KONSEP AKAL A.

PENDAHULUAN Apabila diteliti tentang konsep keistimewaan dan kelebihan manusia berbanding makhluk lain ialah akal pemikiran. Berpandukan akal, manusia dapat mencari ilmu serta memandu mereka ke arah yang baik dan menilai mana yang benar dengan yang salah. Kesesatan dan kemusnahan manusia juga disebabkan mereka tidak menggunakan akal untuk tujuan yang baik. Lantaran itu, akal yang bersifat positif jika diarahkan untuk kebaikan, menjadikan seseorang itu mulia, sekiranya pula diarahkan untuk tujuan kemaksiatan dan kejahatan, menyebabkan manusia itu binasa dan hina. Al-Quran menyebut banyak kali berkaitan dengan akal dan Allah menyatakan tentang bukti-bukti kekuasaan-Nya untuk manusia memikirkan dengan menggunakan akal untuk mengkaji, mencari ilmu dan mengukuhkan keimanan kepada-Nya, contohnya : Penciptaan buah-buahan dan segala apa yang ada di dunia adalah untuk mereka yang memikirkan dan suka menggunakan akal. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Dan dari buah tamar (kurma) dan anggur, kamu jadikan daripadanya minuman haram dan makanan serta minuman yang halal; sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi orangorang yang mahu menggunakan akalnya. (Surah al-Nahl 16:67) Selain dari itu juga manusia yang tidak menggunakan akal kearah kebaikan menyebabkan mereka melakukan kemusnahan dan akan mendapat azab daripada Allah.

Sebagimana firman Allah : Terjemahan : Dan apabila kamu menyeru (azan) untuk mengerjakan sembahyang, mereka menjadikan sembahyang itu sebagai ejek-ejekan dan permainan. Yang demikian itu ialah kerana mereka suatu kaum yang tidak berakal. (Surah al-Ma’idah 5:58) Melalui akal fikiran, manusia menggunakannya untuk mencari petunjuk serta kebenaran seterusnya memilih mana yang baik untuk diikuti serta menjauhi dan meninggalkan perkara buruk. Walaupun manusia mempunyai akal dan sentiasa menggunakannya, sama ada dalam menjalani urusan kehidupan atau untuk mencari kebenaran, namun tidak semestinya hasil pemikiran mereka menepati tujuan sebenar serta mencapai matlamat yang dimaksudkan dan diinginkan. Para nabi dan rasul sahaja yang terpelihara pertuturan serta akal pemikirannya daripada tersalah dan menyimpang daripada kebenaran, baik dalam hal penghidupan di dunia, akhirat, perkara yang telah berlaku mahupun akan datang. Hal tersebut kerana baginda tidak pernah bercakap atau berfikir mengikut hawa nafsu, semuanya melalui ilham dan wahyu daripada Allah. Manusia biasa melakukan kesalahan ketika berfikir, bercakap serta dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan membuat keputusan. Ini disebabkan kelemahan akal dan ilmu pengetahuan yang dikurniakan kepada mereka sangat sedikit Firman Allah: Terjemahan : Dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan, melainkan sedikit sahaja. (Surah al-Isra’ 17:85)

Contohnya : Fahaman golongan alSufustaiyyun ( ) yang menilai baik dan buruk sesuatu itu berdasarkan pancaindera dan akal semata-mata. Allah berfirman lagi. Justeru itu Allah mengamanahkan manusia sebagai khalifah-Nya untuk memakmurkan muka bumi serta mempertanggungjawabkan supaya mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya.” (Surah al-Baqarah 2:30) . Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat. manusialah makhluk yang paling mulia. Dengan anugerah tersebut. “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah (manusia) di muka bumi”.Sebagai contohnya : Apabila manusia melihat awan tebal yang hitam di langit. Lantaran itu. pada hal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau”. “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Islam menyekat kebebasan manusia berfikir dengan menurut nafsu dan akal yang tidak diikuti dengan akidah dan ilmu. Keistimewaan manusia berbanding makhluk-makhluk lain di muka bumi ini ialah akal pemikiran. Mereka berkata. Hal itu kerana pancaindera dan akal manusia adalah terbatas. Kerana kadang-kala hujan tidak turun walaupun pada kebiasaannya awan tebal yang menandakan atau menyebabkan hujan turun. manusia memikirkan dan menjangkakan hujan akan turun tidak lama lagi. Tetapi tanggapan akal semata-mata serta melalui penelitian terhadap faktor awan hitam yang tebal tidak semestinya dapat menghasilkan keputusan yang benar dan tepat. apatah lagi untuk mengkaji perkara yang ghaib. “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan melakukan tumpah darah.

Menurut kamus dewan. Lantaran akal adalah amanah seperti nikmat lain. akal ialah al-Gharizah ( ). . PENGERTIAN AKAL Akal merupakan asas penting kepada manusia dan dengannya dapat membezakan darjat manusia dengan makhluk lain. akal membawa pengertian kepintaran. akal membawa maksud segala kegiatan berfikir dan tahap kecerdasan seseorang manusia. 3. Apatah lagi seandainya manusia itu ingin memikirkan konsep dan zat Allah yang sama sekali tidak mampu difikirkan. Iaitu sesuatu sifat semula jadi manusia dan kemampuannya untuk memahami sesuatu. akal merupakan asas asal dan konsep utama menyebabkan manusia itu dipertanggungjawabkan dengan taklif serta syarat seseorang itu sempurna. Menurut pendapat Ibn al-Manzur dalam kamusnya Lisan al-Arab ( ). C. Islam melarang keras perbuatan merosakkan kawarasan akal. TABIAT AKAL Fitrah dan anugerah akal dapat menguji dan menunjukkan bahawa manusia itu lemah dan cetek ilmu mereka. Di mana ahli sains semenjak dahulu sampai kini tidak dapat mengkaji dan tidak dapat menentukan bagaimana sebenarnya hakikat akal itu. seperti : Meminum minuman yang memabukkan. Menurut al-Muhasabi pula.B. Ini jelas membuktikan bahawa bukan semua yang ada itu dapat dilihat atau dapat dibuktikan kewujudannya. Oleh itu anugerah akal merupakan sesuatu nikmat dan rahmat yang besar. 2. Akal dapat diberikan dengan beberapa pengertian antaranya ialah:1. Rumusan daripada pengertian tersebut.

Hal itu lama kelamaan akal juga menjadi kotor dan menyebabkan seseorang itu tidak dapat menggunakan fitrah akal yang asalnya suci dan positif itu dengan baik. baik berbentuk niat perbuatan dan ucapan tidak diambil kira. Dimana akal merupakan sebahagian daripada hakikat kejadian manusia.Dalam konteks lain. akal yang bersifat positif itu hendaklah digunakan semaksima mungkin untuk mengukuhkan keimanan dengan menggunakan kaedah ilmu dan kaedah Mantik supaya dapat berfikir dan membuat keputusan dengan baik selari dengan kehendak syarak. walaupun sifatnya sempurna sebagai manusia. akal itu dapat memainkan peranan dan berperanan hingga sampai kepada hakikat atau pun ia bergerak daripada tahap pertama hingga sampai kepada hakikat. akal merupakan salah satu tabiat dan fitrah semula jadi manusia yang selari dengan penciptaan mereka. tabiat dan fitrah akal yang selari dengan fitrah iman dan kesucian itu hendaklah diarahkan supaya selari dengan kehendak syarak. Untuk itu. tidak dikenakan taklif. Dalam keadaan lain. Oleh itu. di mana akal dapat memandu manusia ke arah kebaikan dan kemajuan. Fitrah dan tabiat akal manusia adalah bersifat positif. Hal tersebut kerana. baik fizikal dan kerohanian. oleh itu mereka akan menyimpang daripada kebenaran. antara gejala yang tidak baik atau factor yang menyebabkan akal kotor ialah terikut dengan nafsu yang jahat atau diri seseorang itu dikotori dengan dosa atau juga kelemahan iman. kiranya tidak diarahkan dan tidak digunakan selari dengan kehendak syarak. tetapi ia tidak dikira sebagai manusia yang sempurna. Fitrah akal yang bersifat positif itu selari dengan fitrah asal manusia yang bersifat suci dan bersih. apa sahaja tindakan mereka. orang yang tidak berakal. Contohnya : Orang yang tidak waras. . Justeru itu. walaupun akal itu pada fitrahnya adalah bersifat suci dan bersifat positif. namun sebenarnya akal itu tidak boleh disamakan dengan fitrah. ia akan menjadi kotor. Fitrah akal yang positif itu dan iman yang suci itu. Justeru itu.

” Berdasarkan prinsip tersebutlah maka akal yang waras merupakan syarat taklif dan seseorang dikenakan tanggungjawab. Ini menunjukkan betapa tinggi dan mulianya akal itu. Kemudian Allah berfirman kepada akal : Demi kebesaran-Ku dan kemuliaan-Ku. sebagaimana sabda Baginda yang diriwayatkan oleh al-Tabarani: Terjemahan : Aisyah telah menceritakan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Tabarani : Terjemahan : Kejadian pertama yang dijadikan oleh Allah ialah akal.” Aku bertanya lagi. tidak ada makhluk lain yang lebih mulia disisi-Ku daripada kejadianmu. sama ada dalam urusan akidah serta ibadat. yang mana perkataan yang berkaitan dengan akal diulang-ulang hampir 50 kali. “Dimana aku telah bertanya rasulullah. kerana segala keperluan telah dipenuhi. D. Dengan mu Aku memberi dan mengambil. Oleh itu dengan akal. Bukanlah mereka beramal menurut kadar akal yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka. samada kufur atau . “Bagaimana pula dalam kehidupan akhirat? Bukankah manusia itu dibalas menurut kadar amalan mereka?” Jawab Rasulullah. dengan apa manusia itu berbeza darjat kelebihannya dalam kehidupan di dunia?” Jawab baginda.Apabila sampai kepada hakikat barulah akal itu tenteram dan mencapai puncaknya. “Wahai Aisyah. Denganmu Aku memberi pahala dan menyiksa. KEISTIMEWAAN AKAL Allah menyebut banyak kali tentang akal dalam al-Quran. akal pun pergi. manusia bebas memilih jalan mereka. Maka mengikut kadar akal itulah amalan mereka dan mengikut kadar amalan itu pulalah mereka dibalas. lalu ia diperintahkannya datang. Kemudian ia diperintahkan supaya pergi. Dalam hadis lain nabi bersabda tentang keistimewaan akal. “Dengan akal. “Wahai Rasulullah . akal pun datang.

khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan akidah. . ilmu Mantik merupakan satu ilmu yang sangat sesuai serta penting kepada setiap individu di samping pengetahuan ilmu lain dan ilmu agama. Dari sini. Dalam hal lain. prinsip Islam tidak menggalakkan umatnya mengikut apa sahaja atau menerima apa sahaja tanpa meneliti atau tanpa kajian. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Tidak ada paksaan dalam agama (Islam). Untuk itu fitrah akal yang bersih dan bebas itu hendaklah diarahkan dengan baik untuk mencari kebenaran. Ini kerana ilmu Mantik merupakan suatu peraturan dan kaedah untuk mengawal dan memandu pemikiran manusia. kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur)… (Surah al-Baqarah 2:256) Justeru itu ia menunjukkan betapa penting dan istimewanya akal manusia itu dan merupakan salah satu unsur utama yang dapat membantu manusia mencari kebenaran atau dengan akal manusia menjadikan jambatan mencari kebenaran. kerana jalan yang benar dan salah telah jelas. kecuali mereka yang tidak mampu menggunakan akal untuk mencari bukti atau lemah.beriman. jelaslah Islam adalah berbeza daripada setengah ajaran dan fahaman lain. Islam tidak menyukai amalan taklid atau ikut-ikutan. Apabila seseorang itu mengikuti kaedah Mantik. yang mana mereka tidak menggalakkan kebebasan berfikir. Kebebasan dan fitrah akal yang suci itu kadang-kala terbatas dan perlu kepada bimbingan dan panduan. ia dapat membantu mereka daripada melakukan kesalahan dan tersalah ketika berfikir. Untuk itu. Hal itu disebabkan manusia itu adalah lemah. Hal itu Islam tidak memaksa dalam beragama.

Ibn. untuk mengawal fikiran dan menyampaikannya kepada keputusan yang betul. Akal ialah segala ilmu dan pengetahuan yang dapat mempastikan sesuatu kemungkinan terhadap perkara-perkara yang mungkin dan kemustahilan terhadap perkara yang berbentuk mustahil. iaitu suatu ilmu yang dapat membezakan mana yang betul dan salah. E HAKIKAT AKAL DAN BAHAGIANNYA Ulamak dan ilmuan tidak sependapat dalam menjelaskan hakikat akal. Oleh itu. 2. mereka mestilah mempelajari ilmu Mantik. iaitu: a. b. hakikat akal itu dapat diberikan kepada empat pengertian dan bahagian. Pendapat Imam al-Ghazali Menurut pendapat imam al-Ghazali. Pendapat Imam al-Ghazali. manusia mampu dan dapat menerima segala ilmu yang berbentuk teori atau nazariyah ( ) serta mampu untuk menyusun idea-idea. Contohnya : Akal tidak boleh menerima sesuatu yang . Melalui anugerah akal. Hakikat akal menurut pengertian ini dapat dijelaskan melalui sabda nabi yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi. iaitu: 1. oleh kerana manusia itu di dalam berfikir kadang kala sampai kepada matlamat serta keputusan yang tepat dan kadang-kadang pula menyimpang. Khaldun di dalam kitabnya al-Mukaddimah ( ) mengatakan. Pendapat al-Harith Ibn Asad al-Muhasibi. Akal dalam bentuk ini merupakan asas utama dan pokok kepada fikiran manusia. Maksudnya : Tidak ada satu ciptaan Allah yang lebih mulia di sisi-Nya selain akal. Akal ialah sesuatu sifat yang boleh membezakan diantara manusia dengan haiwan dan makhluk lain. Di sini dibentangkan beberapa pendapat ilmuan Islam mengenai hakikat akal.

Kerana segala yang difikirkan oleh akalnya dengan meneliti sebab dan akibatnya. Sebaliknya. akal mampu dan dapat mengenal serta mengesan akibat-akibat daripada segala perbuatan atau mengenal segala perkara. tanpa ilmu dan pengetahuan seseorang tidak dapat mencapai pengalaman. Dalam keadaan lain pula. Lantaran itu apabila kekuatan untuk mengawal dan membendung nafsu tersebut tercapai. Akal dalam bentuk dan pengertian yang ketiga ini merupakan pecahan kepada pengertian akal dalam pengertian pertama dan kedua diatas. Akal ialah segala ilmuan dan pengetahuan yang diperolehi oleh manusia melalui pengalaman-pengalaman yang lalu dan apa yang dialaminya. orang tidak mempunyai pengalaman itu dikira orang yang jahil dan bodoh. Akal pengertian yang keempat ini merupakan hasil perkembangan akal peringkat terakhir dan mencapai matlamat. d. akal dapat mencegah atau membendung serta mengawal segala keinginan nafsu terhadap segala nikmat sementara dan nikmat yang cepat hilang. seperti. Akal dalam bentuk ini merupakan pecahan dan cabang yang terdekat kepada akal mengikut pengertian yang pertama di atas. Lantaran itu. maka seseorang itu dikira orang yang berakal. Penjelasan akal mengikut pengertian keempat ini sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan daripada Abu-al-Darda’: . Hal tersebut berdasarkan kebiasaan orang yang berpengalaman atau mempunyai pengalaman itu adalah terdiri daripada mereka yang berakal. bukan berdasarkan nafsu. Akal ialah sesuatu yang mempunyai kekuatan atau sesuatu kekuatan yang diperolehi atau dicapai ekoran perkembangan daripada kemuncak naluri tersebut.berlawanan itu berlaku serentak. c. Berdiri dan duduk dalam satu waktu. Hal itu kerana dengan kekuatan dan bekalan ilmu dan pengetahuan menyebabkan seseorang itu memperolehi pengalaman.

akal boleh diibarat dan diumpamakan cahaya atau nur yang dicampakkan dalam hati manusia. “Jauhilah larangan Allah dan tunaikanlah kewajipan-kewajipan yang difardhukan oleh Allah. Melalui hakikat dan naluri tersebutlah manusia itu mampu dan bersedia untuk memahami dan menerima segala ilmu pengetahuan yang diajar. Lalu Abu Darda’ bertanya. akal menurut pengertian yang pertama dan kedua merupakan tabiat dan bentuk yang semula jadi.” Sebagai kesimpulannya. dengan nur itu mereka mendapat sesuatu atau juga untuk mendapat petunjuk. Manakala akal menurut pengertian yang ketiga dan keempat merupakan hasil perjuangan dan usaha manusia. lagi pun sifat-sifat Allah ada ditetapkan dalam al-Quran. Namun kelemahan akal itu untuk menunjukkan ia ada batasnya dan sebagai pembatasan terhadap tugasnya. Menurut pendapat beliau lagi. kelemahan akal manusia daripada mencapai hakikat tentang Allah bukanlah merupakan sesuatu kecacatan. bagaimanakah saya boleh mendapatkannya?” Nabi menjawab. “Demi bapa dan ibuku. Pendapat al-Harith Ibn Asad al-Muhasibi Hakikat akal menurut pendapat al-Harith Ibn Asad al-Muhasibi ialah: a. nescaya engkau menjadi orang yang berakal. Walau bagaimana pun kelemahan akal itu tidak menghalang manusia untuk menggunakan metod akal bagi menetapkan sifat-sifat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan memikirkan penciptaan makhluk-Nya. b. Cuma sifat Allah tidak sama dengan sifat manusia. dan kerjakanlah amalan-amalan yang soleh. nescaya. Menurut al-Harith Ibn Asad al-Muhasibi. bertambah hampirmu kepada Allah. nescaya di dunia engkau bertambah darjat ketinggian dan kemuliaan dan di akhirat engkau mencapai darjat kehampiran dan kemuliaan daripada tuhanmu.Terjemahan : Tambahkan akalmu. Akal ialah suatu naluri. tabiat dan hakikat semulajadi yang ada pada manusia. Apa .

yang tidak boleh difikirkan oleh akal ialah untuk memikirkan tentang zat Allah. Oleh itu. Dalam keadaan lain juga. Peranan akal menurut pemikir Islam Peranan Akal Menurut al-Quran dan al-Sunnah Antara peranan akal menurut al-Quran dan al-Sunnah ialah sebagaimana berikut: . Sebagai rumusannya. peranan akal itu ditinjau dari sudut sumber ketuhanan. (jika kamu fikirkan zat Allah) kamu akan binasa. untuk itulah ia perlu patuh dan tunduk kepada panduan wahyu ilahi. akal tidak bersifat suci selama-lamanya. yang merangkumi tentang alam ghaib yang mana ia merupakan perkara yang berada di luar kemampuan akal. F. janganlah kamu berfikir tentang zat Allah. Peranan akal menurut al-Quran dan al-Sunnah 2. PERANAN AKAL Tentang peranan akal ialah dengan meneliti dari sudut sumber kemanusiaan. peranan akal sebagaimana berikut: 1. sebagaimana hadis Terjemahan : Berfikirlah kamu tentang makhluk atau penciptaan Allah. Antara lain juga. Iaitu wahyu. sumber dan peranan akal manusia merupakan sesuatu yang bersifat terhad dan terbatas. Iaitu dari sudut akal itu sendiri yang meliputi alam benda dan segala sifat lahir.

Akal berperanan untuk mengkaji dan mendalami serta mempelajari ilmu. kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah) bagi orang yang berakal. Justeru itu. dan (Allah meninggikan) orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat…. akal menyebabkan seseorang itu berilmu dan mengangkat seseorang supaya mendapat kedudukan yang mulia. dan (pada) pertukaran malam dan siang. (Surah al-Mujadalah 58:11) c. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati yang tidak (mahu) memahami dengannya (ayat-ayat .a. baik Ilmu yang berkaitan dengan keduniaan dan ilmu yang berkaitan dengan akhirat atau keagamaan. Justeru itu akal yang dikurniakan kepada manusia itu hendaklah digunakan semaksima mungkin dan mengambil kesempatan yang sebanyak mungkin untuk memperolehi ilmu pengetahuan setinggi mungkin. Akal merupakan salah satu syarat manusia ditaklifkan dan akal yang tidak diarahkan dengan betul menurut syarak atau akal yang lalai daripada menunaikan tanggungjawab Allah menyebabkan seseorang itu dikenakan azab. Antaranya sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. Supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu. ada tanda-tanda (kekuasaan. (Surah ali ‘Imran 3 : 190) Untuk itu. b. al-Quran membuka ruang yang selebar mungkin kepada manusia supaya menggunakan akal mereka untuk mencari ilmu. Sebagaimana firman Allah Terjemahan : …. Peranan akal yang lain ialah untuk mempelajari wahyu Allah dan untuk memahaminya.

bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Ibn Sina b. kerana sesungguhnya kamu tidak akan mampu memenuhi kadarnya. sama ada melalui sifat-Nya atau bukti kekuasaannya-Nya. bahkan mereka lebih sesat lagi. dan mempunyai mata yang tidak (mahu) melihat dengannya (bukti-bukti keEsaan Allah). Akal membawa peranan yang positif serta dengannya seseorang dapat menilai antara kebaikan dengan keburukan. e. (Surah al-Nahl 16:43) Peranan Akal Menurut Pemikir Islam a. mereka itu seperti binatang ternak. Seandainya seseorang itu tidak mengetahuinya ia hendaklah mengarahkan akalnya supaya berusaha dan bertanya kepada orang yang berpengetahuan. Akal merupakan sumber dan memain peranan utama untuk mengenal Allah. Sebagaimana hadis: Terjemahan : Berfikirlah kamu tentang makhluk atau penciptaan Allah.Allah). janganlah kami berfikir tentang zat Allah. Al-Ghazali . (Surah al-Araf 7 : 179) Untuk membuktikan dan hujah akal menjadi syarat taklif juga sebagaimana sabda nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Tirmizi : d. mereka itulah orang-orang yang lali. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Oleh itu. dan mempunyai telinga yang tidak (mahu) mendengar dengannya (ajaran dan nasihat).

Kemampuan akal menurut pemikir Islam. 2. KEMAMPUAN AKAL Untuk menjelaskan tentang kemampuan akal. Justeru itulah akal berperanan sebagai sumber ilmu. bukan bertambah angkuh dan megah. akal itu berperanan dan memain peranan utama untuk memikirkan dan mengkaji. . ia semakin tawadduk dan bertaqwa. Mengetahui kedudukan yang lemah dan terbatas itu juga dapat menarik kesedaran manusia dimana tidak semua perkara yang wujud dapat ditangkap atau difikirkan oleh akal. Kemampuan Akal Menurut al-Quran Akal walaupun setinggi mana dan sepintar mana. Hakikat mengenai kekurangan dan kelemahan ini perlu diinsafi agar apabila seseorang itu makin tinggi dan makin berilmu. ia dapat ditinjau dari dua sudut.Menurut pendapat Ibn Sina dan Imam al-Ghazali. Selain dari itu. Dalam konteks lain. ia tetap terbatas dan terhad ruang lingkup kemampuannya. Ekoran daripada itulah. Hal tersebut bertepatan dengan hakikat dan realiti yang mana sememangnya orang yang berakal atau berilmu itu mendapat kedudukan yang tinggi serta dihormati oleh masyarakat. Ibn Sina dan al-Ghazali berpendapat di mana akal itu berperanan untuk menaikkan taraf manusia ke darjat atau kedudukan yang lebih baik dan terpuji. G. Kemampuan akal menurut al-Quran. iaitu: 1. akal memain peranan penting untuk mencari atau menuntut ilmu pengetahuan. seterusnya melahirkan idea atau pun dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. dengan peranan dan kemampuan yang ada pada akal membolehkan manusia mampu untuk mentadbir dan memakmurkan muka bumi ini.

seseorang yang dianugerahkan akal mampu untuk meneliti. Antara bukti yang menunjukkan bahawa akal manusia terbatas sebagaimana firman Allah yang berkaitan dengan roh: Terjemahan : Dan mereka bertanya kamu (wahai Muhammad) tentang Ruh. sebagaimana firman-Nya : Terjemahan : Katakanlah (wahai Muhammad) : “Sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun untuk tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan al-Quran ini. mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya. Adapun perkara yang berkaitan dengan alam ghaib. namun dengan keterbatasan itu. akal hanya mampu untuk meneliti. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Quran yang menempelak dan mencabar pujangga dan penyair atau cendekiawan Arab yang tidak mengakui kebenaran al-Quran daripada Allah. berkumpulan atau bergabung tenaga.” (Surah al-Isra’ 17 : 88) Biarpun akal manusia itu terbatas dan terhad. samada mereka berseorangan. Katakanlah. walaupun mereka bantu membantu sesama sendiri.Apa yang ketaranya. mengkaji dan mahami perkara yang berkaitan dengan alam nyata sahaja. akal manusia itu amat terbatas dan mereka dapat mengkaji atau berfikir untuk menghasilkan sesuatu yang terdaya dan termampu oleh akal mereka sahaja. ia hanya dapat diketahui melalui wahyu atau perantara para rasul.” (Surah al-Isra’ 17 : 85) Dalam konteks lain. “Ruh itu dari perkara urusan Tuhanku. namun ruangan dan taakul akal itu tetap lemah dan terhad. memerhati dan mengkaji . itupun dengan izin Allah. akal tidak dapat sampai. dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Walau sepintar mana dan secerdik mana.

Hakikat ini terbukti menerusi firman Allah mengenai zat-Nya: Terjemahan : Ia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata. Dan Dialah yang Amat halus (melayan hamba-Nya dengan belas kasihan). sedang ia dapat melihat (dan mengetahui hakikat) segala penglihatan (mata). mengapa kamu (wahai manusia) tidak mahu memikirkannya? (Surah Yusuf 12 : 109) Kemampuan Akal Menurut Pemikir Islam Menurut pendapat ahli fikir Islam. (Surah al-An. Dalam keadaan lain akal hanya dapat menaakul apa yang didapat ditanggapi oleh pancaindera sahaja.perkara yang dapat ditaakul oleh akal mereka berserta gabungan pancaindera yang dikurniakan. khasnya Imam al-Ghazali dan Ibn Sina. Oleh itu. Justeru itu. lagi Amat mendalam pengetahuanNya. ruang akal amat terbatas dan ia tidak dapat menyelami hakikat yang tidak dapat ditanggapinya. supaya memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka? Dan (ingatlah) sesungguhnya negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. akal hanya mampu mengkaji dan memahami alam nyata yang boleh diteliti atau boleh ditaakul sahaja.am 6:103) . Dalam hal inilah al-Quran juga banyak menyarankan kepada manusia supaya menggunakan akal mereka untuk meneliti dan mengkaji perkara yang berkaitan dengan alam fizikal dan lahirlah demi kehidupan yang lebih sempurna Contohnya sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Maka mengapa orang (yang tidak mahu beriman) itu tidak mengembara dimuka bumi.

mahupun ilmu berbentuk fardhu kifayah. Justeru itu akal mesti digabungkan dengan naqal. sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Ghazali di dalam kitab Ihya’ Ulum al-Din. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hamba-Nya. Bertaqlid tanpa menggunakan akal adalah satu kebodohan manakala menggunakan akal sahaja tanpa wahyu Ila’hi dan sunnah nabi adalah satu penipuan. Antara lain.Sebagai rumusan. Islam amat menuntut umatnya mencari dan mempelajari ilmu. akal memerlukan dalil naqli manakala dalil naqli memerlukan dalil aqli. KONSEP ILMU A. orang yang berilmu sajalah dapat mendekatkan diri kepada Allah dan bertaqwa dengan hakikat sebenarnya. sempurna dan mendapat keredhaan Allah di dunia dan akhirat. khasnya untuk membina akal dan individu kearah yang baik. Adalah tidak mungkin seseorang yang tidak berilmu dapat melaksanakan apa yang diperintahkan dengan sempurna. Di mana ilmu merupakan asas yang penting kepada seseorang dalam menjalani kehidupan atau untuk melaksanakan apa yang diperintah. hanyalah orang-orang yang berilmu … (Surah Fathir 35:28) . baik ilmu yang merupakan ilmu fardhu ain. PENDAHULUAN Dalam al-Quran disebut banyak kali dan dalam banyak tempat tentang ilmu. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya ilmu itu kepada manusia. kerana ilmu-ilmu aqli seumpama makanan dan ilmu naqli umpama ubat.

Orang yang berilmu diangkat ke darjat yang tinggi dan mulia. Hal itu supaya mereka mendapat panduan dan dapat beramal dengan baik serta betul mengikut kehendak syarak. Pengertian Bahasa Ilmu menurut pengertian bahasa membawa erti berikut: .. PENGERTIAN ILMU Perkataan ilmu sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran dapat diberikan dengan berbagai maksud dan makna. (Surah al-Mujadalah 58:11) Manakala orang yang jahil pula disuruh belajar dan bertanya kepada orang yang alim dan berilmu.Dalam konteks lain juga. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Oleh itu. bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui (Surah al-Nahl 16:43) B. Pengertian Istilah. Islam menyanjung tinggi orang yang alim dan berilmu. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman diantara kamu. 2. dan (Allah meninggikan) orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat…. Dari sini ia dapat diberikan dengan dua pengertian: 1. Pengertian Bahasa.

al-Ru’yah ( ÇáÑÃíÉ ) iaitu lihat dan perhati. MAKRIFAH DAN HAKIKAT Berdasarkan apa yang telah dijelaskan. ada perbezaannya. Penjelasan mengenai perkara ini secara ringkasnya dapat dijelaskan sebagaimana berikut: .a. Contohnya sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Dan demi sesungguhnya! Kami tetap menguji kamu (wahai orang-orang yang mengaku beriman) sehingga ternyata pengetahuan Kami tentang adanya orangorang yang berjuang dari kalangan kamu…… (Surah Muhammad 47:31) b. C. (Surah al-‘Ala 87:7) c. yang nyata dan yang tersembunyi. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Maka ketahuilah! Bahawa al-Quran itu diturunkan hanyalah menurut pengetahuan Allah dan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah…… (Surah Hud 11:14) Pengertian Istilah Pengertian ilmu menurut istilah ialah mendapat sesuatu atau pengetahuan tentang sesuatu yang belum diketahui melalui cara pembelajaran. diantara ilmu dengan makrifah serta hakikat. PERBEZAAN ILMU. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Sesungguhnya Ia mengetahui (segala keadaan yang patut berlaku). al-Izn ( ÇáÃÐä ) iaitu kebenaran dan keizinan. al-‘Ilm bi al-Syai’ ( ÇáÚáã ÈÔíÁ ) iaitu mengetahui tentang sesuatu.

2. Hal tersebut kerana ilmu dan makrifah adalah nur untuk mencapai hakikat. Menurut pendapat imam al-Ghazali. makrifah masih belum pasti sepenuhnya dan belum mencapai tahap keyakinan yang mutlak.1. Justeru itu ilmu adalah meliputi ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. wahyu dan makrifah. Konteks lain. Makrifah ialah keadaan atau sifat seseorang yang mengenal sesuatu dari sudut zat. ilmu juga berbentuk umum yang meliputi perkara yang berkaitan dengan hal-hal keduniaan dan akhirat. kebenaran juga kebatilan. Ilmu berasaskan makrifah juga masih boleh diragui. PEMBAHAGIAN/ KLASIFIKASI ILMU Dalam konteks lain. Ilmu Fardhu Ain. 2. D. makrifah aqli juga masih tidak terlepas daripada keraguan. makrifah melalui hissi atau pancaindera seperti : Pada penglihatan mata. syak. sifat dan kadarnya hingga akhirnya seseorang itu dapat mengetahui atau dapat membongkar tentang rahsia sesuatu. contohnya. Ilmu merupakan suatu pengetahuan yang meliputi pengetahuan yang diperolehi oleh seseorang sama ada melalui belajar atau pengalaman. Ilmu Fardhu Kifayah. hakikat merupakan makrifah yang yakin serta mutlak. matahari adalah kecil tetapi hakikatnya ia adalah besar. . Contoh lain. ilmu itu pula dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: 1. Hakikat merupakan kedudukannya yang paling tinggi serta jalan untuk menjamin ke puncak kejayaan. Dengan hakikatlah dapat membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. ilmu. Hakikat boleh dicapai melalui gabungan antara akal. Ilmu juga merupakan pengetahuan yang meliputi perkara yang berasaskan keraguan. seperti : Alam metafizik atau alam ghaib tidak dapat dijangkau tentang hakikat sebenarnya 3. Antara lain.

Sumber ilmu menurut al-Quran dan hadi 2. ilmu yang berkaitan dengan fardhu Ain ini wajib mempelajarinya dan wajib melaksanakannya. antaranya ialah: 1. Ilmu tersebut kiranya sudah ada segolongan yang mempelajarinya. Sekiranya individu itu tidak mempelajarinya maka ia dikira belum melaksanakan tanggungjawabnya dan berdosa. ia juga dibahagikan kepada pandangan tertentu. Sumber ilmu menurut ahli Falsafah. Contohnya : Ilmu kedoktoran. E. Sumber Ilmu Menurut al-Quran Dan Hadis Sumber ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Quran dan hadis ialah: a. Ilmu Fardhu Kifayah Ilmu fardhu kifayah ialah sesuatu ilmu yang menjadi tanggungjawab sekumpulan tertentu sahaja untuk mewakili orang Islam yang lain untuk mewakili masyarakat. SUMBER-SUMBER ILMU Sebenarnya sumber ilmu itu banyak pecahan dan bahagiannya. dan kiranya tiada seorang pun yang mempelajarinya. sains dan mempelajari ilmu tafsir dengan mendalam. sembahyang dan ibadat lain. sama ada melalui wahyu yang mana ia hanya khusus untuk para . Dalam keadaan lain.Ilmu Fardhu Ain Ilmu fardhu Ain ialah sesuatu ilmu yang menjadi tanggungjawab setiap individu untuk mempelajari dan mendalaminya. Allah sebagai pemberi sumber ilmu yang terbesar dan Allah yang utama memberi ilmu kepada manusia. maka orang Islam yang lain berdosa daripada tanggungjawab. Contohnya : Mempelajari al-Quran. maka semua ahli masyarakat berdosa.

Antara lain juga ilmu yang dikurniakan oleh Allah. iaitu kesedaran. dari sisi Kami. seperti : Pendengaran telinga. c. seperti dapat mengetahui tentang firasat atau perkara yang akan berlaku masa akan datang dengan izin Allah. iaitu salah satu daripada bentuk ilmu yang dikurniakan oleh Allah dengan cara ilham dan tanpa belajar. Sumber ilmu itu kadang-kala dapat dicapai dengan bersumberkan pancaindera dan tanggapan pancaindera manusia. penglihatan dan pemerhatian mata dan juga melalui hati. membaca.nabi dan rasul. Nabi Khaidir a. bagaimana ia diciptakan? (Surah al-Ghaziyah 88:17) d.s. pemerhatian dan berjalan serta mengambil pengajaran daripada pengalaman lalu yang telah berlaku. keinsafan dan keyakinan. Ilmu juga dapat diperolehi dengan mempelajari atau belajar. Ilmu dan sumber ilmu itu diperolehi melalui penelitian. Sebagai mana firman Allah: . Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu (Ilmu Laduni). (Surah al-Kahfi 18:65) b. mendengar atau mengkaji. baik secara langsung atau tidak langsung. Contohnya. tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : (Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat). ialah melalui mimpi dan ilham. Majah: Terjemahan : Menurut ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam lelaki dan wanita. Sebagaimana saranan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn. Setengah orang yang terpilih atau dipilih oleh Allah mendapat Ilmu Laduni.

forum dan seumpamanya. seperti secara rasmi sekarang melalui persekolahan. Ilmu dapat diperolehi melalui deria serta pancaindera contohnya : Deria rasa. b. pembentangan kertas kerja. sumber ilmu boleh dicapai melalui beberapa proses. seperti pembelajaran di kampung melalui masjid. . (Surah al-Nahl 16:43) Sumber Ilmu Menurut Pemikir Islam Sumber ilmu menurut pemikir Islam. antaranya ialah: a. c. berfikir dan memahami sesuatu hingga menghasilkan pengetahuan. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Oleh itu. bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Sumber ilmu itu kadang kala juga diperolehi melalui pertanyaan kepada orang yang lebih mengetahui. deria pendengaran dan juga penglihatan mata. Menurut Imam al-Ghazali juga sumber ilmu juga dapat dicapai dan diperolehi melalui akal.Terjemahan : Maka mengapa orang-orang (yang tidak mahu beriman) itu tidak mengembara di muka bumi. khasnya menurut pendapat Imam al-Ghazali. seminar. kuliah. Sumber ilmu juga dapat dicapai menerusi institusi. dimana akal itu hendaklah diarah kepada pemikiran atau fitrah akal yang positif hendaklah digunakan untuk mengkaji. Selain itu ilmu dapat diperolehi juga melalui institusi tidak rasmi. deria sentuh. supaya memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka? (Surah Yusuf 12:109) e. sama ada berbentuk pengalaman atau ilmu itu sendiri.

. e. tetapi ia hendaklah dilaksanakan atau dipraktikan atau diamalkan. Sumber ilmu juga boleh diperolehi melalui ilham. f. Ilmu dan sumber ilmu boleh dicapai melalui wahyu. apatah lagi manusia yang waras dan berakal itu. ia hanya khusus untuk para nabi dan rasul sahaja. Justeru itu ilmu dapat diperolehi melalui pengalaman dan amalan serta contoh tauladan. Imam al-Ghazali menambah lagi. sudah tentu boleh mencapai dan mendapat ilmu dengan mempelajarinya dan belajar. Sumber ilmu boleh didapati dengan belajar dan membuat kajian. ilmu itu bukan sekadar berbentuk pengetahuan. g. Menurut imam al-Ghazali juga.d. binatang yang tidak berakal boleh dibentuk dan dididik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful