Pengimbuhan

Proses pengimbuhan ialah proses merangkaikan imbuhan kepada kada dasar untuk menerbitkan perkataan yang berlainan makna serta fungsi nahunya. Dalam bahasa Melayu, imbuhan terdiri daripada morfem terikat yang dirangkaikan kepada kata dasar. Imbuhan tergolong dala empat jenis, iaitu awalan, akhiran, apitan dan sisipan.

Imbuhan Kata Nama Kata nama menerima keempat-empat jenis imbuhan - awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Contoh imbuhan pada awalan ayat Awalan keke Varian Contoh perkataan kerabat, ketladak, kekasih contoh penggunaan Kerabat diraja itu makan di warung sahaja.

maksud awalan ke- menjadi penanda orang atau benda dengan memberi tumpuan kepada maksud yang terkandung dalam kata dasar. Kata nama yang diterbitkan mungkin konkrit atau bastrak peNpepewangi, peragut, pesalah pemfatwa, pemproses, pemberontak pensyarah, penswastaan, penagih, pendapat pengkritik, pengamal, pengkhianat, pengacau, pengaudit, penghantar, pengasuh Orang ramai membelasah peragut rantai itu sehingga pengsan. Mesin pemproses sawit itu mahal harganya. Pensyarah itu keletihan kerana menyampaikan lima kuliah sehari Pengacau itu menggangu pengasuh kanak-kanak setiap hari.

pem-

pen-

peng-

penge-

pengecualian, Pengebom berani mati pengeluar, pengesan, itu terkorban akibat pengebom perbuatan sendiri pelabur, pelajar, pelayar, pelampau, pelakon Pelabur diingatkan supaya menyemak nombor kad

pel-

Pelanggan mengambil sendiri makanan di restoran swalayan itu. Pengunaan ekabahasa ekabahasa. latihan.samada orang atau benda. kenalan. dwifungsi. swakarya swa- Contoh imbuhan pada akhiran ayat Akhiran -man (menunjukkan sifat perkara . kudapan. dwi-(menunjukkan bilangan dua bagi kata dasar) eka-(menunjukkan bilangan satu. dalam dwibahasa iaitu dwiedaran Tamil dan Inggeris. kadangkala dirujuk juga adi-) dwi- eka- pasca-(dirujuk kepada pasca`selepas') pascasiswazah pra-(menunjukkan makna `sebelum') swa-menunjukkan maksud `sendiri') pra- prasejarah. jualan . senaman. peR- per pertapa juru- juru- Semua tugas diserahkan kepada jurutaip. Pertapa itu menghabiskan masa enam purnama untuk menghabiskan zikirnya. belum tentu ekafungsi menjamin perpaduan negara Pengajian pascasiswazah merujuk kepada bidang-bidang sarjana dan kedoktoran.yang dirujuk) contoh perkataan seniman. olahragawati pakaian. jururunding. ekakaum. prakemerdekaan swalayan. swamodal. jurutaip. usahawan bidangnya) -wati (menunjukkan wanita yang ahll dalam bidangnya) -an pragawati. sehingga jurubahasa akhirnya dia meletakkan jawatan. Ahli arekologi itu menggali tulangtemulang manusia prasejarah.pengenalan sebelum mengisi borang. Majalah itu diterbitkan dwibahasa. budiman -wan (perkara yang dirujuk adalah ahli dalam olahragawan.

seruling. kemelut Imbuhan kata kerja Menerima tiga jenis imbuhan awalan.an pe. berziarah melawat. merasa memberi.. memproses mengelak.. mengelupur. pesisiran. pelancongan. serabut kemuning. peperangan penyusunan. Sisipan dengan sendirinya tidak membentuk kata kerja tetapi kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat menjadi kata kerja dengan imbuhan kata kerja seperti berikut: gemerlap -------> bergemerlap selereak----------> berselerak.. dibaca . mengetin.Contoh imbuhan pada apitan ayat Apitan ke. menghabiskan mengebom. kelabut keruping.an peN.. kesenangan peranan.. menyelerakkan Contoh imbuhan pada awalan Akhiran beRbebelbermeN mememmengmengedidivarian contoh perkataan bekerja belajar berkawal. mengesahkan dipukul.an contoh perkataan kezaliman. berhasrat.. akhiran dan apitan.. kemuncup. menggali. pengurangan Contoh imbuhan sisipan pada ayat sisipan -el-er-emcontoh perkataan telunjuk. kelengkeng. pekarangan.

. dikasihi. meyakini membeloti... memperhamba. selesaikan jauhi. berantaikan bertajukkan..an be.. menzahirkan mengambilkan. memperluas.-kan meng.kan ke.-kan menN.. masuki contoh imbuhan apitan yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya Imbuhan beR.... merundingkan.. mengkanunkan mengeposkan....-kan mem-..-i meng-. kemalangan. ramaikan. berdampingan beratapan. mempelopori menjalani.. memfatwakan mendirikan..i men--.-an di-. berbantalkan memasukkan... kesiangan diragui.-kan menge..an be-.mempeRdipeRteR- memperdiperteter- memperbaharu.an di. terasuk. memperdalam diperbaharui terasa. turuti. mengesahkan meracuni..i mem-.-1 mempeR-.... meyakinkan memberikan.-kan ke-... amalkan..kan ber.. berebutan berumahkan.. tercarut Merumuskan akhiran yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya.-kan me-.an beR.. melindungi. mempastikan..i memper... mengetinkan... dirindui . terombak terminum. mempersendakan kecurian.-kan meN. terpisah.. menggarami memperhambakan. menghadiri. mensyukuri mengairi..-i varian contoh perkataan beranggapan.. akhiran -kan -i contoh perkataan buatkan.-kan ber-.menggantikan..i me......... menjadikan. mengekori.-kan men-..

. tersohor. apitan.'' katanya. teR- teter- teramai. gemerlap sinambung .kan dipeR..-kan diper-. Kata adjektif tidak menerima akhiran Amati contoh-contoh berikut: imbuhan varian contoh perkataan Awalan contoh penggunaan Pesta jualan itu mencatat kedatangan pelanggan teramai pada tahun ini..-kan dipulangkan.kan di-. diperlihatkan Imbuhan Kata Adjektif Kata adjektif menerima tiga jenis imbuhan . dan sisipan.. usaha beliau dalam perniagaan -el- -el- gelembung. sebesar.an ke-. selerak -er-em-in- -er-em-in- gerigi.-an Walaupun cara beliau berpakaian agak kemelayuan.. teruncing. terindah seindah. ``Kaulah yang terbaik bagi diriku. Sisipan Minum bergas itu mempunyai gelembung udara sejak beristeri dua. fikirannya amat serabut. tetapi kebaratan.di.. sehebat Apitan se- se- ke.awalan... Persembahan pentas kumpulan rock itu sehebat artis-arti rock dari luar negara. terendah terbaik. serabut gemilang.. dipersembahkan. dibenarkan diperkenankan. kebaratan. semerbak. ketimuran pemikirannya padat dengan aspirasi kemelayuan.. seganas... Minyak wangi palsu itu semerbak baunya..

.merupakan kesinambungan bakat neneknya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful