RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh/ Hari: 18.04.2012/Rabu Kelas M/ Pel Tajuk : Tahun 2 Bestari. : Bahasa Malaysia. : Buah-buahan.

Masa : 10.30-11.00 pagi Bil. Pelajar : 36 Orang.

Subtajuk: Ke dusun Datuk.

Objektif : Pada akhir pembelajaran murid dapat: i)Menceritakan sesuatu perkara yang dialami atau dilihat berdasarkan maklumat dengan sebutan dan intinasi yang betul. ii) Membaca petikan dengan nada dan intonasi yang betul. iii)Mengambil imlak daripada teks yang diperdengarkan dan membina serta menulis ayat tunggal yang lengkap. Fokus utama: 8.1. Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3.(i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Fokus sampingan: 9.1. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras2. (i) Mengambil imlak frasa dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah menguasai kemahiran membaca dan menulis pada peringkat awal. Pengalaman ke dusun buah-buahan. Konsep :Menamakan buah-buahan yang dilihat. Bahan : Teks bacaan, gambar Dusun buah-buahan, lembaran kerja. Nilai : kerjasama, bertanggungjawab. Kesyukuran. Kemahiran : Bacaan mekanis dan bacaan secara individu, menulis jawapan.

Langkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Catatan

Set Induksi ( 3 minit) Bercerita -Guru -Murid KB-

tentang gambar yang di tunjukkan.

mencungkil idea murid untuk mendapatkan

memberikan respon yang baik. -Murid menceritakan pengalaman mereka.

menghubungkait. BCBmendengar dan berinteraksi dengan baik. Bahan-gambar dusun buahbuahan.

-Berbual tentang maklumat. pengalaman pergi ke dusun buah-buahan. -Guru meminta dua orang murid menceritakan pengalamannya.

Perkembangan Langkah 1 ( 4 minit ) Membaca teks yang yang disediakan. -Guru mempamerkan teks bacaan di hadapan kelas. -Guru membacanya secara keseluruhan. -Murid membaca kuat dengan sebutan dan intonasi yang betul. KB-Membaca kuat. BCB-mendengar aktif dan memproses maklumat.

Langkah 2 (10 minit )

Mengambil imlak daripada bahan yang dibaca.

-Guru menyebut perkataan dan ayat yang terdapat dalam teks.

-Murid mengambil imlak perkataan dan ayat mudah yang disebutkan. -Murid menulis dalam buku tulis.

KB-Mengambil imlak. Memastikan ejaan dan tanda baca yang betul.

Langkah 3 ( 10 minit )

Membina dan menulis ayat

-Guru menerangkan

-Murid membaca dan menyebut ayat tunggal berpandukan teks. -Murid mengisi tempat kosong dengan berpandukan teks yang diberi.

KB-Mencirikan. BCB-Mendengar aktif memproses maklumat. BBB-teks bacaan, lembaran kerja. Nilai- Kerjasama.

tunggal dan ayat pada murid majmuk. untuk mencari ayat tunggal dalan petikan. -Guru membimbing murid dalam menyelesaikan tugas.

Penutup ( 3 minit ) Membuat rumusan tentang isi pelajaran. -Guru menanda hasil kerja murid. -Bersoal jawab tentang isi pelajaran hari ini. -Murid mempamerkan hasil kerja. -Membuat pembetulan.

Refleksi Pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan baik dan sesuai denganwaktu yang diperuntukkan. Murid-murid memberikan kerjasama yang baik dan objektif pengajaran hari ini tercapai berpandukan hasil kerja murid yang sempurna.