KONSEP ASAS PENGLIBATAN IBU BAPA

Ibu bapa sebagai pendidik utama dengan memainkan peranan dalam membantu pertumbuhan mental dan emosi kanak-kanak di samping membantu meningkatkan kejayaan. Penglibatan ibu bapa adalah satu proses untuk membantu ibu bapa dalam menggunakan “ability” ( kebolehan ) mereka untuk memanfaatkan diri mereka, kanak-kanak, dan juga program pendidikan prasekolah.

bimbingan dan perlindungan kepada kanak-kanak. Morrison dalam bukunya : Early Childhood Education Today” menyatakan bahawa ibu bapa ialah orang yang menyediakan keperluan asas. .TEORI PENGLIBATAN IBU BAPA George S. tunjuk ajar. Manakala ibu bapa yang tidak melibatkan diri akn lebih banyak menghabiskan masa dengan perkara yang bersifat bukan pendidikan misalnya menonton televisyen. penjagaan. meluangkan lebih banyak masa membaca bersamasama anak mereka. Kajian Klaus dan Greg (1968) mendapati ibu bapa yang melibatkan diri dalam program prasekolah.

.IBU BAPA DAN SEKOLAH Penglibatan ibu bapa bersama-sama dengan guru merupakan tanggungjawab yang harus dilaksaksanakan kerana proses sosialisasi pembelajaran kanak-kanak itu tidak hanya terbatas di rumah mahupun sekolah tetapi ia merangkumi sepanjang kitar hidup kanakkanak itu.

.  Mengeratkan lagi hubungan ibu bapa dengan guru dan boleh bertukar pendapat dan memberi pandangan yang bernas dalam meningkatkan lagi prasekolah.RASIONAL PENGLIBATAN IBU BAPA  Memudahkan ibu bapa memahami konsep sebenar pengajaran dan pembelajaran di sekolah serta membantu membimbing dan mendidik anak-anak dalam pembelajaran.  Membolehkan ibu bapa mengetahui tahap perkembangan dan kemahiran anak-anak serta membantu untuk meningkatkan lagi mutu pembelajaran anak-anak.  Penglibatan ibu bapa dapat membantu guru menyelesaikan sesuatu masalah sama ada masalah pembelajaran atau masalah tingkah laku.

.  Membincangkan masalah semasa dengan ibu bapa lain dan juga antara guru dan ibu bapa kanak-kanak prasekolah.OBJEKTIF PENGLIBATAN IBU BAPA  Mewujudkan satu perkongsian dengan keluarga untuk pendidikan dan penjagaan kanak-kanak.  Memeperkenalkan bahan-bahan pengajaran yang pelbagai serta berkongsi pengalaman yang berbeza di antara ibu bapa dan guru.  Memberikan penerangan mengenai kurikulum dan rancangan yang telah diatur.

 Mereka dapat lebih perhatian daripada orang dewasa ketika menjalankan aktiviti berkumpulan dimana nisbah kanak-kanak berbanding orang sewasa adalah kecil.  Mereka dapat berkenal mesra. bersoal jawab dengan orang dewasa berkenaan sesuatu pengalaman atau pun pengetahuan kerana ibu bapa datang daripada pelbagai latar belakang pekerjaan.KEPENTINGAN PENGLIBATAN IBU BAPA Kebaikan Kepada Kanak-kanak  Kanak-kanak dapat melihat peranan ibu bapa yang berbeza iaitu sebagai guru.. .

. sedang dan akan diajar kepada anak mereka selama berada di sekolah.  Mereka boleh menyambung aktiviti susulan ataupun aktiviti ransangan.  Mereka berpeluang mempelajari cara atau kaedah guru mengatasi masalah tingkah laku anak-anak.Kebaikan Kepada Ibu Bapa  Mereka dapat melihat tingkah laku anak di sekolah.  Meraka dapat memahami apa yang sudah.  Mereka lebih memahami kurikulum dan aktiviti yang dipelajari oleh anak-anak.

Kebaikan Kepada Guru  Guru mendapat buah fikiran dan maklumbalas secara terus daripada ibu bapa apabila hendak menjalankan aktiviti.  Mereka dapt berkongsi masalah dan bersoal jawab bagi meningkatkan perkembangan anak-anak. .  Menjadi penghubung antara ibu bapa dan sekolah.  Guru dapat belajar dan meningkatkan pengetahuan hasil interaksi dengan ibu bapa yang mempunyai pelbagai latar belakang pekerjaan dan pendidikan.  Mereka dapat sokongan dalam setiap aktiviti yang dijalankan terutama yang melibatkan tenaga dan bantuan kewangan.

 Prasekolah dapat memberi peluang untuk meningkatkan lagi hubungan antara orang dengan kanak-kanak. .Kebaikan Kepada Prasekolah  Membolehkan prasekolah untuk melaksanakan panduan kurikulum yang ditetapkan.  Prasekolah dapat menggunakan bantuan ibu bapa dan tidak perlu bergantung kepada bantuan profesional luar.  Pihak prasekolah khasnya guru akan dapat bantuan secara langsung dengan kehadiran ibu bapa di kelas dimana ibu bapa akan berkumpul untuk membuat alatan bantu mengajar dan permainan mengatur sudut-sudut dan menguruskan aktiviti. Ini dapat mengurangkan kos pentadbiran prasekolah.

bertolak ansur & bersikap positif terhadap suami/isteri.  Bimbing anak-anak (Guide your children).  Memotivasikan anak anda (Motivate your child).  Melindungi kanak-kanak secara keterlaluan.  Menghargai guru.  Luangkan masa untuk berseronok  Menjadi teladan kepada anak .  Melindungi kanak-kanak secara keterlaluan.  Bersikap positif terhadap kerjaya.  Kasihi anak-anak (Nurture your children).  Jangan membincangkan masalah tingkahlaku di hadapan kanak-kanak.PRINSIP-PRINSIP KEIBUBAPAAN  Mengurus Diri Dengan Baik (Take Care Of Yourself). pendidikan & pembelajaran.  Bersatu.  Membela anak anda (Be your child’s advocate).

Ibu bapa perlu mendidik anak supaya menjadi insan berakhlak mulia .

oksigen. air.Kesempurnaan Kendiri HIERAKI KEPERLUAN MASLOW 1954. tidur. kepuasan deria . Estetik Pengetahuan Keperluan Penghargaan Kasih Sayang dan Rasa Dimiliki Keselamatan : perlindungan Fisiologi : makanan.

air. aktiviti (yang diserlahkan dalam bentuk gerakan atau bermain). . melihat gambar berwarna-warni atau mendengar lagu gembira).KEPERLUAN KANAK-KANAK BERDASARKAN HIERARKI MASLOW 1954  Keperluan Fisiologi  Keperluan fisiologi merupakan keperluan untuk makanan.  Keperluan Keselamatan  Kanak-kanak memerlukan jaminan keselamatan selepas keperluan fisiologi mereka dipenuhi. ibu bapa sebagai tempat bergantung. jaminan ketenteraman (fizikal dan emosi) dan dunia rutin yang teratur. Mereka memerlukan penjagaan ketika sakit. dan kepuasan deria (seperti merasa makanan yang digemari. oksigen.

Kanak-kanak mahu diterima dan diberi perhatian dalam sesuatu kelompok. . juga rasa dimiliki iaitu penerimaan orang lain terhadap mereka. Keperluan ini merupakan permulaan kepada keperluan psikologi. Kekurangan perhubungan kasih sayang boleh menjadi punca psikopatologi atau kecelaruan personaliti yang mungkin mengakibatkan tingkah laku agresif dan antisosial. Keperluan Kasih Sayang Dan Rasa Dimiliki  keperluan seterusnya adalah menerima dan memberi kasih sayang.

Keperluan ini dipuaskan dengan cara yakin diri dan mendapat pengakuan. mencari perhubungan di antara perkaraperkara yang dilihat atau didengarnya. Apabila keperluan ini sangat kuat maka kanak-kanak akan mula menyusun. mendapat penghargaan daripada orang lain dan juga dapat menghormati orang lain. Penghormatan dan penghargaan yang diperlukan adalah hasil daripada pencapaiannya. penerokaan dan keinginan mendapatkan pengetahuan tambahan lebih nyata bagi sesetengah kanak-kanak sahaja. mengatur. Keperluan Penghargaan  Keperluan ini menghendaki seseorang itu menghormati dirinya sendiri.  Keperluan Pengetahuan  Rasa ingin tahu. pemerhatian atau penghargaan daripada orang lain. .

Sebelum tahap keperluan ini dicapai. keperluan-keperluan lain sebelumnya harus dipuaskan terlebih dahulu. Keperluan Estetik  Keperluan ini biasanya ditunjukkan oleh sesetengah individu yang telah matang tetapi boleh juga diperlihatkan secara ketara oleh sebahagian kanak-kanak.  Kesempurnaan Kendiri  Keperluan kesempurnaan kendiri berlaku apabila seseorang itu berkebolehan menjadi apa yang ia mampu. Keperluan ini merupakan keinginan yang mendadak untuk kecantikan. . keindahan. Apabila keperluan ini tercapai. Pada tahap ini potensinya harus disempurnakan. keadaan teratur/kemas dan simetri. seorang individu yang sihat dari segi mental dan emosi yang telah berjaya mempunyai pencapaian potensinya akan terhasil.

mengikat tali kasut atau dalam aktiviti pembelajaran . Peluang untuk memenuhi keperluan ini boleh diberikan dalam bentuk melakukan aktiviti rutin seperti menyusun barangan peribadi. Mendapat Kepercayaan  Kanak-kanak mengharapkan orang lain dapat mempercayai mereka. Kepercayaan ini termasuk dari aspek keupayaan menjalankan aktiviti dan kepercayaan terhadap kejujuran mereka.  Berdikari  Kanak-kanak perlu berdikari untuk memberi ruang kepada mereka berkembang dan menunjukkan potensi diri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful