Pendidikan Agama Islam Kelas 2 Nama: ___________________________ 1. … adalah tuhan di seluruh alam semesta a. Malaikat a.

neraka pada waktunya a. sholat
4. Ar-rohman artinya …

b. Alloh b. syurga

c. Rasul c. rumah

2. Makhluk yang taat akan masuk … 3. Anak yang sholeh selalu ingat kepada alloh setiap hari ia lakukan … 5 waktu tepat

b. puasa b. Maha Penyayang b. Al-Ahad b. Maha Esa b. Al-Madinah b. 77 b. Ar-Rohman b. Maha Panyayang

c. zakat c. Maha adil c. As-Shomad c. Maha Penyayang c. Asmaul Husna c. 99 c. Ar-Rohim c. Maha tempat bergantung

a. Maha Pengasih a. Ar-Rohman
6. Al-malik artinya …

5. Alloh tempat bergantung seluruh makhluk, merupakan terjemahan dari . . .

a. Maha Raja a. Assunah a. 88 a. Asshomad Al-ahad artinya . . . a. Maha Esa 11. 12. 13. 14.

7. Alloh mempunyai nama-nama yang baik, yang terkenal dengan sebutan . . . 8. Nama-nama alloh yang baik itu ada . . . nama. 9. Yang Maha Penyayang arti dari . . .

10.

Asmaul husna itu hanya milik . . . a. Malaikat b. Nabi c. Alloh Memohon dan menyembah tidak kepada alloh disebut. . . a. Syirik b. Pahala Jika alloh lebih dari satu maka dunia ini akan . . . c. Ibadah

a. aman b. hancur c. tentram Maha penyayang alloh diberikan kepada orang yang . . . a. Seluruh makhluk c. orang yang bertaqwa Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat seberat debu ... b. orang islam saja

15.

sifat

a. kebaikan b. kesombongan c. ketaatan 16. Ahmad selalu rendah hati terhadap siapa saja. Nama lain sifat rendah hati adalah . . . 17. a. tasyakur b. tawaduk Rendah hati adalah sifat yang . . . c. tawakal

a. tepuji b. tercela c. terburuk 18. Orang yang sederhana akan dicintai alloh. Orang yang dicintai alloh, hidupnya akan . . . a. sia-sia b. sengsara c. tenang

a. c. . miskin c. 32. dianjurkan b. a. enak Apabila tidak ada air beristinjak dengan menggunakan . . dimaafkan a. a. a. mahal 39. berlebihan b. sombong b. . . 33. pelit c. bersamaan a. bertakwa b. beribadah Nabi Muhammad sebagai uswatuh hasanah artinya . a. terbuka b. a. . berfoya-foya b. . 3 a. 35. jujur b. . a. 29. rendah hati c. kesombongan c. tercela Orang yang rendah hati selalu . menyerap c. . . bila berpakaian. . . . empang c... . sederhana Nabila adalah anak yang suka . . sedernaha c. . . Setelah buang air bersuci dengan menggunakan air . . a. takabur Berlakulah . bepergian Buang air kecil ketika di perjalan mencari tempat yang . . contoh yang baik c. . licin . a. 34. a. a. kamar mandi Keluar dari kakus atau wc mendahulukan kaki . 23. a. Tidak sombong dan tidak angkuh disebut juga sifat . sungai b. . ia tidak berlebih-lebihan. . . akan dendam b. . c. 28. kesederhanaan b. . 2 Mandi sebaiknya dilakukan di . balas dendam b. terburuk Sikap tidak berlebih-lebihan disebut . . sombong c. c.. a. kanan Istinjak adalah bersuci setelah . disenangi 27. rendah hati c. . sederhana Rendah hati merupakan sifat . orang lain. tepuji c. . . . kaya Jika ada yang menyakitinya orang yang rendah hati akan . b. sederhana Dalam sehari semalam sebaiknya kita mandi . suka menghina 26. membanggakan diri c. 36. 1 b. benci Agama islam mengajarkan agar kita hidup . 37. dibenci Hidup berfoya-foya dalam agama islam . 30. 38.kali a. tercela 20. termulia b. . terpuji b. . c. . . 25. buang sampah c. 31. Sombong merupakan sifat yang . a. . buang air b.sewaktu kaya dan miskin. . 22. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Alloh adalah orang yang . dijauhi b.19. perbuatan yang b. a. c. rendah hati b. a. . . manusia yang baik baik Dalam pergaulan orang yang sederhana akan . diperintahkan c. . dilarang Menggunakan barang dan makanan berlebih-lebihan termasuk . 21. terlindung c. kiri b. memaafkan 24..

syarat wudhu c. Wudu menggunakan air yang . berwudhu a. bersamaan c. sunnah wudhu a. kanan a. b. . Sebelum shalat kita harus . b. berkumur c. 57. 49. . . .. . 58. Berikut ini yang membatalkan wudhu adalah . batu a. . kotor b. Wudhu adalah cermin . terima Alloh tidak menerima sholat yang berhadas sehingga . daun Jika dalam berwudhu kita meninggalkan . . . 52. Air yang boleh untuk wudhu adalah .. batas membasu kedua kaki adalah . . 56. dilipat a. Sewaktu membasuh kedua telapak tangan dalam wudu sambil membaca . Apabila kita tidak berwudhu . rukun wudhu c. . kiri b. mandi b. disimpan b. Setelah membasuh muka kemudian membasuh . bersih c.40. . . . Berwudhu itu menggunakan . . maka wudhu kita tidak syah. kelapa b. 41. . . 51. keruh Masuk kamar mandi atau wc mendahulukan kaki . 50. Air yang bisa dipakai untuk berwudhu adalah air . . 45. . . . 44. 60. kaya a. gunakan b. kotor c. . . 42. . . dijemur c. . syukuri c. . .. . . 46. Tujuan wudhu adalah untuk menghilangkan . . 61. . 53. tidak sah b. hujan c. Saat berwudhu. . . Dibawah ini termasuk yang membatalkan wudu adalah . . . 43. Ketika berwudhu dahulukan anggota badan yang . air b. . sempurna Keluar angin akan membatalkan . Alloh mencitai orang-orang yang suci dan . maka sholat kita . 54. . Tubuh adalah pemberian alloh yang harus kita . kurang baik a. 59. . Setelah mandi handuk yang dipakai sebaiknya . . a. suci c. a. 48.. . . teh a. Mengerjakan wudu harus dengan . 47. . 55.

73. 82. . . . . 70. ________________________________________ Bacaan diatas adalah bacaan doa . . Anak yang saleh pasti rajin … Jumlah rakaat salat maghrib adalah . . . . 76. . takbiratul ikhrom mengangkat tangan setinggi . . Shalat menurut bahasa berarti . salat itu menyembah kepada .62. 79. . Ketika wudhu yang pertama kali dibasuh adalah . Salat adalah perintah . bacaan takbir adalah . bacaan takbir adalah . . 67. . 69. . sebelum alfatihah membaca . salat. . . 63. . Air yang boleh untuk wudhu adalah . . 83. 68. . . . . yang harus ditegakan. 74. 75. 65. 77. . Salat dimulai dari takbiratul ihrom dan diakhiri dengan . takbir pertama ketika salat namanya … gerakan sholat setelah ruku adalah … samiallohulimanhamidah adalaah bacaan .. . 81. . . Jika orang salat subuh.. maka shalatnya . salat lima waktu hukumnya . 64. tetapi membaca niat salah magrib. 80. . . Salatlah tepat pada . 66. . 72. ketika takbiratul ikhrom telapak tangan menghadap . 71. . 78. . Niat dilakukan pada . . . . . . . Salat dapat mencegah perbuatan keji dan .

84. subhanarobiyal a’la dibaca ketika . . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful