MOTOR ELEKTRIK 1 FASA

Electrical Department

1

Pengenalan kepada Prinsip,binaan, operasi dan pelbagai jenis motor fasa tunggal
 Secara

umumnya motor elektrik terbahagi kepada 2 jenis iaitu: i. Motor a.u satu fasa ii.Motor a.u tiga fasa.
Electrical Department 2

Motor aruhan fasa tunggal/ satu fasa
i. Motor aruhan fasa tunggal adalah dikendalikan dengan menggunakan bekalan voltan 240V. ii.Saiz motor ini adalah kecil serta penyelenggarannya rendah. iii.Lazimnya motor kuasa kuda motor ini dihadkan sehingga 8kW sahaja.

Electrical Department

3

Motor fasa tunggal / satu fasa terbahagi kepada 2 iaitu:
 Motor

komutator/Penukar tertib.  Motor aruhan.

Electrical Department

4

i.Motor komutator/Penukar tertib.
 Motor

ini mempunyai kilas yang tinggi pada kelajuan rendah.  Kelajuan motor ini boleh ditambah dengan mengurangkan bebannya tetapi ia boleh membahayakan.

Electrical Department

5

 Motor Tolakan ini terbahagi kepada 3 jenis iaitu: i.Motor Belitan Medan siri Arus ulang alik / Motor universal. a) Motor Pemula Aruhan tolakan. b) Motor Aruhan Tolakan. Motor Tolakan. Electrical Department 6 . iii. ii.

i.Motor Tolakan. Electrical Department 7 .  Stator motor ini dibelitkan dengan satu belitan satu fasa yang di sambung terus pada bekalan masukan.  Rotor motor ini adalah seakan-akan sama dengan angker yang sentiasa berlitar pintas.  Kadaran kuasa motor ini tidak melebihi 4kW.

belitan stator akan jadi seperti belitan primer pada pengubah kerana ia akan menghasilkan arus aruhan pada rotor secara aruhan saling .  Oleh kerana komutator berlitar pintas maka arus aruhan yang terhasil dan begitu kuat akan menghasilkan uratdaya di rotor.  Sekiranya pada masa itu berus karbon berada pada sudut tegak/mengufuk dengan medan stator maka motor tidak akan berputar kerana tiada berlaku pemotongan urat pada pengalir seterusnya tiada urat daya yang terhasil di rotor untuk bertindakbalas dengan medan di stator. Electrical Department 8 .KENDALIAN  Apabila bekalan 240V dibekalkan pada motor.

 Untuk menyongsangkan arah putarannya.  Seterusnya motor akan terus berputar hasil daripada tindakbalas yang berlaku. Electrical Department 9 .berus karbon hendaklah diletakkan berlawanan dengan keadaan asalnya. Oleh itu berus karbon perlu diletakkan di antara mengufuk dan menegak supaya berlaku tolakan urat daya di rotor dan urat daya di stator.

Electrical Department 10 .Gambarajah Litar Mudah Motor tolakan. Belitan stator Rotor Bekalan masuk Belitar pintas Berus karbon. LITAR MUDAH MOTOR TOLAKAN KEDUDUKAN BERUS KARBON DENGAN MEDAN STATOR. RAJAH 1.

ii. Electrical Department 11 .  Tujuan bar pengalir berlitar pintas adalah untuk mendapatkan kelajuan yang malar sama ada berbeban atau tidak.a)Motor Pemula AruhanTolakan.  Ia juga dapat mengurangkan penggunaan berus karbon.  Binaannya adalah sama seperti motor tolakan.  Bezanya adalah pada bahagian rotor iaitu ia dipasang dengan pengalir-pengalir yang berlitar pintas melalui berus karbon.

Kendalian motor. Ketika motor ini dihidupkan.      Kendalian motor ini adalah lebih kurang sama dengan motor tolakan. Motor ini juga boleh dihidupkan dengan sambungan terus daripada bekalan atau pemula rintangan yang dipasang sesiri dengannya. ia berfungsi sebagai motor tolakan. Ini telah menyebabkan litar pintas pada rotor telah dibuka. Electrical Department 12 . Selepas daya kilas permulaan yang tinggi kirakira 70% daripada kelajuan beban penuh . berus karbon akan diangkat dari penukar tertib dengan cara mekanisme emparan.

BELITAN STATOR BEKALAN MASUKAN SANGKAR TUPAI LITAR PINTAS BERUS KARBON DIANGKAT NAIK SETELAH MENCAPAI KELAJUAN 70% Rajah 2: Motor Pemula Aruhan Tolakan semasa mulamula dihidupkan Electrical Department 13 .Gambarajah Litar Motor Pemula Aruhan tolakan.

ii.  Bezanya Cuma. Electrical Department 14 .berus karbon tidak diangkat daripada komutator walaupun telah mencapai kelajuan kesegerakan.b)Motor AruhanTolakan  Binaan motor ini adalah sama dengan motor pemula aruhan tolakan.  Motor ini adalah lebih baik sewaktu permulaan dengan kelajuan tetap samada berbeban atau tidak.  Motor ini dianggap baik kerana kelajuannya hampir mencapai kelajuan kesegerakan.

 Ia dihidupkan secara terus kepada bekalan masuk atau pemula rintangan yang dipasang sesiri dengannya.  Untuk menukarkan arah putaran motor ialah dengan mengubah kedudukan berus karbon atau menggunakan belitan stator ber “tap” Electrical Department 15 . Motor ini adalah pembaharuan bagi motor pemula aruhan tolakan.

BELITAN STATOR SANGKAR TUPAI BEKALAN MASUKAN BERUS KARBON TIDAK DIANGKAT WALAUPUN MENCAPI 70 % KELAJUAN SEGERAKAN. Rajah 5: Motor Aruhan Tolakan setelah berputar Electrical Department 16 .Gambarajah Litar Motor Aruhan tolakan.

Motor Belitan Medan Siri Ulang alik / Motor Universal.  Jika bekalan masuk disongsangkan maka arah putaran motor tetap sama.  Motor ini dikenali juga sebagai motor universal. Electrical Department 17 .  Motor ini tidak boleh diputarkan tanpa beban kerana dikhuatiri apabila kelajuan makin bertambah belitan akan terbakar.iii.  Kelajuan motor ini akan bertambah apabila bebannya dikurangkan.

ix. pembersih vakum. iii. Mesin pembancuh v.satu belitan medan yang dikenali sebagai belitan neutral disambungkan dalam litar ini seperti dalam gambarajah.  Untuk memperbaiki ketukartertiban motor ini . Mesin jahit. kipas. Kegunaan motor ini biasanya digunakan di dalam peralatan-peralatan elektrik seperti: i. ii. Electrical Department 18 . Mesin gerudi.

KOMUTATOR & BERUS KARBON BELITAN MEDAN SIRI ANGKIR BELITAN NEUTRAL BEKALAN MASUKAN BEKALAN MASUKAN Rajah 5: Motor Belitan Medan Siri Arus Ulang-Alik Rajah 6: Motor Belitan Medan Siri Arus Ulang-Alik Dengan Belitan Neutral Electrical Department 19 .Gambarajah Litar Motor Belitan Medan Siri Arus Ulang -alik/ Universal.

Motor Aruhan.  Motor aruhan terdiri daripada stator yang berbelit dengan belitan satu fasa.  Rotor pada motor ini mempunyai bar-bar pengalir yang berlitar pintas secara pateri di kedua-dua hujungnya dan dikenali sebagai “ sangkar tupai” Electrical Department 20 .ii.

 Apabila bekalan satu fasa diberikan maka akan wujud medan magnet berputar di belitan stator.ia akan menghasilkan fasa yang berlainan dan menghasilkan medan magnet berputar di stator.  Dengan adanya belitan ini .Kendalian. Electrical Department 21 .  Oleh kerana daya kilas tidak wujud maka rotor tidak dapat digerakkan.  Untuk menggerakkan rotor maka satu belitan tambahan hendakalah disambungkan selari dengan belitan stator/utama.

 Putaran medan magnet ini akan menghasilkan kilas bagi menggerakkan rotor.Motor aruhan Kutub Telau/Fasa segerakan Electrical Department 22 . iii. Motor aruhan fasa belah.  Medan magnet di stator dan rotor akan saling bertindakbalas samada menarik bagi kutub yang berlainan dan menolak bagi kutub yang sama seterusnya akan memutarkan rotor.  Motor Aruhan terdiri daripada beberapa jenis seperti: i. ii. Motor aruhan jenis kapasitor.

 Oleh itu arus yang mengalir (Ip) dikatakan sefasa dengan voltan bekalan.Tetapi diameter belitan pemula adalah lebih kecil sedikit daripada belitan utama. Electrical Department 23 .i. Motor Aruhan Fasa Belah  Motor ini berfungsi dengan adanya bantuan belitan tambahan/belitan pemula yang dipasang selari dengan belitan utama.  Litar ini juga ditambah dengan cok atau rintangan bertujuan untuk menambah rintangan litar.  Bilangan belitan tambahan dan belitan utama adalah hampir sama.

      Manakala arus pada belitan utama (Iu) jauh terpisah jauh dari voltan sefasa. Penggunaan belitan ini akan diputuskan apabila mencapai kelajuan 75%-80% dengan menggunakan mekanisme emparan. Electrical Department 24 . Secara umumnya terdapat perbezaan kedua-dua fasa sebanyak 30%. Apabila kelajuan mencapai pada tahap tersebut ia hanya akan berputar dengan bantuan belitan utama sahaja. Oleh itu lah motor ini disebut motor fasa pisah/belah kerana wujudnya fasa arus yang terbelah dua. Belitan pemula/tambahan hanya digunakan semasa permulaan sahaja kerana ia akan terbakar jika digunakan berterusan.

Electrical Department 25 . iii. Motor ini mempunyai ciri-ciri motor belitan medan pirau kerana ia berputar pada kelajuan yang agak malar pada semua tahap beban. Pengilat logam. Pencanai.  Oleh itu motor ini amat sesuai untuk mesin yang melakukan kerja-kerja yang memerlukan kelajuan yang tetap seperti: i. Penyembur udara. gergaji bulat. ii. iv.

Gambarajah Binaan Motor Aruhan Fasa belah. BELITAN UTAMA SANGKAR TUPAI BELITAN UTAMA Electrical Department 26 ./pisah.

Litar Motor Aruhan Fasa Belah dengan rintangan BELITAN UTAMA I BELITAN TAMBAHAN Ip BEKALAN MASUKAN R SUIS EMPAR ROTOR Iu Electrical Department 27 .

V Ip Iu I Electrical Department 28 .Rajah Vektor bagi Motor Aruhan Fasa Pisah.

V Ip Iu Electrical Department 29 .Gambarajah Gelombang Arus Ip dan Iu bagi motor aruhan fasa pisah.

 Ini adalah kerana sifat kapasitor iaitu arus mendahului voltan.ii.  Apabila pisahan ini semakin besar maka pusingan medan magnet di stator semakin kuat dan daya kilaspada rotor semakin bertambah. Electrical Department 30 .Motor Aruhan Jenis Kapasitor  Daya kilas motor ini adalah sangat tinggi kerana sudut pisah antara arus belitan utama dan arus tambahan adalah kira-kira 80%.

Hasil tindakbalas medan magnet di belitan utama dan belitan tambahan akan menghasilkan gerakan putaran bagi rotor. Dengan ini litar tambahan akan terbuka. Apabila kelajuan rotor mencapai kelajuan 70%80% maka suis empar akan terbuka dengan proses mekanisme emparan.       Apabila motor diberikan bekalan. litar Department 31 .Kendalian. Ia gunakan bagi menghasilkan sudut fasa yang berbeza di antara Electricalutama dan litar tambahan. Belitan tambahan hanya digunakan semasa permulaan sahaja bagi mengelakkan ia terbakar.medan magnet akan wujud di belitan utama dan belitan tambahan berkapasitor.

Kapasitor yang dipasang siri dengan belitan tambahan adalah jenis kering kerana ia mempunyai nilai kapasitor yang tinggi pada ukuran kecil serta harganya murah. voltan yang merentangi pada kapasitor adalah tinggi daripada voltan bekalan. Kebiasaannya . Electrical Department 32 . Seperti contoh kapasitor 275V dipasang pada bekalan 230-250V. Kapasitor ini juga tahan untuk jangka masa pendek dan hanya digunakan pada kendalian arus ulang alik sahaja.     Tanpa perbezaan sudut fasa rotor tidak dapat digerakkan kerana motor satu fasa tidak dapat hidup dengan sendiri.

kegunaan biasa dan perdagangan.  Motor Aruhan jenis kapasitor terdiri daripada 3 jenis iaitu : a. Electrical Department 33 . Motor Pemula Dua kapasitor. b. c .Motor Pemula kapasitor Pergerakan aruhan. Motor Pemula Kapasitor Pergerakan kapasitor. Oleh itu motor ini biasanya digunakan pada sistem penyejukan.

     Motor ini sangat tinggi kerana sudut pisahan antara belitan utama dan belitan tambahan adalah tinggi iaitu 80%. Motor Pemula Kapasitor Pegerakan Aruhan.a. Apabila sudut pisahan ini samakin besar maka pusingan medan magnetnya semakin kuat dan kilas pemutar akan bertambah. Pemuat akan dipasang sesiri dengan belitan tambahan. Pemuat yang dipasang biasanya adalah jenis kering ( pemuat kertas )Department Electrical 34 . Sudut pisahan ini wujud kerana sifat pemuat yang akan menyebabkan arus mendahului voltan.

Motor ini biasanya digunakan untuk kerja-kerja yang memerlukan kilas permulaan yang tinggi iaitu kirakira 300% daripada kilas motor .u sahaja. Electrical Department 35 . Oleh itu sebab itulah ia sesuai bagi pemula motor ini.      Ini adalah kerana pemuat jenis ini mempunyai nilai pemuat yang tinggi pada ukuran dan harganya murah. Ia biasa digunakan pada sistem penyejukan .kipas tali sawat dan perdagangan. Pemuat yang dipasang pada hendaklah sesuai dengan voltan bekalan seperti contoh pemuat 275V dipasang pada voltan 200-250V. Pemuat ini tahan untuk jangka masa pendek dan hanya untuk kendalian bekalan a.

Ia akan menyebabkan litar tambahan akan terbuka dan motor akan bergerak dengan menggunakan litar utama sahaja. Apabila kelajuan motor mencapai 70%-80% kelajuan kesegerakan suis empar akan terbuka dengan mekanisme emparan. Jika suis tidak dibuka ia akan meyebabkan belitan tambahan akan terbakar. Electrical Department 36 .Kendalian.      Apabila bekalan diberikanmedan magnet akan wujud di belitan utama dan belitan tambahan ( stator ). Ia adalah kerana arus yang masuk ke litar adalah tinggi.

U KAPASITOR ROTOR Electrical Department 37 . SANGKAR TUPAI SUIS EMPAR BELITAN UTAMA BELITAN TAMBAHAN BEKALAN MASUKAN A.Litar Motor Pemula Kapasitor Pergerakan Aruhan.

Ip V I Iu Electrical Department 38 .Rajah Vektor Motor Pemula Kapasitor Pergerakan Aruhan.

Litar Motor Pemula Kapasitor Pergerakan Aruhan yang ber tap tengah pada belitan utama ROTOR BELITAN UTAMA KAPASITOR SUIS EMPAR Electrical Department 39 .

. Electrical Department 40 .  Tujuannya adalah untuk memperbaiki keupayaan beban lampau motor.  Kapasitor sentiasa berada dalam litar tambahan dari mula hidup hingga motor terus berputar.meninggikan kecekapan dan mempercepatkan putaran.memperbaiki faktor kuasa.  Bezanya.b.  Motor Pemula Kapasitor Pergerakan kapasitor Secara umumnya motor ini sama dengan motor Pemula Kapasitor pergerakan aruhan.motor ini disambung kekal ke belitan dan tiada suis empar iaitu tiada berlaku sebarang perubahan.

 Motor ini juga dikenali sebagai motor pergerakan kapasitor satu nilai dan selalu digunakan seperti : i. ii.Pam  Motor ini menggunakan penghidup talian terus dan penghidup rintangan jika saiz motor agak besar. Motor ini mepunyai daya kilas yang rendah iaitu diantara 50% -100% daripada daya kilas yang tercatat pada motor. Penyembur udara. Electrical Department 41 .

Litar Motor Pemula Kapasitor Pergerakan Kapasitor. KAPASITOR BEKALAN MASUKAN BELITAN UTAMA BELITAN TAMBAHAN Electrical Department 42 .

Ip V I Iu Electrical Department 43 .Rajah Vektor Motor Pemula Kapasitor Pergerakan Kapasitor.

Bezanya ia menggunakan dua kapasitor yang diselarikan dan dipasang sesiri dengan belitan tambahan. Satu daripada kapasitor tersebut akan dipasang sesiri dengan suis empar kerana ia akan terbuka apabila kelajuan mencapai 70%-80% daripada kelajuan kesegerakannya. Kedua-dua kapasitor ini adalah jenis elektrolit .      Binaan motor ini adalah sama dengan motor pemula kapasitor pergerakan kapasitor. Electrical Department 44 . Motor Pemula Dua Kapasitor.c. Tujuan kapasitor dipasang adalah untuk meninggikan faktor kuasa apabila beban yang tidak tetap disambungkan.

300F pada kendalian 110V.  Kapasitor yang digunakan bagi litar yang melakukan pergerakan terus menerus mempunyai nilai 3F-6F pada kendalian 330V. Tujuan kapasitor dipasang adalah untuk meninggikan faktor kuasa apabila beban yang tidak tetap disambungkan. Electrical Department 45 .  Kapasitor yang dipasang untuk litar permulaan mempunyai nilai yang tinggi iaitu 80F .

Litar Motor Pemula Dua Kapasitor. BELITAN TAMBAHAN I Ip BELITAN UTAMA Iu BEKALAN MASUKAN KAPASITOR 80-300μF SUIS EMPAR KAPASITOR 3-6μF Electrical Department 46 .

Rajah Vektor Motor Pemula Dua Kapasitor. Ip2 Ip Ip1 V I Iu Electrical Department 47 .

 Belitan utama juga dipasang pada setiap pasang kutub motor tersebut.iii.  Motor ini mempubyai kutub yang tertonjol pada stator dan terdapat dua belitan iaitu gelang telau dan belitan utama. Electrical Department 48 .  Ia bertujuan untuk menghasilkan daya kilas permulaan.  Gelang telau mempunyai rintangan rendah dan diselitkan pada setiap kutub stator.Motor satu fasa segerakan / kutub telau.

 Apabila bekalan arus masukan pada belitan utama dikurangkan arus teraruh pada motor juga akan berkurang sehingga tiada medan magnet wujud.Kendalian.  Ia juga akan menyebabkan arus aruhan pada gelang telau menyongsangkan arahnya dan berkeupayaan mengekalkan fluks magnet di dalam bahagian-bahagian kutub.  Apabila belitan utama di berikan bekalan. aruhan akan wujud pada belitan telau disebabkan proses aruhan saling dan menghasilkan medan magnet yang menentang arah asal magnet utama. Electrical Department 49 .

 Ini akan memberikan satu daya kilas permulaan untuk rotor berpusing dan motor akan terus berputar. Didapati medan magnet pada motor ini seolah-olah berpindah daripada kutub utama ke kutub telau. Electrical Department 50 .  Seterusnya berlaku perubahan pada medan magnet.

 Motor ini digunakan untuk membuat kerja-kerja yang memerlukan kuasa 25W ke bawah seperti: i.  Ia akan menggunakan sejenis mesin khas bagi menukarkan arah putarannya iaitu dua motor yang mempunyai dua rotor pada satu aci. iv. Alat perkam iii.  Yang mana setiap satu motor mempunyai statornya sendiri untuk pemusingan arah bertentangan. kipas kecil ii. Alat permainan kanak-kanak. jam dinding elektrik.  Motor ini tidak disongsangkan putarannya kerana ia berkait rapat dengan putaran dan pemasangan dalaman motor ini.Ciri-ciri. Electrical Department 51 .

iii. Tahan lasak  i. Keupayaan menampung beban yang rendah. iii. Keburukan i. Daya kilas permulaan yang rendah. ii.  Kebaikan. 52 Electrical Department . ii.Motor ini juga mempunyai kebaikan dan keburukannya. Kos yang tidak tinggi/murah. Kecekapan rendah iaitu 5%-35%. Binaannya ringkas.

ROTOR SANGKAR TUPAI BELITAN UTAMA GELANG TELAU BEKALAN MASUKAN KUTUB UTAMA Electrical Department 53 .Litar Motor Fasa segerakan / Kutub Telau.

BELITAN TELAU BELITAN UTAMA BEKALAN MASUKAN A.U Electrical Department Binaan motor Kutub Telau dengan mempunyai belitan pada gelung telau.Gambarajah Binaan Motor Kutub Telau/Fasa segerakan. 54 .

TAMAT TERIMA KASIH Electrical Department 55 .