Definisi Bahasa ini boleh dituturkan dan dipelajari oleh semua orang.

. Semua bunyi bahasa – bahasa dihasilkan oleh alat artikulasi manusia. Bunyi bahasa merangkumi semua bahasa di dunia kerana semua bahasa di dunia mempunyai bunyibunyi bahasa tersendiri.Bunyi Bahasa Bunyi-bunyi bahasa digabungkan secara sistematik untuk menjadikan perkataan untuk menghasilkan sesuatu mesej kepada para pendengar. Seorang penutur dan pendengar natif dapat mengenali sama ada bunyi bahasa itu daripada bahasanya sendiri atau bahasa lain.

tersurat dan abstrak atau tersirat.struktur isyarat. Bunyi bahasa dan gabungan perkataan dalam ayat dapat menghasilkan makna. Makna Perkataan yang membawa makna konkrit. ayat-ayat dan gabungan perkataan dalam ayat.Makna terhasil daripada bunyi bahasa . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful