TUGAS BAHASA JAWA KLIPING ALAT PERTANIAN TRADISIONAL DAN MODERN

NAMA

:

1. DAMAS PANDYA J. (02) 2. RIZKY DEWANDARU (21) 8F

KELAS

:

.

Bisa juga apabila dipesan. Cangkul saged diginakaken kanggeh proses sak sampunipun ngeluku utawa digaru.Cangkul utawi Pacul Cangkul utawi Pacul inggih menika salah satunggalipun piranti pertanian tradisional ingkang diginakaken kanggem proses ngeluku . Garu . ujung dari sekop disambung dengan plat baja. piranti meniki ringan kaliyan saged didamel. Sekop Sepaden atau Sekop Spaden Sekop Spaden atau Sekop Sepaden yang kami miliki dibuat dengan 2 ukuran yaitu besar dan kecil.Sakmenika cangkul taksih dipunginakaken. Terbuat dari bahan plat besi tebal 2mm. Sakmenika sekop kadamel saking lempengan drum. Sekop utawa Sekrop Sekop inggih menika piranti ingkang diginakaken kanggeh mbeta utawi nyekop wedi.

Ani – Ani . inggih menika model ingkang datar kaliyan model lengkung. Lempak atau Lampak Lempak inggih menika piranti ingkang diginakaken among tani kanggeh adalah alat yang biasa digunakan petani untuk membuat garis-garis disawah sebelum sawah ditanami tanaman.. Piranti linggis menika kadamel saking besi baja sakengga kiyat kanggeh nambang selo.Garuk inggih menika piranti ingkang diginakaken kanggih ngratakaken pupuk wonten sawah. kaliyan pegangan saking kayu. petani gadhah ternak. Mata pisau kadamel saking plat baja. Ingkang. Pisau Parang atau Pisau Arit atau Pisau Bendo Parang menika gadhah 2 model. Linggis Kaginaanipun piranti menika kanggih nyongel siti utawi selo.Bagi para petani yang mempunyai ternak sapi biasanya menggunakan alat ini untuk menguraikan kotoran sapi yang akan di jadikan sebagai pupuk. Parang menika damel saking pengrajin utawi pande besi.

Keuntungan ngganggeh piranti meniki batang pantung mboten kathut. ugi mekaten bulir pantun ingkang ndherek dereng mateng mboten kathut kepotong . Nganggeh ani – ani gabah saged dipotong setunggal-tunggal.Ani-ani utawi ketam menika pisau alit ingkang diagem kanggeh manen pantun.nanging proses ngganggeh ani – ani meniki nelasaken wedhal kathah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful