Pengimbuhan

Proses pengimbuhan ialah proses merangkaikan imbuhan kepada kada dasar untuk menerbitkan perkataan yang berlainan makna serta fungsi nahunya. Dalam bahasa Melayu, imbuhan terdiri daripada morfem terikat yang dirangkaikan kepada kata dasar. Imbuhan tergolong dala empat jenis, iaitu awalan, akhiran, apitan dan sisipan.

Imbuhan Kata Nama Kata nama menerima keempat-empat jenis imbuhan - awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Contoh imbuhan pada awalan ayat Awalan keke Varian Contoh perkataan kerabat, ketladak, kekasih contoh penggunaan Kerabat diraja itu makan di warung sahaja.

maksud awalan ke- menjadi penanda orang atau benda dengan memberi tumpuan kepada maksud yang terkandung dalam kata dasar. Kata nama yang diterbitkan mungkin konkrit atau bastrak peNpepewangi, peragut, pesalah pemfatwa, pemproses, pemberontak pensyarah, penswastaan, penagih, pendapat pengkritik, pengamal, pengkhianat, pengacau, pengaudit, penghantar, pengasuh Orang ramai membelasah peragut rantai itu sehingga pengsan. Mesin pemproses sawit itu mahal harganya. Pensyarah itu keletihan kerana menyampaikan lima kuliah sehari Pengacau itu menggangu pengasuh kanak-kanak setiap hari.

pem-

pen-

peng-

penge-

pengecualian, Pengebom berani mati pengeluar, pengesan, itu terkorban akibat pengebom perbuatan sendiri pelabur, pelajar, pelayar, pelampau, pelakon Pelabur diingatkan supaya menyemak nombor kad

pel-

peR- per pertapa juru- juru- Semua tugas diserahkan kepada jurutaip. Pengunaan ekabahasa ekabahasa.pengenalan sebelum mengisi borang. olahragawati pakaian. budiman -wan (perkara yang dirujuk adalah ahli dalam olahragawan. kudapan. dwi-(menunjukkan bilangan dua bagi kata dasar) eka-(menunjukkan bilangan satu. prakemerdekaan swalayan. jurutaip. dalam dwibahasa iaitu dwiedaran Tamil dan Inggeris. dwifungsi. ekakaum. latihan.samada orang atau benda. sehingga jurubahasa akhirnya dia meletakkan jawatan. senaman. swakarya swa- Contoh imbuhan pada akhiran ayat Akhiran -man (menunjukkan sifat perkara . belum tentu ekafungsi menjamin perpaduan negara Pengajian pascasiswazah merujuk kepada bidang-bidang sarjana dan kedoktoran. Ahli arekologi itu menggali tulangtemulang manusia prasejarah. usahawan bidangnya) -wati (menunjukkan wanita yang ahll dalam bidangnya) -an pragawati. Pelanggan mengambil sendiri makanan di restoran swalayan itu. jururunding. kadangkala dirujuk juga adi-) dwi- eka- pasca-(dirujuk kepada pasca`selepas') pascasiswazah pra-(menunjukkan makna `sebelum') swa-menunjukkan maksud `sendiri') pra- prasejarah.yang dirujuk) contoh perkataan seniman. Majalah itu diterbitkan dwibahasa. jualan . kenalan. swamodal. Pertapa itu menghabiskan masa enam purnama untuk menghabiskan zikirnya.

dibaca . berziarah melawat... mengelupur. serabut kemuning. mengesahkan dipukul. pelancongan.an pe. kelengkeng. akhiran dan apitan. mengetin. pekarangan... menggali.. peperangan penyusunan. menghabiskan mengebom. kelabut keruping. kemelut Imbuhan kata kerja Menerima tiga jenis imbuhan awalan.. menyelerakkan Contoh imbuhan pada awalan Akhiran beRbebelbermeN mememmengmengedidivarian contoh perkataan bekerja belajar berkawal. memproses mengelak. seruling. kemuncup. kesenangan peranan. Sisipan dengan sendirinya tidak membentuk kata kerja tetapi kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat menjadi kata kerja dengan imbuhan kata kerja seperti berikut: gemerlap -------> bergemerlap selereak----------> berselerak.an peN..an contoh perkataan kezaliman. pesisiran. berhasrat. pengurangan Contoh imbuhan sisipan pada ayat sisipan -el-er-emcontoh perkataan telunjuk. merasa memberi.Contoh imbuhan pada apitan ayat Apitan ke.

mengkanunkan mengeposkan.. terombak terminum. mempersendakan kecurian. mempelopori menjalani. mempastikan. memfatwakan mendirikan....-kan meN.kan ber. berdampingan beratapan. melindungi.an beR.......-kan menge..menggantikan.. merundingkan. tercarut Merumuskan akhiran yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya.i memper.-kan ke-. mengekori. akhiran -kan -i contoh perkataan buatkan. mensyukuri mengairi......-an di-.kan ke... dikasihi. ramaikan. kesiangan diragui. berbantalkan memasukkan. terpisah...i me. turuti...an be-....-1 mempeR-.. selesaikan jauhi..-i varian contoh perkataan beranggapan...i men--. mengesahkan meracuni. mengetinkan. meyakini membeloti...-kan ber-..-kan me-... kemalangan...-kan mem-. terasuk..i mem-.. berantaikan bertajukkan.-kan meng.. memperdalam diperbaharui terasa.-kan menN. berebutan berumahkan... memperluas. menggarami memperhambakan.. dirindui . meyakinkan memberikan.. menghadiri.-i meng-. memperhamba. menzahirkan mengambilkan.mempeRdipeRteR- memperdiperteter- memperbaharu.-kan men-.. menjadikan...an di. masuki contoh imbuhan apitan yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya Imbuhan beR. amalkan.an be.

. sehebat Apitan se- se- ke. ``Kaulah yang terbaik bagi diriku. fikirannya amat serabut. terindah seindah.. teR- teter- teramai. gemerlap sinambung . serabut gemilang.-kan dipulangkan. dan sisipan. tersohor. Sisipan Minum bergas itu mempunyai gelembung udara sejak beristeri dua. sebesar.-kan diper-... Kata adjektif tidak menerima akhiran Amati contoh-contoh berikut: imbuhan varian contoh perkataan Awalan contoh penggunaan Pesta jualan itu mencatat kedatangan pelanggan teramai pada tahun ini... terendah terbaik. usaha beliau dalam perniagaan -el- -el- gelembung. Minyak wangi palsu itu semerbak baunya. Persembahan pentas kumpulan rock itu sehebat artis-arti rock dari luar negara.awalan...-an Walaupun cara beliau berpakaian agak kemelayuan.'' katanya. tetapi kebaratan.di.kan di-.kan dipeR.. kebaratan.. diperlihatkan Imbuhan Kata Adjektif Kata adjektif menerima tiga jenis imbuhan .. dibenarkan diperkenankan. seganas.an ke-.. teruncing. dipersembahkan. apitan. selerak -er-em-in- -er-em-in- gerigi. ketimuran pemikirannya padat dengan aspirasi kemelayuan. semerbak..

merupakan kesinambungan bakat neneknya. .