Pengimbuhan

Proses pengimbuhan ialah proses merangkaikan imbuhan kepada kada dasar untuk menerbitkan perkataan yang berlainan makna serta fungsi nahunya. Dalam bahasa Melayu, imbuhan terdiri daripada morfem terikat yang dirangkaikan kepada kata dasar. Imbuhan tergolong dala empat jenis, iaitu awalan, akhiran, apitan dan sisipan.

Imbuhan Kata Nama Kata nama menerima keempat-empat jenis imbuhan - awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Contoh imbuhan pada awalan ayat Awalan keke Varian Contoh perkataan kerabat, ketladak, kekasih contoh penggunaan Kerabat diraja itu makan di warung sahaja.

maksud awalan ke- menjadi penanda orang atau benda dengan memberi tumpuan kepada maksud yang terkandung dalam kata dasar. Kata nama yang diterbitkan mungkin konkrit atau bastrak peNpepewangi, peragut, pesalah pemfatwa, pemproses, pemberontak pensyarah, penswastaan, penagih, pendapat pengkritik, pengamal, pengkhianat, pengacau, pengaudit, penghantar, pengasuh Orang ramai membelasah peragut rantai itu sehingga pengsan. Mesin pemproses sawit itu mahal harganya. Pensyarah itu keletihan kerana menyampaikan lima kuliah sehari Pengacau itu menggangu pengasuh kanak-kanak setiap hari.

pem-

pen-

peng-

penge-

pengecualian, Pengebom berani mati pengeluar, pengesan, itu terkorban akibat pengebom perbuatan sendiri pelabur, pelajar, pelayar, pelampau, pelakon Pelabur diingatkan supaya menyemak nombor kad

pel-

ekakaum. jurutaip. latihan. jururunding. Pelanggan mengambil sendiri makanan di restoran swalayan itu. kudapan.yang dirujuk) contoh perkataan seniman. dalam dwibahasa iaitu dwiedaran Tamil dan Inggeris. usahawan bidangnya) -wati (menunjukkan wanita yang ahll dalam bidangnya) -an pragawati. Majalah itu diterbitkan dwibahasa. peR- per pertapa juru- juru- Semua tugas diserahkan kepada jurutaip.samada orang atau benda. swamodal. dwifungsi. Pertapa itu menghabiskan masa enam purnama untuk menghabiskan zikirnya. sehingga jurubahasa akhirnya dia meletakkan jawatan. kenalan. prakemerdekaan swalayan. Ahli arekologi itu menggali tulangtemulang manusia prasejarah. budiman -wan (perkara yang dirujuk adalah ahli dalam olahragawan. dwi-(menunjukkan bilangan dua bagi kata dasar) eka-(menunjukkan bilangan satu. kadangkala dirujuk juga adi-) dwi- eka- pasca-(dirujuk kepada pasca`selepas') pascasiswazah pra-(menunjukkan makna `sebelum') swa-menunjukkan maksud `sendiri') pra- prasejarah. swakarya swa- Contoh imbuhan pada akhiran ayat Akhiran -man (menunjukkan sifat perkara .pengenalan sebelum mengisi borang. Pengunaan ekabahasa ekabahasa. olahragawati pakaian. jualan . belum tentu ekafungsi menjamin perpaduan negara Pengajian pascasiswazah merujuk kepada bidang-bidang sarjana dan kedoktoran. senaman.

pengurangan Contoh imbuhan sisipan pada ayat sisipan -el-er-emcontoh perkataan telunjuk. peperangan penyusunan. pekarangan.an contoh perkataan kezaliman.Contoh imbuhan pada apitan ayat Apitan ke. dibaca .an peN. mengesahkan dipukul...an pe. menggali. Sisipan dengan sendirinya tidak membentuk kata kerja tetapi kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat menjadi kata kerja dengan imbuhan kata kerja seperti berikut: gemerlap -------> bergemerlap selereak----------> berselerak. pelancongan.. akhiran dan apitan. serabut kemuning. kelengkeng. mengetin... berhasrat. mengelupur. kesenangan peranan. kemelut Imbuhan kata kerja Menerima tiga jenis imbuhan awalan.. menyelerakkan Contoh imbuhan pada awalan Akhiran beRbebelbermeN mememmengmengedidivarian contoh perkataan bekerja belajar berkawal.. seruling. merasa memberi. memproses mengelak. kemuncup. kelabut keruping. menghabiskan mengebom. berziarah melawat. pesisiran.

....-kan menN.-kan ber-.... memperdalam diperbaharui terasa. menjadikan.kan ber. selesaikan jauhi.an beR..... amalkan. memperluas....i mem-. dirindui .-i meng-. terasuk....menggantikan. mengekori.-1 mempeR-. meyakinkan memberikan..an di. masuki contoh imbuhan apitan yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya Imbuhan beR... menggarami memperhambakan.. melindungi...-an di-.i me...-kan ke-.. turuti. memfatwakan mendirikan. terpisah.-kan mem-.. mempersendakan kecurian.an be-... mempelopori menjalani. mensyukuri mengairi. mengkanunkan mengeposkan. menzahirkan mengambilkan. ramaikan.-i varian contoh perkataan beranggapan... kesiangan diragui. mempastikan. memperhamba. kemalangan. terombak terminum.. meyakini membeloti.-kan men-.. akhiran -kan -i contoh perkataan buatkan.....-kan meng. berdampingan beratapan. berbantalkan memasukkan. tercarut Merumuskan akhiran yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya. mengesahkan meracuni.i men--...mempeRdipeRteR- memperdiperteter- memperbaharu..-kan menge. menghadiri... merundingkan. mengetinkan. berantaikan bertajukkan.an be.-kan me-. berebutan berumahkan..i memper. dikasihi...-kan meN...kan ke.

Persembahan pentas kumpulan rock itu sehebat artis-arti rock dari luar negara.di...awalan. serabut gemilang. semerbak. terindah seindah. apitan. selerak -er-em-in- -er-em-in- gerigi... tetapi kebaratan. dibenarkan diperkenankan.an ke-.. dipersembahkan.kan dipeR.. Minyak wangi palsu itu semerbak baunya. sebesar.. kebaratan. ``Kaulah yang terbaik bagi diriku. diperlihatkan Imbuhan Kata Adjektif Kata adjektif menerima tiga jenis imbuhan .-an Walaupun cara beliau berpakaian agak kemelayuan. sehebat Apitan se- se- ke. teR- teter- teramai. Sisipan Minum bergas itu mempunyai gelembung udara sejak beristeri dua. Kata adjektif tidak menerima akhiran Amati contoh-contoh berikut: imbuhan varian contoh perkataan Awalan contoh penggunaan Pesta jualan itu mencatat kedatangan pelanggan teramai pada tahun ini. teruncing.-kan diper-. usaha beliau dalam perniagaan -el- -el- gelembung.. ketimuran pemikirannya padat dengan aspirasi kemelayuan.. seganas.-kan dipulangkan.'' katanya.. dan sisipan...kan di-. fikirannya amat serabut. tersohor. gemerlap sinambung .. terendah terbaik.

merupakan kesinambungan bakat neneknya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful