Asal-usul Surah dalam Al-Quran

« on: 06 July, 2007, 01:44:39 PM » Kepada sesiapa yg ada pengetahuan mengenai asal usul surah2 dlm al-quran boleh la berkongsi ilmu disini.

Logged Usahlah memandang semua dgn pandangan mata semata-mata, tetapi pandanglah dghn pandangan hati....kita bukan saja dpt melihatNya dimana-mana tetapi dpt merasa rahmat kurniaanNya juga....

umsha

• • •

Posts: 697

Be yourself & always remember ALLAH
• o o

Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran

« Jawab #1 on: 10 July, 2007, 04:44:23 PM » Al-Quran ialah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui malaikat Jibril untuk umat Islam. Bukti Kebenaran Al-Quran Adakah Mushaf Al-Quran di setiap rumah keluarga Muslim? Diduga jawabannya adalah "tidak"! Apakah anggota keluarga Muslim yang memiliki mushaf telah mampu membaca Kitab suci itu? Diduga keras jawabannya adalah "belum"! Apakah setiap Muslim yang mampu membaca Al-Quran mengetahui garis besar kandungannya serta fungsi kehadirannya di tengahtengah umat? Sekali lagi jawaban yang diduga serupa dengan yang sebelumnya.

Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, antara lain dinamai Al-Kitab dan Al-Qu’ran (bacaan yang sempurna), walaupun penerima dan masyarakat pertama yang ditemuinya tidak mengenal baca-tulis. Ini semua dimaksudkan agar mereka dan generasi berikutnya membacanya. Fungsi utama Al-Kitab adalah memberikan petunjuk. Hal ini tidak dapat terlaksana tanpa membaca dan memahaminya. Dari celah-celah redaksinya ditemukan tiga bukti kebenarannya. Pertama, keindahan, keserasian dan keseimbangan kata-katanya. Kata yaum yang berarti "hari", dalam bentuk tunggalnya terulang sebanyak 365 kali ( ini sama dengan satu tahun), dalam bentuk jamak diulangi sebanyak 30 kali (ini sama dengan satu bulan). Sementara itu , kata yaum yang berarti “bulan” hanya terdapat 12 kali. Kata panas dan dingin masing-masing diulangi sebanyak empat kali, sementara dunia dan akhirat, hidup dan mati, setan dan malaikat, dan masih banyak lainnya, semuanya seimbang dalam jumlah yang serasi dengan tujuannya dan indah kedengarannya. Kedua, pemberitaan gaib yang diungkapkannya. Awal surah Al-Rum menegaskan kekalahan Romawi oleh Parsi pada tahun 614; setelah kekalahan mereka dalam masa sembilan tahun di saat mana kaum mukminin akan bergembira. Dan itu benar adanya, tepat pada saat kegembiraan kaum Muslim memenangkan Perang Badar pada 622, bangsa Romawi memperoleh kemenangan melawan Parsi. Pemberitaannya tentang keselamatan badan Fir’aun yang tenggelam di Laut Merah 3.200 tahun yang lalu, baru terbukti setelah muminya (badannya yang diawetkan) ditemukan oleh Loret di Wadi Al- Muluk Thaba, Mesir pada 1896 dan dibuka pembalutnya oleh Eliot Smith 8 Julai 1907. Mahabenar Allah yang menyatakan kepada Fir’aun pada saat kematiannya: Hari ini Kuselamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi generasi sesudahmu (QS 10: 92). Ketiga, isyarat-isyarat ilmiahnya sungguh mengagumkan ilmuwan masa kini, apalagi yang menyampaikannya adalah seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis serta hidup di lingkungan masyarakat terbelakang. Bukti kebenaran (mukzijat) rasul-rasul Allah bersifat suprarasional. Hanya Muhammad yang datang membawa bukti selainnya, Tuhan berpesan agar mereka mempelajari Al-Qur'an (lihat QS 29:50). Sungguh disayangkan bahwa tidak sedikit umat Islam dewasa ini bukan hanya tak pandai membaca Kitab Sucinya, tetapi juga tidak memfungsikannya, kecuali sebagai penangkal bahaya dan pembawa manfaat dengan cara-cara yang irasional. Rupanya, umat generasi inilah antara lain yang termasuk diadukan oleh Nabi Muhammad : Wahai Tuhan, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang tidak dipedulikan (QS 25:30). Tahap pertama untuk mengatasi kekurangan dan kesalahan di atas adalah meningkatkan kemampuan baca Al-Qur’an . Janganlah anak-anak kita disalahkan kelak di kemudian hari mereka pun mengadu kepada Allah, sebagaimana ditemukan dalam sebuah riwayat: "Wahai Tuhanku, aku menuntut keadilan-Mu terhadap perlakuan orangtuaku yang aniaya ini". Dipetik daripada The Search Engine that Does at InfoWeb.net

a. Al-Mi'uun — iaitu surah-yang lebih seratus ayat seperti Surah Hud. Bagi kepanjangan pula. 2007.Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #2 on: 10 July. Al-An'aam. Surah Yusuf dan sebagainya. Surah-surah tersebut telah diturunkan sepanjang 23 tahun dan mempunyai ciri-ciri dan kronologi masa yang tersendiri. 04:46:37 PM » Surah (‫ -)سورة‬sūratun merupakan perkataan arab bagi "bab Dalam al-Qur'an". Pengkelasan Surah Surah yang terdapat dalam al-Quran dikelaskan kepada beberapa ciri kategori iaitu tempat penurunan dan panjang. surah dikelaskan kepada dua iaitu yang diturunkan di Makkah (13 tahun pertama) yang dikenali sebagai surah Makkiyyah yang diturunkan di Madinah (10 tahun kemudiannya) yang dikenali sebagai surah Madaniyyah. . yang mana nama-nama dan had-had bagi setiap surah serta susunan ayat itu sendiri adalah menurut ketentuan yang telah ditetapkan dan diajar oleh Nabi Muhammad s. Sebahagian dari surah-surah mempunyai satu nama dan ada yang mempunyai lebih dari satu nama. Ali Imran. An-Nisaa'. Al-Maa'idah dan Surah Yunus. Jumlah surah yang terdapat dalam Quran adalah 114. surah dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu: Assab'uthiawaal — iaitu tujuh surah yang panjang yang ditujukan kepada Surah Al-Baqarah. Bagi tempat penurunan.w.

Surah Maryam (Siti Maryam) ‫سورة مريم‬ 20. Surah At-Taubah (Taubat) ‫سورة التوبة‬ 10. Surah Al-A’raaf (Tempat Tinggi) ‫سورة العراف‬ 8. Surah Al-Kahfi (Gua) ‫سورة الكهف‬ 19. Surah Faatir (Pencipta) ‫سورة فاطر‬ 36.s.s. Surah Yunus (Nabi Yunus a. Surah Al-Hajj (Haji) ‫سورة الحج‬ 23. Surah Taahaa ‫سورة طه‬ 21. Surah As-Sajdah (Sujud) ‫سورة السجدة‬ 33. Senarai Surah Senarai 114 Surah adalah: 1.) ‫سورة يونس‬ 11. Surah Al-An'aam (Binatang Ternakan) ‫سورة النعام‬ 7. Surah Al-Qasas (Cerita-cerita) ‫سورة القصص‬ 29. Al-Mufassal — iaitu surah-surah pendek seperti Surah Ad-Dhuha. Surah Al-‘Ankabut (Labah-labah) ‫سورة العنكبوت‬ 30. Surah Ar-Ra’d (Guruh) ‫سورة الرعد‬ 14.) ‫سورة يوسف‬ 13. Surah Asy-Syu’araa (Para Penyair) ‫سورة الشعراء‬ 27.s. Surah Al-Baqarah (Sapi Betina) ‫سورة البقرة‬ 3. Surah Hud (Nabi Hud a. Surah Al-Ikhlas dan sebagainya. Surah Saba’ (Kaum Saba’) ‫سورة سبأ‬ 35.) ‫سورة إبراهيم‬ 15. Surah Al-Hijr (Kawasan Berbatu) ‫سورة الحجر‬ 16. Surah As-Saaffat (Yang Berbaris Dengan Teratur) ‫سورة الصافات‬ 38. Surah Al-Fatihah (Pembukaan) ‫سورة الفاتحة‬ 2. Surah Al-Maa’idah (Hidangan) ‫سورة المائدة‬ 6. Surah Al-Mu’minun (Golongan yang Beriman) ‫سورة المؤمنون‬ 24. Surah Al-Anbiyaa’ (Para Nabi) ‫سورة النبياء‬ 22. Surah Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu) ‫سورة الحزاب‬ 34. Surah Az-Zumar (Rombongan) ‫سورة الزمر‬ 40. Surah Al-Anfaal (Rampasan Perang) ‫سورة النفال‬ 9. Surah Al-Furqaan (Pembeza Kebenaran dan Kebatilan) ‫سورة الفرقان‬ 26. Surah Ali 'Imran (Keluarga Imran) ‫سورة آل عمران‬ 4. Surah An-Nuur (Cahaya)‫سورة النور‬ ّ 25.Al-Matsaani — iaitu surah-surah yang hampir kepada seratus ayat sepert Surah Al-Anfaal. Surah Al-Hijr dan sebagainya. Surah An-Naml (Semut) ‫سورة النمل‬ ّ 28. Surah Yusuf (Nabi Yusuf a. Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a. Surah Ar-Rum (Masyarakat Rom) ‫سورة الروم‬ ّ 31. Surah Al-Israa’ (Perjalanan Malam) ‫سورة السراء‬ 18. Surah Al-Mu’min (Orang yang Beriman) ‫سورة غافر‬ . Surah Luqman (Luqman) ‫سورة لقمان‬ 32. Surah Saad ‫سورة ص‬ 39. Surah Yaasin ‫سورة يس‬ 37. Surah An-Nahl (Lebah) ‫سورة النحل‬ 17.) ‫سورة هود‬ 12.s. Surah An-Nisaa' (Wanita) ‫سورة النساء‬ 5.

Surah Al-Insaan (Manusia) ‫سورة النسان‬ 77. Surah Al-Mutaffifiin ( Golongan yang Curang) ‫سورة المطففين‬ ّ 84.) ‫سورة نوح‬ 72. Surah Asy-Syuraa (Permesyuaratan) ‫سورة الشورى‬ 43. Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik) ‫سورة الحجرات‬ 50. Surah Az-Zukhruf (Perhiasan Emas) ‫سورة الزخرف‬ 44. Surah Al-A’laa (Yang Tertinggi) ‫سورة العلى‬ 88. Surah Muhammad (Nabi Muhammad s. Surah Fussilat (Dijelaskan) ‫سورة فصلت‬ ّ 42. Surah Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir) ‫سورة الحقاف‬ 47. Surah Ad-Dukhaan (Kabut/Asap) ‫سورة الدخان‬ ّ 45. Surah Al-Balad (Negeri) ‫سورة البلد‬ . Surah Al-Fat-h (Kemenangan) ‫سورة الفتح‬ 49. Surah Al-Mumtahanah (Perempuan yang Diuji) ‫سورة الممتحنة‬ 61. Surah Al-Qamar (Bulan) ‫سورة القمر‬ 55. Surah Nuh (Nabi Nuh a.41. Surah Al-Jumu’ah (Hari Jumaat) ‫سورة الجمعة‬ 63. Surah Qaf ‫سورة ق‬ 51. Surah Al-Jatsiyah (Yang Berlutut) ‫سورة الجاثية‬ 46.s. Surah Al-Qalam (Pen) ‫سورة القلم‬ 69. Surah Al-Insyiqaaq (Terbelah) ‫سورة النشقاق‬ 85. Surah At-Taghabun (Saling Untung dan Rugi) ‫سورة التغابن‬ 65. Surah An-Naba’ (Berita Besar) ‫سورة النبأ‬ 79. Surah At-Takwiir (Menggulung) ‫سورة التكوير‬ 82. Surah Al-Muddathir (Yang Berselimut)‫سورة المدثر‬ ّ 75. Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang) ‫سورة البروج‬ 86. Surah As-Saf (Barisan) ‫سورة الصف‬ 62.a. Surah Al-Haaqqah (Keadaan Sebenar) ‫سورة الحاقة‬ 70. Surah Al-Ghaasyiah (Peristiwa yang Menggelisahkan) ‫سورة الغاشية‬ 89. Surah An-Najm (Bintang) ‫سورة النجم‬ 54. Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan) ‫سورة الواقعة‬ 57. Surah Al-Mujadilah (Perempuan yang Merayu) ‫سورة المجادلة‬ 59. Surah Adz-Dzariyaat (Angin yang Menerbangkan) ‫سورة الذاريات‬ 52. Surah An-Naazi’aat (Yang Mencabut) ‫سورة النازعات‬ 80. Surah A-Jin (Jin) ‫سورة الجن‬ 73. Surah Al-Munafiquun (Golongan Munafik) ‫سورة المنافقون‬ 64. Surah Al-Infitar (Pecah Belah) ‫سورة النفطار‬ 83. Surah At-Talaq (Cerai) ‫سورة الطلق‬ 66. Surah Al-Hadid (Besi) ‫سورة الحديد‬ 58.w. Surah Al-Fajr (Fajar/Sinar Mentari) ‫سورة الفجر‬ 90. Surah At-Taariq (Pengunjung Malam) ‫سورة الطارق‬ 87.) ‫سورة محمد‬ 48. Surah At-Tur (Gunung) ‫سورة الطور‬ 53. Surah Al-Mulk (Kerajaan) ‫سورة الملك‬ 68. Surah ‘Abasa (Dia Bermasam Muka) ‫سورة عبس‬ 81. Surah Al-Qiamah (Kebangkitan) ‫سورة القيامة‬ 76. Surah Al-Ma’arij (Tempat-tempat Naik) ‫سورة المعارج‬ 71. Surah At-Tahrim (Mengharamkan) ‫سورة التحريم‬ 67. Surah Al-Mursalat (Yang Diutus) ‫سورة المرسلت‬ 78. Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah) ‫سورة الرحمن‬ 56. Surah Al-Muzammil (Yang Berselimut) ‫سورة المزمل‬ ّّ 74. Surah Al-Hasyr (Pengusiran) ‫سورة الحشر‬ 60.

Surah Al-‘Asr (Waktu) ‫سورة العصر‬ 104. Surah Al-Baiyinah (Bukti yang Nyata) ‫سورة البينة‬ 99.wikipedia.org/wiki/Surah_Quran" Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o . Surah Al-Humazah (Pengumpat) ‫سورة الهمزة‬ 105. Surah At-Takathur (Bermegah-megah) ‫سورة التكاثر‬ 103. Surah Al-Ikhlas (Tulus Ikhlas) ‫سورة الخلص‬ 113. Surah Al-Zalzalah (Kegoncangan) ‫سورة الزلزلة‬ 100. Surah Al-Lail (Malam) ‫سورة الليل‬ 93. Surah At-Tin (Buah Ara) ‫سورة التين‬ 96. Surah An-Nas (Manusia) ‫سورة الناس‬ ّ Diperolehi daripada "http://ms. Surah Quraisy (Kaum Quraisy) ‫سورة قريش‬ 107. Surah Al-Ma’un (Barangan Berguna) ‫سورة الماعون‬ 108. Surah Al-Fiil (Gajah) ‫سورة الفيل‬ 106. Surah Al-‘Alaq (Gumpalan Darah) ‫سورة العلق‬ 97.91. Surah Al-‘Aadiyaat (Yang Berlari Kencang) ‫سورة العاديات‬ 101. Surah An-Nasr (Pertolongan) ‫سورة النصر‬ 111. Surah Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang) ‫سورة الضحى‬ 94. Surah Al-Kauthar (Melimpah-ruah) ‫سورة الكوثر‬ 109. Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir) ‫سورة الكافرون‬ 110. Surah Al-Falaq (Subuh/Dinihari) ‫سورة الفلق‬ 114. Surah Al-Qari’ah (Hari Yang Hingar Bingar) ‫سورة القارعة‬ 102. Surah Asy-Syams (Matahari) ‫سورة الشمس‬ 92. Surah Al-Qadr (Kemuliaan) ‫سورة القدر‬ 98. Surah Al-Lahab (Nyalaan Api) ‫سورة المسد‬ 112. Surah Al-Insyirah/Al-Syarah (Kelapangan) ‫سورة الشرح‬ 95.

dimana dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu bagi Allah. Hal ini mengandung arti janji untuk memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk.Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #3 on: 10 July. yaitu : Iyyaaka na'budu wa iyyaka nasta'iin (hanya Engkau-lah yang kami sembah. Janji memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. serta berguna bagi masyarakat. segala sesuatu tunduk kepada kebesaran-Nya sambil mengharap nikmat dan takut kepada siksaan-Nya. Ibadat yang terdapat pada ayat 5 semata-mata ditujukan kepada Allah. Surah ini juga dinamakan Ummul Quran (‫ . Diantara nikmat itu ialah : nikmat menciptakan. dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan). karena Allah adalah Pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat dalam alam ini. Oleh karena keimanan (ketauhidan) itu merupakan masalah yang pokok. penjagaan dan Penumbuahn oleh Allah di alam ini haruslah diperhatikan dan dipikirkan oleh manusia sedalam-dalamnya. Surah ini turut dinamakan As-Sab'ul Matsaani yang bermaksud tujuh yang berulang-ulang kerana ayat ini diulang-ulang bagi setiap solat. . Yang dimaksud dengan Yang Menguasai Hari Pembalasan ialah pada hari itu Allah-lah yang berkuasa. Surah ini dinamakan Al-Fatihah (Pembukaan) kerana ianya dijadikan sebagai pembuka dan permulaan Al-Quran. tetapi ditegaskan dan dilengkapi oleh ayat 5. Kandungannya Surat ini mengandung beberapa unsur pokok yang mencerminkan seluruh isi Al Quran. nikmat mendidik dan menumbuhkan.)سورة الفاتحة‬Pembukaan .ام القــرآن‬Ibu Quran) atau Ummul Kitaab (‫ ام الكتاب‬Ibu Kitab) kerana ianya merupakan ibu atau induk kepada semua isi Al-Quran dan menjadi inti sari dari kandungan Al-Quran itu sendiri. 2007. Surah ini mempunyai 7 ayat dan inilah surah pertama yang diturunkan lengkap keseluruhan ayat bagi sebuah surah dan termasuk dalam golongan surah Makkiyyah. karena Tuhan-lah Yang Maha Berkuasa di alam ini.surah yang diturunkan di Makkah dan diturunkan selepas Surah Al-Muddathir. tetapi juga mengandung arti tarbiyah yaitu mendidik dan menumbuhkan. yaitu : Keimanan Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa terdapat dalam ayat 2. sebab kata Rab dalam kalimat Rabbul-'aalamiin tidak hanya berarti Tuhan atau Penguasa. 04:53:15 PM » Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah (‫ . maka didalam surat Al Faatihah tidak cukup dinyatakan dengan isyarat saja. sehingga menjadi sumber pelbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat menambah keyakinan manusia kepada keagungan dan kemuliaan Allah. Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa segala nikmat yang dilihat oleh seseorang dalam dirinya sendiri dan dalam segala alam ini bersumber dari Allah.

hukum-hukum dan pelajaran. ialah para Nabi. Al-Wafiyah (yang Sempurna). sedang surat Al Baqarah dimulai dengan penunjukan al Kitaab (Al Quran) yang cukup sempurna sebagai pedoman menuju jalan yang dimaksudkan itu. Sebahagian besar dari ayat-ayat Al Quran memuat kisah-kisah para Nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang. Orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. surat pertama Al-Quran ini dinamai juga Ummul Kitab (induk al-Kitab). 10:51:01 AM oleh umsha » Logged . kemudian dijelaskan perinciannya oleh ayat-ayat Al Quran yang 113 surat berikutnya. kebahagiaan dunia dan akhirat. shaalihiin (orang-orang yang saleh). As-Sabu'ul Matsani (Tujuh yang Diulang). Perincian dari yang telah disebutkan diatas terdapat dalam ayat-ayat Al Quran pada surat-surat yang lain. Maksud "Hidayah" disini ialah hidayah yang menjadi sebab dapatnya keselamatan. Penutup Surat Al Fatihaah ini melengkapi unsur-unsur pokok syari'at Islam. para shiddieqiin (orang-orang yang sungguh-sungguh beriman). Ash-Shalah (Solat). Asy-Syifa (Obat). al-Kafiyah (yang Mencukupi). 2007. Nama Lain Selain dinamai Al-Fatihah (Pembuka). Ummul Qur'an (induk Al-Qur'an). asy-Syafiyah (yang Menyembuhkan). Kisah-kisah Kisah para Nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang Allah.Hukum-hukum Jalan kebahagiaan dan bagaimana seharusnya menempuh jalan itu untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. ialah golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. syuhadaa' (orang-orang yang mati syahid). baik yang mengenai kepercayaan maupun akhlak. « Last Edit: 11 July. Yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat dalam ayat ini. al-Hamd (Pujian). Dibahagian akhir surat Al Faatihah disebutkan permohonan hamba supaya diberi petunjuk oleh Tuhan kejalan yang lurus. al-Kanzu (simpanan yang Tebal). Persesuaian surat ini dengan surat Al Baqarah dan surat-surat sesudahnya ialah surat Al Faatihah merupakan titik-titik pembahasan yang akan diperinci dalam surat Al Baqarah dan surat-surat yang sesudahnya. dan al-Asas (Pokok).

s. Ia juga digelar juga surah alif-laam-miim kerana surah ini dimulai dengan Aliflaam-miim. tentang penyembelihan lembu betina untuk mengetahui siapa yang kemudiannya menjelaskan sifat kaum Yahudi yang keras hatinya.w. hukum sumpah. Perkara utamanya adalah berdakwah kepada kaum musyrik . hukum haidh. cara menyantuni anak yatim.s. menunaikan zakat. hal-hal yang halal dan yang haram. hukum perang. Nabi Musa a. 2007. Isi Surah ini banyak mengisahkan hukum-hakam dan syariat seperti perintah mengerjakan solat. hukum merosakkan masjid. Surah itu turun di Madinah yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah. hukum qisas. nafkah dan yang berhak menerimanya. wasiat kepada dua orang ibu-bapa dan kaum kerabat.a. bernafkah di jalan Allah. hukum puasa. hukum meubah kitab-kitab Allah. larangan mengawini wanita musyrik dan sebaliknya. hukum arak dan judi. kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Haji wada' (haji Nabi Muhammad s. thalak.s. 'iddah. hukum melamar.. larangan riba. ilaa' dan hukum susuan. Surat ini dinamai Al Baqarah kerana terdapat kisah di dalamnya yang berkaitan perbalahan kaum Bani Israil dengan Nabi Musa a. Seluruh ayat dari surat ini merupakan ayat Madaniyyah yang di dalamnya juga mempunyai ayat yang terpanjang (ayat 282). hukum haji dan umrah.umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #4 on: 10 July. kewajiban menyampaikan amanat. serta larangan akan bulan haram. hutang piutang. yang terakhir). sihir. Surah ini juga dinamakan FusthaatulQuran (puncak Al Quran) kerana memuatkan beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain.s. mahar. khulu'. dan Nabi Ibrahim a. 05:00:45 PM » Surah Al-Baqarah Surah Al Baqarah (Arab: ‫" سورة البقرة‬Lembu") merupakan ayat kedua dan terpanjang yang mengandungi 286 ayat. Surah ini juga ada menceritakan kisah Nabi Adam a.

. merupakan surah Madaniyyah.‫ آل عمران‬ini terdiri dari 200 ayat. ibunda daripada Nabi Isa. Surat Ali Imran ini dan surat Al Baqarah dinamakan "Az Zahrawaani" (dua yang cemerlang). 2007. 05:04:34 PM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #5 on: 10 July. seperti kejadian dan kelahiran Nabi Isa. ayat ini dijadikan bacaan untuk mendapat perlindungan dan keredhaan Allah SWT. Surah ini juga mengandungi ayat kursi iaitu ayat yang teragung dan sering dihafal oleh masyarakat Muslim. kedatangan Nabi Muhammad dan sebagainya. Malah. persamaannya dengan Nabi Adam. 05:06:20 PM » Surah Ali ‘Imran Surah Ali ‘Imran (Keluarga Imran) . Dinamakan Ali Imran kerana memuat kisah keluarga Imran yang di dalam kisahnya disebutkan kelahiran Nabi Isa. 2007. « Last Edit: 10 July. karena kedua surat ini menyingkapkan hal-hal yang disembunyikan oleh para Ahli Kitab. kenabian dan beberapa mukjizatnya.dan Yahudi Madinahserta memberi amaran kepada mereka serta kepada kaum munafik akan ketentuan Allah kepada mereka yang tidak beriman kepada-Nya. serta disebut pula kelahiran Maryam puteri Imran.

adalah surat Madaniyyah yang terpanjang sesudah surat Al Baqarah. Dalam hubungan ini biasa disebut surat An Nisaa' dengan sebutan: Surat An Nisaa' Al Kubraa (surat An Nisaa' yang besar). akibat kekafiran di hari kemudian. Surat yang lain banyak juga yang membicarakan tentang hal wanita ialah surat Ath Thalaq. 2007.سورة النساء‬yang terdiri dari 176 ayat itu.(Perempuan) ‫ . 10:50:25 AM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #6 on: 10 July. Dinamakan An Nisaa' karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surat yang paling membicarakan hal itu dibanding dengan surat-surat yang lain. Hukum-hukum: . 2007. Kandungannya Keimanan: Syirik (dosa yang paling besar). 05:07:32 PM » Surah An-Nisaa' Surah An-Nisaa' . sedang surat Ath Thalaq disebut dengan sebutan: Surat An Nisaa' Ash Shughraa (surat An Nisaa' yang kecil).« Last Edit: 11 July.

solat khauf. dan pengikut-pengikutnya. perlakuan ahli kitab terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepadanya. dasardasar pemerintahan. hukum syiqaq dan nusyuq. larangan memakan harta secara bathil. cara menghadapi orang-orang munafik. memakan harta anak yatim dan orang-orang yang tak dapat mengurus hartanya. hukum membunuh seorang Islam. keharusan menjauhi adat-adat zaman jahiliyah dalam perlakuan terhadap wanita. « Last Edit: 11 July. derajat orang-orang yang berjihad. hukum-hukum mengawini budak wanita. perbuatanperbuatan keji dan hukumannya. masalah pusaka kalalah. 10:52:30 AM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o . 2007.s. norma dan adab dalam peperangan.Kewajiban para washi dan para wali. kesucian lahir batin dalam sembahyang. berperang di jalan Alllah adalah kewajiban tiaptiap mukallaf. hukum suaka. Kisah-kisah: Kisah-kisah tentang Nabi Musa a. mas kawin. hukum poligami. cara mengadili perkara. larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk. pokok-pokok hukum warisan. keharusan siap-siaga terhadap musuh. norma-norma bergaul dengan isteri. Dan lain-lain: Asal manusia adalah satu. sikap-sikap orang munafik dalam menghadapi peperangan. wanita-wanita yang haram dikawini. hak seseorang sesuai dengan kewajibannya.

2007. Kandungannya Keimanan: Bantahan terhadap orang-orang yang mempertuhankan Nabi Isa a.s. peringatan Allah supaya meninggalkan kebiasaan Arab jahiliyah. larangan-larangan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mengakibatkan kesempitan dalam agama. keharusan jujur dan berlaku adil.Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #7 on: 10 July. Sekalipun ada ayatnya yang turun di Mekah.a. 05:27:59 PM » Surah Al-Maa’idah Surah Al-Maa’idah . 10:53:30 AM oleh umsha » . agar Allah menurunkan untuk mereka Al Maa'idah (hidangan makanan) dari langit (ayat 112). menyuruh kaumnya memasuki Palestin. makanan yang dihalalkan dan diharamkan. namun ayat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad s. hukum binatang waktu ihram. dimana Allah menyuruh agar hamba-hamba-Nya memenuhi janji prasetia terhadap Allah dan perjanjian-perjanjian yang mereka buat sesamanya. hukum mengawini ahli kitab. Dan lain-lain: Keharusan bersifat lemah lembut terhadap sesama mukmin bersikap keras terhadap orangorang kafir. 2007. hukum melanggar syi'ar Allah. kisah Habil dan Qabil. Dinamakan juga Al Munqidz (yang menyelamatkan).a. tayammum. Ka'bah sokoguru kehidupan manusia.(Hidangan) ‫ . « Last Edit: 11 July. termasuk golongan surat Madaniyyah.s.w.s. sikap dalam menghadapi berita-berita bohong. kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi. hukum membunuh orang. hukum qishaas. penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah. hijrah ke Madinah. akibat berteman akrab dengan orang yang bukan muslim.s.w. Hukum-hukum: Keharusan memenuhi perjanjian.s. hukum melanggar sumpah dan kafaaratnya. penyempurnaan Agama Islam di zaman Nabi Muhammad s.s. hukum mengacau dan mengganggu keamanan. Dan dinamakan Al Uqud (perjanjian). mandi. karena akhir surat ini mengandung kisah tentang Nabi Isa a. wudhu'.. kewajiban rasul hanya menyampaikan agama.سورة المائدة‬terdiri dari 120 ayat. Surat ini dinamakan Al Maa'idah (hidangan) kerana memuatkan kisah pengikut-pengikut setia Nabi Isa a. yaitu di waktu haji wadaa'. karena kata itu terdapat pada ayat pertama surat ini. meminta kepada Nabi Isa a. sikap Yahudi dan Nasrani terhadap orang Islam. hukum persaksian dalam berwasiat. Kisah-kisah: Kisah-kisah Nabi Musa a. kisah-kisah tentang Nabi Isa a.

Yunus dan Luth. Juga dalam surat ini disebutkan hukum-hukum yang berkenaan dengan binatang ternak itu. Harun. Yusuf. kepalsuan kepercayaan orang-orang musyrik dan keingkaran mereka terhadap hari kiamat. Daud. Nuh. Ayyub. Hukum-hukum: Larangan mengikuti adat istiadat yang dibuat-buat oleh kaum Jahiliyah. karena hampur seluruh ayat-ayat-Nya diturunkan di Makkah dekat sebelum hijrah. 2007.a.Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #8 on: 10 July. wasiat yang sepuluh dari Al Quran.. termasuk golongan surat Makkiyah. makanan yang halal dan yang haram. larangan mencaci maki berhala orang musyrik karena mereka akan membalas dengan .(Binatang Ternakan) ‫ . penyaksian Alla atas kenabian Ibrahim. Ya'qub. Yahya. Ishaq. Alyasa'.سورة النعام‬yang terdiri atas 165 ayat. kebenaran kenabian Nabi Muhammad s. 05:29:07 PM » Surat Al An'aam Surat Al An'aam . penegasan tentang adanya risalah dan wahyu serta hari pembalasan dan hari kebangkitan. Dinamakan Al-An'aam karena di dalamnya disebut kata An'aam dalam hubungan dengan adat-istiadat kaum musyrikin. Kandungannya Keimanan: Bukti-bukti keesaan Allah serta kesempurnaan sifat-sifatNya. Zakaria. tentang tauhid keadilan dan hukumhukum. 'Isa.w. yang menurut mereka binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada tuhan mereka. Ilayas. Sulaiman. Musa.

cerita Nabi Ibrahim a. cara seorang nabi memimpin umatnya.banyak saya boleh belajar kat sini :=D Logged . syaitan dan malaikat. nilai hidup duniawi. bidang-bidang kerasulan dan tugas rasul-rasul. membimbing kaumnya kepada tauhid. dan para nabi pada umumnya. Kisah-kisah: Kisah umat-umat yang menentang rasul-rasul.w. kisah pengalaman Nabi Muhammad s. 06:24:42 PM » bagus topik ni. kepercayaan orang-orang musyrik terhadap jin. 10:54:36 AM oleh umsha » Logged zaitihamdan • • Posts: 562 Suffering from TRUTH decay?Brush up on your Quran! • • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #9 on: 10 July. « Last Edit: 11 July. Dan lain-lain: Sikap kepala batu kaum musyrikin..mencaci maki Allah.harap saudari umsha boleh teruskan posting ni hingga ke akhir nya. 2007. beberapa prinsip keagamaan dan kemasyarakatan. 2007. tantangan kaum musyrikin untuk melemahkan rasul..s.a.

Logged umsha • • Posts: 697 . umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #10 on: 11 July. not because I can see it..I believe in Islam like the sun rising. but because by it I see everything else.harap saudari umsha boleh teruskan posting ni hingga ke akhir nya. 06:24:42 PM bagus topik ni. 2007. 10:46:43 AM » Quote from: zaitihamdan on 10 July.banyak saya boleh belajar kat sini :=D Tima kasih di atas sokongan anta.. 2007.

kewajiban mengikuti Allah dan rasul. tentang ashhaabul A'raaf yang berada antara syurga dan neraka. dengan Fir'aun. perintah berhias waktu akan shalat. Kisah-kisah: Kisah Nabi Adam a.s. dengan kaumnya. kisah Nabi Shaleh a. Allah bersemayam di 'Arasy. dan kaumnya. bantahan terhadap orang yang mengharamkan perhiasan yang dianugerahkan Allah. Dinamakan Al A'raaf karena perkataan Al A'raaf terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al A'raaf yaitu: tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka. balasan terhadap orang-orang yang mengikuti dan mengingkari rasul. rasul bertanggung jawab menyampaikan seruan Allah. Musa berbicara dengan Allah. Allah pencipta makhluk. Kandungannya: Keimanan: Mentauhidkan Allah dalam berdoa dan beribadat. perintah beribadat sambil merendahkan diri kepada Allah. dengan iblis. manusia adalah makhluk yang terbaik dijadikan Allah . bantahan terhadap kepalsuan syirik.• Be yourself & always remember ALLAH • o o • Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #11 on: 11 July. 2007. ketauhidan adalah sesuai dengan fitrah manusia. Surah ini diturunkan sebelum turunnya surat Al An'aam dan termasuk golongan surah Assab 'uththiwaal (tujuh surat yang panjang). tentang melihat Allah. Nabi Muhammad s. Surah ini terdiri atas 206 ayat dan termasuk pada golongan surat Makkiyyah. hanya Allah sendiri yang mengatur dan menjaga alam. da'wah rasul-rasul yang pertama sekali ialah mentauhidkan Allah. perintah memakan makanan yang halal lagi baik dan larangan memakan yang sebaliknya. kisah Nabi Syu'aib a. Dan lain-lain: Al Quran diturunkan kepada Nabi yang penghabisan dan perintah mengikutinya. diutus untuk seluruh manusia. dengan kaumnya.s.s. kisah Nabi Nuh a. Hukum-hukum: Larangan mengikuti perbuatan dan adat istiadat yang buruk.a. 10:49:36 AM » Surah Al A'raaf Surah Al A'raaf (Tempat Tinggi) ‫ سورة العراف‬adalah surat ke-7 dalam Al Qur'an.w. adab mendengar pembacaan Al Quran dan berzikir.s. menciptakan undang-undang dan hukum-hukum untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Allah mempunyai al asmaaul husnaa.s. kisah Nabi Musa a. adab orang mukmin.

manusia khalifah Allah di muka bumi.serta mempunyai kesediaan untuk baik dan untuk buruk. surah ini terdiri atas 75 ayat dan termasuk golongan surah-surah Madaniyyah. hukum perang dan hal-hal yang berhubungan dengan peperangan pada umumnya. kehancuran sesuatu kaum adalah karena perbuatan mereka sendiri. karena merupakan peristiwa yang menentukan jalan sejarah Perkembangan Islam. Allah mencoba manusia dengan kakayaan dan kemiskinan. tiap-tiap bangsa mempunyai masa jaya dan masa kehancuran. Surah ini dinamakan Al Anfaal yang bermaksud harta rampasan perang berhubung kata Al Anfaal terdapat pada permulaan surat ini dan juga persoalan yang menonjol dalam surah ini ialah tentang harta rampasan perang. Menurut riwayat Ibnu Abbas r. Pada waktu itu umat Islam dengan berkekuatan kecil untuk pertama kali dapat mengalahkan kaum musyrikin yang berjumlah besar dan memiliki perlengkapan yang cukup. permusuhan syaitan terhadap Bani Adam. 2007. 02:41:43 PM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #12 on: 11 July. kerana seluruh ayatayatnya diturunkan di Madinah. 2007. istidraj azab Allah terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya. Oleh sebab itu timbullah masalah bagaimana membagi .a. Peperangan ini sangat penting artinya. dan mereka dalam peperangan ini memperoleh harta rampasan perang yang tidak sedikit. 10:56:53 AM » Surah Al Anfaal Surah Al Anfaal (Rampasan Perang) ‫ سورة النفال‬adalah surah ke-8 pada Al Qur'an. « Last Edit: 13 July. surat ini diturunkan berkenaan dengan perang Badar Kubra yang terjadi pada tahun kedua hijrah.

hanyalah Allah yang dapat mempersatukan hati orang yang beriman. kebolehan memakan harta rampasan perang. larangan mengkhianati perjanjian. jaminan Allah terhadap kemenangan umat yang beriman. adanya gangguan-gangguan syaitan pada orang-orang mukmin dan tipu daya mereka pada orang-orang musyrikin. sebelumnya. tanda-tandanya dan sifat-sifat orang yang beriman. Hukum-hukum: Aturan pembagian harta rampasan perang. sabar dan tawakkal serta mengingat Allah dalam peperangan. menentukan hukumhukum agama itu hanyalah hak Allah. kewajiban mempersiapkan diri dengan segala alat perlengkapan perang. orang yahudi membatalkan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad s. hukum mengenai tawanan perang pada permulaan Islam.w. « Last Edit: 13 July. maka kemudian Allah menurunkan ayat pertama dari surat ini. syirik adalah dosa berat. sunnatullah pada seseorang dan masyarakat. Kisah-kisah: Keengganan beberapa orang Islam ikut perang Badar. kewajiban taat kepada pimpinan dalam perang. tindakan-tindakan dan hukum-hukum Allah didasarkan atas kepentingan umat manusia. larangan lari/mundur dalam peperangan. Dan lain lain: Pengertian iman. tujuan perang dalam Islam. adanya malaikat yang menolong barisan kaum muslimin dalam perang Badar. 02:42:03 PM oleh umsha » Logged umsha • . kisah keadaan orang kafir musyrikin dan Ahli Kitab serta keburukan orang-orang munafik. Kandungannya Keimanan: Allah selalu menyertai orang-orang yang beriman dan melindungi mereka.a. ketahanan mental.harta-harta rampasan perang itu. sesudahnya dan waktu perang berlangsung.. suasana kaum muslimin di waktu perang Badar. keharusan mengusahakan perdamaian. 2007. larangan khianat kepada Allah dan Rasul serta amanat. keadaan Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah serta permusuhan kaum musyrikin terhadap beliau. 'inayat Allah terhadap orang-orang yang bertawakkal.

Pengumuman ini disampaikan oleh Saidina 'Ali r.w. jizyah. 2007. sedangkan basmalah bernafaskan perdamaian dan cinta kasih Allah. disebabkan kebanyakan pokok pembicaraannya tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. segala sesuatu menurut sunnatullah. di sisi Allah. 11:00:20 AM » Surah At-Taubah Surah At-Taubah (Taubat) ‫ سورة التوبة‬terdiri atas 129 ayat termasuk golongan surah-surah Madaniyyah. Surah ini dinamakan At Taubah yang bermaksud pengampunan berhubung kata At Taubah berulang kali disebut dalam surat ini. karena surat ini adalah pernyataan perang dengan makna bahawa segenap kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin. kembali dari peperangan Tabuk yang terjadi pada tahun 9 H.a. perlindungan Allah bagi orangorang yang beriman. maka pada permulaan surat ini tidak terdapat basmalah.a. kewajiban umat Islam terhadap Nabinya. Hukum-hukum: Kewajiban menafkahkan harta. Di samping kedua nama yang masyhur itu ada lagi beberapa nama yang lain yang merupakan sifat dari surah ini. . kedudukan Nabi Muhammad s. macam-macam harta dalam agama serta penggunaannya.• • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #13 on: 11 July. Surat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad s. sebab-sebab orang Islam melakukan perang total. pembalasan atas amalan-amalan manusia hanya dari Allah. pada musim haji tahun itu juga. surat ini mengandung isi-isi berikut: Keimanan: Allah selalu menyertai hamba-hamba-Nya yang beriman.w.a. Selain daripada pernyataan pembatalan perjanjian damai dengan kaum musyrikin itu. Dinamakan juga dengan Baraah yang bermaksud berlepas diri yang di sini maksudnya pernyataan pemutusan perhubungan. perjanjian dan perdamaian. Berlainan dengan surat-surat yang lain. beberapa dasar politik kenegaraan dan peperangan dalam Islam.

w.a. Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o .w. sedang surat Yunus menerangkan sikap orang kafir terhadap Al Quran. keadaan Nabi Muhammad s.a. di waktu hijrah. dengan kaum musyrikin. dan kewajiban menafkahkan harta dan orang-orang yang berhak menerimanya. Penutup Surat At-Taubah mengandungi pernyataan pembatalan perjanjian damai pleh Nabi Muhammad s. perang Tabuk. di suatu gua di bukit Tsur ketika hijrah. HUBUNGAN SURAT AT-TAUBAH DENGAN SURAT YUNUS Akhir surat At-Taubah ditutup dengan menyebutkan tentang risalah Nabi Muhammad s. Surat At-Taubah menyebutkan keadaan orang-orang munafik serta menerangkan perbuatan mereka di waktu Al Quran diturunkan.w. dengan Abu Bakar r. perang Hunain (perang Authas atau perang Hawazin). dan hal-hal serupa disebutkan pula pada akhir surat Yunus. Dan lain-lain: Sifat-sifat orang yang beriman dan tingkat-tingkat mereka. kerana mereka tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian damai pada perjanjian Hudaibiyyah.a.a. hukum kenegaraan.Kisah-kisah: Nabi Muhammad s. Selanjutnya Surat At Taubah mengandung hukum peperangan dan perdamaian.a.w.

rasul hanya menyampaikan risalah. dengan kaumnya. Dan lain-lain: Manusia ingat kepada Allah di waktu kesukaran dan lupa di waktu senang.s. Kandungannya: Keimanan: Al Quran bukanlah sihir.) ‫سورة يونس‬adalah surat ke-10 dalam Al Qur'an. dengan kaumnya. Al Quran tidak dapat ditandingi.s. Logged umsha • . Allah tidak mempunyai anak. dan pengikutpengikutnya yang teguh imannya.s. Kisah-kisah: Kisah Nabi Nuh a. surat ini terdiri atas 109 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah kecuali ayat 40.s. Surat ini dinamai surat Yunus karena dalam surat ini terutama ditampilkan kisah Nabi Yunus a. syafa'at hanyalah dengan izin Allah. Nabi Yunus a. Hukum: Menentukan perhitungan tahun dan waktu dengan perjalanan matahari dan bulan. 2007. 94. wahyu Allah yang menerangkan yang gaib kepada manusia. hukum mengada-adakan sesuatu terhadap Allah dan mendustakan ayat-ayat-Nya. Nabi Musa dengan Fir'aun dan tukang-tukang sihir. Allah mengatur alam semesta dari Arasy-Nya.Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #14 on: 12 July. Allah menyaksikan dan mengamat-amati perbuatan hamba-hamba-Nya di dunia. Wali-wali Allah. 95. kisah Bani Israil setelah ke luar dari negeri Mesir. keadaan orangorang baik dan orang-orang jahat di hari kiamat. yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. 01:15:31 PM » Surah Yunus Surah Yunus (Nabi Yunus a.

tidak boleh berlaku sombong.. 2007.s. « Last Edit: 13 July. dan Musa a. Surat ini dinamai surat Huud karena ada hubungan dengan terdapatnya kisah Nabi Huud a. Ibrahim a.. Surat ini terdiri dari 123 ayat diturunkan sesudah surat Yunus. dan kaumnya dalam surat ini terdapat juga kisah-kisah Nabi yang lain. kisah Musa a. shalat itu memperkuat iman. Hukum-hukum: Agama membolehkan menikmati yang baik-baik dan memakai perhiasan asal tidak berlebihlebihan. kisah Hud a. Kandungannya: Keimanan: Adanya 'Arsy Allah. Luth a.s.s.s. kisah Shaleh a. kisah Syu'aib a. Kisah-kisah: Kisah Nuh a. 2007.) ‫ سورة هود‬adalah surat ke-11 dalam Al Qur'an dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah.s. air sumber segala kehidupan. 02:40:13 PM oleh umsha » . adanya golongan-golongan manusia di hari kiamat. seperti kisah Nuh a. tidak boleh mendoa atau mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin menurut sunnah Allah..s. dan kaumnya. dan kaumnya. kejadian alam dalam 6 tahap. Dan lain-lain: Pelajaran-peIajaran yang diambil dari kisah-kisah para nabi. dan kaumnya. 01:29:31 PM » Surah Hud Surah Hud (Nabi Hud a. Syu'aib a.s. sunnah Allah yang berhubungan dengan kebinasaan suatu kaum. dan kaumnya.s.s. dan kaumnya.s.. dan kaumnya.s.s.• • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #15 on: 12 July. kisah Luth a. kisah Ibrahim a.s.s. Shaleh a. dan kaumnya.s.

barang dan anak temuan wajib . qadha Allah tak dapat diubah. ini. ketentuan yang berhubungan dengan keagamaan adalah hak Allah semata-mata.s. mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak dan merupakan penghibur terhadap beliau dalam menjalankan tugasnya. Menurut riwayat Al Baihaqi dalam kitab Ad Dalail bahwa segolongan orang Yahudi masuk agama Islam sesudah mereka mendengar cerita Yusuf a. Surat ini dinamakan surat Yusuf adalah karena titik berat dari isinya mengenai riwayat Nabi Yusuf a. Riwayat tersebut salah satu di antara cerita-cerita gaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.) ‫ سورة يوسف‬adalah surat ke-12 dalam Al Qur'an dan terdiri atas 111 ayat.a. Nabi Muhammad s. Surat ini termasuk golongan surat-surat Makkiyyah karena diturunkan di Mekkah sebelum hijrah. karena sesuai dengan cerita-cerita yang mereka ketahui. sedang beliau sebelum diturunkan surat ini tidak mengetahuinya. Kandungannya: Keimanan: Kenabian Yusuf a.Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #16 on: 12 July.s. 2007.a.s. 01:31:56 PM » Surah Yusuf Surah Yusuf (Nabi Yusuf a. para rasul semuanya laki-laki. ini.s.s. dan mukjizat-mukjizatnya.w. Hukum-hukum: Keharusan merahasiakan sesuatu untuk menghindari fitnah. Dari cerita Yusuf a. sebagai mukjizat bagi beliau.w.

Dan lain-lain: Beberapa sifat dan suri teladan yang mulia yang dapat diambil dari cerita Yusuf a.dipungut tidak boleh dibiarkan. Dan lagi sesuai dengan sifat Al Quran yang mengandung ancaman dan harapan. 02:40:26 PM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #17 on: 13 July. Surat ini termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. « Last Edit: 13 July. menunjukkan sifat kesucian dan kesempurnaan Allah SWT. 2007. 02:38:08 PM » Surah Ar Ra'd Surah Ar Ra'd (Guruh) ‫ سورة الرعد‬adalah surat ke-13 dalam Al Qur'an dan terdiri atas 43 ayat. 2007. bersaudara dengan orang tua mereka Ya'qub a.s: persamaan antara agama para nabi-nabi ialah tauhid.s. Isi yang . maka demikian pulalah halnya bunyi guruh itu menimbulkan kecemasan dan harapan kepada manusia.s. Kisah-kisah: Riwayat Nabi Yusuf a. Surat ini dinamakan Ar Ra'd yang berarti guruh (petir) karena dalam ayat 13 Allah berfirman yang artinya "Dan guruh itu bertasbih sambil memuji-Nya". boleh melakukan helah yang tidak merugikan orang lain untuk memperoleh sesuatu kemaslahatan.

2007. Kisah-kisah: Kisah pengalaman nabi-nabi zaman dahulu. Allah tidak mengubah nasib sesuatu bangsa sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. perumpamaan bagi orang-orang yang menyembah berhala dan orang-orang yang menyembah Allah. Balasan atau hukuman adalah akibat dan ketaatan atau keingkaran terhadap hukum Allah. Dan lain-lain: Beberapa sifat yang terpuji. Kandungannya Keimanan: Allah-lah yang menciptakan alam semesta serta mengaturnya. 02:40:49 PM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • . adanya malaikat yang selalu memelihara manusia yang datang silih berganti. Hukum-hukum: Manusia dilarang mendoakan yang jelek-jelek untuk dirinya.terpenting dari surat ini ialah bahwa bimbingan Allah kepada makhluk-Nya bertalian erat dengan hukum sebab dan akibat. Bagi Allah SWT tidak ada pilih kasih dalam menetapkan hukuman. « Last Edit: 13 July. yaitu malaikat Hafazhah. memberi taufiq hanya hak Allah. hanya Allah yang menerima doa dari hamba-Nya. sedang tugas rasul menyampaikan agama Allah. ilmu Allah meliputi segala sesuatu. kewajiban mencegah perbuatanperbuatan yang mungkar.

Kisah-kisah: Kisah Nabi Musa a.s. perumpamaan tentang perbuatan dan perkataan yang hak dengan yang bathil. Surat ini terdiri atas 52 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah karena diturunkan di Mekkah sebelum Hijrah. nabi-nabi membawa mukjizat atas izin Allah semata-mata. Do'a ini isinya antara lain: permohonan agar keturunannya mendirikan shalat. di dataran tanah Mekkah yang tandus. 2007. segala sesuatu dalam alam ini kepunyaan Allah. karena surat ini mengandung doa Nabi Ibrahim a. Do'a tersebut dipanjatkan beliau ke hadirat Allah SWT sesudah selesai membina Ka'bah bersama puteranya Ismail AS. macam-macam nikmat Allah kepada manusia dan janji Allah kepada hamba-hamba yang mensyukuriNya. ilmu Allah meliputi yang lahir dan yang bathin. dijauhkan dari menyembah berhala-berhala dan agar Mekkah dan daerah sekitarnya menjadi daerah yang aman dan makmur.s. Dinamakan Ibrahim. Hukum-hukum: Perintah mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian harta baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. kejadian langit dan bumi mengandung hikmahhikmah. Kandungannya Keimanan: Al Quran adalah pembimbing manusia ke jalan Allah. Allah kuasa mematikan manusia dan membangkitkannya kembali dalam bentuk baru. serta kisah para rasul zaman dahulu. keingkaran manusia terhadap Allah tidaklah mengurangi kesempurnaan-Nya. yaitu ayat 35 sampai dengan 41. dengan kaumnya. Dan lain-lain: Sebabnya rasul-rasul diutus dengan bahasa kaumnya sendiri. Logged . Doa Nabi Ibrahim AS ini telah diperkenankan oleh Allah SWT sebagaimana telah terbukti keamanannya sejak dahulu sampai sekarang.) ‫ سورة إبراهيم‬adalah surat ke-14 dalam Al Qur'an. 02:39:40 PM » Surah Ibrahim Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a.o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #18 on: 13 July.s.

Hukum-hukum: Larangan terhadap homoseksual. 02:44:13 PM » Surah Al Hijr Surah Al Hijr (Kawasan Berbatu) ‫ سورة الحجر‬adalah surat ke-15 dalam Al Qur'an. Allah menjamin kemurnian Al Quran sepanjang masa. berhubung nasib penduduknya yaitu kaum Tsamud diceritakan pada ayat 80 sampai dengan 84. karena mendustakan Nabi Shaleh AS dan berpaling dari ayat-ayat Allah. kadar rezeki yang diberikan kepada manusia sesuai dengan hikmah kebijaksanaan Allah. Nama surah ini diambil dari nama daerah pegunungan itu. 2007. Dalam surat ini terdapat juga kisah-kisah kaum yang lain yang telah dibinasakan oleh Allah seperti kaum Luth AS dan kaum Syu'aib AS Dari ke semua kisah-kisah itu dapat diambil pelajaran bahwa orangorang yang menentang ajaran rasul-rasul akan mengalami kehancuran. karena diturunkan di Mekkah sebelum hijrah. Al Hijr adalah nama sebuah daerah pegunungan yang didiami zaman dahulu oleh kaum Tsamud terletak di pinggir jalan antara Madinah dan Syam (Syria). Kandungannya: Keimanan: Kepastian nasib suatu bangsa hanya di tangan Allah. Allah memelihara hambaNya yang telah mendapat taufiq dari godaan setan. larangan . mereka telah dimusnahkan Allah SWT.umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #19 on: 13 July. Surah ini terdiri atas 99 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. Allah di samping bersifat pengampun dan penyayang juga mengazab orang-orang yang ingkar. alam malakut (langit) senantiasa dijaga dari syaitan. manusia dihimpun pada hari kiamat. kewajiban melakukan ibadah selama hidup.

s. Kisah-kisah: Nabi Ibrahim a. . angin mengawinkan tepung sari bunga-bungaan. dengan kaumnya.s. dengan kaumnya. kaum Syu'aib dan kaum Shaleh a.s.s. larangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Nabi Luth a. kejadian alam dan isinya mengandung hikmah. (Tsamud). asal kejadian Adam a.menginginkan harta orang kafir. Dan lain-lain: Kejadian-kejadian dalam alam ini menunjukkan kebesaran Allah. perintah kepada Nabi Muhammad SAW agar melakukan dakwah agama secara terang-terangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful