Pengenalan Kerja kursus ini bertujuan mengkaji Model Bunker & Thorpe yang terkenal dengan TGfU (Teaching Games

for Understanding) .Model ini sesuai digunakan dalam pendidikan jasmani di peringkat sekolah rendah dan menegah.Dalam kajian ini, ia akan menyentuh tentang beberapa aspek yang diutamakan oleh Bunker & Thorpe ,kebaikan dan keburukan serta impaknya model ini diaplikasikan dalam pengajaran pendidikan jasmani. Selain itu, kerja kursus ini juga akan mengkaji secara mendalam tentang faktor-faktor atau sebabnya Bunker & Thorpe secara menyeluruh. mengkaji TGfU .Begitu juga kategori permainan akan disertakan supaya model Bunker & Thorpe dapat dilihat

1

Komunikasi dan interaksi sesama murid. Matlamat utama TGfU adalah untuk memperkembangkan kemahiran seseorang pelajar dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam sesuatu permainan yang dijalankan. Penguasaan kemahiran melalui permainan yang menyeronokkan. Ia bertujuan untuk memperbaiki model kurikulum bagi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani yang sedia ada. Berdasarkan model ini juga. Menurut falsafah TGfU. Menurut Bunker dan Thorpe .motivasi .iaitu: • • • Pemahaman yang menyeluruh pada setiap permainan Meningkatkan tahap aktiviti fizikal Menjadikan kelas pendidikan jasmani sebagai tempat yang sesuai untuk persaingan . Fokus utama model ini ialah: • • • • Permainan kecil sebagai alat pengajaran dan pembelajaran. malah seseorang pelajar tersebut haruslah mengetahui bagaimana untuk membuat keputusan yang sesuai ketika permainan dijalankan.Model Bunker & Thorpe Model ini diperkenalkan oleh James Thorpe.(1882) kepada pelajar-pelajar di sekolah rendah dan menegah . Mengubahsuai permainan mengikut tahap murid. • 2 .serta bersuka ria Berdasarkan TGfU kaedah ini digunakan secara meluas dalam kejurulatihan dan pendidikan jasmani sehingga sekarang.TGfU merupakan salah satu model pendidikan yang menekankan 3 aspek utama . pelajar bukan sahaja perlu mengetahui bagaimana cara untuk menjayakan sesuatu permainan tersebut. Menarik minat pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran PJK. ia menggalakkan pelajar supaya melibatkan diri dalam pelbagai jenis permaianan Penggunaan model ini memberi impak yang positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah.

Kanak-kanak dapat menerokai permainan ubahsuai peringkat demi peringkat. Model ini mempunyai beberapa kebaikan dan keburukan. Lebih sistematik daripada kaedah pengajaran yang sedia ada. iaitu: Kebaikan • Memberi peluang kepada kanak-kanak meneroka permainan yang telah diubahsuai berdasarkan umur dan tahap pengetahuan mereka. Kaedah pengajaran ini merangkumi semua aspek yang perlu diterapkan kepada kanak-kanak dalam sesuatu permainan.Bunker dan Thorpe mempertikaikan pengajaran yang sedia ada iaitu murid diberi pendedahan tentang teknik dan kemahiran sebelum diperkenalkan kepada permainan sebenar. 3 . • • • Keburukan • • Pengubahsuaian permainan mungkin akan mengubah sifat asal sesuatu permainan itu. Peralatan yang digunakan berkemungkinan tidak sesuai untuk permainan.

v. menurut falsafah TGfU. model TGfU juga menggalakkan pelajar untuk melibatkan diri dalam pelbagai permainan. Selain itu . Oleh itu . Di samping itu . model TGfU dapat digunakan secara meluas dalam kejurulatihan dan pendidikan jasmani sehingga masa kini. TGfU dapat menjadikan kelas pendidikan jasmani sebagai tempat yang sesuai untuk persaingan . TGfU dapat meningkatkan tahap aktiviti fizikal dengan lebih berkesan. Pencapaian dalam permainan adalah sikit dan kurang memuaskan Kekurangan pengetahuan tentang permainan Lemah dalam kemahiran asas dan kurang berupaya dalam membuat keputusan Terlalu mengharapkan jurulatih atau guru untuk membuat keputusan Kadar perkembangan dalam permainan adalah lambat dan tidak menonjolkan Matlamat utama TGfU adalah untuk memperkembangkan kemahiran seseorang pelajar dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.Teaching Games for Understanding (TGfU) Pendekatan TGfU yang diperkenalkan oleh Bunker dan Thorpe (1982) menfokuskan perbezaan terhadap pengajaran permainan daripada cara tradisional yang menekankan kepada technical-know-how kepada pendekatan pengajaran secara taktikal yang bercirikan kepada persoalan apa dan kenapa. iii. ii. iv. TGfU merupakan satu model pendidikan yang menekankan pemahaman yang menyeluruh pada setiap permainan. Selain itu . motivasi serta bersuka ria. 4 . Justeru . pelajar atau pemain bukan sahaja perlu tahu bagaimana untuk menjayakan sesuatu permainan tetapi adalah lebih penting untuk belajar membuat keputusan yang sesuai ketika permainan berjalan. Faktor-faktor Terdapat beberapa isu timbul di kalangan pelajar-pelajar Britain pada 1980-an yang mendorong Bunker and Thorpe untuk mengkaji TGfU : i.

C. iaitu sasaran. Permainan ini perlu mengumpul mata melalui larian yang selamat dan berjaya selepas pukulan dalam masa atau pusingan yang ditetapkan. Contohnya memanah . Memadang Perlawanan yang melibatkan dua pihak: pasukan striking dan pasukan fielding. Permainan ini perlu mengumpul mata melalui menghantar objek ke gelanggang pihak lawan dengan syarat objek tersebut tidak dapat dihantar balik dalam kawasan gelanggang. falsafah dan teori dalam TGfU masih diubahsuai dan diperkembang dari semasa ke semasa. guli . kriket . D. tennis . Menyerang Permainan yang melibatkan dua pasukan dan merupakan permainan strategi. baseball dan softball. Semua permainan dalam kategori ini mempunyai konsep dan berkongsi masalah taktikal yang perlu diselesaikan dan menggalakkan pemindahan pemahaman taktikal merentas permainan. memadang dan menyerang. Contohnya konda-kondi . Contohnya badminton . Sasaran Menempatkan objek pada sasaran atau mendekati sasaran untuk mendapat mata. Dalam jangka masa yang tertentu. bola tampar dan table tennis. boling padang . Webb and Pearson telah mengkategorikan permainan kepada empat kategori utama . Pada tahun 2004. TGfU adalah lebih pratikal dan mudah diaplikasikan dalam permainan bola. jaring dan dinding. Secara mendalam dan tepat. Jaring dan dinding Permainan dimainkan antara jaring atau atas dinding. masuk ke dalam kawasan 5 . golf dan archery.Selepas kajian Bunker dan Thorpe. B. Kategori Permainan A.

TGFU dapat melatih murid supaya menjadi lebih berkemahiran dalam setiap permainan sukan. Tujuan TGFU adalah meningkatkan kefahaman murid dalam Pendidikan Jasmani supaya dapat melahirkan murid yang aktif dan mahir dalam bidang sukan terutamanya permainan yang melibatkan kemahiran dan taktikal tertentu. Murid dapat dilatih dengan teknik yang betul melalui konsep TGFU. Model TGFU yang akan digunakan oleh para guru bagi mencapai tujuan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek Pendidikan Jasmani di sekolah. Teknik dan peraturan sesuatu permainan sukan akan didedahkan kepada murid secara amali dan teori supaya mencapai tahap kefahaman yang maksima. 6 . Setelah mereka menguasai kemahiran dengan sepenuhnya mereka akan diberi alat permainan yang digunakan dalam pertandingan yang sebenar. bola keranjang dan bola jarring.pihak lawan dan mengumpul mata. Contohnya bola sepak . Melalui kaedah TGfU dapat menambahkan ilmu kefahaman mengenai cara untuk menguasai sesuatu permainan contohnya bola baling. Setiap permainan dalam kategori yang tersebut mempunyai sifat dan peraturan yang mirip atau seiras. Pada mulanya guru akan menggunakan bahan yang lain untuk menggantikan alat permainan. Selain itu.

Semangat menggalakkan murid melibatkan diri dalam permainan dapat mendatangkan hasil pembelajaran yang berkesan.guru-guru pendidikan jasmani dapat mengajar murid dengan berkesan. bukan semua kategori melalui model ini.Guru-guru haruslah mengaplikasikan model tersebut kepada aktiviti –aktiviti pendidikan jasmani dengan bijaksana.Kesimpulan Model Bunker & Thorpe amat sesuai dalam pengajaran pendidikan jasmani di semua peringkat sekolah.Melalui model Bunker & Thorpe. 7 . permainan dapat diaplikasikan Akan tetapi .

scribd. Shabudin. Taman Ilmuku. F.html 2.blogspot. Retrieved from Scribd: http://www.com/doc/37389581/Model-Bunker-Thorpe 8 . Model Bunker & Thorpe. (2011.Bibliography 1. September 14). (2010. July 28).com/2011/07/nota-pjm-model-bunker-thorpe. Nuffnang. Retrieved from Blogspot: http://suriaangkasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful