PENGENALAN Abad ke-20 membawa kepada bermulanya perkembangan pesat sains dan teknologi maklumat yang luar biasa.

Kepesatan yang begitu eepat dan eanggih ini berjaya menciptakan peradaban moden yang menjanjikan pelbagai kemajuan dan kemudahan, sekaligus memenuhi segala tuntutan arus kemodenan. Pelbagai alat sains dan teknologi maklumat berjaya dihasilkan dan kehidupan manusia bertambah mudah dengan segala keeanggihan ini. Namun, dalam manusia leka dengan limpahan kemewahan dan kemajuan ini, penghujung abad ke-20 juga telah diwarnai oleh pelbagai bene ana dan kemelut yang meresallkan hampir semua bidang kehidupan so sial, politik, ekonomi dan sebagainya yang juga sedikit sebanyak berpunea dari keeanggihan teknologi maklumat serta sains teknologi ciptaan manusia. Abad 21 telah pun berada di hadapan kita, seiring dengan kelajuan proses globalisasi dan dukungan kuat teknologi maklumat dan revolusi komunikasi yang I menjadikan kehidupan manusia semakin pantas dan kompleks. Namun, di sebalik kehidupan manusia yang pantas dan serba eanggih ini, kita menyaksikan kemelut kemanusiaan pada saat kritikal dan tragis, wabak penyakit yang menular, terrorisrne global, perang saudara yang'berterusan dan pelanggaran hak asasi manusia. Sana-sini dipaparkan di dalam media eetak dan elektronik kehidupan manusia semakin tragis dengan semakin hebatnya arus kemodenan dunia. Apabila diimbas kembali akan kehebatan Islam dalam menguasai dunia semenjak zaman Nabi Muhammad SAW hinggalah kepada kejatuhan kerajaan Islam Sepanyol, kita melihat bahawa dunia hidup dalam era yang aman kerana tiadanya dasar penguasaan globalisasi Barat. Namun, kebangkitan tamadun Barat mula menampakkan taringnya selepas kejatuhan kerajaan Islam Sepanyol sekaligus telah membuka era baru kepada dasar penguasaan Barat terhadap negara lain terutamanya negara Islam melalui dasar globalisasi ala-Barat yang diwar-warkan ke seluruh dunia. Inilah yang membawa kepada permulaannya dominasi barat atau disebut sebagai hegemoni Barat. Fenomena yang disebut sebagai hegemoni Barat ini ialah apabila Barat menggunakan kuasanya sebagai kuasa terbesar dunia untuk menguasai politik, ekonomi, budaya, pemikiran, teknologi dan lain-lain. Dan yang paling dahsyat apabila' Barat menggunakan kuasa tenteranya untuk menguasai negara yang tidak sehaluan dengannya. Sebagai kesannya, tindakan membalas dendam seeara keras juga tidak dapat dibendung lagi dan di sinilah timbul isu keganasan dan terrorism yang selalunya ditujukan kepada pejuang Islam.

KEMUNCULAN TAMADUN BARAT Munculnya tamadun Barat ini adalah rentetan daripada dua tamadun awal utama iaitu tamadun

Yunani atau Greek (muncul 200 sebelum Masihi) dan tamadun Rom (sekitar 753 sebelum Masihi). Oleh itu, tamadun Barat merupakan tamadun yang berteraskan kepada pemikiran dan falsafah tamadun Yunani dan Rom (Azhar Muhammad & Abdullah Sulong, 2005 : 95). Tamadun Yunani adalah tamadun yang berasal dari tamadun terawal Barat iaitu tamadun Aegean dan tamadun Yunani ini muncul selepas kemunculan tamaduntamadun yang lebih awal seperti tamadun Mesopotamia dan Mesir. Masyarakat dalam tamadun Yunani mempunyai pencapaian yang hebat dari sudut politik, so sial dan ekonomi. Tamadun Yunani telah dapat mencipta banyak ilmu falsafah yang menjadi as as kepada falsafah Eropah atau falsafah Barat itu sendiri. Politik Yunani adalah berdasarkan suasana politik yang demokrasi. Sesuai dengan suasana politiknya yang bersikap terbuka dan demokrasi, tamadun ini telah menghasilkan ramai ahli falsafah yang terkemuka dan dikenali sehingga ke hari ini. Antara mereka yang terkenal ialah Socrates, Plato dan Aristotle. Socrates mempunyai ajaran falsafah yang tidak pernah ditulis sebaliknya diaksikan dalam perbuatan. Ajaran falsafah Socrates berpegang kepada "soal jawab adalah jalan untuk memperoleh pengetahuan". Plato yang banyak belajar dari Socrates telah banyak menghasilkan karya dan buku. Bukunya yang bertajuk Republic merupakan buku panduan akhlak yang memandang ahli-ahli falsafah sebagai pemimpin yang terbaik kerana berpegang kepada etika. Aristotle yang banyak menimba ilmu daripada Plato dan juga guru kepada Iskandar Zulkarnain (Alexander the Great) merupakan orang yang pertama memperkenalkan cara berfikir yang teratur dan kaedah saintifik dalam mencari kebenaran (Muhammad Kamlin, 1986: 38). Zaman penguasaan negara kota Yunani oleh Iskandar Zulkarnain dari Makedonia menandakan bermulanya Zaman Graeco-RomjHelenistik (323-146 S.M.). Zaman Helenistik ini adalah merujuk kepada perluasan dan penyebaran pelbagai pencapaian tamadun Yunani seperti idea, falsafah, teori politik, budaya dan bahasa ke dunia luar iaitu selepas kematian Iskandar Zulkarnain. Kemudian, pemerintahan kerajaaD Yunani diambil alih oleh tiga orang jeneral di tiga buah kerajaan yang berlainan iaitu kerajaan Ptolemaic di bawah Ptolemy I, kerajaan Antigonid di bawah pimpinan Antigomus Gonates dan kerajaan Selecuid di bawah pimpinan jeneral Seleucus. Kerajaan inilah yang membantu memperkembangkan lagi kebudayaan Yunani ke luar dari kawasan asalnya (Sivachandralingam Sundara Raja & Ayadurai Letchumanan, 2001 : 160).

Empayar Rom dimulai oleh Augustus yang menguasai dunia Rom dari tahun 27 S.M. hingga tahun 14 M. Ketika ini empayar Rom telah melangkah ke zaman kegemilangan dan digelar sebagai Pax Romana yang bermaksud Keamanan Rom kerana selama 200 tahun keamanan wujud di Rom. Kerajaan Rom mampu berkembang sebagai sebuah empayar meliputi. tiga buah benua Asia, Utara Afrika dan Eropah. Keseluruhan Eropah disatukan di bawah satu tampuk pemerintahan walaupun

Kesan langsung Revolusi Sains ialah Revolusi Intelektual di mana masyarakatnya lahir dengan ideaidea yang terbuka dan berdasarkan perlembagaan. 2001 : xxi). Kejatuhan empayar Rom pada tahun 476 M menyaksikan kemunculan kerajaankerajaan orang gasar dalam batasan empayar Rom. sekularisme yang merangsangkan Eropah kepada kemajuan-kemajuan yang lebih pesat. Perbincangan di atas boleh diringkaskan seperti di bawah: Bill Zaman Peristiwa Tempoh 1 I Zaman Silam/Klasik . galakan kepada dptaan dan teori baru yang akhirnya membawa kepada Revolusi Sains. Sepanyol dan Portugal (Sivachandralingam Sundara Raja & A yadurai Letchumanan. individualisme. Di Barat pada tahun 800 M muncul empayar Rom Sud yang diasaskan oleh seorang pemimpin gasar berketurunan Frank. Dengan tercetusnya Perang Salib (1096-1291 M) antara orang Islam dan Kristian untuk merebut Tanah Sud Jerusalem telah membuka peluang kepada penduduk Barat dan Eropah melihat kemajuan orang Islam. Kesannya muncul negara berperlembagaan di England. 2001 : xxi). Perubahan-perubahan politik ini menyediakan suasana yang baik bagi perkembangan ekonomi dan sosial di Eropah pada abad-abad berikutnya. Empayar ini merupakan satu usaha untuk mengembalikan kegemilangan empayar Rom (Sivachandralingam Sundara Raja & A yadurai Letchumanan. Renaisans telah melahirkan nilai-nilai humanisme. 2001 : 164-165).penduduknya terdiri daripada pelbagai suku bangsa yang membawa kepada permulaan negara dunia (Sivachandralingam Sundara Raja & A yadurai Letchumanan. Ia juga membawa kepada perkembangan semangat nasionalisme dan pembentukan negara bangsa seperti England. Charlemagne. Kemunculan negara bangsa ini membawa kepada perkembangan ekonomi kebangsaan yang disebut merkantilisme yang menyebabkan persaingan dalam perdagangan. Sebagai kesan daripada Perang Salib membawa kepada munculnya zaman Renaisans pada abad ke14 dan 15 M.

Graeco-Rom tamadun Yunani sehingga dan Rom) kejatuhan empayar Rom ke tangan orang gasar 2 Zaman Pertengahan Bermula dengan kejatuhan 476 .1000 M Awal tangan orang gasar dan .476 M (Yunani.M .Bermula dari kemunculan 3000 S.1500 M a) Zaman Pertengahan empayar Rom Barat ke 476 .

Berlaku perubahan dari segi ekonomi.1500 M Pertengahan wujudnya sistem feudalisme.1050 . politik dan .1250 M b) Zaman Kemuncak kemunculan kerajaan gasar : 1300 . c) Zaman Pertengahan meluasnya agama kristian Akhir dan kemunculan empayar Rom Sud.

sosial Zaman Awal Moden I Gerakan Renaisans dan I 1500 .1800 M Reformasi yang membawa kepada Revolusi Sains pada abad ke-17 M 4 Zaman Moden I Berlakunya Revolusi 11800 .Hingga kini Perands 1789 dan Revolusi .

Sempadan antara Afrika Utara dengan Eropah hanyalah Laut Mediterranean di mana melaluinya orang Islam merentas ke Sepanyol dan Sicily seterusnya ke Portugal serta selatan Perancis. Di Baghdad telah didirikan Bait al-Hikmah iaitu institusi yang menterjemah karya . Selain us aha pelajar. Orang Arab memang terkenal dalam bidang perniagaan sebagaimana Nabi Muhammad SAW sendiri adalah contoh utama dalam bidang perniagaan. Kaum pedagang. Sewaktu di Syam.Perindustrian England 1780an INTERAKSI TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN BARAT Pertembungan Tamadun Islam dengan tamadun Barat adalah melalui beberapa saluran seperti perniagaan. Banyak pelajar dari Eropah dan Barat yang mengikuti pengajian dan pendidikan di institusi pendidikan Islam ini antaranya di Andalusia dan Toledo. kebudayaan dan pusat pengajian. Hubungan Tamadun Islam dengan tamadun Barat dan Eropah menjadi semakin dekat apabila muncu1nya pemerintahan Islam di kawasan Afrika Utara. Perkembangan Tamadun Islam di bahagian Barat sejajar dengan perkembangan Tamadun Islam di sebelah timur yang yang berpusat di Baghdad kerana tokoh-tokoh Islam di kedua-dua pihak sering berulang-alik. penduduk tempatan yang beragama Islam yang dinamakan Mudejars yang berada di bawah pemerintahan kerajaan Kristian di Eropah turut memindahkan ilmu pengetahuan Islam pada masyarakat Barat. 2005 : 98). Di situ terdirinya institusi pendidikan dan perpustakaan yang dilengkapi buku ilmiah hasil karangan tokoh-tokoh Islam. peperangan. diplomatik. para intelek dan tokoh-tokoh agama daripada kedua-dua pihak sering berulang-alik antara negeri-negeri tersebut. baginda sempat melihat tamadun orang Kristian di sana. Baginda pemah berniaga hingga ke negeri Syam (Syria). Malah Sepanyol dan Sicily dikatakan menjadi pintu masuk kepada elemen-elemen daripada tamadun Islam dan Eropah kerana di situlah berlakunya pertembungan kebudayaan dan intelektual (Azhar Muhammad & Abdullah Sulong.

sosial.2005 : 98). Perang yang berlaku di Palestine.ilmiah daripada bahasa Yunani seterusnya diperkembangkan oleh orang Islam dan dipindahkan ke Barat (Mahayudin Haji Yahaya. Justeru. Perang Salib yang berlaku antara orang Kristian Eropah dengan orang Islam selama 200 tahun lamanya antara tahun 1097 hingga 1270 Masihi telah meninggalkan kesan yang begitu mendalam. ketenteraan. 2005 : 99). perundangan dan sebagainya (Azhar Muhammad & Abdullah Sulong. Peperangan ini telah mematangkan pemikiran orangorang Barat yang ketika itu masih dalam kemunduran (Azhar Muhammad & Abdullah Sulong. tamadun Barat masih dalam keadaan yang mundur. 2001 : 378). Keterbukaan ilmu Islam telah menjadi pemangkin kepada lahirnya kesedaran ilmu di Barat yang pada ketika itu dalam kegelapan dan kemunduran. Tetapi proses penghijrahan dan perpindahan ilmu Islam ke Barat telah merubah segalanya. pendidikan. Perkembangan ilmu Islam dan sikap keterbukaan Tamadun Islam telah berjaya memperkenalkan Islam di mata dunia dan menjadi penyebab kepada era kebangkitan (Renaissance) di Barat. budaya. Perkataan hegemoni dalam kamus bermaksud pengaruh atau dominasi sesebuah negara atas negara-negara lain. Era kecemerlangan Tamadun Islam berlangsung seiring dengan Zaman Kegelapan (Dark Age) di Eropah. DEFINISI HEGEMONI Istilah hegemoni berasal daripada istilah Yunani. Konsep hegemoni banyak digunakan oleh ahli sosiologi untuk menjelaskan fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. hegeisthai (to lead). Proses perpindahan ilmu secara aman menerusi penubuhan banyak institusi pendidikan Islam di Barat akhirnya telah berubah secara perang dengan berlangsungnya Perang Salib. Sepanyol dan Sicily telah berjaya memindahkan khazanah ilmu ke Eropah yang menjadi faktor kepada era kebangkitan di sana (Renaissance). Semasa Tamadun Islam berada dalarn kegemilangan. ekonomi. Perkataan hegemoni dalam perkataan Inggeris hegemony membawa makna pengaruh atau penguasaan. tamadun Barat sebenarnya adalah tamadun baru yang lahir selepas daripada tamadun Islam kesan pertembungan Tamadun Islam di Barat sarna ada secara aman ataupun secara perang. Pengaruh dan dominasi ini merangkumi pelbagai sudut seperti politik. .

the practices of a capitalist class or its representatives to gain state power and maintain it later.Hegemoni boleh didefinisikan sebagai "hegemony is the dominance of one group over other groups. Hegemoni juga boleh diterima sebagai sesuatu yang wajar. Barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat dan sekutunya telah menjalankan pelbagai agenda hegemoni untuk mendominasi dunia khususny'a negara bukan Barat dengan polisi-polisi yang mereka pegang (Azhar Muhammad & Abdullah Sulong. " GERAKAN HEGEMONI BARAT Perluasan pengaruh atau hegemoni telah digunakan oleh Barat sebagai dasar untuk mewujudkan negara sekutu atau hubungan satelit dalam meluaskan jaringan pengaruhnya." (http://en. cultural perspectives become skewed to favor the dominant group. kelompok yang mendominasi berhasil mempengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima nilainilai moral. for instance. Dalam hegemoni. Simon (1982) memberikan pengertian hegemoni dengan melihatnya sebagai strategi mempertahankan kekuasaan ". 2005 : 99) : (a) Usaha Barat mengekalkan keunggulan militari melalui dasar dan perjanjian senjata nuklear. politik dan budaya dari kelompok dominan (kelompok yang berkuasa). to the extent that. Hegemony controls the ways that ideas become 'naturalized' in a process that informs notions of common sense. Nilai-nilai dan ideologi hegemoni ini diperjuangkan dan dipertahankan oleh pihak dominan sehingga pihak yang didominasi taat terhadap kepimpinan kelompok penguasa. biologikal dan kimia yang ternyata berat sebelah. sehingga ideologi kelompok dominan dapat disebarkan dan dipraktikkan.org/wiki/hegemony) Secara jelas hegemoni sebenarnya bermaksud dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya. the dominant party can dictate the terms of trade to its advantage.wikipedia. sehingga idea-idea yang diketengahkan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi diterima sebagai sesuatu yang wajar (common sense). Fenomena ini dianggap sebagai satu bentuk penjajahan baru berasaskan kepada kesempurnaan pembentukan proses demokrasi dan mewujudkan kebebasan. (b) Usaha mempromosikan hak asasi manusia dan demokrasi ala-Barat (c) Menjaga integriti negara bangsa Barat dengan menyekat kebanjiran imigran ke Barat. more broadly. . dengan atau tanpa ancaman kekerasan. with or without the threat of force...

diplomatik. budaya dan ideologi. tiada toleransi dan Islamlah yang bertanggungjawab atas segala keganasan dunia hari ini. Bush tidak rasa bersalah kerana telah diyakinkan tindakannya itu tepat sehingga beliau sanggup mengorbankan nyawa rakyatnya sendiri. Terrorism atau keganasan telah menjadi perhatian seluruh dunia selepas peristiwa serangan dahsyat ke atas Amerika Syarikat iaitu di Washington dan di New York pada 11 September 2001 di mana tuduhan demi tuduhan tanpa bukti kukuh berterusan dilemparkan kepada umat Islam yang dikatakan menjadi dalangnya. Segala urusan pengantarabangsaan dalam semua aspek politik. Barat khususnya Amerika Syarikat mengawal mata wang di mana US Dollar dijadikan pengukur nilai mata wang dunia. Hakikatnya. Peristiwa ini bagaikan satu usaha untuk melenyapkan Islam kerana kebanyakan mangsa adalah umat agama tersebut yang turut dimomokkan sebagai pengganas. ekonomi dan so sial menggunakan bahasa Inggeris sebagai utama. Penjajahan bentuk baru ini telah bermula selepas bermulanya perang ekonomi. umat Islam terus dihujani dengan pelbagai tohmahan dan tuduhan yang mencemar agama Islam dan pelbagai propaganda yang melampaui batasan. Tragedi 11 September 2001 mula dikatakan sebagai satu pembohongan besar yang sengaja diadakan bagi menghalalkan tindakan Bush untuk terus menyakiti umat Islam. intelektual. Perang terhadap pengganas adalah 'modal baru' Barat bagi menindas negara-negara Islam pada hari ini. Semenjak itu. Hari ini. Kesannya.Hegemoni Barat ini mudah tersebar luas di kalangan masyarakat luar Barat kerana mereka menguasai teknologi komunikasi. apa yang diwar-warkan oleh Amerika menerusi penguasaan medianya terhadap dunia mula dipertikai. Amerika telah menggerakkan kuasa ketenteraannya di bumi Asia Barat dengan alasan ingin menghapuskan kumpulan pengganas ini. Pendominasian dalam komunikasi ini termasuk bahasa komunikasi luas dunia di mana bahasa Inggeris iaitu bahasa utama peradaban Barat telah berjaya dinobatkan sebagai bahasa komunikasi dunia. Barat juga mampu mendominasi dunia dengan polisi-polisi mereka kerana mereka jugalah yang menguasai ekonomi dunia. fanatik. ekstrim. Ini jelas terbukti selepas berlakunya serangan 11 September 2001 yang meruntuhkan World Trade Centre di Amerika Syarikat apabila Barat terus menuduh kumpulan Islam al-Qaeda di bawah pimpinan Osama ben Laden sebagai kumpulan yang bertanggungjawab merancang serangan tersebut. Sistem perbankan antarabangsa dunia seperti Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) dan World Bank adalah di bawah penguasaan mereka. kesahihan peristiwa 11 September yang dikatakan dirancang oleh pengganas Islam mula . Penjajahan atau dikenali sebagai neo-kolonialisme ini sedang menuju kemuncaknya apabila Amerika telah menggerakkan kuasa ketenteraannya dengan begitu meluas. Satu lagi cara yang dilakukan oleh Barat dalam mengukuhkan hegemoninya ke atas dunia ialah dengan memomokkan idea Islam ganas.

tetapi mereka ini terlepas dari dikategorikan sebagai pengganas mengikut kacamata Amerika. Walaupun negara-negara Islam khususnya Malaysia telah berkali-kali mengingatkan dunia untuk terlebih dahulu memberi tafsiran yang betul tentang siapakah pengganas dan mencari sebab kenapa berlakunya keganasan. Dan untuk kesekian kalinya. Walaupun terdapat unsur yang sarna malahan lebih ekstrim lagi di kalangan penganut agama-agama lain seperti Yahudi. Laporan media yang berat sebelah dan tanpa siasatan telah menuduh Osama bin Laden secara tidak langsung umpama menghalalkan segala tindakan Amerika. 1998 : 2). namun suara itu tidak diendahkan. 23 Jun 2006: 20). Islam seolah-olah diletakkan di kandang pesalah. Barat umpama memberi ruang yang cukup kepada puak Serb untuk membelasah umat Islam Bosnia agar tidak tertegak sebuah negara Islam di tengah benua Eropah (Pahrol Mohamad Juoi. Inilah bukti sikap prejudis Barat di mana sikap dan media mereka dalam melaporkan berita yang berkaitan dengan keganasan amat dikesalkan. komputer. 2002: 5). Inilah antara dasar yang digunakan oleh Barat dalam meluaskan pengaruhnya ke dunia-dunia bukan Barat. Sesuatu yang tidak adil apabila mereka cuba membela dan menyembunyikan keganasan golongan militan. komunis dan penceroboh seperti kezaliman regim Yahudi di Israel tetapi sebaliknya sering memperbesar-besarkan isu berkaitan umat Islam (Khairul Azhar Idris. didakwa dan disabitkan dalam mahkamah yang diadili oleh Barat dan kuncukuncunya. PERLUASAN HEGEMONI MELALUI DASAR LUAR AMERIKA DI ASIA . kerusi dan meja bertebaran ke udara akibat letupan tersebut (Dtusan Malaysia.dipersoal bukan hanya oleh penduduk dunia Islam tetapi rakyatnya sendiri. Contoh yang begitu ketara. Punca keruntuhan bangunan World Trade Centre pula disiasat dan ternyata keruntuhan itu bukan disebabkan oleh pelanggaran kapal terbang 'pengganas' sebaliknya disebabkan oleh bahan letupan yang dipercayai diletakkan di kedua-dua menara World Trade Center ketika bangunan itu meletup menyebabkan tiang-tiang konkrit. korban keganasan puak Kristian Orthodok Serb. walaupun sudah terbukti dan bilangan mangsa yang jauh lebih ramai tetapi tindak balas Amerika tidak secepat dan sedahsyat yang dilakukan terhadap puak Islam Taliban. Barat sebenamya bukan mencari keadilan tetapi sekadar mencari alasan untuk mengukuhkan lagi kuasanya ke atas negaranegara Islam. Bukan Barat tidak tahu tetapi tidak mahu menganalisa perkara ini secara adil. Tragedi 11 September 2001 itu dijadikan alasan kuat oleh Amerika untuk mengebom Afghanistan dalam usaha mereka memburu Osama ben Laden dan kumpulan al-Qaeda yang dituduh mendalangi tragedi tersebut. Hindu dan Kristian.

2002: 19).S Nathan. China dengan pasaran domestiknya sentiasa menimbulkan kecemburuan Amerika Syarikat untuk menebus pasarannya. Amerika Syarikat mampu memperoleh jajahan secara paksa sebagaimana yang pernah dibuktikan dengan merampas Filipina daripada Sepanyol. Dan dalam masa yang sarna Amerika Syarikat begitu gigih menentang imperialisme dan percubaan kuasa-kuasa lain dalam meletakkan pengaruh politik mereka di kawasan Asia. demokrasi dan keadilan yang sering dilaungkan hanyalah sebagai retorika kosong yang merendahkan lagi nilai kemanusiaan (K. tidak ada manamana negara di benua lain yang sehebat negara-negara di Asia yang menentang dasar penjajahan dan kolonialisme Barat. . Amerika Syarikat sering menggunakan prinsip hak asasi manusia sebagai pendekatannya dan sering menghukum negaranegara lain dengan membatalkan bantuan yang diberikannya dalam usaha mempengaruhi negara-negara berkenaan supaya lebih berperikemanusiaan terhadap rakyatnya sendiri. ruang lingkup dalam mentadbir dasar luar Amerika Syarikat semakin meluas. Amerika Syarikat sebagai satu kuasa besar atau sebagai ketua polis dunia dan antarabangsa akan terus melanjutkan tradisi dasar luarnya yang menguntungkannya. ia telah membawa Amerika Syarikat ke mercu dengan elemen globalisasi yang menghakis kecekapan dan kadaulatan sesebuah negara. sarna ada dari segi ekonomi.Amerika Syarikat tidak pernah bebas daripada kecurigaan yang menjadi titik hitam dalam diri mereka khususnya terhadap negara-negara di Asia. Hegemoni iaitu perluasan pengaruh ke atas negara lain telah digunakan oleh Amerika Syarikat sebagai dasar untuk mewujudkan negara sekutu atau hubungan sateliti dalam meluaskan jaringan pengaruhnya. Selepas berakhirnya Perang Dingin. Sarna ada disukai atau tidak. kedaulatan sesebuah negara semakin mudah dicabuli (Shahrom TM Sulaiman. keselamatan dan apa sahaja yang boleh menjamin kelangsungan hegemoninya. 1987 : 45). 2002: 22). Cita-cita sejagat seperti hak asasi manusia. Ini kerana dalam sejarah dunia. Hubungan antarabangsanya bukan lagi sekadar mencakupi perhubungan serantau malah merentasi sempadan. politik. Amerika juga pernah menyatakan kebimbangannya dengan kebangkitan China dari aspek ekonomi dan ketenteraan. Mexico dan Korea melalui Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) sebenarnya percubaan Amerika Syarikat dalam meluaskan hegemoninya melalui liberalisasi pasaran (Shahrom TM Sulaiman. Pemberian bantuan ekonomi kepada negaranegara bermasalah seperti Indonesia. Dalam melaksanakan dasar luarnya. Walaupun globalisasi memendekkan tindakan ketenteraan. Jangkauannya menjadi global atas dasar globalisasi dunia tanpa sempadan yang diamalkannya. Para pengkaji hubungan antarabangsa mendapati peraturan yang menentukan rentak tari hubungan Amerika Syarikat dengan negaranegara lain telah mengalami perubahan pesat.

Dasar-dasar Barat yang diperkenalkan Inggeris telah mula tersebar dalam kotak fikiran masyarakat Melayu. Negaranegara miskin dunia tidak ketinggalan ditindas "melalui bantuan Tabung Mata Wang Dunia namun sebenarnya di sebalik bantuan itu. Inilah yang dialami oleh negara-negara Islam yang cuba mencari keadilan sebenar yang diperkatakan oleh Barat. Memang tidak terlihat secara jelas hegemoni Barat ke atas Malaysia dibandingkan hegemoni Barat kepada dunia Islam lain menerusi tindakan ketenteraannya namun hegemoni secara halus yang disebarkan oleh Barat semenjak zaman kolonialisme masih terus kita rasai. ekonomi dan sosial masyarakat Melayu. ekonomi dan kewangan telah menjadikan Barat sebuah kuasa yang menggunakan kuasanya untuk kepentingan diri sendiri. Inilah senario semasa yang dialami oleh dunia lebih-Iebih lagi selepas berakhirnya Perang Dingin di mana kuasa Amerika Syarikat semakin melampaui batasan.Malaysia juga tidak terkecuali daripada menerima pengaruh daripada Barat. Kebangkitan yang diiringi dengan pelbagai kemajuan ketenteraan. ekonomi dan lainlain. Lebih-Iebih lagi apabila globalisasi yang mereka cipta dan war-warkan telah mula meresap dalam setiap inci kehidupan manusia di dunia hari ini. negara tersebut terus ditindas. sesiapa sahaja yang tidak menyokong mereka akan dikenakan pelbagai tindakan antaranya: sekatan bekalan makanan. Bagi mereka. Bermula dengan penjajahan Inggeris ke atas Tanah Melayu yang secara langsung telah dapat menyerapkan nilai-nilai kebaratan dalam sistem politik. Walaupun Inggeris telah lama meninggalkan Tanah Melayu dan Tanah Melayu telah lama merdeka. Posted by Hidayah at 9:56 AM Labels: CTU551 PENGENALAN . KESIMPULAN Kebangkitan tamadun Barat selepas kejatuhan kerajaan Islam Sepanyol telah membuka era baru kepada dasar penguasaan Barat terhadap negara lain terutamanya negara Islam. namun dasardasar Inggeris masih digunapakai dan pemikiran masyarakat Melayu masih ke arah Barat hingga ke hari ini. perubatan. Barat yang diketuai oleh Amerika Syarikat menjalankan pelbagai dasar luar yang kononnya untuk menegakkan keadilan namun semuanya ternyata hanya retorika mereka sahaja.

Evolusi maklumat yang berterusan ini menjadi penggerak dan generator kepada perubahan dunia hari ini. Globalisasi pula didefinisikan sebagai fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari segi perhubungan manusia disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. tetapi kita harus berani. Inilah yang dikatakan dunia tanpa sempadan atau lebih dikenali sebagai globalisasi. serangan pengganas terhadap W orId Trade Centre dan apa jua peristiwa dunia. Melalui proses ini. Cendekiawan Barat secara umumnya memberi takrifan globalisasi sebagai satu proses kehidupan yang serba luas merangkumi segala aspek kehidupan seperti politik. Sebagai salah sebuah masyarakat penduduk dunia yang kerdil. dengan mudahnya tersebar ke segenap pelusuk dunia dalam jangka waktu yang singkat. Motif globalisasi adalah untuk meletakkan dunia ini di bawah satu unit yang sarna dan seragam di mana semua negara dunia ini menggunapakai satu undangundang globalisasi yang sarna. DEFINISI GLOBALISASI Globalisasi yang dipelopori oleh Barat sebenarnya membawa kepada pelbagai definisi dan penafsiran dari berbagai sudut pandangan. Kerana Barat yang mempelopori apa itu globalisasi dan Barat yang menguasai sumber maklumat dunia tentunya globalisasi dunia yang sedang berIangsung pada hari ini lebih menyebelahi mereka. 1986). kita sebenarnya tidak mempunyai pilihan melainkan untuk meneliti secara kritikal dari segenap aspek cabaran. Menurut Kamus Dewan (Dewan Bahasa dan Pustaka. Perkembangan ini secara positifnya membolehkan perhubungan di antara negara dan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat tanpa melibatkan perbelanjaan yang banyak. Apa jua yang berIaku kepada dunia seperti gempa bumi di Indonesia. Kita tidak harus menolak kedatangan globalisasi. implikasi dan trend globalisasi ala-Barat yang semakin rancak dan tidak terkawal. kesannya dunia tidak lagi mempunyaisempadan sebagaimana yang terpapar dalam peta dunia bahkan ruang udara dan langit sesebuah negara itu terbuka luas untuk dimasuki oleh pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet. Berbagai agenda telah dan sedang dirancang oleh Barat bagi menyebarIuaskan fahaman dan pegangan mereka dalam apa jua bidang. Globalisasi adalah produk yang dihasilkan di Barat di mana Barat merupakan pengasas kepada perkembangan teknologi maklumat. global bermaksud mengenai dunia seluruhnya atau pada keseluruhannya dan pada umumnya. Ia adalah satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu kuasa tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara. media elektronik dan teknologi siber. . Sebahagian kita yang lain menafsirkannya sebagai usaha rl\enyatukan masyarakat dunia dari segi gaya hidup dan budaya. Kita seharusnya berani untuk menyanggah arus globalisasi bagi memastikan nilai jati diri tidak akan tergugat dan tergadai.Dunia dahulu adalah terIalu amat banyak perbezaannya dengan dunia hari ini yang terIalu pesat. Bagi mereka fahaman globalisasi ala-Barat perIu dapat tersebar dan menyerap masuk ke dalam diri masyarakat dunia tanpa pengecualian. peperangan di Iraq. sosial dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia secara milik bersama. yakin dan tegas dalam mempertahankan jati diri sementara kita terus berinteraksi dengan dunia global. Definisi umum yang dipegang oleh sebahagian daripada kita menafsirkannya sebagai proses pengecilan dunia atau menjadikan dunia sebuah perkampungan yang kecil. Menerusi penyebaran maklumat yang meluas ini manusia mampu mengenali budaya asing dan amalan sosial masyarakat dari segenap pelusuk dunia tanpa halangan. Perubahan demi perubahan berIaku dengan begitu cepat dan pesat lebih-Iebih lagi dengan tercetusnya gelombang evolusi maklumat yang berterusan.

politik. institusi atau sistem. (2) Peningkatan mobiliti so sial dan pengukuhan kelas menengah. khususnya teknologi komunikasi dan perhubungan. yang pada umumnya dapat difahami sebagai proses di mana sempadan negara-negara semakin runtuh dan seluruh alam buana ini semakin berubah menjadi satu unit. (4) Komunikasi yang lebih mudah dan juga murah. globalisasi ialah suatu proses membuka keadaan. 1999: 177). Keadaan ini dikaitkan dengan perkembangan teknologi elektronik yang berkembang dengan pesatnya. jelas bahawa globalisasi ini merujuk kepada kehidupan yang lebih meluas merangkumi pelbagai isu dan aspek termasuk di dalamnya ekonomi. Di dalam unit global ini. (3) Peluang yang lebih luas untuk mendapatkan maklumat dan menyebarkan ilmu pengetahuan kerana teknologi baru komunikasi dan maklumat. sama ada dalam bentuk maklumat. Chandra Muzaffar dalam Osman Bakar (2004). (8) Penonjolan hak-hak asasi kaum wanita. 1998 : 6) PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PERADABAN Setelah membincangkan tentang definisi globalisasi. Kenichi Ohmae (1991) berpandangan bahawa tamadun manusia kini memasuki era 'borderless world' iaitu dunia tanpa sempadan. Objek yang diglobalisasikan boleh jadi fizikal dan bukan fizikal. ketelusan (transparent). Setiap isu globalisasi yang disentuh ada membawa kepada kebaikan dan pada masa yang sama membawa kepada keburukan. dunia dilihat tiada batasan sempadan (borderless world). (6) Peluang lebih luas untuk menzahirkan simpati dan rasa ketidakmanusiaan mereka terhadap mangsa-mangsa pelbagai jenis bencana alam dan tragedi buatan manusia di seluruh dunia. Dunia dilihat sebagai satu fenomena di mana semua penduduknya mempunyai hak dan keistimewaan masing-masing dalam semua bidang kehidupan (Amirudin Sadali. internationalism dan lain-lain lagi yang menjurus kepada persaingan yang drastik dalam apa jua keadaan. menyatakan bahawa terdapat lapan aspek positif globalisasi: (1) Peranan pelaburan asing (FDI) dalam mewujudkan pekerjaan dan mengurangkan kemiskinan di sebilangan negara.Sarjana-sarjana telah memberikan pelbagai definisi terhadap globalisasi. budaya dan sosial. peraturan undang-undang dan hak-hak asasi manusia. Melalui globalisasi. Nurcholish Majid (1996). hubungan adalah cepat dan rapat. nilai. globalisasi juga didefinisikan sebagai suatu himpunan pengaliran global berbagai-bagai jenis objek yang melibatkan pelbagai bidang aktiviti manusia. budaya dan agama berinteraksi. Umumnya. Himpunan proses pengaliran global ini dan bidang aktiviti manusia yang terlibat berkait dan bergantungan sifatnya (Osman Bakar. Proses ini dipermudahkan lagi dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi. mentakrifkan globalisasi sebagai satu proses mengubah kehidupan umat manusia menuju kepada satu masyarakat sahaja. Banyak pihak di dunia ini sedang menilai buruk baiknya globalisasi terutamanya globalisasi ekonomi. Isu-isu inilah yang memberi sedikit sebanyak kesan kepada peradaban manusia dari segala aspek. (7) Penonjolan idea-idea dan amalan pemerintahan yang baik seperti pertanggungjawaban awam. . (5) Peluang yang lebih luas untuk manusia dari berbagai-bagai kumpulan etnik. idea. Globalisasi adalah satu tatacara or de dunia baru yang dikatakan akan menggantikan sistem dunia dewasa ini. Secara komprehensif.

(10) Pembanjiran maklumat yang tidak berguna. apa yang lebih ketara ialah globalisasi banyak memberi pengaruh kepada dimensi ekonomi. Namun. Dari segi keburukan globalisasi pula. maka sebahagian besar manfaat globalisasi adalah yang berkaitan dengan dimensi ekonomi manakala bakinya berkaitan dengan dimensi politik dan sosial. Apa yang disenaraikan baik dan buruk globalisasi di atas. Punca utama globalisasi ekonomi meninggalkan banyak kesan negatif dalam pelbagai bidang kehidupan manusia sejagat ialah sifat globalisasi ekonomi ala-Barat yang berteraskan kapitalisme. tiga belas perkara yang disenaraikan oleh Chandra dalam Osman Bakar (2004) ialah: (1) Kualiti alam sekitar yang semakin merosot sebagai akibat terlalu mementingkan faktor keuntungan. (7) Kecenderungan ke arah pembentukan suatu budaya global yang homogen menerusi peranan yang dimainkan oleh perbadanan transnasional dan media komunikasi global. Globalisasi ekonomi dilihat banyak memberi kesan yang negatif dan secara tidak langsung mampu memberi kesan terhadap dimensi-dimensi lainnya. la boleh membahayakan pembinaan masyarakat yang bermoral sekiranya ia tidak mampu dikawal dengan baik dan menghilangkan corak budaya berilmu . (3) Pengabaian keperluan asas hidup di kalangan rakyat termiskin di banyak negara terutamanya di negara-negara selatan. Dari'segi globalisasi maklumat dan ilmu. (5) Pengangguran yang semakin memburuk dan jurang perbezaan pendapatan yang semakin melebar di negara-negara utara sendiri. (2) Pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbezaan ekonomi yang semakin melebar antara kawasan-kawasan di sesebuah negara dan antara sektor-sektor ekonomi. kesan terburuk yang dinyatakan oleh Chandra ialah kebanjiran maklumat yang tidak berguna. menjelaskan bahawa sebenarnya globalisasi ini memberikan kesan sarna ada berbentuk positif atau negatif dalam segenap dimensi. (12) Pengantarabangsaan jenayah yang menyukarkan jenayah dibendung. (6) Penyebaran budaya pengguna yang bertentangan dengan tuntutan nilai nilai kerohanian dan moral yang murni dan yang merendahkan martabat keinsanan manusia. (11) Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah memanipulasikan isu-isu demokrasi dan hak-hak asasi manusia untuk mendominasi politik dunia. (9) Keeenderungan pusat-pusat pengajian tinggi untuk memberi keutamaan kepada kursus-kursus ilmu pengurusan dan teknik dengan mengabaikan kursus-kursus ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan. (13) Pengantarabangsaan penyakit. (8) Penyebaran budaya pop Amerika yang" menyegarkan paneaindera dan mematikan roh" . Globalisasi ekonomi yang menggunapakai satu peraturan ekonomi dunia yang seragam menjadikan kapitalisme sebagai asas di mana ia berteraskan kepada pasaran terbuka dan perdagangan bebas tanpa dikawal oleh nilai-nilai sahsiah murni serta mampu menghilangkan dasar keadilan dalam ekonomi.Jika diperhatikan. Ini yang secara jelas membawa kepada kesan negara yang miskin akan terus miskin dan yang kaya akan terus kaya serta meletakkan jurang perbezaan ekonomi yang jauh antara dua negara miskin dan kaya. secara positifnya memberi peluang yang lebih luas kepada masyarakat dunia untuk mendapatkan maklumat dan menyebarkan ilmu pengetahuan berdasarkan kecanggihan teknologi baru komunikasi dan maklumat tanpa melibatkan banyak koso Namun. Sedangkan Islam yang meletakkan ilmu sebagai sesuatu yang cukup tinggi dan mulia kedudukannya amat bencikan maklumat yang tidak berguna. (4) Modal jangka pendek yang keluar masuk pasaran seperti kilat sebagai akibat amalan baru yang menjadikan wang sendiri sebagai komoditi keuntungan.

Ilmu dan maklumat dengan mudah boleh diakses oleh sesiapa sahaja di duma ini dengan kecanggihan teknologi internet dan komputer. Semua kesan di atas yang menyentuh setiap dimensi dan aspek globalisasi serba sedikit memberi impak kepada peradaban. Begitu juga dalam globalisasi politik di mana kita perlu menghadapi c~baran penyebaran fahaman demokrasi. Oleh kerana Barat menguasai media komunikasi dunia. kita harus meneliti segala baik buruk kesan daripada globalisasi ini.yang sihat. Dalam memastikan peradaban Malaysia ini mampu menangani arus globalisasi. Sesuatu peristiwa itu diolah dan ditafsirkan oleh mereka bagi memperoleh kepentingan-kepentingan tertentu. Barat sebagai pengasas alat komunikasi dunia dengan sendirinya mampu menjadi kuasa pertama yang mampu menghasilkan banyak syarikat-syarikat gergasi media cetak dan media elektronik. secara negatifnya ia mampu membawa kepada penyebaran budaya pengguna yang bertentangan dengan tuntutan nilai-nilai kerohanian dan moral yang murni dan yang merendahkan martabat keinsanan manusia. pluralisme dan hak-hak asasi manusia dengan berpandukan ajaranajaran yang ada dalam agama dan tradisi kita. Peradaban Malaysia perlu mengekalkan nilai jati diri berteraskan peradaban Islam dan agamaagama lain yang dianuti oleh kepelbagaian masyarakat Malaysia. segala berita dan maklumat tentunya menyebelahi mereka dan sebaliknya menindas musuh-musuh mereka. agensi berita antarabangsa terutamanya dari Amerika Syarikat menentukan dengan meluasnya bagaimana maklumat tentang peristiwa antarabangsa diolah dan dipersembahkan kepada masyarakat dunia. segala berita dan maklumat yang disiarkan di seluruh dunia adalah lebih berpihak kepada mereka dan menindas mana-mana negara yang tidak bersekongkol dengan mereka khususnya negara-negara Islam. Dalam globalisasi sosial. ekonomi dan sosial yang lebih kekal sifatnya. . ISU-ISU GLOBALISASI Media Globalisasi yang diperkenalkan oleh Barat menjadikan media komunikasi sebagai alat utama yang mampu menyebarluaskan segala maklumat. Kerana media di bawah kawalan mereka. Juga perspektif peradaban lebih mementingkan isu pembentukan budaya yang sihat baik budaya politik mahu pun budaya intelektual. Dalam perspektif jangka panjang. Perspektif peradaban adalah perspektif jangka mas a panjang. kita lebih mengutamakan isuisu yang lebih pokok sifatnya seperti isu nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan dan isu pembentukan institusi-institusi politik. Misalnya. Kesan juga dapat dilihat ke arah pembentukan budaya global yang homogen serta penyebaran budaya pop Amerika yang "menyegarkan pancaindera dan mematikan roh".

kita juga berhadapan dengan masalah jurang perbezaan peluang untuk mengakses maklumat. Apa yang merisaukan ialah fenomena kebanjiran maklumat yang tidak berguna ini kerana maklumat sebegini mudah menarik minat anak-anak muda dan remaja yang sedang meningkat naik. (3) Ketiga ialah perusahaan global yang melihat ekonomi dunia sebagai satu. Bank Dunia dan Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO) (Utusan Malaysia. Globalisasi ekonomi mampu membawa kepada pelbagai krisis dan spekulasi pasaran. Ia kemudiannya membawa kepada peranan tiga buah institusi yang benar-benar menyebarkan globalisasi iaitu Dana Kewangan Antarabangsa (IMF). Dengan kadar mata wang yang tidak tetap dan pasaran modal terbuka. telah berlaku peningkatan dalam kebergantungan perniagaan terhadap ekonomi. Jurang ini jelas ketara antara masyarakat bandar dan masyarakat luar bandar. Ekonomi Globalisasi ekonomi ialah antara dimensi globalisasi yang mampu memberi kesan secara tidak langsung kepada globalisasi dimensi lain. Selain masalah bahaya maklumat yang tidak berguna ini. (2) Kedua ialah perusahaan multi nasional. Globalisasi ekonomi dapat dilihat melalui perluasan perusahaan melampui sempadan negara.gov. Perspektif ini dapat dilihat melalui tiga tahap (http:! jwww. kerajaan kita khususnya telah dan sedang membuat berbagai aktiviti bagi mendedahkan masyarakat di luar bandar akan kepentingan 'celik IT' dengan menyediakan berbagai bantuan dan kelengkapan komputer yang mampu menarik minat masyarakat luar bandar dan seterusnya mendedahkan mereka kepada dunia globalisasi. Untuk itu. Islam hakikatnya adalah agama yang menekankan kecintaan kepada ilmu dan hikmah dan memandang serius kepada lambakan maklumat yang tidak berguna. Firma-firma dan perniagaan terus meningkat dan berlakunya peningkatan dalam pelaburan asing secara langsung di dalam aktiviti ekonomi sesebuah negara. mata wang diniagakan dan saham boleh dibeli dengan mudah.myjictjict04. pasaran saham diglobalkan dengan pelabur-pelabur asing boleh membawa wang keluar dan masuk dari sesebuah pasaran. Dalam globalisasi ekonomi.me. spekulasi mula muncul dan membawa kepada manipulasi mata wang dan saham. Globalisasi berlaku dalam ketiga-tiga aspek ini apabila dasar-dasar kerajaan yang mengawal ekonomi asing daripada mempengaruhi ekonomi tempatan semakin longgar dan ekonomi tempatan terpaksa mengikut rentak ekonomi asing yang akhirnya meminggirkan ekonomi tempatan. Globalisasi ekonomi ialah satu kod undang-undang ekonomi seragam yang diamalkan dan digunapakai oleh seluruh masyarakat dunia. Kita tahu bahawa lambakan maklumat yang tidak berguna ini amat mudah diakses dengan kecanggihan teknologi maklumat terkini. Perusahaan tersebut mendapatkan bahan mentah dan menjual barangan secara global. iaitu perusahaan yang menjalankan aktivitinya di berbagai negara. Serangan para . Ia berlaku dengan mudah akibat perubahan teknologi di mana wang boleh dipindahkan. Ia membawa kepada penghapusan halangan ekonomi antara sebuah negara dengan negara lain pada kadar yang amat pantas terutamanya dalam tiga aspek utama ekonomi iaitu perdagangan. kewangan dan pelaburan.htm): (1) Pertama ialah perusahaan antarabangsa yang mempunyai aktiviti di luar sempadan nasional dan meliputi eksport. 15 April 2001 : 3). maklumat yang tidak benar dan tidak berguna ini sukar untuk dibendung daripada terus mengalir ke dalam masyarakat kita. import dan penghasilan bukan bahan mentah.Kesan terburuk globalisasi media yang dirasai oleh masyarakat Muslim di Malaysia khususnya dan penduduk dunia lain umumnya ialah kebanjiran maklumat yang tidak berguna. Dalam globalisasi ekonomi. Kerana itu.

Kemerdekaan sesebuah negara pada masa kini tidak mempunyai makna yang besar selain daripada tampuk pemerintahan diserahkan kepada masyarakat tempatan. Amerika Syarikat telah terlibat secara langsung dengan menggambarkan diri mereka sebagai 'polis dunia'. industri mereka lemah dan sukar untuk bersaing dengan barangan import yang lebih murah. . Umpamanya kita menyaksikan pada 2 Julai 1997 bermulanya krisis ekonomi Asia di mana Baht Thai jatuh begitu teruk. Indonesia dan Malaysia. Salah satu isu terpenting dalam dimensi politik globalisasi ialah fenomena 'deterritorialization' (penyalahwilayahan) iaitu satu proses dan tindakan politik yang melintasi perbatasan wilayah negara. Di samping itu. Usaha penyelesaian secara tradisional oleh Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) kepada beberapa buah negara yang ditimpa krisis juga menemui kegagalan (Ismail Awang. 2001 : 419). Ini kerana. United Kingdom dan Perancis telah campur tangan dalam politik dalaman Iraq. Palestin. Amerika Syarikat yang mendominasi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dengan kuasa vetonya bersama-sama dengan negara Rusia. Setelah berakhirnya Perang Dingin dan dengan kejatuhan Soviet Union. 2001: 419).spekulator telah mengakibatkan nilai mata wang sesetengah negara jatuh merudum berbanding dengan Dollar Amerika. Malaysia amat beruntung kerana dari aspek perdagangan kita mendapat faedah dari globalisasi dan turut mendapat faedah buruk. Tetapi kepada negara lain seperti Afrika. Untuk itu. Kashmir. Iraq dan lain-lain. kita perlu menghadapi cabaran penyebaran idea-idea dan fahaman politik yang salah seperti demokrasi ala Barat. Penyebaran idea ini diterajui oleh Amerika Syarikat (Amran Muhammad et aI. harga eksport komoditi kadang kala boleh jatuh amat rendah dan kadang kala boleh memuncak dengan tinggi sekali. Boleh dikatakan dalam hampir semua persengketaan wilayah dan antarabangsa sarna ada di Somalia. terdapat penggunaan pemaksaan dan pemantauan secara sistematik melalui badan-badan berkuasa seperti tentera. Kita juga berdagang barangan elektronik yang telah membawa keuntungan kepada negara dan pekerjaan rakyat. kita masih'mampu bertahan kerana kebijaksanaan pemimpin kita dalam menyelesaikan kemelut ekonomi yang merudum ketika itu. Arnerika Syarikat telah muncul satu-satunya kuasa besar dunia yang tidak boleh ditandingi (Amran Muhammad et al. Inilah realiti dunia globalisasi ekonomi di mana negara yang bijak mencari sumber hasil negara dapat bersaing dengan negara maju manakala negara yang kurang sumber bahan asli dan kurang aset sukar untuk bersaing bersama negara maju dan mengakibatkan negara miskin terus miskin dan terpinggir dalam kelancaran arus globalisasi. politik antarabangsa didominasi sepenuhnya oleh beberapa buah negara kuasa besar (super power) yang secara tidak langsung menggambarkan dominasi dunia Barat. pluralisme dan hak-hak asasi manusia. Politik Globalisasi politik juga telah tersebar luas ke seluruh dunia dengan kehebatan penawaran ilmu dan teknologi komunikasi yang mampu menyebarluaskan segala maklumat. Kedudukan Amerika Syarikat sebagai sebuah kuasa besar dunia yang tidak boleh ditandingi adalah disebabkan kekuatan ketenteraan dan militarinya. Namun hari ini. diikuti dengan Korea Selatan. polis dan sebagainya. Terdapat idea mengenai demokrasi dan hak asasi manusia yang dianggap prinsip sejagat yang mesti diterima oleh seluruh umat manusia. Malaysia mendapat faedah dari globalisasi kerana ia sebuah negara perdagangan. Bosnia-Herzegovina. Kita lihat sahaja contohnya di Iraq pad a hari ini. Dalam melaksanakan kuasa. Di Malaysia. terdapat penggunaan kuasa. 1999: 152).

Spaghetti. anak-anak muda ini secara umumnya kini sudah tidak merasa bersalah dengan gaya peniruan secara bulat budaya hidup barat (Utusan Pengguna. minuman bergas seperti Coca Cola tidak hanya boleh didapati di Barat malahan di seluruh dunia. Dalam keghairahan untuk mengejar gaya hidup ala Barat. 2000 : 84). Melalui pelbagai salman. Antara cabaran globalisasi yang perlu diperbahaskan adalah cabaran ke atas aspek sosial budaya. Kebudayaan merupakan cara hidup seharian manusia dalam sesebuah masyarakat atau organisasi. Christian Dior dan jenama pakaian seperti Versace. syarikat Espirit di mana ketua grafiknya dari Jepun. Padini menjadi pilihan generasi muda walaupun mahal harganya (Azhar Hj. Jenama-jenama alat solek seperti Maybeline. disco dan yang terkini muzik 'black metal' telah mula menguasai dunia. Pad a zaman dahulu manusia dalam sesebuah masyarakat sanggup berperang kerana mempertahankan budaya hidup mereka yang dicemar atau dicerobohi oleh pihak lain. dunia Barat terutama Amerika Syarikat telah membanjiri dunia dengan pengeksportan budayanya.htm). masyarakat dunia hari ini lebih terdedah kepada budaya hidup yang menggunakan produk rokok yang menajakan budaya hidup barat. arkiteknya dari Perancis dan Itali. Terdapat penyebaran budaya konsumer Amerika Syarikat ke seluruh dunia. Golongan muda sebahagian besarnya sudah terheret di dalam proses globalisasi sosio-budaya. di Jepun dengan panggilan Tokyo Disneyland (1987) dan di Marne-La-Valle di Paris dengan panggilan Euro Disneyland (1992) (http://www.gov. (6) Budaya Bahasa: Bahasa Inggeris adalah alat perhubungan dan komunikasi terpenting antarabangsa dan digunakan secara globaL Ini menunjukkan kejayaan globalisasi bahasa yang diterajui oleh Amerika. Ia dilahirkan secara material dan bukan material dalam kehidupan individu dan kelompok iaitu satu fenomena yang sudah melepasi perbatasan negara. Ia adalah satu persoalan yang sangat kritikal kerana sesudah terlerainya benteng sosio-budaya sesuatu kelompok masyarakat dapat disempurnakan maka segala usaha bagi mengatasi masalah lain adalah lebih mudah. kepercayaan.my/ict/ict04. dan lain-lain dari Barat ke dunia luar. Sesungguhnya tidaklah sesuatu yang mengejutkan apabila sistem sosio-budaya masyarakat muda kini sudah dirungkai sehingga segala nilai tradisi kita sedang melalui proses penghakisan yang amat ketara. citarasa. Pengamatan yang jelas dapat membuktikan fenomena ini adalah menerusi kesankesan globalisasi budaya di bawah : (1) Budaya Makan : Pelbagai jenis makanan Barat telah dapat dinikmati dan semakin popular di seluruh dunia. (5) Budaya Muzik dan Hiburan : Muzik jazz. Di samping itu. Bonia. rock. Contohnya.Budaya Pada hari ini. Tempat hiburan seperti Disneyland juga diadakan di luar dari negara Amerika. 17 November 1997 : 23). satu proses yang disebut sebagai ' McDonaldisation of Society'. (2) Budaya Fesyen : Anak-anak muda semakin ghairah mengikuti segala perubahan fesyen yang berlaku di Barat. (3) Budaya Kerja : Syarikat pengeluaran di era globalisasi juga terdiri daripada berbilang kaum dari negara-negara di dunia. Untuk mencapai maksud itu. Mad Aros et aI.me. golongan belia akan menjadi dan terus menjadi sasaran utama globalisasi yang didalangi oleh syarikat-syarikat multinasional dan transnasional. Berlaku pertukaran dan pernyataan simbol yang mencerminkan kehidupan manusia dari segi gaya hidup. Umpamanya. Makanan Jepun pun sudah boleh diterima oleh masyarakat Malaysia. (4) Budaya Hidup : Majlis-majlis sosial yang menonjolkan acara-acara ala barat serta dunia lakonan dan pembikinan filem cara barat. juru gambarnya dari Itali. budaya . pasta.

merentasi sempadan negara dan yang menggambarkan kerjasama. 8. Hampir semua aspek kehidupan kita sedang menjalani proses globalisasi yang sebenarnya adalah untuk mengheret diri kita ke dalam suatu sistem hidup yang diseragamkan di seluruh dunia. Akibat dari apa yang dikatakan sebagai globalisasi. Po . Pengaruhnya sungguh besar dan luas sehingga ia meliputi semua bidang peradaban. Kita perlu ada pegangan kita sendiri agar kita tidak mudah tertipu dengan laungan keadilan dan kesamarataan universal yang ternyata palsu. bukanriya sekadar menguntungkan negara-negara maju. sosial dan politik. dalam keghairahan untuk diglobalkan sarna ada dalam bidang ekonomi. bangsa dan negara. Globalisasi yang membawa mesej kesejagatan. agama. terutamanya kekayaan daIarnan (inner riches) yang terdapat dalam agama dan tradisi kita baik yang berupa kerohanian mahu pun yang berupa intelektual atau keilmuan.6 KESIMPULAN Pad a hari ini. kita dipanggil untuk menilai buruk baik fenomena globalisasi ini dengan lebih teliti lagi. Untuk berjaya. teknologi dan politik adalah luas dan mempunyai kesan yang positif dan negatif. Tidak ada aspek kehidupan yang tidak disentuh oleh proses globalisasi. Cabaran globalisasi kini memerlukan pembentukan generasi muda yang berdaya tahan melalui ilmu dan kemahiran. Tidak ada sektor pembangunan dan kemajuan sesebuah negara yang sepi dari sentuhan globalisasi. Berdasarkan beberapa aspek dan isu globalisasi yang telah dibicarakan. keluarga.konsumer perlu disebarkan seluas-Iuasnya supaya lahir penyeragarnan budaya dan gaya hidup. sokongan dan perpaduan antara negara dan antarabangsa sewajarnya perlu diberi nafas baru agar manfaatnya turut sarna dinikmati oleh negara-negara kecil. Keburukannya perlu dihindari dan diatasi sebaik mungkin. budaya. kita amat pasti bahawa hampir segala aspek dalam kehidupan kita ini tidak akan terlepas dari disentuh oleh konsep globalisasi. Demi menjamin proses pembinaan peradaban di negara ini di atas landasan kerohanian dan moral yang dituntut oleh Islam dan agama-agama lain berterusan tanpa banyak terjejas. Cabaran globalisasi dan implikasinya terhadap ekonomi. KESAN PERKEMBANGAN KONTEMPORARI KEPADA MASYARAKAT DAN NEGARA Gelombang globalisasi kontemporari adalah yang terbesar dan terkuat pernah melanda dunia. Penerimaan terhadap perubahan haruslah difikirkan dan diterima secara positif dan membina untuk kemajuan diri. kita berada pada zaman di mana proses penyeragaman yang amat ketara sedang berlangsung. kita perlu menggunakan segala kekuatan dan kekayaan yang ada pada kita. Namun begitu. kita jangan sekali-kali terputus dari budaya dan akar sejarah kita sendiri. Kebaikannya perlu dimakmurkan dan dimanfaatkan oleh semua rakyat. dapatlah dikatakan bahawa dunia hari ini sedang menghadapi satu cabaran dan perubahan yang sangat hebat yang belum pernah berlaku pada abadabad sebelumnya.

Inilah yang membawa kepada hegemoni Barat. iaitu hegeisthai. Hegemony controls the ways that ideas become “naturalized” in a process that informs notions of common sense(http://en. Tambahan pula. kita telah melihat perkembangan pusat sains dan teknologi maklumat yang semakin maju dan luar biasa. Istilah hegemoni berasal dari istilah Yunani. ia telah menimbulkan banyak masalah terutamanya bertentangan nilai-nilai timur. budaya dan moral.Hegemoni dan Globalisasi Barat PENGENALAN Abad ke-20 dan 21. hegemoni dikaitkan dengan konsep hubungan antara kelas-kelas masyarakat tertentu . Akan tetapi kita telah menyaksikankemelut kemanusiaan pada saat kritikal dan tragis. terrorisme global. with or without the threat of force. perang saudara yang berterusan dan pelanggaran hak asasi manusia. Konsep hegemoni ini banyak digunakan oleh sosiologi untuk menjelaskan tentang fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. cultural perspectives become skewed to favor the dominant group. seiring dengan kemajuan proses globalisasi dan dorongan kuat teknologi maklumat dan revolusi komunikasi yang menjadikan kehidupan manusia semakin pantas dan kompleks. wabak penyakit yang menular.wikipedia. Hegemoni boleh didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya.org/wiki/Hegemony) . KONSEP HEGEMONI DAN GLOBALISASI.iaitu kelas-kelas yang lebih dominan akan memonopoli kelas-kelas yang lain dari segi ekonomi. for instance. sehingga idea-idea yang ditekan oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang didominasi yang wajar (common sense). Sebelum ini. the dominant party can dictate the terms of trade to its advantage. more broadly. Menurut teori Gramsci (1891-1937). dengan atau tanpa ancaman kekerasan. Lihat juga definisi dibawah ini: SHAPE \* MERGEFORMAT Hegemony is the dominance of one group over other groups. to the extent that. Ia menggambarkan suatu hubungan yang bersifat „monopoli‟ dan „dominasi‟ antara kelas masyarakat atasan dan bawahan dalam sesebuah negara bangsa. Kemudian. kebangkitan tamadun Barat mula menampakkan taringnya selepas kejatuhan kerajaan Islam Sepanyol sekaligus telah membuka era baru kepada dasar penguasaan Barat terhadap negara lain terutamanya negara Islam melalui dasar globalisasi ala-Barat ke seluruh dunia.

Walaupun globalisasi pada asalnya bermaksud pertukaran. Mengapakah pengaruh hegemoni barat ini telah menular dengan meluas sekali di dunia? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan ia berlaku? Imperialisme baru merupakan suatu fenomena kebangkitan semula perasaan ingin menguasai dan meluaskan semula pengaruh Barat kepada masyarakat dunia. Dengan fenomena inilah yang menjadi salah satu punca pengaruh hegemoni Barat makin meluas. ekonomi. dan budaya dari kelompok dominan (the ruling party. pemindahan dan perkongsian antara negara. Ada pun “diglobalisasi”. kelompok yang berkuasa). pemikiran. pemikiran. maintain their dominance by securing the „spontaneous consent‟ of subordinate groups. pemikiran.Nilai-nilai dan ideologi hegemoni ini diperjuangkan dan dipertahankan oleh pihak dominan sedemikian sehingga pihak yang didominasi tetap taat terhadap kepemimpinan kelompok penguasa. 1982: 23) Globalisasi pula dapat didefinisikan sebagai peruntuhan pagar-pagar yang memisahkan antara negara sehingga dengan itu mudah berlakunya pertukaran. kebudayaan dan agama mereka kepada negara lain. sehingga ideologi kelompok dominan dapat disebarkan dan dipraktikkan. ekonomi. kebudayaan dan agama. terdapat negara yang bersifat “mengglobalisasi” dan terdapat juga negara yang bersifat “diglobalisasi”. kelompok yang mendominasi berhasil mempengaruhi kelompok yang didominasi untuk menerima nilai-nilai moral. Mereka merasakan . ekonomi. Sebaliknya. including the working class. including fundamentally but not exclusively the ruling class. “…the practices of a capitalist class or its representatives to gain state power and maintain it later. 1995: 165) Dalam hegemoni. FAKTOR-FAKTOR HEGEMONI DAN GLOBALISASI. Mereka berhasrat untuk menjadi kuasa nombor satu di dunia yang menjadikan semua negara lain tunduk dan berada dibawah pengaruh mereka.” (Simon. sedar atau tidak sedar sebenarnya dunia masa kini telah dipengaruhi oleh hegemoni Barat dan globalisasi dalam kehidupan kita. ia adalah negara yang bersifat hanya menerima ilmu. Pada abad ke-21 ini. realitinya menunjukkan bahawa ia tidak wujud dalam bentuk dua hala yang adil. kebudayaan dan agama dari negara yang “mengglobalisasi” tanpa menilai sama ada ia membawa manfaat atau mudarat.SHAPE \* MERGEFORMAT “…Dominant groups in society. Hegemoni diterima sebagai sesuatu yang wajar.” (Strinati. Hegemoni boleh dilihat sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaan. “Mengglobalisasi” itu adalah negara yang menyebarkan ilmu. politik. Kuasa Barat ini telah bertindak seperti polis dunia yang kononnya memelihara keamanan dan keselamatan dunia. through the negotiated construction of a political and ideological consensus which incorporates both dominant and dominated groups. pemindahan dan perkongsian dalam pelbagai lapangan seperti ilmu.

Bahkan. . Aplikasi dan perancangan Zionis juga menjadi faktor wujudnya pengaruh hegemoni Barat dalam era globalisasi ini. Mereka menjadikan fahaman Barat sebagai idola dan ikutan dalam kehidupan mereka. Barat dapat menguasai media dan komunikasi Barat dan memberi implikasi terhadap dunia seperti Cable News Network (CNN). Selain itu. Beritaberita yang disebarkan oleh media Barat merupakan persepsi dari Barat sendiri. Pentadbiran negara tersebut tidak lagi berpandukan al-Quran dan as-Sunnah. Kuasa Barat mempunyai semangat dan dasar yang sentiasa merancang untuk menjajah mana-mana negara islam yang mempunyai potensi untuk bangkit menjadi sebuah kuasa besar dan boleh mencabar hegemoni mereka. Kebanyakan negara yang majoritinya adalah umat islam kini pentadbirannya lebih mengikut peredaran zaman yang jelas sekali telah dimonopoli dan dipengaruhi oleh hegemoni Barat. keadaan ekonomi yang lemah menyebabkan kuasa Barat mempunyai peluang untuk menguasai ekonomi dunia dengan pengaruh hegemoni mereka. dan juga hak asasi manusia. Tetapi sebenarnya mereka mempunyai matlamat untuk memperluaskan pengaruh hegemoni mereka. Masyarakat masa kini telah wujud 2 golongan yang telah merosakkan dan mencalarkan imej islam seperti golongan ultra moden yang memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada Barat dengan menerima nilai Barat sepenuhnya dan golongan konservatif yang menjaga status mereka dalam masyarakat. Kerana itulah pengaruh mereka makin berleluasa dan wujud golongan yang tidak mempercayai Tuhan (fahaman ateis). Zionis mempunyai matlamat utama untuk mengukuhkan kedudukan mereka di serata dunia. Wartawanwartawan tempatan juga menunggu dan menggunakan berita daripada media Barat. Contohnya Amerika Syarikat lebih banyak memasarkan produk-produk mereka ke pasaran global. Faktor inilah juga yang menyebabkan hegemoni Barat makin kukuh di dunia. Gerakan Zionis Yahudi turut mempunyai ideologi untuk merosakkan masyarakat dunia dengan menyebarkan fahaman mulhid atau ateis dan falsafah sekular. dan British Broad-Casting Corporation (BBC).bahawa telah menjadi tanggungjawab mereka untuk memusnahkan senjata pemusnah besarbesaran yang ada pada negara-negara yang menjadi musuh kuasa Barat yang boleh mengancam keselamatan dunia. ekonomi. Sedangkan sejak berabad-abad lamanya telah wujud kepercayaan dan agama dalam masyarakat dunia sebagai pegangan hidup. Golongan seperti inilah yang merosakkan reputasi dan perkembangan orang-orang islam. Secara tidak langsung pengaruh mereka terhadap dunia juga makin meluas. kebanyakan produk yang dijual di pasaraya tempatan juga terdiri daripada pelbagai jenis produkproduk dari negara Barat. Pemimpin Yahudi merancang untuk menguasai mata wang dan ekonomi dunia supaya kuasa Barat ini dapat mencampuri urusan secara tidak langsung terhadap pasaran saham antarabangsa. Proses globalisasi pada hari ini menjadi peluang keemasan bagi kuasa-kuasa Barat untuk mengekalkan hegemoni mereka. Dengan kepantasan perpindahan maklumat kini. Kuasa Barat mempunyai dasar untuk mewujudkan negara sekutu atau hubungan satelit dan meluaskan jaringan dan pengaruhnya melalui media. sosial.

Masyarakat dunia islam kini tidak lagi selalu melakukan pentarbiyahan dalam hati dan jiwa untuk memelihara hati dan diri daripada mudah terpengaruh dengan budaya dan kuasa Barat dalam kehidupan. British Broadcasting Corporation (BBC). seorang pemikir islam Druzl. pada masa kini surat khabar dari pelbagai negara boleh dibaca di skrin komputer dengan mudah. Terdapat banyak kesan hegemoni Barat berlaku pada satu dunia khususnya di Asia dalam pelbagai aspek antaranya dari sudut media. Negara Barat telah membawa perubahan dan kemajuan suatu ketika dahulu terhadap negara-negara yang dijajah. Dengan itu hegemoni Barat adalah lebih mudah lagi dikekalkan. dan hak asasi manusia. Broadcasting Corporation (BBC). British Cable News Network (CNN). Kesan Hegemoni Barat dari Sudut Media Barat telah pun menguasai media dari seluruh dunia sama ada media cetak mahupun media elektronik. Media juga mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat tempatan atau dunia dimana jelas pada masa kini. Reuters. sosial. Selain itu.media juga boleh menjatuhkan dan menaikkan populariti seseorang dengan mudah sekali. Maka akibat daripada penjajahan tersebut.Mereka berada di mana-mana di seluruh dunia sehinggakan liputan yang dibuat pantas . Keadaan ini jelas menunjukkan media Barat telah memberikan kesan yang sangat besar kepada masyarakat dunia. Lebih-lebih lagi. Sebagai contoh. dan Reuters. 1. bagaimana mudahnya media menaikkan nama seseorang daripada tidak terkenal kepada seorang selebriti yang mempunyai pendapatan berjuta-juta setahun. KESAN-KESAN HEGEMONI BARAT. Islam telah pun dipandang serong disebabkan media Barat telah menyebarkan berita yang memburuk-burukkan agama ini. Oleh kerana kesannya terhadap dunia begitu berkesan. masyarakat islam kini mempunyai semangat yang lemah untuk berkorban demi islam atau kata lain ialah berjihad mempertahankan kehidupan yang berlandaskan islam. ia telah meninggalkan kesan dan implikasinya terhadap masyarakat setempat yang masih mempunyai pengaruh daripada Barat. ekonomi. Perkara ini berlaku kesan daripada perkembangan pesat teknologi dan hasilnya maklumat disebarkan ke seluruh dunia begitu pantas sekali. politik.Hegemoni Barat ini berlaku juga disebabkan oleh kesan penjajahan mereka terhadap negara-negara yang lemah ketika berabad-abad lamanya dahulu. Barat telah pun menubuhkan media-media antarabangsa seperti Cable News Network (CNN). Menurut Amir Shakib Arsalan. dalam rancangan realiti „American Idol‟. Masyarakat tidak menjadikan pengalaman lepas sebagai pengajaran di masa hadapan dan kurang berhati-hati bagi mengelakkan hegemoni Barat dalam globalisasi dunia masa kini.

Matawang mereka diguna pakai seluruh dunia khususnya apabila hendak melakukan perniagaan antarabangsa. Barat berjaya menguasai kekayaan dunia dan jurang antara kaya dengan miskin semakin ketara. Barat telah pun menguasai ekonomi dunia sejak dulu lagi. 3. Dalam filem mereka terbitkan. 2. Barat telah berusaha pelbagai cara untuk memastikan mereka terus berkuasa termasuklah mewujudkan blok-blok negara tertentu seperti Blok Komunis dan Blok Amerika Syarikat. bertimbang rasa dan pasti akan menang dalam setiap peperangan yang wujud. Barat telah menubuhkan World Bank dan International Monetary Fund (IMF) untuk memperkukuhkan pengusaan mereka. Keadaan ini jelas telah mempengaruhi pandangan masyarakat dunia terhadap masyarakat Amerika Syarikat dimana keadaan realiti dunia begitu jauh sekali daripada yang difilemkan. Tidak cukup dengan kewujudan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. media Barat juga membuat filem dan hiburan yang mempengaruhi masyarakat dunia dan mewujudkan Hollywood yang telah pun menjana pendapatan berbillion dollar. Bagi mengukuhkan lagi penguasaannya. Kesan daripada penubuhan syarikat tersebut. Selain itu juga. Kuasa veto ini mempunyai kuasa yang tinggi sehinggakan berkuasa untuk tidak mengesahkan apa jua bentuk perbincangan atau persetujuan . pihak Barat telah mewujudkan kuasa veto atau kuasa mutlak dimana hanya dinikmati oleh kuasa-kuasa besar seperti Perancis. Kesan Hegemoni Barat dari Sudut Ekonomi Dari sudut ekonomi pula. Keadaan ini akan menyebabkan negara-negara yang memerlukan bantuan tidak akan dapat kerana disishkan daripada negara maju yang boleh membantu mereka dari segenap aspek. watak utama Barat khususnya Amerika Syarikat adalah seorang yang baik.dan menyeluruh sehinggakan wartawan tempatan negara bergantung kepada mereka sebagai sumber bahan berita. Selain daripada berita. Kesan Hegemoni Barat dari Sudut Politik Dari sudut politik pula. Barat telah pun menubuhkan kelab ekskulsifnya iaitu G7 dimana kelab ini hanya boleh disertai oleh negaranegara maju seperti Jepun dan Perancis. pejuang keadilan. United kingdom dan Jepun. kuasa Barat telah pun mewujudkan Pertubuhan Bangsa-Banga Bersatu kononnya menjaga keamanan dan kepentingan bersama ahli namun pertubuhan ini hanyalah untuk kepentingan pihak Barat sahaja. Barat juga telah menubuhkan syarikat-syarikat multi-nasional yang beroperasi seluruh dunia bagi memastikan ekonomi dapat dikawal oleh Barat dengan menguasai ekonomi sesebuah negara tersebut selain mengaut keuntungan secara maksimum. Menguasai ekonomi sama seperti mengusai dunia kerana mereka boleh memanipulasi ekonomi dunia yang boleh menjejaskan ekonomi sesebuah negara tersebut. Impak daripada penguasaan ekonomi tersebut.

Pelbagai punca dan sebab berlakunya perkara tersebut seperti fenomena kebangkitan semula perasaan ingin menguasai semula pengaruh Barat kepada masyarakat dunia.pelbagai bentuk hiburan seperti muzik.heavy dan pop. Kesan Hegemoni Barat dari Sudut Sosial Dari sudut sosial pula.Adakah piagam ini dipatuhi oleh kuasa-kuasa Barat? KESIMPULAN. Ia sudah lama mempengaruhi kita sedikit demi sedikit sehinggalah sekarang. McDonald(McD). Kesan Hegemoni Barat dari Sudut Hak Asasi Manusia Konvensyen Geneva telah menggariskan hak-hak yang perlu menggariskan hak-hak yang perlu dinikmati oleh semua manusia tanpa dinikmati oleh semua manusia tanpa mengira bangsa mahupun agama.antara negara lain tanpa berbincang dengan negara lain. Hegemoni barat dan globalisasi dilihat membawa banyak keburukan kepada kita semua terutamanya di timur. filem dan lain-lain telah pun disebarkan ke seluruh dunia sehinggakan hiburan mereka ditiru tidak kira baik atau buruk teruatamnay golongan muda. Pelakon-pelakon dan artis mereka mempunyai jutaan peminat di seluruh dunia termasuk di negara-negara membangun seperti Malaysia. Kuasa veto juga memberikan mereka bertindak bersendirian untuk menyerang negara lain seperti peperangan Amerika syarikat dengan Iraq dan Afghanistan. wujudnya pelbagai irama muzik antaranya rock. pemakaian berjenama seperti Lewis‟s Lee dan Adidas pun mengikuti fesyen disana dimana pakaian mereka lebih menjolok mata dan bebas mengikut kehendak sendiri. Oleh sebab mereka juga. 4. budaya makanan disana juga turut berkembang dan yang paling menerima kesan adalah makanan segera iaitu Kentucky Fried Chicken (KFC). Anak-anak muda Timur khususnya Malaysia berasa bangga jika memakai pakaian berjenama Barat dan mempunyai kelas tersendiri. Mana-mana negara yang bersekutu dengannya akan diberikan pelbagai kemudahan dan nikmat namun untuk negara yang membangkang barat khususnya Amerika Syarikat akan mengalami pelbagai bentuk sekatan yang dikenakan seperti mana yang berlaku pada Iran apabila meneruskan program nuklearnya.nyanyian. merdeka mahupun tawanan.blues. Coca Cola dan Pepsi. Deklarasi ini diterima oleh seluruh masyarakat seluruh dunia yang inginkan keadilan dan dunia yang inginkan keadilan dan kesejahteraan.Selain itu juga. kuasa . Keadaan ini jauh daripada pegangan orang Timur dimana lebih mengutamakan kesopanan. Selain itu. Keadaan ini jelas menujukkan hegemoni barat berat sebelah. 5.

politik. ekonomi. Barat ingin menguasai mata wang dan ekonomi dunia . kita sebagai umat Islam perlu kembali menjadikan tamadun Islam yang dibina di atas acuan Nabawi. khususnya untuk para remaja. sebagai contoh pembangunan sesebuah tamadun manusia yang sempurna.Barat yang mempunyai semangat dan dasar tertentu. Tambahan pula. tamadun Barat tidak mampu untuk menjadi contoh tamadun yang sempurna. ia berjaya menghakis budaya melayu dan islam. Justeru itu. Justeru. sesebuah pembangunan tamadun yang sempurna dapat dibina.w. oleh para cendikiawan yang jujur dan telus dalam mengkaji tentang ketamadunan manusia. kecelaruan akal. Contohnya. mempunyai ideologi untuk merosakkan masyarakat dunia. kehilangan maruah. Ini kerana. Tamadun Islam yang diasaskan diatas Al-Quran dan As-Sunnah yang diturunkan Allah kepada Rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. yang pernah wujud di dunia ini. tamadun Islam yang pernah dibina oleh Nabi Muhammad s. jelaslah bahawa. di atas dasar Aqidah. kerana ianya dibangunkan secara asasnya. budaya barat membawa banyak keburukan seperti kemusnahan keluarga. dan lain-lain. Maka. khususnya dalam pergaulan bebas dan hiburan yang melampau. kegelisahan jiwa. budaya hip-hop yang terhimpun di dalamnya beberapa budaya lain sepertirappers. hanyalah dengan Islam. sosial. jati diri tiada. di atas dasar materialistik. keadaan ekonomi yang lemah dan sebagainya. Maka. Budaya ini merupakan simbol keruntuhan majoriti masyarakat Barat. Ia juga merupakan simbol budaya bagi kebanyakkan disko-disko dan kelab-kelab malam di dunia Barat. Kini. budaya barat telah meresap dalam jiwa remaja. jenayah dan ketakutan. . Malah ia telah memberi kesan daripada sudut media.Syariah dan Akhlak Islam telah diakui kesempurnaannya. grafity. Ini menyebabkan ketandusan nilai-nilai kemanusiaan dalam tamadun Barat.a. samada di kalangan umat Islam mahupun orang-orang bukan Islam. Tamadun Islam merupakan tamadun yang paling sempurna dari segenap sudut sesebuah ketamadunan manusia. dan juga hak asasi manusia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful