BENGKEL PENYELARASAN PERINGKAT DAERAH HULU LANGAT RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 1 (2012

)
PS – Pengetahuan Sivik KS- Kemahiran Sivik NS- Nilai Sivik
MINGGU TEMA TAJUK HURAIAN PELAJARAN TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI • 1A Diariku
1

CADANGAN AKTIVITI

• • •

UNIT 1 IDENTITI DIRI

1B Cita-cita Saya

• • •

2

1C Tokoh Yang Saya Sanjung

• •

Mengenalpasti potensi dan langkah – langkah untuk mengembangkan potensi diri. (PS) Mencatat perancangan perkembangan diri dalam diari.(KS) Menunjukkan keyakinan untuk mengembangkan potensi diri.(NS) Mengenalpasti cita-cita dan potensi diri. (PS) Menghubungkaitkan potensi diri dengan cita-cita.(KS) Mengambil daya usaha untuk mencapai cita-cita.(NS) Menyatakan kepentingan mengembangkan potensi diri.(PS) Mencontohi cara tokoh-tokoh mengembangkan potensi diri.(KS) Menghargai sumbangan tokoh yang disanjungi.(NS)

• • • •

Menulis diari Mencatat peristiwa penting Meluah perasaan Mengenalpasti matlamat hidup

• • • • • •

Menunjukkan gambar seorang doktor wanita India sedang merawat pesakit. Mengemukakan beberapa soalan berkaitan dengan gambar. Menerangkan dan menghubungkait cita-cita dengan langkah-langkah yang perlu diambil. Membaca dan memahami maklumat tentang tokoh iaitu Tan Sri P. Ramlee. Mempamerkan maklumat-maklumat tokoh yang disanjungi. Menjelaskan sumbangan tokoh kepada masyarakat.

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

1

Melakunkan simulasi pelajar menjalankan tugas sebagai ketua Taman Sumber Sains sekolah.(NS) • Menerangkan kepentingan tidak • melibatkan diri dalam kegiatan negatif. • • UNIT 2 : PENYELESAIAN KONFLIK 2B Sikap Asertif Saya • • • Menerangkan ciri-ciri asertif seseorangindividu yang perlu dicontohi. lelaki dan perempuan.• cita.(KS) • Bersyukur dengan anugerah Tuhan. Melengkapkan dialog berdasarkan tindakan yang sepatutnya diambil oleh Kumar.(NS) Melengkapkan jadual kelebihan dan keistimewaan diri dan batasan diri Individu A dan Individu B.(PS) Bertindak secara asertif untuk menangani • pengaruh negatif rakan sebaya.(KS) Menjelaskan tindakan yang sepatutnya diambil berdasarkan dialog yang diberi.(NS) • Mengenalpasti cara mencapai cita.(PS) Mengambil tindakan yang wajar • dalam menghadapi pelbagai dilema.• 1D Keistimewaan Saya • • • 1E Mencapai Citacita • • • 2A Menangani Pengaruh Negatif Rakan 3 Mengenalpasti kelebihan dan batasan • diri.(KS) • Menunjukkan keyakinan diri untuk mencapai cita-cita. Menyenaraikan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita. 2 . Membincangkan pengaruh negatif rakan yang pernah dialami. Menunjukkan gambar sedang berlakunya rusuhan. Menerangkan carta aliran yang menunjukkan peringkat pendidikan yang perlu dilalui oleh seseorang individu.(PS) Menggunakan kelebihan diri dalam kehidupan. (Rujuk Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.(KS) Menghargai diri dengan tidak melibatkan • diri dalam kegiatan negatif.(NS) Mengenalpasti ciri-ciri individu yang • bersikap asertif. Mencatatkan cita-cita dan kenal pasti cabaran yang akan dihadapi.(PS) • Menyelesaikan konflik antara diri dan rakan dalam pelbagai situasi. ` 4 CUTI TAHUN BARU CINA • 5 2C Dilemaku • Menyatakan cara menyelesaikan dilema • yang dihadapi.(KS) Mempunyai keyakinan diri untuk • mengelakkan diri daripada pengaruh negatif. Menunjukkan gambar murid-murid berkelah bersama pelbagai kaum. Menulis slogan yang menunjukkan ciri-ciri asertif. Membuat refleksi diri sendiri Menyenaraikan sumbangan yang dapat diberikan kepada sekolah.(PS) Menggunakan minat dan kebolehan untuk mencapai cita-cita.

(KS) Menghargai dan menghormati rakan dengan berkongsi masalah.(NS) • Menerangkan akibat kegiatan negatif • kepada diri.• • 2D Pilihan Bijak • • • 2E Membantu Rakan Menyelesaikan Konflik • • Menunjukkan keyakinan menyelesaikan masalah. Menulis cadangan cara mengelakkan diri daripada terlibat dengan pengaruh negatif. TEMA 2 : HUBUNGAN KEKELUARGAAN • 8 UNIT 3 : KELUARGA BAHAGIA 3A Ibu.(KS) • Menjaga maruah diri dengan tidak terlibat dalam kegiatan negatif. Menjelaskan akibat penglibatan remaja dalam kegiatan kepada diri.(NS) untuk • Mengenalpasti teknik penyelesaian • konflik.(NS) 6 • 7 2F Saya Bertindak Rasional • • muka surat 19) Menjana idea berdasarkan cerita rakyat – Lebai Malang. Menyelesaikan konflik dengan menggunakan teknik awan. Mencipta slogan mengelakkan diri daripada kegiatan negatif.(NS) Mengenalpasti punca dan akibat sesuatu • konflik. Mengumpul keratan akhbar berdasarkan masalah remaja yang disiarkan oleh media cetak.(PS) Menggunakan teknik penyelesaian konflik • secara bijak.(KS) Membuat pertimbangan secara rasional • dalam penyelesaian konflik.(NS) Menghasilkan sekeping kad ucapan Meluahkan perasaan kasih sayang dan terima kasih Menyanyikan lagu yang berkaitan Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. keluarga dan masyarakat. ( Buku skrap). Menghasilkan skrip dialog yang menghargai dan menghormati rakan dengan berkongsi masalah. keluarga dan masyarakat. Mencatatkan pengalaman menonton wayang bersama rakan.(PS) Meluahkan perasaan kasih sayang • terhadap ibu bapa atau penjaga. Ayah Jantung Hatiku • • Menerangkan pentingnya kasih • sayang terhadap ibu bapa atau • penjaga. Melakarkan peta mindaCara menyelesaikan konflik.(KS) Menghargai kasih sayang ibu bapa atau penjaga. (Muka surat 21 – Aktiviti 1 dan 2) Membincangkan cara-cara membantu menyelesaikan konflik yang dihadapi berdasarkan sepucuk surat tidak rasmi.(PS) Mengambil tindakan wajar untuk • mengelakkan diri daripada terlibat dalam kegiatan negatif.(PS) Membantu rakan membuat keputusan wajar dalam menyelesaikan konflik yang • dihadapi. 3 .

(NS) • • • Melakonkan dialog Bercerita Sumbangsaran 13 UNIT 3 : KELUARGA BAHAGIA Menghasilkan koleksi gambar keluarga Mencatatkan peristiwa penting setiap ahli keluarga Menyenaraikan kata-kata ucapan penghargaan • 3E Membina Keluarga Bahagia • • 14 Mengenalpasti tingkahlaku mulia untuk mengeratkan hubungan keluarga.(NS) Menulis surat kepada anggota keluarga Lakonan 10 11 UJIAN 1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL • 3C Saling Membantu Sesama Keluarga • • • 3D Hargai Keluarga Anda • • 12 Menjelaskan cara membantu anggota • keluarga.(KS) Bertingkahlaku mulia ke arah pembentukan keluarga bahagia.(KS) Menghargai bantuan anggota keluarga. 4 .• 9 3B Kemesraan Terjalin Keluarga Bahagia • • Menyatakan kepentingan menjalin • hubungan yang mesra dan akrab sesama • anggota keluarga. (PS) • Mempraktikkan cara menghargai ibu bapa dan anggota keluarga. (KS) • Menghargai ibu bapa dan anggota keluarga.(PS) • Memberi bantuan kepada anggota • keluarga.(NS) Menjelaskan perlunya menghargai ibu • bapa dan anggota keluarga.(PS) Berkomunikasi secara sopan dengan anggota keluarga. (NS) Permainan kad situasi Simulasi Memaparkan gambar-gambar berkaitan Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.(KS) Menyayangi anggota keluarga. (PS) Menunjukkan cara mengeratkan hubungan ke arah pembentukan keluarga bahagia.

(KS) Menunjukkan sikap setia terhadap sekolah. (KS) Berbangga dan menghargai budaya sekolah. (KS) • Mendisiplinkan diri dengan mematuhi peraturan sekolah. (PS) Menyumbangkan ke arah penggayaan budaya sekolah. (PS) Mematuhi peraturan sekolah. (NS) • Mendapatkan maklumat tentang peraturan kehadiran ke sekolah Mengisi boring kebenaran keluar dari kawasan sekolah Merangka satu peraturan kehadiran ke sekolah dan mematuhinya. (PS) • Menyediakan menu makanan yang seimbang dan sihat untuk keluarga.(NS) Menghasilkan folio tentang sejarah sekolah Menulis visi dan misi sekolah Memahami peraturan –peraturan sekolah Menulis pencapaian sekolah dari segi akademik dan kokurikulum 17 Menerangkan kepentingan tentang • peraturan sekolah.• 3F Keluarga Saya Sihat • • 15 Menjelaskan kepentingan anggota • keluarga mengamalkan pemakanan yang seimbang dan sihat. (NS) Menyenaraikan menu makanan seimbang untuk keluarga Menyediakan contoh diet seimbang secara kumpulan amalan pemakanan sihat Melukis poster “Amalan akanan Seimbang” TEMA 3 : HIDUP BERMASYARAKAT • • • • UNIT 4 : BANGGA TERHADAP SEKOLAH 4B Peraturan Sekolah Saya Patuhi • • • • • • 16 4A Inilah Sekolah Saya Menerangkan sejarah dan hala tuju sekolah.(PS) Melaksanakan hala tuju sebagai pelajar. (NS) • • • • Budaya sekolah dalam taman Budaya sekolah berdisiplin Budaya sekolah penyayang Budaya sekolah cemerlang kokurikulum Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. 5 . • 4C Budaya Sekolah 18 • • Mengenalpasti budaya sekolah sendiri. (KS) • Menghargai anggota keluarga dengan mementingkan kesihatan keluarga.

(KS) • Menunjukkan perasaan bangga terhadap sekolah.(KS) • Menunjukkan perasaan bangga dapat menaikkan imej sekolah. 6 .(NS) Mengenalpasti kepentingan menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.(NS) Mengenalpasti faedah melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah. (KS) Menunjukkan semangat berpasukan.(NS) Mengumpul maklumat dan menghasilkan folio tentang sejarah sekolah Mencipta puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah Mengemukakan cadangan untuk menjaga dan meningkatkan imej sekolah 5A Murid Bersahsiah UNIT 5 : PENJAGAAN DAN PENINGKATAN IMEJ SEKOLAH • • • • Mengenalpasti sikap positif yang dimiliki.(PS) Melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah.(PS) Menunjukkan cara menghormati pelbagai • • • • • Menghasilkan Buku Skrap dengan mengumpulkan keratin-keratan akhbar Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan.• 19 4D Kami Satu Pasukan • • Menjelaskan kebaikan semangat • berpasukan. (PS) Bekerja sebagai satu pasukan. • (PS) Mengamalkan sikap yang positif. (NS) Membuat aktiviti persembahan berkumpulan tentang kebudayaan yang terdapat di Malaysia 20-21 22-23 • • • 24 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 4E Sekolah Ku Kebanggaanku Mengenalpasti ciri-ciri sekolah yang • membanggakan warga sekolah. 25 5B Berganding Bahu Menjayakan Sukan • • • 5C Hormati Warga Sekolah • Bercerita tentang penglibatan murid-murid sekolah dalam sukan tahunan sekolah Menerangkan faedah-faedah apabila muridmurid terlibat secara aktif dalam sukan tahunan sekolah Melakonkan sesuatu aktiviti di sekolah yang menunjukkan semangat berpasukan Menulis rencana cara murid-murid menghormati kebolehan dan pendapat orang lain Mengemukakan cadangan untuk menjaga Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. (PS) Menghasilkan dan mendeklamasikan • puisi yang bertemakan kebanggaan terhadap sekolah.(KS) Menunjukkan kerelaan untuk melibatkan diri dalam menjayakan sukan sekolah.

ucapan pengetua dalam perhimpunan sekolah.(NS) Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.(KS) Menunjukkan sikap bersedia melibatkan diri dalam meningkatkan imej sekolah.(NS) • • • dan meningkatkan imej kelas dan sekolah mengadakan Kempen Keceriaan Sekolah menyenaraikan aktiviti untuk melibatkan diri dalam keceriaan sekolah mencipta slogan yang mencerminkan keceriaan sekolah Menghasilkan poster yang menarik dan kreatif Membuat peraduan menulis esei/karangan tentang sekolah Menulis esei yang menggambarkan perasaan sayang dan cinta kepada sekolah Menyenaraikan apa yang difahami daripada petikan.(KS) • Menghargai keceriaan sekolah.(PS) Memberi sumbangan dalam projek membaiki perabot sekolah. 7 . mengenalpasti perabot yang rosak membentuk beberapa kumpulan yang diketuai oleh seorang murid yang mahir bertukang.• • UNIT 5 : PENJAGAAN DAN PENINGKATAN IMEJ SEKOLAH 26 5E Sekolahku Milikku 5D Keceriaan Sekolah • • • • • • 5F Berbakti kepada sekolah • • kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah. gergaji.(PS) • Melibatkan diri dalam aktiviti keceriaan sekolah.(PS) Menunjukkan cara memberi sokongan • moral kepada pasukan sekolah dalam sesuatu pertandingan.(KS) Menghargai sumbangan pasukan sekolah dalam meningkatkan imej sekolah.(KS) Menunjukkan semangat kerjasama dalam berbakti kepada sekolah.(NS) Menghuraikan cara untuk meningkatkan • keceriaan.(NS) • Mengenalpasti kepentingan penglibatan warga sekolah dalam meningkatkan imej sekolah. Menyediakan peralatan pertukangan seperti tukul.(KS) Menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat dalam komuniti sekolah.(PS) Menghasilkan brosur tentang sekolah. pemutar skru dan kayu Menyerahkan semula perabot yang dibaiki kepada pihak sekolah membentuk satu pasukan penyokong menghasilkan satu cogan kata atau lagu untuk meniupkan semangat kepada sekolah mempersembahkan hasil kumpulan kepada kelas • • • • 27 5G Pasukan Sekolah Kebanggaan Kami • • • Menerangkan kepentingan memberi • sokongan moral kepada pasukan sekolah • dalam sesuatu pertandingan.(NS) Mengenalpasti tanggungjawab terhadap sekolah.

8 . Menyimpan semua cerita dalam bentuk folio. 29 UNIT 6 : CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM 6A Pelbagai Cerita Rakyat 30 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 HARI RAYA PUASA • 6B Cerita Rakyat Warisan Budaya 31 • • Menerangkan usaha-usaha yang • dilakukan untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat. Mendengar cerita melalui Kancil Menjadi Hakim‟ kaset „Sang 33 6D Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. (PS) • Menghasilkan himpunan cerita rakyat • secara kreatif.(NS) • • • • Membaca dan memahami contoh-contoh cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia. Menyenaraikan pengajaran dalam cerita • „Sang Kancil Menjadi Hakim‟.(KS) • Mengapresiasi cerita rakyat pelbagai kaum. Membaca dialog di antara perbualan tadi.(PS) • Melibatkan diri dalam usaha • meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat. 32 UNIT 6 : CERITA RAKYAT PELBAGAI KAUM 6C Koleksi Cerita Rakyat Kita Mengumpul semula semua cerita rakyat yang telah diajar oleh guru. Mencatat nilai murni berdasarkan cerita tersebut. Mereka kulit buku folio secara kreatif.28 UJIAN 2 TEMA 4 : WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIA • Mengenal pasti pengajaran yang terdapat dalam cerita rakyat pelbagai kaum.(KS) • Menunjukkan perasaan bangga cerita • rakyat.(NS) • Mengenal pasti pelbagai jenis cerita • rakyat. Menilai persembahan setiap kumpulan. Melakonkan watak-watak cerita rakyat.(PS) Menyambung perbualan bardasarkan situasi yang diberikan. Mencatat pengajaran daripada cerita tersebut.(PS) • Melakonkan cerita rakyat pelbagai kaum.(KS) Menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk meningkatkan kesedaran tentang pentingnya cerita rakyat.(NS) • .

(PS) Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia.(KS) Menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia.(KS) • Menghargai pengajaran yang terkandung • dalam cerita rakyat.(NS) 34 6E Mari Bercerita • • Melakonkan setiap babak dalam cerita „Sang Kancil Menjadi Hakim‟ Mencatatkan pengajaran yang terkandung dalam cerita tersebut. Menjawab soalan berdasarkan cerita tersebut Pelajar menyertai pertandingan bercerita (Pilih satu cerita yang terdapat dalam folio).(KS) Berbangga dengan cerita rakyat pelbagai kaum.(PS) Memilih tokoh murid secara demokrasi.(PS) Mencipta lencana dan cogan kata • • • • • • • • • • Menerangkan faedah amalan demokrasi mencipta dan menyanyikan lagu bertemakan demokrasi menunjukkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia Melantik ahli jawatankuasa untuk menjalankan proses pengundian.(NS) • • Mengenal pasti cerita rakyat • Malaysia. Menyediakan kertas undi mengikut bilangan murid.(KS) Berbangga dan menghargai dengan sistem demokrasi di Malaysia.S Membuat kajian tentang sistem demokrasi di Malaysia. Menjelaskan sisterm demokrasi di Malaysia 36 • • Mengenalpasti amalan demokrasi Mencipta lencana dan dan cogan prinsip kata Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.(NS) Menerangkan kepentingan pemilihan tokoh murid secara demokrasi.(NS) Mengenalpasti amalan dan prinsip demokrasi. Pelajar dimaklumkan tentang peraturanperaturan proses pengundian. TEMA5 : MALAYSIA NEGARA BERDAULAT 35 UNIT 7 : KERAJAAN DEMOKRASI 7A Lagu Demokrasi • • • • 7B Pemilihan Tokoh Murid • • UNIT 7 : KERAJAAN DEMOKRASI • 7C Demokrasi Di Negara Kita • • • 7D Prinsip • Menerangkan faedah amalan demokrasi.(KS) Menerima keputusan pemilihan tokoh guru. Dalam kumpulan mempersembahkan cerita tersebut.Sang Kancil Menjadi Hakim • Menceritakan pengajaran yang • terkandung dalam cerita rakyat.(NS) Menjelaskan sistem demokrasi di Malaysia.(PS) Mencipta dan menyanyikan lagu bertemakan demokrasi. 9 .(PS) Menceritakan sebuah cerita rakyat • Malaysia.

membuat pilihan tindakan dari situasi di atas yang memberi kebaikan kepada semua pihak.(NS) berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi TEMA 6 : CABARAN MASA DEPAN.Demokrasi • berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.(NS) • • • • • mengadadakan kempen kesedaran sivik di peringkat sekolah seperti cogan kata.(KS) Menunjukkan keprihatinan terhadap • kesedaran sivik. -situasi A -situasi B -situasi C memberi alasan bagi setiap tindakan yang diambil.(KS) Menunjukkan rasa bangga terhadap amalan demokrasi di Malaysia.(PS) Menganjurkan kesedaran sivik di kelas atau sekolah.(KS) Menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam menangani cabaran.(PS) Mengamalkan kehidupan yang sejahtera. • 37 8A Kempen Kesedaran Sivik • • Menerangkan kepentingan kesedaran • sivik.(PS) Mengambil tindakan wajar dalam menangani pelbagai cabaran. menyelesaikan masalah cabaran hidup yang dihadapi. membincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Malaysia sejahtera 2020 melakarkan sebuah lukisan kehidupan masyarakat Malaysia masa depan. mengadakan promosi kempen membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan pencemaran alam menghasilkan skrip dialog yang menggambarkan kehidupan sebuah masyarakat yang sejahtera. pantun. 10 .sajak.(KS) Menghargai kehidupan yang sejahtera.(NS) Mengenal pasti cara-cara menangani cabaran.kuiz dan aktiviti keceriaan. analisis situasi yang diberi.poster.(NS) • Menerangkan ciri-ciri kehidupan yang sejahtera. • 8B Gambaran Masyarakat Sejahtera UNIT 8 : KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • • • • • 38 • 8C Cabaran Remaja • Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.

(KS) Bersimpati dan menghormati golongan • kurang upaya. PEMULIHAN DAN PENGUKUHAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN CUTI AKHIR TAHUN 11 . Mesyuarat terdiri daripada wakil-wakil yang terlibat dalam projek tersebut seperti penduduk kampung. Berdasarkan gambar yang dilihat. dan individu boleh membantu dan menyokong golongan kurang upaya dan kurang bernasib baik mencapai kesejahteraan hidup 40-41 42-44 45-52 Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu.• 8D Alam Yang Saya Sayangi • • Menghuraikan kepentingan alam sekitar kepada kesejahteraan hidup. murid – murid diminta menjelaskan apakah cabarancabaran yang dihadapi oleh golongan kurang upaya.(PS) Bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk kesejahteraan golongan kurang • bernasib baik dan kurang upaya.(NS) • 39 UNIT 8 : KESINAMBUNGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • Membuat simulasi mesyuarat untuk membincangkan pelaksanaan projek pelancongan di sebuah pulau. Melukis poster menggambarkan keindahan sebuah pulau yang dikelilingi kawasan laut.pelabur dan NGO.(NS) • • • • 8E Hormatilah Mereka • • Menerangkan kepentingan kemudahan • untuk kesejahteraan golongan kurang bernasib baik dan kurang upaya. Murid diminta meneliti pernyataan dan gambar yang sedia ada.pihak kerajaan. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan murid diminta berbincang dan setiap kumpulan diminta membentangkan sekurang-kurangnya 3 cara bagaimanakah pihak kerajaaan .(PS) Melibatkan diri dalam menjaga kelestarian alam sekitar.(KS) Menghargai dan menyayangi alam sekitar. Mengumpul keratan akhbar tentang golongan kurang bernasib baik dan membincangkan cara-cara untuk membantu mereka.NGO. Murid ditunjukkan beberapa gambar/keratan akhbar berkaitan golongan kurabg upaya.

Rancangan Tahunan Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan Tingkatan Satu. 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful