Pengenalan Kerja kursus ini bertujuan mengkaji Model Bunker & Thorpe yang terkenal dengan TGfU (Teaching Games

for Understanding) .Model ini sesuai digunakan dalam pendidikan jasmani di peringkat sekolah rendah dan menegah.Dalam kajian ini, ia akan menyentuh tentang beberapa aspek yang diutamakan oleh Bunker & Thorpe ,kebaikan dan keburukan serta impaknya model ini diaplikasikan dalam pengajaran pendidikan jasmani. Selain itu, kerja kursus ini juga akan mengkaji secara mendalam tentang faktor-faktor atau sebabnya Bunker & Thorpe secara menyeluruh. mengkaji TGfU .Begitu juga kategori permainan akan disertakan supaya model Bunker & Thorpe dapat dilihat

1

pelajar bukan sahaja perlu mengetahui bagaimana cara untuk menjayakan sesuatu permainan tersebut. Fokus utama model ini ialah: • • • • Permainan kecil sebagai alat pengajaran dan pembelajaran. malah seseorang pelajar tersebut haruslah mengetahui bagaimana untuk membuat keputusan yang sesuai ketika permainan dijalankan. Menarik minat pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran PJK. Komunikasi dan interaksi sesama murid. Matlamat utama TGfU adalah untuk memperkembangkan kemahiran seseorang pelajar dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam sesuatu permainan yang dijalankan. Menurut Bunker dan Thorpe .motivasi . • 2 . Mengubahsuai permainan mengikut tahap murid. Berdasarkan model ini juga.(1882) kepada pelajar-pelajar di sekolah rendah dan menegah . Penguasaan kemahiran melalui permainan yang menyeronokkan.TGfU merupakan salah satu model pendidikan yang menekankan 3 aspek utama .iaitu: • • • Pemahaman yang menyeluruh pada setiap permainan Meningkatkan tahap aktiviti fizikal Menjadikan kelas pendidikan jasmani sebagai tempat yang sesuai untuk persaingan . ia menggalakkan pelajar supaya melibatkan diri dalam pelbagai jenis permaianan Penggunaan model ini memberi impak yang positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah. Menurut falsafah TGfU.Model Bunker & Thorpe Model ini diperkenalkan oleh James Thorpe.serta bersuka ria Berdasarkan TGfU kaedah ini digunakan secara meluas dalam kejurulatihan dan pendidikan jasmani sehingga sekarang. Ia bertujuan untuk memperbaiki model kurikulum bagi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani yang sedia ada.

Peralatan yang digunakan berkemungkinan tidak sesuai untuk permainan. Kanak-kanak dapat menerokai permainan ubahsuai peringkat demi peringkat. Kaedah pengajaran ini merangkumi semua aspek yang perlu diterapkan kepada kanak-kanak dalam sesuatu permainan. Lebih sistematik daripada kaedah pengajaran yang sedia ada. Model ini mempunyai beberapa kebaikan dan keburukan. iaitu: Kebaikan • Memberi peluang kepada kanak-kanak meneroka permainan yang telah diubahsuai berdasarkan umur dan tahap pengetahuan mereka. • • • Keburukan • • Pengubahsuaian permainan mungkin akan mengubah sifat asal sesuatu permainan itu.Bunker dan Thorpe mempertikaikan pengajaran yang sedia ada iaitu murid diberi pendedahan tentang teknik dan kemahiran sebelum diperkenalkan kepada permainan sebenar. 3 .

Teaching Games for Understanding (TGfU) Pendekatan TGfU yang diperkenalkan oleh Bunker dan Thorpe (1982) menfokuskan perbezaan terhadap pengajaran permainan daripada cara tradisional yang menekankan kepada technical-know-how kepada pendekatan pengajaran secara taktikal yang bercirikan kepada persoalan apa dan kenapa. Oleh itu . Selain itu . model TGfU dapat digunakan secara meluas dalam kejurulatihan dan pendidikan jasmani sehingga masa kini. ii. TGfU dapat meningkatkan tahap aktiviti fizikal dengan lebih berkesan. Selain itu . model TGfU juga menggalakkan pelajar untuk melibatkan diri dalam pelbagai permainan. pelajar atau pemain bukan sahaja perlu tahu bagaimana untuk menjayakan sesuatu permainan tetapi adalah lebih penting untuk belajar membuat keputusan yang sesuai ketika permainan berjalan. Di samping itu . iv. TGfU dapat menjadikan kelas pendidikan jasmani sebagai tempat yang sesuai untuk persaingan . Faktor-faktor Terdapat beberapa isu timbul di kalangan pelajar-pelajar Britain pada 1980-an yang mendorong Bunker and Thorpe untuk mengkaji TGfU : i. Justeru . 4 . motivasi serta bersuka ria. Pencapaian dalam permainan adalah sikit dan kurang memuaskan Kekurangan pengetahuan tentang permainan Lemah dalam kemahiran asas dan kurang berupaya dalam membuat keputusan Terlalu mengharapkan jurulatih atau guru untuk membuat keputusan Kadar perkembangan dalam permainan adalah lambat dan tidak menonjolkan Matlamat utama TGfU adalah untuk memperkembangkan kemahiran seseorang pelajar dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. v. iii. TGfU merupakan satu model pendidikan yang menekankan pemahaman yang menyeluruh pada setiap permainan. menurut falsafah TGfU.

B. Contohnya memanah . Dalam jangka masa yang tertentu. guli . masuk ke dalam kawasan 5 . kriket . Permainan ini perlu mengumpul mata melalui larian yang selamat dan berjaya selepas pukulan dalam masa atau pusingan yang ditetapkan. bola tampar dan table tennis. Contohnya konda-kondi . tennis . C. Permainan ini perlu mengumpul mata melalui menghantar objek ke gelanggang pihak lawan dengan syarat objek tersebut tidak dapat dihantar balik dalam kawasan gelanggang. baseball dan softball. Pada tahun 2004. Webb and Pearson telah mengkategorikan permainan kepada empat kategori utama . Menyerang Permainan yang melibatkan dua pasukan dan merupakan permainan strategi. boling padang . D. Secara mendalam dan tepat. Sasaran Menempatkan objek pada sasaran atau mendekati sasaran untuk mendapat mata. Semua permainan dalam kategori ini mempunyai konsep dan berkongsi masalah taktikal yang perlu diselesaikan dan menggalakkan pemindahan pemahaman taktikal merentas permainan. Contohnya badminton .Selepas kajian Bunker dan Thorpe. golf dan archery. Kategori Permainan A. TGfU adalah lebih pratikal dan mudah diaplikasikan dalam permainan bola. memadang dan menyerang. iaitu sasaran. Memadang Perlawanan yang melibatkan dua pihak: pasukan striking dan pasukan fielding. Jaring dan dinding Permainan dimainkan antara jaring atau atas dinding. falsafah dan teori dalam TGfU masih diubahsuai dan diperkembang dari semasa ke semasa. jaring dan dinding.

Melalui kaedah TGfU dapat menambahkan ilmu kefahaman mengenai cara untuk menguasai sesuatu permainan contohnya bola baling. Pada mulanya guru akan menggunakan bahan yang lain untuk menggantikan alat permainan. Contohnya bola sepak . TGFU dapat melatih murid supaya menjadi lebih berkemahiran dalam setiap permainan sukan. 6 . bola keranjang dan bola jarring. Tujuan TGFU adalah meningkatkan kefahaman murid dalam Pendidikan Jasmani supaya dapat melahirkan murid yang aktif dan mahir dalam bidang sukan terutamanya permainan yang melibatkan kemahiran dan taktikal tertentu. Setelah mereka menguasai kemahiran dengan sepenuhnya mereka akan diberi alat permainan yang digunakan dalam pertandingan yang sebenar. Selain itu. Setiap permainan dalam kategori yang tersebut mempunyai sifat dan peraturan yang mirip atau seiras. Model TGFU yang akan digunakan oleh para guru bagi mencapai tujuan mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran subjek Pendidikan Jasmani di sekolah. Murid dapat dilatih dengan teknik yang betul melalui konsep TGFU.pihak lawan dan mengumpul mata. Teknik dan peraturan sesuatu permainan sukan akan didedahkan kepada murid secara amali dan teori supaya mencapai tahap kefahaman yang maksima.

7 . Semangat menggalakkan murid melibatkan diri dalam permainan dapat mendatangkan hasil pembelajaran yang berkesan.Melalui model Bunker & Thorpe.guru-guru pendidikan jasmani dapat mengajar murid dengan berkesan. permainan dapat diaplikasikan Akan tetapi .Kesimpulan Model Bunker & Thorpe amat sesuai dalam pengajaran pendidikan jasmani di semua peringkat sekolah. bukan semua kategori melalui model ini.Guru-guru haruslah mengaplikasikan model tersebut kepada aktiviti –aktiviti pendidikan jasmani dengan bijaksana.

Shabudin.html 2. Model Bunker & Thorpe.com/2011/07/nota-pjm-model-bunker-thorpe. Retrieved from Scribd: http://www.scribd.Bibliography 1.com/doc/37389581/Model-Bunker-Thorpe 8 . July 28). Retrieved from Blogspot: http://suriaangkasa.blogspot. (2010. F. Nuffnang. (2011. September 14). Taman Ilmuku.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful