Khas

Lembaran kerja Bahasa Melayu Pemulihan

Nama : _____________________ Tarikh : ______________

Arahan : Padankan perkataan dengan gambar.
Suku kata kv + kvkk

Khas Lembaran kerja Bahasa Melayu Pemulihan Nama : _____________________ Tarikh : ______________ burung kucing pisang loceng payung kerang Suku kata kv + kvkk .

burung kurung kurang kerang √ pada perkataan yang payung gayung locing kucing piring pisang Suku kata kv + kvkk .Khas Lembaran kerja Bahasa Melayu Pemulihan Nama : _____________________ Tarikh : ______________ Arahan : Tandakan betul.

rung tu bu su pa pi ku ring lang ku cing Suku kata kv + kvkk .Khas Lembaran kerja Bahasa Melayu Pemulihan Nama : _____________________ Tarikh : ______________ Arahan : Padankan suku kata menjadi perkataan.

Khas Lembaran kerja Bahasa Melayu Pemulihan Nama : _____________________ Tarikh : ______________ Arahan : Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. ___ ___ ring yung ___ ___ ___ ___ ceng ___ ___ rung cing ___ ___ Suku kata kv + kvkk .

Khas Lembaran kerja Bahasa Melayu Pemulihan Nama : _____________________ Tarikh : ______________ Arahan : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar. Suku kata kv + kvkk .

Itu ___________________ adik. Ini _________________ alas cawan. 2. 1.Khas Lembaran kerja Bahasa Melayu Pemulihan Nama : _____________________ Tarikh : ______________ Arahan : Lengkapkan ayat berdasarkan gambar. 4. ______________ saya nama Tompok. Suku kata kv + kvkk . 3. Datuk bela ______________ puyuh 5. Abang suka makan _______________.

Khas Lembaran kerja Bahasa Melayu Pemulihan Nama : _____________________ Tarikh : ______________ Arahan : Padankan perkataan dengan gambar. gasing topeng loceng loceng bawang patung Suku kata kv + kvkk .

lecong lloceng √ pada perkataan yang patung petang bawang bewang gasing gusing tepong topeng Suku kata kv + kvkk .Khas Lembaran kerja Bahasa Melayu Pemulihan Nama : _____________________ Tarikh : ______________ Arahan : Tandakan betul.

Khas Lembaran kerja Bahasa Melayu Pemulihan Nama : _____________________ Tarikh : ______________ Arahan : Padankan suku kata menjadi perkataan. sang pa ga ku ba pi ja sing wang gung cing Suku kata kv + kvkk .

Khas Lembaran kerja Bahasa Melayu Pemulihan Nama : _____________________ Tarikh : ______________ Arahan : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar. Suku kata kv + kvkk .

Khas Lembaran kerja Bahasa Melayu Pemulihan Nama : _____________________ Tarikh : ______________ Arahan : Padankan perkataan dengan gambar. gasing topeng loceng loceng bawang patung Suku kata kv + kvkk .

Khas Lembaran kerja Bahasa Melayu Pemulihan Nama : _____________________ Tarikh : ______________ Suku kata kv + kvkk .

Khas Lembaran kerja Bahasa Melayu Pemulihan Nama : _____________________ Tarikh : ______________ Arahan : Lengkapkan perkataan berdasarkan gambar. ___ ___ ring yung ___ ___ ___ ___ ceng ___ ___ rung cing Suku kata kv + kvkk ___ ___ .

Khas Lembaran kerja Bahasa Melayu Pemulihan Nama : _____________________ Tarikh : ______________ Suku kata kv + kvkk .