P. 1
Rancangan Tahunan Psk t1-New2

Rancangan Tahunan Psk t1-New2

|Views: 251|Likes:
Published by Maria Rosli

More info:

Published by: Maria Rosli on May 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2014

pdf

text

original

BENGKEL PENYELARASAN PERINGKAT DAERAH HULU LANGAT RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 (2012

)
PS – Pengetahuan Sivik KS- Kemahiran Sivik NS- Nilai Sivik
MINGGU TEMA TAJUK HURAIAN PELAJARAN TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI • 1A Diariku
1

CADANGAN AKTIVITI

• • •

UNIT 1 IDENTITI DIRI

1B Cita-cita Saya

• • •

2

1C Tokoh Yang Saya Sanjung

• •

Mengenalpasti potensi dan langkah – langkah untuk mengembangkan potensi diri. (PS) Mencatat perancangan perkembangan diri dalam diari.(KS) Menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri.(NS) Mengenalpasti cita-cita dan potensi diri. (PS) Menghubungkaitkan potensi diri dengan cita-cita.(KS) Mengambil daya usaha untuk mencapai cita-cita.(NS) Menyatakan kepentingan mengembangkan potensi diri.(PS) Mencontohi cara tokoh-tokoh mengembangkan potensi diri.(KS) Menghargai sumbangan tokoh yang disanjungi.(NS)

• • • •

Menulis diari Mencatat peristiwa penting Meluah perasaan Mengenalpasti matlamat hidup

• • • • • •

Menunjukkan gambar seorang doktor wanita India sedang merawat pesakit. Mengemukakan beberapa soalan berkaitan dengan gambar. Menerangkan dan menghubungkait cita-cita dengan langkah-langkah yang perlu diambil. Membaca dan memahami maklumat tentang tokoh iaitu Tan Sri P. Ramlee. Mempamerkan maklumat-maklumat tokoh yang disanjungi. Menjelaskan sumbangan tokoh kepada masyarakat.

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

1

Menerangkan carta aliran yang menunjukkan peringkat pendidikan yang perlu dilalui oleh seseorang individu.(NS) • Mengenalpasti cara mencapai cita. Menyenaraikan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita.• cita. Membuat refleksi diri sendiri Menyenaraikan sumbangan yang dapat diberikan kepada sekolah.(KS) Menghargai diri dengan tidak melibatkan • diri dalam kegiatan negatif. Melakunkan simulasi pelajar menjalankan tugas sebagai ketua Taman Sumber Sains sekolah. Menulis slogan yang menunjukkan ciri-ciri asertif.(PS) Menggunakan kelebihan diri dalam kehidupan.(PS) Mengambil tindakan yang wajar • dalam menghadapi pelbagai dilema.(NS) • Menerangkan kepentingan tidak • melibatkan diri dalam kegiatan negatif. 2 . Menunjukkan gambar murid-murid berkelah bersama pelbagai kaum. Membincangkan pengaruh negatif rakan yang pernah dialami. Melengkapkan dialog berdasarkan tindakan yang sepatutnya diambil oleh Kumar. (Rujuk Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.(PS) Bertindak secara asertif untuk menangani • pengaruh negatif rakan sebaya. • • UNIT 2 : PENYELESAIAN KONFLIK 2B Sikap Asertif Saya • • • Menerangkan ciri-ciri asertif seseorangindividu yang perlu dicontohi.(KS) • Menunjukkan keyakinan diri untuk mencapai cita-cita. lelaki dan perempuan.(NS) Melengkapkan jadual kelebihan dan keistimewaan diri dan batasan diri Individu A dan Individu B.• 1D Keistimewaan Saya • • • 1E Mencapai Citacita • • • 2A Menangani Pengaruh Negatif Rakan 3 Mengenalpasti kelebihan dan batasan • diri. Menunjukkan gambar sedang berlakunya rusuhan.(KS) • Bersyukur dengan anugerah Tuhan.(KS) Menjelaskan tindakan yang sepatutnya diambil berdasarkan dialog yang diberi.(PS) Menggunakan minat dan kebolehan untuk mencapai cita-cita. ` 4 CUTI TAHUN BARU CINA • 5 2C Dilemaku • Menyatakan cara menyelesaikan dilema • yang dihadapi. Mencatatkan cita-cita dan kenal pasti cabaran yang akan dihadapi.(KS) Mempunyai keyakinan diri untuk • mengelakkan diri daripada pengaruh negatif.(PS) • Menyelesaikan konflik antara diri dan rakan dalam pelbagai situasi.(NS) Mengenalpasti ciri-ciri individu yang • bersikap asertif.

(NS) untuk • Mengenalpasti teknik penyelesaian • konflik.(NS) • Menerangkan akibat kegiatan negatif • kepada diri.(KS) Menghargai dan menghormati rakan dengan berkongsi masalah. keluarga dan masyarakat.(NS) Mengenalpasti punca dan akibat sesuatu • konflik.(PS) Meluahkan perasaan kasih sayang • terhadap ibu bapa atau penjaga. Mencipta slogan mengelakkan diri daripada kegiatan negatif. Ayah Jantung Hatiku • • Menerangkan pentingnya kasih • sayang terhadap ibu bapa atau • penjaga.(KS) Membuat pertimbangan secara rasional • dalam penyelesaian konflik.• • 2D Pilihan Bijak • • • 2E Membantu Rakan Menyelesaikan Konflik • • Menunjukkan keyakinan menyelesaikan masalah. Menyelesaikan konflik dengan menggunakan teknik awan. Menulis cadangan cara mengelakkan diri daripada terlibat dengan pengaruh negatif. TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN • 8 UNIT 3 : KELUARGA BAHAGIA 3A Ibu.(PS) Menggunakan teknik penyelesaian konflik • secara bijak. keluarga dan masyarakat. ( Buku skrap).(NS) Menghasilkan sekeping kad ucapan Meluahkan perasaan kasih sayang dan terima kasih Menyanyikan lagu yang berkaitan Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.(KS) • Menjaga maruah diri dengan tidak terlibat dalam kegiatan negatif.(KS) Menghargai kasih sayang ibu bapa atau penjaga. Menghasilkan skrip dialog yang menghargai dan menghormati rakan dengan berkongsi masalah. Menjelaskan akibat penglibatan remaja dalam kegiatan kepada diri. Mengumpul keratan akhbar berdasarkan masalah remaja yang disiarkan oleh media cetak. 3 .(PS) Membantu rakan membuat keputusan wajar dalam menyelesaikan konflik yang • dihadapi.(NS) 6 • 7 2F Saya Bertindak Rasional • • muka surat 19) Menjana idea berdasarkan cerita rakyat – Lebai Malang. Melakarkan peta mindaCara menyelesaikan konflik. (Muka surat 21 – Aktiviti 1 dan 2) Membincangkan cara-cara membantu menyelesaikan konflik yang dihadapi berdasarkan sepucuk surat tidak rasmi.(PS) Mengambil tindakan wajar untuk • mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan negatif. Mencatatkan pengalaman menonton wayang bersama rakan.

• 9 3B Kemesraan Terjalin Keluarga Bahagia • • Menyatakan kepentingan menjalin • hubungan yang mesra dan akrab sesama • anggota keluarga. (PS) • Mempraktikkan cara menghargai ibu bapa dan anggota keluarga.(NS) Menjelaskan perlunya menghargai ibu • bapa dan anggota keluarga.(KS) Bertingkahlaku mulia ke arah pembentukan keluarga bahagia.(KS) Menyayangi anggota keluarga. (PS) Menunjukkan cara mengeratkan hubungan ke arah pembentukan keluarga bahagia.(NS) Menulis surat kepada anggota keluarga Lakonan 10 11 UJIAN 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL • 3C Saling Membantu Sesama Keluarga • • • 3D Hargai Keluarga Anda • • 12 Menjelaskan cara membantu anggota • keluarga. (NS) Permainan kad situasi Simulasi Memaparkan gambar-gambar berkaitan Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. (NS) • • • Melakonkan dialog Bercerita Sumbangsaran 13 UNIT 3 : KELUARGA BAHAGIA Menghasilkan koleksi gambar keluarga Mencatatkan peristiwa penting setiap ahli keluarga Menyenaraikan kata-kata ucapan penghargaan • 3E Membina Keluarga Bahagia • • 14 Mengenalpasti tingkahlaku mulia untuk mengeratkan hubungan keluarga. 4 . (KS) • Menghargai ibu bapa dan anggota keluarga.(PS) • Memberi bantuan kepada anggota • keluarga.(PS) Berkomunikasi secara sopan dengan anggota keluarga.(KS) Menghargai bantuan anggota keluarga.

(NS) Menghasilkan folio tentang sejarah sekolah Menulis visi dan misi sekolah Memahami peraturan –peraturan sekolah Menulis pencapaian sekolah dari segi akademik dan kokurikulum 17 Menerangkan kepentingan tentang • peraturan sekolah.• 3F Keluarga Saya Sihat • • 15 Menjelaskan kepentingan anggota • keluarga mengamalkan pemakanan yang seimbang dan sihat. (NS) • Mendapatkan maklumat tentang peraturan kehadiran ke sekolah Mengisi boring kebenaran keluar dari kawasan sekolah Merangka satu peraturan kehadiran ke sekolah dan mematuhinya. (PS) Mematuhi peraturan sekolah. (NS) Menyenaraikan menu makanan seimbang untuk keluarga Menyediakan contoh diet seimbang secara kumpulan amalan pemakanan sihat Melukis poster “Amalan akanan Seimbang” TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT • • • • UNIT 4 : BANGGA TERHADAP SEKOLAH 4B Peraturan Sekolah Saya Patuhi • • • • • • 16 4A Inilah Sekolah Saya Menerangkan sejarah dan hala tuju sekolah. (PS) • Menyediakan menu makanan yang seimbang dan sihat untuk keluarga.(PS) Melaksanakan hala tuju sebagai pelajar. 5 . (NS) • • • • Budaya sekolah dalam taman Budaya sekolah berdisiplin Budaya sekolah penyayang Budaya sekolah cemerlang kokurikulum Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. (KS) Menunjukkan sikap setia terhadap sekolah. • 4C Budaya Sekolah 18 • • Mengenalpasti budaya sekolah sendiri. (PS) Menyumbangkan ke arah penggayaan budaya sekolah. (KS) Berbangga dan menghargai budaya sekolah. (KS) • Menghargai anggota keluarga dengan mementingkan kesihatan keluarga. (KS) • Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan sekolah.

(KS) • Menunjukkan perasaan bangga terhadap sekolah. • (PS) Mengamalkan sikap yang positif.(KS) • Menunjukkan perasaan bangga dapat menaikkan imej sekolah.(PS) Menunjukkan cara menghormati pelbagai • • • • • Menghasilkan Buku Skrap dengan mengumpulkan keratin-keratan akhbar Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan. (PS) Menghasilkan dan mendeklamasikan • puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah.• 19 4D Kami Satu Pasukan • • Menjelaskan kebaikan semangat • berpasukan. 6 .(NS) Mengenalpasti kepentingan menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.(PS) Melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah. (PS) Bekerja sebagai satu pasukan. (KS) Menunjukkan semangat berpasukan. 25 5B Berganding Bahu Menjayakan Sukan • • • 5C Hormati Warga Sekolah • Bercerita tentang penglibatan murid-murid sekolah dalam sukan tahunan sekolah Menerangkan faedah-faedah apabila muridmurid terlibat secara aktif dalam sukan tahunan sekolah Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan Menulis rencana cara murid-murid menghormati kebolehan dan pendapat orang lain Mengemukakan cadangan untuk menjaga Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.(NS) Mengenalpasti faedah melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah.(NS) Mengumpul maklumat dan menghasilkan folio tentang sejarah sekolah Mencipta puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah Mengemukakan cadangan untuk menjaga dan meningkatkan imej sekolah 5A Murid Bersahsiah UNIT 5 : PENJAGAAN DAN PENINGKATAN IMEJ SEKOLAH • • • • Mengenalpasti sikap positif yang dimiliki.(KS) Menunjukkan kerelaan untuk melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah. (NS) Membuat aktiviti persembahan berkumpulan tentang kebudayaan yang terdapat di Malaysia 20-21 22-23 • • • 24 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 4E Sekolah Ku Kebanggaanku Mengenalpasti ciri-ciri sekolah yang • membanggakan warga sekolah.

(PS) • Melibatkan diri dalam aktiviti keceriaan sekolah.• • UNIT 5 : PENJAGAAN DAN PENINGKATAN IMEJ SEKOLAH 26 5E Sekolahku Milikku 5D Keceriaan Sekolah • • • • • • 5F Berbakti kepada sekolah • • kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.(KS) • Menghargai keceriaan sekolah. pemutar skru dan kayu Menyerahkan semula perabot yang dibaiki kepada pihak sekolah membentuk satu pasukan penyokong menghasilkan satu cogan kata atau lagu untuk meniupkan semangat kepada sekolah mempersembahkan hasil kumpulan kepada kelas • • • • 27 5G Pasukan Sekolah Kebanggaan Kami • • • Menerangkan kepentingan memberi • sokongan moral kepada pasukan sekolah • dalam sesuatu pertandingan.(NS) Mengenalpasti tanggungjawab terhadap sekolah.(NS) Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. 7 . mengenalpasti perabot yang rosak membentuk beberapa kumpulan yang diketuai oleh seorang murid yang mahir bertukang.(NS) • Mengenalpasti kepentingan penglibatan warga sekolah dalam meningkatkan imej sekolah.(NS) Menghuraikan cara untuk meningkatkan • keceriaan.(NS) • • • dan meningkatkan imej kelas dan sekolah mengadakan Kempen Keceriaan Sekolah menyenaraikan aktiviti untuk melibatkan diri dalam keceriaan sekolah mencipta slogan yang mencerminkan keceriaan sekolah Menghasilkan poster yang menarik dan kreatif Membuat peraduan menulis esei/karangan tentang sekolah Menulis esei yang menggambarkan perasaan sayang dan cinta kepada sekolah Menyenaraikan apa yang difahami daripada petikan.(KS) Menunjukkan semangat kerjasama dalam berbakti kepada sekolah.(KS) Menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.(KS) Menunjukkan sikap bersedia melibatkan diri dalam meningkatkan imej sekolah. Menyediakan peralatan pertukangan seperti tukul.(PS) Memberi sumbangan dalam projek membaiki perabot sekolah.(PS) Menghasilkan brosur tentang sekolah. gergaji. ucapan pengetua dalam perhimpunan sekolah.(PS) Menunjukkan cara memberi sokongan • moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan.(KS) Menghargai sumbangan pasukan sekolah dalam meningkatkan imej sekolah.

Mereka kulit buku folio secara kreatif. Mencatat pengajaran daripada cerita tersebut. 32 UNIT 6 : CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM 6C Koleksi Cerita Rakyat Kita Mengumpul semula semua cerita rakyat yang telah diajar oleh guru.(NS) • • • • Membaca dan memahami contoh-contoh cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia.(NS) • Mengenal pasti pelbagai jenis cerita • rakyat. 29 UNIT 6 : CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM 6A Pelbagai Cerita Rakyat 30 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 HARI RAYA PUASA • 6B Cerita Rakyat Warisan Budaya 31 • • Menerangkan usaha-usaha yang • dilakukan untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat. Membaca dialog di antara perbualan tadi.(PS) • Melibatkan diri dalam usaha • meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat.(KS) • Mengapresiasi cerita rakyat pelbagai kaum. Menyimpan semua cerita dalam bentuk folio. 8 . Menilai persembahan setiap kumpulan.(PS) Menyambung perbualan bardasarkan situasi yang diberikan.(KS) Menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat.(PS) • Melakonkan cerita rakyat pelbagai kaum. Mendengar cerita melalui Kancil Menjadi Hakim‟ kaset „Sang 33 6D Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.28 UJIAN 2 TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA • Mengenal pasti pengajaran yang terdapat dalam cerita rakyat pelbagai kaum. Menyenaraikan pengajaran dalam cerita • „Sang Kancil Menjadi Hakim‟.(KS) • Menunjukkan perasaan bangga cerita • rakyat.(NS) • . Mencatat nilai murni berdasarkan cerita tersebut. (PS) • Menghasilkan himpunan cerita rakyat • secara kreatif. Melakonkan watak-watak cerita rakyat.

TEMA5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT 35 UNIT 7 : KERAJAAN DEMOKRASI 7A Lagu Demokrasi • • • • 7B Pemilihan Tokoh Murid • • UNIT 7 : KERAJAAN DEMOKRASI • 7C Demokrasi Di Negara Kita • • • 7D Prinsip • Menerangkan faedah amalan demokrasi.(PS) Mencipta dan menyanyikan lagu bertemakan demokrasi.(NS) Menjelaskan sistem demokrasi di Malaysia.Sang Kancil Menjadi Hakim • Menceritakan pengajaran yang • terkandung dalam cerita rakyat.(KS) Berbangga dan menghargai dengan sistem demokrasi di Malaysia.S Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia. Menyediakan kertas undi mengikut bilangan murid. Pelajar dimaklumkan tentang peraturanperaturan proses pengundian.(NS) Menerangkan kepentingan pemilihan tokoh murid secara demokrasi.(PS) Mencipta lencana dan cogan kata • • • • • • • • • • Menerangkan faedah amalan demokrasi mencipta dan menyanyikan lagu bertemakan demokrasi menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia Melantik ahli jawatankuasa untuk menjalankan proses pengundian.(KS) Menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. 9 . Menjawab soalan berdasarkan cerita tersebut Pelajar menyertai pertandingan bercerita (Pilih satu cerita yang terdapat dalam folio).(PS) Menceritakan sebuah cerita rakyat • Malaysia.(KS) Berbangga dengan cerita rakyat pelbagai kaum.(NS) Mengenalpasti amalan dan prinsip demokrasi.(KS) • Menghargai pengajaran yang terkandung • dalam cerita rakyat. Menjelaskan sisterm demokrasi di Malaysia 36 • • Mengenalpasti amalan demokrasi Mencipta lencana dan dan cogan prinsip kata Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.(KS) Menerima keputusan pemilihan tokoh guru.(NS) 34 6E Mari Bercerita • • Melakonkan setiap babak dalam cerita „Sang Kancil Menjadi Hakim‟ Mencatatkan pengajaran yang terkandung dalam cerita tersebut. Dalam kumpulan mempersembahkan cerita tersebut.(PS) Memilih tokoh murid secara demokrasi.(PS) Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia.(NS) • • Mengenal pasti cerita rakyat • Malaysia.

(KS) Menunjukkan keprihatinan terhadap • kesedaran sivik. analisis situasi yang diberi. pantun.(PS) Mengamalkan kehidupan yang sejahtera.(KS) Menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menangani cabaran.(KS) Menunjukkan rasa bangga terhadap amalan demokrasi di Malaysia.sajak.(NS) • • • • • mengadadakan kempen kesedaran sivik di peringkat sekolah seperti cogan kata. menyelesaikan masalah cabaran hidup yang dihadapi. -situasi A -situasi B -situasi C memberi alasan bagi setiap tindakan yang diambil. 10 .(PS) Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai cabaran.kuiz dan aktiviti keceriaan. membuat pilihan tindakan dari situasi di atas yang memberi kebaikan kepada semua pihak.(NS) berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN.(NS) • Menerangkan ciri-ciri kehidupan yang sejahtera. • 8B Gambaran Masyarakat Sejahtera UNIT 8 : KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • • • • • 38 • 8C Cabaran Remaja • Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.poster.Demokrasi • berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. • 37 8A Kempen Kesedaran Sivik • • Menerangkan kepentingan kesedaran • sivik.(KS) Menghargai kehidupan yang sejahtera. mengadakan promosi kempen membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pencemaran alam menghasilkan skrip dialog yang menggambarkan kehidupan sebuah masyarakat yang sejahtera.(NS) Mengenal pasti cara-cara menangani cabaran.(PS) Menganjurkan kesedaran sivik di kelas atau sekolah. membincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Malaysia sejahtera 2020 melakarkan sebuah lukisan kehidupan masyarakat Malaysia masa depan.

murid – murid diminta menjelaskan apakah cabarancabaran yang dihadapi oleh golongan kurang upaya.(KS) Bersimpati dan menghormati golongan • kurang upaya.NGO.(PS) Melibatkan diri dalam menjaga kelestarian alam sekitar.(PS) Bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk kesejahteraan golongan kurang • bernasib baik dan kurang upaya. Mengumpul keratan akhbar tentang golongan kurang bernasib baik dan membincangkan cara-cara untuk membantu mereka.(KS) Menghargai dan menyayangi alam sekitar. dan individu boleh membantu dan menyokong golongan kurang upaya dan kurang bernasib baik mencapai kesejahteraan hidup 40-41 42-44 45-52 Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.(NS) • • • • 8E Hormatilah Mereka • • Menerangkan kepentingan kemudahan • untuk kesejahteraan golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan murid diminta berbincang dan setiap kumpulan diminta membentangkan sekurang-kurangnya 3 cara bagaimanakah pihak kerajaaan . PEMULIHAN DAN PENGUKUHAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN 11 .pelabur dan NGO. Murid diminta meneliti pernyataan dan gambar yang sedia ada. Melukis poster menggambarkan keindahan sebuah pulau yang dikelilingi kawasan laut.pihak kerajaan. Berdasarkan gambar yang dilihat. Murid ditunjukkan beberapa gambar/keratan akhbar berkaitan golongan kurabg upaya.• 8D Alam Yang Saya Sayangi • • Menghuraikan kepentingan alam sekitar kepada kesejahteraan hidup. Mesyuarat terdiri daripada wakil-wakil yang terlibat dalam projek tersebut seperti penduduk kampung.(NS) • 39 UNIT 8 : KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • Membuat simulasi mesyuarat untuk membincangkan pelaksanaan projek pelancongan di sebuah pulau.

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. 12 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->