TUGAS BAHASA JAWA KLIPING ALAT PERTANIAN TRADISIONAL DAN MODERN

NAMA

:

1. DAMAS PANDYA J. (02) 2. RIZKY DEWANDARU (21) 8F

KELAS

:

.

Sekop utawa Sekrop Sekop inggih menika piranti ingkang diginakaken kanggeh mbeta utawi nyekop wedi. Terbuat dari bahan plat besi tebal 2mm. ujung dari sekop disambung dengan plat baja. Garu .Cangkul utawi Pacul Cangkul utawi Pacul inggih menika salah satunggalipun piranti pertanian tradisional ingkang diginakaken kanggem proses ngeluku . piranti meniki ringan kaliyan saged didamel. Bisa juga apabila dipesan. Cangkul saged diginakaken kanggeh proses sak sampunipun ngeluku utawa digaru.Sakmenika cangkul taksih dipunginakaken. Sakmenika sekop kadamel saking lempengan drum. Sekop Sepaden atau Sekop Spaden Sekop Spaden atau Sekop Sepaden yang kami miliki dibuat dengan 2 ukuran yaitu besar dan kecil.

Parang menika damel saking pengrajin utawi pande besi.Garuk inggih menika piranti ingkang diginakaken kanggih ngratakaken pupuk wonten sawah. inggih menika model ingkang datar kaliyan model lengkung. petani gadhah ternak. Pisau Parang atau Pisau Arit atau Pisau Bendo Parang menika gadhah 2 model. Ingkang. Piranti linggis menika kadamel saking besi baja sakengga kiyat kanggeh nambang selo. Linggis Kaginaanipun piranti menika kanggih nyongel siti utawi selo. Lempak atau Lampak Lempak inggih menika piranti ingkang diginakaken among tani kanggeh adalah alat yang biasa digunakan petani untuk membuat garis-garis disawah sebelum sawah ditanami tanaman.Bagi para petani yang mempunyai ternak sapi biasanya menggunakan alat ini untuk menguraikan kotoran sapi yang akan di jadikan sebagai pupuk.. Mata pisau kadamel saking plat baja. Ani – Ani . kaliyan pegangan saking kayu.

Ani-ani utawi ketam menika pisau alit ingkang diagem kanggeh manen pantun. ugi mekaten bulir pantun ingkang ndherek dereng mateng mboten kathut kepotong . Nganggeh ani – ani gabah saged dipotong setunggal-tunggal. Keuntungan ngganggeh piranti meniki batang pantung mboten kathut.nanging proses ngganggeh ani – ani meniki nelasaken wedhal kathah.