Strategi Pembelajaran Sekolah Bestari

Strategi P & P bestari - beberapa soalan ?
» Adakah strategi bestari berbeza sekali

daripada strategi yang disarankan untuk
KBSM/KBSR ?

» Apakah antara strategi P & P bestari ?

Strategi-Strategi Pembelajaran
• • • • • • • Strategi Direktif Strategi Pemerhatian Strategi Mediatif Strategi Koperatif Strategi Kolaboratif Strategi Generatif Strategi Konteks Luar Bilik Darjah • Strategi Metakognitif

Strategi Direktif (Terarah)
• Berpusatkan guru. • fokus kepada kemahiran asas untuk pemerolehan dan penguasaan pengetahuan. • Melatih mengikut prosedur tertentu, termasuk latih tubi • Pembelajaran masteri dan pengajaran secara langsung.

Apa itu Pembelajaran Masteri secara ringkas ! • Mempastikan semua murid dapat menguasai sesuatu kemahiran atau perkara yang diajar dengan cekap dan lengkap • berbekalkan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan masa yang mencukupi • eg: Penguasaan sifir darab » kad saku. aktiviti hands-on. kadbod dinding. latihan congak . menghafal melalui lipatan kertas.

permainan.Strategi Pemerhatian • Guru sebagai mentor dan fasilitator • Pembelajaran melalui memerhati orang lain melakukan tugas itu atau penerangan tentang sesuatu kemahiran. simulasi (main peranan. • Belajar secara tidak sedar • Pemerhatian rapi diikuti dengan peniruan. . • Kaedah/ teknik seperti eksperimen. model) lakonan.

petik jari dan tepuk paha. Contohnya kita berdengkur. hentak kaki. Beliau juga menunjukkan bagaimana badan kita boleh menghasilkan bunyi.Senario • Guru kami menunjukkan cara bunyi dihasilkan dengan menggunakan barangan dapur. Kemudian kami diminta menyatukan semua bunyi bagi menghasilkan gubahan muzik yang diberi nama “muzik Bunyi” . tepuk tangan.

• Kombinasi proses memberi sebab. bimbingan dan perbincangan terbuka.Strategi Mediatif • Guru sebagai fasilitator dan pengantara • Bimbingan diberi kepada pelajar untuk mempelajari bagaimana mengaplikasi pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. .

.Strategi Koperatif • Satu usaha membawa dua atau lebih pihak dalam satu kumpulan bagi mewujudkan jalinan komunikasi dan kerjasama untuk menghasilkan satu tugasan yang sama.

Wakil kumpulan membentang hasil kerja mereka . ahli dalam kumpulan akan berkongsi maklumat untuk menyelesaikan tugasan yang diberi. penggalak.• Selepas membaca perenggan masing-masing.penjaga masa dan pembentang • Guru meminta pelajar secara kumpulan menyediakan satu persembahan dengan menggunakan perisian Power Point. iaitu mengisi borang jaringan klasifikasi tentang fungsi organ di kepala manusia • Pelajar diminta memastikan setiap ahli kumpulan diberi peranan tertentu seperti ketua. pencatat.

Strategi Kolaboratif • Satu proses menghasilkan sesuatu tugasan besar secara kolektif dengan pihak yang berlainan melakukan tugasan-tugasan kecil yang berlainan tetapi dengan hasrat yang sama. menyelesaikan masalah secara berpasangan dan projek. permainan berpasukan. . • Murid menggunakan kemahiran sosial untuk bekerja dan berfikir bersama • Termasuk Pembelajaran Koperatif.

• Bekerjasama antara satu sama lain • berusaha bersama ke arah matlamat yang sama • pembelajaran kolaboratif melibatkan pelajar-pelajar yang saling membantu antara satu sama lain dengan tujuan memperoleh prestasi akademik yang baik • Cohen. pembelajaran kolaboratif macapai hasil dalam 3 bidang utama: •matlamat intelek •matlamat sosial •penyelesaian masalah bilik darjah .

penyelesaian masalah serta komunikasi secara lisan. pembelajaran bahasa.Pembelajaran kolaboratif berkesan dalam meningkatkan pembelajaran konsep. .

keaslian. peta minda dan kreativiti.Strategi Generatif • Guru sebagai fasilitator • Pelajar mempelajar bagaimana untuk bertindak apabila situasi memerlukan kreativiti. • Pendekatan konstruktivisme. . rekaan dan penyelesaian secara unik • Termasuk percambahan fikiran. pemahaman.

• Program pembelajaran kendalian kendiri .Strategi Konteks Luar Bilik Darjah • Pembelajaran berasaskan aktiviti sesi “hands on” secara intensif dan berfokus • Seminar. bengkel. kajian luar. lawatan sambil belajar dan projek.

Strategi Metakognitif • Murid belajar melalui berfikir tentang proses pembelajaran. bagaimana ia lakukan dan bagaimana ia boleh diperbaiki Teknik Metakognitif • Penyoalan • Grid refleksi • Penulisan bebas reflektif .

Apakah perkara-perkara yang saya akan mempertimbangkan semasa merancang pembelajaran saya pada masa akan datang ? . Sejauh manakah ianya membantu saya merancang tugasan saya secara berkesan 3. Apakah perasaan saya setelah melakukan 3 ? Mengapa? 4 .Contoh Grid Refleksi 1. Apakah yang telah saya lakukan 2.

saya dapat menjelaskan bagaimana mengubahsuai apa yang telah dilakukan untuk situasi yang baru/lain.satu senario Metakognitif • Setelah menilai hasil kerja sendiri. .

Apa yang kamu fikirkan tentang aktiviti Pengajaran Pembelajaran bestari? Ia seharusnya: • • • • Berpusatkan pelajar Meningkatkan daya fikir Mewujudkan suasana pembelajaran aktif Menggalakkan pembelajaran koperatif dan kolaboratif • Membolehkan pembelajaran secara individu • Menerapkan nilai murni • Celik dan mesra IT .

• Menggalakkan pembelajaran yang aktif. • mempunyai persekitaran bilik darjah yang membenarkan pelbagai strategi P & P .Pedagogi haruslah berpusatkan pelajar Bagaimana ? • Dengan strategi pembelajaran yang pelbagai.

bertimbang rasa. tekun dalam kumpulan .Murid-murid dapat memupuk nilainilai sosial yang baik (tolong menolong. bekerjasama. berbalas kasihan.

CUBA DALAM MASA 5 MINIT.ALIHKAN LAPAN ANAK MANCIS SEHINGGA ANDA DAPAT MEMBENTUK DUA SEGI EMPAT SAMA YANG TIDAK BERSENTUHAN ANTARA SATU SAMA LAIN. .

ADAKAH ANDA DAPAT JAWAPAN YANG SAMA? .

Diakhirnya semua syiling itu akan dibahagikan sama rata di kalangan murid-murid itu. Selepas dua minit semua syiling itu akan dikira dan dimasukkan semula ke dalam bakul itu. Jika anda adalah merupakan murid dalam kelas itu. apakah cara yang akan anda lakukan? .SITUASI 1 Seorang wanita kaya yang dermawan masuk kedalam sebuah kelas dengan membawa sebuah bakul yang dipenuhi dengan syiling emas. Beliau menyuruh murid-murid mengambil sebanyak mungkin yang boleh dalam masa 2 minit.

Beliau memberi arahan yang sama kepada murid-murid. Jika anda adalah merupakan murid dalam kelas itu.SITUASI 2 Wanita yang sama masuk kedalam kelas yang sama dengan membawa sebuah bakul yang dipenuhi dengan syiling emas. apakah yang akan mereka perolehi selepas aktiviti itu? Wanita itu menjawab? Selepas dua minit semua syiling yang berjaya dikumpulkan akan menjadi milik mereka. apakah cara yang akan anda lakukan? . Seorang murid bertanya.

Di sini anda dapat melihat strategi koperatif yang sangat kukuh. Murid bersatu dan tolong menolong antara satu sama lain .

SITUASI KEDUA MEMUNGKINKAN SETIAP ORANG BERFIKIR UNTUK MENCAPAI MATLAMAT INDIVIDU. WALAUPUN BERBAGAI STRATEGI DIRANCANG. TETAPI HANYA MENCAPAI OBJEKTIF DAN KEPUASAN INDIVIDU .

PEMBELAJARAN KOPERATIF .

PEMBELAJARAN KOPERATIF: Sebagai satu set proses yang membantu pelajar berinteraksi antara satu sama lain 3untuk mencapai satu matlamat khusus atau mendapat satu hasil akhir yang ada kaitan dengan isi kandungan .

PRINSIP PIES PASUKAN – ADA VISI KEMAHIRAN SOSIAL STRUKTUR KEAZAMAN/ KEMAHUAN PENGURUSAN .

KEEP WITH THE GROUP INCLUDE EVERYONE SHARE IDEAS AND FEELING STAY ON TASK ENCOURAGE ORTHERS SIX INCH VOICE .

PERANCANGAN Memilih struktur yang sesuai dengan isi kandungan Memilih struktur yang sesuai dengan matlamat Menentukan kriteria membentuk pasukan pelajar dengan pelbagai kebolehan Menyediakan bahan Merancang penggunaan optima masa dan ruang .

Menjelaskan matlamat Memberikan maklumat asas Penubuhan pasukan Bahan cetak Menyelaraskan langkah pengendalian aktiviti Silent signal Sistem ganjaran Menentukan aktiviti penilaian PENGENDALIAN .

pair checks Penglibatan sama rata Talking chips.PENGURUSAN Membentuk semangat berpasukan – kerjasama Menjelaskan kemahiran sosial Roundrobin. timed pairs share Melakukan brain breaks .

MASTERI (Taksonomi Bloom) Kemahiran Berfikir Pengongsian Maklumat Kemahiran Berkomunikasi .

POSITIVE INTERDEPENDENCE INDIVIDUAL ACCOUNTABILITY EQUALL PARTICIPATION SIMULTANEOUS INTERACTION .

. PK menganggap setiap individu mempunyai potensi untuk berjaya. Kejayaan adalah tanggungjawab bersama.Pembelajaran koperatif menganggap kejayaan insan bukan bergantung kepada kecemerlangan IQ semata-mata. gaya pembelajaran dan kecerdasan pelbagai. Gabungan IQ (kecerdasan) & EQ (sosial & efektif) merupakan teras melalui amalan interaksi kumpulan yang berkesan Selain membentuk independent thinker ia juga membentuk kemahiran berinteraksi. hormat-menghormati dan komunikasi positif dalam masyarakat Berasaskan brain based learning.

.

Cuba anda fikirkan apa yang telah anda lakukan selama ini? MASA UNTUK BERBINCANG .Sebagai pendidik kita ada ramai murid dan adakah strategi yang kita amalkan sehingga kini dapat melayan keperluan mereka.

.

Pot…Pet…. . Pot……Pet Tak faham aku Dengar aje le Pelajar A bercakap dan pelajar B mendengar dan proses ini diulang semula.

Pot…Pet…. .C dan D mendengar dan proses ini diulang semula.Pot… …Pet…Pot Mengarut… Mengantuknya Tak faham aku! Pelajar A bercakap dan pelajar B.

Guru memberikan tajuk perbincangan Secara berpasangan pelajar berbincang dengan pasangan masing-masing Guru memanggil beberapa pelajar untuk berkongsi respon dengan kelas .

2. 3 dan 4 Guru kemukakan masalah Pelajar berbincang bersama untuk menyelesaikan masalah Guru memanggil nombor secara rawak Pelajar berkenaan bangun dan memberi jawapan .Pelajar diberikan nombor 1.

Apakah pandangan anda? BEREVOLUSI .Kementerian Pendidikan bercadang untuk memperkenalkan pengajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris.

Berdasarkan ke empat-empat struktur Koperatif yang telah anda pelajari. adakah ianya memenuhi keperluan bagi prinsip PIES yang telah diperkenalkan. Cuba renung semula untuk mengenalpasti elemen PIES yang telah diintegrasikan. .

THREE STRAY, ONE STAY
BOSANNYA AKU KAT SINI………..

1. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan. 2. Setiap kumpulan terdiri daripada empat orang 3. Guru memberikan masalah / soalan 4. Pelajar berbincang dalam kumpulan dan menyediakan jawapan atas kertas sebak atau sebagainya. 5. Tiga orang akan bergerak ke kumpulan lain untuk membuat banding beza jawapan. Balik ke kumpulan untuk penambahbaikan. 6. Seorang tinggal dalam kumpulan untuk memberi maklumbalas kepada tetamu. 7. Proses ini diulang dengan pelajar lain yang akan tinggal dan yang lain bergerak.

ONE STRAY , THREE STAY
APA AKU NAK REPORT NI?
BOLEH HARAP KE DIA NI, EXAMPUN NOMBOR COROT

KENAPALAH BUDAK TAK GETI BACA TU PEGI….

1. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan. 2. Setiap kumpulan terdiri daripada empat orang

3. Guru memberikan masalah / soalan
4. Pelajar berbincang dalam kumpulan dan menyediakan jawapan atas kertas sebak.

5. Seorang akan bergerak ke kumpulan lain untuk membuat banding beza jawapan. Balik ke kumpulan untuk membuat penambahbaikan. 6. Yang tinggal dalam kumpulan untuk memberi maklumbalas kepada tetamu.
7. Proses ini diulang dengan pelajar lain yang akan tinggal dan yang lain bergerak.

Proses ini penting untuk Membentuk keyakinan Pelajar dan boleh membuat penyampaian maklumbalas tentang proses p&p yang baru Mereka pelajari. PELAJAR YANG KURANG KEYAKINAN AKAN DAPAT DIUBAH JIKA KEPERCAYAAN 100% DIBERIKAN KEPADANYA .

PENCEMARAN MERUPAKAN MASALAH UTAMA YANG SEDANG DIHADAPI OLEH DUNIA MASA KINI. BINCANGKAN KONSEP ALAM SEKITAR YANG ANDA FAHAM. . JELASKAN BAGAIMANAKAH CARA YANG BOLEH ANDA GUNAKAN UNTUK MENANGANI MASALAH INI. DALAM KUMPULAN ANDA.

.Cantiknya.GALLERY TOUR Wow…. Hebat…… Class gitu… Hodohnya…. Palui sungguh .

Semua pelajar bergerak untuk membuat banding beza setiap hasil yang telah dipamerkan. 5.1. Pelajar menyelesaikan bersama (Pelbagai struktur) 4. Pelajar berada dalam kumpulan 2. Guru memberikan masalah / soalan 3. . Seorang pelajar menunggu di gallery untuk memberi penerangan 6. Hasil ditulis di kertas Sebak dan ditampal di sekeliling kelas.

.Pelancungan merupakan satu industri yang sangat menguntungkan. Terangkan dengan menggunakan peta konsep / peta minda. Apakah tarikan pelancung untuk datang melancung ke Malaysia.

ORANG IKLIM SEJARA H PELANCUNGAN $ BUDAYA HUTAN .

Pet…Pot Itulah sebenarnya .STAND AND SHARE Macam bagus aje Palui sungguh Pot…Pet…Pot Pot….

Pelajar akan berbincang dan memberi idea 4. Guru memberikan satu isu untuk dibincangkan 3. 6. Pelajar berada dalam kumpulan 2. .1. Pelajar lain diam dan mendengar. Pelajar yang rasa dapat menjelaskannya akan berdiri dan memberi penjelasan 5. Proses ini diulang jika ada terdapat pandangan dari kumpulan lain untuk dipertimbangkan oleh setiap kumpulan.

Berapakah luas bagi kawasan yang berlorek? .

. Aku bisul.Hoi…togel Cepat sikit ROUND TABLE Ngak….

3 DAN 4 UNTUK MENULIS JAWAPAN 5. KUMPULAN MEMBINCANGKAN JAWAPAN YANG DITULIS DAN MEMBUAT KEPUTUSAN . PELAJAR 1 MENULIS JAWAPAN DI ATAS KERTAS 4. KEMUDIAN MENGHANTAR KE PELAJAR 2. PELAJAR BERADA DALAM KUMPULAN DAN DIBERI NOMBOR 2. GURU MEMBERIKAN MASALAH 3.1.

(Answer) Student No 4. (Answer) Student No 3.What is the Questions? (Answer) Student No 1. . (Answer) Student No 2.

STEPS: 1. ALL FOUR STUDENT DISCUSS AND RESOLVE DIFFERENCES ANSWERS . PAIRS COMPARE RESPONSES WITH ANOTHER PAIR 3. 2. PAIRS COMPLETE AN ACTIVITY WITH THEIR PARTNER.

CARI: Luas kawasan berlorek ini? .

? . Boleh tuju Lagukah. Kita dengar Jawapan yang pertama Hallo… apa jawapannya? Hallo….What is the Collaborative Classroom? Okey…...

PAIRS COMPARE .

STEPS: 1. PAIRS COMPLETE AN ACTIVITY WITH THEIR PARTNER. 2. ALL FOUR STUDENT DISCUSS AND RESOLVE DIFFERENCES ANSWERS . PAIRS COMPARE RESPONSES WITH ANOTHER PAIR 3.

Cuba kita tanya seorang wanita tempatan yang kaya di lapangan terbang. Sekarang….? Apakah jawapan yang akan anda jangkakan? Bincang secara struktur Pairs Compare .Ini boleh dibuktikan. Puan hendak pergi ke mana….. Puan hendak pergi ke mana? Pasti jawabnya……Oh saya mahu pergi shopping di London dan minum petang di Paris. Tanya pula seorang Mat Salleh di lapangan terbang yang sama…..Apabila bercakap tentang Kempen menghargai Alam sekitar kita akan dapati bahawa orang Malaysia adalah yang paling teruk menghargai alam sekitar jika dibandingkan dengan orang Barat.

STUDENTS MIX AROUND THE ROOM AND TRADE CARDS WITH DIFFERENT STUDENTS THEY ENCOUNTER 2. PLAY AGAIN . TEACHERS ANNOUNCES ~FREEZE` AND STUDENTS STOP 3. TEACHERS CALLS `MATCH’ AND STUDENT FIND THEIR MATCH 4.MIX – N .MATCH STEPS: 1.

PAIR Hoi… siapa kentut .MIX – FREEZE .

pelajar mencari pasangan 4. Pasangan diberi masa untuk menjawab atau menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru 5. Guru memberitahu `MIX’ dan pelajar bergerak bebas dalam kelas 2. . Guru beritahu `Pairs’. Pelajar `MIX’. Guru `memberitahu `FREEZE’. pelajar berhenti bergerak 3.STEPS: 1. FREEZE’ dan PAIRS didorong oleh guru.

Apa dia Metakognatif? Mana aku tahu Dengar ajelah .

membuat keputusan. Ia melibatkan operasi KBSB aras tinggi . mengkonsepsi. Operasi kognisi – operasi KBSB seperti penyelesaian masalah. membuat penaakulan dan mengingat Operasi metakongnisi – operasi KBSB seperti merancang. memantau dan menilai.Berfikir ke tidur…… Merupakan satu operasi kognisi dan operasi metakognisi.

ELEMEN – ELEMEN ASAS DALAM METAKOGNISI SEBELUM MERANCANG – menentukan malamat STRATEGI-STRATEGI – untuk mencapai matlamat PENGETAHUAN ASAS ATAU RESOS YANG PERLU SEMASA – MEMANTAU KEMAJUAN SELEPAS – MENILAI – Apabila mencapai matlamat .

memberi sebab & alasan Memilih strategi & kemahiran berfikir Meramal keputusan . halangan dan cara mengatasi.proses mengenalpasti stategi berfikir & kemahiran berfikir serta bagaimana dapat dilaksanakan dengan berkesan bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan Proses menentukan matlamat Mengenalpasti strategi KBSB.

proses mengesan kemajuan kemajuan perancangan & perlaksanaan proses berfikir serta membuat pengubahsuaian secara sedar Proses mengesan matlamat yg ingin dicapai Mengesan objektif setiap langkah dicapai Mengesan kesilapan dan halangan Mengaesan kaedah/strategi yang betul Membuat keputusan meneruskan atau mengubah strategi .

ketepatan atau kesilapan keputusan Proses berfikir – modus operandi dan keberkesanan Mempertimbangkan untuk digunakan dalam operasi lain .proses menGIMBAS KEMBALI UNTUK MENENTUKAN KULATI PRODUK DAN PROSES BERFIKIR YANG TELAH DILALUI Proses Menilai kualiti produk dari segi pencapaian matlamat.

MULA TAMAT MERANCANG APLIKASI DI SITUASI LAIN MEMANTAU ADAKAH KUALITI BAIK ya HALANGAN MENILAI .

.

.

tujuan berfikir dan tugasan berfikir. Individu tersebut tidak menyusan dan menilai secara keseluruhan proses berfikir.Dalam proses mencari jawapan kepada sesuatu persoalan sesaorang individu terus memberikan jawapan tanpa memikirkan KBSB yang perlu digunakan. . menyusun dan menilai proses berfikirnya dalam mencari jawapan atau penyelesaiannya. Ia melibatkan kognisi sahaja. tujuan berfikir dan tugasan berfikir. METAKOGNISI – Individu tersebut perlu mengenalpasti KBSB yang perlu digunakan.

SOALAN KOGNISI Senaraikan ciri persamaan antara daun A dan daun B. Daun manakah yang lebih lebar? Daun manakah yang lebih panjang . Senaraikan ciri perbezaan antara daun A dan daun B Bandingkan corak umum daun A dan daun B.

SOALAN METAKOGNISI Apakah langkah yang anda fikirkan untuk mencari persamaan dan perbezaan antara daun A dan daun B? Bagaimanakah anda membezakan daun A dan daun B? Mengapakah anda menggunakan kaedah itu? Adakah anda berpuashati dengan keputusan yang anda dapat? .

CUBA FIKIR……. Five friends get together to play 5 double matches. 136 and 142 years. 130. The sums of the ages of the players for the different matches are 124. 128. What is the ages of the youngest player? . with a different group of 4 players each time.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful