NAMA

:

SAINS SUKAN

KERTAS / 2

Bahagian A ( 30 markah )
Jawab semua soalan dalam bahagian ini
1. (a) Nyatakan dua konsep asas kesukanan
2 markah
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(b) Nyatakan tiga cirin yang dapat membezakan dua konsep dalam (a) dia atas
Konsep :
Ciri :
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

3 markah

Konsep :
Ciri :
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

2. (a) Takrifkan komunikasi verbal dan komunikasi bukan verbal dengan memberikan satu contoh setiap
komunikasi
2 markah
kominikasi verbal:........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
kominikasi bukan verbak:.............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(b) Nyatakan tiga cara seorang pengurus sukan dapat menungkatkan keberkesanan kemahiran untuk
berkomunikasi dengan kakitangannya.
3 markah
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. (a) Bezakan sosialisasi ke dalam sukan dengan sosialisasi menerusi sukan
2 markah
sosialisasi kedalam sukan ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
sosialisasi menerusi sukan ..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(b) Bagaimanakah sosialisasi ke dalam sukan dapat menyumbang kearah perpaduan negara.
3 markah
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
4. Tiga jenis keagresifan dikenal pasti dalam sukan.
3 markah
(a) nyatakan satu ciri bagi setiap jenis keagresifan itu.
keagresifan ketara:................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
keagresifan instrumental:......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
keagresifan asertif:................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

............................................................................banyak berpeluh ...............5oc ............................................................................ ...(b) Perihalkan satu contoh situasi permainan yang dapat menjelaskan bagaimana keagresifan yang berlaku 6 markah keagresifan ketara:.......................................................... keagresifan asertif:........................................................................................................................................................................................................................................kulit kering dan basah ......... ............................................................................................................... ...................................... 2 markah (b) Nyatakan langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh atlet itu 4 markah .............................. ............................................................................................................................................ .................................................................. ..............................................pening kepala (a) Apakah masalah yang akan dihadapi oleh atlet itu jika ia berlatih dalam keadaan cuaca panas terik? ...................................................................................... 5..............................................................................................................................................................................................................................................suhu badan 38................................ keagresifan instrumental:.... Butiran kesihatan seorang atlet olahraga adalah seperti berikut : .................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10 markah 5. Nyatakan apa yang berlaku pada sistem fisiologi semasa senaman aerobik 10 markah 4. Teori pembelajaran Fitts dan Posner menyatakan bahawa pembelajaran berlakuk dalam tiga peringkat. Bincangkan kesan pengambilan jangka panjang anabolic steroid pada seorang atlet 10 markah . Perihalkan bagaimana proses teori gelonsiran felamin berlaku.Bahagian B ( 20 markah ) Jawab mana-mana dua soalan dalam bahagian ini 1. (a) Nyatakan ciri pengurusan autokratik (b) Perihalkan situasi seorang pengurus sukan harus bersifat autokratik 4 markah 6 markah 2. 10 markah 6. (a) nyatakan punca pemencilan diri 5 markah (b) perihalkan cara seorang jurulatih mengatasi masalah ini. Perihalkan ketiga-tiga peringkat itu. Pemencilan seorang atlet daripada pasukannya boleh menggugat kesepaduan pasukannya. 5 markah 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful