P. 1
KONSEP AKAL

KONSEP AKAL

|Views: 32|Likes:
Published by Afifah Ramli

More info:

Published by: Afifah Ramli on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2013

pdf

text

original

KONSEP AKAL A.

PENDAHULUAN Apabila diteliti tentang konsep keistimewaan dan kelebihan manusia berbanding makhluk lain ialah akal pemikiran. Berpandukan akal, manusia dapat mencari ilmu serta memandu mereka ke arah yang baik dan menilai mana yang benar dengan yang salah. Kesesatan dan kemusnahan manusia juga disebabkan mereka tidak menggunakan akal untuk tujuan yang baik. Lantaran itu, akal yang bersifat positif jika diarahkan untuk kebaikan, menjadikan seseorang itu mulia, sekiranya pula diarahkan untuk tujuan kemaksiatan dan kejahatan, menyebabkan manusia itu binasa dan hina. Al-Quran menyebut banyak kali berkaitan dengan akal dan Allah menyatakan tentang bukti-bukti kekuasaan-Nya untuk manusia memikirkan dengan menggunakan akal untuk mengkaji, mencari ilmu dan mengukuhkan keimanan kepada-Nya, contohnya : Penciptaan buah-buahan dan segala apa yang ada di dunia adalah untuk mereka yang memikirkan dan suka menggunakan akal. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Dan dari buah tamar (kurma) dan anggur, kamu jadikan daripadanya minuman haram dan makanan serta minuman yang halal; sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi orangorang yang mahu menggunakan akalnya. (Surah al-Nahl 16:67) Selain dari itu juga manusia yang tidak menggunakan akal kearah kebaikan menyebabkan mereka melakukan kemusnahan dan akan mendapat azab daripada Allah.

Sebagimana firman Allah : Terjemahan : Dan apabila kamu menyeru (azan) untuk mengerjakan sembahyang, mereka menjadikan sembahyang itu sebagai ejek-ejekan dan permainan. Yang demikian itu ialah kerana mereka suatu kaum yang tidak berakal. (Surah al-Ma’idah 5:58) Melalui akal fikiran, manusia menggunakannya untuk mencari petunjuk serta kebenaran seterusnya memilih mana yang baik untuk diikuti serta menjauhi dan meninggalkan perkara buruk. Walaupun manusia mempunyai akal dan sentiasa menggunakannya, sama ada dalam menjalani urusan kehidupan atau untuk mencari kebenaran, namun tidak semestinya hasil pemikiran mereka menepati tujuan sebenar serta mencapai matlamat yang dimaksudkan dan diinginkan. Para nabi dan rasul sahaja yang terpelihara pertuturan serta akal pemikirannya daripada tersalah dan menyimpang daripada kebenaran, baik dalam hal penghidupan di dunia, akhirat, perkara yang telah berlaku mahupun akan datang. Hal tersebut kerana baginda tidak pernah bercakap atau berfikir mengikut hawa nafsu, semuanya melalui ilham dan wahyu daripada Allah. Manusia biasa melakukan kesalahan ketika berfikir, bercakap serta dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan membuat keputusan. Ini disebabkan kelemahan akal dan ilmu pengetahuan yang dikurniakan kepada mereka sangat sedikit Firman Allah: Terjemahan : Dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan, melainkan sedikit sahaja. (Surah al-Isra’ 17:85)

Allah berfirman lagi. Justeru itu Allah mengamanahkan manusia sebagai khalifah-Nya untuk memakmurkan muka bumi serta mempertanggungjawabkan supaya mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Islam menyekat kebebasan manusia berfikir dengan menurut nafsu dan akal yang tidak diikuti dengan akidah dan ilmu. Tetapi tanggapan akal semata-mata serta melalui penelitian terhadap faktor awan hitam yang tebal tidak semestinya dapat menghasilkan keputusan yang benar dan tepat. Dengan anugerah tersebut. “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. pada hal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau”. Lantaran itu. Keistimewaan manusia berbanding makhluk-makhluk lain di muka bumi ini ialah akal pemikiran.” (Surah al-Baqarah 2:30) . Hal itu kerana pancaindera dan akal manusia adalah terbatas. “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah (manusia) di muka bumi”. “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan melakukan tumpah darah. Mereka berkata. manusialah makhluk yang paling mulia. Kerana kadang-kala hujan tidak turun walaupun pada kebiasaannya awan tebal yang menandakan atau menyebabkan hujan turun. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat. apatah lagi untuk mengkaji perkara yang ghaib. manusia memikirkan dan menjangkakan hujan akan turun tidak lama lagi. Contohnya : Fahaman golongan alSufustaiyyun ( ) yang menilai baik dan buruk sesuatu itu berdasarkan pancaindera dan akal semata-mata.Sebagai contohnya : Apabila manusia melihat awan tebal yang hitam di langit.

Di mana ahli sains semenjak dahulu sampai kini tidak dapat mengkaji dan tidak dapat menentukan bagaimana sebenarnya hakikat akal itu. C. 3. akal membawa maksud segala kegiatan berfikir dan tahap kecerdasan seseorang manusia. Rumusan daripada pengertian tersebut. Menurut kamus dewan. PENGERTIAN AKAL Akal merupakan asas penting kepada manusia dan dengannya dapat membezakan darjat manusia dengan makhluk lain. seperti : Meminum minuman yang memabukkan.B. akal merupakan asas asal dan konsep utama menyebabkan manusia itu dipertanggungjawabkan dengan taklif serta syarat seseorang itu sempurna. Menurut al-Muhasabi pula. Ini jelas membuktikan bahawa bukan semua yang ada itu dapat dilihat atau dapat dibuktikan kewujudannya. Menurut pendapat Ibn al-Manzur dalam kamusnya Lisan al-Arab ( ). 2. Iaitu sesuatu sifat semula jadi manusia dan kemampuannya untuk memahami sesuatu. akal membawa pengertian kepintaran. . Akal dapat diberikan dengan beberapa pengertian antaranya ialah:1. TABIAT AKAL Fitrah dan anugerah akal dapat menguji dan menunjukkan bahawa manusia itu lemah dan cetek ilmu mereka. akal ialah al-Gharizah ( ). Lantaran akal adalah amanah seperti nikmat lain. Apatah lagi seandainya manusia itu ingin memikirkan konsep dan zat Allah yang sama sekali tidak mampu difikirkan. Islam melarang keras perbuatan merosakkan kawarasan akal. Oleh itu anugerah akal merupakan sesuatu nikmat dan rahmat yang besar.

tetapi ia tidak dikira sebagai manusia yang sempurna. baik berbentuk niat perbuatan dan ucapan tidak diambil kira. baik fizikal dan kerohanian. . Hal itu lama kelamaan akal juga menjadi kotor dan menyebabkan seseorang itu tidak dapat menggunakan fitrah akal yang asalnya suci dan positif itu dengan baik. ia akan menjadi kotor. Untuk itu. antara gejala yang tidak baik atau factor yang menyebabkan akal kotor ialah terikut dengan nafsu yang jahat atau diri seseorang itu dikotori dengan dosa atau juga kelemahan iman. Dalam keadaan lain. namun sebenarnya akal itu tidak boleh disamakan dengan fitrah. Fitrah dan tabiat akal manusia adalah bersifat positif. kiranya tidak diarahkan dan tidak digunakan selari dengan kehendak syarak. Dimana akal merupakan sebahagian daripada hakikat kejadian manusia. apa sahaja tindakan mereka. Justeru itu. akal itu dapat memainkan peranan dan berperanan hingga sampai kepada hakikat atau pun ia bergerak daripada tahap pertama hingga sampai kepada hakikat. walaupun akal itu pada fitrahnya adalah bersifat suci dan bersifat positif. tidak dikenakan taklif. akal merupakan salah satu tabiat dan fitrah semula jadi manusia yang selari dengan penciptaan mereka.Dalam konteks lain. oleh itu mereka akan menyimpang daripada kebenaran. Hal tersebut kerana. di mana akal dapat memandu manusia ke arah kebaikan dan kemajuan. Fitrah akal yang bersifat positif itu selari dengan fitrah asal manusia yang bersifat suci dan bersih. Justeru itu. Fitrah akal yang positif itu dan iman yang suci itu. Oleh itu. orang yang tidak berakal. walaupun sifatnya sempurna sebagai manusia. Contohnya : Orang yang tidak waras. tabiat dan fitrah akal yang selari dengan fitrah iman dan kesucian itu hendaklah diarahkan supaya selari dengan kehendak syarak. akal yang bersifat positif itu hendaklah digunakan semaksima mungkin untuk mengukuhkan keimanan dengan menggunakan kaedah ilmu dan kaedah Mantik supaya dapat berfikir dan membuat keputusan dengan baik selari dengan kehendak syarak.

” Berdasarkan prinsip tersebutlah maka akal yang waras merupakan syarat taklif dan seseorang dikenakan tanggungjawab. “Wahai Aisyah. kerana segala keperluan telah dipenuhi. “Dengan akal. Oleh itu dengan akal.” Aku bertanya lagi. Dengan mu Aku memberi dan mengambil. Ini menunjukkan betapa tinggi dan mulianya akal itu. sebagaimana sabda Baginda yang diriwayatkan oleh al-Tabarani: Terjemahan : Aisyah telah menceritakan. akal pun pergi. “Bagaimana pula dalam kehidupan akhirat? Bukankah manusia itu dibalas menurut kadar amalan mereka?” Jawab Rasulullah. tidak ada makhluk lain yang lebih mulia disisi-Ku daripada kejadianmu. D. Dalam hadis lain nabi bersabda tentang keistimewaan akal. Kemudian Allah berfirman kepada akal : Demi kebesaran-Ku dan kemuliaan-Ku. “Wahai Rasulullah . Bukanlah mereka beramal menurut kadar akal yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka. “Dimana aku telah bertanya rasulullah. akal pun datang. Kemudian ia diperintahkan supaya pergi. Maka mengikut kadar akal itulah amalan mereka dan mengikut kadar amalan itu pulalah mereka dibalas. Denganmu Aku memberi pahala dan menyiksa.Apabila sampai kepada hakikat barulah akal itu tenteram dan mencapai puncaknya. KEISTIMEWAAN AKAL Allah menyebut banyak kali tentang akal dalam al-Quran. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Tabarani : Terjemahan : Kejadian pertama yang dijadikan oleh Allah ialah akal. samada kufur atau . yang mana perkataan yang berkaitan dengan akal diulang-ulang hampir 50 kali. manusia bebas memilih jalan mereka. dengan apa manusia itu berbeza darjat kelebihannya dalam kehidupan di dunia?” Jawab baginda. sama ada dalam urusan akidah serta ibadat. lalu ia diperintahkannya datang.

yang mana mereka tidak menggalakkan kebebasan berfikir. Dalam hal lain. khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan akidah. ia dapat membantu mereka daripada melakukan kesalahan dan tersalah ketika berfikir. prinsip Islam tidak menggalakkan umatnya mengikut apa sahaja atau menerima apa sahaja tanpa meneliti atau tanpa kajian. kecuali mereka yang tidak mampu menggunakan akal untuk mencari bukti atau lemah. Kebebasan dan fitrah akal yang suci itu kadang-kala terbatas dan perlu kepada bimbingan dan panduan. ilmu Mantik merupakan satu ilmu yang sangat sesuai serta penting kepada setiap individu di samping pengetahuan ilmu lain dan ilmu agama. Untuk itu. Islam tidak menyukai amalan taklid atau ikut-ikutan. kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur)… (Surah al-Baqarah 2:256) Justeru itu ia menunjukkan betapa penting dan istimewanya akal manusia itu dan merupakan salah satu unsur utama yang dapat membantu manusia mencari kebenaran atau dengan akal manusia menjadikan jambatan mencari kebenaran. Hal itu Islam tidak memaksa dalam beragama.beriman. kerana jalan yang benar dan salah telah jelas. Ini kerana ilmu Mantik merupakan suatu peraturan dan kaedah untuk mengawal dan memandu pemikiran manusia. Hal itu disebabkan manusia itu adalah lemah. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Tidak ada paksaan dalam agama (Islam). Dari sini. Apabila seseorang itu mengikuti kaedah Mantik. Untuk itu fitrah akal yang bersih dan bebas itu hendaklah diarahkan dengan baik untuk mencari kebenaran. jelaslah Islam adalah berbeza daripada setengah ajaran dan fahaman lain. .

iaitu: a. Di sini dibentangkan beberapa pendapat ilmuan Islam mengenai hakikat akal. Akal dalam bentuk ini merupakan asas utama dan pokok kepada fikiran manusia. untuk mengawal fikiran dan menyampaikannya kepada keputusan yang betul. Khaldun di dalam kitabnya al-Mukaddimah ( ) mengatakan. oleh kerana manusia itu di dalam berfikir kadang kala sampai kepada matlamat serta keputusan yang tepat dan kadang-kadang pula menyimpang. iaitu: 1. Akal ialah segala ilmu dan pengetahuan yang dapat mempastikan sesuatu kemungkinan terhadap perkara-perkara yang mungkin dan kemustahilan terhadap perkara yang berbentuk mustahil. Melalui anugerah akal. manusia mampu dan dapat menerima segala ilmu yang berbentuk teori atau nazariyah ( ) serta mampu untuk menyusun idea-idea. Pendapat Imam al-Ghazali. b. Akal ialah sesuatu sifat yang boleh membezakan diantara manusia dengan haiwan dan makhluk lain. hakikat akal itu dapat diberikan kepada empat pengertian dan bahagian. Contohnya : Akal tidak boleh menerima sesuatu yang . Pendapat Imam al-Ghazali Menurut pendapat imam al-Ghazali. Hakikat akal menurut pengertian ini dapat dijelaskan melalui sabda nabi yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi. E HAKIKAT AKAL DAN BAHAGIANNYA Ulamak dan ilmuan tidak sependapat dalam menjelaskan hakikat akal. Oleh itu.Ibn. iaitu suatu ilmu yang dapat membezakan mana yang betul dan salah. Pendapat al-Harith Ibn Asad al-Muhasibi. 2. mereka mestilah mempelajari ilmu Mantik. Maksudnya : Tidak ada satu ciptaan Allah yang lebih mulia di sisi-Nya selain akal.

orang tidak mempunyai pengalaman itu dikira orang yang jahil dan bodoh. d. akal dapat mencegah atau membendung serta mengawal segala keinginan nafsu terhadap segala nikmat sementara dan nikmat yang cepat hilang. maka seseorang itu dikira orang yang berakal. Hal tersebut berdasarkan kebiasaan orang yang berpengalaman atau mempunyai pengalaman itu adalah terdiri daripada mereka yang berakal. Lantaran itu apabila kekuatan untuk mengawal dan membendung nafsu tersebut tercapai. bukan berdasarkan nafsu. seperti. Sebaliknya. Lantaran itu. Hal itu kerana dengan kekuatan dan bekalan ilmu dan pengetahuan menyebabkan seseorang itu memperolehi pengalaman. c. Berdiri dan duduk dalam satu waktu.berlawanan itu berlaku serentak. akal mampu dan dapat mengenal serta mengesan akibat-akibat daripada segala perbuatan atau mengenal segala perkara. Akal ialah segala ilmuan dan pengetahuan yang diperolehi oleh manusia melalui pengalaman-pengalaman yang lalu dan apa yang dialaminya. Kerana segala yang difikirkan oleh akalnya dengan meneliti sebab dan akibatnya. Akal dalam bentuk ini merupakan pecahan dan cabang yang terdekat kepada akal mengikut pengertian yang pertama di atas. Akal dalam bentuk dan pengertian yang ketiga ini merupakan pecahan kepada pengertian akal dalam pengertian pertama dan kedua diatas. Penjelasan akal mengikut pengertian keempat ini sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan daripada Abu-al-Darda’: . Akal pengertian yang keempat ini merupakan hasil perkembangan akal peringkat terakhir dan mencapai matlamat. Dalam keadaan lain pula. tanpa ilmu dan pengetahuan seseorang tidak dapat mencapai pengalaman. Akal ialah sesuatu yang mempunyai kekuatan atau sesuatu kekuatan yang diperolehi atau dicapai ekoran perkembangan daripada kemuncak naluri tersebut.

bertambah hampirmu kepada Allah. Lalu Abu Darda’ bertanya. lagi pun sifat-sifat Allah ada ditetapkan dalam al-Quran. kelemahan akal manusia daripada mencapai hakikat tentang Allah bukanlah merupakan sesuatu kecacatan. Manakala akal menurut pengertian yang ketiga dan keempat merupakan hasil perjuangan dan usaha manusia. nescaya di dunia engkau bertambah darjat ketinggian dan kemuliaan dan di akhirat engkau mencapai darjat kehampiran dan kemuliaan daripada tuhanmu. Cuma sifat Allah tidak sama dengan sifat manusia. Menurut pendapat beliau lagi. akal menurut pengertian yang pertama dan kedua merupakan tabiat dan bentuk yang semula jadi. Akal ialah suatu naluri. dan kerjakanlah amalan-amalan yang soleh. nescaya. akal boleh diibarat dan diumpamakan cahaya atau nur yang dicampakkan dalam hati manusia. bagaimanakah saya boleh mendapatkannya?” Nabi menjawab. “Jauhilah larangan Allah dan tunaikanlah kewajipan-kewajipan yang difardhukan oleh Allah. tabiat dan hakikat semulajadi yang ada pada manusia. b. Namun kelemahan akal itu untuk menunjukkan ia ada batasnya dan sebagai pembatasan terhadap tugasnya. dengan nur itu mereka mendapat sesuatu atau juga untuk mendapat petunjuk. Apa . “Demi bapa dan ibuku.” Sebagai kesimpulannya. nescaya engkau menjadi orang yang berakal. Pendapat al-Harith Ibn Asad al-Muhasibi Hakikat akal menurut pendapat al-Harith Ibn Asad al-Muhasibi ialah: a. Melalui hakikat dan naluri tersebutlah manusia itu mampu dan bersedia untuk memahami dan menerima segala ilmu pengetahuan yang diajar. Menurut al-Harith Ibn Asad al-Muhasibi. Walau bagaimana pun kelemahan akal itu tidak menghalang manusia untuk menggunakan metod akal bagi menetapkan sifat-sifat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan memikirkan penciptaan makhluk-Nya.Terjemahan : Tambahkan akalmu.

(jika kamu fikirkan zat Allah) kamu akan binasa. peranan akal itu ditinjau dari sudut sumber ketuhanan. janganlah kamu berfikir tentang zat Allah. Peranan akal menurut al-Quran dan al-Sunnah 2. untuk itulah ia perlu patuh dan tunduk kepada panduan wahyu ilahi. Sebagai rumusannya. PERANAN AKAL Tentang peranan akal ialah dengan meneliti dari sudut sumber kemanusiaan. Iaitu wahyu. Dalam keadaan lain juga. F. Iaitu dari sudut akal itu sendiri yang meliputi alam benda dan segala sifat lahir. Peranan akal menurut pemikir Islam Peranan Akal Menurut al-Quran dan al-Sunnah Antara peranan akal menurut al-Quran dan al-Sunnah ialah sebagaimana berikut: . sumber dan peranan akal manusia merupakan sesuatu yang bersifat terhad dan terbatas. akal tidak bersifat suci selama-lamanya.yang tidak boleh difikirkan oleh akal ialah untuk memikirkan tentang zat Allah. peranan akal sebagaimana berikut: 1. sebagaimana hadis Terjemahan : Berfikirlah kamu tentang makhluk atau penciptaan Allah. Antara lain juga. Oleh itu. yang merangkumi tentang alam ghaib yang mana ia merupakan perkara yang berada di luar kemampuan akal.

baik Ilmu yang berkaitan dengan keduniaan dan ilmu yang berkaitan dengan akhirat atau keagamaan. Justeru itu akal yang dikurniakan kepada manusia itu hendaklah digunakan semaksima mungkin dan mengambil kesempatan yang sebanyak mungkin untuk memperolehi ilmu pengetahuan setinggi mungkin.a. Akal merupakan salah satu syarat manusia ditaklifkan dan akal yang tidak diarahkan dengan betul menurut syarak atau akal yang lalai daripada menunaikan tanggungjawab Allah menyebabkan seseorang itu dikenakan azab. Justeru itu. Supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati yang tidak (mahu) memahami dengannya (ayat-ayat . Sebagaimana firman Allah Terjemahan : …. ada tanda-tanda (kekuasaan. dan (Allah meninggikan) orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat…. kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah) bagi orang yang berakal. Peranan akal yang lain ialah untuk mempelajari wahyu Allah dan untuk memahaminya. Antaranya sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. (Surah ali ‘Imran 3 : 190) Untuk itu. Akal berperanan untuk mengkaji dan mendalami serta mempelajari ilmu. b. (Surah al-Mujadalah 58:11) c. akal menyebabkan seseorang itu berilmu dan mengangkat seseorang supaya mendapat kedudukan yang mulia. dan (pada) pertukaran malam dan siang. al-Quran membuka ruang yang selebar mungkin kepada manusia supaya menggunakan akal mereka untuk mencari ilmu.

Al-Ghazali . Akal merupakan sumber dan memain peranan utama untuk mengenal Allah. dan mempunyai mata yang tidak (mahu) melihat dengannya (bukti-bukti keEsaan Allah). (Surah al-Araf 7 : 179) Untuk membuktikan dan hujah akal menjadi syarat taklif juga sebagaimana sabda nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Tirmizi : d. sama ada melalui sifat-Nya atau bukti kekuasaannya-Nya. mereka itu seperti binatang ternak. mereka itulah orang-orang yang lali. janganlah kami berfikir tentang zat Allah. dan mempunyai telinga yang tidak (mahu) mendengar dengannya (ajaran dan nasihat). bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Ibn Sina b. Akal membawa peranan yang positif serta dengannya seseorang dapat menilai antara kebaikan dengan keburukan. e. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Oleh itu. Seandainya seseorang itu tidak mengetahuinya ia hendaklah mengarahkan akalnya supaya berusaha dan bertanya kepada orang yang berpengetahuan. kerana sesungguhnya kamu tidak akan mampu memenuhi kadarnya. Sebagaimana hadis: Terjemahan : Berfikirlah kamu tentang makhluk atau penciptaan Allah.Allah). (Surah al-Nahl 16:43) Peranan Akal Menurut Pemikir Islam a. bahkan mereka lebih sesat lagi.

seterusnya melahirkan idea atau pun dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. iaitu: 1. Kemampuan akal menurut pemikir Islam. KEMAMPUAN AKAL Untuk menjelaskan tentang kemampuan akal. G. Hal tersebut bertepatan dengan hakikat dan realiti yang mana sememangnya orang yang berakal atau berilmu itu mendapat kedudukan yang tinggi serta dihormati oleh masyarakat.Menurut pendapat Ibn Sina dan Imam al-Ghazali. ia tetap terbatas dan terhad ruang lingkup kemampuannya. ia semakin tawadduk dan bertaqwa. Justeru itulah akal berperanan sebagai sumber ilmu. . Ekoran daripada itulah. Selain dari itu. Kemampuan akal menurut al-Quran. 2. akal memain peranan penting untuk mencari atau menuntut ilmu pengetahuan. bukan bertambah angkuh dan megah. Dalam konteks lain. Kemampuan Akal Menurut al-Quran Akal walaupun setinggi mana dan sepintar mana. Ibn Sina dan al-Ghazali berpendapat di mana akal itu berperanan untuk menaikkan taraf manusia ke darjat atau kedudukan yang lebih baik dan terpuji. Hakikat mengenai kekurangan dan kelemahan ini perlu diinsafi agar apabila seseorang itu makin tinggi dan makin berilmu. ia dapat ditinjau dari dua sudut. dengan peranan dan kemampuan yang ada pada akal membolehkan manusia mampu untuk mentadbir dan memakmurkan muka bumi ini. Mengetahui kedudukan yang lemah dan terbatas itu juga dapat menarik kesedaran manusia dimana tidak semua perkara yang wujud dapat ditangkap atau difikirkan oleh akal. akal itu berperanan dan memain peranan utama untuk memikirkan dan mengkaji.

Apa yang ketaranya. Antara bukti yang menunjukkan bahawa akal manusia terbatas sebagaimana firman Allah yang berkaitan dengan roh: Terjemahan : Dan mereka bertanya kamu (wahai Muhammad) tentang Ruh. seseorang yang dianugerahkan akal mampu untuk meneliti. akal manusia itu amat terbatas dan mereka dapat mengkaji atau berfikir untuk menghasilkan sesuatu yang terdaya dan termampu oleh akal mereka sahaja. samada mereka berseorangan. namun ruangan dan taakul akal itu tetap lemah dan terhad. memerhati dan mengkaji . itupun dengan izin Allah. sebagaimana firman-Nya : Terjemahan : Katakanlah (wahai Muhammad) : “Sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun untuk tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan al-Quran ini.” (Surah al-Isra’ 17 : 88) Biarpun akal manusia itu terbatas dan terhad. Katakanlah. ia hanya dapat diketahui melalui wahyu atau perantara para rasul. namun dengan keterbatasan itu. mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Quran yang menempelak dan mencabar pujangga dan penyair atau cendekiawan Arab yang tidak mengakui kebenaran al-Quran daripada Allah. “Ruh itu dari perkara urusan Tuhanku.” (Surah al-Isra’ 17 : 85) Dalam konteks lain. walaupun mereka bantu membantu sesama sendiri. mengkaji dan mahami perkara yang berkaitan dengan alam nyata sahaja. akal hanya mampu untuk meneliti. dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Adapun perkara yang berkaitan dengan alam ghaib. Walau sepintar mana dan secerdik mana. akal tidak dapat sampai. berkumpulan atau bergabung tenaga.

Hakikat ini terbukti menerusi firman Allah mengenai zat-Nya: Terjemahan : Ia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata. Dan Dialah yang Amat halus (melayan hamba-Nya dengan belas kasihan).am 6:103) . khasnya Imam al-Ghazali dan Ibn Sina. akal hanya mampu mengkaji dan memahami alam nyata yang boleh diteliti atau boleh ditaakul sahaja. mengapa kamu (wahai manusia) tidak mahu memikirkannya? (Surah Yusuf 12 : 109) Kemampuan Akal Menurut Pemikir Islam Menurut pendapat ahli fikir Islam. Oleh itu. Justeru itu. supaya memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka? Dan (ingatlah) sesungguhnya negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. ruang akal amat terbatas dan ia tidak dapat menyelami hakikat yang tidak dapat ditanggapinya. lagi Amat mendalam pengetahuanNya. Dalam keadaan lain akal hanya dapat menaakul apa yang didapat ditanggapi oleh pancaindera sahaja.perkara yang dapat ditaakul oleh akal mereka berserta gabungan pancaindera yang dikurniakan. (Surah al-An. Dalam hal inilah al-Quran juga banyak menyarankan kepada manusia supaya menggunakan akal mereka untuk meneliti dan mengkaji perkara yang berkaitan dengan alam fizikal dan lahirlah demi kehidupan yang lebih sempurna Contohnya sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Maka mengapa orang (yang tidak mahu beriman) itu tidak mengembara dimuka bumi. sedang ia dapat melihat (dan mengetahui hakikat) segala penglihatan (mata).

Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya ilmu itu kepada manusia. khasnya untuk membina akal dan individu kearah yang baik. akal memerlukan dalil naqli manakala dalil naqli memerlukan dalil aqli. baik ilmu yang merupakan ilmu fardhu ain. Bertaqlid tanpa menggunakan akal adalah satu kebodohan manakala menggunakan akal sahaja tanpa wahyu Ila’hi dan sunnah nabi adalah satu penipuan. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hamba-Nya. Antara lain. Islam amat menuntut umatnya mencari dan mempelajari ilmu. Adalah tidak mungkin seseorang yang tidak berilmu dapat melaksanakan apa yang diperintahkan dengan sempurna. Di mana ilmu merupakan asas yang penting kepada seseorang dalam menjalani kehidupan atau untuk melaksanakan apa yang diperintah. orang yang berilmu sajalah dapat mendekatkan diri kepada Allah dan bertaqwa dengan hakikat sebenarnya. mahupun ilmu berbentuk fardhu kifayah.Sebagai rumusan. sempurna dan mendapat keredhaan Allah di dunia dan akhirat. PENDAHULUAN Dalam al-Quran disebut banyak kali dan dalam banyak tempat tentang ilmu. Justeru itu akal mesti digabungkan dengan naqal. KONSEP ILMU A. kerana ilmu-ilmu aqli seumpama makanan dan ilmu naqli umpama ubat. hanyalah orang-orang yang berilmu … (Surah Fathir 35:28) . sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Ghazali di dalam kitab Ihya’ Ulum al-Din.

Dalam konteks lain juga. Hal itu supaya mereka mendapat panduan dan dapat beramal dengan baik serta betul mengikut kehendak syarak. PENGERTIAN ILMU Perkataan ilmu sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran dapat diberikan dengan berbagai maksud dan makna. bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui (Surah al-Nahl 16:43) B. Pengertian Bahasa Ilmu menurut pengertian bahasa membawa erti berikut: . Islam menyanjung tinggi orang yang alim dan berilmu. Pengertian Bahasa. (Surah al-Mujadalah 58:11) Manakala orang yang jahil pula disuruh belajar dan bertanya kepada orang yang alim dan berilmu.. Orang yang berilmu diangkat ke darjat yang tinggi dan mulia. 2. Dari sini ia dapat diberikan dengan dua pengertian: 1. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman diantara kamu. dan (Allah meninggikan) orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat…. Pengertian Istilah. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Oleh itu.

al-‘Ilm bi al-Syai’ ( ÇáÚáã ÈÔíÁ ) iaitu mengetahui tentang sesuatu. Contohnya sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Dan demi sesungguhnya! Kami tetap menguji kamu (wahai orang-orang yang mengaku beriman) sehingga ternyata pengetahuan Kami tentang adanya orangorang yang berjuang dari kalangan kamu…… (Surah Muhammad 47:31) b. Penjelasan mengenai perkara ini secara ringkasnya dapat dijelaskan sebagaimana berikut: . Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Maka ketahuilah! Bahawa al-Quran itu diturunkan hanyalah menurut pengetahuan Allah dan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah…… (Surah Hud 11:14) Pengertian Istilah Pengertian ilmu menurut istilah ialah mendapat sesuatu atau pengetahuan tentang sesuatu yang belum diketahui melalui cara pembelajaran.a. al-Ru’yah ( ÇáÑÃíÉ ) iaitu lihat dan perhati. (Surah al-‘Ala 87:7) c. al-Izn ( ÇáÃÐä ) iaitu kebenaran dan keizinan. ada perbezaannya. PERBEZAAN ILMU. MAKRIFAH DAN HAKIKAT Berdasarkan apa yang telah dijelaskan. C. yang nyata dan yang tersembunyi. diantara ilmu dengan makrifah serta hakikat. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Sesungguhnya Ia mengetahui (segala keadaan yang patut berlaku).

Konteks lain. Makrifah ialah keadaan atau sifat seseorang yang mengenal sesuatu dari sudut zat. Hal tersebut kerana ilmu dan makrifah adalah nur untuk mencapai hakikat. ilmu itu pula dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: 1. Contoh lain. wahyu dan makrifah. seperti : Alam metafizik atau alam ghaib tidak dapat dijangkau tentang hakikat sebenarnya 3. PEMBAHAGIAN/ KLASIFIKASI ILMU Dalam konteks lain. makrifah aqli juga masih tidak terlepas daripada keraguan. ilmu. ilmu juga berbentuk umum yang meliputi perkara yang berkaitan dengan hal-hal keduniaan dan akhirat. contohnya. makrifah melalui hissi atau pancaindera seperti : Pada penglihatan mata. matahari adalah kecil tetapi hakikatnya ia adalah besar. . Dengan hakikatlah dapat membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. 2. Hakikat boleh dicapai melalui gabungan antara akal. Menurut pendapat imam al-Ghazali. 2. sifat dan kadarnya hingga akhirnya seseorang itu dapat mengetahui atau dapat membongkar tentang rahsia sesuatu. Ilmu juga merupakan pengetahuan yang meliputi perkara yang berasaskan keraguan. D. hakikat merupakan makrifah yang yakin serta mutlak. syak. Ilmu Fardhu Ain. Ilmu merupakan suatu pengetahuan yang meliputi pengetahuan yang diperolehi oleh seseorang sama ada melalui belajar atau pengalaman. kebenaran juga kebatilan. Justeru itu ilmu adalah meliputi ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Ilmu berasaskan makrifah juga masih boleh diragui. Ilmu Fardhu Kifayah. Antara lain. makrifah masih belum pasti sepenuhnya dan belum mencapai tahap keyakinan yang mutlak.1. Hakikat merupakan kedudukannya yang paling tinggi serta jalan untuk menjamin ke puncak kejayaan.

Sumber ilmu menurut al-Quran dan hadi 2. Sekiranya individu itu tidak mempelajarinya maka ia dikira belum melaksanakan tanggungjawabnya dan berdosa. dan kiranya tiada seorang pun yang mempelajarinya. maka semua ahli masyarakat berdosa. E. Allah sebagai pemberi sumber ilmu yang terbesar dan Allah yang utama memberi ilmu kepada manusia. Sumber Ilmu Menurut al-Quran Dan Hadis Sumber ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Quran dan hadis ialah: a. maka orang Islam yang lain berdosa daripada tanggungjawab. Ilmu Fardhu Kifayah Ilmu fardhu kifayah ialah sesuatu ilmu yang menjadi tanggungjawab sekumpulan tertentu sahaja untuk mewakili orang Islam yang lain untuk mewakili masyarakat. ia juga dibahagikan kepada pandangan tertentu. Dalam keadaan lain. Contohnya : Mempelajari al-Quran. Contohnya : Ilmu kedoktoran. sembahyang dan ibadat lain. SUMBER-SUMBER ILMU Sebenarnya sumber ilmu itu banyak pecahan dan bahagiannya. antaranya ialah: 1.Ilmu Fardhu Ain Ilmu fardhu Ain ialah sesuatu ilmu yang menjadi tanggungjawab setiap individu untuk mempelajari dan mendalaminya. Sumber ilmu menurut ahli Falsafah. sains dan mempelajari ilmu tafsir dengan mendalam. ilmu yang berkaitan dengan fardhu Ain ini wajib mempelajarinya dan wajib melaksanakannya. Ilmu tersebut kiranya sudah ada segolongan yang mempelajarinya. sama ada melalui wahyu yang mana ia hanya khusus untuk para .

Sebagai mana firman Allah: . penglihatan dan pemerhatian mata dan juga melalui hati. Contohnya. Nabi Khaidir a. keinsafan dan keyakinan. Sumber ilmu itu kadang-kala dapat dicapai dengan bersumberkan pancaindera dan tanggapan pancaindera manusia. seperti : Pendengaran telinga. (Surah al-Kahfi 18:65) b. Ilmu juga dapat diperolehi dengan mempelajari atau belajar. seperti dapat mengetahui tentang firasat atau perkara yang akan berlaku masa akan datang dengan izin Allah. mendengar atau mengkaji. iaitu salah satu daripada bentuk ilmu yang dikurniakan oleh Allah dengan cara ilham dan tanpa belajar. pemerhatian dan berjalan serta mengambil pengajaran daripada pengalaman lalu yang telah berlaku. iaitu kesedaran.nabi dan rasul. Sebagaimana saranan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn. tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : (Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat). Antara lain juga ilmu yang dikurniakan oleh Allah. c. Ilmu dan sumber ilmu itu diperolehi melalui penelitian.s. bagaimana ia diciptakan? (Surah al-Ghaziyah 88:17) d. membaca. dari sisi Kami. Setengah orang yang terpilih atau dipilih oleh Allah mendapat Ilmu Laduni. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu (Ilmu Laduni). baik secara langsung atau tidak langsung. Majah: Terjemahan : Menurut ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam lelaki dan wanita. ialah melalui mimpi dan ilham.

Terjemahan : Maka mengapa orang-orang (yang tidak mahu beriman) itu tidak mengembara di muka bumi. seperti pembelajaran di kampung melalui masjid. (Surah al-Nahl 16:43) Sumber Ilmu Menurut Pemikir Islam Sumber ilmu menurut pemikir Islam. Menurut Imam al-Ghazali juga sumber ilmu juga dapat dicapai dan diperolehi melalui akal. kuliah. . Sumber ilmu juga dapat dicapai menerusi institusi. c. khasnya menurut pendapat Imam al-Ghazali. dimana akal itu hendaklah diarah kepada pemikiran atau fitrah akal yang positif hendaklah digunakan untuk mengkaji. Ilmu dapat diperolehi melalui deria serta pancaindera contohnya : Deria rasa. Sumber ilmu itu kadang kala juga diperolehi melalui pertanyaan kepada orang yang lebih mengetahui. forum dan seumpamanya. deria sentuh. seperti secara rasmi sekarang melalui persekolahan. berfikir dan memahami sesuatu hingga menghasilkan pengetahuan. antaranya ialah: a. sumber ilmu boleh dicapai melalui beberapa proses. Selain itu ilmu dapat diperolehi juga melalui institusi tidak rasmi. deria pendengaran dan juga penglihatan mata. supaya memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka? (Surah Yusuf 12:109) e. b. bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. pembentangan kertas kerja. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Oleh itu. seminar. sama ada berbentuk pengalaman atau ilmu itu sendiri.

ia hanya khusus untuk para nabi dan rasul sahaja. e. Sumber ilmu juga boleh diperolehi melalui ilham. f. . Sumber ilmu boleh didapati dengan belajar dan membuat kajian. Justeru itu ilmu dapat diperolehi melalui pengalaman dan amalan serta contoh tauladan. ilmu itu bukan sekadar berbentuk pengetahuan. Ilmu dan sumber ilmu boleh dicapai melalui wahyu. g. tetapi ia hendaklah dilaksanakan atau dipraktikan atau diamalkan.d. Menurut imam al-Ghazali juga. binatang yang tidak berakal boleh dibentuk dan dididik. Imam al-Ghazali menambah lagi. apatah lagi manusia yang waras dan berakal itu. sudah tentu boleh mencapai dan mendapat ilmu dengan mempelajarinya dan belajar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->