Kesan Pembangunan

Pembangunan yang pesat telah menyebabkan banyak kawasan bandar berkembang untuk memenuhi kehendak kehidupan penduduk setempat dan demi tercapainya matlamat negara sebuah negara perindustrian baru. Pembangunan yang disebutkan merangkumi pembangunan perumahan, perindustrian dan pembinaan infrastruktur. Bagaimana pun, kesan daripada pembangunan telah menjadi salah satu punca major yang mengakibatkan berlakunya banjir. Berkurangannya kawasan telap air Hutan dan tanah memang berperanan sebagai agen menyerap air hujan yang semulajadi. Apabila air hujan turun dari langit, fungsi penyerapan hutan (tumbuh-tumbuhan) dan tanah akan memanjangkan masa air hujan itu untuk mengalir ke sistem saliran, iaitu sungai dan parit. Tambahan pula, kebanyakan air hujan telah diserap dan tinggal sebahagian kecil sahaja air hujan yang masuk ke dalam sistem saliran. Oleh itu, sistem saliran yang sedia ada berkemampuan untuk menakung air sebegitu isipadunya. Apabila pembukaan tanah hutan berlaku kerana projek pembangunan, permukaan semulajadi telah ditukarkan kepada permukaan yang tidak telap air seperti simen, tar, konkrit dan sebagainya. Oleh sebab air hujan tidak dapat diserap seperti yang sepatutnya, air akan mengambil masa yang singkat untuk mengalir ke sistem saliran. Maka, sekejap sahaja isipadu air yang banyak dan aliran yang pesat itu akan menyebabkan sistem saliran menjadi cepat penuh. Sistem saliran tersebut tidak mampu menampung isipadu air yang sebegitu banyak dan mengakibatkan air melimpah keluar. Inilah sebabnya banjir kilat berlaku selepas sekejap sahaja hujan turun. Pemendapan kelodak dalam sungai Permintaan perumahan yang tinggi merupakan salah satu kesan pembangunan. Oleh sebab kekurangan tanah pamah di Pulau Pinang, maka pemaju-pemaju telah membuka tanah berbukit sebagai kawasan pembangunan perumahan. Pembangunan di kawasan lereng bukit dengan kecerunan yang melebihi 20 darjah memerlukan penyediaan Laporan Kesan Terhadap Alam Sekitar (EIA) untuk mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar. Malah, kawasan pembangunan perumahan di Paya Terubong telah mencapai 50 darjah hingga 70 darjah! Tanah bukit yang dibuka adalah terdedah dan tidak ditutupi dengan kain plastik dan penanaman rumput untuk mencegah hakisan tanah tidak dilakukan. Akibatnya, apabila hujan turun, air hujan akan menyebabkan tanah tersebut terhakis dan tanah runtuh mudah berlaku. Kemudiannya, air hujan akan membawa tanih

Kekurangan Kawasan Lapang / Hijau
Kekurangan kawasan lapang/hijau merupakan salah satu punca-punca berlakunya banjir di kawasan Jalan P. Ramlee dan Jalan Terengganu. Melalui pemerhatian yang kumpulan kami jalankan, didapati bahawa kawasan berturap, konkrit, batu-bata, bertar dan permukaan jalan raya lebih banyak terdapat di kawasan Jalan P. Ramlee dan Jalan Terengganu berbanding dengan kawasan lapang/hijau yang peratusannya mungkin kurang daripada 10% daripada luas keseluruhan kedua-dua kawasan tersebut. Berdasarkan daripada rekod telemetri juga, didapati bahawa air Sungai Pinang cepat penuh dan ini menunjukkan dengan kurangnya kawasan lapang/hijau, air larian permukaan bergerak dengan laju apabila hujan turun dan memenuhkan Sungai Pinang dengan cepat tanpa sekatan oleh tumbuhan hijau dan serapan ke dalam tanah dalam kadar yang tinggi ( rujuk...1 ). Tumbuhan-tumbuhan yang ada di kawasan Jalan P. Ramlee dan Jalan Terengganu didapati kecil dan tidak banyak yang dapat menyerap serta memperlahankan air larian permukaan dari mengalir terus ke dalam sungai. Berdasarkan daripada hasil temuramah dengan En. Yahya, iaitu seorang jurutera kanan di Jabatan Pengairan dan Saliran, beliau mengatakan bahawa banjir berlaku disebabkan oleh pembangunan yang pesat. (rujuk...2 ). Hal ini menunjukkan yang pembangunan mengambil tempat kawasan lapang/hijau tetapi tidak peranannya untuk memperlahankan air larian

Melalui temubual dengan pihak Jabatan Pengairan dan Saliran. Pihak yang bertanggungjawab dalam mengendalikan sistem perparitan ialah bahagian kejuruteraan di Majlis Perbandaran Pulau Pinang. Terdapat dua lencongan iaitu Lencongan Terjun (Terjun Diversion Channel) dan Lencongan Jelutong (Jelutong Diversion Channel) (rujuk." Berdasarkan soal selidik. En. data-data seperti saiz parit (Drain size). aras pembalikan iaitu aras-aras parit yang tertentu yang membolehkan air mengalir dari satu parit ke parit yang lain (Invert level). Untuk membuktikan andaian tersebut. Untuk mengenalpastikan sama ada sistem saliran menyumbang dalam kejadian banjir. terdapat sistem sub-basin. reked-rekod tidak disimpan. Sistem perparitan bukan satu pengaruh yang kuat dalam sistem pangairan.). data-data daripada hasil temubual dan soal selidik tidak kukuh.5.. Empangan Air Itam (Air Itam Dam) dan sistem lencongan untuk menampung dan menakung air. Selain itu. Mereka di Majlis Perbandaran Pulau Pinang pula menyatakan. Ramlee. Walaupun sistem perparitan bukan punca utama banjir. tetapi rekabentuk parit masih merupakan kesan yang menyebabkan banjir di kawasan kajian kumpulan kami----kawasan Jalan P.).6.604 ekar (rujuk. Sungai Pinang merupakan salah satu kawasan tadahan air dan juga merupakan sungai yang utama mengalir ke Terusan Selatan. Perkara yang mengecewakan ialah tiada orang yang ditugaskan untuk menyimpan maklumat yang berkaitan dengan parit itu sungguhpun kerja pengubahsuaian dijalankan. Ramlee. kumpulan kami telah membuat kajian ke tapak dan mengumpul maklumat yang berkaitan. kumpulan kami tidak dapat menentukan rekabentuk parit yang sebenar di kawasan kajian. sistem perparitan yang sedia ada tidak cukup besar dan perlu diperbaiki mengikut keadaan semasa ( selaras dengan pembangunan ketika itu ) dan pelan induk perancangan gunatanah. di kawasan Jalan P.permukaan. Justeru. andaian sistem perparitan yang kurang efisien diuji. Didapati bahawa terdapat banyak sub-basin di sekitar Sungai Pinang dan Sungai Air Itam (rujuk. Yahya berpendapat. Jadi. "secara keseluruhannya. Ramlee. Maklumat ini penting untuk membuat pengiraan dan menentukan rekabentuk parit di kawasan Jalan P.4. Pihak yang bertanggungjawab atas sistem saliran ialah Jabatan Pengairan dan Saliran. . atau laut tanpa menjejaskan struktur-struktur lain. Ramlee. kolam. dan jenis parit yang dibina sama ada konkrit atau bukan konkrit (type of drain). Ramlee banyak bergantung pada Sungai Pinang. Ramlee dan Jalan Terengganu. Alasan yang diberi oleh pihak kejuruteraan ialah kawasan Jalan P. didapati pihak kejuruteraan tidak mempunyai data-data tersebut kerana tiada sistem perparitan yang dibina di kawasan Jalan P. terdapat enam kawasan tadahan air yang seluas 12. Tambahan pula. terdapat 'roadside drain' iaitu parit tepi jalan di kawasan kajian.). Walau bagaimanapun. Oleh itu. Berdasarkan Rancangan Struktur MPPP. peratusan kecerunan (gradient of persentage).. terdapat 61 atau 24% orang responden yang menyatakan bahawa sistem perparitan yang tidak sempurna yang menyebabkan banjir (rujuk 3). sungai. Hasil pencarian data kumpulan kami. Hal ini memang menunjukkan kepentingan Sungai Pinang di kawasan sekitar Jalan P. Sistem Perparitan dan Sistem Saliran Sistem Perparitan Sistem perparitan dianggap sebagai salah satu punca menyebabkan banjir kerana dua sebab iaitu hasil temubual dan soal selidik. andaian sistem perparitan yang kurang efisien tidak dapat disahkan. Daripada rujukan juga ada mengatakan bahawa. pokok merupakan salah satu elemen bagi imbangan serta berperanan untuk melambatkan pengliran air larian permukaaan. Sistem Saliran Sistem saliran berfungsi mengalirkan jumlah air permukaan dan air sisa domestik ke tempattempat yang selamat seperti tasik. Oleh itu. kawasan lapangnya adalah kurang daripada 10%.

dinyatakan ada satu lagi punca yang boleh diterima walaupun ianya bukanlah diletakkan sebagai punca utama kepada masalah banjir ini iaitu pembuangan sampah sarap oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Bagi kerosakan ketara pula boleh dibahagikan kepada kerosakan langsung dan kerosakan tidak langsung. tahun 1996 adalah sebanyak 570 tan / hari dan dijangka pada tahun 2010 ianya semakin meningkat iaitu sebanyak 870 tan /hari. perdagangan dan pengeluaran luar bandar. Antara impak banjir ialah pencemaran. Walaupun ini bukan merupakan punca utama tetapi setelah dikaji kami mendapati ianya turut sama menyumbang kepada masalah banjir di kawasan kajian kami. .Keputusan berasaskan analisis data. kerosakan sistem saliran dan kerencatan aktiviti ekonomi. Hal ini telah menunjukkan sikap tidak menghargai dan menjaga sistem saliran yang sedia ada. Kejadian banjir juga menyebabkan berlakunya kerosakan kepada bangunan dan isinya. Daripada unjuran pembuangan sisa pepejal domestik dan perniagaan di Pulau Pinang jelas menunjukkan tahap pembuangan sampah sarap yang agak tinggi dan meningkat pada setiap tahun.kesan bahaya akibat banjir meliputi kerosakan struktur dan hakisan. kehilangan harta benda dan nyawa. pencemaran makanan dan air. hakisan.7. Pihak kejuruteraan menunjukkan sikap tidak prihatin terhadap fungsi sistem perparitan di kawasan Jalan P. mesin . ( Higgins. banjir senang berlaku. kerosakan tidak langsung ( indirect damages ) dan kerosakan tidak ketara ( intangible damages ). MPPP dan juga orang ramai. Hal ini kerana tidak mempunyai rekod-rekod dan catatan yang diperlukan untuk memudahkan kerja pengubahsuaian masa depan.). 1984 telah mengklasifikasikan jenis kerosakan banjir kepada tiga kategori iaitu kerosakan langsung ( direct damages ). Ianya bukan sahaja kelihatan di kawasan penempatan disitu tetapi juga dicelah-celah parit dan longkang yang mana ianya sarat dengan sampah sarap sehingga boleh menganggu aliran air dan semasa pemerhatian dibuat kami mendapati bahawa air memang susah untuk mengalir dengan lancar kerana adanya sekatan ataupun benda (sampah sarap) yang menghalang pengaliran air. kumpulan kami mendapati sistem perparitan dan sistem saliran saling berkait rapat dan mempunyai fungsi yang masing-masing. Semasa kami membuat pemerhatian dan juga bancian. kepada perkhidmatan seprti jalan-jalan dan bekalan kuasa. Di dalam Laporan Rancangan Struktur 1990-2010 ada dinyatakan tentang unjuran ini dan secara ringkasnya didapati bahawa unjuran pembuangan sisa pepejal dan perniagaan bagi tahun 1987 adalah sebanyak 370 tan / hari. kehilangan harta benda. Walaupun Sungai Pinang merupakan sungai yang utama dalam sistem saliran. 1969 kesan . Ramlee. Sungai Pinang telah mengalami pencemaran dan kadar hakisan yang serius (rujuk. Pembuangan Sampah Sarap oleh Masyarakat Punca yang boleh dikaitkan selain daripada keempat-empat punca yang sedia ada. Menurut Marvin. kerosakan pada struktur bangunan. Oleh itu. nyawa dan sebagainya.mesin dan peralatan industri. tetapi sungai itu tidak digunakan dengan sepenuhnya. Melalui pemerhatian kami. gangguan aktiviti sosio-ekonomi termasuk pengangkutan dan komunikasi dan kerosakan pada tanah pertanian. Roger John 1982 ) Mengikut ESCAP. Manakala Marvin pula mengatakan bahawa kerosakan banjir boleh dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu kerosakan ketara ( tangible damages ) dan kerosakan tidak ketara ( intangible damages ). Di bawah adalah jadual yang menunjukkan unjuran pembuangan sisa pepejal domestik dan perniagaan: KESAN DAN KEROSAKAN AKIBAT BANJIR Memang diketahui umum bahawa bencana banjir membawa pelbagai kesan negatif kepada alam sekitar dan kerosakan harta benda. Bahkan ramai pihak yang mempunyai pendapat yang sedemikian tidak kira daripada pihak JPS. kami dapat melihat sampah sarap yang tidak sepatutnya berada disitu dan gambar-gambar yang menunjukkan situasi sampah sarap di kawasan tersebut juga ada di tunjukkan dalam persembahan akhir yang lalu.. keadaan sampah sarap di kawasan kajian kami adalah pada tahap yang rendah dan tidak memuaskan.

January 1991.) Laporan Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun ( JICA ) dalam kajian penebatan banjir dan perparitan untuk negeri Pulau Pinang juga telah mengklasifikasikan jenis kerosakan banjir kepada dua jenis iaitu kerosakan ketara dan kerosakan tidak ketara. kumpulan kami berasa cadangan kerajaan adalah kurang mencukupi dalam mengawal masalah banjir ini. United Nations Development Programme.Rajah 4. Melalui kaji soal selidik penduduk kawasan kajian didapati penduduk di kawasan kajian mengalami banyak kerosakan harta benda. Mempertingkat Sistem Saliran dan Perparitan . Manual and Guidelines for Comprehensive Flood Loss Prevention and Management. Oleh yang demikian.0 : Kategori .kategori kerosakan banjir (Sumber : ESCAP. setelah perbincangan kami terdapat beberapa cadangan yang ingin dicadangkan dalam menangani masalah banjir. CADANGAN UNTUK MENGAWAL MASALAH BANJIR Setelah melihat kepada tindakan yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan. pencemaran air dan juga kerosakan jalan dan infrastruktur lain.

justeru dapat mengelak kejadian banjir terutamanya di kawasan hilir sungai.negara luar seperti Singapura.Meningkatkan kualiti dan membaikpulih sistem saliran dan perparitan yang melibatkan sungaisungai utama. aspek ini telah berjaya membudayakan cara hidup rakyatnya di mana sampah sarap tidak dibuang merata. Menurut kajian yang telah dijalankan. Pihak kerajaan patut menguatkuasakan akta dan undang. Oleh yang demikian. mencadangkan pihak berkuasa mengenakan syarat ketat mewajibkan semua pemaju perumahan membina kolam takungan dalam kawasan pembangunan mereka untuk menyimpan air secara sementara sebelum dilepaskan ke dalam sungai.undang ke atas pemajupemaju perumahan yang berkaitan dengan pembangunan tanah dan lereng berbukit . penyelenggaraan secara berjadual mestilah dilaksanakan terutama sekali di kawasan.projek untuk membaikpulih sistem saliran dan perparitan yang sedia ada memang penting. Mempercepat Perlaksanaan Projek Pihak kerajaan patut mempercepatkan perlaksanaan projek. parit dan longkang dengan sewenang. Sebagai contoh.sungai utama. Pihak kerajaan juga boleh menimbangkan kaedah penswastaan sebagai langkah untuk mengurangkan beban kewangan kerajaan terutamanya dari aspek keperluan pertambahan tenaga manusia. Sg.rata sesuka hati. Penswastaan Projek Penyelenggaraan Sistem Saliran dan Perparitan Projek.undang secara bersungguh. didapati bahawa pelaksanaan projek. teknologi dan kepakaran. peralatan. Ini disebabkan kaedah swasta mempercepatkan perlaksanaan projek.projek pengawalan banjir.kawasan hulu sungai yang merangkumi juga kawasan tadahan air seperti hulu Sg. Sebagai contoh. peruntukan kewangan dan halanganhalangan utiliti semasa peringkat pembinaan.parit utama dan longkang yang sedia ada contohnya Sg. Dondang. kita melihat di negara.sungguh bagi menghalang masyarakat awam darupada terus membuang sampah ke dalam sungai. Pinang perlu dijaga supaya keupayaan sungai ini mengambil dan menampung air dapat ditingkatkan mengikut tahap pembangunan semasa. Kerjasama dan penyelarasan yang lebih bersepadu antara jabatan dan agensi kerajaan hendaklah diwujudkan dengan lebih serius dan penuh komitmen. Mengawal Pembangunan yang Pesat Mengawal kadar pembangunan terutama sekali di kawasan.projek di bawah Rancangan Tebatan Banjir Pulau Pinang. Air Terjun. Melalui cara ini jumlah aliran air ke dalam sungai.wenangnya.projek tersebut berjalan agak perlahan akibat daripada pelbagai masalah yang dihadapi seperti masalah pengambilan balik tanah.sungai dapat dikawal dari masa ke masa. parit. Air Itam dan Sg. Penguatkuasaan Undang-undang yang Sedia Ada Menguatkuasakan undang.kawasan mudah banjir. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful