Ringkasan Cerita Ramayana

Ringkasan Cerita Ramayana Prabu Dasarata dari Ayodhya Wiracarita Ramayana menceritakan kisah Sang Rama yang memerintah

di Kerajaan Kosala, di sebelah utaraSungai Gangga, ibukotanya Ayodhya. Sebelumnya diawali dengan kisah Prabu Dasarata yang memiliki tiga permaisuri, yaitu: Kosalya, Kekayi, dan Sumitra. Dari Dewi Kosalya, lahirlah Sang Rama. Dari Dewi Kekayi, lahirlah Sang Bharata. Dari Dewi Sumitra, lahirlah putera kembar, bernama Lakshmana dan Satrugna. Keempat pangeran tersebut sangat gagah dan mahir bersenjata. Pada suatu hari, Resi Wiswamitra meminta bantuan Sang Rama untuk melindungi pertapaan di tengah hutan dari gangguan para Rakshasa. Setelah berunding dengan Prabu Dasarata, Rsi Wiswamitra dan Sang Rama berangkat ke tengah hutan diiringi Sang Lakshmana. Selama perjalanannya, Sang Rama dan Lakshmana diberi ilmu kerohanian dari Rsi Wiswamitra. Mereka juga tak henti-hentinya membunuh para rakshasa yang mengganggu upacara para Rsi. Ketika mereka melewati Mithila, Sang Rama mengikuti sayembara yang diadakan Prabu Janaka. Ia berhasil memenangkan sayembara dan berhak meminang Dewi Sinta, puteri Prabu Janaka. Dengan membawa Dewi Sita, Rama dan Lakshmana kembali pulang ke Ayodhya. Prabu Dasarata yang sudah tua, ingin menyerahkan tahta kepada Rama. Atas permohonan Dewi Kekayi, Sang Prabu dengan berat hati menyerahkan tahta kepada Bharata sedangkan Rama harus meninggalkan kerajaan selama 14 tahun. Bharata menginginkan Rama sebagai penerus tahta, namun Rama menolak dan menginginkan hidup di hutan bersama istrinya dan Lakshmana. Akhirnya Bharata memerintah Kerajaan Kosala atas nama Sang Rama.

Rama hidup di hutan Dalam masa pengasingannya di hutan, Rama dan Lakhmana bertemu dengan berbagai rakshasa, termasuk Surpanaka. Karena Surpanaka bernafsu dengan Rama dan Lakshmana, hidungnya terluka oleh pedang Lakshmana. Surpanaka mengadu kepada Rahwana bahwa ia dianiyaya. Rawana menjadi marah dan berniat membalas dendam. Ia menuju ke tempat Rama dan

istri Sang Rama. RAMAYANA .Lakshmana kemudian dengan tipu muslihat. Rawana gugur sebagai ksatria. ia bertemu dengan Sugriwa. Bharata menyambut mereka dengan takzim dan menyerahkan tahta kepada Rama. Rama yang mengetahui istrinya diculik mencari Rahwana ke Kerajaan Alengka atas petunjuk Jatayu. Dengan senjata panah Brahmāstra yang sakti. Sita kembali ke pangkuan Rama setelah kesuciannya diuji. Rama menggempur Rawana Rawana yang tahu kerajaannya diserbu. Rama. Untuk membalas jasa. Dalam perjalanan. ia menculik Sinta. Sita. Sugriwa bersekutu dengan Sang Rama untuk menggempur Alengka. Sugriwa berhasil merebut kerajaan dari kekuasaan kakaknya. Dalam usaha penculikannya. Akhirnya Wibisana memihak Rama. dan Lakshmana pulang ke Ayodhya dengan selamat. Rawana tampil ke muka dan pertarungan berlangsung sengit. Jatayu berusaha menolong namun tidak berhasil sehingga ia gugur. Hanuman menyerahkan dirinya bulat-bulat untuk mengabdi kepada Rama. Sang Raja Kiskindha. Subali. tahta Kerajaan Alengka diserahkan kepada Wibisana. Setelah Rawana gugur. mengutus para sekutunya termasuk puteranya – Indrajit – untuk menggempur Rama. Atas bantuan Sang Rama. Setelah sekutu dan para patihnya gugur satu persatu. Dengan dibantu Hanuman dan ribuan wanara. Ia gugur di tangan Lakshmana. mereka menyeberangi lautan dan menggempur Alengka. Nasihat Wibisana (adiknya) diabaikan dan ia malah diusir. namun tidak lama. Ketika sampai di Ayodhya. Indrajit melepas senjata nagapasa dan memperoleh kemenangan.

Dalam penjajahan oleh negeri lain. Maka setelah Sinta dibebaskan. umumnya segala peraturan negara dan budaya suatu bangsa akan mudah berganti dan berubah tatanan. secara singkat kisah Ramayana diawali dengan adanya seseorang bernama Rama. Tokoh Rama adalah pahlawan negeri India daratan. yaitu putra mahkota Prabu Dasarata di Kosala dengan ibukotanya Ayodya. Sedang tanah yang direbut penguasa Alengka dilukiskan sebagai Dewi Sinta (dalam bahasa Sanskerta berarti tanah). Maka setelah Sinta dibebaskan. Sedang tanah yang direbut penguasa Alengka dilukiskan sebagai Dewi Sinta (dalam bahasa Sanskerta berarti tanah). sebenarnya diambil dari ceritera yang benar-benar terjadi di daratan India. yang kemudian berhasil menghimpun kekuatan rakyat yang dilukiskan sebagai pasukan kera pimpinan Prabu Sugriwa. Dalam penjajahan oleh negeri lain. yang dalam pewayangan disebut Alengka. yang artinya keadaan negeri India mulai dibenahi. Tokoh Rama adalah pahlawan negeri India daratan. dengan merubah peraturan dan melenyapkan kebudayaan si bekas penjajah yang sempat berkembang di India. yang artinya keadaan negeri India mulai dibenahi. Tiga saudara tirinya bernama Barata.Ramayana sebenarnya diambil dari ceritera yang benar-benar terjadi di daratan India. Saat itu daratan India dikalahkan oleh India Lautan yang juga disebut tanah Srilangka atau Langka. yang digambarkan berupa kesucian Sinta yang diragukan diragukan. yang kemudian berhasil menghimpun kekuatan rakyat yang dilukiskan sebagai pasukan kera pimpinan Prabu Sugriwa. Laksmana dan . Saat itu daratan India dikalahkan oleh India Lautan yang juga disebut tanah Srilangka atau Langka. umumnya segala peraturan negara dan budaya suatu bangsa akan mudah berganti dan berubah tatanan. ia lantas pati obong. ia lantas pati obong. yang dalam pewayangan disebut Alengka. dengan merubah peraturan dan melenyapkan kebudayaan si bekas penjajah yang sempat berkembang di India. yang digambarkan berupa kesucian Sinta yang diragukan diragukan. dalam versi kakawin (bersumber dari karya sastra India abad VI dan VII yang berjudul Ravanavadha/kematian Rahwana yang disusun oleh pujangga Bhatti dan karya sastranya ini sering disebut Bhattikavya) dan versi prosa (mungkin bersumber dari Epos Walmiki kitab terakhir yaitu Uttarakanda dari India). Dalam khazanah kesastraan Ramayana Jawa Kuno.

Rama yang direncanakan untuk menggantikannya menjadi raja. Rama lahir dari isteri pertama Dasarata bernama Kausala. Mereka hidup rukun. sekaligus membujuk Barata agar bersedia naik tahta. Surpanaka mengadu kepada kakaknya. hidung dan telinga Surpanaka dibabat hingga putus oleh Laksmana. Barata kembali ke kerajaan dan berjanji akan menjalankan pemerintahan sebagai wakil kakaknya Banyak cobaan yang dihadapi Rama dan Laksmana. yaitu . Barata dari isteri keduanya bernama Kaikeyi serta Laksmana dan Satrukna dari isterinya ketiga bernama Sumitra. gagal setelah Kaikeyi mengingatkan janji Dasarata bahwa yang berhak atas tahta adalah Barata dan Rama harus dibuang selama 15 (lima belas) tahun. dalam pengembaraannya di hutan. Rama dan Laksmana berguru kepada Wismamitra sehingga menjadi pemuda tangguh. Musuh yang menjengkelkan adalah Surpanaka. para petinggi kerajaan sepakat mengangkat Barata sebagai raja. Atas dasar janji itulah dengan lapang dada Rama pergi mengembara ke hutan Dandaka. Mereka harus menghadapi para raksasa yang meresahkan masyarakat disekitar hutan Kandaka itu. raksesi yang menginginkan Rama dan Laksmana menjadi suaminya. Tapi ia menolak. Dengan menahan sakit dan malu. karena menganggap bahwa tahta itu milik Rama. Untuk itu Barata disertai parajurit dan punggawanya. Namun kepergian Rama membuat Dasarata sedih dan akhirnya meninggal. adik Sinta. Berkat keberhasilannya menarik busur pusaka milik Prabu Janaka. Setelah menerima sepatu dari Rama. Setelah Dasarata tua. Tetapi Rama menolak serta tetap melaksanakan titah ayahandanya dan tidak menyalahkan sang ibu tiri.Satrukna. sang kakak. meskipun dihalangi ibunya maupun Barata sendiri. Kepergiannya itu diikuti oleh Sinta dan Laksmana. ia dihadiahi putri sulungnya bernama Sinta. Kaikeyi. Saat ketemu kakaknya. Akibatnya. menjemput Rama di hutan. Rama kemudian mengikuti sayembara di Matila ibukota negara Wideha. Sejak remaja. untuk itu ia dan para punggawanya meminta agar Rama kembali ke Ayodya dan naik tahta. sedangkan Laksmana dinikahkan dengan Urmila. Untuk mengisi kekosongan singgasana. Barata sambil menangis menuturkan perihal kematian Dasarata dan menyesalkan kehendak ibunya.

adik Rahwana yang membelot ke pasukan Rama. Setelah jembatan jadi. . menggantikan kakaknya yang mati dalam peperangan. Atas saran Wibisana. Sugriwa dapat bertahta kembali di Kiskenda setelah berhasil mengalahkan Subali yang lalim. Hanuman diperintahkan untuk membantu Rama mencari Sinta. adalah adanya ajaran tentang bagaimana seharusnya seseorang memerintah sebuah kerajaan atau negara dari Rama kepada Wibisana. dibuatlah jembatan menuju Alengka. Jatayu masih sempat mengabarkan nasib Sinta kepada Rama dan Laksmana yang sedang mencarinya. Untuk mencapai Alengka.Rahwana yang menjadi raja raksasa di Alengka. Dengan bantuan Rama. Wibisana kemudian dinobatkan menjadi raja Alengka. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sekembalinya dari Alengka. Dengan pasukan kera yang dipimpin Anggada. Setibanya di ibukota Alengka. mereka menuju ke pantai selatan. Strategi penyerbuan pun segera disusun. Rama dan Laksamana berjumpa pembesar kera yang bernama Sugriwa dan Hanuman. Yang menarik dan sampai saat ini sangat populer di Jawa. Hanuman berhasil menemui Sinta dan mengabarkan bahwa Rama akan segera membebaskannya. Sinta berhasil diculik Rahwana dan dibawa ke Alengka. kakak Jatayu. berhamburanlah pasukan kera menyerbu Alengka.Dalam mencari Sinta. Akhirnya. sambil membujuk agar Rahwana merebut Sinta dari tangan Rama. Hanuman melapor kepada Rama. Setelah itu. mereka pergi mencari Sinta. Rahwana dan pasukannya hancur. Mereka mengikat persahabatan dalam suka dan duka. yang dikenal dengan sebutan ASTHABRATA. Hanuman meloncat dari puncak gunung Mahendra. tewas oleh senjata Rahwana. Burung Jatayu yang berusaha menghalangi. anak Subali. Dengan bantuan Marica yang mengubah diri menjadi kijang keemasan. Atas petunjuk Sempati.

Pada suatu hari. Rama kemudian dinobatkan menjadi raja. Sinta diterimanya. lahirlah Sang Bharata. Keempat pangeran tersebut sangat gagah dan mahir bersenjata. Kekayi. Selama perjalanannya. Dari Dewi Sumitra. mereka disambut dengan meriah oleh Barata. ibukotanya Ayodhya. bahwa penyucian itu harus dilakukan untuk menghilangkan prasangka buruk atas diri isterinya. lahirlah Sang Rama. lahirlah putera kembar. Setelah berunding dengan Prabu Dasarata. Setelah berhasil membersihkan diri dari kobaran api. Mereka juga tak henti-hentinya membunuh para rakshasa yang mengganggu upacara para Rsi.Setelah berhasil membebaskan Sinta. para punggawa dan para prajurit. ada perbedaan mencolok antara dua versi Ramayana Jawa Kuno. Sebelumnya diawali dengan kisah Prabu Dasarata yang memiliki tiga permaisuri. bahwa Sinta amat menderita karena tidak segera diterima oleh Rama karena dianggap ternoda. Ketika . Dijelaskan oleh Rama. bernama Lakshmana dan Satrugna. yaitu: Kosalya. Satrukna. Mereka bahagia. Rsi Wiswamitra meminta bantuan Sang Rama untuk melindungi pertapaan di tengah hutan dari gangguan para rakshasa. Dengan disaksikan oleh mereka. Untuk versi kakawin dikisahkan. serta seluruh rakyat Kosala. Dari Dewi Kekayi. di sebelah utara Sungai Gangga. Dari Dewi Kosalya. para ibu Suri. Rsi Wiswamitra dan Sang Rama berangkat ke tengah hutan diiringi Sang Lakshmana. Prabu Dasarata dari Ayodhya Wiracarita Ramayana menceritakan kisah Sang Rama yang memerintah di Kerajaan Kosala. pergilah Rama dan Sinta serta Laksmana dan seluruh pasukan (termasuk pasukan kera) ke Ayodya. Setibanya di ibukota negera Kosala itu. dan Sumitra. Pada akhir ceritera. Sang Rama dan Lakshmana diberi ilmu kerohanian dari Rsi Wiswamitra.

Sugriwa bersekutu dengan Sang Rama untuk menggempur Alengka. Dalam perjalanan. Rawana gugur sebagai ksatria. Karena Surpanaka bernafsu dengan Rama dan Lakshmana. Subali. Rawana menjadi marah dan berniat membalas dendam. Sugriwa berhasil merebut kerajaan dari kekuasaan kakaknya. ia bertemu dengan Sugriwa. Rama dan Lakshmana kembali pulang ke Ayodhya. mereka menyeberangi lautan dan menggempur Alengka. Prabu Dasarata yang sudah tua. ingin menyerahkan tahta kepada Rama. [sunting] Rama menggempur Rawana Rawana yang tahu kerajaannya diserbu. namun tidak lama. Rawana tampil ke muka dan pertarungan berlangsung sengit. Akhirnya Wibisana memihak Rama. termasuk Surpanaka. Dalam usaha penculikannya. Dengan dibantu Hanuman dan ribuan wanara. Dengan membawa Dewi Sita. . Jatayu berusaha menolong namun tidak berhasil sehingga ia gugur. Sang Raja Kiskindha. Indrajit melepas senjata nagapasa dan memperoleh kemenangan. Nasihat Wibisana (adiknya) diabaikan dan ia malah diusir. Atas bantuan Sang Rama. Ia berhasil memenangkan sayembara dan berhak meminang Dewi Sita. Akhirnya Bharata memerintah Kerajaan Kosala atas nama Sang Rama. [sunting] Rama hidup di hutan Dalam masa pengasingannya di hutan. istri Sang Rama. hidungnya terluka oleh pedang Lakshmana. Setelah sekutu dan para patihnya gugur satu persatu. Ia menuju ke tempat Rama dan Lakshmana kemudian dengan tipu muslihat. Rama dan Lakshmana bertemu dengan berbagai rakshasa. Sang Rama mengikuti sayembara yang diadakan Prabu Janaka. Bharata menginginkan Rama sebagai penerus tahta. Ia gugur di tangan Lakshmana. namun Rama menolak dan menginginkan hidup di hutan bersama istrinya dan Lakshmana. Sang Prabu dengan berat hati menyerahkan tahta kepada Bharata sedangkan Rama harus meninggalkan kerajaan selama 14 tahun. mengutus para sekutunya termasuk puteranya – Indrajit – untuk menggempur Rama. ia menculik Sinta.mereka melewati Mithila. puteri Prabu Janaka. Untuk membalas jasa. Dengan senjata panah Brahmāstra yang sakti. Atas permohonan Dewi Kekayi. Rama yang mengetahui istrinya diculik mencari Rawana ke Kerajaan Alengka atas petunjuk Jatayu. Surpanaka mengadu kepada Rawana bahwa ia dianiyaya.

Ketika sampai di Ayodhya. .Setelah Rawana gugur. tahta Kerajaan Alengka diserahkan kepada Wibisana. dan Lakshmana pulang ke Ayodhya dengan selamat. Rama. Hanuman menyerahkan dirinya bulat-bulat untuk mengabdi kepada Rama. Sita kembali ke pangkuan Rama setelah kesuciannya diuji. Sita. Bharata menyambut mereka dengan takzim dan menyerahkan tahta kepada Rama.

Tokoh . umumnya segala peraturan negara dan budaya suatu bangsa akan mudah berganti dan berubah tatanan.Ramayana (dalam bahasa Sanskerta berarti tanah). yang digambarkan berupa kesucian Sinta yang diragukan diragukan. Tokoh . yang kemudian berhasil menghimpun kekuatan rakyat yang dilukiskan sebagai pasukan kera pimpinan sebenarnya diambil dari ceritera yang benar-benar terjadi di daratan India. (dalam bahasa Sanskerta berarti tanah). di Kosala . Barata dari isteri keduanya bernama . Saat itu daratan India dikalahkan oleh India Lautan yang juga disebut tanah Srilangka atau Langka. Maka setelah Sinta dibebaskan. dengan merubah peraturan dan melenyapkan kebudayaan si bekas penjajah yang sempat berkembang di India. ia lantas . ia lantas . yang artinya keadaan negeri India mulai dibenahi. yang dalam pewayangan disebut Alengka. Mereka hidup rukun. umumnya segala peraturan negara dan budaya suatu bangsa akan mudah berganti dan berubah tatanan. yang artinya keadaan negeri India mulai dibenahi. dengan merubah peraturan dan melenyapkan kebudayaan si bekas penjajah yang sempat berkembang di India. serta Laksmana dan Satrukna dari isterinya ketiga bernama . Sedang tanah yang direbut penguasa Alengka dilukiskan sebagai adalah pahlawan negeri India daratan. Dalam penjajahan oleh negeri lain. . yang kemudian berhasil menghimpun kekuatan rakyat yang dilukiskan sebagai pasukan kera pimpinan sebenarnya diambil dari ceritera yang benar-benar terjadi di daratan India. Sedang tanah yang direbut penguasa Alengka dilukiskan sebagai adalah pahlawan negeri India daratan. Rama lahir dari isteri pertama Dasarata bernama dan . Maka setelah Sinta dibebaskan. yang dalam pewayangan disebut Alengka. yang digambarkan berupa kesucian Sinta yang diragukan diragukan. Saat itu daratan India dikalahkan oleh India Lautan yang juga disebut tanah Srilangka atau Langka. Dalam penjajahan oleh negeri lain.

Akibatnya. sambil membujuk agar Rahwana merebut Sinta dari tangan Rama. gagal setelah Kaikeyi mengingatkan janji Dasarata bahwa Namun kepergian Rama membuat Dasarata sedih dan akhirnya meninggal. Berkat sehingga menjadi pemuda tangguh. Setelah menerima sepatu dari Rama. Rama kemudian Sejak remaja. Tetapi Rama menolak serta tetap melaksanakan titah ayahandanya dan tidak menyalahkan sang ibu tiri. sedangkan Laksmana dinikahkan dengan .dengan ibukotanya Ayodya. Sinta berhasil diculik Rahwana dan dibawa ke Alengka. Untuk mengisi kekosongan singgasana. Untuk itu Barata disertai parajurit dan punggawanya. sekaligus membujuk Barata agar bersedia naik tahta. Tapi ia menolak. Barata sambil menangis menuturkan perihal kematian Dasarata dan menyesalkan kehendak ibunya. sang kakak. dalam pengembaraannya di hutan. Saat ketemu kakaknya. para petinggi kerajaan sepakat mengangkat Barata sebagai raja. Kepergiannya itu diikuti oleh Sinta dan Laksmana. hidung dan telinga Surpanaka dibabat hingga putus oleh Laksmana. yaitu Uttarakanda dari India (mungkin bersumber dari Epos Walmiki kitab terakhir yaitu dan versi (. raksesi yang menginginkan Rama dan Laksmana menjadi suaminya.. Mereka harus menghadapi para raksasa yang meresahkan masyarakat disekitar hutan Kandaka itu. yaitu Banyak cobaan yang dihadapi Rama dan Laksmana. yang mengubah diri menjadi Dengan bantuan . Tiga saudara tirinya bernama . Barata kembali ke kerajaan dan berjanji akan menjalankan pemerintahan sebagai wakil kakaknya yang menjadi raja raksasa di Alengka. ia dihadiahi putri sulungnya bernama di Matila ibukota negara Wideha. Rama yang direncanakan untuk menggantikannya menjadi raja. Dengan menahan sakit dan malu. meskipun dihalangi ibunya maupun Barata sendiri. Kaikeyi. menjemput Rama di hutan. adik Sinta. karena menganggap bahwa tahta itu milik Rama. untuk itu ia dan para punggawanya meminta agar Rama kembali ke Ayodya dan naik tahta. Musuh yang menjengkelkan adalah . dalam versi Dalam khazanah kesastraan .Atas dasar janji itulah dengan lapang dada Rama pergi mengembara ke hutan Setelah Dasarata tua. Rama dan Laksmana berguru kepada . Surpanaka mengadu kepada kakaknya.

adalah adanya . Dengan pasukan kera yang dipimpin setelah berhasil mengalahkan . bahwa Sinta amat menderita karena tidak segera diterima oleh Rama karena dianggap ternoda. mereka disambut dengan meriah oleh Barata. Hanuman melapor kepada Rama. serta seluruh rakyat Kosala. Strategi penyerbuan pun segera disusun.dengan sebutan yang dikenal . Rahwana dan pasukannya hancur. Sinta diterimanya. Yang menarik dan sampai saat ini sangat populer di Jawa. Dengan disaksikan oleh mereka. Sekembalinya dari Alengka. mereka pergi mencari Sinta. Hanuman meloncat dari puncak gunung Atas petunjuk Setelah berhasil membebaskan Sinta. Setelah itu. adik Rahwana yang membelot ke pasukan Rama. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. pergilah Rama dan Sinta serta Laksmana dan seluruh pasukan (termasuk pasukan kera) ke Ayodya. berhamburanlah pasukan kera menyerbu Alengka. yang lalim. Rama dan Laksamana berjumpa pembesar kera yang bernama Burung . Pada akhir ceritera. Jatayu masih sempat mengabarkan nasib Sinta kepada Rama dan Laksmana yang sedang mencarinya. menggantikan kakaknya yang mati dalam peperangan. Dengan bantuan Rama. Setibanya di ibukota negera Kosala itu. Mereka bahagia. tewas oleh senjata Rahwana. Akhirnya.Dalam mencari Sinta. Mereka mengikat persahabatan dalam suka dan duka. . Hanuman diperintahkan untuk membantu Rama mencari Sinta. Setelah jembatan jadi. . Wibisana kemudian dinobatkan menjadi raja Alengka. Sugriwa dapat bertahta kembali di dan yang berusaha menghalangi. Setelah berhasil membersihkan diri dari kobaran api. para ibu Suri. anak Subali. Setibanya di ibukota Alengka. Atas saran kakak Jatayu. Dijelaskan oleh Rama. para punggawa dan para prajurit.. Untuk versi kakawin dikisahkan. Rama kemudian dinobatkan menjadi raja. mereka menuju ke pantai selatan. Untuk mencapai Alengka. bahwa penyucian itu harus dilakukan untuk menghilangkan prasangka buruk atas diri isterinya. Hanuman berhasil menemui Sinta dan mengabarkan bahwa Rama akan segera membebaskannya. ada perbedaan mencolok antara dua versi Ramayana Jawa Kuno. Satrukna.

berarti dan yang berarti Ramayana dari asal kata (candi belum selesai sampai wafatnya raja yang. Hanuman. . karena tampilan ceritanya sama sekali tidak mewakili perasaan kaum awam (hanya pantas untuk kaum Brahmana dan Satria) walau jika dikaji lebih mendalam. dan dikembangkan oleh berbagai penulis.dan Sedangkan di dalam versi prosa. yaitu: Rama. Tapi ia kalah menarik dengan wayang yang mengambil cerita Mahabharata. terdapat yang lain yaitu Hikayat Sri Rama. Sugriwa. kami informasikan tentang Ramayana versi Jawa. Sedangkan di Indonesia. memuat banyak ajaran dan katanya berbahasa indah. yang tokoh-tokohnya menjadi teladan dalam hidup. telah ada kitab sastra Ramayana berbahasa Jawa Kuno (Jawa Kawi). dengan relief Ramayana namun berbeda dengan isi cerita Ramayana dimaksud. yaitu . walau sesungguhnya di Indonesia dapat ditemukan jauh lebih dini yaitu sebelum abad 2 Sebelum Masehi. Disini Sinta yang sedang mengandung di usir oleh Rama dari istana. Sita. keadilan. yaitu Cerita Ramayana semakin diterima di Jawa. persahabatan dan percintaan. kebenaran.Kemudian kisah ini diahiri dengan ditelannya Sinta oleh Bumi. yang perbedaan itu terlihat dari akhir cerita. Di awal abad X sang raja membuat candi untuk pemujaan dewa Shiwa. setelah melalui pertunjukan wayang (wayang orang. kepahlawanan. termasuk di India sendiri. Kisah Ramayana ini menjadi kitab suci bagi agama Wishnu. Cerita inti Ramayana diperkirakan ditulis oleh Walmiki dari India disekitar tahun 400 SM yang kisahnya dimulai antara 500 SM sampai tahun 200. menceritakan bagaimana Rama terpengaruh oleh rakyatnya yang menyangsikan kesucian Sinta.8 abad yang lalu. lebih singkat. yang bersumber dari naskah India yang berbeda. wayang kulit purwa termasuk sendratari). Penyebarannya hampir di seperempat penduduk dunia atau minimal di Asia Tenggara. cerita Ramayana sebenarnya merupakan .Ramayana Jawa Kuno memiliki 2 (dua) versi. Selain kedua versi itu. Rama Keling dan lakonlakon. Di zaman Mataram Kuno saat Prabu Dyah Balitung (Dinasti Sanjaya) bertahta. Wibisana. maka dilanjutkan oleh penggantinya yaitu Prabu Daksa) yang sekaligus menjadi tempat ia dikubur. Leksmana. Namun disini. Kelak Sinta melahirkan 2 (dua) anak kembar yaitu Kisah Ramayana mempunyai banyak versi dengan berbagai penyimpangan isi cerita. tidak menginduk pada Ramayana Walmiki. diketahui sekitar 7 .

Dr. Surya : 6.Bahwa cerita Ramayana tidak bisa merebut hati kaum awam Jawa seperti Mahabharata. Mendung : . (astha yang berarti delapan dan brata yang berarti ajaran atau Yang menarik sampai saat ini di Indonesia (Jawa) adalah adanya suatu ajaran falsafah yang terdapat di Ramayana. Porbatjaraka Sedangkan Asthabrata telah diuraikan tersebut diatas. Namun karena ilmu ini bersifat sangat rahasia (tidak disebarluaskan secara terbuka karena penuh penghayatan bathin yang terkadang sulit diterima umum secara rasional). yang perilaku dan tindakannya tidak membaur di hati kaum awam. Ajaran itu dikenal dengan nama 1. Angin : 5. Api : 4. Ajaran dimaksud yang juga dapat dilihat dalam Diaroma gambar wayang di Museum Purnabakti TMII (1994 M). setelah perang di Alengka. Rahwana. yaitu :).  dan siluman. momot-mengku Bumi : 2. yaitu ajaran Rama terhadap adik musuhnya bernama Gunawan Wibisana yang menggantikan kakaknya. dan berharap pada setiap cerita berakhir pada kebahagiaan. maka tidak mungkin disebar-luaskan secara . pengaruh Ramayana terhadap filsafat hidup Jawa dapat diketahui dari "IniProf. yang merupakan . Air : 3. (terang) adalah berisi . Dalam cakupan luas.Ramayana adalah raja dengan rakyat bangsa kera yang musuhnya bangsa raksasa dengan rakyat para  Kaum awam memiliki jalan pikiran yang relatif sangat sederhana. Lintang : 8. Rembulan : 7. antara lain disebabkan:  Ceritanya dipenuhi oleh lambang-lambang dan nasehat-nasehat kehidupan para bangsawan dan penguasa negeri.

Thailand. di Indonesia sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) versi. Sebelum seseorang menyerap ilmu ini ia harus mengerti terlebih dahulu tentang mikro dan makro kosmos. yaitu antara lain di Vietnam. yang kisah tersebut ditulis Walmiki dari India sekitar tahun 400 Sebelum Masehi.(wayang kulit. sandiwara dan film).. . Kamboja. telah ada kitab sastra Ramayana dalam bahasa Jawa Kuna (Kawi). sehingga minimal juga ada 3 (tiga) kisah Ramayana versi India. . yang selanjutnya dikembangkan oleh penulis-penulis lain. Menurut Dr. yaitu Ramayana Kakawin. Indonesia maupun di India (tempat asal cerita) sendiri. adalah Sari dari Kisah Ramayana muncul dalam banyak versi. Wiryonagoro.berarti dan = Ramayana dari asal kata Di jaman Mataram kuna. yang terlukis dalam relief-relief di dinding candi seperti candi Lorojonggrang Prambanan dan Candi Penataran. Cina. sehingga yang selama ini dipaparkan termasuk melalui wayang. saat Prabu Balitung (dinasti Sanjaya) memerintah. berbahasa Sanskerta. Laos.Soewito S.terbuka. yang tidak menginduk pada Ramayana Walmiki. hanyalah kulitnya saja. Burma. dan yang berkembang di masyarakat dalam wujud cerita drama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful