Surat Serah Terima Jabatan

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan kepengurusan UKM xxxx Yogyakarta Nama NIM Kelas Jabatan Alamat : : : : :

adalah selaku dari Pihak Pertama yang memberikan jabatan kepada Pihak Kedua Nama NIM Kelas Jabatan Alamat : : : : :

adalah selaku Pihak Kedua yang menerima jabatan dari Pihak Pertama Pihak Kedua telah melaksanakan jabatan dengan tuntas dan Pihak Pertama telah menerima hasil jabatanya dengan baik dengan item-item sbb: 1.Bertangungjawab 2.Bisa menaati peraturan yang ditentukan 3.Bisa melaksanakan tugas dengan baik 4.Bisa mengarahkan

Yogyakarta, ........... 2009

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

( ___________ )

( ____________ )

NB: Dibuat 2 rangkap, 1 dipegang pihak pertama 1 dipegang Pihak kedua.