KONSEP AKAL A.

PENDAHULUAN Apabila diteliti tentang konsep keistimewaan dan kelebihan manusia berbanding makhluk lain ialah akal pemikiran. Berpandukan akal, manusia dapat mencari ilmu serta memandu mereka ke arah yang baik dan menilai mana yang benar dengan yang salah. Kesesatan dan kemusnahan manusia juga disebabkan mereka tidak menggunakan akal untuk tujuan yang baik. Lantaran itu, akal yang bersifat positif jika diarahkan untuk kebaikan, menjadikan seseorang itu mulia, sekiranya pula diarahkan untuk tujuan kemaksiatan dan kejahatan, menyebabkan manusia itu binasa dan hina. Al-Quran menyebut banyak kali berkaitan dengan akal dan Allah menyatakan tentang bukti-bukti kekuasaan-Nya untuk manusia memikirkan dengan menggunakan akal untuk mengkaji, mencari ilmu dan mengukuhkan keimanan kepada-Nya, contohnya : Penciptaan buah-buahan dan segala apa yang ada di dunia adalah untuk mereka yang memikirkan dan suka menggunakan akal. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Dan dari buah tamar (kurma) dan anggur, kamu jadikan daripadanya minuman haram dan makanan serta minuman yang halal; sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi orangorang yang mahu menggunakan akalnya. (Surah al-Nahl 16:67) Selain dari itu juga manusia yang tidak menggunakan akal kearah kebaikan menyebabkan mereka melakukan kemusnahan dan akan mendapat azab daripada Allah.

Sebagimana firman Allah : Terjemahan : Dan apabila kamu menyeru (azan) untuk mengerjakan sembahyang, mereka menjadikan sembahyang itu sebagai ejek-ejekan dan permainan. Yang demikian itu ialah kerana mereka suatu kaum yang tidak berakal. (Surah al-Ma’idah 5:58) Melalui akal fikiran, manusia menggunakannya untuk mencari petunjuk serta kebenaran seterusnya memilih mana yang baik untuk diikuti serta menjauhi dan meninggalkan perkara buruk. Walaupun manusia mempunyai akal dan sentiasa menggunakannya, sama ada dalam menjalani urusan kehidupan atau untuk mencari kebenaran, namun tidak semestinya hasil pemikiran mereka menepati tujuan sebenar serta mencapai matlamat yang dimaksudkan dan diinginkan. Para nabi dan rasul sahaja yang terpelihara pertuturan serta akal pemikirannya daripada tersalah dan menyimpang daripada kebenaran, baik dalam hal penghidupan di dunia, akhirat, perkara yang telah berlaku mahupun akan datang. Hal tersebut kerana baginda tidak pernah bercakap atau berfikir mengikut hawa nafsu, semuanya melalui ilham dan wahyu daripada Allah. Manusia biasa melakukan kesalahan ketika berfikir, bercakap serta dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan membuat keputusan. Ini disebabkan kelemahan akal dan ilmu pengetahuan yang dikurniakan kepada mereka sangat sedikit Firman Allah: Terjemahan : Dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan, melainkan sedikit sahaja. (Surah al-Isra’ 17:85)

“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. manusia memikirkan dan menjangkakan hujan akan turun tidak lama lagi. Hal itu kerana pancaindera dan akal manusia adalah terbatas. Justeru itu Allah mengamanahkan manusia sebagai khalifah-Nya untuk memakmurkan muka bumi serta mempertanggungjawabkan supaya mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Contohnya : Fahaman golongan alSufustaiyyun ( ) yang menilai baik dan buruk sesuatu itu berdasarkan pancaindera dan akal semata-mata. Kerana kadang-kala hujan tidak turun walaupun pada kebiasaannya awan tebal yang menandakan atau menyebabkan hujan turun. Mereka berkata. pada hal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau”. Tetapi tanggapan akal semata-mata serta melalui penelitian terhadap faktor awan hitam yang tebal tidak semestinya dapat menghasilkan keputusan yang benar dan tepat. apatah lagi untuk mengkaji perkara yang ghaib. Dengan anugerah tersebut. Lantaran itu. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat. “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah (manusia) di muka bumi”.Sebagai contohnya : Apabila manusia melihat awan tebal yang hitam di langit. Islam menyekat kebebasan manusia berfikir dengan menurut nafsu dan akal yang tidak diikuti dengan akidah dan ilmu.” (Surah al-Baqarah 2:30) . Keistimewaan manusia berbanding makhluk-makhluk lain di muka bumi ini ialah akal pemikiran. “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan melakukan tumpah darah. Allah berfirman lagi. manusialah makhluk yang paling mulia.

TABIAT AKAL Fitrah dan anugerah akal dapat menguji dan menunjukkan bahawa manusia itu lemah dan cetek ilmu mereka. Menurut al-Muhasabi pula. Menurut pendapat Ibn al-Manzur dalam kamusnya Lisan al-Arab ( ). akal ialah al-Gharizah ( ). 2. . Iaitu sesuatu sifat semula jadi manusia dan kemampuannya untuk memahami sesuatu.B. Oleh itu anugerah akal merupakan sesuatu nikmat dan rahmat yang besar. Di mana ahli sains semenjak dahulu sampai kini tidak dapat mengkaji dan tidak dapat menentukan bagaimana sebenarnya hakikat akal itu. Akal dapat diberikan dengan beberapa pengertian antaranya ialah:1. akal merupakan asas asal dan konsep utama menyebabkan manusia itu dipertanggungjawabkan dengan taklif serta syarat seseorang itu sempurna. Menurut kamus dewan. Rumusan daripada pengertian tersebut. akal membawa pengertian kepintaran. Islam melarang keras perbuatan merosakkan kawarasan akal. seperti : Meminum minuman yang memabukkan. Ini jelas membuktikan bahawa bukan semua yang ada itu dapat dilihat atau dapat dibuktikan kewujudannya. Lantaran akal adalah amanah seperti nikmat lain. C. PENGERTIAN AKAL Akal merupakan asas penting kepada manusia dan dengannya dapat membezakan darjat manusia dengan makhluk lain. akal membawa maksud segala kegiatan berfikir dan tahap kecerdasan seseorang manusia. Apatah lagi seandainya manusia itu ingin memikirkan konsep dan zat Allah yang sama sekali tidak mampu difikirkan. 3.

akal itu dapat memainkan peranan dan berperanan hingga sampai kepada hakikat atau pun ia bergerak daripada tahap pertama hingga sampai kepada hakikat. Contohnya : Orang yang tidak waras. walaupun sifatnya sempurna sebagai manusia. Dimana akal merupakan sebahagian daripada hakikat kejadian manusia. Hal tersebut kerana. namun sebenarnya akal itu tidak boleh disamakan dengan fitrah. Hal itu lama kelamaan akal juga menjadi kotor dan menyebabkan seseorang itu tidak dapat menggunakan fitrah akal yang asalnya suci dan positif itu dengan baik. Fitrah akal yang positif itu dan iman yang suci itu. antara gejala yang tidak baik atau factor yang menyebabkan akal kotor ialah terikut dengan nafsu yang jahat atau diri seseorang itu dikotori dengan dosa atau juga kelemahan iman. ia akan menjadi kotor. baik berbentuk niat perbuatan dan ucapan tidak diambil kira. tidak dikenakan taklif.Dalam konteks lain. kiranya tidak diarahkan dan tidak digunakan selari dengan kehendak syarak. Untuk itu. tetapi ia tidak dikira sebagai manusia yang sempurna. baik fizikal dan kerohanian. Justeru itu. Justeru itu. tabiat dan fitrah akal yang selari dengan fitrah iman dan kesucian itu hendaklah diarahkan supaya selari dengan kehendak syarak. Oleh itu. Fitrah akal yang bersifat positif itu selari dengan fitrah asal manusia yang bersifat suci dan bersih. akal merupakan salah satu tabiat dan fitrah semula jadi manusia yang selari dengan penciptaan mereka. orang yang tidak berakal. Fitrah dan tabiat akal manusia adalah bersifat positif. Dalam keadaan lain. walaupun akal itu pada fitrahnya adalah bersifat suci dan bersifat positif. apa sahaja tindakan mereka. di mana akal dapat memandu manusia ke arah kebaikan dan kemajuan. oleh itu mereka akan menyimpang daripada kebenaran. . akal yang bersifat positif itu hendaklah digunakan semaksima mungkin untuk mengukuhkan keimanan dengan menggunakan kaedah ilmu dan kaedah Mantik supaya dapat berfikir dan membuat keputusan dengan baik selari dengan kehendak syarak.

” Berdasarkan prinsip tersebutlah maka akal yang waras merupakan syarat taklif dan seseorang dikenakan tanggungjawab. Denganmu Aku memberi pahala dan menyiksa. Dengan mu Aku memberi dan mengambil. dengan apa manusia itu berbeza darjat kelebihannya dalam kehidupan di dunia?” Jawab baginda. D. yang mana perkataan yang berkaitan dengan akal diulang-ulang hampir 50 kali. “Dimana aku telah bertanya rasulullah. lalu ia diperintahkannya datang. Dalam hadis lain nabi bersabda tentang keistimewaan akal. “Wahai Rasulullah . Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Tabarani : Terjemahan : Kejadian pertama yang dijadikan oleh Allah ialah akal. Ini menunjukkan betapa tinggi dan mulianya akal itu. KEISTIMEWAAN AKAL Allah menyebut banyak kali tentang akal dalam al-Quran. “Bagaimana pula dalam kehidupan akhirat? Bukankah manusia itu dibalas menurut kadar amalan mereka?” Jawab Rasulullah.” Aku bertanya lagi. akal pun datang. akal pun pergi. “Wahai Aisyah. tidak ada makhluk lain yang lebih mulia disisi-Ku daripada kejadianmu. Bukanlah mereka beramal menurut kadar akal yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka. Kemudian Allah berfirman kepada akal : Demi kebesaran-Ku dan kemuliaan-Ku. Kemudian ia diperintahkan supaya pergi. kerana segala keperluan telah dipenuhi. manusia bebas memilih jalan mereka. sebagaimana sabda Baginda yang diriwayatkan oleh al-Tabarani: Terjemahan : Aisyah telah menceritakan. “Dengan akal. sama ada dalam urusan akidah serta ibadat. samada kufur atau . Oleh itu dengan akal.Apabila sampai kepada hakikat barulah akal itu tenteram dan mencapai puncaknya. Maka mengikut kadar akal itulah amalan mereka dan mengikut kadar amalan itu pulalah mereka dibalas.

Untuk itu. Islam tidak menyukai amalan taklid atau ikut-ikutan. kecuali mereka yang tidak mampu menggunakan akal untuk mencari bukti atau lemah. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Tidak ada paksaan dalam agama (Islam). Ini kerana ilmu Mantik merupakan suatu peraturan dan kaedah untuk mengawal dan memandu pemikiran manusia. Hal itu Islam tidak memaksa dalam beragama. Dalam hal lain. . jelaslah Islam adalah berbeza daripada setengah ajaran dan fahaman lain. Dari sini. ilmu Mantik merupakan satu ilmu yang sangat sesuai serta penting kepada setiap individu di samping pengetahuan ilmu lain dan ilmu agama. Kebebasan dan fitrah akal yang suci itu kadang-kala terbatas dan perlu kepada bimbingan dan panduan. Hal itu disebabkan manusia itu adalah lemah. kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur)… (Surah al-Baqarah 2:256) Justeru itu ia menunjukkan betapa penting dan istimewanya akal manusia itu dan merupakan salah satu unsur utama yang dapat membantu manusia mencari kebenaran atau dengan akal manusia menjadikan jambatan mencari kebenaran. Untuk itu fitrah akal yang bersih dan bebas itu hendaklah diarahkan dengan baik untuk mencari kebenaran. prinsip Islam tidak menggalakkan umatnya mengikut apa sahaja atau menerima apa sahaja tanpa meneliti atau tanpa kajian. ia dapat membantu mereka daripada melakukan kesalahan dan tersalah ketika berfikir. khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan akidah. kerana jalan yang benar dan salah telah jelas. yang mana mereka tidak menggalakkan kebebasan berfikir. Apabila seseorang itu mengikuti kaedah Mantik.beriman.

untuk mengawal fikiran dan menyampaikannya kepada keputusan yang betul. Pendapat al-Harith Ibn Asad al-Muhasibi. Oleh itu. oleh kerana manusia itu di dalam berfikir kadang kala sampai kepada matlamat serta keputusan yang tepat dan kadang-kadang pula menyimpang. Akal ialah sesuatu sifat yang boleh membezakan diantara manusia dengan haiwan dan makhluk lain. Di sini dibentangkan beberapa pendapat ilmuan Islam mengenai hakikat akal. Pendapat Imam al-Ghazali Menurut pendapat imam al-Ghazali. Contohnya : Akal tidak boleh menerima sesuatu yang . Hakikat akal menurut pengertian ini dapat dijelaskan melalui sabda nabi yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi.Ibn. manusia mampu dan dapat menerima segala ilmu yang berbentuk teori atau nazariyah ( ) serta mampu untuk menyusun idea-idea. Akal ialah segala ilmu dan pengetahuan yang dapat mempastikan sesuatu kemungkinan terhadap perkara-perkara yang mungkin dan kemustahilan terhadap perkara yang berbentuk mustahil. Akal dalam bentuk ini merupakan asas utama dan pokok kepada fikiran manusia. Pendapat Imam al-Ghazali. iaitu suatu ilmu yang dapat membezakan mana yang betul dan salah. 2. mereka mestilah mempelajari ilmu Mantik. Maksudnya : Tidak ada satu ciptaan Allah yang lebih mulia di sisi-Nya selain akal. b. hakikat akal itu dapat diberikan kepada empat pengertian dan bahagian. E HAKIKAT AKAL DAN BAHAGIANNYA Ulamak dan ilmuan tidak sependapat dalam menjelaskan hakikat akal. iaitu: a. iaitu: 1. Khaldun di dalam kitabnya al-Mukaddimah ( ) mengatakan. Melalui anugerah akal.

Hal itu kerana dengan kekuatan dan bekalan ilmu dan pengetahuan menyebabkan seseorang itu memperolehi pengalaman. akal mampu dan dapat mengenal serta mengesan akibat-akibat daripada segala perbuatan atau mengenal segala perkara. Akal dalam bentuk dan pengertian yang ketiga ini merupakan pecahan kepada pengertian akal dalam pengertian pertama dan kedua diatas. Lantaran itu. Akal pengertian yang keempat ini merupakan hasil perkembangan akal peringkat terakhir dan mencapai matlamat. Akal dalam bentuk ini merupakan pecahan dan cabang yang terdekat kepada akal mengikut pengertian yang pertama di atas. c. d. Akal ialah segala ilmuan dan pengetahuan yang diperolehi oleh manusia melalui pengalaman-pengalaman yang lalu dan apa yang dialaminya. Lantaran itu apabila kekuatan untuk mengawal dan membendung nafsu tersebut tercapai. Dalam keadaan lain pula. orang tidak mempunyai pengalaman itu dikira orang yang jahil dan bodoh. seperti. Penjelasan akal mengikut pengertian keempat ini sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan daripada Abu-al-Darda’: . Berdiri dan duduk dalam satu waktu. Kerana segala yang difikirkan oleh akalnya dengan meneliti sebab dan akibatnya. Akal ialah sesuatu yang mempunyai kekuatan atau sesuatu kekuatan yang diperolehi atau dicapai ekoran perkembangan daripada kemuncak naluri tersebut. Sebaliknya. maka seseorang itu dikira orang yang berakal. bukan berdasarkan nafsu. Hal tersebut berdasarkan kebiasaan orang yang berpengalaman atau mempunyai pengalaman itu adalah terdiri daripada mereka yang berakal.berlawanan itu berlaku serentak. tanpa ilmu dan pengetahuan seseorang tidak dapat mencapai pengalaman. akal dapat mencegah atau membendung serta mengawal segala keinginan nafsu terhadap segala nikmat sementara dan nikmat yang cepat hilang.

dengan nur itu mereka mendapat sesuatu atau juga untuk mendapat petunjuk. Manakala akal menurut pengertian yang ketiga dan keempat merupakan hasil perjuangan dan usaha manusia. Lalu Abu Darda’ bertanya.” Sebagai kesimpulannya. Melalui hakikat dan naluri tersebutlah manusia itu mampu dan bersedia untuk memahami dan menerima segala ilmu pengetahuan yang diajar. Pendapat al-Harith Ibn Asad al-Muhasibi Hakikat akal menurut pendapat al-Harith Ibn Asad al-Muhasibi ialah: a. Menurut al-Harith Ibn Asad al-Muhasibi. akal boleh diibarat dan diumpamakan cahaya atau nur yang dicampakkan dalam hati manusia. Menurut pendapat beliau lagi. nescaya. bagaimanakah saya boleh mendapatkannya?” Nabi menjawab. b. Akal ialah suatu naluri. bertambah hampirmu kepada Allah. nescaya di dunia engkau bertambah darjat ketinggian dan kemuliaan dan di akhirat engkau mencapai darjat kehampiran dan kemuliaan daripada tuhanmu. dan kerjakanlah amalan-amalan yang soleh. Apa . lagi pun sifat-sifat Allah ada ditetapkan dalam al-Quran.Terjemahan : Tambahkan akalmu. “Demi bapa dan ibuku. nescaya engkau menjadi orang yang berakal. Cuma sifat Allah tidak sama dengan sifat manusia. Walau bagaimana pun kelemahan akal itu tidak menghalang manusia untuk menggunakan metod akal bagi menetapkan sifat-sifat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan memikirkan penciptaan makhluk-Nya. tabiat dan hakikat semulajadi yang ada pada manusia. Namun kelemahan akal itu untuk menunjukkan ia ada batasnya dan sebagai pembatasan terhadap tugasnya. kelemahan akal manusia daripada mencapai hakikat tentang Allah bukanlah merupakan sesuatu kecacatan. “Jauhilah larangan Allah dan tunaikanlah kewajipan-kewajipan yang difardhukan oleh Allah. akal menurut pengertian yang pertama dan kedua merupakan tabiat dan bentuk yang semula jadi.

akal tidak bersifat suci selama-lamanya. Antara lain juga. Sebagai rumusannya. peranan akal itu ditinjau dari sudut sumber ketuhanan. sumber dan peranan akal manusia merupakan sesuatu yang bersifat terhad dan terbatas. F. Iaitu wahyu. (jika kamu fikirkan zat Allah) kamu akan binasa. Iaitu dari sudut akal itu sendiri yang meliputi alam benda dan segala sifat lahir.yang tidak boleh difikirkan oleh akal ialah untuk memikirkan tentang zat Allah. untuk itulah ia perlu patuh dan tunduk kepada panduan wahyu ilahi. janganlah kamu berfikir tentang zat Allah. Peranan akal menurut pemikir Islam Peranan Akal Menurut al-Quran dan al-Sunnah Antara peranan akal menurut al-Quran dan al-Sunnah ialah sebagaimana berikut: . yang merangkumi tentang alam ghaib yang mana ia merupakan perkara yang berada di luar kemampuan akal. Dalam keadaan lain juga. Oleh itu. sebagaimana hadis Terjemahan : Berfikirlah kamu tentang makhluk atau penciptaan Allah. peranan akal sebagaimana berikut: 1. Peranan akal menurut al-Quran dan al-Sunnah 2. PERANAN AKAL Tentang peranan akal ialah dengan meneliti dari sudut sumber kemanusiaan.

(Surah al-Mujadalah 58:11) c. al-Quran membuka ruang yang selebar mungkin kepada manusia supaya menggunakan akal mereka untuk mencari ilmu. dan (pada) pertukaran malam dan siang. Justeru itu. baik Ilmu yang berkaitan dengan keduniaan dan ilmu yang berkaitan dengan akhirat atau keagamaan. Akal berperanan untuk mengkaji dan mendalami serta mempelajari ilmu. Supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu. Peranan akal yang lain ialah untuk mempelajari wahyu Allah dan untuk memahaminya. Justeru itu akal yang dikurniakan kepada manusia itu hendaklah digunakan semaksima mungkin dan mengambil kesempatan yang sebanyak mungkin untuk memperolehi ilmu pengetahuan setinggi mungkin. dan (Allah meninggikan) orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat…. Antaranya sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. (Surah ali ‘Imran 3 : 190) Untuk itu.a. Akal merupakan salah satu syarat manusia ditaklifkan dan akal yang tidak diarahkan dengan betul menurut syarak atau akal yang lalai daripada menunaikan tanggungjawab Allah menyebabkan seseorang itu dikenakan azab. Sebagaimana firman Allah Terjemahan : …. b. akal menyebabkan seseorang itu berilmu dan mengangkat seseorang supaya mendapat kedudukan yang mulia. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati yang tidak (mahu) memahami dengannya (ayat-ayat . kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah) bagi orang yang berakal. ada tanda-tanda (kekuasaan.

Akal membawa peranan yang positif serta dengannya seseorang dapat menilai antara kebaikan dengan keburukan. (Surah al-Araf 7 : 179) Untuk membuktikan dan hujah akal menjadi syarat taklif juga sebagaimana sabda nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Tirmizi : d. Sebagaimana hadis: Terjemahan : Berfikirlah kamu tentang makhluk atau penciptaan Allah. dan mempunyai telinga yang tidak (mahu) mendengar dengannya (ajaran dan nasihat). janganlah kami berfikir tentang zat Allah. mereka itulah orang-orang yang lali. bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. kerana sesungguhnya kamu tidak akan mampu memenuhi kadarnya. Ibn Sina b. mereka itu seperti binatang ternak. dan mempunyai mata yang tidak (mahu) melihat dengannya (bukti-bukti keEsaan Allah). e. sama ada melalui sifat-Nya atau bukti kekuasaannya-Nya. Seandainya seseorang itu tidak mengetahuinya ia hendaklah mengarahkan akalnya supaya berusaha dan bertanya kepada orang yang berpengetahuan. (Surah al-Nahl 16:43) Peranan Akal Menurut Pemikir Islam a. Al-Ghazali . Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Oleh itu.Allah). bahkan mereka lebih sesat lagi. Akal merupakan sumber dan memain peranan utama untuk mengenal Allah.

Kemampuan akal menurut al-Quran. akal itu berperanan dan memain peranan utama untuk memikirkan dan mengkaji. bukan bertambah angkuh dan megah. . KEMAMPUAN AKAL Untuk menjelaskan tentang kemampuan akal. Ibn Sina dan al-Ghazali berpendapat di mana akal itu berperanan untuk menaikkan taraf manusia ke darjat atau kedudukan yang lebih baik dan terpuji. Ekoran daripada itulah. Selain dari itu. ia tetap terbatas dan terhad ruang lingkup kemampuannya. Kemampuan Akal Menurut al-Quran Akal walaupun setinggi mana dan sepintar mana. akal memain peranan penting untuk mencari atau menuntut ilmu pengetahuan. Mengetahui kedudukan yang lemah dan terbatas itu juga dapat menarik kesedaran manusia dimana tidak semua perkara yang wujud dapat ditangkap atau difikirkan oleh akal.Menurut pendapat Ibn Sina dan Imam al-Ghazali. Hal tersebut bertepatan dengan hakikat dan realiti yang mana sememangnya orang yang berakal atau berilmu itu mendapat kedudukan yang tinggi serta dihormati oleh masyarakat. G. seterusnya melahirkan idea atau pun dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. Dalam konteks lain. 2. Justeru itulah akal berperanan sebagai sumber ilmu. Hakikat mengenai kekurangan dan kelemahan ini perlu diinsafi agar apabila seseorang itu makin tinggi dan makin berilmu. ia dapat ditinjau dari dua sudut. ia semakin tawadduk dan bertaqwa. dengan peranan dan kemampuan yang ada pada akal membolehkan manusia mampu untuk mentadbir dan memakmurkan muka bumi ini. iaitu: 1. Kemampuan akal menurut pemikir Islam.

mengkaji dan mahami perkara yang berkaitan dengan alam nyata sahaja. berkumpulan atau bergabung tenaga. ia hanya dapat diketahui melalui wahyu atau perantara para rasul. akal tidak dapat sampai. Katakanlah. walaupun mereka bantu membantu sesama sendiri. akal manusia itu amat terbatas dan mereka dapat mengkaji atau berfikir untuk menghasilkan sesuatu yang terdaya dan termampu oleh akal mereka sahaja. memerhati dan mengkaji . “Ruh itu dari perkara urusan Tuhanku. Antara bukti yang menunjukkan bahawa akal manusia terbatas sebagaimana firman Allah yang berkaitan dengan roh: Terjemahan : Dan mereka bertanya kamu (wahai Muhammad) tentang Ruh. Adapun perkara yang berkaitan dengan alam ghaib. itupun dengan izin Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Quran yang menempelak dan mencabar pujangga dan penyair atau cendekiawan Arab yang tidak mengakui kebenaran al-Quran daripada Allah.” (Surah al-Isra’ 17 : 88) Biarpun akal manusia itu terbatas dan terhad. namun dengan keterbatasan itu.” (Surah al-Isra’ 17 : 85) Dalam konteks lain. mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya. sebagaimana firman-Nya : Terjemahan : Katakanlah (wahai Muhammad) : “Sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun untuk tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan al-Quran ini. dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Walau sepintar mana dan secerdik mana.Apa yang ketaranya. akal hanya mampu untuk meneliti. samada mereka berseorangan. seseorang yang dianugerahkan akal mampu untuk meneliti. namun ruangan dan taakul akal itu tetap lemah dan terhad.

supaya memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka? Dan (ingatlah) sesungguhnya negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Dalam keadaan lain akal hanya dapat menaakul apa yang didapat ditanggapi oleh pancaindera sahaja. Justeru itu. Dalam hal inilah al-Quran juga banyak menyarankan kepada manusia supaya menggunakan akal mereka untuk meneliti dan mengkaji perkara yang berkaitan dengan alam fizikal dan lahirlah demi kehidupan yang lebih sempurna Contohnya sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Maka mengapa orang (yang tidak mahu beriman) itu tidak mengembara dimuka bumi. ruang akal amat terbatas dan ia tidak dapat menyelami hakikat yang tidak dapat ditanggapinya.am 6:103) . sedang ia dapat melihat (dan mengetahui hakikat) segala penglihatan (mata). akal hanya mampu mengkaji dan memahami alam nyata yang boleh diteliti atau boleh ditaakul sahaja. mengapa kamu (wahai manusia) tidak mahu memikirkannya? (Surah Yusuf 12 : 109) Kemampuan Akal Menurut Pemikir Islam Menurut pendapat ahli fikir Islam. lagi Amat mendalam pengetahuanNya. Hakikat ini terbukti menerusi firman Allah mengenai zat-Nya: Terjemahan : Ia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata. khasnya Imam al-Ghazali dan Ibn Sina.perkara yang dapat ditaakul oleh akal mereka berserta gabungan pancaindera yang dikurniakan. Dan Dialah yang Amat halus (melayan hamba-Nya dengan belas kasihan). (Surah al-An. Oleh itu.

sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Ghazali di dalam kitab Ihya’ Ulum al-Din. khasnya untuk membina akal dan individu kearah yang baik. Bertaqlid tanpa menggunakan akal adalah satu kebodohan manakala menggunakan akal sahaja tanpa wahyu Ila’hi dan sunnah nabi adalah satu penipuan. PENDAHULUAN Dalam al-Quran disebut banyak kali dan dalam banyak tempat tentang ilmu. Antara lain. Islam amat menuntut umatnya mencari dan mempelajari ilmu. mahupun ilmu berbentuk fardhu kifayah. sempurna dan mendapat keredhaan Allah di dunia dan akhirat. kerana ilmu-ilmu aqli seumpama makanan dan ilmu naqli umpama ubat. KONSEP ILMU A. Adalah tidak mungkin seseorang yang tidak berilmu dapat melaksanakan apa yang diperintahkan dengan sempurna. baik ilmu yang merupakan ilmu fardhu ain. orang yang berilmu sajalah dapat mendekatkan diri kepada Allah dan bertaqwa dengan hakikat sebenarnya. hanyalah orang-orang yang berilmu … (Surah Fathir 35:28) . akal memerlukan dalil naqli manakala dalil naqli memerlukan dalil aqli. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hamba-Nya. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya ilmu itu kepada manusia. Di mana ilmu merupakan asas yang penting kepada seseorang dalam menjalani kehidupan atau untuk melaksanakan apa yang diperintah. Justeru itu akal mesti digabungkan dengan naqal.Sebagai rumusan.

Dalam konteks lain juga. Dari sini ia dapat diberikan dengan dua pengertian: 1. 2. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Oleh itu. dan (Allah meninggikan) orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat…. Islam menyanjung tinggi orang yang alim dan berilmu. Pengertian Istilah. Hal itu supaya mereka mendapat panduan dan dapat beramal dengan baik serta betul mengikut kehendak syarak. (Surah al-Mujadalah 58:11) Manakala orang yang jahil pula disuruh belajar dan bertanya kepada orang yang alim dan berilmu. Pengertian Bahasa Ilmu menurut pengertian bahasa membawa erti berikut: . bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui (Surah al-Nahl 16:43) B. PENGERTIAN ILMU Perkataan ilmu sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran dapat diberikan dengan berbagai maksud dan makna.. Pengertian Bahasa. Orang yang berilmu diangkat ke darjat yang tinggi dan mulia. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman diantara kamu.

al-Ru’yah ( ÇáÑÃíÉ ) iaitu lihat dan perhati.a. al-‘Ilm bi al-Syai’ ( ÇáÚáã ÈÔíÁ ) iaitu mengetahui tentang sesuatu. al-Izn ( ÇáÃÐä ) iaitu kebenaran dan keizinan. C. Penjelasan mengenai perkara ini secara ringkasnya dapat dijelaskan sebagaimana berikut: . Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Maka ketahuilah! Bahawa al-Quran itu diturunkan hanyalah menurut pengetahuan Allah dan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah…… (Surah Hud 11:14) Pengertian Istilah Pengertian ilmu menurut istilah ialah mendapat sesuatu atau pengetahuan tentang sesuatu yang belum diketahui melalui cara pembelajaran. yang nyata dan yang tersembunyi. ada perbezaannya. Contohnya sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Dan demi sesungguhnya! Kami tetap menguji kamu (wahai orang-orang yang mengaku beriman) sehingga ternyata pengetahuan Kami tentang adanya orangorang yang berjuang dari kalangan kamu…… (Surah Muhammad 47:31) b. diantara ilmu dengan makrifah serta hakikat. MAKRIFAH DAN HAKIKAT Berdasarkan apa yang telah dijelaskan. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Sesungguhnya Ia mengetahui (segala keadaan yang patut berlaku). PERBEZAAN ILMU. (Surah al-‘Ala 87:7) c.

PEMBAHAGIAN/ KLASIFIKASI ILMU Dalam konteks lain. .1. Antara lain. Dengan hakikatlah dapat membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Contoh lain. hakikat merupakan makrifah yang yakin serta mutlak. Menurut pendapat imam al-Ghazali. syak. kebenaran juga kebatilan. Hakikat merupakan kedudukannya yang paling tinggi serta jalan untuk menjamin ke puncak kejayaan. Ilmu Fardhu Ain. Justeru itu ilmu adalah meliputi ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Ilmu Fardhu Kifayah. contohnya. makrifah masih belum pasti sepenuhnya dan belum mencapai tahap keyakinan yang mutlak. Hal tersebut kerana ilmu dan makrifah adalah nur untuk mencapai hakikat. 2. Ilmu juga merupakan pengetahuan yang meliputi perkara yang berasaskan keraguan. Ilmu merupakan suatu pengetahuan yang meliputi pengetahuan yang diperolehi oleh seseorang sama ada melalui belajar atau pengalaman. makrifah melalui hissi atau pancaindera seperti : Pada penglihatan mata. seperti : Alam metafizik atau alam ghaib tidak dapat dijangkau tentang hakikat sebenarnya 3. Makrifah ialah keadaan atau sifat seseorang yang mengenal sesuatu dari sudut zat. Ilmu berasaskan makrifah juga masih boleh diragui. ilmu juga berbentuk umum yang meliputi perkara yang berkaitan dengan hal-hal keduniaan dan akhirat. wahyu dan makrifah. makrifah aqli juga masih tidak terlepas daripada keraguan. matahari adalah kecil tetapi hakikatnya ia adalah besar. D. 2. ilmu. Konteks lain. ilmu itu pula dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: 1. sifat dan kadarnya hingga akhirnya seseorang itu dapat mengetahui atau dapat membongkar tentang rahsia sesuatu. Hakikat boleh dicapai melalui gabungan antara akal.

Dalam keadaan lain. Contohnya : Mempelajari al-Quran. antaranya ialah: 1. SUMBER-SUMBER ILMU Sebenarnya sumber ilmu itu banyak pecahan dan bahagiannya. ia juga dibahagikan kepada pandangan tertentu. Sumber ilmu menurut ahli Falsafah. Ilmu tersebut kiranya sudah ada segolongan yang mempelajarinya. sains dan mempelajari ilmu tafsir dengan mendalam. Allah sebagai pemberi sumber ilmu yang terbesar dan Allah yang utama memberi ilmu kepada manusia. Ilmu Fardhu Kifayah Ilmu fardhu kifayah ialah sesuatu ilmu yang menjadi tanggungjawab sekumpulan tertentu sahaja untuk mewakili orang Islam yang lain untuk mewakili masyarakat. ilmu yang berkaitan dengan fardhu Ain ini wajib mempelajarinya dan wajib melaksanakannya. sembahyang dan ibadat lain. Sekiranya individu itu tidak mempelajarinya maka ia dikira belum melaksanakan tanggungjawabnya dan berdosa.Ilmu Fardhu Ain Ilmu fardhu Ain ialah sesuatu ilmu yang menjadi tanggungjawab setiap individu untuk mempelajari dan mendalaminya. Sumber ilmu menurut al-Quran dan hadi 2. maka semua ahli masyarakat berdosa. Sumber Ilmu Menurut al-Quran Dan Hadis Sumber ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Quran dan hadis ialah: a. dan kiranya tiada seorang pun yang mempelajarinya. Contohnya : Ilmu kedoktoran. sama ada melalui wahyu yang mana ia hanya khusus untuk para . maka orang Islam yang lain berdosa daripada tanggungjawab. E.

keinsafan dan keyakinan. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu (Ilmu Laduni). dari sisi Kami. c. Sebagaimana saranan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn. pemerhatian dan berjalan serta mengambil pengajaran daripada pengalaman lalu yang telah berlaku. iaitu salah satu daripada bentuk ilmu yang dikurniakan oleh Allah dengan cara ilham dan tanpa belajar. Majah: Terjemahan : Menurut ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam lelaki dan wanita. baik secara langsung atau tidak langsung. Ilmu dan sumber ilmu itu diperolehi melalui penelitian. Antara lain juga ilmu yang dikurniakan oleh Allah. Nabi Khaidir a. membaca. Ilmu juga dapat diperolehi dengan mempelajari atau belajar. Contohnya. mendengar atau mengkaji. iaitu kesedaran. Sebagai mana firman Allah: . Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : (Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat). seperti dapat mengetahui tentang firasat atau perkara yang akan berlaku masa akan datang dengan izin Allah.nabi dan rasul. seperti : Pendengaran telinga. tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta. Setengah orang yang terpilih atau dipilih oleh Allah mendapat Ilmu Laduni. penglihatan dan pemerhatian mata dan juga melalui hati. bagaimana ia diciptakan? (Surah al-Ghaziyah 88:17) d. ialah melalui mimpi dan ilham. Sumber ilmu itu kadang-kala dapat dicapai dengan bersumberkan pancaindera dan tanggapan pancaindera manusia. (Surah al-Kahfi 18:65) b.s.

Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Oleh itu. kuliah. seminar. . berfikir dan memahami sesuatu hingga menghasilkan pengetahuan. Menurut Imam al-Ghazali juga sumber ilmu juga dapat dicapai dan diperolehi melalui akal. Ilmu dapat diperolehi melalui deria serta pancaindera contohnya : Deria rasa. pembentangan kertas kerja. c. Sumber ilmu juga dapat dicapai menerusi institusi. (Surah al-Nahl 16:43) Sumber Ilmu Menurut Pemikir Islam Sumber ilmu menurut pemikir Islam. seperti secara rasmi sekarang melalui persekolahan. forum dan seumpamanya. b. seperti pembelajaran di kampung melalui masjid. deria pendengaran dan juga penglihatan mata. sama ada berbentuk pengalaman atau ilmu itu sendiri. supaya memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka? (Surah Yusuf 12:109) e. Selain itu ilmu dapat diperolehi juga melalui institusi tidak rasmi. Sumber ilmu itu kadang kala juga diperolehi melalui pertanyaan kepada orang yang lebih mengetahui.Terjemahan : Maka mengapa orang-orang (yang tidak mahu beriman) itu tidak mengembara di muka bumi. bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. deria sentuh. dimana akal itu hendaklah diarah kepada pemikiran atau fitrah akal yang positif hendaklah digunakan untuk mengkaji. khasnya menurut pendapat Imam al-Ghazali. antaranya ialah: a. sumber ilmu boleh dicapai melalui beberapa proses.

Menurut imam al-Ghazali juga. sudah tentu boleh mencapai dan mendapat ilmu dengan mempelajarinya dan belajar. Sumber ilmu juga boleh diperolehi melalui ilham. g. tetapi ia hendaklah dilaksanakan atau dipraktikan atau diamalkan. ilmu itu bukan sekadar berbentuk pengetahuan. ia hanya khusus untuk para nabi dan rasul sahaja. e. binatang yang tidak berakal boleh dibentuk dan dididik. Sumber ilmu boleh didapati dengan belajar dan membuat kajian. . Imam al-Ghazali menambah lagi.d. apatah lagi manusia yang waras dan berakal itu. Ilmu dan sumber ilmu boleh dicapai melalui wahyu. f. Justeru itu ilmu dapat diperolehi melalui pengalaman dan amalan serta contoh tauladan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful