Asal-usul Surah dalam Al-Quran

« on: 06 July, 2007, 01:44:39 PM » Kepada sesiapa yg ada pengetahuan mengenai asal usul surah2 dlm al-quran boleh la berkongsi ilmu disini.

Logged Usahlah memandang semua dgn pandangan mata semata-mata, tetapi pandanglah dghn pandangan hati....kita bukan saja dpt melihatNya dimana-mana tetapi dpt merasa rahmat kurniaanNya juga....

umsha

• • •

Posts: 697

Be yourself & always remember ALLAH
• o o

Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran

« Jawab #1 on: 10 July, 2007, 04:44:23 PM » Al-Quran ialah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui malaikat Jibril untuk umat Islam. Bukti Kebenaran Al-Quran Adakah Mushaf Al-Quran di setiap rumah keluarga Muslim? Diduga jawabannya adalah "tidak"! Apakah anggota keluarga Muslim yang memiliki mushaf telah mampu membaca Kitab suci itu? Diduga keras jawabannya adalah "belum"! Apakah setiap Muslim yang mampu membaca Al-Quran mengetahui garis besar kandungannya serta fungsi kehadirannya di tengahtengah umat? Sekali lagi jawaban yang diduga serupa dengan yang sebelumnya.

Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, antara lain dinamai Al-Kitab dan Al-Qu’ran (bacaan yang sempurna), walaupun penerima dan masyarakat pertama yang ditemuinya tidak mengenal baca-tulis. Ini semua dimaksudkan agar mereka dan generasi berikutnya membacanya. Fungsi utama Al-Kitab adalah memberikan petunjuk. Hal ini tidak dapat terlaksana tanpa membaca dan memahaminya. Dari celah-celah redaksinya ditemukan tiga bukti kebenarannya. Pertama, keindahan, keserasian dan keseimbangan kata-katanya. Kata yaum yang berarti "hari", dalam bentuk tunggalnya terulang sebanyak 365 kali ( ini sama dengan satu tahun), dalam bentuk jamak diulangi sebanyak 30 kali (ini sama dengan satu bulan). Sementara itu , kata yaum yang berarti “bulan” hanya terdapat 12 kali. Kata panas dan dingin masing-masing diulangi sebanyak empat kali, sementara dunia dan akhirat, hidup dan mati, setan dan malaikat, dan masih banyak lainnya, semuanya seimbang dalam jumlah yang serasi dengan tujuannya dan indah kedengarannya. Kedua, pemberitaan gaib yang diungkapkannya. Awal surah Al-Rum menegaskan kekalahan Romawi oleh Parsi pada tahun 614; setelah kekalahan mereka dalam masa sembilan tahun di saat mana kaum mukminin akan bergembira. Dan itu benar adanya, tepat pada saat kegembiraan kaum Muslim memenangkan Perang Badar pada 622, bangsa Romawi memperoleh kemenangan melawan Parsi. Pemberitaannya tentang keselamatan badan Fir’aun yang tenggelam di Laut Merah 3.200 tahun yang lalu, baru terbukti setelah muminya (badannya yang diawetkan) ditemukan oleh Loret di Wadi Al- Muluk Thaba, Mesir pada 1896 dan dibuka pembalutnya oleh Eliot Smith 8 Julai 1907. Mahabenar Allah yang menyatakan kepada Fir’aun pada saat kematiannya: Hari ini Kuselamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi generasi sesudahmu (QS 10: 92). Ketiga, isyarat-isyarat ilmiahnya sungguh mengagumkan ilmuwan masa kini, apalagi yang menyampaikannya adalah seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis serta hidup di lingkungan masyarakat terbelakang. Bukti kebenaran (mukzijat) rasul-rasul Allah bersifat suprarasional. Hanya Muhammad yang datang membawa bukti selainnya, Tuhan berpesan agar mereka mempelajari Al-Qur'an (lihat QS 29:50). Sungguh disayangkan bahwa tidak sedikit umat Islam dewasa ini bukan hanya tak pandai membaca Kitab Sucinya, tetapi juga tidak memfungsikannya, kecuali sebagai penangkal bahaya dan pembawa manfaat dengan cara-cara yang irasional. Rupanya, umat generasi inilah antara lain yang termasuk diadukan oleh Nabi Muhammad : Wahai Tuhan, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang tidak dipedulikan (QS 25:30). Tahap pertama untuk mengatasi kekurangan dan kesalahan di atas adalah meningkatkan kemampuan baca Al-Qur’an . Janganlah anak-anak kita disalahkan kelak di kemudian hari mereka pun mengadu kepada Allah, sebagaimana ditemukan dalam sebuah riwayat: "Wahai Tuhanku, aku menuntut keadilan-Mu terhadap perlakuan orangtuaku yang aniaya ini". Dipetik daripada The Search Engine that Does at InfoWeb.net

Surah-surah tersebut telah diturunkan sepanjang 23 tahun dan mempunyai ciri-ciri dan kronologi masa yang tersendiri. Al-An'aam. An-Nisaa'. 04:46:37 PM » Surah (‫ -)سورة‬sūratun merupakan perkataan arab bagi "bab Dalam al-Qur'an". Pengkelasan Surah Surah yang terdapat dalam al-Quran dikelaskan kepada beberapa ciri kategori iaitu tempat penurunan dan panjang. Ali Imran. Bagi tempat penurunan.a. Bagi kepanjangan pula. surah dikelaskan kepada dua iaitu yang diturunkan di Makkah (13 tahun pertama) yang dikenali sebagai surah Makkiyyah yang diturunkan di Madinah (10 tahun kemudiannya) yang dikenali sebagai surah Madaniyyah. surah dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu: Assab'uthiawaal — iaitu tujuh surah yang panjang yang ditujukan kepada Surah Al-Baqarah. Surah Yusuf dan sebagainya. Al-Mi'uun — iaitu surah-yang lebih seratus ayat seperti Surah Hud.w. . yang mana nama-nama dan had-had bagi setiap surah serta susunan ayat itu sendiri adalah menurut ketentuan yang telah ditetapkan dan diajar oleh Nabi Muhammad s. Jumlah surah yang terdapat dalam Quran adalah 114. 2007. Sebahagian dari surah-surah mempunyai satu nama dan ada yang mempunyai lebih dari satu nama.Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #2 on: 10 July. Al-Maa'idah dan Surah Yunus.

Surah Ar-Rum (Masyarakat Rom) ‫سورة الروم‬ ّ 31. Surah Saad ‫سورة ص‬ 39. Surah Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu) ‫سورة الحزاب‬ 34. Surah An-Nahl (Lebah) ‫سورة النحل‬ 17. Surah Al-Ikhlas dan sebagainya. Surah Al-Qasas (Cerita-cerita) ‫سورة القصص‬ 29. Surah Yunus (Nabi Yunus a. Surah Al-Israa’ (Perjalanan Malam) ‫سورة السراء‬ 18. Surah Al-Anbiyaa’ (Para Nabi) ‫سورة النبياء‬ 22. Surah Al-Maa’idah (Hidangan) ‫سورة المائدة‬ 6. Surah Ali 'Imran (Keluarga Imran) ‫سورة آل عمران‬ 4. Surah Faatir (Pencipta) ‫سورة فاطر‬ 36. Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a. Surah Al-An'aam (Binatang Ternakan) ‫سورة النعام‬ 7.s. Surah As-Saaffat (Yang Berbaris Dengan Teratur) ‫سورة الصافات‬ 38. Surah An-Nuur (Cahaya)‫سورة النور‬ ّ 25. Surah Al-Furqaan (Pembeza Kebenaran dan Kebatilan) ‫سورة الفرقان‬ 26. Surah Al-Mu’min (Orang yang Beriman) ‫سورة غافر‬ . Senarai Surah Senarai 114 Surah adalah: 1. Surah Al-Hajj (Haji) ‫سورة الحج‬ 23. Al-Mufassal — iaitu surah-surah pendek seperti Surah Ad-Dhuha. Surah Luqman (Luqman) ‫سورة لقمان‬ 32. Surah Al-Fatihah (Pembukaan) ‫سورة الفاتحة‬ 2. Surah Taahaa ‫سورة طه‬ 21. Surah Al-Hijr (Kawasan Berbatu) ‫سورة الحجر‬ 16. Surah Al-Anfaal (Rampasan Perang) ‫سورة النفال‬ 9. Surah Az-Zumar (Rombongan) ‫سورة الزمر‬ 40. Surah Al-Baqarah (Sapi Betina) ‫سورة البقرة‬ 3.Al-Matsaani — iaitu surah-surah yang hampir kepada seratus ayat sepert Surah Al-Anfaal. Surah Saba’ (Kaum Saba’) ‫سورة سبأ‬ 35.s. Surah Maryam (Siti Maryam) ‫سورة مريم‬ 20.) ‫سورة إبراهيم‬ 15.) ‫سورة يوسف‬ 13. Surah Al-Kahfi (Gua) ‫سورة الكهف‬ 19. Surah Ar-Ra’d (Guruh) ‫سورة الرعد‬ 14. Surah Al-Mu’minun (Golongan yang Beriman) ‫سورة المؤمنون‬ 24. Surah Al-Hijr dan sebagainya.) ‫سورة هود‬ 12. Surah Al-‘Ankabut (Labah-labah) ‫سورة العنكبوت‬ 30. Surah At-Taubah (Taubat) ‫سورة التوبة‬ 10.s. Surah Yaasin ‫سورة يس‬ 37. Surah An-Naml (Semut) ‫سورة النمل‬ ّ 28. Surah An-Nisaa' (Wanita) ‫سورة النساء‬ 5. Surah Hud (Nabi Hud a. Surah As-Sajdah (Sujud) ‫سورة السجدة‬ 33. Surah Al-A’raaf (Tempat Tinggi) ‫سورة العراف‬ 8. Surah Asy-Syu’araa (Para Penyair) ‫سورة الشعراء‬ 27. Surah Yusuf (Nabi Yusuf a.s.) ‫سورة يونس‬ 11.

Surah Al-Insyiqaaq (Terbelah) ‫سورة النشقاق‬ 85.) ‫سورة نوح‬ 72. Surah Al-Fajr (Fajar/Sinar Mentari) ‫سورة الفجر‬ 90. Surah Al-Mumtahanah (Perempuan yang Diuji) ‫سورة الممتحنة‬ 61. Surah Al-Ma’arij (Tempat-tempat Naik) ‫سورة المعارج‬ 71. Surah Az-Zukhruf (Perhiasan Emas) ‫سورة الزخرف‬ 44. Surah Al-Mujadilah (Perempuan yang Merayu) ‫سورة المجادلة‬ 59.) ‫سورة محمد‬ 48. Surah Ad-Dukhaan (Kabut/Asap) ‫سورة الدخان‬ ّ 45. Surah Al-Muddathir (Yang Berselimut)‫سورة المدثر‬ ّ 75. Surah At-Taghabun (Saling Untung dan Rugi) ‫سورة التغابن‬ 65. Surah Al-Qiamah (Kebangkitan) ‫سورة القيامة‬ 76. Surah Adz-Dzariyaat (Angin yang Menerbangkan) ‫سورة الذاريات‬ 52. Surah Nuh (Nabi Nuh a. Surah Fussilat (Dijelaskan) ‫سورة فصلت‬ ّ 42. Surah Muhammad (Nabi Muhammad s. Surah Al-Haaqqah (Keadaan Sebenar) ‫سورة الحاقة‬ 70. Surah At-Tur (Gunung) ‫سورة الطور‬ 53. Surah Al-Fat-h (Kemenangan) ‫سورة الفتح‬ 49. Surah Al-Qalam (Pen) ‫سورة القلم‬ 69.s. Surah At-Tahrim (Mengharamkan) ‫سورة التحريم‬ 67. Surah Al-Qamar (Bulan) ‫سورة القمر‬ 55. Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang) ‫سورة البروج‬ 86. Surah At-Taariq (Pengunjung Malam) ‫سورة الطارق‬ 87. Surah Al-Balad (Negeri) ‫سورة البلد‬ . Surah As-Saf (Barisan) ‫سورة الصف‬ 62.41. Surah Asy-Syuraa (Permesyuaratan) ‫سورة الشورى‬ 43. Surah Al-Jumu’ah (Hari Jumaat) ‫سورة الجمعة‬ 63. Surah At-Talaq (Cerai) ‫سورة الطلق‬ 66. Surah Al-Muzammil (Yang Berselimut) ‫سورة المزمل‬ ّّ 74. Surah Qaf ‫سورة ق‬ 51. Surah At-Takwiir (Menggulung) ‫سورة التكوير‬ 82. Surah Al-Infitar (Pecah Belah) ‫سورة النفطار‬ 83. Surah Al-Munafiquun (Golongan Munafik) ‫سورة المنافقون‬ 64. Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan) ‫سورة الواقعة‬ 57. Surah Al-Insaan (Manusia) ‫سورة النسان‬ 77. Surah ‘Abasa (Dia Bermasam Muka) ‫سورة عبس‬ 81.a. Surah Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir) ‫سورة الحقاف‬ 47. Surah An-Naazi’aat (Yang Mencabut) ‫سورة النازعات‬ 80. Surah Al-Mursalat (Yang Diutus) ‫سورة المرسلت‬ 78.w. Surah A-Jin (Jin) ‫سورة الجن‬ 73. Surah An-Naba’ (Berita Besar) ‫سورة النبأ‬ 79. Surah Al-Mutaffifiin ( Golongan yang Curang) ‫سورة المطففين‬ ّ 84. Surah Al-A’laa (Yang Tertinggi) ‫سورة العلى‬ 88. Surah Al-Jatsiyah (Yang Berlutut) ‫سورة الجاثية‬ 46. Surah An-Najm (Bintang) ‫سورة النجم‬ 54. Surah Al-Mulk (Kerajaan) ‫سورة الملك‬ 68. Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik) ‫سورة الحجرات‬ 50. Surah Al-Ghaasyiah (Peristiwa yang Menggelisahkan) ‫سورة الغاشية‬ 89. Surah Al-Hasyr (Pengusiran) ‫سورة الحشر‬ 60. Surah Al-Hadid (Besi) ‫سورة الحديد‬ 58. Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah) ‫سورة الرحمن‬ 56.

Surah Al-Qari’ah (Hari Yang Hingar Bingar) ‫سورة القارعة‬ 102. Surah Al-Lail (Malam) ‫سورة الليل‬ 93. Surah Al-‘Asr (Waktu) ‫سورة العصر‬ 104. Surah Al-Lahab (Nyalaan Api) ‫سورة المسد‬ 112. Surah An-Nas (Manusia) ‫سورة الناس‬ ّ Diperolehi daripada "http://ms. Surah Al-Falaq (Subuh/Dinihari) ‫سورة الفلق‬ 114. Surah An-Nasr (Pertolongan) ‫سورة النصر‬ 111. Surah Al-Kauthar (Melimpah-ruah) ‫سورة الكوثر‬ 109. Surah At-Tin (Buah Ara) ‫سورة التين‬ 96. Surah At-Takathur (Bermegah-megah) ‫سورة التكاثر‬ 103. Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir) ‫سورة الكافرون‬ 110. Surah Al-Qadr (Kemuliaan) ‫سورة القدر‬ 98. Surah Al-Fiil (Gajah) ‫سورة الفيل‬ 106. Surah Asy-Syams (Matahari) ‫سورة الشمس‬ 92.wikipedia. Surah Al-‘Aadiyaat (Yang Berlari Kencang) ‫سورة العاديات‬ 101.91. Surah Al-Ma’un (Barangan Berguna) ‫سورة الماعون‬ 108. Surah Al-Zalzalah (Kegoncangan) ‫سورة الزلزلة‬ 100. Surah Al-Insyirah/Al-Syarah (Kelapangan) ‫سورة الشرح‬ 95. Surah Al-Ikhlas (Tulus Ikhlas) ‫سورة الخلص‬ 113. Surah Al-Baiyinah (Bukti yang Nyata) ‫سورة البينة‬ 99. Surah Al-Humazah (Pengumpat) ‫سورة الهمزة‬ 105.org/wiki/Surah_Quran" Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o . Surah Al-‘Alaq (Gumpalan Darah) ‫سورة العلق‬ 97. Surah Quraisy (Kaum Quraisy) ‫سورة قريش‬ 107. Surah Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang) ‫سورة الضحى‬ 94.

Surah ini mempunyai 7 ayat dan inilah surah pertama yang diturunkan lengkap keseluruhan ayat bagi sebuah surah dan termasuk dalam golongan surah Makkiyyah. karena Tuhan-lah Yang Maha Berkuasa di alam ini. karena Allah adalah Pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat dalam alam ini. Surah ini turut dinamakan As-Sab'ul Matsaani yang bermaksud tujuh yang berulang-ulang kerana ayat ini diulang-ulang bagi setiap solat. Hal ini menunjukkan bahwa segala nikmat yang dilihat oleh seseorang dalam dirinya sendiri dan dalam segala alam ini bersumber dari Allah. Ibadat yang terdapat pada ayat 5 semata-mata ditujukan kepada Allah. yaitu : Iyyaaka na'budu wa iyyaka nasta'iin (hanya Engkau-lah yang kami sembah. tetapi ditegaskan dan dilengkapi oleh ayat 5. Yang dimaksud dengan Yang Menguasai Hari Pembalasan ialah pada hari itu Allah-lah yang berkuasa.Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #3 on: 10 July. nikmat mendidik dan menumbuhkan.)سورة الفاتحة‬Pembukaan . Pendidikan. dimana dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu bagi Allah. yaitu : Keimanan Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa terdapat dalam ayat 2. Kandungannya Surat ini mengandung beberapa unsur pokok yang mencerminkan seluruh isi Al Quran. maka didalam surat Al Faatihah tidak cukup dinyatakan dengan isyarat saja. 2007. Janji memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan). serta berguna bagi masyarakat. penjagaan dan Penumbuahn oleh Allah di alam ini haruslah diperhatikan dan dipikirkan oleh manusia sedalam-dalamnya.surah yang diturunkan di Makkah dan diturunkan selepas Surah Al-Muddathir. sehingga menjadi sumber pelbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat menambah keyakinan manusia kepada keagungan dan kemuliaan Allah. Hal ini mengandung arti janji untuk memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. Oleh karena keimanan (ketauhidan) itu merupakan masalah yang pokok. Surah ini dinamakan Al-Fatihah (Pembukaan) kerana ianya dijadikan sebagai pembuka dan permulaan Al-Quran. segala sesuatu tunduk kepada kebesaran-Nya sambil mengharap nikmat dan takut kepada siksaan-Nya. Surah ini juga dinamakan Ummul Quran (‫ . sebab kata Rab dalam kalimat Rabbul-'aalamiin tidak hanya berarti Tuhan atau Penguasa.ام القــرآن‬Ibu Quran) atau Ummul Kitaab (‫ ام الكتاب‬Ibu Kitab) kerana ianya merupakan ibu atau induk kepada semua isi Al-Quran dan menjadi inti sari dari kandungan Al-Quran itu sendiri. . Diantara nikmat itu ialah : nikmat menciptakan. 04:53:15 PM » Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah (‫ . tetapi juga mengandung arti tarbiyah yaitu mendidik dan menumbuhkan.

syuhadaa' (orang-orang yang mati syahid). asy-Syafiyah (yang Menyembuhkan). Perincian dari yang telah disebutkan diatas terdapat dalam ayat-ayat Al Quran pada surat-surat yang lain. dan al-Asas (Pokok). sedang surat Al Baqarah dimulai dengan penunjukan al Kitaab (Al Quran) yang cukup sempurna sebagai pedoman menuju jalan yang dimaksudkan itu. kemudian dijelaskan perinciannya oleh ayat-ayat Al Quran yang 113 surat berikutnya. Nama Lain Selain dinamai Al-Fatihah (Pembuka). 10:51:01 AM oleh umsha » Logged .Hukum-hukum Jalan kebahagiaan dan bagaimana seharusnya menempuh jalan itu untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. ialah para Nabi. Maksud "Hidayah" disini ialah hidayah yang menjadi sebab dapatnya keselamatan. Penutup Surat Al Fatihaah ini melengkapi unsur-unsur pokok syari'at Islam. Yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat dalam ayat ini. al-Kafiyah (yang Mencukupi). baik yang mengenai kepercayaan maupun akhlak. Sebahagian besar dari ayat-ayat Al Quran memuat kisah-kisah para Nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang. As-Sabu'ul Matsani (Tujuh yang Diulang). Al-Wafiyah (yang Sempurna). para shiddieqiin (orang-orang yang sungguh-sungguh beriman). Ummul Qur'an (induk Al-Qur'an). 2007. Ash-Shalah (Solat). kebahagiaan dunia dan akhirat. « Last Edit: 11 July. Orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. al-Kanzu (simpanan yang Tebal). hukum-hukum dan pelajaran. Persesuaian surat ini dengan surat Al Baqarah dan surat-surat sesudahnya ialah surat Al Faatihah merupakan titik-titik pembahasan yang akan diperinci dalam surat Al Baqarah dan surat-surat yang sesudahnya. Kisah-kisah Kisah para Nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang Allah. ialah golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Dibahagian akhir surat Al Faatihah disebutkan permohonan hamba supaya diberi petunjuk oleh Tuhan kejalan yang lurus. surat pertama Al-Quran ini dinamai juga Ummul Kitab (induk al-Kitab). al-Hamd (Pujian). shaalihiin (orang-orang yang saleh). Asy-Syifa (Obat).

hukum meubah kitab-kitab Allah. tentang penyembelihan lembu betina untuk mengetahui siapa yang kemudiannya menjelaskan sifat kaum Yahudi yang keras hatinya. hukum melamar.s. hukum puasa. sihir. kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Haji wada' (haji Nabi Muhammad s. Seluruh ayat dari surat ini merupakan ayat Madaniyyah yang di dalamnya juga mempunyai ayat yang terpanjang (ayat 282).s. hukum sumpah. cara menyantuni anak yatim. khulu'. kewajiban menyampaikan amanat. 05:00:45 PM » Surah Al-Baqarah Surah Al Baqarah (Arab: ‫" سورة البقرة‬Lembu") merupakan ayat kedua dan terpanjang yang mengandungi 286 ayat.s. hutang piutang..a.umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #4 on: 10 July. Surah itu turun di Madinah yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah. hukum perang. hukum haji dan umrah. nafkah dan yang berhak menerimanya. Isi Surah ini banyak mengisahkan hukum-hakam dan syariat seperti perintah mengerjakan solat. Nabi Musa a. 'iddah. hukum haidh. Surah ini juga ada menceritakan kisah Nabi Adam a. yang terakhir). larangan riba. serta larangan akan bulan haram. hukum merosakkan masjid. 2007. menunaikan zakat. thalak. Surah ini juga dinamakan FusthaatulQuran (puncak Al Quran) kerana memuatkan beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain. Ia juga digelar juga surah alif-laam-miim kerana surah ini dimulai dengan Aliflaam-miim. larangan mengawini wanita musyrik dan sebaliknya. hukum qisas. wasiat kepada dua orang ibu-bapa dan kaum kerabat.w. Surat ini dinamai Al Baqarah kerana terdapat kisah di dalamnya yang berkaitan perbalahan kaum Bani Israil dengan Nabi Musa a. ilaa' dan hukum susuan. dan Nabi Ibrahim a. hukum arak dan judi. hal-hal yang halal dan yang haram. Perkara utamanya adalah berdakwah kepada kaum musyrik .s. bernafkah di jalan Allah. mahar.

kenabian dan beberapa mukjizatnya. merupakan surah Madaniyyah. Surah ini juga mengandungi ayat kursi iaitu ayat yang teragung dan sering dihafal oleh masyarakat Muslim. 05:04:34 PM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #5 on: 10 July. Dinamakan Ali Imran kerana memuat kisah keluarga Imran yang di dalam kisahnya disebutkan kelahiran Nabi Isa. karena kedua surat ini menyingkapkan hal-hal yang disembunyikan oleh para Ahli Kitab. kedatangan Nabi Muhammad dan sebagainya. . 2007. ayat ini dijadikan bacaan untuk mendapat perlindungan dan keredhaan Allah SWT.dan Yahudi Madinahserta memberi amaran kepada mereka serta kepada kaum munafik akan ketentuan Allah kepada mereka yang tidak beriman kepada-Nya. persamaannya dengan Nabi Adam. ibunda daripada Nabi Isa. seperti kejadian dan kelahiran Nabi Isa. « Last Edit: 10 July. Malah. serta disebut pula kelahiran Maryam puteri Imran. 2007. 05:06:20 PM » Surah Ali ‘Imran Surah Ali ‘Imran (Keluarga Imran) . Surat Ali Imran ini dan surat Al Baqarah dinamakan "Az Zahrawaani" (dua yang cemerlang).‫ آل عمران‬ini terdiri dari 200 ayat.

2007. 10:50:25 AM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #6 on: 10 July.سورة النساء‬yang terdiri dari 176 ayat itu. adalah surat Madaniyyah yang terpanjang sesudah surat Al Baqarah. 05:07:32 PM » Surah An-Nisaa' Surah An-Nisaa' . 2007. Dinamakan An Nisaa' karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surat yang paling membicarakan hal itu dibanding dengan surat-surat yang lain. akibat kekafiran di hari kemudian.(Perempuan) ‫ .« Last Edit: 11 July. Kandungannya Keimanan: Syirik (dosa yang paling besar). sedang surat Ath Thalaq disebut dengan sebutan: Surat An Nisaa' Ash Shughraa (surat An Nisaa' yang kecil). Hukum-hukum: . Surat yang lain banyak juga yang membicarakan tentang hal wanita ialah surat Ath Thalaq. Dalam hubungan ini biasa disebut surat An Nisaa' dengan sebutan: Surat An Nisaa' Al Kubraa (surat An Nisaa' yang besar).

Kewajiban para washi dan para wali. cara mengadili perkara. dan pengikut-pengikutnya. Dan lain-lain: Asal manusia adalah satu. dasardasar pemerintahan. pokok-pokok hukum warisan. larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk. hukum membunuh seorang Islam. keharusan menjauhi adat-adat zaman jahiliyah dalam perlakuan terhadap wanita. berperang di jalan Alllah adalah kewajiban tiaptiap mukallaf. Kisah-kisah: Kisah-kisah tentang Nabi Musa a. solat khauf. kesucian lahir batin dalam sembahyang. hak seseorang sesuai dengan kewajibannya. 10:52:30 AM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o . mas kawin. hukum syiqaq dan nusyuq. memakan harta anak yatim dan orang-orang yang tak dapat mengurus hartanya. hukum suaka.s. perlakuan ahli kitab terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepadanya. cara menghadapi orang-orang munafik. hukum poligami. derajat orang-orang yang berjihad. norma dan adab dalam peperangan. « Last Edit: 11 July. masalah pusaka kalalah. hukum-hukum mengawini budak wanita. keharusan siap-siaga terhadap musuh. larangan memakan harta secara bathil. sikap-sikap orang munafik dalam menghadapi peperangan. norma-norma bergaul dengan isteri. wanita-wanita yang haram dikawini. 2007. perbuatanperbuatan keji dan hukumannya.

dimana Allah menyuruh agar hamba-hamba-Nya memenuhi janji prasetia terhadap Allah dan perjanjian-perjanjian yang mereka buat sesamanya. hukum qishaas.s. peringatan Allah supaya meninggalkan kebiasaan Arab jahiliyah. larangan-larangan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mengakibatkan kesempitan dalam agama. Kandungannya Keimanan: Bantahan terhadap orang-orang yang mempertuhankan Nabi Isa a. akibat berteman akrab dengan orang yang bukan muslim. Hukum-hukum: Keharusan memenuhi perjanjian. hukum membunuh orang. namun ayat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad s. Dan dinamakan Al Uqud (perjanjian). hukum mengawini ahli kitab. hukum binatang waktu ihram. tayammum.s.s. hijrah ke Madinah. karena kata itu terdapat pada ayat pertama surat ini. « Last Edit: 11 July.s. sikap Yahudi dan Nasrani terhadap orang Islam. 05:27:59 PM » Surah Al-Maa’idah Surah Al-Maa’idah . mandi..Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #7 on: 10 July. 2007. Ka'bah sokoguru kehidupan manusia. 2007. hukum persaksian dalam berwasiat. termasuk golongan surat Madaniyyah. hukum melanggar sumpah dan kafaaratnya.a. wudhu'. makanan yang dihalalkan dan diharamkan. Dan lain-lain: Keharusan bersifat lemah lembut terhadap sesama mukmin bersikap keras terhadap orangorang kafir. hukum melanggar syi'ar Allah. agar Allah menurunkan untuk mereka Al Maa'idah (hidangan makanan) dari langit (ayat 112).s. Kisah-kisah: Kisah-kisah Nabi Musa a. karena akhir surat ini mengandung kisah tentang Nabi Isa a. keharusan jujur dan berlaku adil. Surat ini dinamakan Al Maa'idah (hidangan) kerana memuatkan kisah pengikut-pengikut setia Nabi Isa a. meminta kepada Nabi Isa a. kewajiban rasul hanya menyampaikan agama. sikap dalam menghadapi berita-berita bohong. kisah Habil dan Qabil. penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah.a.(Hidangan) ‫ . penyempurnaan Agama Islam di zaman Nabi Muhammad s.s.w. hukum mengacau dan mengganggu keamanan. Dinamakan juga Al Munqidz (yang menyelamatkan).w. yaitu di waktu haji wadaa'. Sekalipun ada ayatnya yang turun di Mekah. menyuruh kaumnya memasuki Palestin. kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi. kisah-kisah tentang Nabi Isa a.سورة المائدة‬terdiri dari 120 ayat. 10:53:30 AM oleh umsha » .

Yahya. Ishaq.Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #8 on: 10 July. Harun.. wasiat yang sepuluh dari Al Quran. karena hampur seluruh ayat-ayat-Nya diturunkan di Makkah dekat sebelum hijrah. termasuk golongan surat Makkiyah. Daud. 05:29:07 PM » Surat Al An'aam Surat Al An'aam . Juga dalam surat ini disebutkan hukum-hukum yang berkenaan dengan binatang ternak itu. Yusuf. Yunus dan Luth. Ilayas. penegasan tentang adanya risalah dan wahyu serta hari pembalasan dan hari kebangkitan. Sulaiman. larangan mencaci maki berhala orang musyrik karena mereka akan membalas dengan . makanan yang halal dan yang haram. Alyasa'. Zakaria. Ya'qub. Ayyub. 2007.سورة النعام‬yang terdiri atas 165 ayat.(Binatang Ternakan) ‫ . Musa. kebenaran kenabian Nabi Muhammad s. kepalsuan kepercayaan orang-orang musyrik dan keingkaran mereka terhadap hari kiamat.a. Hukum-hukum: Larangan mengikuti adat istiadat yang dibuat-buat oleh kaum Jahiliyah. yang menurut mereka binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada tuhan mereka. Nuh. tentang tauhid keadilan dan hukumhukum. Kandungannya Keimanan: Bukti-bukti keesaan Allah serta kesempurnaan sifat-sifatNya. 'Isa. Dinamakan Al-An'aam karena di dalamnya disebut kata An'aam dalam hubungan dengan adat-istiadat kaum musyrikin. penyaksian Alla atas kenabian Ibrahim.w.

syaitan dan malaikat. 2007.banyak saya boleh belajar kat sini :=D Logged . kepercayaan orang-orang musyrik terhadap jin.a. dan para nabi pada umumnya.w. nilai hidup duniawi. Kisah-kisah: Kisah umat-umat yang menentang rasul-rasul. membimbing kaumnya kepada tauhid.mencaci maki Allah.. Dan lain-lain: Sikap kepala batu kaum musyrikin.harap saudari umsha boleh teruskan posting ni hingga ke akhir nya. 06:24:42 PM » bagus topik ni. « Last Edit: 11 July. beberapa prinsip keagamaan dan kemasyarakatan. 10:54:36 AM oleh umsha » Logged zaitihamdan • • Posts: 562 Suffering from TRUTH decay?Brush up on your Quran! • • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #9 on: 10 July. cara seorang nabi memimpin umatnya. kisah pengalaman Nabi Muhammad s.. tantangan kaum musyrikin untuk melemahkan rasul.s. cerita Nabi Ibrahim a. bidang-bidang kerasulan dan tugas rasul-rasul. 2007.

10:46:43 AM » Quote from: zaitihamdan on 10 July.I believe in Islam like the sun rising.banyak saya boleh belajar kat sini :=D Tima kasih di atas sokongan anta. umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #10 on: 11 July. but because by it I see everything else. 2007.harap saudari umsha boleh teruskan posting ni hingga ke akhir nya... not because I can see it. Logged umsha • • Posts: 697 . 06:24:42 PM bagus topik ni. 2007.

dan kaumnya. ketauhidan adalah sesuai dengan fitrah manusia. Hukum-hukum: Larangan mengikuti perbuatan dan adat istiadat yang buruk. Musa berbicara dengan Allah. diutus untuk seluruh manusia. Dan lain-lain: Al Quran diturunkan kepada Nabi yang penghabisan dan perintah mengikutinya. manusia adalah makhluk yang terbaik dijadikan Allah . tentang ashhaabul A'raaf yang berada antara syurga dan neraka.• Be yourself & always remember ALLAH • o o • Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #11 on: 11 July. Surah ini diturunkan sebelum turunnya surat Al An'aam dan termasuk golongan surah Assab 'uththiwaal (tujuh surat yang panjang). 2007. Surah ini terdiri atas 206 ayat dan termasuk pada golongan surat Makkiyyah. bantahan terhadap kepalsuan syirik.s. adab orang mukmin.s. rasul bertanggung jawab menyampaikan seruan Allah. kisah Nabi Shaleh a. Allah mempunyai al asmaaul husnaa. kewajiban mengikuti Allah dan rasul. dengan kaumnya. menciptakan undang-undang dan hukum-hukum untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. perintah memakan makanan yang halal lagi baik dan larangan memakan yang sebaliknya. balasan terhadap orang-orang yang mengikuti dan mengingkari rasul. perintah berhias waktu akan shalat.w.a. da'wah rasul-rasul yang pertama sekali ialah mentauhidkan Allah. Nabi Muhammad s. kisah Nabi Nuh a. Allah bersemayam di 'Arasy. Dinamakan Al A'raaf karena perkataan Al A'raaf terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al A'raaf yaitu: tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka. hanya Allah sendiri yang mengatur dan menjaga alam. Allah pencipta makhluk. bantahan terhadap orang yang mengharamkan perhiasan yang dianugerahkan Allah.s. kisah Nabi Syu'aib a. dengan Fir'aun. dengan kaumnya.s.s. perintah beribadat sambil merendahkan diri kepada Allah. adab mendengar pembacaan Al Quran dan berzikir. tentang melihat Allah. Kisah-kisah: Kisah Nabi Adam a. 10:49:36 AM » Surah Al A'raaf Surah Al A'raaf (Tempat Tinggi) ‫ سورة العراف‬adalah surat ke-7 dalam Al Qur'an. dengan iblis. kisah Nabi Musa a. Kandungannya: Keimanan: Mentauhidkan Allah dalam berdoa dan beribadat.

10:56:53 AM » Surah Al Anfaal Surah Al Anfaal (Rampasan Perang) ‫ سورة النفال‬adalah surah ke-8 pada Al Qur'an. Pada waktu itu umat Islam dengan berkekuatan kecil untuk pertama kali dapat mengalahkan kaum musyrikin yang berjumlah besar dan memiliki perlengkapan yang cukup. dan mereka dalam peperangan ini memperoleh harta rampasan perang yang tidak sedikit. 02:41:43 PM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #12 on: 11 July. surah ini terdiri atas 75 ayat dan termasuk golongan surah-surah Madaniyyah. tiap-tiap bangsa mempunyai masa jaya dan masa kehancuran. kerana seluruh ayatayatnya diturunkan di Madinah. permusuhan syaitan terhadap Bani Adam.a. Allah mencoba manusia dengan kakayaan dan kemiskinan. « Last Edit: 13 July. manusia khalifah Allah di muka bumi. 2007. Menurut riwayat Ibnu Abbas r. Oleh sebab itu timbullah masalah bagaimana membagi . 2007. Surah ini dinamakan Al Anfaal yang bermaksud harta rampasan perang berhubung kata Al Anfaal terdapat pada permulaan surat ini dan juga persoalan yang menonjol dalam surah ini ialah tentang harta rampasan perang. karena merupakan peristiwa yang menentukan jalan sejarah Perkembangan Islam.serta mempunyai kesediaan untuk baik dan untuk buruk. kehancuran sesuatu kaum adalah karena perbuatan mereka sendiri. surat ini diturunkan berkenaan dengan perang Badar Kubra yang terjadi pada tahun kedua hijrah. Peperangan ini sangat penting artinya. hukum perang dan hal-hal yang berhubungan dengan peperangan pada umumnya. istidraj azab Allah terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya.

Kisah-kisah: Keengganan beberapa orang Islam ikut perang Badar.. adanya gangguan-gangguan syaitan pada orang-orang mukmin dan tipu daya mereka pada orang-orang musyrikin. kebolehan memakan harta rampasan perang. tindakan-tindakan dan hukum-hukum Allah didasarkan atas kepentingan umat manusia. kewajiban mempersiapkan diri dengan segala alat perlengkapan perang. kisah keadaan orang kafir musyrikin dan Ahli Kitab serta keburukan orang-orang munafik. 'inayat Allah terhadap orang-orang yang bertawakkal. menentukan hukumhukum agama itu hanyalah hak Allah. ketahanan mental. larangan khianat kepada Allah dan Rasul serta amanat. sebelumnya. kewajiban taat kepada pimpinan dalam perang. orang yahudi membatalkan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad s. hanyalah Allah yang dapat mempersatukan hati orang yang beriman.a. maka kemudian Allah menurunkan ayat pertama dari surat ini. Kandungannya Keimanan: Allah selalu menyertai orang-orang yang beriman dan melindungi mereka. Dan lain lain: Pengertian iman. larangan mengkhianati perjanjian. 02:42:03 PM oleh umsha » Logged umsha • . adanya malaikat yang menolong barisan kaum muslimin dalam perang Badar. sunnatullah pada seseorang dan masyarakat. keharusan mengusahakan perdamaian. sesudahnya dan waktu perang berlangsung. « Last Edit: 13 July. hukum mengenai tawanan perang pada permulaan Islam. larangan lari/mundur dalam peperangan. 2007. suasana kaum muslimin di waktu perang Badar. syirik adalah dosa berat. keadaan Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah serta permusuhan kaum musyrikin terhadap beliau.w. tanda-tandanya dan sifat-sifat orang yang beriman. tujuan perang dalam Islam. jaminan Allah terhadap kemenangan umat yang beriman. sabar dan tawakkal serta mengingat Allah dalam peperangan. Hukum-hukum: Aturan pembagian harta rampasan perang.harta-harta rampasan perang itu.

Pengumuman ini disampaikan oleh Saidina 'Ali r. perlindungan Allah bagi orangorang yang beriman. sedangkan basmalah bernafaskan perdamaian dan cinta kasih Allah. disebabkan kebanyakan pokok pembicaraannya tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. sebab-sebab orang Islam melakukan perang total. kewajiban umat Islam terhadap Nabinya. perjanjian dan perdamaian. surat ini mengandung isi-isi berikut: Keimanan: Allah selalu menyertai hamba-hamba-Nya yang beriman. pembalasan atas amalan-amalan manusia hanya dari Allah. . segala sesuatu menurut sunnatullah.a.a. Selain daripada pernyataan pembatalan perjanjian damai dengan kaum musyrikin itu. kedudukan Nabi Muhammad s. Surah ini dinamakan At Taubah yang bermaksud pengampunan berhubung kata At Taubah berulang kali disebut dalam surat ini. karena surat ini adalah pernyataan perang dengan makna bahawa segenap kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin. beberapa dasar politik kenegaraan dan peperangan dalam Islam. Dinamakan juga dengan Baraah yang bermaksud berlepas diri yang di sini maksudnya pernyataan pemutusan perhubungan.w. pada musim haji tahun itu juga. 2007.a.w. jizyah. Surat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad s. kembali dari peperangan Tabuk yang terjadi pada tahun 9 H. Hukum-hukum: Kewajiban menafkahkan harta. 11:00:20 AM » Surah At-Taubah Surah At-Taubah (Taubat) ‫ سورة التوبة‬terdiri atas 129 ayat termasuk golongan surah-surah Madaniyyah.• • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #13 on: 11 July. Di samping kedua nama yang masyhur itu ada lagi beberapa nama yang lain yang merupakan sifat dari surah ini. maka pada permulaan surat ini tidak terdapat basmalah. Berlainan dengan surat-surat yang lain. di sisi Allah. macam-macam harta dalam agama serta penggunaannya.

w.Kisah-kisah: Nabi Muhammad s. dengan kaum musyrikin. Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o . dan hal-hal serupa disebutkan pula pada akhir surat Yunus. keadaan Nabi Muhammad s.a. di suatu gua di bukit Tsur ketika hijrah. Surat At-Taubah menyebutkan keadaan orang-orang munafik serta menerangkan perbuatan mereka di waktu Al Quran diturunkan.w. Selanjutnya Surat At Taubah mengandung hukum peperangan dan perdamaian.a. Penutup Surat At-Taubah mengandungi pernyataan pembatalan perjanjian damai pleh Nabi Muhammad s. di waktu hijrah. dan kewajiban menafkahkan harta dan orang-orang yang berhak menerimanya. perang Tabuk.a. perang Hunain (perang Authas atau perang Hawazin). sedang surat Yunus menerangkan sikap orang kafir terhadap Al Quran. dengan Abu Bakar r.w.a. HUBUNGAN SURAT AT-TAUBAH DENGAN SURAT YUNUS Akhir surat At-Taubah ditutup dengan menyebutkan tentang risalah Nabi Muhammad s.a. hukum kenegaraan. Dan lain-lain: Sifat-sifat orang yang beriman dan tingkat-tingkat mereka. kerana mereka tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian damai pada perjanjian Hudaibiyyah.w.

Allah tidak mempunyai anak. Surat ini dinamai surat Yunus karena dalam surat ini terutama ditampilkan kisah Nabi Yunus a. syafa'at hanyalah dengan izin Allah. Hukum: Menentukan perhitungan tahun dan waktu dengan perjalanan matahari dan bulan. Nabi Musa dengan Fir'aun dan tukang-tukang sihir.s. dan pengikutpengikutnya yang teguh imannya.Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #14 on: 12 July.s. Dan lain-lain: Manusia ingat kepada Allah di waktu kesukaran dan lupa di waktu senang. Wali-wali Allah. Al Quran tidak dapat ditandingi. 01:15:31 PM » Surah Yunus Surah Yunus (Nabi Yunus a. Kisah-kisah: Kisah Nabi Nuh a. wahyu Allah yang menerangkan yang gaib kepada manusia. yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Nabi Yunus a. dengan kaumnya. Allah mengatur alam semesta dari Arasy-Nya. Allah menyaksikan dan mengamat-amati perbuatan hamba-hamba-Nya di dunia.s. rasul hanya menyampaikan risalah. hukum mengada-adakan sesuatu terhadap Allah dan mendustakan ayat-ayat-Nya. Logged umsha • . dengan kaumnya.) ‫سورة يونس‬adalah surat ke-10 dalam Al Qur'an. 2007. 95. kisah Bani Israil setelah ke luar dari negeri Mesir. surat ini terdiri atas 109 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah kecuali ayat 40. keadaan orangorang baik dan orang-orang jahat di hari kiamat. Kandungannya: Keimanan: Al Quran bukanlah sihir.s. 94.

dan kaumnya.. tidak boleh berlaku sombong.s. Shaleh a. dan kaumnya. kisah Shaleh a. kejadian alam dalam 6 tahap.s. adanya golongan-golongan manusia di hari kiamat.) ‫ سورة هود‬adalah surat ke-11 dalam Al Qur'an dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. Kisah-kisah: Kisah Nuh a. dan Musa a. dan kaumnya dalam surat ini terdapat juga kisah-kisah Nabi yang lain. tidak boleh mendoa atau mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin menurut sunnah Allah. Surat ini dinamai surat Huud karena ada hubungan dengan terdapatnya kisah Nabi Huud a.s. 2007. kisah Hud a. kisah Ibrahim a. 01:29:31 PM » Surah Hud Surah Hud (Nabi Hud a.s.s. dan kaumnya. dan kaumnya. Surat ini terdiri dari 123 ayat diturunkan sesudah surat Yunus.s.s. shalat itu memperkuat iman. dan kaumnya. « Last Edit: 13 July. 2007.s. Ibrahim a.. air sumber segala kehidupan.. kisah Syu'aib a. dan kaumnya. kisah Luth a.s. 02:40:13 PM oleh umsha » . dan kaumnya.s. Hukum-hukum: Agama membolehkan menikmati yang baik-baik dan memakai perhiasan asal tidak berlebihlebihan.s.• • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #15 on: 12 July. Syu'aib a. sunnah Allah yang berhubungan dengan kebinasaan suatu kaum.s.s.. Dan lain-lain: Pelajaran-peIajaran yang diambil dari kisah-kisah para nabi. seperti kisah Nuh a. kisah Musa a. Luth a. Kandungannya: Keimanan: Adanya 'Arsy Allah.s.s.

Kandungannya: Keimanan: Kenabian Yusuf a. qadha Allah tak dapat diubah. ini. 2007. barang dan anak temuan wajib .a. sedang beliau sebelum diturunkan surat ini tidak mengetahuinya. Dari cerita Yusuf a.s.) ‫ سورة يوسف‬adalah surat ke-12 dalam Al Qur'an dan terdiri atas 111 ayat. ini. Nabi Muhammad s. 01:31:56 PM » Surah Yusuf Surah Yusuf (Nabi Yusuf a. mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak dan merupakan penghibur terhadap beliau dalam menjalankan tugasnya.s. Menurut riwayat Al Baihaqi dalam kitab Ad Dalail bahwa segolongan orang Yahudi masuk agama Islam sesudah mereka mendengar cerita Yusuf a. karena sesuai dengan cerita-cerita yang mereka ketahui.s. Surat ini termasuk golongan surat-surat Makkiyyah karena diturunkan di Mekkah sebelum hijrah. para rasul semuanya laki-laki.s. dan mukjizat-mukjizatnya. Riwayat tersebut salah satu di antara cerita-cerita gaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s. Hukum-hukum: Keharusan merahasiakan sesuatu untuk menghindari fitnah.w.Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #16 on: 12 July. ketentuan yang berhubungan dengan keagamaan adalah hak Allah semata-mata. sebagai mukjizat bagi beliau.s.w.a. Surat ini dinamakan surat Yusuf adalah karena titik berat dari isinya mengenai riwayat Nabi Yusuf a.

Dan lagi sesuai dengan sifat Al Quran yang mengandung ancaman dan harapan. boleh melakukan helah yang tidak merugikan orang lain untuk memperoleh sesuatu kemaslahatan. Surat ini termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. maka demikian pulalah halnya bunyi guruh itu menimbulkan kecemasan dan harapan kepada manusia. Dan lain-lain: Beberapa sifat dan suri teladan yang mulia yang dapat diambil dari cerita Yusuf a. « Last Edit: 13 July. 02:38:08 PM » Surah Ar Ra'd Surah Ar Ra'd (Guruh) ‫ سورة الرعد‬adalah surat ke-13 dalam Al Qur'an dan terdiri atas 43 ayat. 2007.s.s: persamaan antara agama para nabi-nabi ialah tauhid. Surat ini dinamakan Ar Ra'd yang berarti guruh (petir) karena dalam ayat 13 Allah berfirman yang artinya "Dan guruh itu bertasbih sambil memuji-Nya". 2007.dipungut tidak boleh dibiarkan. menunjukkan sifat kesucian dan kesempurnaan Allah SWT. Isi yang . 02:40:26 PM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #17 on: 13 July. Kisah-kisah: Riwayat Nabi Yusuf a. bersaudara dengan orang tua mereka Ya'qub a.s.

Bagi Allah SWT tidak ada pilih kasih dalam menetapkan hukuman. 2007. Dan lain-lain: Beberapa sifat yang terpuji. Hukum-hukum: Manusia dilarang mendoakan yang jelek-jelek untuk dirinya. yaitu malaikat Hafazhah. sedang tugas rasul menyampaikan agama Allah. « Last Edit: 13 July. ilmu Allah meliputi segala sesuatu. 02:40:49 PM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • .terpenting dari surat ini ialah bahwa bimbingan Allah kepada makhluk-Nya bertalian erat dengan hukum sebab dan akibat. kewajiban mencegah perbuatanperbuatan yang mungkar. memberi taufiq hanya hak Allah. adanya malaikat yang selalu memelihara manusia yang datang silih berganti. Kandungannya Keimanan: Allah-lah yang menciptakan alam semesta serta mengaturnya. Kisah-kisah: Kisah pengalaman nabi-nabi zaman dahulu. hanya Allah yang menerima doa dari hamba-Nya. perumpamaan bagi orang-orang yang menyembah berhala dan orang-orang yang menyembah Allah. Allah tidak mengubah nasib sesuatu bangsa sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Balasan atau hukuman adalah akibat dan ketaatan atau keingkaran terhadap hukum Allah.

Surat ini terdiri atas 52 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah karena diturunkan di Mekkah sebelum Hijrah. 2007. Dan lain-lain: Sebabnya rasul-rasul diutus dengan bahasa kaumnya sendiri.s. Kandungannya Keimanan: Al Quran adalah pembimbing manusia ke jalan Allah. keingkaran manusia terhadap Allah tidaklah mengurangi kesempurnaan-Nya. dijauhkan dari menyembah berhala-berhala dan agar Mekkah dan daerah sekitarnya menjadi daerah yang aman dan makmur.) ‫ سورة إبراهيم‬adalah surat ke-14 dalam Al Qur'an. kejadian langit dan bumi mengandung hikmahhikmah. ilmu Allah meliputi yang lahir dan yang bathin. Hukum-hukum: Perintah mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian harta baik secara rahasia maupun secara terang-terangan.s. 02:39:40 PM » Surah Ibrahim Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a. Logged . yaitu ayat 35 sampai dengan 41. nabi-nabi membawa mukjizat atas izin Allah semata-mata. di dataran tanah Mekkah yang tandus. segala sesuatu dalam alam ini kepunyaan Allah. Dinamakan Ibrahim. macam-macam nikmat Allah kepada manusia dan janji Allah kepada hamba-hamba yang mensyukuriNya.s. serta kisah para rasul zaman dahulu. Doa Nabi Ibrahim AS ini telah diperkenankan oleh Allah SWT sebagaimana telah terbukti keamanannya sejak dahulu sampai sekarang. dengan kaumnya. Do'a tersebut dipanjatkan beliau ke hadirat Allah SWT sesudah selesai membina Ka'bah bersama puteranya Ismail AS. karena surat ini mengandung doa Nabi Ibrahim a.o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #18 on: 13 July. perumpamaan tentang perbuatan dan perkataan yang hak dengan yang bathil. Kisah-kisah: Kisah Nabi Musa a. Allah kuasa mematikan manusia dan membangkitkannya kembali dalam bentuk baru. Do'a ini isinya antara lain: permohonan agar keturunannya mendirikan shalat.

2007. kadar rezeki yang diberikan kepada manusia sesuai dengan hikmah kebijaksanaan Allah. karena mendustakan Nabi Shaleh AS dan berpaling dari ayat-ayat Allah. karena diturunkan di Mekkah sebelum hijrah. 02:44:13 PM » Surah Al Hijr Surah Al Hijr (Kawasan Berbatu) ‫ سورة الحجر‬adalah surat ke-15 dalam Al Qur'an. mereka telah dimusnahkan Allah SWT.umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #19 on: 13 July. alam malakut (langit) senantiasa dijaga dari syaitan. berhubung nasib penduduknya yaitu kaum Tsamud diceritakan pada ayat 80 sampai dengan 84. Hukum-hukum: Larangan terhadap homoseksual. larangan . Allah memelihara hambaNya yang telah mendapat taufiq dari godaan setan. Surah ini terdiri atas 99 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. manusia dihimpun pada hari kiamat. Dalam surat ini terdapat juga kisah-kisah kaum yang lain yang telah dibinasakan oleh Allah seperti kaum Luth AS dan kaum Syu'aib AS Dari ke semua kisah-kisah itu dapat diambil pelajaran bahwa orangorang yang menentang ajaran rasul-rasul akan mengalami kehancuran. Al Hijr adalah nama sebuah daerah pegunungan yang didiami zaman dahulu oleh kaum Tsamud terletak di pinggir jalan antara Madinah dan Syam (Syria). Kandungannya: Keimanan: Kepastian nasib suatu bangsa hanya di tangan Allah. kewajiban melakukan ibadah selama hidup. Allah di samping bersifat pengampun dan penyayang juga mengazab orang-orang yang ingkar. Allah menjamin kemurnian Al Quran sepanjang masa. Nama surah ini diambil dari nama daerah pegunungan itu.

asal kejadian Adam a. (Tsamud). dengan kaumnya. .s.menginginkan harta orang kafir. dengan kaumnya.s. larangan berputus asa terhadap rahmat Allah. angin mengawinkan tepung sari bunga-bungaan.s. perintah kepada Nabi Muhammad SAW agar melakukan dakwah agama secara terang-terangan. kejadian alam dan isinya mengandung hikmah.s. kaum Syu'aib dan kaum Shaleh a. Kisah-kisah: Nabi Ibrahim a. Nabi Luth a. Dan lain-lain: Kejadian-kejadian dalam alam ini menunjukkan kebesaran Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful