TUGAS BAHASA JAWA KLIPING ALAT PERTANIAN TRADISIONAL DAN MODERN

NAMA

:

1. DAMAS PANDYA J. (02) 2. RIZKY DEWANDARU (21) 8F

KELAS

:

.

Bisa juga apabila dipesan. Garu .Sakmenika cangkul taksih dipunginakaken. Sekop Sepaden atau Sekop Spaden Sekop Spaden atau Sekop Sepaden yang kami miliki dibuat dengan 2 ukuran yaitu besar dan kecil. Sekop utawa Sekrop Sekop inggih menika piranti ingkang diginakaken kanggeh mbeta utawi nyekop wedi. Cangkul saged diginakaken kanggeh proses sak sampunipun ngeluku utawa digaru. Terbuat dari bahan plat besi tebal 2mm. piranti meniki ringan kaliyan saged didamel. Sakmenika sekop kadamel saking lempengan drum. ujung dari sekop disambung dengan plat baja.Cangkul utawi Pacul Cangkul utawi Pacul inggih menika salah satunggalipun piranti pertanian tradisional ingkang diginakaken kanggem proses ngeluku .

Ingkang.Bagi para petani yang mempunyai ternak sapi biasanya menggunakan alat ini untuk menguraikan kotoran sapi yang akan di jadikan sebagai pupuk. Pisau Parang atau Pisau Arit atau Pisau Bendo Parang menika gadhah 2 model. Ani – Ani . inggih menika model ingkang datar kaliyan model lengkung. kaliyan pegangan saking kayu. petani gadhah ternak.. Piranti linggis menika kadamel saking besi baja sakengga kiyat kanggeh nambang selo.Garuk inggih menika piranti ingkang diginakaken kanggih ngratakaken pupuk wonten sawah. Mata pisau kadamel saking plat baja. Lempak atau Lampak Lempak inggih menika piranti ingkang diginakaken among tani kanggeh adalah alat yang biasa digunakan petani untuk membuat garis-garis disawah sebelum sawah ditanami tanaman. Linggis Kaginaanipun piranti menika kanggih nyongel siti utawi selo. Parang menika damel saking pengrajin utawi pande besi.

Ani-ani utawi ketam menika pisau alit ingkang diagem kanggeh manen pantun.nanging proses ngganggeh ani – ani meniki nelasaken wedhal kathah. Nganggeh ani – ani gabah saged dipotong setunggal-tunggal. ugi mekaten bulir pantun ingkang ndherek dereng mateng mboten kathut kepotong . Keuntungan ngganggeh piranti meniki batang pantung mboten kathut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful