Definisi Bahasa ini boleh dituturkan dan dipelajari oleh semua orang.

Bunyi bahasa merangkumi semua bahasa di dunia kerana semua bahasa di dunia mempunyai bunyibunyi bahasa tersendiri. Seorang penutur dan pendengar natif dapat mengenali sama ada bunyi bahasa itu daripada bahasanya sendiri atau bahasa lain. Semua bunyi bahasa – bahasa dihasilkan oleh alat artikulasi manusia.Bunyi Bahasa Bunyi-bunyi bahasa digabungkan secara sistematik untuk menjadikan perkataan untuk menghasilkan sesuatu mesej kepada para pendengar. .

ayat-ayat dan gabungan perkataan dalam ayat. Bunyi bahasa dan gabungan perkataan dalam ayat dapat menghasilkan makna. Makna Perkataan yang membawa makna konkrit.struktur isyarat.Makna terhasil daripada bunyi bahasa . tersurat dan abstrak atau tersirat. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful