Syarat – syarat pertandingan buku skrap bertema peribahasa 1. Pertandingan ini terbuka kepada pelajar tingkatan 1 dan 2 2.

Buku skrap anda mesti bertemakan peribahasa 3. Hasil karya hendaklah menggunakan Bahasa Malaysia sepenuhny 4. Pelajar boleh mendapatkan bahan daripada buku , majalah dan sebagainya.