 Kuantiti fizik / kuantiti asas      Panjang Jisim Masa Suhu Arus elektrik .

Meter (m) Kilogram (kg) Masa Suhu Arus Elektrik Saat (s) Darjah celsius (°C) atau Kelvin (K) Ampere (A) . Unit S.I.I. Sistem Unit Antarabangsa ialah uniut yang digunakan oleh semua sainstis di seluruh dunia. Kuantiti fizik Panjang Jisim Unit S.

000 001 .01 Mili mikro m µ 0.001 0.1 0. Imbuhan awalan Mega Kilo Desi Senti simbol M k d c nilai 1 000 000 1000 0. Nilai kuantiti fizik yang sangat besar atau kecil dalam unit SI boleh diwakili dengan imbuhan awalan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful