Solat ketika sakit

- Solat dilakukan dengan membayangkan di dalam hati pergerakan mengikut tertib ruku’

Berada dalam keadan berbaring sambil menelentang Kaki menghala ke kiblat Kedudukan kepala ditinggikan sedikit agar muka dapat menghadap kiblat Ruku’ dan sujud hanya dilakukan melalui Isyarat kepala

berada dalam keadaan berbaring sambil mengereng di atas ruduk sebelah kanan Muka dan dada hendaklah menghap kiblat Ruku’ dan sujud hanya dilakukan menerusi isyarat kepala

Duduk Iftirasyi iaitu duduk antara dua sujud atau keadaan yg termampu Ruku’:hendaklah ditundukkan kepala iaitu dahi berada setentang dgn tempat sujud atau bersetentang dgn hadapan lutut Sujud dilakukan seperti biasa

Maksudnya…..Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu

DALIL

MAKSUD

SOLAT KETIKA SAKIT

MENELENTANG

DUDUK

MENGERENG

INGAT DALAM HATI

KAIFIAT PELAKSANAAN SOLAT

Menunaikan ibadat solat mengikut keupayaan disebabkan kesakitan yg menghalang daripada menunaikan secara biasa

Cara solat di atas menunjukkan betapa pentingnya solat kepada muslim yang akil baligh. Solat diumpamakan dengan mendirikan agama, sesiapa yang mendirikannya bermakna mendirikan agama, sebaliknya sesiapa yang meninggalkannya, bererti dia meruntuhkan agama.

Persoalannya: Mengapakah masih lagi ra. kemudahan yang diberikan oleh Islam kepada umatnya untuk melakukan ibadat dalam keadan tertentu. Al-Hadis: Solat itu tiabg agama. berbaring. mengereng. Harus juga dilakukan secara sempurna KEADAA NN TEMPOH PELAKSANAA N Rukhsah bermaksud. sesiapa yang mendirikannya bererti mendiirkan agama dan sesiapa yang meninggalkannya bererti dia telah meruntuhkannya. menelentang. Membuktikan Allah sayang akan hambanya Semasa berada dalam musafir HIKMAT DIHARUSKA N RUKHSAH SOLAT Supaya umat Islam dapat menunaikan kewajipan dalam sebarang keadaan . qasar atau keduaduanya sekali.ai umat Islam tidak menunaikan solat sedangkan kemudahan tempat solat telah disediakan dimana-mana. isyarat mata atau isyarat hati Dalam keadaan sakit Boleh dilakukan secara jama’.Menunjukkan Islam agama yang mudah SE BA B DI WA JIB KA N SO LAT WA LA UP UN KE TIK A SA KIT Solat merupakan ibadat terpenting dalam Islam Solat boleh mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran Solat sebagai penawar kepada sakit Mengharapkan pertolongan Allah ketika senang dan susah Supaya hidup dan mati dalam iman PERBEZAAN RUKHSAH SOLAT KETIKA SAKIT DAN MUSAFIR RUKHSAH KETIKA SAKIT RUKHSAH KETIKA MUSAFIR CARA Dilakukan mengikut keupayaan pesakit sama ada secara duduk.

……………………………………………….. Boleh qasar. dan………………… sekaligus 3. Badan mengadap………………. iv.Boleh dilakukan dalam keadaan……………. iv.pesakit. Nyatakan tiga hikmah disyariatkan rukhsah dolat ketika sakit? . Boleh menghimpunkan…………………. iv. ii. ii.Jika tidak berdaya. jika tidak mampu berdiir iii…………………………………………………...Badan mengiring di atas rusuk sebelah…………………. Iktidal dengan…………………..Latihan: Rukhsah solat 1. Boleh juga. Rukun perbuatan dalam soalt boleh dilakukan mengikut……………. Isi tempat kosong dibawah dengan jawapan yang betul mengenai solat ketika sakit Solat ketika sakit Solat Secara Duduk i. Ruku’ dengan …………………. iii.Apakah maksud rukhsah solat? _____________________________________________________________________ 4. Jika tidak mampu mengiring. Duduk seperti…………………… iii.Muka mengadap………………….. 2. sedikit kepala iv. Jelaskan maksud rukhsah solat ketika sakit _____________________________________________________________________ 4.. boleh solat secara Ketika sakit Rukhsa h solat …………………………… Ketika musafir i. dalam satu waktu iii. v. iaitu ……………………….……………. ii.Ruku’ dan sujud dengan menundukkan sedikit………………. ii.Perbezaan Rukhsah solat ketika sakit dan ketika Musafir i. gunakan isyarat …………….…………………………………. Sujud seperti biasa Solat Secara mengiring i. ……….

i. Remaja lelaki 15 tahun yang buta kedua belah mata kerana kemalangan ______________________________ ii. Sakit kepala dan pitam jika berdiri__________________________ 12. ii. 10. Lelaki uzur yang tidak dapat bangun atau duduk terlalu lama________________ ii.i. Bagaimanakah cara mengerjakan soalt dalam kapal terbang? ________________________________________________________________ 7. Jelaskan dua sebab Islam memberi kemudahan dan keistimewaan tersbut? i. Seorang lelaki yang bermusafir lebih daripada dua marhalah ______________________________ . Senaraikan dua golongan yang mendapat rukhsah selain orang sakit i. Apakah hukum mengerjakan solat ketika sakit? _______________________ 9.. ii. ii. 6. Seorang lelaki 26 tahun yang bisu dan pekak sejak lahir ______________________________ iv. iii. ii. Nyatakan hukum menunaikan solat bagi golongan di bawah? i. Seorang perempuan tuan yang berusia 90 tahun dan manghadap masalah nyanyuk _____________________________ iii. Lumpuh seluruh badan____________________________ iii. Nyatakan dua kepentingan solat kepada individu muslim? i. Terangkan cara mengerjakan solat yang sesuai bagi masalah berikut. 8. 11.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful