ALLAH BERSIFAT ILMU

)‫(علم‬

mengetahui yang nyata mahupun yang ghaib.Bersifat ilmu ertinya Mengetahui. bahkan makhluk kecil di hujung dunia inipun tidak lepas dari pengawasan Allah. Allah mengetahui segala sesuatu baik yang nampak mahupun yang tidak nampak oleh kita. .

Dalil Sifat Ilmu .

FirmanNya dalam alQuran bermaksud : “Dan ALLAH Taala itu dengan setiap sesuatu itu sangat mengetahui” .

Dalil aklinya ialah sekiranya Allah tidak bersifat ilmu nescaya Dia bersifat jahil atau yang semakna dengannya seperti lalai dan lupa.Sekiranya Allah bersifat dengan sifat baharu nescaya Dia baharu sedangkan telah sabit dengan dalil nakli dan akli Allah itu bersifat kidam.Yang demikian itu sifat kekurangan dan kekurangan itu sifat baharu. .

.

Tidak mengetahui perkara ghaib 5. Tiada permulaan 3. Ada permulaan 3. Mengetahui perkaraperkara ghaib 5. Tiada perantaraan MANUSIA 1. Menggunakan perantaraan . Tidak terbatas 6. Boleh jadi benar atau salah 4.ALLAH 1. Terbatas 6. Sentiasa benar 4. Tidak mengetahui perkara yang akan berlaku 2. Mengetahui perkara yang akan berlaku 2.

Jujur dalam amalan Rajin menuntut ilmu Bersemangat dalam Melakukan amal Kebajikan Takut kepada Allah Berfikir ke arah kebaikan Dikasihi Allah dan dihormati masyarakat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful