KONSEP AKAL A.

PENDAHULUAN Apabila diteliti tentang konsep keistimewaan dan kelebihan manusia berbanding makhluk lain ialah akal pemikiran. Berpandukan akal, manusia dapat mencari ilmu serta memandu mereka ke arah yang baik dan menilai mana yang benar dengan yang salah. Kesesatan dan kemusnahan manusia juga disebabkan mereka tidak menggunakan akal untuk tujuan yang baik. Lantaran itu, akal yang bersifat positif jika diarahkan untuk kebaikan, menjadikan seseorang itu mulia, sekiranya pula diarahkan untuk tujuan kemaksiatan dan kejahatan, menyebabkan manusia itu binasa dan hina. Al-Quran menyebut banyak kali berkaitan dengan akal dan Allah menyatakan tentang bukti-bukti kekuasaan-Nya untuk manusia memikirkan dengan menggunakan akal untuk mengkaji, mencari ilmu dan mengukuhkan keimanan kepada-Nya, contohnya : Penciptaan buah-buahan dan segala apa yang ada di dunia adalah untuk mereka yang memikirkan dan suka menggunakan akal. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Dan dari buah tamar (kurma) dan anggur, kamu jadikan daripadanya minuman haram dan makanan serta minuman yang halal; sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi orangorang yang mahu menggunakan akalnya. (Surah al-Nahl 16:67) Selain dari itu juga manusia yang tidak menggunakan akal kearah kebaikan menyebabkan mereka melakukan kemusnahan dan akan mendapat azab daripada Allah.

Sebagimana firman Allah : Terjemahan : Dan apabila kamu menyeru (azan) untuk mengerjakan sembahyang, mereka menjadikan sembahyang itu sebagai ejek-ejekan dan permainan. Yang demikian itu ialah kerana mereka suatu kaum yang tidak berakal. (Surah al-Ma’idah 5:58) Melalui akal fikiran, manusia menggunakannya untuk mencari petunjuk serta kebenaran seterusnya memilih mana yang baik untuk diikuti serta menjauhi dan meninggalkan perkara buruk. Walaupun manusia mempunyai akal dan sentiasa menggunakannya, sama ada dalam menjalani urusan kehidupan atau untuk mencari kebenaran, namun tidak semestinya hasil pemikiran mereka menepati tujuan sebenar serta mencapai matlamat yang dimaksudkan dan diinginkan. Para nabi dan rasul sahaja yang terpelihara pertuturan serta akal pemikirannya daripada tersalah dan menyimpang daripada kebenaran, baik dalam hal penghidupan di dunia, akhirat, perkara yang telah berlaku mahupun akan datang. Hal tersebut kerana baginda tidak pernah bercakap atau berfikir mengikut hawa nafsu, semuanya melalui ilham dan wahyu daripada Allah. Manusia biasa melakukan kesalahan ketika berfikir, bercakap serta dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan membuat keputusan. Ini disebabkan kelemahan akal dan ilmu pengetahuan yang dikurniakan kepada mereka sangat sedikit Firman Allah: Terjemahan : Dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan, melainkan sedikit sahaja. (Surah al-Isra’ 17:85)

Allah berfirman lagi. Islam menyekat kebebasan manusia berfikir dengan menurut nafsu dan akal yang tidak diikuti dengan akidah dan ilmu. Justeru itu Allah mengamanahkan manusia sebagai khalifah-Nya untuk memakmurkan muka bumi serta mempertanggungjawabkan supaya mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Lantaran itu. “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan melakukan tumpah darah. “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Contohnya : Fahaman golongan alSufustaiyyun ( ) yang menilai baik dan buruk sesuatu itu berdasarkan pancaindera dan akal semata-mata.Sebagai contohnya : Apabila manusia melihat awan tebal yang hitam di langit. “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah (manusia) di muka bumi”. pada hal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau”. Dengan anugerah tersebut. Mereka berkata.” (Surah al-Baqarah 2:30) . Kerana kadang-kala hujan tidak turun walaupun pada kebiasaannya awan tebal yang menandakan atau menyebabkan hujan turun. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat. Tetapi tanggapan akal semata-mata serta melalui penelitian terhadap faktor awan hitam yang tebal tidak semestinya dapat menghasilkan keputusan yang benar dan tepat. manusialah makhluk yang paling mulia. Keistimewaan manusia berbanding makhluk-makhluk lain di muka bumi ini ialah akal pemikiran. apatah lagi untuk mengkaji perkara yang ghaib. Hal itu kerana pancaindera dan akal manusia adalah terbatas. manusia memikirkan dan menjangkakan hujan akan turun tidak lama lagi.

akal membawa maksud segala kegiatan berfikir dan tahap kecerdasan seseorang manusia. Iaitu sesuatu sifat semula jadi manusia dan kemampuannya untuk memahami sesuatu. Lantaran akal adalah amanah seperti nikmat lain. Apatah lagi seandainya manusia itu ingin memikirkan konsep dan zat Allah yang sama sekali tidak mampu difikirkan. Islam melarang keras perbuatan merosakkan kawarasan akal. Ini jelas membuktikan bahawa bukan semua yang ada itu dapat dilihat atau dapat dibuktikan kewujudannya. 2. TABIAT AKAL Fitrah dan anugerah akal dapat menguji dan menunjukkan bahawa manusia itu lemah dan cetek ilmu mereka. seperti : Meminum minuman yang memabukkan. akal merupakan asas asal dan konsep utama menyebabkan manusia itu dipertanggungjawabkan dengan taklif serta syarat seseorang itu sempurna. Menurut pendapat Ibn al-Manzur dalam kamusnya Lisan al-Arab ( ). akal ialah al-Gharizah ( ). PENGERTIAN AKAL Akal merupakan asas penting kepada manusia dan dengannya dapat membezakan darjat manusia dengan makhluk lain. Di mana ahli sains semenjak dahulu sampai kini tidak dapat mengkaji dan tidak dapat menentukan bagaimana sebenarnya hakikat akal itu. Oleh itu anugerah akal merupakan sesuatu nikmat dan rahmat yang besar. . C. akal membawa pengertian kepintaran. Rumusan daripada pengertian tersebut. Menurut kamus dewan. Menurut al-Muhasabi pula. 3. Akal dapat diberikan dengan beberapa pengertian antaranya ialah:1.B.

Dalam keadaan lain. baik berbentuk niat perbuatan dan ucapan tidak diambil kira. tidak dikenakan taklif. ia akan menjadi kotor. Contohnya : Orang yang tidak waras. akal itu dapat memainkan peranan dan berperanan hingga sampai kepada hakikat atau pun ia bergerak daripada tahap pertama hingga sampai kepada hakikat. Untuk itu. di mana akal dapat memandu manusia ke arah kebaikan dan kemajuan. orang yang tidak berakal. Hal tersebut kerana. baik fizikal dan kerohanian. tabiat dan fitrah akal yang selari dengan fitrah iman dan kesucian itu hendaklah diarahkan supaya selari dengan kehendak syarak. oleh itu mereka akan menyimpang daripada kebenaran. Justeru itu. Dimana akal merupakan sebahagian daripada hakikat kejadian manusia. Justeru itu. tetapi ia tidak dikira sebagai manusia yang sempurna. . walaupun akal itu pada fitrahnya adalah bersifat suci dan bersifat positif. Fitrah dan tabiat akal manusia adalah bersifat positif. Fitrah akal yang bersifat positif itu selari dengan fitrah asal manusia yang bersifat suci dan bersih. Oleh itu. apa sahaja tindakan mereka. namun sebenarnya akal itu tidak boleh disamakan dengan fitrah. antara gejala yang tidak baik atau factor yang menyebabkan akal kotor ialah terikut dengan nafsu yang jahat atau diri seseorang itu dikotori dengan dosa atau juga kelemahan iman. Fitrah akal yang positif itu dan iman yang suci itu.Dalam konteks lain. kiranya tidak diarahkan dan tidak digunakan selari dengan kehendak syarak. akal yang bersifat positif itu hendaklah digunakan semaksima mungkin untuk mengukuhkan keimanan dengan menggunakan kaedah ilmu dan kaedah Mantik supaya dapat berfikir dan membuat keputusan dengan baik selari dengan kehendak syarak. walaupun sifatnya sempurna sebagai manusia. akal merupakan salah satu tabiat dan fitrah semula jadi manusia yang selari dengan penciptaan mereka. Hal itu lama kelamaan akal juga menjadi kotor dan menyebabkan seseorang itu tidak dapat menggunakan fitrah akal yang asalnya suci dan positif itu dengan baik.

“Wahai Aisyah. Ini menunjukkan betapa tinggi dan mulianya akal itu. samada kufur atau . yang mana perkataan yang berkaitan dengan akal diulang-ulang hampir 50 kali.” Berdasarkan prinsip tersebutlah maka akal yang waras merupakan syarat taklif dan seseorang dikenakan tanggungjawab.” Aku bertanya lagi. “Bagaimana pula dalam kehidupan akhirat? Bukankah manusia itu dibalas menurut kadar amalan mereka?” Jawab Rasulullah. Denganmu Aku memberi pahala dan menyiksa. lalu ia diperintahkannya datang. Maka mengikut kadar akal itulah amalan mereka dan mengikut kadar amalan itu pulalah mereka dibalas. Kemudian ia diperintahkan supaya pergi. Kemudian Allah berfirman kepada akal : Demi kebesaran-Ku dan kemuliaan-Ku. “Dimana aku telah bertanya rasulullah. kerana segala keperluan telah dipenuhi. Bukanlah mereka beramal menurut kadar akal yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka. “Dengan akal. akal pun pergi. Dengan mu Aku memberi dan mengambil. dengan apa manusia itu berbeza darjat kelebihannya dalam kehidupan di dunia?” Jawab baginda. tidak ada makhluk lain yang lebih mulia disisi-Ku daripada kejadianmu. manusia bebas memilih jalan mereka. Oleh itu dengan akal. sebagaimana sabda Baginda yang diriwayatkan oleh al-Tabarani: Terjemahan : Aisyah telah menceritakan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Tabarani : Terjemahan : Kejadian pertama yang dijadikan oleh Allah ialah akal. KEISTIMEWAAN AKAL Allah menyebut banyak kali tentang akal dalam al-Quran. D. “Wahai Rasulullah . Dalam hadis lain nabi bersabda tentang keistimewaan akal. sama ada dalam urusan akidah serta ibadat. akal pun datang.Apabila sampai kepada hakikat barulah akal itu tenteram dan mencapai puncaknya.

Hal itu Islam tidak memaksa dalam beragama. Kebebasan dan fitrah akal yang suci itu kadang-kala terbatas dan perlu kepada bimbingan dan panduan. ilmu Mantik merupakan satu ilmu yang sangat sesuai serta penting kepada setiap individu di samping pengetahuan ilmu lain dan ilmu agama.beriman. khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan akidah. Untuk itu fitrah akal yang bersih dan bebas itu hendaklah diarahkan dengan baik untuk mencari kebenaran. Ini kerana ilmu Mantik merupakan suatu peraturan dan kaedah untuk mengawal dan memandu pemikiran manusia. kerana jalan yang benar dan salah telah jelas. Dalam hal lain. yang mana mereka tidak menggalakkan kebebasan berfikir. ia dapat membantu mereka daripada melakukan kesalahan dan tersalah ketika berfikir. kecuali mereka yang tidak mampu menggunakan akal untuk mencari bukti atau lemah. Islam tidak menyukai amalan taklid atau ikut-ikutan. Apabila seseorang itu mengikuti kaedah Mantik. Untuk itu. . Hal itu disebabkan manusia itu adalah lemah. Dari sini. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Tidak ada paksaan dalam agama (Islam). kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur)… (Surah al-Baqarah 2:256) Justeru itu ia menunjukkan betapa penting dan istimewanya akal manusia itu dan merupakan salah satu unsur utama yang dapat membantu manusia mencari kebenaran atau dengan akal manusia menjadikan jambatan mencari kebenaran. jelaslah Islam adalah berbeza daripada setengah ajaran dan fahaman lain. prinsip Islam tidak menggalakkan umatnya mengikut apa sahaja atau menerima apa sahaja tanpa meneliti atau tanpa kajian.

Contohnya : Akal tidak boleh menerima sesuatu yang . Pendapat Imam al-Ghazali. b. Pendapat al-Harith Ibn Asad al-Muhasibi. Di sini dibentangkan beberapa pendapat ilmuan Islam mengenai hakikat akal. Akal ialah sesuatu sifat yang boleh membezakan diantara manusia dengan haiwan dan makhluk lain. iaitu suatu ilmu yang dapat membezakan mana yang betul dan salah. manusia mampu dan dapat menerima segala ilmu yang berbentuk teori atau nazariyah ( ) serta mampu untuk menyusun idea-idea. Maksudnya : Tidak ada satu ciptaan Allah yang lebih mulia di sisi-Nya selain akal. Melalui anugerah akal. Akal ialah segala ilmu dan pengetahuan yang dapat mempastikan sesuatu kemungkinan terhadap perkara-perkara yang mungkin dan kemustahilan terhadap perkara yang berbentuk mustahil. Akal dalam bentuk ini merupakan asas utama dan pokok kepada fikiran manusia. iaitu: 1. iaitu: a. Khaldun di dalam kitabnya al-Mukaddimah ( ) mengatakan. Pendapat Imam al-Ghazali Menurut pendapat imam al-Ghazali. untuk mengawal fikiran dan menyampaikannya kepada keputusan yang betul. Hakikat akal menurut pengertian ini dapat dijelaskan melalui sabda nabi yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi. mereka mestilah mempelajari ilmu Mantik. Oleh itu.Ibn. 2. E HAKIKAT AKAL DAN BAHAGIANNYA Ulamak dan ilmuan tidak sependapat dalam menjelaskan hakikat akal. oleh kerana manusia itu di dalam berfikir kadang kala sampai kepada matlamat serta keputusan yang tepat dan kadang-kadang pula menyimpang. hakikat akal itu dapat diberikan kepada empat pengertian dan bahagian.

Akal ialah sesuatu yang mempunyai kekuatan atau sesuatu kekuatan yang diperolehi atau dicapai ekoran perkembangan daripada kemuncak naluri tersebut. Hal tersebut berdasarkan kebiasaan orang yang berpengalaman atau mempunyai pengalaman itu adalah terdiri daripada mereka yang berakal.berlawanan itu berlaku serentak. tanpa ilmu dan pengetahuan seseorang tidak dapat mencapai pengalaman. Akal dalam bentuk dan pengertian yang ketiga ini merupakan pecahan kepada pengertian akal dalam pengertian pertama dan kedua diatas. Akal ialah segala ilmuan dan pengetahuan yang diperolehi oleh manusia melalui pengalaman-pengalaman yang lalu dan apa yang dialaminya. Lantaran itu apabila kekuatan untuk mengawal dan membendung nafsu tersebut tercapai. Kerana segala yang difikirkan oleh akalnya dengan meneliti sebab dan akibatnya. d. Lantaran itu. Hal itu kerana dengan kekuatan dan bekalan ilmu dan pengetahuan menyebabkan seseorang itu memperolehi pengalaman. orang tidak mempunyai pengalaman itu dikira orang yang jahil dan bodoh. Dalam keadaan lain pula. akal dapat mencegah atau membendung serta mengawal segala keinginan nafsu terhadap segala nikmat sementara dan nikmat yang cepat hilang. bukan berdasarkan nafsu. c. akal mampu dan dapat mengenal serta mengesan akibat-akibat daripada segala perbuatan atau mengenal segala perkara. Akal dalam bentuk ini merupakan pecahan dan cabang yang terdekat kepada akal mengikut pengertian yang pertama di atas. seperti. Penjelasan akal mengikut pengertian keempat ini sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan daripada Abu-al-Darda’: . Sebaliknya. Berdiri dan duduk dalam satu waktu. Akal pengertian yang keempat ini merupakan hasil perkembangan akal peringkat terakhir dan mencapai matlamat. maka seseorang itu dikira orang yang berakal.

Lalu Abu Darda’ bertanya. bertambah hampirmu kepada Allah. nescaya di dunia engkau bertambah darjat ketinggian dan kemuliaan dan di akhirat engkau mencapai darjat kehampiran dan kemuliaan daripada tuhanmu.Terjemahan : Tambahkan akalmu. “Jauhilah larangan Allah dan tunaikanlah kewajipan-kewajipan yang difardhukan oleh Allah. nescaya engkau menjadi orang yang berakal. akal boleh diibarat dan diumpamakan cahaya atau nur yang dicampakkan dalam hati manusia.” Sebagai kesimpulannya. lagi pun sifat-sifat Allah ada ditetapkan dalam al-Quran. tabiat dan hakikat semulajadi yang ada pada manusia. Pendapat al-Harith Ibn Asad al-Muhasibi Hakikat akal menurut pendapat al-Harith Ibn Asad al-Muhasibi ialah: a. bagaimanakah saya boleh mendapatkannya?” Nabi menjawab. Melalui hakikat dan naluri tersebutlah manusia itu mampu dan bersedia untuk memahami dan menerima segala ilmu pengetahuan yang diajar. Apa . Walau bagaimana pun kelemahan akal itu tidak menghalang manusia untuk menggunakan metod akal bagi menetapkan sifat-sifat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan memikirkan penciptaan makhluk-Nya. akal menurut pengertian yang pertama dan kedua merupakan tabiat dan bentuk yang semula jadi. nescaya. b. Menurut al-Harith Ibn Asad al-Muhasibi. Akal ialah suatu naluri. “Demi bapa dan ibuku. Cuma sifat Allah tidak sama dengan sifat manusia. kelemahan akal manusia daripada mencapai hakikat tentang Allah bukanlah merupakan sesuatu kecacatan. Namun kelemahan akal itu untuk menunjukkan ia ada batasnya dan sebagai pembatasan terhadap tugasnya. dan kerjakanlah amalan-amalan yang soleh. dengan nur itu mereka mendapat sesuatu atau juga untuk mendapat petunjuk. Menurut pendapat beliau lagi. Manakala akal menurut pengertian yang ketiga dan keempat merupakan hasil perjuangan dan usaha manusia.

Antara lain juga. janganlah kamu berfikir tentang zat Allah. Oleh itu. yang merangkumi tentang alam ghaib yang mana ia merupakan perkara yang berada di luar kemampuan akal. sebagaimana hadis Terjemahan : Berfikirlah kamu tentang makhluk atau penciptaan Allah. (jika kamu fikirkan zat Allah) kamu akan binasa. untuk itulah ia perlu patuh dan tunduk kepada panduan wahyu ilahi.yang tidak boleh difikirkan oleh akal ialah untuk memikirkan tentang zat Allah. Iaitu dari sudut akal itu sendiri yang meliputi alam benda dan segala sifat lahir. peranan akal itu ditinjau dari sudut sumber ketuhanan. Iaitu wahyu. Peranan akal menurut al-Quran dan al-Sunnah 2. Dalam keadaan lain juga. akal tidak bersifat suci selama-lamanya. Sebagai rumusannya. Peranan akal menurut pemikir Islam Peranan Akal Menurut al-Quran dan al-Sunnah Antara peranan akal menurut al-Quran dan al-Sunnah ialah sebagaimana berikut: . PERANAN AKAL Tentang peranan akal ialah dengan meneliti dari sudut sumber kemanusiaan. peranan akal sebagaimana berikut: 1. sumber dan peranan akal manusia merupakan sesuatu yang bersifat terhad dan terbatas. F.

Antaranya sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. (Surah ali ‘Imran 3 : 190) Untuk itu. Supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu. Peranan akal yang lain ialah untuk mempelajari wahyu Allah dan untuk memahaminya. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati yang tidak (mahu) memahami dengannya (ayat-ayat . (Surah al-Mujadalah 58:11) c. Justeru itu. Akal merupakan salah satu syarat manusia ditaklifkan dan akal yang tidak diarahkan dengan betul menurut syarak atau akal yang lalai daripada menunaikan tanggungjawab Allah menyebabkan seseorang itu dikenakan azab. ada tanda-tanda (kekuasaan. dan (Allah meninggikan) orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat…. b. al-Quran membuka ruang yang selebar mungkin kepada manusia supaya menggunakan akal mereka untuk mencari ilmu. akal menyebabkan seseorang itu berilmu dan mengangkat seseorang supaya mendapat kedudukan yang mulia. Akal berperanan untuk mengkaji dan mendalami serta mempelajari ilmu.a. Justeru itu akal yang dikurniakan kepada manusia itu hendaklah digunakan semaksima mungkin dan mengambil kesempatan yang sebanyak mungkin untuk memperolehi ilmu pengetahuan setinggi mungkin. kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah) bagi orang yang berakal. dan (pada) pertukaran malam dan siang. Sebagaimana firman Allah Terjemahan : …. baik Ilmu yang berkaitan dengan keduniaan dan ilmu yang berkaitan dengan akhirat atau keagamaan.

dan mempunyai mata yang tidak (mahu) melihat dengannya (bukti-bukti keEsaan Allah). Sebagaimana hadis: Terjemahan : Berfikirlah kamu tentang makhluk atau penciptaan Allah.Allah). (Surah al-Nahl 16:43) Peranan Akal Menurut Pemikir Islam a. mereka itu seperti binatang ternak. janganlah kami berfikir tentang zat Allah. kerana sesungguhnya kamu tidak akan mampu memenuhi kadarnya. e. mereka itulah orang-orang yang lali. Akal membawa peranan yang positif serta dengannya seseorang dapat menilai antara kebaikan dengan keburukan. (Surah al-Araf 7 : 179) Untuk membuktikan dan hujah akal menjadi syarat taklif juga sebagaimana sabda nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Tirmizi : d. Seandainya seseorang itu tidak mengetahuinya ia hendaklah mengarahkan akalnya supaya berusaha dan bertanya kepada orang yang berpengetahuan. sama ada melalui sifat-Nya atau bukti kekuasaannya-Nya. bahkan mereka lebih sesat lagi. Ibn Sina b. Al-Ghazali . Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Oleh itu. dan mempunyai telinga yang tidak (mahu) mendengar dengannya (ajaran dan nasihat). Akal merupakan sumber dan memain peranan utama untuk mengenal Allah. bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui.

. 2. dengan peranan dan kemampuan yang ada pada akal membolehkan manusia mampu untuk mentadbir dan memakmurkan muka bumi ini. seterusnya melahirkan idea atau pun dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Kemampuan Akal Menurut al-Quran Akal walaupun setinggi mana dan sepintar mana.Menurut pendapat Ibn Sina dan Imam al-Ghazali. Kemampuan akal menurut pemikir Islam. Kemampuan akal menurut al-Quran. Mengetahui kedudukan yang lemah dan terbatas itu juga dapat menarik kesedaran manusia dimana tidak semua perkara yang wujud dapat ditangkap atau difikirkan oleh akal. akal memain peranan penting untuk mencari atau menuntut ilmu pengetahuan. iaitu: 1. Ibn Sina dan al-Ghazali berpendapat di mana akal itu berperanan untuk menaikkan taraf manusia ke darjat atau kedudukan yang lebih baik dan terpuji. ia semakin tawadduk dan bertaqwa. G. Hal tersebut bertepatan dengan hakikat dan realiti yang mana sememangnya orang yang berakal atau berilmu itu mendapat kedudukan yang tinggi serta dihormati oleh masyarakat. Selain dari itu. bukan bertambah angkuh dan megah. Justeru itulah akal berperanan sebagai sumber ilmu. KEMAMPUAN AKAL Untuk menjelaskan tentang kemampuan akal. Ekoran daripada itulah. ia dapat ditinjau dari dua sudut. Hakikat mengenai kekurangan dan kelemahan ini perlu diinsafi agar apabila seseorang itu makin tinggi dan makin berilmu. Dalam konteks lain. akal itu berperanan dan memain peranan utama untuk memikirkan dan mengkaji. ia tetap terbatas dan terhad ruang lingkup kemampuannya.

Adapun perkara yang berkaitan dengan alam ghaib.” (Surah al-Isra’ 17 : 85) Dalam konteks lain. “Ruh itu dari perkara urusan Tuhanku. akal hanya mampu untuk meneliti. akal tidak dapat sampai.Apa yang ketaranya. itupun dengan izin Allah. Walau sepintar mana dan secerdik mana. akal manusia itu amat terbatas dan mereka dapat mengkaji atau berfikir untuk menghasilkan sesuatu yang terdaya dan termampu oleh akal mereka sahaja.” (Surah al-Isra’ 17 : 88) Biarpun akal manusia itu terbatas dan terhad. Antara bukti yang menunjukkan bahawa akal manusia terbatas sebagaimana firman Allah yang berkaitan dengan roh: Terjemahan : Dan mereka bertanya kamu (wahai Muhammad) tentang Ruh. sebagaimana firman-Nya : Terjemahan : Katakanlah (wahai Muhammad) : “Sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun untuk tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan al-Quran ini. ia hanya dapat diketahui melalui wahyu atau perantara para rasul. Katakanlah. mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya. walaupun mereka bantu membantu sesama sendiri. namun ruangan dan taakul akal itu tetap lemah dan terhad. namun dengan keterbatasan itu. berkumpulan atau bergabung tenaga. seseorang yang dianugerahkan akal mampu untuk meneliti. samada mereka berseorangan. mengkaji dan mahami perkara yang berkaitan dengan alam nyata sahaja. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Quran yang menempelak dan mencabar pujangga dan penyair atau cendekiawan Arab yang tidak mengakui kebenaran al-Quran daripada Allah. dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. memerhati dan mengkaji .

(Surah al-An. Oleh itu. sedang ia dapat melihat (dan mengetahui hakikat) segala penglihatan (mata).perkara yang dapat ditaakul oleh akal mereka berserta gabungan pancaindera yang dikurniakan. supaya memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka? Dan (ingatlah) sesungguhnya negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. khasnya Imam al-Ghazali dan Ibn Sina. akal hanya mampu mengkaji dan memahami alam nyata yang boleh diteliti atau boleh ditaakul sahaja. Dalam hal inilah al-Quran juga banyak menyarankan kepada manusia supaya menggunakan akal mereka untuk meneliti dan mengkaji perkara yang berkaitan dengan alam fizikal dan lahirlah demi kehidupan yang lebih sempurna Contohnya sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Maka mengapa orang (yang tidak mahu beriman) itu tidak mengembara dimuka bumi.am 6:103) . mengapa kamu (wahai manusia) tidak mahu memikirkannya? (Surah Yusuf 12 : 109) Kemampuan Akal Menurut Pemikir Islam Menurut pendapat ahli fikir Islam. lagi Amat mendalam pengetahuanNya. Justeru itu. Hakikat ini terbukti menerusi firman Allah mengenai zat-Nya: Terjemahan : Ia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata. ruang akal amat terbatas dan ia tidak dapat menyelami hakikat yang tidak dapat ditanggapinya. Dalam keadaan lain akal hanya dapat menaakul apa yang didapat ditanggapi oleh pancaindera sahaja. Dan Dialah yang Amat halus (melayan hamba-Nya dengan belas kasihan).

PENDAHULUAN Dalam al-Quran disebut banyak kali dan dalam banyak tempat tentang ilmu. Adalah tidak mungkin seseorang yang tidak berilmu dapat melaksanakan apa yang diperintahkan dengan sempurna. akal memerlukan dalil naqli manakala dalil naqli memerlukan dalil aqli. Bertaqlid tanpa menggunakan akal adalah satu kebodohan manakala menggunakan akal sahaja tanpa wahyu Ila’hi dan sunnah nabi adalah satu penipuan. Justeru itu akal mesti digabungkan dengan naqal. KONSEP ILMU A. sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Ghazali di dalam kitab Ihya’ Ulum al-Din. baik ilmu yang merupakan ilmu fardhu ain. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hamba-Nya. mahupun ilmu berbentuk fardhu kifayah. hanyalah orang-orang yang berilmu … (Surah Fathir 35:28) . kerana ilmu-ilmu aqli seumpama makanan dan ilmu naqli umpama ubat.Sebagai rumusan. Islam amat menuntut umatnya mencari dan mempelajari ilmu. orang yang berilmu sajalah dapat mendekatkan diri kepada Allah dan bertaqwa dengan hakikat sebenarnya. Antara lain. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya ilmu itu kepada manusia. sempurna dan mendapat keredhaan Allah di dunia dan akhirat. khasnya untuk membina akal dan individu kearah yang baik. Di mana ilmu merupakan asas yang penting kepada seseorang dalam menjalani kehidupan atau untuk melaksanakan apa yang diperintah.

dan (Allah meninggikan) orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat….Dalam konteks lain juga. Pengertian Bahasa. 2. Dari sini ia dapat diberikan dengan dua pengertian: 1. Hal itu supaya mereka mendapat panduan dan dapat beramal dengan baik serta betul mengikut kehendak syarak. Orang yang berilmu diangkat ke darjat yang tinggi dan mulia.. Pengertian Bahasa Ilmu menurut pengertian bahasa membawa erti berikut: . bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui (Surah al-Nahl 16:43) B. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman diantara kamu. PENGERTIAN ILMU Perkataan ilmu sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran dapat diberikan dengan berbagai maksud dan makna. Islam menyanjung tinggi orang yang alim dan berilmu. Pengertian Istilah. (Surah al-Mujadalah 58:11) Manakala orang yang jahil pula disuruh belajar dan bertanya kepada orang yang alim dan berilmu. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Oleh itu.

ada perbezaannya. Contohnya sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Dan demi sesungguhnya! Kami tetap menguji kamu (wahai orang-orang yang mengaku beriman) sehingga ternyata pengetahuan Kami tentang adanya orangorang yang berjuang dari kalangan kamu…… (Surah Muhammad 47:31) b. yang nyata dan yang tersembunyi. (Surah al-‘Ala 87:7) c. diantara ilmu dengan makrifah serta hakikat. al-Izn ( ÇáÃÐä ) iaitu kebenaran dan keizinan.a. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Maka ketahuilah! Bahawa al-Quran itu diturunkan hanyalah menurut pengetahuan Allah dan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah…… (Surah Hud 11:14) Pengertian Istilah Pengertian ilmu menurut istilah ialah mendapat sesuatu atau pengetahuan tentang sesuatu yang belum diketahui melalui cara pembelajaran. Penjelasan mengenai perkara ini secara ringkasnya dapat dijelaskan sebagaimana berikut: . C. al-Ru’yah ( ÇáÑÃíÉ ) iaitu lihat dan perhati. MAKRIFAH DAN HAKIKAT Berdasarkan apa yang telah dijelaskan. PERBEZAAN ILMU. al-‘Ilm bi al-Syai’ ( ÇáÚáã ÈÔíÁ ) iaitu mengetahui tentang sesuatu. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Sesungguhnya Ia mengetahui (segala keadaan yang patut berlaku).

Dengan hakikatlah dapat membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Antara lain. Konteks lain.1. Makrifah ialah keadaan atau sifat seseorang yang mengenal sesuatu dari sudut zat. 2. makrifah masih belum pasti sepenuhnya dan belum mencapai tahap keyakinan yang mutlak. kebenaran juga kebatilan. Ilmu merupakan suatu pengetahuan yang meliputi pengetahuan yang diperolehi oleh seseorang sama ada melalui belajar atau pengalaman. Hakikat merupakan kedudukannya yang paling tinggi serta jalan untuk menjamin ke puncak kejayaan. Contoh lain. Ilmu berasaskan makrifah juga masih boleh diragui. wahyu dan makrifah. syak. matahari adalah kecil tetapi hakikatnya ia adalah besar. . Justeru itu ilmu adalah meliputi ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. 2. PEMBAHAGIAN/ KLASIFIKASI ILMU Dalam konteks lain. makrifah melalui hissi atau pancaindera seperti : Pada penglihatan mata. ilmu. seperti : Alam metafizik atau alam ghaib tidak dapat dijangkau tentang hakikat sebenarnya 3. Ilmu Fardhu Kifayah. contohnya. sifat dan kadarnya hingga akhirnya seseorang itu dapat mengetahui atau dapat membongkar tentang rahsia sesuatu. D. Hal tersebut kerana ilmu dan makrifah adalah nur untuk mencapai hakikat. makrifah aqli juga masih tidak terlepas daripada keraguan. Ilmu Fardhu Ain. ilmu itu pula dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: 1. Menurut pendapat imam al-Ghazali. hakikat merupakan makrifah yang yakin serta mutlak. Hakikat boleh dicapai melalui gabungan antara akal. Ilmu juga merupakan pengetahuan yang meliputi perkara yang berasaskan keraguan. ilmu juga berbentuk umum yang meliputi perkara yang berkaitan dengan hal-hal keduniaan dan akhirat.

Contohnya : Ilmu kedoktoran. Ilmu tersebut kiranya sudah ada segolongan yang mempelajarinya. maka orang Islam yang lain berdosa daripada tanggungjawab. Sumber ilmu menurut ahli Falsafah. sains dan mempelajari ilmu tafsir dengan mendalam. antaranya ialah: 1. Allah sebagai pemberi sumber ilmu yang terbesar dan Allah yang utama memberi ilmu kepada manusia. Sumber ilmu menurut al-Quran dan hadi 2. Ilmu Fardhu Kifayah Ilmu fardhu kifayah ialah sesuatu ilmu yang menjadi tanggungjawab sekumpulan tertentu sahaja untuk mewakili orang Islam yang lain untuk mewakili masyarakat. Sekiranya individu itu tidak mempelajarinya maka ia dikira belum melaksanakan tanggungjawabnya dan berdosa. sembahyang dan ibadat lain.Ilmu Fardhu Ain Ilmu fardhu Ain ialah sesuatu ilmu yang menjadi tanggungjawab setiap individu untuk mempelajari dan mendalaminya. ilmu yang berkaitan dengan fardhu Ain ini wajib mempelajarinya dan wajib melaksanakannya. E. ia juga dibahagikan kepada pandangan tertentu. sama ada melalui wahyu yang mana ia hanya khusus untuk para . Contohnya : Mempelajari al-Quran. SUMBER-SUMBER ILMU Sebenarnya sumber ilmu itu banyak pecahan dan bahagiannya. dan kiranya tiada seorang pun yang mempelajarinya. Dalam keadaan lain. maka semua ahli masyarakat berdosa. Sumber Ilmu Menurut al-Quran Dan Hadis Sumber ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Quran dan hadis ialah: a.

(Surah al-Kahfi 18:65) b. Ilmu juga dapat diperolehi dengan mempelajari atau belajar. baik secara langsung atau tidak langsung. pemerhatian dan berjalan serta mengambil pengajaran daripada pengalaman lalu yang telah berlaku. Sumber ilmu itu kadang-kala dapat dicapai dengan bersumberkan pancaindera dan tanggapan pancaindera manusia. Sebagai mana firman Allah: . Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : (Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat). iaitu salah satu daripada bentuk ilmu yang dikurniakan oleh Allah dengan cara ilham dan tanpa belajar. seperti dapat mengetahui tentang firasat atau perkara yang akan berlaku masa akan datang dengan izin Allah. Ilmu dan sumber ilmu itu diperolehi melalui penelitian. bagaimana ia diciptakan? (Surah al-Ghaziyah 88:17) d. ialah melalui mimpi dan ilham. Nabi Khaidir a. membaca. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu (Ilmu Laduni). Antara lain juga ilmu yang dikurniakan oleh Allah. penglihatan dan pemerhatian mata dan juga melalui hati. dari sisi Kami. Setengah orang yang terpilih atau dipilih oleh Allah mendapat Ilmu Laduni. keinsafan dan keyakinan. mendengar atau mengkaji. seperti : Pendengaran telinga. tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta. c.s. Majah: Terjemahan : Menurut ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam lelaki dan wanita. Sebagaimana saranan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn. Contohnya.nabi dan rasul. iaitu kesedaran.

. forum dan seumpamanya. Menurut Imam al-Ghazali juga sumber ilmu juga dapat dicapai dan diperolehi melalui akal. seperti pembelajaran di kampung melalui masjid. dimana akal itu hendaklah diarah kepada pemikiran atau fitrah akal yang positif hendaklah digunakan untuk mengkaji. khasnya menurut pendapat Imam al-Ghazali. bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. deria pendengaran dan juga penglihatan mata. Ilmu dapat diperolehi melalui deria serta pancaindera contohnya : Deria rasa. seminar. deria sentuh. kuliah. seperti secara rasmi sekarang melalui persekolahan.Terjemahan : Maka mengapa orang-orang (yang tidak mahu beriman) itu tidak mengembara di muka bumi. Selain itu ilmu dapat diperolehi juga melalui institusi tidak rasmi. b. sama ada berbentuk pengalaman atau ilmu itu sendiri. sumber ilmu boleh dicapai melalui beberapa proses. c. supaya memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka? (Surah Yusuf 12:109) e. (Surah al-Nahl 16:43) Sumber Ilmu Menurut Pemikir Islam Sumber ilmu menurut pemikir Islam. Sumber ilmu itu kadang kala juga diperolehi melalui pertanyaan kepada orang yang lebih mengetahui. pembentangan kertas kerja. Sumber ilmu juga dapat dicapai menerusi institusi. antaranya ialah: a. berfikir dan memahami sesuatu hingga menghasilkan pengetahuan. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Oleh itu.

f. Sumber ilmu juga boleh diperolehi melalui ilham. Imam al-Ghazali menambah lagi. sudah tentu boleh mencapai dan mendapat ilmu dengan mempelajarinya dan belajar. Ilmu dan sumber ilmu boleh dicapai melalui wahyu. binatang yang tidak berakal boleh dibentuk dan dididik. apatah lagi manusia yang waras dan berakal itu. e. g. Menurut imam al-Ghazali juga. tetapi ia hendaklah dilaksanakan atau dipraktikan atau diamalkan. . Justeru itu ilmu dapat diperolehi melalui pengalaman dan amalan serta contoh tauladan. Sumber ilmu boleh didapati dengan belajar dan membuat kajian.d. ia hanya khusus untuk para nabi dan rasul sahaja. ilmu itu bukan sekadar berbentuk pengetahuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful