Panduan penulisan folio: 1.

muka surat depan * nama sekolah, logo, tajuk folio, nama pelajar, kelas, nama guru, tarikh hantar folio p/s: semua huruf besar isi kandungan *topik & muka surat penghargaan * ucapan alu-aluan *penghargaan kpd Pengetua, Guru pembimbing, Ibu bapa, Kakak saya yg byk membantu, pihak yg terlibat atau tidak terlibat secara langsung. Pendahuluan *menyatakan tujuan folio ini dihasilkan: 1, memberi kesedaran kepada pelajar tentang asal usul sekolah 2, melahirkan rasa cintakan sekolah kepada pelajar 3, memperkenalkan sekolah kepada masyarakat umum penulisan esei: a) latar belakang sekolah 1, sejarah penubuhan 2, plan sekolah 3, perkembangan fizikal dan infrastruktur 4, jumlah guru, staf sokongan dan murid b)pencapaian sekolah dalam bidang akademik e) pencapaian sekolah dalam bidang kokurikulum Penutup Rujukan Lampiran *gambar sekolah *struktur organisasi sekolah *peta kedudukan sekolah

2. 3.

4.

5.

6. 7. 8.

CONTOH MUKA DEPAN FOLIO
SMK BANDAR SAMARIANG

FOLIO PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAJUK: MAKLUMAT SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR SAMARIANG NAMA NOMBOR KAD PENGENALAN TANDATANGAN

NAMA GURU: ENCIK BONG TANDATANGAN:____________________________ TARIKH :____________________________

.......... Akhir sekali terima kasih juga kepada pihak yang sudi menghulurkan bantuan kepada kami dalam proses penghasilan folio ini...6 Pencapaian sekolah • Akademik............ terimalah serangkap pantun dari kami..................................................... Hal ini keran sesuatu kerja yang sukar boleh menjadi mudah sekiranya tahap kerjasama sesebuah kumpulan adalah tinggi........... Segala maklumat dan hasil kerja folio kami ini adalah asli dan sebarang maklumat yang telah kami perolehi telah kami catatkan sumbernya pada halaman rujukan.... kesimpulan.................... Isi kandungan folio ini telah dibahagikan kepada beberapa seksyen. penghargaan..................... Hal ini kerana jumlah taburan penduduk yang ramai terdapat di Bandar Samariang................................................. Dengan itu................... Tujuan utama penghasilan folio ini adalah untuk membangkitkan semangat cinta pelajar kepada sekolah mereka.............................................................................. melahirkan rasa kesedaran tentang pentingnya menjaga imej sekolah..... Page 1 PENDAHULUAN Folio ini dinamakan sebagai Maklumat Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Samariang.......................... Tidak ketinggalan juga kepada guru pembimbing kami............................................. Hutang budi dibawa mati......................................... Page 2 LATAR BELAKANG SEKOLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Samariang terletak di kawasan perumahan Bandar Samariang............................. kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Abang Othman Bin Abang Marsagus....................................... di mana isi kandungan dalam folio ini adalah berkenaan dengan pelbagai informasi tentang sekolah kami........... Hutang emas boleh dibayar....... Pisang emas dibawa belayar..................................................... penulisan esei........................ Ucapan terima kasih juga kepada kedua-dua orang tua kami kerana menyokong kami untuk menyiapkan folio ini...........10 Lampiran......................... Tuan Pengetua SMK Bandar Samariang kerana membenarkan kami untuk menjalankan ujikaji ini sepanjang berlangsungnya proses penyiapan folio ini......................................................... memperkenalkan dan mempromosikan sekolah kepada masyarakat.ISI KANDUNGAN Topik Muka Surat Penghargaan................. Sekian........... Tidak ketinggalan kepada rakan-rakan yang sudi berkongsi maklumat dan informasi......................... kami juga menghargai jasa beliau yang banyak telah memberikan tunjuk ajar kepada kami sehinggalah terciptanya folio ini.........................................................5 • Perkembangan fizikal dan infrastruktur............................... Masak sebiji di atas peti.........................8 Kesimpulan........2 Penulisan esei • Latar belakang sekolah....................................... I.......................................................................................................................................................... Encik Bong bla bla ( nama penuh cikgu bong) atas dorongan beliau serta bantuan beliau sepanjang penghasilan folio ini............ Sememangnya kerjasama amatlah penting dalam penghasilan folio ini......................................1 Pendahuluan............................................. kami sangat menghargai bantuan dari segi kewangan mereka untuk menyiapkan folio ini.........................................4 • Struktur organisasi...................................... Bukan itu sahaja................................................................................................................................................................................ rujukan dan lampiran...................11 Penghargaan Terlebih dahulu... serta menggalakkan pelajar untuk mengharumkan nama sekolah................................ Penubuhan sekolah ini adalah bertujuan untuk memudahkan anak-anak penduduk yang menetap di Bandar Smariang untuk menuntut ilmu........................................................9 Rujukan.7 • Kokurikulum........... Terima kasih................................................... SEJARAH PENUBUHAN SEKOLAH ........................................ Di belakang sekolah ini terdapat sebatang sungai yang dinamakan Sungai ___ ................................................. Jarak sekolah ini dari pusat bandaraya Kuching adalah ____ meter dan mengambil masa kira-kira 20 minit untuk pergi ke bandaraya Kuching.......................................................................................................................... pendahuluan....................... Sesungguhnya kami amat menghargai jasa mereka yang telah membantu kami secara langsung dan tidak langsung........... menggalakkan pelajar untuk menyayangi sekolah mereka. iaitu...................................................3 • Pelan sekolah..................................................................... Di samping itu...................................

Sebelum ini. Jumlah bilangan pendidik dan staf sokongan pada tahun ___ adalah seramai______ di bawah pimpinan Tuan Haili Bin Naruddin. Kemudian pada tahun berikutnya. Jumlah bilangan pelajar pada tahun tersebut adalah seramai______orang dan hanya beberapa buah kelas sahaja yang dibuka. II. bilangan pelajar yang menuntut di SMK Bandar Samariang telah meningkat dan jumlah pendidik pun semakin ramai sehingga kini. Pejabat Guru. B dan C ~ Menempatkan beberapa buah kelas. Bilik Mesyuarat. PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN INFRASTRUKTUR a) Blok Pentadbiran ~ Merangkumi Pejabat Am .SMK Bandar Samariang mula ditubuhkan pada ________. SMK Bandar Samariang telah meminjam sekolah dari Rampangi sementara menunggu pembinaan bangunan sekolah selesai. ~ Blok A dikhaskan untuk pelajar tingkatan__ hingga ____ ~ Blok B dikhaskan untuk pelajar tingkatan __ hingga ____ ~ Blok C dikhaskan untuk pelajar tingkatan __ hingga ____ c) Blok D ~ Menempatkan makmal dan bengkel d) Kemudahan • Pusat Sumber Al-Ghazali • Bilik Kaunseling • Makmal Komputer • Bilik Muzik • Bengkel Kemahiran Hidup • Makmal Biologi • Makmal Kimia • Makmal Fizik • Stor sukan dan peralatan sukan • Padang bola sepak • Padang Bola Jaring • Kantin • Surau • Dewan Perhimpunan • Gelanggang badminton • Tandas • Lobi wawasan • Dataran • Pondok • Tempat letak kereta • Koperasi sekolah Page 3 JUMLAH GURU STAF SOKONGAN DAN MURID Jumlah guru :________________________ Staf sokongan : ______________________ Murid : ____________________________ Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 ( Aliran Sains ) . PELAN SEKOLAH III.bekas Pengetua SMK Bandar Samariang. Bangunan sekolah selesai dibina pada tanggal______. STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH IV. Bilik Lembaga Pengawas b) Blok A.

. 2012 • • • Bola sepak : mewakili peringkat _____________ Badminton : ___________________ PBSM : ________________-dan sebagainya. Perasaan cinta akan sekolah sebagai pusat menuntut ilmu telah tersemat di dalam diri kami. Page 5 PENUTUP Kesimpulannya. sila ambil nama belakang dahulu. (tahun terbit). A. Dengan ini kami berharap dapat memanfaatkan peluang yang sebaik mungkinuntuk menimba ilmu dengan bersungguh-sungguh serta bersama membantu pihak sekolah untuk meningkatkan imej sekolah. • • utk nama pengarang. Kesedaran sivik kami terhadap sekolah juga semakin meningkat. Tempat terbit buku: nama syarikat menerbit. Bakar. misalnya Abu Bakar.Tingkatan 4 ( Aliran Perakaunan ) Tingkatan 4 ( Aliran Perdagangan ) Tingkatan 4 ( Aliran Sastera ) Tingkatan 5 (Aliran Sains) Tingkatan 5 ( Aliran Perakaunan ) Tingkatan 5 ( Aliran Perdagangan ) Tingkatan 5 ( Aliran Sastera ) JUMLAH 1234 orang (contoh) Page 4 PENCAPAIAN SEKOLAH DALAM BIDANG AKADEMIK Tahun 2009. Page 6 Contoh penulisan format sumber rujukan. A. Tajuk buku dlm bentuk tulisan senget. . cth : Bakar. (2009). 2010. Nasi Goreng Ayam.. banyak maklumat tentang sekolah yang kami tidak ketahui telah dikongsi bersama dengan rakan-rakan. Cth: sumber buku nama pengarang. Kuching: Sinar Suci SDN BHD.. 2011. 2012 ( PMR dan SPM ) • • • Bilangan pelajar yang mendapat semua A dalam PMR dan SPM Profile pelajar cemerlang jadual pencapaian PMR dan SPM (rujuk majalah sekolah) PENCAPAIAN SEKOLAH DALAM BIDANG KOKURIKULUM Tahun 2009. setelah menghasilkan folio ini. 2011. 2010.

gambar sekolah. .. surat kebenaran dari Pengetua * muka surat lampiran tidak dikira..LAMPIRAN ~ Peta sekolah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful