PENGERTIAN PSIKOLOGI

sebagai ilmu pengetahuan yang bertugas mempelajari/membahas tentang segala gejala hidup kejiwaan manusia yang terlibat dalam proses kegiatan dakwah.
Rumusan: psikologi atau dikenali sebagai ilmu tentang jiwa dan tabiat manusia

KEPENTINGAN PSIKOLOGI DALAM DAKWAH Menerangkan tanda dan hasil yang berfaedah kepada iman dan penghayatan agama seseorang. Menolong memahami dalil agama dan tafsir yang sesuai dengan minda semasa Boleh menambah maklumat untuk memahami rahsia hukum syara’ yang boleh membawa kepada penambahan iman. penempuan golongan sasar dan cara mempengaruhi jiwa mereka dengan lebih mudah. Menolong pendakwah memahami jiwa golongan sasaran. .

PSIKOLOGI DALAM AL-QUR’AN Al-Nafs (kemanusiaan) Al-Qalb (emosi) Al-Aql (cara manusia berfikir) 367 kali 144 kali 49 kali Al-Ruh (pemberian hidup. wahyu dan malaikat) 25 kali .

• Proses dakwah dalam pengertian dan kaitannya dengan proses belajar manusia . • Bantuan psikologi individual dan sosial. • Faktor motivasi terhadap tingkah laku dalam proses dakwah.RUANG LINGKUP PSIKOLOGI DAKWAH • Pengertian psikologi dakwah dan rangkaiannya dengan psikologi lainnya.kelompok bagi pengembangan psikologi dakwah dengan latar belakang sejarah perkembangan psikologi.

RUANG LINGKUP PSIKOLOGI DAKWAH • Faktor leadership dalam proses kegiatan dakwah • Faktor pengaruh lingkungan terhadap perkembangan hidup beragama manusia • Metode dakwah yang efektif merupakan permasalahan dalam dakwah • Dan lain-lain yang menyangkut faktor perkembangan hidup beragama pada manusia .

.TUJUAN PSIKOLOGI DAKWAH • memberikan pandangan tentang mungkinnya dilakukan perobahan tingkah laku atau sikap mental psikologis sasaran dakwah/penerangan agama sesuai dengan pola (pattern) kehidupan yang dikendaki oleh ajaran agama yang didakwahkan (diserukan) oleh aparat dakwah atau penerang agama itu.

.FALSAFAH PSIKOLOGI ISLAM • Al-Quran sebagai sumber ajaran dan syariat (hukum) Islam mengandungi pelbagai dimensi sama ada dimensi akidah. ekonomi dan ilmu pengetahuan. akhlak. politik. • maka psikologi Islam akan mengkaji manusia dan perilaku berdasarkan perspektif al-Quran. sosial.

Zaman psikologi Islam Mutakhir. Zaman Yunani.Abad ke 20 4. 2. Abad ke 18 . 1. .SEJARAH PSYKOLOGI Langgulung (1986)membahagikan sejarah perkembangan psikologi dalam empat tahap. 3. Zaman tamadun (peradaban) Islam.

bukan untuk kepentingan .  rangsangan.PENGERTIAN DAKWAH  ajakan.  bimbingan terhadap orang lain untuk menerima ajaran agama dengan penuh kesedaran demi untuk keuntungan peribadinya sendiri.  dorongan(motivasi).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful