P. 1
Rancangan Tahunan Psk t1-New2

Rancangan Tahunan Psk t1-New2

|Views: 251|Likes:
Published by Maria Rosli

More info:

Published by: Maria Rosli on May 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2014

pdf

text

original

BENGKEL PENYELARASAN PERINGKAT DAERAH HULU LANGAT RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 (2012

)
PS – Pengetahuan Sivik KS- Kemahiran Sivik NS- Nilai Sivik
MINGGU TEMA TAJUK HURAIAN PELAJARAN TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI • 1A Diariku
1

CADANGAN AKTIVITI

• • •

UNIT 1 IDENTITI DIRI

1B Cita-cita Saya

• • •

2

1C Tokoh Yang Saya Sanjung

• •

Mengenalpasti potensi dan langkah – langkah untuk mengembangkan potensi diri. (PS) Mencatat perancangan perkembangan diri dalam diari.(KS) Menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri.(NS) Mengenalpasti cita-cita dan potensi diri. (PS) Menghubungkaitkan potensi diri dengan cita-cita.(KS) Mengambil daya usaha untuk mencapai cita-cita.(NS) Menyatakan kepentingan mengembangkan potensi diri.(PS) Mencontohi cara tokoh-tokoh mengembangkan potensi diri.(KS) Menghargai sumbangan tokoh yang disanjungi.(NS)

• • • •

Menulis diari Mencatat peristiwa penting Meluah perasaan Mengenalpasti matlamat hidup

• • • • • •

Menunjukkan gambar seorang doktor wanita India sedang merawat pesakit. Mengemukakan beberapa soalan berkaitan dengan gambar. Menerangkan dan menghubungkait cita-cita dengan langkah-langkah yang perlu diambil. Membaca dan memahami maklumat tentang tokoh iaitu Tan Sri P. Ramlee. Mempamerkan maklumat-maklumat tokoh yang disanjungi. Menjelaskan sumbangan tokoh kepada masyarakat.

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

1

(KS) • Bersyukur dengan anugerah Tuhan.(PS) Menggunakan minat dan kebolehan untuk mencapai cita-cita. Menunjukkan gambar murid-murid berkelah bersama pelbagai kaum.(PS) Menggunakan kelebihan diri dalam kehidupan. Melakunkan simulasi pelajar menjalankan tugas sebagai ketua Taman Sumber Sains sekolah. Membuat refleksi diri sendiri Menyenaraikan sumbangan yang dapat diberikan kepada sekolah.(NS) • Mengenalpasti cara mencapai cita. 2 .(NS) Melengkapkan jadual kelebihan dan keistimewaan diri dan batasan diri Individu A dan Individu B.(NS) • Menerangkan kepentingan tidak • melibatkan diri dalam kegiatan negatif. Menulis slogan yang menunjukkan ciri-ciri asertif.(KS) Menjelaskan tindakan yang sepatutnya diambil berdasarkan dialog yang diberi. Membincangkan pengaruh negatif rakan yang pernah dialami.• 1D Keistimewaan Saya • • • 1E Mencapai Citacita • • • 2A Menangani Pengaruh Negatif Rakan 3 Mengenalpasti kelebihan dan batasan • diri.(PS) Bertindak secara asertif untuk menangani • pengaruh negatif rakan sebaya.(KS) Menghargai diri dengan tidak melibatkan • diri dalam kegiatan negatif.(KS) Mempunyai keyakinan diri untuk • mengelakkan diri daripada pengaruh negatif. Mencatatkan cita-cita dan kenal pasti cabaran yang akan dihadapi.(NS) Mengenalpasti ciri-ciri individu yang • bersikap asertif. lelaki dan perempuan.(PS) • Menyelesaikan konflik antara diri dan rakan dalam pelbagai situasi. Menunjukkan gambar sedang berlakunya rusuhan. • • UNIT 2 : PENYELESAIAN KONFLIK 2B Sikap Asertif Saya • • • Menerangkan ciri-ciri asertif seseorangindividu yang perlu dicontohi.(KS) • Menunjukkan keyakinan diri untuk mencapai cita-cita. Melengkapkan dialog berdasarkan tindakan yang sepatutnya diambil oleh Kumar. ` 4 CUTI TAHUN BARU CINA • 5 2C Dilemaku • Menyatakan cara menyelesaikan dilema • yang dihadapi. (Rujuk Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.• cita.(PS) Mengambil tindakan yang wajar • dalam menghadapi pelbagai dilema. Menyenaraikan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita. Menerangkan carta aliran yang menunjukkan peringkat pendidikan yang perlu dilalui oleh seseorang individu.

Menulis cadangan cara mengelakkan diri daripada terlibat dengan pengaruh negatif.• • 2D Pilihan Bijak • • • 2E Membantu Rakan Menyelesaikan Konflik • • Menunjukkan keyakinan menyelesaikan masalah.(NS) Mengenalpasti punca dan akibat sesuatu • konflik. Menjelaskan akibat penglibatan remaja dalam kegiatan kepada diri.(KS) Membuat pertimbangan secara rasional • dalam penyelesaian konflik. Ayah Jantung Hatiku • • Menerangkan pentingnya kasih • sayang terhadap ibu bapa atau • penjaga.(NS) untuk • Mengenalpasti teknik penyelesaian • konflik.(NS) Menghasilkan sekeping kad ucapan Meluahkan perasaan kasih sayang dan terima kasih Menyanyikan lagu yang berkaitan Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.(NS) 6 • 7 2F Saya Bertindak Rasional • • muka surat 19) Menjana idea berdasarkan cerita rakyat – Lebai Malang.(PS) Mengambil tindakan wajar untuk • mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan negatif. Menghasilkan skrip dialog yang menghargai dan menghormati rakan dengan berkongsi masalah. keluarga dan masyarakat. Mengumpul keratan akhbar berdasarkan masalah remaja yang disiarkan oleh media cetak.(PS) Meluahkan perasaan kasih sayang • terhadap ibu bapa atau penjaga. ( Buku skrap).(KS) • Menjaga maruah diri dengan tidak terlibat dalam kegiatan negatif.(PS) Membantu rakan membuat keputusan wajar dalam menyelesaikan konflik yang • dihadapi. keluarga dan masyarakat. Mencatatkan pengalaman menonton wayang bersama rakan.(KS) Menghargai kasih sayang ibu bapa atau penjaga.(NS) • Menerangkan akibat kegiatan negatif • kepada diri. TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN • 8 UNIT 3 : KELUARGA BAHAGIA 3A Ibu.(KS) Menghargai dan menghormati rakan dengan berkongsi masalah. 3 . Mencipta slogan mengelakkan diri daripada kegiatan negatif. Menyelesaikan konflik dengan menggunakan teknik awan. Melakarkan peta mindaCara menyelesaikan konflik. (Muka surat 21 – Aktiviti 1 dan 2) Membincangkan cara-cara membantu menyelesaikan konflik yang dihadapi berdasarkan sepucuk surat tidak rasmi.(PS) Menggunakan teknik penyelesaian konflik • secara bijak.

(KS) • Menghargai ibu bapa dan anggota keluarga.(NS) Menjelaskan perlunya menghargai ibu • bapa dan anggota keluarga.(NS) Menulis surat kepada anggota keluarga Lakonan 10 11 UJIAN 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL • 3C Saling Membantu Sesama Keluarga • • • 3D Hargai Keluarga Anda • • 12 Menjelaskan cara membantu anggota • keluarga.• 9 3B Kemesraan Terjalin Keluarga Bahagia • • Menyatakan kepentingan menjalin • hubungan yang mesra dan akrab sesama • anggota keluarga. 4 .(KS) Menyayangi anggota keluarga.(PS) Berkomunikasi secara sopan dengan anggota keluarga. (NS) Permainan kad situasi Simulasi Memaparkan gambar-gambar berkaitan Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. (NS) • • • Melakonkan dialog Bercerita Sumbangsaran 13 UNIT 3 : KELUARGA BAHAGIA Menghasilkan koleksi gambar keluarga Mencatatkan peristiwa penting setiap ahli keluarga Menyenaraikan kata-kata ucapan penghargaan • 3E Membina Keluarga Bahagia • • 14 Mengenalpasti tingkahlaku mulia untuk mengeratkan hubungan keluarga. (PS) Menunjukkan cara mengeratkan hubungan ke arah pembentukan keluarga bahagia.(KS) Bertingkahlaku mulia ke arah pembentukan keluarga bahagia.(PS) • Memberi bantuan kepada anggota • keluarga. (PS) • Mempraktikkan cara menghargai ibu bapa dan anggota keluarga.(KS) Menghargai bantuan anggota keluarga.

(NS) Menyenaraikan menu makanan seimbang untuk keluarga Menyediakan contoh diet seimbang secara kumpulan amalan pemakanan sihat Melukis poster “Amalan akanan Seimbang” TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT • • • • UNIT 4 : BANGGA TERHADAP SEKOLAH 4B Peraturan Sekolah Saya Patuhi • • • • • • 16 4A Inilah Sekolah Saya Menerangkan sejarah dan hala tuju sekolah. (NS) • • • • Budaya sekolah dalam taman Budaya sekolah berdisiplin Budaya sekolah penyayang Budaya sekolah cemerlang kokurikulum Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. (KS) Berbangga dan menghargai budaya sekolah. 5 .(NS) Menghasilkan folio tentang sejarah sekolah Menulis visi dan misi sekolah Memahami peraturan –peraturan sekolah Menulis pencapaian sekolah dari segi akademik dan kokurikulum 17 Menerangkan kepentingan tentang • peraturan sekolah. (KS) Menunjukkan sikap setia terhadap sekolah. • 4C Budaya Sekolah 18 • • Mengenalpasti budaya sekolah sendiri. (PS) Mematuhi peraturan sekolah. (PS) Menyumbangkan ke arah penggayaan budaya sekolah. (KS) • Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan sekolah.• 3F Keluarga Saya Sihat • • 15 Menjelaskan kepentingan anggota • keluarga mengamalkan pemakanan yang seimbang dan sihat. (NS) • Mendapatkan maklumat tentang peraturan kehadiran ke sekolah Mengisi boring kebenaran keluar dari kawasan sekolah Merangka satu peraturan kehadiran ke sekolah dan mematuhinya.(PS) Melaksanakan hala tuju sebagai pelajar. (KS) • Menghargai anggota keluarga dengan mementingkan kesihatan keluarga. (PS) • Menyediakan menu makanan yang seimbang dan sihat untuk keluarga.

(KS) • Menunjukkan perasaan bangga terhadap sekolah.• 19 4D Kami Satu Pasukan • • Menjelaskan kebaikan semangat • berpasukan. 25 5B Berganding Bahu Menjayakan Sukan • • • 5C Hormati Warga Sekolah • Bercerita tentang penglibatan murid-murid sekolah dalam sukan tahunan sekolah Menerangkan faedah-faedah apabila muridmurid terlibat secara aktif dalam sukan tahunan sekolah Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan Menulis rencana cara murid-murid menghormati kebolehan dan pendapat orang lain Mengemukakan cadangan untuk menjaga Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.(PS) Menunjukkan cara menghormati pelbagai • • • • • Menghasilkan Buku Skrap dengan mengumpulkan keratin-keratan akhbar Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan. (KS) Menunjukkan semangat berpasukan.(NS) Mengumpul maklumat dan menghasilkan folio tentang sejarah sekolah Mencipta puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah Mengemukakan cadangan untuk menjaga dan meningkatkan imej sekolah 5A Murid Bersahsiah UNIT 5 : PENJAGAAN DAN PENINGKATAN IMEJ SEKOLAH • • • • Mengenalpasti sikap positif yang dimiliki.(NS) Mengenalpasti kepentingan menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah. (PS) Menghasilkan dan mendeklamasikan • puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah.(NS) Mengenalpasti faedah melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah. (PS) Bekerja sebagai satu pasukan.(KS) Menunjukkan kerelaan untuk melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah.(KS) • Menunjukkan perasaan bangga dapat menaikkan imej sekolah. (NS) Membuat aktiviti persembahan berkumpulan tentang kebudayaan yang terdapat di Malaysia 20-21 22-23 • • • 24 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 4E Sekolah Ku Kebanggaanku Mengenalpasti ciri-ciri sekolah yang • membanggakan warga sekolah.(PS) Melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah. 6 . • (PS) Mengamalkan sikap yang positif.

(KS) • Menghargai keceriaan sekolah.(PS) Menunjukkan cara memberi sokongan • moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan. Menyediakan peralatan pertukangan seperti tukul.(NS) Mengenalpasti tanggungjawab terhadap sekolah.(NS) Menghuraikan cara untuk meningkatkan • keceriaan.• • UNIT 5 : PENJAGAAN DAN PENINGKATAN IMEJ SEKOLAH 26 5E Sekolahku Milikku 5D Keceriaan Sekolah • • • • • • 5F Berbakti kepada sekolah • • kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.(KS) Menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.(NS) • • • dan meningkatkan imej kelas dan sekolah mengadakan Kempen Keceriaan Sekolah menyenaraikan aktiviti untuk melibatkan diri dalam keceriaan sekolah mencipta slogan yang mencerminkan keceriaan sekolah Menghasilkan poster yang menarik dan kreatif Membuat peraduan menulis esei/karangan tentang sekolah Menulis esei yang menggambarkan perasaan sayang dan cinta kepada sekolah Menyenaraikan apa yang difahami daripada petikan. pemutar skru dan kayu Menyerahkan semula perabot yang dibaiki kepada pihak sekolah membentuk satu pasukan penyokong menghasilkan satu cogan kata atau lagu untuk meniupkan semangat kepada sekolah mempersembahkan hasil kumpulan kepada kelas • • • • 27 5G Pasukan Sekolah Kebanggaan Kami • • • Menerangkan kepentingan memberi • sokongan moral kepada pasukan sekolah • dalam sesuatu pertandingan.(PS) Memberi sumbangan dalam projek membaiki perabot sekolah. ucapan pengetua dalam perhimpunan sekolah.(PS) • Melibatkan diri dalam aktiviti keceriaan sekolah. gergaji.(NS) • Mengenalpasti kepentingan penglibatan warga sekolah dalam meningkatkan imej sekolah.(PS) Menghasilkan brosur tentang sekolah. mengenalpasti perabot yang rosak membentuk beberapa kumpulan yang diketuai oleh seorang murid yang mahir bertukang.(KS) Menghargai sumbangan pasukan sekolah dalam meningkatkan imej sekolah.(KS) Menunjukkan sikap bersedia melibatkan diri dalam meningkatkan imej sekolah. 7 .(NS) Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.(KS) Menunjukkan semangat kerjasama dalam berbakti kepada sekolah.

Menyenaraikan pengajaran dalam cerita • „Sang Kancil Menjadi Hakim‟. Mencatat pengajaran daripada cerita tersebut.(PS) • Melakonkan cerita rakyat pelbagai kaum. Mereka kulit buku folio secara kreatif. Mencatat nilai murni berdasarkan cerita tersebut.(PS) • Melibatkan diri dalam usaha • meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat.(KS) Menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat. Menilai persembahan setiap kumpulan.(NS) • . Mendengar cerita melalui Kancil Menjadi Hakim‟ kaset „Sang 33 6D Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.28 UJIAN 2 TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA • Mengenal pasti pengajaran yang terdapat dalam cerita rakyat pelbagai kaum.(KS) • Mengapresiasi cerita rakyat pelbagai kaum. 29 UNIT 6 : CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM 6A Pelbagai Cerita Rakyat 30 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 HARI RAYA PUASA • 6B Cerita Rakyat Warisan Budaya 31 • • Menerangkan usaha-usaha yang • dilakukan untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat. (PS) • Menghasilkan himpunan cerita rakyat • secara kreatif.(NS) • • • • Membaca dan memahami contoh-contoh cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Membaca dialog di antara perbualan tadi.(NS) • Mengenal pasti pelbagai jenis cerita • rakyat. 32 UNIT 6 : CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM 6C Koleksi Cerita Rakyat Kita Mengumpul semula semua cerita rakyat yang telah diajar oleh guru. 8 .(PS) Menyambung perbualan bardasarkan situasi yang diberikan. Menyimpan semua cerita dalam bentuk folio. Melakonkan watak-watak cerita rakyat.(KS) • Menunjukkan perasaan bangga cerita • rakyat.

(NS) Menerangkan kepentingan pemilihan tokoh murid secara demokrasi.(NS) Mengenalpasti amalan dan prinsip demokrasi. TEMA5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT 35 UNIT 7 : KERAJAAN DEMOKRASI 7A Lagu Demokrasi • • • • 7B Pemilihan Tokoh Murid • • UNIT 7 : KERAJAAN DEMOKRASI • 7C Demokrasi Di Negara Kita • • • 7D Prinsip • Menerangkan faedah amalan demokrasi.(KS) Menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia.(PS) Menceritakan sebuah cerita rakyat • Malaysia.(KS) • Menghargai pengajaran yang terkandung • dalam cerita rakyat.(PS) Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia. 9 .(PS) Mencipta dan menyanyikan lagu bertemakan demokrasi.S Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia.(PS) Memilih tokoh murid secara demokrasi. Dalam kumpulan mempersembahkan cerita tersebut. Menyediakan kertas undi mengikut bilangan murid. Pelajar dimaklumkan tentang peraturanperaturan proses pengundian.Sang Kancil Menjadi Hakim • Menceritakan pengajaran yang • terkandung dalam cerita rakyat.(KS) Berbangga dengan cerita rakyat pelbagai kaum.(NS) Menjelaskan sistem demokrasi di Malaysia.(NS) 34 6E Mari Bercerita • • Melakonkan setiap babak dalam cerita „Sang Kancil Menjadi Hakim‟ Mencatatkan pengajaran yang terkandung dalam cerita tersebut. Menjawab soalan berdasarkan cerita tersebut Pelajar menyertai pertandingan bercerita (Pilih satu cerita yang terdapat dalam folio).(PS) Mencipta lencana dan cogan kata • • • • • • • • • • Menerangkan faedah amalan demokrasi mencipta dan menyanyikan lagu bertemakan demokrasi menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia Melantik ahli jawatankuasa untuk menjalankan proses pengundian.(KS) Berbangga dan menghargai dengan sistem demokrasi di Malaysia. Menjelaskan sisterm demokrasi di Malaysia 36 • • Mengenalpasti amalan demokrasi Mencipta lencana dan dan cogan prinsip kata Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.(KS) Menerima keputusan pemilihan tokoh guru.(NS) • • Mengenal pasti cerita rakyat • Malaysia.

membuat pilihan tindakan dari situasi di atas yang memberi kebaikan kepada semua pihak.(NS) • • • • • mengadadakan kempen kesedaran sivik di peringkat sekolah seperti cogan kata. analisis situasi yang diberi. membincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Malaysia sejahtera 2020 melakarkan sebuah lukisan kehidupan masyarakat Malaysia masa depan. -situasi A -situasi B -situasi C memberi alasan bagi setiap tindakan yang diambil.(KS) Menghargai kehidupan yang sejahtera. menyelesaikan masalah cabaran hidup yang dihadapi. 10 .kuiz dan aktiviti keceriaan.(KS) Menunjukkan rasa bangga terhadap amalan demokrasi di Malaysia.(NS) Mengenal pasti cara-cara menangani cabaran.(KS) Menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menangani cabaran.poster. mengadakan promosi kempen membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pencemaran alam menghasilkan skrip dialog yang menggambarkan kehidupan sebuah masyarakat yang sejahtera. pantun.(NS) berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN. • 37 8A Kempen Kesedaran Sivik • • Menerangkan kepentingan kesedaran • sivik.Demokrasi • berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.(PS) Mengamalkan kehidupan yang sejahtera.(NS) • Menerangkan ciri-ciri kehidupan yang sejahtera.(PS) Menganjurkan kesedaran sivik di kelas atau sekolah. • 8B Gambaran Masyarakat Sejahtera UNIT 8 : KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • • • • • 38 • 8C Cabaran Remaja • Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.(PS) Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai cabaran.sajak.(KS) Menunjukkan keprihatinan terhadap • kesedaran sivik.

(NS) • 39 UNIT 8 : KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • Membuat simulasi mesyuarat untuk membincangkan pelaksanaan projek pelancongan di sebuah pulau.pelabur dan NGO. Berdasarkan gambar yang dilihat.pihak kerajaan. Mesyuarat terdiri daripada wakil-wakil yang terlibat dalam projek tersebut seperti penduduk kampung. Mengumpul keratan akhbar tentang golongan kurang bernasib baik dan membincangkan cara-cara untuk membantu mereka. dan individu boleh membantu dan menyokong golongan kurang upaya dan kurang bernasib baik mencapai kesejahteraan hidup 40-41 42-44 45-52 Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. murid – murid diminta menjelaskan apakah cabarancabaran yang dihadapi oleh golongan kurang upaya. Melukis poster menggambarkan keindahan sebuah pulau yang dikelilingi kawasan laut. Murid ditunjukkan beberapa gambar/keratan akhbar berkaitan golongan kurabg upaya. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan murid diminta berbincang dan setiap kumpulan diminta membentangkan sekurang-kurangnya 3 cara bagaimanakah pihak kerajaaan .(PS) Melibatkan diri dalam menjaga kelestarian alam sekitar.• 8D Alam Yang Saya Sayangi • • Menghuraikan kepentingan alam sekitar kepada kesejahteraan hidup.NGO.(KS) Menghargai dan menyayangi alam sekitar. PEMULIHAN DAN PENGUKUHAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN 11 .(NS) • • • • 8E Hormatilah Mereka • • Menerangkan kepentingan kemudahan • untuk kesejahteraan golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya.(PS) Bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk kesejahteraan golongan kurang • bernasib baik dan kurang upaya.(KS) Bersimpati dan menghormati golongan • kurang upaya. Murid diminta meneliti pernyataan dan gambar yang sedia ada.

12 .Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->