan. mengeja. bahasa. dan kosa kata Pastikan tempat hentian bacaan Petikan perlu dibaca dengan jelas .     Aktiviti menulis semula sesuatu petikan yang dibaca atau diperdengarkan Murid perlu kuasai kemahiran membentuk huruf. menggunakan tanda bacaan dan perbendaharaan kata Petikan perlu sesuai dari segi panjang petikan.

bentuk huruf dan tanda baca Dilaksanakan selepas aktiviti lisan atau membaca . penggunaan perkataan.     Berikan petikan teks dan minta murid baca Guru memilih bahagian dalam teks untuk diimlakkan Guru menyebut perkataan secara lisan atau rakaman dan murid menulis Aspek yang dinilai seperti ketepatan ejaan.