PERTANDINGAN FORUM REMAJA SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP

KERTAS KONSEP FORUM REMAJA SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 1.0 PENDAHULUAN Menteri Pendidikan mengumumkan bahawa sebutan baku akan digunakan sepenuhnya di sekolah selaras dengan pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Menengah pada tahun 1988. Yang tersirat dalam pengumuman itu ialah hasrat untuk mewujudkan penggunaan bahasa Melayu yang seragam dalam sistem pendidikan negara, terutama dalam aspek sebutan baku dalam kalangan pelajar. Untuk mencapai hasrat ini dengan sempurna, para pelajar amat perlu didedahkan kepada penggunaan bahasa baku, dan sudah semestinya pelbagai peluang serta wadah senantiasa disediakan untuk menguasai bahasa baku. Maka, sebagai suatu langkah untuk menggalakkan pelaksanaan dan penggunaan bahasa baku ini, Kementerian Pelajaran menganjurkan Pertandingan Forum Remaja. 2.0 OBJEKTIF Forum Remaja ini bertujuan mewujudkan dan menyediakan suasana penggunaan bahasa Melayu baku dalam kalangan pelajar sekolah, dan akhirnya melahirkan satu model penggunaan bahasa baku. Bahasa Melayu baku bermaksud bahasa yang sempurna dari segi tatabahasa, sebutan dan gaya. 3.0 PENGELOLAAN Kementerian Pelajaran Malaysia 4.0 JENIS PERTANDINGAN Tertakluk kepada Bahagian Kokurikulum Dan Kesenian, Kementerian Pelajaran Malaysia. 5.0 PENYERTAAN 5.1 Terbuka kepada murid tingkatan 4 hingga 6 Sekolah Bantuan Kerajaan, Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Agama Negeri, Sekolah Agama Bantuan Kerajaan kecuali MRSM. 6.0 PELAKSANAAN PERTANDINGAN 6.1 Forum diselenggarakan dalam bentuk perbincangan. Peserta akan membincangkan tajuk yang ditentukan oleh negeri masing-masing. Perbincangan dalam bentuk main peranan tidak dibenarkan sama sekali.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

100

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 100 . Bahasa dan Sastera 8.9 Sebarang bentuk nyanyian dan puisi tidak akan diambil kira / akan menjejaskan markah penyampaian. Politik 2.3 Penyertaan kumpulan yang menggambarkan kepelbagaian kumpulan etnik di Malaysia amat digalakkan.PERTANDINGAN FORUM REMAJA SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 6.4 Adab semasa berforum juga diberi perhatian. Budaya 4. Markah penuh bagi setiap isi ialah 8. Untuk pusingan pertama sahaja. Pelancongan 10.8 6. iaitu: a) penyataan isi b) huraian/penjelasan c) contoh : 3 : 3 : 2 Pengerusi tidak diberikan markah isi. 1. Pendidikan 6. Penilaian markah diberi keutamaan mengikut bahasa. Setiap pasukan perlu mengutarakan maksimum 5 isi. hadis atau petikan mestilah disampaikan sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Ekonomi 5.2 Pemilihan tajuk peringkat kebangsaan berdasarkan 10 skop yang disediakan. 6.6 Sekiranya ada tafsiran dan terjemahan bagi firman.5 Bagi pusingan pertama. 6. Tidak dibenarkan menyampaikan dalam bahasa Arab.7 6.. Markah bagi isi sebanyak 40 adalah untuk prestasi pasukan. penyampaian dan pengendalian forum. 6. Markah penalti akan dipotong sebanyak 5 markah. 6. Integrasi kokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 6. Alam Sekitar 7. Sosial 3. Sains dan Teknologi 9. setiap ahli panel akan berforum mengikut urutan bermula daripada ahli panel pertama. ahli panel tidak boleh mengganggu atau menyampuk semasa rakannya sedang menyampaikan hujah. isi. kedua dan ketiga.

Loceng amaran akan dibunyikan sekali.16 6.13 (5 markah) (10 markah) (5 markah) Hanya Pengerusi sahaja dinilai dari aspek pengendalian forum. tepat dan baku (struktur dan sebutan). Jumlah ialah 10 markah. 6.15 6. Sekiranya hakim berpendapat ada peserta yang merujuk teks melebihi daripada yang sepatutnya.10 Bahasa dikira daripada markah penuh (40) dan merangkumi empat aspek seperti yang berikut: a) b) c) d) sebutan baku tatabahasa diksi pertautan (20 markah) (10 markah) (5 markah) (5 markah) Markah minimum bagi setiap aspek ialah separuh daripada markah penuh dan pertambahan markah dikira berdasarkan bahasa yang jelas. (5 kali) markah maksimum yang boleh dipotong ialah 5 markah daripada keseluruhan markah penyampaian.12 6.17 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA . Setiap pasukan diberi masa 20 minit untuk berforum. Ahli forum dibenarkan merujuk teks sekali-sekala.14 Markah penuh bagi soalan spontan ialah 1 markah (Pengerusi) dan 3 markah (Ahli Panel). manakala markah maksimum bagi pengerusi pula ialah 91 markah. Apa-apa yang disampaikan oleh ahli forum setelah loceng penamat dibunyikan tidak akan diberikan 100 6. Markah penuh bagi penyampaian forum ialah 30 markah dengan pecahan seperti yang berikut: a) Adab dan kesantunan bahasa b) gaya perlakuan c) kelancaran tutur kata (10 markah) (10 markah) (10 markah) 6. diksi serta pertautan idea yang jelas.PERTANDINGAN FORUM REMAJA SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP 6. gaya bahasa yang berkesan dan tepat kepada maksud yang hendak disampaikan. Markah maksimum bagi setiap ahli forum ialah 73 markah.11 Markah penuh bagi pengendalian forum ialah 20 markah dengan pecahan seperti yang berikut: a) memulakan perbincangan b) menggendalikan perbincangan c) menggulung perbincangan 6. 3 minit sebelum masa tamat dan 2 kali apabila masa tamat.

misalnya apabila berlaku putus bekalan elektrik. Jika masih seri.20 6. Loceng amaran akan dibunyikan sekali. Penentuan pasukan yang menjadi johan. naib johan. 6. keputusan hakim akan diambil kira dengan sistem juri dan jika keputusannya seri akan diambil secara agregat. Keputusan panel hakim adalah muktamad. pengerusi pasukan akan memberikan ruang kepada ketua hakim untuk mengemukakan soalan. Ketiga-tiga ahli forum mestilah menjawab soalan yang diajukan secara bergilir-gilir kerana jawapan yang diberikan akan diambil kira dalam pemberian markah bonus kepada pasukan. tempat ketiga. Penilaian markah bagi pertandingan di peringkat kebangsaan akan dinilai secara keseluruhan dari semua aspek. Tempoh masa selama 5 minit diperuntukkan kepada peserta bagi menjawab soalan tersebut. 2 minit sebelum masa tamat. pengerusi pasukan boleh menangguhkan pertandingan selama 5 minit untuk membolehkan peserta simpanan mengambil tempat yang dikosongkan. Ketua hakim akan mengajukan satu soalan kepada pasukan yang bertanding pada peringkat kebangsaan.24 7.18 Setelah tamat masa 20 minit pasukan berforum.21 6. peserta pitam dan sebagainya ketika pertandingan diadakan. ketua hakim akan membuat keputusan. 6. Markah untuk pengerusi pasukan ialah 1 markah. pemenang sagu hati. Jika berlaku gangguan kepada ahli forum semasa pertandingan.PERTANDINGAN FORUM REMAJA SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP markah. Panel hakim berhak membuat keputusan yang difikirkan wajar dan munasabah demi memastikan kelancaran perjalanan pertandingan pada satu-satu masa. Jawapan yang memuaskan daripada setiap ahli forum diberikan 3 markah.22 6.19 6.0 AM Sebarang pindaan adalah tertakluk kepada Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Kementerian Pelajaran Malaysia KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PETA KEDUDUKAN PASUKAN PERTANDINGAN FORUM REMAJA 100 . Markah penuh untuk pasukan ialah 10 markah. Pada peringkat awal. dan 2 kali apabila masa tamat. Masa tatkala ketua hakim mengajukan soalan tidak akan dikira. pengerusi terbaik dan ahli forum terbaik di peringkat negeri dan kebangsaan akan ditentukan dengan menggunakan sistem juri.23 6.

PERTANDINGAN FORUM REMAJA SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP AHLI FORUM 2 PENGERUSI AHLI FORUM 1 AHLI FORUM 3 MEJA HAKIM 1 (KETUA) HAKIM 5 HAKIM 2 HAKIM 3 HAKIM 4 BORANG MARKAH FORUM REMAJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 100 .

……………………………………… ( ) BORANG PENENTUAN KEPUTUSAN FORUM REMAJA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 100 .PERTANDINGAN FORUM REMAJA SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP PERINGKAT KEBANGSAAN NEGERI MARKAH KEDUDUKAN HAKIM 1/2/3/4/5 Tandatangan Hakim.

PERTANDINGAN FORUM REMAJA SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP PERINGKAT KEBANGSAAN NEGERI HAKIM 1 HAKIM 2 HAKIM 3 HAKIM 4 HAKIM 5 JUMLAH KEDUDUKAN Pengesahan oleh Ketua Hakim. ……………………………………… ( ) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 100 .

.................. PENGERUSI FORUM TERBAIK : …………………………………………… NEGERI AHLI FORUM TERBAIK NEGERI Tandatangan Ketua Hakim ……………………………………… ( ) : …………………………………………… : …………………………………………… : …………………………………………… KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 100 ........PERTANDINGAN FORUM REMAJA SEKOLAH MENENGAH KERTAS KONSEP KEPUTUSAN AKHIR PERTANDINGAN FORUM REMAJA PERINGKAT KEBANGSAAN JOHAN SEKOLAH : ……………………………………………………............... : .......................................... NEGERI : …………………………………………………… NAIB JOHAN SEKOLAH NEGERI : ………………………………………………….... NEGERI : ................................... TEMPAT KETIGA SEKOLAH : ………………………………………………………............................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful