PENGENALAN Abad ke-20 membawa kepada bermulanya perkembangan pesat sains dan teknologi maklumat yang luar biasa.

Kepesatan yang begitu eepat dan eanggih ini berjaya menciptakan peradaban moden yang menjanjikan pelbagai kemajuan dan kemudahan, sekaligus memenuhi segala tuntutan arus kemodenan. Pelbagai alat sains dan teknologi maklumat berjaya dihasilkan dan kehidupan manusia bertambah mudah dengan segala keeanggihan ini. Namun, dalam manusia leka dengan limpahan kemewahan dan kemajuan ini, penghujung abad ke-20 juga telah diwarnai oleh pelbagai bene ana dan kemelut yang meresallkan hampir semua bidang kehidupan so sial, politik, ekonomi dan sebagainya yang juga sedikit sebanyak berpunea dari keeanggihan teknologi maklumat serta sains teknologi ciptaan manusia. Abad 21 telah pun berada di hadapan kita, seiring dengan kelajuan proses globalisasi dan dukungan kuat teknologi maklumat dan revolusi komunikasi yang I menjadikan kehidupan manusia semakin pantas dan kompleks. Namun, di sebalik kehidupan manusia yang pantas dan serba eanggih ini, kita menyaksikan kemelut kemanusiaan pada saat kritikal dan tragis, wabak penyakit yang menular, terrorisrne global, perang saudara yang'berterusan dan pelanggaran hak asasi manusia. Sana-sini dipaparkan di dalam media eetak dan elektronik kehidupan manusia semakin tragis dengan semakin hebatnya arus kemodenan dunia. Apabila diimbas kembali akan kehebatan Islam dalam menguasai dunia semenjak zaman Nabi Muhammad SAW hinggalah kepada kejatuhan kerajaan Islam Sepanyol, kita melihat bahawa dunia hidup dalam era yang aman kerana tiadanya dasar penguasaan globalisasi Barat. Namun, kebangkitan tamadun Barat mula menampakkan taringnya selepas kejatuhan kerajaan Islam Sepanyol sekaligus telah membuka era baru kepada dasar penguasaan Barat terhadap negara lain terutamanya negara Islam melalui dasar globalisasi ala-Barat yang diwar-warkan ke seluruh dunia. Inilah yang membawa kepada permulaannya dominasi barat atau disebut sebagai hegemoni Barat. Fenomena yang disebut sebagai hegemoni Barat ini ialah apabila Barat menggunakan kuasanya sebagai kuasa terbesar dunia untuk menguasai politik, ekonomi, budaya, pemikiran, teknologi dan lain-lain. Dan yang paling dahsyat apabila' Barat menggunakan kuasa tenteranya untuk menguasai negara yang tidak sehaluan dengannya. Sebagai kesannya, tindakan membalas dendam seeara keras juga tidak dapat dibendung lagi dan di sinilah timbul isu keganasan dan terrorism yang selalunya ditujukan kepada pejuang Islam.

KEMUNCULAN TAMADUN BARAT Munculnya tamadun Barat ini adalah rentetan daripada dua tamadun awal utama iaitu tamadun

Yunani atau Greek (muncul 200 sebelum Masihi) dan tamadun Rom (sekitar 753 sebelum Masihi). Oleh itu, tamadun Barat merupakan tamadun yang berteraskan kepada pemikiran dan falsafah tamadun Yunani dan Rom (Azhar Muhammad & Abdullah Sulong, 2005 : 95). Tamadun Yunani adalah tamadun yang berasal dari tamadun terawal Barat iaitu tamadun Aegean dan tamadun Yunani ini muncul selepas kemunculan tamaduntamadun yang lebih awal seperti tamadun Mesopotamia dan Mesir. Masyarakat dalam tamadun Yunani mempunyai pencapaian yang hebat dari sudut politik, so sial dan ekonomi. Tamadun Yunani telah dapat mencipta banyak ilmu falsafah yang menjadi as as kepada falsafah Eropah atau falsafah Barat itu sendiri. Politik Yunani adalah berdasarkan suasana politik yang demokrasi. Sesuai dengan suasana politiknya yang bersikap terbuka dan demokrasi, tamadun ini telah menghasilkan ramai ahli falsafah yang terkemuka dan dikenali sehingga ke hari ini. Antara mereka yang terkenal ialah Socrates, Plato dan Aristotle. Socrates mempunyai ajaran falsafah yang tidak pernah ditulis sebaliknya diaksikan dalam perbuatan. Ajaran falsafah Socrates berpegang kepada "soal jawab adalah jalan untuk memperoleh pengetahuan". Plato yang banyak belajar dari Socrates telah banyak menghasilkan karya dan buku. Bukunya yang bertajuk Republic merupakan buku panduan akhlak yang memandang ahli-ahli falsafah sebagai pemimpin yang terbaik kerana berpegang kepada etika. Aristotle yang banyak menimba ilmu daripada Plato dan juga guru kepada Iskandar Zulkarnain (Alexander the Great) merupakan orang yang pertama memperkenalkan cara berfikir yang teratur dan kaedah saintifik dalam mencari kebenaran (Muhammad Kamlin, 1986: 38). Zaman penguasaan negara kota Yunani oleh Iskandar Zulkarnain dari Makedonia menandakan bermulanya Zaman Graeco-RomjHelenistik (323-146 S.M.). Zaman Helenistik ini adalah merujuk kepada perluasan dan penyebaran pelbagai pencapaian tamadun Yunani seperti idea, falsafah, teori politik, budaya dan bahasa ke dunia luar iaitu selepas kematian Iskandar Zulkarnain. Kemudian, pemerintahan kerajaaD Yunani diambil alih oleh tiga orang jeneral di tiga buah kerajaan yang berlainan iaitu kerajaan Ptolemaic di bawah Ptolemy I, kerajaan Antigonid di bawah pimpinan Antigomus Gonates dan kerajaan Selecuid di bawah pimpinan jeneral Seleucus. Kerajaan inilah yang membantu memperkembangkan lagi kebudayaan Yunani ke luar dari kawasan asalnya (Sivachandralingam Sundara Raja & Ayadurai Letchumanan, 2001 : 160).

Empayar Rom dimulai oleh Augustus yang menguasai dunia Rom dari tahun 27 S.M. hingga tahun 14 M. Ketika ini empayar Rom telah melangkah ke zaman kegemilangan dan digelar sebagai Pax Romana yang bermaksud Keamanan Rom kerana selama 200 tahun keamanan wujud di Rom. Kerajaan Rom mampu berkembang sebagai sebuah empayar meliputi. tiga buah benua Asia, Utara Afrika dan Eropah. Keseluruhan Eropah disatukan di bawah satu tampuk pemerintahan walaupun

2001 : xxi). Perubahan-perubahan politik ini menyediakan suasana yang baik bagi perkembangan ekonomi dan sosial di Eropah pada abad-abad berikutnya. Kemunculan negara bangsa ini membawa kepada perkembangan ekonomi kebangsaan yang disebut merkantilisme yang menyebabkan persaingan dalam perdagangan.penduduknya terdiri daripada pelbagai suku bangsa yang membawa kepada permulaan negara dunia (Sivachandralingam Sundara Raja & A yadurai Letchumanan. 2001 : 164-165). Charlemagne. Kesannya muncul negara berperlembagaan di England. Di Barat pada tahun 800 M muncul empayar Rom Sud yang diasaskan oleh seorang pemimpin gasar berketurunan Frank. Renaisans telah melahirkan nilai-nilai humanisme. Ia juga membawa kepada perkembangan semangat nasionalisme dan pembentukan negara bangsa seperti England. Sepanyol dan Portugal (Sivachandralingam Sundara Raja & A yadurai Letchumanan. Perbincangan di atas boleh diringkaskan seperti di bawah: Bill Zaman Peristiwa Tempoh 1 I Zaman Silam/Klasik . 2001 : xxi). Kejatuhan empayar Rom pada tahun 476 M menyaksikan kemunculan kerajaankerajaan orang gasar dalam batasan empayar Rom. sekularisme yang merangsangkan Eropah kepada kemajuan-kemajuan yang lebih pesat. Kesan langsung Revolusi Sains ialah Revolusi Intelektual di mana masyarakatnya lahir dengan ideaidea yang terbuka dan berdasarkan perlembagaan. Dengan tercetusnya Perang Salib (1096-1291 M) antara orang Islam dan Kristian untuk merebut Tanah Sud Jerusalem telah membuka peluang kepada penduduk Barat dan Eropah melihat kemajuan orang Islam. Sebagai kesan daripada Perang Salib membawa kepada munculnya zaman Renaisans pada abad ke14 dan 15 M. Empayar ini merupakan satu usaha untuk mengembalikan kegemilangan empayar Rom (Sivachandralingam Sundara Raja & A yadurai Letchumanan. individualisme. galakan kepada dptaan dan teori baru yang akhirnya membawa kepada Revolusi Sains.

Graeco-Rom tamadun Yunani sehingga dan Rom) kejatuhan empayar Rom ke tangan orang gasar 2 Zaman Pertengahan Bermula dengan kejatuhan 476 .1000 M Awal tangan orang gasar dan .Bermula dari kemunculan 3000 S.M .1500 M a) Zaman Pertengahan empayar Rom Barat ke 476 .476 M (Yunani.

1500 M Pertengahan wujudnya sistem feudalisme. Berlaku perubahan dari segi ekonomi. c) Zaman Pertengahan meluasnya agama kristian Akhir dan kemunculan empayar Rom Sud. politik dan .1050 .1250 M b) Zaman Kemuncak kemunculan kerajaan gasar : 1300 .

sosial Zaman Awal Moden I Gerakan Renaisans dan I 1500 .Hingga kini Perands 1789 dan Revolusi .1800 M Reformasi yang membawa kepada Revolusi Sains pada abad ke-17 M 4 Zaman Moden I Berlakunya Revolusi 11800 .

Hubungan Tamadun Islam dengan tamadun Barat dan Eropah menjadi semakin dekat apabila muncu1nya pemerintahan Islam di kawasan Afrika Utara. Banyak pelajar dari Eropah dan Barat yang mengikuti pengajian dan pendidikan di institusi pendidikan Islam ini antaranya di Andalusia dan Toledo. para intelek dan tokoh-tokoh agama daripada kedua-dua pihak sering berulang-alik antara negeri-negeri tersebut. peperangan. Perkembangan Tamadun Islam di bahagian Barat sejajar dengan perkembangan Tamadun Islam di sebelah timur yang yang berpusat di Baghdad kerana tokoh-tokoh Islam di kedua-dua pihak sering berulang-alik. Sewaktu di Syam. baginda sempat melihat tamadun orang Kristian di sana. Malah Sepanyol dan Sicily dikatakan menjadi pintu masuk kepada elemen-elemen daripada tamadun Islam dan Eropah kerana di situlah berlakunya pertembungan kebudayaan dan intelektual (Azhar Muhammad & Abdullah Sulong. Baginda pemah berniaga hingga ke negeri Syam (Syria). kebudayaan dan pusat pengajian. Selain us aha pelajar. Orang Arab memang terkenal dalam bidang perniagaan sebagaimana Nabi Muhammad SAW sendiri adalah contoh utama dalam bidang perniagaan. Di situ terdirinya institusi pendidikan dan perpustakaan yang dilengkapi buku ilmiah hasil karangan tokoh-tokoh Islam. Di Baghdad telah didirikan Bait al-Hikmah iaitu institusi yang menterjemah karya . Sempadan antara Afrika Utara dengan Eropah hanyalah Laut Mediterranean di mana melaluinya orang Islam merentas ke Sepanyol dan Sicily seterusnya ke Portugal serta selatan Perancis. 2005 : 98). Kaum pedagang. diplomatik.Perindustrian England 1780an INTERAKSI TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN BARAT Pertembungan Tamadun Islam dengan tamadun Barat adalah melalui beberapa saluran seperti perniagaan. penduduk tempatan yang beragama Islam yang dinamakan Mudejars yang berada di bawah pemerintahan kerajaan Kristian di Eropah turut memindahkan ilmu pengetahuan Islam pada masyarakat Barat.

Perkembangan ilmu Islam dan sikap keterbukaan Tamadun Islam telah berjaya memperkenalkan Islam di mata dunia dan menjadi penyebab kepada era kebangkitan (Renaissance) di Barat. ketenteraan. Perkataan hegemoni dalam perkataan Inggeris hegemony membawa makna pengaruh atau penguasaan. Keterbukaan ilmu Islam telah menjadi pemangkin kepada lahirnya kesedaran ilmu di Barat yang pada ketika itu dalam kegelapan dan kemunduran. hegeisthai (to lead). Perang Salib yang berlaku antara orang Kristian Eropah dengan orang Islam selama 200 tahun lamanya antara tahun 1097 hingga 1270 Masihi telah meninggalkan kesan yang begitu mendalam. Era kecemerlangan Tamadun Islam berlangsung seiring dengan Zaman Kegelapan (Dark Age) di Eropah. Konsep hegemoni banyak digunakan oleh ahli sosiologi untuk menjelaskan fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. Tetapi proses penghijrahan dan perpindahan ilmu Islam ke Barat telah merubah segalanya.2005 : 98). ekonomi. .ilmiah daripada bahasa Yunani seterusnya diperkembangkan oleh orang Islam dan dipindahkan ke Barat (Mahayudin Haji Yahaya. 2001 : 378). Proses perpindahan ilmu secara aman menerusi penubuhan banyak institusi pendidikan Islam di Barat akhirnya telah berubah secara perang dengan berlangsungnya Perang Salib. Perkataan hegemoni dalam kamus bermaksud pengaruh atau dominasi sesebuah negara atas negara-negara lain. sosial. Perang yang berlaku di Palestine. tamadun Barat masih dalam keadaan yang mundur. DEFINISI HEGEMONI Istilah hegemoni berasal daripada istilah Yunani. Sepanyol dan Sicily telah berjaya memindahkan khazanah ilmu ke Eropah yang menjadi faktor kepada era kebangkitan di sana (Renaissance). perundangan dan sebagainya (Azhar Muhammad & Abdullah Sulong. Peperangan ini telah mematangkan pemikiran orangorang Barat yang ketika itu masih dalam kemunduran (Azhar Muhammad & Abdullah Sulong. tamadun Barat sebenarnya adalah tamadun baru yang lahir selepas daripada tamadun Islam kesan pertembungan Tamadun Islam di Barat sarna ada secara aman ataupun secara perang. pendidikan. Justeru. Semasa Tamadun Islam berada dalarn kegemilangan. 2005 : 99). budaya. Pengaruh dan dominasi ini merangkumi pelbagai sudut seperti politik.

" (http://en.wikipedia. kelompok yang mendominasi berhasil mempengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima nilainilai moral. dengan atau tanpa ancaman kekerasan. for instance.. " GERAKAN HEGEMONI BARAT Perluasan pengaruh atau hegemoni telah digunakan oleh Barat sebagai dasar untuk mewujudkan negara sekutu atau hubungan satelit dalam meluaskan jaringan pengaruhnya.org/wiki/hegemony) Secara jelas hegemoni sebenarnya bermaksud dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya.. (b) Usaha mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi ala-Barat (c) Menjaga integriti negara bangsa Barat dengan menyekat kebanjiran imigran ke Barat. Nilai-nilai dan ideologi hegemoni ini diperjuangkan dan dipertahankan oleh pihak dominan sehingga pihak yang didominasi taat terhadap kepimpinan kelompok penguasa. Dalam hegemoni. biologikal dan kimia yang ternyata berat sebelah. Hegemony controls the ways that ideas become 'naturalized' in a process that informs notions of common sense. the dominant party can dictate the terms of trade to its advantage. . Barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat dan sekutunya telah menjalankan pelbagai agenda hegemoni untuk mendominasi dunia khususny'a negara bukan Barat dengan polisi-polisi yang mereka pegang (Azhar Muhammad & Abdullah Sulong. politik dan budaya dari kelompok dominan (kelompok yang berkuasa). 2005 : 99) : (a) Usaha Barat mengekalkan keunggulan militari melalui dasar dan perjanjian senjata nuklear. the practices of a capitalist class or its representatives to gain state power and maintain it later. sehingga ideologi kelompok dominan dapat disebarkan dan dipraktikkan. cultural perspectives become skewed to favor the dominant group. Fenomena ini dianggap sebagai satu bentuk penjajahan baru berasaskan kepada kesempurnaan pembentukan proses demokrasi dan mewujudkan kebebasan. Hegemoni juga boleh diterima sebagai sesuatu yang wajar. sehingga idea-idea yang diketengahkan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar (common sense). Simon (1982) memberikan pengertian hegemoni dengan melihatnya sebagai strategi mempertahankan kekuasaan ". more broadly. to the extent that.Hegemoni boleh didefinisikan sebagai "hegemony is the dominance of one group over other groups. with or without the threat of force.

Pendominasian dalam komunikasi ini termasuk bahasa komunikasi luas dunia di mana bahasa Inggeris iaitu bahasa utama peradaban Barat telah berjaya dinobatkan sebagai bahasa komunikasi dunia. ekonomi dan so sial menggunakan bahasa Inggeris sebagai utama. Penjajahan bentuk baru ini telah bermula selepas bermulanya perang ekonomi. Barat khususnya Amerika Syarikat mengawal mata wang di mana US Dollar dijadikan pengukur nilai mata wang dunia. Peristiwa ini bagaikan satu usaha untuk melenyapkan Islam kerana kebanyakan mangsa adalah umat agama tersebut yang turut dimomokkan sebagai pengganas. Barat juga mampu mendominasi dunia dengan polisi-polisi mereka kerana mereka jugalah yang menguasai ekonomi dunia. Bush tidak rasa bersalah kerana telah diyakinkan tindakannya itu tepat sehingga beliau sanggup mengorbankan nyawa rakyatnya sendiri. Sistem perbankan antarabangsa dunia seperti Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) dan World Bank adalah di bawah penguasaan mereka. diplomatik. Terrorism atau keganasan telah menjadi perhatian seluruh dunia selepas peristiwa serangan dahsyat ke atas Amerika Syarikat iaitu di Washington dan di New York pada 11 September 2001 di mana tuduhan demi tuduhan tanpa bukti kukuh berterusan dilemparkan kepada umat Islam yang dikatakan menjadi dalangnya. Hakikatnya. Perang terhadap pengganas adalah 'modal baru' Barat bagi menindas negara-negara Islam pada hari ini. Kesannya. fanatik. apa yang diwar-warkan oleh Amerika menerusi penguasaan medianya terhadap dunia mula dipertikai. kesahihan peristiwa 11 September yang dikatakan dirancang oleh pengganas Islam mula . umat Islam terus dihujani dengan pelbagai tohmahan dan tuduhan yang mencemar agama Islam dan pelbagai propaganda yang melampaui batasan. intelektual. Satu lagi cara yang dilakukan oleh Barat dalam mengukuhkan hegemoninya ke atas dunia ialah dengan memomokkan idea Islam ganas. budaya dan ideologi. Penjajahan atau dikenali sebagai neo-kolonialisme ini sedang menuju kemuncaknya apabila Amerika telah menggerakkan kuasa ketenteraannya dengan begitu meluas. ekstrim. Tragedi 11 September 2001 mula dikatakan sebagai satu pembohongan besar yang sengaja diadakan bagi menghalalkan tindakan Bush untuk terus menyakiti umat Islam. Segala urusan pengantarabangsaan dalam semua aspek politik.Hegemoni Barat ini mudah tersebar luas di kalangan masyarakat luar Barat kerana mereka menguasai teknologi komunikasi. tiada toleransi dan Islamlah yang bertanggungjawab atas segala keganasan dunia hari ini. Amerika telah menggerakkan kuasa ketenteraannya di bumi Asia Barat dengan alasan ingin menghapuskan kumpulan pengganas ini. Ini jelas terbukti selepas berlakunya serangan 11 September 2001 yang meruntuhkan World Trade Centre di Amerika Syarikat apabila Barat terus menuduh kumpulan Islam al-Qaeda di bawah pimpinan Osama ben Laden sebagai kumpulan yang bertanggungjawab merancang serangan tersebut. Hari ini. Semenjak itu.

2002: 5). 23 Jun 2006: 20). PERLUASAN HEGEMONI MELALUI DASAR LUAR AMERIKA DI ASIA . namun suara itu tidak diendahkan.dipersoal bukan hanya oleh penduduk dunia Islam tetapi rakyatnya sendiri. tetapi mereka ini terlepas dari dikategorikan sebagai pengganas mengikut kacamata Amerika. Sesuatu yang tidak adil apabila mereka cuba membela dan menyembunyikan keganasan golongan militan. Inilah antara dasar yang digunakan oleh Barat dalam meluaskan pengaruhnya ke dunia-dunia bukan Barat. Barat sebenamya bukan mencari keadilan tetapi sekadar mencari alasan untuk mengukuhkan lagi kuasanya ke atas negaranegara Islam. kerusi dan meja bertebaran ke udara akibat letupan tersebut (Dtusan Malaysia. Inilah bukti sikap prejudis Barat di mana sikap dan media mereka dalam melaporkan berita yang berkaitan dengan keganasan amat dikesalkan. Laporan media yang berat sebelah dan tanpa siasatan telah menuduh Osama bin Laden secara tidak langsung umpama menghalalkan segala tindakan Amerika. walaupun sudah terbukti dan bilangan mangsa yang jauh lebih ramai tetapi tindak balas Amerika tidak secepat dan sedahsyat yang dilakukan terhadap puak Islam Taliban. komunis dan penceroboh seperti kezaliman regim Yahudi di Israel tetapi sebaliknya sering memperbesar-besarkan isu berkaitan umat Islam (Khairul Azhar Idris. Walaupun negara-negara Islam khususnya Malaysia telah berkali-kali mengingatkan dunia untuk terlebih dahulu memberi tafsiran yang betul tentang siapakah pengganas dan mencari sebab kenapa berlakunya keganasan. Hindu dan Kristian. 1998 : 2). korban keganasan puak Kristian Orthodok Serb. Islam seolah-olah diletakkan di kandang pesalah. Bukan Barat tidak tahu tetapi tidak mahu menganalisa perkara ini secara adil. Walaupun terdapat unsur yang sarna malahan lebih ekstrim lagi di kalangan penganut agama-agama lain seperti Yahudi. didakwa dan disabitkan dalam mahkamah yang diadili oleh Barat dan kuncukuncunya. Dan untuk kesekian kalinya. Punca keruntuhan bangunan World Trade Centre pula disiasat dan ternyata keruntuhan itu bukan disebabkan oleh pelanggaran kapal terbang 'pengganas' sebaliknya disebabkan oleh bahan letupan yang dipercayai diletakkan di kedua-dua menara World Trade Center ketika bangunan itu meletup menyebabkan tiang-tiang konkrit. Tragedi 11 September 2001 itu dijadikan alasan kuat oleh Amerika untuk mengebom Afghanistan dalam usaha mereka memburu Osama ben Laden dan kumpulan al-Qaeda yang dituduh mendalangi tragedi tersebut. komputer. Barat umpama memberi ruang yang cukup kepada puak Serb untuk membelasah umat Islam Bosnia agar tidak tertegak sebuah negara Islam di tengah benua Eropah (Pahrol Mohamad Juoi. Contoh yang begitu ketara.

sarna ada dari segi ekonomi. politik. Ini kerana dalam sejarah dunia. Amerika Syarikat mampu memperoleh jajahan secara paksa sebagaimana yang pernah dibuktikan dengan merampas Filipina daripada Sepanyol. ia telah membawa Amerika Syarikat ke mercu dengan elemen globalisasi yang menghakis kecekapan dan kadaulatan sesebuah negara. Hegemoni iaitu perluasan pengaruh ke atas negara lain telah digunakan oleh Amerika Syarikat sebagai dasar untuk mewujudkan negara sekutu atau hubungan sateliti dalam meluaskan jaringan pengaruhnya. Amerika Syarikat sering menggunakan prinsip hak asasi manusia sebagai pendekatannya dan sering menghukum negaranegara lain dengan membatalkan bantuan yang diberikannya dalam usaha mempengaruhi negara-negara berkenaan supaya lebih berperikemanusiaan terhadap rakyatnya sendiri. Sarna ada disukai atau tidak. Walaupun globalisasi memendekkan tindakan ketenteraan. Amerika juga pernah menyatakan kebimbangannya dengan kebangkitan China dari aspek ekonomi dan ketenteraan. 2002: 19). Mexico dan Korea melalui Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) sebenarnya percubaan Amerika Syarikat dalam meluaskan hegemoninya melalui liberalisasi pasaran (Shahrom TM Sulaiman. keselamatan dan apa sahaja yang boleh menjamin kelangsungan hegemoninya. Dan dalam masa yang sarna Amerika Syarikat begitu gigih menentang imperialisme dan percubaan kuasa-kuasa lain dalam meletakkan pengaruh politik mereka di kawasan Asia. Para pengkaji hubungan antarabangsa mendapati peraturan yang menentukan rentak tari hubungan Amerika Syarikat dengan negaranegara lain telah mengalami perubahan pesat. Selepas berakhirnya Perang Dingin. 1987 : 45).Amerika Syarikat tidak pernah bebas daripada kecurigaan yang menjadi titik hitam dalam diri mereka khususnya terhadap negara-negara di Asia. Cita-cita sejagat seperti hak asasi manusia. China dengan pasaran domestiknya sentiasa menimbulkan kecemburuan Amerika Syarikat untuk menebus pasarannya. kedaulatan sesebuah negara semakin mudah dicabuli (Shahrom TM Sulaiman.S Nathan. Jangkauannya menjadi global atas dasar globalisasi dunia tanpa sempadan yang diamalkannya. demokrasi dan keadilan yang sering dilaungkan hanyalah sebagai retorika kosong yang merendahkan lagi nilai kemanusiaan (K. Hubungan antarabangsanya bukan lagi sekadar mencakupi perhubungan serantau malah merentasi sempadan. Pemberian bantuan ekonomi kepada negaranegara bermasalah seperti Indonesia. ruang lingkup dalam mentadbir dasar luar Amerika Syarikat semakin meluas. 2002: 22). tidak ada manamana negara di benua lain yang sehebat negara-negara di Asia yang menentang dasar penjajahan dan kolonialisme Barat. Amerika Syarikat sebagai satu kuasa besar atau sebagai ketua polis dunia dan antarabangsa akan terus melanjutkan tradisi dasar luarnya yang menguntungkannya. . Dalam melaksanakan dasar luarnya.

Inilah yang dialami oleh negara-negara Islam yang cuba mencari keadilan sebenar yang diperkatakan oleh Barat. Dasar-dasar Barat yang diperkenalkan Inggeris telah mula tersebar dalam kotak fikiran masyarakat Melayu. Walaupun Inggeris telah lama meninggalkan Tanah Melayu dan Tanah Melayu telah lama merdeka. Posted by Hidayah at 9:56 AM Labels: CTU551 PENGENALAN . namun dasardasar Inggeris masih digunapakai dan pemikiran masyarakat Melayu masih ke arah Barat hingga ke hari ini. Inilah senario semasa yang dialami oleh dunia lebih-Iebih lagi selepas berakhirnya Perang Dingin di mana kuasa Amerika Syarikat semakin melampaui batasan. ekonomi dan sosial masyarakat Melayu. sesiapa sahaja yang tidak menyokong mereka akan dikenakan pelbagai tindakan antaranya: sekatan bekalan makanan.Malaysia juga tidak terkecuali daripada menerima pengaruh daripada Barat. ekonomi dan kewangan telah menjadikan Barat sebuah kuasa yang menggunakan kuasanya untuk kepentingan diri sendiri. ekonomi dan lainlain. KESIMPULAN Kebangkitan tamadun Barat selepas kejatuhan kerajaan Islam Sepanyol telah membuka era baru kepada dasar penguasaan Barat terhadap negara lain terutamanya negara Islam. perubatan. Memang tidak terlihat secara jelas hegemoni Barat ke atas Malaysia dibandingkan hegemoni Barat kepada dunia Islam lain menerusi tindakan ketenteraannya namun hegemoni secara halus yang disebarkan oleh Barat semenjak zaman kolonialisme masih terus kita rasai. negara tersebut terus ditindas. Lebih-Iebih lagi apabila globalisasi yang mereka cipta dan war-warkan telah mula meresap dalam setiap inci kehidupan manusia di dunia hari ini. Bermula dengan penjajahan Inggeris ke atas Tanah Melayu yang secara langsung telah dapat menyerapkan nilai-nilai kebaratan dalam sistem politik. Barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat menjalankan pelbagai dasar luar yang kononnya untuk menegakkan keadilan namun semuanya ternyata hanya retorika mereka sahaja. Kebangkitan yang diiringi dengan pelbagai kemajuan ketenteraan. Negaranegara miskin dunia tidak ketinggalan ditindas "melalui bantuan Tabung Mata Wang Dunia namun sebenarnya di sebalik bantuan itu. Bagi mereka.

yakin dan tegas dalam mempertahankan jati diri sementara kita terus berinteraksi dengan dunia global. . Kerana Barat yang mempelopori apa itu globalisasi dan Barat yang menguasai sumber maklumat dunia tentunya globalisasi dunia yang sedang berIangsung pada hari ini lebih menyebelahi mereka. Melalui proses ini. media elektronik dan teknologi siber. Bagi mereka fahaman globalisasi ala-Barat perIu dapat tersebar dan menyerap masuk ke dalam diri masyarakat dunia tanpa pengecualian. serangan pengganas terhadap W orId Trade Centre dan apa jua peristiwa dunia. Globalisasi adalah produk yang dihasilkan di Barat di mana Barat merupakan pengasas kepada perkembangan teknologi maklumat. dengan mudahnya tersebar ke segenap pelusuk dunia dalam jangka waktu yang singkat. peperangan di Iraq. Kita tidak harus menolak kedatangan globalisasi. Menurut Kamus Dewan (Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebahagian kita yang lain menafsirkannya sebagai usaha rl\enyatukan masyarakat dunia dari segi gaya hidup dan budaya. Apa jua yang berIaku kepada dunia seperti gempa bumi di Indonesia. Evolusi maklumat yang berterusan ini menjadi penggerak dan generator kepada perubahan dunia hari ini. Menerusi penyebaran maklumat yang meluas ini manusia mampu mengenali budaya asing dan amalan sosial masyarakat dari segenap pelusuk dunia tanpa halangan. 1986). Kita seharusnya berani untuk menyanggah arus globalisasi bagi memastikan nilai jati diri tidak akan tergugat dan tergadai. Ia adalah satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu kuasa tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. Motif globalisasi adalah untuk meletakkan dunia ini di bawah satu unit yang sarna dan seragam di mana semua negara dunia ini menggunapakai satu undangundang globalisasi yang sarna. DEFINISI GLOBALISASI Globalisasi yang dipelopori oleh Barat sebenarnya membawa kepada pelbagai definisi dan penafsiran dari berbagai sudut pandangan. Definisi umum yang dipegang oleh sebahagian daripada kita menafsirkannya sebagai proses pengecilan dunia atau menjadikan dunia sebuah perkampungan yang kecil. global bermaksud mengenai dunia seluruhnya atau pada keseluruhannya dan pada umumnya. Perkembangan ini secara positifnya membolehkan perhubungan di antara negara dan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat tanpa melibatkan perbelanjaan yang banyak.Dunia dahulu adalah terIalu amat banyak perbezaannya dengan dunia hari ini yang terIalu pesat. Berbagai agenda telah dan sedang dirancang oleh Barat bagi menyebarIuaskan fahaman dan pegangan mereka dalam apa jua bidang. implikasi dan trend globalisasi ala-Barat yang semakin rancak dan tidak terkawal. tetapi kita harus berani. Perubahan demi perubahan berIaku dengan begitu cepat dan pesat lebih-Iebih lagi dengan tercetusnya gelombang evolusi maklumat yang berterusan. Globalisasi pula didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. kesannya dunia tidak lagi mempunyaisempadan sebagaimana yang terpapar dalam peta dunia bahkan ruang udara dan langit sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet. Cendekiawan Barat secara umumnya memberi takrifan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik. kita sebenarnya tidak mempunyai pilihan melainkan untuk meneliti secara kritikal dari segenap aspek cabaran. sosial dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia secara milik bersama. Inilah yang dikatakan dunia tanpa sempadan atau lebih dikenali sebagai globalisasi. Sebagai salah sebuah masyarakat penduduk dunia yang kerdil.

(5) Peluang yang lebih luas untuk manusia dari berbagai-bagai kumpulan etnik. institusi atau sistem. Kenichi Ohmae (1991) berpandangan bahawa tamadun manusia kini memasuki era 'borderless world' iaitu dunia tanpa sempadan. menyatakan bahawa terdapat lapan aspek positif globalisasi: (1) Peranan pelaburan asing (FDI) dalam mewujudkan pekerjaan dan mengurangkan kemiskinan di sebilangan negara. Dunia dilihat sebagai satu fenomena di mana semua penduduknya mempunyai hak dan keistimewaan masing-masing dalam semua bidang kehidupan (Amirudin Sadali. Globalisasi adalah satu tatacara or de dunia baru yang dikatakan akan menggantikan sistem dunia dewasa ini. Umumnya. budaya dan sosial. Proses ini dipermudahkan lagi dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi. yang pada umumnya dapat difahami sebagai proses di mana sempadan negara-negara semakin runtuh dan seluruh alam buana ini semakin berubah menjadi satu unit. Isu-isu inilah yang memberi sedikit sebanyak kesan kepada peradaban manusia dari segala aspek. idea. Objek yang diglobalisasikan boleh jadi fizikal dan bukan fizikal. 1998 : 6) PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERADABAN Setelah membincangkan tentang definisi globalisasi. nilai. (6) Peluang lebih luas untuk menzahirkan simpati dan rasa ketidakmanusiaan mereka terhadap mangsa-mangsa pelbagai jenis bencana alam dan tragedi buatan manusia di seluruh dunia. (4) Komunikasi yang lebih mudah dan juga murah. Secara komprehensif. Melalui globalisasi. ketelusan (transparent). Chandra Muzaffar dalam Osman Bakar (2004). (7) Penonjolan idea-idea dan amalan pemerintahan yang baik seperti pertanggungjawaban awam. (2) Peningkatan mobiliti so sial dan pengukuhan kelas menengah. mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses mengubah kehidupan umat manusia menuju kepada satu masyarakat sahaja. Keadaan ini dikaitkan dengan perkembangan teknologi elektronik yang berkembang dengan pesatnya. (3) Peluang yang lebih luas untuk mendapatkan maklumat dan menyebarkan ilmu pengetahuan kerana teknologi baru komunikasi dan maklumat.Sarjana-sarjana telah memberikan pelbagai definisi terhadap globalisasi. politik. 1999: 177). Banyak pihak di dunia ini sedang menilai buruk baiknya globalisasi terutamanya globalisasi ekonomi. khususnya teknologi komunikasi dan perhubungan. peraturan undang-undang dan hak-hak asasi manusia. internationalism dan lain-lain lagi yang menjurus kepada persaingan yang drastik dalam apa jua keadaan. Setiap isu globalisasi yang disentuh ada membawa kepada kebaikan dan pada masa yang sama membawa kepada keburukan. budaya dan agama berinteraksi. globalisasi ialah suatu proses membuka keadaan. (8) Penonjolan hak-hak asasi kaum wanita. jelas bahawa globalisasi ini merujuk kepada kehidupan yang lebih meluas merangkumi pelbagai isu dan aspek termasuk di dalamnya ekonomi. hubungan adalah cepat dan rapat. Himpunan proses pengaliran global ini dan bidang aktiviti manusia yang terlibat berkait dan bergantungan sifatnya (Osman Bakar. Di dalam unit global ini. globalisasi juga didefinisikan sebagai suatu himpunan pengaliran global berbagai-bagai jenis objek yang melibatkan pelbagai bidang aktiviti manusia. dunia dilihat tiada batasan sempadan (borderless world). sama ada dalam bentuk maklumat. Nurcholish Majid (1996). .

Apa yang disenaraikan baik dan buruk globalisasi di atas. (6) Penyebaran budaya pengguna yang bertentangan dengan tuntutan nilai nilai kerohanian dan moral yang murni dan yang merendahkan martabat keinsanan manusia. maka sebahagian besar manfaat globalisasi adalah yang berkaitan dengan dimensi ekonomi manakala bakinya berkaitan dengan dimensi politik dan sosial. (5) Pengangguran yang semakin memburuk dan jurang perbezaan pendapatan yang semakin melebar di negara-negara utara sendiri. tiga belas perkara yang disenaraikan oleh Chandra dalam Osman Bakar (2004) ialah: (1) Kualiti alam sekitar yang semakin merosot sebagai akibat terlalu mementingkan faktor keuntungan. (2) Pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbezaan ekonomi yang semakin melebar antara kawasan-kawasan di sesebuah negara dan antara sektor-sektor ekonomi. (3) Pengabaian keperluan asas hidup di kalangan rakyat termiskin di banyak negara terutamanya di negara-negara selatan. Dari'segi globalisasi maklumat dan ilmu. Sedangkan Islam yang meletakkan ilmu sebagai sesuatu yang cukup tinggi dan mulia kedudukannya amat bencikan maklumat yang tidak berguna. (13) Pengantarabangsaan penyakit. menjelaskan bahawa sebenarnya globalisasi ini memberikan kesan sarna ada berbentuk positif atau negatif dalam segenap dimensi. apa yang lebih ketara ialah globalisasi banyak memberi pengaruh kepada dimensi ekonomi. (9) Keeenderungan pusat-pusat pengajian tinggi untuk memberi keutamaan kepada kursus-kursus ilmu pengurusan dan teknik dengan mengabaikan kursus-kursus ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan. kesan terburuk yang dinyatakan oleh Chandra ialah kebanjiran maklumat yang tidak berguna. Globalisasi ekonomi dilihat banyak memberi kesan yang negatif dan secara tidak langsung mampu memberi kesan terhadap dimensi-dimensi lainnya. Ini yang secara jelas membawa kepada kesan negara yang miskin akan terus miskin dan yang kaya akan terus kaya serta meletakkan jurang perbezaan ekonomi yang jauh antara dua negara miskin dan kaya. Globalisasi ekonomi yang menggunapakai satu peraturan ekonomi dunia yang seragam menjadikan kapitalisme sebagai asas di mana ia berteraskan kepada pasaran terbuka dan perdagangan bebas tanpa dikawal oleh nilai-nilai sahsiah murni serta mampu menghilangkan dasar keadilan dalam ekonomi. Punca utama globalisasi ekonomi meninggalkan banyak kesan negatif dalam pelbagai bidang kehidupan manusia sejagat ialah sifat globalisasi ekonomi ala-Barat yang berteraskan kapitalisme. Namun. (12) Pengantarabangsaan jenayah yang menyukarkan jenayah dibendung. (11) Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah memanipulasikan isu-isu demokrasi dan hak-hak asasi manusia untuk mendominasi politik dunia.Jika diperhatikan. Dari segi keburukan globalisasi pula. secara positifnya memberi peluang yang lebih luas kepada masyarakat dunia untuk mendapatkan maklumat dan menyebarkan ilmu pengetahuan berdasarkan kecanggihan teknologi baru komunikasi dan maklumat tanpa melibatkan banyak koso Namun. la boleh membahayakan pembinaan masyarakat yang bermoral sekiranya ia tidak mampu dikawal dengan baik dan menghilangkan corak budaya berilmu . (4) Modal jangka pendek yang keluar masuk pasaran seperti kilat sebagai akibat amalan baru yang menjadikan wang sendiri sebagai komoditi keuntungan. (10) Pembanjiran maklumat yang tidak berguna. (8) Penyebaran budaya pop Amerika yang" menyegarkan paneaindera dan mematikan roh" . (7) Kecenderungan ke arah pembentukan suatu budaya global yang homogen menerusi peranan yang dimainkan oleh perbadanan transnasional dan media komunikasi global.

yang sihat. Sesuatu peristiwa itu diolah dan ditafsirkan oleh mereka bagi memperoleh kepentingan-kepentingan tertentu. kita harus meneliti segala baik buruk kesan daripada globalisasi ini. Kesan juga dapat dilihat ke arah pembentukan budaya global yang homogen serta penyebaran budaya pop Amerika yang "menyegarkan pancaindera dan mematikan roh". secara negatifnya ia mampu membawa kepada penyebaran budaya pengguna yang bertentangan dengan tuntutan nilai-nilai kerohanian dan moral yang murni dan yang merendahkan martabat keinsanan manusia. Dalam globalisasi sosial. Peradaban Malaysia perlu mengekalkan nilai jati diri berteraskan peradaban Islam dan agamaagama lain yang dianuti oleh kepelbagaian masyarakat Malaysia. kita lebih mengutamakan isuisu yang lebih pokok sifatnya seperti isu nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan dan isu pembentukan institusi-institusi politik. ISU-ISU GLOBALISASI Media Globalisasi yang diperkenalkan oleh Barat menjadikan media komunikasi sebagai alat utama yang mampu menyebarluaskan segala maklumat. segala berita dan maklumat tentunya menyebelahi mereka dan sebaliknya menindas musuh-musuh mereka. Juga perspektif peradaban lebih mementingkan isu pembentukan budaya yang sihat baik budaya politik mahu pun budaya intelektual. Kerana media di bawah kawalan mereka. Perspektif peradaban adalah perspektif jangka mas a panjang. Misalnya. Oleh kerana Barat menguasai media komunikasi dunia. agensi berita antarabangsa terutamanya dari Amerika Syarikat menentukan dengan meluasnya bagaimana maklumat tentang peristiwa antarabangsa diolah dan dipersembahkan kepada masyarakat dunia. Ilmu dan maklumat dengan mudah boleh diakses oleh sesiapa sahaja di duma ini dengan kecanggihan teknologi internet dan komputer. pluralisme dan hak-hak asasi manusia dengan berpandukan ajaranajaran yang ada dalam agama dan tradisi kita. ekonomi dan sosial yang lebih kekal sifatnya. Semua kesan di atas yang menyentuh setiap dimensi dan aspek globalisasi serba sedikit memberi impak kepada peradaban. . Barat sebagai pengasas alat komunikasi dunia dengan sendirinya mampu menjadi kuasa pertama yang mampu menghasilkan banyak syarikat-syarikat gergasi media cetak dan media elektronik. Begitu juga dalam globalisasi politik di mana kita perlu menghadapi c~baran penyebaran fahaman demokrasi. Dalam perspektif jangka panjang. Dalam memastikan peradaban Malaysia ini mampu menangani arus globalisasi. segala berita dan maklumat yang disiarkan di seluruh dunia adalah lebih berpihak kepada mereka dan menindas mana-mana negara yang tidak bersekongkol dengan mereka khususnya negara-negara Islam.

telah berlaku peningkatan dalam kebergantungan perniagaan terhadap ekonomi. iaitu perusahaan yang menjalankan aktivitinya di berbagai negara. Dalam globalisasi ekonomi. Perspektif ini dapat dilihat melalui tiga tahap (http:! jwww. Kita tahu bahawa lambakan maklumat yang tidak berguna ini amat mudah diakses dengan kecanggihan teknologi maklumat terkini. mata wang diniagakan dan saham boleh dibeli dengan mudah. Globalisasi ekonomi mampu membawa kepada pelbagai krisis dan spekulasi pasaran.myjictjict04. maklumat yang tidak benar dan tidak berguna ini sukar untuk dibendung daripada terus mengalir ke dalam masyarakat kita. Dalam globalisasi ekonomi. Dengan kadar mata wang yang tidak tetap dan pasaran modal terbuka. Ia membawa kepada penghapusan halangan ekonomi antara sebuah negara dengan negara lain pada kadar yang amat pantas terutamanya dalam tiga aspek utama ekonomi iaitu perdagangan. Ekonomi Globalisasi ekonomi ialah antara dimensi globalisasi yang mampu memberi kesan secara tidak langsung kepada globalisasi dimensi lain. Kerana itu. Apa yang merisaukan ialah fenomena kebanjiran maklumat yang tidak berguna ini kerana maklumat sebegini mudah menarik minat anak-anak muda dan remaja yang sedang meningkat naik. Perusahaan tersebut mendapatkan bahan mentah dan menjual barangan secara global.htm): (1) Pertama ialah perusahaan antarabangsa yang mempunyai aktiviti di luar sempadan nasional dan meliputi eksport. Islam hakikatnya adalah agama yang menekankan kecintaan kepada ilmu dan hikmah dan memandang serius kepada lambakan maklumat yang tidak berguna. spekulasi mula muncul dan membawa kepada manipulasi mata wang dan saham. (2) Kedua ialah perusahaan multi nasional. Serangan para . Selain masalah bahaya maklumat yang tidak berguna ini.gov. Globalisasi ekonomi ialah satu kod undang-undang ekonomi seragam yang diamalkan dan digunapakai oleh seluruh masyarakat dunia. kita juga berhadapan dengan masalah jurang perbezaan peluang untuk mengakses maklumat. kerajaan kita khususnya telah dan sedang membuat berbagai aktiviti bagi mendedahkan masyarakat di luar bandar akan kepentingan 'celik IT' dengan menyediakan berbagai bantuan dan kelengkapan komputer yang mampu menarik minat masyarakat luar bandar dan seterusnya mendedahkan mereka kepada dunia globalisasi. Ia berlaku dengan mudah akibat perubahan teknologi di mana wang boleh dipindahkan. Globalisasi ekonomi dapat dilihat melalui perluasan perusahaan melampui sempadan negara. Bank Dunia dan Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO) (Utusan Malaysia. (3) Ketiga ialah perusahaan global yang melihat ekonomi dunia sebagai satu.me. Untuk itu. Jurang ini jelas ketara antara masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar. Globalisasi berlaku dalam ketiga-tiga aspek ini apabila dasar-dasar kerajaan yang mengawal ekonomi asing daripada mempengaruhi ekonomi tempatan semakin longgar dan ekonomi tempatan terpaksa mengikut rentak ekonomi asing yang akhirnya meminggirkan ekonomi tempatan. 15 April 2001 : 3). Ia kemudiannya membawa kepada peranan tiga buah institusi yang benar-benar menyebarkan globalisasi iaitu Dana Kewangan Antarabangsa (IMF).Kesan terburuk globalisasi media yang dirasai oleh masyarakat Muslim di Malaysia khususnya dan penduduk dunia lain umumnya ialah kebanjiran maklumat yang tidak berguna. Firma-firma dan perniagaan terus meningkat dan berlakunya peningkatan dalam pelaburan asing secara langsung di dalam aktiviti ekonomi sesebuah negara. kewangan dan pelaburan. import dan penghasilan bukan bahan mentah. pasaran saham diglobalkan dengan pelabur-pelabur asing boleh membawa wang keluar dan masuk dari sesebuah pasaran.

Umpamanya kita menyaksikan pada 2 Julai 1997 bermulanya krisis ekonomi Asia di mana Baht Thai jatuh begitu teruk. Boleh dikatakan dalam hampir semua persengketaan wilayah dan antarabangsa sarna ada di Somalia. kita perlu menghadapi cabaran penyebaran idea-idea dan fahaman politik yang salah seperti demokrasi ala Barat. 1999: 152). Ini kerana. terdapat penggunaan pemaksaan dan pemantauan secara sistematik melalui badan-badan berkuasa seperti tentera. politik antarabangsa didominasi sepenuhnya oleh beberapa buah negara kuasa besar (super power) yang secara tidak langsung menggambarkan dominasi dunia Barat. industri mereka lemah dan sukar untuk bersaing dengan barangan import yang lebih murah. Malaysia amat beruntung kerana dari aspek perdagangan kita mendapat faedah dari globalisasi dan turut mendapat faedah buruk. Kita lihat sahaja contohnya di Iraq pad a hari ini. Palestin. Malaysia mendapat faedah dari globalisasi kerana ia sebuah negara perdagangan. diikuti dengan Korea Selatan.spekulator telah mengakibatkan nilai mata wang sesetengah negara jatuh merudum berbanding dengan Dollar Amerika. . Amerika Syarikat yang mendominasi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dengan kuasa vetonya bersama-sama dengan negara Rusia. Iraq dan lain-lain. Salah satu isu terpenting dalam dimensi politik globalisasi ialah fenomena 'deterritorialization' (penyalahwilayahan) iaitu satu proses dan tindakan politik yang melintasi perbatasan wilayah negara. Di samping itu. Namun hari ini. United Kingdom dan Perancis telah campur tangan dalam politik dalaman Iraq. Di Malaysia. harga eksport komoditi kadang kala boleh jatuh amat rendah dan kadang kala boleh memuncak dengan tinggi sekali. Kedudukan Amerika Syarikat sebagai sebuah kuasa besar dunia yang tidak boleh ditandingi adalah disebabkan kekuatan ketenteraan dan militarinya. kita masih'mampu bertahan kerana kebijaksanaan pemimpin kita dalam menyelesaikan kemelut ekonomi yang merudum ketika itu. polis dan sebagainya. pluralisme dan hak-hak asasi manusia. Kashmir. 2001: 419). Penyebaran idea ini diterajui oleh Amerika Syarikat (Amran Muhammad et aI. Inilah realiti dunia globalisasi ekonomi di mana negara yang bijak mencari sumber hasil negara dapat bersaing dengan negara maju manakala negara yang kurang sumber bahan asli dan kurang aset sukar untuk bersaing bersama negara maju dan mengakibatkan negara miskin terus miskin dan terpinggir dalam kelancaran arus globalisasi. Terdapat idea mengenai demokrasi dan hak asasi manusia yang dianggap prinsip sejagat yang mesti diterima oleh seluruh umat manusia. terdapat penggunaan kuasa. Usaha penyelesaian secara tradisional oleh Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) kepada beberapa buah negara yang ditimpa krisis juga menemui kegagalan (Ismail Awang. Tetapi kepada negara lain seperti Afrika. Arnerika Syarikat telah muncul satu-satunya kuasa besar dunia yang tidak boleh ditandingi (Amran Muhammad et al. Amerika Syarikat telah terlibat secara langsung dengan menggambarkan diri mereka sebagai 'polis dunia'. Setelah berakhirnya Perang Dingin dan dengan kejatuhan Soviet Union. 2001 : 419). Bosnia-Herzegovina. Kemerdekaan sesebuah negara pada masa kini tidak mempunyai makna yang besar selain daripada tampuk pemerintahan diserahkan kepada masyarakat tempatan. Untuk itu. Indonesia dan Malaysia. Kita juga berdagang barangan elektronik yang telah membawa keuntungan kepada negara dan pekerjaan rakyat. Dalam melaksanakan kuasa. Politik Globalisasi politik juga telah tersebar luas ke seluruh dunia dengan kehebatan penawaran ilmu dan teknologi komunikasi yang mampu menyebarluaskan segala maklumat.

(3) Budaya Kerja : Syarikat pengeluaran di era globalisasi juga terdiri daripada berbilang kaum dari negara-negara di dunia.gov. pasta. satu proses yang disebut sebagai ' McDonaldisation of Society'. Terdapat penyebaran budaya konsumer Amerika Syarikat ke seluruh dunia.me. dunia Barat terutama Amerika Syarikat telah membanjiri dunia dengan pengeksportan budayanya. Makanan Jepun pun sudah boleh diterima oleh masyarakat Malaysia. anak-anak muda ini secara umumnya kini sudah tidak merasa bersalah dengan gaya peniruan secara bulat budaya hidup barat (Utusan Pengguna. Mad Aros et aI. kepercayaan. Spaghetti. rock. Ia dilahirkan secara material dan bukan material dalam kehidupan individu dan kelompok iaitu satu fenomena yang sudah melepasi perbatasan negara. Contohnya. Untuk mencapai maksud itu. Bonia. Berlaku pertukaran dan pernyataan simbol yang mencerminkan kehidupan manusia dari segi gaya hidup. Christian Dior dan jenama pakaian seperti Versace. 17 November 1997 : 23).my/ict/ict04. disco dan yang terkini muzik 'black metal' telah mula menguasai dunia. 2000 : 84).Budaya Pada hari ini. syarikat Espirit di mana ketua grafiknya dari Jepun. arkiteknya dari Perancis dan Itali. masyarakat dunia hari ini lebih terdedah kepada budaya hidup yang menggunakan produk rokok yang menajakan budaya hidup barat. Pad a zaman dahulu manusia dalam sesebuah masyarakat sanggup berperang kerana mempertahankan budaya hidup mereka yang dicemar atau dicerobohi oleh pihak lain. Ia adalah satu persoalan yang sangat kritikal kerana sesudah terlerainya benteng sosio-budaya sesuatu kelompok masyarakat dapat disempurnakan maka segala usaha bagi mengatasi masalah lain adalah lebih mudah. Tempat hiburan seperti Disneyland juga diadakan di luar dari negara Amerika. golongan belia akan menjadi dan terus menjadi sasaran utama globalisasi yang didalangi oleh syarikat-syarikat multinasional dan transnasional. (5) Budaya Muzik dan Hiburan : Muzik jazz. minuman bergas seperti Coca Cola tidak hanya boleh didapati di Barat malahan di seluruh dunia. budaya . (4) Budaya Hidup : Majlis-majlis sosial yang menonjolkan acara-acara ala barat serta dunia lakonan dan pembikinan filem cara barat. Padini menjadi pilihan generasi muda walaupun mahal harganya (Azhar Hj. Kebudayaan merupakan cara hidup seharian manusia dalam sesebuah masyarakat atau organisasi. Antara cabaran globalisasi yang perlu diperbahaskan adalah cabaran ke atas aspek sosial budaya.htm). juru gambarnya dari Itali. Dalam keghairahan untuk mengejar gaya hidup ala Barat. Golongan muda sebahagian besarnya sudah terheret di dalam proses globalisasi sosio-budaya. Pengamatan yang jelas dapat membuktikan fenomena ini adalah menerusi kesankesan globalisasi budaya di bawah : (1) Budaya Makan : Pelbagai jenis makanan Barat telah dapat dinikmati dan semakin popular di seluruh dunia. (2) Budaya Fesyen : Anak-anak muda semakin ghairah mengikuti segala perubahan fesyen yang berlaku di Barat. (6) Budaya Bahasa: Bahasa Inggeris adalah alat perhubungan dan komunikasi terpenting antarabangsa dan digunakan secara globaL Ini menunjukkan kejayaan globalisasi bahasa yang diterajui oleh Amerika. citarasa. Melalui pelbagai salman. Sesungguhnya tidaklah sesuatu yang mengejutkan apabila sistem sosio-budaya masyarakat muda kini sudah dirungkai sehingga segala nilai tradisi kita sedang melalui proses penghakisan yang amat ketara. Jenama-jenama alat solek seperti Maybeline. dan lain-lain dari Barat ke dunia luar. Umpamanya. Di samping itu. di Jepun dengan panggilan Tokyo Disneyland (1987) dan di Marne-La-Valle di Paris dengan panggilan Euro Disneyland (1992) (http://www.

kita perlu menggunakan segala kekuatan dan kekayaan yang ada pada kita. budaya. Cabaran globalisasi kini memerlukan pembentukan generasi muda yang berdaya tahan melalui ilmu dan kemahiran. kita jangan sekali-kali terputus dari budaya dan akar sejarah kita sendiri. Akibat dari apa yang dikatakan sebagai globalisasi. Penerimaan terhadap perubahan haruslah difikirkan dan diterima secara positif dan membina untuk kemajuan diri. Tidak ada sektor pembangunan dan kemajuan sesebuah negara yang sepi dari sentuhan globalisasi. Hampir semua aspek kehidupan kita sedang menjalani proses globalisasi yang sebenarnya adalah untuk mengheret diri kita ke dalam suatu sistem hidup yang diseragamkan di seluruh dunia. Kita perlu ada pegangan kita sendiri agar kita tidak mudah tertipu dengan laungan keadilan dan kesamarataan universal yang ternyata palsu. teknologi dan politik adalah luas dan mempunyai kesan yang positif dan negatif.konsumer perlu disebarkan seluas-Iuasnya supaya lahir penyeragarnan budaya dan gaya hidup. Demi menjamin proses pembinaan peradaban di negara ini di atas landasan kerohanian dan moral yang dituntut oleh Islam dan agama-agama lain berterusan tanpa banyak terjejas. dapatlah dikatakan bahawa dunia hari ini sedang menghadapi satu cabaran dan perubahan yang sangat hebat yang belum pernah berlaku pada abadabad sebelumnya. bukanriya sekadar menguntungkan negara-negara maju. terutamanya kekayaan daIarnan (inner riches) yang terdapat dalam agama dan tradisi kita baik yang berupa kerohanian mahu pun yang berupa intelektual atau keilmuan. kita amat pasti bahawa hampir segala aspek dalam kehidupan kita ini tidak akan terlepas dari disentuh oleh konsep globalisasi. Berdasarkan beberapa aspek dan isu globalisasi yang telah dibicarakan. dalam keghairahan untuk diglobalkan sarna ada dalam bidang ekonomi. Untuk berjaya. Cabaran globalisasi dan implikasinya terhadap ekonomi. Namun begitu. sokongan dan perpaduan antara negara dan antarabangsa sewajarnya perlu diberi nafas baru agar manfaatnya turut sarna dinikmati oleh negara-negara kecil. Kebaikannya perlu dimakmurkan dan dimanfaatkan oleh semua rakyat. KESAN PERKEMBANGAN KONTEMPORARI KEPADA MASYARAKAT DAN NEGARA Gelombang globalisasi kontemporari adalah yang terbesar dan terkuat pernah melanda dunia. kita berada pada zaman di mana proses penyeragaman yang amat ketara sedang berlangsung. bangsa dan negara. merentasi sempadan negara dan yang menggambarkan kerjasama. keluarga. Globalisasi yang membawa mesej kesejagatan. sosial dan politik. kita dipanggil untuk menilai buruk baik fenomena globalisasi ini dengan lebih teliti lagi.6 KESIMPULAN Pad a hari ini. Keburukannya perlu dihindari dan diatasi sebaik mungkin. Po . Tidak ada aspek kehidupan yang tidak disentuh oleh proses globalisasi. Pengaruhnya sungguh besar dan luas sehingga ia meliputi semua bidang peradaban. agama. 8.

Hegemoni boleh didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya. ia telah menimbulkan banyak masalah terutamanya bertentangan nilai-nilai timur. sehingga idea-idea yang ditekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi yang wajar (common sense). Inilah yang membawa kepada hegemoni Barat. KONSEP HEGEMONI DAN GLOBALISASI. to the extent that. the dominant party can dictate the terms of trade to its advantage.Hegemoni dan Globalisasi Barat PENGENALAN Abad ke-20 dan 21.iaitu kelas-kelas yang lebih dominan akan memonopoli kelas-kelas yang lain dari segi ekonomi. dengan atau tanpa ancaman kekerasan. Kemudian. Sebelum ini. Konsep hegemoni ini banyak digunakan oleh sosiologi untuk menjelaskan tentang fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa.wikipedia. iaitu hegeisthai. Ia menggambarkan suatu hubungan yang bersifat „monopoli‟ dan „dominasi‟ antara kelas masyarakat atasan dan bawahan dalam sesebuah negara bangsa. wabak penyakit yang menular. Istilah hegemoni berasal dari istilah Yunani. seiring dengan kemajuan proses globalisasi dan dorongan kuat teknologi maklumat dan revolusi komunikasi yang menjadikan kehidupan manusia semakin pantas dan kompleks. for instance. more broadly. Tambahan pula. Akan tetapi kita telah menyaksikankemelut kemanusiaan pada saat kritikal dan tragis. terrorisme global.org/wiki/Hegemony) . budaya dan moral. Menurut teori Gramsci (1891-1937). Lihat juga definisi dibawah ini: SHAPE \* MERGEFORMAT Hegemony is the dominance of one group over other groups. hegemoni dikaitkan dengan konsep hubungan antara kelas-kelas masyarakat tertentu . kita telah melihat perkembangan pusat sains dan teknologi maklumat yang semakin maju dan luar biasa. with or without the threat of force. kebangkitan tamadun Barat mula menampakkan taringnya selepas kejatuhan kerajaan Islam Sepanyol sekaligus telah membuka era baru kepada dasar penguasaan Barat terhadap negara lain terutamanya negara Islam melalui dasar globalisasi ala-Barat ke seluruh dunia. perang saudara yang berterusan dan pelanggaran hak asasi manusia. cultural perspectives become skewed to favor the dominant group. Hegemony controls the ways that ideas become “naturalized” in a process that informs notions of common sense(http://en.

maintain their dominance by securing the „spontaneous consent‟ of subordinate groups. kebudayaan dan agama mereka kepada negara lain.SHAPE \* MERGEFORMAT “…Dominant groups in society. dan budaya dari kelompok dominan (the ruling party. Hegemoni boleh dilihat sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaan. ekonomi. Mereka berhasrat untuk menjadi kuasa nombor satu di dunia yang menjadikan semua negara lain tunduk dan berada dibawah pengaruh mereka. pemikiran. pemindahan dan perkongsian antara negara.” (Strinati. through the negotiated construction of a political and ideological consensus which incorporates both dominant and dominated groups. terdapat negara yang bersifat “mengglobalisasi” dan terdapat juga negara yang bersifat “diglobalisasi”. pemindahan dan perkongsian dalam pelbagai lapangan seperti ilmu. kebudayaan dan agama. Kuasa Barat ini telah bertindak seperti polis dunia yang kononnya memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Pada abad ke-21 ini. Sebaliknya. 1982: 23) Globalisasi pula dapat didefinisikan sebagai peruntuhan pagar-pagar yang memisahkan antara negara sehingga dengan itu mudah berlakunya pertukaran. sedar atau tidak sedar sebenarnya dunia masa kini telah dipengaruhi oleh hegemoni Barat dan globalisasi dalam kehidupan kita. pemikiran. kelompok yang berkuasa). sehingga ideologi kelompok dominan dapat disebarkan dan dipraktikkan. kelompok yang mendominasi berhasil mempengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima nilai-nilai moral. Hegemoni diterima sebagai sesuatu yang wajar. pemikiran. Mengapakah pengaruh hegemoni barat ini telah menular dengan meluas sekali di dunia? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan ia berlaku? Imperialisme baru merupakan suatu fenomena kebangkitan semula perasaan ingin menguasai dan meluaskan semula pengaruh Barat kepada masyarakat dunia. ekonomi.Nilai-nilai dan ideologi hegemoni ini diperjuangkan dan dipertahankan oleh pihak dominan sedemikian sehingga pihak yang didominasi tetap taat terhadap kepemimpinan kelompok penguasa. Mereka merasakan . “…the practices of a capitalist class or its representatives to gain state power and maintain it later. 1995: 165) Dalam hegemoni. kebudayaan dan agama dari negara yang “mengglobalisasi” tanpa menilai sama ada ia membawa manfaat atau mudarat. realitinya menunjukkan bahawa ia tidak wujud dalam bentuk dua hala yang adil. ekonomi.” (Simon. politik. ia adalah negara yang bersifat hanya menerima ilmu. “Mengglobalisasi” itu adalah negara yang menyebarkan ilmu. including the working class. Walaupun globalisasi pada asalnya bermaksud pertukaran. Ada pun “diglobalisasi”. Dengan fenomena inilah yang menjadi salah satu punca pengaruh hegemoni Barat makin meluas. FAKTOR-FAKTOR HEGEMONI DAN GLOBALISASI. including fundamentally but not exclusively the ruling class.

Zionis mempunyai matlamat utama untuk mengukuhkan kedudukan mereka di serata dunia. Secara tidak langsung pengaruh mereka terhadap dunia juga makin meluas. dan juga hak asasi manusia. Faktor inilah juga yang menyebabkan hegemoni Barat makin kukuh di dunia. Pemimpin Yahudi merancang untuk menguasai mata wang dan ekonomi dunia supaya kuasa Barat ini dapat mencampuri urusan secara tidak langsung terhadap pasaran saham antarabangsa. Kuasa Barat mempunyai semangat dan dasar yang sentiasa merancang untuk menjajah mana-mana negara islam yang mempunyai potensi untuk bangkit menjadi sebuah kuasa besar dan boleh mencabar hegemoni mereka. Aplikasi dan perancangan Zionis juga menjadi faktor wujudnya pengaruh hegemoni Barat dalam era globalisasi ini. kebanyakan produk yang dijual di pasaraya tempatan juga terdiri daripada pelbagai jenis produkproduk dari negara Barat. Sedangkan sejak berabad-abad lamanya telah wujud kepercayaan dan agama dalam masyarakat dunia sebagai pegangan hidup. . Kerana itulah pengaruh mereka makin berleluasa dan wujud golongan yang tidak mempercayai Tuhan (fahaman ateis). Proses globalisasi pada hari ini menjadi peluang keemasan bagi kuasa-kuasa Barat untuk mengekalkan hegemoni mereka. sosial. Wartawanwartawan tempatan juga menunggu dan menggunakan berita daripada media Barat. Gerakan Zionis Yahudi turut mempunyai ideologi untuk merosakkan masyarakat dunia dengan menyebarkan fahaman mulhid atau ateis dan falsafah sekular. Barat dapat menguasai media dan komunikasi Barat dan memberi implikasi terhadap dunia seperti Cable News Network (CNN). Mereka menjadikan fahaman Barat sebagai idola dan ikutan dalam kehidupan mereka. Golongan seperti inilah yang merosakkan reputasi dan perkembangan orang-orang islam. Pentadbiran negara tersebut tidak lagi berpandukan al-Quran dan as-Sunnah. Kuasa Barat mempunyai dasar untuk mewujudkan negara sekutu atau hubungan satelit dan meluaskan jaringan dan pengaruhnya melalui media. Bahkan. Dengan kepantasan perpindahan maklumat kini. Tetapi sebenarnya mereka mempunyai matlamat untuk memperluaskan pengaruh hegemoni mereka.bahawa telah menjadi tanggungjawab mereka untuk memusnahkan senjata pemusnah besarbesaran yang ada pada negara-negara yang menjadi musuh kuasa Barat yang boleh mengancam keselamatan dunia. Kebanyakan negara yang majoritinya adalah umat islam kini pentadbirannya lebih mengikut peredaran zaman yang jelas sekali telah dimonopoli dan dipengaruhi oleh hegemoni Barat. Contohnya Amerika Syarikat lebih banyak memasarkan produk-produk mereka ke pasaran global. dan British Broad-Casting Corporation (BBC). Beritaberita yang disebarkan oleh media Barat merupakan persepsi dari Barat sendiri. keadaan ekonomi yang lemah menyebabkan kuasa Barat mempunyai peluang untuk menguasai ekonomi dunia dengan pengaruh hegemoni mereka. ekonomi. Masyarakat masa kini telah wujud 2 golongan yang telah merosakkan dan mencalarkan imej islam seperti golongan ultra moden yang memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada Barat dengan menerima nilai Barat sepenuhnya dan golongan konservatif yang menjaga status mereka dalam masyarakat. Selain itu.

Hegemoni Barat ini berlaku juga disebabkan oleh kesan penjajahan mereka terhadap negara-negara yang lemah ketika berabad-abad lamanya dahulu. ia telah meninggalkan kesan dan implikasinya terhadap masyarakat setempat yang masih mempunyai pengaruh daripada Barat. KESAN-KESAN HEGEMONI BARAT. masyarakat islam kini mempunyai semangat yang lemah untuk berkorban demi islam atau kata lain ialah berjihad mempertahankan kehidupan yang berlandaskan islam. 1. dan Reuters. Maka akibat daripada penjajahan tersebut. Media juga mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat tempatan atau dunia dimana jelas pada masa kini. sosial. Dengan itu hegemoni Barat adalah lebih mudah lagi dikekalkan. dalam rancangan realiti „American Idol‟. Perkara ini berlaku kesan daripada perkembangan pesat teknologi dan hasilnya maklumat disebarkan ke seluruh dunia begitu pantas sekali. Terdapat banyak kesan hegemoni Barat berlaku pada satu dunia khususnya di Asia dalam pelbagai aspek antaranya dari sudut media. Keadaan ini jelas menunjukkan media Barat telah memberikan kesan yang sangat besar kepada masyarakat dunia. bagaimana mudahnya media menaikkan nama seseorang daripada tidak terkenal kepada seorang selebriti yang mempunyai pendapatan berjuta-juta setahun. Masyarakat dunia islam kini tidak lagi selalu melakukan pentarbiyahan dalam hati dan jiwa untuk memelihara hati dan diri daripada mudah terpengaruh dengan budaya dan kuasa Barat dalam kehidupan. Selain itu. Oleh kerana kesannya terhadap dunia begitu berkesan. seorang pemikir islam Druzl. ekonomi. Kesan Hegemoni Barat dari Sudut Media Barat telah pun menguasai media dari seluruh dunia sama ada media cetak mahupun media elektronik. Broadcasting Corporation (BBC).Mereka berada di mana-mana di seluruh dunia sehinggakan liputan yang dibuat pantas . Islam telah pun dipandang serong disebabkan media Barat telah menyebarkan berita yang memburuk-burukkan agama ini. Sebagai contoh. politik. pada masa kini surat khabar dari pelbagai negara boleh dibaca di skrin komputer dengan mudah. Negara Barat telah membawa perubahan dan kemajuan suatu ketika dahulu terhadap negara-negara yang dijajah. dan hak asasi manusia. Lebih-lebih lagi. Masyarakat tidak menjadikan pengalaman lepas sebagai pengajaran di masa hadapan dan kurang berhati-hati bagi mengelakkan hegemoni Barat dalam globalisasi dunia masa kini.media juga boleh menjatuhkan dan menaikkan populariti seseorang dengan mudah sekali. Barat telah pun menubuhkan media-media antarabangsa seperti Cable News Network (CNN). British Cable News Network (CNN). Reuters. Menurut Amir Shakib Arsalan. British Broadcasting Corporation (BBC).

Bagi mengukuhkan lagi penguasaannya. pejuang keadilan. Selain itu juga. bertimbang rasa dan pasti akan menang dalam setiap peperangan yang wujud. media Barat juga membuat filem dan hiburan yang mempengaruhi masyarakat dunia dan mewujudkan Hollywood yang telah pun menjana pendapatan berbillion dollar. Barat telah pun menguasai ekonomi dunia sejak dulu lagi. 3. Barat telah menubuhkan World Bank dan International Monetary Fund (IMF) untuk memperkukuhkan pengusaan mereka. Kesan daripada penubuhan syarikat tersebut. Matawang mereka diguna pakai seluruh dunia khususnya apabila hendak melakukan perniagaan antarabangsa. kuasa Barat telah pun mewujudkan Pertubuhan Bangsa-Banga Bersatu kononnya menjaga keamanan dan kepentingan bersama ahli namun pertubuhan ini hanyalah untuk kepentingan pihak Barat sahaja. 2. Kesan Hegemoni Barat dari Sudut Ekonomi Dari sudut ekonomi pula. Impak daripada penguasaan ekonomi tersebut. Barat telah pun menubuhkan kelab ekskulsifnya iaitu G7 dimana kelab ini hanya boleh disertai oleh negaranegara maju seperti Jepun dan Perancis. Keadaan ini jelas telah mempengaruhi pandangan masyarakat dunia terhadap masyarakat Amerika Syarikat dimana keadaan realiti dunia begitu jauh sekali daripada yang difilemkan. watak utama Barat khususnya Amerika Syarikat adalah seorang yang baik. Keadaan ini akan menyebabkan negara-negara yang memerlukan bantuan tidak akan dapat kerana disishkan daripada negara maju yang boleh membantu mereka dari segenap aspek. Dalam filem mereka terbitkan. Tidak cukup dengan kewujudan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Menguasai ekonomi sama seperti mengusai dunia kerana mereka boleh memanipulasi ekonomi dunia yang boleh menjejaskan ekonomi sesebuah negara tersebut.dan menyeluruh sehinggakan wartawan tempatan negara bergantung kepada mereka sebagai sumber bahan berita. Selain daripada berita. Barat telah berusaha pelbagai cara untuk memastikan mereka terus berkuasa termasuklah mewujudkan blok-blok negara tertentu seperti Blok Komunis dan Blok Amerika Syarikat. United kingdom dan Jepun. pihak Barat telah mewujudkan kuasa veto atau kuasa mutlak dimana hanya dinikmati oleh kuasa-kuasa besar seperti Perancis. Kuasa veto ini mempunyai kuasa yang tinggi sehinggakan berkuasa untuk tidak mengesahkan apa jua bentuk perbincangan atau persetujuan . Kesan Hegemoni Barat dari Sudut Politik Dari sudut politik pula. Barat berjaya menguasai kekayaan dunia dan jurang antara kaya dengan miskin semakin ketara. Barat juga telah menubuhkan syarikat-syarikat multi-nasional yang beroperasi seluruh dunia bagi memastikan ekonomi dapat dikawal oleh Barat dengan menguasai ekonomi sesebuah negara tersebut selain mengaut keuntungan secara maksimum.

Deklarasi ini diterima oleh seluruh masyarakat seluruh dunia yang inginkan keadilan dan dunia yang inginkan keadilan dan kesejahteraan.blues. Hegemoni barat dan globalisasi dilihat membawa banyak keburukan kepada kita semua terutamanya di timur. kuasa . filem dan lain-lain telah pun disebarkan ke seluruh dunia sehinggakan hiburan mereka ditiru tidak kira baik atau buruk teruatamnay golongan muda. Pelbagai punca dan sebab berlakunya perkara tersebut seperti fenomena kebangkitan semula perasaan ingin menguasai semula pengaruh Barat kepada masyarakat dunia.Selain itu juga. Coca Cola dan Pepsi. Ia sudah lama mempengaruhi kita sedikit demi sedikit sehinggalah sekarang. Kuasa veto juga memberikan mereka bertindak bersendirian untuk menyerang negara lain seperti peperangan Amerika syarikat dengan Iraq dan Afghanistan. Kesan Hegemoni Barat dari Sudut Sosial Dari sudut sosial pula. budaya makanan disana juga turut berkembang dan yang paling menerima kesan adalah makanan segera iaitu Kentucky Fried Chicken (KFC). pemakaian berjenama seperti Lewis‟s Lee dan Adidas pun mengikuti fesyen disana dimana pakaian mereka lebih menjolok mata dan bebas mengikut kehendak sendiri. 5. Pelakon-pelakon dan artis mereka mempunyai jutaan peminat di seluruh dunia termasuk di negara-negara membangun seperti Malaysia. Anak-anak muda Timur khususnya Malaysia berasa bangga jika memakai pakaian berjenama Barat dan mempunyai kelas tersendiri.heavy dan pop. Kesan Hegemoni Barat dari Sudut Hak Asasi Manusia Konvensyen Geneva telah menggariskan hak-hak yang perlu menggariskan hak-hak yang perlu dinikmati oleh semua manusia tanpa dinikmati oleh semua manusia tanpa mengira bangsa mahupun agama.antara negara lain tanpa berbincang dengan negara lain. merdeka mahupun tawanan. Keadaan ini jelas menujukkan hegemoni barat berat sebelah. Keadaan ini jauh daripada pegangan orang Timur dimana lebih mengutamakan kesopanan. Oleh sebab mereka juga. Mana-mana negara yang bersekutu dengannya akan diberikan pelbagai kemudahan dan nikmat namun untuk negara yang membangkang barat khususnya Amerika Syarikat akan mengalami pelbagai bentuk sekatan yang dikenakan seperti mana yang berlaku pada Iran apabila meneruskan program nuklearnya.nyanyian. 4.Adakah piagam ini dipatuhi oleh kuasa-kuasa Barat? KESIMPULAN. McDonald(McD).pelbagai bentuk hiburan seperti muzik. Selain itu. wujudnya pelbagai irama muzik antaranya rock.

Maka. . Tamadun Islam merupakan tamadun yang paling sempurna dari segenap sudut sesebuah ketamadunan manusia.a. Ia juga merupakan simbol budaya bagi kebanyakkan disko-disko dan kelab-kelab malam di dunia Barat. ekonomi. jenayah dan ketakutan. oleh para cendikiawan yang jujur dan telus dalam mengkaji tentang ketamadunan manusia. grafity. sesebuah pembangunan tamadun yang sempurna dapat dibina. Maka. di atas dasar Aqidah. Tambahan pula. sebagai contoh pembangunan sesebuah tamadun manusia yang sempurna. Budaya ini merupakan simbol keruntuhan majoriti masyarakat Barat. keadaan ekonomi yang lemah dan sebagainya. jati diri tiada. budaya barat telah meresap dalam jiwa remaja. jelaslah bahawa. dan juga hak asasi manusia. khususnya dalam pergaulan bebas dan hiburan yang melampau. politik. budaya barat membawa banyak keburukan seperti kemusnahan keluarga. kehilangan maruah. Ini kerana. yang pernah wujud di dunia ini. Kini.Barat yang mempunyai semangat dan dasar tertentu.Syariah dan Akhlak Islam telah diakui kesempurnaannya. kecelaruan akal.w. khususnya untuk para remaja. tamadun Islam yang pernah dibina oleh Nabi Muhammad s. kegelisahan jiwa. Justeru itu. hanyalah dengan Islam. Barat ingin menguasai mata wang dan ekonomi dunia . mempunyai ideologi untuk merosakkan masyarakat dunia. di atas dasar materialistik. Justeru. Malah ia telah memberi kesan daripada sudut media. sosial. budaya hip-hop yang terhimpun di dalamnya beberapa budaya lain sepertirappers. tamadun Barat tidak mampu untuk menjadi contoh tamadun yang sempurna. ia berjaya menghakis budaya melayu dan islam. dan lain-lain. Contohnya. kita sebagai umat Islam perlu kembali menjadikan tamadun Islam yang dibina di atas acuan Nabawi. samada di kalangan umat Islam mahupun orang-orang bukan Islam. Tamadun Islam yang diasaskan diatas Al-Quran dan As-Sunnah yang diturunkan Allah kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. kerana ianya dibangunkan secara asasnya. Ini menyebabkan ketandusan nilai-nilai kemanusiaan dalam tamadun Barat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful