7 PUASA YANG DIHARAMKAN DALAM ISLAM

18 Desember 2010 at 19:20 · Filed under Agama, SCHOOL and tagged: Agama, haram, Islam, PUASA

1. Puasa Pada Dua Hari Raya Ketahuilah bahwa, Allah subhaanahu wa Ta‟ala telah mengharamkan berpuasa pada dua hari raya, yaitu: hari raya idul Fitri dan hari raya idul adhaa, karena pada kedua hari itu semua orang berada dalam keadaan senang dan gembira serta mendapatkan beberapa kelezatan yang tidak dilarang Allah. juga orang menampilkan sifat murah hati dan dermawan terhadap golongan fakir miskin dengan berpuasa pada kedua hari raya itu, maka tidak akan tampaklah kesemuanya itu. Hari raya idul fitri jatuh pada tanggal 1 syawal. sesudah semua ummat islam menunaikan ibadah puasa sebulan penuh sedangkan hari raya idul adhaa jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. pada hari itu , semua orang yang berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji , telah selesai melaksanakan seluruh manasik haji, sehingga mereka bergembira ria sebagai pernyataan syukur kepada Allah,karena telah berhasil melaksanakan ibadah yang maha berat itu. 2. Puasa Pada Hari Tasyrik Hari Tasyrik itu iala hari-hari sesudah hari raya idul Adhaa, tepatnya tanggal 11,12,13 Dzulhijjah.Adapun sebab-sebab diharamkannya berpuasa pada hari-hari tasyrik ini adalah karena pada saat itu, orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji sedang dalam puncak kesibukan mereka. disamping mereka terlalu sibuk, juga mereka adalah musafir, karena itu diharmkan puasa pada hari-hari tasyrik. 3. Puasa Pada Hari Syak Hari Syak itu adalah hari terakhir di bulan Sya‟ban . Hal ini berdasarkan hadits Ammar bin Yasir rodhiyallaahu anhu, yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda,: “Barangsiapa berpuasa pada hari syak, berarti ia telah mendurhaka kepada Abul Qosim Saw.”.(HR. Ashhaabus Sunan)

puasa seperti ini adalah makruh. maka hukumnya menjadi boleh bahkan disunnahkan . maka janganlah kamu berpuasa padanya. Al-Baazar). hal tersebut dilarang oleh Rasulullah Saw. maka ia boleh berpuasa pada hari itu. Puasa khusus Hari Jum‟at Rasulullah Saw.” (HR. sebab hukumnya adalah haram. melainkan bila kamu berpuasa sebelumnya (hari kamis) atau sesudah (hari sabtu) nya”. dalam sabdanya: ” Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa sepanjang masa. 7. MUslim. kalau si wanita itu tetap berpuasa. pihak isteri berarti telah melangar hak suami. dan Ahmad) . Bukhary.(HR. kalau puasa itu tidak dengan izinnya. telah melarang ummatnya untuk mengkhususkan diri beribadah pada hari jum‟at atau malamnya. tidak dalam bepergian dan tidak sakit yang menyebabkan suaminya tidak bisa menggaulinya.bahwa puasa pada hari syak tidak boleh. atau tidak dilanjutkan puasa pada hari sabtu.demikian menurut jumhur ulama. Puasa Bersambung Puasa bersambung (wishol) adalah puasa yang dikerjakan terus tanpa diselingi oleh berbuka atau sahur.Wanita Puasa Tanpa Izin Suami Rasulullah Saw telah melarang seorang wanita bersuami untuk melakukan ibadah puasa sunnah ketika suaminya berada di rumah. misalanya puasa pada senin dan kamis. “Sesungguhnya hari Jum‟at itu adalah hari raya kamu. kecuali bila diizinkan oleh suaminya itu. dan kemudian jatuh pada hari syak itu. ketika suaminya menyaksikannya . Muslim dan Ahmad) 6. yang tidak didahului oleh puasa hari. 4. Bukhary. Rasul bersabda : ” Tidak diperbolehkan wanita berpuasa satu hari pun. dalam hal ini. maka puasanya batal. Suami boleh menyuruh isterinya untuk membatalkan puasanya.Dari hadits diatas jelas . 5. sebab merupakan penyiksaan diri yang dilarang keras oleh agama. sebab dalam kasus ini. namun kalau seseorang sudah membiasakan berpuasa.Tetapi kalau hari Jum‟at itu kebetulan bertepatan dengan hari Asyurah atau hari Arafah. Puasa Sepanjang Masa Puasa sepanjang masa yaitu puasa yang dikerjakan satu tahun penuh. berikut hari-hari yang diharamkan padanya. begitu pula puasa pada hari Jum‟at.”(HR.

bukan haram. 12. – ‫ت ق‬ Rasulullah SAW melarang berpuasa pada dua hari: hari Fithr dan hari Adha. 3. Meski tidak ada yang bisa dimakan. Hikmahnya adalah ketika semua orang bergembira. Hari itu diharamkan untuk berpuasa dan umat Islam disunnahkan untuk menyembelih hewan Qurban dan membagikannya kepada fakir msikin dan kerabat serta keluarga. seseorang itu perlu turut bersama merayakannya. Pada tiga hari itu umat Islam masih dalam suasana perayaan hari Raya Idul Adha sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Hari Raya Idul Adha Hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai Hari Raya kedua bagi umat Islam. ensiklopedia bebas Langsung ke: navigasi. Namun sebagian pendapat mengatakan bahwa hukumnya makruh. Apalagi mengingat masih ada kemungkinan orang yang tidak mampu membayar dam haji untuk puasa 3 hari selama dalam ibadah haji. (HR Muttafaq „alaihi) 2. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. karena Allah tidak menyukai jika seseorang hanya memikirkan kehidupan akhirat saja sementara kehidupan sosialnya (menjaga hubungan dengan kerabat atau masyarakat) ditinggalkan.Waktu haram puasa Dari Wikipedia bahasa Indonesia. Agar semuanya bisa ikut merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan qurban itu dan merayakan hari besar. 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Hukum berpuasa pada hari ini bukan haram.    Berpuasa pada Hari Raya Idul Fitri ( 1 Syawal ) Berpuasa pada Hari Raya Idul Adha ( 10 Zulhijjah ) Berpuasa pada hari-hari Tasyrik ( 11. . Hari Tasyrik Hari tasyrik adalah tanggal 11. cari Waktu haram puasa adalah waktu di mana umat Islam dilarang berpuasa. 1. ada pula waktu dimana umat Islam dianjurkan untuk tidak berpuasa. dan 13 Zulhijjah ) Selain hari-hari tersebut. paling tidak harus membatalkan puasanya atau tidak berniat untuk puasa. Hari Raya Idul Fithri Tanggal 1 Syawwal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam. yaitu ketika ada kerabat atau teman yang sedang mengadakan pesta syukuran atau pernikahan. melainkan makruh. Karena itu syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram.

Saat itu tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadhan atau belum. maka boleh lah dia berpuasa. Kecuali bila telah mengetahui bahwa suaminya dalam kondisi tidak membutuhkannya. Puasa Selamanya Diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa terus setiap hari. 6. Rasulullah SAW menyarankan untuk berpuasa seperti puasa Nabi Daud as yaitu sehari puasa dan sehari berbuka. minum dan zikrullah (HR Muslim) 4. boleh berpuasa. Sabda Rasulullah SAW Tidak halal bagi wanita untuk berpuasa tanpa izin suaminya sedangkan suaminya ada dihadapannya. Namun ada juga yang berpendapat tidak mengharamkan tapi hanya memakruhkannya saja. Dalam kondisi itu suami berhak untuk memaksanya berbuka puasa. 8. Sebagian ulama tidak sampai mengharamkannya secara mutlak. Bagi mereka yang ingin banyak puasa. Karena hak suami itu wajib ditunaikan dan merupakan fardhu bagi isteri. yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak. Maka bila jatuh hari Jumat giliran untuk puasa. Karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dari hadats besar. Sedangkan bila tidak diizinkan tetapi tetap puasa. Tetapi harus menjaga kehormatan bulan Ramadhan dan kewajiban menggantinya di hari lain. Misalnya ketika suami bepergian atau dalam keadaan ihram haji atau umrah atau sedang beri„tikaf. Puasa pada hari Syak Hari syah adalah tanggal 30 Sya„ban bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadhan karena hilal (bulan) tidak terlihat. Ketidak-jelasan ini disebut syak. maka berdosa hukumnya. Puasa sunnah bagi wanita tanpa izin suaminya Seorang isteri bila akan mengerjakan puasa sunnah. 7. Puasa sehari saja pada hari Jumat Puasa ini haram hukumnya bila tanpa didahului dengan hari sebelum atau sesudahnya. namun hanya sampai makruh saja. Wanita haidh atau nifas Wanita yang sedang mengalami haidh atau nifas diharamkan mengerjakan puasa. Tetapi secara syar„i puasa seperti itu dilarang oleh Islam. maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Apabila tetap melakukan puasa. Dan secara syar„i umat Islam dilarang berpuasa pada hari itu. . Kecuali ada kaitannya dengan puasa sunnah lainnya seperti puasa sunah nabi Daud. 5. Kewajiban tidak boleh ditinggalkan untuk mengejar yang sunnah. Bukan berarti mereka boleh bebas makan dan minum sepuasnya. Bila mendapatkan izin. sedangkan puasa itu hukumnya sunnah. maka puasanya haram secara syar„i. Meski dia sanggup untuk mengerjakannya karena memang tubuhnya kuat.– ‫ه س‬ Sesunggunya hari itu (tsyarik) adalah hari makan.

Selain puasa wajib (fardhu) ada puasa yang dikerjakan oleh seseorang (muslim) guna mendapatkan ridho Allah SWT dan mendekatkan diri kepadanNya dan bagi yang melaksanakannya hukumnya sunnat.Oleh : H.” (HR Muslim)  Puasa Dihari-hari likur pertama dari bulan Dzulhijjah. Y. Rasulullah SAW bersabda : ”Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. seperti puasa sepanjang masa.” (HR Abdur Razaq. kembali saya berdakwah (lewat tulisan) sesuai Judul artikel ini tersebut diatas kali ini materi kita adalah setentang puasa sunnat dan kapan waktu yang diharamkan kita berpuasa.” (HR. kecuali seorang lelaki yang keluar dengan dirinya dan hartanya dan tidak membawa pulang apa-apa lagi. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda : ”Tak ada hari pun yang lebih disukai Allah SWT kita mengerjakan amalan-amalan didalamnya atau lebih utama kita beramal – tama dari bulan Dzulhijjah : Bertanya seorang sahabat : ”Apakah lebih utama juga dari Jihad ? Jawab Rasulullah SAW : ”Ya. Inilah yang disebut puasa sunnat. Sunaryo A. Puasa Nabi Daud : ”Dari Abdullah bin Umar berkata. Puasa Arafah : .” Jawab Rasulullah SAW : ”Tidak ada yang lebih utama dari itu. itu puasa Nabi Daud dan itulah seutama – utama puasa. yaitu puasa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Puasa 6 (enam) hari dibulan Syawal : ”Puasa ini biasa dinamakan puasa enam (Syawalan) dari Ayub berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : ”Siapa yang berpuasa Ramadhan kemudian ia puasa 6 (enam) hari pada bulan syawal. Maka berkatalah aku : ”Saya sanggup lebih dari demikian. Adapun macam-macam puasa sunnat sebagaimana ditentukan Nabi SAW sebagai berikut :  1.)  4. melebihi jihad juga. Saudaraku sesama muslim (muslimah). 3. Bukhari dan Muslim)  2.

14.” (HR Musim)  5. Puasa 3 (tiga) hari (setiap bulan yaitu tanggal 13. 14. Rasulullah SAW telah bersabda : ”Puasa hari ’Asyura itu menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. dan 15. hendaklah kamu berpuasa tanggal 13.” (HR Turmudzi) .) ”Dari Aisyah ra ia berkata : ”Saya tidak melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa satu bulan penuh. Puasa Sya’ban : sunnat yang dilaksanakan dibulan Sya’ban. Puasa Asyura : Yaitu puasa sunnat pada tanggal 10 Muharram (puasa hari ’Asyura) ”Dari Abu Qatadah.”Yaitu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah (bulan Haji) orang yang sedang melakukan haji tidak disunnahkan berpuasa Arafah karena mereka sedang wukuf di Arafah. tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang.” (HR Muslim)  (Puasa 6.” (HR Ahmad dan Nasa’i)  8. Sesuai Hadist berikut ini : ”Dari Abu Qatadah. dan tanggal 15 bulan (Qomariah) kecuali bulan Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda : ”Puasa dihari Arafah akan menghapus dosa dua tahun. Rasulullah SAW bersabda : ”Apabila engkau hendak berpuasa engkau hanya 3 (tiga) hari dalam satu bulan.” (HR Bukhari dan Muslim)  7. ”Dari Abu Dzar. Puasa Senin Kamis : Bersabda Rasulullah SAW : ”Dari Aisyah ra ia berkata : ”Nabi SAW selalu memilih puasa hari senin dan hari kamis. selain bulan Ramadhan dan saya tidak melihat Rasulullah pada bulan-bulan lain berpuasa lebih banyak dari bulan Sya’ban.

hari raya Idhul Adha dan 3 (tiga) hari Tasyrik (tanggal 11. bahwa umat Islam diperbolehkan melakukan puasa kapan saja ia menghendakinya. Dua Hari Raya.” (HR Muslim) b. Dekatilah ahlimu dan berikanlah hak mereka satu persatu. Hari raya Idhul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal dan hari raya Idhul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah.” (HR Daruqutni) Saudaraku sesama muslim. larangan melakukan puasa tersebut adalah merupakan hak Allah yang harus ditaati oleh orang beriman. yaitu : Hari raya Idhul Fitri. Dzulhijjah”  Sementara Hadist dari Nubaisyah Al Huzail ia berkata. kecuali pada hari-hari dimana Rasulullah SAW mengharamkan puasa dan hari-hari diharamkan kita (umat) berpuasa adalah : a. bahwa Hari-hari Tasrik (tiga hari) yaitu tanggal 11.” (HR Muslim)  Dan bersabda Rasulullah SAW didalam sebuah Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni : ”Dari Anas. Begitu juga keluargamu dan dirimu. 12 dan 13 Dzulhijjah.Sementara waktu-waktu yang diharamkan berpuasa adalah seperti berikut. Maka dari itu hendaklah engkau berpuasa sewaktu-waktu dan berbuka sewaktuwaktu. semua mempunyai hak yang wajib engkau bayar.  Hadist Nabi SAW dari Abu Hurairah ra yang (artinya) : ”Rasulullah SAW melarang puasa pada dua hari raya yaitu hari raya Idhul Fitri dan hari raya Idhul Adha. yaitu hari raya Idhul Fitri dan Hari Raya Idhul Adha. bahwasanya Nabi SAW telah melarang berpuasa pada lima hari dalam satu tahun.12 dan tanggal 13 Rasulullah SAW bersabda : ”Hari-hari Tasyrik itu adalah hari-hari makan dan minum serta menyebut (mengagungkan) Allah Azza wa Jalla. Karena setiap perintah maupun larangan Allah SWT pasti mempunyai rahasia dan manfaat bagi kita (manusia)  Perhatikan Hadist Nabi SAW berikut ini : ”Bahwasanya Tuhanmu mempunyai hak atasmu yang wajib engkau bayar.” (HR Bukhari) . Berjaga malam sewaktu-waktu dan tidur diwaktu yang lain.

selain waktu-waktu yang diharamkan berpuasa diatas. Pada hari Syak yaitu tanggal 30 Sya’ban yang tiada terlihat malamnya hilal Ramadhan : Saudaraku. Terima kasih atas segala perhatian. Yogyakarta. sesuai Hadist dari Abu Hurairah ra yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim yang isinya melarang orang berpuasa pada hari Jum’at kecuali telah berpuasa sehari sebelumnya (hari Kamis) dan atau akan berpuasa sesudah hari Jum’at (hari sabtu)nya. Insya Allah Jumpa lagi kita dengan tulisan saya yang lain dikesempatan lain. kecuali sehari sebelum hari Jum’at atau sehari sesudah hari Jum’at memang sudah berpuasa atau memang akan berpuasa. Sekali lagi terima kasih. mohon maaf sekiranya didalam tulisan ini terdapat kehilafan. Sampai disini saya sudahi dulu tulisan (artikel) religius ini.c. orang Islam juga dilarang (makruh) berpuasa pada hari Jum’at. ••• ( Bahan-bahan (materi) diambil dan dikutip dari buku : Islam Agamaku Oleh : Tim Penyusun Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga. ) . wa afwaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful