P. 1
12 - Kkd2063 - Unit 9 - Etika Profesion Perguruan Dan Pembangunan Sahsiah-1

12 - Kkd2063 - Unit 9 - Etika Profesion Perguruan Dan Pembangunan Sahsiah-1

|Views: 79|Likes:
Published by Narimah Hashim

More info:

Published by: Narimah Hashim on May 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2012

pdf

text

original

Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah

| 128

UNIT 9 ETIKA PROFESION PERGURUAN DAN PEMBANGUNAN SAHSIAH

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan maksud etika. 2. Membincangkan konsep etika kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. 3. Mengaitkan kod etika perguruan dengan amalan guru di sekolah. 9.1 PENGENALAN

Rajah 9.1 Adakah ini merupakan etika seorang insan yang bergelar guru ?

Sebagai sebuah kerjaya keguruan.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 129 Rajah 9. berketerampilan.2 Inikah guru yang para pelajar nanti-nantikan? Sebagai seorang guru.1 dan 9. akauntan. Hal ini bertentangan dengan peranan dan tatasusila dan kod etika perguruan di Malaysia yang menyatakan guru perlu mematuhi kod etika perguruan iaitu menjalankan tanggungjawabnya guru kepada pelajar. Media juga turut melaporkan kes-kes lain seperti guru memukul murid. perubatan. rakan sejawat dan masyarakat dan Negara. Sepanjang tahun 1995 hingga tahun 2008. Selain itu terdapat kes di mana guru . anda mungkin boleh memahami situasi dan pandangan masyarakat terhadap guru seperti dalam Rajah 9. guru sepatutnya tidak mengambil kesempatan di atas apa yang berlaku terhadap pelajar tetapi sebaliknya membantu mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi. sebanyak 41 kes keruntuhan moral membabitkan guru dilaporkan (Utusan Malaysia. guru besar menyembunyikan kes-kes disiplin. ia tertakluk kepada pelbagai syarat yang dikenakan seperti kod etika dan sebagainya yang bertujuan melahirkan modal insan guru yang berkualiti. kaunseling. perniagaan dan sebagainya. 2002) Guru perlu mempunyai tatasusila yang tinggi dan berkomitmen menjalankan tugas sebagai pendidik yang baik.2 di atas. 18 September 2008) termasuklah perbuatan sumbang mahram dan bersekedudukan. Jadi ia adalah salah satu kerjaya (profesion) sebagaimana halnya dengan kerjaya-kerjaya yang lain dalam masyarakat seperti guaman. Jelasnya. kejuruteraan. Pada pendapat anda. terpuji dan dapat menjadi model yang unggul kepada pelajar-pelajarnya (Hasan. mengapakah keadaan sebegitu berlaku dalam kalangan guru? P erguruan bermaksud pekerjaan sebagai guru. ibu bapa pelajar. Pendedahan-pendedahan salah laku guru-guru boleh mengakibatkan kewibawaan profesion perguruan tergugat pada mata umum. guru menyebarkan ajaran anti kerajaan dan sebagainya yang telah menarik perhatian umum serta menguji kredibiliti profesion perguruan.

’ Dari penyataan ikrar dan kod etika perguruan di atas. Etika inilah yang menjadi landasan yang perlu diikuti dan dihayati oleh para guru di Malaysia. Kejayaan dalam melahirkan guru yang beretika bergantung kepada sejauh mana guru komited dengan etika perguruan yang telah digariskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. yang taat setia... sejauh manakah anda mematuhi kod etika perguruan berkenaan? .. yang bertanggungjawab dan berkebolehan.. . guru sesungguhnya mempunyai beban yang berat untuk dilaksanakan bagi melahirkan modal insan yang berkualiti dan berketerampilan. Selepas anda selesai. Oleh yang demikian.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 130 menyebarkan sesuatu yang menjejaskan keselamatan negara. Bakalbakal guru harus mengetahui kod etika profesion perguruan serta mematuhinya demi menjamin martabat profesion perguruan dipandang mulia.. ‘Kami guru Malaysia. buat refleksi dapatan tersebut dengan menjawab soalan berikut: a. dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan sepenuh-penuhnya. Etika yang dipegang oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ialah berlandaskan ‘Tatasusila Profesion Perguruan’. Mari sama-sama kita fikirkan mengenai kepentingan menjadi guru yang beretika dan keperluan mengikuti etika perguruan yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 18 September 2008). maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan. masyarakat atau Negara (Utusan Malaysia. Ikrar di bawah merupakan satu bentuk penyataan etika secara jelas yang dipersetujui untuk dipatuhi oleh guru sekiranya terlibat dalam profesion perguruan. Etika Profesion Perguruan penting untuk menjadi panduan guru-guru dalam menjalankan tugas mendidik.. Sekiranya anda mengetahuinya. yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu. Penghayatan dan pengamalan etika-etika ini akan memartabatkan lagi kedudukan guru sebagai profesion yang dimuliakan oleh masyarakat sejak dahulu. Hal ini bertentangan dengan tanggung jawab guru yang sepatutnya tidak menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar. Persoalannya sekarang adakah para guru tahu dan mengamalkan etika perguruan yang ada. Sejauhmanakah anda mengetahui kod etika perguruan yang telah diwartakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia? b.

ia merupakan aturan-aturan yang disepakati bersama oleh ahli-ahli yang mengamalkan kerjaya tertentu seperti guaman. Dari aspek kerjaya pula. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat. juga etika melihat secara khusus mengenai tingkah laku manusia yang dikira patut atau tidak patut dilakukan selaras dengan norma-norma dan nilai-nilai yang diterima oleh semua masyarakat pelbagai kaum di Malaysia.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 131 9. to be good or bad or in some similar way‘ (Sains normatif mengenai perilaku manusia dalam masyarakat dimana sains ini menentukan sesuatu perilaku sebagai betul atau salah. Etika biasanya berkait rapat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin. 2006).2 Pengertian Etika E tika (etimologi). Di samping itu. . bernegara hingga pergaulan hidup peringkat global diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. yang membawa maksud watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). etika tidak lain adalah aturan perilaku. sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Menurut para sarjana. pengubatan dan sebagainya (Hasan Langgulung. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya. 2002). Etika berkaitan dengan norma-norma. kaedah-kaedah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik dan buruk yang boleh atau tidak boleh diikuti. Hal inilah yang mendasari kesuburan dan perkembangan etika dalam masyarakat kita. nilai-nilai. Jadi jelas bahawa etika dan moral adalah saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Manakala menurut The Oxford School Dictionary (1994). Morals itself is defined as concerned with goodness or badness of character or disposition or with the distinction between right or wrong. baik atau buruk dan lain-lain). sempurna. iaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan. merujuk ‘to that part of human behavior that can be evaluated in terms of right or wrong’. berkhemah dan berkesan. Oleh itu berdasarkan pengertian di atas jelas bahawa etika berkaitan dengan pembuatan keputusan bagi semua jenis tindakan di mana tindakan-tindakan tersebut membawa seseorang itu untuk berinteraksi dengan orang lain secara berprotokol. iaitu ‘Mos’ dan dalam bentuk jamaknya ‘Mores’. serta yang betul dan yang salah dengan tujuan memberi garis panduan kepada ahli-ahli berkenaan. Manakala moral pula menurut Keith (2006). Sistem dasar ini meliputi aspek-aspek moral yang baik dan yang buruk. etika ialah ‘The normative science of the conduct of human beings living in societies – a sciene which judges this conduct to be right or wrong. Mengikut William (1971). keguruan. tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbezaan. Science of Morals. dan menghindari perkara-perkara tindakan yang buruk (Keith. yang bererti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan). berasal dari bahasa Yunani adalah ‘Ethos’. Etika juga merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan dasar akhlak dan tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau organisasi. adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.

apakah yang anda faham tentang konsep etika dan moral. 1994). Prinsip moral atau set prinsip moral (The Oxford School Dictionary. Dari persepktif Islam. 2005). Etika : _____________________________________________________________________________ Moral : _____________________________________________________________________________ Rajah 9. Tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat.3 Senario di bilik darjah yang melibatkan etika perguruan . etika merupakan: 1. 3. 2. adat atau tingkah laku atau kesusilaan (Kamus Dewan. etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah. Tuliskan secara ringkas.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 132 Kesimpulannya. 4. Satu sistem dasar akhlak.

3 ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia adalah berdasarkan prinsip-prinsip berikut: Rajah 9. apakah yang boleh anda fikirkan berkenaan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas jika dikaitkan dengan etika perguruan? Catatkan secara ringkas apa yang anda fikirkan berkenaan etika guru dalam gambar tersebut.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 133 Berdasarkan Rajah 9.4 Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia . _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 9.3.

Nilai-nilai tersebut ialah: Rajah 9.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 134 Secara berpasangan bincangkan setiap etika kerja yang digariskan oleh Pelajaran Malaysia berdasarkan contoh-contoh yang sesuai. tetapi tujuh nilai utama menjadi fokus Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Kementerian Pelajaran telah berusaha sejak dari dahulu lagi untuk menjadikan bidang perguruan ini sebagai satu kerjaya yang profesional. pelajar. Kementerian 9.5 Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia 9. rakan sejawat dan ibu bapa pelajar.4 NILAI-NILAI UTAMA ETIKA KERJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Walaupun banyak terdapat nilai-nilai mulia. Setiap badan profesional mempunyai kod etika masing-masing. Setiap profesion menetapkan nilai-nilai asas yang perlu ditaati oleh semua insan yang menjalankan pekerjaan tersebut. Laporan Suruhanjaya DiRaja Mengenai Perkhidmatan Perguruan .5 ETIKA PROFESION PERGURUAN Bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara.

matlamat yang diterima oleh masyrakat. intelek. asal keluarga. f. o. Dia haruslah bertingkah laku sebegitu rupa supaya menjadi contoh yang baik terhadap muridmurid. Dia haruslah tidak menerima apa-apa bayaran daripada murid-muridnya untuk pelajaran atau pengajaran tambahan yang dijalankan semasa waktu sekolah atau cuti sekolah melainkan bayaranbayaran yang disahkan. masyarakat awam dan negara. Dia haruslah tidak menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri murid-muridnya dan ibu bapa pelajar. daya cipta dan rohani. Dalam semua hubungan dan tugas seseorang guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. Dia haruslah memberi perhatian dan pengajaran untuk semua murid tidak kira bangsa dan agama dan kepercayaaan. Dia haruslah tidak bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. c. j. Dia haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid tidak kira bangsa. Seorang guru tidak harus bertingkah laku sebegitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion perguruan. bahasa. persatuan atau persendirian. jantina. agama. i. m. Dia haruslah tidak mengajar sesuatu yang boleh merosakkan kepentingan murid-murid. Dia haruslah menanamkan sikap yang baik terhadap murid-muridnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warganegara yang taat setia dan berguna. Dia haruslah menumpukan separuh perhatian terhadap keperluan tiap-tiap muridnya. h. p. Dia harus mengesan dan menerima perbezaan individu dalam kalangan murid-muridnya dan memandu mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani. kepercayaan politik. b. Kepentingan murid-muridnya haruslah mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan-kepentingan masyarakat. Dia haruslah bertugas sebagai ‘pengganti ibu bapa’ dalam usaha untuk membentuk tingkah laku murid-murid ke arah matlamat. telah mencadangkan supaya diadakan Etika Profesion Perguruan (EPP) bagi Pembentukan Tatasusila Guru. Antara etika profesion perguruan yang perlu diikuti dan ditaati adalah: a. l. Dia harus menghormati hak tiap-tiap murid supaya maklumat-maklumat sulit mengenai diri murid-murid tidak diberitahu kepada orang atau agensi lain yang tidak berkenaan. k. . tempat asal. d. e. warna. intelek. n. Tangungjawab utama seseorang guru ialah terhadap murid-muridnya.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 135 Malaysia Barat (Laporan Aziz. Dia haruslah bertingkah laku terhadap murid-muridnya sebegitu rupa yang boleh membawa jatuhnya darjat profesion perguruan. 1971). akademik dan status-status lain. g.

____________________________________________________________________________ . t. politik persendirian terhadap muridmuridnya. http://www. Dia haruslah tidak memaksakan kepercayaan. Berdasarkan laman web di bawah. Untuk mendapatkan pekerjaan atau kenaikan pangkat dia haruslah menggunakan cara-cara yang sah sahaja. u. r.com/watch?v=BfAGv__vcTs Empat Aspek Sumpah Janji Guru Malaysia Terhadap Negara 1.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 136 q. s. Dia haruslah tidak mengiklankan dirinya untuk kerja-kerja tuisyen atau pengajaran persendirian. bincangkan empat (4) sumpah janji oleh guru Malaysia terhadap negara. ____________________________________________________________________________ 2. Dia tidaklah harus mengiklankan dirinya dengan cara membesar-besarkan namanya untuk mendapatkan sesuatu pangkat dalam profesion perguruan.____________________________________________________________________________ 4. Dia haruslah tidak meminta atau menerima hadiah daripada ibu bapa murid-murid atau ahli-ahli masyarakat dalam manjalankan tugas-tugas profesionnya. v.youtube. Dia tidak harus menjatuhkan nama baik guru-guru lain.____________________________________________________________________________ 3. iaitu berdasarkan kecekapan. keagamaan.

rakan sejawatan.3 Tanggungjawab utama guru 9. masyarakat dan negara. Rajah 9.          Profesionalisme Integriti Kejujuran intelektual Neutraliti Akauntabiliti Berpakaian Berbahasa Pengurusan masa dan ketepatan waktu Membuat keputusan . dan ibu bapa.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 137 A Berdasarkan kepada Etika Perguruan. Jelaskan setiap tanggung jawab tersebut beserta contoh-contoh yang sesuai. terdapat 4 tanggungjawab utama seorang guru iaitu tanggungjawab terhadap pelajar.6 ASPEK-ASPEK YANG TERKANDUNG DALAM ETIKA PERGURUAN Berikut di bawah merupakan aspek-aspek penting yang terkandung dan menjadi rujukan dalam pembentukan Etika Perguruan Malaysia.

Bil 2/1982: 1. memberikan bimbingan. huraikan apa perkara yang sama sekali tidak boleh dilakukan oleh guru dalam profesion keguruan? 9. Waktu hadir ke sekolah.7 Etika dan Pekeliling Sebagai Sumber Rujukan Pembentukan Etika Perguruan Etika Pakaian Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2 Tahun 1985 1. 2. Berdasarkan peraturan 4(2). Semak buku latihan murid. Jabatan Pelajaran Negeri Dan Kementerian Pelajaran. Politeknik. 6/1985 dan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 6/1985: Peraturan Pakaian Guru Di Sekolah/Pensyarah Di Maktab Perguruan.Pakaian Masa Bekerja Dan Semasa menghadapi Upacara-upacara rasmi Bagi Pegawai-Pegawai Awam. 3. Lain-lain Pegawai Dan Kakitangan Perkhidmatan pelajaran Di Pejabat Pelajaran Daerah Atau Bahagian.2 Tahun 1985 .Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 138 B Tanggungjawab guru bukan sekadar mengajar di bilik darjah. 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5. . Mengajar ikut jadual waktuWaktu tidak mengajar(free period) 4. Waktu hadir ke kelas. Mereka juga perlu bertindak secara profesional mengikut Kod Etika Perguruan yang telah termaktub. Etika Pengurusan Masa SPI.

pemantauan. e. Kawalan kerja. laluan utama. Menguruskan perniagaan / pelaburan sendiri / isteri / anak / saudara mara / rakan-rakan dalam waktu pejabat / tugas rasmi. bilik guru. Sukatan Pelajaran P.mutu/piawai dan semakan seperti senarai semak.  Berjudi di pejabat  Disabitkan kesalahan jenayah/mahkamah syariah  Kesusahan berat kerana berhutang  Menerima keraian dari orang yang ada urusan rasmi.(A) 531 Seksyen 8 (1) yang dikenakan penalti RM 500.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 139 Tanggungjawab Asas Guru P. Menyebelahi / memberi keutamaan kepada saudara mara/rakan-rakan dalam menimbangkan sesuatu permohonan c. c.(A) 531 Seksyen 8(1) Menyediakan Rancangan Tahunan berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Rancangan Tahunan terkini yang sedang digunapakai.U. b. d.penyeliaan dan penilaian program/aktiviti.U. Mengadakan senarai semak kerja. kantin. Tatakelakuan/Larangan Peraturan 4 (2) a. Menggunakan kakitangan jabatan/alat/barang-barang jabatan untuk hal-hal persendirian f. Menguruskan tender / sebutharga yang terdiri dari saudara mara. refleksi P&P. b. bilik gerakan-VIN dipenjara 3 bulan atau denda RM 5 ribu b. melakukan gangguan seksual  Menggunakan wang tabung amanah untuk kegunaan sendiri  Membuat bayaran tanpa menyemak kerja telah siap atau belum  Mengemukakan sijil sakit palsu .22. Peraturan 6 (1): Mengadakan serta merta jadual semua mata pelajaran yang diajar. GB/Pengetua sesuatu sekolah hendaklah mempamerkan salinan jadual waktu sekolah bagi penggal persekolahan semasa yang ditandatangani olehnya pada tempat yang mudah dilihat di pejabat.00 Jadual Waktu Peraturan 6 (1) dan Peraturan 6(2) a. Mencemar memburukkan nama baik perkhidmatan awam seperti. Peraturan 6 (2): Mengadakan serta merta untuk pemeriksaan jadual waktu penggal semasa persekolahan. Guru hendaklah mengajar ikut sukatan pelajaran dan jadual waktu yang diluluskan (mesti ditandatangani).(A) Peraturan 11 a.kerja setiap hari yang telah dilaksanakan. Menggunakan kenderaan pejabat untuk kegunaan sendiri dan balik ke pejabat.U. Sekiranya tidak akur adalah bersalahan mengikut P. menghantar anak.

Teknologi Pendidikan. j. Seperti:  Membantah atau melawan pegawai atasan. i. . berjubah. pakaian vietnam/siam bukan pakaian kebangsaan Rambut a. tidak diurus dan berbau. tanpa kebenaran dan tanpa sebab yang munasabah Ingkar perintah. Tidak memakai tanda nama Kehadiran a. Objektif mata pelajaran dan Penilaian Perintah Am (Bab A hingga G) menyebabkan timbulnya pelbagai isu dalam kerjaya perguruan. Kurikulum. Tanda Nama a. Tidak hadir tanpa cuti. Kerap ponteng. 9. temujanji hal-hal peribadi. Rambut melebihi kolar baju. Mengambil cuti rehat di saat perkhidmatannya diperlukan. Semua ini anda boleh perolehi di KPM/JPN/PPD dan Sekolah tempat anda bertugas. Menghasut kakitangan kerajaan supaya jangan berusaha dalam menjalankan tugas. Antara isu yang sering dibicarakan ialah: Pakaian a. Psikologi Pendidikan. h.  Keluar negara tanpa kelulusan. Perempuan: Memakai pakaian kurang sopan dengan baju tidak berlengan dan skirt yang pendek.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 140 g. b. dasar Pendidikan Negara. keluar sekolah waktu pejabat bagi menguruskan hal peribadi seperti ke pasar. memakai baju berlengan pendek dan memakai kasut sukan yang tidak sesuai dengan urusan rasmi. dapatkan segala Peraturan/Pekeliling/Akta yang berkaitan dengan etika perguruan.8 ISU-ISU DALAM ETIKA PERGURUAN Cetek pengetahuan mengenai FPK. Kokurikulum. berniaga. datang lambat.  Membawa keluar fail peringkat jabatan tanpa kebenaran ketua jabatan.  Masih tidak hadir setelah ketua jabatan mengarahkan supaya kembali bertugas Secara berpasangan. menipu waktu kehadiran. Hasil kutipan tersebut perlulah anda laporkan dalam bentuk folio. kawan tolong punch. Etika Perguruan. Lelaki: Tidak memakai tali leher dengan kemas dan teratur.

Kod etika merupakan garis panduan untuk bertindak dan bertingkah laku. Pekeliling . Tidak boleh ditegur dan mengugut perilakunya yang kurang beradab untuk tindakan disiplin/perkhidmatan. Kod Etika Perguruan dianggap penting kerana: 1. Berbahasa kesat kerana menganggap diri hebat dan lebih pandai dari ketua.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 141 Adab a. Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dihayati. Etika 2. tidak hantar buku rekod mengajar. Hasil kerja a. dipertahankan dan dikuatkuasakan. 6. Duduk bersilang kaki. 5. Kod Etika 3. RUMUSAN Oleh sebab kod etika itu adalah nilai-nilai sejagat perguruan di Malaysia. Lambat menyiapkan tugas-tugas seperti membina soalan. bukan sekadar diketahui dan dihafalkan. Tidak memberi hormat kepada rakan atau ketua jabatan. maka ia perlu dihayati dan diamalkan. Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. 2. Perofesion 6. Sahsiah 5. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini berbeza dengan kod etika di negara lain.menghantar markah ujian. b. KATA KUNCI 1. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru. tidak mengisi rekod kehadiran murid. Menerusi kod etika. diamal. Moral 4. c. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan sesuai dengan kehendak dan aspirasi negara dan masyarakat. d. 3. 4.

(2006). London: Methuen. Bagaimanakah seorang guru yang baik sentiasa dapat mengekalkan akauntibiliti mereka dalam profesion perguruan? c. (1971). Ethics in the workplace. 18 September 2008 William. (2005) Etika perguruan: Jaminan peningkatan profesionalisme. Pengenalan tamadun Islam dalam pendidikan. d. Keith. RUJUKAN Foo Say Fooi. . New York: South Western Educ Pub. An introduction to ethics. Peralihan paradigma dalam pendidikan Islam dan sains sosial. Terangkan empat tanggungjawab guru berdasarkan kod etika perguruan.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 142 PENILAIAN KENDIRI a. G. Huraikan mana-mana empat Kod Etika Perguruan yang telah anda pelajari. Jakarta: Gaya Media Pratama Kamus Dewan (2005). The Oxford School Dictionary (1994). Hasan Langgulung (2002). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. London: Oxford University Press. Surat-surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Utusan Malaysia. L. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Hasan Langgulung (1986). Apakah bentuk-bentuk tanggungjawab seorang guru terhadap rakan sejawat dalam profesion perguruan? b. Serdang: Penertbit Universiti Putra Malaysia.

Tanggungjawab Terhadap Rakan Sejawatan  Tidak membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru. masyarakat dan negara. Tanggungjawab Terhadap Ibu Bapa  Mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat. pertuturan serta memberi contoh yang baik kepada pelajar. sosial.  Memupukkan sikap dalam diri pelajar dengan nilai yang membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warganegara yang taat setia . bertanggungjawab dan berguna. Tanggungjawab Terhadap Masyarakat Dan Negara  Tidak menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh mencemarkan nama baik negara ataupun yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Rukunegara. c. b . menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati adanya perbezaan kebudayaan keturunan dan agama. keturunan dan agama. emosi. politik. jasmani. Tanggungjawab Seorang Guru a. . d. mental.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 143 JAWAPAN SERTA MAKLUM BALAS A Berdasarkan kepada Etika Perguruan. Jelaskan setiap tanggungjawab tersebut beserta contoh-contoh yang sesuai.  Mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata dan melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan ibu bapa.  Adil terhadap setiap pelajar tanpa mengira faktor-faktor ekonomi. Tanggungjawab Terhadap Pelajar  Mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar. rakan sejawatan.  Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka.  Membantu rakan sejawatan terutamanya mereka yang baru menyertai profesion perguruan.  Merahsiakan segala maklumat sulit dan tidak akan membocorkannya.  Berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik.  Menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana. dan ibu bapa.  Perawakan yang baik dari segi pakaian. terdapat 4 tanggungjawab utama seorang guru iaitu tanggungjawab terhadap pelajar.

Ingkar perintah.  Mengemukakan sijil sakit palsu. c. Berdasarkan peraturan 4(2). d. j.  Menggunakan wang tabung amanah utk kegunaan sendiri. Menggunakan kakitangan jabatan/alat/barang-barang jabatan untuk hal-hal persendirian. Seperti. Menghasut kakitangan kerajaan supaya jangan berusaha dalam menjalankan tugas.  Membantah atau melawan pegawai atasan. e. Menggunakan kenderaan pejabat untuk kegunaan sendiri pergi ke dan balik ke pejabat. Pergi berburu di padang datar Dapat rusa berbelang kaki Kalau berguru kepalang ajar Bagaikan bunga kembang tak jadi . huraikan apa perkara yang sama sekali tidak boleh dilakukan oleh guru dalam profesion perguruan? Peraturan 4(2) Seorang Pegawai Tidak Boleh a. Mencemar memburukan nama baik perkhidmatan awam seperti:  Berjudi di pejabat. Menguruskan perniagaan/pelaburan sendiri/isteri/anak/saudara mara/rakan-rakan dalam waktu pejabat/tugas rasmi.  Keluar negara tanpa kelulusan. melakukan gangguan seksual. f.Etika Profesion Perguruan dan Pembangunan Sahsiah | 144 B Tanggungjawab guru bukan sekadar mengajar di bilik darjah. Tidak hadir tanpa cuti. Menyebelahi/memberi keutamaan kepada saudara mara/rakan-rakan dalam menimbangkan sesuatu permohonan. Mengambil cuti rehat di saat perkhidmatannya diperlukan.  Disabitkan kesalahan jenayah/mahkamah syariah. Mereka juga perlu bertindak secara profesional mengikut Kod Etika Perguruan yang telah termaktub. g. b.  Menerima keraian dari org yg ada urusan rasmi. tanpa kebenaran dan tanpa sebab yang munasabah.  Masih tidak hadir setelah ketua jabatan mengarahkan supaya kembali bertugas. menghantar anak.  Membawa keluar fail terperingkat jabatan tanpa kebenaran ketua jabatan. i.  Membuat bayaran tanpa menyemak kerja telah siap atau belum.  Kesusahan berat kerana berhutang. Menguruskan tender/sebut harga yang terdiri dari saudara mara. h.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->