NAMA S NPM TUGAS

: MARATUR ROFIAH : 11500034 : B.INDONESIA

1. Di bawah ini yang bukan merupakan kaidah bahasa adalah… a. aspek b. tata bunyi ( fonologi ) c. tata bahasa d. kosaa kata e. istilah 2. ada berapa kriteria penting yang perlu di perhatikan jika bicara tentang ragam bahasa … a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5 3. Ragam daerah ( dialek ) , ragam bahasa terpelajar , ragam bahasa resmi , merupakan ragam bahasa yang di lihat dari . . . a. Segi penataanya b. Segi pemakaiannya c. Segi kosa kata d. Segi bahasa e. Segi pikiran 4. Berdasarkan pokok persoalan yang di bicarakan ragam bahasa dapat di bedakan atas. . . a. Bidang bidang ilmu pengetahuan dan teknologi b. Bidang dunia kesehatan c. Bidang kesenian d. Bidang penalaran e. Bidang aspek 5. Bentuk kata dan struktur kalimat merupakan bagian dari. . . a. Tata kalimat b. Tata bahasa c. Tata pembahasan d. Tata arti e. Tata ejaan

Ragam lisan dalam ragam bahasa yang dilihat dari aspek kebahasaanya terdiri dari . kualitas. merupakan hal yang perlu di perhatikan dalam ragam .6. Kosa kata d. Segi bahasa c. . Arti bahasa b. system. bahasa makna e. . Istilah bahasa 9. tinggi rendah suara atau tekanan. Lafal d. Tata bahasa kosa kata e. . a. a. Ejaan b. a. . yaitu. . Kaidah kaidah bahasa c. Dalam memilih kata ada dua persyaratan pokok yang harus di perhatikan . Ketepatan c. Tata bahasa kosa kata e. Bahasa kalimat d. Bahasa lisan b. Ketepatan dan kesesuaian b. Penuturan bahasa e. . Gerak air muka. Segi kalimat 11. hirarki merupakan penulisan penulisan penulisan yang benar yang dilihat dari. Ragam tulisa dalam ragam bahasa yang di lihat dari aspek kebahasaan terdiri dari. Bahasa tulis c. . Ejaan b. a. . Lafal dan tata bahasa kosa kata c. . . Lafal dan tata bahasa kosa kata c. Analisis. sikap rasa. Bahasa ejaan 7. Pemakaian bahasa yang benar adalah pemakaian bahasa yang sesuai dengan. a. Rincian bahasa 10. Kosa kata 8. Segi ejaan d. a. Kesesuaian . . Segi penuturan e. Lafal d. .objek. Segi makna b. gerak tubuh.

Homograf 17. .d. . . Homofon e. . Homofon e. Berjalan lancer b. Perluasan. pengaburan. pelemahan . a. . Informasi informasi factual objektif merupakan makna dari. Makna denotative c. Barjalan susah c. Perubahan antonym 13. dan pergeseran makna yang Nampak d dalam penggunaan bahasa adalah maksud dari. Berjalan susah di pahami e. Perubahan sinonom e. a. Perubahan kata b. merupakan makna contoh dari. . Berjalan mudah d. Makna denotative b. a. Bunga desa itu adalah pujaanku. a. Homograf 15. Makna konotatif b. Pemakaian bahasa di gunakan agar komunikasi terhadap orang lain . Di bawah ini yang merupakan contoh kata kata sinonim adalah. . Perubahan kalimat c. Makna konotatif b. Makna konotatif c. bunting b. . . pembatasan . Makna denotative c. Keputusan 12. Homonym d. a. Rawat = asuh . . Salah semua 14. . Homonym d. Kepastian e. Homograf 16. a. Saya duduk d kursi. Homonym d. Perubahan makna d. . Hamil. merupakan contoh makna dari . Homofon e.

modalitas . Kata yang mempunyai referen berupa objek yang dapat di amati. Perangkai e. Umumnya terletak di bagian belakang subjek serta berkelas kata kerja ( verba ). a. mikro e. Kata khusus e. tehnik 19. Kata salah 21. Bentuk kata d. Kata abstrak b. Bentuk makna e. Subjek. Hamil. Kata khusus e. Kata salah 20. . Sangsi = ragu ragu e. D bawah ini yang merupakan contoh kata kata homonym adalah a. Kata yang mempunyai referen berupa konsep. merupakan cirri cirri dari . a. . a. a.c. Predikat c. Kata umum d. Bentuk subjek 22. Bentuk formal sebuah kalimat b. . Strategi. . merupakan cirri cirri dari. Modalitas . Semen = cairan mani 18. asuh.. Kata umum d. adalah pengertian dari. Subjek b. Homo = manusia d. Kata konkret c. objek. Objek d. pelihara d. bunting c. susunan kalimat. perangkai. Baku = standar Baku = saling b. . Kata konkret c. . Kecil. Bentuk kalimat c. predikat. Kata abstrak b. . Rawat.

Modalitas 28. Subjek b. Di bawah ini yang termasuk salah satu cirri cirri subjek adalah . 3 d. Usahanya berkembang merupakan contoh dari. a. Modalitas 25. merupakan fungsi dari. Objek d. . menentukan bermacam macam sikap. Rapih d. Predikat c. Terletak pada bagian ujung kalimat b. 4 e.23. Subjek b. . . Subjek b. Objek d. Tersusun dengan tepat c. . 1 b. a. Perangkai e. Objek d. a. merupakan kata contoh dari. a. . . . . . 5 . Tidak beraturan e. Perangkai e. a. Predikat c. Objek d. Acak acakan 24. Predikat c. . Modalitas 27. merupakan contoh dari. Mengubah nada. Predikat c. . Perangkai e. Modalitas 26. 2 c. Perangkai e. bagian. a. . Adik saya kemungkinan besar seorang perawat. Subjek terdiri atas . Pasien sudah mulai mengantukl. . Subjek b.

Paragraph pengatar c. 4 e. bagian. Tidak akurat. a. a. a. Paragraph pengembang b. Paragraph penutup d.tidak pasti c. Modalitas e. Sinonim e. 1 b.. Sinonim e. Antonym 34. Paragraph pengatar c. Subjek 30. Air suling kecil itu terus menerus menggericik merupakan contoh dari subjek yang berupa. . Paragraph pengembang b. Acak acakan d. Sinonim e. Memuaskan keinginan pembaca untuk mendapat pandangan yang baru. Paragraph pengembang b. . Menerangkan atau menjabarkan ide pokok karangan itu merupakan fungsi dari. . a. Antonym 33. Di bawah ini salah satu asas asas yang menyangkut gagasan adalah. 2 c. . a. Frase b. . Memberitahukan pokok soal atau masalah.29. . 5 31. 3 d. . merupakan salah satu fungsi secara ringkas dari paragraph. . . Predikat terdiri atas. Paragraph pengatar c. Antonym 32. Paragraph penutup d. a. . . salah satu fungsi dari. Jorok . Kejelasa b. Perangkai d. Kata c. Paragraph penutup d.

Ahir paragraph c. a. kesalahan . . 2 c. . 4 e. Kejelasan d. Ada berapakah asas asas yang menyangkut gagasan. . a. Pikiran utama dan akibatsebagai pikiran penjelas. Pernyataan d. Ketepatan 37. 3 d. Akibat c. . . Awal kata d. a. a. a. . Awal paragraph b. Ahir kata e. Barantakan 35. merupakan fungsi dari. Dalam bentuk khusus umum. Pertautan d. Nama lain dari pertautan adalah. Keringkasan e. . Harkat b. gagasan utama terletak pada. . Sebab b. Koherasi c. merupakan pengertian dari. Ketepatan e. Ahir kalimat 40. 1 b. Pertautan c. 6 36. Ahir kalimat 39. Dalam bentuk umum khusus .e. . Asas yang menghendaki agar karangan benar benar berbobot dan berisi. Pasti 38. . a. . Harkat b. . Awal kata d. Ahir paragraph c. Ahir kata e. Awal paragraph b. gagasan utama terletak pada.

Bahasa e. .. Benar e. cara mengatasinya.. merupakan arti dari. Judul b. merupakan contoh dari. a. Tidak untuk di bahas c. Topic c. Penulisan d. . Layak di bahas b. a. . Pokok pembicaraan dalam keseluruhan karangan yang akan di garap. . merupakan pengertian dari. . Tema 46. Menentukan tema b. Tahap penulisan c. meliputi 3 tahap yaitu. Menentukan actual e. proses penulisan. . Kalimat d. Kegiatan yang mula mula dilakukan jika akan menulis suatu karangan ialah. a. Tahap penulisan. Topic c. fungsi 41. . Title. . atau semacam label untuk suatu karanganmerupakan pengertian dari. Revisi e. Judul b. . .revisi b. Bahasa e.e. Topic ini memang memerlukan pembahasan dan sesuai dengan bidang yang di tentukan. . secara teoritis. Pasti 44. a. Tema 45. Menentukan fakta d. Lengkap 42. penulisan. a. Menentukan topic c. Tanah kritis di Indonesia. Menentukan sesuatu 43. . Kalimat d. Salah d.

a. a. Topic 48. . a. Kerangka karangan dapat di bedakan menjadi. Kerangka topic d. Kalimat e. Kerangka kalimat c. Judul sebaiknya di nyatakan dalam bentuk. Kalimat e. Menyusun kerangka d. Memecahkan topic dalam sub topic. Sebuah kerangka karangan dapat di bedakan atas. Kerangka b.a. Kalimat c. 4 e. 2 c. . . semoga beruntung . Frase b. merupakan pengertian dari. Ungkapan e. Kata d. 3 d. d. a. e. simbol selamat mengerjakan. Menyusun c. 1 b. . . dan mungkin selanjutnya ke dalam sub sub topic. . Kerangka kalimat dan kerangka topic b. 5 50. b. Kata 49. . Judul Topic Kalimat Bahasa Tema 47. c. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful