4/28/12

Sifat-sifat Allah (Islam) - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Sifat-sifat Allah (Islam)
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Sifat-sifat Allah adalah sifat sempurna yang yang tidak terhingga bagi Allah. Sifat-sifat Allah wajib bagi setiap muslim mempercayai bahwa terdapat beberapa sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bagi Allah. Maka, wajib juga dipercayai akan sifat Allah yang dua puluh dan perlu diketahui juga sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah merupakan lawan kepada sifat wajib. Sifat wajib terbagi empat bagian yaitu nafsiah, salbiah, ma'ani atau ma'nawiah.

Artike l ini adalah bagian dari se ri

Islam

Rasul

Daftar isi
1 Dalil 2 Sifat 20 3 Sifat kesempurnaan 4 Rujukan 5 Lihat juga

Nabi M uhammad SAW .

Kitab Suci
Al-Qur'an .

Rukun Islam
1. Syahadat · 2. Salat · 3. Zakat 4. Puasa · 5. Haji

Dalil
Berikut adalah beberapa terjemahan dalil yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadits tentang sifat-sifat Allah: "Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia" - (Q.S. Al-Baqarah : 163) Sesungguhnya Allah itu Amat Berkuasa atas segala sesuatu" - (Q.S Al-Baqarah: 20) "Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu" - (QS. Al-Baqarah : 29) "Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia" - (QS. Yasin : 82) "... Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat" - (QS. Asy-Syura : 11) "Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup, yang berdiri sendiri... " - (QS. Al-Baqarah : 255) "Dialah Yang Awal (tidak berpemulaan) dan Yang Akhir (tidak berkesudahan)... " - (QS. Al-Hadid : 3)

Rukun Iman
Iman kepada: 1. Allah 2. M alaikat · 3. Kitab Allah ·4. Rasul 5. Hari Akhir · 6. Qada & Qadar

Tokoh Islam
M uhammad SAW Nabi & Rasul · Sahabat Ahlul Bait

Kota Suci
M ekkah · & · M adinah

Kota suci lainnya
Yerusalem · Najaf · Karbala Kufah · Kazimain M ashhad ·Istanbul · Ghadir Khum

Hari Raya
Idul Fitri · & · Idul Adha

Hari besar lainnya
Isra dan M i'raj · M aulid Nabi Asyura

Sifat 20

Arsitektur
M asjid ·M enara ·M ihrab Ka'bah · Arsitektur Islam

Jabatan Fungsional
id.wikipedia.org/wiki/Sifat-sifat_Allah_(Islam) 1/4

Wikipedia bahasa Indonesia.4/28/12 Sifat-sifat Allah (Islam) .org/wiki/Sifat-sifat_Allah_(Islam) .wikipedia. ensiklopedia bebas Khalifah ·Ulama ·M uadzin Imam·M ullah·Ayatullah · M ufti Hukum Islam Al-Qur'an ·Hadist Sunnah · Fiqih · Fatwa Syariat · Ijtihad Manhaj S alafush S halih Mazhab 1. S yi'ah: Dua Belas Imam Ismailiyah·Zaidiyah 3. S unni: Hanafi ·Hambali M aliki ·Syafi'i 2. Lain-lain: Ibadi · Khawarij M urji'ah·M u'taziliyah Lihat Pula Portal Islam Indeks mengenai Islam Sifat Wajib Wujud Qidam Baqa Tulisan Arab Maksud Sifat Nafsiah Salbiah Salbiah Salbiah Salbiah Salbiah Ma'ani Ma'ani Ma'ani Ma'ani Ma'ani Sifat Mustahil Adam Huduts Fana Tulisan Arab[[Berkas: Maksud Tiada Baru Berubah-ubah (akan binasa) ‫ وﺟﻮد‬Ada ‫ ﻗﺪم‬Terdahulu ‫ ﺑﻘﺎﺀ‬Kekal ‫ﻋﺪم‬ ‫ﺣﺪوث‬ ‫ﻓﻨﺎﺀ‬ Mukhalafatuhu ‫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ‬Berbeda dengan lilhawadith ‫ ﻟﻠﺤﻮادث‬makhluk-Nya Qiyamuhu binafsih Wahdaniyat Qudrat Iradat Ilmun Hayat Sam'un Mumathalatuhu Menyerupai ‫ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﮫ ﻟﻠﺤﻮادث‬ lilhawadith sesuatu Qiamuhu bighairih Ta'addud Ajzun Karahah Jahlun Al-Maut Sami ‫ ﻗﯿﺎﻣﮫ‬Berdiri-Nya dengan ‫ ﺑﻨﻔﺴﮫ‬sendiri ‫ وﺣﺪاﻧﯿﺔ‬Esa (satu) ‫ ﻗﺪرة‬Kuasa Berkehendak ‫إرادة‬ (berkemauan) ‫ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﻐﯿﺮه‬ ‫ﺗﻌﺪد‬ ‫ﻋﺟﺰ‬ ‫ﻛﺮاھﮫ‬ ‫ﺟﮭﻞ‬ ‫اﻟﻤﻮت‬ ‫اﻟﺻﻣﻢ‬ Berdiri-Nya dengan yang lain Lebih dari satu (berbilang) Lemah Tidak berkemauan (terpaksa) Bodoh Mati Tuli 2/4 ‫ ﻋﻠﻢ‬Mengetahui ‫ ﺣﯿﺎة‬Hidup ‫ ﺳﻤﻊ‬Mendengar id.

Maha suci Tuhan daripada tujuan pada sekelian perbuatan dan hukum-hukumnya dan tidak wajib bagi-Nya membuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu. qudrat. kalam. manusia memohon kepada Allah melancarkan hidupnya. kaunuhu basiran. kaunuhu mutakalliman.4/28/12 Sifat-sifat Allah (Islam) .Wikipedia bahasa Indonesia. baqa'. Contohnya. kaunuhu sami'an.wikipedia. basar. qidam. Allah tidak menghendaki yang lain menjadikan-Nya dan tidak berkehendak akan tempat berdiri bagi zat-Nya. id. Maka. hayat. Contohnya. ensiklopedia bebas Basar ]] Kalam Kaunuhu qaadiran Kaunuhu muriidan Kaunuhu 'aliman Kaunuhu hayyan Kaunuhu sami'an Kaunuhu bashiiran Kaunuhu mutakalliman ‫ ﺑﺼﺮ‬Melihat ‫ ﻛﻼ م‬Berbicara ‫ ﻛﻮﻧﮫ‬Keadaan-Nya yang ‫ ﻗﺎدرا‬berkuasa ‫ ﻛﻮﻧﮫ‬Keadaan-Nya yang berkehendak ‫ ﻣﺮﯾﺪا‬menentukan ‫ﻛﻮﻧﮫ‬ ‫ﻋﺎﻟﻤﺎ‬ ‫ﻛﻮﻧﮫ‬ ‫ﺣﯿﺎ‬ ‫ﻛﻮﻧﮫ‬ ‫ﺳﻤﯿﻌﺎ‬ ‫ﻛﻮﻧﮫ‬ ‫ﺑﺼﯿرا‬ ‫ﻛﻮﻧﮫ‬ ‫ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ‬ Keadaan-Nya yang mengetahui Keadaan-Nya yang hidup Keadaan-Nya yang mendengar Keadaan-Nya yang melihat Keadaan-Nya yang berbicara Ma'ani Ma'ani Al-Umyu Al-Bukmu ‫اﻟﻌﻤﻲ‬ ‫اﻟﺑﻜﻢ‬ ‫ﻛﻮﻧﮫ ﻋﺎﺟﺰا‬ ‫ﻛﻮﻧﮫ ﻣﻜﺮھﺎ‬ ‫ﻛﻮﻧﮫ ﺟﺎھﻼ‬ ‫ﻛﻮﻧﮫ ﻣﯿﺘﺎ‬ ‫ﻛﻮﻧﮫ أﺻﻢ‬ ‫ﻛﻮﻧﮫ أﻋﻤﻰ‬ ‫ﻛﻮﻧﮫ أﺑﻜﻢ‬ Buta Bisu Keadaan-Nya yang lemah Keadaan-Nya yang tidak menentukan (terpaksa) Keadaan-Nya yang bodoh Keadaan-Nya yang mati Keadaan-Nya yang tuli Keadaan-Nya yang buta Keadaan-Nya yang bisu Ma'nawiyah Kaunuhu ajizan Kaunuhu mukrahan Kaunuhu jahilan Kaunuhu mayitan Kaunuhu ashamma Ma'nawiyah Ma'nawiyah Ma'nawiyah Ma'nawiyah Ma'nawiyah Kaunuhu a'maa Ma'nawiyah Kaunuhu abkam Sifat kesempurnaan Dua puluh sifat yang tertera di atas yang wajib bagi Allah terkandung di dalam dua sifat kesempurnaan. Sifatnya: wujud. iradat. mukhalafatuhu lilhawadith. Maksudnya. Sifatnya: wahdaniat. Iftiqar ( ‫) إﻓﺘﻘﺎر‬ Yang lain berkehendak akan sesuatu daripada Allah yaitu yang lain berkehendakkan daripada Allah untuk menjadikan dan menentukan mereka dengan perkara yang harus. sama'. kaunuhu hayyan. kaunuhu muridan.org/wiki/Sifat-sifat_Allah_(Islam) 3/4 . ilmu. qiamuhu binafsih. Sifat tersebut adalah: Istigna' ( ‫) إﺳﺘﻐﻨﺎﺀ‬ Kaya Allah daripada sekalian yang lain daripada-Nya yaitu tidak berkehendak ia kepada sesuatu. Allah tidak memerlukan dan tidak menghendaki malaikat untuk menciptakan Arasy. kaunuhu qadiran.

(http://media-islam. ensiklopedia bebas Rujukan Info Al-Azim.org/wiki/Sifat-sifat_Allah_(Islam) 4/4 . Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya.com (http://www.Wikipedia bahasa Indonesia.55. ketentuan tambahan mungkin berlaku.id/2009/11/08/sifat-20-allah-yang-penting-dan-wajib-kita-ketahui/) Lihat juga Asmaaulhusna Iman Islam Diperoleh dari "http://id.com/masjid/infoislam/tauhid/sifat20. 20 April 2012.or. Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi/Berbagi Serupa Creative Commons.wikipedia.wikipedia.al-azim.htm) Sifat 20 Allah.org/w/index.php?title=Sifat-sifat_Allah_(Islam)&oldid=5367133" Kategori: Islam Halaman ini terakhir diubah pada 04.4/28/12 Sifat-sifat Allah (Islam) . id.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.