Pendidikan Agama Islam Kelas 2 Nama: ___________________________ 1. … adalah tuhan di seluruh alam semesta a. Malaikat a.

neraka pada waktunya a. sholat
4. Ar-rohman artinya …

b. Alloh b. syurga

c. Rasul c. rumah

2. Makhluk yang taat akan masuk … 3. Anak yang sholeh selalu ingat kepada alloh setiap hari ia lakukan … 5 waktu tepat

b. puasa b. Maha Penyayang b. Al-Ahad b. Maha Esa b. Al-Madinah b. 77 b. Ar-Rohman b. Maha Panyayang

c. zakat c. Maha adil c. As-Shomad c. Maha Penyayang c. Asmaul Husna c. 99 c. Ar-Rohim c. Maha tempat bergantung

a. Maha Pengasih a. Ar-Rohman
6. Al-malik artinya …

5. Alloh tempat bergantung seluruh makhluk, merupakan terjemahan dari . . .

a. Maha Raja a. Assunah a. 88 a. Asshomad Al-ahad artinya . . . a. Maha Esa 11. 12. 13. 14.

7. Alloh mempunyai nama-nama yang baik, yang terkenal dengan sebutan . . . 8. Nama-nama alloh yang baik itu ada . . . nama. 9. Yang Maha Penyayang arti dari . . .

10.

Asmaul husna itu hanya milik . . . a. Malaikat b. Nabi c. Alloh Memohon dan menyembah tidak kepada alloh disebut. . . a. Syirik b. Pahala Jika alloh lebih dari satu maka dunia ini akan . . . c. Ibadah

a. aman b. hancur c. tentram Maha penyayang alloh diberikan kepada orang yang . . . a. Seluruh makhluk c. orang yang bertaqwa Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat seberat debu ... b. orang islam saja

15.

sifat

a. kebaikan b. kesombongan c. ketaatan 16. Ahmad selalu rendah hati terhadap siapa saja. Nama lain sifat rendah hati adalah . . . 17. a. tasyakur b. tawaduk Rendah hati adalah sifat yang . . . c. tawakal

a. tepuji b. tercela c. terburuk 18. Orang yang sederhana akan dicintai alloh. Orang yang dicintai alloh, hidupnya akan . . . a. sia-sia b. sengsara c. tenang

a. . 3 a. . . bertakwa b. terburuk Sikap tidak berlebih-lebihan disebut . a. . kesombongan c. bila berpakaian. beribadah Nabi Muhammad sebagai uswatuh hasanah artinya . tepuji c. bepergian Buang air kecil ketika di perjalan mencari tempat yang . . takabur Berlakulah . . tercela 20. 33. a. a. . terlindung c. c. . . c. . Sombong merupakan sifat yang . mahal 39. menyerap c. benci Agama islam mengajarkan agar kita hidup . 30. . a. 28. membanggakan diri c. . a. manusia yang baik baik Dalam pergaulan orang yang sederhana akan . . 1 b. contoh yang baik c. b. 34. berfoya-foya b. 21. c. . sungai b. . a. 32. . Setelah buang air bersuci dengan menggunakan air .. rendah hati c. buang sampah c. balas dendam b. a. 36. . a. . c. sederhana Rendah hati merupakan sifat . . suka menghina 26. 35. . sederhana Dalam sehari semalam sebaiknya kita mandi .. kiri b. pelit c. bersamaan a. c. sedernaha c. . .sewaktu kaya dan miskin. 38. 23.kali a. 31. Tidak sombong dan tidak angkuh disebut juga sifat . enak Apabila tidak ada air beristinjak dengan menggunakan . kamar mandi Keluar dari kakus atau wc mendahulukan kaki . empang c. 29. a. perbuatan yang b. dibenci Hidup berfoya-foya dalam agama islam . 2 Mandi sebaiknya dilakukan di . berlebihan b. miskin c. kanan Istinjak adalah bersuci setelah . kesederhanaan b. . sederhana Nabila adalah anak yang suka . . . kaya Jika ada yang menyakitinya orang yang rendah hati akan . a. . orang lain.. buang air b. 25. sombong b. memaafkan 24. a. a. rendah hati b. terpuji b. . .. ia tidak berlebih-lebihan. a. jujur b. tercela Orang yang rendah hati selalu . . licin . dimaafkan a. 22. dijauhi b. . . dilarang Menggunakan barang dan makanan berlebih-lebihan termasuk . . diperintahkan c. . sombong c. 37. Orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Alloh adalah orang yang . rendah hati c. . . dianjurkan b. akan dendam b. disenangi 27. . terbuka b. termulia b. a. a.19. . .

.. . 41. Wudhu adalah cermin . keruh Masuk kamar mandi atau wc mendahulukan kaki . 55. Apabila kita tidak berwudhu . Dibawah ini termasuk yang membatalkan wudu adalah . 53. Tubuh adalah pemberian alloh yang harus kita . kurang baik a. 61. . . 46. . . Setelah mandi handuk yang dipakai sebaiknya . . . 54. 49. . berwudhu a. . sempurna Keluar angin akan membatalkan . Berwudhu itu menggunakan . disimpan b. kotor c. . . mandi b. . . . . . berkumur c. 52. a. . Saat berwudhu. suci c. daun Jika dalam berwudhu kita meninggalkan . a. bersamaan c. 45. sunnah wudhu a. . . maka wudhu kita tidak syah. kotor b. maka sholat kita .. kanan a. Setelah membasuh muka kemudian membasuh . kelapa b. 44. . 58. . . Berikut ini yang membatalkan wudhu adalah . . . . . Sewaktu membasuh kedua telapak tangan dalam wudu sambil membaca . . rukun wudhu c.. Alloh mencitai orang-orang yang suci dan . Sebelum shalat kita harus . Air yang bisa dipakai untuk berwudhu adalah air . . hujan c. . terima Alloh tidak menerima sholat yang berhadas sehingga . 60. 47. kaya a.40. air b. . tidak sah b. gunakan b.. 42. . syukuri c. batas membasu kedua kaki adalah . bersih c. Ketika berwudhu dahulukan anggota badan yang . dijemur c. . . 50. . 43. 56. 48. . . kiri b. 59. . Wudu menggunakan air yang . Air yang boleh untuk wudhu adalah . . . 51. 57. dilipat a. syarat wudhu c. b. . . teh a. Mengerjakan wudu harus dengan . b. Tujuan wudhu adalah untuk menghilangkan . batu a.

Salat dapat mencegah perbuatan keji dan . . Jika orang salat subuh. 70. . . . 76. 81. . . 72. . Anak yang saleh pasti rajin … Jumlah rakaat salat maghrib adalah . . 73. . . 75. Niat dilakukan pada . 68. . salat itu menyembah kepada . . . . 80. 79.. . . Shalat menurut bahasa berarti . . 74. 64. 67. ketika takbiratul ikhrom telapak tangan menghadap . 83. 65. . 82. 69. . bacaan takbir adalah . sebelum alfatihah membaca . . . . . . takbiratul ikhrom mengangkat tangan setinggi . takbir pertama ketika salat namanya … gerakan sholat setelah ruku adalah … samiallohulimanhamidah adalaah bacaan . . 71. . . 78. salat. ________________________________________ Bacaan diatas adalah bacaan doa . . 77. yang harus ditegakan. tetapi membaca niat salah magrib. Salat dimulai dari takbiratul ihrom dan diakhiri dengan . . Salat adalah perintah . Salatlah tepat pada . . . maka shalatnya . . . bacaan takbir adalah . . . 63. 66.62. . Ketika wudhu yang pertama kali dibasuh adalah . salat lima waktu hukumnya .. . Air yang boleh untuk wudhu adalah .

. .84. subhanarobiyal a’la dibaca ketika . .