Pengimbuhan

Proses pengimbuhan ialah proses merangkaikan imbuhan kepada kada dasar untuk menerbitkan perkataan yang berlainan makna serta fungsi nahunya. Dalam bahasa Melayu, imbuhan terdiri daripada morfem terikat yang dirangkaikan kepada kata dasar. Imbuhan tergolong dala empat jenis, iaitu awalan, akhiran, apitan dan sisipan.

Imbuhan Kata Nama Kata nama menerima keempat-empat jenis imbuhan - awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Contoh imbuhan pada awalan ayat Awalan keke Varian Contoh perkataan kerabat, ketladak, kekasih contoh penggunaan Kerabat diraja itu makan di warung sahaja.

maksud awalan ke- menjadi penanda orang atau benda dengan memberi tumpuan kepada maksud yang terkandung dalam kata dasar. Kata nama yang diterbitkan mungkin konkrit atau bastrak peNpepewangi, peragut, pesalah pemfatwa, pemproses, pemberontak pensyarah, penswastaan, penagih, pendapat pengkritik, pengamal, pengkhianat, pengacau, pengaudit, penghantar, pengasuh Orang ramai membelasah peragut rantai itu sehingga pengsan. Mesin pemproses sawit itu mahal harganya. Pensyarah itu keletihan kerana menyampaikan lima kuliah sehari Pengacau itu menggangu pengasuh kanak-kanak setiap hari.

pem-

pen-

peng-

penge-

pengecualian, Pengebom berani mati pengeluar, pengesan, itu terkorban akibat pengebom perbuatan sendiri pelabur, pelajar, pelayar, pelampau, pelakon Pelabur diingatkan supaya menyemak nombor kad

pel-

sehingga jurubahasa akhirnya dia meletakkan jawatan. olahragawati pakaian. peR- per pertapa juru- juru- Semua tugas diserahkan kepada jurutaip. kadangkala dirujuk juga adi-) dwi- eka- pasca-(dirujuk kepada pasca`selepas') pascasiswazah pra-(menunjukkan makna `sebelum') swa-menunjukkan maksud `sendiri') pra- prasejarah. swamodal. senaman. jualan . dalam dwibahasa iaitu dwiedaran Tamil dan Inggeris. Ahli arekologi itu menggali tulangtemulang manusia prasejarah. Pertapa itu menghabiskan masa enam purnama untuk menghabiskan zikirnya. jururunding. usahawan bidangnya) -wati (menunjukkan wanita yang ahll dalam bidangnya) -an pragawati. budiman -wan (perkara yang dirujuk adalah ahli dalam olahragawan. Majalah itu diterbitkan dwibahasa. kenalan. prakemerdekaan swalayan.samada orang atau benda. ekakaum. Pelanggan mengambil sendiri makanan di restoran swalayan itu.yang dirujuk) contoh perkataan seniman. swakarya swa- Contoh imbuhan pada akhiran ayat Akhiran -man (menunjukkan sifat perkara . dwifungsi. latihan. kudapan. belum tentu ekafungsi menjamin perpaduan negara Pengajian pascasiswazah merujuk kepada bidang-bidang sarjana dan kedoktoran.pengenalan sebelum mengisi borang. jurutaip. Pengunaan ekabahasa ekabahasa. dwi-(menunjukkan bilangan dua bagi kata dasar) eka-(menunjukkan bilangan satu.

berhasrat.. akhiran dan apitan.. serabut kemuning. dibaca . Sisipan dengan sendirinya tidak membentuk kata kerja tetapi kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat menjadi kata kerja dengan imbuhan kata kerja seperti berikut: gemerlap -------> bergemerlap selereak----------> berselerak. pengurangan Contoh imbuhan sisipan pada ayat sisipan -el-er-emcontoh perkataan telunjuk.. pelancongan. mengetin... peperangan penyusunan. memproses mengelak. kemelut Imbuhan kata kerja Menerima tiga jenis imbuhan awalan. pekarangan. mengelupur. kelabut keruping.an contoh perkataan kezaliman.Contoh imbuhan pada apitan ayat Apitan ke. kesenangan peranan..an pe.. menyelerakkan Contoh imbuhan pada awalan Akhiran beRbebelbermeN mememmengmengedidivarian contoh perkataan bekerja belajar berkawal. merasa memberi. mengesahkan dipukul. seruling. menghabiskan mengebom. berziarah melawat. pesisiran. kelengkeng.an peN. menggali. kemuncup.

i me. turuti.. berebutan berumahkan..-an di-.. berdampingan beratapan...i mem-. selesaikan jauhi. dikasihi.-kan menge.mempeRdipeRteR- memperdiperteter- memperbaharu.an di.-i varian contoh perkataan beranggapan. mengkanunkan mengeposkan. terasuk.kan ke.kan ber.. amalkan. terombak terminum. memperdalam diperbaharui terasa. berbantalkan memasukkan.. menjadikan..... menzahirkan mengambilkan. mempelopori menjalani. memperhamba....-1 mempeR-... memfatwakan mendirikan...-kan mem-.. menggarami memperhambakan.menggantikan. meyakinkan memberikan.. kesiangan diragui.-kan ber-. kemalangan.i men--.-kan menN. meyakini membeloti. akhiran -kan -i contoh perkataan buatkan.... melindungi.... ramaikan.-i meng-... terpisah.an be-.i memper.. merundingkan.. mensyukuri mengairi.. mempersendakan kecurian.-kan men-. tercarut Merumuskan akhiran yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya...-kan me-. masuki contoh imbuhan apitan yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya Imbuhan beR. mengesahkan meracuni.-kan ke-.an beR.-kan meng.. mengetinkan..-kan meN.. mengekori... dirindui ..an be. berantaikan bertajukkan.. menghadiri.. memperluas..... mempastikan...

.kan dipeR. sebesar.. teruncing.-kan dipulangkan. Minyak wangi palsu itu semerbak baunya. diperlihatkan Imbuhan Kata Adjektif Kata adjektif menerima tiga jenis imbuhan . usaha beliau dalam perniagaan -el- -el- gelembung. tersohor. Kata adjektif tidak menerima akhiran Amati contoh-contoh berikut: imbuhan varian contoh perkataan Awalan contoh penggunaan Pesta jualan itu mencatat kedatangan pelanggan teramai pada tahun ini. terendah terbaik..kan di-.-an Walaupun cara beliau berpakaian agak kemelayuan. dipersembahkan..'' katanya. serabut gemilang. fikirannya amat serabut. tetapi kebaratan. semerbak. Persembahan pentas kumpulan rock itu sehebat artis-arti rock dari luar negara.awalan. selerak -er-em-in- -er-em-in- gerigi.. dibenarkan diperkenankan.an ke-.. sehebat Apitan se- se- ke. kebaratan.di.. ketimuran pemikirannya padat dengan aspirasi kemelayuan.. Sisipan Minum bergas itu mempunyai gelembung udara sejak beristeri dua.. ``Kaulah yang terbaik bagi diriku. teR- teter- teramai. seganas. terindah seindah. gemerlap sinambung . dan sisipan....-kan diper-. apitan..

.merupakan kesinambungan bakat neneknya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful