INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA – SK

KEMAHIRAN

Menulis

BAND

5

PERNYATAAN STANDARD

Memahami , menaakul dan memberikan
respons / menyampaikan sesuatu perkara
yang didengar –ditutur, dibaca dan
ditulis dalam pelbagai situasi dengan
betul dan tepat.

DESKRIPTOR

B5 DT1:
Menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan tepat.

EVIDENS

B5 DT1 E1
Menulis untuk menyampaikan maklumat
yang betul menggunakan ayat yang
santun

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan:
 Menyediakan lembaran kerja
LangkahPentaksiran :
 Murid menyebut perkataan yang
diberikan
 Murid member maksud perkataan
yang diberikan
 Murid menulis dialog berdasarkan
perkataan yang disediakan

.... PuanSally...........INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA – SK NAMA : . Baiklah.. ................ RUJUKAN : B5 DT1 E1 Standard Pembelajaran : 3.............. KELAS : ...6......1....................................... _________________________________ _________________________________ _ Baiklah.4 ARAHAN : Menulis dialog dengan menggunakan pilihan perkataan Sila atau Tolong berpandukan perkataan yang diberi...... siram _________________________________ _ cantas 2..... siram 1.... ibu.......1 Sisipan : 5... Tema Tajuk : PERTANIAN : Berkebun TARIKH : ....

. tabur 4.petik 1 3. ________________________________ ________________________________ ________________________________ Saya akan tabur baja itu pada setiap pokok. tanam __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ 2 Baiklah ayah. saya akan tanam pokok kacang ini. 5. _____________________________ _____________________________ ____________________________ Baik ayah saya akan petik petang nanti.

EVIDENS B5 DT1 E2 Membina dan menulis jawapan dengan ayat yang lengkap AKTIVITI PENTAKSIRAN Bahan:  Menyediakan lembaran kerja LangkahPentaksiran :  Murid melihat gambar tunggal.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA – SK KEMAHIRAN Menulis BAND 5 PERNYATAAN STANDARD Memahami .  Murid menulis jawapan ayat penyata dengan betul. .  Murid member maklumat tentang gambar yang dilihat. DESKRIPTOR B5 DT1: Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan tepat. menaakul dan memberikan respons / menyampaikan sesuatu perkara yang didengar –ditutur. dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat.

................ RUJUKAN : B5 DT1 E2 Standard Pembelajaran : 3..........3...............................3 Sisipan : 5....INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA – SK NAMA KELAS : ... Mengapakah taman bunga itu kotor? __________________________________________________________________ 2......... Apakah akan terjadi sekiranya taman ini tidak dijaga? _________________________________________________________________ 4........3.......... Tema Tajuk : ALAM SEKITAR : Taman Bunga TARIKH : .... : .......... 1..... Bagaimanakah cara kita menjaga taman bunga ini supaya bersih? _________________________________________________________________ ...2 ARAHAN : Lihatgambar yang diberikandanjawabsoalan di bawah..... Di manakah sampah perlu dibuang? _________________________________________________________________ 3......