NUR IZZATI BINTI MOHD BADRI

D20101039168 900309105112 TABURAN PENDUDUK DAERAH PETALING

Serdang).Sejarah Petaling • Petaling merupakan satu daerah yang termaju di Negeri Selangor. Universiti Teknologi Mara (UiTM. Universiti Putra Malaysia (UPM. • Antara Institusi Pengajian Tinggi yang terdapat di daerah Petaling ialah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM. kampus Petaling). Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR. Majlis Perbandaran Subang Jaya. • Daerah Petaling dipecahkan kepada 3 jajahan perbandaran. Damansara. dan Majlis Bandaraya Petaling Jaya. • Daerah ini juga mempunyai sebuah lapangan terbang awam. Subang Jaya. masing-masing ialah Majlis Bandaraya Shah Alam. • Antara petempatan yang utama dalam daerah Petaling adalah. Serdang (Sri Kembangan). Ia terletak di antara daerah Klang dan Wilayah Kuala Lumpur. Shah Alam (ibu negeri). . Petaling Jaya dan Sungai Buloh. Shah Alam). iaitu Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz. kampus Petaling Jaya). Puchong.

pendidikan & kesihatan • Kesihatan dan pengurusan diri yang lebih baik • Sektor pekerjaan yang luas ekonomi • Sumber pendapatan yang lebih tinggi politik • Penyusunan penduduk yang lebih teratur • Kemudahan kepelbagaian agensi awam dan swasta .Faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk sosial • Kemudahan Infrastruktur .

BILANGAN JUMLAH PENDUDUK .

ANGGARAN PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN MENGIKUT JANTINA 740 730 720 710 700 690 680 670 660 650 Lelaki Perempuan 2004 2005 2006 .

• Peningkatan pada setiap tahun • Lelaki tetap melebihi perempuan dalam kependudukan di Petaling kerana migrasi dalaman yang biasanya memberi peluang lebih kepada lelaki untuk ke luar bekerja di bandar • Faktor kawasan pembangunan yang menawarkan pelbagai keperluan • Dipengaruh oleh beberapa faktor • • • • Pekerjaan Menyambung Pelajaran Kawasan Tumpuan Masyarakat Kemudahan .

Anggaran Penduduk Mengikut Kumpulan Etnik dan kumpulan umur 2004 .

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 0-14 Tahun 15-64 Tahun 65 dan Ke atas Secara umumnya. warga yang berumur 15-64 tahun paling ramai bagi kesemua etnik kerana mereka tinggal di Petaling ini adalah kerana sumber pendapatan dan kepelbagaian sektor pekerjaan .

pembuatan dan perdagangan.PEKERJAAN DAN KEPENGGUNAAN TENAGA Taburan Peratus orang yang bekerja berumur 15-64 tahun mengikut kumpulan pekerjaan bagi Tahun 2003 Sektor yang paling ramai pekerja adalah bahagian Teknikal. •TEKNIKAL DAN PEMBUATAN = KAWASAN PERINDUSTRIAN •PERDAGANGAN = PELABUHAN KLANG DAN SEPANG .

Negeri Selangor 35 30 25 20 15 10 5 0 .

Sektor Pembuatan memrlukan pekerja yang ramai kerana di daerah Petaling terdapat pelbagai kilang dan perindustrian.Jawatan Kosong mengikut industri pada tahun 2002 Selangor Pertanian perlombongan Pembuatan Elektrik. Ramai dari kawasn luar bandar kleluar untuk kebandar mencari pekerjaan. gas dan air Pembinaan Perniagaan Perhubungan Kewangan Perkhidmatan lain Peluang pekerjaan menawarkan peningkatan taraf hidup seseorang. .

Bilangan Hospital di Daerah Petaling Bilangan Katil Hospital Kerajaan 2005 Bilangan Katil Hospital swasta Nisbah bilangan hospital kerajaan dan hospital swasta adalah 1:20 2004 2003 •RAWATAN DAN HOSPITALITI DIPERLUKAN BAGI MENGATASI KEPELBAGAIAN PENYAKIT YANG MENJEJASKAN KESIHATAN •PADA TAHUN 2005 HINGGA 2006 BILANGAN TERSEBUT MENINGKAT NAMUN MENURUN PADA TAHUN 2006 KERANA TERDAPAT PUSAT KESIHATAN YANG LEBIH DEKAT DENGAN MEREKA WALAUPUN BERLAINAN DAERAH •KEPERLUAAN BAGI MENAMPUNG PERTAMBAHAN PENDUDUK 0 1000 2000 .

KEPERLUAN PENDIDIKAN • MENAMPUNG KEHIDUPAN DAN PENDIDIKAN ANAK-ANAK • KEPENTINGAN PENDIDIKAN RENDAH DAN MENENGAH • PELAJAR LELAKI MASIH MENDOMENASI ASPEK PENDIDIKAN DI SELANGOR • PENINGKATAN JUMLAH PADA SETIAP TAHUN • MEMASTIKAN WARGA PENDIDIK DAPAT MENGAJAR DENGAN LEBIH BAIK .

BILANGAN MURID BAGI SETIAP GURU 25 20 15 10 5 Lelaki Perempuan 0 2002 2003 2004 .

.250000 200000 150000 100000 Bilangan murid sekolah rendah dan menengah M (P) M (L) R (P) R (L) 50000 0 2002 2003 2004 •Pelajar di Sekolah rendah lebih ramai daripada sekolah menengah berkemungkinan kerana tidak menyambung pembelajaran di peringkat menengah oleh sebab faktor sosial dan kewangan dalam meneruskan kehidupan di bandar yang memerlukan perbelanjaan hidup yang tinggi.

.KESIMPULAN • Pertambahan penduduk menyebabkan struktur bandar menjadi lebih pesat dan perlu menitik beratkan beberapa aspek agar penduduk sentiasa berhadapan dengan gaya hidup yang baru. • Aspek pendidikan dan kesihatan menjadi teras dalam meningkatkan kesinambungan dalam mewujudkan kesempurnaan hidup bermasyarakat dalam sesuatu tempat.