NAMA

:

SAINS SUKAN

KERTAS / 2

Bahagian A ( 30 markah )
Jawab semua soalan dalam bahagian ini
1. (a) Nyatakan dua konsep asas kesukanan
2 markah
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(b) Nyatakan tiga cirin yang dapat membezakan dua konsep dalam (a) dia atas
Konsep :
Ciri :
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

3 markah

Konsep :
Ciri :
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

2. (a) Takrifkan komunikasi verbal dan komunikasi bukan verbal dengan memberikan satu contoh setiap
komunikasi
2 markah
kominikasi verbal:........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
kominikasi bukan verbak:.............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(b) Nyatakan tiga cara seorang pengurus sukan dapat menungkatkan keberkesanan kemahiran untuk
berkomunikasi dengan kakitangannya.
3 markah
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. (a) Bezakan sosialisasi ke dalam sukan dengan sosialisasi menerusi sukan
2 markah
sosialisasi kedalam sukan ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
sosialisasi menerusi sukan ..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(b) Bagaimanakah sosialisasi ke dalam sukan dapat menyumbang kearah perpaduan negara.
3 markah
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
4. Tiga jenis keagresifan dikenal pasti dalam sukan.
3 markah
(a) nyatakan satu ciri bagi setiap jenis keagresifan itu.
keagresifan ketara:................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
keagresifan instrumental:......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
keagresifan asertif:................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

................................................................................... ............................................................................................pening kepala (a) Apakah masalah yang akan dihadapi oleh atlet itu jika ia berlatih dalam keadaan cuaca panas terik? ................................................. ...........kulit kering dan basah .......................................................(b) Perihalkan satu contoh situasi permainan yang dapat menjelaskan bagaimana keagresifan yang berlaku 6 markah keagresifan ketara:.......................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................suhu badan 38....................................................................................................banyak berpeluh .............................................................................. keagresifan asertif:........................................................ Butiran kesihatan seorang atlet olahraga adalah seperti berikut : .............................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................... 5....................................................................5oc .................... ........................................................ ................................................................... 2 markah (b) Nyatakan langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh atlet itu 4 markah .............................................. ........................................ keagresifan instrumental:...............................................

Bahagian B ( 20 markah ) Jawab mana-mana dua soalan dalam bahagian ini 1. 10 markah 5. Bincangkan kesan pengambilan jangka panjang anabolic steroid pada seorang atlet 10 markah . 5 markah 3. Nyatakan apa yang berlaku pada sistem fisiologi semasa senaman aerobik 10 markah 4. Perihalkan bagaimana proses teori gelonsiran felamin berlaku. (a) nyatakan punca pemencilan diri 5 markah (b) perihalkan cara seorang jurulatih mengatasi masalah ini. 10 markah 6. Teori pembelajaran Fitts dan Posner menyatakan bahawa pembelajaran berlakuk dalam tiga peringkat. (a) Nyatakan ciri pengurusan autokratik (b) Perihalkan situasi seorang pengurus sukan harus bersifat autokratik 4 markah 6 markah 2. Pemencilan seorang atlet daripada pasukannya boleh menggugat kesepaduan pasukannya. Perihalkan ketiga-tiga peringkat itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful