Page |1

Kandungan
Halaman
BAB 1 1.0 Pengenalan 1.1 Sejarah Kawasan Kajang dan kaitan Peruncitan 1.2 Tujuan Kajian 1.3 Skop Kajian 1.4 Objektif Kajian BAB 2 2.0 Kajian Lepas 2.1 Penilaian BAB 3 3.0 Kepentingan Peruncitan 3.1 Hypermarket 3.2 Departmental store BAB 4 4.0 Kaedah Kajian 4.1 Jadual Kerja Dan Perlaksanaan 4.2 Contoh-contoh Peruncitan Di Kawasan Kajian 17-19 20 21 13 14-15 16 8-11 12 3 4-5 6 6 7

BAB 5

Page |2

5.0 Hasil Kajian 5.1 Ciri-ciri Pembangunan 5.2 Evolusi Pembangunan 5.3 Perubahan Reruang 5.4 Impak Kepada Pasaran BAB 6 6.0 Rumusan 6.1 Rujukan

22

Lampiran

1.0 Pengenalan

Page |3

Kajian yang dilakukan ini adalah bertujuan untuk melihat dan mengenalpasti persepsi peruncitan berskala besar dalam situasi era globalisasi ini untuk menghadapi persaingan. Aspek kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman dan strategi pengadaptasian di antara kaedah persampelan, analisis data dan juga pemerhatian umum kepada keadaan yang berlaku. Perniagaan runcit adalah sebahagian daripada aspek pemasaran barangan dan perkhidmatan yang melibatkan tiga perkara utama iaitu penjual, barangan dan pembeli. Ia merupakan suatu kegiatan ekonomi yang penting dalam sesebuah kawasan yang berpenempatan dan khasnya dalam sesebuah bandar kerana dapat menjanakan aktiviti dalam sesebuah kelompok masyarakat. Aktiviti ini juga melibatkan aspek reruang iaitu ia menggambarkan pola penggunaan tanah bandar dan fungsi bandar yang dimainkan. Aktiviti perniagaan khususnya peruncitan telah lama berkembang pesat bermula apabila munculnya revolusi perindustrian di Eropah. Dengan adanya aktiviti perniagaan ini yang menjadi penyumbang utama kepada ekonomi sesebuah negara khususnya negara sedang membangun. Ramai yang mungkin tersalah anggap tentang perniagaan runcit atau peruncitan yang merujuk kepada perniagaan di kedai runcit atau pasar mini (mini market) sahaja dan menjual barangan keperluan harian. Keadaan ini mungkin disebabkan maksud perkataan runcit itu sendiri yang bermaksud sedikit-sedikit, maka perniagaan runcit hanya melibatkan perniagaan kecil-kecilan sahaja. Perniagaan runcit sebenarnya adalah aktiviti menjual barangan atau perkhidmatan kepada pengguna akhir untuk kegunaan diri sendiri, ahli keluarga atau isi rumah atau untuk diberi kepada individu lain seperti rakan atau jiran. Jadi segala jenis perniagaan tanpa mengira saiz seperti hypermarket, supermarket, gedung aneka jabatan, kedai khusus, kedai serbaneka, jualan langsung, perniagaan melalui pesanan pos, telefon, katalog, internet dan mesin vending termasuk di dalam skop perniagaan runcit.

Jika di lihat di dalam saluran pengedaran barangan dan perkhidmatan, peniaga runcit atau peruncit adalah pihak yang menghubungkan antara pengeluar dan pemborong dengan pengguna akhir (RAJAH 1). Namun begitu, skop perniagaan runcit bukan hanya melibatkan hubungan jual beli di

Kajang juga dapat . saluran pengedaran barangan dan Perkhidmatan PENGELUAR PEMBORONG PERUNCIT PENGGUNA AKHIR SUMBER: UBAHSUAI DARI BERMAN DAN EVANS 1. Sebaliknya. Contohnya. Persekitaran peruncitan di Malaysia kini jelas telah berubah berbanding sebelum ini. Rajah 1. isi rumah atau untuk diberi kepada orang lain.1 Sejarah kawasan Kajang Bandar Kajang mempunyai kedudukan yang strategik di mana terletak hanya 20 kilometer dari Kuala Lumpur. lokasi perniagaan. sebarang urusan jual beli terus antara pengguna akhir dengan pengeluar atau pemborong termasuk di dalam skop peruncitan selagi barangan yang dibeli adalah untuk kegunaan diri sendiri. Kajang dihubungi melalui jalan raya dan jalan keretapi. Pertumbuhan ekonomi negara yang kukuh. Ramai peruncit asing berminat untuk melabur disebabkan factor-faktor yang dinyatakan sebentar tadi termasuklah peruncit yang mewujudkan konsep perniagaan hypermarket. kesetabilan politik negara dan pendapatan serta kuasa beli penduduk yang meningkat telah banyak menyumbang kepada perkembangan aktiviti peruncitan di negara kita. keluarga. Perubahan meliputi banyak aspek seperti jenis dan kaedah perniagaan. stuktur luaran (bangunan) dan hiasan dalaman.Page |4 antara peruncit dan pengguna akhir sahaja. barangan yang dijual. pengguna membeli sayuran dari petani atau membeli ikan dari nelayan atau membeli barangan runcit dari kedai borong.

multi shop atau chain stores. Lebuhraya SILK Kajang. multi level marketing (MLM) dan sebagainya. Cina dan India. Peningkatan sosio-ekonomi akibat proses industralisasi telah mencetuskan permintaan. wholesale clubs. kebolehan dalam menganangi sesuatu masalah serta mempunyai para pekerja yang berkemahiran bagi memastikan ketekalan sesebuah badan perniagaan itu.655 orang. Bandar Kajang boleh diakses melalui beberapa lebuhraya dan juga jalan kereta api antaranya Lebuhraya Utara Selatan (PLUS) . hypermarket. aktiviti perniagaan khususnya peruncitan telah membawa kepada satu dimensi baru yang menjalankan aktiviti bukan sahaja melibatkan urusniaga secara bersemuka malahan telah mengunakan teknologi yang ada antaranya perdagangan secara atas talian(online). jumlah penduduk Kajang yang ialah seramai 229. Sejarah telah menunjukkan bahawa aktiviti peruncitan ini memberikan keuntungan yang besar jika dijalankan dengan cara yang konsisten dan betul. Dari perangkaan pada 24 Mac 2011. Kemasukan format baru peruncitan berskala besar seperti hypermarket di kawasan bandar merupakan perubahan struktur yang ketara dalam . Bandar ini mudah untuk dilalui dengan memandu sendiri atau menggunakan perkhidmatan awam yang disediakan. proses globalisasi dan deregulasi pelaburan telah membawa kepada respons perubahan dalam iklim ekonomi umum serta kemasukan npelabur asing dalam sector peruncitan khususnya peruncitan berskala besar seperti supermarket.susur keluar Kajang/Putrajaya. Lebuhraya Seremban – Kajang (LEKAS). Sesuatu aktiviti peruncitan yang dijalankan haruslah mempunyai pengaruh yang kuat.8 kilometer dari Semenyih dan 12 kilometer dari Bangi. Pada alaf 2020 ini. Ini menunjukkan suatu angka yang agak tinggi kepadatannya. Pusat Pentadbiran Negara dan Cyberjaya (Bandar Multimedia Negara. dana modal yang tinggi. Serentak dengan itu. perluasan dan kemasukan nilai konsumerisme barat terhadap sector peruncitan sesebuah negara khususnya Malaysia. Batu 3 dan Klang. Lebuhraya Cheras – Kajang. dan juga KTM Komuter ( KL Sentral – Seremban –Senawang). Pada dasarnya Kajang terdiri dari beberapa penempatan Melayu. Fenomena pereuncitan berskala besar ini telah memberikan impak kepadakehidupan penghuni Bandar dan struktur ruang bandar sesuatu kawasan. superstore. Di sebelah baratnya pula terletak Bandar Puchong.Page |5 dihubungkan dengan Putrajaya. Dengan kemudahkan jaringan perkhidmatan ini membolehkan penduduk Kajang menikmati kesenangan dan kemudahan menetap disini. department stores.

Tumpuan diberikan kepada faktor-faktor atau gerak kuasa yang membawa perubahan dari sudut penawaran. 1. Pihak peniaga yang menentukan apa yang hendak diperniagakan supaya sesuai . Kajian ini menekankan kepada perubahan institusi peruncitan berskala besar. perubahan reruangnya dan juga impak kepada pasaran dalam dan luar negara. Misalnya kemasukan hypermarket telah mengubah geografi peruncitan dari segi peluang pengguna berinteraksi dengan peruncitan baru ini di kawasan Bandar khususnya Kajang. Penelitian pembangunan peruncitan berskala besar di bandar akan menyentuh aspek ciri pembangunannya.2 Tujuan Kajian Kajian tentang peruncitan berskala besar dari segi aspek ekonomi telah lama dilakukan oleh ahli ekonomi. Kajian ini juga menyentuh tentang pola taburan dan struktur peruncitan berskala besar dalam sesebuah bandar.Page |6 ekonomi peruncitan dalam Bandar-bandar yang terdapat di Malaysia dalam tempoh 25tahun yang lepas. evolusi pembangunan.

Tujuan kajian ini adalah untuk melihat dan mengenalpasti persepsi peruncitan berskala besar yang telah memberi impak baru kepada sesebuah kawasan itu dengan kemasukkan penduduk serta budaya dan juga struktur ruang bandar.Page |7 dengan kemahuan masyarakat. kesan dan akibat . evolusi pembangunan hasil daripada perubahan yang berlaku. Hasil daripada analisis ini akan menunjukkan bagaimana evolusi sesebuah aktiviti peruncitan itu berlaku. Ini adalah bertujuan untuk memudahkan analisis secara lebih tepat dan jitu sesuai dengan persoalan dan tujuan utama kajian ini dibuat. kami telah mengfokuskan kepada aktiviti peruncitan ynag berskala besar dan melibatkan kawasan sekitar Bandar Kajang sahaja. Kajian ini mengkhususkan kepada beberapa factor utama yang diambil kira antaranya ciri pembangunan yang berlaku seiring dengan masa. Kajian ini bertujuan menganalisis dan mengenalpasti kewujudan pola struktur peruncitan berskala besar mengikut jenis-jenis di dalam pusat perdagangan dikaitkan dengan perubahan fungsi bandar sebagai pusat perniagaan. perubahan kepada reruang serta lokasi perkumpulan aktiviti peruncitan dan juga impak yang berlaku kepada pasaran.4 Objektif Projek I. Pemahaman kepada corak perubahan yang berlaku dan ciri ruang itu menunjukkan kesan yang terhasil daripada aktiviti peruncitan itu sendiri. Perubahan itu akan mencernakan pola peruncitan berskala besar mengikut jenis yang terdapat dalam sesebuah bandar. 1. 1. Dalam kajian ini. pengalaman dan modal yang ada pada mereka selain daripada pembeli dan dasar kerajaan.3 Skop Kajian Skop kajian ini dipermudahkan dan dihadkan kepada beberapa ciri yang utama seperti kawasan kajian dan jenis perniagaan yang tertentu sahaja.

peluang.0 Kajian Lepas Kebanyakan kajian peruncitan yang dilakukan sebelum ini lebih menumpukan kepada perkara asas peruncitan seperti aktiviti peruncitan. pola dan struktur peruncitan yang melibatkan peruncit yang beroperasi secara tradisi iaitu rumah kedai dan kedai pejabat. VI. pengunaan teknologi. milikan modal. . Pendedahan kepada pelbagai sumber data primer dan sekunder bagi menanalisis ruang pembangunan peruncitan di bandar. Kebolehan sesebuah organisai itu dalam melihat sesuatu permasalahan dengan telus dan berperinsipkan ‘maju ke hadapan’ untuk memastikan peruncitan yang mereka jalankan mempunyai perancangan serta matlamat pernubuhan organisasi mereka. Mengkaji perubahan institusi peruncitan berskala besar dari segi faktor penyebab. Sejauh mana ia dapat membawa kepada perubahan dalam bentuk institusi runcit dalam bandar tersebut. III. IV. V. kekuatan. pengaruh. Begitu juga dengan kajian peruncitan yang beroperasi di kompleks membeli belah yang lebih memberi tumpuan kepada kajian seperti perbandingan antara dua kompleks beli belah dan bukannya kajian yang cuba mengenal pasti persepsi. perubahan dalam lokasi umum dan masalah perniagaan dapat menghadkan perubahan institusi dengan persaingan yang wujud dalam pasaran. kelemahan. 2. polisi. Meneliti dan menilai sejauhmana faktor-faktor seperti. Meneliti masalah yang dihadapi oleh para peruncit dan cara mereka mengatasi masalah ini untuk disesuaikan dengan perkembangan semasa. lokasi dan fungsi yang terlibat dalam perubahan. bentuk. pengalaman.Page |8 daripada perubahan masa dan juga pembabitan teknologi bagi sesebuah aktiviti peruncitan itu. struktur. pembaharuan. Menyelidik apakah faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada perubahan institusi peruncitan berskala besar dengan penekanan dari sudut penawaran. II.

Walau bagaimanapun. Kajian Lepas di Barat Kajian berkenaan dengan persaingn kompetitif telah diadakan Kajian berkenaan dengan persaingan kompetitif telah diadakan oleh Porter pada 1980. Niemeyer & Mller. (Kean.Page |9 ancaman dan strategi yang dimainkan oleh peruncit tradisi dengan peruncit yang beroperasi di kompleks membeli belah dalam menghadapi persaingan dari peruncit sekitarnya. pembezaan produk dan strategi pengfokusan kepada satu-satu produk yang lebih khusus. 1996: 14-16) . Ini kerana kebanyakan peruncit kecil yang dikaji kekurangan dari segi modal. teknologi yang digunakan dan berorientasikan kehendak semasa pengguna. Porter dalam hal ini begitu komited sekiranya sekurang-kurangya satu strategi ini dilaksanakan. struktur organisasi dan pusingan produk dalam pasaran. kajian beliau lebih kepada usaha mengenal pasti persaingan antara peruncit kraftangan kecil dengan peruncit kraftangan yang berbentuk firma yang lebih besar. ekonomi bidangan perlu dicapai dengan meminimakan kos pengeluaran produk dengan serendah mungkin tanpa menjejaskan kualiti barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan. Porter turut mencadangkan strategi pengfokusan kepada beberapa produk yang terhad. ia akan dapat meningkatkan tingkat daya saing di pasaran. imej barangan. Strategi begini menurut Porter lebih berkesan jika dapat disesuaikan dengan stail pengurusan. Begitu juga dalam menggunakan strategi pembezaan produk yang mengeluarkan produk kraftangan yang berbeza berbanding pesaing. Hasil kajian beliau mendapati adalah sukar bagi peruncit yang kecil untuk bersaing dengan peruncit yang lebih besar darinya jika mereka tidak mengambil beberapa pendekatan yang boleh disesuaikan dengan pesaing. bersaiz kecil dan mempunyai pasaran yang terhad berbanding firma runcit besar yang menguasai jaringan perniagaan yang lebih baik serta mempunyai perkhidmatan layanan yang lebih baik dan mesra. Perbezaan ini termasuklah reka bentuk. Ia merangkumi strategi kepimpinan kos. Dengan kata lain. campuran jualan yang pelbagai tidak digalakkan. Oleh itu. Porter telah mencadangkan tiga strategi utama yang boleh diamalkan untuk meningkatkan daya saing mereka. Untuk mencapai kepimpinan kos.

. Kajian lalu juga member tumpuan yang lebih juga kepada pola pertapakan dan struktur aktiviti peruncitan seperti yang telah dijalankan di beberapa buah Bandar oleh Scott pada 1959.P a g e | 10 Kajian tentang peruncitan hanya tertumpu di negara-negara barat sejak awal tahun 1930an. Rolph pada tahun 1929 di Baltimore ( Garison.Zon runcit luaran (Outer Retail Zone). Walau bagaimanapun. 1991: 13) Kajian tentang kompleks membeli belah oleh Peter J. belum ada lagi penulisan yang memberi penekanan secara khusus dan jelas dalam menganalisa persaingan kompetitif antara peruncitan tradisi dengan peruncitan yang terletak di dalam kompleks membeli belah terutamanya di Malaysia. Dalam kajian itu. Kebanyakan penulisan sebelum ini termasuk tesis oleh pelajar-pelajar banyak menekankan kepada kajian struktur. Hasil kajian mereka mendapati banyak persamaan antara dua jenis kompleks membeli belah yang dikaji dari segi fungsi dan peranannya kepada pengguna sekitarnya. struktur imej. Zon runcit dalaman ini terletak di pusat bandar dan menawarkan barang-barang yang lebih khusus dan untuk keperluan peribadi. 1974: 83 dalam Azhar Ali. Kajian mereka ini lebih kepada kajian tentang perbandingan imej antara kedua-duanya. Kajian Lepas di Malaysia Secara keseluruhan. (Alexander. pola. Scott telah membahagikan aktiviti peruncitan kepada dua struktur yang utama iaitu: I. Zon runcit luaran ini menawarkan barangan keperluan rumah tangga. 1950:40). Kajian ini merupakan kajian yang julung kali dijalankan dan cuba memaparkan kewujudan jenis pusat perniagaan. Kajian terawal secara empirical mengenai peruncitan telah dijalankan oleh IJ. McGoldrick dan Mark G. perbandingan dan penjelasan. jenis peruncitan dan sebagainya.Zon runcit dalaman (Inner Retail Zone). II. Thompson diadakan di England pada tahun 1992. kajian mereka ini lebih merupakan kajian yang ingin mendalami persekitaran pusat membeli belah yang terletak di dua kawasan yang berbeza iaitu kompleks membeli belah yang terletak di bandar (pusat bandar) iaitu Metro Centre dengan Eldon Square Centre.

Oleh kerana pada 1960an belum terdapat lagi kompleks membeli belah. Tiada kajian yang khususnya yang beliau cuba buat untuk membuat perbandingan antara peruncit tradisi dengan peruncit yang menjalankan aktiviti perniagaan di kompleks membeli balah. Dalam penulisan beliau. Kajian mengenai perkembangan kompleks membeli belah di Malaysia telah dijalankan oleh Zaki pada 1995. 1991: 15). Johor. kajian peruncitan telah dilakukan oleh Zainal Abidin Mohd. Begitu juga strategi perniagaan yang diambil oleh mereka dalam menghadapi persaingan. terdapat sebanyak 90. Kelahiran dan pertumbuhan peruncitan jenis kompleks membeli belah ini baru sahaja berkembang pada sekitar 1970an terutamanya di Lembah Klang. Kajian mengenai kesan kewujudan langsung kompleks membeli belah kepada peruncitan tradisi sekitarnya masih kurang jelas kajiannya. 1989: 1). Oleh kerana kajian yang dilakukan oleh beliau menumpukan kepada kajian struktur dan implikasi masa depan dan tidak mengkaji aspek persaingan dan strategi perniagaan. Kajian beliau menunjukkan bahawa letakan aktiviti peruncitan adalah cenderung untuk bertapak berhampiran dengan jalan raya. Sebagai contoh kajian Porter pada 1980 lebih merupakan persaingan kompetitif yang terpaksa dihadapi dua peruncit iaitu peruncit kraftangan yang bersaiz kecil dengan peruncit kraftangan yang bersaiz besar.P a g e | 11 Kajian mengenai peruncitan di Malaysia hanya mendapat perhatian pada tahun 1960an. pasar awam dan beberapa tempat tumpuan orang ramai (Azhar Bin Ali. maka perbandingan secara langsung tidak dapat dilakukan secara lebih mendalam. Namun demikian kajian yang diadakan ini hanyalah memberi . maka kesan daripada pengaruh letakan peruncitan ini kepada persaingan khususnya kepada peruncitan kompleks membeli belah tidak didapati. Pendekatan dan skop kajian yang diliputi juga masih terhad kepada peruncit tradisi dan banyak lagi yang boleh dibuat mengenai peruncitan pada masa akan datang.032 buah kedai yang beroperasi di Semenanjung Malaysia (Zainal Abidin. Hasil kajian beliau mendapati pada 1980. Angka ini sememangnya agak terbelakang berbanding kewujudan dan perkembangan peruncitan tradisi yang wujud sejak sebelum merdeka lagi. Kajian terawal mengenai peruncitan telah dijalankan oleh Neville (1962) di Pontian Kecil. beliau lebih banyak member penekanan kepada struktur dan implikasi masa depan peruncitan di Semenanjung Malaysia. Pada 1989 pula. Said.

(Lampiran 2) Kajian yang dijalankan juga hanya mengkhususkan kepada sektor peruncitan dalam pasaraya Metro Kajang sahaja dan tidak mengcakupi keseluruhan bandar kajang. tumpuan utama kewujudannya.1Penilaian Kajian Lepas Kami telah meneliti hasil kajian tentang perniagaan peruncitan di kawasan bandar Kajang itu sendiri. 2. kajian mereka tidak menyentuh secara langsung bagaimana perkembangan dan pertumbuhan pesat kompleks membeli belah ini boleh member kesan kepada peruncitan (tradisi) lama sekitarnya dari segi persaingan. kini dan pendapat mengenai perkembangannya pada masa depan.P a g e | 12 tumpuan tentang perkembangan kompleks membeli belah di Lembah Klang sahaja. Di samping itu juga. Kebanyakkan para pengusahan telah mempergiatkan aktiviti peruncitan setelah kerajaan membina lebuhraya baru iaitu Lebuh Raya Kajang Seremban (LEKAS). kami telah melakukan beberapa pendekatan yang baru dalam mencari maklumat dan data daripada kerja projek kami ini. Kajian bagaimanapun lebih merupakan satu kajain yang melihat perkembangan kompleks membeli belah di Malaysia sejak sebelum merdeka. Dalam tempoh beberpa tahun ini juga menujukkan skala lokasi peruncitan yang dijalankan semakin membesar dan memenuhi setiap pelusok ruang bandar kajang. Hasil kajian ini juga amat berbeza disebabkan peredaran masa yang berlaku dengan begitu pantas dan juga kemasukan . dilihatkan bahawa dalam tempoh beberapa tahun menunjukkan perubahan yang agak dramastik dengan kemasukan pelbagai agensi-agensi peruncitan berskala besar baik dari tempatan mahupun luar negara. Tumpuan dan pendekatan yang cuba diberikan lebih merujuk kepada pendekatan mengenal pasti factor-faktor yang menggalak kewujudannya. perkembangannya dan potensinya pada masa depan. Dari pemerhatian kami. Walaupun demikian. jenis-jenis.

Untuk mencapai sasaran PNK 2020. Ia menyumbangkan lebih kurang RM57 bilion kepada PNK pada 2009 dan menyediakan sebanyak 500. Aktiviti peruncitan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan barang yang dikeluarkan oleh sesebuah kilang atau industri. 3.000 pekerjaan. Ini juga mampu untuk mengawal kadar kemiskinan akibat daripada jumlah pengangguran yang tinggi.0 Kepentingan Aktiviti Peruncitan Kita sedia maklum bahawa kegiatan peruncitan adalah suatu aktviti perdagangan yang amat luas dan begiyu penting dalam ekonomi sesebuah negara.P a g e | 13 teknologi dan perkongsian bersama menyebabkan kehidupan harian kala ini menjadi begitu kompleks dan tersusun. Dalam erti kata lain. Segalanya bersaing dan ingin menjadi badan perniagaan tumuan masyarakat akhirnya memberi pulangan kepada mereka. Ini merujuk kepada situasi permintaan dan penawaran dalam sesuatu barang atu perkhidmatan. . Aktiviti peruncitan juga memberi sumbangan yang amat penting terhadap pembangunan dan kestabilan sesebuah negara. Sektor pemborongan dan peruncitan Malaysia adalah penyumbang signifikan kepada PNK. peruncitan akan menjadi pemacu utama penggunaan domestik yang seterusnya akan menerajui pertumbuhan ekonomi.aktiviti ini dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk dan masyarakat sesebuah kawasan itu. Daya tarikan sesebuah peruncitan itu juga telah berubah demi untuk menarik lebih ramai orang untuk data dan memperdagangkan barangan mereka.

kaunter pertanyaan dan aduan dan sebagainya. Kebiasaanya ia terletak di pinggir bandar dan bergantung kepada pelanggan berkenderaan yang mengunjunginya pada hujung minggu .P a g e | 14 Perkembangan aktiviti peruncitan ini secara langsung atau tidak langsung boleh memungkinkan sektor lain berkembang dalam sesebuah ekonomi. Kelebihan pasar raya besar adalah ia memerlukan kos yang rendah. Ianya dilaksanakan oleh sekumpulan pengurusan peringkat pertengahan yang bergaji tetap. 3.1 Hypermarket Pasar raya besar (hypermarket) merupakan sebuah bangunan setingkat yang menjual pelbagai jenis barang di bawah satu bumbung. ia merupakan sebuah syarikat berhad yang bermodal amat besar. Kaedah jualan melalui urusan jual beli secara tunai atau kad kredit. Ciri-cirinya dalam bentuk organisasi. troli. Perolehan yang besar. Makro. Pengurusan setiap bahagian dilaksanakan oleh seorang pengurus atau penyelia. Ini disebabkan daripada aktiviti perniagaan runcit berkembang maju.Contoh pasar raya besar ialah Tesco. pengangkutan dan sosial. Econsave. Jaya Jusco dan Giant. sewa rendah dan bilangan kakitangan kurang. pelanggan membeli banyak . Harga barang berpatutan dan tetap. tempat penyimpanan barangan. seterusnya memberi kesan kepada sektor lain untuk mempergiatkan aktiviti ekonomi supaya berjalan dengan lancar dan terus maju kehadapan. Terdapat kemudahan tempat letak kereta. Sektor-sektor yang dimaksudkan ialah perkilangan. Kawalan dan pengurusan iaitu dasar dan polisi ditetapkan oleh Lembaga Pengarah. Persaingan secara sihat dapat dibentuk dan masyarakat yang akan memperolehi kepuasan dalam penawaran yang diberikan kesan daripada peningkatkan tahap persaingan dan pilihan bagi pengguna. Pelbagai jenis dan jenama barang dijual dan kebanyakkannya barang keperluan harian.

P a g e | 15 secara mingguan. Kadar pusingan stok dan pengaliran tunai tinggi. 2. Hypermarket perniagaan dikonsepkan dengan tujuan untuk menawarkan nilai yang lebih untuk membeli-belah dalam persekitaran tanpa perkhidmatan lebih. Pulau Pinang. Johor. "Jimat Setiap Hari". Kedudukan di pinggir bandar menyukarkan pelanggan tidak berkenderaan. kumpulan Pasifik mempunyai 7 cawangan di Star Parade dan Mall Alor Star (keduadua di Alor Star. elektrik dan barangan rumah. Kekurangannya pula adalah margin keuntungannya rendah kerana harga murah. Kumpulan Store juga mengendalikan pasar raya besar melalui anak syarikat milik penuh Hypermarket Pasifik & Jabatan Store Sdn. Pada masa ini. Boleh diungkapkan seperti berikut: 1. Utama syarikat ini terlibat dalam pasar raya besar dan kedai perniagaan jabatan dengan pegangan pelaburan. Batu Pahat Mall di Batu Pahat. Kluang. yang terdiri daripada pasaran segar. KB Mall di Kota Bharu. bermacam-macam barang. Perlu menjual barang dalam volum yang besar membiayai kos operasi yang tinggi. Johor dan kedai-kedai baru di Pasifik Komtar di Georgetown. Pacific Hypermarket & Store Jabatan membawa pelbagai pilihan barangan. Pasifik. dan kelengkapan tandas. Kedah). Megamal Pinang di Seberang Perai Tengah. Menyediakan pelbagai jenis barang di bawah satu bumbung. kosmetik. Kedai kedai Jabatan perniagaan runcit yang sangat ditarget dengan barangan dan barang- barang untuk pembeli yang mementingkan fesyen. Pacific Hypermarket & Jabatan Store Sdn. . barangan runcit. Ia adalah sebuah kedai yang khusus yang didorong oleh yang menawarkan pelbagai pilihan untuk memenuhi permintaan upwardly mudah alih hari ini customers The Store Corporation Berhad telah disenaraikan di Bursa Malaysia sejak 3 Mac 1994. kasut. Konsep perniagaan Pacific Hypermarket dan Jabatan Store Sdn. Pulau Pinang dan Kluang Mall. Bhd. di mana barangbarang berkualiti ditawarkan pada harga yang berpatutan dan merupakan salah satu faktor tarikan utama untuk membeli-belah di pasar raya besar Pasifik. 1965 sebagai syarikat swasta yang terhad. Kelantan. pakaian. Bhd telah diperbadankan di Malaysia pada 27 September 1995 di bawah Akta Syarikat. cogan kata ini berfungsi sebagai titik tumpuan dalam konsep. perabot.

Kuala Lumpur pada September 1976 .2 Departmental store Departmental store merupakan perniagaan peruncitan yang dijalankan secara berkelompok dan mempunyai beberapa cawangan di seluruh negeri. 3. Metrojaya kini mempunyai lima cawangan di Semenanjung Malaysia iaitu Mid Valley Megamall. Bhd adalah anak syarikat milik penuh Pacific Hypermarket Group Sdn. serta barang-barang permainan . Sebagai sebuah syarikat milik bersama dengan Cold Storage dan tiga syarikat . Outlet Metrojaya yang terbaru. dan juga peralatan untuk bersukan. Bukit Bintang Plaza dan The Curve. Malaysia. Pada tahun 1985. Island Plaza. Metrojaya adalah sebuah syarikat yang popular runcit di Malaysia yang menawarkan barangan pada kadar sederhana hingga tinggi. Parkson Grand. sebuah syarikat yang disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia Securities Berhad. Parkson kini mempunyai 35 cawangan di Malaysia. Konsep perniagaan yang dijalankan bersifat khusus kepada barang-barangan yang tahan lama dan tidak mudah rosak seperti pakaian. Syarikat itu membuka kedai pertama yang di Pertama Kompleks. kelengkapan rumah. di Berjaya Times Square ditutup pada bulan Disember 2009 selepas hanya tiga tahun operasi . Parkson telah ditubuhkan pada tahun 1987 sebagai salah satu daripada rantaian runcit yang terbesar di Malaysia pada masa itu. kedai JUSCO luar negara yang pertama telah dibuka di Plaza Dayabumi. Mutiara Damansara. Parkson adalah syarikat kedai jabatan popular di Malaysia yang menawarkan barangan pada kadar sederhana. Kuala Lumpur. Plaza Pelangi. Parkson Ria dan U-Parkson semuanya dikendalikan oleh Parkson.P a g e | 16 Pacific Hypermarket & Jabatan Store Sdn. Bhd dengan syarikat induk muktamad yang Store Corporation Berhad.

Klang.000 kaki persegi (200. Kami cuba untuk merungkai beberapa persoalan dengan pertanyaan kepada mereka. antaranya. Antara yang kami temubual adalah warga kerja tua yang telah lama dan memahami sebarang perubahan dan evoolusi yang berlaku di kawasan ini.P a g e | 17 tempatan. Pada masa ini 18 JUSCO kedai-kedai dan pasar raya dalam operasi di Malaysia dengan yang lain 4 bukaan disahkan dan tiga buah kedai yang dirancang oleh 2010.Kami telah beberapa kali pergi ke kawasan Kajang bagi melihat dengan .000 m2) kawasan bangunan. JUSCO di Malaysia terkenal kerana di kalangan rantaian dagangan pertama umum untuk memperkenalkan beg poli-terbiodegradasikan yang dibuat daripada ubi keledek. 2. AEON Bukit Tinggi Shopping Centre in Bandar Bukit Tinggi. Selangor. Malaysia adalah JUSCO terbesar di Malaysia dan Asia Tenggara dengan lebih 2. S e c a r a t e m u b u a l . kami telah memilih kawasan Bandar Kajang sebagai tempat perlaksanaan dan penilaian kajian kami ini.0Kaedah Kajian Dalam kajian perunciatn yang kami laksanakan. Dalam kajian kami ini. Kami telah menemubual beberapa orang masyarakat dan para perniaga yang telah lama menetap di kawasan ini.100. Ia adalah kali pertama bahawa sebuah syarikat Jepun telah memasuki ke dalam usaha yang signifikan bersama dalam industri runcit Malaysia. K a e d a h P e n g a m a t a n d a n P e m e r h a t i a n . Kami telah menggunakan pelbagai kaedah dalam menentukan dan mencari sumber-sumber databagi memenuhi aspek kajian kami ini. KONSEP DAN KERANGKA KAJIAN: 4. 1. kaedah pemerhatian adalah tumpuan bagi mengumpul data-data serta maklumat. JUSCO mengambil alih kawalan operasi rantaian pada tahun 1988.

Kami telah menggunakan pendekatan terhadap bahan-bahan seperti buku-buku sejarah Kajang. (lampiran 2) 5. Soal Selidik. Dari sini. Analisis daripada data statisitik. Kami telah merangka beberapa soalan dan pertanyaan berpandukan daripada skop persoalan kami. kami dapat meneliti bagaimana ruang yang dfiguna pakai untuk tujuan peruncitan dijalankan.P a g e | 18 lebih dekat aktiviti peruncitan yang dijalankan sehingga hari ini. Penilaian daripada leratan akhbar turut dibuat. (Lampiran 1) 4. buku dari Draf Perancangan Tempatan. Kami telah menyelidik beberapa pasaraya besar dan kedai-kedai yang menjalankan aktiviti peruncitan. . Majlis Perbandaran Kajang 2020. kami menjalankan analisis dan perbincangan agar segala perincian yang diperoleh menepati dan bercirikan fakta yang benar dan bernas. bahanbahan dari internet dan juga peta daripada Pejabat Majlis Perbandaran Kajang. Daripada data yang diperolehi. Dengan bantuan soalan ini juga. kami memperolehi datadata bagi membanding beza sesebuah syarikat itu dengan yang lain. 3. Bahan-bahan Rujukan.

P a g e | 19 4.1Jadual Kerja dan Perlaksanaan Aspek Kerja /Masa (minggu) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Perancangan dan pemilihan kawasan kajian Penetapan bidang kerja Pemerhatian Pengumpulan maklumat Soal selidik Analisis maklumat Penyenaraian masalah dan cara mengatasi Penghasilan kertas Projek matlamat dan .

Selangor Darul Ehsan . III. Selangor IX. Aras Mezzanine. Saujana Impian. Tesco Semenyih1. Jalan Tun Abdul Aziz. 43000 Kajang. 43500 Semenyih. Selangor II.Jalan TPS 1/1. Giant Supermarket Kajang. VII. Selangor V. 43000 Kajang. Jalan Tun Abdul Aziz. 43200 Balakong. Metro Point Kajang. Metro Plaza Complex. Mukim Kajang. Lebuhraya Tun Hussien Onn. 1. Plaza Metro Kajang. Semenyih Sentral. 43000 Kajang. Jalan Dato' Seri P. 43500 Semenyih Sentral. Kajang Plaza. Selangor Darul Ehsan VIII. Tesco Kajang. Giant Superstore Prima Saujana. IV.Jalan Semenyih. 4th Floor. No. Prima Saujana.2 Contoh Peruncitan Berskala Besar I. Taman Pelangi Semeyih. Selangor Darul Ehsan. Lot PT 37820 & 11196. Seksyen 7. Selangor. Jusco Cheras Selatan. 43000 Kajang. Plaza Metro Kajang.P a g e | 20 4. Courts Mammoth. Alagendra. S02. Selangor Darul Ehsan VI. Lower Floor. Kajang The Store. 43000 Kajang. Jalan Semenyih 3. Pusat Bandar Baru Kajang.

84 . Giant Supermarket Balakong.0 Hasil Kajian 5. Jalan Semenyih. Pusat Perniagaan Desa Ria 2.T No 16366.Selangor XI. The Billion Shopping Center. 43300 Balakong. Jalan PDR 5.1 Ciri-ciri pembangunan .P a g e | 21 X. Bandar Teknologi Kajang. P. Selangor 5. Lot No. 43500 Semenyih.108.

P a g e | 22 5.2 Evolusi Pembangunan .

Evolusi dan juga penerimaan masyarakat sesebuah kawasan. Tesco Kajang dibina dijalan Persiaran Saujana manakala Econsave dibina di Jalan Cheras. Terdapat juga perubahan yang dilakukan terhadap jalan perhubungan Jalan Semenyih (lampiran 3) serta beberapa jalan bandar di sekitarnya. Di kawasan Kajang khususnya di pusat bandar ini.P a g e | 23 5. terbiar. dihargai atau mungkin juga menjadi tumpuan orang ramai. tidak dibangunkan. dimajukan dipelihara. Antara bentuk-bentuk pembangunan yang dijalankan di sekitar kawasan ini termasuklah pembinaan beberapa blok kedai baru untuk tujuan peruncitan di sekeliling kawasan Metro kajang khususnya. Selerakan hypermarket ini bertujuan untuk mengelakkan persaingan yang begitu sengit sehingga menyebabkan peruncitan yang kecil tidak dmampu untuk bertahan lama. Pecahan lokasi sebagai contoh Giant Supermarket dibina di Jalan Tun Abdul Aziz.3 Perubahan Reruang Dalam konteks perubahan reruang ini. Jalan Lebuhraya LEKAS (lebuhraya Kajang Seremban) (lampiran 2) telah memberi manfaat dan kemudahan kepada penduduk kawasan Kajang begitu penting seiring dengan perubahan yang bakal berlaku dalam . trend perubahan lokasi dan reruang yang berlaku tidaklah amat ketara kerana pihak perbandaran MPKj telah melakukan usaha agar perusahaan. membawa maksud sesebuah kawasan itu yang sebelum ini bersifat mundur. tidak menarik perhatian atau sesuatu yang daif berubah menjadi kawasan yang dibangunkan. runang itu memainkan peranan yang begitu penting dalam mengekalkan dan kemandirian sesuatu perniagaan. dipelihara dan aktiviti peruncitan masih dikekalkan lokasinya demi untuk memastikan terutamanya lokasi yang telah menjadi tumpuan aktiviti perniagaan. Pada skop kajian peruncitan ini. Namun masih terdapat perubahan lokasi yang dibuat akan tetapi hanyalah merujuk kepada kemasukkan hypermarket yang berskala besar. Ini menunjukkan aktiviti peruncitan berskala besar telah berkembang pesat dan juga turut membangunkan sesebuah perimeter kawasan tersebut.

Letakan Stadium Kajang di tengahtengah bandar ini memberi kemudahan dalam melakukan sebarang aktiviti yang boleh melibatkan keseluruhan penduduk di kawasan ini. Justeru itu. jumlah penduduk di kawasan Kajang meningkat setelah pengistiharan bandar Bangi sebagai Bandar Ilmu dan juga kawasan perindustrian. Dalam faktor sejarah. Hasil daripada tinjauan kami mendapati bahawa pembangunan yang berlaku memberikan kemudahan dan kesenangan kepada penduduk dan masyarakat sekitar Kajang dalam proses harian mereka. pembinaan taman-taman perumahan baru. . kawasan permainan kanak-kanak. Struktur sosialnya pula semakin bercambah dengan kepadatan penduduk yang ada. Hasil temubual kami kepada beberapa penduduk yang telah lama menetap disini meyakinkan lagi fakta kepada letakan Kajang pada masa lalu sebagai salah sebuah bandar perniagaan di Negeri Selangor. sememangnya kita mengetahui bahawa kawasan Kajang dahulunya merupakan kawasan yang aktif bagi tujuan aktiviti perniagaan khususnya bidang peruncitan. faktor sosial di bandar kajang ini banyak membantu masyarakatnya mengenali bukan sahaja antara sesama manusia malah kepada semua perkara yang terdapat di kawasan ini. Dari segi demografinya pula. Ini juga dikuatkan lagi dengan perjalanan tidak sampai setengah jam dari bandar Bangi ke kawasan Bandar Kajang. Balakong. Taburan penduduk yang saban tahun semakin bertambah di kawasan persisiran bandar menyebabkan aktiviti peruncitan di Kajang berjalan dengan rancak dan lancar.P a g e | 24 khususnya dan penduduk Seremban. Cheras dan bandar-bandar sekitarnya amnya. Sejarah turut menyatakan penyusunan secara teratur dan berskala memberi ruang yang mudah kepada aktiviti peruncitan ini. Pihak Majlis MPKj turut menyediakan kemudahan penyewaan dewan dan padang bagi kemudahan masyarakat disini. Hal ini kerana bandar Bangi dan Kajang merupakan bandar yang bersebelahan. Selain daripada itu. Kepadatan penduduk di kawasan Kajang memberikan impak yang positif kepada pembangunan di kawasan ini. Aktiviti kemasyarakatan turut dirancang dan dijalankan oleh Pihak Majlis Perbandaran Kajang (MPKj) bagi meningkatkan lagi permuafakatan masyarakat disini. Bangi. pembinaan lanskap-lanskap baru bagi tujuan pelancongan dan juga cadangan kompleks perniagaan dan pusat hentian pelancongan oleh Jabatan Majlis Perbandaran Kajang (MPKj).

Kehangatan aktiviti perniagaan menyebabkan persaingan yang tinggi bagi perniaga kecil. Lantaran daripada itu. jalan yang berturap. Bagi skop polisi. serta kemudahan tempat letak kereta.hasil dari undang-undang yang ditetapkan. Semua jalan juga dilengkapi dengan lampu jalan. maka kawasan ini masih lagi mengekalkan dan memelihara alam dan tempat ini sendiri. dengan adanya polisi yang ditetapkan oleh majlis Perbandaran Kajang (MPKj) telah memastikan segala aktiviti dijalankan oleh pengusaha menepati syarat dan tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat dan negara. ekonomi kajang menaik dengan mendadak dan terkawal. Hasil usaha masyarakat disini dalam mempergiatkan aktiviti perniagaan dapat dilihat dengan pembukaan pasar tani dan pasar malam di sekeliling kawasan bandar ini.peruncit tetap – peruncitan beskala besar. . Kemudahan pengangkutan telah lama dipertingkatkan atas dasar pembangunan mampan dan bersifat mesra alam. Kesinambungan daripada itu turut dibina kawasan rehat dan tempat seperti gerai makan yang bersifat mega seperti Kedai Sate Kajang bagi kemudahan orang yang datang. Segala yang dijalankan di kawasan ini banyak memberi kelebihan kepada penduduk dan meningkatkan ekonomi setempat. Kemudahan bas dan juga teksi telahpun menyumbang lebih banyak orang untuk datang dan membeli belah di kawasan ini.P a g e | 25 Struktur ekonomi memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan masyarakat dan juga sesebuah bandar. Perubahan yang begitu besar terhadap infrastruktur dan lanskap bandar dipelihara dan dikawal selia agar segala aktiviti yang dijalankan tidak mengakibatkan kesan yang buruk kepada bandar.

Sememangnya bagi mereka kehadiran peruncitan berskala besar ini amat membimbangkan kerana mampu menggugat perniagaan peruncitan berskala kecil secara halus dan secara tidak langsung member saingan dan tekanan kepada mereka. lokasi Metro Kajang yang menjadi tumpuan orang ramai turut memberi kesan yang positif kepada perniagaan peruncitan berskala kecil yang berhampiran dengannya. Sebaliknya wujud keadaan saling bergantung antara satu sama lain dalam menjalankan perniagaan. Pelanggan yang datang ke kedai mereka semakin hari semakin berkurangan. Namun apa yang menarik perhatian ialah wujudnya situasi seperti keterbegantungan antara kedua-dua belah pihak dalam perniagaan masing-masing. peruncitan berskala besar menyediakan dan menawarkan peluang pekerjaan yang banyak kepada penduduk di Bandar Kajang dan di kawasan yang berhampiran dengannya. Sebagai contoh. Hal ini akan meningkatkan lagi taraf kehidupan penduduk di Kajang kerana akan mengurangkan kes-kes pengangguran. Ini menyebabkan perniagaan mereka lebih tersusun dan sistematik serta dapat menarik minat pembeli. pekerjaan ekonomi Bandar semakin meningkat. Segelintir peruncit pula mengatakan bahawa peruncitan berskala besar ini memeberi impak yang negatif kepada perniagaan mereka. Menurut pengguna yang di temubual. ekonomi bandar meningkat dan ini akan menarik minat para pelabur asing dari luar negara untuk melabur di Malaysia khususnya di Bandar Kajang. Kewujudan perniagaan tersebut sama ada peruncitan berskala besar mahupun kecil didapati saling mempengaruhi satu sama lain. Kesannya. Persaingan dalam perniagaan tidak dianggap sebagai satu indikator yang memberi kesan secara langsung yang ketara kepada perniagaan masing-masing. Hal ini kerana. Ini sangat ketara keadaannya terutamanya dengan premis perniagaan yang terletak berhampiran antara satu sama lain. kebanyakan peruncit mengatakan bahawa peruncitan berskala besar di Kajang tidak memberi impak kepada perniagaan mereka.4 Impak Kepada Pasaran Impak Peruncitan Berskala Besar Terhadap Pekerjaan Ekonomi Bandar Apabila terdapat peruncitan berskala besar di Bandar Kajang. Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa peruncitan berskala besar di Kajang tidak memberi impak negatif yang banyak kepada peruncitan berskala kecil.P a g e | 26 5. Peruncitan berskala besar dan kecil sama-sama bersaing meningkatkan kualiti barangan mereka untuk menarik minat pembeli. Sebahagian pula mengatakan peruncitan berskala besar di Kajang member impak yang positif kepada perniagaan mereka. Produktiviti dan hasil kerja akan lebih baik dan memberangsangkan kerana terdapat lebih ramai pekerja yang bekerja di sektor peruncitan. Seterusnya memberi peluang dan memudahkan penduduk mencari pekerjaaan. Mereka khuatir jika keadaan ini berterusan mereka terpaksa menutup perniagaan mereka. mereka berasa senang dengan kehadiran kedua-dua peruncitan berskala kecil dan besar di Kajang kerana mereka mendapati kewujudan perniagaan ini lebih memudahkan untuk mereka kerana mereka mempunyai . Impak Peruncitan Berskala Besar Terhadap Perniagaan Peruncitan Skala Kecil Lain Berdasarkan kajian dan hasil temubual terhadap peruncit berskala kecil di Kajang.

telefon. Selain itu. Johor Bahru dan Pulau Pinang dibekukan untuk tempoh 5 tahun yang akan datang berkuatkuasa mulai 1 Januari 2004.000 meter persegi.00 penduduk.Hypermarket hanya dibenarkan beroperasi secara ‘freestanding’ di pinggir bandar dengan kemudahan yang dipiawaikan seperti tempat letak kereta. Kandungan garis panduan yang dikeluarkan oleh KPDN & HEP adalah seperti berikut:I.Hanya sebuah hypermarket dibenarkan beroperasi bagi setiap 350.P a g e | 27 lebih banyak pilihan kerana kedudukan premis perniagaan yang berhampiran antara satu sama lain. restoran dan kemudahan awam lain (termasuk tandas. IV. Johor Bahru dan Pulau Pinang.000 meter persegi keluasan bangunan. VI. ruang rehat.Sebelum pembukaan hypermarket dipertimbangkan. Kajian Impak Mengenai Perniagaan Runcit Setempat Sedia Ada hendaklah dibuat.Modal berbayar minima (minimum paid-up capital) tidak kurang daripada RM 50 juta.Menyediakan 1 unit kaunter bayaran bagi setiap 1. Pihak Berkuasa Tempatan boleh menentukan jarak yang sesuai bagi kawasan pentadbiran masing-masing. V. .Menyediakan ruang niaga dengan kadar sewa yang berpatutan bagi perniagaan sokongan.Menyediakan kemudahan tempat letak kereta pada kadar 50 unit tempat letak kereta bagi setiap 1.5 kilometer daripada kawasankawasan perumahan dan pusat-pusat bandar.000 meter persegi keluasan ruang lantai niaga. Polisi Penumpuan hypermarket terutamanya di Lembah Klang telah menyebabkan pihak kerajaan melalui KPDN & HEP mewujudkan satu garis panduan untuk mengurangkan penumpuan hypermarket terutamanya di Lembah Klang. mesin ATM dan lain-lain) serta landskap. VIII. VII. peruncit juga dapat memperbaiki kelemahan mereka dan dapat meningkatkan mutu perkhidmatan mereka. III. IX. II.Ruang lantai niaga (business floor place) tidak kurang daripada 5. pengguna juga berpendapat kehadiran kedua-dua jenis peruncitan ini dapat mendidik dan menjadikan mereka pengguna yang lebih bijak kerana mereka akan lebih bersoal jawab dengan peruncit terhadap sesuatu barang atau perkhidmatan apabila ingin membeli barang untuk mendapatkan khidmat dan kualiti yang lebih bagus. Pada masa yang sama. Walau bagaimanapun.Pembukaan hypermarket di Lembah Klang.Hypermarket tidak dibenarkan beroperasi dalam radius 3. X.

supermarket. 2. departmental store dan pasar raya tidak dibenarkan beroperasi selama 24 jam. Kebanyakan daripada jenis jualan yang menjadi larangan di premis perniagaan ini boleh dijalankan di sekitar peruncitan tradisi yang terdapat di sekitar Bandar Kajang walaupun masih tertakluk kepada Majlis Perbandaran Kajang melalui lessen yang dikeluarkan. Garis panduan yang dikeluarkan ini adalah untuk mengawal dan mengurangkan pembukaan hypermarket di Lembah Klang. kewujudan hypermarket di ketiga-tiga kawasan ini sangat banyak.Apa-apa jenis jualan yang boleh mendatangkan bahaya seperti bahan kimia yang mudah meletup dan boleh mendatangkan kemudaratan kepada semua pihak. Polisi Plaza Metro Kajang Spesifikasi ini merupakan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan semasa mereka menandatangani perjanjian untuk berniaga di Plaza Metro. Kebanyakan hypermarket pula adalah milik pelabur asing. Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna telah membekukan lessen dan kelulusan pembinaan pasar raya besar milik pelabur asing di negara ini kerana kerajaan menyedari persaingan akan menjejaskan masa depan peniaga rucit tempatan. Berikut merupakan jenis-jenis perniagaan yang dilarang untuk dijual di dalam keompleks membeli belah Plaza Metro Kajang. iaitu pada tahun 2002. spesifikasi yang sama turut diguna pakai di kebanyakan kompleks membeli belah yang lain. Semua spesifikasi yang ditetapkan ini adalah atas dasar-dasar mempertahan dan member keselesaan kepada peniaga dan pengunjung secara keseluruhannya. supermarket.Sebarang permohonan untuk pembukaan hypermarket. Pernah terjadi dalam sejarah peruncitan dalam negara Malaysia. XIV. Ini akan menjejaskan masa dan peniaga runcit tempatan yang mana mereka ini telah banyak berjasa menabur bakti kepada negara dengan sumbangan dari segi pembangunan ekonomi negara. Johor Bahru dan Pulau Pinang. departmental store. Melalui pemerhatian.Jenis perniagaan yang menyalahi jualan yang dilulus dan dibenarkan seperti yang termaktub dalam perjanjian. XIII.Hypermarket.Pengusaha-pengusaha hypermarket perlu menghantar pelan perancangan pembangunan untuk perkembangan/ menambah cawangan kepada KPDN & HEP dua tahun lebih awal sebelum permohonan mereka dipertimbangkan. cawangan baru serta penempatan semula iaitu sama ada oleh syarikat yang mempunyai kepentingan asing ataupun tempatan hendaklah dirujuk kepada Jawatankuasa Perdagangan Pengedaran. 1. Ini adalah kerana. KPDN & HEP.P a g e | 28 XI.Bagi permohonan pembelian tanah dan premis perniagaan untuk tujuan pembukaan hypermarket. Garis panduan ini juga dipakai oleh Majlis Perbandaran Kajang (MPKj). specialty outlet dan pengambil alihan perniagaan sektor perdagangan pengedaran perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada KPDN XII. .

6. Semua peraturan yang dibuat ini adalah bagi beberapa tujuan. menjaul tayar dan yang seumpamanya. 11. 9.Industri kayu. 5. hospital 10. syarikat kewangan dan kesemua jenis perniagaan yang melibatkan aktiviti peminjaman wang. pembuatan kertas dan seumpamanya. Pusat rekreasi dan kesihatan yang berupa senaman. namun jenis perniagaan yang sedia ada juga tertakluk kepada larangan membuat sebarang aktiviti yang memberi kesan negatif kepada semua pihak termasuk pencemaran bunyi. Bhd.Sekolah. . bahan binaan. 8.Jenis perniagaan perbankan.Kedai perkakasan. institusi dan yang seumpamanya. 7.Dan lain-lain perniagaan dan urusniaga yang akan dinyatakan dari semasa ke semasa oleh pihak pemilik (Maha Usaha Sdn. Daripada senarai yang dikemukakan di atas. Kesan daripada itu.Semua jenis restoran. Antara lain.Klinik. 4. Sumber: Ubahsuai dari Perjanjian Pendudukan Premis Perniagaan Antara Maha Usaha Sdn. Bhd).Perniagaan yang berbentuk kedai baik pulih kereta/motor. bau dan haba. Dengan Penyewa (Plaza Metro Kajang 1997). besi dan industry yang berasaskannya.P a g e | 29 3. semua perniagaan yang dijalankan di kompleks membeli belah ini memenuhi klasifikasi dan hanya menjual jualan yang telah dilulus dan dibenarkan seperti yang dikeluarkan dari semasa ke semasa oleh pihak Maha Usaha. pusat jagaan kanak-kanak. Pada masa yang sama ia bertujuan untuk memberi keselesaan kepada semua pihak termasuk pengunjung dan pemilik premis perniagaan secara keseluruhannya. Walau demikian. ia bertujuan untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. atau apa jenis perniagaan yang membenarkan pelanggan membawa bersama makanan atau minuman dari luar ke dalam premis. bar.Jenis perniagaan yang boleh melahirkan rasa benci dan boleh mengganggu gugat dan menyentuh hal-hal yang sensitive seperti agama dan kebudayaan. beberapa peraturan tambahan yang walaupun sebenarnya membenarkan jenis perniagaan yang lain. 13. 12. Jenis perniagaan yang melibatkan aktiviti perjudian. terdapat peraturan-peraturan yang sangat jelas yang sama sekali menghalang penyewa yang menyewa ruang perniagaan di kompleks membeli belah daripada menjalankan beberapa jenis perniagaan.

Menyediakan ‘First-Aid’ yang lengkap dan ditempatkan dibahagian yang bersesuaian. Tetapi yang paling penting perkembangan hypermarket masa kini menunjukkan satu pola yang berkembang . 6.Memastikan susun atur barang-barang di dalam bangunan/ premis teratur dan tidak menghalang laluan/ pergerakan pekerja.Memaklumkan kepada pihak MPKj sekiranya telah berpindah. ada kawasan yang wujud lebihan penawaran hypermarket. 6. 9. 7. 4. Syarat-syarat Tambahan Lesen Perniagaan 1. jelas menunjukkan bahawa taburan hypermarket di kawasan Kajang adalah tidak sekata.Dilarang menimbulkan kacau ganggu kepada lalulintas dan persekitaran. 5. 2. ditukar atau tidak lagi menjalankan perniagaan.P a g e | 30 Jika didapati penyewa premis melanggar syarat yang ditetapkan.Dilarang membiarkan binatang seperti anjing berkeliaran di dalam bangunan/ premis.Sampah-sampah perniagaan hendaklah diuruskan sendiri dan diibuang ke tempat yang dibenarkan MPKj. 11.Menjaga kebersihan di dalam dan di luar bangunan/ premis.Menyediakan bendera negeri/ kebangsaan. 3.Dilarang meletakkan sebarang peralatan atau barang-barang di kaki lima. 10. tindakan pembatalan lesen dan kebenaran menyewa akan dikenakan. 8.Diwajibkan menyediakan tong sampah yang mencukupi dan sempurna (MGB 240 liter/ MGB 660 liter) bagi premis perniagaan. Mematuhi syarat-syarat/ arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Tindakan yang dikenakan juga adalah berdasarkan syaratsyarat yang telahpun dipersetujui semasa perjanjian antara kedua-dua belah pihak ditandatangani.0 Rumusan Dari apa yang telah dibincangkan.

Peningkatan taraf hidup penduduk juga meningkat dan persainagan bagi para perniaga juga rancak berlaku dalam merebut pelanggan bagi memajukan industri dan barangan mereka. Norsidah Ahmad dan Farok Zakaria. Keselesaan ini dirasai oleh penduduk lantas menyebabkan lebih ramai masyarakat sekitar Kajang dan bandar-bandar berhampiran datang dan ingin menetap dikawasan ini. Petaling Jaya:Prentice Hall . Sesebuah kawasan itu mampu untuk membangun dengan adanya kativiti peruncitan yang berskala besar. Asas Peruncitan. perluasan dan kemasukan nilai konsumerisme barat mempengaruh sesebuah kawasan. Namun. 2002. Perubahan yang besar dari segi ekonomi dan sosial sesebuah kawasan itu. Penyediaan pengangkutan awam haruslah menepati dengan jumlah kepadatan penduduk agar tidak berlaku kesesakan. kemudahan tempat letak kereta harus dipertingkatkan lagi dengan kebanjiran orang yang datang ke sini. Peningkatan sosiol-ekonomi telah menyebabkan permintaan dan penawaran.P a g e | 31 dalam Kajang terutamanya di kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk. 6. Zainab Ahmad. sebalik itu juga.1 Rujukan 1.

2 dan 3.30 Disember: 12. Bala Krishnan.Pembukaan Lebuhraya kemudahan penduduk. Anon. Abd. Rahman Roslan. Sejarah Peruncitan Kawasan Bandar Kajang. Selangor.P a g e | 32 2. 6. Zaidi Bin Rosli.Selangor.dseas.um.2007. 26 November 2011. Temu Bual.FENOMENA KEBANJIRAN HYPERMARKET ASING DI LEMBAH KLANG: SATU TINJAUAN. 4.my. WWW. Analisis Persaingan dan strategi Perniagaan. Jabatan Perancanagn Bandar Dan Desa Negeri Selangor. Lampiran 1 . Jati. 3.14 November. Berita Harian. Kajian Kes Peruncitan Kajang.1999.Draf Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Kajang 2020.edu. 2009. Selangor. 2007. JILID 1. 5. 7. 2011.

. Lemah ( ) d.P a g e | 33 KAJIAN TENTANG PERUNCITAN BERSKALA BESAR DI KAWASAN KAJANG 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Nama Syarikat: ……………………………………………. Tahun penubuhan/pembukaan: …………. Alamat Syarikat: ……………………………………………………. Pemilikan: tempatan ( ) atau luar Negara ( ) Cawanagan lain: a) ya ( ) dan nyatakan ………………………… b) tidak ( Jenis pelangan: a) Dalam kawasan setempat -3km-( ) b) Seluruh kawasan Kajang ( ) c) Diluar kawasan Kajang ( ) 8) 9) Purata jumlah pelanggan sehari: orang(anggaran kasar) ) Bagaimanakah persaingan dengan syarikat/ peruncit lain: a. Jenis barangan yang di dagangkan: ………………………………………………. Terlalu lemah ( ) Lampiran 1(sambungan) . Amat baik ( ) b.. Baik ( ) c..

Kurang pasti ( ) c. Ya ( ) b. b. dan juga kawasan perumahan: a. Tidak ( ) 14) Apakah yang boleh pihak tuan/puan katakan mengenai perubahan dalam tempoh beberapa tahun tentang pergerakan dan pembangunan dari segi aktiviti peruncitan: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …… Lampiran 2 . Menjadi lebih kecil [dirobohkan sebahagiaan]. Tidak ( ) 12) Adakah ruang disekitar kawasan peruncitan anda mempunyai struktur yang terancang dengan pembinaan jalan raya.( 11) Adakah penilaian pihak tuan/puan menganggap pembukaan perusahaan perniagaan dikawasan ini bertepatan dan menguntungkan: a. Dinaiktaraf dan diperbesarkan lagi. Ya ( ) b. Kurang pasti ( ) c.P a g e | 34 10) Adakah bangunan bagi peruncitan ini a. Tidak ( ) 13) Adakah kemudahan pemgangkutan tersedia dikawasan sekitar ini bagi memudahkan para pelanggan untuk dating dan membeli barang keperluan dan kehendak mereka? a. ( ( ) ) ) c. tempat meletak kenderaan. Ya ( ) b. Kurang pasti ( ) c. Kekal seperti pada pembukaan pertamany.

Johan Abd. Jelasnya. Aziz. "Jika sebelum ini. Shafie Abu Bakar. Ini diakui oleh beberapa wakil rakyat yang menyertai majlis taklimat dan dibawa meninjau lebuh raya berkenaan oleh pemegang konsesi Lekas. Mohd. "Walaupun pembukaan lebuh raya ini tertangguh beberapa lama namun ia akan memberi banyak faedah kepada pengguna dan penduduk. hari ini. "Selain itu. jadi dengan pembukaan lebuh raya ini pastinya akan menyelesaikan masalah tersebut." ujarnya. saya juga amat berharap pihak Lekas dapat turun padang bagi melihat dengan lebih jelas tentang sistem saliran yang mengalami masalah di kampung kami akibat pembinaan lebuh raya ini. Lebuh Raya Kajang-Seremban Sdn. Dr. "Selain itu.P a g e | 35 KERATAN AKHBAR SEMENYIH 29 Ogos . dengan pembukaannya juga kawasan Semenyih pastinya mampu menjadi sebuah kawasan yang pesat membangun." katanya. "Pembukaan lebuh raya ini memang dinanti oleh penduduk namun saya amat berharap pihak pengurusan Lekas dapat membantu menyelesaikan masalah kesesakan di jalan-jalan lama memandangkan pengguna turut menggunakan jalan tersebut. . 58. Sementara itu. "Selain itu. pengguna kini mempunyai pilihan alternatif untuk menuju ke Seremban memandangkan lebuh raya tersebut telah dibuka. Ketua Kampung Pasir Baru. dengan pembukaan lebuh raya ini pastinya mukim Semenyih akan lebih dikenali. Rasip Mohd. ini kerana jalan-jalan lama yang menuju ke lebuh raya berkenaan masih lagi sesak walaupun lebuh raya berkenaan telah dibuka. walaupun tidak secara menyeluruh." jelasnya. taman-taman perumahan di sekitar Semenyih sudah pastinya akan tumbuh bagai cendawan selepas hujan memandangkan berada dekat dengan lebuh raya. Bagi Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Semenyih. Bagi ADUN Bangi. mengakui penduduk kampung gembira dengan pembukaan lebuh raya berkenaan namun pihak konsesi juga perlu mengambil berat tentang masalah kesesakan di jalan-jalan kampung berkenaan. pembukaan lebuh raya berkenaan dapat mengatasi masalah kesesakan yang berlaku di Semenyih. Yusuf.Pembukaan Lebuh Raya Kajang-Seremban (Lekas) dijangka membawa manfaat besar termasuk dari segi ekonomi kepada penduduk di kampung-kampung sepanjang lebuh raya itu. Semenyih jarang menerima 'tetamu'. Bhd. "Selama ini kita maklum bahawa kesesakan teruk merupakan satu isu besar di pekan Semenyih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful