mengeja.     Aktiviti menulis semula sesuatu petikan yang dibaca atau diperdengarkan Murid perlu kuasai kemahiran membentuk huruf. bahasa. kandungan. dan kosa kata Pastikan tempat hentian bacaan Petikan perlu dibaca dengan jelas . menggunakan tanda bacaan dan perbendaharaan kata Petikan perlu sesuai dari segi panjang petikan.

bentuk huruf dan tanda baca Dilaksanakan selepas aktiviti lisan atau membaca . penggunaan perkataan.     Berikan petikan teks dan minta murid baca Guru memilih bahagian dalam teks untuk diimlakkan Guru menyebut perkataan secara lisan atau rakaman dan murid menulis Aspek yang dinilai seperti ketepatan ejaan.