Aktiviti Sains

Topik: Daya dan Gerakan
Ahli Kumpulan: Lum Shao Yi 28836 Lim Ying Juan 28835 Kon Suh Huey 29037 Chin Mun Choi 29071 Pensyarah: Tuan Hj Lokmanhakim Abd. Wahid

Tajuk Eksperimen

Mencari hubungan antara jisim dengan inersia

Kemahiran Proses Sains Bersepadu

Mendefinisi Secara Operasi
Aplikasi: Menyatakan inersia merupakan sifat semula jadi suatu objek yang cenderung untuk menentang sebarang perubahan keadaan asalnya, sama ada keadaan pegun atau keadaan bergerak. Menyatakan jisim ialah kuantiti jirim yang terdapat dalam objek dan ia adalah tetap dan tidak dipengaruhi oleh faktor seperti daya tarikan graviti.

Radas dan Bahan  Neraca inersia dengan pemberat (silinder logam)  2 Pengapit-G  Jam randik .

Kemahiran Proses Sains Bersepadu Mengawal Pembolehubah Aplikasi: Pembolehubah dimanipulasikan: Jisim pemberat Pembolehubah bergerak balas: Tempoh ayunan pemberat Pembolehubah dimalarkan: Amplitud ayunan dan kekerasan bilah keluli .

semakin besar inersia objek itu. Nilai Saintifik Minat dan sifat ingin tahu .Kemahiran Proses Sains Bersepadu Membuat Hipotesis Aplikasi: Semakin besar jisim sesuatu objek.

Nilai Saintifik Bekerjasama .Kemahiran Proses Sains Bersepadu Mengeksperimen Aplikasi: Menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan antara jisim dengan inersia.

Prosedur 1. . Pemberat dengan jisim (m) dipasangkan pada hujung neraca. Radas disusunkan seperti dalam rajah di bawah. 2.

Kemahiran Manipulatif Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul Aplikasi: Alat/radas eksperimen disediakan dan digunakan dengan cara yang betul. Nilai Saintifik Bertanggungjawab .

.Prosedur (sambungan) 3. Masa untuk 10 ayunan lengkap ditentukan dengan jam randik dan dicatatkan.

Kemahiran Proses Sains Asas Memerhati Aplikasi: Memerhati pemberat melengkapkan 10 kali ayunan. Nilai Saintifik Minat dan sifat ingin tahu .

iaitu logam. Perbezaan: Silinder logam yang digunakan mempunyai jisim pemberat yang berbeza.Kemahiran Proses Sains Asas Mengelas Aplikasi: Persamaan: Pemberat diperbuat daripada bahan yang sama. .

Nilai Saintifik Minat dan sifat ingin tahu .Kemahiran Proses Sains Asas Membuat Inferens Aplikasi: Membuat inferens tentang hubungan jisim dengan inersia melalui perbincangan.

Kemahiran Proses Sains Asas Meramal Aplikasi: Pemberat yang lebih berat akan mengambil masa yang lebih panjang untuk melengkapkan satu ayunan. Nilai Saintifik Minat dan sifat ingin tahu .

Kemahiran Proses Sains Asas Mengukur & Menggunakan Nombor Aplikasi: Mengukur masa untuk 10 ayunan lengkap dengan menggunakan jam randik dalam unit saat. Nilai Saintifik •Jujur dan tepat dalam mengesahkan data •Tabah dalam menjalankan eksperimen .

Kemahiran Proses Sains Asas Menggunakan Perhubungan Ruang & Masa Aplikasi: Mengukur dan membanding masa ayunan yang diambil oleh jisim pemberat yang berlainan. Nilai Saintifik Sistematik dan yakin .

. 3 dan 4 diulangi untuk 2 nilai m yang berlainan.Prosedur (sambungan) 4. Prosedur 2.

Nilai Saintifik Sistematik dan yakin .Kemahiran Proses Sains Bersepadu Mentafsir Maklumat Aplikasi: Menyiasat hubungan antara tempoh ayunan lengkap dengan jisim pemberat.

Keputusan Jisim. . m/g 100 200 300 Masa untuk 10 ayunan lengkap. t/s Tempoh ayunan lengkap.

Graf tempoh lawan jisim .

Nilai Saintifik Sistematik dan yakin .Kemahiran Proses Sains Asas Berkomunikasi Aplikasi: Keputusan dipersembahkan/ direka dalam bentuk jadual dan kemudian graf tempoh lawan jisim diplotkan.

. semakin besar inersia objek itu.Kesimpulan Semakin besar jisim sesuatu objek.

Kemahiran Manipulatif Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat Aplikasi: Alat/radas eksperimen disimpan dengan cara yang betul dan selamat. Nilai Saintifik Bertanggungjawab .

terima kasih  . Sekian.

Kemahiran Proses Sains Asas Memerhati Definisi: Menggunakan pencaindera untuk mengenal pasti ciri-ciri objek. persamaan & perbezaan. perubahan. .

.Kemahiran Proses Sains Asas Mengelas Definisi: Mengumpul objek/peristiwa mengikut persamaan & perbezaan.

Kemahiran Proses Sains Asas Mengukur & Menggunakan Nombor Definisi: Membuat pemerhatian kuantitatif dgn membanding kepada piawai tertentu. .

Kemahiran Proses Sains Asas Membuat Inferens Definisi: Membuat kesimpulan awal untuk menerangkan sesuatu peristiwa berdasarkan sebab-sebab/ alasanalasan tertentu. .

.Kemahiran Proses Sains Asas Meramal Definisi: Membuat jangkaan terhadap sesuatu peristiwa yang akan berlaku berdasarkan pemerhatian/ inferens.

.Kemahiran Proses Sains Asas Berkomunikasi Definisi: Memindahkan maklumat/ idea kepada orang lain secara lisan/ bertulis.

.Kemahiran Proses Sains Asas Menggunakan Perhubungan Ruang & Masa Definisi: Mengenal pasti bentuk dan pergerakan mengikut masa.

.Kemahiran Proses Sains Bersepadu Mentafsir Maklumat Definisi: Memberi penerangan tentang pola/ peristiwa berdasarkan maklumat yang dikumpul.

.Kemahiran Proses Sains Bersepadu Mendefinisi Secara Operasi Definisi: Memberi takrif dengan memperihalkan apa yang diperhatikan.

Menjalankan eksperimen dgn hanya memanipulasikan satu pembolehubah sementara pembolehubah yg lain dimalarkan.Kemahiran Proses Sains Bersepadu Mengawal Pembolehubah Definisi: Mengenal pasti semua pembolehubah iaitu aspek-aspek yg boleh mempengaruhi hasil eksperimen. .

.Kemahiran Proses Sains Bersepadu Membuat Hipotesis Definisi: Membuat tekaan intelek yang boleh diuji berdasarkan bukti yang telah dikumpul.

Kemahiran Proses Sains Bersepadu Mengeksperimen Definisi: Menyiasat memanipulasikan pembolehubah dan menguji hipotesis untuk membuat keputusan. .