Pendidikan Agama Islam Kelas 2 Nama: ___________________________ 1. … adalah tuhan di seluruh alam semesta a. Malaikat a.

neraka pada waktunya a. sholat
4. Ar-rohman artinya …

b. Alloh b. syurga

c. Rasul c. rumah

2. Makhluk yang taat akan masuk … 3. Anak yang sholeh selalu ingat kepada alloh setiap hari ia lakukan … 5 waktu tepat

b. puasa b. Maha Penyayang b. Al-Ahad b. Maha Esa b. Al-Madinah b. 77 b. Ar-Rohman b. Maha Panyayang

c. zakat c. Maha adil c. As-Shomad c. Maha Penyayang c. Asmaul Husna c. 99 c. Ar-Rohim c. Maha tempat bergantung

a. Maha Pengasih a. Ar-Rohman
6. Al-malik artinya …

5. Alloh tempat bergantung seluruh makhluk, merupakan terjemahan dari . . .

a. Maha Raja a. Assunah a. 88 a. Asshomad Al-ahad artinya . . . a. Maha Esa 11. 12. 13. 14.

7. Alloh mempunyai nama-nama yang baik, yang terkenal dengan sebutan . . . 8. Nama-nama alloh yang baik itu ada . . . nama. 9. Yang Maha Penyayang arti dari . . .

10.

Asmaul husna itu hanya milik . . . a. Malaikat b. Nabi c. Alloh Memohon dan menyembah tidak kepada alloh disebut. . . a. Syirik b. Pahala Jika alloh lebih dari satu maka dunia ini akan . . . c. Ibadah

a. aman b. hancur c. tentram Maha penyayang alloh diberikan kepada orang yang . . . a. Seluruh makhluk c. orang yang bertaqwa Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat seberat debu ... b. orang islam saja

15.

sifat

a. kebaikan b. kesombongan c. ketaatan 16. Ahmad selalu rendah hati terhadap siapa saja. Nama lain sifat rendah hati adalah . . . 17. a. tasyakur b. tawaduk Rendah hati adalah sifat yang . . . c. tawakal

a. tepuji b. tercela c. terburuk 18. Orang yang sederhana akan dicintai alloh. Orang yang dicintai alloh, hidupnya akan . . . a. sia-sia b. sengsara c. tenang

c. suka menghina 26. . . manusia yang baik baik Dalam pergaulan orang yang sederhana akan . bila berpakaian. a. 32. berlebihan b. . . . a. 33. terpuji b. . 31. dijauhi b. rendah hati b. balas dendam b. .. . kanan Istinjak adalah bersuci setelah . a. sombong c. a. tercela 20. . 2 Mandi sebaiknya dilakukan di . a. 3 a. . 34. 29. sederhana Nabila adalah anak yang suka . . a. terlindung c. 35. termulia b. ia tidak berlebih-lebihan. rendah hati c. . dianjurkan b. memaafkan 24. . jujur b. kesederhanaan b. 28. sungai b. terbuka b.sewaktu kaya dan miskin. . miskin c.19. 1 b. sombong b. sederhana Rendah hati merupakan sifat . . kaya Jika ada yang menyakitinya orang yang rendah hati akan . buang air b. . . akan dendam b. . . rendah hati c. a. . disenangi 27. tepuji c. c. . benci Agama islam mengajarkan agar kita hidup . mahal 39. beribadah Nabi Muhammad sebagai uswatuh hasanah artinya . sedernaha c. berfoya-foya b. b. a. pelit c. . . menyerap c. . a. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Alloh adalah orang yang . . . kiri b. . orang lain. 25. a. a. licin . dimaafkan a. Sombong merupakan sifat yang .. a. c. . bersamaan a. . a. a. . 30. Setelah buang air bersuci dengan menggunakan air . terburuk Sikap tidak berlebih-lebihan disebut . Tidak sombong dan tidak angkuh disebut juga sifat . diperintahkan c. 23. empang c. contoh yang baik c. tercela Orang yang rendah hati selalu . bertakwa b. . a. 37. bepergian Buang air kecil ketika di perjalan mencari tempat yang . buang sampah c. perbuatan yang b. 21. kesombongan c. sederhana Dalam sehari semalam sebaiknya kita mandi . c. . 22. a. . .. membanggakan diri c. . . takabur Berlakulah . 38. enak Apabila tidak ada air beristinjak dengan menggunakan . . dibenci Hidup berfoya-foya dalam agama islam . c. dilarang Menggunakan barang dan makanan berlebih-lebihan termasuk .kali a. 36. . kamar mandi Keluar dari kakus atau wc mendahulukan kaki ..

. . 46. . . . kaya a. Setelah mandi handuk yang dipakai sebaiknya . bersih c. bersamaan c. 58. Setelah membasuh muka kemudian membasuh . Wudhu adalah cermin . Berwudhu itu menggunakan . . maka sholat kita . . . . 51. 43. Tujuan wudhu adalah untuk menghilangkan . Air yang boleh untuk wudhu adalah . keruh Masuk kamar mandi atau wc mendahulukan kaki . 41. 50. Saat berwudhu. rukun wudhu c. . 61. . 44. kotor c. terima Alloh tidak menerima sholat yang berhadas sehingga . kurang baik a. . berwudhu a. . . berkumur c. . teh a. tidak sah b. Sewaktu membasuh kedua telapak tangan dalam wudu sambil membaca . 56. 48. . 55. 60. . a. sunnah wudhu a. Dibawah ini termasuk yang membatalkan wudu adalah . . a. 45. . . . Mengerjakan wudu harus dengan . Wudu menggunakan air yang . dijemur c. . . kelapa b. . air b. 42. .. Alloh mencitai orang-orang yang suci dan . batas membasu kedua kaki adalah . syukuri c. kiri b. daun Jika dalam berwudhu kita meninggalkan .. sempurna Keluar angin akan membatalkan . mandi b. b. syarat wudhu c. . . suci c. hujan c. 57. 52. . Berikut ini yang membatalkan wudhu adalah . 59. . . kanan a. dilipat a. 53.. 47. disimpan b. . . . kotor b. . b. . . batu a. maka wudhu kita tidak syah. Air yang bisa dipakai untuk berwudhu adalah air . . Tubuh adalah pemberian alloh yang harus kita . . . . Sebelum shalat kita harus . Apabila kita tidak berwudhu . . . gunakan b. 54. . 49. Ketika berwudhu dahulukan anggota badan yang .40.

. . . 66.. salat. salat lima waktu hukumnya . 71. 68. Shalat menurut bahasa berarti . . . ketika takbiratul ikhrom telapak tangan menghadap . . . Salatlah tepat pada . . . 73.62. . bacaan takbir adalah . 65. 78. 63. takbir pertama ketika salat namanya … gerakan sholat setelah ruku adalah … samiallohulimanhamidah adalaah bacaan . . . Salat dimulai dari takbiratul ihrom dan diakhiri dengan . . . Niat dilakukan pada . 74. . . Salat dapat mencegah perbuatan keji dan . ________________________________________ Bacaan diatas adalah bacaan doa . 83. . tetapi membaca niat salah magrib. . 64. . . Salat adalah perintah . 81. . . Ketika wudhu yang pertama kali dibasuh adalah . Anak yang saleh pasti rajin … Jumlah rakaat salat maghrib adalah . . Jika orang salat subuh. . . 77. 80. 69. Air yang boleh untuk wudhu adalah . salat itu menyembah kepada . 70. bacaan takbir adalah . yang harus ditegakan. .. . . 82. 79. sebelum alfatihah membaca . maka shalatnya . 75. . . . . . . . . 76. 67. takbiratul ikhrom mengangkat tangan setinggi . 72. .

84. . subhanarobiyal a’la dibaca ketika . . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful