Strategi Pembelajaran Sekolah Bestari

Strategi P & P bestari - beberapa soalan ?
» Adakah strategi bestari berbeza sekali

daripada strategi yang disarankan untuk
KBSM/KBSR ?

» Apakah antara strategi P & P bestari ?

Strategi-Strategi Pembelajaran
• • • • • • • Strategi Direktif Strategi Pemerhatian Strategi Mediatif Strategi Koperatif Strategi Kolaboratif Strategi Generatif Strategi Konteks Luar Bilik Darjah • Strategi Metakognitif

Strategi Direktif (Terarah)
• Berpusatkan guru. • fokus kepada kemahiran asas untuk pemerolehan dan penguasaan pengetahuan. • Melatih mengikut prosedur tertentu, termasuk latih tubi • Pembelajaran masteri dan pengajaran secara langsung.

menghafal melalui lipatan kertas.Apa itu Pembelajaran Masteri secara ringkas ! • Mempastikan semua murid dapat menguasai sesuatu kemahiran atau perkara yang diajar dengan cekap dan lengkap • berbekalkan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan masa yang mencukupi • eg: Penguasaan sifir darab » kad saku. aktiviti hands-on. kadbod dinding. latihan congak .

permainan. model) lakonan.Strategi Pemerhatian • Guru sebagai mentor dan fasilitator • Pembelajaran melalui memerhati orang lain melakukan tugas itu atau penerangan tentang sesuatu kemahiran. • Kaedah/ teknik seperti eksperimen. • Belajar secara tidak sedar • Pemerhatian rapi diikuti dengan peniruan. simulasi (main peranan. .

Kemudian kami diminta menyatukan semua bunyi bagi menghasilkan gubahan muzik yang diberi nama “muzik Bunyi” . Contohnya kita berdengkur.Senario • Guru kami menunjukkan cara bunyi dihasilkan dengan menggunakan barangan dapur. petik jari dan tepuk paha. Beliau juga menunjukkan bagaimana badan kita boleh menghasilkan bunyi. hentak kaki. tepuk tangan.

bimbingan dan perbincangan terbuka. • Kombinasi proses memberi sebab.Strategi Mediatif • Guru sebagai fasilitator dan pengantara • Bimbingan diberi kepada pelajar untuk mempelajari bagaimana mengaplikasi pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. .

.Strategi Koperatif • Satu usaha membawa dua atau lebih pihak dalam satu kumpulan bagi mewujudkan jalinan komunikasi dan kerjasama untuk menghasilkan satu tugasan yang sama.

Wakil kumpulan membentang hasil kerja mereka .penjaga masa dan pembentang • Guru meminta pelajar secara kumpulan menyediakan satu persembahan dengan menggunakan perisian Power Point. penggalak.• Selepas membaca perenggan masing-masing. ahli dalam kumpulan akan berkongsi maklumat untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. iaitu mengisi borang jaringan klasifikasi tentang fungsi organ di kepala manusia • Pelajar diminta memastikan setiap ahli kumpulan diberi peranan tertentu seperti ketua. pencatat.

• Murid menggunakan kemahiran sosial untuk bekerja dan berfikir bersama • Termasuk Pembelajaran Koperatif.Strategi Kolaboratif • Satu proses menghasilkan sesuatu tugasan besar secara kolektif dengan pihak yang berlainan melakukan tugasan-tugasan kecil yang berlainan tetapi dengan hasrat yang sama. permainan berpasukan. . menyelesaikan masalah secara berpasangan dan projek.

pembelajaran kolaboratif macapai hasil dalam 3 bidang utama: •matlamat intelek •matlamat sosial •penyelesaian masalah bilik darjah .• Bekerjasama antara satu sama lain • berusaha bersama ke arah matlamat yang sama • pembelajaran kolaboratif melibatkan pelajar-pelajar yang saling membantu antara satu sama lain dengan tujuan memperoleh prestasi akademik yang baik • Cohen.

Pembelajaran kolaboratif berkesan dalam meningkatkan pembelajaran konsep. . pembelajaran bahasa. penyelesaian masalah serta komunikasi secara lisan.

keaslian. peta minda dan kreativiti. .Strategi Generatif • Guru sebagai fasilitator • Pelajar mempelajar bagaimana untuk bertindak apabila situasi memerlukan kreativiti. pemahaman. • Pendekatan konstruktivisme. rekaan dan penyelesaian secara unik • Termasuk percambahan fikiran.

• Program pembelajaran kendalian kendiri .Strategi Konteks Luar Bilik Darjah • Pembelajaran berasaskan aktiviti sesi “hands on” secara intensif dan berfokus • Seminar. bengkel. lawatan sambil belajar dan projek. kajian luar.

bagaimana ia lakukan dan bagaimana ia boleh diperbaiki Teknik Metakognitif • Penyoalan • Grid refleksi • Penulisan bebas reflektif .Strategi Metakognitif • Murid belajar melalui berfikir tentang proses pembelajaran.

Apakah yang telah saya lakukan 2. Apakah perasaan saya setelah melakukan 3 ? Mengapa? 4 . Sejauh manakah ianya membantu saya merancang tugasan saya secara berkesan 3.Contoh Grid Refleksi 1. Apakah perkara-perkara yang saya akan mempertimbangkan semasa merancang pembelajaran saya pada masa akan datang ? .

saya dapat menjelaskan bagaimana mengubahsuai apa yang telah dilakukan untuk situasi yang baru/lain. .satu senario Metakognitif • Setelah menilai hasil kerja sendiri.

Apa yang kamu fikirkan tentang aktiviti Pengajaran Pembelajaran bestari? Ia seharusnya: • • • • Berpusatkan pelajar Meningkatkan daya fikir Mewujudkan suasana pembelajaran aktif Menggalakkan pembelajaran koperatif dan kolaboratif • Membolehkan pembelajaran secara individu • Menerapkan nilai murni • Celik dan mesra IT .

• mempunyai persekitaran bilik darjah yang membenarkan pelbagai strategi P & P . • Menggalakkan pembelajaran yang aktif.Pedagogi haruslah berpusatkan pelajar Bagaimana ? • Dengan strategi pembelajaran yang pelbagai.

berbalas kasihan. bertimbang rasa. tekun dalam kumpulan .Murid-murid dapat memupuk nilainilai sosial yang baik (tolong menolong. bekerjasama.

.ALIHKAN LAPAN ANAK MANCIS SEHINGGA ANDA DAPAT MEMBENTUK DUA SEGI EMPAT SAMA YANG TIDAK BERSENTUHAN ANTARA SATU SAMA LAIN. CUBA DALAM MASA 5 MINIT.

ADAKAH ANDA DAPAT JAWAPAN YANG SAMA? .

SITUASI 1 Seorang wanita kaya yang dermawan masuk kedalam sebuah kelas dengan membawa sebuah bakul yang dipenuhi dengan syiling emas. apakah cara yang akan anda lakukan? . Diakhirnya semua syiling itu akan dibahagikan sama rata di kalangan murid-murid itu. Jika anda adalah merupakan murid dalam kelas itu. Selepas dua minit semua syiling itu akan dikira dan dimasukkan semula ke dalam bakul itu. Beliau menyuruh murid-murid mengambil sebanyak mungkin yang boleh dalam masa 2 minit.

Jika anda adalah merupakan murid dalam kelas itu. apakah yang akan mereka perolehi selepas aktiviti itu? Wanita itu menjawab? Selepas dua minit semua syiling yang berjaya dikumpulkan akan menjadi milik mereka.SITUASI 2 Wanita yang sama masuk kedalam kelas yang sama dengan membawa sebuah bakul yang dipenuhi dengan syiling emas. Beliau memberi arahan yang sama kepada murid-murid. apakah cara yang akan anda lakukan? . Seorang murid bertanya.

Di sini anda dapat melihat strategi koperatif yang sangat kukuh. Murid bersatu dan tolong menolong antara satu sama lain .

SITUASI KEDUA MEMUNGKINKAN SETIAP ORANG BERFIKIR UNTUK MENCAPAI MATLAMAT INDIVIDU. TETAPI HANYA MENCAPAI OBJEKTIF DAN KEPUASAN INDIVIDU . WALAUPUN BERBAGAI STRATEGI DIRANCANG.

PEMBELAJARAN KOPERATIF .

PEMBELAJARAN KOPERATIF: Sebagai satu set proses yang membantu pelajar berinteraksi antara satu sama lain 3untuk mencapai satu matlamat khusus atau mendapat satu hasil akhir yang ada kaitan dengan isi kandungan .

PRINSIP PIES PASUKAN – ADA VISI KEMAHIRAN SOSIAL STRUKTUR KEAZAMAN/ KEMAHUAN PENGURUSAN .

KEEP WITH THE GROUP INCLUDE EVERYONE SHARE IDEAS AND FEELING STAY ON TASK ENCOURAGE ORTHERS SIX INCH VOICE .

PERANCANGAN Memilih struktur yang sesuai dengan isi kandungan Memilih struktur yang sesuai dengan matlamat Menentukan kriteria membentuk pasukan pelajar dengan pelbagai kebolehan Menyediakan bahan Merancang penggunaan optima masa dan ruang .

Menjelaskan matlamat Memberikan maklumat asas Penubuhan pasukan Bahan cetak Menyelaraskan langkah pengendalian aktiviti Silent signal Sistem ganjaran Menentukan aktiviti penilaian PENGENDALIAN .

pair checks Penglibatan sama rata Talking chips.PENGURUSAN Membentuk semangat berpasukan – kerjasama Menjelaskan kemahiran sosial Roundrobin. timed pairs share Melakukan brain breaks .

MASTERI (Taksonomi Bloom) Kemahiran Berfikir Pengongsian Maklumat Kemahiran Berkomunikasi .

POSITIVE INTERDEPENDENCE INDIVIDUAL ACCOUNTABILITY EQUALL PARTICIPATION SIMULTANEOUS INTERACTION .

. hormat-menghormati dan komunikasi positif dalam masyarakat Berasaskan brain based learning. gaya pembelajaran dan kecerdasan pelbagai. Kejayaan adalah tanggungjawab bersama. Gabungan IQ (kecerdasan) & EQ (sosial & efektif) merupakan teras melalui amalan interaksi kumpulan yang berkesan Selain membentuk independent thinker ia juga membentuk kemahiran berinteraksi.Pembelajaran koperatif menganggap kejayaan insan bukan bergantung kepada kecemerlangan IQ semata-mata. PK menganggap setiap individu mempunyai potensi untuk berjaya.

.

Sebagai pendidik kita ada ramai murid dan adakah strategi yang kita amalkan sehingga kini dapat melayan keperluan mereka. Cuba anda fikirkan apa yang telah anda lakukan selama ini? MASA UNTUK BERBINCANG .

.

. Pot……Pet Tak faham aku Dengar aje le Pelajar A bercakap dan pelajar B mendengar dan proses ini diulang semula.Pot…Pet….

C dan D mendengar dan proses ini diulang semula. .Pot… …Pet…Pot Mengarut… Mengantuknya Tak faham aku! Pelajar A bercakap dan pelajar B.Pot…Pet….

Guru memberikan tajuk perbincangan Secara berpasangan pelajar berbincang dengan pasangan masing-masing Guru memanggil beberapa pelajar untuk berkongsi respon dengan kelas .

2. 3 dan 4 Guru kemukakan masalah Pelajar berbincang bersama untuk menyelesaikan masalah Guru memanggil nombor secara rawak Pelajar berkenaan bangun dan memberi jawapan .Pelajar diberikan nombor 1.

Kementerian Pendidikan bercadang untuk memperkenalkan pengajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris. Apakah pandangan anda? BEREVOLUSI .

. Cuba renung semula untuk mengenalpasti elemen PIES yang telah diintegrasikan.Berdasarkan ke empat-empat struktur Koperatif yang telah anda pelajari. adakah ianya memenuhi keperluan bagi prinsip PIES yang telah diperkenalkan.

THREE STRAY, ONE STAY
BOSANNYA AKU KAT SINI………..

1. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan. 2. Setiap kumpulan terdiri daripada empat orang 3. Guru memberikan masalah / soalan 4. Pelajar berbincang dalam kumpulan dan menyediakan jawapan atas kertas sebak atau sebagainya. 5. Tiga orang akan bergerak ke kumpulan lain untuk membuat banding beza jawapan. Balik ke kumpulan untuk penambahbaikan. 6. Seorang tinggal dalam kumpulan untuk memberi maklumbalas kepada tetamu. 7. Proses ini diulang dengan pelajar lain yang akan tinggal dan yang lain bergerak.

ONE STRAY , THREE STAY
APA AKU NAK REPORT NI?
BOLEH HARAP KE DIA NI, EXAMPUN NOMBOR COROT

KENAPALAH BUDAK TAK GETI BACA TU PEGI….

1. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan. 2. Setiap kumpulan terdiri daripada empat orang

3. Guru memberikan masalah / soalan
4. Pelajar berbincang dalam kumpulan dan menyediakan jawapan atas kertas sebak.

5. Seorang akan bergerak ke kumpulan lain untuk membuat banding beza jawapan. Balik ke kumpulan untuk membuat penambahbaikan. 6. Yang tinggal dalam kumpulan untuk memberi maklumbalas kepada tetamu.
7. Proses ini diulang dengan pelajar lain yang akan tinggal dan yang lain bergerak.

PELAJAR YANG KURANG KEYAKINAN AKAN DAPAT DIUBAH JIKA KEPERCAYAAN 100% DIBERIKAN KEPADANYA .Proses ini penting untuk Membentuk keyakinan Pelajar dan boleh membuat penyampaian maklumbalas tentang proses p&p yang baru Mereka pelajari.

JELASKAN BAGAIMANAKAH CARA YANG BOLEH ANDA GUNAKAN UNTUK MENANGANI MASALAH INI. . DALAM KUMPULAN ANDA.PENCEMARAN MERUPAKAN MASALAH UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI OLEH DUNIA MASA KINI. BINCANGKAN KONSEP ALAM SEKITAR YANG ANDA FAHAM.

GALLERY TOUR Wow….Cantiknya.. Palui sungguh . Hebat…… Class gitu… Hodohnya….

1. Guru memberikan masalah / soalan 3. Semua pelajar bergerak untuk membuat banding beza setiap hasil yang telah dipamerkan. Pelajar menyelesaikan bersama (Pelbagai struktur) 4. Pelajar berada dalam kumpulan 2. . Hasil ditulis di kertas Sebak dan ditampal di sekeliling kelas. 5. Seorang pelajar menunggu di gallery untuk memberi penerangan 6.

Pelancungan merupakan satu industri yang sangat menguntungkan. Apakah tarikan pelancung untuk datang melancung ke Malaysia. . Terangkan dengan menggunakan peta konsep / peta minda.

ORANG IKLIM SEJARA H PELANCUNGAN $ BUDAYA HUTAN .

Pet…Pot Itulah sebenarnya .STAND AND SHARE Macam bagus aje Palui sungguh Pot…Pet…Pot Pot….

. Pelajar berada dalam kumpulan 2. Pelajar yang rasa dapat menjelaskannya akan berdiri dan memberi penjelasan 5. Pelajar lain diam dan mendengar. Pelajar akan berbincang dan memberi idea 4.1. Guru memberikan satu isu untuk dibincangkan 3. 6. Proses ini diulang jika ada terdapat pandangan dari kumpulan lain untuk dipertimbangkan oleh setiap kumpulan.

Berapakah luas bagi kawasan yang berlorek? .

Aku bisul.Hoi…togel Cepat sikit ROUND TABLE Ngak…. .

1. PELAJAR BERADA DALAM KUMPULAN DAN DIBERI NOMBOR 2. PELAJAR 1 MENULIS JAWAPAN DI ATAS KERTAS 4. GURU MEMBERIKAN MASALAH 3. KEMUDIAN MENGHANTAR KE PELAJAR 2. 3 DAN 4 UNTUK MENULIS JAWAPAN 5. KUMPULAN MEMBINCANGKAN JAWAPAN YANG DITULIS DAN MEMBUAT KEPUTUSAN .

(Answer) Student No 2. (Answer) Student No 3. .What is the Questions? (Answer) Student No 1. (Answer) Student No 4.

PAIRS COMPARE RESPONSES WITH ANOTHER PAIR 3. 2. PAIRS COMPLETE AN ACTIVITY WITH THEIR PARTNER.STEPS: 1. ALL FOUR STUDENT DISCUSS AND RESOLVE DIFFERENCES ANSWERS .

CARI: Luas kawasan berlorek ini? .

Boleh tuju Lagukah...? .What is the Collaborative Classroom? Okey…. Kita dengar Jawapan yang pertama Hallo… apa jawapannya? Hallo….

PAIRS COMPARE .

PAIRS COMPARE RESPONSES WITH ANOTHER PAIR 3. PAIRS COMPLETE AN ACTIVITY WITH THEIR PARTNER. 2. ALL FOUR STUDENT DISCUSS AND RESOLVE DIFFERENCES ANSWERS .STEPS: 1.

. Puan hendak pergi ke mana? Pasti jawabnya……Oh saya mahu pergi shopping di London dan minum petang di Paris.Ini boleh dibuktikan. Cuba kita tanya seorang wanita tempatan yang kaya di lapangan terbang.Apabila bercakap tentang Kempen menghargai Alam sekitar kita akan dapati bahawa orang Malaysia adalah yang paling teruk menghargai alam sekitar jika dibandingkan dengan orang Barat.? Apakah jawapan yang akan anda jangkakan? Bincang secara struktur Pairs Compare . Tanya pula seorang Mat Salleh di lapangan terbang yang sama…. Puan hendak pergi ke mana….. Sekarang….

PLAY AGAIN .MIX – N . TEACHERS CALLS `MATCH’ AND STUDENT FIND THEIR MATCH 4. STUDENTS MIX AROUND THE ROOM AND TRADE CARDS WITH DIFFERENT STUDENTS THEY ENCOUNTER 2.MATCH STEPS: 1. TEACHERS ANNOUNCES ~FREEZE` AND STUDENTS STOP 3.

PAIR Hoi… siapa kentut .MIX – FREEZE .

Pelajar `MIX’. FREEZE’ dan PAIRS didorong oleh guru. Guru `memberitahu `FREEZE’. pelajar mencari pasangan 4. Guru memberitahu `MIX’ dan pelajar bergerak bebas dalam kelas 2. . pelajar berhenti bergerak 3. Pasangan diberi masa untuk menjawab atau menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru 5.STEPS: 1. Guru beritahu `Pairs’.

Apa dia Metakognatif? Mana aku tahu Dengar ajelah .

memantau dan menilai. membuat penaakulan dan mengingat Operasi metakongnisi – operasi KBSB seperti merancang. Ia melibatkan operasi KBSB aras tinggi . membuat keputusan. Operasi kognisi – operasi KBSB seperti penyelesaian masalah.Berfikir ke tidur…… Merupakan satu operasi kognisi dan operasi metakognisi. mengkonsepsi.

ELEMEN – ELEMEN ASAS DALAM METAKOGNISI SEBELUM MERANCANG – menentukan malamat STRATEGI-STRATEGI – untuk mencapai matlamat PENGETAHUAN ASAS ATAU RESOS YANG PERLU SEMASA – MEMANTAU KEMAJUAN SELEPAS – MENILAI – Apabila mencapai matlamat .

memberi sebab & alasan Memilih strategi & kemahiran berfikir Meramal keputusan .proses mengenalpasti stategi berfikir & kemahiran berfikir serta bagaimana dapat dilaksanakan dengan berkesan bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan Proses menentukan matlamat Mengenalpasti strategi KBSB. halangan dan cara mengatasi.

proses mengesan kemajuan kemajuan perancangan & perlaksanaan proses berfikir serta membuat pengubahsuaian secara sedar Proses mengesan matlamat yg ingin dicapai Mengesan objektif setiap langkah dicapai Mengesan kesilapan dan halangan Mengaesan kaedah/strategi yang betul Membuat keputusan meneruskan atau mengubah strategi .

ketepatan atau kesilapan keputusan Proses berfikir – modus operandi dan keberkesanan Mempertimbangkan untuk digunakan dalam operasi lain .proses menGIMBAS KEMBALI UNTUK MENENTUKAN KULATI PRODUK DAN PROSES BERFIKIR YANG TELAH DILALUI Proses Menilai kualiti produk dari segi pencapaian matlamat.

MULA TAMAT MERANCANG APLIKASI DI SITUASI LAIN MEMANTAU ADAKAH KUALITI BAIK ya HALANGAN MENILAI .

.

.

tujuan berfikir dan tugasan berfikir. METAKOGNISI – Individu tersebut perlu mengenalpasti KBSB yang perlu digunakan. . Individu tersebut tidak menyusan dan menilai secara keseluruhan proses berfikir. menyusun dan menilai proses berfikirnya dalam mencari jawapan atau penyelesaiannya. tujuan berfikir dan tugasan berfikir.Dalam proses mencari jawapan kepada sesuatu persoalan sesaorang individu terus memberikan jawapan tanpa memikirkan KBSB yang perlu digunakan. Ia melibatkan kognisi sahaja.

Daun manakah yang lebih lebar? Daun manakah yang lebih panjang .SOALAN KOGNISI Senaraikan ciri persamaan antara daun A dan daun B. Senaraikan ciri perbezaan antara daun A dan daun B Bandingkan corak umum daun A dan daun B.

SOALAN METAKOGNISI Apakah langkah yang anda fikirkan untuk mencari persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B? Bagaimanakah anda membezakan daun A dan daun B? Mengapakah anda menggunakan kaedah itu? Adakah anda berpuashati dengan keputusan yang anda dapat? .

136 and 142 years. The sums of the ages of the players for the different matches are 124. Five friends get together to play 5 double matches. 130.CUBA FIKIR……. with a different group of 4 players each time. 128. What is the ages of the youngest player? .