- Solat dilakukan dengan membayangkan di dalam hati pergerakan mengikut tertib ruku’

Berada dalam keadan berbaring sambil menelentang Kaki menghala ke kiblat Kedudukan kepala ditinggikan sedikit agar muka dapat menghadap kiblat Ruku’ dan sujud hanya dilakukan melalui Isyarat kepala

berada dalam keadaan berbaring sambil mengereng di atas ruduk sebelah kanan Muka dan dada hendaklah menghap kiblat Ruku’ dan sujud hanya dilakukan menerusi isyarat kepala

Duduk Iftirasyi iaitu duduk antara dua sujud atau keadaan yg termampu Ruku’:hendaklah ditundukkan kepala iaitu dahi berada setentang dgn tempat sujud atau bersetentang dgn hadapan lutut Sujud dilakukan seperti biasa

Maksudnya…..Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu

DALIL

MAKSUD

SOLAT KETIKA SAKIT

MENELENTANG

DUDUK

MENGERENG

INGAT DALAM HATI

KAIFIAT PELAKSANAAN SOLAT

Menunaikan ibadat solat mengikut keupayaan disebabkan kesakitan yg menghalang daripada menunaikan secara biasa

Cara solat di atas menunjukkan betapa pentingnya solat kepada muslim yang akil baligh. Solat diumpamakan dengan mendirikan agama, sesiapa yang mendirikannya bermakna mendirikan agama, sebaliknya sesiapa yang meninggalkannya, bererti dia meruntuhkan agama.

Harus juga dilakukan secara sempurna KEADAA NN TEMPOH PELAKSANAA N Rukhsah bermaksud. Al-Hadis: Solat itu tiabg agama. Membuktikan Allah sayang akan hambanya Semasa berada dalam musafir HIKMAT DIHARUSKA N RUKHSAH SOLAT Supaya umat Islam dapat menunaikan kewajipan dalam sebarang keadaan .Menunjukkan Islam agama yang mudah SE BA B DI WA JIB KA N SO LAT WA LA UP UN KE TIK A SA KIT Solat merupakan ibadat terpenting dalam Islam Solat boleh mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran Solat sebagai penawar kepada sakit Mengharapkan pertolongan Allah ketika senang dan susah Supaya hidup dan mati dalam iman PERBEZAAN RUKHSAH SOLAT KETIKA SAKIT DAN MUSAFIR RUKHSAH KETIKA SAKIT RUKHSAH KETIKA MUSAFIR CARA Dilakukan mengikut keupayaan pesakit sama ada secara duduk. isyarat mata atau isyarat hati Dalam keadaan sakit Boleh dilakukan secara jama’. mengereng. kemudahan yang diberikan oleh Islam kepada umatnya untuk melakukan ibadat dalam keadan tertentu.ai umat Islam tidak menunaikan solat sedangkan kemudahan tempat solat telah disediakan dimana-mana. qasar atau keduaduanya sekali. menelentang. Persoalannya: Mengapakah masih lagi ra. berbaring. sesiapa yang mendirikannya bererti mendiirkan agama dan sesiapa yang meninggalkannya bererti dia telah meruntuhkannya.

Apakah maksud rukhsah solat? _____________________________________________________________________ 4. gunakan isyarat ……………. iv.. ii. Duduk seperti…………………… iii.pesakit.. Jika tidak mampu mengiring. Nyatakan tiga hikmah disyariatkan rukhsah dolat ketika sakit? . dan………………… sekaligus 3. iii. Badan mengadap………………. ii.Badan mengiring di atas rusuk sebelah…………………. ii... ……………………………………………….. ii.……………. iaitu ………………………. Isi tempat kosong dibawah dengan jawapan yang betul mengenai solat ketika sakit Solat ketika sakit Solat Secara Duduk i.…………………………………. Rukun perbuatan dalam soalt boleh dilakukan mengikut……………. Sujud seperti biasa Solat Secara mengiring i. Iktidal dengan…………………. dalam satu waktu iii. jika tidak mampu berdiir iii………………………………………………….Perbezaan Rukhsah solat ketika sakit dan ketika Musafir i. iv. ………. Boleh qasar. v.Muka mengadap…………………. Ruku’ dengan …………………. Boleh menghimpunkan…………………. Boleh juga. boleh solat secara Ketika sakit Rukhsa h solat …………………………… Ketika musafir i. Jelaskan maksud rukhsah solat ketika sakit _____________________________________________________________________ 4. sedikit kepala iv..Jika tidak berdaya.Latihan: Rukhsah solat 1.Ruku’ dan sujud dengan menundukkan sedikit………………. iv.Boleh dilakukan dalam keadaan……………. 2.

Sakit kepala dan pitam jika berdiri__________________________ 12. Nyatakan dua kepentingan solat kepada individu muslim? i. 6. 11. Nyatakan hukum menunaikan solat bagi golongan di bawah? i.. Senaraikan dua golongan yang mendapat rukhsah selain orang sakit i. i. Jelaskan dua sebab Islam memberi kemudahan dan keistimewaan tersbut? i. Apakah hukum mengerjakan solat ketika sakit? _______________________ 9. ii. Terangkan cara mengerjakan solat yang sesuai bagi masalah berikut. ii. iii. 10. Seorang lelaki yang bermusafir lebih daripada dua marhalah ______________________________ . ii. Bagaimanakah cara mengerjakan soalt dalam kapal terbang? ________________________________________________________________ 7. Seorang perempuan tuan yang berusia 90 tahun dan manghadap masalah nyanyuk _____________________________ iii. 8. Seorang lelaki 26 tahun yang bisu dan pekak sejak lahir ______________________________ iv. Remaja lelaki 15 tahun yang buta kedua belah mata kerana kemalangan ______________________________ ii. ii. Lelaki uzur yang tidak dapat bangun atau duduk terlalu lama________________ ii. Lumpuh seluruh badan____________________________ iii.i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful