Bandar Lampung

,

April 2012

Perihal :Permohonan bantuan moril / materiil untuk pembangunan mushola / masjid.

Kepada : Yth. Bapak / Ibu / Para Dermawan di Tempat Bismillahirohmanirrohim, Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh, Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah SWT. Kita memohon pertolongan-Nya dan ampunan serta perlindungan-Nya dari segala keburukan dan kelemahan. Barangsiapa yang diberi hidayah-NYA, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi, dan barangsiapa yang tidak mendapat hidayah, tidak ada sesuatu pula yang mampu menolongnya. Subhanallahi walhamdulillahi walaa ilaha illallah wallahu akbar. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah-Nya, memberi nasehat dan membawa umat menuju kesempurnaan hidup lahir batin, dunia akhirat. Kita berharap termasuk umatnya yang mendapat syafa'at Beliau, nanti di Yaumil Akhir. Amin. Bersama ini kami sampaikan proposal singkat ke hadapan Bapak dan Ibu / para Dermawan, dengan maksud sebagai media untuk menjelaskan rencana pembangunan Masjid ................ di Perumahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung (lokasi di belakang SLB Kemiling) yang juga akan berfungsi sebagai pusat sarana Ibadah dan pembinaan keislaman di lingkungan masyarakat sekitar. Tentunya kami berharap, partisipasi nyata berupa dukungan moril dan materil, sebagai salah satu waqaf, infaq dan sodaqah jariyah bagi Bapak dan Ibu. Kami berdo'a, semoga keikhlasan Bapak dan Ibu menjadi jalan menuju ketaqwaan dan Insya Allah Bapak dan Ibu termasuk golongan orang-orang yang sesuai dengan hadits Nabi yaitu : orang-orang yang akan dibangunkan sebuah istana di surganya Allah, karena telah membangun rumah Allah dimuka bumi ini. Amiin Yaa Rabbal'alamin Atas perhatian dan kebaikan Bapak / ibu, kami ucapkan terima kasih. Waullahul muwafiq illa aqwamith thoriq. Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh. Hormat kami, Ketua Panitia

I.

LATAR BELAKANG Berangkat dari kondisi masyarakat Perumahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung (lokasi di belakang SLB Kemiling) yang mayoritas beragama islam namun belum ada mushola / masjid maka untuk mendukung kegiatan ibadah dan pembinaan ke-Islaman masyarakat sekitar. Untuk itu panitia dengan didukung segenap masyarakat setempat khususnya ummat Islam sepakat untuk membangun sebuah Musholla / Masjid yang akan diberi nama ......................................... Seperti kita pahami bahwa sejak zaman Rasulullah Muhamad SAW, masjid bukan hanya tempat ibadah tetapi merupakan pusat kegiatan berdimensi luas. Ketika Rasulullah Saw dan para sahabatnya Hijrah dari Mekkah ke Madinah, beliau singgah di suatu tempat yang dikenal dengan Quba. Disinilah Rasulullah membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Quba. Begitu juga ketika sampai di Madinah Rasulullah membangun Masjid Nabawi. Ini semua menunjukan bahwa masjid memiki kedudukan yang sangat penting bagi kaum muslimin. Di zaman Rasulullah Saw, masjid menjadi sarana untuk memperkokoh iman para sahabatnya. Disamping itu, masjid juga digunakan sebagai sarana peribadatan dan tempat mengkaji ajaran Islam. Allah berfirman : Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, dan Hari Kemudian, serta tetap mendirikan Shalat, menunaikan Zakat, dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk (QS: AtTaubah: 8) Masjid mengajarkan kaum Muslimin banyak hal. Dalam shalat berjamaah misalnya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Roh Jama`i dan kebersamaan, ketaatan kepada pemimpin, tujuan hidup yang satu, kesamaan langkah dan gerak, dan masih banyak pelajaran lainya bisa kita ambil dari tempat yang suci ini. Kebersihan juga pelajaran penting yang bisa diambil dari roh dan semangat Masjid. Berangkat ke masjid dalam keadaan berwudhu dan melepas alas kaki ketika memasuki masjid. Hal ini mengajarkan kepada setiap pribadi muslim untuk menjaga kebersihan, Setiap mereka harus memulai pekerjaan sehari-harinya dengan niat yang bersih. Rasulullah SAW menjadikan masjid sebagai sentral ilmu pengetahuan. Dari masjidlah Rasulullah membina masyarakat baru Madinah. Ahlu Suffah adalah mereka yang Perumahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung (lokasi di belakang SLB Kemiling) banyak mengambil manfaat dari ajaran Rasulullah. Disamping mereka tinggal dibagian belakang masjid mereka juga sangat tekun menghafal hadist-hadist Rasullah SAW. Abu Hurairah adalah salah seorang dari ratusan Ahli Shuffah yang banyak meriwayat hadist dibandingkan sahabat lainya. Tradisi menjadikan masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan ini diteruskan oleh para Ulama Muslimin dalam mengembangkan Risalah Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Di era modern sekarang ini kita harus mampu memerankan dan memakmurkan Masjid. Memakmurkan Masjid mempunyai dua pengertian. Hissi dan maknawi. Hissi berarti membangun Masjid secara fisik, membersihkanya, melengkapi sarana wudhu dan yang lainya. Sedangkan memakmurkan Masjid secara Maknawi adalah meramaikan Masjid dengan shalat berjama`ah, membaca al-quran, i`tikaf, dan ibadah lainya. Dan yang tidak kalah penting adalah menjadikan Masjid sebagai pusat kegiatan dan pengembangan masyarakat.

.. Sabda Rasulullah SAW Barang siapa yang telah membangunkan sebuah masjid.." Perumahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung (lokasi di belakang SLB Kemiling) IV.... nanti Allah buatkan pula untuknya sebuah rumah di dalam syurga (Hr Bukhari dan Muslim)...Dan disamping itu kita harus bisa memposisikan masjid sebagai wadah pemersatu kaum muslimin. Amien...... ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT bagi umat Islam.. pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah).. LANDASAN 1. III. maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. PENUTUP Demikian proposal pembangunan Mushola / Masjid . Menghidupkan kembali peranan masjid dengan segala macam aktivitas yang telah kita paparkan di atas yang telah terbukti membawa kaum muslim pada puncak peradaban besar.. ini disampaikan dengan harapan semoga terwujudnya Mushola / Masjid . TUJUAN • Sebagai tempat untuk melakukan ibadah terutama sholat berjamaah secara rutin agar kualitas sholat dapat terjaga dan meningkat.. Firman Allah SWT dalam surat AL-Baqarah ayat : 245 Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah.... semoga amal ibadah kita dapat diterima Allah SWT.. 2.. II. PANITIA PEMBANGUNAN MASJID Terlampir VI...... • Sarana untuk pencerahan dan pendidikan Agama Islam secara nonformal • Sarana efektif untuk mempererat tali silaturahmi khususnya antar warga muslim dan warga lainnya... Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan....... V.. Peran dan partisipasi dari semua pihak sangat di harapkan agar rencana dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar.. Akhirnya. khususnya masyarakat sekitar. yang sengaja mencari keridhaan Allah.. Wallahu a`lamu bissawab.. Lampiran-Lampiran ..... NAMA KEGIATAN "Proyek Pembangunan Mushola / Masjid .. RENCANA ANGGARAN BIAYA Terlampir VII...

............................ Seksi Humas : Koordinator Anggota : ............................................................. Wakil Ketua : ................. Anggota : ........... 3.......................................... Ketua : ............ ............ : ...................................... Seksi Pendanaan Koordinator Anggota : .................. 2..... 6................................... PERUMAHAN BERINGIN RAYA KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG (LOKASI DI BELAKANG SLB KEMILING) 1............ • Ibu ................. Anggota : ...................... Pelindung • Bpk .............................. 3....... Sekretaris II : ................................. Anggota : .... 5.............. 5....... • Ibu .................................................................................. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Koordinator : . Sekretaris I : .KEPANITIAAN PEMBANGUNAN MUSHOLA / MASJID .............. Bendahara I : ........ Seksi-Seksi: 1........ 4... 2.. Bendahara II : ................................................................ Pengarah • Bpk ....... : ...................... 4............ Seksi Pengadaan dan Logistik Koordinator : ......................... Seksi Dokumentasi : Koordinator : ..............

12 Desa Cijujung mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Megapolitan Developments tertanggal 4 Januari 2007 di Puri Megapolitan. Kegiatan-kegiatan keagamaan telah berjalan dengan kontinyu baik yang berupa majelis taklim orangtua maupun kegiatan pengajian untuk anak-anak di lingkungan perumahan Tatya Asri. Untuk itu kami Panitia Pembangunan Masjid Ar-Rahman memberikan kesempatan kepada para dermawan muslimin dan muslimat dimanapun berada untuk menanamkan investasi di jalan Allah. 2. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Q. Kondisi Perumahan Tatya Asri yang telah dihuni lebih dari 240 KK yang notabene-nya 95 % muslim belum mempunyai sarana ibadah / masjid bagi kegiatan ibadah dan kegiatan perayaan Islam yang ada.Proposal Pembangunan I. 3. “Katakanlah. Fitrah tersebut selayaknya selalu di jaga dan ditingkatkan kapasitasnya sehingga kita umat manusia ini akan selalu dalam lindungan Allah SWT. hendaklah (dengan itu) mereka bergembira. Hasil kesepakatan warga RW. Mulya di dunia dan selamat di akherat akan kita capai bersama-sama. Bogor dengan niat tulus dan ikhlas akan membangun sarana ibadah / Masjid “Ar-Rahman” bagi kemajuan kehidupan rohani Islam serta meningkatnya Ukhuwah Islamiyah di antara warga sekitar serta masyarakat luas pada umumnya. kami atas nama warga perumahan Tatya Asri RW. dengan karunia Allah dan rahmat-Nya. Kaum Muslimin dan Muslimat yang dimulyakan Allah SWT Beruntunglah bagi kita sebagian umat yang masih mau menyeru untuk berbuat baik dan mencegah kemunkaran yang ada disekeliling kita.12 yang memutuskan akan segera merealisasikan masjid “Ar-Rahman” sebagai sarana ibadah warga. 4. Yunus : 58) II.S. Dasar Panitia Pembangunan Masjid Ar-Rahman “Ar-Rahman” ini Dalam melaksanakan pembangunan ini kami Panitia Pembangunan Masjid menitik beratkan pada beberapa faktor yaitu : 1. . Kaum Muslimin dan Muslimat yang dimulyakan Allah SWT Kami warga Muslim di Perumahan Tatya Asri RW. Atas dukungan dan keikhlasannya.12 Desa Cijujung. Shalawat dan salam semoga terkirimkan kepada panutan umat Nabi Muhammad SAW. Hasil Kesepakatan antara perwakilan warga di dampingi ketua RW. Pengantar Puji Syukur kami panjatkan kehadhirat Allah SWT atas semua nikmat-Nya yang tercurah kepada hamba-Nya hingga saat ini.12 dengan pihak Developer PT. Semoga amal jariyah para dermawan sekalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan digantikan berlipat ganda. Tentunya dalam pembangunan Masjid “Ar-Rahman” yang kami laksanakan ini diharapkan akan mampu menggugah solidaritas masyarakat muslim untuk turut serta dan berpatisipasi bagi terealisasinya segera masjid “Ar-Rahman” di lingkungan kami tersebut. Sukaraja.

Erwan T. Yang menghasilkan keputusan memberikan kuasa pengelolaan lahan seluas 1000m2 bagi proses Pembangunan Masjid “Ar-Rahman”.Cinere. efektifitas dan efisiensi proses pembangunan itu sendiri. Boyke Y.12 : Ketua RT 01. & Kepala Desa Cijujung : Ketua RW. Yazid : Wahyu Wismanto Hadi : Bambang MP. Ketua Sekretaris : Kepala Dinas Cipta Karya Kab. Semoga Allah SWT mengabulkan misi kami ini. Susunan Kepanitian Pembangunan Masjid Ar-Rahman Surat Dukungan dari Kepala Desa Cijujung akan proses pembangunan yang berjalan. Depok. Norman. dunia akherat yang berdasarkan pada Al-Qur-an dan AlHadist”. M. : Bambang LW.S Al Waaqiah : 27) Misi Untuk merealisasikan Visi tersebut diatas maka panitia menjabarkan ke dalam Misi dalam rangka mempermudah proses pelaksanaan pembangunan dan realisasi Masjid “Ar-Rahman” sebagai berikut : “Mendirikan Masjid Ar-Rahman dengan penuh Kekeluargaan dan Kasih Sayang dalam rangka Mewujudkan Ukhuwah Islamiyah untuk mewujudkan masyarakat Madani. Alangkah bahagianya golongan kanan itu” (Q. Bahagia Sejahtera lahir dan bathin. Visi dan Misi Panitia Pembangunan Masjid Ar-Rahman Dalam membangun Masjid “Ar-Rahman ini warga sepakat untuk membentuk kepanitia bagi kelancaran. “Dan golongan kanan. Bogor. Effendi. 5. 04 dan WK RT 05 : Ade Priyatna : Muh. Hamdan . Visi Panitia Pembangunan Masjid Ar-Rahman dalam menjalankan amanah warga muslim di perumahan Tatya Asri mempunyai Visi sebagai berikut : ” Menjadi Muslim yang Terpuji dalam Membangun Masjid Ar-Rahman ” Dengan Visi ini panitia telah membuat garis jelas kegiatan pembangunan masjid yang dilaksanakan didasari oleh perilaku dan akhlak yang terpuji seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. III. Adapun susunan Kerpanitiaan Pembangunan masjid “Ar-Rahman adalah sebagai berikut : Pelindung Pembina Pengawas Penasehat Ketua Umum Ketua pelaksana Wk. 02. Amien. 03. IV.

transparansi dan pertanggung-jawaban Panitia terhadap penghimpunan dana pembangunan Masjid “Ar-Rahman” kami telah menyusun anggaran pendanaan pembangunan sebagai berikut : Estimasi Anggaran Pembangunan Masjid Ar-Rahman Keterangan Pra-Pembangunan Pembangunan / Struktur Finishing Jumlah Jumlah Rp. Erwan : Sugito. Ny.000 Rp. 3. Zarkasih : Muh.000. 235. M. Chaerul : Basuki. Budi Ditetapkan di Cijujung. Deden. 3.000 Pelaksanaan Kegiatan Pra-Pembangunan No Kegiatan Pra-Pembangunan 1.000 Rp. Pembersihan. 4. Pengukuran Lahan Peletakan batu Pertama Pembangunan Pondasi Pembuatan Bedeng & Sumur Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan / Struktur No 1. 15. Ardiansyah. 370. Husaini. original sign on file Ketua RW 012 Anggaran Pembangunan Masjid Ar-Rahman Untuk menjaga efektifitas.000.000. Pada tanggal 17 Februari 2007 H. 620. Suhandi.Bendahara Humas Umum Perlengkapan Keamanan : Agus H. 4. Diponegoro.000 Rp. 5 Kegiatan Pembangunan Pembuatan Kolom Pembuatan Balok Pembuatan Plat Lantai Rangka Atap & Plafon Pasang bata . 2. Edi : M. Syamsudin. efisiensi. Agus.000. 2. Suratman. Sukardi Ade Swarna original sign on file Kades Cijujung V. Agus S.

Nurman (KB-26) & Bpk. 2. Deden (LB-06) . Rekening atas nama institusi akan dibuat setelah proses administrasi yayasan selesai 2. Zarkasih (MA-15). Sarana Penyaluran Dana 1. A. Nomor Rekening : 7311895391 Atas Nama Catatan : 1. Setelah melakukan transfer. 3.RT 02 : Bpk Husaini (JB-32) & Bpk Suratman (JB-28) .Sumber dana lainnya yang halal dan tidak mengikat.(Sepuluh Ribu Rupiah). Panitia pemegang kwitansi : .Kwitansi Tanda Terima. Bank : Bank Permata cab. Prospek Sumber Dana 1 – Masyarakat Muslim. 3. Kegiatan Finishing Plester Aci Pengecatan Interior Masjid Asesories Masjid Taman Peresmian Masjid Peghimpunan Dana. 10.RT 01 : Bpk Teguh (JB-03) & Bpk Darma (ID-09) . 3. VI.Rekening Panitia. • • Para donatur dapat memberikan sumbangan berupa uang / barang material. bila telah menyerahkan sumbangan donatur akan menerima kwitansi tanda terima.Pelaksanaan Kegiatan Finishing No 1. Kupon terdiri dari 2 potongan : potongan 1 untuk panitia & potongan 2 untuk donatur.000. B.. 2. 4. Pajajaran Bogor.RT 03 : Bpk. 2 – Instansi Pemerintah / Swasta dari dalam dan luar negeri. 6.Kupon. • • : Wahyu Wismato Hadi / Agus Hendri Panitia mengedarkan buku kupon bernomor seri melalui sukarelawan dengan nilai nominal per lembar Rp. Bpk Ade Priyatna (LC-21) .RT 04 : Bpk. 5. harap segera menghubungi bendahara.

Kami berharap dan berdo’a agar para dermawan sekalian tetap dilindungi oleh Allah SWT. Imam Bukhari. Ardiansyah : 08111495081 : 1. Diponegoro : 08128068339 2.Kontak Person. . 5.M. kami berharap para dermawan muslimin dan muslimat dimanapun berada mendapatkan informasi yang seluas-luasnya tentang pembangunan masjid Ar-Rahman. Ketua Panitia : Wahyu Wismanto Hadi : 081804594468 Bendahara Bendahara : Agus Hendri : 08128303211 : M. Panitia membuat beberapa kotak amal yang diedarkan / ditempatkan di lokasi tertentu. Juga terhadap orang yang diberi harta oleh Allah SWT dan menafkahkannya sepanjang malam dan siang hari (dijalan Allah).Basuki : 08129914473 VII. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut serta berpartisipasi sehingga proses pembangunan masjid “Ar-Rahman” ini dapat berjalan seperti sekarang ini. Dengan harapan seluruh warga muslim dapat membantu kami.R. kami banyak mengganggu waktu dan privasi para dermawan muslimin dan muslimat sekalian baik secara langsung maupun tidak langsung. “Tidak diperkanankan memiliki sifat hasad (iri hati) kecuali dalam dua perkara yaitu terhadap seseorang yang didatangi Allah dengan Al-Qur’an dan ia menunaikannya sepanjang malam dan siang hari. dan tetap diberikan nikmat kesehatan dan Iman. 4. Kecamatan Sukaraja. dalam merealisasikan berdiri masjid ini. Amien. Desa Cijujung. Penutup Koordinator pembangunan Demikian rangkuman proposal pembangunan Masjid Ar-Rahman ini kami ajukan kepada para dermawan muslimin dan muslimat dimanapun berada. Panitia Pembangunan masjid Ar-Rahman Perumahan Tatya Asri.RT 05 : Bpk/Ibu Erwan Triwidodo (B1-12A-B) Catatan : Sebelum memberikan sumbangan dalam bentuk material. harap donator menghubungi panitia terlebih dahulu agar material yang disumbangkan sesuai dengan kebutuhan. Tak lupa kami juga mohon ma’af yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga muslim apabila dalam melaksanakan proses pembangunan masjid ArRahman ini.Kotak amal.” ( H.. Kitab Shahih Bukhari ). Kabupaten Bogor. sehingga dapat disebar luaskan kepada sesama warga muslim sehingga dapat memberi masukan dan saran bagi kelanjutan proses pembangunan masjid di lingkungan kami ini. hadist ke 5026. Tentunya melalui pemaparan ini.

SUMBER DANA IV. seminar. Dalam kegiatan-kegiatan Shalat Jum’at maupun acara . Bank Mandiri. maka pembanguna kembali masjid sudah sangat mendesak. tetapi juga dapat mendukung berbagai kegiatan sebagai berikut : 1. PEMBIAYAAN III. fungsi masjid belum bisa menunjang kebutuhan untuk syiar Islam seperti dalam bidang pendidikan. Di samping itu. sehingga Mesjid Al Muklisin dapat berfungsi sebagai pusat komunikasi secara visual maupun media tertulis dan lainnya. KONTRUKSI BANGUNAN II.PROPOSAL MASJID AL MUKHLISIN PROPOSAL PEMBANGUNAN MASJID AL MUKHLISIN PENDAHULUAN I. Berdasarkan kondisi diatas. Bank Muamalat. Bank Buana. penyediaan perpustakaan dsb. sehingga fasilitas dari bangunan yang direncanakan akan dapat ditingkatkan fungsinya. Jamaah Masjid ini adalah warga komplek Deplu dan SMU Cendrawasih serta kantor-kantor yang ada di sekitarnya seperti kantor Direktorat Departemen P&K. kegiatan sosial. Masjid ini berlokasi di jalan Cendrawasih. Komplek Deplu Gandaria Selatan yang bersisian dengan jalan Fatmawati Jakarta Selatan. Perusahaanperusahaan swasta di sekitar masjid Al Mukhlisin dan masyarakat di sekeliling komplek Departemen Luar Negeri disepanjang jalan Fatmawati. perpustakaan dan sebagainya.acara lainnya Mesjid Al Mukhlisin sudah tidak mampu lagi menampung jamaahnya. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan ibadah menjadi kurang khusuk dan kurang nyaman. bukan hanya sebagai tempat ibadah/shalat. melalui pendidikan. disebabkan tidak adanya ruang yang dapat di pergunakan untuk keperluan tersebut. PENUTUP PROPOSAL PEMBANGUNAN MASJID AL MUKHLISIN Pendahuluan Atas ijin Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. programprogram diskusi. dan melimpah sampai ke jalan-jalan di komplek. . Showroom Mobil. KEPENGURUSAN V. masjid Al Mukhlisin didirikan di atas tanah setifikat hak pakai seluas 870 m2 dan telah dimanfaatkan untuk kepentingan tempat ibadah kaum muslimin sejak dibangun pada tahun 1976. Meningkatkan perkembangan intelektual yang Islami.

2. 5. 450 juta untuk lantai dasar seluas 144 m2 Rp. LANTAI DASAR ( BASEMENT ) Lantai dasar merupakan pusat operasi Masjid. LANTAI TIGA Lantai ketiga merupakan areal shalat utama yang merupakan area suci bagi pelaksanaan ibadah sehari-hari. 450 juta untuk area shalat utama seluas 144 m2 di lantai 3 Rp.2 milyar untuk pembangunan satu kubah besar. training. II PEMBIAYAAN Pembangunan masjid diperkirakan akan menghabiskan biaya sekitar 4. acara keluarga maupun untuk area shalat tambahan. lengkap dengan kubah dan menaranya.5 milyar untuk ruang serba guna seluas 490 m2 di lantai 2 Rp. 200 juta untuk eksterior dan halaman luar seluas 370 m2 Rp. . 4. B. lab bahasa/komputer. Bangunan fisik yang memadai dan fasilitas masjid yang baik akan memungkinkan dilaksanakannya pembinaan dan pendidikan generasi muda Muslim yang lebih intens dan berkualitas. perpustakaan. sehingga Shalat Jum’at maupun acara . Bangunan masjid terdiri dari 3 (tiga) lantai dengan pengaturan ruang sebagai berikut : A. 1. kantor Yayasan. Rp. 1. C. 3 kubah kecil dan 4 unit menara. BANGUNAN MASJID Bangunan Masjid akan dirombak seluruhnya menjadi bangunan baru dengan 3 (tiga) lantai dan kubah. terdiri dari ruang kelas. ruang rapat/kelas. Perluasan bangunan masjid dengan sendirinya akan meningkatkan jamaah. Tersedianya ruangan untuk kantor dan kegiatan remaja masjid yang akan dilengkapi dengan komputer serta ruangan operasi yang lainnya akan meningkatkan kelancaran operasional dan managemen masjid Al Mukhlisin. 6. Tersedianya ruangan serbaguna akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan silaturahmi umat. I.acara periodik yang diadakan dapat berjalan khusuk dan tentram. 3. kantor Remaja Islam Al Mukhlisin. 600 juta untuk biaya tak terduga serta Engineering. baik pemanfaatan ruangan untuk seminar-seminar maupun kegiatankegiatan lain yang dapat meningkatkan syiar Islam. Pelaksanaan pembangunan direncanakan akan dilakukan secara bertahap sehingga tidak mengganggu kegiatan peribadatan rutin selama pembangunan berjalan. LANTAI DUA Lantai kedua diperuntukkan bagi ruang serba guna. yang dapat dimanfaatkan untuk seminar. kantor TPA. Menunjang kreasi seni/budaya yang Islami yang kita harapkan dapat melahirkan dan menginspirasi terciptanya karya seni modern sesuai dengan perkembangan abad 21 nanti.5 milyar rupiah dengan perincian sebagai berikut : • • • • • • Rp. sehingga proses regenerasi akan berjalan dengan optimal.

H. IV KEPENGURUSAN Pengembangan bangunan dan kegiatan masjid ini ditangani oleh kepengurusan / kepanitiaan yang independent. WAKIL KETUA BIDANG HUKUM : H.000 s/d Rp. 100 juta rupiah yang berasal dari sumbangan warga kompleks Deplu. : Prof. SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID: Kegiatan pembangunan Mesjid ditangani suatu panitia dengan struktur personil sebagai berikut : PENASEHAT : Drs. baik berupa infak. Hibah Individu dll Penjualan Piagam Wakaf dengan Nominal Rp. Yayasan Al Mukhlisin Cendrawasih adalah yayasan yang murni dan semata-mata sebagai wadah kegiatan sosial/agama. Tengku Ghaffar Fadyl. : Drs. H. Donasi dari negara-negara sahabat Dari Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Donasi dari Perusahaan-perusahaan disekitar masjid . dibentuk dan bernaung di bawah payung Badan Hukum.A. Pembangunan akan dimulai setelah terkumpul dana cukup untuk struktur lantai dasar dan dua. A. dimana semua anggota kepengurusan/kepanitiaan adalah warga komplek Deplu Cendrawasih dan bukan yayasan keluarga. WAKIL KETUA BIDANG TEHNIS : Drs. sodaqoh maupun zakat mal. 14 tanggal 8 Juni 2006 dan telah disyahkan oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia No. yaitu Yayasan Al Mukhlisin Cendrawasih ( YALMIC ) yang didirikan dengan Akte Notaris DR. berdasarkan prinsip keterbukaan transparan serta efisien.02 tanggal 7 Desember 2006. Adang Rismanto. Pohan SH. LLM. Partomuan Pohan SH.LLM. : DR. Suharko Kasran. H.Miftach. KETUA : Drs.. DR.Pembangunan Masjid itu sendiri akan dilakukan secara bertahap.W. Donasi dari lembaga-lembaga baik Dalam maupun Luar Negeri. A. Pada saat ini sudah terkumpul modal awal sebesar lebih dari Rp.000 per lembar Donasi dari umat dan masyarakat umum. dimulai dengan membangun bagian belakang dari gedung lama sehingga kegiatan shalat sehari-hari dapat terus berjalan. sehingga profesionalitas/transparansi adalah landasan management yayasan. diharapkan berasal dari Sumber dana sbb: • • • • • • • Partisipasi warga kompleks Deplu Gandaria Selatan.. 01.MM. Bambang Lesmono. HT. Baik Pengurus maupun Panitia Pembangunan masjid Al Mukhlisin. H. P. Agung Suleiman SH .000. 250. profesional. C 2840. No. III SUMBER DANA Dana yang diperlukan untuk pembangunan masjid tersebut. 1.

: 4. H. PEMBINA: .Harnoko. SE. SEKSI PENGAWASAN TEHNIK : 1. 6.Susilo Siswoutomo. BENDAHARA : H. Drs.Supadi. Ir.H. T.Mukhlis Normal .SH. 7. 5. : 12. Wisnu Wandhoyo Partodipuro. : 11.H. H. H. H. H. : 2. Azhari Kasim. H.Hendarko Rudi Susanto. Hafiz Arief. Anggoro Suryo Putro.Yati Bambang Trihartanto.Tony Bambang Trihartanto. : 6. SEKSI DANA KETUA : H. Ir. Agus Suryanta. Bey Yoesoef. : 8. : 2. Miftach. Ir. A. Ghaffar Fadyl. : 9. Ir. H. : 13. Dr. MM. Yuda Djuanda. Prayogo Pramoedji. : 10.Maskun Siwowaluyo. : 7. Aang Slamet Yamani.D. : 5. 4. SUSUNAN PENGURUS YAYASAN MASJID AL MUKHLISIN PENDIRI : 1. Dr. Tony Bambang Trihartanto. Sofyan Habib WAKIL SEKRETARIS : Hj. Drs. H. Drs. Indra Rinaldo. ANGGOTA : 1. H. Drs. Adang Rismanto. 3.SEKRETARIS : H. Omon Abdul Munir..W. : 3. B.H. Drs.A.H. H. Hardi Suhardi. Drs.Ph. Abu Su’ud. 2. H.

Drs. Dr. Tony Bambang Trihartanto.SH Wakil Ketua : H.Ghaffar Fadyl. Bendahara : Hardi Suhardi. Wkl Ketua : Drs.com dan kantor Masjid Al Mukhlisin Tlp 0217660528. Dr. Selamet Aang Yamani. PENGURUS : Ketua : H. H.yalmic. 2. PELAKSANA KEGIATAN / SEKSI-SEKSI: Seksi Peribadatan / Dakwah. Tengku A.M. SE.com atau melalui email yalmics@yahoo. 3. Maskun Siswowaluyo. Wakil ketua : Abdul Ghoni SIQ Seksi Perlengkapan/Pemeliharaan .SH. Informasi dan keterangan lebih detail tantang hal hal yang menyangkut Panitia Pembangunan Mesjid Al Mukhlisin dapat di akses melalui blog www.Ketua : Drs.W.Abdurahman HZA. Ketua : H. H.Agung Suleiman. Azhari Kasim. Wkl Ketua : H. Wkl Sekretaris : H. Miftach. Anggota : 1. Abu Su’ud. H. Adang Rismanto. V PENUTUP H.A.Bey Yoesoef.Soedjimat.blogspot. 2.H. Ketua : H. Sekretaris : H.H. Masjid Al Mukhlisin merupakan kebutuhan masyarakat dilingkungan Mesjid dan sekitarnya sebagai sarana dan fasilitas ibadah yang berfungsi tidak hanya untuk meningkatkan nilai nilai ibadah mahdoh (khusus) tapi juga berfungsi sebagai community center (Pusat aktivitas masyarakat) yang pembangunan di rencanakan secara bertahap sehingga tidak akan mengganggu acara kegiatan/peribadatan rutin. Susilo Siswoutomo. PENGAWAS : Ketua : H. MM. Drs. Anggota : 1. .Sofyan Habib.Omon Abdul Munir. Ir.

3. Mulya di dunia dan selamat di akherat akan kita capai bersama-sama.12 yang memutuskan akan segera merealisasikan masjid “Ar-Rahman” sebagai sarana ibadah warga. . Hasil Kesepakatan antara perwakilan warga di dampingi ketua RW.12 Desa Cijujung mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.12 dengan pihak Developer PT. “Katakanlah.Proposal Pembangunan I. Semoga amal jariyah para dermawan sekalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT dan digantikan berlipat ganda. Yunus : 58) II. hendaklah (dengan itu) mereka bergembira. Atas dukungan dan keikhlasannya. Bogor dengan niat tulus dan ikhlas akan membangun sarana ibadah / Masjid “Ar-Rahman” bagi kemajuan kehidupan rohani Islam serta meningkatnya Ukhuwah Islamiyah di antara warga sekitar serta masyarakat luas pada umumnya. dengan karunia Allah dan rahmat-Nya. Kaum Muslimin dan Muslimat yang dimulyakan Allah SWT Kami warga Muslim di Perumahan Tatya Asri RW. Sukaraja. Kegiatan-kegiatan keagamaan telah berjalan dengan kontinyu baik yang berupa majelis taklim orangtua maupun kegiatan pengajian untuk anak-anak di lingkungan perumahan Tatya Asri. Pengantar Puji Syukur kami panjatkan kehadhirat Allah SWT atas semua nikmat-Nya yang tercurah kepada hamba-Nya hingga saat ini.12 Desa Cijujung. Tentunya dalam pembangunan Masjid “Ar-Rahman” yang kami laksanakan ini diharapkan akan mampu menggugah solidaritas masyarakat muslim untuk turut serta dan berpatisipasi bagi terealisasinya segera masjid “Ar-Rahman” di lingkungan kami tersebut. Untuk itu kami Panitia Pembangunan Masjid Ar-Rahman memberikan kesempatan kepada para dermawan muslimin dan muslimat dimanapun berada untuk menanamkan investasi di jalan Allah. Hasil kesepakatan warga RW. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Q.S. Kaum Muslimin dan Muslimat yang dimulyakan Allah SWT Beruntunglah bagi kita sebagian umat yang masih mau menyeru untuk berbuat baik dan mencegah kemunkaran yang ada disekeliling kita. Kondisi Perumahan Tatya Asri yang telah dihuni lebih dari 240 KK yang notabene-nya 95 % muslim belum mempunyai sarana ibadah / masjid bagi kegiatan ibadah dan kegiatan perayaan Islam yang ada. 4. kami atas nama warga perumahan Tatya Asri RW. 2. Fitrah tersebut selayaknya selalu di jaga dan ditingkatkan kapasitasnya sehingga kita umat manusia ini akan selalu dalam lindungan Allah SWT. Shalawat dan salam semoga terkirimkan kepada panutan umat Nabi Muhammad SAW. Megapolitan Developments tertanggal 4 Januari 2007 di Puri Megapolitan. Dasar Panitia Pembangunan Masjid Ar-Rahman “Ar-Rahman” ini Dalam melaksanakan pembangunan ini kami Panitia Pembangunan Masjid menitik beratkan pada beberapa faktor yaitu : 1.

Norman. Boyke Y. Alangkah bahagianya golongan kanan itu” (Q.12 : Ketua RT 01. Erwan T. IV.S Al Waaqiah : 27) Misi Untuk merealisasikan Visi tersebut diatas maka panitia menjabarkan ke dalam Misi dalam rangka mempermudah proses pelaksanaan pembangunan dan realisasi Masjid “Ar-Rahman” sebagai berikut : “Mendirikan Masjid Ar-Rahman dengan penuh Kekeluargaan dan Kasih Sayang dalam rangka Mewujudkan Ukhuwah Islamiyah untuk mewujudkan masyarakat Madani. Visi Panitia Pembangunan Masjid Ar-Rahman dalam menjalankan amanah warga muslim di perumahan Tatya Asri mempunyai Visi sebagai berikut : ” Menjadi Muslim yang Terpuji dalam Membangun Masjid Ar-Rahman ” Dengan Visi ini panitia telah membuat garis jelas kegiatan pembangunan masjid yang dilaksanakan didasari oleh perilaku dan akhlak yang terpuji seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. dunia akherat yang berdasarkan pada Al-Qur-an dan AlHadist”. Hamdan . Yazid : Wahyu Wismanto Hadi : Bambang MP. Susunan Kepanitian Pembangunan Masjid Ar-Rahman Surat Dukungan dari Kepala Desa Cijujung akan proses pembangunan yang berjalan. Adapun susunan Kerpanitiaan Pembangunan masjid “Ar-Rahman adalah sebagai berikut : Pelindung Pembina Pengawas Penasehat Ketua Umum Ketua pelaksana Wk. Semoga Allah SWT mengabulkan misi kami ini. 04 dan WK RT 05 : Ade Priyatna : Muh. Effendi. Depok.Cinere. Bahagia Sejahtera lahir dan bathin. Bogor. : Bambang LW. 03. efektifitas dan efisiensi proses pembangunan itu sendiri. 02. “Dan golongan kanan. M. & Kepala Desa Cijujung : Ketua RW. Amien. Yang menghasilkan keputusan memberikan kuasa pengelolaan lahan seluas 1000m2 bagi proses Pembangunan Masjid “Ar-Rahman”. 5. Visi dan Misi Panitia Pembangunan Masjid Ar-Rahman Dalam membangun Masjid “Ar-Rahman ini warga sepakat untuk membentuk kepanitia bagi kelancaran. III. Ketua Sekretaris : Kepala Dinas Cipta Karya Kab.

4. Pada tanggal 17 Februari 2007 H. 4. Deden.000 Pelaksanaan Kegiatan Pra-Pembangunan No Kegiatan Pra-Pembangunan 1. Husaini. 620. 15.000.Bendahara Humas Umum Perlengkapan Keamanan : Agus H. 3. efisiensi. original sign on file Ketua RW 012 Anggaran Pembangunan Masjid Ar-Rahman Untuk menjaga efektifitas. 2. Budi Ditetapkan di Cijujung. 5 Kegiatan Pembangunan Pembuatan Kolom Pembuatan Balok Pembuatan Plat Lantai Rangka Atap & Plafon Pasang bata . transparansi dan pertanggung-jawaban Panitia terhadap penghimpunan dana pembangunan Masjid “Ar-Rahman” kami telah menyusun anggaran pendanaan pembangunan sebagai berikut : Estimasi Anggaran Pembangunan Masjid Ar-Rahman Keterangan Pra-Pembangunan Pembangunan / Struktur Finishing Jumlah Jumlah Rp. Ny. 2. Suratman. Zarkasih : Muh. Syamsudin. Agus S.000. 370.000 Rp. Erwan : Sugito. Chaerul : Basuki.000. Agus. Edi : M. Pengukuran Lahan Peletakan batu Pertama Pembangunan Pondasi Pembuatan Bedeng & Sumur Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan / Struktur No 1.000 Rp. Sukardi Ade Swarna original sign on file Kades Cijujung V.000 Rp. Ardiansyah. M. 235. 3. Suhandi.000. Pembersihan. Diponegoro.

Prospek Sumber Dana 1 – Masyarakat Muslim. Panitia pemegang kwitansi : .Sumber dana lainnya yang halal dan tidak mengikat. Kupon terdiri dari 2 potongan : potongan 1 untuk panitia & potongan 2 untuk donatur. Sarana Penyaluran Dana 1.RT 01 : Bpk Teguh (JB-03) & Bpk Darma (ID-09) . Bank : Bank Permata cab. Setelah melakukan transfer. Bpk Ade Priyatna (LC-21) . • • : Wahyu Wismato Hadi / Agus Hendri Panitia mengedarkan buku kupon bernomor seri melalui sukarelawan dengan nilai nominal per lembar Rp. harap segera menghubungi bendahara. Deden (LB-06) . A.Kupon.Rekening Panitia. Nomor Rekening : 7311895391 Atas Nama Catatan : 1. 5. Rekening atas nama institusi akan dibuat setelah proses administrasi yayasan selesai 2.RT 03 : Bpk. Pajajaran Bogor. 3.(Sepuluh Ribu Rupiah). 2. • • Para donatur dapat memberikan sumbangan berupa uang / barang material.. VI. 4. 10. 2 – Instansi Pemerintah / Swasta dari dalam dan luar negeri. Zarkasih (MA-15).000. Kegiatan Finishing Plester Aci Pengecatan Interior Masjid Asesories Masjid Taman Peresmian Masjid Peghimpunan Dana. 3.RT 04 : Bpk. 6. B.Pelaksanaan Kegiatan Finishing No 1.RT 02 : Bpk Husaini (JB-32) & Bpk Suratman (JB-28) . 2.Kwitansi Tanda Terima. Nurman (KB-26) & Bpk. 3. bila telah menyerahkan sumbangan donatur akan menerima kwitansi tanda terima.

Imam Bukhari. harap donator menghubungi panitia terlebih dahulu agar material yang disumbangkan sesuai dengan kebutuhan.R. Kami berharap dan berdo’a agar para dermawan sekalian tetap dilindungi oleh Allah SWT. Dengan harapan seluruh warga muslim dapat membantu kami. Kecamatan Sukaraja. Ardiansyah : 08111495081 : 1. Diponegoro : 08128068339 2.Kotak amal. hadist ke 5026. Kitab Shahih Bukhari ). Ketua Panitia : Wahyu Wismanto Hadi : 081804594468 Bendahara Bendahara : Agus Hendri : 08128303211 : M. Desa Cijujung.. “Tidak diperkanankan memiliki sifat hasad (iri hati) kecuali dalam dua perkara yaitu terhadap seseorang yang didatangi Allah dengan Al-Qur’an dan ia menunaikannya sepanjang malam dan siang hari. Tentunya melalui pemaparan ini. Panitia membuat beberapa kotak amal yang diedarkan / ditempatkan di lokasi tertentu. Amien.RT 05 : Bpk/Ibu Erwan Triwidodo (B1-12A-B) Catatan : Sebelum memberikan sumbangan dalam bentuk material. 4. Juga terhadap orang yang diberi harta oleh Allah SWT dan menafkahkannya sepanjang malam dan siang hari (dijalan Allah).Basuki : 08129914473 VII. Penutup Koordinator pembangunan Demikian rangkuman proposal pembangunan Masjid Ar-Rahman ini kami ajukan kepada para dermawan muslimin dan muslimat dimanapun berada. kami berharap para dermawan muslimin dan muslimat dimanapun berada mendapatkan informasi yang seluas-luasnya tentang pembangunan masjid Ar-Rahman. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah turut serta berpartisipasi sehingga proses pembangunan masjid “Ar-Rahman” ini dapat berjalan seperti sekarang ini. Panitia Pembangunan masjid Ar-Rahman Perumahan Tatya Asri. 5. sehingga dapat disebar luaskan kepada sesama warga muslim sehingga dapat memberi masukan dan saran bagi kelanjutan proses pembangunan masjid di lingkungan kami ini. kami banyak mengganggu waktu dan privasi para dermawan muslimin dan muslimat sekalian baik secara langsung maupun tidak langsung.Kontak Person.” ( H.M. Kabupaten Bogor. dalam merealisasikan berdiri masjid ini. Tak lupa kami juga mohon ma’af yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga muslim apabila dalam melaksanakan proses pembangunan masjid ArRahman ini. dan tetap diberikan nikmat kesehatan dan Iman. .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.