Definisi Bahasa ini boleh dituturkan dan dipelajari oleh semua orang.

. Semua bunyi bahasa – bahasa dihasilkan oleh alat artikulasi manusia.Bunyi Bahasa Bunyi-bunyi bahasa digabungkan secara sistematik untuk menjadikan perkataan untuk menghasilkan sesuatu mesej kepada para pendengar. Bunyi bahasa merangkumi semua bahasa di dunia kerana semua bahasa di dunia mempunyai bunyibunyi bahasa tersendiri. Seorang penutur dan pendengar natif dapat mengenali sama ada bunyi bahasa itu daripada bahasanya sendiri atau bahasa lain.

Makna Perkataan yang membawa makna konkrit. Bunyi bahasa dan gabungan perkataan dalam ayat dapat menghasilkan makna.Makna terhasil daripada bunyi bahasa .struktur isyarat. . ayat-ayat dan gabungan perkataan dalam ayat. tersurat dan abstrak atau tersirat.