PERTANDINGAN FORUM REMAJA SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

KERTAS KONSEP FORUM REMAJA SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1.0 PENDAHULUAN Menteri Pendidikan mengumumkan bahawa sebutan baku akan digunakan sepenuhnya di sekolah selaras dengan pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Menengah pada tahun 1988. Yang tersirat dalam pengumuman itu ialah hasrat untuk mewujudkan penggunaan bahasa Melayu yang seragam dalam sistem pendidikan negara, terutama dalam aspek sebutan baku dalam kalangan pelajar. Untuk mencapai hasrat ini dengan sempurna, para pelajar amat perlu didedahkan kepada penggunaan bahasa baku, dan sudah semestinya pelbagai peluang serta wadah senantiasa disediakan untuk menguasai bahasa baku. Maka, sebagai suatu langkah untuk menggalakkan pelaksanaan dan penggunaan bahasa baku ini, Kementerian Pelajaran menganjurkan Pertandingan Forum Remaja. 2.0 OBJEKTIF Forum Remaja ini bertujuan mewujudkan dan menyediakan suasana penggunaan bahasa Melayu baku dalam kalangan pelajar sekolah, dan akhirnya melahirkan satu model penggunaan bahasa baku. Bahasa Melayu baku bermaksud bahasa yang sempurna dari segi tatabahasa, sebutan dan gaya. 3.0 PENGELOLAAN Kementerian Pelajaran Malaysia 4.0 JENIS PERTANDINGAN Tertakluk kepada Bahagian Kokurikulum Dan Kesenian, Kementerian Pelajaran Malaysia. 5.0 PENYERTAAN 5.1 Terbuka kepada murid tingkatan 4 hingga 6 Sekolah Bantuan Kerajaan, Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Agama Negeri, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan kecuali MRSM. 6.0 PELAKSANAAN PERTANDINGAN 6.1 Forum diselenggarakan dalam bentuk perbincangan. Peserta akan membincangkan tajuk yang ditentukan oleh negeri masing-masing. Perbincangan dalam bentuk main peranan tidak dibenarkan sama sekali.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

100

Integrasi kokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 6.8 6. Budaya 4. 6.. 6. penyampaian dan pengendalian forum.2 Pemilihan tajuk peringkat kebangsaan berdasarkan 10 skop yang disediakan. Sosial 3. Markah penalti akan dipotong sebanyak 5 markah. Ekonomi 5.4 Adab semasa berforum juga diberi perhatian. Alam Sekitar 7. Sains dan Teknologi 9. Penilaian markah diberi keutamaan mengikut bahasa. hadis atau petikan mestilah disampaikan sepenuhnya dalam bahasa Melayu. 6.3 Penyertaan kumpulan yang menggambarkan kepelbagaian kumpulan etnik di Malaysia amat digalakkan. Pendidikan 6. Tidak dibenarkan menyampaikan dalam bahasa Arab. setiap ahli panel akan berforum mengikut urutan bermula daripada ahli panel pertama. kedua dan ketiga. Pelancongan 10. iaitu: a) penyataan isi b) huraian/penjelasan c) contoh : 3 : 3 : 2 Pengerusi tidak diberikan markah isi.5 Bagi pusingan pertama.7 6.PERTANDINGAN FORUM REMAJA SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 6.9 Sebarang bentuk nyanyian dan puisi tidak akan diambil kira / akan menjejaskan markah penyampaian. Politik 2. Markah bagi isi sebanyak 40 adalah untuk prestasi pasukan. Untuk pusingan pertama sahaja. isi. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 100 . Bahasa dan Sastera 8. Setiap pasukan perlu mengutarakan maksimum 5 isi. 6. Markah penuh bagi setiap isi ialah 8. ahli panel tidak boleh mengganggu atau menyampuk semasa rakannya sedang menyampaikan hujah. 1.6 Sekiranya ada tafsiran dan terjemahan bagi firman.

Markah penuh bagi penyampaian forum ialah 30 markah dengan pecahan seperti yang berikut: a) Adab dan kesantunan bahasa b) gaya perlakuan c) kelancaran tutur kata (10 markah) (10 markah) (10 markah) 6.13 (5 markah) (10 markah) (5 markah) Hanya Pengerusi sahaja dinilai dari aspek pengendalian forum. manakala markah maksimum bagi pengerusi pula ialah 91 markah. Markah maksimum bagi setiap ahli forum ialah 73 markah.10 Bahasa dikira daripada markah penuh (40) dan merangkumi empat aspek seperti yang berikut: a) b) c) d) sebutan baku tatabahasa diksi pertautan (20 markah) (10 markah) (5 markah) (5 markah) Markah minimum bagi setiap aspek ialah separuh daripada markah penuh dan pertambahan markah dikira berdasarkan bahasa yang jelas. Loceng amaran akan dibunyikan sekali.15 6. tepat dan baku (struktur dan sebutan). gaya bahasa yang berkesan dan tepat kepada maksud yang hendak disampaikan.14 Markah penuh bagi soalan spontan ialah 1 markah (Pengerusi) dan 3 markah (Ahli Panel). Ahli forum dibenarkan merujuk teks sekali-sekala. diksi serta pertautan idea yang jelas. 6.16 6. 3 minit sebelum masa tamat dan 2 kali apabila masa tamat. Jumlah ialah 10 markah.11 Markah penuh bagi pengendalian forum ialah 20 markah dengan pecahan seperti yang berikut: a) memulakan perbincangan b) menggendalikan perbincangan c) menggulung perbincangan 6. Apa-apa yang disampaikan oleh ahli forum setelah loceng penamat dibunyikan tidak akan diberikan 100 6. Sekiranya hakim berpendapat ada peserta yang merujuk teks melebihi daripada yang sepatutnya.17 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA .12 6. (5 kali) markah maksimum yang boleh dipotong ialah 5 markah daripada keseluruhan markah penyampaian. Setiap pasukan diberi masa 20 minit untuk berforum.PERTANDINGAN FORUM REMAJA SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 6.

Markah penuh untuk pasukan ialah 10 markah.24 7. 6. Panel hakim berhak membuat keputusan yang difikirkan wajar dan munasabah demi memastikan kelancaran perjalanan pertandingan pada satu-satu masa. tempat ketiga. Jika masih seri. pemenang sagu hati.19 6. naib johan. Jawapan yang memuaskan daripada setiap ahli forum diberikan 3 markah. Ketiga-tiga ahli forum mestilah menjawab soalan yang diajukan secara bergilir-gilir kerana jawapan yang diberikan akan diambil kira dalam pemberian markah bonus kepada pasukan. peserta pitam dan sebagainya ketika pertandingan diadakan. Penilaian markah bagi pertandingan di peringkat kebangsaan akan dinilai secara keseluruhan dari semua aspek.20 6.18 Setelah tamat masa 20 minit pasukan berforum. Penentuan pasukan yang menjadi johan.21 6. Masa tatkala ketua hakim mengajukan soalan tidak akan dikira.0 AM Sebarang pindaan adalah tertakluk kepada Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PETA KEDUDUKAN PASUKAN PERTANDINGAN FORUM REMAJA 100 . 6. Tempoh masa selama 5 minit diperuntukkan kepada peserta bagi menjawab soalan tersebut.22 6.23 6. keputusan hakim akan diambil kira dengan sistem juri dan jika keputusannya seri akan diambil secara agregat. Pada peringkat awal.PERTANDINGAN FORUM REMAJA SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP markah. Keputusan panel hakim adalah muktamad. pengerusi terbaik dan ahli forum terbaik di peringkat negeri dan kebangsaan akan ditentukan dengan menggunakan sistem juri. Jika berlaku gangguan kepada ahli forum semasa pertandingan. misalnya apabila berlaku putus bekalan elektrik. pengerusi pasukan boleh menangguhkan pertandingan selama 5 minit untuk membolehkan peserta simpanan mengambil tempat yang dikosongkan. Ketua hakim akan mengajukan satu soalan kepada pasukan yang bertanding pada peringkat kebangsaan. 2 minit sebelum masa tamat. dan 2 kali apabila masa tamat. Markah untuk pengerusi pasukan ialah 1 markah. Loceng amaran akan dibunyikan sekali. ketua hakim akan membuat keputusan. pengerusi pasukan akan memberikan ruang kepada ketua hakim untuk mengemukakan soalan.

PERTANDINGAN FORUM REMAJA SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP AHLI FORUM 2 PENGERUSI AHLI FORUM 1 AHLI FORUM 3 MEJA HAKIM 1 (KETUA) HAKIM 5 HAKIM 2 HAKIM 3 HAKIM 4 BORANG MARKAH FORUM REMAJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 100 .

……………………………………… ( ) BORANG PENENTUAN KEPUTUSAN FORUM REMAJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 100 .PERTANDINGAN FORUM REMAJA SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP PERINGKAT KEBANGSAAN NEGERI MARKAH KEDUDUKAN HAKIM 1/2/3/4/5 Tandatangan Hakim.

……………………………………… ( ) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 100 .PERTANDINGAN FORUM REMAJA SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP PERINGKAT KEBANGSAAN NEGERI HAKIM 1 HAKIM 2 HAKIM 3 HAKIM 4 HAKIM 5 JUMLAH KEDUDUKAN Pengesahan oleh Ketua Hakim.

...................... TEMPAT KETIGA SEKOLAH : ………………………………………………………........ NEGERI : ....................................................... NEGERI : …………………………………………………… NAIB JOHAN SEKOLAH NEGERI : ………………………………………………….... PENGERUSI FORUM TERBAIK : …………………………………………… NEGERI AHLI FORUM TERBAIK NEGERI Tandatangan Ketua Hakim ……………………………………… ( ) : …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………………… KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 100 ............. : ..............PERTANDINGAN FORUM REMAJA SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP KEPUTUSAN AKHIR PERTANDINGAN FORUM REMAJA PERINGKAT KEBANGSAAN JOHAN SEKOLAH : ……………………………………………………..................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful