KERTAS KERJA BINA INSAN GURU

PENGESAHAN DAN KELULUSAN PROGRAM/AKTIVITI IPG KAMPUS TUANKU BAINUN
Ulasan Tutor: ……………………………………………….......... ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………… ( )

Tarikh:

Ulasan KULDP ………………………………………………………… ….. ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………………… ( Tarikh: )

Ulasan Ketua Unit Kokurikulum: ………………………………………………………… ….. ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………………… ( Tarikh: )

Ulasan Unit Kewangan: ………………………………………………………… ….. ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………………… ( Tarikh: )

Ulasan KUKP: ………………………………………………………… ….. ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… ……………………………………………… ( Tarikh: )

Ulasan /Kelulusan Pengarah/Timbalan Pengarah: ………………………………………………………… ….. ………………………………………………………… ………………………………………………………… ………………………………………………………… TUJUAN: ……………………………………………… ( Tarikh: )

1.0

Melaksanakan Program Bina Insan Guru 1 (Perkhemahan1) Siri Pertama yang diwajibkan ke atas semua pelajar Program Pensiswazahan Guru selaras dengan kehendak Pro Forma kursus.

2.0

LATAR BELAKANG

membina daya saing yang tinggi di samping mampu membuat refleksi diri dalam menghadapi cabaran yang akan dihadapi dalam profesion perguruan. Nyatakan yang lain-lain STRATEGI PELAKSANAAN Nama Program : Objektif : Program Bina Insan Guru 1 PPG Siri Pertama 4.5 Tarikh : Tempat : 4.6 4.6 4.2. Langkawi 4.2.1 ASAS PERTIMBANGAN Lokasi yang dipilih menepati kehendak program BIG kerana mempunyai kemudahan tapak perkhemahan yang selamat.2 3. Pengajian Matematik 1 dan Pengajian Bahasa Inggeris 1 1 hingga 4 Jun 2011 Kem Beringin.2 4. 3.7 Jadual : Lihat Lampiran A Jawatankuasa Program: Pengerusi: N/Pengerusi: Setiausaha: Bendahari: JK Pengangkutan JK Makanan JK Peralatan JK Seranta JK Dokumentasi JK Majlis Perasmian/ Penutupan . pembinaan self-esteem.1 4.3 Membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam menganalisis masalah dan situasi komplek untuk membuat keputusan yang jitu dan menyelesaikan masalah serta berupaya berfikir secara reflektif untuk melaksanakan penambahbaikan secara berterusan Menunjukkan kecaknaan terhadap kepentingan perkhidmatan komuniti Bertindak balas secara positif kepada keadaan dan keperluan persekitaran yang berbeza dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kepelbagaian budaya Menghayati dan menampilkan ciri-ciri kerohanian.2.3 4.Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. Pelajar diterapkan dengan ciri-ciri. melaksana.0 4. emosi .2.2.2.0 3. potensi dan citra diri seorang insan guru. berkerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan Mempamerkan daya ketahanan dan kekuatan fizikal. Kawasan ini mempunyai hidupan flora dan fauna yang dapat mencetuskan rasa cintakan alam semulajadi selaras dengan kerohanian dan akhlak seorang guru sebagai pencinta alam. dan kemudahan asas lain seperti air.1 3.4 4.3 4.5 4. rohani dan sosial Peserta : (PPG) Pengajian Agama Islam 1. kemudahan untuk melaksanakan ativiti air dan darat. nilai. mental.4 4. etika dan akhlak keguruan Merancang .2 4. elektrik dan lain-lain. memimpin program.

0 Ahli kumpulan PPG Pengajian Agama Islam 1. Pengajian Matematik 1 dan Pengajian Bahasa Inggeris 1 memohon pertimbangan dan kelulusan pihak pengurusan Institut Disediakan Oleh Nama Setiausaha Program .0 SENARAI PESERTA (Disertakan) 7. 8.000.0 5.JK Tazkirah/ Moral JK Buku Program JK Kebajikan dan Keselamatan 5.00 Sumber IPG IPG Pelajar 6.2 Peralatan (Senaraikan) Kos RM80. dan bermanafaat kepada diri.1 IMPLIKASI Perbelanjaan Perkara Pakej Bus Cenderamata 5. masyarakat serta negara selaras dengan prinsip Rukun Negara. keluarga.500 X 2 bus Jumlah RM 1280. nilai-nilai kerohanian dan keguruan yang mantap.00 RM3.00 X 3 hari X 72 org RM1. Kerjasama dan sokongan para mentor dan jurulatih amat diharapkan bagi menjayakan program ini. daya ketahanan diri yang tinggi serta aura keguruan. Fasafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru.0 PENUTUP Program ini merupakan salah satu usaha pencetus kepada pembinaan insan guru yang mempunyai akhlak mullia.