Asal-usul Surah dalam Al-Quran

« on: 06 July, 2007, 01:44:39 PM » Kepada sesiapa yg ada pengetahuan mengenai asal usul surah2 dlm al-quran boleh la berkongsi ilmu disini.

Logged Usahlah memandang semua dgn pandangan mata semata-mata, tetapi pandanglah dghn pandangan hati....kita bukan saja dpt melihatNya dimana-mana tetapi dpt merasa rahmat kurniaanNya juga....

umsha

• • •

Posts: 697

Be yourself & always remember ALLAH
• o o

Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran

« Jawab #1 on: 10 July, 2007, 04:44:23 PM » Al-Quran ialah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui malaikat Jibril untuk umat Islam. Bukti Kebenaran Al-Quran Adakah Mushaf Al-Quran di setiap rumah keluarga Muslim? Diduga jawabannya adalah "tidak"! Apakah anggota keluarga Muslim yang memiliki mushaf telah mampu membaca Kitab suci itu? Diduga keras jawabannya adalah "belum"! Apakah setiap Muslim yang mampu membaca Al-Quran mengetahui garis besar kandungannya serta fungsi kehadirannya di tengahtengah umat? Sekali lagi jawaban yang diduga serupa dengan yang sebelumnya.

Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, antara lain dinamai Al-Kitab dan Al-Qu’ran (bacaan yang sempurna), walaupun penerima dan masyarakat pertama yang ditemuinya tidak mengenal baca-tulis. Ini semua dimaksudkan agar mereka dan generasi berikutnya membacanya. Fungsi utama Al-Kitab adalah memberikan petunjuk. Hal ini tidak dapat terlaksana tanpa membaca dan memahaminya. Dari celah-celah redaksinya ditemukan tiga bukti kebenarannya. Pertama, keindahan, keserasian dan keseimbangan kata-katanya. Kata yaum yang berarti "hari", dalam bentuk tunggalnya terulang sebanyak 365 kali ( ini sama dengan satu tahun), dalam bentuk jamak diulangi sebanyak 30 kali (ini sama dengan satu bulan). Sementara itu , kata yaum yang berarti “bulan” hanya terdapat 12 kali. Kata panas dan dingin masing-masing diulangi sebanyak empat kali, sementara dunia dan akhirat, hidup dan mati, setan dan malaikat, dan masih banyak lainnya, semuanya seimbang dalam jumlah yang serasi dengan tujuannya dan indah kedengarannya. Kedua, pemberitaan gaib yang diungkapkannya. Awal surah Al-Rum menegaskan kekalahan Romawi oleh Parsi pada tahun 614; setelah kekalahan mereka dalam masa sembilan tahun di saat mana kaum mukminin akan bergembira. Dan itu benar adanya, tepat pada saat kegembiraan kaum Muslim memenangkan Perang Badar pada 622, bangsa Romawi memperoleh kemenangan melawan Parsi. Pemberitaannya tentang keselamatan badan Fir’aun yang tenggelam di Laut Merah 3.200 tahun yang lalu, baru terbukti setelah muminya (badannya yang diawetkan) ditemukan oleh Loret di Wadi Al- Muluk Thaba, Mesir pada 1896 dan dibuka pembalutnya oleh Eliot Smith 8 Julai 1907. Mahabenar Allah yang menyatakan kepada Fir’aun pada saat kematiannya: Hari ini Kuselamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi generasi sesudahmu (QS 10: 92). Ketiga, isyarat-isyarat ilmiahnya sungguh mengagumkan ilmuwan masa kini, apalagi yang menyampaikannya adalah seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis serta hidup di lingkungan masyarakat terbelakang. Bukti kebenaran (mukzijat) rasul-rasul Allah bersifat suprarasional. Hanya Muhammad yang datang membawa bukti selainnya, Tuhan berpesan agar mereka mempelajari Al-Qur'an (lihat QS 29:50). Sungguh disayangkan bahwa tidak sedikit umat Islam dewasa ini bukan hanya tak pandai membaca Kitab Sucinya, tetapi juga tidak memfungsikannya, kecuali sebagai penangkal bahaya dan pembawa manfaat dengan cara-cara yang irasional. Rupanya, umat generasi inilah antara lain yang termasuk diadukan oleh Nabi Muhammad : Wahai Tuhan, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang tidak dipedulikan (QS 25:30). Tahap pertama untuk mengatasi kekurangan dan kesalahan di atas adalah meningkatkan kemampuan baca Al-Qur’an . Janganlah anak-anak kita disalahkan kelak di kemudian hari mereka pun mengadu kepada Allah, sebagaimana ditemukan dalam sebuah riwayat: "Wahai Tuhanku, aku menuntut keadilan-Mu terhadap perlakuan orangtuaku yang aniaya ini". Dipetik daripada The Search Engine that Does at InfoWeb.net

Al-An'aam. Pengkelasan Surah Surah yang terdapat dalam al-Quran dikelaskan kepada beberapa ciri kategori iaitu tempat penurunan dan panjang. Al-Maa'idah dan Surah Yunus. Sebahagian dari surah-surah mempunyai satu nama dan ada yang mempunyai lebih dari satu nama.Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #2 on: 10 July. . Jumlah surah yang terdapat dalam Quran adalah 114. yang mana nama-nama dan had-had bagi setiap surah serta susunan ayat itu sendiri adalah menurut ketentuan yang telah ditetapkan dan diajar oleh Nabi Muhammad s. 2007.a. Bagi kepanjangan pula. surah dibahagikan kepada 4 bahagian iaitu: Assab'uthiawaal — iaitu tujuh surah yang panjang yang ditujukan kepada Surah Al-Baqarah. surah dikelaskan kepada dua iaitu yang diturunkan di Makkah (13 tahun pertama) yang dikenali sebagai surah Makkiyyah yang diturunkan di Madinah (10 tahun kemudiannya) yang dikenali sebagai surah Madaniyyah. Al-Mi'uun — iaitu surah-yang lebih seratus ayat seperti Surah Hud. An-Nisaa'.w. Bagi tempat penurunan. Surah Yusuf dan sebagainya. Ali Imran. 04:46:37 PM » Surah (‫ -)سورة‬sūratun merupakan perkataan arab bagi "bab Dalam al-Qur'an". Surah-surah tersebut telah diturunkan sepanjang 23 tahun dan mempunyai ciri-ciri dan kronologi masa yang tersendiri.

Surah Al-Fatihah (Pembukaan) ‫سورة الفاتحة‬ 2. Surah Luqman (Luqman) ‫سورة لقمان‬ 32. Surah Yaasin ‫سورة يس‬ 37. Surah Al-Anbiyaa’ (Para Nabi) ‫سورة النبياء‬ 22. Surah Maryam (Siti Maryam) ‫سورة مريم‬ 20.) ‫سورة هود‬ 12.s. Surah Saba’ (Kaum Saba’) ‫سورة سبأ‬ 35.s. Surah Ar-Ra’d (Guruh) ‫سورة الرعد‬ 14. Surah At-Taubah (Taubat) ‫سورة التوبة‬ 10. Surah Saad ‫سورة ص‬ 39. Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a. Surah Al-Maa’idah (Hidangan) ‫سورة المائدة‬ 6. Surah Al-An'aam (Binatang Ternakan) ‫سورة النعام‬ 7.s.) ‫سورة إبراهيم‬ 15. Surah Ar-Rum (Masyarakat Rom) ‫سورة الروم‬ ّ 31. Surah Al-Hijr (Kawasan Berbatu) ‫سورة الحجر‬ 16. Surah Az-Zumar (Rombongan) ‫سورة الزمر‬ 40. Surah An-Nuur (Cahaya)‫سورة النور‬ ّ 25. Surah Yusuf (Nabi Yusuf a. Surah Asy-Syu’araa (Para Penyair) ‫سورة الشعراء‬ 27. Surah As-Sajdah (Sujud) ‫سورة السجدة‬ 33. Surah Al-‘Ankabut (Labah-labah) ‫سورة العنكبوت‬ 30.) ‫سورة يونس‬ 11. Surah Al-Ahzab (Golongan yang Bersekutu) ‫سورة الحزاب‬ 34. Surah Ali 'Imran (Keluarga Imran) ‫سورة آل عمران‬ 4. Surah An-Nisaa' (Wanita) ‫سورة النساء‬ 5. Surah Faatir (Pencipta) ‫سورة فاطر‬ 36. Surah Al-Anfaal (Rampasan Perang) ‫سورة النفال‬ 9.Al-Matsaani — iaitu surah-surah yang hampir kepada seratus ayat sepert Surah Al-Anfaal. Surah Al-Israa’ (Perjalanan Malam) ‫سورة السراء‬ 18.) ‫سورة يوسف‬ 13. Surah Al-A’raaf (Tempat Tinggi) ‫سورة العراف‬ 8. Surah Al-Kahfi (Gua) ‫سورة الكهف‬ 19. Surah Al-Mu’min (Orang yang Beriman) ‫سورة غافر‬ . Surah Al-Hajj (Haji) ‫سورة الحج‬ 23. Surah Al-Qasas (Cerita-cerita) ‫سورة القصص‬ 29. Surah Al-Mu’minun (Golongan yang Beriman) ‫سورة المؤمنون‬ 24. Al-Mufassal — iaitu surah-surah pendek seperti Surah Ad-Dhuha. Surah Taahaa ‫سورة طه‬ 21. Surah Al-Furqaan (Pembeza Kebenaran dan Kebatilan) ‫سورة الفرقان‬ 26. Surah An-Naml (Semut) ‫سورة النمل‬ ّ 28. Surah Yunus (Nabi Yunus a. Senarai Surah Senarai 114 Surah adalah: 1. Surah Hud (Nabi Hud a. Surah As-Saaffat (Yang Berbaris Dengan Teratur) ‫سورة الصافات‬ 38. Surah Al-Hijr dan sebagainya. Surah An-Nahl (Lebah) ‫سورة النحل‬ 17.s. Surah Al-Baqarah (Sapi Betina) ‫سورة البقرة‬ 3. Surah Al-Ikhlas dan sebagainya.

Surah Al-Hasyr (Pengusiran) ‫سورة الحشر‬ 60. Surah Ad-Dukhaan (Kabut/Asap) ‫سورة الدخان‬ ّ 45. Surah Ar-Rahman (Yang Maha Pemurah) ‫سورة الرحمن‬ 56.w. Surah Al-Haaqqah (Keadaan Sebenar) ‫سورة الحاقة‬ 70. Surah Al-Waqi’ah (Peristiwa yang Tidak Dapat Dielakkan) ‫سورة الواقعة‬ 57. Surah Al-Mursalat (Yang Diutus) ‫سورة المرسلت‬ 78. Surah A-Jin (Jin) ‫سورة الجن‬ 73. Surah Al-Qalam (Pen) ‫سورة القلم‬ 69. Surah Al-Fajr (Fajar/Sinar Mentari) ‫سورة الفجر‬ 90. Surah Al-Hadid (Besi) ‫سورة الحديد‬ 58. Surah An-Naazi’aat (Yang Mencabut) ‫سورة النازعات‬ 80. Surah Al-Mutaffifiin ( Golongan yang Curang) ‫سورة المطففين‬ ّ 84. Surah Adz-Dzariyaat (Angin yang Menerbangkan) ‫سورة الذاريات‬ 52. Surah An-Najm (Bintang) ‫سورة النجم‬ 54. Surah Nuh (Nabi Nuh a. Surah Qaf ‫سورة ق‬ 51. Surah At-Talaq (Cerai) ‫سورة الطلق‬ 66. Surah Al-Muzammil (Yang Berselimut) ‫سورة المزمل‬ ّّ 74. Surah Al-Mujadilah (Perempuan yang Merayu) ‫سورة المجادلة‬ 59. Surah Al-Insaan (Manusia) ‫سورة النسان‬ 77. Surah Al-Muddathir (Yang Berselimut)‫سورة المدثر‬ ّ 75. Surah Al-Buruj (Gugusan Bintang) ‫سورة البروج‬ 86. Surah Al-Ghaasyiah (Peristiwa yang Menggelisahkan) ‫سورة الغاشية‬ 89. Surah ‘Abasa (Dia Bermasam Muka) ‫سورة عبس‬ 81. Surah At-Tahrim (Mengharamkan) ‫سورة التحريم‬ 67.41. Surah Al-Qamar (Bulan) ‫سورة القمر‬ 55. Surah Al-Jumu’ah (Hari Jumaat) ‫سورة الجمعة‬ 63. Surah Al-Mumtahanah (Perempuan yang Diuji) ‫سورة الممتحنة‬ 61. Surah Fussilat (Dijelaskan) ‫سورة فصلت‬ ّ 42. Surah Al-Hujurat (Bilik-bilik) ‫سورة الحجرات‬ 50. Surah At-Tur (Gunung) ‫سورة الطور‬ 53. Surah Asy-Syuraa (Permesyuaratan) ‫سورة الشورى‬ 43. Surah Al-Balad (Negeri) ‫سورة البلد‬ . Surah At-Taghabun (Saling Untung dan Rugi) ‫سورة التغابن‬ 65. Surah Al-Ma’arij (Tempat-tempat Naik) ‫سورة المعارج‬ 71. Surah An-Naba’ (Berita Besar) ‫سورة النبأ‬ 79. Surah At-Taariq (Pengunjung Malam) ‫سورة الطارق‬ 87. Surah Al-Infitar (Pecah Belah) ‫سورة النفطار‬ 83. Surah As-Saf (Barisan) ‫سورة الصف‬ 62.a. Surah Muhammad (Nabi Muhammad s.) ‫سورة نوح‬ 72. Surah Al-Fat-h (Kemenangan) ‫سورة الفتح‬ 49. Surah Al-Qiamah (Kebangkitan) ‫سورة القيامة‬ 76. Surah Al-Mulk (Kerajaan) ‫سورة الملك‬ 68. Surah Al-A’laa (Yang Tertinggi) ‫سورة العلى‬ 88. Surah Al-Jatsiyah (Yang Berlutut) ‫سورة الجاثية‬ 46.) ‫سورة محمد‬ 48.s. Surah Az-Zukhruf (Perhiasan Emas) ‫سورة الزخرف‬ 44. Surah Al-Ahqaaf (Bukit-bukit Pasir) ‫سورة الحقاف‬ 47. Surah Al-Munafiquun (Golongan Munafik) ‫سورة المنافقون‬ 64. Surah Al-Insyiqaaq (Terbelah) ‫سورة النشقاق‬ 85. Surah At-Takwiir (Menggulung) ‫سورة التكوير‬ 82.

Surah Al-Ma’un (Barangan Berguna) ‫سورة الماعون‬ 108. Surah Adh-Dhuha (Pagi yang Cemerlang) ‫سورة الضحى‬ 94. Surah Al-Ikhlas (Tulus Ikhlas) ‫سورة الخلص‬ 113. Surah Al-Humazah (Pengumpat) ‫سورة الهمزة‬ 105. Surah Al-Zalzalah (Kegoncangan) ‫سورة الزلزلة‬ 100. Surah At-Takathur (Bermegah-megah) ‫سورة التكاثر‬ 103. Surah An-Nasr (Pertolongan) ‫سورة النصر‬ 111.wikipedia. Surah Al-Qari’ah (Hari Yang Hingar Bingar) ‫سورة القارعة‬ 102. Surah Al-Lail (Malam) ‫سورة الليل‬ 93. Surah An-Nas (Manusia) ‫سورة الناس‬ ّ Diperolehi daripada "http://ms.91. Surah Quraisy (Kaum Quraisy) ‫سورة قريش‬ 107. Surah Al-Falaq (Subuh/Dinihari) ‫سورة الفلق‬ 114. Surah Al-‘Asr (Waktu) ‫سورة العصر‬ 104. Surah Al-‘Aadiyaat (Yang Berlari Kencang) ‫سورة العاديات‬ 101. Surah Al-Insyirah/Al-Syarah (Kelapangan) ‫سورة الشرح‬ 95. Surah Asy-Syams (Matahari) ‫سورة الشمس‬ 92. Surah Al-‘Alaq (Gumpalan Darah) ‫سورة العلق‬ 97. Surah Al-Fiil (Gajah) ‫سورة الفيل‬ 106. Surah Al-Kafirun (Golongan Kafir) ‫سورة الكافرون‬ 110. Surah Al-Kauthar (Melimpah-ruah) ‫سورة الكوثر‬ 109. Surah At-Tin (Buah Ara) ‫سورة التين‬ 96. Surah Al-Lahab (Nyalaan Api) ‫سورة المسد‬ 112. Surah Al-Qadr (Kemuliaan) ‫سورة القدر‬ 98. Surah Al-Baiyinah (Bukti yang Nyata) ‫سورة البينة‬ 99.org/wiki/Surah_Quran" Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o .

penjagaan dan Penumbuahn oleh Allah di alam ini haruslah diperhatikan dan dipikirkan oleh manusia sedalam-dalamnya. nikmat mendidik dan menumbuhkan. Surah ini mempunyai 7 ayat dan inilah surah pertama yang diturunkan lengkap keseluruhan ayat bagi sebuah surah dan termasuk dalam golongan surah Makkiyyah. Pendidikan.ام القــرآن‬Ibu Quran) atau Ummul Kitaab (‫ ام الكتاب‬Ibu Kitab) kerana ianya merupakan ibu atau induk kepada semua isi Al-Quran dan menjadi inti sari dari kandungan Al-Quran itu sendiri. serta berguna bagi masyarakat. Surah ini juga dinamakan Ummul Quran (‫ . dimana dinyatakan dengan tegas bahwa segala puji dan ucapan syukur atas suatu nikmat itu bagi Allah. sehingga menjadi sumber pelbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat menambah keyakinan manusia kepada keagungan dan kemuliaan Allah. Surah ini turut dinamakan As-Sab'ul Matsaani yang bermaksud tujuh yang berulang-ulang kerana ayat ini diulang-ulang bagi setiap solat. sebab kata Rab dalam kalimat Rabbul-'aalamiin tidak hanya berarti Tuhan atau Penguasa. 04:53:15 PM » Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah (‫ . Ibadat yang terdapat pada ayat 5 semata-mata ditujukan kepada Allah. segala sesuatu tunduk kepada kebesaran-Nya sambil mengharap nikmat dan takut kepada siksaan-Nya. Kandungannya Surat ini mengandung beberapa unsur pokok yang mencerminkan seluruh isi Al Quran.Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #3 on: 10 July. maka didalam surat Al Faatihah tidak cukup dinyatakan dengan isyarat saja. Yang dimaksud dengan Yang Menguasai Hari Pembalasan ialah pada hari itu Allah-lah yang berkuasa. Janji memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. karena Tuhan-lah Yang Maha Berkuasa di alam ini.surah yang diturunkan di Makkah dan diturunkan selepas Surah Al-Muddathir. Diantara nikmat itu ialah : nikmat menciptakan.)سورة الفاتحة‬Pembukaan . tetapi juga mengandung arti tarbiyah yaitu mendidik dan menumbuhkan. yaitu : Keimanan Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa terdapat dalam ayat 2. dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan). tetapi ditegaskan dan dilengkapi oleh ayat 5. karena Allah adalah Pencipta dan sumber segala nikmat yang terdapat dalam alam ini. 2007. Oleh karena keimanan (ketauhidan) itu merupakan masalah yang pokok. yaitu : Iyyaaka na'budu wa iyyaka nasta'iin (hanya Engkau-lah yang kami sembah. Hal ini mengandung arti janji untuk memberi pahala terhadap perbuatan yang baik dan ancaman terhadap perbuatan yang buruk. Surah ini dinamakan Al-Fatihah (Pembukaan) kerana ianya dijadikan sebagai pembuka dan permulaan Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa segala nikmat yang dilihat oleh seseorang dalam dirinya sendiri dan dalam segala alam ini bersumber dari Allah. .

Ummul Qur'an (induk Al-Qur'an). Asy-Syifa (Obat). Yang dimaksud dengan orang yang diberi nikmat dalam ayat ini. Al-Wafiyah (yang Sempurna). al-Kanzu (simpanan yang Tebal). hukum-hukum dan pelajaran. Dibahagian akhir surat Al Faatihah disebutkan permohonan hamba supaya diberi petunjuk oleh Tuhan kejalan yang lurus. Persesuaian surat ini dengan surat Al Baqarah dan surat-surat sesudahnya ialah surat Al Faatihah merupakan titik-titik pembahasan yang akan diperinci dalam surat Al Baqarah dan surat-surat yang sesudahnya. Penutup Surat Al Fatihaah ini melengkapi unsur-unsur pokok syari'at Islam. surat pertama Al-Quran ini dinamai juga Ummul Kitab (induk al-Kitab). kemudian dijelaskan perinciannya oleh ayat-ayat Al Quran yang 113 surat berikutnya. 10:51:01 AM oleh umsha » Logged . ialah para Nabi. sedang surat Al Baqarah dimulai dengan penunjukan al Kitaab (Al Quran) yang cukup sempurna sebagai pedoman menuju jalan yang dimaksudkan itu. Orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. 2007. Maksud "Hidayah" disini ialah hidayah yang menjadi sebab dapatnya keselamatan.Hukum-hukum Jalan kebahagiaan dan bagaimana seharusnya menempuh jalan itu untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebahagian besar dari ayat-ayat Al Quran memuat kisah-kisah para Nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang. Ash-Shalah (Solat). « Last Edit: 11 July. al-Hamd (Pujian). ialah golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. As-Sabu'ul Matsani (Tujuh yang Diulang). dan al-Asas (Pokok). syuhadaa' (orang-orang yang mati syahid). Kisah-kisah Kisah para Nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang Allah. Nama Lain Selain dinamai Al-Fatihah (Pembuka). Perincian dari yang telah disebutkan diatas terdapat dalam ayat-ayat Al Quran pada surat-surat yang lain. shaalihiin (orang-orang yang saleh). baik yang mengenai kepercayaan maupun akhlak. asy-Syafiyah (yang Menyembuhkan). para shiddieqiin (orang-orang yang sungguh-sungguh beriman). al-Kafiyah (yang Mencukupi).

hukum qisas. mahar. Ia juga digelar juga surah alif-laam-miim kerana surah ini dimulai dengan Aliflaam-miim.a. hukum perang. Surat ini dinamai Al Baqarah kerana terdapat kisah di dalamnya yang berkaitan perbalahan kaum Bani Israil dengan Nabi Musa a. hukum puasa. kecuali ayat 281 diturunkan di Mina pada Haji wada' (haji Nabi Muhammad s. 05:00:45 PM » Surah Al-Baqarah Surah Al Baqarah (Arab: ‫" سورة البقرة‬Lembu") merupakan ayat kedua dan terpanjang yang mengandungi 286 ayat. 2007. yang terakhir). larangan riba. kewajiban menyampaikan amanat. dan Nabi Ibrahim a.s.umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #4 on: 10 July. Perkara utamanya adalah berdakwah kepada kaum musyrik . Seluruh ayat dari surat ini merupakan ayat Madaniyyah yang di dalamnya juga mempunyai ayat yang terpanjang (ayat 282). hal-hal yang halal dan yang haram. ilaa' dan hukum susuan. Surah ini juga ada menceritakan kisah Nabi Adam a. thalak.s.s. hukum merosakkan masjid. tentang penyembelihan lembu betina untuk mengetahui siapa yang kemudiannya menjelaskan sifat kaum Yahudi yang keras hatinya. menunaikan zakat. hutang piutang. Nabi Musa a. wasiat kepada dua orang ibu-bapa dan kaum kerabat. sihir. hukum arak dan judi. cara menyantuni anak yatim.s. khulu'. nafkah dan yang berhak menerimanya. Surah itu turun di Madinah yang sebahagian besar diturunkan pada permulaan tahun Hijrah.w. hukum sumpah. hukum haji dan umrah.. serta larangan akan bulan haram. hukum melamar. 'iddah. hukum haidh. bernafkah di jalan Allah. larangan mengawini wanita musyrik dan sebaliknya. Surah ini juga dinamakan FusthaatulQuran (puncak Al Quran) kerana memuatkan beberapa hukum yang tidak disebutkan dalam surah yang lain. Isi Surah ini banyak mengisahkan hukum-hakam dan syariat seperti perintah mengerjakan solat. hukum meubah kitab-kitab Allah.

ibunda daripada Nabi Isa.dan Yahudi Madinahserta memberi amaran kepada mereka serta kepada kaum munafik akan ketentuan Allah kepada mereka yang tidak beriman kepada-Nya. 2007. 05:04:34 PM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #5 on: 10 July. persamaannya dengan Nabi Adam. 05:06:20 PM » Surah Ali ‘Imran Surah Ali ‘Imran (Keluarga Imran) .‫ آل عمران‬ini terdiri dari 200 ayat. Malah. . kenabian dan beberapa mukjizatnya. « Last Edit: 10 July. merupakan surah Madaniyyah. Surah ini juga mengandungi ayat kursi iaitu ayat yang teragung dan sering dihafal oleh masyarakat Muslim. seperti kejadian dan kelahiran Nabi Isa. karena kedua surat ini menyingkapkan hal-hal yang disembunyikan oleh para Ahli Kitab. Surat Ali Imran ini dan surat Al Baqarah dinamakan "Az Zahrawaani" (dua yang cemerlang). 2007. serta disebut pula kelahiran Maryam puteri Imran. ayat ini dijadikan bacaan untuk mendapat perlindungan dan keredhaan Allah SWT. kedatangan Nabi Muhammad dan sebagainya. Dinamakan Ali Imran kerana memuat kisah keluarga Imran yang di dalam kisahnya disebutkan kelahiran Nabi Isa.

Dinamakan An Nisaa' karena dalam surat ini banyak dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan wanita serta merupakan surat yang paling membicarakan hal itu dibanding dengan surat-surat yang lain. Hukum-hukum: . Dalam hubungan ini biasa disebut surat An Nisaa' dengan sebutan: Surat An Nisaa' Al Kubraa (surat An Nisaa' yang besar).« Last Edit: 11 July. 2007. 10:50:25 AM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #6 on: 10 July. akibat kekafiran di hari kemudian. Surat yang lain banyak juga yang membicarakan tentang hal wanita ialah surat Ath Thalaq. sedang surat Ath Thalaq disebut dengan sebutan: Surat An Nisaa' Ash Shughraa (surat An Nisaa' yang kecil). Kandungannya Keimanan: Syirik (dosa yang paling besar).(Perempuan) ‫ .سورة النساء‬yang terdiri dari 176 ayat itu. 05:07:32 PM » Surah An-Nisaa' Surah An-Nisaa' . adalah surat Madaniyyah yang terpanjang sesudah surat Al Baqarah. 2007.

sikap-sikap orang munafik dalam menghadapi peperangan. kesucian lahir batin dalam sembahyang. cara mengadili perkara. « Last Edit: 11 July. solat khauf. perlakuan ahli kitab terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepadanya.s. pokok-pokok hukum warisan. berperang di jalan Alllah adalah kewajiban tiaptiap mukallaf. dasardasar pemerintahan. 10:52:30 AM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o .Kewajiban para washi dan para wali. mas kawin. hukum-hukum mengawini budak wanita. wanita-wanita yang haram dikawini. cara menghadapi orang-orang munafik. dan pengikut-pengikutnya. hukum membunuh seorang Islam. larangan melontarkan ucapan-ucapan buruk. hukum suaka. 2007. norma-norma bergaul dengan isteri. keharusan siap-siaga terhadap musuh. derajat orang-orang yang berjihad. hukum poligami. hukum syiqaq dan nusyuq. larangan memakan harta secara bathil. memakan harta anak yatim dan orang-orang yang tak dapat mengurus hartanya. perbuatanperbuatan keji dan hukumannya. Kisah-kisah: Kisah-kisah tentang Nabi Musa a. hak seseorang sesuai dengan kewajibannya. keharusan menjauhi adat-adat zaman jahiliyah dalam perlakuan terhadap wanita. masalah pusaka kalalah. Dan lain-lain: Asal manusia adalah satu. norma dan adab dalam peperangan.

dimana Allah menyuruh agar hamba-hamba-Nya memenuhi janji prasetia terhadap Allah dan perjanjian-perjanjian yang mereka buat sesamanya. 2007. hukum membunuh orang.s. hukum qishaas. kutukan Allah terhadap orang-orang Yahudi. yaitu di waktu haji wadaa'. termasuk golongan surat Madaniyyah. hukum melanggar sumpah dan kafaaratnya.a.w. meminta kepada Nabi Isa a. Surat ini dinamakan Al Maa'idah (hidangan) kerana memuatkan kisah pengikut-pengikut setia Nabi Isa a. 05:27:59 PM » Surah Al-Maa’idah Surah Al-Maa’idah . Ka'bah sokoguru kehidupan manusia.w. wudhu'. kisah Habil dan Qabil. Sekalipun ada ayatnya yang turun di Mekah. akibat berteman akrab dengan orang yang bukan muslim.(Hidangan) ‫ . kewajiban rasul hanya menyampaikan agama. sikap dalam menghadapi berita-berita bohong.. sikap Yahudi dan Nasrani terhadap orang Islam. « Last Edit: 11 July. Dan lain-lain: Keharusan bersifat lemah lembut terhadap sesama mukmin bersikap keras terhadap orangorang kafir. Kandungannya Keimanan: Bantahan terhadap orang-orang yang mempertuhankan Nabi Isa a.s. hukum mengacau dan mengganggu keamanan. karena akhir surat ini mengandung kisah tentang Nabi Isa a. hukum binatang waktu ihram. 2007. Dan dinamakan Al Uqud (perjanjian). hukum persaksian dalam berwasiat. mandi. namun ayat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad s. larangan-larangan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mengakibatkan kesempitan dalam agama. karena kata itu terdapat pada ayat pertama surat ini. menyuruh kaumnya memasuki Palestin. keharusan jujur dan berlaku adil. 10:53:30 AM oleh umsha » .سورة المائدة‬terdiri dari 120 ayat. Hukum-hukum: Keharusan memenuhi perjanjian. hukum mengawini ahli kitab. peringatan Allah supaya meninggalkan kebiasaan Arab jahiliyah.s. makanan yang dihalalkan dan diharamkan. penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah. Kisah-kisah: Kisah-kisah Nabi Musa a. hijrah ke Madinah.s.s. penyempurnaan Agama Islam di zaman Nabi Muhammad s. agar Allah menurunkan untuk mereka Al Maa'idah (hidangan makanan) dari langit (ayat 112).Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #7 on: 10 July.a. tayammum. kisah-kisah tentang Nabi Isa a. Dinamakan juga Al Munqidz (yang menyelamatkan). hukum melanggar syi'ar Allah.s.

Ishaq. tentang tauhid keadilan dan hukumhukum. Nuh. Yunus dan Luth. Zakaria. Harun. Juga dalam surat ini disebutkan hukum-hukum yang berkenaan dengan binatang ternak itu.سورة النعام‬yang terdiri atas 165 ayat. Yahya.. Kandungannya Keimanan: Bukti-bukti keesaan Allah serta kesempurnaan sifat-sifatNya. Hukum-hukum: Larangan mengikuti adat istiadat yang dibuat-buat oleh kaum Jahiliyah.w. larangan mencaci maki berhala orang musyrik karena mereka akan membalas dengan . Alyasa'. termasuk golongan surat Makkiyah.(Binatang Ternakan) ‫ . wasiat yang sepuluh dari Al Quran. 2007. 'Isa. Ilayas. Daud. karena hampur seluruh ayat-ayat-Nya diturunkan di Makkah dekat sebelum hijrah.Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #8 on: 10 July. penegasan tentang adanya risalah dan wahyu serta hari pembalasan dan hari kebangkitan. Sulaiman. kepalsuan kepercayaan orang-orang musyrik dan keingkaran mereka terhadap hari kiamat. kebenaran kenabian Nabi Muhammad s. Dinamakan Al-An'aam karena di dalamnya disebut kata An'aam dalam hubungan dengan adat-istiadat kaum musyrikin. penyaksian Alla atas kenabian Ibrahim. Musa. makanan yang halal dan yang haram. Ayyub. Yusuf. yang menurut mereka binatang-binatang ternak itu dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada tuhan mereka.a. 05:29:07 PM » Surat Al An'aam Surat Al An'aam . Ya'qub.

. Kisah-kisah: Kisah umat-umat yang menentang rasul-rasul.harap saudari umsha boleh teruskan posting ni hingga ke akhir nya.mencaci maki Allah. 2007. kepercayaan orang-orang musyrik terhadap jin. kisah pengalaman Nabi Muhammad s. dan para nabi pada umumnya. bidang-bidang kerasulan dan tugas rasul-rasul.w. tantangan kaum musyrikin untuk melemahkan rasul. cerita Nabi Ibrahim a.banyak saya boleh belajar kat sini :=D Logged . cara seorang nabi memimpin umatnya. 2007. 10:54:36 AM oleh umsha » Logged zaitihamdan • • Posts: 562 Suffering from TRUTH decay?Brush up on your Quran! • • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #9 on: 10 July. « Last Edit: 11 July.s. 06:24:42 PM » bagus topik ni. beberapa prinsip keagamaan dan kemasyarakatan. syaitan dan malaikat. membimbing kaumnya kepada tauhid.. nilai hidup duniawi. Dan lain-lain: Sikap kepala batu kaum musyrikin.a.

not because I can see it.harap saudari umsha boleh teruskan posting ni hingga ke akhir nya.. 10:46:43 AM » Quote from: zaitihamdan on 10 July. but because by it I see everything else.banyak saya boleh belajar kat sini :=D Tima kasih di atas sokongan anta. 2007.I believe in Islam like the sun rising. 06:24:42 PM bagus topik ni. Logged umsha • • Posts: 697 .. 2007. umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #10 on: 11 July.

tentang ashhaabul A'raaf yang berada antara syurga dan neraka. kewajiban mengikuti Allah dan rasul. Surah ini diturunkan sebelum turunnya surat Al An'aam dan termasuk golongan surah Assab 'uththiwaal (tujuh surat yang panjang). Dinamakan Al A'raaf karena perkataan Al A'raaf terdapat dalam ayat 46 yang mengemukakan tentang keadaan orang-orang yang berada di atas Al A'raaf yaitu: tempat yang tertinggi di batas surga dan neraka. bantahan terhadap kepalsuan syirik. perintah memakan makanan yang halal lagi baik dan larangan memakan yang sebaliknya.s. diutus untuk seluruh manusia. 10:49:36 AM » Surah Al A'raaf Surah Al A'raaf (Tempat Tinggi) ‫ سورة العراف‬adalah surat ke-7 dalam Al Qur'an. Nabi Muhammad s.s.• Be yourself & always remember ALLAH • o o • Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #11 on: 11 July. adab orang mukmin. hanya Allah sendiri yang mengatur dan menjaga alam. 2007. menciptakan undang-undang dan hukum-hukum untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Musa berbicara dengan Allah.s.a. kisah Nabi Shaleh a. kisah Nabi Musa a. bantahan terhadap orang yang mengharamkan perhiasan yang dianugerahkan Allah.w. perintah berhias waktu akan shalat. tentang melihat Allah. Hukum-hukum: Larangan mengikuti perbuatan dan adat istiadat yang buruk. Allah mempunyai al asmaaul husnaa. Allah bersemayam di 'Arasy. adab mendengar pembacaan Al Quran dan berzikir. dengan kaumnya. dan kaumnya. ketauhidan adalah sesuai dengan fitrah manusia. manusia adalah makhluk yang terbaik dijadikan Allah . Surah ini terdiri atas 206 ayat dan termasuk pada golongan surat Makkiyyah. Kisah-kisah: Kisah Nabi Adam a. Allah pencipta makhluk.s. dengan kaumnya. balasan terhadap orang-orang yang mengikuti dan mengingkari rasul. dengan iblis. rasul bertanggung jawab menyampaikan seruan Allah.s. perintah beribadat sambil merendahkan diri kepada Allah. kisah Nabi Nuh a. da'wah rasul-rasul yang pertama sekali ialah mentauhidkan Allah. Kandungannya: Keimanan: Mentauhidkan Allah dalam berdoa dan beribadat. Dan lain-lain: Al Quran diturunkan kepada Nabi yang penghabisan dan perintah mengikutinya. kisah Nabi Syu'aib a. dengan Fir'aun.

10:56:53 AM » Surah Al Anfaal Surah Al Anfaal (Rampasan Perang) ‫ سورة النفال‬adalah surah ke-8 pada Al Qur'an. dan mereka dalam peperangan ini memperoleh harta rampasan perang yang tidak sedikit. hukum perang dan hal-hal yang berhubungan dengan peperangan pada umumnya. kerana seluruh ayatayatnya diturunkan di Madinah. manusia khalifah Allah di muka bumi. « Last Edit: 13 July. surat ini diturunkan berkenaan dengan perang Badar Kubra yang terjadi pada tahun kedua hijrah. 02:41:43 PM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #12 on: 11 July. karena merupakan peristiwa yang menentukan jalan sejarah Perkembangan Islam. surah ini terdiri atas 75 ayat dan termasuk golongan surah-surah Madaniyyah. Menurut riwayat Ibnu Abbas r. istidraj azab Allah terhadap orang-orang yang mendustakan ayat-ayat-Nya.a. Oleh sebab itu timbullah masalah bagaimana membagi . permusuhan syaitan terhadap Bani Adam.serta mempunyai kesediaan untuk baik dan untuk buruk. 2007. kehancuran sesuatu kaum adalah karena perbuatan mereka sendiri. Surah ini dinamakan Al Anfaal yang bermaksud harta rampasan perang berhubung kata Al Anfaal terdapat pada permulaan surat ini dan juga persoalan yang menonjol dalam surah ini ialah tentang harta rampasan perang. Peperangan ini sangat penting artinya. tiap-tiap bangsa mempunyai masa jaya dan masa kehancuran. Allah mencoba manusia dengan kakayaan dan kemiskinan. 2007. Pada waktu itu umat Islam dengan berkekuatan kecil untuk pertama kali dapat mengalahkan kaum musyrikin yang berjumlah besar dan memiliki perlengkapan yang cukup.

Kisah-kisah: Keengganan beberapa orang Islam ikut perang Badar. keharusan mengusahakan perdamaian. 'inayat Allah terhadap orang-orang yang bertawakkal. kewajiban mempersiapkan diri dengan segala alat perlengkapan perang. kebolehan memakan harta rampasan perang. tanda-tandanya dan sifat-sifat orang yang beriman. larangan lari/mundur dalam peperangan. hukum mengenai tawanan perang pada permulaan Islam.a. larangan khianat kepada Allah dan Rasul serta amanat. kisah keadaan orang kafir musyrikin dan Ahli Kitab serta keburukan orang-orang munafik. sesudahnya dan waktu perang berlangsung. ketahanan mental.harta-harta rampasan perang itu. Hukum-hukum: Aturan pembagian harta rampasan perang. tindakan-tindakan dan hukum-hukum Allah didasarkan atas kepentingan umat manusia. adanya malaikat yang menolong barisan kaum muslimin dalam perang Badar. orang yahudi membatalkan perjanjian damai dengan Nabi Muhammad s. 02:42:03 PM oleh umsha » Logged umsha • .. kewajiban taat kepada pimpinan dalam perang. menentukan hukumhukum agama itu hanyalah hak Allah. tujuan perang dalam Islam. 2007. larangan mengkhianati perjanjian. suasana kaum muslimin di waktu perang Badar. maka kemudian Allah menurunkan ayat pertama dari surat ini. syirik adalah dosa berat. « Last Edit: 13 July. sabar dan tawakkal serta mengingat Allah dalam peperangan. sunnatullah pada seseorang dan masyarakat. keadaan Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah serta permusuhan kaum musyrikin terhadap beliau. adanya gangguan-gangguan syaitan pada orang-orang mukmin dan tipu daya mereka pada orang-orang musyrikin.w. Kandungannya Keimanan: Allah selalu menyertai orang-orang yang beriman dan melindungi mereka. jaminan Allah terhadap kemenangan umat yang beriman. hanyalah Allah yang dapat mempersatukan hati orang yang beriman. Dan lain lain: Pengertian iman. sebelumnya.

surat ini mengandung isi-isi berikut: Keimanan: Allah selalu menyertai hamba-hamba-Nya yang beriman. Dinamakan juga dengan Baraah yang bermaksud berlepas diri yang di sini maksudnya pernyataan pemutusan perhubungan.a. kedudukan Nabi Muhammad s.a. beberapa dasar politik kenegaraan dan peperangan dalam Islam. sebab-sebab orang Islam melakukan perang total. Pengumuman ini disampaikan oleh Saidina 'Ali r.• • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #13 on: 11 July. perlindungan Allah bagi orangorang yang beriman. . Surah ini dinamakan At Taubah yang bermaksud pengampunan berhubung kata At Taubah berulang kali disebut dalam surat ini.w. 2007. macam-macam harta dalam agama serta penggunaannya. Selain daripada pernyataan pembatalan perjanjian damai dengan kaum musyrikin itu. Berlainan dengan surat-surat yang lain.a. karena surat ini adalah pernyataan perang dengan makna bahawa segenap kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin. pada musim haji tahun itu juga. 11:00:20 AM » Surah At-Taubah Surah At-Taubah (Taubat) ‫ سورة التوبة‬terdiri atas 129 ayat termasuk golongan surah-surah Madaniyyah. di sisi Allah. maka pada permulaan surat ini tidak terdapat basmalah. disebabkan kebanyakan pokok pembicaraannya tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. jizyah. segala sesuatu menurut sunnatullah. kewajiban umat Islam terhadap Nabinya. sedangkan basmalah bernafaskan perdamaian dan cinta kasih Allah. Surat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad s. Hukum-hukum: Kewajiban menafkahkan harta. perjanjian dan perdamaian.w. pembalasan atas amalan-amalan manusia hanya dari Allah. kembali dari peperangan Tabuk yang terjadi pada tahun 9 H. Di samping kedua nama yang masyhur itu ada lagi beberapa nama yang lain yang merupakan sifat dari surah ini.

di suatu gua di bukit Tsur ketika hijrah. keadaan Nabi Muhammad s. di waktu hijrah. kerana mereka tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian damai pada perjanjian Hudaibiyyah. Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o . dengan Abu Bakar r.a. Dan lain-lain: Sifat-sifat orang yang beriman dan tingkat-tingkat mereka.w. perang Hunain (perang Authas atau perang Hawazin).a.w.a. hukum kenegaraan. sedang surat Yunus menerangkan sikap orang kafir terhadap Al Quran. Penutup Surat At-Taubah mengandungi pernyataan pembatalan perjanjian damai pleh Nabi Muhammad s.w.a.w.a. HUBUNGAN SURAT AT-TAUBAH DENGAN SURAT YUNUS Akhir surat At-Taubah ditutup dengan menyebutkan tentang risalah Nabi Muhammad s. perang Tabuk. dengan kaum musyrikin.Kisah-kisah: Nabi Muhammad s. dan hal-hal serupa disebutkan pula pada akhir surat Yunus. dan kewajiban menafkahkan harta dan orang-orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya Surat At Taubah mengandung hukum peperangan dan perdamaian. Surat At-Taubah menyebutkan keadaan orang-orang munafik serta menerangkan perbuatan mereka di waktu Al Quran diturunkan.

dan pengikutpengikutnya yang teguh imannya.) ‫سورة يونس‬adalah surat ke-10 dalam Al Qur'an. wahyu Allah yang menerangkan yang gaib kepada manusia. surat ini terdiri atas 109 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah kecuali ayat 40. 94.s. hukum mengada-adakan sesuatu terhadap Allah dan mendustakan ayat-ayat-Nya. dengan kaumnya. Allah tidak mempunyai anak. Al Quran tidak dapat ditandingi. Nabi Yunus a. Hukum: Menentukan perhitungan tahun dan waktu dengan perjalanan matahari dan bulan. Wali-wali Allah. syafa'at hanyalah dengan izin Allah. dengan kaumnya. rasul hanya menyampaikan risalah. Allah menyaksikan dan mengamat-amati perbuatan hamba-hamba-Nya di dunia.s. Logged umsha • . Kandungannya: Keimanan: Al Quran bukanlah sihir. keadaan orangorang baik dan orang-orang jahat di hari kiamat. Surat ini dinamai surat Yunus karena dalam surat ini terutama ditampilkan kisah Nabi Yunus a.s. 01:15:31 PM » Surah Yunus Surah Yunus (Nabi Yunus a. Kisah-kisah: Kisah Nabi Nuh a. Nabi Musa dengan Fir'aun dan tukang-tukang sihir. kisah Bani Israil setelah ke luar dari negeri Mesir.Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #14 on: 12 July.s. Dan lain-lain: Manusia ingat kepada Allah di waktu kesukaran dan lupa di waktu senang. 2007. 95. Allah mengatur alam semesta dari Arasy-Nya. yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW berada di Madinah.

air sumber segala kehidupan. Kisah-kisah: Kisah Nuh a. shalat itu memperkuat iman. « Last Edit: 13 July. 2007. adanya golongan-golongan manusia di hari kiamat. Luth a.s. kisah Musa a. dan kaumnya.s. 02:40:13 PM oleh umsha » . Dan lain-lain: Pelajaran-peIajaran yang diambil dari kisah-kisah para nabi. Surat ini terdiri dari 123 ayat diturunkan sesudah surat Yunus. dan kaumnya. 2007. kisah Shaleh a. kisah Ibrahim a.s. dan kaumnya. seperti kisah Nuh a.s. kisah Luth a. Surat ini dinamai surat Huud karena ada hubungan dengan terdapatnya kisah Nabi Huud a. Hukum-hukum: Agama membolehkan menikmati yang baik-baik dan memakai perhiasan asal tidak berlebihlebihan.s. dan kaumnya. Ibrahim a. Kandungannya: Keimanan: Adanya 'Arsy Allah.) ‫ سورة هود‬adalah surat ke-11 dalam Al Qur'an dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. kisah Syu'aib a. dan Musa a.s.s. 01:29:31 PM » Surah Hud Surah Hud (Nabi Hud a..s. dan kaumnya. kisah Hud a.• • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #15 on: 12 July..s.. dan kaumnya.s.s.. dan kaumnya dalam surat ini terdapat juga kisah-kisah Nabi yang lain. tidak boleh berlaku sombong.s. tidak boleh mendoa atau mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin menurut sunnah Allah.s. Shaleh a. kejadian alam dalam 6 tahap. dan kaumnya.s.s. Syu'aib a. sunnah Allah yang berhubungan dengan kebinasaan suatu kaum.

s.a.w.w.) ‫ سورة يوسف‬adalah surat ke-12 dalam Al Qur'an dan terdiri atas 111 ayat. ketentuan yang berhubungan dengan keagamaan adalah hak Allah semata-mata. dan mukjizat-mukjizatnya. Riwayat tersebut salah satu di antara cerita-cerita gaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s. Hukum-hukum: Keharusan merahasiakan sesuatu untuk menghindari fitnah. karena sesuai dengan cerita-cerita yang mereka ketahui. Menurut riwayat Al Baihaqi dalam kitab Ad Dalail bahwa segolongan orang Yahudi masuk agama Islam sesudah mereka mendengar cerita Yusuf a. mengambil pelajaran-pelajaran yang banyak dan merupakan penghibur terhadap beliau dalam menjalankan tugasnya. sebagai mukjizat bagi beliau. sedang beliau sebelum diturunkan surat ini tidak mengetahuinya. qadha Allah tak dapat diubah.a. Dari cerita Yusuf a. ini. ini. Surat ini dinamakan surat Yusuf adalah karena titik berat dari isinya mengenai riwayat Nabi Yusuf a.s. Nabi Muhammad s. 2007.s.Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #16 on: 12 July. Surat ini termasuk golongan surat-surat Makkiyyah karena diturunkan di Mekkah sebelum hijrah. Kandungannya: Keimanan: Kenabian Yusuf a. barang dan anak temuan wajib .s. para rasul semuanya laki-laki. 01:31:56 PM » Surah Yusuf Surah Yusuf (Nabi Yusuf a.s.

boleh melakukan helah yang tidak merugikan orang lain untuk memperoleh sesuatu kemaslahatan. Dan lagi sesuai dengan sifat Al Quran yang mengandung ancaman dan harapan. « Last Edit: 13 July. Isi yang . menunjukkan sifat kesucian dan kesempurnaan Allah SWT. 02:38:08 PM » Surah Ar Ra'd Surah Ar Ra'd (Guruh) ‫ سورة الرعد‬adalah surat ke-13 dalam Al Qur'an dan terdiri atas 43 ayat. bersaudara dengan orang tua mereka Ya'qub a.dipungut tidak boleh dibiarkan.s: persamaan antara agama para nabi-nabi ialah tauhid. Surat ini dinamakan Ar Ra'd yang berarti guruh (petir) karena dalam ayat 13 Allah berfirman yang artinya "Dan guruh itu bertasbih sambil memuji-Nya".s. 2007. maka demikian pulalah halnya bunyi guruh itu menimbulkan kecemasan dan harapan kepada manusia. Dan lain-lain: Beberapa sifat dan suri teladan yang mulia yang dapat diambil dari cerita Yusuf a. Surat ini termasuk golongan surat-surat Makkiyyah. 2007.s. Kisah-kisah: Riwayat Nabi Yusuf a. 02:40:26 PM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #17 on: 13 July.

kewajiban mencegah perbuatanperbuatan yang mungkar. yaitu malaikat Hafazhah. Allah tidak mengubah nasib sesuatu bangsa sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. memberi taufiq hanya hak Allah. 02:40:49 PM oleh umsha » Logged umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • . sedang tugas rasul menyampaikan agama Allah. Bagi Allah SWT tidak ada pilih kasih dalam menetapkan hukuman. hanya Allah yang menerima doa dari hamba-Nya.terpenting dari surat ini ialah bahwa bimbingan Allah kepada makhluk-Nya bertalian erat dengan hukum sebab dan akibat. ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Hukum-hukum: Manusia dilarang mendoakan yang jelek-jelek untuk dirinya. 2007. « Last Edit: 13 July. Kisah-kisah: Kisah pengalaman nabi-nabi zaman dahulu. perumpamaan bagi orang-orang yang menyembah berhala dan orang-orang yang menyembah Allah. adanya malaikat yang selalu memelihara manusia yang datang silih berganti. Dan lain-lain: Beberapa sifat yang terpuji. Balasan atau hukuman adalah akibat dan ketaatan atau keingkaran terhadap hukum Allah. Kandungannya Keimanan: Allah-lah yang menciptakan alam semesta serta mengaturnya.

Hukum-hukum: Perintah mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian harta baik secara rahasia maupun secara terang-terangan.s. Dan lain-lain: Sebabnya rasul-rasul diutus dengan bahasa kaumnya sendiri. Kandungannya Keimanan: Al Quran adalah pembimbing manusia ke jalan Allah. perumpamaan tentang perbuatan dan perkataan yang hak dengan yang bathil. dijauhkan dari menyembah berhala-berhala dan agar Mekkah dan daerah sekitarnya menjadi daerah yang aman dan makmur. Logged . segala sesuatu dalam alam ini kepunyaan Allah. macam-macam nikmat Allah kepada manusia dan janji Allah kepada hamba-hamba yang mensyukuriNya. kejadian langit dan bumi mengandung hikmahhikmah. Dinamakan Ibrahim. Do'a tersebut dipanjatkan beliau ke hadirat Allah SWT sesudah selesai membina Ka'bah bersama puteranya Ismail AS.) ‫ سورة إبراهيم‬adalah surat ke-14 dalam Al Qur'an.s. Allah kuasa mematikan manusia dan membangkitkannya kembali dalam bentuk baru. 02:39:40 PM » Surah Ibrahim Surah Ibrahim (Nabi Ibrahim a. yaitu ayat 35 sampai dengan 41. serta kisah para rasul zaman dahulu. Doa Nabi Ibrahim AS ini telah diperkenankan oleh Allah SWT sebagaimana telah terbukti keamanannya sejak dahulu sampai sekarang.o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #18 on: 13 July. karena surat ini mengandung doa Nabi Ibrahim a. Kisah-kisah: Kisah Nabi Musa a. dengan kaumnya. Do'a ini isinya antara lain: permohonan agar keturunannya mendirikan shalat.s. di dataran tanah Mekkah yang tandus. keingkaran manusia terhadap Allah tidaklah mengurangi kesempurnaan-Nya. 2007. ilmu Allah meliputi yang lahir dan yang bathin. Surat ini terdiri atas 52 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah karena diturunkan di Mekkah sebelum Hijrah. nabi-nabi membawa mukjizat atas izin Allah semata-mata.

2007. Allah di samping bersifat pengampun dan penyayang juga mengazab orang-orang yang ingkar. Hukum-hukum: Larangan terhadap homoseksual. manusia dihimpun pada hari kiamat. Surah ini terdiri atas 99 ayat dan termasuk golongan surat-surat Makkiyyah.umsha • • • • Posts: 697 Be yourself & always remember ALLAH • o o Re: Asal-usul Surah dalam Al-Quran « Jawab #19 on: 13 July. mereka telah dimusnahkan Allah SWT. Kandungannya: Keimanan: Kepastian nasib suatu bangsa hanya di tangan Allah. larangan . karena diturunkan di Mekkah sebelum hijrah. Al Hijr adalah nama sebuah daerah pegunungan yang didiami zaman dahulu oleh kaum Tsamud terletak di pinggir jalan antara Madinah dan Syam (Syria). kewajiban melakukan ibadah selama hidup. Allah memelihara hambaNya yang telah mendapat taufiq dari godaan setan. kadar rezeki yang diberikan kepada manusia sesuai dengan hikmah kebijaksanaan Allah. Dalam surat ini terdapat juga kisah-kisah kaum yang lain yang telah dibinasakan oleh Allah seperti kaum Luth AS dan kaum Syu'aib AS Dari ke semua kisah-kisah itu dapat diambil pelajaran bahwa orangorang yang menentang ajaran rasul-rasul akan mengalami kehancuran. Allah menjamin kemurnian Al Quran sepanjang masa. 02:44:13 PM » Surah Al Hijr Surah Al Hijr (Kawasan Berbatu) ‫ سورة الحجر‬adalah surat ke-15 dalam Al Qur'an. Nama surah ini diambil dari nama daerah pegunungan itu. karena mendustakan Nabi Shaleh AS dan berpaling dari ayat-ayat Allah. berhubung nasib penduduknya yaitu kaum Tsamud diceritakan pada ayat 80 sampai dengan 84. alam malakut (langit) senantiasa dijaga dari syaitan.

s. . dengan kaumnya.s.s. larangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Dan lain-lain: Kejadian-kejadian dalam alam ini menunjukkan kebesaran Allah. perintah kepada Nabi Muhammad SAW agar melakukan dakwah agama secara terang-terangan. kaum Syu'aib dan kaum Shaleh a. kejadian alam dan isinya mengandung hikmah. angin mengawinkan tepung sari bunga-bungaan. asal kejadian Adam a. (Tsamud). Kisah-kisah: Nabi Ibrahim a.menginginkan harta orang kafir.s. Nabi Luth a. dengan kaumnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful