I.

Standar ISI 1. Bukti fisik KTSP; pak atas 2. 3. 4. Remidial ( semua guru) a. yang di maksud adalah melaksanakan proses kompetensi ulang dan melaksanakan proses ujian ulang. Di dalam RPP. b. Pengayaan – naik kelas 5. 6. 7. 8. Bu ani/pilot 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. A. 27. 28. 29. .