Strategi Pembelajaran Sekolah Bestari

Strategi P & P bestari - beberapa soalan ?
» Adakah strategi bestari berbeza sekali

daripada strategi yang disarankan untuk
KBSM/KBSR ?

» Apakah antara strategi P & P bestari ?

Strategi-Strategi Pembelajaran
• • • • • • • Strategi Direktif Strategi Pemerhatian Strategi Mediatif Strategi Koperatif Strategi Kolaboratif Strategi Generatif Strategi Konteks Luar Bilik Darjah • Strategi Metakognitif

Strategi Direktif (Terarah)
• Berpusatkan guru. • fokus kepada kemahiran asas untuk pemerolehan dan penguasaan pengetahuan. • Melatih mengikut prosedur tertentu, termasuk latih tubi • Pembelajaran masteri dan pengajaran secara langsung.

Apa itu Pembelajaran Masteri secara ringkas ! • Mempastikan semua murid dapat menguasai sesuatu kemahiran atau perkara yang diajar dengan cekap dan lengkap • berbekalkan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan masa yang mencukupi • eg: Penguasaan sifir darab » kad saku. kadbod dinding. latihan congak . aktiviti hands-on. menghafal melalui lipatan kertas.

• Kaedah/ teknik seperti eksperimen. permainan. • Belajar secara tidak sedar • Pemerhatian rapi diikuti dengan peniruan. . simulasi (main peranan. model) lakonan.Strategi Pemerhatian • Guru sebagai mentor dan fasilitator • Pembelajaran melalui memerhati orang lain melakukan tugas itu atau penerangan tentang sesuatu kemahiran.

Kemudian kami diminta menyatukan semua bunyi bagi menghasilkan gubahan muzik yang diberi nama “muzik Bunyi” . Contohnya kita berdengkur. hentak kaki. tepuk tangan. petik jari dan tepuk paha.Senario • Guru kami menunjukkan cara bunyi dihasilkan dengan menggunakan barangan dapur. Beliau juga menunjukkan bagaimana badan kita boleh menghasilkan bunyi.

• Kombinasi proses memberi sebab. bimbingan dan perbincangan terbuka. .Strategi Mediatif • Guru sebagai fasilitator dan pengantara • Bimbingan diberi kepada pelajar untuk mempelajari bagaimana mengaplikasi pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.

Strategi Koperatif • Satu usaha membawa dua atau lebih pihak dalam satu kumpulan bagi mewujudkan jalinan komunikasi dan kerjasama untuk menghasilkan satu tugasan yang sama. .

• Selepas membaca perenggan masing-masing. pencatat. Wakil kumpulan membentang hasil kerja mereka . penggalak. iaitu mengisi borang jaringan klasifikasi tentang fungsi organ di kepala manusia • Pelajar diminta memastikan setiap ahli kumpulan diberi peranan tertentu seperti ketua.penjaga masa dan pembentang • Guru meminta pelajar secara kumpulan menyediakan satu persembahan dengan menggunakan perisian Power Point. ahli dalam kumpulan akan berkongsi maklumat untuk menyelesaikan tugasan yang diberi.

permainan berpasukan. • Murid menggunakan kemahiran sosial untuk bekerja dan berfikir bersama • Termasuk Pembelajaran Koperatif.Strategi Kolaboratif • Satu proses menghasilkan sesuatu tugasan besar secara kolektif dengan pihak yang berlainan melakukan tugasan-tugasan kecil yang berlainan tetapi dengan hasrat yang sama. . menyelesaikan masalah secara berpasangan dan projek.

• Bekerjasama antara satu sama lain • berusaha bersama ke arah matlamat yang sama • pembelajaran kolaboratif melibatkan pelajar-pelajar yang saling membantu antara satu sama lain dengan tujuan memperoleh prestasi akademik yang baik • Cohen. pembelajaran kolaboratif macapai hasil dalam 3 bidang utama: •matlamat intelek •matlamat sosial •penyelesaian masalah bilik darjah .

Pembelajaran kolaboratif berkesan dalam meningkatkan pembelajaran konsep. pembelajaran bahasa. penyelesaian masalah serta komunikasi secara lisan. .

keaslian. rekaan dan penyelesaian secara unik • Termasuk percambahan fikiran. peta minda dan kreativiti. • Pendekatan konstruktivisme. pemahaman. .Strategi Generatif • Guru sebagai fasilitator • Pelajar mempelajar bagaimana untuk bertindak apabila situasi memerlukan kreativiti.

lawatan sambil belajar dan projek.Strategi Konteks Luar Bilik Darjah • Pembelajaran berasaskan aktiviti sesi “hands on” secara intensif dan berfokus • Seminar. bengkel. kajian luar. • Program pembelajaran kendalian kendiri .

Strategi Metakognitif • Murid belajar melalui berfikir tentang proses pembelajaran. bagaimana ia lakukan dan bagaimana ia boleh diperbaiki Teknik Metakognitif • Penyoalan • Grid refleksi • Penulisan bebas reflektif .

Sejauh manakah ianya membantu saya merancang tugasan saya secara berkesan 3. Apakah yang telah saya lakukan 2. Apakah perkara-perkara yang saya akan mempertimbangkan semasa merancang pembelajaran saya pada masa akan datang ? .Contoh Grid Refleksi 1. Apakah perasaan saya setelah melakukan 3 ? Mengapa? 4 .

.satu senario Metakognitif • Setelah menilai hasil kerja sendiri. saya dapat menjelaskan bagaimana mengubahsuai apa yang telah dilakukan untuk situasi yang baru/lain.

Apa yang kamu fikirkan tentang aktiviti Pengajaran Pembelajaran bestari? Ia seharusnya: • • • • Berpusatkan pelajar Meningkatkan daya fikir Mewujudkan suasana pembelajaran aktif Menggalakkan pembelajaran koperatif dan kolaboratif • Membolehkan pembelajaran secara individu • Menerapkan nilai murni • Celik dan mesra IT .

• Menggalakkan pembelajaran yang aktif.Pedagogi haruslah berpusatkan pelajar Bagaimana ? • Dengan strategi pembelajaran yang pelbagai. • mempunyai persekitaran bilik darjah yang membenarkan pelbagai strategi P & P .

bertimbang rasa. berbalas kasihan. bekerjasama.Murid-murid dapat memupuk nilainilai sosial yang baik (tolong menolong. tekun dalam kumpulan .

. CUBA DALAM MASA 5 MINIT.ALIHKAN LAPAN ANAK MANCIS SEHINGGA ANDA DAPAT MEMBENTUK DUA SEGI EMPAT SAMA YANG TIDAK BERSENTUHAN ANTARA SATU SAMA LAIN.

ADAKAH ANDA DAPAT JAWAPAN YANG SAMA? .

apakah cara yang akan anda lakukan? . Beliau menyuruh murid-murid mengambil sebanyak mungkin yang boleh dalam masa 2 minit. Diakhirnya semua syiling itu akan dibahagikan sama rata di kalangan murid-murid itu. Jika anda adalah merupakan murid dalam kelas itu. Selepas dua minit semua syiling itu akan dikira dan dimasukkan semula ke dalam bakul itu.SITUASI 1 Seorang wanita kaya yang dermawan masuk kedalam sebuah kelas dengan membawa sebuah bakul yang dipenuhi dengan syiling emas.

SITUASI 2 Wanita yang sama masuk kedalam kelas yang sama dengan membawa sebuah bakul yang dipenuhi dengan syiling emas. apakah cara yang akan anda lakukan? . Jika anda adalah merupakan murid dalam kelas itu. Beliau memberi arahan yang sama kepada murid-murid. apakah yang akan mereka perolehi selepas aktiviti itu? Wanita itu menjawab? Selepas dua minit semua syiling yang berjaya dikumpulkan akan menjadi milik mereka. Seorang murid bertanya.

Murid bersatu dan tolong menolong antara satu sama lain .Di sini anda dapat melihat strategi koperatif yang sangat kukuh.

SITUASI KEDUA MEMUNGKINKAN SETIAP ORANG BERFIKIR UNTUK MENCAPAI MATLAMAT INDIVIDU. TETAPI HANYA MENCAPAI OBJEKTIF DAN KEPUASAN INDIVIDU . WALAUPUN BERBAGAI STRATEGI DIRANCANG.

PEMBELAJARAN KOPERATIF .

PEMBELAJARAN KOPERATIF: Sebagai satu set proses yang membantu pelajar berinteraksi antara satu sama lain 3untuk mencapai satu matlamat khusus atau mendapat satu hasil akhir yang ada kaitan dengan isi kandungan .

PRINSIP PIES PASUKAN – ADA VISI KEMAHIRAN SOSIAL STRUKTUR KEAZAMAN/ KEMAHUAN PENGURUSAN .

KEEP WITH THE GROUP INCLUDE EVERYONE SHARE IDEAS AND FEELING STAY ON TASK ENCOURAGE ORTHERS SIX INCH VOICE .

PERANCANGAN Memilih struktur yang sesuai dengan isi kandungan Memilih struktur yang sesuai dengan matlamat Menentukan kriteria membentuk pasukan pelajar dengan pelbagai kebolehan Menyediakan bahan Merancang penggunaan optima masa dan ruang .

Menjelaskan matlamat Memberikan maklumat asas Penubuhan pasukan Bahan cetak Menyelaraskan langkah pengendalian aktiviti Silent signal Sistem ganjaran Menentukan aktiviti penilaian PENGENDALIAN .

timed pairs share Melakukan brain breaks .PENGURUSAN Membentuk semangat berpasukan – kerjasama Menjelaskan kemahiran sosial Roundrobin. pair checks Penglibatan sama rata Talking chips.

MASTERI (Taksonomi Bloom) Kemahiran Berfikir Pengongsian Maklumat Kemahiran Berkomunikasi .

POSITIVE INTERDEPENDENCE INDIVIDUAL ACCOUNTABILITY EQUALL PARTICIPATION SIMULTANEOUS INTERACTION .

Kejayaan adalah tanggungjawab bersama. PK menganggap setiap individu mempunyai potensi untuk berjaya. hormat-menghormati dan komunikasi positif dalam masyarakat Berasaskan brain based learning.Pembelajaran koperatif menganggap kejayaan insan bukan bergantung kepada kecemerlangan IQ semata-mata. . Gabungan IQ (kecerdasan) & EQ (sosial & efektif) merupakan teras melalui amalan interaksi kumpulan yang berkesan Selain membentuk independent thinker ia juga membentuk kemahiran berinteraksi. gaya pembelajaran dan kecerdasan pelbagai.

.

Sebagai pendidik kita ada ramai murid dan adakah strategi yang kita amalkan sehingga kini dapat melayan keperluan mereka. Cuba anda fikirkan apa yang telah anda lakukan selama ini? MASA UNTUK BERBINCANG .

.

. Pot……Pet Tak faham aku Dengar aje le Pelajar A bercakap dan pelajar B mendengar dan proses ini diulang semula.Pot…Pet….

C dan D mendengar dan proses ini diulang semula.Pot…Pet…. .Pot… …Pet…Pot Mengarut… Mengantuknya Tak faham aku! Pelajar A bercakap dan pelajar B.

Guru memberikan tajuk perbincangan Secara berpasangan pelajar berbincang dengan pasangan masing-masing Guru memanggil beberapa pelajar untuk berkongsi respon dengan kelas .

3 dan 4 Guru kemukakan masalah Pelajar berbincang bersama untuk menyelesaikan masalah Guru memanggil nombor secara rawak Pelajar berkenaan bangun dan memberi jawapan . 2.Pelajar diberikan nombor 1.

Apakah pandangan anda? BEREVOLUSI .Kementerian Pendidikan bercadang untuk memperkenalkan pengajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris.

. adakah ianya memenuhi keperluan bagi prinsip PIES yang telah diperkenalkan. Cuba renung semula untuk mengenalpasti elemen PIES yang telah diintegrasikan.Berdasarkan ke empat-empat struktur Koperatif yang telah anda pelajari.

THREE STRAY, ONE STAY
BOSANNYA AKU KAT SINI………..

1. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan. 2. Setiap kumpulan terdiri daripada empat orang 3. Guru memberikan masalah / soalan 4. Pelajar berbincang dalam kumpulan dan menyediakan jawapan atas kertas sebak atau sebagainya. 5. Tiga orang akan bergerak ke kumpulan lain untuk membuat banding beza jawapan. Balik ke kumpulan untuk penambahbaikan. 6. Seorang tinggal dalam kumpulan untuk memberi maklumbalas kepada tetamu. 7. Proses ini diulang dengan pelajar lain yang akan tinggal dan yang lain bergerak.

ONE STRAY , THREE STAY
APA AKU NAK REPORT NI?
BOLEH HARAP KE DIA NI, EXAMPUN NOMBOR COROT

KENAPALAH BUDAK TAK GETI BACA TU PEGI….

1. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan. 2. Setiap kumpulan terdiri daripada empat orang

3. Guru memberikan masalah / soalan
4. Pelajar berbincang dalam kumpulan dan menyediakan jawapan atas kertas sebak.

5. Seorang akan bergerak ke kumpulan lain untuk membuat banding beza jawapan. Balik ke kumpulan untuk membuat penambahbaikan. 6. Yang tinggal dalam kumpulan untuk memberi maklumbalas kepada tetamu.
7. Proses ini diulang dengan pelajar lain yang akan tinggal dan yang lain bergerak.

PELAJAR YANG KURANG KEYAKINAN AKAN DAPAT DIUBAH JIKA KEPERCAYAAN 100% DIBERIKAN KEPADANYA .Proses ini penting untuk Membentuk keyakinan Pelajar dan boleh membuat penyampaian maklumbalas tentang proses p&p yang baru Mereka pelajari.

. JELASKAN BAGAIMANAKAH CARA YANG BOLEH ANDA GUNAKAN UNTUK MENANGANI MASALAH INI. DALAM KUMPULAN ANDA.PENCEMARAN MERUPAKAN MASALAH UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI OLEH DUNIA MASA KINI. BINCANGKAN KONSEP ALAM SEKITAR YANG ANDA FAHAM.

Palui sungguh .. Hebat…… Class gitu… Hodohnya….Cantiknya.GALLERY TOUR Wow….

Semua pelajar bergerak untuk membuat banding beza setiap hasil yang telah dipamerkan. .1. Seorang pelajar menunggu di gallery untuk memberi penerangan 6. Pelajar menyelesaikan bersama (Pelbagai struktur) 4. 5. Hasil ditulis di kertas Sebak dan ditampal di sekeliling kelas. Guru memberikan masalah / soalan 3. Pelajar berada dalam kumpulan 2.

Terangkan dengan menggunakan peta konsep / peta minda.Pelancungan merupakan satu industri yang sangat menguntungkan. . Apakah tarikan pelancung untuk datang melancung ke Malaysia.

ORANG IKLIM SEJARA H PELANCUNGAN $ BUDAYA HUTAN .

Pet…Pot Itulah sebenarnya .STAND AND SHARE Macam bagus aje Palui sungguh Pot…Pet…Pot Pot….

1. . Pelajar lain diam dan mendengar. Pelajar berada dalam kumpulan 2. 6. Pelajar akan berbincang dan memberi idea 4. Proses ini diulang jika ada terdapat pandangan dari kumpulan lain untuk dipertimbangkan oleh setiap kumpulan. Guru memberikan satu isu untuk dibincangkan 3. Pelajar yang rasa dapat menjelaskannya akan berdiri dan memberi penjelasan 5.

Berapakah luas bagi kawasan yang berlorek? .

.Hoi…togel Cepat sikit ROUND TABLE Ngak…. Aku bisul.

KUMPULAN MEMBINCANGKAN JAWAPAN YANG DITULIS DAN MEMBUAT KEPUTUSAN .1. PELAJAR 1 MENULIS JAWAPAN DI ATAS KERTAS 4. KEMUDIAN MENGHANTAR KE PELAJAR 2. 3 DAN 4 UNTUK MENULIS JAWAPAN 5. PELAJAR BERADA DALAM KUMPULAN DAN DIBERI NOMBOR 2. GURU MEMBERIKAN MASALAH 3.

. (Answer) Student No 4. (Answer) Student No 3. (Answer) Student No 2.What is the Questions? (Answer) Student No 1.

PAIRS COMPLETE AN ACTIVITY WITH THEIR PARTNER. 2. ALL FOUR STUDENT DISCUSS AND RESOLVE DIFFERENCES ANSWERS .STEPS: 1. PAIRS COMPARE RESPONSES WITH ANOTHER PAIR 3.

CARI: Luas kawasan berlorek ini? .

. Kita dengar Jawapan yang pertama Hallo… apa jawapannya? Hallo…. Boleh tuju Lagukah.What is the Collaborative Classroom? Okey…..? .

PAIRS COMPARE .

2. ALL FOUR STUDENT DISCUSS AND RESOLVE DIFFERENCES ANSWERS . PAIRS COMPARE RESPONSES WITH ANOTHER PAIR 3.STEPS: 1. PAIRS COMPLETE AN ACTIVITY WITH THEIR PARTNER.

Puan hendak pergi ke mana? Pasti jawabnya……Oh saya mahu pergi shopping di London dan minum petang di Paris. Puan hendak pergi ke mana….Ini boleh dibuktikan.Apabila bercakap tentang Kempen menghargai Alam sekitar kita akan dapati bahawa orang Malaysia adalah yang paling teruk menghargai alam sekitar jika dibandingkan dengan orang Barat. Cuba kita tanya seorang wanita tempatan yang kaya di lapangan terbang.? Apakah jawapan yang akan anda jangkakan? Bincang secara struktur Pairs Compare .. Sekarang….. Tanya pula seorang Mat Salleh di lapangan terbang yang sama….

MATCH STEPS: 1. PLAY AGAIN .MIX – N . TEACHERS ANNOUNCES ~FREEZE` AND STUDENTS STOP 3. STUDENTS MIX AROUND THE ROOM AND TRADE CARDS WITH DIFFERENT STUDENTS THEY ENCOUNTER 2. TEACHERS CALLS `MATCH’ AND STUDENT FIND THEIR MATCH 4.

MIX – FREEZE .PAIR Hoi… siapa kentut .

STEPS: 1. pelajar mencari pasangan 4. pelajar berhenti bergerak 3. FREEZE’ dan PAIRS didorong oleh guru. Guru beritahu `Pairs’. Pasangan diberi masa untuk menjawab atau menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru 5. Guru memberitahu `MIX’ dan pelajar bergerak bebas dalam kelas 2. . Pelajar `MIX’. Guru `memberitahu `FREEZE’.

Apa dia Metakognatif? Mana aku tahu Dengar ajelah .

membuat keputusan.Berfikir ke tidur…… Merupakan satu operasi kognisi dan operasi metakognisi. membuat penaakulan dan mengingat Operasi metakongnisi – operasi KBSB seperti merancang. mengkonsepsi. Ia melibatkan operasi KBSB aras tinggi . Operasi kognisi – operasi KBSB seperti penyelesaian masalah. memantau dan menilai.

ELEMEN – ELEMEN ASAS DALAM METAKOGNISI SEBELUM MERANCANG – menentukan malamat STRATEGI-STRATEGI – untuk mencapai matlamat PENGETAHUAN ASAS ATAU RESOS YANG PERLU SEMASA – MEMANTAU KEMAJUAN SELEPAS – MENILAI – Apabila mencapai matlamat .

halangan dan cara mengatasi. memberi sebab & alasan Memilih strategi & kemahiran berfikir Meramal keputusan .proses mengenalpasti stategi berfikir & kemahiran berfikir serta bagaimana dapat dilaksanakan dengan berkesan bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan Proses menentukan matlamat Mengenalpasti strategi KBSB.

proses mengesan kemajuan kemajuan perancangan & perlaksanaan proses berfikir serta membuat pengubahsuaian secara sedar Proses mengesan matlamat yg ingin dicapai Mengesan objektif setiap langkah dicapai Mengesan kesilapan dan halangan Mengaesan kaedah/strategi yang betul Membuat keputusan meneruskan atau mengubah strategi .

proses menGIMBAS KEMBALI UNTUK MENENTUKAN KULATI PRODUK DAN PROSES BERFIKIR YANG TELAH DILALUI Proses Menilai kualiti produk dari segi pencapaian matlamat. ketepatan atau kesilapan keputusan Proses berfikir – modus operandi dan keberkesanan Mempertimbangkan untuk digunakan dalam operasi lain .

MULA TAMAT MERANCANG APLIKASI DI SITUASI LAIN MEMANTAU ADAKAH KUALITI BAIK ya HALANGAN MENILAI .

.

.

menyusun dan menilai proses berfikirnya dalam mencari jawapan atau penyelesaiannya. Individu tersebut tidak menyusan dan menilai secara keseluruhan proses berfikir. tujuan berfikir dan tugasan berfikir. Ia melibatkan kognisi sahaja. METAKOGNISI – Individu tersebut perlu mengenalpasti KBSB yang perlu digunakan. .Dalam proses mencari jawapan kepada sesuatu persoalan sesaorang individu terus memberikan jawapan tanpa memikirkan KBSB yang perlu digunakan. tujuan berfikir dan tugasan berfikir.

Senaraikan ciri perbezaan antara daun A dan daun B Bandingkan corak umum daun A dan daun B.SOALAN KOGNISI Senaraikan ciri persamaan antara daun A dan daun B. Daun manakah yang lebih lebar? Daun manakah yang lebih panjang .

SOALAN METAKOGNISI Apakah langkah yang anda fikirkan untuk mencari persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B? Bagaimanakah anda membezakan daun A dan daun B? Mengapakah anda menggunakan kaedah itu? Adakah anda berpuashati dengan keputusan yang anda dapat? .

136 and 142 years. Five friends get together to play 5 double matches. What is the ages of the youngest player? . 128. with a different group of 4 players each time.CUBA FIKIR……. The sums of the ages of the players for the different matches are 124. 130.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful