P. 1
Kesan Pembangunan

Kesan Pembangunan

|Views: 51|Likes:
Published by Gwenddyn

More info:

Published by: Gwenddyn on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2013

pdf

text

original

Kesan Pembangunan

Pembangunan yang pesat telah menyebabkan banyak kawasan bandar berkembang untuk memenuhi kehendak kehidupan penduduk setempat dan demi tercapainya matlamat negara sebuah negara perindustrian baru. Pembangunan yang disebutkan merangkumi pembangunan perumahan, perindustrian dan pembinaan infrastruktur. Bagaimana pun, kesan daripada pembangunan telah menjadi salah satu punca major yang mengakibatkan berlakunya banjir. Berkurangannya kawasan telap air Hutan dan tanah memang berperanan sebagai agen menyerap air hujan yang semulajadi. Apabila air hujan turun dari langit, fungsi penyerapan hutan (tumbuh-tumbuhan) dan tanah akan memanjangkan masa air hujan itu untuk mengalir ke sistem saliran, iaitu sungai dan parit. Tambahan pula, kebanyakan air hujan telah diserap dan tinggal sebahagian kecil sahaja air hujan yang masuk ke dalam sistem saliran. Oleh itu, sistem saliran yang sedia ada berkemampuan untuk menakung air sebegitu isipadunya. Apabila pembukaan tanah hutan berlaku kerana projek pembangunan, permukaan semulajadi telah ditukarkan kepada permukaan yang tidak telap air seperti simen, tar, konkrit dan sebagainya. Oleh sebab air hujan tidak dapat diserap seperti yang sepatutnya, air akan mengambil masa yang singkat untuk mengalir ke sistem saliran. Maka, sekejap sahaja isipadu air yang banyak dan aliran yang pesat itu akan menyebabkan sistem saliran menjadi cepat penuh. Sistem saliran tersebut tidak mampu menampung isipadu air yang sebegitu banyak dan mengakibatkan air melimpah keluar. Inilah sebabnya banjir kilat berlaku selepas sekejap sahaja hujan turun. Pemendapan kelodak dalam sungai Permintaan perumahan yang tinggi merupakan salah satu kesan pembangunan. Oleh sebab kekurangan tanah pamah di Pulau Pinang, maka pemaju-pemaju telah membuka tanah berbukit sebagai kawasan pembangunan perumahan. Pembangunan di kawasan lereng bukit dengan kecerunan yang melebihi 20 darjah memerlukan penyediaan Laporan Kesan Terhadap Alam Sekitar (EIA) untuk mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar. Malah, kawasan pembangunan perumahan di Paya Terubong telah mencapai 50 darjah hingga 70 darjah! Tanah bukit yang dibuka adalah terdedah dan tidak ditutupi dengan kain plastik dan penanaman rumput untuk mencegah hakisan tanah tidak dilakukan. Akibatnya, apabila hujan turun, air hujan akan menyebabkan tanah tersebut terhakis dan tanah runtuh mudah berlaku. Kemudiannya, air hujan akan membawa tanih

Kekurangan Kawasan Lapang / Hijau
Kekurangan kawasan lapang/hijau merupakan salah satu punca-punca berlakunya banjir di kawasan Jalan P. Ramlee dan Jalan Terengganu. Melalui pemerhatian yang kumpulan kami jalankan, didapati bahawa kawasan berturap, konkrit, batu-bata, bertar dan permukaan jalan raya lebih banyak terdapat di kawasan Jalan P. Ramlee dan Jalan Terengganu berbanding dengan kawasan lapang/hijau yang peratusannya mungkin kurang daripada 10% daripada luas keseluruhan kedua-dua kawasan tersebut. Berdasarkan daripada rekod telemetri juga, didapati bahawa air Sungai Pinang cepat penuh dan ini menunjukkan dengan kurangnya kawasan lapang/hijau, air larian permukaan bergerak dengan laju apabila hujan turun dan memenuhkan Sungai Pinang dengan cepat tanpa sekatan oleh tumbuhan hijau dan serapan ke dalam tanah dalam kadar yang tinggi ( rujuk...1 ). Tumbuhan-tumbuhan yang ada di kawasan Jalan P. Ramlee dan Jalan Terengganu didapati kecil dan tidak banyak yang dapat menyerap serta memperlahankan air larian permukaan dari mengalir terus ke dalam sungai. Berdasarkan daripada hasil temuramah dengan En. Yahya, iaitu seorang jurutera kanan di Jabatan Pengairan dan Saliran, beliau mengatakan bahawa banjir berlaku disebabkan oleh pembangunan yang pesat. (rujuk...2 ). Hal ini menunjukkan yang pembangunan mengambil tempat kawasan lapang/hijau tetapi tidak peranannya untuk memperlahankan air larian

604 ekar (rujuk. kumpulan kami telah membuat kajian ke tapak dan mengumpul maklumat yang berkaitan. kolam. Ramlee.). data-data seperti saiz parit (Drain size). Untuk membuktikan andaian tersebut. data-data daripada hasil temubual dan soal selidik tidak kukuh. Ramlee. Sistem Saliran Sistem saliran berfungsi mengalirkan jumlah air permukaan dan air sisa domestik ke tempattempat yang selamat seperti tasik.permukaan. Sistem perparitan bukan satu pengaruh yang kuat dalam sistem pangairan. Alasan yang diberi oleh pihak kejuruteraan ialah kawasan Jalan P.4. dan jenis parit yang dibina sama ada konkrit atau bukan konkrit (type of drain). sistem perparitan yang sedia ada tidak cukup besar dan perlu diperbaiki mengikut keadaan semasa ( selaras dengan pembangunan ketika itu ) dan pelan induk perancangan gunatanah. Melalui temubual dengan pihak Jabatan Pengairan dan Saliran. Ramlee banyak bergantung pada Sungai Pinang. Perkara yang mengecewakan ialah tiada orang yang ditugaskan untuk menyimpan maklumat yang berkaitan dengan parit itu sungguhpun kerja pengubahsuaian dijalankan. kumpulan kami tidak dapat menentukan rekabentuk parit yang sebenar di kawasan kajian. Tambahan pula. Hasil pencarian data kumpulan kami. didapati pihak kejuruteraan tidak mempunyai data-data tersebut kerana tiada sistem perparitan yang dibina di kawasan Jalan P. Pihak yang bertanggungjawab dalam mengendalikan sistem perparitan ialah bahagian kejuruteraan di Majlis Perbandaran Pulau Pinang. tetapi rekabentuk parit masih merupakan kesan yang menyebabkan banjir di kawasan kajian kumpulan kami----kawasan Jalan P.)." Berdasarkan soal selidik. Mereka di Majlis Perbandaran Pulau Pinang pula menyatakan. Oleh itu. "secara keseluruhannya. andaian sistem perparitan yang kurang efisien tidak dapat disahkan. atau laut tanpa menjejaskan struktur-struktur lain. terdapat 61 atau 24% orang responden yang menyatakan bahawa sistem perparitan yang tidak sempurna yang menyebabkan banjir (rujuk 3). Yahya berpendapat. .). di kawasan Jalan P. terdapat enam kawasan tadahan air yang seluas 12. Ramlee. Walau bagaimanapun.5. Justeru.. Terdapat dua lencongan iaitu Lencongan Terjun (Terjun Diversion Channel) dan Lencongan Jelutong (Jelutong Diversion Channel) (rujuk. reked-rekod tidak disimpan. sungai. aras pembalikan iaitu aras-aras parit yang tertentu yang membolehkan air mengalir dari satu parit ke parit yang lain (Invert level). Jadi. Berdasarkan Rancangan Struktur MPPP. Daripada rujukan juga ada mengatakan bahawa. Ramlee dan Jalan Terengganu.. Pihak yang bertanggungjawab atas sistem saliran ialah Jabatan Pengairan dan Saliran. Untuk mengenalpastikan sama ada sistem saliran menyumbang dalam kejadian banjir. Walaupun sistem perparitan bukan punca utama banjir. andaian sistem perparitan yang kurang efisien diuji. Didapati bahawa terdapat banyak sub-basin di sekitar Sungai Pinang dan Sungai Air Itam (rujuk.6. Ramlee. Sungai Pinang merupakan salah satu kawasan tadahan air dan juga merupakan sungai yang utama mengalir ke Terusan Selatan. pokok merupakan salah satu elemen bagi imbangan serta berperanan untuk melambatkan pengliran air larian permukaaan. Empangan Air Itam (Air Itam Dam) dan sistem lencongan untuk menampung dan menakung air. kawasan lapangnya adalah kurang daripada 10%. Hal ini memang menunjukkan kepentingan Sungai Pinang di kawasan sekitar Jalan P. terdapat 'roadside drain' iaitu parit tepi jalan di kawasan kajian. Selain itu. peratusan kecerunan (gradient of persentage). Maklumat ini penting untuk membuat pengiraan dan menentukan rekabentuk parit di kawasan Jalan P. terdapat sistem sub-basin. En. Oleh itu. Sistem Perparitan dan Sistem Saliran Sistem Perparitan Sistem perparitan dianggap sebagai salah satu punca menyebabkan banjir kerana dua sebab iaitu hasil temubual dan soal selidik.

MPPP dan juga orang ramai. mesin . Manakala Marvin pula mengatakan bahawa kerosakan banjir boleh dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu kerosakan ketara ( tangible damages ) dan kerosakan tidak ketara ( intangible damages ). 1969 kesan . Bahkan ramai pihak yang mempunyai pendapat yang sedemikian tidak kira daripada pihak JPS.7. Pihak kejuruteraan menunjukkan sikap tidak prihatin terhadap fungsi sistem perparitan di kawasan Jalan P. pencemaran makanan dan air. hakisan. Menurut Marvin. kehilangan harta benda. banjir senang berlaku. Di bawah adalah jadual yang menunjukkan unjuran pembuangan sisa pepejal domestik dan perniagaan: KESAN DAN KEROSAKAN AKIBAT BANJIR Memang diketahui umum bahawa bencana banjir membawa pelbagai kesan negatif kepada alam sekitar dan kerosakan harta benda. Hal ini kerana tidak mempunyai rekod-rekod dan catatan yang diperlukan untuk memudahkan kerja pengubahsuaian masa depan. gangguan aktiviti sosio-ekonomi termasuk pengangkutan dan komunikasi dan kerosakan pada tanah pertanian. Roger John 1982 ) Mengikut ESCAP. Melalui pemerhatian kami. 1984 telah mengklasifikasikan jenis kerosakan banjir kepada tiga kategori iaitu kerosakan langsung ( direct damages ). nyawa dan sebagainya. ( Higgins. tahun 1996 adalah sebanyak 570 tan / hari dan dijangka pada tahun 2010 ianya semakin meningkat iaitu sebanyak 870 tan /hari. kepada perkhidmatan seprti jalan-jalan dan bekalan kuasa. Oleh itu. Daripada unjuran pembuangan sisa pepejal domestik dan perniagaan di Pulau Pinang jelas menunjukkan tahap pembuangan sampah sarap yang agak tinggi dan meningkat pada setiap tahun. Walaupun Sungai Pinang merupakan sungai yang utama dalam sistem saliran. Di dalam Laporan Rancangan Struktur 1990-2010 ada dinyatakan tentang unjuran ini dan secara ringkasnya didapati bahawa unjuran pembuangan sisa pepejal dan perniagaan bagi tahun 1987 adalah sebanyak 370 tan / hari. Hal ini telah menunjukkan sikap tidak menghargai dan menjaga sistem saliran yang sedia ada.Keputusan berasaskan analisis data.mesin dan peralatan industri. keadaan sampah sarap di kawasan kajian kami adalah pada tahap yang rendah dan tidak memuaskan. Pembuangan Sampah Sarap oleh Masyarakat Punca yang boleh dikaitkan selain daripada keempat-empat punca yang sedia ada. tetapi sungai itu tidak digunakan dengan sepenuhnya. dinyatakan ada satu lagi punca yang boleh diterima walaupun ianya bukanlah diletakkan sebagai punca utama kepada masalah banjir ini iaitu pembuangan sampah sarap oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Bagi kerosakan ketara pula boleh dibahagikan kepada kerosakan langsung dan kerosakan tidak langsung. Semasa kami membuat pemerhatian dan juga bancian. kumpulan kami mendapati sistem perparitan dan sistem saliran saling berkait rapat dan mempunyai fungsi yang masing-masing. . kerosakan sistem saliran dan kerencatan aktiviti ekonomi.. Ramlee.). kehilangan harta benda dan nyawa. Sungai Pinang telah mengalami pencemaran dan kadar hakisan yang serius (rujuk. Walaupun ini bukan merupakan punca utama tetapi setelah dikaji kami mendapati ianya turut sama menyumbang kepada masalah banjir di kawasan kajian kami. kerosakan tidak langsung ( indirect damages ) dan kerosakan tidak ketara ( intangible damages ). Kejadian banjir juga menyebabkan berlakunya kerosakan kepada bangunan dan isinya. kerosakan pada struktur bangunan.kesan bahaya akibat banjir meliputi kerosakan struktur dan hakisan. perdagangan dan pengeluaran luar bandar. Ianya bukan sahaja kelihatan di kawasan penempatan disitu tetapi juga dicelah-celah parit dan longkang yang mana ianya sarat dengan sampah sarap sehingga boleh menganggu aliran air dan semasa pemerhatian dibuat kami mendapati bahawa air memang susah untuk mengalir dengan lancar kerana adanya sekatan ataupun benda (sampah sarap) yang menghalang pengaliran air. Antara impak banjir ialah pencemaran. kami dapat melihat sampah sarap yang tidak sepatutnya berada disitu dan gambar-gambar yang menunjukkan situasi sampah sarap di kawasan tersebut juga ada di tunjukkan dalam persembahan akhir yang lalu.

0 : Kategori . CADANGAN UNTUK MENGAWAL MASALAH BANJIR Setelah melihat kepada tindakan yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan. Oleh yang demikian. Melalui kaji soal selidik penduduk kawasan kajian didapati penduduk di kawasan kajian mengalami banyak kerosakan harta benda. kumpulan kami berasa cadangan kerajaan adalah kurang mencukupi dalam mengawal masalah banjir ini. Manual and Guidelines for Comprehensive Flood Loss Prevention and Management. setelah perbincangan kami terdapat beberapa cadangan yang ingin dicadangkan dalam menangani masalah banjir. January 1991.Rajah 4.) Laporan Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun ( JICA ) dalam kajian penebatan banjir dan perparitan untuk negeri Pulau Pinang juga telah mengklasifikasikan jenis kerosakan banjir kepada dua jenis iaitu kerosakan ketara dan kerosakan tidak ketara.kategori kerosakan banjir (Sumber : ESCAP. Mempertingkat Sistem Saliran dan Perparitan . pencemaran air dan juga kerosakan jalan dan infrastruktur lain. United Nations Development Programme.

wenangnya. Pihak kerajaan juga boleh menimbangkan kaedah penswastaan sebagai langkah untuk mengurangkan beban kewangan kerajaan terutamanya dari aspek keperluan pertambahan tenaga manusia.projek di bawah Rancangan Tebatan Banjir Pulau Pinang.projek tersebut berjalan agak perlahan akibat daripada pelbagai masalah yang dihadapi seperti masalah pengambilan balik tanah. mencadangkan pihak berkuasa mengenakan syarat ketat mewajibkan semua pemaju perumahan membina kolam takungan dalam kawasan pembangunan mereka untuk menyimpan air secara sementara sebelum dilepaskan ke dalam sungai.kawasan hulu sungai yang merangkumi juga kawasan tadahan air seperti hulu Sg. peralatan. Pihak kerajaan patut menguatkuasakan akta dan undang. .sungguh bagi menghalang masyarakat awam darupada terus membuang sampah ke dalam sungai. parit. Oleh yang demikian.sungai dapat dikawal dari masa ke masa. Melalui cara ini jumlah aliran air ke dalam sungai. Sg.projek pengawalan banjir. justeru dapat mengelak kejadian banjir terutamanya di kawasan hilir sungai. aspek ini telah berjaya membudayakan cara hidup rakyatnya di mana sampah sarap tidak dibuang merata. penyelenggaraan secara berjadual mestilah dilaksanakan terutama sekali di kawasan. teknologi dan kepakaran. Mengawal Pembangunan yang Pesat Mengawal kadar pembangunan terutama sekali di kawasan. Air Terjun.undang ke atas pemajupemaju perumahan yang berkaitan dengan pembangunan tanah dan lereng berbukit . Air Itam dan Sg. peruntukan kewangan dan halanganhalangan utiliti semasa peringkat pembinaan. Penswastaan Projek Penyelenggaraan Sistem Saliran dan Perparitan Projek. Sebagai contoh.rata sesuka hati. Sebagai contoh. Pinang perlu dijaga supaya keupayaan sungai ini mengambil dan menampung air dapat ditingkatkan mengikut tahap pembangunan semasa. kita melihat di negara. Menurut kajian yang telah dijalankan. parit dan longkang dengan sewenang.negara luar seperti Singapura.undang secara bersungguh.projek untuk membaikpulih sistem saliran dan perparitan yang sedia ada memang penting.parit utama dan longkang yang sedia ada contohnya Sg.sungai utama.kawasan mudah banjir. Penguatkuasaan Undang-undang yang Sedia Ada Menguatkuasakan undang. didapati bahawa pelaksanaan projek. Kerjasama dan penyelarasan yang lebih bersepadu antara jabatan dan agensi kerajaan hendaklah diwujudkan dengan lebih serius dan penuh komitmen. Mempercepat Perlaksanaan Projek Pihak kerajaan patut mempercepatkan perlaksanaan projek. Dondang.Meningkatkan kualiti dan membaikpulih sistem saliran dan perparitan yang melibatkan sungaisungai utama. Ini disebabkan kaedah swasta mempercepatkan perlaksanaan projek.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->