Panduan penulisan folio: 1.

muka surat depan * nama sekolah, logo, tajuk folio, nama pelajar, kelas, nama guru, tarikh hantar folio p/s: semua huruf besar isi kandungan *topik & muka surat penghargaan * ucapan alu-aluan *penghargaan kpd Pengetua, Guru pembimbing, Ibu bapa, Kakak saya yg byk membantu, pihak yg terlibat atau tidak terlibat secara langsung. Pendahuluan *menyatakan tujuan folio ini dihasilkan: 1, memberi kesedaran kepada pelajar tentang asal usul sekolah 2, melahirkan rasa cintakan sekolah kepada pelajar 3, memperkenalkan sekolah kepada masyarakat umum penulisan esei: a) latar belakang sekolah 1, sejarah penubuhan 2, plan sekolah 3, perkembangan fizikal dan infrastruktur 4, jumlah guru, staf sokongan dan murid b)pencapaian sekolah dalam bidang akademik e) pencapaian sekolah dalam bidang kokurikulum Penutup Rujukan Lampiran *gambar sekolah *struktur organisasi sekolah *peta kedudukan sekolah

2. 3.

4.

5.

6. 7. 8.

CONTOH MUKA DEPAN FOLIO
SMK BANDAR SAMARIANG

FOLIO PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAJUK: MAKLUMAT SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR SAMARIANG NAMA NOMBOR KAD PENGENALAN TANDATANGAN

NAMA GURU: ENCIK BONG TANDATANGAN:____________________________ TARIKH :____________________________

......7 • Kokurikulum.................................................................................................... Masak sebiji di atas peti.................................................................. Di belakang sekolah ini terdapat sebatang sungai yang dinamakan Sungai ___ ......... Di samping itu..................................................................... Page 1 PENDAHULUAN Folio ini dinamakan sebagai Maklumat Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Samariang...................... memperkenalkan dan mempromosikan sekolah kepada masyarakat..................................................................................... Isi kandungan folio ini telah dibahagikan kepada beberapa seksyen.......4 • Struktur organisasi...............................8 Kesimpulan.................... kami juga menghargai jasa beliau yang banyak telah memberikan tunjuk ajar kepada kami sehinggalah terciptanya folio ini............................................ Hal ini kerana jumlah taburan penduduk yang ramai terdapat di Bandar Samariang........ Bukan itu sahaja............................ Dengan itu........ISI KANDUNGAN Topik Muka Surat Penghargaan................... iaitu.............. kami sangat menghargai bantuan dari segi kewangan mereka untuk menyiapkan folio ini...................... menggalakkan pelajar untuk menyayangi sekolah mereka............... Tuan Pengetua SMK Bandar Samariang kerana membenarkan kami untuk menjalankan ujikaji ini sepanjang berlangsungnya proses penyiapan folio ini.................... Akhir sekali terima kasih juga kepada pihak yang sudi menghulurkan bantuan kepada kami dalam proses penghasilan folio ini........................................................................................ Ucapan terima kasih juga kepada kedua-dua orang tua kami kerana menyokong kami untuk menyiapkan folio ini.................. Segala maklumat dan hasil kerja folio kami ini adalah asli dan sebarang maklumat yang telah kami perolehi telah kami catatkan sumbernya pada halaman rujukan....5 • Perkembangan fizikal dan infrastruktur..........2 Penulisan esei • Latar belakang sekolah........................................................................................................ I.................................................................... SEJARAH PENUBUHAN SEKOLAH .......................... Pisang emas dibawa belayar............................. Sesungguhnya kami amat menghargai jasa mereka yang telah membantu kami secara langsung dan tidak langsung........................................... terimalah serangkap pantun dari kami......................................6 Pencapaian sekolah • Akademik........... Hutang budi dibawa mati......9 Rujukan.............. Jarak sekolah ini dari pusat bandaraya Kuching adalah ____ meter dan mengambil masa kira-kira 20 minit untuk pergi ke bandaraya Kuching........................................................10 Lampiran.......................... kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Abang Othman Bin Abang Marsagus.... penghargaan........................... penulisan esei................................. Hutang emas boleh dibayar.............................. Terima kasih..................................................................................... melahirkan rasa kesedaran tentang pentingnya menjaga imej sekolah..................................... Sememangnya kerjasama amatlah penting dalam penghasilan folio ini........................ rujukan dan lampiran.... Penubuhan sekolah ini adalah bertujuan untuk memudahkan anak-anak penduduk yang menetap di Bandar Smariang untuk menuntut ilmu. Sekian................................................................................ kesimpulan...1 Pendahuluan....................... Tujuan utama penghasilan folio ini adalah untuk membangkitkan semangat cinta pelajar kepada sekolah mereka....... Tidak ketinggalan juga kepada guru pembimbing kami.... Hal ini keran sesuatu kerja yang sukar boleh menjadi mudah sekiranya tahap kerjasama sesebuah kumpulan adalah tinggi............................................ Tidak ketinggalan kepada rakan-rakan yang sudi berkongsi maklumat dan informasi............................... Page 2 LATAR BELAKANG SEKOLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Samariang terletak di kawasan perumahan Bandar Samariang..............................................................3 • Pelan sekolah....................................................................... di mana isi kandungan dalam folio ini adalah berkenaan dengan pelbagai informasi tentang sekolah kami.................................................11 Penghargaan Terlebih dahulu................................................................................................................................................. pendahuluan.... Encik Bong bla bla ( nama penuh cikgu bong) atas dorongan beliau serta bantuan beliau sepanjang penghasilan folio ini......................... serta menggalakkan pelajar untuk mengharumkan nama sekolah...................

bekas Pengetua SMK Bandar Samariang. Bilik Lembaga Pengawas b) Blok A. SMK Bandar Samariang telah meminjam sekolah dari Rampangi sementara menunggu pembinaan bangunan sekolah selesai. Jumlah bilangan pendidik dan staf sokongan pada tahun ___ adalah seramai______ di bawah pimpinan Tuan Haili Bin Naruddin. Kemudian pada tahun berikutnya. Sebelum ini. B dan C ~ Menempatkan beberapa buah kelas. STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH IV. Bangunan sekolah selesai dibina pada tanggal______. Bilik Mesyuarat. bilangan pelajar yang menuntut di SMK Bandar Samariang telah meningkat dan jumlah pendidik pun semakin ramai sehingga kini. PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN INFRASTRUKTUR a) Blok Pentadbiran ~ Merangkumi Pejabat Am . ~ Blok A dikhaskan untuk pelajar tingkatan__ hingga ____ ~ Blok B dikhaskan untuk pelajar tingkatan __ hingga ____ ~ Blok C dikhaskan untuk pelajar tingkatan __ hingga ____ c) Blok D ~ Menempatkan makmal dan bengkel d) Kemudahan • Pusat Sumber Al-Ghazali • Bilik Kaunseling • Makmal Komputer • Bilik Muzik • Bengkel Kemahiran Hidup • Makmal Biologi • Makmal Kimia • Makmal Fizik • Stor sukan dan peralatan sukan • Padang bola sepak • Padang Bola Jaring • Kantin • Surau • Dewan Perhimpunan • Gelanggang badminton • Tandas • Lobi wawasan • Dataran • Pondok • Tempat letak kereta • Koperasi sekolah Page 3 JUMLAH GURU STAF SOKONGAN DAN MURID Jumlah guru :________________________ Staf sokongan : ______________________ Murid : ____________________________ Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 ( Aliran Sains ) . Jumlah bilangan pelajar pada tahun tersebut adalah seramai______orang dan hanya beberapa buah kelas sahaja yang dibuka.SMK Bandar Samariang mula ditubuhkan pada ________. PELAN SEKOLAH III. II. Pejabat Guru.

banyak maklumat tentang sekolah yang kami tidak ketahui telah dikongsi bersama dengan rakan-rakan. • • utk nama pengarang.. setelah menghasilkan folio ini. Bakar. Cth: sumber buku nama pengarang. Nasi Goreng Ayam. misalnya Abu Bakar. (tahun terbit). Kesedaran sivik kami terhadap sekolah juga semakin meningkat. 2010. sila ambil nama belakang dahulu. . cth : Bakar.Tingkatan 4 ( Aliran Perakaunan ) Tingkatan 4 ( Aliran Perdagangan ) Tingkatan 4 ( Aliran Sastera ) Tingkatan 5 (Aliran Sains) Tingkatan 5 ( Aliran Perakaunan ) Tingkatan 5 ( Aliran Perdagangan ) Tingkatan 5 ( Aliran Sastera ) JUMLAH 1234 orang (contoh) Page 4 PENCAPAIAN SEKOLAH DALAM BIDANG AKADEMIK Tahun 2009. A. 2012 • • • Bola sepak : mewakili peringkat _____________ Badminton : ___________________ PBSM : ________________-dan sebagainya. 2011. A. 2011. Dengan ini kami berharap dapat memanfaatkan peluang yang sebaik mungkinuntuk menimba ilmu dengan bersungguh-sungguh serta bersama membantu pihak sekolah untuk meningkatkan imej sekolah. Kuching: Sinar Suci SDN BHD.. Page 5 PENUTUP Kesimpulannya.. Tempat terbit buku: nama syarikat menerbit. 2012 ( PMR dan SPM ) • • • Bilangan pelajar yang mendapat semua A dalam PMR dan SPM Profile pelajar cemerlang jadual pencapaian PMR dan SPM (rujuk majalah sekolah) PENCAPAIAN SEKOLAH DALAM BIDANG KOKURIKULUM Tahun 2009. Tajuk buku dlm bentuk tulisan senget. Perasaan cinta akan sekolah sebagai pusat menuntut ilmu telah tersemat di dalam diri kami. (2009). Page 6 Contoh penulisan format sumber rujukan. 2010.

surat kebenaran dari Pengetua * muka surat lampiran tidak dikira. ...LAMPIRAN ~ Peta sekolah. gambar sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful