P. 1
Kumpulan Meningkat Mutu Kerja - Group Work

Kumpulan Meningkat Mutu Kerja - Group Work

|Views: 250|Likes:
Published by intan_hakira85

More info:

Published by: intan_hakira85 on May 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/03/2012

pdf

text

original

Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) ditubuhkan atas kesedaran dan usaha berpasukan untuk menyelesaikan masalah atau

mengadakan penambahbaikan kepada sesuatu unit dalam sesebuah organisasi. Dengan mengambil satu contoh, jelaskan proses yang perlu dilakukan sebelum melakukan

penambahbaikan atau menyelesaikan sesutau masalah.

Pendahuluan

KMK adalah sekumpulan kecil pekerja-pekerja (6-10 orang) daripada unit kerja yang sama yang bermesyuarat secara tetap untuk mengenalpasti, memilih dan menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan kerja mereka. Kumpulan ini mengemukakan cadangan penyelesaian kepada pihak pengurusan untuk

pertimbangan dan keputusan, seterusnya mereka melaksanakan keputusan yang telah dipersetujui oleh pihak pengurusan.

Falsafah

Falsafah KMK adalah berdasarkan kepada konsep pengurusan secara penyertaan dan kemanusiaan. Pengurusan secara kemanusiaan bermakna pengurusan yang mementingkan manusia dan perasaan mereka. Ini adalah kerana manusia merupakan aset yang terpenting dalam sesebuah jabatan/pejabat. Pengurusan secara penyertaan pula bermakna bahawa tiap-tiap pekerja tidak kira kedudukannya dalam organisasi diberi peluang untuk memberikan sumbangan yang bermakna kepada jabatan/pejabat. KMK merupakan satu mekanisme di mana pekerja-pekerja

1

Kesedaran tanggungjawab terhadap diri sendiri. c. Dorongan kerja yang tinggi. vi. viii. vii. Penyemaian dan penerapan nilai serta etika kerja yang positif.boleh menyertai dalam proses penyelesaian masalah demi meningkatkan lagi kualiti dan produktiviti jabatan/ pejabat mereka. d. iii. Kebolehan menyelesaikan masalah di kalangan pekerja. dan f. v. Mengeratkan pekerjaan antara pekerja dan pengurusan Memupuk kerjasama antara pekerja Memberi kepuasan bekerja Menambah dorongan bekerja Memberi keyakinan mengenai kebolehan sendiri Mengasah bakat kepimpinan Mengalakkan daya kreativiti Memperbaiki system dan cara bekerja 2 . Penglibatan dan minat terhadap kerja. Faedah KMK i. jabatan/pejabat dan negara. ii. iv. b. Semangat bekerja secara berkumpulan. kumpulan. Matlamat Matlamat KMK adalah untuk memperbaiki dan mempertingkatkan kualiti kerja melalui: a. e.

ii.Syarat Pelaksanaan KMK i. iv. Sikap positif pihak pengurusan Sistem latihan berkesan Sokongan semua peringkat Ada system pengiktirafan Kemudahan alatan dan fizikal Perkembangan KMK diberitahu Kebolehan jawatankuasa pemandu merancang. vii. vi. melaksana. viii. menyelaras dan mengambil tindakan. ii. iii. iii. Melaksanakan alat-alat promosi 3 . v. Mewujudkan struktur KMK Latihan berkesan Sistem pengiktirafan berkesan Faktor-faktor menyokong kejayaan pelaksanaan KMK: i.

Check. Guru Penolong Kanan Pentadbiran (GPK1) akan memanggil guru-guru bukan opsyen untuk bermesyuarat bagi mengenalpasti dan 4 .A).C.A adalah seperti di Rajah 1 di bawah: Rajah 1 Contoh masalah yang diambil ialah guru mengajar subjek yang bukan opsyen. Dengan mengambil masalah di atas sebagai contoh. Action . proses yang perlu dilakukan sebelum melakukan penambahbaikan telah dijelaskan seperti di bawah: Langkah 1 – Perancangan Di peringkat perancangan. Pelaksanaan. Aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam P. Penyemakan dan Tindakan (Plan.D.D.C.Proses Sebelum Penambahbaikan Pendekatan yang digunakan oleh KMK dalam urusan meningkatkan kualiti kerja ialah mengikut kaedah Perancangan. Do.P.

memilih masalah yang perlu diselesaikan. semasa percambahan fikiran dijalankan. Walau bagaimanapun mereka dibenarkan untuk memilih hanya satu masalah sahaja. Penyediaan Jadual Pelaksanaan Projek/Masalah Selepas memilih masalah yang hendak diselesaikan. c. Masalah yang terpilih adalah mendapat kelulusan Pengetua kerana ia merupakan masalah yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu ataupun yang paling kritikal. guruguru bukan opsyen dalam KMK akan mengenalpasti beberapa masalah yang perlu diselesaikan. guru-guru bukan opsyen dikehendaki untuk menyediakan satu jadual pelaksanaan seperti di Jadual 1. guru-guru lain dan pekerja sokongan lain. Langkah-langkah yang terlibat dalam penyediaan jadual pelaksanaan tersebut 5 . b. Bagi masalah yang telah dikenalpasti. satu jadual pelaksanaan perlu disediakan untuk memastikan agar masalah ini diselesaikan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. untuk diselesaikan. Pemilihan masalah ini boleh dibuat melalui undian ataupun dengan menyusun masalah mengikut kepentingan. Mengenalpasti Masalah Masalah yang dikenalpasti adalah guru kurang kemahiran mengajar subjek yang bukan opsyen atau masalah KMK dapat dikenalpasti atas permintaan pengurusan ataupun cadangan dari guru-guru bukan opsyen. Peringkat perancangan ini memerlukan tiga aktiviti untuk dilaksanakan iaitu: a. Pemilihan projek /masalah Pada peringkat permulaan.

Menganggarkan tempoh masa bagi mengadakan kursus selama 6 bulan. Mendapatkan maklumbalas daripada guru yang terlibat untuk penambahbaikan. Selain itu. iii. v. iv. kos dan petugas yang perlu ditentukan. ii. 6 . Memberi seorang mentor yang berpengalaman dalam bidang tersebut kepada guru bukan opsyen untuk membimbing serta memantau dari masa ke semasa. semasa dan selepas program pementoran guru bukan opsyen dan diberi kepada guru yang terlibat. Mengenalpasti segala aktiviti yang perlu dilaksanakan seperti mengadakan kursus khas kepada guru yang mengajar subjek bukan opsyen. Ini melibatkan proses teknikal dan prosedur dalam melaksanakan sesuatu tugasan atau pekerjaan yang dilakukan dalam kumpulan tersebut. Perancangan dibuat bagi mengenalpasti dan memilih masalah yang perlu diselesaikan. kumpulan kerja KMK mesti menyediakan soalan kaji selidik sebelum.ialah: i. Perancangan aktiviti seperti jangka masa pelaksanaan. Merekod dan menganalisis pencapaian pelajar dalam subjek yang diajar oleh guru bukan opsyen melalui ujian berkala.

dalam proses pelaksanaan ini. Langkah 3 – Penyemakan Proses penyemakan bertujuan menilai cadangan untuk menentukan objektif tercapai melalui pengumpulan dan analisa data. menyelaras dan mengambil tindakan terhadap perakuan yang dilaksanakan. ia perlu mendapat pertimbangan daripada pihak pentadbiran atau pengurusan sekolah. prosedur dan peraturan. teguran. Seterusnya adalah proses membuat keputusan samada projek dilaksanakan atau tidak.Langkah 2 . cadangan perlu dipersembahan kepada pihak pengurusan agar segala aktiviti. 7 .Pelaksanaan Penganalisisan masalah ialah mengkaji punca-punca masalah yang timbul dalam tugasan yang dibuat. GPK 1 akan membuat pemerhatian dalam pembelajaran dan pengajaran berkala kepada guru bukan opsyen dan membuat satu laporan peningkatan mutu dan keberkesanan pengajaran guru tersebut. Setelah dipertimbangkan maka KMK perlu dijalankan oleh ahli-ahli KMK tersebut. Jawatankuasa bertanggungjawab dalam merancang. Cadangan penyelesaian berupa pandangan. seterusnya. samada bentuk teknikal. melaksana. penjelasan atau kertas kerja yang dapat memberikan idea-idea baru. Contohnya. Contohnya. Perkembangan KMK pula perlu diketahui oleh semua pihak. GPK 1 yang telah siap merangka perancangan untuk program pementoran guru bukan opsyen akan mula melaksanakannya. Selepas itu. kerja atau tugasan dapat dilihat dan dinilai oleh pihak pengurusan.

Ini kerana pekerja dapat bekerja dalam satu pasukan dan tidak tertekan dengan tugasan yang diberikan oleh pihak pengurusan atau pentadbiran. para mentor dan guru bukan opsyen akan mencari jalan untuk memperbaiki aktiviti pementoran yang telah dijalankan bagi lebih menjayakan dan memperbaiki kekurangan dalam program yang mereka jalankan. 8 . Kemudian membuat pembetulan dan penambahbaikan dan seterusnya memberi taklimat prosedur baru kepada anggota jabatan. slogan dan notis. GPK 1. Sekiranya dilakukan akan mendatangkan hasil yang sungguh baik. Di samping itu KMK perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti promosi menerusi media. Contohnya disini. Dengan adanya KMK segala perancangan yang ingin dibuat juga akan lebih teratur dan tersusun. Segala kekurangan juga mudah untuk dicari penyelesaiannya. Kesimpulan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK) adalah usaha yang amat baik dilakukan oleh jabatan. Peranan ketua kumpulan dan sokongan ketua jabatan sangat diperlukan dalam merealisasikan pencapaian dan kecemerlangan KMK di peringkat jabatan atau sekolah.Langkah 4 – Tindakan Penyeragaman tindakan pembetulan hasil daripada penilaian.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->