BENGKEL PENYELARASAN PERINGKAT DAERAH HULU LANGAT RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 (2012

)
PS – Pengetahuan Sivik KS- Kemahiran Sivik NS- Nilai Sivik
MINGGU TEMA TAJUK HURAIAN PELAJARAN TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI • 1A Diariku
1

CADANGAN AKTIVITI

• • •

UNIT 1 IDENTITI DIRI

1B Cita-cita Saya

• • •

2

1C Tokoh Yang Saya Sanjung

• •

Mengenalpasti potensi dan langkah – langkah untuk mengembangkan potensi diri. (PS) Mencatat perancangan perkembangan diri dalam diari.(KS) Menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri.(NS) Mengenalpasti cita-cita dan potensi diri. (PS) Menghubungkaitkan potensi diri dengan cita-cita.(KS) Mengambil daya usaha untuk mencapai cita-cita.(NS) Menyatakan kepentingan mengembangkan potensi diri.(PS) Mencontohi cara tokoh-tokoh mengembangkan potensi diri.(KS) Menghargai sumbangan tokoh yang disanjungi.(NS)

• • • •

Menulis diari Mencatat peristiwa penting Meluah perasaan Mengenalpasti matlamat hidup

• • • • • •

Menunjukkan gambar seorang doktor wanita India sedang merawat pesakit. Mengemukakan beberapa soalan berkaitan dengan gambar. Menerangkan dan menghubungkait cita-cita dengan langkah-langkah yang perlu diambil. Membaca dan memahami maklumat tentang tokoh iaitu Tan Sri P. Ramlee. Mempamerkan maklumat-maklumat tokoh yang disanjungi. Menjelaskan sumbangan tokoh kepada masyarakat.

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

1

(NS) Mengenalpasti ciri-ciri individu yang • bersikap asertif.(PS) Menggunakan minat dan kebolehan untuk mencapai cita-cita.(PS) Bertindak secara asertif untuk menangani • pengaruh negatif rakan sebaya.(NS) • Mengenalpasti cara mencapai cita. ` 4 CUTI TAHUN BARU CINA • 5 2C Dilemaku • Menyatakan cara menyelesaikan dilema • yang dihadapi. Melakunkan simulasi pelajar menjalankan tugas sebagai ketua Taman Sumber Sains sekolah.(KS) • Bersyukur dengan anugerah Tuhan.(NS) • Menerangkan kepentingan tidak • melibatkan diri dalam kegiatan negatif. 2 . Menunjukkan gambar murid-murid berkelah bersama pelbagai kaum. Menyenaraikan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita. • • UNIT 2 : PENYELESAIAN KONFLIK 2B Sikap Asertif Saya • • • Menerangkan ciri-ciri asertif seseorangindividu yang perlu dicontohi.(KS) • Menunjukkan keyakinan diri untuk mencapai cita-cita.(PS) • Menyelesaikan konflik antara diri dan rakan dalam pelbagai situasi.(PS) Menggunakan kelebihan diri dalam kehidupan.(KS) Menghargai diri dengan tidak melibatkan • diri dalam kegiatan negatif. Membuat refleksi diri sendiri Menyenaraikan sumbangan yang dapat diberikan kepada sekolah. Menunjukkan gambar sedang berlakunya rusuhan. Mencatatkan cita-cita dan kenal pasti cabaran yang akan dihadapi. Menerangkan carta aliran yang menunjukkan peringkat pendidikan yang perlu dilalui oleh seseorang individu.(KS) Mempunyai keyakinan diri untuk • mengelakkan diri daripada pengaruh negatif.(NS) Melengkapkan jadual kelebihan dan keistimewaan diri dan batasan diri Individu A dan Individu B. Menulis slogan yang menunjukkan ciri-ciri asertif. Melengkapkan dialog berdasarkan tindakan yang sepatutnya diambil oleh Kumar.• 1D Keistimewaan Saya • • • 1E Mencapai Citacita • • • 2A Menangani Pengaruh Negatif Rakan 3 Mengenalpasti kelebihan dan batasan • diri. Membincangkan pengaruh negatif rakan yang pernah dialami. (Rujuk Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.(KS) Menjelaskan tindakan yang sepatutnya diambil berdasarkan dialog yang diberi.(PS) Mengambil tindakan yang wajar • dalam menghadapi pelbagai dilema.• cita. lelaki dan perempuan.

(KS) Menghargai dan menghormati rakan dengan berkongsi masalah.(KS) Membuat pertimbangan secara rasional • dalam penyelesaian konflik.• • 2D Pilihan Bijak • • • 2E Membantu Rakan Menyelesaikan Konflik • • Menunjukkan keyakinan menyelesaikan masalah.(PS) Menggunakan teknik penyelesaian konflik • secara bijak. TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN • 8 UNIT 3 : KELUARGA BAHAGIA 3A Ibu. ( Buku skrap).(NS) untuk • Mengenalpasti teknik penyelesaian • konflik. Mencatatkan pengalaman menonton wayang bersama rakan.(PS) Mengambil tindakan wajar untuk • mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan negatif. (Muka surat 21 – Aktiviti 1 dan 2) Membincangkan cara-cara membantu menyelesaikan konflik yang dihadapi berdasarkan sepucuk surat tidak rasmi. Ayah Jantung Hatiku • • Menerangkan pentingnya kasih • sayang terhadap ibu bapa atau • penjaga.(KS) • Menjaga maruah diri dengan tidak terlibat dalam kegiatan negatif.(PS) Membantu rakan membuat keputusan wajar dalam menyelesaikan konflik yang • dihadapi.(NS) 6 • 7 2F Saya Bertindak Rasional • • muka surat 19) Menjana idea berdasarkan cerita rakyat – Lebai Malang. Melakarkan peta mindaCara menyelesaikan konflik. keluarga dan masyarakat. Menulis cadangan cara mengelakkan diri daripada terlibat dengan pengaruh negatif. keluarga dan masyarakat.(KS) Menghargai kasih sayang ibu bapa atau penjaga. Menyelesaikan konflik dengan menggunakan teknik awan. Menjelaskan akibat penglibatan remaja dalam kegiatan kepada diri. Mencipta slogan mengelakkan diri daripada kegiatan negatif.(NS) • Menerangkan akibat kegiatan negatif • kepada diri.(PS) Meluahkan perasaan kasih sayang • terhadap ibu bapa atau penjaga. 3 . Menghasilkan skrip dialog yang menghargai dan menghormati rakan dengan berkongsi masalah.(NS) Mengenalpasti punca dan akibat sesuatu • konflik. Mengumpul keratan akhbar berdasarkan masalah remaja yang disiarkan oleh media cetak.(NS) Menghasilkan sekeping kad ucapan Meluahkan perasaan kasih sayang dan terima kasih Menyanyikan lagu yang berkaitan Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

(KS) Bertingkahlaku mulia ke arah pembentukan keluarga bahagia. 4 .(KS) Menghargai bantuan anggota keluarga.(NS) Menulis surat kepada anggota keluarga Lakonan 10 11 UJIAN 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL • 3C Saling Membantu Sesama Keluarga • • • 3D Hargai Keluarga Anda • • 12 Menjelaskan cara membantu anggota • keluarga.• 9 3B Kemesraan Terjalin Keluarga Bahagia • • Menyatakan kepentingan menjalin • hubungan yang mesra dan akrab sesama • anggota keluarga.(NS) Menjelaskan perlunya menghargai ibu • bapa dan anggota keluarga.(PS) Berkomunikasi secara sopan dengan anggota keluarga.(PS) • Memberi bantuan kepada anggota • keluarga. (NS) Permainan kad situasi Simulasi Memaparkan gambar-gambar berkaitan Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. (NS) • • • Melakonkan dialog Bercerita Sumbangsaran 13 UNIT 3 : KELUARGA BAHAGIA Menghasilkan koleksi gambar keluarga Mencatatkan peristiwa penting setiap ahli keluarga Menyenaraikan kata-kata ucapan penghargaan • 3E Membina Keluarga Bahagia • • 14 Mengenalpasti tingkahlaku mulia untuk mengeratkan hubungan keluarga. (KS) • Menghargai ibu bapa dan anggota keluarga. (PS) Menunjukkan cara mengeratkan hubungan ke arah pembentukan keluarga bahagia. (PS) • Mempraktikkan cara menghargai ibu bapa dan anggota keluarga.(KS) Menyayangi anggota keluarga.

• 3F Keluarga Saya Sihat • • 15 Menjelaskan kepentingan anggota • keluarga mengamalkan pemakanan yang seimbang dan sihat. (NS) • Mendapatkan maklumat tentang peraturan kehadiran ke sekolah Mengisi boring kebenaran keluar dari kawasan sekolah Merangka satu peraturan kehadiran ke sekolah dan mematuhinya. (NS) Menyenaraikan menu makanan seimbang untuk keluarga Menyediakan contoh diet seimbang secara kumpulan amalan pemakanan sihat Melukis poster “Amalan akanan Seimbang” TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT • • • • UNIT 4 : BANGGA TERHADAP SEKOLAH 4B Peraturan Sekolah Saya Patuhi • • • • • • 16 4A Inilah Sekolah Saya Menerangkan sejarah dan hala tuju sekolah.(PS) Melaksanakan hala tuju sebagai pelajar.(NS) Menghasilkan folio tentang sejarah sekolah Menulis visi dan misi sekolah Memahami peraturan –peraturan sekolah Menulis pencapaian sekolah dari segi akademik dan kokurikulum 17 Menerangkan kepentingan tentang • peraturan sekolah. (PS) Menyumbangkan ke arah penggayaan budaya sekolah. 5 . (KS) • Menghargai anggota keluarga dengan mementingkan kesihatan keluarga. (PS) • Menyediakan menu makanan yang seimbang dan sihat untuk keluarga. (PS) Mematuhi peraturan sekolah. • 4C Budaya Sekolah 18 • • Mengenalpasti budaya sekolah sendiri. (KS) Berbangga dan menghargai budaya sekolah. (KS) • Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan sekolah. (KS) Menunjukkan sikap setia terhadap sekolah. (NS) • • • • Budaya sekolah dalam taman Budaya sekolah berdisiplin Budaya sekolah penyayang Budaya sekolah cemerlang kokurikulum Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

(KS) Menunjukkan kerelaan untuk melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah.(KS) • Menunjukkan perasaan bangga dapat menaikkan imej sekolah.(PS) Melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah.(PS) Menunjukkan cara menghormati pelbagai • • • • • Menghasilkan Buku Skrap dengan mengumpulkan keratin-keratan akhbar Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan. (KS) • Menunjukkan perasaan bangga terhadap sekolah. 25 5B Berganding Bahu Menjayakan Sukan • • • 5C Hormati Warga Sekolah • Bercerita tentang penglibatan murid-murid sekolah dalam sukan tahunan sekolah Menerangkan faedah-faedah apabila muridmurid terlibat secara aktif dalam sukan tahunan sekolah Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan Menulis rencana cara murid-murid menghormati kebolehan dan pendapat orang lain Mengemukakan cadangan untuk menjaga Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. 6 .(NS) Mengumpul maklumat dan menghasilkan folio tentang sejarah sekolah Mencipta puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah Mengemukakan cadangan untuk menjaga dan meningkatkan imej sekolah 5A Murid Bersahsiah UNIT 5 : PENJAGAAN DAN PENINGKATAN IMEJ SEKOLAH • • • • Mengenalpasti sikap positif yang dimiliki. (PS) Menghasilkan dan mendeklamasikan • puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah.(NS) Mengenalpasti faedah melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah. (KS) Menunjukkan semangat berpasukan. (PS) Bekerja sebagai satu pasukan. (NS) Membuat aktiviti persembahan berkumpulan tentang kebudayaan yang terdapat di Malaysia 20-21 22-23 • • • 24 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 4E Sekolah Ku Kebanggaanku Mengenalpasti ciri-ciri sekolah yang • membanggakan warga sekolah. • (PS) Mengamalkan sikap yang positif.• 19 4D Kami Satu Pasukan • • Menjelaskan kebaikan semangat • berpasukan.(NS) Mengenalpasti kepentingan menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.

(KS) Menunjukkan semangat kerjasama dalam berbakti kepada sekolah.(PS) Menghasilkan brosur tentang sekolah.(PS) Memberi sumbangan dalam projek membaiki perabot sekolah.(NS) Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. ucapan pengetua dalam perhimpunan sekolah. gergaji.(KS) Menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.(KS) Menghargai sumbangan pasukan sekolah dalam meningkatkan imej sekolah.(NS) • Mengenalpasti kepentingan penglibatan warga sekolah dalam meningkatkan imej sekolah.(KS) • Menghargai keceriaan sekolah.(NS) Mengenalpasti tanggungjawab terhadap sekolah. pemutar skru dan kayu Menyerahkan semula perabot yang dibaiki kepada pihak sekolah membentuk satu pasukan penyokong menghasilkan satu cogan kata atau lagu untuk meniupkan semangat kepada sekolah mempersembahkan hasil kumpulan kepada kelas • • • • 27 5G Pasukan Sekolah Kebanggaan Kami • • • Menerangkan kepentingan memberi • sokongan moral kepada pasukan sekolah • dalam sesuatu pertandingan.(PS) • Melibatkan diri dalam aktiviti keceriaan sekolah. mengenalpasti perabot yang rosak membentuk beberapa kumpulan yang diketuai oleh seorang murid yang mahir bertukang.(PS) Menunjukkan cara memberi sokongan • moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan.(NS) Menghuraikan cara untuk meningkatkan • keceriaan.(NS) • • • dan meningkatkan imej kelas dan sekolah mengadakan Kempen Keceriaan Sekolah menyenaraikan aktiviti untuk melibatkan diri dalam keceriaan sekolah mencipta slogan yang mencerminkan keceriaan sekolah Menghasilkan poster yang menarik dan kreatif Membuat peraduan menulis esei/karangan tentang sekolah Menulis esei yang menggambarkan perasaan sayang dan cinta kepada sekolah Menyenaraikan apa yang difahami daripada petikan.(KS) Menunjukkan sikap bersedia melibatkan diri dalam meningkatkan imej sekolah. Menyediakan peralatan pertukangan seperti tukul.• • UNIT 5 : PENJAGAAN DAN PENINGKATAN IMEJ SEKOLAH 26 5E Sekolahku Milikku 5D Keceriaan Sekolah • • • • • • 5F Berbakti kepada sekolah • • kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah. 7 .

Menilai persembahan setiap kumpulan. Menyenaraikan pengajaran dalam cerita • „Sang Kancil Menjadi Hakim‟.(NS) • . Melakonkan watak-watak cerita rakyat.(PS) • Melakonkan cerita rakyat pelbagai kaum.(PS) • Melibatkan diri dalam usaha • meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat.28 UJIAN 2 TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA • Mengenal pasti pengajaran yang terdapat dalam cerita rakyat pelbagai kaum. Mendengar cerita melalui Kancil Menjadi Hakim‟ kaset „Sang 33 6D Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. Membaca dialog di antara perbualan tadi.(NS) • • • • Membaca dan memahami contoh-contoh cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. (PS) • Menghasilkan himpunan cerita rakyat • secara kreatif. Mereka kulit buku folio secara kreatif. Mencatat nilai murni berdasarkan cerita tersebut. 29 UNIT 6 : CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM 6A Pelbagai Cerita Rakyat 30 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 HARI RAYA PUASA • 6B Cerita Rakyat Warisan Budaya 31 • • Menerangkan usaha-usaha yang • dilakukan untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat. 8 .(KS) • Menunjukkan perasaan bangga cerita • rakyat. Mencatat pengajaran daripada cerita tersebut.(NS) • Mengenal pasti pelbagai jenis cerita • rakyat. Menyimpan semua cerita dalam bentuk folio.(PS) Menyambung perbualan bardasarkan situasi yang diberikan.(KS) • Mengapresiasi cerita rakyat pelbagai kaum.(KS) Menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat. 32 UNIT 6 : CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM 6C Koleksi Cerita Rakyat Kita Mengumpul semula semua cerita rakyat yang telah diajar oleh guru.

Menjelaskan sisterm demokrasi di Malaysia 36 • • Mengenalpasti amalan demokrasi Mencipta lencana dan dan cogan prinsip kata Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.(NS) 34 6E Mari Bercerita • • Melakonkan setiap babak dalam cerita „Sang Kancil Menjadi Hakim‟ Mencatatkan pengajaran yang terkandung dalam cerita tersebut.(PS) Memilih tokoh murid secara demokrasi.(PS) Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia. 9 .(PS) Menceritakan sebuah cerita rakyat • Malaysia.(KS) Berbangga dengan cerita rakyat pelbagai kaum. Pelajar dimaklumkan tentang peraturanperaturan proses pengundian.Sang Kancil Menjadi Hakim • Menceritakan pengajaran yang • terkandung dalam cerita rakyat.(PS) Mencipta dan menyanyikan lagu bertemakan demokrasi.(PS) Mencipta lencana dan cogan kata • • • • • • • • • • Menerangkan faedah amalan demokrasi mencipta dan menyanyikan lagu bertemakan demokrasi menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia Melantik ahli jawatankuasa untuk menjalankan proses pengundian.(NS) Menjelaskan sistem demokrasi di Malaysia. Dalam kumpulan mempersembahkan cerita tersebut. Menyediakan kertas undi mengikut bilangan murid. TEMA5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT 35 UNIT 7 : KERAJAAN DEMOKRASI 7A Lagu Demokrasi • • • • 7B Pemilihan Tokoh Murid • • UNIT 7 : KERAJAAN DEMOKRASI • 7C Demokrasi Di Negara Kita • • • 7D Prinsip • Menerangkan faedah amalan demokrasi.(NS) Menerangkan kepentingan pemilihan tokoh murid secara demokrasi.(KS) Menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia.(NS) • • Mengenal pasti cerita rakyat • Malaysia.(KS) • Menghargai pengajaran yang terkandung • dalam cerita rakyat.(KS) Berbangga dan menghargai dengan sistem demokrasi di Malaysia.(NS) Mengenalpasti amalan dan prinsip demokrasi. Menjawab soalan berdasarkan cerita tersebut Pelajar menyertai pertandingan bercerita (Pilih satu cerita yang terdapat dalam folio).(KS) Menerima keputusan pemilihan tokoh guru.S Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia.

(KS) Menghargai kehidupan yang sejahtera. menyelesaikan masalah cabaran hidup yang dihadapi. pantun. • 37 8A Kempen Kesedaran Sivik • • Menerangkan kepentingan kesedaran • sivik.sajak.(NS) Mengenal pasti cara-cara menangani cabaran.(NS) • • • • • mengadadakan kempen kesedaran sivik di peringkat sekolah seperti cogan kata.(KS) Menunjukkan keprihatinan terhadap • kesedaran sivik.poster.kuiz dan aktiviti keceriaan.(PS) Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai cabaran.(KS) Menunjukkan rasa bangga terhadap amalan demokrasi di Malaysia. membincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Malaysia sejahtera 2020 melakarkan sebuah lukisan kehidupan masyarakat Malaysia masa depan. analisis situasi yang diberi. membuat pilihan tindakan dari situasi di atas yang memberi kebaikan kepada semua pihak. mengadakan promosi kempen membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pencemaran alam menghasilkan skrip dialog yang menggambarkan kehidupan sebuah masyarakat yang sejahtera.Demokrasi • berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.(NS) • Menerangkan ciri-ciri kehidupan yang sejahtera.(PS) Menganjurkan kesedaran sivik di kelas atau sekolah. 10 . • 8B Gambaran Masyarakat Sejahtera UNIT 8 : KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • • • • • 38 • 8C Cabaran Remaja • Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.(KS) Menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menangani cabaran.(PS) Mengamalkan kehidupan yang sejahtera.(NS) berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN. -situasi A -situasi B -situasi C memberi alasan bagi setiap tindakan yang diambil.

(PS) Bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk kesejahteraan golongan kurang • bernasib baik dan kurang upaya. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan murid diminta berbincang dan setiap kumpulan diminta membentangkan sekurang-kurangnya 3 cara bagaimanakah pihak kerajaaan .(KS) Bersimpati dan menghormati golongan • kurang upaya.pelabur dan NGO. Murid diminta meneliti pernyataan dan gambar yang sedia ada.(NS) • • • • 8E Hormatilah Mereka • • Menerangkan kepentingan kemudahan • untuk kesejahteraan golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya.NGO. Melukis poster menggambarkan keindahan sebuah pulau yang dikelilingi kawasan laut. Murid ditunjukkan beberapa gambar/keratan akhbar berkaitan golongan kurabg upaya.(NS) • 39 UNIT 8 : KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • Membuat simulasi mesyuarat untuk membincangkan pelaksanaan projek pelancongan di sebuah pulau.• 8D Alam Yang Saya Sayangi • • Menghuraikan kepentingan alam sekitar kepada kesejahteraan hidup. Mengumpul keratan akhbar tentang golongan kurang bernasib baik dan membincangkan cara-cara untuk membantu mereka. Mesyuarat terdiri daripada wakil-wakil yang terlibat dalam projek tersebut seperti penduduk kampung.pihak kerajaan.(PS) Melibatkan diri dalam menjaga kelestarian alam sekitar. murid – murid diminta menjelaskan apakah cabarancabaran yang dihadapi oleh golongan kurang upaya. PEMULIHAN DAN PENGUKUHAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN 11 . Berdasarkan gambar yang dilihat.(KS) Menghargai dan menyayangi alam sekitar. dan individu boleh membantu dan menyokong golongan kurang upaya dan kurang bernasib baik mencapai kesejahteraan hidup 40-41 42-44 45-52 Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. 12 .