KONSEP ASAS PENGLIBATAN IBU BAPA

Ibu bapa sebagai pendidik utama dengan memainkan peranan dalam membantu pertumbuhan mental dan emosi kanak-kanak di samping membantu meningkatkan kejayaan. Penglibatan ibu bapa adalah satu proses untuk membantu ibu bapa dalam menggunakan “ability” ( kebolehan ) mereka untuk memanfaatkan diri mereka, kanak-kanak, dan juga program pendidikan prasekolah.

bimbingan dan perlindungan kepada kanak-kanak. Kajian Klaus dan Greg (1968) mendapati ibu bapa yang melibatkan diri dalam program prasekolah. Morrison dalam bukunya : Early Childhood Education Today” menyatakan bahawa ibu bapa ialah orang yang menyediakan keperluan asas. Manakala ibu bapa yang tidak melibatkan diri akn lebih banyak menghabiskan masa dengan perkara yang bersifat bukan pendidikan misalnya menonton televisyen.TEORI PENGLIBATAN IBU BAPA George S. tunjuk ajar. . penjagaan. meluangkan lebih banyak masa membaca bersamasama anak mereka.

IBU BAPA DAN SEKOLAH Penglibatan ibu bapa bersama-sama dengan guru merupakan tanggungjawab yang harus dilaksaksanakan kerana proses sosialisasi pembelajaran kanak-kanak itu tidak hanya terbatas di rumah mahupun sekolah tetapi ia merangkumi sepanjang kitar hidup kanakkanak itu. .

RASIONAL PENGLIBATAN IBU BAPA  Memudahkan ibu bapa memahami konsep sebenar pengajaran dan pembelajaran di sekolah serta membantu membimbing dan mendidik anak-anak dalam pembelajaran. .  Mengeratkan lagi hubungan ibu bapa dengan guru dan boleh bertukar pendapat dan memberi pandangan yang bernas dalam meningkatkan lagi prasekolah.  Penglibatan ibu bapa dapat membantu guru menyelesaikan sesuatu masalah sama ada masalah pembelajaran atau masalah tingkah laku.  Membolehkan ibu bapa mengetahui tahap perkembangan dan kemahiran anak-anak serta membantu untuk meningkatkan lagi mutu pembelajaran anak-anak.

 Memberikan penerangan mengenai kurikulum dan rancangan yang telah diatur.OBJEKTIF PENGLIBATAN IBU BAPA  Mewujudkan satu perkongsian dengan keluarga untuk pendidikan dan penjagaan kanak-kanak.  Membincangkan masalah semasa dengan ibu bapa lain dan juga antara guru dan ibu bapa kanak-kanak prasekolah.  Memeperkenalkan bahan-bahan pengajaran yang pelbagai serta berkongsi pengalaman yang berbeza di antara ibu bapa dan guru. .

..  Mereka dapat lebih perhatian daripada orang dewasa ketika menjalankan aktiviti berkumpulan dimana nisbah kanak-kanak berbanding orang sewasa adalah kecil.  Mereka dapat berkenal mesra. bersoal jawab dengan orang dewasa berkenaan sesuatu pengalaman atau pun pengetahuan kerana ibu bapa datang daripada pelbagai latar belakang pekerjaan.KEPENTINGAN PENGLIBATAN IBU BAPA Kebaikan Kepada Kanak-kanak  Kanak-kanak dapat melihat peranan ibu bapa yang berbeza iaitu sebagai guru.

 Mereka berpeluang mempelajari cara atau kaedah guru mengatasi masalah tingkah laku anak-anak.  Mereka lebih memahami kurikulum dan aktiviti yang dipelajari oleh anak-anak.  Mereka boleh menyambung aktiviti susulan ataupun aktiviti ransangan. sedang dan akan diajar kepada anak mereka selama berada di sekolah. .Kebaikan Kepada Ibu Bapa  Mereka dapat melihat tingkah laku anak di sekolah.  Meraka dapat memahami apa yang sudah.

 Mereka dapt berkongsi masalah dan bersoal jawab bagi meningkatkan perkembangan anak-anak.  Menjadi penghubung antara ibu bapa dan sekolah. .  Mereka dapat sokongan dalam setiap aktiviti yang dijalankan terutama yang melibatkan tenaga dan bantuan kewangan.Kebaikan Kepada Guru  Guru mendapat buah fikiran dan maklumbalas secara terus daripada ibu bapa apabila hendak menjalankan aktiviti.  Guru dapat belajar dan meningkatkan pengetahuan hasil interaksi dengan ibu bapa yang mempunyai pelbagai latar belakang pekerjaan dan pendidikan.

 Prasekolah dapat memberi peluang untuk meningkatkan lagi hubungan antara orang dengan kanak-kanak.  Prasekolah dapat menggunakan bantuan ibu bapa dan tidak perlu bergantung kepada bantuan profesional luar. . Ini dapat mengurangkan kos pentadbiran prasekolah.  Pihak prasekolah khasnya guru akan dapat bantuan secara langsung dengan kehadiran ibu bapa di kelas dimana ibu bapa akan berkumpul untuk membuat alatan bantu mengajar dan permainan mengatur sudut-sudut dan menguruskan aktiviti.Kebaikan Kepada Prasekolah  Membolehkan prasekolah untuk melaksanakan panduan kurikulum yang ditetapkan.

 Kasihi anak-anak (Nurture your children).  Bimbing anak-anak (Guide your children). pendidikan & pembelajaran.  Melindungi kanak-kanak secara keterlaluan.  Jangan membincangkan masalah tingkahlaku di hadapan kanak-kanak.PRINSIP-PRINSIP KEIBUBAPAAN  Mengurus Diri Dengan Baik (Take Care Of Yourself).  Luangkan masa untuk berseronok  Menjadi teladan kepada anak .  Bersikap positif terhadap kerjaya.  Bersatu.  Menghargai guru.  Memotivasikan anak anda (Motivate your child). bertolak ansur & bersikap positif terhadap suami/isteri.  Membela anak anda (Be your child’s advocate).  Melindungi kanak-kanak secara keterlaluan.

Ibu bapa perlu mendidik anak supaya menjadi insan berakhlak mulia .

oksigen. tidur. kepuasan deria . air. Estetik Pengetahuan Keperluan Penghargaan Kasih Sayang dan Rasa Dimiliki Keselamatan : perlindungan Fisiologi : makanan.Kesempurnaan Kendiri HIERAKI KEPERLUAN MASLOW 1954.

oksigen.KEPERLUAN KANAK-KANAK BERDASARKAN HIERARKI MASLOW 1954  Keperluan Fisiologi  Keperluan fisiologi merupakan keperluan untuk makanan. .  Keperluan Keselamatan  Kanak-kanak memerlukan jaminan keselamatan selepas keperluan fisiologi mereka dipenuhi. dan kepuasan deria (seperti merasa makanan yang digemari. Mereka memerlukan penjagaan ketika sakit. aktiviti (yang diserlahkan dalam bentuk gerakan atau bermain). ibu bapa sebagai tempat bergantung. jaminan ketenteraman (fizikal dan emosi) dan dunia rutin yang teratur. melihat gambar berwarna-warni atau mendengar lagu gembira). air.

Kekurangan perhubungan kasih sayang boleh menjadi punca psikopatologi atau kecelaruan personaliti yang mungkin mengakibatkan tingkah laku agresif dan antisosial. . Keperluan ini merupakan permulaan kepada keperluan psikologi. Kanak-kanak mahu diterima dan diberi perhatian dalam sesuatu kelompok. Keperluan Kasih Sayang Dan Rasa Dimiliki  keperluan seterusnya adalah menerima dan memberi kasih sayang. juga rasa dimiliki iaitu penerimaan orang lain terhadap mereka.

Apabila keperluan ini sangat kuat maka kanak-kanak akan mula menyusun. Penghormatan dan penghargaan yang diperlukan adalah hasil daripada pencapaiannya. Keperluan Penghargaan  Keperluan ini menghendaki seseorang itu menghormati dirinya sendiri. . mendapat penghargaan daripada orang lain dan juga dapat menghormati orang lain. penerokaan dan keinginan mendapatkan pengetahuan tambahan lebih nyata bagi sesetengah kanak-kanak sahaja.  Keperluan Pengetahuan  Rasa ingin tahu. mencari perhubungan di antara perkaraperkara yang dilihat atau didengarnya. Keperluan ini dipuaskan dengan cara yakin diri dan mendapat pengakuan. mengatur. pemerhatian atau penghargaan daripada orang lain.

keindahan.  Kesempurnaan Kendiri  Keperluan kesempurnaan kendiri berlaku apabila seseorang itu berkebolehan menjadi apa yang ia mampu. . Keperluan ini merupakan keinginan yang mendadak untuk kecantikan. keperluan-keperluan lain sebelumnya harus dipuaskan terlebih dahulu. Sebelum tahap keperluan ini dicapai. keadaan teratur/kemas dan simetri. seorang individu yang sihat dari segi mental dan emosi yang telah berjaya mempunyai pencapaian potensinya akan terhasil. Apabila keperluan ini tercapai. Keperluan Estetik  Keperluan ini biasanya ditunjukkan oleh sesetengah individu yang telah matang tetapi boleh juga diperlihatkan secara ketara oleh sebahagian kanak-kanak. Pada tahap ini potensinya harus disempurnakan.

 Mendapat Kepercayaan  Kanak-kanak mengharapkan orang lain dapat mempercayai mereka. Peluang untuk memenuhi keperluan ini boleh diberikan dalam bentuk melakukan aktiviti rutin seperti menyusun barangan peribadi. mengikat tali kasut atau dalam aktiviti pembelajaran .  Berdikari  Kanak-kanak perlu berdikari untuk memberi ruang kepada mereka berkembang dan menunjukkan potensi diri. Kepercayaan ini termasuk dari aspek keupayaan menjalankan aktiviti dan kepercayaan terhadap kejujuran mereka.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.