PENGAJARAN MIKRO

1

PENGAJARAN MIKRO

Definisi Kemahiran mengajar Bagaimana merancang untuk sesi pengajaran mikro Memahami kelebihan pengajaran mikro Motivasi rakan
2

semua orang boleh mengajar. Pemerhatian terhadap guru lain adalah memadai untuk kita belajar mengajar. 3 .Pendapat umum tentang guru Tugas guru adalah mudah dan tidak perlu ada teknik pedagogi.

tiada maklum balas  Tidak ada peluang untuk penambahbaikan 4 . Percubaan kendiri  Pengalaman sendiri  Berisiko. contoh yang tidak baik 2. Memerhati guru lain  Pasif.BELAJAR UNTUK MENGAJAR 1. mengambil masa banyak. peniruan.

5 .

APAKAH DIMAKSUDKAN PENGAJARAN MIKRO ? Andaian seperti meletakkan guru dibawah microscope 6 .

DEFINISI Pengajaran Mikro Pengajaran pendek (short lesson).. diajar oleh pelatih guru kepada kumpulan kecil murid atau rakan sekelas bagi jangka masa yang singkat (10min) di bawah pemantauan fasilitator dan akan dapat maklumbalas berguna. 7 .

Peers Supervisors with check list 8 .Microlesson 5-10 mts Micro class 3-4 students Supervisor and peers teaching skills -Evaluation by students.

Pengajaran mikro adalah ‘mikro’ dikecilkan dalam tiga cara: Saiz kelas – jumlah pelajar mungkin hanya 5. Jangka masa pengajaran – boleh jadi sependek 5-10 minit. dan Kesukaran tugasan – lazimnya hanya berfokus pada satu kemahiran mengajar pada satu-satu masa 9 .

pengajaran mikro Dipelopori oleh Allen dan kumpulannya. Meningkatkan kemahiran pengajaran Is an excellent vehicle of providing teachers with an opportunity to improve their teaching skills 10 .

com 11 • • .PENGAJARAN MINI • • konsep diubahsuai (modified) Hargie et al in 1976 • Melatih kemahiran mengajar dalam situasi risiko rendah Menyepadukan kemahiran secara ansur maju maklumbalas penting www.similima.

PENGAJARAN MINI (samb…) •Tidak perlu pengajaran semula •Boleh dilaksanakan dari 5 – 40 minit •Kumpulan kecil/ keseluruhan kelas •Melatih kemahiran sendiri 12 .

adakala situasi sukar (hostile) 13 . Perlu habiskan banyak fakta dalam masa terhad (1jam) 4. Isi kandungan mengajar yang banyak 3. Tekanan mengajar untuk habiskan objektik semasa 2. menghadapi ramai pelajar.PENGAJARAN KELAS Kesukaran belajar mengajar dalam kelas biasa 1.

www.com 14 .similima.

Belajar berenang Dalam Kelas Learning to swim at deeper end of pool pengajaran mikro Opportunity practise risky side 15 to the at shallower and less .

pengajaran mikro KEMAHIRAN MENGAJAR o Perancangan pengajaran o Induksi Set o Penyampaian o o o o Pelbagai rangsangan penyoalan peneguhan kesenyapan o Pengunaan alat bantu mengajar o Penutup 16 .

17 .pengajaran mikro KAEDAH Penekanan Bagaimana hendak mengajar Dan bukan apa hendak diajar.

KITARAN PENGAJARAN MIKRO PENGAJARAN KELAS MAKLUMBALAS DIGUNAKAN PERANCANGAN (PENGAJARAN MIKRO) MENGAJAR ( PELAKSANAAN KEMAHIRAN) PENGAJARAN SEMULA PELAKSANAAN SEMULA KEMAHIRAN PERANCANGAN SEMULA 18 .

similima.com 19 .MAKLUM BALAS VIDEO PEMERHATI www.

com 20 .ajar semula ----kumpulan lain.RAKAMAN VIDEO maklumbalas kekurangan Tayang semula rakaman video (pengajaran sama) Rancang semula----. www.similima.

com 21 .Perhatian Wajib rakan kelas sebagai penilai/kritik Untuk membantu guru tersebut Bukan untuk kritik kawan atau guru www.similima.

pengajaran mikro KELEBIHAN Mengasah kemahiran mengajar Kurangkan kesilapan PENGAJARAN Meningkatkan keyakinan guru pelatih Melatih guru pelatih pelbagai peringkat Memberi pengawasan dan maklumat balas berguna kepada pelatih 22 .

TUJUAN SEBENAR Motivasi guru – untuk membina keyakinan mengajar Kebolehan pemerhati – memberi maklumbalas Amalan pengajaran mikro dengan tekun membantu meningkatkan lagi kemahiran guru untuk berhadap situasi mengajar 23 .

the personality is missing and the lecture becomes “A process by which information is transferred from the notes of the lecturer to the notes of students without going through the minds of either”. SIR JOSEPH BANCROFT 24 .A GOOD TEACHER IS TEXT BOOK + PERSONALITY But all too often.

not a product BRUNER 25 .Knowing is a process.

Mediocre teachers tells Good teachers explains Superior teacher Illustrates Exceptional teacher Inspires 26 .

27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful