Pengimbuhan

Proses pengimbuhan ialah proses merangkaikan imbuhan kepada kada dasar untuk menerbitkan perkataan yang berlainan makna serta fungsi nahunya. Dalam bahasa Melayu, imbuhan terdiri daripada morfem terikat yang dirangkaikan kepada kata dasar. Imbuhan tergolong dala empat jenis, iaitu awalan, akhiran, apitan dan sisipan.

Imbuhan Kata Nama Kata nama menerima keempat-empat jenis imbuhan - awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Contoh imbuhan pada awalan ayat Awalan keke Varian Contoh perkataan kerabat, ketladak, kekasih contoh penggunaan Kerabat diraja itu makan di warung sahaja.

maksud awalan ke- menjadi penanda orang atau benda dengan memberi tumpuan kepada maksud yang terkandung dalam kata dasar. Kata nama yang diterbitkan mungkin konkrit atau bastrak peNpepewangi, peragut, pesalah pemfatwa, pemproses, pemberontak pensyarah, penswastaan, penagih, pendapat pengkritik, pengamal, pengkhianat, pengacau, pengaudit, penghantar, pengasuh Orang ramai membelasah peragut rantai itu sehingga pengsan. Mesin pemproses sawit itu mahal harganya. Pensyarah itu keletihan kerana menyampaikan lima kuliah sehari Pengacau itu menggangu pengasuh kanak-kanak setiap hari.

pem-

pen-

peng-

penge-

pengecualian, Pengebom berani mati pengeluar, pengesan, itu terkorban akibat pengebom perbuatan sendiri pelabur, pelajar, pelayar, pelampau, pelakon Pelabur diingatkan supaya menyemak nombor kad

pel-

kadangkala dirujuk juga adi-) dwi- eka- pasca-(dirujuk kepada pasca`selepas') pascasiswazah pra-(menunjukkan makna `sebelum') swa-menunjukkan maksud `sendiri') pra- prasejarah. olahragawati pakaian. dwi-(menunjukkan bilangan dua bagi kata dasar) eka-(menunjukkan bilangan satu. jururunding.samada orang atau benda. budiman -wan (perkara yang dirujuk adalah ahli dalam olahragawan. dalam dwibahasa iaitu dwiedaran Tamil dan Inggeris. Majalah itu diterbitkan dwibahasa. ekakaum.pengenalan sebelum mengisi borang.yang dirujuk) contoh perkataan seniman. Pelanggan mengambil sendiri makanan di restoran swalayan itu. kudapan. peR- per pertapa juru- juru- Semua tugas diserahkan kepada jurutaip. latihan. jurutaip. Pengunaan ekabahasa ekabahasa. Ahli arekologi itu menggali tulangtemulang manusia prasejarah. sehingga jurubahasa akhirnya dia meletakkan jawatan. jualan . kenalan. Pertapa itu menghabiskan masa enam purnama untuk menghabiskan zikirnya. swakarya swa- Contoh imbuhan pada akhiran ayat Akhiran -man (menunjukkan sifat perkara . prakemerdekaan swalayan. usahawan bidangnya) -wati (menunjukkan wanita yang ahll dalam bidangnya) -an pragawati. belum tentu ekafungsi menjamin perpaduan negara Pengajian pascasiswazah merujuk kepada bidang-bidang sarjana dan kedoktoran. swamodal. dwifungsi. senaman.

Sisipan dengan sendirinya tidak membentuk kata kerja tetapi kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat menjadi kata kerja dengan imbuhan kata kerja seperti berikut: gemerlap -------> bergemerlap selereak----------> berselerak. kesenangan peranan. menyelerakkan Contoh imbuhan pada awalan Akhiran beRbebelbermeN mememmengmengedidivarian contoh perkataan bekerja belajar berkawal. peperangan penyusunan. memproses mengelak. menggali. mengetin. pekarangan. kemelut Imbuhan kata kerja Menerima tiga jenis imbuhan awalan. dibaca . berhasrat. pengurangan Contoh imbuhan sisipan pada ayat sisipan -el-er-emcontoh perkataan telunjuk. mengesahkan dipukul.. seruling. pelancongan. kelabut keruping. merasa memberi... mengelupur. akhiran dan apitan.. serabut kemuning..an contoh perkataan kezaliman. berziarah melawat. pesisiran. menghabiskan mengebom.. kemuncup..Contoh imbuhan pada apitan ayat Apitan ke. kelengkeng.an pe.an peN.

.. meyakinkan memberikan... memfatwakan mendirikan. amalkan.....kan ber.... dikasihi. mempelopori menjalani..kan ke.. mengetinkan.. memperluas... mempastikan.i men--.an be-.... mengesahkan meracuni...i memper... dirindui ... melindungi.....-kan menge.-kan ber-. kesiangan diragui. mengkanunkan mengeposkan..-kan menN. terombak terminum.i mem-... akhiran -kan -i contoh perkataan buatkan.menggantikan. merundingkan. mensyukuri mengairi.-i meng-. terpisah. mempersendakan kecurian.an beR... berantaikan bertajukkan. menzahirkan mengambilkan..i me.. ramaikan. turuti... memperhamba. meyakini membeloti... menghadiri.mempeRdipeRteR- memperdiperteter- memperbaharu.an be.-kan meng.-1 mempeR-. berdampingan beratapan.an di. menjadikan.-i varian contoh perkataan beranggapan.-kan mem-.. tercarut Merumuskan akhiran yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya.-kan me-... selesaikan jauhi..-kan men-.-an di-. masuki contoh imbuhan apitan yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya Imbuhan beR. kemalangan. terasuk. mengekori.... berbantalkan memasukkan. menggarami memperhambakan.-kan meN. memperdalam diperbaharui terasa. berebutan berumahkan.-kan ke-.

-an Walaupun cara beliau berpakaian agak kemelayuan. Persembahan pentas kumpulan rock itu sehebat artis-arti rock dari luar negara...an ke-. terendah terbaik. dibenarkan diperkenankan.-kan diper-. ``Kaulah yang terbaik bagi diriku. dan sisipan.. kebaratan... sebesar..-kan dipulangkan. fikirannya amat serabut. sehebat Apitan se- se- ke. selerak -er-em-in- -er-em-in- gerigi. tersohor.. terindah seindah. teruncing. tetapi kebaratan. semerbak. Kata adjektif tidak menerima akhiran Amati contoh-contoh berikut: imbuhan varian contoh perkataan Awalan contoh penggunaan Pesta jualan itu mencatat kedatangan pelanggan teramai pada tahun ini. seganas. apitan. Minyak wangi palsu itu semerbak baunya.'' katanya... serabut gemilang.awalan.kan dipeR. Sisipan Minum bergas itu mempunyai gelembung udara sejak beristeri dua. gemerlap sinambung . diperlihatkan Imbuhan Kata Adjektif Kata adjektif menerima tiga jenis imbuhan ...di. dipersembahkan. ketimuran pemikirannya padat dengan aspirasi kemelayuan..kan di-.. teR- teter- teramai. usaha beliau dalam perniagaan -el- -el- gelembung.

merupakan kesinambungan bakat neneknya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful