- Solat dilakukan dengan membayangkan di dalam hati pergerakan mengikut tertib ruku’

Berada dalam keadan berbaring sambil menelentang Kaki menghala ke kiblat Kedudukan kepala ditinggikan sedikit agar muka dapat menghadap kiblat Ruku’ dan sujud hanya dilakukan melalui Isyarat kepala

berada dalam keadaan berbaring sambil mengereng di atas ruduk sebelah kanan Muka dan dada hendaklah menghap kiblat Ruku’ dan sujud hanya dilakukan menerusi isyarat kepala

Duduk Iftirasyi iaitu duduk antara dua sujud atau keadaan yg termampu Ruku’:hendaklah ditundukkan kepala iaitu dahi berada setentang dgn tempat sujud atau bersetentang dgn hadapan lutut Sujud dilakukan seperti biasa

Maksudnya…..Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu

DALIL

MAKSUD

SOLAT KETIKA SAKIT

MENELENTANG

DUDUK

MENGERENG

INGAT DALAM HATI

KAIFIAT PELAKSANAAN SOLAT

Menunaikan ibadat solat mengikut keupayaan disebabkan kesakitan yg menghalang daripada menunaikan secara biasa

Cara solat di atas menunjukkan betapa pentingnya solat kepada muslim yang akil baligh. Solat diumpamakan dengan mendirikan agama, sesiapa yang mendirikannya bermakna mendirikan agama, sebaliknya sesiapa yang meninggalkannya, bererti dia meruntuhkan agama.

menelentang. Membuktikan Allah sayang akan hambanya Semasa berada dalam musafir HIKMAT DIHARUSKA N RUKHSAH SOLAT Supaya umat Islam dapat menunaikan kewajipan dalam sebarang keadaan . Persoalannya: Mengapakah masih lagi ra.Menunjukkan Islam agama yang mudah SE BA B DI WA JIB KA N SO LAT WA LA UP UN KE TIK A SA KIT Solat merupakan ibadat terpenting dalam Islam Solat boleh mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran Solat sebagai penawar kepada sakit Mengharapkan pertolongan Allah ketika senang dan susah Supaya hidup dan mati dalam iman PERBEZAAN RUKHSAH SOLAT KETIKA SAKIT DAN MUSAFIR RUKHSAH KETIKA SAKIT RUKHSAH KETIKA MUSAFIR CARA Dilakukan mengikut keupayaan pesakit sama ada secara duduk. Al-Hadis: Solat itu tiabg agama. kemudahan yang diberikan oleh Islam kepada umatnya untuk melakukan ibadat dalam keadan tertentu. mengereng. isyarat mata atau isyarat hati Dalam keadaan sakit Boleh dilakukan secara jama’.ai umat Islam tidak menunaikan solat sedangkan kemudahan tempat solat telah disediakan dimana-mana. sesiapa yang mendirikannya bererti mendiirkan agama dan sesiapa yang meninggalkannya bererti dia telah meruntuhkannya. Harus juga dilakukan secara sempurna KEADAA NN TEMPOH PELAKSANAA N Rukhsah bermaksud. qasar atau keduaduanya sekali. berbaring.

dalam satu waktu iii.pesakit. ii. sedikit kepala iv.…………………………………. gunakan isyarat ……………. ii. Isi tempat kosong dibawah dengan jawapan yang betul mengenai solat ketika sakit Solat ketika sakit Solat Secara Duduk i.Badan mengiring di atas rusuk sebelah………………….Apakah maksud rukhsah solat? _____________________________________________________________________ 4. Boleh qasar. Jika tidak mampu mengiring. Badan mengadap……………….Jika tidak berdaya. ………………………………………………. iaitu ………………………. iii. ………. Rukun perbuatan dalam soalt boleh dilakukan mengikut……………. ii..Ruku’ dan sujud dengan menundukkan sedikit………………. Nyatakan tiga hikmah disyariatkan rukhsah dolat ketika sakit? . dan………………… sekaligus 3. Boleh menghimpunkan…………………. ii. Sujud seperti biasa Solat Secara mengiring i.……………. Iktidal dengan………………….Boleh dilakukan dalam keadaan…………….. Boleh juga. boleh solat secara Ketika sakit Rukhsa h solat …………………………… Ketika musafir i.Perbezaan Rukhsah solat ketika sakit dan ketika Musafir i. iv. jika tidak mampu berdiir iii…………………………………………………. Duduk seperti…………………… iii.Muka mengadap………………….. iv..Latihan: Rukhsah solat 1.. iv. Ruku’ dengan ………………….. v. 2. Jelaskan maksud rukhsah solat ketika sakit _____________________________________________________________________ 4.

Apakah hukum mengerjakan solat ketika sakit? _______________________ 9. 11. Terangkan cara mengerjakan solat yang sesuai bagi masalah berikut. Lumpuh seluruh badan____________________________ iii. ii. Remaja lelaki 15 tahun yang buta kedua belah mata kerana kemalangan ______________________________ ii.i. Lelaki uzur yang tidak dapat bangun atau duduk terlalu lama________________ ii. i. Seorang lelaki yang bermusafir lebih daripada dua marhalah ______________________________ . ii. Jelaskan dua sebab Islam memberi kemudahan dan keistimewaan tersbut? i. 8. Bagaimanakah cara mengerjakan soalt dalam kapal terbang? ________________________________________________________________ 7. iii. Senaraikan dua golongan yang mendapat rukhsah selain orang sakit i.. 6. Nyatakan hukum menunaikan solat bagi golongan di bawah? i. Nyatakan dua kepentingan solat kepada individu muslim? i. Sakit kepala dan pitam jika berdiri__________________________ 12. ii. Seorang perempuan tuan yang berusia 90 tahun dan manghadap masalah nyanyuk _____________________________ iii. Seorang lelaki 26 tahun yang bisu dan pekak sejak lahir ______________________________ iv. 10. ii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful