Asal-usul Surah dalam Al-Quran

« on: 06 July, 2007, 01:44:39 PM » Kepada sesiapa yg ada pengetahuan mengenai asal usul surah2 dlm al-quran boleh la berkongsi ilmu disini.

Logged Usahlah memandang semua dgn pandangan mata semata-mata, tetapi pandanglah dghn pandangan hati....kita bukan saja dpt melihatNya dimana-mana tetapi dpt merasa rahmat kurniaanNya juga....

umsha

• • •

Posts: 697

Be yourself & always remember ALLAH
• o o

Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran

« Jawab #1 on: 10 July, 2007, 04:44:23 PM » Al-Quran ialah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui malaikat Jibril untuk umat Islam. Bukti Kebenaran Al-Quran Adakah Mushaf Al-Quran di setiap rumah keluarga Muslim? Diduga jawabannya adalah "tidak"! Apakah anggota keluarga Muslim yang memiliki mushaf telah mampu membaca Kitab suci itu? Diduga keras jawabannya adalah "belum"! Apakah setiap Muslim yang mampu membaca Al-Quran mengetahui garis besar kandungannya serta fungsi kehadirannya di tengahtengah umat? Sekali lagi jawaban yang diduga serupa dengan yang sebelumnya.

Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, antara lain dinamai Al-Kitab dan Al-Qu’ran (bacaan yang sempurna), walaupun penerima dan masyarakat pertama yang ditemuinya tidak mengenal baca-tulis. Ini semua dimaksudkan agar mereka dan generasi berikutnya membacanya. Fungsi utama Al-Kitab adalah memberikan petunjuk. Hal ini tidak dapat terlaksana tanpa membaca dan memahaminya. Dari celah-celah redaksinya ditemukan tiga bukti kebenarannya. Pertama, keindahan, keserasian dan keseimbangan kata-katanya. Kata yaum yang berarti "hari", dalam bentuk tunggalnya terulang sebanyak 365 kali ( ini sama dengan satu tahun), dalam bentuk jamak diulangi sebanyak 30 kali (ini sama dengan satu bulan). Sementara itu , kata yaum yang berarti “bulan” hanya terdapat 12 kali. Kata panas dan dingin masing-masing diulangi sebanyak empat kali, sementara dunia dan akhirat, hidup dan mati, setan dan malaikat, dan masih banyak lainnya, semuanya seimbang dalam jumlah yang serasi dengan tujuannya dan indah kedengarannya. Kedua, pemberitaan gaib yang diungkapkannya. Awal surah Al-Rum menegaskan kekalahan Romawi oleh Parsi pada tahun 614; setelah kekalahan mereka dalam masa sembilan tahun di saat mana kaum mukminin akan bergembira. Dan itu benar adanya, tepat pada saat kegembiraan kaum Muslim memenangkan Perang Badar pada 622, bangsa Romawi memperoleh kemenangan melawan Parsi. Pemberitaannya tentang keselamatan badan Fir’aun yang tenggelam di Laut Merah 3.200 tahun yang lalu, baru terbukti setelah muminya (badannya yang diawetkan) ditemukan oleh Loret di Wadi Al- Muluk Thaba, Mesir pada 1896 dan dibuka pembalutnya oleh Eliot Smith 8 Julai 1907. Mahabenar Allah yang menyatakan kepada Fir’aun pada saat kematiannya: Hari ini Kuselamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi generasi sesudahmu (QS 10: 92). Ketiga, isyarat-isyarat ilmiahnya sungguh mengagumkan ilmuwan masa kini, apalagi yang menyampaikannya adalah seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis serta hidup di lingkungan masyarakat terbelakang. Bukti kebenaran (mukzijat) rasul-rasul Allah bersifat suprarasional. Hanya Muhammad yang datang membawa bukti selainnya, Tuhan berpesan agar mereka mempelajari Al-Qur'an (lihat QS 29:50). Sungguh disayangkan bahwa tidak sedikit umat Islam dewasa ini bukan hanya tak pandai membaca Kitab Sucinya, tetapi juga tidak memfungsikannya, kecuali sebagai penangkal bahaya dan pembawa manfaat dengan cara-cara yang irasional. Rupanya, umat generasi inilah antara lain yang termasuk diadukan oleh Nabi Muhammad : Wahai Tuhan, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang tidak dipedulikan (QS 25:30). Tahap pertama untuk mengatasi kekurangan dan kesalahan di atas adalah meningkatkan kemampuan baca Al-Qur’an . Janganlah anak-anak kita disalahkan kelak di kemudian hari mereka pun mengadu kepada Allah, sebagaimana ditemukan dalam sebuah riwayat: "Wahai Tuhanku, aku menuntut keadilan-Mu terhadap perlakuan orangtuaku yang aniaya ini". Dipetik daripada The Search Engine that Does at InfoWeb.net

surah dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu: Assab'uthiawaal — iaitu tujuh surah yang panjang yang ditujukan kepada Surah Al-Baqarah.a.w. Al-Mi'uun — iaitu surah-yang lebih seratus ayat seperti Surah Hud. Surah Yusuf dan sebagainya.Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #2 on: 10 July. Bagi kepanjangan pula. surah dikelaskan kepada dua iaitu yang diturunkan di Makkah (13 tahun pertama) yang dikenali sebagai surah Makkiyyah yang diturunkan di Madinah (10 tahun kemudiannya) yang dikenali sebagai surah Madaniyyah. . 2007. Al-Maa'idah dan Surah Yunus. Pengkelasan Surah Surah yang terdapat dalam al-Quran dikelaskan kepada beberapa ciri kategori iaitu tempat penurunan dan panjang. yang mana nama-nama dan had-had bagi setiap surah serta susunan ayat itu sendiri adalah menurut ketentuan yang telah ditetapkan dan diajar oleh Nabi Muhammad s. Surah-surah tersebut telah diturunkan sepanjang 23 tahun dan mempunyai ciri-ciri dan kronologi masa yang tersendiri. 04:46:37 PM » Surah (‫ -)سورة‬sūratun merupakan perkataan arab bagi "bab Dalam al-Qur'an". An-Nisaa'. Ali Imran. Bagi tempat penurunan. Sebahagian dari surah-surah mempunyai satu nama dan ada yang mempunyai lebih dari satu nama. Al-An'aam. Jumlah surah yang terdapat dalam Quran adalah 114.

Al-Mufassal — iaitu surah-surah pendek seperti Surah Ad-Dhuha. Surah Faatir (Pencipta) ‫سورة فاطر‬ 36. Surah Al-Fatihah (Pembukaan) ‫سورة الفاتحة‬ 2.) ‫سورة يونس‬ 11. Surah Al-Kahfi (Gua) ‫سورة الكهف‬ 19.s. Surah Ali 'Imran (Keluarga Imran) ‫سورة آل عمران‬ 4. Surah An-Naml (Semut) ‫سورة النمل‬ ّ 28. Surah Asy-Syu’araa (Para Penyair) ‫سورة الشعراء‬ 27. Surah Yusuf (Nabi Yusuf a. Surah At-Taubah (Taubat) ‫سورة التوبة‬ 10.s.s. Surah Ar-Ra’d (Guruh) ‫سورة الرعد‬ 14. Surah Al-A’raaf (Tempat Tinggi) ‫سورة العراف‬ 8. Surah Al-Ikhlas dan sebagainya. Surah Al-Hajj (Haji) ‫سورة الحج‬ 23.) ‫سورة إبراهيم‬ 15. Surah An-Nisaa' (Wanita) ‫سورة النساء‬ 5. Surah Taahaa ‫سورة طه‬ 21. Surah Al-Hijr dan sebagainya. Surah As-Sajdah (Sujud) ‫سورة السجدة‬ 33. Surah Yunus (Nabi Yunus a.s. Surah Al-Baqarah (Sapi Betina) ‫سورة البقرة‬ 3. Surah Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu) ‫سورة الحزاب‬ 34.Al-Matsaani — iaitu surah-surah yang hampir kepada seratus ayat sepert Surah Al-Anfaal. Surah As-Saaffat (Yang Berbaris Dengan Teratur) ‫سورة الصافات‬ 38. Surah Saba’ (Kaum Saba’) ‫سورة سبأ‬ 35. Senarai Surah Senarai 114 Surah adalah: 1. Surah An-Nahl (Lebah) ‫سورة النحل‬ 17. Surah Luqman (Luqman) ‫سورة لقمان‬ 32. Surah Al-Furqaan (Pembeza Kebenaran dan Kebatilan) ‫سورة الفرقان‬ 26. Surah Al-Anbiyaa’ (Para Nabi) ‫سورة النبياء‬ 22.) ‫سورة هود‬ 12. Surah Maryam (Siti Maryam) ‫سورة مريم‬ 20. Surah Hud (Nabi Hud a. Surah Al-Qasas (Cerita-cerita) ‫سورة القصص‬ 29. Surah Al-Mu’minun (Golongan yang Beriman) ‫سورة المؤمنون‬ 24. Surah Al-Maa’idah (Hidangan) ‫سورة المائدة‬ 6. Surah Saad ‫سورة ص‬ 39. Surah Al-Anfaal (Rampasan Perang) ‫سورة النفال‬ 9. Surah Az-Zumar (Rombongan) ‫سورة الزمر‬ 40. Surah Al-Hijr (Kawasan Berbatu) ‫سورة الحجر‬ 16. Surah Yaasin ‫سورة يس‬ 37. Surah Al-Mu’min (Orang yang Beriman) ‫سورة غافر‬ . Surah An-Nuur (Cahaya)‫سورة النور‬ ّ 25. Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a. Surah Al-‘Ankabut (Labah-labah) ‫سورة العنكبوت‬ 30. Surah Al-An'aam (Binatang Ternakan) ‫سورة النعام‬ 7. Surah Ar-Rum (Masyarakat Rom) ‫سورة الروم‬ ّ 31.) ‫سورة يوسف‬ 13. Surah Al-Israa’ (Perjalanan Malam) ‫سورة السراء‬ 18.

Surah An-Naba’ (Berita Besar) ‫سورة النبأ‬ 79. Surah Al-Qamar (Bulan) ‫سورة القمر‬ 55. Surah Al-Ghaasyiah (Peristiwa yang Menggelisahkan) ‫سورة الغاشية‬ 89. Surah Al-Hasyr (Pengusiran) ‫سورة الحشر‬ 60. Surah Asy-Syuraa (Permesyuaratan) ‫سورة الشورى‬ 43. Surah At-Talaq (Cerai) ‫سورة الطلق‬ 66. Surah Al-Mutaffifiin ( Golongan yang Curang) ‫سورة المطففين‬ ّ 84. Surah Al-Haaqqah (Keadaan Sebenar) ‫سورة الحاقة‬ 70. Surah Adz-Dzariyaat (Angin yang Menerbangkan) ‫سورة الذاريات‬ 52. Surah At-Takwiir (Menggulung) ‫سورة التكوير‬ 82. Surah Al-A’laa (Yang Tertinggi) ‫سورة العلى‬ 88. Surah Al-Fajr (Fajar/Sinar Mentari) ‫سورة الفجر‬ 90.w. Surah Ad-Dukhaan (Kabut/Asap) ‫سورة الدخان‬ ّ 45. Surah A-Jin (Jin) ‫سورة الجن‬ 73. Surah Al-Munafiquun (Golongan Munafik) ‫سورة المنافقون‬ 64. Surah At-Taariq (Pengunjung Malam) ‫سورة الطارق‬ 87.) ‫سورة محمد‬ 48. Surah Nuh (Nabi Nuh a. Surah An-Naazi’aat (Yang Mencabut) ‫سورة النازعات‬ 80. Surah Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir) ‫سورة الحقاف‬ 47. Surah Al-Mujadilah (Perempuan yang Merayu) ‫سورة المجادلة‬ 59. Surah Al-Mursalat (Yang Diutus) ‫سورة المرسلت‬ 78.) ‫سورة نوح‬ 72. Surah Qaf ‫سورة ق‬ 51. Surah Al-Insyiqaaq (Terbelah) ‫سورة النشقاق‬ 85. Surah Al-Qalam (Pen) ‫سورة القلم‬ 69.a. Surah Al-Balad (Negeri) ‫سورة البلد‬ . Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik) ‫سورة الحجرات‬ 50. Surah As-Saf (Barisan) ‫سورة الصف‬ 62. Surah Muhammad (Nabi Muhammad s. Surah Al-Mulk (Kerajaan) ‫سورة الملك‬ 68. Surah Al-Fat-h (Kemenangan) ‫سورة الفتح‬ 49. Surah Al-Qiamah (Kebangkitan) ‫سورة القيامة‬ 76. Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang) ‫سورة البروج‬ 86. Surah At-Tahrim (Mengharamkan) ‫سورة التحريم‬ 67. Surah At-Tur (Gunung) ‫سورة الطور‬ 53. Surah An-Najm (Bintang) ‫سورة النجم‬ 54. Surah Az-Zukhruf (Perhiasan Emas) ‫سورة الزخرف‬ 44. Surah At-Taghabun (Saling Untung dan Rugi) ‫سورة التغابن‬ 65. Surah Al-Ma’arij (Tempat-tempat Naik) ‫سورة المعارج‬ 71. Surah Fussilat (Dijelaskan) ‫سورة فصلت‬ ّ 42. Surah Al-Jatsiyah (Yang Berlutut) ‫سورة الجاثية‬ 46. Surah Al-Infitar (Pecah Belah) ‫سورة النفطار‬ 83.s. Surah Al-Insaan (Manusia) ‫سورة النسان‬ 77. Surah ‘Abasa (Dia Bermasam Muka) ‫سورة عبس‬ 81. Surah Al-Jumu’ah (Hari Jumaat) ‫سورة الجمعة‬ 63.41. Surah Al-Muzammil (Yang Berselimut) ‫سورة المزمل‬ ّّ 74. Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah) ‫سورة الرحمن‬ 56. Surah Al-Mumtahanah (Perempuan yang Diuji) ‫سورة الممتحنة‬ 61. Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan) ‫سورة الواقعة‬ 57. Surah Al-Hadid (Besi) ‫سورة الحديد‬ 58. Surah Al-Muddathir (Yang Berselimut)‫سورة المدثر‬ ّ 75.

Surah Asy-Syams (Matahari) ‫سورة الشمس‬ 92.wikipedia. Surah An-Nasr (Pertolongan) ‫سورة النصر‬ 111. Surah Al-‘Aadiyaat (Yang Berlari Kencang) ‫سورة العاديات‬ 101. Surah Quraisy (Kaum Quraisy) ‫سورة قريش‬ 107. Surah Al-Ma’un (Barangan Berguna) ‫سورة الماعون‬ 108. Surah Al-Ikhlas (Tulus Ikhlas) ‫سورة الخلص‬ 113.org/wiki/Surah_Quran" Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o . Surah Al-Fiil (Gajah) ‫سورة الفيل‬ 106. Surah At-Tin (Buah Ara) ‫سورة التين‬ 96.91. Surah Al-‘Alaq (Gumpalan Darah) ‫سورة العلق‬ 97. Surah Al-Baiyinah (Bukti yang Nyata) ‫سورة البينة‬ 99. Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir) ‫سورة الكافرون‬ 110. Surah An-Nas (Manusia) ‫سورة الناس‬ ّ Diperolehi daripada "http://ms. Surah Al-Lail (Malam) ‫سورة الليل‬ 93. Surah Al-Kauthar (Melimpah-ruah) ‫سورة الكوثر‬ 109. Surah Al-Zalzalah (Kegoncangan) ‫سورة الزلزلة‬ 100. Surah Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang) ‫سورة الضحى‬ 94. Surah Al-Falaq (Subuh/Dinihari) ‫سورة الفلق‬ 114. Surah Al-Qadr (Kemuliaan) ‫سورة القدر‬ 98. Surah Al-Qari’ah (Hari Yang Hingar Bingar) ‫سورة القارعة‬ 102. Surah Al-Lahab (Nyalaan Api) ‫سورة المسد‬ 112. Surah At-Takathur (Bermegah-megah) ‫سورة التكاثر‬ 103. Surah Al-Insyirah/Al-Syarah (Kelapangan) ‫سورة الشرح‬ 95. Surah Al-‘Asr (Waktu) ‫سورة العصر‬ 104. Surah Al-Humazah (Pengumpat) ‫سورة الهمزة‬ 105.

yaitu : Keimanan Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa terdapat dalam ayat 2. . Janji memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. Oleh karena keimanan (ketauhidan) itu merupakan masalah yang pokok. dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan). tetapi juga mengandung arti tarbiyah yaitu mendidik dan menumbuhkan. Surah ini juga dinamakan Ummul Quran (‫ . Surah ini turut dinamakan As-Sab'ul Matsaani yang bermaksud tujuh yang berulang-ulang kerana ayat ini diulang-ulang bagi setiap solat. serta berguna bagi masyarakat. 04:53:15 PM » Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah (‫ . Hal ini menunjukkan bahwa segala nikmat yang dilihat oleh seseorang dalam dirinya sendiri dan dalam segala alam ini bersumber dari Allah. dimana dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu bagi Allah. yaitu : Iyyaaka na'budu wa iyyaka nasta'iin (hanya Engkau-lah yang kami sembah. tetapi ditegaskan dan dilengkapi oleh ayat 5. Surah ini mempunyai 7 ayat dan inilah surah pertama yang diturunkan lengkap keseluruhan ayat bagi sebuah surah dan termasuk dalam golongan surah Makkiyyah. Yang dimaksud dengan Yang Menguasai Hari Pembalasan ialah pada hari itu Allah-lah yang berkuasa. nikmat mendidik dan menumbuhkan. 2007. segala sesuatu tunduk kepada kebesaran-Nya sambil mengharap nikmat dan takut kepada siksaan-Nya. Ibadat yang terdapat pada ayat 5 semata-mata ditujukan kepada Allah. karena Allah adalah Pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat dalam alam ini.ام القــرآن‬Ibu Quran) atau Ummul Kitaab (‫ ام الكتاب‬Ibu Kitab) kerana ianya merupakan ibu atau induk kepada semua isi Al-Quran dan menjadi inti sari dari kandungan Al-Quran itu sendiri. Surah ini dinamakan Al-Fatihah (Pembukaan) kerana ianya dijadikan sebagai pembuka dan permulaan Al-Quran. sebab kata Rab dalam kalimat Rabbul-'aalamiin tidak hanya berarti Tuhan atau Penguasa. Hal ini mengandung arti janji untuk memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. sehingga menjadi sumber pelbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat menambah keyakinan manusia kepada keagungan dan kemuliaan Allah.Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #3 on: 10 July.)سورة الفاتحة‬Pembukaan . karena Tuhan-lah Yang Maha Berkuasa di alam ini. Kandungannya Surat ini mengandung beberapa unsur pokok yang mencerminkan seluruh isi Al Quran. Pendidikan. penjagaan dan Penumbuahn oleh Allah di alam ini haruslah diperhatikan dan dipikirkan oleh manusia sedalam-dalamnya. maka didalam surat Al Faatihah tidak cukup dinyatakan dengan isyarat saja.surah yang diturunkan di Makkah dan diturunkan selepas Surah Al-Muddathir. Diantara nikmat itu ialah : nikmat menciptakan.

Perincian dari yang telah disebutkan diatas terdapat dalam ayat-ayat Al Quran pada surat-surat yang lain. asy-Syafiyah (yang Menyembuhkan). Orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. shaalihiin (orang-orang yang saleh). al-Hamd (Pujian). Al-Wafiyah (yang Sempurna). Nama Lain Selain dinamai Al-Fatihah (Pembuka). Maksud "Hidayah" disini ialah hidayah yang menjadi sebab dapatnya keselamatan. Kisah-kisah Kisah para Nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang Allah. ialah golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. syuhadaa' (orang-orang yang mati syahid). Sebahagian besar dari ayat-ayat Al Quran memuat kisah-kisah para Nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang. 2007. « Last Edit: 11 July.Hukum-hukum Jalan kebahagiaan dan bagaimana seharusnya menempuh jalan itu untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. dan al-Asas (Pokok). Asy-Syifa (Obat). al-Kafiyah (yang Mencukupi). surat pertama Al-Quran ini dinamai juga Ummul Kitab (induk al-Kitab). Yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat dalam ayat ini. Ummul Qur'an (induk Al-Qur'an). Penutup Surat Al Fatihaah ini melengkapi unsur-unsur pokok syari'at Islam. hukum-hukum dan pelajaran. 10:51:01 AM oleh umsha » Logged . sedang surat Al Baqarah dimulai dengan penunjukan al Kitaab (Al Quran) yang cukup sempurna sebagai pedoman menuju jalan yang dimaksudkan itu. al-Kanzu (simpanan yang Tebal). kemudian dijelaskan perinciannya oleh ayat-ayat Al Quran yang 113 surat berikutnya. Ash-Shalah (Solat). baik yang mengenai kepercayaan maupun akhlak. ialah para Nabi. para shiddieqiin (orang-orang yang sungguh-sungguh beriman). As-Sabu'ul Matsani (Tujuh yang Diulang). Persesuaian surat ini dengan surat Al Baqarah dan surat-surat sesudahnya ialah surat Al Faatihah merupakan titik-titik pembahasan yang akan diperinci dalam surat Al Baqarah dan surat-surat yang sesudahnya. kebahagiaan dunia dan akhirat. Dibahagian akhir surat Al Faatihah disebutkan permohonan hamba supaya diberi petunjuk oleh Tuhan kejalan yang lurus.

thalak. kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Haji wada' (haji Nabi Muhammad s.s. hal-hal yang halal dan yang haram. 'iddah.. hukum haji dan umrah. hukum merosakkan masjid.w. Surah itu turun di Madinah yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah. Seluruh ayat dari surat ini merupakan ayat Madaniyyah yang di dalamnya juga mempunyai ayat yang terpanjang (ayat 282). Surat ini dinamai Al Baqarah kerana terdapat kisah di dalamnya yang berkaitan perbalahan kaum Bani Israil dengan Nabi Musa a. sihir. hukum meubah kitab-kitab Allah. Nabi Musa a. yang terakhir). hukum perang. menunaikan zakat. larangan riba. Surah ini juga ada menceritakan kisah Nabi Adam a. 2007. Ia juga digelar juga surah alif-laam-miim kerana surah ini dimulai dengan Aliflaam-miim. kewajiban menyampaikan amanat. bernafkah di jalan Allah. nafkah dan yang berhak menerimanya. hukum sumpah. hukum arak dan judi.s.s. hukum haidh. serta larangan akan bulan haram.a. wasiat kepada dua orang ibu-bapa dan kaum kerabat. 05:00:45 PM » Surah Al-Baqarah Surah Al Baqarah (Arab: ‫" سورة البقرة‬Lembu") merupakan ayat kedua dan terpanjang yang mengandungi 286 ayat. ilaa' dan hukum susuan. hukum qisas.umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #4 on: 10 July. mahar. hutang piutang. dan Nabi Ibrahim a. cara menyantuni anak yatim. Perkara utamanya adalah berdakwah kepada kaum musyrik . Surah ini juga dinamakan FusthaatulQuran (puncak Al Quran) kerana memuatkan beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain. Isi Surah ini banyak mengisahkan hukum-hakam dan syariat seperti perintah mengerjakan solat. hukum puasa. tentang penyembelihan lembu betina untuk mengetahui siapa yang kemudiannya menjelaskan sifat kaum Yahudi yang keras hatinya. hukum melamar. khulu'. larangan mengawini wanita musyrik dan sebaliknya.s.

kenabian dan beberapa mukjizatnya. « Last Edit: 10 July. Malah. ibunda daripada Nabi Isa. serta disebut pula kelahiran Maryam puteri Imran. 05:06:20 PM » Surah Ali ‘Imran Surah Ali ‘Imran (Keluarga Imran) . Surah ini juga mengandungi ayat kursi iaitu ayat yang teragung dan sering dihafal oleh masyarakat Muslim. Dinamakan Ali Imran kerana memuat kisah keluarga Imran yang di dalam kisahnya disebutkan kelahiran Nabi Isa. kedatangan Nabi Muhammad dan sebagainya. 2007.dan Yahudi Madinahserta memberi amaran kepada mereka serta kepada kaum munafik akan ketentuan Allah kepada mereka yang tidak beriman kepada-Nya. merupakan surah Madaniyyah. 2007. karena kedua surat ini menyingkapkan hal-hal yang disembunyikan oleh para Ahli Kitab. . Surat Ali Imran ini dan surat Al Baqarah dinamakan "Az Zahrawaani" (dua yang cemerlang).‫ آل عمران‬ini terdiri dari 200 ayat. ayat ini dijadikan bacaan untuk mendapat perlindungan dan keredhaan Allah SWT. persamaannya dengan Nabi Adam. 05:04:34 PM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #5 on: 10 July. seperti kejadian dan kelahiran Nabi Isa.

« Last Edit: 11 July. 2007.(Perempuan) ‫ . 2007. sedang surat Ath Thalaq disebut dengan sebutan: Surat An Nisaa' Ash Shughraa (surat An Nisaa' yang kecil). 05:07:32 PM » Surah An-Nisaa' Surah An-Nisaa' . akibat kekafiran di hari kemudian. Surat yang lain banyak juga yang membicarakan tentang hal wanita ialah surat Ath Thalaq. Dalam hubungan ini biasa disebut surat An Nisaa' dengan sebutan: Surat An Nisaa' Al Kubraa (surat An Nisaa' yang besar). adalah surat Madaniyyah yang terpanjang sesudah surat Al Baqarah. Kandungannya Keimanan: Syirik (dosa yang paling besar). 10:50:25 AM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #6 on: 10 July. Hukum-hukum: . Dinamakan An Nisaa' karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surat yang paling membicarakan hal itu dibanding dengan surat-surat yang lain.سورة النساء‬yang terdiri dari 176 ayat itu.

larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk. solat khauf. sikap-sikap orang munafik dalam menghadapi peperangan. hak seseorang sesuai dengan kewajibannya. derajat orang-orang yang berjihad. norma-norma bergaul dengan isteri. perbuatanperbuatan keji dan hukumannya. berperang di jalan Alllah adalah kewajiban tiaptiap mukallaf. masalah pusaka kalalah. hukum membunuh seorang Islam. keharusan siap-siaga terhadap musuh. dasardasar pemerintahan. kesucian lahir batin dalam sembahyang. wanita-wanita yang haram dikawini. hukum syiqaq dan nusyuq. larangan memakan harta secara bathil. cara menghadapi orang-orang munafik. « Last Edit: 11 July. hukum suaka. norma dan adab dalam peperangan. Dan lain-lain: Asal manusia adalah satu. Kisah-kisah: Kisah-kisah tentang Nabi Musa a.Kewajiban para washi dan para wali. hukum-hukum mengawini budak wanita. 2007. memakan harta anak yatim dan orang-orang yang tak dapat mengurus hartanya. perlakuan ahli kitab terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepadanya. hukum poligami. dan pengikut-pengikutnya. 10:52:30 AM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o . keharusan menjauhi adat-adat zaman jahiliyah dalam perlakuan terhadap wanita.s. pokok-pokok hukum warisan. cara mengadili perkara. mas kawin.

hukum melanggar syi'ar Allah. kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi. Kandungannya Keimanan: Bantahan terhadap orang-orang yang mempertuhankan Nabi Isa a. sikap Yahudi dan Nasrani terhadap orang Islam.. hukum binatang waktu ihram.s. kisah Habil dan Qabil. Kisah-kisah: Kisah-kisah Nabi Musa a. peringatan Allah supaya meninggalkan kebiasaan Arab jahiliyah. hukum melanggar sumpah dan kafaaratnya. keharusan jujur dan berlaku adil. karena kata itu terdapat pada ayat pertama surat ini.Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #7 on: 10 July. 2007. Hukum-hukum: Keharusan memenuhi perjanjian. termasuk golongan surat Madaniyyah. Surat ini dinamakan Al Maa'idah (hidangan) kerana memuatkan kisah pengikut-pengikut setia Nabi Isa a.s. hukum mengacau dan mengganggu keamanan. Sekalipun ada ayatnya yang turun di Mekah. Dinamakan juga Al Munqidz (yang menyelamatkan). sikap dalam menghadapi berita-berita bohong. wudhu'.a. yaitu di waktu haji wadaa'. makanan yang dihalalkan dan diharamkan. hukum mengawini ahli kitab. menyuruh kaumnya memasuki Palestin. Ka'bah sokoguru kehidupan manusia. « Last Edit: 11 July. hijrah ke Madinah.s. penyempurnaan Agama Islam di zaman Nabi Muhammad s. hukum persaksian dalam berwasiat.s. mandi.s. Dan lain-lain: Keharusan bersifat lemah lembut terhadap sesama mukmin bersikap keras terhadap orangorang kafir. hukum membunuh orang. kisah-kisah tentang Nabi Isa a. karena akhir surat ini mengandung kisah tentang Nabi Isa a. hukum qishaas.a.(Hidangan) ‫ . meminta kepada Nabi Isa a. agar Allah menurunkan untuk mereka Al Maa'idah (hidangan makanan) dari langit (ayat 112). 2007.w.سورة المائدة‬terdiri dari 120 ayat. tayammum. namun ayat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad s. penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah. 10:53:30 AM oleh umsha » . larangan-larangan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mengakibatkan kesempitan dalam agama.s. dimana Allah menyuruh agar hamba-hamba-Nya memenuhi janji prasetia terhadap Allah dan perjanjian-perjanjian yang mereka buat sesamanya.w. akibat berteman akrab dengan orang yang bukan muslim. Dan dinamakan Al Uqud (perjanjian). 05:27:59 PM » Surah Al-Maa’idah Surah Al-Maa’idah . kewajiban rasul hanya menyampaikan agama.

Harun. Yusuf.(Binatang Ternakan) ‫ . wasiat yang sepuluh dari Al Quran. Musa. tentang tauhid keadilan dan hukumhukum. penyaksian Alla atas kenabian Ibrahim.Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #8 on: 10 July. Daud. yang menurut mereka binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada tuhan mereka. 'Isa. Ilayas. Zakaria. kebenaran kenabian Nabi Muhammad s. 2007. Sulaiman.. Ishaq.a.سورة النعام‬yang terdiri atas 165 ayat. Yahya. Nuh. termasuk golongan surat Makkiyah. Hukum-hukum: Larangan mengikuti adat istiadat yang dibuat-buat oleh kaum Jahiliyah. larangan mencaci maki berhala orang musyrik karena mereka akan membalas dengan . Yunus dan Luth. 05:29:07 PM » Surat Al An'aam Surat Al An'aam . makanan yang halal dan yang haram. Ya'qub. Kandungannya Keimanan: Bukti-bukti keesaan Allah serta kesempurnaan sifat-sifatNya. Alyasa'. Dinamakan Al-An'aam karena di dalamnya disebut kata An'aam dalam hubungan dengan adat-istiadat kaum musyrikin. Ayyub. kepalsuan kepercayaan orang-orang musyrik dan keingkaran mereka terhadap hari kiamat. penegasan tentang adanya risalah dan wahyu serta hari pembalasan dan hari kebangkitan. karena hampur seluruh ayat-ayat-Nya diturunkan di Makkah dekat sebelum hijrah.w. Juga dalam surat ini disebutkan hukum-hukum yang berkenaan dengan binatang ternak itu.

nilai hidup duniawi. « Last Edit: 11 July. dan para nabi pada umumnya.mencaci maki Allah.s.harap saudari umsha boleh teruskan posting ni hingga ke akhir nya. cerita Nabi Ibrahim a. tantangan kaum musyrikin untuk melemahkan rasul.a. Dan lain-lain: Sikap kepala batu kaum musyrikin.w. kepercayaan orang-orang musyrik terhadap jin. membimbing kaumnya kepada tauhid. cara seorang nabi memimpin umatnya. kisah pengalaman Nabi Muhammad s.banyak saya boleh belajar kat sini :=D Logged . beberapa prinsip keagamaan dan kemasyarakatan. Kisah-kisah: Kisah umat-umat yang menentang rasul-rasul.. 2007. bidang-bidang kerasulan dan tugas rasul-rasul.. syaitan dan malaikat. 2007. 10:54:36 AM oleh umsha » Logged zaitihamdan • • Posts: 562 Suffering from TRUTH decay?Brush up on your Quran! • • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #9 on: 10 July. 06:24:42 PM » bagus topik ni.

. 06:24:42 PM bagus topik ni. 10:46:43 AM » Quote from: zaitihamdan on 10 July. Logged umsha • • Posts: 697 .banyak saya boleh belajar kat sini :=D Tima kasih di atas sokongan anta. but because by it I see everything else. not because I can see it. 2007.harap saudari umsha boleh teruskan posting ni hingga ke akhir nya. umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #10 on: 11 July. 2007.I believe in Islam like the sun rising..

dengan Fir'aun. kewajiban mengikuti Allah dan rasul.s. 2007. dengan iblis. Surah ini terdiri atas 206 ayat dan termasuk pada golongan surat Makkiyyah. kisah Nabi Shaleh a. Allah bersemayam di 'Arasy. Kandungannya: Keimanan: Mentauhidkan Allah dalam berdoa dan beribadat.s. perintah beribadat sambil merendahkan diri kepada Allah. kisah Nabi Nuh a. tentang ashhaabul A'raaf yang berada antara syurga dan neraka. 10:49:36 AM » Surah Al A'raaf Surah Al A'raaf (Tempat Tinggi) ‫ سورة العراف‬adalah surat ke-7 dalam Al Qur'an. manusia adalah makhluk yang terbaik dijadikan Allah . dengan kaumnya. Dan lain-lain: Al Quran diturunkan kepada Nabi yang penghabisan dan perintah mengikutinya.w. kisah Nabi Syu'aib a.s. hanya Allah sendiri yang mengatur dan menjaga alam. Dinamakan Al A'raaf karena perkataan Al A'raaf terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al A'raaf yaitu: tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka. da'wah rasul-rasul yang pertama sekali ialah mentauhidkan Allah. Kisah-kisah: Kisah Nabi Adam a. Allah pencipta makhluk. adab orang mukmin. diutus untuk seluruh manusia. tentang melihat Allah. Allah mempunyai al asmaaul husnaa. Surah ini diturunkan sebelum turunnya surat Al An'aam dan termasuk golongan surah Assab 'uththiwaal (tujuh surat yang panjang).a. Hukum-hukum: Larangan mengikuti perbuatan dan adat istiadat yang buruk. kisah Nabi Musa a. bantahan terhadap kepalsuan syirik. adab mendengar pembacaan Al Quran dan berzikir. Nabi Muhammad s. Musa berbicara dengan Allah. ketauhidan adalah sesuai dengan fitrah manusia. bantahan terhadap orang yang mengharamkan perhiasan yang dianugerahkan Allah. perintah berhias waktu akan shalat.• Be yourself & always remember ALLAH • o o • Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #11 on: 11 July. perintah memakan makanan yang halal lagi baik dan larangan memakan yang sebaliknya.s. dan kaumnya. menciptakan undang-undang dan hukum-hukum untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. rasul bertanggung jawab menyampaikan seruan Allah. balasan terhadap orang-orang yang mengikuti dan mengingkari rasul.s. dengan kaumnya.

dan mereka dalam peperangan ini memperoleh harta rampasan perang yang tidak sedikit. Menurut riwayat Ibnu Abbas r. Oleh sebab itu timbullah masalah bagaimana membagi . surah ini terdiri atas 75 ayat dan termasuk golongan surah-surah Madaniyyah. kehancuran sesuatu kaum adalah karena perbuatan mereka sendiri. 2007. surat ini diturunkan berkenaan dengan perang Badar Kubra yang terjadi pada tahun kedua hijrah. manusia khalifah Allah di muka bumi. tiap-tiap bangsa mempunyai masa jaya dan masa kehancuran. « Last Edit: 13 July. Surah ini dinamakan Al Anfaal yang bermaksud harta rampasan perang berhubung kata Al Anfaal terdapat pada permulaan surat ini dan juga persoalan yang menonjol dalam surah ini ialah tentang harta rampasan perang. Peperangan ini sangat penting artinya. karena merupakan peristiwa yang menentukan jalan sejarah Perkembangan Islam.serta mempunyai kesediaan untuk baik dan untuk buruk. Allah mencoba manusia dengan kakayaan dan kemiskinan. 10:56:53 AM » Surah Al Anfaal Surah Al Anfaal (Rampasan Perang) ‫ سورة النفال‬adalah surah ke-8 pada Al Qur'an. istidraj azab Allah terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya. Pada waktu itu umat Islam dengan berkekuatan kecil untuk pertama kali dapat mengalahkan kaum musyrikin yang berjumlah besar dan memiliki perlengkapan yang cukup. kerana seluruh ayatayatnya diturunkan di Madinah. 2007. permusuhan syaitan terhadap Bani Adam.a. 02:41:43 PM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #12 on: 11 July. hukum perang dan hal-hal yang berhubungan dengan peperangan pada umumnya.

syirik adalah dosa berat. larangan mengkhianati perjanjian. sesudahnya dan waktu perang berlangsung. Kandungannya Keimanan: Allah selalu menyertai orang-orang yang beriman dan melindungi mereka. larangan lari/mundur dalam peperangan. Kisah-kisah: Keengganan beberapa orang Islam ikut perang Badar. tanda-tandanya dan sifat-sifat orang yang beriman. tindakan-tindakan dan hukum-hukum Allah didasarkan atas kepentingan umat manusia. orang yahudi membatalkan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad s. adanya malaikat yang menolong barisan kaum muslimin dalam perang Badar.a. kewajiban mempersiapkan diri dengan segala alat perlengkapan perang. hukum mengenai tawanan perang pada permulaan Islam. 2007. tujuan perang dalam Islam. ketahanan mental. kisah keadaan orang kafir musyrikin dan Ahli Kitab serta keburukan orang-orang munafik. larangan khianat kepada Allah dan Rasul serta amanat. sebelumnya. « Last Edit: 13 July. Hukum-hukum: Aturan pembagian harta rampasan perang.harta-harta rampasan perang itu. jaminan Allah terhadap kemenangan umat yang beriman. 'inayat Allah terhadap orang-orang yang bertawakkal. suasana kaum muslimin di waktu perang Badar. sabar dan tawakkal serta mengingat Allah dalam peperangan. kebolehan memakan harta rampasan perang. keharusan mengusahakan perdamaian. keadaan Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah serta permusuhan kaum musyrikin terhadap beliau. hanyalah Allah yang dapat mempersatukan hati orang yang beriman. maka kemudian Allah menurunkan ayat pertama dari surat ini. 02:42:03 PM oleh umsha » Logged umsha • .w. menentukan hukumhukum agama itu hanyalah hak Allah.. sunnatullah pada seseorang dan masyarakat. adanya gangguan-gangguan syaitan pada orang-orang mukmin dan tipu daya mereka pada orang-orang musyrikin. kewajiban taat kepada pimpinan dalam perang. Dan lain lain: Pengertian iman.

surat ini mengandung isi-isi berikut: Keimanan: Allah selalu menyertai hamba-hamba-Nya yang beriman. perjanjian dan perdamaian. segala sesuatu menurut sunnatullah. Berlainan dengan surat-surat yang lain. Hukum-hukum: Kewajiban menafkahkan harta. maka pada permulaan surat ini tidak terdapat basmalah. pembalasan atas amalan-amalan manusia hanya dari Allah. kedudukan Nabi Muhammad s. Di samping kedua nama yang masyhur itu ada lagi beberapa nama yang lain yang merupakan sifat dari surah ini. kembali dari peperangan Tabuk yang terjadi pada tahun 9 H. sedangkan basmalah bernafaskan perdamaian dan cinta kasih Allah.w. Dinamakan juga dengan Baraah yang bermaksud berlepas diri yang di sini maksudnya pernyataan pemutusan perhubungan. pada musim haji tahun itu juga. Selain daripada pernyataan pembatalan perjanjian damai dengan kaum musyrikin itu.a.a. karena surat ini adalah pernyataan perang dengan makna bahawa segenap kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin. di sisi Allah. 2007. Surat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad s.w. perlindungan Allah bagi orangorang yang beriman. beberapa dasar politik kenegaraan dan peperangan dalam Islam. Surah ini dinamakan At Taubah yang bermaksud pengampunan berhubung kata At Taubah berulang kali disebut dalam surat ini. Pengumuman ini disampaikan oleh Saidina 'Ali r. sebab-sebab orang Islam melakukan perang total.• • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #13 on: 11 July. disebabkan kebanyakan pokok pembicaraannya tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin.a. macam-macam harta dalam agama serta penggunaannya. . kewajiban umat Islam terhadap Nabinya. jizyah. 11:00:20 AM » Surah At-Taubah Surah At-Taubah (Taubat) ‫ سورة التوبة‬terdiri atas 129 ayat termasuk golongan surah-surah Madaniyyah.

w. kerana mereka tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian damai pada perjanjian Hudaibiyyah. perang Tabuk. Selanjutnya Surat At Taubah mengandung hukum peperangan dan perdamaian. dan hal-hal serupa disebutkan pula pada akhir surat Yunus. di suatu gua di bukit Tsur ketika hijrah.a. dengan kaum musyrikin. Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o .Kisah-kisah: Nabi Muhammad s.a. sedang surat Yunus menerangkan sikap orang kafir terhadap Al Quran.w. dengan Abu Bakar r. Surat At-Taubah menyebutkan keadaan orang-orang munafik serta menerangkan perbuatan mereka di waktu Al Quran diturunkan. perang Hunain (perang Authas atau perang Hawazin).a.w. keadaan Nabi Muhammad s.a. HUBUNGAN SURAT AT-TAUBAH DENGAN SURAT YUNUS Akhir surat At-Taubah ditutup dengan menyebutkan tentang risalah Nabi Muhammad s. dan kewajiban menafkahkan harta dan orang-orang yang berhak menerimanya. Penutup Surat At-Taubah mengandungi pernyataan pembatalan perjanjian damai pleh Nabi Muhammad s. di waktu hijrah.w. hukum kenegaraan. Dan lain-lain: Sifat-sifat orang yang beriman dan tingkat-tingkat mereka.a.

Dan lain-lain: Manusia ingat kepada Allah di waktu kesukaran dan lupa di waktu senang. Allah tidak mempunyai anak. dengan kaumnya. dan pengikutpengikutnya yang teguh imannya. hukum mengada-adakan sesuatu terhadap Allah dan mendustakan ayat-ayat-Nya. syafa'at hanyalah dengan izin Allah. 95. 2007. Allah mengatur alam semesta dari Arasy-Nya. surat ini terdiri atas 109 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah kecuali ayat 40. Wali-wali Allah. 01:15:31 PM » Surah Yunus Surah Yunus (Nabi Yunus a. 94. Surat ini dinamai surat Yunus karena dalam surat ini terutama ditampilkan kisah Nabi Yunus a. Hukum: Menentukan perhitungan tahun dan waktu dengan perjalanan matahari dan bulan.s.s. Nabi Musa dengan Fir'aun dan tukang-tukang sihir. yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. keadaan orangorang baik dan orang-orang jahat di hari kiamat. Nabi Yunus a. rasul hanya menyampaikan risalah. wahyu Allah yang menerangkan yang gaib kepada manusia. Al Quran tidak dapat ditandingi. Kandungannya: Keimanan: Al Quran bukanlah sihir. Logged umsha • .) ‫سورة يونس‬adalah surat ke-10 dalam Al Qur'an.s. dengan kaumnya.Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #14 on: 12 July. kisah Bani Israil setelah ke luar dari negeri Mesir. Allah menyaksikan dan mengamat-amati perbuatan hamba-hamba-Nya di dunia. Kisah-kisah: Kisah Nabi Nuh a.s.

2007.• • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #15 on: 12 July. dan kaumnya.s. dan kaumnya. Ibrahim a.s.s. Surat ini terdiri dari 123 ayat diturunkan sesudah surat Yunus.s. dan kaumnya.s. tidak boleh mendoa atau mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin menurut sunnah Allah. kisah Shaleh a. kejadian alam dalam 6 tahap. « Last Edit: 13 July.) ‫ سورة هود‬adalah surat ke-11 dalam Al Qur'an dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. kisah Musa a. dan Musa a. kisah Ibrahim a.s.s.s.s.. dan kaumnya. dan kaumnya dalam surat ini terdapat juga kisah-kisah Nabi yang lain. dan kaumnya.. kisah Syu'aib a. Hukum-hukum: Agama membolehkan menikmati yang baik-baik dan memakai perhiasan asal tidak berlebihlebihan. air sumber segala kehidupan. dan kaumnya.s. 2007. tidak boleh berlaku sombong. adanya golongan-golongan manusia di hari kiamat.s. Kandungannya: Keimanan: Adanya 'Arsy Allah. kisah Luth a. 02:40:13 PM oleh umsha » . Luth a. dan kaumnya. kisah Hud a.. shalat itu memperkuat iman.s. sunnah Allah yang berhubungan dengan kebinasaan suatu kaum. Kisah-kisah: Kisah Nuh a.s. Dan lain-lain: Pelajaran-peIajaran yang diambil dari kisah-kisah para nabi. 01:29:31 PM » Surah Hud Surah Hud (Nabi Hud a. seperti kisah Nuh a. Surat ini dinamai surat Huud karena ada hubungan dengan terdapatnya kisah Nabi Huud a.s.s.. Shaleh a. Syu'aib a.

para rasul semuanya laki-laki.s.s.s.Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #16 on: 12 July. mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak dan merupakan penghibur terhadap beliau dalam menjalankan tugasnya.s. Menurut riwayat Al Baihaqi dalam kitab Ad Dalail bahwa segolongan orang Yahudi masuk agama Islam sesudah mereka mendengar cerita Yusuf a. karena sesuai dengan cerita-cerita yang mereka ketahui. Riwayat tersebut salah satu di antara cerita-cerita gaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s. Hukum-hukum: Keharusan merahasiakan sesuatu untuk menghindari fitnah.s.) ‫ سورة يوسف‬adalah surat ke-12 dalam Al Qur'an dan terdiri atas 111 ayat. sebagai mukjizat bagi beliau. ini.w. Surat ini termasuk golongan surat-surat Makkiyyah karena diturunkan di Mekkah sebelum hijrah. Kandungannya: Keimanan: Kenabian Yusuf a. dan mukjizat-mukjizatnya. ketentuan yang berhubungan dengan keagamaan adalah hak Allah semata-mata. Surat ini dinamakan surat Yusuf adalah karena titik berat dari isinya mengenai riwayat Nabi Yusuf a. 2007. barang dan anak temuan wajib . Nabi Muhammad s. qadha Allah tak dapat diubah.a. 01:31:56 PM » Surah Yusuf Surah Yusuf (Nabi Yusuf a. Dari cerita Yusuf a.w.a. sedang beliau sebelum diturunkan surat ini tidak mengetahuinya. ini.

Surat ini termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. menunjukkan sifat kesucian dan kesempurnaan Allah SWT. Kisah-kisah: Riwayat Nabi Yusuf a. « Last Edit: 13 July. 02:40:26 PM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #17 on: 13 July. 2007.dipungut tidak boleh dibiarkan. boleh melakukan helah yang tidak merugikan orang lain untuk memperoleh sesuatu kemaslahatan. Dan lain-lain: Beberapa sifat dan suri teladan yang mulia yang dapat diambil dari cerita Yusuf a. 2007. Dan lagi sesuai dengan sifat Al Quran yang mengandung ancaman dan harapan.s. 02:38:08 PM » Surah Ar Ra'd Surah Ar Ra'd (Guruh) ‫ سورة الرعد‬adalah surat ke-13 dalam Al Qur'an dan terdiri atas 43 ayat.s. bersaudara dengan orang tua mereka Ya'qub a. Surat ini dinamakan Ar Ra'd yang berarti guruh (petir) karena dalam ayat 13 Allah berfirman yang artinya "Dan guruh itu bertasbih sambil memuji-Nya". Isi yang .s: persamaan antara agama para nabi-nabi ialah tauhid. maka demikian pulalah halnya bunyi guruh itu menimbulkan kecemasan dan harapan kepada manusia.

kewajiban mencegah perbuatanperbuatan yang mungkar. Balasan atau hukuman adalah akibat dan ketaatan atau keingkaran terhadap hukum Allah. Dan lain-lain: Beberapa sifat yang terpuji. Hukum-hukum: Manusia dilarang mendoakan yang jelek-jelek untuk dirinya. hanya Allah yang menerima doa dari hamba-Nya. ilmu Allah meliputi segala sesuatu. 2007. sedang tugas rasul menyampaikan agama Allah. memberi taufiq hanya hak Allah. yaitu malaikat Hafazhah. Kandungannya Keimanan: Allah-lah yang menciptakan alam semesta serta mengaturnya. Kisah-kisah: Kisah pengalaman nabi-nabi zaman dahulu. Bagi Allah SWT tidak ada pilih kasih dalam menetapkan hukuman. adanya malaikat yang selalu memelihara manusia yang datang silih berganti. « Last Edit: 13 July. perumpamaan bagi orang-orang yang menyembah berhala dan orang-orang yang menyembah Allah. Allah tidak mengubah nasib sesuatu bangsa sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. 02:40:49 PM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • .terpenting dari surat ini ialah bahwa bimbingan Allah kepada makhluk-Nya bertalian erat dengan hukum sebab dan akibat.

kejadian langit dan bumi mengandung hikmahhikmah. Do'a ini isinya antara lain: permohonan agar keturunannya mendirikan shalat. perumpamaan tentang perbuatan dan perkataan yang hak dengan yang bathil. di dataran tanah Mekkah yang tandus.s.) ‫ سورة إبراهيم‬adalah surat ke-14 dalam Al Qur'an. Dinamakan Ibrahim.s. Allah kuasa mematikan manusia dan membangkitkannya kembali dalam bentuk baru. serta kisah para rasul zaman dahulu. yaitu ayat 35 sampai dengan 41. Dan lain-lain: Sebabnya rasul-rasul diutus dengan bahasa kaumnya sendiri. ilmu Allah meliputi yang lahir dan yang bathin. 2007. nabi-nabi membawa mukjizat atas izin Allah semata-mata. segala sesuatu dalam alam ini kepunyaan Allah. macam-macam nikmat Allah kepada manusia dan janji Allah kepada hamba-hamba yang mensyukuriNya. dijauhkan dari menyembah berhala-berhala dan agar Mekkah dan daerah sekitarnya menjadi daerah yang aman dan makmur.s. Kisah-kisah: Kisah Nabi Musa a.o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #18 on: 13 July. 02:39:40 PM » Surah Ibrahim Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a. Hukum-hukum: Perintah mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian harta baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Kandungannya Keimanan: Al Quran adalah pembimbing manusia ke jalan Allah. karena surat ini mengandung doa Nabi Ibrahim a. Logged . Surat ini terdiri atas 52 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah karena diturunkan di Mekkah sebelum Hijrah. Do'a tersebut dipanjatkan beliau ke hadirat Allah SWT sesudah selesai membina Ka'bah bersama puteranya Ismail AS. dengan kaumnya. keingkaran manusia terhadap Allah tidaklah mengurangi kesempurnaan-Nya. Doa Nabi Ibrahim AS ini telah diperkenankan oleh Allah SWT sebagaimana telah terbukti keamanannya sejak dahulu sampai sekarang.

Surah ini terdiri atas 99 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. kadar rezeki yang diberikan kepada manusia sesuai dengan hikmah kebijaksanaan Allah. berhubung nasib penduduknya yaitu kaum Tsamud diceritakan pada ayat 80 sampai dengan 84. 02:44:13 PM » Surah Al Hijr Surah Al Hijr (Kawasan Berbatu) ‫ سورة الحجر‬adalah surat ke-15 dalam Al Qur'an. kewajiban melakukan ibadah selama hidup. Kandungannya: Keimanan: Kepastian nasib suatu bangsa hanya di tangan Allah. Nama surah ini diambil dari nama daerah pegunungan itu. larangan . mereka telah dimusnahkan Allah SWT. Hukum-hukum: Larangan terhadap homoseksual. Allah di samping bersifat pengampun dan penyayang juga mengazab orang-orang yang ingkar.umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #19 on: 13 July. Allah menjamin kemurnian Al Quran sepanjang masa. Allah memelihara hambaNya yang telah mendapat taufiq dari godaan setan. 2007. manusia dihimpun pada hari kiamat. alam malakut (langit) senantiasa dijaga dari syaitan. Al Hijr adalah nama sebuah daerah pegunungan yang didiami zaman dahulu oleh kaum Tsamud terletak di pinggir jalan antara Madinah dan Syam (Syria). karena diturunkan di Mekkah sebelum hijrah. karena mendustakan Nabi Shaleh AS dan berpaling dari ayat-ayat Allah. Dalam surat ini terdapat juga kisah-kisah kaum yang lain yang telah dibinasakan oleh Allah seperti kaum Luth AS dan kaum Syu'aib AS Dari ke semua kisah-kisah itu dapat diambil pelajaran bahwa orangorang yang menentang ajaran rasul-rasul akan mengalami kehancuran.

perintah kepada Nabi Muhammad SAW agar melakukan dakwah agama secara terang-terangan. angin mengawinkan tepung sari bunga-bungaan. kaum Syu'aib dan kaum Shaleh a. kejadian alam dan isinya mengandung hikmah. (Tsamud).s. larangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Kisah-kisah: Nabi Ibrahim a.s. Dan lain-lain: Kejadian-kejadian dalam alam ini menunjukkan kebesaran Allah. asal kejadian Adam a.s. .menginginkan harta orang kafir.s. dengan kaumnya. dengan kaumnya. Nabi Luth a.