INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI

BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA – SK

KEMAHIRAN

Menulis

BAND

5

PERNYATAAN STANDARD

Memahami , menaakul dan memberikan
respons / menyampaikan sesuatu perkara
yang didengar –ditutur, dibaca dan
ditulis dalam pelbagai situasi dengan
betul dan tepat.

DESKRIPTOR

B5 DT1:
Menyampaikan maklumat tentang
sesuatu perkara dengan tepat.

EVIDENS

B5 DT1 E1
Menulis untuk menyampaikan maklumat
yang betul menggunakan ayat yang
santun

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan:
 Menyediakan lembaran kerja
LangkahPentaksiran :
 Murid menyebut perkataan yang
diberikan
 Murid member maksud perkataan
yang diberikan
 Murid menulis dialog berdasarkan
perkataan yang disediakan

.......INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA – SK NAMA : .........1 Sisipan : 5. PuanSally......4 ARAHAN : Menulis dialog dengan menggunakan pilihan perkataan Sila atau Tolong berpandukan perkataan yang diberi.. siram 1.... .... Baiklah....1.........6....... siram _________________________________ _ cantas 2.. ibu. Tema Tajuk : PERTANIAN : Berkebun TARIKH : .......... RUJUKAN : B5 DT1 E1 Standard Pembelajaran : 3..... KELAS : ...................................................... _________________________________ _________________________________ _ Baiklah.

petik 1 3. _____________________________ _____________________________ ____________________________ Baik ayah saya akan petik petang nanti. ________________________________ ________________________________ ________________________________ Saya akan tabur baja itu pada setiap pokok. saya akan tanam pokok kacang ini. . tanam __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ 2 Baiklah ayah. 5. tabur 4.

dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA – SK KEMAHIRAN Menulis BAND 5 PERNYATAAN STANDARD Memahami .  Murid menulis jawapan ayat penyata dengan betul. menaakul dan memberikan respons / menyampaikan sesuatu perkara yang didengar –ditutur. EVIDENS B5 DT1 E2 Membina dan menulis jawapan dengan ayat yang lengkap AKTIVITI PENTAKSIRAN Bahan:  Menyediakan lembaran kerja LangkahPentaksiran :  Murid melihat gambar tunggal. . DESKRIPTOR B5 DT1: Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan tepat.  Murid member maklumat tentang gambar yang dilihat.

...3 Sisipan : 5.2 ARAHAN : Lihatgambar yang diberikandanjawabsoalan di bawah.... Mengapakah taman bunga itu kotor? __________________________________________________________________ 2.INSTRUMEN PENTAKSIRAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA TAHUN DUA – SK NAMA KELAS : .......................... 1..... Di manakah sampah perlu dibuang? _________________________________________________________________ 3............... RUJUKAN : B5 DT1 E2 Standard Pembelajaran : 3...........3........... Apakah akan terjadi sekiranya taman ini tidak dijaga? _________________________________________________________________ 4. Bagaimanakah cara kita menjaga taman bunga ini supaya bersih? _________________________________________________________________ ............. Tema Tajuk : ALAM SEKITAR : Taman Bunga TARIKH : .......... : .............3..........