P. 1
Isi2 Peranan Nabi Muhammad s.a.w

Isi2 Peranan Nabi Muhammad s.a.w

|Views: 204|Likes:
Published by Ann Aff Gee

More info:

Published by: Ann Aff Gee on May 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/28/2015

pdf

text

original

PERANAN DAN PERLUNYA RIWAYAT HIDUP NABI MUHAMMAD S.A.W.

DALAM MEMAHAMI ISLAM
Tujuan mengkaji riwayat hidup RasuluLlah s.a.w. dan penganalisaannya bukanlah sematamata untuk melihat kejadian-kejadian dan episod-episod yang bersejarah ataupun memaparkan cerita-cerita yang indah sahaja. Oleh yang demikian tidak seharusnya kita menganggap kajian sejarah hidup RasuluLlah s.a.w. ini sama dengan membaca dan menala‘ah sejarah para pemerintah (khalifah) di zaman purbakala. Tujuan pokok dan kajian yang dimaksudkan ialah supaya setiap Muslim dapat memahami, menganggap dan menggambarkan bahawa hakikat zahir dan batin (defakto) Islam semuanya teradun di dalam penghidupan RasuluLlah itu sendiri. Gambaran dan anggapan ini akan timbul dan wujud setelah seseorang Muslim itu dapat memahami dengan benar segala hikmah dan keistimewaan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam satu persatu terlebih dahulu. Tegasnya kajian riwayat hidup RasuluLlah SallaLlahu ‗a1aihi Wasallam ini adalah suatu usaha mengumpul hakikat dan intisari dasar-dasar Islam kemudian memadan dan menyesuaikan dengan contoh Islam iaitu Nabi Muhammad SallaLlahu ‗alabi Wasallam. Sekiranya perlu kita bahagikan tujuan-tujuan ini maka bolehlah dibahagikan seperti berikut: 1. Memahami peribadi Nabi Muhammad SallaLlahu ‗alaihi Wasallam menerusi penghidupan dan suasana hidup baginda sendiri. Ini adalah untuk menentukan Muhammad SallaLlahu ‗alaihi Wasallam itu bukan sebagai manusia pintar tetapi Ianya adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa ta‘ala yang menerima Wahyu dan taufiq dariNya. 2.Supaya manusia seluruhnya dapat meniru dan mengikut suatu contoh yang unggul dalam segenap lapangan hidup yang harmoni, dari itu juga dapat dijadikan sebagai dasardasar hidupnya.Andaikata manusia ingin mencari suatu contoh terbaik bersifat universal,mereka akan dapat semuanya di dalam kehidupan Muhammad SallaLlahu ‗alai hi Wasallam, maka tidák hairanlah mengapa Allah menjadikan Muhammad SallaLlahu ‗alaihi Wasallam itu sebagai contoh kepada umat manusia. Untuk demikian maka Allah telahpun menegaskan dalam Kitab SuciNya: ( ( 21

Yang bermaksud; Sesungguhnya pada (diri) RasuluLlah itu menjadi contoh yang paling baik untuk (menjadi ikutan) kamu. (Al-Ahzab 33 : 21) 3. Semoga kupasan tentang kehidupan Muhammad SallaL lahu ‗alaihi Wasallam boleh menolong manusia memahami dan mengecapi isi kandungan Al-Qur’an lantaran banyaknya ayat-ayat Al-Qur‘an yang dihurai dan ditafsirkan oleh kejadian dan peristiwaperistiwa sejarah hidup Nabi Muhammad SallaLlahu ‗alaihi Wasallam. 4. Agar setiap Muslim dapat mengumpulkan seberapa banyak yang boleh perbendaharaan kebudayaan dan pengetahuan Islam yang sebenar samada pengetahuan bersangkutan dengan ‗aqidah kepercayaan,hukum hakam‘ dalam Islam atau tatasusilanya.

Lebih tegas lagi penghidupan RasuluLlah SallaLlahu‗alaihi Wasallam adalah satu gambaran dengan dimensinya yang jelas bagi prinsip-prinsip dan hukum-hukam Islam. 5. Membolehkan para pendidik penda’wah Islam mencontohi dan mengajar, mengikut sistem pendidikan dan pengajaran yang sihat kerana Muhammad SallaLlahu ‗alaihi Wasallam sendiri adalah sebagai pendidik, penasihat, guru dan pertunjuk yang utama, tidak pernah membuang masa begitu sahaja malah sentiasa mencari dan menyiasat jalan jalan dan sistem—sistem pengajaran yang terbaik semasa baginda (SallaLlahu ‗alaihi Wasallam) berda‘wah. Antara faktor yang menjadikan sejarah Nabi Muhammad SallaLlahu ‗alaihi Wasallam ini mampu dan berupaya untuk sampai ke matlamat—matlamat tadi ialah kerana sejarahnya lengkap meliputi segenap bidang kehidupan sama ada segi kemanusiaan mahupun kemasyarakatan yang terdapat di kalangan manusia lain; samada ianya sebagai seorang individu yang bebas dengan faham pembawaannya atau sebagai seorang anggota masyarakat yang cergas dan terpengaruh oleh unsur—unsur yang terdapat di dalam masyarakatnya. Sejarah Muhammad SallaLlahu ‗alaihi Wasallam meng bidangkan kepada kita sejambak contoh utama bagi seorang pemuda yang waras; peribadinya yang dipercayai orang di kalangan keluarga dan sahabat; seorang manusia yang menyeru umat manusia ke jalan Allah secara lemah—lembut dan bersopan-santun; seorang pejuang yang mengorbankan sepenuh usaha dan tenaga demi menyampaikan seruan Allah; seorang ketua negara yang mendayung bahtera pemerintahan dengan cekap dan pintar;seorang suami yang halus pergaulannya; seorang bapa yang teliti dan bijak menyempurnakan kewajipan terhadap anak dan isteri; seorang ketua peperangan yang cergas, penuh dengan tektik strategi persediaannya dan seorang Muslim yang waras lagi bijak membahagikan dedikasinya kepada Allah,keluarga dan sahabat handai (RadiyaLlahu‗anhum ajma‘in). Tidak syak lagi bahawa mempelajari sejarah hidup Muhammad SallaLlahu „alaihi Wasallam ialah memahami semua sudut kemanusiaan. rujukan : fiqh al - sirah , Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buti Sumber : Halaqah Online.

Kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w
Nabi Muhammad telah menunjukkan contoh teladan yang terbaik dalam kepimpinan baginda. Bincangkan. Pendahuluan : 1. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiulawal bersamaan 20 April tahun gajah. 2. Baginda menerima wahyu yang pertama pada 17 Ramadan ( 16 Ogos 610M ) iaitu srah Al Alaq dan dilantik secara rasmi sebagai nabi ketika berusia 40 tahun 6 bulan. 3. Baginda telah menjalankan dakwah melalui dua cara iaitu berdakwah secara sulit selama kira-kira tiga tahun dan kemudian dilakukan secara terbuka tetapi mendapat

tentangan yang sangat hebat dari orang Musyrikin sehingga baginda berasa sungguh kecewa dan berhijrah ke kota Madinah serta berjaya membina sebuah Negara yang berdaulat dan disegani. 4. Disifatkan sebagai contoh yang terbaik, berakhlak sebagaimana yang diajar di dalam al-Quran. Baginda bukan sahaja seorang nabi dan rasul tetapi juga seorang pemimpin masyarakat dan Negara yang disegani. Isi : Kepemimpinan Nabi : Sebagai Pemimpin Agama : 1. Mempunyai empat sifat terpuji iaitu siddiq, amanah, tabligh dan fatanah ( beri contoh untuk setiap sifat terpuji ). 2. Menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia 3. Baginda berakhlak mengikut ajaran yang diajar dalam al Quran sebagai seorang pendakwah, nabi menunjukkan sifat – sifat sebenar iaitu lemah lembut, toleransi, tegas dan berpegang teguh kepada ajaran yang dibawanya terutama aspek akidah. Contohnya, baginda tetap bersabar menghadapi tentangan orang Musyrikin sehinggalah kemuncaknya mereka berkomplot untuk membunuh nabi. 4. Baginda melakukan aktiviti dakwah dengan penuh dedikasi dan tidak pernah cuba menunjukkan kuasa – kuasa luar biasa walaupun dianugerahkan pelbagai mukjizat oleh Allah SWT 5. Baginda telah menentukan beberapa bidang disiplin bagi menjamin kesejahteraan masyarakat iaitu ibadat (solat, puasa, zakat dan lain-lain), nikah kahwin, jenayah dan ketatanegaraan serta hubungan antarabangsa yang bersumberkan al Quran dan hadis. 6. Dalam amanita terakhir baginda berpesan supaya umat manusia berpegang kepada al Quran dan hadis Sebagai Pemimpin Politik : 1. mengasaskan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia iaitu sahifah Madinah. 2. Kepimpinan baginda telah terserlah sebelum kerasulan baginda lagi apabila berjaya menyelesaikan pertelingkahan antara ketua – ketua suku Arab Mekah yang hampir menumpahkan darah iaitu meletakkan semula batu hitam atau Hajarul aswad dipenjuru Kaabah. 3. Mendamaikan pertelingkahan antara suku Aus dan khazraj Arab Madinah melalui perjanjian Aqabah satu dan dua 4. Diktiraf menjadi ketua Negara Islam Madinah melalui sahifah Madinah 5. Mengadakan hubungan diplomatic contohnya menghantar perwakilan islam ke Habsyah dan Mesir. 6. Memperkenalkan sistem Syura ( permesyuaratan) untuk membuat keputusan dalam semua bidang secara kolektif. Sebagai Pemimpin Tentera : 1. menunjukkan mutu kepimpinan yang tinggi dalam bidang ketenteraan 2. menjadi pemimpin dalam 27 ekspedisi ketenteraan ( Ghazwah) yang disertai oleh baginda

Sentiasa adil kepada kawan samada kawan atau musuh. 7. 4. Sa‘d bin Muadz untuk menetukan hukuman kerana beliau lebih arif mengenai kedudukan bani Quraizah Ketua Hakim : 1. Contohnya membahagikan harta rampasan perang secara adil kepada kawan – kawan yang menyertai peperangan dan tidak melakukan pencerobohan terhadap musuh yang sudah lari dari medan perang atau kaum – kaum yang lemah. Sebagai Pemimpin Masyarakat : 1. Tentera Islam dilarang memerangi kanak. 5. Baginda bertindak mengikut peraturan yang telah disyariatkan oleh Allah SWt 5. Memperkenalkan etika peperangan dalam Islam iaitu:            Mematuhi perintah Allah serta menuntut keredhaannya Memberi pilihan sebelum berperang iaitu masuk Islam. 7. Ketua-ketua suku diberikan peranan masing-masing menyelesaikan masalah anggota suku masing-masing contohnya Sa‘d bin Ubadah . Menyatukan umat Islam melalui persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar berdasarkan konsep ukhuwah Islamiyah dan bantu membantu kea rah kebaikan. Berjaya mengekalkan perpaduan masyarakat madinah seperti yang terkandung dalam Piagam Madinah. Menaikkan taraf wanita . Kebebasan beragama kepada semua penduduk Madinah dan mengamalkan adat masing –masing. Menunjukkan beberapa etika yang perlu dipatuhi oleh mana hakim. akidah .kanak. berjaya menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan keturunan. ketua suku Khazraj dan Sa‘d bin Muadz. Mengamalkan sifat amanah dan tidak mudah lemah semangat dalam menghadapi musuh. Menjalankan kewajipan sebagai ketua hakim yang adil dan saksama. Menghapuskan batas – batas perbezaan kaum melalui konsep Ummah contohnya menyatukan orang Muhajirin. Ansar dan Yahudi ( diperingkat awal tetapi akhirnya Yahudi disingkirkan kerana melanggar Sahifah Madinah ). kaum wanita dan orang tua. Berhenti berperang sekiranya musuh minta berdamai. 2.3. Tidak boleh lari dari medan peperangan. Patuh kepada ketua. ketua suku Aus untuk menjalankan penyiasatan. 4. Tentera Islam dilarang memusnahkan harta benda dan tanaman awam. Tentera Islam dilarang memerangi orang yang sedang beribadat dan orang awam. Setelah terbukti kesalahan bani Quraizah. Berjaya merangka taktik dan strategi ketenteraan yang membawa kejayaan kepada pasukan tentera Islanm. 8. 8. syariat dan akhlak yang mulia menjadi asas dalam kepimpinan baginda dalam bidang ketenteraan. 3. 6. 6. Persamaan taraf antara lelaki dan perempuan kecuali takwa. bayar Jizyah dan berperang Tentera Islam dilarang bertindak kejam terhadap tawanan perang. Tentera Islam dilarang mengejar musuh yang telah lari. Dibolehkan melakukan tipu muslihat dalam peperangan. . musuh yang telah mati. 2.

.wordpress. Berusaha membangunkan ekonomi umat Islam yang tergadai kepada orang Yahudi Kesimpulan : 1. Contoh ketegasan baginda dipaparkan apabila baginda menegaskan bahawa hukuman memotong tangan terhadap pencuri akan dilaksanakan walaupun pencuri tersebut adalah Fatimah anak yang paling baginda sayangi. 2. Memperkenalkan dasar ekonomi baru bagi menggantikan dasar ekonomi zaman jahiliyyah dan menggalakkan umat Islam bekerja keras serta bergiat dalam bidang perniagaan dan pertanian. Abdullah bin Mubarak telah menegur sahabatnya Fudhayl . iaitu al-Qur’an dan as-Sunnah. Apabila dikatakan ilmuan Islam sebagai pewaris Nabi. Sebagai Perancang Ekonomi : 1. Sumber: http://fastnote. Ciri ketiga ulama adalah menyampaikan da’wah Islam. Kepimpinan nabi Muhammad SAW telah membawa masyarakat Islam kepada kehidupan yang lebih baik dan teratur. tetapi perlu memiliki ciriciri tertentu bagi melayakkannya dirinya menjadi pewaris para Nabi. Bersesuaian sebagai waris Nabi.” (Al-Fathir: 28) Ciri kedua seorang ilmuan Islam atau ulama ialah beliau mestilah mempunyai ilmu yang mendalam tentang Islam dan pengetahuan umum dalam cabang-cabang ilmu yang lain. Nabi Muhammad SAW bukan sahaja mempunyai ketokohan dari aspek kepimpinan baginda sebagai nabi dan rasul tetapi baginda juga sangat berkaliber dari aspek politik.t. Hanya dengan ilmulah seseorang boleh memimpin ummah dan dengannya mereka mendampingi masyarakat. 2. Ini bererti mereka bukan sahaja golongan manusia yang mempunyai ilmu agama dan mengajar ilmu tersebut kepada orang ramai.com/kepimpinan-nabi-muhammad-s-a-w/ Peranan Ilmuan Dalam Pembangunan Umat Siapa ilmuan Islam?Ilmuan Islam atau ulama adalah orang-orang yang berilmu. bukannya mengasingkan diri di pejabat-pejabat. ekonomi dan pertahanan. Firman Allah s. seorang yang terjun berjihad di tengah-tengah masyarakat untuk berda’wah dan berhadapan dengan ancaman dan kecaman. maka ilmu yang ditinggalkan para Nabi dan Rasul. Ilmuan Islam atau ulama adalah pewaris Nabi.3.w.a. Dari sudut keutamaan di sisi Allah s. harus menjadi teras dalam kehidupannya.w.t. Inilah yang membezakan antara ilmuan islam atau ulama dan seorang orientalis yang mengkaji kerana kedua-duanya memiliki ilmu dalam bidang agama.: “Hanya semata-mata yang takut kepada Allah daripada kalangan hamba-Nya ialah Ulama. lebih mulia berbanding seorang ahli sufi yang menyendiri. secara khususnya ilmu berkenaan Islam.w. social. di tempat-tempat mereka bertugas atau dimihrab. Ciri utama yang perlu ada pada diri seorang ulama adalah ketaqwaan. Ini amat penting kerana seorang ulama mestilah boleh berijtihad dalam hal-hal yang berkaitan kehidupan seharian manusia. peranan ulama adalah menyampaikan ajaran Islam sebagaimana peranan yang dimainkan oleh Nabi Muhammad s.

bin Iyadh yang banyak menghabiskan masanya beribadat di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Ciri terakhir seorang ulama adalah dia mesti berani mempertahankan yang benar. Imam Hassan al-Banna menegaskan mereka yang berjihad lebih sufi daripada ahli sufi kerana mujahadahnya lebih. Sabda Rasulullah s. Imam al-Tabari dalam mentafsirkan ayat ini menyebut:Dan orang-orang yang beriman. lelaki dan perempuan. Sekaligus menjadi agen pengerak masyarakat sepenuh masa bukannya pegawai atau eksekutif yang membataskan dirinya dengan waktu pejabat sahaja. Tugas seorang ulama’ adalah menyebarkan ilmu agama kepada seluruh umat dan memberitahu apakah fungsi sebenar ulama’ mengikut ajaran Islam.w. peranan ilmuan adalah luas dan mereka merupakan orang yang bertanggungjawab dalam membawa sesebuah masyarakat Islam dan negara ke destinasi yang diredhai oleh Allah dalam usaha membangunkan tamadun Islam. amanah dan berani demi kebenaran.sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Antaranya:Katakanlah(Muhammad). apabila terlindungnya bintang tersebut mereka akan terpinga-pinga kehilangan petunjuk. Menggabungkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ulama’ disamping ikhlas. syumul. Bijak pandai agama bertanggungjawab memberikan gambaran gambaran sebenar Islam yang syumul. amar ma’aruf dan nahi munkar. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang mengandungi pengertian bahawa ulama’ itu adalah orang-orang yang mengetahui darihal agama. Di antara ayat-ayat yang dimaksudkan itu ialah: “Maka hendaklah kamu bertanya ahli dhikr (ahli-ahli kitab yang terdahulu) sekiranya kamu tidak tahu” (Surah an-Nahl: 43) “Dan contoh-contoh itu Kami (Allah) bawakan kepada manusia dan tidak (ada orang yang) mengetahuinya melainkan orang-orang alim” (Surah al-Ankabut: 43) ” Katakanlah (wahai Muhammad) adakah sama orang-orang yang tahu dan tidak tahu? Demi sesungguhnya orang-orang yang (sentiasa) ingat (kepada Allah) ialah orang yang mempunyai akal (berilmu)” (Surah az-Sumar: 9) Kekeliruan ummah dalam perpecahan umat Islam akan terus berlaku dan bertambah tenat sekiranya para ilmuan Islam gagal memainkan peranannya.Mereka menyuruh(berbuat) yang makruf. Ianya merupakan satu kefarduan berdasar nas-nas al-Qur`an dan hadith. yang bermaksud: “Perumpamaan para ulama di muka bumi seperti bintang-bintang di langit yang memberi petunjuk kepada musafir dan pelayar di waktu malam. dan mencegah dari . aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak(kamu) kepada Allah dengan yakin. Mahasuci Allah. Ulama’ dan cendekiawan Islam mestilah bangun menyedarkan seluruh umat Islam akan tanggungjawab dan peranan mereka di muka bumi ini.progresif dan dinamik. seperti yang dicatat oleh Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin Di dalam masyarakat Islam.”(Hadith iwayat Imam Ahmad).a. Ciri terakhir inilah yang membezakan ulama sebenar daripada ulama as-su’ atau ulama jahat. dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik”[Yusuf:108]. “Inilah jalanku. Perlu juga pro aktif dalam menghadapi dan menanggani perkembangan semasa umat yang kadangkala begitu mencabar keimanan seseorang Islam. Kiyai Haji Irfan Zidni (salah seorang pimpinan Nahdatul Ulama Indonesia) menyatakan bahawa jika ulama hanya bertahan di institusi pengajian tinggi untuk mengajar ilmu tetapi tidak memimpin umat. maka beliau belum boleh digolongkan sebagai ulama pewaris Nabi.

[Ali „Imran:104] Tanpa mengabaikan pandangan ulama dan para muffasir terhadap perkataan (man) yang tersebut dalam ayat di atas. selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan:[Hud:117] Dakwah adalah nasihat dan nasihat adalah agama itu sendiri.R Ibnu Nadjar dari Anas r.a.Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Allah Mahaperkasa. mereka akan bertanggungjawab melaksanakan tugas inzar yang disebut dalam ayat di atas. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi(ke medan perang).a. dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya.Sungguh. yang nantinya apabila selesai.w. sambil berkata: “Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang Islam” (yang berserah bulatbulat kepada Allah)!” 2. Masyarakat yang telah diumpamakan dengan sebuah kapal oleh Rasulullah (s. ‖Ulama‘ itu pewaris sekelian para Nabi‖ (H. Mahabijaksana:[At-Taubah:71] Ayat ini menunjukkan yang berdakwah itu wajib ke atas setiap Muslim tanpa mengira jantina kerana ia termasuk dalam menyuruh ma`ruf mencegah mungkar.w.) yang menjelaskan yang ianya merupakan kewajipan adalah dorongan Nabi (s. menunaikan zakat. Mereka melaksanakana satu tugas yang paling mulia iaitu mengajak manusia kejalan Allah.w. Hassan) . Pemegang amanah Allah dan RasulNya.) supaya melakukan (4M). CIRI-CIRI SERTA PERANAN ILMUAN ISLAM:1. Kebinasaan tetap menimpa walaupun ada orang yang baik-baik berdasarkan Hadith Zainab. Namun perbedaannya terbatas dalam menentukan status kefardhuannya sahaja samada fardhu `ain atau fardhu kifayah. dan mencegah dari yang mungkar. menyuruh ma`ruf mencegah munkar merupakan penyelamat umat dari azab Allah. Namun al-Qur`an menjelaskan kewujudan para muslih akan dapat menghindari kemusnahan itu. Antara dalil dari hadith Nabi (s. serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh.yang mungkar. Apakah mereka telah melaksanakan tanggungjawab tersebut? Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan.Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.Mengapa sebahagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya[At-Taubah:122] Ibubapa Muslim telah berusaha menghantar anak-anak mereka untuk mengutip ilmu ke pelbagai institusi pendidikan Islam.a.a. Apapun ia tetap merupakan satu tuntutan berdasarkan kemampuan masing-masing. [Fussilat:33] “Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi perintah) Allah. melaksanakan solat. dan berapa ramai yang telah bergelar siswazah dan mempunyai pendapatan tetap. menyuruh(berbuat) yang makruf. Firman Allah:Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim.).

Sehingga mereka menjadi contoh teladan yang murni dalam masyarakat.Sheikh Said Hawwa telah menggariskan langkah-langkah kearah pemerkasaan ilmuan daii ini.x) Melatih mereka bagaimana mengambil pengajaran daripada sesuatu yang berada di sekitarnya untuk sampai kepada matlamat pembinaannyaIni merupakan proses yang berterusan dan tiada perhentiannya. Mejadi ikutan masayarakat dalam pengamalan dan penghayatan Islam. Mampu pula merubah masyarakat dengan kata-kata tersebut . Mereka juga dekat dengan masyarakat dan senang didekati oleh mereka.ii) Melatih mereka untuk bertanggungjawab dengan kata-katanya kerana setiap kata-kata mereka adalah bernilai dan membina.vii) Mengajar mereka bagaimana mengambil pengajaran daripada kritikan-kritikan dan menukarkannya menjadi cadangan-cadangan yang membina. Ini memerlukan kefahaman yang jelas dan memiliki citra yang penuh wibawa. dengan itu tanpa Islam Melayu kehilangan segalanya termasuk keperibadiannya. Ilmuan Islam adalah kombinasi ulama dan da`ie sekaligus. Tranformasi ini berjaya kerana kegigihan dan penglibatan mereka dalam masyarakat. Di rantau ini ilmuan Islam telah berjaya menjadikan Islam sebagai teras keperibadian Melayu itu. Sepanjang sejarah perjuangan Islam. 4. kerana betapa mudahnya meruntuhkan dan sukarnya membina. Namun dengan ilmu yang diperolehi dari Allah akan sedikit sebanyak membantu ilmuan Islam itu meunaikan kewajipan dan melaksanakan amanat itu kepada yang berhak menerimanya. serta memberi pengetahuan dengan matlamat yang hendak dicapainya. Melibatkan mereka dengan Jamaah Islam adalah sebahagian daripada kaedah dalam perjuangan Islam yang sebenar. Para sahabat r. sehingga adat Melayu pula pada asasnya telah juga mengalami tranformasi keislaman. Dalam kontek Kelantan hari ini.3. PROSES MEMPERKASAKAN ILMUAN ISLAM. . ilmuan sentiasa menjadi sumber dinamika dan daya juang yang kental. Kalau ia dikira khianat. mewujudkan dan tidak ada. Dalam sejarah perkembangan Islam tidak pernah dikenali pemissahan diantara keduanya.w. Jangan nanti kerana kegagalam ilmuan dan ulama Islam.t.Ternyata tugasnya bukan mudah. Tokoh Islam Indonesia yang terkenal menyatakan yang ulama‘ adalah tempat umat menaruh kepercayaan. menjadi tanggungjawab besar para ilmuan Islam untuk mempertahankan tapak Islam yang dibangunkan hasil dari mandat yang diberikan oleh sebahagian besar umat Islam di negeri ini.viii) Menjelaskan kepada mereka perbezaan di antara pemikiran yang membina dan pemikiran yang meruntuhkan.ix) Mengajar mereka bagimana untuk memajukan yang sedia ada. Kegagalan untuk berbuat demikian mengundang risiko yang amat besar terhadap masa depan umat Islam.iv) Membina watak mereka itu sehingga ia mampu mengambil (membuat) keputusan yang bijaksana. ringan dan senang.vi) Melatih mereka supaya boleh berbincang dengan bijak serta mengajar mereka bagaimana membentangkan pendapat dan berhujah.a bukan sekadar alim tetapi juga merupakan dai‘ yang mengajak manusia kejalan Allah s. Iaitu:i) Megeluarkan golongan Pendakwah dan Ulama‘ daripada akhlaq-akhlaq masyarakatnya dan daripada lingkungannya yang jelek kepada akhlaq mukmin yang sejati. orang melayu akan kembali kepada keperibadian dan wajah lampau mereka.v) Melatih mereka supaya tunduk kepada keputusan syura walaupun bercanggah dengan pendapat mereka sendiri. serta memperingatkannya bahawa mudahnya meruntuhkan yang sedia ada dan sukarnya membina yang tiada.iii) Mentarbiyyah mereka dengan didikan yang sesuai dengan matlamatnya. Bapak Muhammad Natsir.

al-wizarah. Abu salamah bin 'abd al.menggambarkan rasulallah tidak mengamal kronisme. Zayd bin Harithah. Membincangkan peranan yg dimainkan khulafa al-Rashidin Menjelaskan peranan yg dimainkan oleh khalifah Umar alKhattab & Khalifah Umar Abd alaziz. Kegagalan para ilmuan memainkan peranan yang sepatutnya ia mengundang fenomena yang negatif dan memberi kesan yang tidak baik kepada masa depan Islam itu sendiri. al-imarah.Sebagai Ketua Hakim .Fasal 44 : Semua pihak hendaklah membantu perpertahankan madinah. * Jawatan Na'ibin @ nuwwab (pembantu) : Sa'd bin 'Ubdah (Khazraj). kesultanan. * membuat perjajian dlm masyarakat ( Sahifah Madinah) spt :. syura dan hisbah. . Sumber: http://drfauzee. * Mewujudkan jawatan utk melancarkan urusan pentadbiran negara.Fasal 40 : Sebarang pakatan membahayakan jiran tidak boleh dilakukan.Sebagai Ketua Nagara.com/2010/01/peranan-ilmuan-dalampembangunan-umat. Membezakan antara al-khilafah.blogspot.W . ketua tentera dan pendakwah. Jiran perlu dihormati. Jiran perlu dihormati. .Sebagai Ketua Tentera .Fasal 44 : Semua pihak hendaklah membantu perpertahankan madinah.sebagai Pendakwah Sebagai Ketua Nagara.A. Sa'd bin Mu'adh ( Aws).html KONSEP PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN ISLAM Di akhir pembelajaran anda akan dapat :Menyenarai & memperbincangkan peranan Nabi Muhammad sbg ketua negara. . .Kesimpulan: Ternyata peranan para ilmuan Islam dalam pembangunan insan sangat penting. ketua hakim.Asad ( Quraisy) dan 'Amr bin Umm Maktum (buta).Fasal 40 : Sebarang pakatan membahayakan jiran tidak boleh dilakukan. . . Peranan Nabi Muhammad S.

perwatakan menyenangkan dan hendkalah menguasai bahasa negera tempat diutuskan.Al-Khayl : tentera berkuda. * mengamalkan konsep syura. * Jawatan Katib (setiausaha) : katib pertama Shurahbil bin Hasanah al-Kindi. Uthman Affan & Ali Abi talib. Mu'as bin Jabal. Sebagai Ketua Tentera. Para sahabat merasakan berat. * Menubuh divisyen spt . Umar al-Khattab. Abdullah bin Mas'ud. namun Nabi bersabda muksudnya ― Kalau fatimah sekalipun yg mencuri.* Jawatan rasul ( menyamai duta ): perlu org berciri – cerdik. Uhud & Khandak.Rumat : tenterra pemanah.Mushat (infantri) tentera pejalan kaki.Ahl al-Silah : tentera berperisai .- * Mengetuai tentera dlm peperangan Badar. Sebagai Ketua Hakim * ketua hakim yg adil dan saksama : seorg muslim mencuri diarahkan potong tangan. suku kindah & Bani 'Amr bin Himyar * Berdakwah ke luar negara dgn utus surat supaya memeluk islam atau tunduk di bawah . 'Amr bin Umayyah al-Damri diutus kpd al-Najashi di Habshah. . cth dlm perang badar para sahabat bg pandangan dlm strategi perang nak pilih tempat perang. * Baginda berdakwah kpd suku arab spt Bani Umayyah. Ubay bin Ka'ab. * Jawatan mufti ( mengeluarkan fatwa) : Abu Bakar al-siddiq. * Jawatan Imam : sahabat baginda * Jawatan Muqri @ mu'allim : mengajar saudara baru. tangannya akan dipotong‖ * Hukuman tidak mengira pangkat dan tidak boleh merasa kasihan. Sahabat cadang tempat yg ada sumber air. Sebagai Pendakwah :- * Sentiasa menyebar dakwah kpd sesiapa shj. .

Pada awalnya merupakan seorang penentang islam yg kuat.Menegakkan keadilan . maharaja Parsi & al-Muqawqis pembesar Mesir.al-khilafah dierti sbg al-imamah. Namun dapat bay'ah (kesepakatan) umat islam. Spt utus surat pd al-Najashi di Habshah. .Memeluk islam setelah 5 @ 6 tahun Nabi Muhammad menjadi rasul. * Peranan Umar. . negeri.Kesultanan merujuk kpd kerajaan.Berasal dr puak 'Adi bin Ka'b. Khalifah Umar bin al-Khattab Riwayat hidup. * Peranan Khalafa al-Rashidin. syura & hisbah.Memperluas kekuasaan wilayah islam . Spt iamarah Uthman.Memantapkan pemerintahan islam . PERANAN KHULAFA' AL-RASHIDIN * K'jaan Islam selepas kewafatan Rasulallah iaitu Abu Bakar al-Siddiq. .kekuasaan islam.Mengasas al-Diwan : buku catatan bg anggota tentera serta keluarga mereka dan jumlah sara hidup mereka. al-imarah. imarah Aydin & imarah Karasi. Khalifah Umar bin al-Khattab * Perlantikan khalifah * Berdasarkan pencalonan Abu Bakar. kawasan yg diperintah oleh sultan. ..Membenteras gerakan menentang gerakan islam INSTITUSI PENTADBIRAN ISLAM * Meliputi al-khilafah.Al-imarah ialah kerajaan kecil yg diperintah oleh seorang pemimpin.. Bermaksud kepimpinan menyeluruh dlm perkara yg berkaitan agama dan keduniaan.Memimpin umat islam . al-imarah & kesultanan. . Puak berpengaruh dgn memegang jawatan al-sifarah ( berkaitan protokol). kesultanan.Memantapkan kedudukan ekonomi negara islam . * Al-khilafah. . . Misalnya kerajaan Uthmaniyyah. sebar dakwah kpd Hercules iaitu Kaisar Rom. Umar al-Khattab. Uthman bin 'affan dan 'Ali bin Abi Talib.

Spt puak Khawarij dgn mengadakan perbincangan terbuka.Wizarat al-tafwid : kuasa menentu polisi k'jaan . .Wizarat al-tanfidh : kuasa eksetutif/khusus. Mesir and Afrika Utara. * Melantik.Menunjukkan sikap berbaik-baik dgn musuh k'jaan bani Umayyah.Mengasas takwim hijrah : menjadi tahun hijrah rasullah ke madinah sbg asas pengiraan. Kesannya dpt mengurangkan penentangan mereka. .Pernah dilantik gabenor Hijaz. al-Wizarah * Boleh disamakan dgn institusi kementerian. * Zaman Umar al-khattab diwujudkan badan khas yg mempunyai ahli2 yg dikenali majlis syura. * Terbahagi 2 : .Menetap di Mesir sehingga 85H krn dibwa bapanya Abd Aziz bin Marwan. * Zaman Abu Bakar syura dijalankan secara terbuka.Lahir pd 63H di Madinah. * Khususnya zaman khalifah Abu Ja'far al-mansor. * Peranan :. * Berkuasa menentukan polisi negara. Khalifah Umar 'Adb Aziz * Riwayat hidup. .Menggalakkan asimilasi perkahwinan : perkahwinan campur antara arab & bukan arab utk mengurangkan permusahan antara mereka. * Perkara yg dibawa dlm majlis syura:- . ..Dilantik khalifah bani umayyah ke-8 selepas Sulayman pd bulan safar tahun 99H.Kemudian di bawa bapa saudara ke Damsyik. .Memansuhkan segala jenis perayaan. . upacara perasmina kerajaan utk mengukuhkan kewangan negara.Memansuhkan Jizyah ke atas org islam bukan arab. . memecat gabenor serta kadi-kadi wilayah. * Zaman pemerintahan Abbasiyah wujudnya isntitusi al-wizarah. * Orang mengetuai digelas wazir. . Syura * Berasal perkataan arab yg bermaksud meminta pendapat & besefahaman dlm perundingan. (136H-158H/754M-775M) * Bertanggungjawab dgn urusan pentadbiran. * Diamalkan sejak zaman Rasulallah saw. .Perluas wilayah kerajaan islam : berjaya membuka Syria.

Institusi hisbah diwujudkan.Khalifa Uthman memberi perhatian serius dlm pelaksanaan hisbah di pasar2.-Perkara yg tiada dlm wahy. * Zaman Rasullah : . * Zaman Khulafa' al-rashidin . * Zaman K'jaan Bani Umayyah.google.Mengawasi sukatan & timbangan. Hisbah * Merupakan satu bentuk jentera pengawasan. 2. .Institusi hisbah diwujudkan. Membandingkan antara sistem pemerintahan Islam dan bukan islam . * Zaman Khulafa' al-rashidin . OBJEKTIF 1. .Khalifah Ali abi Talib pernah turun padang utk membuat pengawasan di pasar2. Zaman Umar al-khattab – para sahabat yg dijamin masuk syurga oleh rasullah. Memahami sitem pemerintahan Islam dari sudut konsep. .Digunakan istilah al-muhtasib : org yg bertanggungjawab dlm melakukan tugas pengawasan.Khalifah Ali abi Talib pernah turun padang utk membuat pengawasan di pasar2.Khalifah Umar sering membuat pengawasan di pasar2 . Cth : Penyelia yg mealkukan tugas pengawasan di pasar.Al-muhtasib digunakan utk org yg menjalankan pengawasan . . . * Institusi khusus yg menggalakkan manusia melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. . Sumber http://sites.Khalifah Umar sering membuat pengawasan di pasar2 . . . * Zaman Bani Abbyasiyyah.Khalifa Uthman memberi perhatian serius dlm pelaksanaan hisbah di pasar2. * Zaman K'jaan Bani Umayyah.Mengawasi sukatan & timbangan.Al-muhtasib digunakan utk org yg menjalankan pengawasan .com/site/khazalii/konsepdalampemerintahandanpentadbiranislam. * Zaman Bani Abbyasiyyah.Keanggotaan : Zaman Rasullah para sahabat kanan. teori dan sejarah. . spt menentukan penempatan tentera dlm perang badar.

* Terdapat banyak acuan pemerinthaan dalam negara islam. Faktor penjajahan barat ke atas dunia islam . Ibadah . 3.perkahwinan dan sistem kekeluargaan Islam. 2. Muamalah . 4. * Dalam Islam terkandung : 1.daripada pemilihan secara syura kepada sistem pemerintahan monarki seperti pemerintahan Umayyah dan Abbasiah. . perniagaan dan sebagainya. Pemerintahan Dan Pentadiran Islam * Pentadbiran Islam mula diasingkan daripada pemerintahan Islam pada zaman pemerintahan Kerajaan Umawi. Faktor sejarah. * Diwan al-rasa'il : berkait dengan urusan kelulusan.3. surat-menyurat rasmi kerajaan dan sebagainya.meliputi jenayah. Munakahat . kehakiman dan sebagainya yang berkait dengan pemerintahan Islam. Memahami sistem pemerintahan semasa seperti demokrasi dan republik yang dapat disesuaikan dengan sistem pemerintahan Islam PENDAHULUAN * Pemerintahan tidak dapat dipisahkan daripada agama Islam keran Islam bukan merupakan agama ritual atau ibadah semata-mata.meliputi aspek ritual. Jinayah . * Institusi pentadbiran kerajaan dinamakan dawawin atau jabatan-jabatan ditubuhkan untuk menjalankan pelbagai urusan.seperti malaysia yang dipaksa menggunakan perlembagaan barat yang dikarang oleh Loar Reid untuk sistem pemerintahan demokrasi Malaysia. 2. transaksi. * Faktor wujudnya pelbagai sistem pemerintahan dalam negara islam :1.terdiri dari aspek interaksi. .

* Sistem demokrasi dan republik boleh disesuaikan dengan syariat Islam. .* Diwan atau jabatan yang menguruskan hal-ehwal rakyat berkaitan dengan aduan ketidakadilan dab sebagainya.Perkara penting adalah pemimpin hendaklah adil dan berjiwa Islam. * Pengagihan kuasa kepada para menteri atau wazir dimulakan pada zaman kerajaan Umawi diikuti oleh kerajaan Abbasiyyah. sebarang tindakan bertentangan dengan dasar pemerintah Islam dilarang walaupun pemerintah tersebut bersikap tidak adil.Hanya individu Islam yang amanah dan berkemampuan untuk menjalankan tugas. Faktor jarak dan masa merupakan antara sebab penting mengapa pengasingan kuasa pentadbiran daripada kuasa pemerintahan berlaku dalam sejarah Islam. * Faktor Pengasingan Kuasa Pentadbiran daripada Kuasa Pemerintahan :1. Kepimpinan Sebagai Satu Amanah Agama * Pemerintahan Islam meruapakan amanah Allah kepada umat manusia kerana ia merupakan perkara asas untuk memakmurkan dunia. * Setiap arahan pemerintah islam yang adil wajib dituruti sekiranya arahan tersebut tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-hadis.perlu dilakukan dengan baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam . * Pemerintah Islam dianggap KHALIFAH iaitu wakil pemerintahan yang bertanggungjawab menunaikan tuntutan Islam dalam pemerintahan.Perwakilan perlu bersifat menyeluruh atau mewakili seluruha kawasan perlantikan.Manakala pengisian kepada kepimpinan dan pentadbiran adalah pensyariatan Islam. 2. * Apabila syarat di atas dipenuhi umat Islam diharamkan memberontak atau berusaha menajatuhkan kerajaan tersebut. * Bagi menjaga kesatuan Umat Islam. . .Indivdu yang layak dan berilmu pengetahuan serta mempunyai pelbagai kebolehan lain perlu diutamakan dalam pemilihan anggota pentadbiran. . Baiah tidak dapat dilakukan pada masa Umawi dan Abasi kerana populasi umat Islam yang meningkat dan proses baiah memakan masa yang lama. . * Pengagihan kuasa pemerintahan atau pentadbiran : .

Perlu mengetahui kedudukan kaum yang tidak terbela dalam masyarakat seperti golongan miskin. keaktifan mental dan fizikal.bukan saja mengamalkan ibadat tetapi menjunjung perintah al. :: Beliau sanggup memikul satu guni gandum untuk di bawa kepada sebuah keluarga miskin yang berada dalam keadaan kelaparan semata-mata kerana tidak mahu menaggung dosa kecuaiannya. :: Bersusah payah meredah kegelapan malam meninjau keadaan kesejahteraan rakyat jelatanya. . Isi penting ucapan beliau pemimpin memikul amanah rakyat dan agama. Pemimpin mesti berjiwa rakyat dan boleh menerima pandangan rakyat erta perlu menyedari bahawa amanah yang dipikulnya tidak boleh disia-siakan. . 2. . 3. tidak berupaya dan seumpamanya. Contoh Khalifah pertama Islam : Abu Bakar. 4.bermaksud seorang yang abid iaitu kuat ibadat utk membina kekuatan dalaman. . ditindas.Quran dan Hadis Nabi. * Pemimpin Islam :. dia perlu bertindak dengan cepat dan cekap. . Ciri Pemimpin Dan Negarawan Islam 1.perlu berjiwa rakyat dengan mengambil tahu hal ehwal rakyat. perlu cekap dalam menghadapi isu globalisasi yang menyebabkan pengaliran modal dengan cepat dan boleh meruntuhkan ekonomi sesebuah negara. Perlu sedia mendampingi ulama jika dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan keagamaan kerana institusi ulama merupakan rujukan penting bagi umat Islam terhadap segala permasalahan. Mampu menunaikan tanggunjawab kepimpinannya dengan memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman yang baik. Perlu mengetahui ilmu pengetahuan keduniaan kerana bila timbul isu keduniaan seperti kejadian kemarau.* Tanggungjawab bermula apabila seseorang itu diistiharkan sebagai pemimpin setelah dilantik atau memenangi pilihanraya.meletakkan diri sebagai hamba Allah & sebagai pembimbing kepada masyarakat.Umar al-Khattab adalah contoh pemimpin yang baik kerana :: beliau turun padang menyamar sebagai orang awam untuk mengetahui nasib rakyatnya. kebuluran atau wabak penyakit. .

sedangkan ulama merupakan tempat rujukan dan nadi masyarakat Islam. Palestin : semuanya wujud sebab ketidakcekapan pemerintah kerajaan Uthmaniyyah. .faktor ketidakadilan dan ketidakcekapan pemerintah. * Republik Turki : Kerajaan Uthmaniyya digulingkan bukan disebabkan faktor feudalisme tapi disebabkan oleh ketidakcekapan pemerintah.Jika resolusi dipimpin oleh ulama atau individu yang mempunyai kepimpinan Islam. Hubungan diplomatik dengan pelbagai negara jug merupakan tuntutan dalam Islam kerana boleh mendatangakan manfaat kepada negara Islam dari segi pembangunan teruatamanya dalam bidang sains dan teknologi yang merupakan tuntutan semasa. * Republik Rusia : Czar Rusia diguling rakyat kerana ketidakadilan. Lubnan. Ulama tidak boleh menegur pemerintah yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan. SISTEM PEMERINTAHAN REPUPLIK * Sistem pemerintahan moden yang dibentuk hasil perkembangan sejarah. * Sistem pemerintahan republik mempunyai kesan perubahan besar kepada umat Islam: . * Republik China : hasil dari revolusi kebudayaan oleh Mao Ze Thong menggulaing sistem beraja. Libya. * Republik Iran : sekatan suara rakyat dan membelakangi ulama menyebabkan Shah Iran digulingkan. 8. * Republik Mesir. rakyat negara Islam tersebut dapat hidup dan menghayati Islam sepenuhnya seperti di Iran. 7. * Republik Perancis : hasil revolusi Perancis oleh Nepoleon Bonaparte mengguling sistem monarki Perancis. Sifat warak dan ketakwan diutamakan sebagai khalifah. Syria. Kesempurnaan fizikal juga diperlukan oleh seorang bakal pemimpin kerana ia merupakan sumber tarikan atau karisma di samping kepetahan bercakap dalam menyampaikan mesej. Kebijaksanaan dalam menggerakkan jentera kerajaan perlu wujud dalam diri seseorang pemimpin. 6. * Ketidakcekapan pemerintah Uthmaniyyah kerana tidak menghormati unstitusi ulama. * Faktor peralihan kuasa feudalisme kepada republik kerana : .5.

Orang bukan Islam tidak boleh menjadi presiden atau ketua kerajaan kerana: ~ bukan sebab perbezaan agama ~ sebab umat Islam perlu dikuasai dan ditentukan oleh orang Islam.. * Sistem pemerintahan republik yang mojoriti rakyatnya bukan umat Islam seperti Amerika Syarikat :. (Sepanyol sekarang) * Sistem pemerintahan republik Islam perlu :.Umat Islam juga tidak boleh hidup terlalu bebas sehingga menjejaskan niali-nilai murni Islam. . SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI * Bertentangan dengan sisten autokrasi.Umat Islam perlu terlibat secara langsung dalam proses pemilihan kerajaan dengan memilih calon yang tidak menunjukkan penentangan terhadap Islam.Sekiranya dicorak oleh anasir yang tidak senang dengan Islam ia bermakna umat Islam tersebut tidak akan hidup dengan aman dan ditindasseperti yang berlaku di Andalus. ~ Pemerintah Islam saja yang memahami roh keislaman. . .Presiden : di kalangan orang Islam yang layak menjadi pemimpin.Institusi Ulam perlu diwujudkan dan dipilih oleh umat Islam untuk menjaga kepentingan dan menyuarakan pendapat mereka. . ~ orang bukan islam boleh dilantik jawatan yang tidak boleh menentukan dasar pemerintahan.Perdana Menteri (ketua kerajaan ) : di kalangan orang Islam yang layak menjadi pemimpin . . ~ Timbalan menteri boleh dipilih dikalangan bukan Islam sebab tidak mempengaruhi kepentingan umat islam.Umat Islam perlu mencar ruang untuk mengetengahkan perwakilan mereka dalam dalam sistem pemerintahan.Umat Islam perlu mengambil sikap sederhana dan berhati-hati dalam memilih calon dgn memilih calon yang tidak berat sebelah kepada rakyat bukan Islam semata. .

* Sistem ini sesuai dengan sistem pemerintahan Islam kerana ia melambangkan pemilihan pemimpin oleh mejoriti rakyat seperti berlaku dalam sejarah awal Islam. .Tidak ada perbezaan layanan yang diberikan kepada rakyat yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. * Demokrasi merupakan mekanisme pembentukan sistem pemerintahan Islam yang praktikal dan adil.Islam memperuntukkan undang-undang terhadap pesalah beragama Islam yang menceroboh hak-hak bukan Islam . * Kesan demokrasi ke atas pemerintahan Islam :1.Bukan muslim boleh melakukan aktiviti harian. perniagaan dan sebagainya tanpa sekatan kecuali ia menyebabkan kepentingan umat Islam. . Abbasiyyah dan uthmaniyyah.Orang yang dipandang mulia di sisi Islam adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan mengajar ilmu pengetahuan tersebut kepada masyarakat.Islam menjamin kebebasan rakyat daripada pelbagai latar belakang agama untuk menganut dan mengamalkan agama masing-masing. * Tambahan terdapat kelemahan dalam sistem khalifah seperti zaman akhir Umawi. 2. Boleh meningkatkan tahap ekonomi. * Islam merupakan agama demokrasi sebabnya : . * Pemimpin bebas dipilih oleh rakyat melalui pilhan raya seperti berlaku pilihanraya di Malaysia dan negara-negara lain. Boleh meningkatkan taraf pendidikan . * Pilihanraya boleh disamakan dengan konsep baiah yang menuntut pemimpin mendapat sokongan semua masyarakat bukan melalui paksaan. . * Apabila demokrasi dikaitkan dengan Islam bermakna kebebasan memilih pemerintahan yang adil untuk menerajui sesebuah negara.* Demokrasi melambangkan kebebasan bersuara. 3. Boleh mengelakkan uamt Islam daripada penindasan yang wujud apabila seseorang pemerintah terlalu lama berkuasa tanpa makenisme yang mencabar kedudukannya. * Sistem khalifah Islam sudah ditinggalkan oleh dunia Islam bukan sebab kebencian umat terhadap sistem khlifah tetapi kerana perbezaan era klasik dan moden hasil penjajahan Barat keatas umat Islam.

Perundangan perlu berasaskan pensyariatan Islam. . * Rasulallah s. Pemilihan pucuk pimpinan mestilah terdiri daripada orang Islam yang berkelayakan. * Dalam perundangan syura seperti bentuk ijmak ulama menjadi asas penting untuk mencapai persetujuan umat Islam keseluruhannya.w.4. * Kedudukan dewan samalah dengan konsep yang diamalkan oleh rasulallah s. * Demokrasi diasaskan oleh ideologi Barat dan ia perlu disesuaikan dengan Islam dari sudut amalan demokrasi seperti :i. FUNGSI PARLIMEN DALAM PEMERINTAHAN ISLAM * Parlimen merupakan simbol utama pemerintahan sitem demokasi dan ia tak bertentangan dengan konxep syura. * Parlimen mengandungi dewan rakyat yang dianggotai oleh ahli politik yang dipilih melalui pilihanraya dan dewan senat yang dianggotai oleh bukan ahli politik yang dilantik pemerintah. Boleh meningkatkan taraf kemajuan sains umat Islam.w mengamalkan syura dengan para sahabat menganai kepentingan umat Islam.ketua2 kabilah yang dilantik sama peranan dengan dewan rakyat. ii.Dewan senat adalah rasulallah sendiri yang mendapat wahyu daripada Allah s. * Perbandingan ini adala dalam bentuk konsep bukan dalam bentuk praktis. ia diadakan untuk membincangkan pelbagai masalah berkaitan dengan umat Islam. iii.Dewan senat boleh disamakan dengan institusi ulama dalam sejarah pemerintahan Islam kerana institusi ulama diletakkan sebgai rujukan perundangan Islam. * Kedudukan dewan semasa pemerintahan para sahabat : .Dewan rakyat : boleh dibandingkan dengan institusi yang memerintah iaitu khalifah dan para wazir atau menteri yang ditugaskan untuk mentadbir sesuatu kawasan. Jawatan dalam kepimpinan tidak mempengaruhi atau mengubah perubahan dasar Islam .t.a. . * Parlimen yang merupakan simbol demokrasi dalam sistem pemerintahan islam boleh berperanan sebagai majlis syura.a. merangka rang undang2 dan meluluskannya walaupun perundangan Islam diletakkan sebagai perundangan negara. .w dan para sahabat: .

pentadbiran. * Dalam Islam sistem pemerintahan yang bercanggah dengan konsep keadilan dianggap satu kezaliman :i. . . . Firaun yang dikaitkan dengan zaman perutusan Nabi Musa.Menghukum rakyatnya yang menyembah Alla s.memiliki ilmu pengatahuan bersifat keduaniaan dan keakhiratan.Mengetahui selok belok hukum hakam Islam . . SISTEM PEMERINTAHAN AUTOKRASI * Sistem autokrasi : seseorang pemerintah mempunyai kuasa mutlak terhadap rakyat dan perlembagaan yang dirangkanya bercanggah dengan sistem demokrasi dan juga sistem pemerintahan Islam.Ahli dewan perlu mahir dalam bidang masing2 seperti ekonomi. sosial. * Sistem ini bercanggah dengan nilai kemanusiaan seperti kebebasan bersuara dan menganut agama. rakyat dianggap pekerja atau hamba.t dengan mencampakkan mereka ke dalam sebuah parit yang dinyalakan dengan unggun api.w. kejuruteraan. . * Keanggotaan dean senat pula terdiri daripada orang Islam yang mempunyai ciri berikut: . Sistem autokrasi dianggap zalim kerana rakyat tidak mempunyai kebebasan untuk hidup dan melakukan pelbagai aktiviti yang tidak bertetangan dengan nilai kemanusiaan. Maharaja Zu nawas yang dikaitkan dengan ashab al-ukhdud. pendidikan dan sebagainya.* Keanggotaan dewan rakyat perlu terdiri lebih daripada:. ii. Sistem komunis dianggap satu kezaliman disebabkan kuasa pemerintah Islam diberikan secara mutlak kepada pemerintah. . * Contoh dalam al-quran sistem autokrasi : 1.perancangan bandar. 2.mempunyai keperbadian yang tinggi di sisi Islam.Mengingati sumber al-quran dan hadis.Kalangan orang islam yang ramai berbanding bukan Islam.Jawatan yang boleh mempengaruhi dasar hendaklah milik orang Islam untuk menjaga kepentingan umat Islam.

Autokrasi diasaskan atas nilai sosial yang boleh berubah dari semasa ke semasa. Peperangan yang berlaku anrata negara Islam dan bukan Islam bukan sebab sikap kuku besi pemerintah sistem khalifah tetapi sebab pertahanan dan kawalan sempadan wilayah Islam. Kesimpulan * Sistem pemerintahan Islam universal dan sesuai untuk diselaraskan dengan keperluan zaman yang mempunyai perbezaan dari segi tuntutan atau keperluan zaman. Berbeza dengan autokrasi yang melarang dan menekan kehidupan rakyat yang berlainan fahaman kehidupan dengan pemerintah. Dalam sistem khalifah peralihan kuasa adalah kerana perbezaan fahaman politik bukan perbezaan nilai sosial yang dianuti. Berbancing sistem feudalisme yang memeliki segala hasil pertanian dan perniagaan dalam negara tersebut. Seperti hak kebebasan seks seperti yang berlaku di barat boleh mengganggu kesejahteraan masyarakat. Sistem kapitalis dianggap zalim kerana hanya menjaga kepentingan pelabur atau peniaga. berbanding autokrasi penindasan berlaku berpanjangan dan diwarisi dari satu generasi ke generasi seperti yang berlaku ke atas penduduk balkan. Penindasan dalam sistem khalifah adalah disebabkan faktor sikap peribadi dan perbezaan politik bukan pada nilai yang dianuti. . * zaman moden ini demokrasi merupakan sistem perintahan semasa dan sistem ini boleh disesuaikan dengan tuntutan dan pemerintahan Islam. * Islam melihat kezaliman berlaku apabila sesuatu perkara atau benda tidak diuruskan mengikut tabii atau keadaan semulajadi seperti meletak kasut di atas meja dianggap zalim kerana tempat kasut adalah di atas lantai. 5. 2.iii. Penganut agama lain boleh hidup secara aman dan kehidupan mereka tidak diganggu. Ini kerana nilai liberalisasi yang diamalkan akan mengganggu hak individu lain. Rakyat sebagai pekerja atau buruh kepada pemerintah. berbanding kepetingan rakyat. * Kesimpulannya kejatuhan kerajaan sistem khalifah jatuh bukan sebab rakyat tidak puas hati dengan sistem tersebut tetapi kerana ketidakcekapan pemerintah yang menguruskan negara. manakala sistem autokrasi tidak diasaskan pada nilai-nilai agama. iv. Fahaman liberalisme dianggap zalim kerana kebebasan mutlak tanpa sekatan nilai agama. Kerajaan Islam bergantung kepada hasil pungutan cukai dari bukan Islam dan zakat dari orang Islam. Sistem khalifah meletakkan agama sebagai perlembagaan Islam. Perbezaan Antara Sistem Pemerintahan Autokrasi dengan Khalifah 1. 3. 4.

com/site/khazalii/pemerintahandanpentadbiranmenurutislam Bab 5: Pemerintahan dan Pentadbiran Islam Zaman Khulafa Al-Rasyidin Bab 5 Pemerintahan Dan ran Islam Pengenalan ►Perjanjian Setia al-Aqabah II menjadikan penyebaran dakwah dengan matlamat semua pihak harus bersedia memperjuangkan islam ►Majlis Syura• Permesyuaratan atau perundingan untuk mengambil keputusan tentang sesuatu perkara • ditubuhkan oleh Nabi dengan memilih sebilangan sahabat terkanan yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu. • memilih seorang pegawai sebagai ―amir‖ bagi wilayah tertentu ►Dasar-dasar pentadbiran • Taat setia • Persaudaraan agama • Hakim muslim • Permesyuaratan ►Selepas kewafatan nabi. Sumber : http://sites.1 Gelaran Khalifah ►Khalifah berasal dari perkataan Arab yg bermaksud pengganti ►Jawatan penggantian khalifah pula disebut ‗khilafah‖ iaitu institusi atau jawatan yang menjalankan urusan pemerintahan dan pentadbiran dalam semua bidang untuk menggantikan Nabi Muhammad ►Syarat-syarat menjadi khalifah .google. * Keanggotaan dewan senat perlu diberikan kepada orang Islam yang berkebolehan dan berkelayakan yang memahami selok-belok agama Islam. sistem pentadbiran khalifah digunakan 5. urusan kenegaraan dan pentadbiran.* Sistem pemerintahan republik dan monarki juga boleh disesuaikan dengan pemerintahan Islam apabila negara yang disifatkan Islam tersebut mempunyai majoriti ahli kabinetnya yang beragama Islam di samping perlembagaannya diasaskan pensyariatan Islam. * Jawatan pemerintahan dan pentadbiran yang boleh mempengaruhi dasar pemerintahan Islam perlu dijaga. * Mojoriti keanggotaan ahli kabinet Islam diperlukan supaya dasar pemerintahan Islam atau apa2 dasar yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam tidak terancam.

pemidato dan ahli gusti 4. Dipilih menjadi khalifah setelah dicalonkan oleh Khalifah Abu Bakar dengan persetujuan para sahabat 2.com/eIslam/Tokoh/Umaral-Khatab.• Islam • Lelaki merdeka • Ilmu agama Islam yang lengkap • Istiqamah (tetap pendirian) • Kifayah (berkemampuan) • Anggota badan tidak cacat ►Tanggungjawab khalifah • Uruskan pentadbiran negara • Mengawasi pelaksanaan agama Islam • Berkuasa dalam soal agama dan perundangan Islam • Menguruskan hal ehwal kewangan negara • Memungut cukai dan zakat • Menyerahkan tugas-tugas kepada orang yang beramanah • Berpegang teguh kepada syariat 5. Umar bin al-Khattab.3 Pemerintahan dan Pentadbiran Khalifah Umar al-Khattab 1. Lahir 653 M daripada Bani Adi 3.htm untuk tambahan maklumat Pembaharuan dalam Pentadbiran .tabah.2 Masalah dan Proses Pelantikan Khalifah ►Nabi Muhammad tidak meninggalkan sebarang wasiat tentang penggantinya ►Pemerintahan Khulafa Al-Rasyidin berlangsung selama 29 tahun bermula 11 Hijrah 632 Masihi dan berakhir pada 661M ►Abu Bakar as-Siddiq. dan Uthman bin Affan layak menggantikan baginda ►Abu Bakar dipilih sebagai pengganti atas faktor-faktor berikut: • Nabi Muhammad selalu meminta nasihat beliau dalam urusan pehtadbiran • Pernah diberi kepercayaan Nabi untuk megendalikan urusan haji ke Makkah • Pernah mengarahkan beliau mengimankan solat pada 11 H 623 M sewaktu beliau uzur ►Peranan utama Abu bakar • Memerangi golongan al-Riddah • Memerangi golongan yang enggan membayar zakat • Memerangi golongan murtad • Mengumpulkan ayat-ayat al-Quran 5. Dilantik secara rasmi pada 13 Ogos 634M 13 Hijrah 6. Diberi gelaran al-Faruq oleh nabi iaitu orang yang membezakan yang hak dengan yang batil.saudagar dan duta. Wafat pada tahun Hijrah ke-13 634 M setelah memerintah 2 tahun dalam usia 63 tahun Layari :http://tayibah. dan Abu Hafs kerana kegagahanya melindungi umat islam 5. Ali bin Abi Talib. Berani.

4 Pemerintahan dan Pentadbiran Khalifah Uthman bin Affan Biodata: 1.►Meluaskan wilayah pentadbiran ►Pembentukan Majlis Syura ►Pembahagian pentadbiran wilayah ►Pembaharuan dalam undang-undang pentadbiran tanah • Tanah Dhimmah-tanah bertuan ditadbir oleh pemilik asal • Tanah Sawafi-tanah yang tidak bertuan dan ditadbir oleh pemegang-pemegang amanah yang dilantik daripada golongan ahli al-Ayyam iaitu golongan peneroka ►Pentadbiran dalam pentadbiran ketenteraan • Penubuhan Diwan al-Jund ►Pembaharuan bidang kehakiman Pembaharuan dalam Bidang Sosial ►Memperbaharui taraf golongan hamba ►Menggalakkan kegiatan keilmuan ►Memulakan kalendar Islam ►Menubuhkan penjara ►Memperkenalkan hukum buang daerah ►Membangunkan kota-kota baru ►Membina banyak masjid ►Memperkenalkan pasukan polis ►Membina jalan raya dan jambatan Pembaharuan dalam Bidang Ekonomi ►Penubuhan Baitulmal ►Memajukan sektor ekonomi pertanian 5. Dibaiah pada Zulhijah 23H dan dilantik sebagai khalifah pada 24 Hijrah .

►Semasa kanak-kanak dan remaja.w. ►Beliau merupakan orang ketiga memeluk Islam dan merupakan jurutulis Rasulullah dalam menyampaikan perjanjian Hudaibiah pada tahun ke-enam Hijrah dan beliau mujahid yang menyertai semua peperangan bersama-sama Rasulullah kecuali peperangan Tabuk kerana beliau diamanahkan oleh Rasulullah untuk menjadi pemerintah Madinah. 4. telah mengahwinkannya pula dengan Kalthum. http://sahabatmusleem. Memerintah selama 12 tahun 3. telah mengahwinkannya dengan dua orang puterinya iaitu yang pertama kali dengan Rugayyah dan sesudah wafatnya semasa Perang Badar. Sebabnya ialah kerana Rasulullah s.a. jurutulis wahyu Nabi Muhammad Khalifah Uthman Menghadapi Tentangan ►Dituduh memihak kepada kaum keluarga (nepotisme) ►Dituduh boros dan mengambil wang baitulmal ►Membenarkan sahabat memiliki tanah di Iraq ►Dituduh memihak kaum Quraisy dan bekas-bekas murtad ►Dituduh membakar dan mencemarkan al-Quran Pemberontakan dan Pembunuhan khalifah Uthman ►Disebabkan ketidakpuasan hati dalam skim pertukaran tanah di Iraq ►Dibunuh oleh pemberontak di bawah pimpinan al-Asytar 5. ►mempunyai ilmu yang luas. ►Beliau juga merupakan menantu Rasulullah. Beliau memperoleh gelaran "Zun Nurain yang ertinya yang memiliki dua cahaya.. beliau dilahirkan 30 tahun selepas kelahiran baginda Rasulullah.w.com/2009/06/khalifah-ali-bin-abi-talib. tegas zuhud terhadap Nabi. bijak. Terkenal sebagai seorang dermawan. Beliau menjadi khalifah selama 5 tahun (35-40 tahun). beliau diasuh oleh Rasulullah s.2. ► Beliau dipililh menjadi khalifah keempat dalam suasana umat Islam perpecahan selepas pembunuhan Saidina Usman r.a.htm ►Siasah Khalifah Ali • Menggantikan gabenor-gabenor yang dilantik Khalifah Uthman dengan golongan kaum Ansar dan kaum pemberontak (penyokongnya) • Mendapat tentangan gabenor Syam iaitu Muawiyah .blogspot.5 Pemerintahan dan Pentadbiran Khalifah Ali Bin Abi Talib ►Latar belakang Khalifah Ali Khalifah Ali bin Abi Talib merupakan sepupu Nabi Muhammad s. fasih berpidato dan ahli sastera.w.a.a.w. beliau diasuh dibawah cahaya Al-Quran setelah Nabi Muhammad dilantik menjadi rasul. kuat berpegang pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. maka Rasulullah s.a. beriman dan tangkas menggunakan senjata.

Tidak berminat politik dan peperangan 2. Tidak mampu menghadapi kekuatan tentera Muawiyah 3.forumotion. Mahu supaya perlantikan khalifah selepas Muawiyah dilakukan secara syura .com/t5854-perang-jamal-perang-siffin Bab 6: Pemerintahan dan Pentadbiran Islam selepas pemerintahan Khulafa al-Rasyidin Kerajaan Bani Umaiyah 6.6 Peristiwa Perang saudara ►Perang Jamal • Berlaku 11 Jamadilakhir 36H bersamaan 651 M • Perang ini berlaku kerana orang Makkah ingin menjaga kepentingan mereka di Iraq dan bukan atas sebab-sebab membalas denda ke atas kematian Khalifah Uthman ►Perang Siffin • Berlaku pada 37H antara Khalifah Ali dengan Muawiyah • Muawiyah menuduh khalifah Ali terlibat dalam pembunuhan Khalifah Uthman • Peperangan berlaku antara tentera Khalifah Ali berjumlah 150 000 orang dengan tentera Muawiyah seramai 70 000 orang • Kedua-dua pihak berkhemah di Lembah Siffin selama 3 bulan 657 M • Muawiyah dan Khalifah Ali menandatangi Majlis Tahkim • Pengikut Ali membantah perjanjian tersebut dan keluar dari barisan tentera Ali seramai 12 000 orang (dikenali sebagai Khawarij) ►Perang Nahrawan • Berlaku antara tentera Khawarij dengan tentera Khalifah Ali • Berlaku pada safar 38H • Imej Khaifah Ali terjejas kerana membunuh kaum khawarij yang beragama islam • Muawiyah mengambil peluang ini meluaskan negeri takluknya • Khalifah Ali terbunuh pada 17 Ramadhan 40H ketika berusia 62 tahun Layari: http://putera.5.1 Kerajaan Bani Umaiyah ►Pelantikan Muawiyah sebagai khalifah • Kelahiran Bani Umaiyah adalah berpuca daripada konflik antara Saiyidina Ali dan Muawiyah • Muawiyah tidak berpusa hati dengan cara Ali mengendalikan kes pembunuhan Uthman • Lahir pada 607 M • Menjadi khalifah pada 41H/661 M ketika berumur 56 tahun • Dianggap ―Tahun Penyatuan‖ kerana umat islam dapat disatukan semula kecuali kaum Khawarij • Pernah menjadi Jurutulis wahyu nabi • Memegang pemerintahan selepas Khalifah Hassan bin Ali menyerahkan jawatan kerana: 1.

minum arak. Meluaskan pentadbiran di Syam 3. Mengatasi gerakan pemberontakan dalam negara yang memecah-belahkan umat islam 2. Mengubah sistem pemilihan khalifah dari syura kepada sistem warisan 3. degil. Mahu umat islam bersatu di bawah satu khalifah ►Dasar kerajaan Bani Umaiyah pada zaman Muawiyah • Dasar berbaik-baik dengan pemimpin-pemimpin Arab • Mengekalkan sistem pentadbiran ► Perubahan-perubahan dilakukan Muawiyah 1. Menubuhkan Jabatan Perang 10. pengetahuan luas dalam ilmu hadis • Jaguh politik dan ahli fikah • Berani. Menubuh Pejabat Pendaftaran 7. pembinaan limbungan kapal. Pemusatan kuasa 4. dianggap pengasas kedua Bani Umaiyah • Lahir 26H di Madinah • Alim.berhati waja. Menubuh Pejabat Pos 8. Serangan ke atas Makkah • Diganti oleh anaknya Muawiyah BinYazid • Meninggal pada 683M ►Dasar pemerintahan Abdul Malik bin Marwan • Khalifah ke-5.fasig berpidato • Meninggal 705M berumur 60 tahun • Kejayaan: 1.bijaksana. Mengadakan pasukan tentera yang kuat 5. institusi mahkamah. Memajukan islam melalui pelbagai pembaharuan • Perubahan pentadbiran: 1. keras hati. Peristiwa pendudukan Madinah 3. membenteras rasuah 4. kuat. Mengutamakan keturunan Arab 12.tegas. Mengatasi masalah huru-hara . Melantik saudara sendiri menjadi gabenor iaitu Abdul Aziz Bin Marwan 2. Menubuh Jabatan Perisik 9. Meniru pentadbiran kerajaan Byzantine 6. Karbala 2.4. kasar. Mengadakan pengawal istana 11. Mengukuhkan kekuasaan islam pada peringkat antarabangsa melalui ketenteran 3. menghafal seluruh isi al-Quran. tiada belak kasihan • Pemerintahan ditentang Sayidina Hussein Bin Ali • Sayidina Hussein dibunuh dalam peristiwa Perang Karbala • 3 peristiwa penting semasa pemerintahan: 1. Mewujukan kemudahan pos. Mengutamakan bidang pengetahuan ►Pelantikan Yazid sebagai Putera Mahkota • Muawiyah melantik Yazid 676m • Gemar ikut hawa nafsu. Memindahkan pusat pemerintahan islam dari Madinah ke Damsyik 2.cekal.cepat marah.

Memperkuat angkatan tetera islam ►Dasar pemerintahan Umar bin Abdul Aziz • Khalifah ke-8. 717 M • Lahir pada 681M • Warak. Menghentikan amalan diskriminasi khalifah sebelumnya 5.perbelanjaan yang membazirkan 10. Dalam ekonomi beliau perenalkan cukai tanah. Tolaransi dan adil kepada semua rakyat 6. mendalami ilmu hadis. Menggalakkan perkahwinan campur Arab dan bukan Arab 4. Projek ekonomi spt membina saluran air.hadiah kepada tetamutetamu. Mementingkan keadilan 6.2 Faktor-faktor Kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyah ►Konflik dalaman keluarga Umaiyah ►Sistem pelantikan dua orang Putera Mahkota ►Kelemahan peribadi khalifah ►Wilayah jajahan terlalu luas ►Sistem Monarki ►Permusuhan puak-puak Arab ►Masalah golongan Mawali ►Gerakan golongan Syiah ►Gerakan Abbasiyah Kerajaan Bani Abbasiyah . sukatan timbangan 11.penghafal Al-Quran.syair • Dasar pemerintahan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah • Mementingkan kesejahteraan rakyat dan penyebaran islam • Wafat 101H/720M • Perubahan pentadbiran: 1.sastera. membezakan cukai tanah dengan cukai kharaj 9.mementingkan diri dan zalim 3. Semua kegiatan perang dan penaklukan dihentikan 2. Menggalakkan kegiatan keilmuan 12. Menghapuskan cukai-cukai yang membebankan 8.5. Memecat gabenor yang cuai. Memulihkan keamanan di Afrika Utara 6.jln-jln pengangkutan perdagangan. Menghentikan adat mencaci Ali bin Abi Talib 7. Hapuskan segala jenis perayaan. upacara perasmian kerajaan.

2. kecerdasan dan bijaksana. Mereka bermesyuarat dalam menyelesaikan apa sahaja dengan rujukan al Quran dan pandangan serta pendapat nabi. berilmu pengetahuan.W. Surah al Imran ayat 59 –― Dan bermesyuaratlah kamu dengan mereka dalam urusan itu‖ iii. Islam – dijadikan rujukan dan landasan ii.PEMERINTAHAN ZAMAN NABI MUHAMMAD PENDAHULUAN 1. Bagi menguruskan perjalanan pemerintahan kerajaan Islam Nabi telah menubuhkan Majlis Syura. PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM MADINAH Titik permulaan kepada pembentukan negara Islam Madinah ialah selepas termeterinya Perjanjian Aqabah pertama ( tahun ke 12 kesasulan nabi ) dan Perjanjian Aqabah ke dua ( tahun ke-13) Ekoran perjanjian tersebut. Tekanan yang hebat dari musrikin Makkah menyebabkan Nabi berhijrah ke Madinah. Perkara ini dijelaskan dalam al Quran seperti. Corak pemerintahan dan pentadbiran negara yang pertama dalam Islam telah diasaskan oleh jungjungan besar nabi Muhammad S. ketua Ansar. . Nabi meletakkan asas sebuah negara berasaskan 4 perkara i. Panglima Tentera dan Penglima tertinggi Tentera Menurut Al Mawardi dalam kitabnya ―Al Ahkamus. i.A.Sultaniah‖ dan Syed Rashid Rudha dalam ―Al. nabi berhijrah ke Madinah dan penduduk Madinah Munawwarah melantik Baginda sebagai pemimpin.Khalifah‖ merumuskan ahli majlis syura itu mempunyai keadilan. 3. walaupun negara pertama yang diasaskan oleh nabi Muhammad dalam bentuk paling sederhana namun sudah cukup untuk dijadikan model kepada sebuah negara Islam melalui pengkajian prinsip2 dan asas2 utama yang wujud di dalamnya. Syura – kaedah pentadbiran iii. ketua Muhajirin. KONSEP SYURA Syura berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud mesyuarat. pemimpin yang tidak bermesyuarat harus dipecat. Surah al-Syura ayat 38 ― Dan urusan mereka diputuskan dengan mesyuarat antara mereka‖ ii. Baginda merupakan pemerintah dan pemimpin negara di samping menjadi nabi dan rasul. Prinsip2 dan asas2 yang wujud itu melalui nas wahyu al quran dan sunah ISI PENTING. Anggota majlis syura semasa pemerintahan Nabi seramai 6 orang yang terdiri daripada ulama. Juga disebut dalam Surah al Imran ayat 159. Dari istilah tersebut syura membawa maksud permesyuaratan dalam segala hal berkaitan dengan kepentingan dan kebajikan berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Ahli majlis tersebut dilantik dan bilangannya tidak terhad. Piagam madinah – sebagai perlembagaan negara. Hijrah yang dilakukan ini membawa kepada penubuhan negara Islam 2. 4. Syura merupakan satu sendi keimanan dan sifat khusus seorang Muslim. Semangat aqidah – bagi menggantikan semangat assabiyyah iv. Sebagai satu dasar dalam syariat Islam. Seorang pemerintah diwajibkan bermesyuarat (musyawarah) dalam segala hal yang menyentuh kepentingan peribadi dan umum. 1.

Nabi Muhammad sebagai ketua negara.html#ixzz1rtq8bCx7 i. Khadi. Piagam Madinah mengandungi 47 fasal dan merangkumi dua bahagian iaitu. ii. v.blogspot. i. Mereka dilantik memegang jawatan tersebut secara sukarela dan tidak menerima sebarang gaji / pendapatan negara Tiada Dewan Parlimen dan tiada ahli mesyuarat yang khusus dan tetap. iii. Mengetuai kuasa pelaksana/ pentadbiran dan penggubal undang2 Jawatan yang diwujudkan untuk membantu ketua negara hanyalah beberapa jawatan. Jawatan yang wujud adalah seperti berikut Ketua negara Peringkat Tertinggi terdiri daripada Majlis Nuqaba’ (syura) Setiausaha (Sahib al Sir) dan Pemegang amanah. . 4. PIAGAM MADINAH. Antara orang Islam sesama Islam – antara Muhajirin dan Ansar. Bahagian Kedua – 24 fasal mengenai peraturan membabitkan orang2 Yahudi. Sederhana dan ringkas. Ibnu Ishaq dalam kitabnya ―Sirah Rasullah‖ dan Ibnu Hisyam dalam ―Al-Sirah al Nabawiyah‖ menyatakan bahawa perlembagaan ini merupakan hak dan tanggung jawab pemerintah dan orang yang diperintah. Penulis ( wahyu. Perlembagaan Madinah dikenali juga dalam bahasa Arab sebagai Syahifah Madinah Perlembagaan Madinah ini menjadi garis dan dasar politik pemerintahan kerajaan Madinah yang diasaskan oleh Nabi. Piagam Madinah dibuat diantara. Peringkat kedua – Wali / gabenor dan Amil. Persamaan taraf Persaudaraan dan perpaduan – tindakan mempersaudarakan pihak Ansar –( Aus dan Khazranj) serta Ansar dan Muhajirin Keadilan Peraturan am atau Perlembagaan negara. Read more: PEMERINTAHAN ZAMAN NABI MUHAMMAD saw ~ Cikgu Zainal http://cikguzainal. i. i. Bahagian Pertama – 23 fasal berkenaan peraturan orang Islam sesama Islam ii. Bentuk pemerintahan dan pentadbiran zaman nabi mempunyai ciri-ciri berikut. surat dsb) dan Penterjemah. ii. i. Menurut Dasuki Ahmad dalam ― Ikhtisar Perkembangan Islam‖ menyatakan – Perlembagaan yang dibuat oleh Nabi Muhammad ini tidak pernah dilakukan oleh mana2 nabi dan rasul sebelumnya.com/2011/07/pemerintahan-zaman-nabi-muhammadsaw. STRUKTUR PEMERINTAHAN Nabi Muhammad telah meletakkan beberapa prinsip umum untuk sesebuah pemerintahannya iaitu. ii.3. iv. iii. iv. ii. v. Konsep syura. Prof Dr Muhammad Hamidunllah – Perlembagaan bertulis yang tertua di dunia dan merupakan satu rekod dunia. iii. Orang Islam (Muhajrin dan ansar ) di satu pihak dan orang Yahudi di satu pihak.

A. Hak Bukan Islam Menjamin hak warganegara Madinah sama ada orang islam atau bukan islam. atau apa yang biasa dikenali sebagai kebiasaan Rasul. ►Dasar/prinsip • • • pemerintahan Menghapuskan Islam nabi semangat sebagai Muhammad SAW asabiyah landasan Musyawarah 4. Perundangan  Undang2x Islam diguna pakai secara menyeluruh tetapi peraturan kekeluargaan dlm sesutu kabilah boleh diamal selagi tidak bertentangan dengan Islam.a.W -622M bersamaan tahun pertama Hijrah .Pendahuluan ►Sumber pentadbiran Islam. melalui perantaraan Malaikat Jibril • As-Sunnah-sunnah nabi bererti “cara nabi”.A.W pemimpin di Madinah. Mereka terjamin dan mendapat perlindungan daripada piagam tersebut Bersama menanggung pembiayaan negara dengan orang islam Masyarakat bukan islam bebas mengamalkan ajaran dan adat istiadat mereka tenpa sekatan. al-Quran dan al-Sunnah • Al-Quran.1 Piagam Madinah ►Perlembagaan bertulis pertama yang memenuhi syarat-syarat perlembagaan ►Digubal oleh Nabi Muhammad S.wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad s.2 ►Menghadapi ►Membentuk ►Menyatukan ►Mewujudkan ►Mewujudkan Sebab-sebab Terbentuknya masyarakat Piagam majmuk Madinah Madinah semua penduduk kaum permusuhan Madinah peraturan yang dipatuhi bersama oleh pelbagai masyarakat perdamaian keamanan dan melenyapkan di . mereka akan diberi perlindungan daripada pemerintah islam.w.merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia Islam ►Mempunyai 10 bab dan 47 fasal ►Intisari Kandungan Piagam Madinah Politik  Nabi Muhammad S.  Baginda adalah hakim yg menyelesaikan masalah yg timbul antara orang Islam dan bukan Islam. Selagi mereka mematuhi peraturan ini. 4.

arak atau permainan yang melalalkan. baik di peringkat mana sekalipun. . guru di sekolah. fatwa-fatwa Majlis Agama Islam dan khutbah-khutbah Jumaat. kita berkewajipan menyelaraskan segala bentuk pentadbiran itu dengan kehendak Islam. misalnya.4 ►Semua ►Menjamin ►Terbentuknya ►Kebebasan ►Menyatupadukan ►Nabi ►Dapat ►Konsep ►Perpaduan Muhammad kaum Implikasi bertanggungjawab kebebasan sebuah kerajaan kepada Islam Piagam mempertahankan kaum yang setiap masyarakat kuat dan Madinah Madinah Yahudi utuh penduduk Madinah dan unggul di Madinah Yahudi penduduk Islam SAW mengatur sebagai pemerintah hubungan tertinggi kaum kepada semua persamaan dan keadilan umat ►Pemerintahan bercorak musyawarah Peranan pendidikan dan pentadbiran diselaras Oleh yang demikian apabila kita mengendalikan sesuatu pentadbiran. Dai apa yang panting dalam hal ini ialah menyelaraskan apa yang dibuat oleh kerajaan dengan apa yang diberitahu kepada umum dan yang diajar oleh tok guru agama di pondok. menjual arak di merata-rata tempat sambil meluluskan juga lesen permainan daripada jenis yang boleh menyebabkan kelalaian kepada orang ramai.4. juga. tiba-tiba kerajaan mengeluarkan lesen membenarkan orang berjudi.3 ►Mempunyai Kandungan Penting 47 Piagam Madinah fasal ►Terbahagi kepada dua bahagian • Bahagian pertama – 23 fasal yang menyentuh tentang tanggungjawab sesama Islam (Muhajirin dan Ansar) • Bahagian kedua – 24 fasal membabitkan kaum Yahudi 4. Kita tidak mahu sesuatu hukum atau undang-undang yang dikatakan haram oleh guru agama di pondok atau di sekolah seperti judi. pensyarah di universiti dan yang kita ajar kepada kanak-kanak kita di rumah.

jangan semata-mata menganggapkan tempat mereka hanya di balai sah dan di pondok sahaja manakala hal ehwal Dewan Undangan Negeri dan hal ehwal pentadbiran tidak dipeduli langsung kerana dianggap itu bukan tugas mereka. Keselarasan dalam pentadbiran antara tok guru yang mengajar hukum Tuhan dengan pegawai yang mengendalikan urusan pentadbiran sangat penting diwujudkan setelah kita sekian lama dikelirukan oleh penjajah Inggeris bahawa pentadbiran negeri tidak ada sangkut paut dengan agama. setelah mengambil alih pemerintahan Negeri Kelantan dalam pilihan raya 1990. dan guru-guru agama tidak ada hak mencampuri hal ehwal pemerintahan dan pentadbiran . kalau sesuatu benda itu Allah mengatakannya haram maka manusia juga mesti kata haram. Kita melaksanakan peraturan ini kerana judi itu memang diharamkan Allah sejak dari dulu dan hukum mengharamkan judi bukan sahaja untuk rakyat Kelantan malah untuk semua umat Islam seluruh dunia.Keadaan sebegini boleh menimbulkan kekeliruan kepada rakyat. telah membuat beberapa perubahan dalam pentadbiran sejajar dengan perjuangan parti ini meletakkan Islam sebagai ad-din untuk keseluruhan cara hidup manusia. sekarang mesti dilibat sama oleh ketua-ketua jajahan dan pegawai-pegawai tadbir termasuk penggawa dan penghulu. Tok guru pondokkah yang betul atau kerajaan? Untuk memberi jawapan yang tepat kepada pertanyaan rakyat terhadap perkara yang sedemikian. ketua jajahan terus juga buat akibat tidak ada perkaitan tujuan sesama mereka. Sehubungan dengan itu juga Kerajaan PAS bersama-sama komponen Angkatan di Kelatnan menganjurkan program tadarus peringkat kerajaan dalam bulan puasa di masjid jajahan seluruh Negeri Kelantan. tiba-tiba kerajaan mengeluarkan lesen untuk orang berjudi. Tujuannya untuk mengubahkan tradisi bahawa tadarus yang selama ini dianggap kerja tok guru sahaja. sebagaimana adanya anggapan kebanyakan orang sebelum ini bahawa tidak ada kaitan antara yang mentadbir dengan yang mengajar hukum Tuhan. mengharamkan permainan yang melalaikan orang ramai seperti billiard. mengesakan manusia dan mengesakan peraturan. Mereka akan jadi serba salah. Pokok pangkalnya adalah kerana intipati ajaran Islam itu sendiri adalah mentauhid atau mengEsakan Allah. Dengan cara demikian barulah hukum Tuhan menjadi selaras dan orang ramai tidak akan merasa kekok kerana peraturan yang dibuat oleh kerajaan serupa dengan. Tok guru mengajar agama mengatakan judi itu haram. Berlaku pentadbiran tidak dapat diselaraskan dengan kehendak agama adalah kerana apa yang tok guru kata haram. Antara peraturan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Kelantan mengikut kehendak Islam ialah menghapuskan pengeluaran lesen judi. ajaran agama yang diberitahu oleh tok-tok guru. politil. Ertinya. jika tok guru di pondok atau guru di sekolah dan di universiti mengajar dengan mengatakan sesuatu benda itu haram dari segi hukum agama Islam. selama itulah simpang siur (penyelewengan) berlaku. snuker dan video game serta melarang orang bukan Islam menjual dan minum arak di merata-rata tempat yang dulu pernah mereka lakukan. maka kerajaan yang memerintah juga mesti membuat peraturan mengharamkan benda itu. Memandangkan keselarasan itu penting maka kerajaan Angkatan Perpaduan Ummah yang diterajui oleh PAS. tidak tahu yang mana satu betul dan harus dlikuti dan yang mana pula tidak betul. Ini membuatkan orang ramai tertanya-tanya hukum yang mana satukah yang perlu dipatuhi. urusan ekonomi. penggawa dan penghulu sahaja. Selagi tok guru sahaja yang baca Qur'an dan yang faham tegahan Tuhan dan sebagainya manakala ketua jajahan tidak mengerti. Melalui program tadarus seperti itu kita harap tidak ada lagi anggapan bahawa tok guru itu tugasnya mengajar agama di balaisah (madrasah) atau pusat-pusat pengajian pondok semata-mata manakala kerja-kerja pentadbiran di pejabat-pejabat diserahkan kepada ketua jajahan. atau dengan perkataan lain. pentadbiran berbentuk Islam diperlukan kerana pentadbiran Islam itu menyatukan segala perkara yang terkandung dalam ajaran agama Islam bermula daripada mengucap dua kalimah syahadat hingga kepada lbadat. Begitu juga dengan pihak tok guru di pondok. perhubungan antarabangsa dan lain-lain.

masjid dijadikan pusat bagi segala kegiatan Islam. malaikat. melantik panglima perang. Semuanya ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. di dalam masjid sepertimana masjid juga sebagai tempat bersembahyang. Latar belakang masyarakat Madinah. pada masa Nabi Muhammad SAW. kerana pihak guru agama tidak boleh menegurnya kerana dibatasi oleh anggapan bahawa politik tidak ada kena mengena dengan agama. dan scterusnya mengenang budi terhadap orang Islam yang masih hidup dan yang sudah mati yang disebut doa kepada muslimin dan muslimat. Selain sebagai tempat ibadat. sebagai tempat mengadakan mesyuarat dengan orang Islam mcngenal sesuatu masalah. sama ada dalam membuat undang-undang mengenai ekonomi negeri dengan mengikut sistem riba atau sebagainya. membawa ayat Qur'an atau hadis sebagai nas percakapan. Begitu juga peranan ketua jajahan yang mengendalikan pentadbiran mesti selaras dengan apa yang diajar oleh tok guru daripada Qur'an. mengadakan perbincangan dengan orang bukan Islam. kita sekarang harus faham bahawa khutbah Jumaat di masjid yang mengandungi lima rukun itu merupakan induk bagi segala ucapan. Sebagai seorang Islam juga kita mesti yakin sepenuhnya bahawa sebarang ajaran yang berlainan daripada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah salah. 2. Ini bererti.bererti masyarakat atau umat manusia. ceramah dan kuliah. Sebab itu segala bentuk ucapan dan syarahan mestilah juga selari dengan lima rukun yang ditetapkan di dalam khutbah iaitu mesti ada unsur-unsur memuiji Tuhan. manusia dan makhluk lain.w. berpesan kepada umat Islam supaya takut dan bertaqwa kepada Allah. di mana-mana sahaja kerana matlamat utama bagi segala kegiatan itu untuk memberi pcngajaran dan kefahaman mengenai perkara-perkara yang dituntut oleh agama. apa yang umat Islam perlu hayati ialah peranan masjid pada zaman Nabi itu sepatutnya berlanjutan sampai sekarang kerana daripada apa yang dilakukan oleh Nabi itu menunjukkan masjid dan pejabat mesti selaras dan sama dari segi peranannya. salawat kepada Nabi. bersyarah untuk angkatan tentera yang akan pergi berperang dan bersyarah untuk orang bertahjud. Definisi Ummah. Contohnya.a. Dlm al-Quran ummah Merujuk semua makhluk termasuk jin. mukminin dan mukminat supaya hubungan kita sesama Islam di seluruh dunia kekal dan bersambung terusmenerus. . Kita mesti akur kepada ajaran Rasulullah kerana baginda yang merupakan mahaguru daripada segala tok guru di atas dunia ini telah menunjukkan contoh kepada kita bahawa mengendalikan pentadbiran negeri adalah sama sekali tidak dapat dipisahkan daripada agama kerana pentadbiran itu sendiri merupakan satu daripada beberapa bab di dalam agama Islam. masjid juga berfungsi sebagai pejabat bagi mengendalikan urusan-urusan termasuk perjumpaan Nabi dengan rombongan dari luar negeri.negeri. Jadi. Perpaduan ummah di madinah Huraikan peranan Rasulullah s. dalam usaha membentuk perpaduan ummah di Madinah. Muslihat Inggeris berbuat demikian adalah supaya mereka dapat menjalankan urusan pentadbiran dengan sesuka hati. Pengenalan : 1. Selain daripada itu ucapan Nabi Muhammad yang dipanggil khutbah yang sentiasa sama sewaktu berucap di dalam atau di luar masjid. berzikir dan beriktikaf. termasuk memisahkan agama dengan pentadbiran negeri sepertimana yang diajar oleh Inggeris. harus juga dijadikan contoh oleh umat Islam sekarang.

w apabila mereka enggan mematuhi piagam Madinah. hak orang-orang bukan Islam. manusia dan makhluk lain.a. tanggungjawab terhadap terhadap negara Madinah. Mereka dikeluarkan dari kota Madinah dan sekaligus terkeluar dari lingkungan ummah Nabi Muhammad s. tanggungjawab orang Islam sesama Islam. membentuk ummah Pembinaan Masjid :     Usaha pertama Nabi Muhammad s. Golongan ini sudah lama bermusuhan di Madinah kerana kegiatan orang Yahudi yang sering melaga-lagakan golongan ini untuk kepentingan mereka.3.w telah berjaya membentuk satu ikatan yang kukuh di kalangan umat Islam. Contohnya Nabi mempersaudara Hamzah dengan Zaid bin Harithah. Orang Islam dengan orang bukan Islam.a. pusat pentadbiran dan berurusniaga. 5. di Madinah Fungsi masjid ialah tempat perhimpunan umat Islam untuk mengadakan perbincangan. Mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar :     Bertujuan untuk saling membantu . Isi-isi penting : Cara Rasulullah s. Dalam konteks ummah pada zaman Nabi Muhammad s. Dalam al-Quran ummah merujuk semua makhluk termasuk jin. malaikat. ia tidak sahaja terhad kepada umat Islam sahaja tetapi juga termasuk umat bukan Islam seperti Yahudi yang berada di Madinah. Setiap diutuskan seorang rasul untuk memberi petunjuk. tempat beribadat. Konsep persaudaraan ini tidak melewati batas persaudaraan yang mempunyai darah keturunan dan mereka dilarang mewarisi harta. pusat pengajian. Kandungan Piagam ini mencatatkan hak dan tanggunjawab pemerintah dengan golongan yang diperintah.a. Masjid terawal yang dibina ialah masjid Nabawi Pembinaan masjid telah melipat gandakan usaha-usaha dakwah. 4.Sebaliknya lebih kepada ikatan kepaercayaan dan akidah. Piagam Madinah / Perjanjian politik :   Diperkenalkan untuk tujuan menyatupadukan masyarakat Madinah yang majmuk. dan Abu Bakar dengan Kharijah. Menyatupadukan Aus dan Khazraj :   Bertujuan menamatkan permusuhan tradisi. Persaudaraan yang ditanam oleh Nabi Muhammad s. Mengambil tindakan memerangi serta menghalau serta menghukum golongan Yahudi yang melanggar Piagam Madinah : . Perkataan ummah disebut 40 kali dlm al-Quran.w.a.aw.w di Madinah.

maka konsep ummah kini hanyalah umat Islam sahaja. Nabi menggalakkan kegiatan pertanian dan perdagangan.diusir kerana mempersenda-senda kemenangan umat Islam dalam perang Badar. Bani Quraizah – Dikenakan hukuman yang lebih keras.wordpress. harta dirampas. manakala golongan wanita dan kanak-kanak diusir dari Madinah. Sumber : http://fastnote.    Bani Qainuqa‘. dan secara tidak langsung negara menjadi aman dan stabil.perkampungan mereka dikepung seterusnya mereka diusir keluar dari Madinah. Memperkenalkan sistem ekonomi yang adil serta menghapuskan sebarang bentuk penindasan khususnya amalan riba. Kesimpulan :   Nabi Muhammad pemikir dan pemimpin yang bijak. iaitu semua lelaki dewasa dibunuh. Bani Nadhir.com/perpaduan-ummah-di-madinah/ . Langkah yang dijlnkan oleh Nabi Muhammad menjanjikan kota Madinah kuat dan dapat meluaskan empayar. Implikasi pengusiran golongan Yahudi ini.dihalau kerana menyokong kaum Quraisy dalam perang Uhud dan membuat pakatan untuk membunuh Nabi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->