PASAL – PASAL YANG MENGATUR TENTANG JAMINAN PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA

Pasal 26 Menyatakan diri sebagai warga negara dan penduduk Indonesia atau ingin menjadi warga negara suatu negara

Pasal 27 ayat (1) Bersamaaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan

Pasal 27 ayat (2) Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak

Pasal 28 Kemerdekaan berserikat,nerkumpul,menegeluarkan pikiran lisan dan tulisan

Pasal 28 A Mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagai hak asasi manusia Pasal 29 ayat (2) Jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksaan ajaran agama nya masing-masing

Pasal 30 Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Pasal 31 Mendapat pendidikan

alinea II menghargai nilai-nilai persatuan .alinea IV menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara pasal 23 ayat 2 setia membayar pajak untuk negara pasal 27 ayat 1 wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya pasal 30 ayat (1) wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 35 wajib menghormati bendera negara indonesia sang merah putih pasal 36 .Pasal 32 Mengembangkan kebudayaan nasional Pasal 33 Berhak dalam mengembangkan usaha-usaha bidang ekonomi Pasal 34 Memperoleh jaminan pemeliharaan dari pemerintahsebagai fakir miskin dasar yang isinya mengatur kewajiban warga negara pembukaan UUD 1945.alinea I menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan pembukaan UUD 1945.kemerdekaan dan kedaulatan bangsa pembukaan UUD 1945.

. 3 tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia : menurut UU ini . meninggal .anak penduduk asli itu  istri seorang warga negara  keturunan dari seorang warga negara yang kawin dengan wanita warga negara lain  anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh orang tuanya tidak diketahui dengan cara yang sah  anak .anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya .UU no. termasuk anak . yang termasuk warga negara Indonesia ialah :  penduduk asli dalam daerah RI. yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia .wajib menghormati bahasa negara bahasa indonesia pasal 36 A wajib menjunjung tinggi lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pasal 36 B wajib menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya Undang ..undang yang mengatur kewarganegaraan Indonesia ..

yang termasuk warga negara Indonesia ialah :  mereka yang telah menjadi warga negara berdasarkan UU / Peraturan / Perjanjian yang berlaku surut  mereka yang memenuhi syarat . 2 tahun 1958 dan dinyatakan tidak berlaku lagi . yakni seperti berikut : =pada waktu lahirnya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang warga negara Indonesia = lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia .UU no. 2 tahun 1958 tentang Penyelesaian Dwi Kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC .. 62 tahun 1958 .. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menurut UU ini .syarat tertentu yang ditetapkan dalam UU no.. 3 tahun 1976 tentang Pencabutan pasal 18 UU no.UU no.. 3 tahun 1946 menurut UU ini .UU no. 62 tahun 1958 . dan ayah itu pada waktu meninggal dunia adalah warga negara RI = lahir dalam wilayah RI selama orang tuanya tidak diketahui = memperoleh kewarganegaraan menurut UU no.turut dan telah berumur 21 tahun atau telah kawin  masuk menjadi warga negara Indonesia dengan pewarganegaraan ( melalui proses naturalisasi . yang termasuk warga negara Indonesia ialah : . 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai Penyempurnaan UU no. 62 tahun 1958 .UU no.UU no. 4 tahun 1969 tentang Pencabutan UU no. orang bukan penduduk asli yang paling akhir bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut .

tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut  anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI  anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI  anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anak dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin  anak yang lahir dalam wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya  anak yang baru lahir yang ditemukan dalam wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui ..undangan dan atau berdasarkan perjanjian Pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi warga  anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI  anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA  anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI  anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI . setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang .

kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelu mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia . anak yang lahir dalam wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya  anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut lahir memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan  anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya ..