Asal-usul Surah dalam Al-Quran

« on: 06 July, 2007, 01:44:39 PM » Kepada sesiapa yg ada pengetahuan mengenai asal usul surah2 dlm al-quran boleh la berkongsi ilmu disini.

Logged Usahlah memandang semua dgn pandangan mata semata-mata, tetapi pandanglah dghn pandangan hati....kita bukan saja dpt melihatNya dimana-mana tetapi dpt merasa rahmat kurniaanNya juga....

umsha

• • •

Posts: 697

Be yourself & always remember ALLAH
• o o

Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran

« Jawab #1 on: 10 July, 2007, 04:44:23 PM » Al-Quran ialah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui malaikat Jibril untuk umat Islam. Bukti Kebenaran Al-Quran Adakah Mushaf Al-Quran di setiap rumah keluarga Muslim? Diduga jawabannya adalah "tidak"! Apakah anggota keluarga Muslim yang memiliki mushaf telah mampu membaca Kitab suci itu? Diduga keras jawabannya adalah "belum"! Apakah setiap Muslim yang mampu membaca Al-Quran mengetahui garis besar kandungannya serta fungsi kehadirannya di tengahtengah umat? Sekali lagi jawaban yang diduga serupa dengan yang sebelumnya.

Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, antara lain dinamai Al-Kitab dan Al-Qu’ran (bacaan yang sempurna), walaupun penerima dan masyarakat pertama yang ditemuinya tidak mengenal baca-tulis. Ini semua dimaksudkan agar mereka dan generasi berikutnya membacanya. Fungsi utama Al-Kitab adalah memberikan petunjuk. Hal ini tidak dapat terlaksana tanpa membaca dan memahaminya. Dari celah-celah redaksinya ditemukan tiga bukti kebenarannya. Pertama, keindahan, keserasian dan keseimbangan kata-katanya. Kata yaum yang berarti "hari", dalam bentuk tunggalnya terulang sebanyak 365 kali ( ini sama dengan satu tahun), dalam bentuk jamak diulangi sebanyak 30 kali (ini sama dengan satu bulan). Sementara itu , kata yaum yang berarti “bulan” hanya terdapat 12 kali. Kata panas dan dingin masing-masing diulangi sebanyak empat kali, sementara dunia dan akhirat, hidup dan mati, setan dan malaikat, dan masih banyak lainnya, semuanya seimbang dalam jumlah yang serasi dengan tujuannya dan indah kedengarannya. Kedua, pemberitaan gaib yang diungkapkannya. Awal surah Al-Rum menegaskan kekalahan Romawi oleh Parsi pada tahun 614; setelah kekalahan mereka dalam masa sembilan tahun di saat mana kaum mukminin akan bergembira. Dan itu benar adanya, tepat pada saat kegembiraan kaum Muslim memenangkan Perang Badar pada 622, bangsa Romawi memperoleh kemenangan melawan Parsi. Pemberitaannya tentang keselamatan badan Fir’aun yang tenggelam di Laut Merah 3.200 tahun yang lalu, baru terbukti setelah muminya (badannya yang diawetkan) ditemukan oleh Loret di Wadi Al- Muluk Thaba, Mesir pada 1896 dan dibuka pembalutnya oleh Eliot Smith 8 Julai 1907. Mahabenar Allah yang menyatakan kepada Fir’aun pada saat kematiannya: Hari ini Kuselamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi generasi sesudahmu (QS 10: 92). Ketiga, isyarat-isyarat ilmiahnya sungguh mengagumkan ilmuwan masa kini, apalagi yang menyampaikannya adalah seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis serta hidup di lingkungan masyarakat terbelakang. Bukti kebenaran (mukzijat) rasul-rasul Allah bersifat suprarasional. Hanya Muhammad yang datang membawa bukti selainnya, Tuhan berpesan agar mereka mempelajari Al-Qur'an (lihat QS 29:50). Sungguh disayangkan bahwa tidak sedikit umat Islam dewasa ini bukan hanya tak pandai membaca Kitab Sucinya, tetapi juga tidak memfungsikannya, kecuali sebagai penangkal bahaya dan pembawa manfaat dengan cara-cara yang irasional. Rupanya, umat generasi inilah antara lain yang termasuk diadukan oleh Nabi Muhammad : Wahai Tuhan, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang tidak dipedulikan (QS 25:30). Tahap pertama untuk mengatasi kekurangan dan kesalahan di atas adalah meningkatkan kemampuan baca Al-Qur’an . Janganlah anak-anak kita disalahkan kelak di kemudian hari mereka pun mengadu kepada Allah, sebagaimana ditemukan dalam sebuah riwayat: "Wahai Tuhanku, aku menuntut keadilan-Mu terhadap perlakuan orangtuaku yang aniaya ini". Dipetik daripada The Search Engine that Does at InfoWeb.net

Al-Mi'uun — iaitu surah-yang lebih seratus ayat seperti Surah Hud. Sebahagian dari surah-surah mempunyai satu nama dan ada yang mempunyai lebih dari satu nama. Bagi kepanjangan pula. Jumlah surah yang terdapat dalam Quran adalah 114.w. An-Nisaa'. Al-An'aam. 04:46:37 PM » Surah (‫ -)سورة‬sūratun merupakan perkataan arab bagi "bab Dalam al-Qur'an". . yang mana nama-nama dan had-had bagi setiap surah serta susunan ayat itu sendiri adalah menurut ketentuan yang telah ditetapkan dan diajar oleh Nabi Muhammad s. Pengkelasan Surah Surah yang terdapat dalam al-Quran dikelaskan kepada beberapa ciri kategori iaitu tempat penurunan dan panjang.a. Ali Imran. Surah-surah tersebut telah diturunkan sepanjang 23 tahun dan mempunyai ciri-ciri dan kronologi masa yang tersendiri. Bagi tempat penurunan. 2007. Al-Maa'idah dan Surah Yunus. Surah Yusuf dan sebagainya. surah dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu: Assab'uthiawaal — iaitu tujuh surah yang panjang yang ditujukan kepada Surah Al-Baqarah.Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #2 on: 10 July. surah dikelaskan kepada dua iaitu yang diturunkan di Makkah (13 tahun pertama) yang dikenali sebagai surah Makkiyyah yang diturunkan di Madinah (10 tahun kemudiannya) yang dikenali sebagai surah Madaniyyah.

Surah Az-Zumar (Rombongan) ‫سورة الزمر‬ 40. Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a. Surah Yunus (Nabi Yunus a.s. Surah An-Nisaa' (Wanita) ‫سورة النساء‬ 5. Surah Al-Qasas (Cerita-cerita) ‫سورة القصص‬ 29. Surah As-Saaffat (Yang Berbaris Dengan Teratur) ‫سورة الصافات‬ 38. Surah At-Taubah (Taubat) ‫سورة التوبة‬ 10. Surah An-Nuur (Cahaya)‫سورة النور‬ ّ 25. Surah Al-‘Ankabut (Labah-labah) ‫سورة العنكبوت‬ 30. Surah Al-Kahfi (Gua) ‫سورة الكهف‬ 19. Surah Al-Hajj (Haji) ‫سورة الحج‬ 23. Surah Taahaa ‫سورة طه‬ 21.) ‫سورة هود‬ 12. Surah Al-Maa’idah (Hidangan) ‫سورة المائدة‬ 6.) ‫سورة إبراهيم‬ 15. Surah Maryam (Siti Maryam) ‫سورة مريم‬ 20. Surah Saad ‫سورة ص‬ 39. Surah Hud (Nabi Hud a. Surah Ali 'Imran (Keluarga Imran) ‫سورة آل عمران‬ 4. Surah Yaasin ‫سورة يس‬ 37. Surah Al-Baqarah (Sapi Betina) ‫سورة البقرة‬ 3. Surah Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu) ‫سورة الحزاب‬ 34.Al-Matsaani — iaitu surah-surah yang hampir kepada seratus ayat sepert Surah Al-Anfaal. Surah Ar-Rum (Masyarakat Rom) ‫سورة الروم‬ ّ 31. Surah Ar-Ra’d (Guruh) ‫سورة الرعد‬ 14. Surah Saba’ (Kaum Saba’) ‫سورة سبأ‬ 35. Surah Al-Anfaal (Rampasan Perang) ‫سورة النفال‬ 9. Surah Luqman (Luqman) ‫سورة لقمان‬ 32. Surah Al-Ikhlas dan sebagainya. Surah Al-A’raaf (Tempat Tinggi) ‫سورة العراف‬ 8. Surah Asy-Syu’araa (Para Penyair) ‫سورة الشعراء‬ 27. Al-Mufassal — iaitu surah-surah pendek seperti Surah Ad-Dhuha. Surah Al-Hijr (Kawasan Berbatu) ‫سورة الحجر‬ 16. Surah Al-Israa’ (Perjalanan Malam) ‫سورة السراء‬ 18. Senarai Surah Senarai 114 Surah adalah: 1.s. Surah Al-Anbiyaa’ (Para Nabi) ‫سورة النبياء‬ 22.s.s. Surah Al-Mu’min (Orang yang Beriman) ‫سورة غافر‬ .) ‫سورة يوسف‬ 13. Surah Al-Mu’minun (Golongan yang Beriman) ‫سورة المؤمنون‬ 24. Surah Al-Fatihah (Pembukaan) ‫سورة الفاتحة‬ 2. Surah Faatir (Pencipta) ‫سورة فاطر‬ 36. Surah As-Sajdah (Sujud) ‫سورة السجدة‬ 33. Surah An-Naml (Semut) ‫سورة النمل‬ ّ 28. Surah Al-An'aam (Binatang Ternakan) ‫سورة النعام‬ 7.) ‫سورة يونس‬ 11. Surah Yusuf (Nabi Yusuf a. Surah Al-Furqaan (Pembeza Kebenaran dan Kebatilan) ‫سورة الفرقان‬ 26. Surah An-Nahl (Lebah) ‫سورة النحل‬ 17. Surah Al-Hijr dan sebagainya.

Surah Al-Infitar (Pecah Belah) ‫سورة النفطار‬ 83. Surah Adz-Dzariyaat (Angin yang Menerbangkan) ‫سورة الذاريات‬ 52. Surah An-Najm (Bintang) ‫سورة النجم‬ 54. Surah At-Takwiir (Menggulung) ‫سورة التكوير‬ 82. Surah Al-Balad (Negeri) ‫سورة البلد‬ .a. Surah Al-Mumtahanah (Perempuan yang Diuji) ‫سورة الممتحنة‬ 61. Surah Qaf ‫سورة ق‬ 51. Surah Al-Qamar (Bulan) ‫سورة القمر‬ 55. Surah Al-Qiamah (Kebangkitan) ‫سورة القيامة‬ 76.) ‫سورة نوح‬ 72. Surah Al-Munafiquun (Golongan Munafik) ‫سورة المنافقون‬ 64. Surah Asy-Syuraa (Permesyuaratan) ‫سورة الشورى‬ 43. Surah Al-Fat-h (Kemenangan) ‫سورة الفتح‬ 49. Surah ‘Abasa (Dia Bermasam Muka) ‫سورة عبس‬ 81. Surah Al-Mulk (Kerajaan) ‫سورة الملك‬ 68. Surah Al-Jumu’ah (Hari Jumaat) ‫سورة الجمعة‬ 63. Surah An-Naba’ (Berita Besar) ‫سورة النبأ‬ 79.) ‫سورة محمد‬ 48. Surah Al-A’laa (Yang Tertinggi) ‫سورة العلى‬ 88. Surah Al-Insaan (Manusia) ‫سورة النسان‬ 77.w. Surah At-Tur (Gunung) ‫سورة الطور‬ 53. Surah Fussilat (Dijelaskan) ‫سورة فصلت‬ ّ 42. Surah Al-Mursalat (Yang Diutus) ‫سورة المرسلت‬ 78. Surah Al-Qalam (Pen) ‫سورة القلم‬ 69. Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan) ‫سورة الواقعة‬ 57. Surah Al-Ghaasyiah (Peristiwa yang Menggelisahkan) ‫سورة الغاشية‬ 89. Surah Al-Insyiqaaq (Terbelah) ‫سورة النشقاق‬ 85. Surah Al-Hasyr (Pengusiran) ‫سورة الحشر‬ 60. Surah At-Taariq (Pengunjung Malam) ‫سورة الطارق‬ 87. Surah Nuh (Nabi Nuh a. Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang) ‫سورة البروج‬ 86. Surah At-Talaq (Cerai) ‫سورة الطلق‬ 66. Surah Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir) ‫سورة الحقاف‬ 47. Surah Al-Mujadilah (Perempuan yang Merayu) ‫سورة المجادلة‬ 59. Surah At-Taghabun (Saling Untung dan Rugi) ‫سورة التغابن‬ 65. Surah Az-Zukhruf (Perhiasan Emas) ‫سورة الزخرف‬ 44. Surah Al-Hadid (Besi) ‫سورة الحديد‬ 58. Surah Al-Haaqqah (Keadaan Sebenar) ‫سورة الحاقة‬ 70. Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik) ‫سورة الحجرات‬ 50. Surah Al-Muzammil (Yang Berselimut) ‫سورة المزمل‬ ّّ 74. Surah At-Tahrim (Mengharamkan) ‫سورة التحريم‬ 67. Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah) ‫سورة الرحمن‬ 56.s. Surah Al-Mutaffifiin ( Golongan yang Curang) ‫سورة المطففين‬ ّ 84. Surah Al-Ma’arij (Tempat-tempat Naik) ‫سورة المعارج‬ 71. Surah A-Jin (Jin) ‫سورة الجن‬ 73. Surah Muhammad (Nabi Muhammad s. Surah As-Saf (Barisan) ‫سورة الصف‬ 62. Surah An-Naazi’aat (Yang Mencabut) ‫سورة النازعات‬ 80. Surah Al-Muddathir (Yang Berselimut)‫سورة المدثر‬ ّ 75. Surah Ad-Dukhaan (Kabut/Asap) ‫سورة الدخان‬ ّ 45. Surah Al-Fajr (Fajar/Sinar Mentari) ‫سورة الفجر‬ 90.41. Surah Al-Jatsiyah (Yang Berlutut) ‫سورة الجاثية‬ 46.

Surah Al-Falaq (Subuh/Dinihari) ‫سورة الفلق‬ 114.91. Surah Al-Humazah (Pengumpat) ‫سورة الهمزة‬ 105. Surah Al-‘Asr (Waktu) ‫سورة العصر‬ 104. Surah Al-‘Aadiyaat (Yang Berlari Kencang) ‫سورة العاديات‬ 101. Surah Al-Qari’ah (Hari Yang Hingar Bingar) ‫سورة القارعة‬ 102. Surah Al-Lail (Malam) ‫سورة الليل‬ 93. Surah An-Nas (Manusia) ‫سورة الناس‬ ّ Diperolehi daripada "http://ms. Surah Al-Ikhlas (Tulus Ikhlas) ‫سورة الخلص‬ 113. Surah Al-Ma’un (Barangan Berguna) ‫سورة الماعون‬ 108. Surah An-Nasr (Pertolongan) ‫سورة النصر‬ 111.org/wiki/Surah_Quran" Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o . Surah Al-‘Alaq (Gumpalan Darah) ‫سورة العلق‬ 97. Surah Al-Zalzalah (Kegoncangan) ‫سورة الزلزلة‬ 100. Surah Al-Qadr (Kemuliaan) ‫سورة القدر‬ 98. Surah Al-Insyirah/Al-Syarah (Kelapangan) ‫سورة الشرح‬ 95. Surah Asy-Syams (Matahari) ‫سورة الشمس‬ 92. Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir) ‫سورة الكافرون‬ 110. Surah At-Takathur (Bermegah-megah) ‫سورة التكاثر‬ 103. Surah Al-Baiyinah (Bukti yang Nyata) ‫سورة البينة‬ 99. Surah Quraisy (Kaum Quraisy) ‫سورة قريش‬ 107. Surah Al-Fiil (Gajah) ‫سورة الفيل‬ 106. Surah Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang) ‫سورة الضحى‬ 94. Surah Al-Kauthar (Melimpah-ruah) ‫سورة الكوثر‬ 109. Surah At-Tin (Buah Ara) ‫سورة التين‬ 96.wikipedia. Surah Al-Lahab (Nyalaan Api) ‫سورة المسد‬ 112.

ام القــرآن‬Ibu Quran) atau Ummul Kitaab (‫ ام الكتاب‬Ibu Kitab) kerana ianya merupakan ibu atau induk kepada semua isi Al-Quran dan menjadi inti sari dari kandungan Al-Quran itu sendiri. 04:53:15 PM » Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah (‫ .)سورة الفاتحة‬Pembukaan . sebab kata Rab dalam kalimat Rabbul-'aalamiin tidak hanya berarti Tuhan atau Penguasa. serta berguna bagi masyarakat. sehingga menjadi sumber pelbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat menambah keyakinan manusia kepada keagungan dan kemuliaan Allah. Surah ini turut dinamakan As-Sab'ul Matsaani yang bermaksud tujuh yang berulang-ulang kerana ayat ini diulang-ulang bagi setiap solat. karena Allah adalah Pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat dalam alam ini. Hal ini mengandung arti janji untuk memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. Surah ini dinamakan Al-Fatihah (Pembukaan) kerana ianya dijadikan sebagai pembuka dan permulaan Al-Quran. nikmat mendidik dan menumbuhkan. Kandungannya Surat ini mengandung beberapa unsur pokok yang mencerminkan seluruh isi Al Quran.surah yang diturunkan di Makkah dan diturunkan selepas Surah Al-Muddathir. Oleh karena keimanan (ketauhidan) itu merupakan masalah yang pokok. 2007. Yang dimaksud dengan Yang Menguasai Hari Pembalasan ialah pada hari itu Allah-lah yang berkuasa. Surah ini juga dinamakan Ummul Quran (‫ . penjagaan dan Penumbuahn oleh Allah di alam ini haruslah diperhatikan dan dipikirkan oleh manusia sedalam-dalamnya. dimana dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu bagi Allah. Diantara nikmat itu ialah : nikmat menciptakan. tetapi juga mengandung arti tarbiyah yaitu mendidik dan menumbuhkan. Janji memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. maka didalam surat Al Faatihah tidak cukup dinyatakan dengan isyarat saja. . segala sesuatu tunduk kepada kebesaran-Nya sambil mengharap nikmat dan takut kepada siksaan-Nya. Surah ini mempunyai 7 ayat dan inilah surah pertama yang diturunkan lengkap keseluruhan ayat bagi sebuah surah dan termasuk dalam golongan surah Makkiyyah. yaitu : Keimanan Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa terdapat dalam ayat 2. Ibadat yang terdapat pada ayat 5 semata-mata ditujukan kepada Allah. yaitu : Iyyaaka na'budu wa iyyaka nasta'iin (hanya Engkau-lah yang kami sembah. Hal ini menunjukkan bahwa segala nikmat yang dilihat oleh seseorang dalam dirinya sendiri dan dalam segala alam ini bersumber dari Allah. karena Tuhan-lah Yang Maha Berkuasa di alam ini. Pendidikan. tetapi ditegaskan dan dilengkapi oleh ayat 5.Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #3 on: 10 July. dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan).

Dibahagian akhir surat Al Faatihah disebutkan permohonan hamba supaya diberi petunjuk oleh Tuhan kejalan yang lurus. Maksud "Hidayah" disini ialah hidayah yang menjadi sebab dapatnya keselamatan. para shiddieqiin (orang-orang yang sungguh-sungguh beriman).Hukum-hukum Jalan kebahagiaan dan bagaimana seharusnya menempuh jalan itu untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. ialah golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. hukum-hukum dan pelajaran. Asy-Syifa (Obat). 10:51:01 AM oleh umsha » Logged . Sebahagian besar dari ayat-ayat Al Quran memuat kisah-kisah para Nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang. shaalihiin (orang-orang yang saleh). al-Hamd (Pujian). baik yang mengenai kepercayaan maupun akhlak. surat pertama Al-Quran ini dinamai juga Ummul Kitab (induk al-Kitab). Penutup Surat Al Fatihaah ini melengkapi unsur-unsur pokok syari'at Islam. kebahagiaan dunia dan akhirat. sedang surat Al Baqarah dimulai dengan penunjukan al Kitaab (Al Quran) yang cukup sempurna sebagai pedoman menuju jalan yang dimaksudkan itu. al-Kafiyah (yang Mencukupi). asy-Syafiyah (yang Menyembuhkan). syuhadaa' (orang-orang yang mati syahid). As-Sabu'ul Matsani (Tujuh yang Diulang). 2007. Al-Wafiyah (yang Sempurna). Perincian dari yang telah disebutkan diatas terdapat dalam ayat-ayat Al Quran pada surat-surat yang lain. « Last Edit: 11 July. ialah para Nabi. dan al-Asas (Pokok). Kisah-kisah Kisah para Nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang Allah. Orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Persesuaian surat ini dengan surat Al Baqarah dan surat-surat sesudahnya ialah surat Al Faatihah merupakan titik-titik pembahasan yang akan diperinci dalam surat Al Baqarah dan surat-surat yang sesudahnya. kemudian dijelaskan perinciannya oleh ayat-ayat Al Quran yang 113 surat berikutnya. Nama Lain Selain dinamai Al-Fatihah (Pembuka). Ummul Qur'an (induk Al-Qur'an). al-Kanzu (simpanan yang Tebal). Yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat dalam ayat ini. Ash-Shalah (Solat).

Surah ini juga ada menceritakan kisah Nabi Adam a. hukum meubah kitab-kitab Allah.w. nafkah dan yang berhak menerimanya. Surah itu turun di Madinah yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah. sihir. menunaikan zakat. hutang piutang. larangan riba. Surah ini juga dinamakan FusthaatulQuran (puncak Al Quran) kerana memuatkan beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain. hukum qisas. kewajiban menyampaikan amanat. hukum haidh.s. hukum sumpah.umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #4 on: 10 July.s. Seluruh ayat dari surat ini merupakan ayat Madaniyyah yang di dalamnya juga mempunyai ayat yang terpanjang (ayat 282). Surat ini dinamai Al Baqarah kerana terdapat kisah di dalamnya yang berkaitan perbalahan kaum Bani Israil dengan Nabi Musa a. kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Haji wada' (haji Nabi Muhammad s. ilaa' dan hukum susuan. thalak. hukum puasa. yang terakhir). hukum melamar.s. dan Nabi Ibrahim a. 05:00:45 PM » Surah Al-Baqarah Surah Al Baqarah (Arab: ‫" سورة البقرة‬Lembu") merupakan ayat kedua dan terpanjang yang mengandungi 286 ayat. tentang penyembelihan lembu betina untuk mengetahui siapa yang kemudiannya menjelaskan sifat kaum Yahudi yang keras hatinya.. Perkara utamanya adalah berdakwah kepada kaum musyrik . 'iddah. hukum merosakkan masjid. khulu'. bernafkah di jalan Allah.s. Nabi Musa a. Ia juga digelar juga surah alif-laam-miim kerana surah ini dimulai dengan Aliflaam-miim.a. wasiat kepada dua orang ibu-bapa dan kaum kerabat. hukum arak dan judi. larangan mengawini wanita musyrik dan sebaliknya. hukum perang. Isi Surah ini banyak mengisahkan hukum-hakam dan syariat seperti perintah mengerjakan solat. serta larangan akan bulan haram. cara menyantuni anak yatim. hukum haji dan umrah. mahar. hal-hal yang halal dan yang haram. 2007.

‫ آل عمران‬ini terdiri dari 200 ayat. merupakan surah Madaniyyah. 2007. 05:04:34 PM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #5 on: 10 July. kenabian dan beberapa mukjizatnya. karena kedua surat ini menyingkapkan hal-hal yang disembunyikan oleh para Ahli Kitab. persamaannya dengan Nabi Adam. Malah. Surat Ali Imran ini dan surat Al Baqarah dinamakan "Az Zahrawaani" (dua yang cemerlang). ayat ini dijadikan bacaan untuk mendapat perlindungan dan keredhaan Allah SWT. 05:06:20 PM » Surah Ali ‘Imran Surah Ali ‘Imran (Keluarga Imran) . serta disebut pula kelahiran Maryam puteri Imran. . « Last Edit: 10 July. ibunda daripada Nabi Isa. 2007.dan Yahudi Madinahserta memberi amaran kepada mereka serta kepada kaum munafik akan ketentuan Allah kepada mereka yang tidak beriman kepada-Nya. Dinamakan Ali Imran kerana memuat kisah keluarga Imran yang di dalam kisahnya disebutkan kelahiran Nabi Isa. kedatangan Nabi Muhammad dan sebagainya. Surah ini juga mengandungi ayat kursi iaitu ayat yang teragung dan sering dihafal oleh masyarakat Muslim. seperti kejadian dan kelahiran Nabi Isa.

akibat kekafiran di hari kemudian.« Last Edit: 11 July. Dinamakan An Nisaa' karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surat yang paling membicarakan hal itu dibanding dengan surat-surat yang lain. 2007.سورة النساء‬yang terdiri dari 176 ayat itu. adalah surat Madaniyyah yang terpanjang sesudah surat Al Baqarah. 10:50:25 AM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #6 on: 10 July. sedang surat Ath Thalaq disebut dengan sebutan: Surat An Nisaa' Ash Shughraa (surat An Nisaa' yang kecil). Surat yang lain banyak juga yang membicarakan tentang hal wanita ialah surat Ath Thalaq. 05:07:32 PM » Surah An-Nisaa' Surah An-Nisaa' . Kandungannya Keimanan: Syirik (dosa yang paling besar). Hukum-hukum: . 2007.(Perempuan) ‫ . Dalam hubungan ini biasa disebut surat An Nisaa' dengan sebutan: Surat An Nisaa' Al Kubraa (surat An Nisaa' yang besar).

larangan memakan harta secara bathil. perbuatanperbuatan keji dan hukumannya. Kisah-kisah: Kisah-kisah tentang Nabi Musa a.s. Dan lain-lain: Asal manusia adalah satu. keharusan siap-siaga terhadap musuh. perlakuan ahli kitab terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepadanya. hukum membunuh seorang Islam. dasardasar pemerintahan. berperang di jalan Alllah adalah kewajiban tiaptiap mukallaf. pokok-pokok hukum warisan. sikap-sikap orang munafik dalam menghadapi peperangan. « Last Edit: 11 July. norma-norma bergaul dengan isteri. dan pengikut-pengikutnya. norma dan adab dalam peperangan. cara mengadili perkara. kesucian lahir batin dalam sembahyang. solat khauf. derajat orang-orang yang berjihad.Kewajiban para washi dan para wali. 2007. hukum syiqaq dan nusyuq. hukum suaka. masalah pusaka kalalah. hukum-hukum mengawini budak wanita. memakan harta anak yatim dan orang-orang yang tak dapat mengurus hartanya. hak seseorang sesuai dengan kewajibannya. wanita-wanita yang haram dikawini. hukum poligami. cara menghadapi orang-orang munafik. 10:52:30 AM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o . keharusan menjauhi adat-adat zaman jahiliyah dalam perlakuan terhadap wanita. larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk. mas kawin.

hukum mengacau dan mengganggu keamanan.s. Dan dinamakan Al Uqud (perjanjian). namun ayat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad s. hijrah ke Madinah. termasuk golongan surat Madaniyyah. Hukum-hukum: Keharusan memenuhi perjanjian. hukum binatang waktu ihram. yaitu di waktu haji wadaa'.سورة المائدة‬terdiri dari 120 ayat. hukum melanggar sumpah dan kafaaratnya. larangan-larangan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mengakibatkan kesempitan dalam agama. kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi.w. hukum melanggar syi'ar Allah. 2007. Dinamakan juga Al Munqidz (yang menyelamatkan).s.s.(Hidangan) ‫ . akibat berteman akrab dengan orang yang bukan muslim. wudhu'. karena kata itu terdapat pada ayat pertama surat ini. meminta kepada Nabi Isa a.s. Sekalipun ada ayatnya yang turun di Mekah. kisah-kisah tentang Nabi Isa a.Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #7 on: 10 July. hukum persaksian dalam berwasiat. hukum mengawini ahli kitab. Ka'bah sokoguru kehidupan manusia. penyempurnaan Agama Islam di zaman Nabi Muhammad s. hukum membunuh orang.. sikap Yahudi dan Nasrani terhadap orang Islam. Kandungannya Keimanan: Bantahan terhadap orang-orang yang mempertuhankan Nabi Isa a. hukum qishaas.s. « Last Edit: 11 July. mandi. makanan yang dihalalkan dan diharamkan.s. agar Allah menurunkan untuk mereka Al Maa'idah (hidangan makanan) dari langit (ayat 112). peringatan Allah supaya meninggalkan kebiasaan Arab jahiliyah. 2007. kisah Habil dan Qabil.a. keharusan jujur dan berlaku adil. menyuruh kaumnya memasuki Palestin.a. 05:27:59 PM » Surah Al-Maa’idah Surah Al-Maa’idah . tayammum. kewajiban rasul hanya menyampaikan agama. dimana Allah menyuruh agar hamba-hamba-Nya memenuhi janji prasetia terhadap Allah dan perjanjian-perjanjian yang mereka buat sesamanya. sikap dalam menghadapi berita-berita bohong.w. karena akhir surat ini mengandung kisah tentang Nabi Isa a. Kisah-kisah: Kisah-kisah Nabi Musa a. penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah. Surat ini dinamakan Al Maa'idah (hidangan) kerana memuatkan kisah pengikut-pengikut setia Nabi Isa a. Dan lain-lain: Keharusan bersifat lemah lembut terhadap sesama mukmin bersikap keras terhadap orangorang kafir. 10:53:30 AM oleh umsha » .

Nuh.a. kepalsuan kepercayaan orang-orang musyrik dan keingkaran mereka terhadap hari kiamat. 2007. Dinamakan Al-An'aam karena di dalamnya disebut kata An'aam dalam hubungan dengan adat-istiadat kaum musyrikin. 'Isa.سورة النعام‬yang terdiri atas 165 ayat. Ilayas. tentang tauhid keadilan dan hukumhukum.(Binatang Ternakan) ‫ . Yusuf. larangan mencaci maki berhala orang musyrik karena mereka akan membalas dengan . Yunus dan Luth. Sulaiman. Ishaq. Musa. Yahya. penegasan tentang adanya risalah dan wahyu serta hari pembalasan dan hari kebangkitan. Harun. termasuk golongan surat Makkiyah. 05:29:07 PM » Surat Al An'aam Surat Al An'aam . Zakaria. yang menurut mereka binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada tuhan mereka.Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #8 on: 10 July. makanan yang halal dan yang haram. Kandungannya Keimanan: Bukti-bukti keesaan Allah serta kesempurnaan sifat-sifatNya. Daud..w. Ayyub. karena hampur seluruh ayat-ayat-Nya diturunkan di Makkah dekat sebelum hijrah. Juga dalam surat ini disebutkan hukum-hukum yang berkenaan dengan binatang ternak itu. Ya'qub. kebenaran kenabian Nabi Muhammad s. Alyasa'. wasiat yang sepuluh dari Al Quran. penyaksian Alla atas kenabian Ibrahim. Hukum-hukum: Larangan mengikuti adat istiadat yang dibuat-buat oleh kaum Jahiliyah.

syaitan dan malaikat. tantangan kaum musyrikin untuk melemahkan rasul. 06:24:42 PM » bagus topik ni. « Last Edit: 11 July.w. 2007. Dan lain-lain: Sikap kepala batu kaum musyrikin. 2007. dan para nabi pada umumnya. beberapa prinsip keagamaan dan kemasyarakatan.mencaci maki Allah. cara seorang nabi memimpin umatnya. bidang-bidang kerasulan dan tugas rasul-rasul. membimbing kaumnya kepada tauhid.s. 10:54:36 AM oleh umsha » Logged zaitihamdan • • Posts: 562 Suffering from TRUTH decay?Brush up on your Quran! • • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #9 on: 10 July... kepercayaan orang-orang musyrik terhadap jin.a.harap saudari umsha boleh teruskan posting ni hingga ke akhir nya. cerita Nabi Ibrahim a. kisah pengalaman Nabi Muhammad s. Kisah-kisah: Kisah umat-umat yang menentang rasul-rasul.banyak saya boleh belajar kat sini :=D Logged . nilai hidup duniawi.

I believe in Islam like the sun rising. 2007. 10:46:43 AM » Quote from: zaitihamdan on 10 July.. Logged umsha • • Posts: 697 .harap saudari umsha boleh teruskan posting ni hingga ke akhir nya. but because by it I see everything else. umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #10 on: 11 July. 2007. not because I can see it.banyak saya boleh belajar kat sini :=D Tima kasih di atas sokongan anta. 06:24:42 PM bagus topik ni..

tentang ashhaabul A'raaf yang berada antara syurga dan neraka. perintah berhias waktu akan shalat. bantahan terhadap orang yang mengharamkan perhiasan yang dianugerahkan Allah. perintah beribadat sambil merendahkan diri kepada Allah. Musa berbicara dengan Allah. dengan iblis. dengan kaumnya. 10:49:36 AM » Surah Al A'raaf Surah Al A'raaf (Tempat Tinggi) ‫ سورة العراف‬adalah surat ke-7 dalam Al Qur'an. kisah Nabi Nuh a. Allah bersemayam di 'Arasy. hanya Allah sendiri yang mengatur dan menjaga alam. dengan Fir'aun. 2007. adab mendengar pembacaan Al Quran dan berzikir. bantahan terhadap kepalsuan syirik. perintah memakan makanan yang halal lagi baik dan larangan memakan yang sebaliknya. Surah ini terdiri atas 206 ayat dan termasuk pada golongan surat Makkiyyah. Hukum-hukum: Larangan mengikuti perbuatan dan adat istiadat yang buruk.s. balasan terhadap orang-orang yang mengikuti dan mengingkari rasul.• Be yourself & always remember ALLAH • o o • Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #11 on: 11 July. ketauhidan adalah sesuai dengan fitrah manusia.a. tentang melihat Allah. rasul bertanggung jawab menyampaikan seruan Allah. Dan lain-lain: Al Quran diturunkan kepada Nabi yang penghabisan dan perintah mengikutinya. kisah Nabi Syu'aib a. menciptakan undang-undang dan hukum-hukum untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Allah pencipta makhluk. da'wah rasul-rasul yang pertama sekali ialah mentauhidkan Allah. adab orang mukmin. kisah Nabi Musa a. dan kaumnya. Allah mempunyai al asmaaul husnaa.s.s.s. diutus untuk seluruh manusia. Dinamakan Al A'raaf karena perkataan Al A'raaf terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al A'raaf yaitu: tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka. manusia adalah makhluk yang terbaik dijadikan Allah . kisah Nabi Shaleh a. Surah ini diturunkan sebelum turunnya surat Al An'aam dan termasuk golongan surah Assab 'uththiwaal (tujuh surat yang panjang). Kandungannya: Keimanan: Mentauhidkan Allah dalam berdoa dan beribadat. dengan kaumnya. Kisah-kisah: Kisah Nabi Adam a.w. kewajiban mengikuti Allah dan rasul. Nabi Muhammad s.s.

« Last Edit: 13 July. istidraj azab Allah terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya. Pada waktu itu umat Islam dengan berkekuatan kecil untuk pertama kali dapat mengalahkan kaum musyrikin yang berjumlah besar dan memiliki perlengkapan yang cukup. dan mereka dalam peperangan ini memperoleh harta rampasan perang yang tidak sedikit. Menurut riwayat Ibnu Abbas r. permusuhan syaitan terhadap Bani Adam. 2007. kehancuran sesuatu kaum adalah karena perbuatan mereka sendiri. Allah mencoba manusia dengan kakayaan dan kemiskinan. Oleh sebab itu timbullah masalah bagaimana membagi . surah ini terdiri atas 75 ayat dan termasuk golongan surah-surah Madaniyyah. Surah ini dinamakan Al Anfaal yang bermaksud harta rampasan perang berhubung kata Al Anfaal terdapat pada permulaan surat ini dan juga persoalan yang menonjol dalam surah ini ialah tentang harta rampasan perang. tiap-tiap bangsa mempunyai masa jaya dan masa kehancuran.serta mempunyai kesediaan untuk baik dan untuk buruk.a. 10:56:53 AM » Surah Al Anfaal Surah Al Anfaal (Rampasan Perang) ‫ سورة النفال‬adalah surah ke-8 pada Al Qur'an. karena merupakan peristiwa yang menentukan jalan sejarah Perkembangan Islam. hukum perang dan hal-hal yang berhubungan dengan peperangan pada umumnya. 02:41:43 PM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #12 on: 11 July. surat ini diturunkan berkenaan dengan perang Badar Kubra yang terjadi pada tahun kedua hijrah. 2007. manusia khalifah Allah di muka bumi. Peperangan ini sangat penting artinya. kerana seluruh ayatayatnya diturunkan di Madinah.

syirik adalah dosa berat. kewajiban taat kepada pimpinan dalam perang. keharusan mengusahakan perdamaian. keadaan Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah serta permusuhan kaum musyrikin terhadap beliau. larangan lari/mundur dalam peperangan. orang yahudi membatalkan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad s. sesudahnya dan waktu perang berlangsung. Kandungannya Keimanan: Allah selalu menyertai orang-orang yang beriman dan melindungi mereka. Kisah-kisah: Keengganan beberapa orang Islam ikut perang Badar. Hukum-hukum: Aturan pembagian harta rampasan perang. sebelumnya. larangan khianat kepada Allah dan Rasul serta amanat. jaminan Allah terhadap kemenangan umat yang beriman. maka kemudian Allah menurunkan ayat pertama dari surat ini. adanya malaikat yang menolong barisan kaum muslimin dalam perang Badar. 2007.w. larangan mengkhianati perjanjian.harta-harta rampasan perang itu. menentukan hukumhukum agama itu hanyalah hak Allah.a. adanya gangguan-gangguan syaitan pada orang-orang mukmin dan tipu daya mereka pada orang-orang musyrikin. hanyalah Allah yang dapat mempersatukan hati orang yang beriman. 'inayat Allah terhadap orang-orang yang bertawakkal. 02:42:03 PM oleh umsha » Logged umsha • . tanda-tandanya dan sifat-sifat orang yang beriman. kewajiban mempersiapkan diri dengan segala alat perlengkapan perang. kebolehan memakan harta rampasan perang. sunnatullah pada seseorang dan masyarakat. kisah keadaan orang kafir musyrikin dan Ahli Kitab serta keburukan orang-orang munafik. suasana kaum muslimin di waktu perang Badar. hukum mengenai tawanan perang pada permulaan Islam. ketahanan mental. sabar dan tawakkal serta mengingat Allah dalam peperangan. tujuan perang dalam Islam. Dan lain lain: Pengertian iman.. tindakan-tindakan dan hukum-hukum Allah didasarkan atas kepentingan umat manusia. « Last Edit: 13 July.

11:00:20 AM » Surah At-Taubah Surah At-Taubah (Taubat) ‫ سورة التوبة‬terdiri atas 129 ayat termasuk golongan surah-surah Madaniyyah. Hukum-hukum: Kewajiban menafkahkan harta. Pengumuman ini disampaikan oleh Saidina 'Ali r. maka pada permulaan surat ini tidak terdapat basmalah.w. kewajiban umat Islam terhadap Nabinya. kembali dari peperangan Tabuk yang terjadi pada tahun 9 H. segala sesuatu menurut sunnatullah.a.a. Dinamakan juga dengan Baraah yang bermaksud berlepas diri yang di sini maksudnya pernyataan pemutusan perhubungan. pada musim haji tahun itu juga. surat ini mengandung isi-isi berikut: Keimanan: Allah selalu menyertai hamba-hamba-Nya yang beriman. sedangkan basmalah bernafaskan perdamaian dan cinta kasih Allah. disebabkan kebanyakan pokok pembicaraannya tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin.w. beberapa dasar politik kenegaraan dan peperangan dalam Islam. kedudukan Nabi Muhammad s.a. perlindungan Allah bagi orangorang yang beriman. pembalasan atas amalan-amalan manusia hanya dari Allah. macam-macam harta dalam agama serta penggunaannya. perjanjian dan perdamaian. sebab-sebab orang Islam melakukan perang total. .• • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #13 on: 11 July. Selain daripada pernyataan pembatalan perjanjian damai dengan kaum musyrikin itu. di sisi Allah. Surat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad s. jizyah. Surah ini dinamakan At Taubah yang bermaksud pengampunan berhubung kata At Taubah berulang kali disebut dalam surat ini. karena surat ini adalah pernyataan perang dengan makna bahawa segenap kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin. Di samping kedua nama yang masyhur itu ada lagi beberapa nama yang lain yang merupakan sifat dari surah ini. Berlainan dengan surat-surat yang lain. 2007.

dengan kaum musyrikin. Surat At-Taubah menyebutkan keadaan orang-orang munafik serta menerangkan perbuatan mereka di waktu Al Quran diturunkan.a. dan hal-hal serupa disebutkan pula pada akhir surat Yunus.a.w. hukum kenegaraan.Kisah-kisah: Nabi Muhammad s.w. Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o . perang Tabuk.w. Selanjutnya Surat At Taubah mengandung hukum peperangan dan perdamaian. sedang surat Yunus menerangkan sikap orang kafir terhadap Al Quran.a. dan kewajiban menafkahkan harta dan orang-orang yang berhak menerimanya.w. dengan Abu Bakar r.a. di waktu hijrah.a. Penutup Surat At-Taubah mengandungi pernyataan pembatalan perjanjian damai pleh Nabi Muhammad s. di suatu gua di bukit Tsur ketika hijrah. keadaan Nabi Muhammad s. kerana mereka tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian damai pada perjanjian Hudaibiyyah. Dan lain-lain: Sifat-sifat orang yang beriman dan tingkat-tingkat mereka. HUBUNGAN SURAT AT-TAUBAH DENGAN SURAT YUNUS Akhir surat At-Taubah ditutup dengan menyebutkan tentang risalah Nabi Muhammad s. perang Hunain (perang Authas atau perang Hawazin).

s.s. Allah mengatur alam semesta dari Arasy-Nya. Surat ini dinamai surat Yunus karena dalam surat ini terutama ditampilkan kisah Nabi Yunus a. dengan kaumnya.s. dan pengikutpengikutnya yang teguh imannya. 01:15:31 PM » Surah Yunus Surah Yunus (Nabi Yunus a. kisah Bani Israil setelah ke luar dari negeri Mesir. Hukum: Menentukan perhitungan tahun dan waktu dengan perjalanan matahari dan bulan. dengan kaumnya. Allah menyaksikan dan mengamat-amati perbuatan hamba-hamba-Nya di dunia.Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #14 on: 12 July. rasul hanya menyampaikan risalah.) ‫سورة يونس‬adalah surat ke-10 dalam Al Qur'an. Al Quran tidak dapat ditandingi.s. Nabi Musa dengan Fir'aun dan tukang-tukang sihir. Nabi Yunus a. hukum mengada-adakan sesuatu terhadap Allah dan mendustakan ayat-ayat-Nya. Kandungannya: Keimanan: Al Quran bukanlah sihir. keadaan orangorang baik dan orang-orang jahat di hari kiamat. syafa'at hanyalah dengan izin Allah. Dan lain-lain: Manusia ingat kepada Allah di waktu kesukaran dan lupa di waktu senang. 94. Allah tidak mempunyai anak. 2007. Kisah-kisah: Kisah Nabi Nuh a. Wali-wali Allah. Logged umsha • . wahyu Allah yang menerangkan yang gaib kepada manusia. 95. surat ini terdiri atas 109 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah kecuali ayat 40. yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW berada di Madinah.

Syu'aib a. shalat itu memperkuat iman. tidak boleh mendoa atau mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin menurut sunnah Allah.s.s.) ‫ سورة هود‬adalah surat ke-11 dalam Al Qur'an dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah.s. Kisah-kisah: Kisah Nuh a. dan kaumnya.. kejadian alam dalam 6 tahap.s.s. 01:29:31 PM » Surah Hud Surah Hud (Nabi Hud a. sunnah Allah yang berhubungan dengan kebinasaan suatu kaum. dan kaumnya. air sumber segala kehidupan.s.s. Luth a.. Surat ini dinamai surat Huud karena ada hubungan dengan terdapatnya kisah Nabi Huud a. Ibrahim a. 2007.s. dan Musa a. Kandungannya: Keimanan: Adanya 'Arsy Allah. tidak boleh berlaku sombong. kisah Musa a. dan kaumnya. kisah Hud a. kisah Ibrahim a. adanya golongan-golongan manusia di hari kiamat.s. Shaleh a. 02:40:13 PM oleh umsha » . dan kaumnya. dan kaumnya dalam surat ini terdapat juga kisah-kisah Nabi yang lain. dan kaumnya.s.s..s. seperti kisah Nuh a.• • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #15 on: 12 July.s. kisah Shaleh a.s. kisah Syu'aib a. « Last Edit: 13 July.s. dan kaumnya. dan kaumnya. Dan lain-lain: Pelajaran-peIajaran yang diambil dari kisah-kisah para nabi. 2007. Hukum-hukum: Agama membolehkan menikmati yang baik-baik dan memakai perhiasan asal tidak berlebihlebihan. kisah Luth a. Surat ini terdiri dari 123 ayat diturunkan sesudah surat Yunus..

para rasul semuanya laki-laki. Kandungannya: Keimanan: Kenabian Yusuf a. ini. ketentuan yang berhubungan dengan keagamaan adalah hak Allah semata-mata.s. Nabi Muhammad s.a. Hukum-hukum: Keharusan merahasiakan sesuatu untuk menghindari fitnah. mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak dan merupakan penghibur terhadap beliau dalam menjalankan tugasnya.s. Dari cerita Yusuf a. karena sesuai dengan cerita-cerita yang mereka ketahui. 01:31:56 PM » Surah Yusuf Surah Yusuf (Nabi Yusuf a.w.s. Surat ini termasuk golongan surat-surat Makkiyyah karena diturunkan di Mekkah sebelum hijrah. ini. sedang beliau sebelum diturunkan surat ini tidak mengetahuinya.) ‫ سورة يوسف‬adalah surat ke-12 dalam Al Qur'an dan terdiri atas 111 ayat. barang dan anak temuan wajib . Surat ini dinamakan surat Yusuf adalah karena titik berat dari isinya mengenai riwayat Nabi Yusuf a. qadha Allah tak dapat diubah.s. 2007. Menurut riwayat Al Baihaqi dalam kitab Ad Dalail bahwa segolongan orang Yahudi masuk agama Islam sesudah mereka mendengar cerita Yusuf a. sebagai mukjizat bagi beliau.w. Riwayat tersebut salah satu di antara cerita-cerita gaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #16 on: 12 July.a. dan mukjizat-mukjizatnya.s.

2007.s. Kisah-kisah: Riwayat Nabi Yusuf a. bersaudara dengan orang tua mereka Ya'qub a.dipungut tidak boleh dibiarkan. boleh melakukan helah yang tidak merugikan orang lain untuk memperoleh sesuatu kemaslahatan. Isi yang . « Last Edit: 13 July. Surat ini termasuk golongan surat-surat Makkiyyah.s. maka demikian pulalah halnya bunyi guruh itu menimbulkan kecemasan dan harapan kepada manusia. menunjukkan sifat kesucian dan kesempurnaan Allah SWT. 2007. Surat ini dinamakan Ar Ra'd yang berarti guruh (petir) karena dalam ayat 13 Allah berfirman yang artinya "Dan guruh itu bertasbih sambil memuji-Nya".s: persamaan antara agama para nabi-nabi ialah tauhid. Dan lain-lain: Beberapa sifat dan suri teladan yang mulia yang dapat diambil dari cerita Yusuf a. 02:38:08 PM » Surah Ar Ra'd Surah Ar Ra'd (Guruh) ‫ سورة الرعد‬adalah surat ke-13 dalam Al Qur'an dan terdiri atas 43 ayat. Dan lagi sesuai dengan sifat Al Quran yang mengandung ancaman dan harapan. 02:40:26 PM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #17 on: 13 July.

2007. Kisah-kisah: Kisah pengalaman nabi-nabi zaman dahulu. hanya Allah yang menerima doa dari hamba-Nya. yaitu malaikat Hafazhah. memberi taufiq hanya hak Allah. Balasan atau hukuman adalah akibat dan ketaatan atau keingkaran terhadap hukum Allah. kewajiban mencegah perbuatanperbuatan yang mungkar. Allah tidak mengubah nasib sesuatu bangsa sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. « Last Edit: 13 July. Kandungannya Keimanan: Allah-lah yang menciptakan alam semesta serta mengaturnya. Dan lain-lain: Beberapa sifat yang terpuji.terpenting dari surat ini ialah bahwa bimbingan Allah kepada makhluk-Nya bertalian erat dengan hukum sebab dan akibat. Hukum-hukum: Manusia dilarang mendoakan yang jelek-jelek untuk dirinya. 02:40:49 PM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • . Bagi Allah SWT tidak ada pilih kasih dalam menetapkan hukuman. ilmu Allah meliputi segala sesuatu. adanya malaikat yang selalu memelihara manusia yang datang silih berganti. perumpamaan bagi orang-orang yang menyembah berhala dan orang-orang yang menyembah Allah. sedang tugas rasul menyampaikan agama Allah.

ilmu Allah meliputi yang lahir dan yang bathin. Allah kuasa mematikan manusia dan membangkitkannya kembali dalam bentuk baru. Kisah-kisah: Kisah Nabi Musa a. Hukum-hukum: Perintah mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian harta baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. keingkaran manusia terhadap Allah tidaklah mengurangi kesempurnaan-Nya.) ‫ سورة إبراهيم‬adalah surat ke-14 dalam Al Qur'an. 2007.s.s. Dinamakan Ibrahim. karena surat ini mengandung doa Nabi Ibrahim a. dengan kaumnya. macam-macam nikmat Allah kepada manusia dan janji Allah kepada hamba-hamba yang mensyukuriNya. nabi-nabi membawa mukjizat atas izin Allah semata-mata. perumpamaan tentang perbuatan dan perkataan yang hak dengan yang bathil. Dan lain-lain: Sebabnya rasul-rasul diutus dengan bahasa kaumnya sendiri. di dataran tanah Mekkah yang tandus. Surat ini terdiri atas 52 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah karena diturunkan di Mekkah sebelum Hijrah. Kandungannya Keimanan: Al Quran adalah pembimbing manusia ke jalan Allah. Logged . kejadian langit dan bumi mengandung hikmahhikmah.s. segala sesuatu dalam alam ini kepunyaan Allah. yaitu ayat 35 sampai dengan 41. 02:39:40 PM » Surah Ibrahim Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a. Do'a tersebut dipanjatkan beliau ke hadirat Allah SWT sesudah selesai membina Ka'bah bersama puteranya Ismail AS.o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #18 on: 13 July. serta kisah para rasul zaman dahulu. dijauhkan dari menyembah berhala-berhala dan agar Mekkah dan daerah sekitarnya menjadi daerah yang aman dan makmur. Do'a ini isinya antara lain: permohonan agar keturunannya mendirikan shalat. Doa Nabi Ibrahim AS ini telah diperkenankan oleh Allah SWT sebagaimana telah terbukti keamanannya sejak dahulu sampai sekarang.

02:44:13 PM » Surah Al Hijr Surah Al Hijr (Kawasan Berbatu) ‫ سورة الحجر‬adalah surat ke-15 dalam Al Qur'an. Nama surah ini diambil dari nama daerah pegunungan itu. larangan . manusia dihimpun pada hari kiamat. mereka telah dimusnahkan Allah SWT. Surah ini terdiri atas 99 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. karena diturunkan di Mekkah sebelum hijrah. berhubung nasib penduduknya yaitu kaum Tsamud diceritakan pada ayat 80 sampai dengan 84. Dalam surat ini terdapat juga kisah-kisah kaum yang lain yang telah dibinasakan oleh Allah seperti kaum Luth AS dan kaum Syu'aib AS Dari ke semua kisah-kisah itu dapat diambil pelajaran bahwa orangorang yang menentang ajaran rasul-rasul akan mengalami kehancuran. Allah di samping bersifat pengampun dan penyayang juga mengazab orang-orang yang ingkar. Hukum-hukum: Larangan terhadap homoseksual. Al Hijr adalah nama sebuah daerah pegunungan yang didiami zaman dahulu oleh kaum Tsamud terletak di pinggir jalan antara Madinah dan Syam (Syria). 2007. kadar rezeki yang diberikan kepada manusia sesuai dengan hikmah kebijaksanaan Allah. karena mendustakan Nabi Shaleh AS dan berpaling dari ayat-ayat Allah. kewajiban melakukan ibadah selama hidup. Kandungannya: Keimanan: Kepastian nasib suatu bangsa hanya di tangan Allah. alam malakut (langit) senantiasa dijaga dari syaitan.umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #19 on: 13 July. Allah menjamin kemurnian Al Quran sepanjang masa. Allah memelihara hambaNya yang telah mendapat taufiq dari godaan setan.

Kisah-kisah: Nabi Ibrahim a. Dan lain-lain: Kejadian-kejadian dalam alam ini menunjukkan kebesaran Allah. kejadian alam dan isinya mengandung hikmah. larangan berputus asa terhadap rahmat Allah.s.s. . Nabi Luth a. (Tsamud). kaum Syu'aib dan kaum Shaleh a. perintah kepada Nabi Muhammad SAW agar melakukan dakwah agama secara terang-terangan. asal kejadian Adam a.s. angin mengawinkan tepung sari bunga-bungaan. dengan kaumnya.s.menginginkan harta orang kafir. dengan kaumnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful