P. 1
Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Penerokaan Sumber

Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Penerokaan Sumber

|Views: 982|Likes:
Published by ll_vangez

More info:

Published by: ll_vangez on May 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2014

pdf

text

original

Pengenalan 1.Secara umumnya, kebanyakan negara di dunia ini sedang mengalami pertambahan penduduk secarasemula jadi.

Apabila bilangan penduduk semakin meningkat, maka keperluan terhadap makanan jugabertambah. 2.Aktiviti penduduk dalam pelbagai bidang ekonomi dan sosial memberi kesan terhadap alam sekitar. 3.Perubahan penduduk telah mengakibatkan kesan positif dan eksan negatif terhadap penerokaansumber terutamanya sumber tanih, sumber hutan dan sumber air. Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Penerokaan Sumber 1.Umumnya, keperluan terhadap makanan akan bertambah apabila berlakunya pertambahan pendudukdisesebuah negara. Oleh itu, penerokaan sumber tanih untuk dijadikan kawasan pertanian perlu dipertingkatkan. 2.Kawasan dataran dan delta sungai yang mempunyai tanih aluvium yang subur sesuai dijadikankawasan penanaman padi. Contohnya, Dataran Kedah-Perlis, Delta Kelantan, dan Dataran Terengganu. 3.Untuk menampung keperluan makanan bagi pertambahan penduduk, kemudahan pengairan yangdisediakan membolehkan penanaman padi diusahakan dua kali setahun. 4.Penggunaan baja kimia, racun serangga, jentera moden dan benih yang bermutu tinggi dapatmeningkatkan hasil pengeluaran padi. 5.Di Malaysia, tanaman komersial (jualan) seperti kelapa sawit, getah dan koko diusahakan di kawasantanih laterit yang subur. Permintaan tinggi terhadap tanaman komersial seperti kelapa sawit, getah dan kokomenyebabkan kawasan tanih laterit di pedalaman giat dibangunkan untuk dijadikan kawasan penanamantanaman tersebut. 6.Sumber tanih juga dieksploitasi untuk kegiatan penanaman sayur-sayuran, buha-buahan dan bunga-bungaan seperti di Tanah Tinggi Cameron. 7.Penerokaan tanih untuk mendapatkan pasir dan lempung yang digunakan dalam pembuatan kaca danbarang barang tembikar serta pasu turut dijalankan. 8. Aktiviti perlombongan dijalankan untuk memperoleh mineral seperti bijih timah dan bijih besi yang turutmempelbagaikan industri pembuatan negara. 9.Penerokaan sumber tanih besar-besaran untuk memenuhi permintaan penduduk yang bertambahakan membawa kesan negatif terhadap sumber tanih. 10.Penggunaan tanih yang berterusan untuk menanam tanaman sejenis akan menyebabkan tanihtersebut menjadi tidak subur . 11.Penggunaan teknologi moden seperti baja kimia, racun serangga dan benih bermutu tinggi untukmenghasilkan tanaman yang banyak juga akan mencemarkan sumber alam. 12.Para petani yang membakar jerami padi untuk dijadikan baja organik akan mencemarkan udara danmeningkatkan suhu dunia.

Selain itu.Kegiatan pertanian pindah yang menerokai hutan untuk pertanian akan membakar pokok-pokok hutan. perindustrian dan pertanian.Di Malaysia.Semua benda hidup termasuk manusia memerlukan air untuk terus hidup.Kegiatan ini boleh mencemarkan udara dan menyebabkan kepupusan flora dan fauna hutan yang istimewa. 7.13. 10.Penerokaan hutan secara besar-besaran akan mendatangkan kesan negatif terhadap kesihatan penduduk. 2. kawasan hutan juga amat penting kerana ia boleh dijadikan kawasan petempatan.cengal. menjadikan perabotdan sebagainya.Penebangan hutan juga akan memusnahkan flora dan fauna yang hidup di dalam hutan itu. 11.Hutan-hutan di Malaysia dapat menghasilkan kayu-kayan yang keras dan bermutu tinggi seperti meranti.Hutan amat berguna kepada penduduk kerana ia boleh mendatangkan pendapatan yang lumayan melalui kegiatan pembalakan. .Pembukaan hutan untuk membina empangan hidroelektrik bagi menampung permintaan penduduk yangbertambah telah menyebabkan hutan yang luas musnah dan ditenggelami air. Ini kerana hutanmenghasilkan kayu yang sesuai untuk penggunaan penduduk seperti mendirikan rumah. sumber bekalan air negara juga akan terganggu kerana kawasan tadahansemakin terjejas dan berkurangan. menjana kuasa hidroelektrik.Selain itu. Sungai menjadi semakin cetek danmudah berlaku banjir . 3.Tanih yang terhakis akan mengalir ke sungai dan mendap di dasar sungai. 5. bandar dan jugauntuk membina jaringan pengangkutan. kegunaan domestik.Penerokaan hutan bertambah kerana penambahan penduduk di sesuatu kawasan. 2.Tanah yang beracun mengandungi bahan beracun dihanyutkan ke sungai atau tali air yang seterusnyamengancam kehidupan akuatik dan tumbuhan di situ. pembinaan empangan merentasi sungai bertujuan untuk mendapatkan air bagi mengairi kawasantanaman. 6.Penebangan hutan yang luas akan mendedahkan tanah kepada air hujan seterusnya mengalami hakisan air larian permukaan yang giat. AIR 1. HUTAN 1. 9. Pertambahan pendudukmengakibatkan lebih banyak sumber air diperlukan untuk kegunaan domestik. merbau dan lain-lain lagi. 4. 8.

Seterusnya Empangan Temenggor dibina bagi menjana kuasa hidroelektrik di samping mengawal banjir dikawasan sekitarnya.dan mengawal banjir.4.Kawasan terbiar seperti bekas lombong boleh digunakan untuk menanam sayur sayuran dan buah-buahan.Untuk mengatasi masalah kekurangan tanah pinggir laut di Malaysia telah ditambak. 10. TANIH 1.Pembinaan empangan telah memusnahkan hutan dan tempat tinggal orang asli di sekitarnya. kedai dan Pangkalan Kontena ButterworthUtara. Selain itu.2. Contohnya. terdapat pelbagai langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan kesan -kesannegatif penerokaan sumber terhadap alam sekitar.Penggunaan tanih untuk pertanian akan menyebabkan tanih hilang kesuburan. 7. Langkah yang paling berkesanialah menambahkan baja kepada tanih. 3.Pembinaan empangan untuk memenuhi permintaan penduduk juga akan menyebabkan kesan negatif terhadap sumber air. kawasan-kawasan .Walau bagaimana pun. 5. Malaysia.Pembuangan sisa-sisa domestik dari kilang-kilang ke dalam sungai pula telah mencemarkan sungai . 2. Empangan Batang Ai dan Empangan Tenom Perigi puladibina khas bagi menjana kuasa hidroelektrik kepada penduduk di sekitarnya. tetapi kegiatan penerokaan sumber perlu dilakukan dengan terancang. 6. 11.menjadi kawasan petempatan dan tempat pelancongan. Tasik Kenyir yang terletak di Empangan Kenyir telah dijadikan pusat pelancongan terkenal dinegara kita. Bekalan air juga disalurkan ke kilang-kilang.Manakala Empangan Muda pula dibina khas untuk mengairi kawasan penanaman padi di kawasan sekitar Sungai Muda di Kedah bagi membantu meningkatkan pengeluaran padi. 8.Pemusnahan hutan juga telah mengakibatkan negara kita kehilangan sumber kayu balak yang bernilai danmemusnahkan kawasan tadahan air. Misalnya.Penerokaan sumber alam semula jadi terpaksa dilakukan untuk memenuhi pertambahan penduduk yangsemakin ramai di dunia. 4. 6. Bandar Hilir Melaka dan Seberang Perai ditambak untuk mendirikan hotel.pencemaran air yang terlalu terhadap Sungai Klang Selangor dan Sungai Juru di Pulau Pinang.Untuk Empangan Kenyir. Langkah-langkah Penerokaan Sumber Secara Terancang 1. 3. 9.Selain itu. Empangan Chenderoh.Empangan Durian Tunggal dan Empangan Klang Gate dibina bagi membekalkan air untuk kegunaandomestik.Kawasan pertanian dapat diperluaskan lagi dengan M enebus guna kawasan terbiar dan kawasan paya.Kawasan paya pula dapat ditebus guna untuk menanam padi. 5.

8. tanaman secara hidroponik dapat dijalankan dirumah atau di kebun.Kerajaan juga mengambil langkah mengawal kualiti air sungai dengan memeriksa. Untuk mengatasi permintaan penduduk yang semakin ramai. Hasil pertanian dapat ditingkatkan dan dipercepatkan melalui penggunaan teknik pertanian moden sepertimenggunakan benih bermutu tinggi. 7. Misalnya di Bukit Tinggi. Inidapat menjimat tempat untuk bercucuk tanam.2. baja kimia.1 0 . AIR 1. 8. M e n g h a d k a n p e n g e l u a r a n l e s e n p e m b a l a k a n . Perlis. Mengusahakan ladang hutan secara besar-besaran untuk membekalkan bekalan kayu kepada sektor perindustrian.Menjalankan penebangan terpiliih .9. mengkaji membersihkandan mengawasi sungai supaya tidak dicemar. m a s a pembalakan dan pemberian konsesi hutan. Rancangan pertanian kekal diperkenalkan kepada orang Asli untuk mengurangkan aktiviti pertanian pindah. dan sesenduk dikawasan ladang hutan.cerun bukit juga dapat ditereskan untuk menanam sayur-sayuran dan teh. Misalnya. penubuhan ladang hutan secara komersial turut dilaksanakan. 4. Mewartakan hutan simpan kekal dan tanam negara untuk mengekalkan kawasan tadahan dankawasan hutan. Melindungi kawasan tadahan hujan untuk menjamin bekalan air yang mencukupi.Menanam spesies pokok yang cepat tumbuh dan bernilai tinggi seperti akasia. 7.4.Menguatkuasakan . 3. yamane. Contohnya penanaman pokok jatidi Mata Air. HUTAN 1.Penguatkuasaan Undang-undang Perhutanan Negara (Pindaan 1993) dan Enakmen Industri BerasaskanKayu (1985) diwujudkan untuk mengawal aktiviti pembalakan haram. Melaksanakan rawatan silvikultur supaya pokok-pokok cepat matang dan mengawal mutupengeluaran kayu balak.5.2. Pahang.Pusat Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN) diwujudkan untuk melindungi flora danfauna. Melalui ini kerajaanMalaysia telah mengenal pasti beberapa kawasan tadahan tertentu untuk menjamin keberterusan bekalan air. batai. iaitu hanya pokok yang cukup matang dan saiz mencukupi sahajaditebang. 11.6. Pokok-pokok yang ditebang akan digantikan dengan pokok baru melalui penanaman semula untukmenjamin keberterusan bekalan pada masa depan.Di Malaysia.3. Mengadakan kempen 'Cintai Sungai KIta' setiap tahun untuk menyedarkan masyarakat tentangkepentingan menjaga kebersihan sungai dan menggalakkan mereka menjaga sungai dengan tidak membuangsampah sarap ke dalamnya. Pusat Perlindungan Orang Utan di Semenggoh(Sarawak) dan Sepilok (Sabah).Pokok-pokok yang berkualiti tinggi diberi peluang untuk tumbuh dan yang lain akan dihapuskan. dan racun serangga.

undang-undang seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 (Pindaan 1996) bagi mengawalpencemaran sungai.6. Sistem rawatan air kumbahan yang sempurna wajib disalurkan ke sungai ditapis terlebih dahulu. 5.Tindakan pemeriksaan saluran paip air bawah tanah perlu sentiasa dijalankan untuk mencegah berlakunyakebocoran paip. Kebocoran paip akan mengotor dan membazirkan air .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->