Maksud bahasa rojak: Bahasa rojak ini merupakan satu percakapan yang menafikan campuran pelbagai bahasa dalam

satu pertuturan.

ANTARA FAKTOR-FAKTOR PENGGUNAAN BAHASA ROJAK terulung di dunia. Walau bagaimanapun, 1)Sikap Malaysia Melayu. Kebanyakkan masyarakat kita beranggapan bahawa mempelajari bahasa Melayu ini hanya buang masa dan tidak kurang yakin masyarakat rakyat Malaysia harus sedar bahawa Bahasa Inggeris bukanlah bahasa yang mempunyai paling ramai penutur di dunia ini.Sebaliknya,bahasa Inggeris ini hanyalah merupakan bahasa Lingua Franca,iaitu bahasa yang paling utama dan

terhadap penggunaan bahasa

meluas.Disamping

itu,penggunaannya

memdatangkan satu faedah pun.Hal ini demikian kerana,bahasa Melayu akan

hanyalah untuk penyambung lidah antara bangsa-bangsa lain. 3) Kurangnya semangat patriotisme dalam

lenyap di telan zaman. 2)Sikap rakyat Malaysia yang suka

kalangan masyarakat Malaysia. Hal ini demikian kerana,masyarakat

mengagung-agungkan Hal ini demikian

bahasa

Inggeris.

kerana,kebanyakkan

penduduk

negara berpendapat bahawa

kurang menjiwai dan sayang akan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda. Contohnya,

bahasa Inggeris merupakan bahasa yang

Contohnya.dalam sembang internet dan blog juga merupakan antara punca kepada permasalahan ini.lagu-lagu sebagainya sedikit sebanyak dan menjadi ikutan para remaja.mereka tidak akan layang bangsa-bangsa asing yang bertutur dalan bahasa dan memberontak.filem.Sebaliknya. 5)Penggunaan bahasa dalam media cetak dan juga media eletronik.jika kita bertutur dalan bahasa Melayu mereka akan melayan kita dengan sebaik mungkin.bahasa kasar atupun bahasa pasar di dalam sistem pesanan ringkas(SMS).Kebanyakkan penutur keluarga dan keadaan persekitaran.kasar ataupun mencarut merupakan gambaran situasi bahawa jiwanya yang sedang resah.Ini menunjukkan sifat cintakan bahasa sendiri inilah yang harus wujud dalam diri setiap masyarakat Malaysia.penggunaan perkataan yang tidak sesuai yang ditonjolkan dalam drama.Akibatnya terbawabawa dalam kehidupan seharian 6)Sikap penutur itu sendiri.sikap penduduk di Perancis. Seseorang yang sering melafazkan perkataan yang tidak baik.Seseorang yang mencintai negaranya pasti tidak akan mengabaikan bahasa kebangsaannya sendiri.Penggunaan bahasa rojak. penggunaan bahasa Melayu yang betul untuk menyampaikan maklumat kepada penutur. Hal ini disebabkan kebanyakkan media cetak tidak menitikberatkan tentang Inggeris.Fenomena ini 4)Faktor emosi serta cara didikan berpunca daripada sikap segelintir penutur yang ingin menonjolkan kehebatan dirinya dengan menguasai satu bahasa lagi iaitu bahasa Inggeris.kusut yang menggunakan bahasa rojak biasanya amat sukar untuk berkomunikasi dalam .komik.

contohnya:Kitaorang Glamor Line-up kemahiran bertutur dalam bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar sekolah luar bandar serta mempraktikkan dalam perbualan seharian walaupun tidak berkemahiran.Hal ini disebabkan oleh kebimbangan orang ramai terhadap bahasa Melayu.Kebanyakkan komik ini banyak menggunakan bahasa rojak.Contohnya seperti komik Ujang dan Apo. Antara isu-isu yang sering dikaitkan dengan percampuran bahasa yang selalu kita lihat ialah: persekitaran penggunaan sebenar. **Penggunaan bahasa rojak dalam majalh komik. **Trend penggunaan bahasa rojak sebagai kata-kata harian.ISU-ISU PENGGUNAAN BAHASA ROJAK. .mereka Inggeris akan dalam yang melatih **TV3 telah menukar nama karnival “Sure Heboh” kepada “Jom Heboh”.Oleh terutamanya bahasa itu.

ia sesebuah komunikasi masyarakat di Jerman. masyarakat Malaysia. Walaupun penggunaan bahasa rojak tidak digalakkan namun. dengan orang lain dan tidak memerlukan masa yang panjang untuk difahami.Antaranya: 1)Penggunaan bahasa rojak ini lebih mudah.bahasa rojak juga 3)Bahasa rojak juga dianggap sebagai merupakan medan untuk mengeratkan lagi bahasa yang lebih efektif dalam perhubungan menyampaikan memudahkan lagi mesej. negara. 4)Bahasa rojak dianggap sebagai seni juga 2)Bahasa rojak juga mempunyai sifat yang merupakan memudahkan dan ia juga merupakan satu keistimewaannya.KEBAIKAN DAN KEBURUKAN BAHASA ROJAK.masih ada kebaikan yang kita perolehi daripada pengguna bahasa rojak ini.Oleh Malaysia sebab Malaysia menganggap seharian. KEBAIKAN BAHASA ROJAK.kefahaman yang dapat disampaikan akan terhasil dengan cepat.Hal ini demikian kerana. 5)Selain daripada itu.Disamping itu. Ia dianggap seni kerana bahasa yang gemar dituturi oleh dapat menyerlahkan lagi kebolehan rakyat masyarakat itu.ia juga dianggap bahasa rojak ini sebagai bahasa sebenar sebagai “ kreatif”.Ini proses kerana.Sebagai contohnya sesama masyarakat di dalam pertuturan salah satu ciri .masyarakat Malaysia.

Apabila ada kebaikan sudah semestinya akan ada keburukkannya.Oleh hal yang demikian terdapat keburukkan dalam penggunaan bahasa rojak iaitu: Akan melahirkan generasi muda yang tidak pandai menguasai bahasa Melayu dengan baik.KEBURUKKAN BAHASA ROJAK.akan yang menampakkan tidak situasi dan Paparan iklan yang langsung tidak mengambarkan citra Malaysia. Selain itu. . masyarakat tersusun perkara-perkara yang hendak diucapkan akan dianggap sebagai tidak serius sekali gus akan menghakis ketulenan bahasa Melayu secara perlahan-lahan.Ini kerana mereka membesar dengan persekitaran yang menggunakan bahasa rojak.