Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS

)

Pendidikan Moral Tahun 1

Unit 3 : Bertanggungjawab Nama:________________________ Kelas:________________________ Band:5 Tarikh:________

SENARAI SEMAK Sepanjang pemerhatian saya, murid ini

Menghantar kerja sekolah pada masa yang ditetapkan. Membersihkan kelas mengikut jadual bertugas. Tidak membuat bising di dalam kelas. Memberi perhatian sepenuhnya ketika guru sedang mengajar. Menjaga disiplin diri di dalam kelas. Disahkan oleh, ____________________________ ( Guru MP_____________________ )

B5D13E1 Boleh melaksanakan tanggungjawab dalam kelas