Panduan penulisan folio: 1.

muka surat depan * nama sekolah, logo, tajuk folio, nama pelajar, kelas, nama guru, tarikh hantar folio p/s: semua huruf besar isi kandungan *topik & muka surat penghargaan * ucapan alu-aluan *penghargaan kpd Pengetua, Guru pembimbing, Ibu bapa, Kakak saya yg byk membantu, pihak yg terlibat atau tidak terlibat secara langsung. Pendahuluan *menyatakan tujuan folio ini dihasilkan: 1, memberi kesedaran kepada pelajar tentang asal usul sekolah 2, melahirkan rasa cintakan sekolah kepada pelajar 3, memperkenalkan sekolah kepada masyarakat umum penulisan esei: a) latar belakang sekolah 1, sejarah penubuhan 2, plan sekolah 3, perkembangan fizikal dan infrastruktur 4, jumlah guru, staf sokongan dan murid b)pencapaian sekolah dalam bidang akademik e) pencapaian sekolah dalam bidang kokurikulum Penutup Rujukan Lampiran *gambar sekolah *struktur organisasi sekolah *peta kedudukan sekolah

2. 3.

4.

5.

6. 7. 8.

CONTOH MUKA DEPAN FOLIO
SMK BANDAR SAMARIANG

FOLIO PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAJUK: MAKLUMAT SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR SAMARIANG NAMA NOMBOR KAD PENGENALAN TANDATANGAN

NAMA GURU: ENCIK BONG TANDATANGAN:____________________________ TARIKH :____________________________

.4 • Struktur organisasi........8 Kesimpulan...................................... Tuan Pengetua SMK Bandar Samariang kerana membenarkan kami untuk menjalankan ujikaji ini sepanjang berlangsungnya proses penyiapan folio ini. Penubuhan sekolah ini adalah bertujuan untuk memudahkan anak-anak penduduk yang menetap di Bandar Smariang untuk menuntut ilmu....................9 Rujukan............................2 Penulisan esei • Latar belakang sekolah......................................1 Pendahuluan............................................ Segala maklumat dan hasil kerja folio kami ini adalah asli dan sebarang maklumat yang telah kami perolehi telah kami catatkan sumbernya pada halaman rujukan............................................................................ SEJARAH PENUBUHAN SEKOLAH ......... kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Abang Othman Bin Abang Marsagus...... Pisang emas dibawa belayar................................ penghargaan.................... menggalakkan pelajar untuk menyayangi sekolah mereka............................................................... terimalah serangkap pantun dari kami............................. rujukan dan lampiran.....................................ISI KANDUNGAN Topik Muka Surat Penghargaan..............................................................................................10 Lampiran................................ kami sangat menghargai bantuan dari segi kewangan mereka untuk menyiapkan folio ini............. Isi kandungan folio ini telah dibahagikan kepada beberapa seksyen........................................ Tidak ketinggalan juga kepada guru pembimbing kami........ memperkenalkan dan mempromosikan sekolah kepada masyarakat......................................6 Pencapaian sekolah • Akademik...... Terima kasih............................ Bukan itu sahaja........................ Dengan itu....................................................5 • Perkembangan fizikal dan infrastruktur........................................... Di belakang sekolah ini terdapat sebatang sungai yang dinamakan Sungai ___ ........................................................................... Sekian.................... Hal ini keran sesuatu kerja yang sukar boleh menjadi mudah sekiranya tahap kerjasama sesebuah kumpulan adalah tinggi..........................................11 Penghargaan Terlebih dahulu............. Hutang budi dibawa mati........... Ucapan terima kasih juga kepada kedua-dua orang tua kami kerana menyokong kami untuk menyiapkan folio ini........................................................................... Page 1 PENDAHULUAN Folio ini dinamakan sebagai Maklumat Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Samariang.............................................................................................. Tujuan utama penghasilan folio ini adalah untuk membangkitkan semangat cinta pelajar kepada sekolah mereka. Encik Bong bla bla ( nama penuh cikgu bong) atas dorongan beliau serta bantuan beliau sepanjang penghasilan folio ini................ di mana isi kandungan dalam folio ini adalah berkenaan dengan pelbagai informasi tentang sekolah kami............... Sememangnya kerjasama amatlah penting dalam penghasilan folio ini.......................................................... pendahuluan... I. kami juga menghargai jasa beliau yang banyak telah memberikan tunjuk ajar kepada kami sehinggalah terciptanya folio ini.................................................... serta menggalakkan pelajar untuk mengharumkan nama sekolah.................................... Hal ini kerana jumlah taburan penduduk yang ramai terdapat di Bandar Samariang............................................................... penulisan esei................................................................................................ Jarak sekolah ini dari pusat bandaraya Kuching adalah ____ meter dan mengambil masa kira-kira 20 minit untuk pergi ke bandaraya Kuching........................7 • Kokurikulum............................................. Page 2 LATAR BELAKANG SEKOLAH Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Samariang terletak di kawasan perumahan Bandar Samariang................................ iaitu........................................................ Masak sebiji di atas peti........................... Tidak ketinggalan kepada rakan-rakan yang sudi berkongsi maklumat dan informasi.................. Akhir sekali terima kasih juga kepada pihak yang sudi menghulurkan bantuan kepada kami dalam proses penghasilan folio ini............................................................. kesimpulan................................................................. Hutang emas boleh dibayar................. Sesungguhnya kami amat menghargai jasa mereka yang telah membantu kami secara langsung dan tidak langsung............................................................... melahirkan rasa kesedaran tentang pentingnya menjaga imej sekolah........................ Di samping itu............3 • Pelan sekolah...

PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN INFRASTRUKTUR a) Blok Pentadbiran ~ Merangkumi Pejabat Am . II. B dan C ~ Menempatkan beberapa buah kelas. Kemudian pada tahun berikutnya. PELAN SEKOLAH III.SMK Bandar Samariang mula ditubuhkan pada ________. Jumlah bilangan pelajar pada tahun tersebut adalah seramai______orang dan hanya beberapa buah kelas sahaja yang dibuka. Sebelum ini. STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH IV. SMK Bandar Samariang telah meminjam sekolah dari Rampangi sementara menunggu pembinaan bangunan sekolah selesai. bilangan pelajar yang menuntut di SMK Bandar Samariang telah meningkat dan jumlah pendidik pun semakin ramai sehingga kini. Bangunan sekolah selesai dibina pada tanggal______. Jumlah bilangan pendidik dan staf sokongan pada tahun ___ adalah seramai______ di bawah pimpinan Tuan Haili Bin Naruddin. Bilik Mesyuarat. Bilik Lembaga Pengawas b) Blok A. Pejabat Guru.bekas Pengetua SMK Bandar Samariang. ~ Blok A dikhaskan untuk pelajar tingkatan__ hingga ____ ~ Blok B dikhaskan untuk pelajar tingkatan __ hingga ____ ~ Blok C dikhaskan untuk pelajar tingkatan __ hingga ____ c) Blok D ~ Menempatkan makmal dan bengkel d) Kemudahan • Pusat Sumber Al-Ghazali • Bilik Kaunseling • Makmal Komputer • Bilik Muzik • Bengkel Kemahiran Hidup • Makmal Biologi • Makmal Kimia • Makmal Fizik • Stor sukan dan peralatan sukan • Padang bola sepak • Padang Bola Jaring • Kantin • Surau • Dewan Perhimpunan • Gelanggang badminton • Tandas • Lobi wawasan • Dataran • Pondok • Tempat letak kereta • Koperasi sekolah Page 3 JUMLAH GURU STAF SOKONGAN DAN MURID Jumlah guru :________________________ Staf sokongan : ______________________ Murid : ____________________________ Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 ( Aliran Sains ) .

misalnya Abu Bakar. • • utk nama pengarang. A. (tahun terbit). sila ambil nama belakang dahulu. banyak maklumat tentang sekolah yang kami tidak ketahui telah dikongsi bersama dengan rakan-rakan. Perasaan cinta akan sekolah sebagai pusat menuntut ilmu telah tersemat di dalam diri kami. 2011. Tempat terbit buku: nama syarikat menerbit. Bakar. Dengan ini kami berharap dapat memanfaatkan peluang yang sebaik mungkinuntuk menimba ilmu dengan bersungguh-sungguh serta bersama membantu pihak sekolah untuk meningkatkan imej sekolah. (2009).. Kesedaran sivik kami terhadap sekolah juga semakin meningkat. 2012 ( PMR dan SPM ) • • • Bilangan pelajar yang mendapat semua A dalam PMR dan SPM Profile pelajar cemerlang jadual pencapaian PMR dan SPM (rujuk majalah sekolah) PENCAPAIAN SEKOLAH DALAM BIDANG KOKURIKULUM Tahun 2009.. setelah menghasilkan folio ini. 2011. Tajuk buku dlm bentuk tulisan senget. Page 6 Contoh penulisan format sumber rujukan. Page 5 PENUTUP Kesimpulannya. 2012 • • • Bola sepak : mewakili peringkat _____________ Badminton : ___________________ PBSM : ________________-dan sebagainya. 2010.. Nasi Goreng Ayam.Tingkatan 4 ( Aliran Perakaunan ) Tingkatan 4 ( Aliran Perdagangan ) Tingkatan 4 ( Aliran Sastera ) Tingkatan 5 (Aliran Sains) Tingkatan 5 ( Aliran Perakaunan ) Tingkatan 5 ( Aliran Perdagangan ) Tingkatan 5 ( Aliran Sastera ) JUMLAH 1234 orang (contoh) Page 4 PENCAPAIAN SEKOLAH DALAM BIDANG AKADEMIK Tahun 2009. A. Kuching: Sinar Suci SDN BHD. cth : Bakar. Cth: sumber buku nama pengarang. . 2010.

gambar sekolah..LAMPIRAN ~ Peta sekolah. surat kebenaran dari Pengetua * muka surat lampiran tidak dikira.. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful