Strategi Pembelajaran Sekolah Bestari

Strategi P & P bestari - beberapa soalan ?
» Adakah strategi bestari berbeza sekali

daripada strategi yang disarankan untuk
KBSM/KBSR ?

» Apakah antara strategi P & P bestari ?

Strategi-Strategi Pembelajaran
• • • • • • • Strategi Direktif Strategi Pemerhatian Strategi Mediatif Strategi Koperatif Strategi Kolaboratif Strategi Generatif Strategi Konteks Luar Bilik Darjah • Strategi Metakognitif

Strategi Direktif (Terarah)
• Berpusatkan guru. • fokus kepada kemahiran asas untuk pemerolehan dan penguasaan pengetahuan. • Melatih mengikut prosedur tertentu, termasuk latih tubi • Pembelajaran masteri dan pengajaran secara langsung.

latihan congak . kadbod dinding.Apa itu Pembelajaran Masteri secara ringkas ! • Mempastikan semua murid dapat menguasai sesuatu kemahiran atau perkara yang diajar dengan cekap dan lengkap • berbekalkan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan masa yang mencukupi • eg: Penguasaan sifir darab » kad saku. aktiviti hands-on. menghafal melalui lipatan kertas.

model) lakonan. • Belajar secara tidak sedar • Pemerhatian rapi diikuti dengan peniruan. • Kaedah/ teknik seperti eksperimen. simulasi (main peranan.Strategi Pemerhatian • Guru sebagai mentor dan fasilitator • Pembelajaran melalui memerhati orang lain melakukan tugas itu atau penerangan tentang sesuatu kemahiran. . permainan.

tepuk tangan. Contohnya kita berdengkur. petik jari dan tepuk paha.Senario • Guru kami menunjukkan cara bunyi dihasilkan dengan menggunakan barangan dapur. Kemudian kami diminta menyatukan semua bunyi bagi menghasilkan gubahan muzik yang diberi nama “muzik Bunyi” . Beliau juga menunjukkan bagaimana badan kita boleh menghasilkan bunyi. hentak kaki.

bimbingan dan perbincangan terbuka. • Kombinasi proses memberi sebab. .Strategi Mediatif • Guru sebagai fasilitator dan pengantara • Bimbingan diberi kepada pelajar untuk mempelajari bagaimana mengaplikasi pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.

.Strategi Koperatif • Satu usaha membawa dua atau lebih pihak dalam satu kumpulan bagi mewujudkan jalinan komunikasi dan kerjasama untuk menghasilkan satu tugasan yang sama.

Wakil kumpulan membentang hasil kerja mereka .penjaga masa dan pembentang • Guru meminta pelajar secara kumpulan menyediakan satu persembahan dengan menggunakan perisian Power Point.• Selepas membaca perenggan masing-masing. iaitu mengisi borang jaringan klasifikasi tentang fungsi organ di kepala manusia • Pelajar diminta memastikan setiap ahli kumpulan diberi peranan tertentu seperti ketua. penggalak. ahli dalam kumpulan akan berkongsi maklumat untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. pencatat.

Strategi Kolaboratif • Satu proses menghasilkan sesuatu tugasan besar secara kolektif dengan pihak yang berlainan melakukan tugasan-tugasan kecil yang berlainan tetapi dengan hasrat yang sama. . menyelesaikan masalah secara berpasangan dan projek. • Murid menggunakan kemahiran sosial untuk bekerja dan berfikir bersama • Termasuk Pembelajaran Koperatif. permainan berpasukan.

pembelajaran kolaboratif macapai hasil dalam 3 bidang utama: •matlamat intelek •matlamat sosial •penyelesaian masalah bilik darjah .• Bekerjasama antara satu sama lain • berusaha bersama ke arah matlamat yang sama • pembelajaran kolaboratif melibatkan pelajar-pelajar yang saling membantu antara satu sama lain dengan tujuan memperoleh prestasi akademik yang baik • Cohen.

. penyelesaian masalah serta komunikasi secara lisan. pembelajaran bahasa.Pembelajaran kolaboratif berkesan dalam meningkatkan pembelajaran konsep.

Strategi Generatif • Guru sebagai fasilitator • Pelajar mempelajar bagaimana untuk bertindak apabila situasi memerlukan kreativiti. rekaan dan penyelesaian secara unik • Termasuk percambahan fikiran. peta minda dan kreativiti. • Pendekatan konstruktivisme. pemahaman. keaslian. .

• Program pembelajaran kendalian kendiri . kajian luar. bengkel.Strategi Konteks Luar Bilik Darjah • Pembelajaran berasaskan aktiviti sesi “hands on” secara intensif dan berfokus • Seminar. lawatan sambil belajar dan projek.

Strategi Metakognitif • Murid belajar melalui berfikir tentang proses pembelajaran. bagaimana ia lakukan dan bagaimana ia boleh diperbaiki Teknik Metakognitif • Penyoalan • Grid refleksi • Penulisan bebas reflektif .

Contoh Grid Refleksi 1. Apakah perkara-perkara yang saya akan mempertimbangkan semasa merancang pembelajaran saya pada masa akan datang ? . Apakah yang telah saya lakukan 2. Apakah perasaan saya setelah melakukan 3 ? Mengapa? 4 . Sejauh manakah ianya membantu saya merancang tugasan saya secara berkesan 3.

satu senario Metakognitif • Setelah menilai hasil kerja sendiri. . saya dapat menjelaskan bagaimana mengubahsuai apa yang telah dilakukan untuk situasi yang baru/lain.

Apa yang kamu fikirkan tentang aktiviti Pengajaran Pembelajaran bestari? Ia seharusnya: • • • • Berpusatkan pelajar Meningkatkan daya fikir Mewujudkan suasana pembelajaran aktif Menggalakkan pembelajaran koperatif dan kolaboratif • Membolehkan pembelajaran secara individu • Menerapkan nilai murni • Celik dan mesra IT .

Pedagogi haruslah berpusatkan pelajar Bagaimana ? • Dengan strategi pembelajaran yang pelbagai. • mempunyai persekitaran bilik darjah yang membenarkan pelbagai strategi P & P . • Menggalakkan pembelajaran yang aktif.

bertimbang rasa. bekerjasama. berbalas kasihan.Murid-murid dapat memupuk nilainilai sosial yang baik (tolong menolong. tekun dalam kumpulan .

ALIHKAN LAPAN ANAK MANCIS SEHINGGA ANDA DAPAT MEMBENTUK DUA SEGI EMPAT SAMA YANG TIDAK BERSENTUHAN ANTARA SATU SAMA LAIN. . CUBA DALAM MASA 5 MINIT.

ADAKAH ANDA DAPAT JAWAPAN YANG SAMA? .

Jika anda adalah merupakan murid dalam kelas itu. Selepas dua minit semua syiling itu akan dikira dan dimasukkan semula ke dalam bakul itu. Diakhirnya semua syiling itu akan dibahagikan sama rata di kalangan murid-murid itu.SITUASI 1 Seorang wanita kaya yang dermawan masuk kedalam sebuah kelas dengan membawa sebuah bakul yang dipenuhi dengan syiling emas. Beliau menyuruh murid-murid mengambil sebanyak mungkin yang boleh dalam masa 2 minit. apakah cara yang akan anda lakukan? .

Seorang murid bertanya. Jika anda adalah merupakan murid dalam kelas itu. Beliau memberi arahan yang sama kepada murid-murid. apakah yang akan mereka perolehi selepas aktiviti itu? Wanita itu menjawab? Selepas dua minit semua syiling yang berjaya dikumpulkan akan menjadi milik mereka.SITUASI 2 Wanita yang sama masuk kedalam kelas yang sama dengan membawa sebuah bakul yang dipenuhi dengan syiling emas. apakah cara yang akan anda lakukan? .

Di sini anda dapat melihat strategi koperatif yang sangat kukuh. Murid bersatu dan tolong menolong antara satu sama lain .

WALAUPUN BERBAGAI STRATEGI DIRANCANG.SITUASI KEDUA MEMUNGKINKAN SETIAP ORANG BERFIKIR UNTUK MENCAPAI MATLAMAT INDIVIDU. TETAPI HANYA MENCAPAI OBJEKTIF DAN KEPUASAN INDIVIDU .

PEMBELAJARAN KOPERATIF .

PEMBELAJARAN KOPERATIF: Sebagai satu set proses yang membantu pelajar berinteraksi antara satu sama lain 3untuk mencapai satu matlamat khusus atau mendapat satu hasil akhir yang ada kaitan dengan isi kandungan .

PRINSIP PIES PASUKAN – ADA VISI KEMAHIRAN SOSIAL STRUKTUR KEAZAMAN/ KEMAHUAN PENGURUSAN .

KEEP WITH THE GROUP INCLUDE EVERYONE SHARE IDEAS AND FEELING STAY ON TASK ENCOURAGE ORTHERS SIX INCH VOICE .

PERANCANGAN Memilih struktur yang sesuai dengan isi kandungan Memilih struktur yang sesuai dengan matlamat Menentukan kriteria membentuk pasukan pelajar dengan pelbagai kebolehan Menyediakan bahan Merancang penggunaan optima masa dan ruang .

Menjelaskan matlamat Memberikan maklumat asas Penubuhan pasukan Bahan cetak Menyelaraskan langkah pengendalian aktiviti Silent signal Sistem ganjaran Menentukan aktiviti penilaian PENGENDALIAN .

timed pairs share Melakukan brain breaks . pair checks Penglibatan sama rata Talking chips.PENGURUSAN Membentuk semangat berpasukan – kerjasama Menjelaskan kemahiran sosial Roundrobin.

MASTERI (Taksonomi Bloom) Kemahiran Berfikir Pengongsian Maklumat Kemahiran Berkomunikasi .

POSITIVE INTERDEPENDENCE INDIVIDUAL ACCOUNTABILITY EQUALL PARTICIPATION SIMULTANEOUS INTERACTION .

Pembelajaran koperatif menganggap kejayaan insan bukan bergantung kepada kecemerlangan IQ semata-mata. . hormat-menghormati dan komunikasi positif dalam masyarakat Berasaskan brain based learning. Kejayaan adalah tanggungjawab bersama. gaya pembelajaran dan kecerdasan pelbagai. Gabungan IQ (kecerdasan) & EQ (sosial & efektif) merupakan teras melalui amalan interaksi kumpulan yang berkesan Selain membentuk independent thinker ia juga membentuk kemahiran berinteraksi. PK menganggap setiap individu mempunyai potensi untuk berjaya.

.

Sebagai pendidik kita ada ramai murid dan adakah strategi yang kita amalkan sehingga kini dapat melayan keperluan mereka. Cuba anda fikirkan apa yang telah anda lakukan selama ini? MASA UNTUK BERBINCANG .

.

Pot…Pet…. . Pot……Pet Tak faham aku Dengar aje le Pelajar A bercakap dan pelajar B mendengar dan proses ini diulang semula.

.Pot…Pet….Pot… …Pet…Pot Mengarut… Mengantuknya Tak faham aku! Pelajar A bercakap dan pelajar B.C dan D mendengar dan proses ini diulang semula.

Guru memberikan tajuk perbincangan Secara berpasangan pelajar berbincang dengan pasangan masing-masing Guru memanggil beberapa pelajar untuk berkongsi respon dengan kelas .

Pelajar diberikan nombor 1. 2. 3 dan 4 Guru kemukakan masalah Pelajar berbincang bersama untuk menyelesaikan masalah Guru memanggil nombor secara rawak Pelajar berkenaan bangun dan memberi jawapan .

Apakah pandangan anda? BEREVOLUSI .Kementerian Pendidikan bercadang untuk memperkenalkan pengajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris.

.Berdasarkan ke empat-empat struktur Koperatif yang telah anda pelajari. Cuba renung semula untuk mengenalpasti elemen PIES yang telah diintegrasikan. adakah ianya memenuhi keperluan bagi prinsip PIES yang telah diperkenalkan.

THREE STRAY, ONE STAY
BOSANNYA AKU KAT SINI………..

1. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan. 2. Setiap kumpulan terdiri daripada empat orang 3. Guru memberikan masalah / soalan 4. Pelajar berbincang dalam kumpulan dan menyediakan jawapan atas kertas sebak atau sebagainya. 5. Tiga orang akan bergerak ke kumpulan lain untuk membuat banding beza jawapan. Balik ke kumpulan untuk penambahbaikan. 6. Seorang tinggal dalam kumpulan untuk memberi maklumbalas kepada tetamu. 7. Proses ini diulang dengan pelajar lain yang akan tinggal dan yang lain bergerak.

ONE STRAY , THREE STAY
APA AKU NAK REPORT NI?
BOLEH HARAP KE DIA NI, EXAMPUN NOMBOR COROT

KENAPALAH BUDAK TAK GETI BACA TU PEGI….

1. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan. 2. Setiap kumpulan terdiri daripada empat orang

3. Guru memberikan masalah / soalan
4. Pelajar berbincang dalam kumpulan dan menyediakan jawapan atas kertas sebak.

5. Seorang akan bergerak ke kumpulan lain untuk membuat banding beza jawapan. Balik ke kumpulan untuk membuat penambahbaikan. 6. Yang tinggal dalam kumpulan untuk memberi maklumbalas kepada tetamu.
7. Proses ini diulang dengan pelajar lain yang akan tinggal dan yang lain bergerak.

Proses ini penting untuk Membentuk keyakinan Pelajar dan boleh membuat penyampaian maklumbalas tentang proses p&p yang baru Mereka pelajari. PELAJAR YANG KURANG KEYAKINAN AKAN DAPAT DIUBAH JIKA KEPERCAYAAN 100% DIBERIKAN KEPADANYA .

. JELASKAN BAGAIMANAKAH CARA YANG BOLEH ANDA GUNAKAN UNTUK MENANGANI MASALAH INI. BINCANGKAN KONSEP ALAM SEKITAR YANG ANDA FAHAM. DALAM KUMPULAN ANDA.PENCEMARAN MERUPAKAN MASALAH UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI OLEH DUNIA MASA KINI.

.GALLERY TOUR Wow…. Palui sungguh .Cantiknya. Hebat…… Class gitu… Hodohnya….

Guru memberikan masalah / soalan 3. Pelajar berada dalam kumpulan 2. Semua pelajar bergerak untuk membuat banding beza setiap hasil yang telah dipamerkan. Hasil ditulis di kertas Sebak dan ditampal di sekeliling kelas. 5. . Seorang pelajar menunggu di gallery untuk memberi penerangan 6. Pelajar menyelesaikan bersama (Pelbagai struktur) 4.1.

.Pelancungan merupakan satu industri yang sangat menguntungkan. Terangkan dengan menggunakan peta konsep / peta minda. Apakah tarikan pelancung untuk datang melancung ke Malaysia.

ORANG IKLIM SEJARA H PELANCUNGAN $ BUDAYA HUTAN .

Pet…Pot Itulah sebenarnya .STAND AND SHARE Macam bagus aje Palui sungguh Pot…Pet…Pot Pot….

6. Pelajar lain diam dan mendengar. Pelajar berada dalam kumpulan 2.1. Pelajar yang rasa dapat menjelaskannya akan berdiri dan memberi penjelasan 5. Guru memberikan satu isu untuk dibincangkan 3. . Pelajar akan berbincang dan memberi idea 4. Proses ini diulang jika ada terdapat pandangan dari kumpulan lain untuk dipertimbangkan oleh setiap kumpulan.

Berapakah luas bagi kawasan yang berlorek? .

. Aku bisul.Hoi…togel Cepat sikit ROUND TABLE Ngak….

3 DAN 4 UNTUK MENULIS JAWAPAN 5. PELAJAR BERADA DALAM KUMPULAN DAN DIBERI NOMBOR 2. PELAJAR 1 MENULIS JAWAPAN DI ATAS KERTAS 4. KUMPULAN MEMBINCANGKAN JAWAPAN YANG DITULIS DAN MEMBUAT KEPUTUSAN . GURU MEMBERIKAN MASALAH 3. KEMUDIAN MENGHANTAR KE PELAJAR 2.1.

(Answer) Student No 4. (Answer) Student No 2. . (Answer) Student No 3.What is the Questions? (Answer) Student No 1.

ALL FOUR STUDENT DISCUSS AND RESOLVE DIFFERENCES ANSWERS . PAIRS COMPLETE AN ACTIVITY WITH THEIR PARTNER.STEPS: 1. 2. PAIRS COMPARE RESPONSES WITH ANOTHER PAIR 3.

CARI: Luas kawasan berlorek ini? .

Boleh tuju Lagukah..What is the Collaborative Classroom? Okey….. Kita dengar Jawapan yang pertama Hallo… apa jawapannya? Hallo….? .

PAIRS COMPARE .

PAIRS COMPARE RESPONSES WITH ANOTHER PAIR 3.STEPS: 1. PAIRS COMPLETE AN ACTIVITY WITH THEIR PARTNER. 2. ALL FOUR STUDENT DISCUSS AND RESOLVE DIFFERENCES ANSWERS .

Sekarang…..? Apakah jawapan yang akan anda jangkakan? Bincang secara struktur Pairs Compare . Puan hendak pergi ke mana…. Cuba kita tanya seorang wanita tempatan yang kaya di lapangan terbang. Tanya pula seorang Mat Salleh di lapangan terbang yang sama….Ini boleh dibuktikan.. Puan hendak pergi ke mana? Pasti jawabnya……Oh saya mahu pergi shopping di London dan minum petang di Paris.Apabila bercakap tentang Kempen menghargai Alam sekitar kita akan dapati bahawa orang Malaysia adalah yang paling teruk menghargai alam sekitar jika dibandingkan dengan orang Barat.

PLAY AGAIN .MIX – N . TEACHERS ANNOUNCES ~FREEZE` AND STUDENTS STOP 3. TEACHERS CALLS `MATCH’ AND STUDENT FIND THEIR MATCH 4. STUDENTS MIX AROUND THE ROOM AND TRADE CARDS WITH DIFFERENT STUDENTS THEY ENCOUNTER 2.MATCH STEPS: 1.

MIX – FREEZE .PAIR Hoi… siapa kentut .

Guru `memberitahu `FREEZE’. Guru beritahu `Pairs’. .STEPS: 1. Pasangan diberi masa untuk menjawab atau menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru 5. Pelajar `MIX’. Guru memberitahu `MIX’ dan pelajar bergerak bebas dalam kelas 2. FREEZE’ dan PAIRS didorong oleh guru. pelajar mencari pasangan 4. pelajar berhenti bergerak 3.

Apa dia Metakognatif? Mana aku tahu Dengar ajelah .

membuat penaakulan dan mengingat Operasi metakongnisi – operasi KBSB seperti merancang.Berfikir ke tidur…… Merupakan satu operasi kognisi dan operasi metakognisi. Operasi kognisi – operasi KBSB seperti penyelesaian masalah. mengkonsepsi. memantau dan menilai. membuat keputusan. Ia melibatkan operasi KBSB aras tinggi .

ELEMEN – ELEMEN ASAS DALAM METAKOGNISI SEBELUM MERANCANG – menentukan malamat STRATEGI-STRATEGI – untuk mencapai matlamat PENGETAHUAN ASAS ATAU RESOS YANG PERLU SEMASA – MEMANTAU KEMAJUAN SELEPAS – MENILAI – Apabila mencapai matlamat .

memberi sebab & alasan Memilih strategi & kemahiran berfikir Meramal keputusan . halangan dan cara mengatasi.proses mengenalpasti stategi berfikir & kemahiran berfikir serta bagaimana dapat dilaksanakan dengan berkesan bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan Proses menentukan matlamat Mengenalpasti strategi KBSB.

proses mengesan kemajuan kemajuan perancangan & perlaksanaan proses berfikir serta membuat pengubahsuaian secara sedar Proses mengesan matlamat yg ingin dicapai Mengesan objektif setiap langkah dicapai Mengesan kesilapan dan halangan Mengaesan kaedah/strategi yang betul Membuat keputusan meneruskan atau mengubah strategi .

proses menGIMBAS KEMBALI UNTUK MENENTUKAN KULATI PRODUK DAN PROSES BERFIKIR YANG TELAH DILALUI Proses Menilai kualiti produk dari segi pencapaian matlamat. ketepatan atau kesilapan keputusan Proses berfikir – modus operandi dan keberkesanan Mempertimbangkan untuk digunakan dalam operasi lain .

MULA TAMAT MERANCANG APLIKASI DI SITUASI LAIN MEMANTAU ADAKAH KUALITI BAIK ya HALANGAN MENILAI .

.

.

Dalam proses mencari jawapan kepada sesuatu persoalan sesaorang individu terus memberikan jawapan tanpa memikirkan KBSB yang perlu digunakan. Individu tersebut tidak menyusan dan menilai secara keseluruhan proses berfikir. . tujuan berfikir dan tugasan berfikir. Ia melibatkan kognisi sahaja. tujuan berfikir dan tugasan berfikir. METAKOGNISI – Individu tersebut perlu mengenalpasti KBSB yang perlu digunakan. menyusun dan menilai proses berfikirnya dalam mencari jawapan atau penyelesaiannya.

Senaraikan ciri perbezaan antara daun A dan daun B Bandingkan corak umum daun A dan daun B.SOALAN KOGNISI Senaraikan ciri persamaan antara daun A dan daun B. Daun manakah yang lebih lebar? Daun manakah yang lebih panjang .

SOALAN METAKOGNISI Apakah langkah yang anda fikirkan untuk mencari persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B? Bagaimanakah anda membezakan daun A dan daun B? Mengapakah anda menggunakan kaedah itu? Adakah anda berpuashati dengan keputusan yang anda dapat? .

Five friends get together to play 5 double matches. What is the ages of the youngest player? . 130. with a different group of 4 players each time.CUBA FIKIR……. 128. The sums of the ages of the players for the different matches are 124. 136 and 142 years.