NAMA

:

SAINS SUKAN

KERTAS / 2

Bahagian A ( 30 markah )
Jawab semua soalan dalam bahagian ini
1. (a) Nyatakan dua konsep asas kesukanan
2 markah
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(b) Nyatakan tiga cirin yang dapat membezakan dua konsep dalam (a) dia atas
Konsep :
Ciri :
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

3 markah

Konsep :
Ciri :
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

2. (a) Takrifkan komunikasi verbal dan komunikasi bukan verbal dengan memberikan satu contoh setiap
komunikasi
2 markah
kominikasi verbal:........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
kominikasi bukan verbak:.............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(b) Nyatakan tiga cara seorang pengurus sukan dapat menungkatkan keberkesanan kemahiran untuk
berkomunikasi dengan kakitangannya.
3 markah
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. (a) Bezakan sosialisasi ke dalam sukan dengan sosialisasi menerusi sukan
2 markah
sosialisasi kedalam sukan ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
sosialisasi menerusi sukan ..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(b) Bagaimanakah sosialisasi ke dalam sukan dapat menyumbang kearah perpaduan negara.
3 markah
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
4. Tiga jenis keagresifan dikenal pasti dalam sukan.
3 markah
(a) nyatakan satu ciri bagi setiap jenis keagresifan itu.
keagresifan ketara:................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
keagresifan instrumental:......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
keagresifan asertif:................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

............(b) Perihalkan satu contoh situasi permainan yang dapat menjelaskan bagaimana keagresifan yang berlaku 6 markah keagresifan ketara:.......................................................................................................................................... ................................................................................................... .............................................................. ..................................................... 2 markah (b) Nyatakan langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh atlet itu 4 markah ..................................................................................................................kulit kering dan basah ......................................................................................................banyak berpeluh .......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................... ..................................................... keagresifan instrumental:.......................................................................................................................................... keagresifan asertif:.......pening kepala (a) Apakah masalah yang akan dihadapi oleh atlet itu jika ia berlatih dalam keadaan cuaca panas terik? ........................................................................................................suhu badan 38...............................................................................................................5oc ............................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ .......... Butiran kesihatan seorang atlet olahraga adalah seperti berikut : ...................................................... 5...............................................................................................

10 markah 6. Perihalkan bagaimana proses teori gelonsiran felamin berlaku. 10 markah 5. Nyatakan apa yang berlaku pada sistem fisiologi semasa senaman aerobik 10 markah 4. 5 markah 3. Perihalkan ketiga-tiga peringkat itu. Pemencilan seorang atlet daripada pasukannya boleh menggugat kesepaduan pasukannya. (a) Nyatakan ciri pengurusan autokratik (b) Perihalkan situasi seorang pengurus sukan harus bersifat autokratik 4 markah 6 markah 2. Teori pembelajaran Fitts dan Posner menyatakan bahawa pembelajaran berlakuk dalam tiga peringkat. Bincangkan kesan pengambilan jangka panjang anabolic steroid pada seorang atlet 10 markah .Bahagian B ( 20 markah ) Jawab mana-mana dua soalan dalam bahagian ini 1. (a) nyatakan punca pemencilan diri 5 markah (b) perihalkan cara seorang jurulatih mengatasi masalah ini.