AHLI WARIS

Ahli Waris

Jenis Kelamin

Segi haknya

laki-laki

perempuan

Dzawil furudh

Ashabah

Anak lk, Suami, Kakek

2

1

10

11

12

13

14
M 6 7

5

15

3

8

9

4

Anak pr, Ibu, Nenek

2

1

3

bapak

9
M 7 8

6

10

4

lk

5

Bila semua ahli waris baik yang laki-laki maupun perempuan masih ada / hidup semua, maka yang mewarisi adalah: a. Anak laki-laki b. Anak perempuan c. Ayah d. Ibu e. Suami/ istri

Dari segi haknya atas warisan
a. Ashabah (bahasa) : pembela/ penolong Istilah : ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya dengan kadar tertentu. b. Dzawil furudh : mempunyai bagian tertentu. Maksudnya ahli waris yang sudah ditentukan bagian-bagiannya.

FURUDH MUQADDARAH
Furudh : bagian , Muqaddarah : ditentukan Furudh muqaddarah : ahli waris yang bagianbagian besarnya sudah ditentukan di dalam alquran. Furudh muqaddarah ada enam: 1. 2/3 4. ¼ 2. ½ 5. 1/6 3. 1/3 6. 1/8

Suami Istri Ank lk

½ (tdk ada ank) ¼ (ada ank & cucu) ¼ (tdk ada ank) 1/8 (ada ank & cucu) 2x lipat dri ank pr sisa/ seluruh

Ank pr

Ibu/ bpk Kakek

½ (tunggal) 2/3 (lbh dari 2 org) ashabah/ sisa jika bersama ank lk 1/3 (tdk ada cucu, ank & 2 org sdra 1/6 (ada ank, cucu & 2 org sdra) 1/6 (tdk ada ibu, bpk, ank & cucu) Ashabah bi nafsih

contoh:
Zaenab meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris: - Suami : - Ibu : - Bapak : - 1 ank lk : - 2 ank pr :

contoh:
Zaenab meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebesar 24 jt - Suami : ¼ - Ibu : 1/6 - Bapak : 1/6 - 1 ank lk : 1 x 2 = 2 2/4 x harta = …. - 2 ank pr : 2 x 1 = 2 + 2/4 x harta = …. 4