BENGKEL PENYELARASAN PERINGKAT DAERAH HULU LANGAT RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 (2012

)
PS – Pengetahuan Sivik KS- Kemahiran Sivik NS- Nilai Sivik
MINGGU TEMA TAJUK HURAIAN PELAJARAN TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI • 1A Diariku
1

CADANGAN AKTIVITI

• • •

UNIT 1 IDENTITI DIRI

1B Cita-cita Saya

• • •

2

1C Tokoh Yang Saya Sanjung

• •

Mengenalpasti potensi dan langkah – langkah untuk mengembangkan potensi diri. (PS) Mencatat perancangan perkembangan diri dalam diari.(KS) Menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri.(NS) Mengenalpasti cita-cita dan potensi diri. (PS) Menghubungkaitkan potensi diri dengan cita-cita.(KS) Mengambil daya usaha untuk mencapai cita-cita.(NS) Menyatakan kepentingan mengembangkan potensi diri.(PS) Mencontohi cara tokoh-tokoh mengembangkan potensi diri.(KS) Menghargai sumbangan tokoh yang disanjungi.(NS)

• • • •

Menulis diari Mencatat peristiwa penting Meluah perasaan Mengenalpasti matlamat hidup

• • • • • •

Menunjukkan gambar seorang doktor wanita India sedang merawat pesakit. Mengemukakan beberapa soalan berkaitan dengan gambar. Menerangkan dan menghubungkait cita-cita dengan langkah-langkah yang perlu diambil. Membaca dan memahami maklumat tentang tokoh iaitu Tan Sri P. Ramlee. Mempamerkan maklumat-maklumat tokoh yang disanjungi. Menjelaskan sumbangan tokoh kepada masyarakat.

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

1

(NS) • Menerangkan kepentingan tidak • melibatkan diri dalam kegiatan negatif.(NS) Melengkapkan jadual kelebihan dan keistimewaan diri dan batasan diri Individu A dan Individu B. Menunjukkan gambar murid-murid berkelah bersama pelbagai kaum. lelaki dan perempuan. 2 . (Rujuk Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.(KS) Menghargai diri dengan tidak melibatkan • diri dalam kegiatan negatif.(KS) Menjelaskan tindakan yang sepatutnya diambil berdasarkan dialog yang diberi. Menerangkan carta aliran yang menunjukkan peringkat pendidikan yang perlu dilalui oleh seseorang individu. Membincangkan pengaruh negatif rakan yang pernah dialami.(KS) • Bersyukur dengan anugerah Tuhan.(NS) Mengenalpasti ciri-ciri individu yang • bersikap asertif.(PS) Bertindak secara asertif untuk menangani • pengaruh negatif rakan sebaya. Mencatatkan cita-cita dan kenal pasti cabaran yang akan dihadapi. Menulis slogan yang menunjukkan ciri-ciri asertif.(KS) • Menunjukkan keyakinan diri untuk mencapai cita-cita. Menunjukkan gambar sedang berlakunya rusuhan. Melakunkan simulasi pelajar menjalankan tugas sebagai ketua Taman Sumber Sains sekolah. Membuat refleksi diri sendiri Menyenaraikan sumbangan yang dapat diberikan kepada sekolah. Menyenaraikan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita.• cita. ` 4 CUTI TAHUN BARU CINA • 5 2C Dilemaku • Menyatakan cara menyelesaikan dilema • yang dihadapi.(NS) • Mengenalpasti cara mencapai cita.(KS) Mempunyai keyakinan diri untuk • mengelakkan diri daripada pengaruh negatif. • • UNIT 2 : PENYELESAIAN KONFLIK 2B Sikap Asertif Saya • • • Menerangkan ciri-ciri asertif seseorangindividu yang perlu dicontohi.• 1D Keistimewaan Saya • • • 1E Mencapai Citacita • • • 2A Menangani Pengaruh Negatif Rakan 3 Mengenalpasti kelebihan dan batasan • diri.(PS) Menggunakan minat dan kebolehan untuk mencapai cita-cita. Melengkapkan dialog berdasarkan tindakan yang sepatutnya diambil oleh Kumar.(PS) Mengambil tindakan yang wajar • dalam menghadapi pelbagai dilema.(PS) Menggunakan kelebihan diri dalam kehidupan.(PS) • Menyelesaikan konflik antara diri dan rakan dalam pelbagai situasi.

(NS) Menghasilkan sekeping kad ucapan Meluahkan perasaan kasih sayang dan terima kasih Menyanyikan lagu yang berkaitan Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. Menjelaskan akibat penglibatan remaja dalam kegiatan kepada diri.(KS) Menghargai dan menghormati rakan dengan berkongsi masalah. Mencipta slogan mengelakkan diri daripada kegiatan negatif. 3 .(PS) Mengambil tindakan wajar untuk • mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan negatif. ( Buku skrap).(PS) Membantu rakan membuat keputusan wajar dalam menyelesaikan konflik yang • dihadapi. keluarga dan masyarakat.(PS) Menggunakan teknik penyelesaian konflik • secara bijak. Menulis cadangan cara mengelakkan diri daripada terlibat dengan pengaruh negatif. (Muka surat 21 – Aktiviti 1 dan 2) Membincangkan cara-cara membantu menyelesaikan konflik yang dihadapi berdasarkan sepucuk surat tidak rasmi. Menyelesaikan konflik dengan menggunakan teknik awan.(NS) • Menerangkan akibat kegiatan negatif • kepada diri. Mengumpul keratan akhbar berdasarkan masalah remaja yang disiarkan oleh media cetak. Melakarkan peta mindaCara menyelesaikan konflik.(KS) Menghargai kasih sayang ibu bapa atau penjaga.(KS) Membuat pertimbangan secara rasional • dalam penyelesaian konflik.(KS) • Menjaga maruah diri dengan tidak terlibat dalam kegiatan negatif. Ayah Jantung Hatiku • • Menerangkan pentingnya kasih • sayang terhadap ibu bapa atau • penjaga.(NS) untuk • Mengenalpasti teknik penyelesaian • konflik.(NS) 6 • 7 2F Saya Bertindak Rasional • • muka surat 19) Menjana idea berdasarkan cerita rakyat – Lebai Malang. keluarga dan masyarakat.• • 2D Pilihan Bijak • • • 2E Membantu Rakan Menyelesaikan Konflik • • Menunjukkan keyakinan menyelesaikan masalah.(NS) Mengenalpasti punca dan akibat sesuatu • konflik.(PS) Meluahkan perasaan kasih sayang • terhadap ibu bapa atau penjaga. Menghasilkan skrip dialog yang menghargai dan menghormati rakan dengan berkongsi masalah. TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN • 8 UNIT 3 : KELUARGA BAHAGIA 3A Ibu. Mencatatkan pengalaman menonton wayang bersama rakan.

(PS) • Mempraktikkan cara menghargai ibu bapa dan anggota keluarga. (NS) Permainan kad situasi Simulasi Memaparkan gambar-gambar berkaitan Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. (NS) • • • Melakonkan dialog Bercerita Sumbangsaran 13 UNIT 3 : KELUARGA BAHAGIA Menghasilkan koleksi gambar keluarga Mencatatkan peristiwa penting setiap ahli keluarga Menyenaraikan kata-kata ucapan penghargaan • 3E Membina Keluarga Bahagia • • 14 Mengenalpasti tingkahlaku mulia untuk mengeratkan hubungan keluarga.(NS) Menulis surat kepada anggota keluarga Lakonan 10 11 UJIAN 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL • 3C Saling Membantu Sesama Keluarga • • • 3D Hargai Keluarga Anda • • 12 Menjelaskan cara membantu anggota • keluarga.(PS) • Memberi bantuan kepada anggota • keluarga.• 9 3B Kemesraan Terjalin Keluarga Bahagia • • Menyatakan kepentingan menjalin • hubungan yang mesra dan akrab sesama • anggota keluarga. (PS) Menunjukkan cara mengeratkan hubungan ke arah pembentukan keluarga bahagia. (KS) • Menghargai ibu bapa dan anggota keluarga.(PS) Berkomunikasi secara sopan dengan anggota keluarga. 4 .(KS) Menghargai bantuan anggota keluarga.(NS) Menjelaskan perlunya menghargai ibu • bapa dan anggota keluarga.(KS) Bertingkahlaku mulia ke arah pembentukan keluarga bahagia.(KS) Menyayangi anggota keluarga.

(KS) • Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan sekolah. 5 . (KS) Menunjukkan sikap setia terhadap sekolah.(PS) Melaksanakan hala tuju sebagai pelajar. (KS) Berbangga dan menghargai budaya sekolah. (PS) Menyumbangkan ke arah penggayaan budaya sekolah. (KS) • Menghargai anggota keluarga dengan mementingkan kesihatan keluarga.• 3F Keluarga Saya Sihat • • 15 Menjelaskan kepentingan anggota • keluarga mengamalkan pemakanan yang seimbang dan sihat. (PS) Mematuhi peraturan sekolah.(NS) Menghasilkan folio tentang sejarah sekolah Menulis visi dan misi sekolah Memahami peraturan –peraturan sekolah Menulis pencapaian sekolah dari segi akademik dan kokurikulum 17 Menerangkan kepentingan tentang • peraturan sekolah. (NS) • Mendapatkan maklumat tentang peraturan kehadiran ke sekolah Mengisi boring kebenaran keluar dari kawasan sekolah Merangka satu peraturan kehadiran ke sekolah dan mematuhinya. (NS) • • • • Budaya sekolah dalam taman Budaya sekolah berdisiplin Budaya sekolah penyayang Budaya sekolah cemerlang kokurikulum Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. (PS) • Menyediakan menu makanan yang seimbang dan sihat untuk keluarga. (NS) Menyenaraikan menu makanan seimbang untuk keluarga Menyediakan contoh diet seimbang secara kumpulan amalan pemakanan sihat Melukis poster “Amalan akanan Seimbang” TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT • • • • UNIT 4 : BANGGA TERHADAP SEKOLAH 4B Peraturan Sekolah Saya Patuhi • • • • • • 16 4A Inilah Sekolah Saya Menerangkan sejarah dan hala tuju sekolah. • 4C Budaya Sekolah 18 • • Mengenalpasti budaya sekolah sendiri.

(PS) Melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah. (PS) Bekerja sebagai satu pasukan.(KS) • Menunjukkan perasaan bangga dapat menaikkan imej sekolah. • (PS) Mengamalkan sikap yang positif.(NS) Mengenalpasti faedah melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah. (PS) Menghasilkan dan mendeklamasikan • puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah.(NS) Mengumpul maklumat dan menghasilkan folio tentang sejarah sekolah Mencipta puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah Mengemukakan cadangan untuk menjaga dan meningkatkan imej sekolah 5A Murid Bersahsiah UNIT 5 : PENJAGAAN DAN PENINGKATAN IMEJ SEKOLAH • • • • Mengenalpasti sikap positif yang dimiliki.(NS) Mengenalpasti kepentingan menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah. 25 5B Berganding Bahu Menjayakan Sukan • • • 5C Hormati Warga Sekolah • Bercerita tentang penglibatan murid-murid sekolah dalam sukan tahunan sekolah Menerangkan faedah-faedah apabila muridmurid terlibat secara aktif dalam sukan tahunan sekolah Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan Menulis rencana cara murid-murid menghormati kebolehan dan pendapat orang lain Mengemukakan cadangan untuk menjaga Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. (KS) • Menunjukkan perasaan bangga terhadap sekolah. (NS) Membuat aktiviti persembahan berkumpulan tentang kebudayaan yang terdapat di Malaysia 20-21 22-23 • • • 24 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 4E Sekolah Ku Kebanggaanku Mengenalpasti ciri-ciri sekolah yang • membanggakan warga sekolah. (KS) Menunjukkan semangat berpasukan.• 19 4D Kami Satu Pasukan • • Menjelaskan kebaikan semangat • berpasukan.(PS) Menunjukkan cara menghormati pelbagai • • • • • Menghasilkan Buku Skrap dengan mengumpulkan keratin-keratan akhbar Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan. 6 .(KS) Menunjukkan kerelaan untuk melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah.

Menyediakan peralatan pertukangan seperti tukul.(KS) Menghargai sumbangan pasukan sekolah dalam meningkatkan imej sekolah.(KS) • Menghargai keceriaan sekolah.(NS) Menghuraikan cara untuk meningkatkan • keceriaan.(KS) Menunjukkan semangat kerjasama dalam berbakti kepada sekolah.(NS) • • • dan meningkatkan imej kelas dan sekolah mengadakan Kempen Keceriaan Sekolah menyenaraikan aktiviti untuk melibatkan diri dalam keceriaan sekolah mencipta slogan yang mencerminkan keceriaan sekolah Menghasilkan poster yang menarik dan kreatif Membuat peraduan menulis esei/karangan tentang sekolah Menulis esei yang menggambarkan perasaan sayang dan cinta kepada sekolah Menyenaraikan apa yang difahami daripada petikan.• • UNIT 5 : PENJAGAAN DAN PENINGKATAN IMEJ SEKOLAH 26 5E Sekolahku Milikku 5D Keceriaan Sekolah • • • • • • 5F Berbakti kepada sekolah • • kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.(NS) Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.(KS) Menunjukkan sikap bersedia melibatkan diri dalam meningkatkan imej sekolah. pemutar skru dan kayu Menyerahkan semula perabot yang dibaiki kepada pihak sekolah membentuk satu pasukan penyokong menghasilkan satu cogan kata atau lagu untuk meniupkan semangat kepada sekolah mempersembahkan hasil kumpulan kepada kelas • • • • 27 5G Pasukan Sekolah Kebanggaan Kami • • • Menerangkan kepentingan memberi • sokongan moral kepada pasukan sekolah • dalam sesuatu pertandingan. mengenalpasti perabot yang rosak membentuk beberapa kumpulan yang diketuai oleh seorang murid yang mahir bertukang.(PS) Menghasilkan brosur tentang sekolah.(PS) • Melibatkan diri dalam aktiviti keceriaan sekolah. ucapan pengetua dalam perhimpunan sekolah.(PS) Menunjukkan cara memberi sokongan • moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan. gergaji.(PS) Memberi sumbangan dalam projek membaiki perabot sekolah.(NS) • Mengenalpasti kepentingan penglibatan warga sekolah dalam meningkatkan imej sekolah.(KS) Menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.(NS) Mengenalpasti tanggungjawab terhadap sekolah. 7 .

Menyenaraikan pengajaran dalam cerita • „Sang Kancil Menjadi Hakim‟. Menyimpan semua cerita dalam bentuk folio.(KS) Menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat. Mencatat nilai murni berdasarkan cerita tersebut. Menilai persembahan setiap kumpulan. Membaca dialog di antara perbualan tadi. Mereka kulit buku folio secara kreatif. Mendengar cerita melalui Kancil Menjadi Hakim‟ kaset „Sang 33 6D Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.(NS) • • • • Membaca dan memahami contoh-contoh cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia.(KS) • Menunjukkan perasaan bangga cerita • rakyat. (PS) • Menghasilkan himpunan cerita rakyat • secara kreatif.(NS) • . 32 UNIT 6 : CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM 6C Koleksi Cerita Rakyat Kita Mengumpul semula semua cerita rakyat yang telah diajar oleh guru.(PS) Menyambung perbualan bardasarkan situasi yang diberikan. 29 UNIT 6 : CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM 6A Pelbagai Cerita Rakyat 30 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 HARI RAYA PUASA • 6B Cerita Rakyat Warisan Budaya 31 • • Menerangkan usaha-usaha yang • dilakukan untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat.28 UJIAN 2 TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA • Mengenal pasti pengajaran yang terdapat dalam cerita rakyat pelbagai kaum. 8 . Mencatat pengajaran daripada cerita tersebut.(PS) • Melibatkan diri dalam usaha • meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat. Melakonkan watak-watak cerita rakyat.(NS) • Mengenal pasti pelbagai jenis cerita • rakyat.(PS) • Melakonkan cerita rakyat pelbagai kaum.(KS) • Mengapresiasi cerita rakyat pelbagai kaum.

(NS) • • Mengenal pasti cerita rakyat • Malaysia. TEMA5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT 35 UNIT 7 : KERAJAAN DEMOKRASI 7A Lagu Demokrasi • • • • 7B Pemilihan Tokoh Murid • • UNIT 7 : KERAJAAN DEMOKRASI • 7C Demokrasi Di Negara Kita • • • 7D Prinsip • Menerangkan faedah amalan demokrasi. Menjawab soalan berdasarkan cerita tersebut Pelajar menyertai pertandingan bercerita (Pilih satu cerita yang terdapat dalam folio). 9 . Dalam kumpulan mempersembahkan cerita tersebut. Menjelaskan sisterm demokrasi di Malaysia 36 • • Mengenalpasti amalan demokrasi Mencipta lencana dan dan cogan prinsip kata Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.(NS) Menerangkan kepentingan pemilihan tokoh murid secara demokrasi.(KS) Berbangga dan menghargai dengan sistem demokrasi di Malaysia. Menyediakan kertas undi mengikut bilangan murid.(KS) Menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia.(KS) Berbangga dengan cerita rakyat pelbagai kaum.(PS) Mencipta lencana dan cogan kata • • • • • • • • • • Menerangkan faedah amalan demokrasi mencipta dan menyanyikan lagu bertemakan demokrasi menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia Melantik ahli jawatankuasa untuk menjalankan proses pengundian.(PS) Memilih tokoh murid secara demokrasi.S Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia.(PS) Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia.(PS) Mencipta dan menyanyikan lagu bertemakan demokrasi.(NS) 34 6E Mari Bercerita • • Melakonkan setiap babak dalam cerita „Sang Kancil Menjadi Hakim‟ Mencatatkan pengajaran yang terkandung dalam cerita tersebut. Pelajar dimaklumkan tentang peraturanperaturan proses pengundian.Sang Kancil Menjadi Hakim • Menceritakan pengajaran yang • terkandung dalam cerita rakyat.(NS) Mengenalpasti amalan dan prinsip demokrasi.(PS) Menceritakan sebuah cerita rakyat • Malaysia.(KS) • Menghargai pengajaran yang terkandung • dalam cerita rakyat.(NS) Menjelaskan sistem demokrasi di Malaysia.(KS) Menerima keputusan pemilihan tokoh guru.

Demokrasi • berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.kuiz dan aktiviti keceriaan.(NS) • Menerangkan ciri-ciri kehidupan yang sejahtera.(PS) Mengamalkan kehidupan yang sejahtera. membincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Malaysia sejahtera 2020 melakarkan sebuah lukisan kehidupan masyarakat Malaysia masa depan.(KS) Menghargai kehidupan yang sejahtera. mengadakan promosi kempen membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pencemaran alam menghasilkan skrip dialog yang menggambarkan kehidupan sebuah masyarakat yang sejahtera.(PS) Menganjurkan kesedaran sivik di kelas atau sekolah.(NS) berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN. 10 . • 37 8A Kempen Kesedaran Sivik • • Menerangkan kepentingan kesedaran • sivik.poster.(KS) Menunjukkan keprihatinan terhadap • kesedaran sivik.(NS) Mengenal pasti cara-cara menangani cabaran. pantun.sajak. • 8B Gambaran Masyarakat Sejahtera UNIT 8 : KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • • • • • 38 • 8C Cabaran Remaja • Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. -situasi A -situasi B -situasi C memberi alasan bagi setiap tindakan yang diambil.(NS) • • • • • mengadadakan kempen kesedaran sivik di peringkat sekolah seperti cogan kata.(PS) Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai cabaran. menyelesaikan masalah cabaran hidup yang dihadapi. analisis situasi yang diberi.(KS) Menunjukkan rasa bangga terhadap amalan demokrasi di Malaysia.(KS) Menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menangani cabaran. membuat pilihan tindakan dari situasi di atas yang memberi kebaikan kepada semua pihak.

(NS) • 39 UNIT 8 : KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • Membuat simulasi mesyuarat untuk membincangkan pelaksanaan projek pelancongan di sebuah pulau. Murid diminta meneliti pernyataan dan gambar yang sedia ada. murid – murid diminta menjelaskan apakah cabarancabaran yang dihadapi oleh golongan kurang upaya.• 8D Alam Yang Saya Sayangi • • Menghuraikan kepentingan alam sekitar kepada kesejahteraan hidup.(NS) • • • • 8E Hormatilah Mereka • • Menerangkan kepentingan kemudahan • untuk kesejahteraan golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya.pihak kerajaan. Melukis poster menggambarkan keindahan sebuah pulau yang dikelilingi kawasan laut.pelabur dan NGO.(KS) Menghargai dan menyayangi alam sekitar.(PS) Melibatkan diri dalam menjaga kelestarian alam sekitar.NGO.(PS) Bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk kesejahteraan golongan kurang • bernasib baik dan kurang upaya. Mengumpul keratan akhbar tentang golongan kurang bernasib baik dan membincangkan cara-cara untuk membantu mereka. dan individu boleh membantu dan menyokong golongan kurang upaya dan kurang bernasib baik mencapai kesejahteraan hidup 40-41 42-44 45-52 Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. Mesyuarat terdiri daripada wakil-wakil yang terlibat dalam projek tersebut seperti penduduk kampung. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan murid diminta berbincang dan setiap kumpulan diminta membentangkan sekurang-kurangnya 3 cara bagaimanakah pihak kerajaaan .(KS) Bersimpati dan menghormati golongan • kurang upaya. Berdasarkan gambar yang dilihat. PEMULIHAN DAN PENGUKUHAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN 11 . Murid ditunjukkan beberapa gambar/keratan akhbar berkaitan golongan kurabg upaya.

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful