Pentaksiran Berasasakan Sekolah ( PBS

)

Pendidikan Moral Tahun 1

Unit 11:Kerajinan
Nama:____________

Band:5

Kelas:____________

Tarikh:________

SENARAI SEMAK ( Guru )
Sepanjang pemerhatian saya, murid ini

berusaha menyiapkan kerja rumah yang dipesan oleh guru
pada masa yang ditetapkan.
membantu kawan membuat kerja rumah.
mengulangkaji pelajaran semasa pertukaran masa belajar.
sentiasa membersihkan kelas.

membuat latihan tambahan atau membaca buku ketika waktu
lapang.
Catatan:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Disahkan oleh,
_______________________
(
Guru MP_____________________
B5D10E1
B5D10E1-Boleh mengamalkan sikap kerajinan di sekolah

)