KONSEP AKAL A.

PENDAHULUAN Apabila diteliti tentang konsep keistimewaan dan kelebihan manusia berbanding makhluk lain ialah akal pemikiran. Berpandukan akal, manusia dapat mencari ilmu serta memandu mereka ke arah yang baik dan menilai mana yang benar dengan yang salah. Kesesatan dan kemusnahan manusia juga disebabkan mereka tidak menggunakan akal untuk tujuan yang baik. Lantaran itu, akal yang bersifat positif jika diarahkan untuk kebaikan, menjadikan seseorang itu mulia, sekiranya pula diarahkan untuk tujuan kemaksiatan dan kejahatan, menyebabkan manusia itu binasa dan hina. Al-Quran menyebut banyak kali berkaitan dengan akal dan Allah menyatakan tentang bukti-bukti kekuasaan-Nya untuk manusia memikirkan dengan menggunakan akal untuk mengkaji, mencari ilmu dan mengukuhkan keimanan kepada-Nya, contohnya : Penciptaan buah-buahan dan segala apa yang ada di dunia adalah untuk mereka yang memikirkan dan suka menggunakan akal. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Dan dari buah tamar (kurma) dan anggur, kamu jadikan daripadanya minuman haram dan makanan serta minuman yang halal; sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat satu tanda (yang membuktikan kekuasaan Allah) bagi orangorang yang mahu menggunakan akalnya. (Surah al-Nahl 16:67) Selain dari itu juga manusia yang tidak menggunakan akal kearah kebaikan menyebabkan mereka melakukan kemusnahan dan akan mendapat azab daripada Allah.

Sebagimana firman Allah : Terjemahan : Dan apabila kamu menyeru (azan) untuk mengerjakan sembahyang, mereka menjadikan sembahyang itu sebagai ejek-ejekan dan permainan. Yang demikian itu ialah kerana mereka suatu kaum yang tidak berakal. (Surah al-Ma’idah 5:58) Melalui akal fikiran, manusia menggunakannya untuk mencari petunjuk serta kebenaran seterusnya memilih mana yang baik untuk diikuti serta menjauhi dan meninggalkan perkara buruk. Walaupun manusia mempunyai akal dan sentiasa menggunakannya, sama ada dalam menjalani urusan kehidupan atau untuk mencari kebenaran, namun tidak semestinya hasil pemikiran mereka menepati tujuan sebenar serta mencapai matlamat yang dimaksudkan dan diinginkan. Para nabi dan rasul sahaja yang terpelihara pertuturan serta akal pemikirannya daripada tersalah dan menyimpang daripada kebenaran, baik dalam hal penghidupan di dunia, akhirat, perkara yang telah berlaku mahupun akan datang. Hal tersebut kerana baginda tidak pernah bercakap atau berfikir mengikut hawa nafsu, semuanya melalui ilham dan wahyu daripada Allah. Manusia biasa melakukan kesalahan ketika berfikir, bercakap serta dalam melaksanakan sesuatu tindakan dan membuat keputusan. Ini disebabkan kelemahan akal dan ilmu pengetahuan yang dikurniakan kepada mereka sangat sedikit Firman Allah: Terjemahan : Dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan, melainkan sedikit sahaja. (Surah al-Isra’ 17:85)

Dengan anugerah tersebut. “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui.Sebagai contohnya : Apabila manusia melihat awan tebal yang hitam di langit. “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah (manusia) di muka bumi”. Islam menyekat kebebasan manusia berfikir dengan menurut nafsu dan akal yang tidak diikuti dengan akidah dan ilmu. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat. manusialah makhluk yang paling mulia. Allah berfirman lagi. Tetapi tanggapan akal semata-mata serta melalui penelitian terhadap faktor awan hitam yang tebal tidak semestinya dapat menghasilkan keputusan yang benar dan tepat. Justeru itu Allah mengamanahkan manusia sebagai khalifah-Nya untuk memakmurkan muka bumi serta mempertanggungjawabkan supaya mematuhi segala perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan melakukan tumpah darah. Kerana kadang-kala hujan tidak turun walaupun pada kebiasaannya awan tebal yang menandakan atau menyebabkan hujan turun. Keistimewaan manusia berbanding makhluk-makhluk lain di muka bumi ini ialah akal pemikiran.” (Surah al-Baqarah 2:30) . Mereka berkata. apatah lagi untuk mengkaji perkara yang ghaib. Hal itu kerana pancaindera dan akal manusia adalah terbatas. manusia memikirkan dan menjangkakan hujan akan turun tidak lama lagi. Contohnya : Fahaman golongan alSufustaiyyun ( ) yang menilai baik dan buruk sesuatu itu berdasarkan pancaindera dan akal semata-mata. pada hal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau”. Lantaran itu.

akal merupakan asas asal dan konsep utama menyebabkan manusia itu dipertanggungjawabkan dengan taklif serta syarat seseorang itu sempurna. . TABIAT AKAL Fitrah dan anugerah akal dapat menguji dan menunjukkan bahawa manusia itu lemah dan cetek ilmu mereka.B. seperti : Meminum minuman yang memabukkan. Iaitu sesuatu sifat semula jadi manusia dan kemampuannya untuk memahami sesuatu. Menurut al-Muhasabi pula. Di mana ahli sains semenjak dahulu sampai kini tidak dapat mengkaji dan tidak dapat menentukan bagaimana sebenarnya hakikat akal itu. PENGERTIAN AKAL Akal merupakan asas penting kepada manusia dan dengannya dapat membezakan darjat manusia dengan makhluk lain. C. Menurut kamus dewan. Apatah lagi seandainya manusia itu ingin memikirkan konsep dan zat Allah yang sama sekali tidak mampu difikirkan. 3. akal membawa pengertian kepintaran. Menurut pendapat Ibn al-Manzur dalam kamusnya Lisan al-Arab ( ). akal ialah al-Gharizah ( ). Islam melarang keras perbuatan merosakkan kawarasan akal. Lantaran akal adalah amanah seperti nikmat lain. Rumusan daripada pengertian tersebut. 2. Ini jelas membuktikan bahawa bukan semua yang ada itu dapat dilihat atau dapat dibuktikan kewujudannya. akal membawa maksud segala kegiatan berfikir dan tahap kecerdasan seseorang manusia. Akal dapat diberikan dengan beberapa pengertian antaranya ialah:1. Oleh itu anugerah akal merupakan sesuatu nikmat dan rahmat yang besar.

baik fizikal dan kerohanian. antara gejala yang tidak baik atau factor yang menyebabkan akal kotor ialah terikut dengan nafsu yang jahat atau diri seseorang itu dikotori dengan dosa atau juga kelemahan iman. Untuk itu. oleh itu mereka akan menyimpang daripada kebenaran. akal itu dapat memainkan peranan dan berperanan hingga sampai kepada hakikat atau pun ia bergerak daripada tahap pertama hingga sampai kepada hakikat. baik berbentuk niat perbuatan dan ucapan tidak diambil kira. Justeru itu. akal yang bersifat positif itu hendaklah digunakan semaksima mungkin untuk mengukuhkan keimanan dengan menggunakan kaedah ilmu dan kaedah Mantik supaya dapat berfikir dan membuat keputusan dengan baik selari dengan kehendak syarak. Justeru itu. tabiat dan fitrah akal yang selari dengan fitrah iman dan kesucian itu hendaklah diarahkan supaya selari dengan kehendak syarak. tidak dikenakan taklif. kiranya tidak diarahkan dan tidak digunakan selari dengan kehendak syarak. . orang yang tidak berakal. Dimana akal merupakan sebahagian daripada hakikat kejadian manusia.Dalam konteks lain. Dalam keadaan lain. Fitrah dan tabiat akal manusia adalah bersifat positif. Fitrah akal yang bersifat positif itu selari dengan fitrah asal manusia yang bersifat suci dan bersih. Hal tersebut kerana. akal merupakan salah satu tabiat dan fitrah semula jadi manusia yang selari dengan penciptaan mereka. Contohnya : Orang yang tidak waras. namun sebenarnya akal itu tidak boleh disamakan dengan fitrah. apa sahaja tindakan mereka. ia akan menjadi kotor. Fitrah akal yang positif itu dan iman yang suci itu. Oleh itu. di mana akal dapat memandu manusia ke arah kebaikan dan kemajuan. Hal itu lama kelamaan akal juga menjadi kotor dan menyebabkan seseorang itu tidak dapat menggunakan fitrah akal yang asalnya suci dan positif itu dengan baik. walaupun sifatnya sempurna sebagai manusia. walaupun akal itu pada fitrahnya adalah bersifat suci dan bersifat positif. tetapi ia tidak dikira sebagai manusia yang sempurna.

manusia bebas memilih jalan mereka. tidak ada makhluk lain yang lebih mulia disisi-Ku daripada kejadianmu. “Dengan akal. “Dimana aku telah bertanya rasulullah. Dalam hadis lain nabi bersabda tentang keistimewaan akal.Apabila sampai kepada hakikat barulah akal itu tenteram dan mencapai puncaknya. sebagaimana sabda Baginda yang diriwayatkan oleh al-Tabarani: Terjemahan : Aisyah telah menceritakan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Tabarani : Terjemahan : Kejadian pertama yang dijadikan oleh Allah ialah akal. yang mana perkataan yang berkaitan dengan akal diulang-ulang hampir 50 kali. KEISTIMEWAAN AKAL Allah menyebut banyak kali tentang akal dalam al-Quran.” Berdasarkan prinsip tersebutlah maka akal yang waras merupakan syarat taklif dan seseorang dikenakan tanggungjawab. Bukanlah mereka beramal menurut kadar akal yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka. Oleh itu dengan akal. kerana segala keperluan telah dipenuhi. akal pun pergi. “Wahai Aisyah.” Aku bertanya lagi. Maka mengikut kadar akal itulah amalan mereka dan mengikut kadar amalan itu pulalah mereka dibalas. “Bagaimana pula dalam kehidupan akhirat? Bukankah manusia itu dibalas menurut kadar amalan mereka?” Jawab Rasulullah. akal pun datang. Dengan mu Aku memberi dan mengambil. Ini menunjukkan betapa tinggi dan mulianya akal itu. Kemudian ia diperintahkan supaya pergi. lalu ia diperintahkannya datang. Kemudian Allah berfirman kepada akal : Demi kebesaran-Ku dan kemuliaan-Ku. samada kufur atau . “Wahai Rasulullah . dengan apa manusia itu berbeza darjat kelebihannya dalam kehidupan di dunia?” Jawab baginda. Denganmu Aku memberi pahala dan menyiksa. D. sama ada dalam urusan akidah serta ibadat.

Islam tidak menyukai amalan taklid atau ikut-ikutan. Ini kerana ilmu Mantik merupakan suatu peraturan dan kaedah untuk mengawal dan memandu pemikiran manusia. Untuk itu fitrah akal yang bersih dan bebas itu hendaklah diarahkan dengan baik untuk mencari kebenaran. jelaslah Islam adalah berbeza daripada setengah ajaran dan fahaman lain. prinsip Islam tidak menggalakkan umatnya mengikut apa sahaja atau menerima apa sahaja tanpa meneliti atau tanpa kajian.beriman. yang mana mereka tidak menggalakkan kebebasan berfikir. Hal itu disebabkan manusia itu adalah lemah. kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran (Islam) dari kesesatan (kufur)… (Surah al-Baqarah 2:256) Justeru itu ia menunjukkan betapa penting dan istimewanya akal manusia itu dan merupakan salah satu unsur utama yang dapat membantu manusia mencari kebenaran atau dengan akal manusia menjadikan jambatan mencari kebenaran. kerana jalan yang benar dan salah telah jelas. khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan akidah. ilmu Mantik merupakan satu ilmu yang sangat sesuai serta penting kepada setiap individu di samping pengetahuan ilmu lain dan ilmu agama. . Dari sini. kecuali mereka yang tidak mampu menggunakan akal untuk mencari bukti atau lemah. Hal itu Islam tidak memaksa dalam beragama. ia dapat membantu mereka daripada melakukan kesalahan dan tersalah ketika berfikir. Kebebasan dan fitrah akal yang suci itu kadang-kala terbatas dan perlu kepada bimbingan dan panduan. Untuk itu. Dalam hal lain. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Tidak ada paksaan dalam agama (Islam). Apabila seseorang itu mengikuti kaedah Mantik.

mereka mestilah mempelajari ilmu Mantik. Contohnya : Akal tidak boleh menerima sesuatu yang . Akal ialah segala ilmu dan pengetahuan yang dapat mempastikan sesuatu kemungkinan terhadap perkara-perkara yang mungkin dan kemustahilan terhadap perkara yang berbentuk mustahil. Pendapat Imam al-Ghazali. oleh kerana manusia itu di dalam berfikir kadang kala sampai kepada matlamat serta keputusan yang tepat dan kadang-kadang pula menyimpang.Ibn. Pendapat al-Harith Ibn Asad al-Muhasibi. Akal ialah sesuatu sifat yang boleh membezakan diantara manusia dengan haiwan dan makhluk lain. iaitu: a. Oleh itu. Melalui anugerah akal. 2. untuk mengawal fikiran dan menyampaikannya kepada keputusan yang betul. b. Maksudnya : Tidak ada satu ciptaan Allah yang lebih mulia di sisi-Nya selain akal. Akal dalam bentuk ini merupakan asas utama dan pokok kepada fikiran manusia. iaitu: 1. Di sini dibentangkan beberapa pendapat ilmuan Islam mengenai hakikat akal. Pendapat Imam al-Ghazali Menurut pendapat imam al-Ghazali. hakikat akal itu dapat diberikan kepada empat pengertian dan bahagian. Khaldun di dalam kitabnya al-Mukaddimah ( ) mengatakan. E HAKIKAT AKAL DAN BAHAGIANNYA Ulamak dan ilmuan tidak sependapat dalam menjelaskan hakikat akal. iaitu suatu ilmu yang dapat membezakan mana yang betul dan salah. Hakikat akal menurut pengertian ini dapat dijelaskan melalui sabda nabi yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi. manusia mampu dan dapat menerima segala ilmu yang berbentuk teori atau nazariyah ( ) serta mampu untuk menyusun idea-idea.

Akal dalam bentuk dan pengertian yang ketiga ini merupakan pecahan kepada pengertian akal dalam pengertian pertama dan kedua diatas. Berdiri dan duduk dalam satu waktu. c. Lantaran itu. Hal tersebut berdasarkan kebiasaan orang yang berpengalaman atau mempunyai pengalaman itu adalah terdiri daripada mereka yang berakal. seperti. Akal pengertian yang keempat ini merupakan hasil perkembangan akal peringkat terakhir dan mencapai matlamat. Akal ialah sesuatu yang mempunyai kekuatan atau sesuatu kekuatan yang diperolehi atau dicapai ekoran perkembangan daripada kemuncak naluri tersebut. akal mampu dan dapat mengenal serta mengesan akibat-akibat daripada segala perbuatan atau mengenal segala perkara. d. Sebaliknya.berlawanan itu berlaku serentak. maka seseorang itu dikira orang yang berakal. akal dapat mencegah atau membendung serta mengawal segala keinginan nafsu terhadap segala nikmat sementara dan nikmat yang cepat hilang. Akal ialah segala ilmuan dan pengetahuan yang diperolehi oleh manusia melalui pengalaman-pengalaman yang lalu dan apa yang dialaminya. Dalam keadaan lain pula. Hal itu kerana dengan kekuatan dan bekalan ilmu dan pengetahuan menyebabkan seseorang itu memperolehi pengalaman. Penjelasan akal mengikut pengertian keempat ini sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan daripada Abu-al-Darda’: . Lantaran itu apabila kekuatan untuk mengawal dan membendung nafsu tersebut tercapai. Akal dalam bentuk ini merupakan pecahan dan cabang yang terdekat kepada akal mengikut pengertian yang pertama di atas. bukan berdasarkan nafsu. Kerana segala yang difikirkan oleh akalnya dengan meneliti sebab dan akibatnya. tanpa ilmu dan pengetahuan seseorang tidak dapat mencapai pengalaman. orang tidak mempunyai pengalaman itu dikira orang yang jahil dan bodoh.

Terjemahan : Tambahkan akalmu. bagaimanakah saya boleh mendapatkannya?” Nabi menjawab. Akal ialah suatu naluri. nescaya di dunia engkau bertambah darjat ketinggian dan kemuliaan dan di akhirat engkau mencapai darjat kehampiran dan kemuliaan daripada tuhanmu. nescaya engkau menjadi orang yang berakal. Apa . dan kerjakanlah amalan-amalan yang soleh.” Sebagai kesimpulannya. akal boleh diibarat dan diumpamakan cahaya atau nur yang dicampakkan dalam hati manusia. “Jauhilah larangan Allah dan tunaikanlah kewajipan-kewajipan yang difardhukan oleh Allah. Lalu Abu Darda’ bertanya. bertambah hampirmu kepada Allah. dengan nur itu mereka mendapat sesuatu atau juga untuk mendapat petunjuk. Pendapat al-Harith Ibn Asad al-Muhasibi Hakikat akal menurut pendapat al-Harith Ibn Asad al-Muhasibi ialah: a. Namun kelemahan akal itu untuk menunjukkan ia ada batasnya dan sebagai pembatasan terhadap tugasnya. Cuma sifat Allah tidak sama dengan sifat manusia. tabiat dan hakikat semulajadi yang ada pada manusia. Menurut al-Harith Ibn Asad al-Muhasibi. kelemahan akal manusia daripada mencapai hakikat tentang Allah bukanlah merupakan sesuatu kecacatan. Manakala akal menurut pengertian yang ketiga dan keempat merupakan hasil perjuangan dan usaha manusia. “Demi bapa dan ibuku. lagi pun sifat-sifat Allah ada ditetapkan dalam al-Quran. Melalui hakikat dan naluri tersebutlah manusia itu mampu dan bersedia untuk memahami dan menerima segala ilmu pengetahuan yang diajar. akal menurut pengertian yang pertama dan kedua merupakan tabiat dan bentuk yang semula jadi. nescaya. b. Menurut pendapat beliau lagi. Walau bagaimana pun kelemahan akal itu tidak menghalang manusia untuk menggunakan metod akal bagi menetapkan sifat-sifat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan memikirkan penciptaan makhluk-Nya.

Dalam keadaan lain juga. peranan akal itu ditinjau dari sudut sumber ketuhanan. yang merangkumi tentang alam ghaib yang mana ia merupakan perkara yang berada di luar kemampuan akal. untuk itulah ia perlu patuh dan tunduk kepada panduan wahyu ilahi.yang tidak boleh difikirkan oleh akal ialah untuk memikirkan tentang zat Allah. sumber dan peranan akal manusia merupakan sesuatu yang bersifat terhad dan terbatas. Antara lain juga. PERANAN AKAL Tentang peranan akal ialah dengan meneliti dari sudut sumber kemanusiaan. sebagaimana hadis Terjemahan : Berfikirlah kamu tentang makhluk atau penciptaan Allah. Iaitu wahyu. Peranan akal menurut al-Quran dan al-Sunnah 2. (jika kamu fikirkan zat Allah) kamu akan binasa. F. Sebagai rumusannya. peranan akal sebagaimana berikut: 1. janganlah kamu berfikir tentang zat Allah. Oleh itu. akal tidak bersifat suci selama-lamanya. Iaitu dari sudut akal itu sendiri yang meliputi alam benda dan segala sifat lahir. Peranan akal menurut pemikir Islam Peranan Akal Menurut al-Quran dan al-Sunnah Antara peranan akal menurut al-Quran dan al-Sunnah ialah sebagaimana berikut: .

al-Quran membuka ruang yang selebar mungkin kepada manusia supaya menggunakan akal mereka untuk mencari ilmu. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati yang tidak (mahu) memahami dengannya (ayat-ayat . Akal merupakan salah satu syarat manusia ditaklifkan dan akal yang tidak diarahkan dengan betul menurut syarak atau akal yang lalai daripada menunaikan tanggungjawab Allah menyebabkan seseorang itu dikenakan azab. Peranan akal yang lain ialah untuk mempelajari wahyu Allah dan untuk memahaminya. ada tanda-tanda (kekuasaan. dan (Allah meninggikan) orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat…. b. (Surah al-Mujadalah 58:11) c. akal menyebabkan seseorang itu berilmu dan mengangkat seseorang supaya mendapat kedudukan yang mulia. Justeru itu akal yang dikurniakan kepada manusia itu hendaklah digunakan semaksima mungkin dan mengambil kesempatan yang sebanyak mungkin untuk memperolehi ilmu pengetahuan setinggi mungkin. (Surah ali ‘Imran 3 : 190) Untuk itu.a. Akal berperanan untuk mengkaji dan mendalami serta mempelajari ilmu. Supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu. dan (pada) pertukaran malam dan siang. Justeru itu. kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah) bagi orang yang berakal. Sebagaimana firman Allah Terjemahan : …. Antaranya sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi. baik Ilmu yang berkaitan dengan keduniaan dan ilmu yang berkaitan dengan akhirat atau keagamaan.

Akal merupakan sumber dan memain peranan utama untuk mengenal Allah. mereka itulah orang-orang yang lali.Allah). Ibn Sina b. (Surah al-Araf 7 : 179) Untuk membuktikan dan hujah akal menjadi syarat taklif juga sebagaimana sabda nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Tirmizi : d. bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. dan mempunyai telinga yang tidak (mahu) mendengar dengannya (ajaran dan nasihat). Sebagaimana hadis: Terjemahan : Berfikirlah kamu tentang makhluk atau penciptaan Allah. mereka itu seperti binatang ternak. (Surah al-Nahl 16:43) Peranan Akal Menurut Pemikir Islam a. sama ada melalui sifat-Nya atau bukti kekuasaannya-Nya. e. Akal membawa peranan yang positif serta dengannya seseorang dapat menilai antara kebaikan dengan keburukan. Seandainya seseorang itu tidak mengetahuinya ia hendaklah mengarahkan akalnya supaya berusaha dan bertanya kepada orang yang berpengetahuan. bahkan mereka lebih sesat lagi. Al-Ghazali . kerana sesungguhnya kamu tidak akan mampu memenuhi kadarnya. janganlah kami berfikir tentang zat Allah. dan mempunyai mata yang tidak (mahu) melihat dengannya (bukti-bukti keEsaan Allah). Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Oleh itu.

2. akal itu berperanan dan memain peranan utama untuk memikirkan dan mengkaji. ia tetap terbatas dan terhad ruang lingkup kemampuannya.Menurut pendapat Ibn Sina dan Imam al-Ghazali. Hakikat mengenai kekurangan dan kelemahan ini perlu diinsafi agar apabila seseorang itu makin tinggi dan makin berilmu. Kemampuan Akal Menurut al-Quran Akal walaupun setinggi mana dan sepintar mana. Kemampuan akal menurut al-Quran. seterusnya melahirkan idea atau pun dapat membezakan antara yang baik dan yang buruk. G. dengan peranan dan kemampuan yang ada pada akal membolehkan manusia mampu untuk mentadbir dan memakmurkan muka bumi ini. Hal tersebut bertepatan dengan hakikat dan realiti yang mana sememangnya orang yang berakal atau berilmu itu mendapat kedudukan yang tinggi serta dihormati oleh masyarakat. Justeru itulah akal berperanan sebagai sumber ilmu. ia dapat ditinjau dari dua sudut. KEMAMPUAN AKAL Untuk menjelaskan tentang kemampuan akal. akal memain peranan penting untuk mencari atau menuntut ilmu pengetahuan. . ia semakin tawadduk dan bertaqwa. Ibn Sina dan al-Ghazali berpendapat di mana akal itu berperanan untuk menaikkan taraf manusia ke darjat atau kedudukan yang lebih baik dan terpuji. iaitu: 1. Kemampuan akal menurut pemikir Islam. Selain dari itu. Dalam konteks lain. Mengetahui kedudukan yang lemah dan terbatas itu juga dapat menarik kesedaran manusia dimana tidak semua perkara yang wujud dapat ditangkap atau difikirkan oleh akal. bukan bertambah angkuh dan megah. Ekoran daripada itulah.

samada mereka berseorangan. mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya. “Ruh itu dari perkara urusan Tuhanku. Antara bukti yang menunjukkan bahawa akal manusia terbatas sebagaimana firman Allah yang berkaitan dengan roh: Terjemahan : Dan mereka bertanya kamu (wahai Muhammad) tentang Ruh. walaupun mereka bantu membantu sesama sendiri. Adapun perkara yang berkaitan dengan alam ghaib. mengkaji dan mahami perkara yang berkaitan dengan alam nyata sahaja. Katakanlah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Quran yang menempelak dan mencabar pujangga dan penyair atau cendekiawan Arab yang tidak mengakui kebenaran al-Quran daripada Allah. dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. akal tidak dapat sampai.Apa yang ketaranya. sebagaimana firman-Nya : Terjemahan : Katakanlah (wahai Muhammad) : “Sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun untuk tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan al-Quran ini. itupun dengan izin Allah. seseorang yang dianugerahkan akal mampu untuk meneliti. berkumpulan atau bergabung tenaga.” (Surah al-Isra’ 17 : 85) Dalam konteks lain. akal manusia itu amat terbatas dan mereka dapat mengkaji atau berfikir untuk menghasilkan sesuatu yang terdaya dan termampu oleh akal mereka sahaja. memerhati dan mengkaji . namun ruangan dan taakul akal itu tetap lemah dan terhad.” (Surah al-Isra’ 17 : 88) Biarpun akal manusia itu terbatas dan terhad. akal hanya mampu untuk meneliti. Walau sepintar mana dan secerdik mana. namun dengan keterbatasan itu. ia hanya dapat diketahui melalui wahyu atau perantara para rasul.

akal hanya mampu mengkaji dan memahami alam nyata yang boleh diteliti atau boleh ditaakul sahaja. supaya memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka? Dan (ingatlah) sesungguhnya negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Dalam keadaan lain akal hanya dapat menaakul apa yang didapat ditanggapi oleh pancaindera sahaja. Oleh itu. Justeru itu. khasnya Imam al-Ghazali dan Ibn Sina. Hakikat ini terbukti menerusi firman Allah mengenai zat-Nya: Terjemahan : Ia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata. mengapa kamu (wahai manusia) tidak mahu memikirkannya? (Surah Yusuf 12 : 109) Kemampuan Akal Menurut Pemikir Islam Menurut pendapat ahli fikir Islam. Dan Dialah yang Amat halus (melayan hamba-Nya dengan belas kasihan).perkara yang dapat ditaakul oleh akal mereka berserta gabungan pancaindera yang dikurniakan.am 6:103) . sedang ia dapat melihat (dan mengetahui hakikat) segala penglihatan (mata). (Surah al-An. ruang akal amat terbatas dan ia tidak dapat menyelami hakikat yang tidak dapat ditanggapinya. Dalam hal inilah al-Quran juga banyak menyarankan kepada manusia supaya menggunakan akal mereka untuk meneliti dan mengkaji perkara yang berkaitan dengan alam fizikal dan lahirlah demi kehidupan yang lebih sempurna Contohnya sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Maka mengapa orang (yang tidak mahu beriman) itu tidak mengembara dimuka bumi. lagi Amat mendalam pengetahuanNya.

KONSEP ILMU A. Islam amat menuntut umatnya mencari dan mempelajari ilmu. Justeru itu akal mesti digabungkan dengan naqal. mahupun ilmu berbentuk fardhu kifayah. kerana ilmu-ilmu aqli seumpama makanan dan ilmu naqli umpama ubat. Adalah tidak mungkin seseorang yang tidak berilmu dapat melaksanakan apa yang diperintahkan dengan sempurna. sebagaimana yang dinyatakan oleh al-Ghazali di dalam kitab Ihya’ Ulum al-Din. khasnya untuk membina akal dan individu kearah yang baik. Di mana ilmu merupakan asas yang penting kepada seseorang dalam menjalani kehidupan atau untuk melaksanakan apa yang diperintah. Antara lain. akal memerlukan dalil naqli manakala dalil naqli memerlukan dalil aqli. sempurna dan mendapat keredhaan Allah di dunia dan akhirat. Bertaqlid tanpa menggunakan akal adalah satu kebodohan manakala menggunakan akal sahaja tanpa wahyu Ila’hi dan sunnah nabi adalah satu penipuan. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut (melanggar perintah) Allah dari kalangan hamba-hamba-Nya. orang yang berilmu sajalah dapat mendekatkan diri kepada Allah dan bertaqwa dengan hakikat sebenarnya.Sebagai rumusan. baik ilmu yang merupakan ilmu fardhu ain. hanyalah orang-orang yang berilmu … (Surah Fathir 35:28) . PENDAHULUAN Dalam al-Quran disebut banyak kali dan dalam banyak tempat tentang ilmu. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya ilmu itu kepada manusia.

dan (Allah meninggikan) orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) beberapa darjat…. Orang yang berilmu diangkat ke darjat yang tinggi dan mulia. 2. Pengertian Bahasa Ilmu menurut pengertian bahasa membawa erti berikut: . Pengertian Bahasa.. Hal itu supaya mereka mendapat panduan dan dapat beramal dengan baik serta betul mengikut kehendak syarak. Pengertian Istilah. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman diantara kamu. Dari sini ia dapat diberikan dengan dua pengertian: 1. PENGERTIAN ILMU Perkataan ilmu sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran dapat diberikan dengan berbagai maksud dan makna. bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui (Surah al-Nahl 16:43) B.Dalam konteks lain juga. (Surah al-Mujadalah 58:11) Manakala orang yang jahil pula disuruh belajar dan bertanya kepada orang yang alim dan berilmu. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Oleh itu. Islam menyanjung tinggi orang yang alim dan berilmu.

Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Maka ketahuilah! Bahawa al-Quran itu diturunkan hanyalah menurut pengetahuan Allah dan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah…… (Surah Hud 11:14) Pengertian Istilah Pengertian ilmu menurut istilah ialah mendapat sesuatu atau pengetahuan tentang sesuatu yang belum diketahui melalui cara pembelajaran. Penjelasan mengenai perkara ini secara ringkasnya dapat dijelaskan sebagaimana berikut: . (Surah al-‘Ala 87:7) c. al-Izn ( ÇáÃÐä ) iaitu kebenaran dan keizinan. MAKRIFAH DAN HAKIKAT Berdasarkan apa yang telah dijelaskan. ada perbezaannya. PERBEZAAN ILMU. yang nyata dan yang tersembunyi. Contohnya sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Dan demi sesungguhnya! Kami tetap menguji kamu (wahai orang-orang yang mengaku beriman) sehingga ternyata pengetahuan Kami tentang adanya orangorang yang berjuang dari kalangan kamu…… (Surah Muhammad 47:31) b. al-Ru’yah ( ÇáÑÃíÉ ) iaitu lihat dan perhati. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Sesungguhnya Ia mengetahui (segala keadaan yang patut berlaku). diantara ilmu dengan makrifah serta hakikat.a. al-‘Ilm bi al-Syai’ ( ÇáÚáã ÈÔíÁ ) iaitu mengetahui tentang sesuatu. C.

Ilmu Fardhu Ain. contohnya. D. ilmu itu pula dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu: 1. Ilmu juga merupakan pengetahuan yang meliputi perkara yang berasaskan keraguan. Makrifah ialah keadaan atau sifat seseorang yang mengenal sesuatu dari sudut zat. Menurut pendapat imam al-Ghazali. kebenaran juga kebatilan. seperti : Alam metafizik atau alam ghaib tidak dapat dijangkau tentang hakikat sebenarnya 3. Ilmu Fardhu Kifayah. PEMBAHAGIAN/ KLASIFIKASI ILMU Dalam konteks lain. Hakikat merupakan kedudukannya yang paling tinggi serta jalan untuk menjamin ke puncak kejayaan. Contoh lain. Konteks lain. matahari adalah kecil tetapi hakikatnya ia adalah besar. Antara lain. makrifah melalui hissi atau pancaindera seperti : Pada penglihatan mata. Dengan hakikatlah dapat membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. sifat dan kadarnya hingga akhirnya seseorang itu dapat mengetahui atau dapat membongkar tentang rahsia sesuatu. Hal tersebut kerana ilmu dan makrifah adalah nur untuk mencapai hakikat. . Hakikat boleh dicapai melalui gabungan antara akal. wahyu dan makrifah. Justeru itu ilmu adalah meliputi ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Ilmu berasaskan makrifah juga masih boleh diragui. makrifah aqli juga masih tidak terlepas daripada keraguan. hakikat merupakan makrifah yang yakin serta mutlak. ilmu juga berbentuk umum yang meliputi perkara yang berkaitan dengan hal-hal keduniaan dan akhirat. ilmu.1. 2. syak. Ilmu merupakan suatu pengetahuan yang meliputi pengetahuan yang diperolehi oleh seseorang sama ada melalui belajar atau pengalaman. 2. makrifah masih belum pasti sepenuhnya dan belum mencapai tahap keyakinan yang mutlak.

Sumber ilmu menurut ahli Falsafah. SUMBER-SUMBER ILMU Sebenarnya sumber ilmu itu banyak pecahan dan bahagiannya. Sumber ilmu menurut al-Quran dan hadi 2. Ilmu tersebut kiranya sudah ada segolongan yang mempelajarinya. dan kiranya tiada seorang pun yang mempelajarinya. Sumber Ilmu Menurut al-Quran Dan Hadis Sumber ilmu sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Quran dan hadis ialah: a. sains dan mempelajari ilmu tafsir dengan mendalam. maka orang Islam yang lain berdosa daripada tanggungjawab. sembahyang dan ibadat lain. maka semua ahli masyarakat berdosa. antaranya ialah: 1. ia juga dibahagikan kepada pandangan tertentu. ilmu yang berkaitan dengan fardhu Ain ini wajib mempelajarinya dan wajib melaksanakannya. Dalam keadaan lain. sama ada melalui wahyu yang mana ia hanya khusus untuk para .Ilmu Fardhu Ain Ilmu fardhu Ain ialah sesuatu ilmu yang menjadi tanggungjawab setiap individu untuk mempelajari dan mendalaminya. Contohnya : Mempelajari al-Quran. Allah sebagai pemberi sumber ilmu yang terbesar dan Allah yang utama memberi ilmu kepada manusia. E. Ilmu Fardhu Kifayah Ilmu fardhu kifayah ialah sesuatu ilmu yang menjadi tanggungjawab sekumpulan tertentu sahaja untuk mewakili orang Islam yang lain untuk mewakili masyarakat. Contohnya : Ilmu kedoktoran. Sekiranya individu itu tidak mempelajarinya maka ia dikira belum melaksanakan tanggungjawabnya dan berdosa.

Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : Dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu (Ilmu Laduni). Sebagaimana saranan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn. Setengah orang yang terpilih atau dipilih oleh Allah mendapat Ilmu Laduni. membaca. c. baik secara langsung atau tidak langsung. keinsafan dan keyakinan. Majah: Terjemahan : Menurut ilmu itu wajib ke atas setiap orang Islam lelaki dan wanita.nabi dan rasul. seperti : Pendengaran telinga. Sebagaimana firman Allah : Terjemahan : (Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari akhirat). penglihatan dan pemerhatian mata dan juga melalui hati. Sumber ilmu itu kadang-kala dapat dicapai dengan bersumberkan pancaindera dan tanggapan pancaindera manusia. Ilmu dan sumber ilmu itu diperolehi melalui penelitian. Ilmu juga dapat diperolehi dengan mempelajari atau belajar. Nabi Khaidir a. bagaimana ia diciptakan? (Surah al-Ghaziyah 88:17) d. seperti dapat mengetahui tentang firasat atau perkara yang akan berlaku masa akan datang dengan izin Allah. Sebagai mana firman Allah: . tidakkah mereka memperhatikan keadaan unta. iaitu kesedaran. Antara lain juga ilmu yang dikurniakan oleh Allah. iaitu salah satu daripada bentuk ilmu yang dikurniakan oleh Allah dengan cara ilham dan tanpa belajar. ialah melalui mimpi dan ilham. pemerhatian dan berjalan serta mengambil pengajaran daripada pengalaman lalu yang telah berlaku. mendengar atau mengkaji. Contohnya. dari sisi Kami. (Surah al-Kahfi 18:65) b.s.

b. (Surah al-Nahl 16:43) Sumber Ilmu Menurut Pemikir Islam Sumber ilmu menurut pemikir Islam. antaranya ialah: a. pembentangan kertas kerja. . supaya memerhatikan bagaimana akibat orang-orang kafir yang terdahulu daripada mereka? (Surah Yusuf 12:109) e. dimana akal itu hendaklah diarah kepada pemikiran atau fitrah akal yang positif hendaklah digunakan untuk mengkaji. Sebagaimana firman Allah: Terjemahan : Oleh itu. forum dan seumpamanya. khasnya menurut pendapat Imam al-Ghazali. Ilmu dapat diperolehi melalui deria serta pancaindera contohnya : Deria rasa. bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. deria sentuh. c. seperti pembelajaran di kampung melalui masjid. Sumber ilmu itu kadang kala juga diperolehi melalui pertanyaan kepada orang yang lebih mengetahui.Terjemahan : Maka mengapa orang-orang (yang tidak mahu beriman) itu tidak mengembara di muka bumi. seperti secara rasmi sekarang melalui persekolahan. berfikir dan memahami sesuatu hingga menghasilkan pengetahuan. deria pendengaran dan juga penglihatan mata. sumber ilmu boleh dicapai melalui beberapa proses. Selain itu ilmu dapat diperolehi juga melalui institusi tidak rasmi. kuliah. sama ada berbentuk pengalaman atau ilmu itu sendiri. Menurut Imam al-Ghazali juga sumber ilmu juga dapat dicapai dan diperolehi melalui akal. seminar. Sumber ilmu juga dapat dicapai menerusi institusi.

binatang yang tidak berakal boleh dibentuk dan dididik. e. Justeru itu ilmu dapat diperolehi melalui pengalaman dan amalan serta contoh tauladan. tetapi ia hendaklah dilaksanakan atau dipraktikan atau diamalkan. apatah lagi manusia yang waras dan berakal itu. Sumber ilmu juga boleh diperolehi melalui ilham.d. . sudah tentu boleh mencapai dan mendapat ilmu dengan mempelajarinya dan belajar. Menurut imam al-Ghazali juga. ia hanya khusus untuk para nabi dan rasul sahaja. ilmu itu bukan sekadar berbentuk pengetahuan. Ilmu dan sumber ilmu boleh dicapai melalui wahyu. f. g. Imam al-Ghazali menambah lagi. Sumber ilmu boleh didapati dengan belajar dan membuat kajian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful