INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA – SK

KEMAHIRAN

Menulis

BAND

5

PERNYATAAN STANDARD

Memahami , menaakul dan memberikan
respons / menyampaikan sesuatu perkara
yang didengar –ditutur, dibaca dan
ditulis dalam pelbagai situasi dengan
betul dan tepat.

DESKRIPTOR

B5 DT1:
Menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan tepat.

EVIDENS

B5 DT1 E1
Menulis untuk menyampaikan maklumat
yang betul menggunakan ayat yang
santun

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan:
 Menyediakan lembaran kerja
LangkahPentaksiran :
 Murid menyebut perkataan yang
diberikan
 Murid member maksud perkataan
yang diberikan
 Murid menulis dialog berdasarkan
perkataan yang disediakan

Baiklah.. RUJUKAN : B5 DT1 E1 Standard Pembelajaran : 3.......... siram 1............. KELAS : ........... ibu........................1 Sisipan : 5.... Tema Tajuk : PERTANIAN : Berkebun TARIKH : ...INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA – SK NAMA : ...... ................. _________________________________ _________________________________ _ Baiklah.. PuanSally.....6............ siram _________________________________ _ cantas 2.......1..4 ARAHAN : Menulis dialog dengan menggunakan pilihan perkataan Sila atau Tolong berpandukan perkataan yang diberi........

_____________________________ _____________________________ ____________________________ Baik ayah saya akan petik petang nanti. . tanam __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ 2 Baiklah ayah. tabur 4.petik 1 3. 5. ________________________________ ________________________________ ________________________________ Saya akan tabur baja itu pada setiap pokok. saya akan tanam pokok kacang ini.

INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA – SK KEMAHIRAN Menulis BAND 5 PERNYATAAN STANDARD Memahami . .  Murid menulis jawapan ayat penyata dengan betul. menaakul dan memberikan respons / menyampaikan sesuatu perkara yang didengar –ditutur.  Murid member maklumat tentang gambar yang dilihat. EVIDENS B5 DT1 E2 Membina dan menulis jawapan dengan ayat yang lengkap AKTIVITI PENTAKSIRAN Bahan:  Menyediakan lembaran kerja LangkahPentaksiran :  Murid melihat gambar tunggal. dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat. DESKRIPTOR B5 DT1: Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan tepat.

3..... Bagaimanakah cara kita menjaga taman bunga ini supaya bersih? _________________________________________________________________ .........................2 ARAHAN : Lihatgambar yang diberikandanjawabsoalan di bawah...... Tema Tajuk : ALAM SEKITAR : Taman Bunga TARIKH : .... Di manakah sampah perlu dibuang? _________________________________________________________________ 3................3 Sisipan : 5........ RUJUKAN : B5 DT1 E2 Standard Pembelajaran : 3........ 1..INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA – SK NAMA KELAS : ......... Apakah akan terjadi sekiranya taman ini tidak dijaga? _________________________________________________________________ 4.. : .........3.............. Mengapakah taman bunga itu kotor? __________________________________________________________________ 2................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful