TUGAS BAHASA JAWA KLIPING ALAT PERTANIAN TRADISIONAL DAN MODERN

NAMA

:

1. DAMAS PANDYA J. (02) 2. RIZKY DEWANDARU (21) 8F

KELAS

:

.

Cangkul saged diginakaken kanggeh proses sak sampunipun ngeluku utawa digaru. Sekop utawa Sekrop Sekop inggih menika piranti ingkang diginakaken kanggeh mbeta utawi nyekop wedi. Terbuat dari bahan plat besi tebal 2mm.Sakmenika cangkul taksih dipunginakaken. Sekop Sepaden atau Sekop Spaden Sekop Spaden atau Sekop Sepaden yang kami miliki dibuat dengan 2 ukuran yaitu besar dan kecil. piranti meniki ringan kaliyan saged didamel.Cangkul utawi Pacul Cangkul utawi Pacul inggih menika salah satunggalipun piranti pertanian tradisional ingkang diginakaken kanggem proses ngeluku . Sakmenika sekop kadamel saking lempengan drum. ujung dari sekop disambung dengan plat baja. Bisa juga apabila dipesan. Garu .

Bagi para petani yang mempunyai ternak sapi biasanya menggunakan alat ini untuk menguraikan kotoran sapi yang akan di jadikan sebagai pupuk. inggih menika model ingkang datar kaliyan model lengkung.Garuk inggih menika piranti ingkang diginakaken kanggih ngratakaken pupuk wonten sawah. kaliyan pegangan saking kayu.. Piranti linggis menika kadamel saking besi baja sakengga kiyat kanggeh nambang selo. Lempak atau Lampak Lempak inggih menika piranti ingkang diginakaken among tani kanggeh adalah alat yang biasa digunakan petani untuk membuat garis-garis disawah sebelum sawah ditanami tanaman. Ani – Ani . Pisau Parang atau Pisau Arit atau Pisau Bendo Parang menika gadhah 2 model. petani gadhah ternak. Ingkang. Linggis Kaginaanipun piranti menika kanggih nyongel siti utawi selo. Parang menika damel saking pengrajin utawi pande besi. Mata pisau kadamel saking plat baja.

ugi mekaten bulir pantun ingkang ndherek dereng mateng mboten kathut kepotong . Keuntungan ngganggeh piranti meniki batang pantung mboten kathut.nanging proses ngganggeh ani – ani meniki nelasaken wedhal kathah. Nganggeh ani – ani gabah saged dipotong setunggal-tunggal.Ani-ani utawi ketam menika pisau alit ingkang diagem kanggeh manen pantun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful