P. 1
Peranan Guru Besar

Peranan Guru Besar

|Views: 269|Likes:
Published by Kapten Fadhli Rahim

More info:

Published by: Kapten Fadhli Rahim on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2014

pdf

text

original

Peranan Guru Besar

dan Penolong Kanan Dalam Meningkatkan Kualiti Staf
Pendahuluan Senario pendidikan negara hari ini harus dapat dilihat secara menyeluruh dalam konteks merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara dan Wawasan Pendidikan supaya rakyat dan negara tidak terpinggir dalam arus globalisasi dan ledakan teknologi maklumat yang begitu pantas berkembang. Segala perubahan yang sentiasa berlaku khususnya dalam pendidikan negara kita memerlukan para Guru Besar dan Penolong Kanan sama-sama bersedia untuk berubah, bersedia untuk menerima cabaran-cabaran baru di peringkat akar umbi iaitu sekolah agar kualiti dan kecemerlangan pendidikan yang menyeluruh dapat dicapai dengan berkesan. Kecemerlangan perlukan reformasi di peringkat sekolah terutama menumpukan kepada faktor-faktor dalam sekolah itu sendiri yang merangkumi dasar sekolah, amalan-amalan, tanggapan, sikap dan motivasi staf, matlamat dan kesetiaan serta pencapaian organisasi. Reformasi perlukan penglibatan total seluruh staf yakni bukannya bersifat individualistik atau melibatkan sekumpulan guru sahaja. Jika tidak kemajuan adalah sedikit sahaja dan tidak berjaya dari segi 'school wide improvement.' Perubahan ke arah peningkatan kualiti staf dan organisasi perlukan kefahaman dan kesediaan pihak-pihak berikut; 1. Pengurusan atasan (pemimpin) 2. Seluruh kakitangan/Staf (Total Involvement) 3. Pasukan-pasukan kerja. QC (Quaity Control) mula-mula dilaksanakan dalam tahun 1920 di Amerika Syarikat sebagai satu alat statistik dalam usaha penambahbaikan pengeluaran industri pada waktu itu. Jepun kemudiannya menggunakannya di dalam semua operasi sesebuah organisasi sebagai kawalan kualiti yang dikenali kemudiannya sebagai Total Qualty Control (TQC). A.V. Feigenbaum (1920 - ) orang yang memperkenalkan TQC mendefinisikan TQC sebagai; "Total quality control is an effective system for integrating the quality-development, quality-maintenance, and quality -improvement efforts of the various groups in an organization so as to enable production and service at the most economical levels which allow for full customer satisfaction." Sheh Seow Wah dalam Chinese Management (1995) menyenaraikan tujuh ciri yang digelarnya sebagai 'kesakitan-kesakitan menular' di dalam organisasi: 1. Kurangnya sistem operasi dan mekanisme kawalan. 2. Struktur aktiviti yang rendah.

3. Stail Kepemimpinan. 4. Ketrampilan dan kemahiran pengurusan. 5. Kurangnya Arahtuju. 6. Ketidakberkesanan Mesyuarat. 7. Cakap Sahaja Tiada Tindakan. Situasi ini akhirnya mewujudkan semangat bekerja yang rendah di kalangan staf ditambah pula suasana kerja yang pasif dan tahap motivasi yang juga rendah. Keadaan ini seterusnya timbul budaya kerja yang jadi faktor penghalang kepada penyuburan, kemajuan dan perkembangan organisasi. Hubungan Individu dengan Organisasi Setiap individu adalah anggota organisasi. Tingkah-laku individu merupakan tingkah-laku organisasi. Jika setiap individu di dalam sesuatu kumpulan bekerja dengan baik maka prestasi kumpulan itu menjadi baik. Jika setiap kumpulan dalam bahagian/unit dapat bekerja dengan baik, seluruh prestasi bahagian/unit itu juga akan jadi baik. Begitulah seterusnya jika setiap bahagian/unit dalam sesuatu organisasi bekerja dengan baik, nescaya organisasi akan mencapai kecemerlangan, menjadi lebih kompetetif dan makmur. Para pengurus mestilah dapat menentukan arahtuju dan dengan itu dapat menukar dan membentuk tingkahlaku staf ke arah yang lebih berkualiti dan cemerlang. Dalam situasi di mana tiadanya objektif dan arahtju serta tiada pula pelan tindakan organisasi itu menuju kehancuran. Bagi yang ada objektif tetapi tiada pelan bertindak ia seolah-olah bermimpi di siang hari. Begitu juga halnya jika organisasi mempunyai pelan bertindak yang baik tetapi kurang pula aspek objektif dan arahtuju yang jelas, organisiasi sedemikian dikatakan berjalan dalam tidur. Mod Tingkah-laku : Pengurus personel perlu sediakan role-model dalam interaksi harian dengan manusia, respon kepada peristiwa dan membuat keputusan. Nilai dan norma haruslah serasi dengan perkembangan polisi dan prosedur yang diperkenalkan. Mengubah tingkah-laku selalunya sukar dan menyulitkan Perubahan tingkah-laku hanya boleh berlaku apabila manusia mempunyai pengetahuan dan kebolehan menterjemah nilai-nilai dan norma-norma baru di samping boleh menerimanya. Jika pekerja tidak mempercayai kepentingan nilai-nilai dan norma-nroma tersebut, mereka tidak akan mengamalnya. Oleh itu mengubah tingkah-laku individu, kumpulan dan organisasi lazimnya memakan masa, dari tahap ke tahap serta secara beransur-ansur. Menurut Sergiovanni (1984) Guru Besar mestilah memainkan peranan pemimpin yang berketrampilan (competent leader). Beliau senaraikan lima kelompok peranan tersebut sebagai berikut: 1. Pemimpin Teknikal: - Tumpukan kepada teknik pengurusan yang cekap dan mahir memanipulasi strategi dan keadaan bagi jamin keberkesanan yang maksimum. 2. Pemimpin Manusia: - mahir dan cekap dalam aspek perhubungan manusia, perhubungan individu dan manusia menggerakkan (motivate) stafnya, membina dan mengekalkan moral yang tinggi, galakkan inovasi dan kreativiti di samping beri sokongan yang perlu.

3. Pemimin Pendidikan: - main peranan sebagai 'clinical practitioner' iaitu sumbangkan kepakaran dalam pendidikan dan persekolahan. Mahir dalam aspek kurikulum, diagnosis keperluan pelajar, penilaian dan penyeliaan atau pencerapan yang berkesan. 4. Pemimpin Simbolik: - mainkan peranan sebagai penghulu (chief) yang memberi isyarat tentang nilai, kepentingan atau tujuan sesuatu yang hendak dicapai. Perlu punyai wawasan yang disampaikan kepada staf dan pelajar di sekolahnya. 5. Pemimpin Budaya: - main peranan sebagai 'high priest' - dilihat dari usaha-usahanya mencari, mentafsir dan memperkukuhkan nilai, kepercayaan dan unsur budaya yang dapat menjadikan sebuah sekolah yang unik. Kepemimpinan ini selalunya memperlihatkan usaha bagi mengekal imej dan prestij sekolah. Hussein Mahmood (1993) menyenaraikan peranan-peranan berikut sebagai menyumbang kepada kejayaan, kecemerlangan dan kualiti sekolah. 1. mempunyai wawasan tentang sekolahnya; 2. menetapkan falsafah, misi (mission) dan matlamat serta objektif sekolahnya; 3. menjelaskan wawasannya kepada semua staf dan pelajar termasuk ibu bapa dan masyarakat sekitar; 4. menetapkan objektif dan strategi pengajaran dan kurikulum; 5. menyelia, mengesan dan menilai kurikulum dan program pengajaran; 6. menyelaras program pengajaran dan aktiviti kurikulum sekolah; 7. mengawasi waktu pembelajaran murid; 8. menggalak dan memberikan sokongan perkembangan profesional kepada guru; 9. membantu dan memberi sokongan kepada guru dalam pengajaran serta menyediakan intensif dan sumber; 10.mengawal mutu pengajaran di sekolah; dan 11.mewujudkan iklim sekolah yang kondusif bagi meningkatkan proses pembelajaran Membina Hubungan Interpersonal/ Organisasional Mewujudkan hubungan interpersonal dalam sesebuah organisasi amat penting dilakukan secara profesional bagi menentukan kejayaan objektif yang telah ditentukan. Satu situasi hubungan yang dinamakan Menang/Menang (Win/Win) harus dapat diwujudkan dan ini sekaligus melibatkan prinsip-prinsip kepemimpinan interpersonal. Kepemimpinan interpersonal yang berkesan perlukan: 1. Visi 2. Inisiatif proaktif 3. Bimbingan 4. Kebijaksanaan dan Hikmah 5. Kuasa Situasi menang/menang mempunyai lima dimensi yang penting;

4. keuntungan. Persetujuan 4. 3. Sistem Sokongan: . Watak : Asas kepada menang/menang dan terdiri daripada tiga ciri penting iaitu: a. Sistem sokongan 5. Hubungan : Terbina selepas asas kepada watak dan kepercayaan.sistem ganjaran . ABUNDANCE MENTALITY .sistem perancangan . (d) Akauntabiliti.tinggi keberanian dan pertimbangan adalah perlu untuk capai situasi menang/menang. . . 2. KEMATANGAN . sistem-sistem yang perlu ada: .Libatkan staf di peringkat akar umbi untk membina dan memupuk jenis-jenis sistem yang boleh memotivasi mereka.1. tetapkan standard prestasi dan waktu penilaian akan dibuat.sistem belanjawan . Persetujuan : Terdapat lima unsur bagi wujudkan persetujuan menang/menang. natural atau logikal. apa akan berlaku sebagai kesan daripada penilaian tersebut.sistem informasi .nilai kepada diri sendiri . b. . (a) Hasil yang dikehendaki (bukan kaedah) iaitu kenalpasti apa perlu dilakukan dan bila. perincikan antara baik dan buruk. INTEGRITI . Proses 1.Bagi mencapai matlamat dan nilai. walaupun kita melihat sesutau berbeza tetapi oleh kerana kita mempercayai satu sama lain. kita perlu selaraskan sistem ganjaran dengan matlamat dan nilai-nilai tersebut. pengiktirafan. (c) Sumber. teknikal atau organisasional bagi membantu mencapai hasil.sistem latihan . perincikan batasan-batasan )(prinsip dan polisi) di mana hasil perlu disempurnakan.ditakrifkan sebagai imbangan antara keberanian dengan pertimbangan. membuat keputusan dan sebagainya. Watak 2.hasilnya berkongsi prtestasi.Untuk kejayaan menang/menang. kewangan. .sistem komunikasi . kita sedia mendengar dan komited bagi memahami pandangan masing-masing dan kerana itu sedia untuk bekerjasama. (b) Bimbingan. kenalpasti bantuan dari segi kemanusiaan. (e) Kesan-Akibat. Hubungan 3.satu paradigma bahawa terdapat banyak ruang dan peluang bagi semua orang.bina sedar-diri dan kebebasan memilih dan bertindak dengan menunaikan janji dan komitmen. c.

Kenalpasti isu-isu kunci dan perkara-perkara yang berkenaan dan bukan kepada kedudukan.Lazimnya sering berlaku masalah di dalam sistem. Mastering others is strength." ~ (Mahathir Mohamad . 4. 3. mastering yourself is true power. tumpuan kepada kepentingan bukan kepada kedudukan.The Challenge. In other fields too organization and discipline are important in ensuring success. kita akan mendapat hasil yang buruk! 5. . Jika kita letak orang yang baik di dalam sistem yang buruk. bukan orangnya.Tentukan apa hasil yang diperolehi dalam sesuatu penyelesaian yang diterima sepenuhnya. 1986) Oleh itu mengejar kualiti dan kecemerlangan organisasi adalah bermula dengan kualiti diri setiap individu sesebuah organisasi dan sewajarnyalah kita sebagai guru besar dan penolong kanan dapat memainkan peranan yang positif secara lebih dinamik dan dengan penuh semangat jaya diri yang unggul dan tinggi setiap waktu. Unsur kepada rundingan berprinsip ialah dengan mengasingkan orang daripada masalah. knowing yourself is true wisdom. 2. mencipta pilihan berfaedah bagi kedua-dua belah pihak di samping menekankan kepentingan objektif. If you realize that you have enough..Taoism .. Oleh itu penyelesaian menang/menang patut melibatkan proses berikut: 1. Knowing others is intelligence. The role of organization and discipline is not confined to the military forces and to war. though in these areas they play a most vital role.. Individu dan organisasi perlu mempunyai disiplin yang utuh bagi menempa kejayaan. Proses: Proses dilihat sebagai satu cara bagaimana mencapai situasi menang/menang. Benar-benar cuba memahami dan beri pendapat kepada keperluan pihak yang satu lagi. Lihat masalah daripada sudut pandangan yang lain. you are truly rich.Kenalpasti pilihan-pilihan baru yang boleh mencapai hasil-hasil tersebut. "Organization and discipline can give strength to the weak and small. Penutup Adalah jelas betapa pentingnya hubungan tugas dan peranan di antara individu dengan organisasi bagi menentukan kualiti dan kecemerlangan secara menyeluruh.

Perubahan in merupakan salah satu strategi ke arah menyediakan insfrastrutur yang lengkap dan terkini bagi menghadapi cabaran masa hadapan yang semakin rumit dan rencam. beliau mengepalai seluruh anak buahnya untuk menghadapi cabaran pendidikan masa kini. A. Selangor D. New York. Stephen R. Shigeru (1988) Company-Wide Total Quality Control. Rick and Krischner. Pelanduk Publications (M) Sdn. New York. Sheh Seow Wah (1995) Chinese Management.D (1989) 366 Self-Motivating Essays For Students & Adults.E. Selangor D. Stephen R. Hussein Mahmood (1993) Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah. New York. Harper Collins Publishers. Simon & Schuster. Petaling Jaya. Covey. Asian Productivity Organization.0 Pendahuluan Peranan Guru Besar sebagai pemimpin pengajaran di sekolah memang tidak dapat dinafikan. Rick (1994) Dealing With People You Can't Stand. baik di Kementerian Pendidikan Malaysia. Ph.E. (1989) The Seven Habits Of Highly Effective People. Mc GrawHill. TERM PAPER : PERSEPSI TERHADAP KOMPETENSI GURU BESAR SEBAGAI PEMIMPIN PENGAJARAN: SATU KAJIAN DI SEKOLAH RENDAH BAB 1 . 1. Simon & Schuster. Philip 91994) The World's Wisdom.E. Sydney Newton. (1994) First Things First. Bhd. Kajian dan tulisan beberapa tokoh dalam bidang pengurusan seperti Edmonds (1979) dan Sergiovanni (1987). Sebagai ketua.1 Latarbelakang Kajian Pendidikan di Malaysia sedang mengalami proses perubahan yang besar iaitu perubahan dalam struktur organisasi pengurusan pendidikan peranan dan fungsinya di setiap bahagian dan peringkat. Selangor D. Mahathir Mohamad (1986) The Challenge. Mizuno. Roger & Merill. Kuala Lumpur.Rujukan Bremer. Brinkman.PENGENALAN 1. MPH Distributors Sdn. Pejabat Pendidikan Daerah mahupun di peringkat sekolah. Dewan Bahasa Dan Pustaka. Thinker's Library Sdn. Bhd. telah menunjukkan bahawa kepemimpinan memainkan peranan yang penting . Novak. Tokyo. Covey. Jabatan Pendidikan Negeri. New York. & Merill. Petaling Jaya. Rebecca R. Bhd. Inc. Oleh itu kajian ini cuba mengenalpasti tanggapan keperluan dan tahap kompetensi mereka bagi menjalankan tugas sebagai pemimpin pengajaran.

menyelia pelaksanaan program pendidikan tambahan dan juga perkhidmatan sokongan. Antara perubahan dan reformasi dalam pendidikan ialah pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1982 dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1988. Dapatan-dapatan yang ditemui dalam penyelidikan tentang keberkesanan sekolah menunjukkan bahawa penentu paling utama bagi kejayaan sesebuah sekolah adalah kepemimpinan seorang Guru Besar dalam bidang pengajaran iaitu kepemimpinan pengajaran (Hussein Mahmood. Ini termasuk: a.. mengelola pentadbiran sekolah. dan kegiatan ko-kurikulum. Guru Besar perlulah cekap. Masyarakat sendiri menghadapi pelbagai perubahan sama ada dari segi sosial. menyelia pelaksanaan kurikulum sekolah selaras dengan dasar pelajaran kebangsaan. Sekolah telah mengalami dan menghadapi pelbagai perubahan seperti dari segi kurikulum. dan keberkesanan pengurusan sesebuah organisasi khususnya sekolah. kecekapan. reformasi dasar penggunaan bahasa dan pengwujudan Falsafah Pendidikan Negara. 1982:6) Ternyata wujud peralihan tugas utama Guru Besar danipada hanya menekankan pentadbiran sekolah kepada kepemimpinan pengajaran. kaedah pengajaran. Menurut Jawatankuasa tersebut. dan jangan hanya bekeja semata-mata sebagai pentabdbir yang berkurung di biliknya mengeluarkan arahan dan surat-surat siaran.dan perlu menghabiskan masa yang lebih dalam aktiviti-aktiviti profesional guru dan pelajar. . mempereratkan kerjasama antara pihak sekolah dengan masyarakat melalui organisasi seperti Persatuan Ibu Bapa dan Guru dan pihak pengelola/pengurus. penasihat dan koordinator bagi program-program pengajaran dan pembelajaran di sekolah. ekonomi mahupun politik. kepimpinan Guru Besar sering dilihat sebagai teraju utama. bertindak sebagai pakar runding. Dalam usaha mengejar dan mencapai kecemerlangan pendidikan. sama ada di negara membangun. telah melaporkan bahawa para Guru Besar bertanggungjawab terhadap pencapaian pelajar di sekolah mereka. Navanro (1986) melihat betapa pentingnya kepemimpinan Guru Besar dalam menentukan kejayaan sesebuah sekolah. kreatif. dalam usaha menyahut harapan masyarakat dan negara yang semakin mencabar. Perubahan peranan Guru Besar ini ditegaskan lagi apabila Kementerian Pendidikan mengeluarkan satu garis panduan pada tahun 1985 yang menyenaraikan tugas Guru Besar. (Kementerian Pendidikan Malaysia. mengekalkan penyeliaan sekolahnya dengan cara yang berkesan. Peranan kepemimpinan pengajaran ini berkait rapat dengan usaha memajukan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. dan e.untuk menentukan kelicinan.. d. Guru Besar merupakan pelakon utama dalam menentukan halatuju sekolah dalam menghadapi kerencaman masa hadapan. Seringkali proses ini melibatkan pelaksanaan inovasi program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan lagi prestasi para pelajar an. memberi kepemimpinan profesional kepada semua guru di sekolahnya. Di negara kita. dan inovatif dalam menangani pelbagai masalah pengurusan harian mereka. c. Jawatankuasa Mengkaji Taraf Pelajaran di sekolah-sekolah. 1993). mahupun di negara-negara maju yang lain. sebagai pengurus sekolah. menghadapi cabaran yang lebih besar yang memaksa mereka sentiasa peka. b. dan banyak menghabiskan masa mengelolakan aktiviti pembelajaran di sekolah-sekolah. Semua ini menyebabkan Guru Besar. .

Beliau merumuskan lima peranan utama Guru Besar yang kompeten iaitu. Guru Besar diharapkan memainkan peranan termasuk memberi galakan (kewangan dan fizikal) menyebarkan maklumat. Nyatalah bahawa peranan Guru Besar yang hanya menjalankan pentadbiran sekolah kini tidak lagi dianggap sesuai bagi mencapai matlamat pendidikan seperti yang diharapkan. 1. Pemimpin Budaya. Sergiovanni (1984) menyatakan bahawa untuk kejayaan sesebuah sekolah. 1982). Pentingnya kompetensi bagi Guru Besar dalam menghadapi tugas dan tanggungjawabnya telah dikaji oleh Hussein Mahmood (1989) dalam disertasinya bertajuk 'A Study Of Principal's Perception Of Their Competency And Competency Needs In Instructional Leadership'. Peranan Guru Besar dilihat sebagai penentu kejayaan dan kegagalan dalam pelaksanaan program pendidikan di sekolah khususnya dan segi kepemimpinan pengajaran (Berman & Mc Laughlin. Guru Besar dilihat sebagai ' key person' dan pembolehubah yang penting dalam menentukan kejayaan dan kecemerlangan perlaksanaan inovasi pendidikan. a. Matlamat Sekolah. memupuk dan menyokong perubahan dari luar (Ibrahim. Sebagai rumusan. d. Pemimpin Simbolik. Oleh itu. Hubungan Kemanusiaan Dan Komunikasi. Guru Besar mestilah seorang pengurus yang kompeten. d.Sebagai pemimpin atau pengurus sekolah. Tahap kompetensi yang perlu dimiliki juga harus dinyatakan dengan jelas agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan berkesan. b. c. Guru Besar telah dikenalpasti sebagai orang yang amat penting di sekolah dan sebagai pembolehubah utama bagi menentukan kejayaan atau kegagalan sesuatu inovasi pendidikan di sekolah.dan e. lebih-lebih lagi dalam konteks Wawasan 2020. 1976. Beliau merumuskan empat kategori kompetensi Guru Besar berasaskan peranan dan tanggungjawab mereka iaitu. Fullan &Pomfret. c. Guru Besar perlu mempunyai kompetensi khusus bagi menangani semua cabaran ini. Pemimpin Teknikal. Kurikulum Sekolah. mengadakan aktiviti pembangunan staf dan membina perhubungan baik antara sekolah dengan masyarakat serta membina suasana sekolah yang ceria yang dapat menerima. peranan Guru Besar adalah kritikal untuk mencapai kejayaan dalam sistem pendidikan. Pemimpin Pendidikan. Jelaslah Guru Besar perlu mempunyai kompetensi tertentu bagi menangani inovasi tersebut.2 Pernyataan Masalah Cabaran utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan ialah menyediakan perkhidmatan pendidikan yang berkualiti dan seterusnya menghasilkan 'output' tenaga manusia yang berkemahiran dan berketrampilan sesuai dengan kehendak pembangunan negara. b. 1988). Pengurusan Sekolah. Pembangunan sumber manusia sebagai penentu utama bagi pertumbuhan ekonomi yang mampan dan seterusnya meningkatkan kualiti hidup menjadi teras utama dalam Rancangan Malaysia . Sumber manusia yang dilahirkan perlu mempunyai kecekapan dan kompetensi khusus bagi membolehkan mereka menjalankan fungsi dan peranan mereka. a. yang menuntut pelbagai perubahan dalam sektor pendidikan. Pemimpin Manusia.

Wan Zahid Mohd. 1. Khususnya kajian ini bertujuan untuk: a.. Untuk mencapai matlamat di atas. kajian ini bertujuan mengenalpasti persepsi keperluan dan tahap kompetensi Guru Besar sebagai pemimpin pengajaran pembelajaran secara efektif. 1.5. Malaysia bergantung kepada tenaga manusia yang 'versatile' yang mampu bersaing dan berdaya tahan. mengenalpasti kompetensi yang diperlukan mengikut persepsi Guru Besar untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin pengajaran di sekolah. Guru Besar sebagai pengurus sekolah perlu peka kepada kehendak Wawasan pendidikan dan Rancangan Malaysia ke 7 bagi melahirkan sumber manusia yang 'versatile'. Kepentingan Kajian Perlantikan Guru Besar adalah satu usaha pemantapan pengurusan. Dengan mengenalpasti peranan dan tanggungjawab mereka kita dapat mengkaji kompetensi-kompetensi yang diperlukan bagi menjayakan cabaran pendidikan.Ketujuh (RM 7). Tan Sri Datuk Dr. d. Batasan Kajian Kajian ini menggunakan responden dari sekitar Daerah Kuching sahaja. melihat keutamaan kompetensi mengikut persepsi Guru Besar. Kerajaan membuat beberapa perubahan besar dalam sistem pendidikan dan latihan bagi memperkukuh dan memperbaiki kualiti dan menambah kuantiti keluaran bagi memenuhi keperluan tenaga manusia dalam pembangunan negara. Kompetensi yang mereka miliki penting dilihat sebagai asas kepada pencapaian matlamat ini. melihat perbezaan tahap kompetensi berdasarkan ciri-ciri latarbelakang Guru Besar. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia.3 Objektif Kajian Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan tadi. Apakah kompetensi yang perlu ada pada Guru Besar bagi membolehkannya menjalankan tugas sebagai pemimpin pengajaran di sekolah? Setakat manakah kompetensi yang mereka miliki bagi menjalankan tugas mencabar berkenaan? Apakah tahap kompetensi ada mereka miliki bagi membolehkan mereka menjalankan tugas dan menyahut cabaran sistem pendidikan? 1. Mengkaji tahap kompetensi yang mereka ada membolehkan kita mencari ruang bagi memperbaiki program pembangunan untuk Guru Besar. b. Nordin. melihat hubungan antara kompetensi yang diperlukan dan tahap kompetensi yang ada pada Guru Besar. Hanya pembolehubah- . dinamik dan inovatif. dan e. dalam kertas kerja beliau yang dibentangkan di Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Abad ke 21 (1993) mengatakan. mengenalpasti tahap kompetensi yang ada mengikut persepsi Guru Besar dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin pengajaran.4. c. Kajian ini juga diharapkan dapat membantu pihak berkenaan mengenalpasti sumber manusia yang kompeten bagi membantu pihak kementerian. mereka bertanggungj awab dalam menentukan hala tuju sekolah dan seterusnya ke arah melahirkan sumber manusia yang diperlukan oleh negara dalam mencapai wawasan negara. Sebagai pengurus pendidikan. Mereka adalah penentu kepada pencapaian matlamat ini. Jelaslah dalam usaha mencapai Wawasan 2020 dan menangani segala cabaran ke arah negara maju. usaha untuk mencapai tahap negara dinamik dan progresif berasaskan kemampuan dalam sains dan teknologi memerlukan kumpulan kritikal sumber manusia yang lengkap dan mampu untuk berubah dan melakukan penyesuaian dengan keadaan pasaran yang sentiasa berubah dan kehendak industri yang dinamik.

yang melibatkan diri dalam pentadbiran pendidikan. Dalam konteks ini. Ini meliputi enam kategori iaitu kurikulum dan pengajaran.6. kelayakan akademik. berbincang dan mengkaji tentang kualiti. 1.6 Definisi Operasional 1. Oleh itu. jantina.1 Kompetensi Kompetensi adalah kecekapan seseorang Guru Besar dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin pengajaran.2 Guru Besar Guru Besar adalah mereka yang dilantik dan bertanggungjawab dalam pengurusan sekolah di bawah peruntukan Peraturan Sekolah Umum 1951. Sebagai seorang pentadbir. seorang pengetua yang berkesan hendaklah melaksana pentadbiran dengan melibatkan sekumpulan pekerja di bawahnya dengan cara yang disenangi .3 Pemimpin Pengajaran Pemimpin pengajaran merujuk kepada peranan dan tanggungjawab Guru Besar dalam memastikan kurikulum dilaksanakan dengan jayanya dan berkesan. jenis sekolah. ketiga-tiga tugas itu saya menggunakan istilah pemimpin atau kepemimpinan sahaja kerana aspek pentadbiran dan pengurusan adalah berkait langsung dengan kepempimpinan. hubungan interpersonal. Manakala SYUKUR (1988) menjelaskan pentadbiran secara amnya tertumpu kepada hal-hal yang sebahagian besar berhubung dengan pembahagian kerja dan penyelarasan perhubungan untuk melahirkan kecekapan dalam organisasi. Peranan Pengetua Pengetua adalah orang yang memainkan peranan yang amat penting di sekolah. Ketiga-tiga konsep itu. pengalaman mengajar dan pengalaman sebagai Guru Besar.. kita perlu memahami dan menghayati dengan jelas.pembolehubah seperti umur. Oleh itu. maka ia perlu kepada proses kerjasama di antara dua orang atau lebih yang berasaskan kepada rasional yang tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya seperti mana yang telah dijelaskan oleh SIONDANG(1981). 1. Namun demikian kecekapan ini perlu dilengkapi oleh pengetahuan. Kedua-dua konsep pentadbiran yang dikemukan oleh kedua-dua orang tadi adalah tidak lari dengan persepakatan. motivasi staf dan pengurusan sekolah. . Dia adalah seorang pentadbir. pengurus dan yang lebih besar di situ adalah seorang pemimpin. keberkesanan dan kecemerlangan.6. pembangunan staf. kemahiran dan sikap yang diperlukan oleh Guru Besar bagi membolehkan mereka melaksanakan tugas sebagai pemimpin pengajaran pembelajaran yang efektif. kedudukan sekolah serta latihan pentadbiran yang diterima dikaji. Konsep "The boss is the boss" dalam zaman sekarang ini perlu dibuang terus dalam pemikiran pengetua. penyeliaan dan penilaian pengajaran guru. Hari ini bukan lagi zaman untuk menentukan tugas-tugas terlaksana tetapi zaman orang bercakap. Tanpa melibatkan proses kerjasama maka pentadbiran dalam erti kata sebenarnya tidak berlaku di sekolah. 1. dapatan mungkin sukar untuk dibuat generalisasi tentang kompetensi serta tahap kompetensi yang ada dan yang diperlukan oleh kesemua Guru Besar di Malaysia. Mudah digauli dan menghargai pendapat dan pengalaman orang lain. Zaman bercorak pentadbiran kolonial British telah berakhir.6.

Teori ini adalah terkenal dan menjadi panduan pada peringkat awal pengkajian dahulu setelah melihat kepada perkembangan sejarah bahawa pemimpin-pemimpina yang terkenal adalah terdiri dari mereka yang mempunyai peribadi yang menarik dan disenangi. Walaupun teori ini bukanlah faktor penentu kejayaan dalam kepemimpinan hari ini tetapi ini adalah asas yang perlu ada kepada seorang pemimpin. teori karismatik tidak lagi merupakan sebagai angkubah utama untuk kejayaan kepemimpinan pengetua. Wawasan ini mengajak kita untuk menjadi pelakon utama. yang kuat jiwanya dan tinggi kemahuannya. Di antaranya ialah teori kepemimpinan karismatik. seharusnya mempunyai semangat dan kesedaran yang tinggi tentang wawasan 2020. melalui anak-anaknya. Dari sini jelas kepada kita bahawa seorang pemimpin hendaklah mempunyai daya kesedaran yang tinggi dan mempunyai jiwa yang kuat dan mempunyai cita-cita yang tinggi. Sejarah umat adalah sejarah para pemimpin yang sedar. Demikianlah kata-kata Al-marhum Hassan Al-Banna seorang mujahid Islam yang menjadi model dan keagungan pemimpin Islam pada zaman moden. semangat dan cita-cita tinggi kerana kepemimpinan sekolah adalah begitu kompleks. Di sekelilingnya adalah masyarakat yang sentiasa melihat pekembangan pengajaran dan pembelajaran di sekolah itu. Pemimpin adalah rahsia kehidupan gemilang umat dan sumber kebangkitannya. 1994). Manakala outputnya juga adalah manusia. menjadi seri panggung kepada drama perubahan (zahid. menjadi primadona. Jadi. tidak seperti firma atau kilang-kilang yang mengeluarkan produk yang berupa barangan (goods). . murid dan masyarakat.Sebagai seorang pemimpin sekolah. Peranan dan fungsi pengurus yang memimpin adalah mencetuskan usaha-usaha peningkatan kekesanan proses pengajaran-pembelajaran dengan sentiasa melakukan inovasi dan sekaligus menghargai inovasi tenaga kerja (Sokarno. sebagai seorang pengetua terpaksa berhadapan dengan tiga dimensi. guru dan kakitangan sokongan. Melalui kata-kata bekas Pegawai Khas Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia ini. Ke atas Teori kepemimpinan Beberapa teori kepemimpinan telah muncul dan banyak dibahaskan oleh golongan bijak pandai dalam usaha uuntuk melahirkan kepemimpinan yang berkesan. Kini. Sekolah perlu kepada seorang pemimpin yang berjiwa besar. dapat kita simpulkan bahawa seorang pengetua hendaklah mempunyai cita-cita dan sentiasa mencari idea-idea baru untuk meningkat proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih bekesan. Sebahagian besar inputnya adalah manusia. Wawasan 2020 bukanlah alat untuk membelenggu kita di dalam `status quo'.1994). Pengetua terpaksa berhadapan dengan guru-guru pimpinannya dan pelajarpelajar sebagai sasarannya.

Dalam teori ini konsep menghargai dan meletakkan martabat orangorangnya adalah juga sebagai penentu kejayaan sesuatu kepemimpinan itu. Oleh itu pengetua hendaklah bijak menggunakan daya kepemimpinan yang ada padanya. tetapi untuk . Penentu kepada kejayaan bukan hanya satu sahaja. Dalam hal ini maka tidak timbulah seorang pengetua yang ditafsirkan sebagai suka mencari kesalahan.  Setelah melihat kepada teori-teori tadi banyak diperbahaskan. Seorang pengetua bukan ditugaskan untuk mencari kesalahan.Satu lagi teori kepemimpinan yang selalu dibincangkan ialah teori perhubungan kemanusiaan. Banyak faktor yang perlu diambil kira. kerana menganggap dia adalah lebih bijak dan pandai dari orang di bawah kawalannya. Di sebalikya. keadaan yang berbeza memerlukan kepada corak kepemimpinan yang berbeza. Dalam teori ini. Di sini kita dapati sekiranya seorang pemimpin itu tidak menghargai pandangan dan usaha orang-orang di bawahnya maka tentunya kerjasama tidak akan berlaku dan dengan itu nescaya tidak akan dapat melahirkan satu bentuk kepemimpinan yang berkesan. Teori ini dipanggil teori Kepemimpinan Mengikut Situasi (Situational Leadership Theories). budaya masyarakat setempat dan sebagainya. maka lama-kelamaan mereka akan menjadi sebagai orang malas dan tidak bertanggungjawab. Pengetua harus bijak supaya tidak timbul satu kejutan kepemimpinan yang boleh menimbulkan ketegangan kepemimpinan oleh guru-guru dan masyarakat sekitar. dan mewujudkan kerjasama dengan orang-orang bawahannya. Bermula dari suasana dalam sekolah. Melalui teori ini dapatlah kita rumuskan bahawa pengetua hendaklah pandai dengan budaya dan suasana persekitaran. Setiap sekolah mempunyai iklim sosial yang berbeza. pemimpin yang berjaya adalah terdiri dari pemimpin yang dapat memberi perhatian yang berat kepada tugasnya. Dalam teori ini secara ringkasnya dapat dirumuskan bahawa sekiranya seseorang pemimpin (pengetua) itu menganggap orang-orang bawahannya malas dan tidak bertanggungjawab. persekitaran di luar sekolah. Mcgregor pula telah memperkenalkan teorinya yang dipanggil teori X dan teori Y. Sifat ini tidak akan melahirkan corak kepemimpinan yang berkesan tetapi di sebaliknya akan lahir guru-guru yang bersifat kayu mati (dead woods) kerana mereka akan bosan dengan kerenah seorang pengetua yang tidak mahu mendengar pandangan dan buah fikiran orang lain. maka mereka akan lahir sebagai seorang yang rajin dan bertanggungjawab. jika pemimpin itu menganggap orang-orang di bawahnya itu rajin dan bertanggungjawab. Mengikut teori ini. Dalam konteks sekolah. guru-guru di bawah seliaannya mungkin mempunyai pandangan dan idea yang lebih bernas dari dia sebagai seorang pemimpin. Sifat kepengetuaan Walau apa teori pun tidak semudah seperti yang diperkatakan oleh teori itu. tetapi kesemuanya adalah berasaskan kepada kebijaksanaan pengetua dan peka dengan keadaan sekelilingnya. Oleh itu pandangan dan sifat kepemimpinannya tidak sepatutnya bersifat autokratik. Mencari punca sesuatu masaalah dan menyelesaikan berasaskan kepada punca-punca itu adalah penting. maka timbul pula satu teori yang lebih menjuruskan kepada keadaan semasa.

Suasana sekolah akan menjadi pincang. hendaklah menggunakan saluran demokratik itu secara terpimpin. Dalam konteks ini. seorang pengetua hendaklah sentiasa dapat memberi dan menanamkan minat guru-guru dan kakitangan yang lain supaya dapat menyumbangkan tenaga dan idea dari semasa ke semasa. Sekolah adalah 'duta wawasan' yang merupakan sebuah 'negara kecil' yang perlu segala-galanya. mereka akan merasa amat gembira kalau pemimpinnya menghargai idea mereka. Dia mengambil kira dan turut berkongsi pengalaman serta idea dengan orang-orang di bawah kumpulannya. Bagi pekerja-pekerja di bawahnya. Sebagai seorang pengetua. urusan pengajaran dan pembelajaran tidak akan mencapai matlamat lagi. pengetua itu seharusnya mempunyai semangat kerja berpasukan yang tinggi. Pengetua adalah teras kepada pengurusan pendidikan di sekolah. Mempunyai komunikasi dua hala. Sentiasa menunjukkan wajah yang disenangi oleh pengikutnya. Teori kepemimpinan Laissez-faire ini akan banyak memberi kuasa otonomi kepada pekerjannya. Seorang pengetua yang mengutamakan corak kepimpinan yang demokratik akan disayangi dan mudah didampingi oleh guru. Bagi orang-orang di bawah kawalannya. Pemimpin dan pengikut hendaklah sentiasa taat-mentaati dan harga-menghargai di antara mereka. Pengetua sebagai seorang yang mempunyai ciri-ciri professional. Melalui bebarapa huraian ringkas di atas tadi menampakkan kepada kita bahawa. Kalau pengetua sudah tidak ada kredibiliti dan karisme yang tinggi.mengubati masalah. Pengikut atau pekerjanya mempunyai ruang yang amat bebas untuk membuat keputusan.Tidak ada perasaan ego dan tidak menekankan kepada sifat autokratik. Membimbing mereka ke arah atau hala tuju yang betul secara klinikal Maka untuk inilah memerlukan daya kepemimpinan yang tinggi. kalau demokratik tanpa batasan akhirnya akan lahir satu bentuk kepemimpinan yang lain iaitu laissez-faire. Sifat menghargai dan sentiasa membawa perbincangan dari idea-idea yang diketengahkan oleh kumpulannya adalah satu cara yang amat penting dalam menjalankan urusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. seorang yang peramah mesra. selain dari di atas tadi. Dengan ini akan lahirlah sikap mereka yang kuat dan rajin bekerja. dia juga hendaklah menunjukkan sebagai seorang yang mempunyai minat berkomunikasi secara terbuka. Sifat pengetua yang menekankan kepada jenis kepemimpinan demokratik merupakan asas kepada keberkesanan seorang pengetua. Bukan sahaja dengan guru-guru tetapi seluruh kakitangan sokongan yang ada. Sebagai seoarang pengetua yang mempunyai ciri-ciri demokratik. sekolah sebagai tempat untuk menjana minda pelajarpelajar akan berjalan dalam suasana yang pincang. Dengan wujudnya . Sebagai seorang pengetua yang demokratik. dia juga hendaklah mampu mempertingkatkan daya kreatif dan enovatif kakitangan di bawahnya. Seorang pengetua yang berkesan akan melahirkan guru. sekolah dan pelajar yang berkesan. Dia adalah sumber kepada mereka untuk terus membangunkan diri. sudah semestinya mahu menjadi seorang pengetua yang berkesan. sanggup menyertai sama dalam satu kumpulan kerja.

Kepemimpinan yang berkesan ialah kebolehan mencapai sebahagian atau semua ciri di atas. sekolah perdana atau sekolah harapan negara tidak akan wujud secara kebetulan atau secara bernasib baik sahaja atau diberi layanan istimewa daripada pihak-pihak tertentu tanpa wujudnya orang-orang yang bekerja keras meletakkan kepentingan organisasi dan misi ke satu tahap yang sukar ditandingi oleh sekolah-sekolah lain.sifat kepemimpinan yang berkesan maka pengurusan dan pentadbiran di sekolah akan tercapai seperti yang diharapkan oleh setiap masyarakat dan kerajaan. Cominsky Pendahuluan Apa pun nama atau label yang kita letakkan kepada sekolah-sekolah yang dikenalpasti sebagai sekolah-sekolah yang cemerlang seperti sekolah berkesan.  Pihak lain sebulat suara menganggapnya seorang pemimpin yang berkesan. Kecemerlangan pengurusan sering diukur menerusi kecekapan dan keberkesanan para pengurusnya dalam mencapai objektif organisasinya. Oleh itu setiap dari kita wajar mengetahui dan menghayati beberapa ciri dan aspek yang bersangkutan dalam membentuk dan mewujudkan pengurusan Hal Ehwal Murid yang 'tip-top' di sekolah masing-masing berdasarkan objektif-objektif kertas ini seperti berikut:  Mengetahui. Antara ciri-ciri pemimpin yang berkesan adalah:  Unit atau organisasinya berfungsi dengan lancar. memahami "pengurusan" bidang tugas dengan lebih komprehensif." ~ Stephen W.  Dihormati dan dikagumi oleh orang-orang lain. sekolah berwatak. Pengurusan Berkualiti Menyeluruh Hal Ehwal Murid Di Peringkat Sekolah Peranan Dan Ketrampilan Kerja "You can delegate authority. . but not responsibility. Sebagai 'ketua' di bidang hal ehwal murid ini bererti Penolong Kanan Hal Ehwal Murid juga adalah seorang 'pemimpin'. Kecemerlangan pengurusan ini hendaklah dilihat sebagai kecemerlangan dan kejayaan semua ahli organisasi terutama di kalangan 'pengurusan' iaitu para penolong kanan terutamanya Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dalam konteks kertas ini. Kejayaan orang-orang inilah yang membawa organisasi mereka mencapai matlamat dan objektif dengan berkesan.  Dapat jadikan orang-orang lain lakukan apa yang dikehendakinya. Siapakah yang memainkan peranan sehingga organisasi mencapai tahap yang gemilang dan cemerlang itu kalau bukan para pentadbir dan guru-gurunya? Organisasi yang tersohor tentulah dianggotai oleh orang-orang yang juga tersohor. sekolah bestari.

ia mesti dibuktikan dengan 'kerja-buat' kita berdasarkan ciri-ciri. Buku Setok. motivator. Kementerian Pendidikan Malaysia (1990) seperti yang disertakan. Pengelolaan program dan aktiviti berkaitan di sekolah 3. sentiasa berkualiti 3. kreatif dan inovatif. instruktor. banci. Menggarap Kualiti Menyeluruh (TQM) dalam pengurusan amnya dan pengurusan Hal Ehwal Murid khasnya. Pelaporan retan. menampakkan unsur imaginatif. diagnosis dan anlisis 2. perbaiki kelemahan dan jangan lupa selaku seorang pemimpin hal ehwal murid di sekolah kita tidak boleh menyalahkan guru-guru di bawah kita sebleum kita 'menyalahkan diri sendiri' terlebih dahulu. penyelesai masalah.  Sentiasa tingkatkan pengetahuan dan kemahiran. suri teladan.Meningkatkan kesedaran peranan yang dimainkan oleh GPK HEM. kebajikan. Untuk lebih menjamin kejayaan apa jua urusan yang kita hadapi dan tangani jangan lupa aspek SIKAP. Mampu menterjemahnya kepada 'kerja-buat' dan produktiviti berkualiti  Apa yang diketahui. Jadual Kedatangan.adalah 'kerja kita!'  Aspek-aspek yang GPK HEM kena bertanggungjawab iaitu disiplin. pemudahcara. semua hal bersangkutan murid dengan agensi-agnsi luar sekolah. data dan maklumat. idola. orang harapan Guru Besar. Buku Daftar Sekolah     . sedia atau tidak untuk menukar strategi dan pendekatan. apa yang difahami tidak cukup dengan mengakuinya sahaja. orang penting dalam heirarki organisasi sekolah dalam urusan hal ehwal murid. sebagai seorang. kaunselor. sentiasa on-time 2. SPBT. 3. 1.  Kerja-buat yang dimaksudkan meliputi: 1. kaunseling. 2. bapa. komunikasi dan sebagainya. dan bersikap optimistik bahawa kita adalah seorang GPK HEM yang lebih berwibawa dan lebih berkesan. yang menentukan kita sedia atau tidak untuk 'berubah'. jurulatih. 1. Mengetahui. memahami 'pengurusan' bidang tugas dengan lebih komprehensif. keselamatan. Seorang GPK HEM berperanan dalam situasi dan keadaan yang berbeza-beza. prinsip dan prosedurnya serta memahami batas-batas dan implikasinya dari segi perundangan dan keharmonian organisasi dan masyarakat setempat.  Tahu dan faham semua Bidang Tugas .  Kena sedar betapa 'beratnya' peranan yang GPK HEM patut dan boleh mainkan. pemantauan serta semakan tindak ikut berhubung RMT/PSS.  Ketahui apa yang dibuat itu tepat dan betul dari segi falsafah.  Memiliki salinan-sallinan pekeliling dan siaran-siaran berkaitan Hal Ehwal Murid terutamanya Pekeliling-Pekeliling Ikhtisas dengan lengkap dan kemaskini serta mudah diakses apabila diperlukan. bahkan sebagai ibu. Senarai Tugas dan Pentadbiran seperti yang dikeluarkan oleh Bahagian Sekolah-Sekolah. Meningkatkan kewibawaan dan ketrampilna personel.  Kena faham betul-betul istilah "penolong kanan" yakni orang kanan. Rekod dan Fail.. konsep. Penyeliaan..  Sedia menghadapi bidang tugas dan peranan yang lebih berat dalam hubungan prestasi dan kemajuan serta peningkatan kerjaya. Meningkatkan kesedaran peranan GPK HEM  Sedar bahawa perkataan 'hal ehwal' itu sendiri menunjukkan segala-gala hal mengenai murid di sekolah. abang atau kakak kepada murid-muridnya. Mampu menterjemahkannya kepada 'kerja-buat' dan produktiviti berkualiti. motivasi.

Hapuskira Perabot dan Buku Teks dan lain-lain yang seumpamanya.  Tujuh ASAS KUALITI menyeluruh yang mesti dan perlu dilaksanakan bagi mencapai kualiti menyeluruh di sekolah adalah sebagaimana berikut: Asas # 1 : Menepati Standard Asas # 2 : Mengongsi Visi Asas # 3 : Pencegahan . Ia soal menepati kehendak pengguna. tidak ada aspek. unit.  Tiga prinsip perlu dipatuhi bagi capai kualiti: Prinsip 1 : Kualiti ialah sebarang produk atau servis yang memuaskan hati pelanggan. walau bagaimana kecil sekali pun dibiarkan tanpa ditangani iv. 4.  Apabila kita sudah 'boleh' melaksanakan tugas dengan sempurna dan tepat.dan Buku Resit Yuran Khas.  Ketrampilan juga bermakna 'sentiasa ke depan' dalam banyak aspek tidak hanya 'penonton' tetapi menjadi 'teraju utama' dalam menyempurnakan tugas dan tanggungjawab. sikap positif: fikir positif dan buat positif iv. 5. Meningkatkan kewibawaan dan ketrampilan personel  Personel yang berwibawa bercirikan: i. Program Khas Untuk Guru atau Murid. dan sebagai wakil Guru Besar jika diarahkan. Bakat adalah potensi kebolehan. PONQ ialah apa yang jadi kos kepada organisasi dari segi masa. Prinsip 2: Standard kerja ialah 'defect free' (tiada kecacatan). diketahui dan difahami oleh seluruh warga organisasi. semuanya terlibat (sistem. ilmu pengetahuan & pengalaman ii. 4. Prinsip 3 : Kualiti diukur dengan 'price of non quality' (PONQ). personel. Pasukan Petugas. Menggarap Kualiti Menyeluruh (TQM) dalam pengurusan amnya dan dalam pengurusan Hal Ehwal Murid khasnya. Untuk capai kualiti semua pelanggan (luar dan dalam) organisasi mestilah berpuas hati. komunikasi: interpersonal dan intrapersonal  Ketrampilan adalah isu pokok berhubung dengan 'bakat' dan 'kebolehan' seseorang ketika menjalankan tugas. betul serta kemaskini dan menepati piawaian yang ditentukan barulah kita membuktikan kewibawaan kita dalam bidang di bawah tanggungjawab kita itu tidak dipertikaikan oleh mana-mana pihak. kewangan atau peluang apabila perkara-perkara tidak dilakukan dengan cara yang paling baik.  Menyeluruh bererti: i.  Konsep kualiti secara keseluruhan yang dipamerkan dalam semua aspek di dalam organisasi di mana Hal Ehwal Murid adalah salah satu komponen yang amat penting. Penglibatan Total dalam semua AJK peringkat sekolah. melibatkan pendekatan jangka pendek dan jangka panjang iii. Majlis dan Upacara. kemahiran: mengurus dan teknik iii. Setakat hampirhampir belum cukup. Ia bukan soal lebih baik atau lebih mahal. Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM1). sementara kebolehan adalah pengetahuan dan kemahiran yang sedia dimiliki oleh seseorang. Untuk capai kualiti setiap orang mesti ada sikap 'defect free' dalam apa sahaja yang dibuat. prosedur) ii.

buat betul dalam kekmampuan kini serta mengikat keberkesanan dan kecekapan. carta Gantt. Oleh itu penambahbaikan berterusan mestilah menghapuskan rasa 'selesa'. kecekapanan sekolah.  Asas # 2 : Mengongsi Visi membawa maksud membina perkongsian padu dalam dan luar sekolah dan tumpuannya kepada keperluan-keperluan. Penambahbaikan Berterusan (KAIZEN)  Asas # 1 : Menepati Standard dimaksudkan sebagai mencapai standard yang telah ditetapkan serta mempunyai sistem yang dapat memenuhi keperluan klien (pelanggan) yang menjurus kepada.Asas # 4 : Buat Betul Kali Pertama (DIRFT) Asas # 5 : Pengukuran Asas # 6 : Penglibatan Total Asas # 7 .  Asas # 4 : Buat Betul kali Pertama (DIRFT) jadikan ianya satu standard prestasi tunggal dalam semua kerja-buat sama ada kerjaya atau peribadi yang bermaksud tidak ada standard alternatif. hand-out. dialog serta usaha-usaha menghapuskan halangan-halanan mencapai penambahbaikan dengan menghapuskan halangan. carta organisasi dan tidak kurang pentingnya mestilah disokong oleh sistem fail yang kemaskini dan lengkap. berterusan). petugas dan tarikh). memfokus kepada usaha penambahbaikan sahaja dan mestilah digunakan dalam aspek operasi melibatkan kualiti program. fokus kepada pelajar.  Ada dokumentasi yang dijilid kemas sama ada dalam bentuk buku. dapat merangsang inovasi tanpa takut dan tidak kurang pentingnya terhapusnya budaya dan sindrom 'hangat-hangat tahi ayam. bulanan. penggal dan mingguan atau harian.  Ada perancangan program dan jadual aktiviti (seperti SKT) berdasarkan tahunan.  Asas # 6 : Penglibatan hendaklah dimaksudkan sebagai satu situasi di mana semua orang dan semua tahap terlibat dalam proses menggarap kualiti menyeluruh ini berdasarkan pasukan kualiti dan penglibatan dicirikan dengan menggembleng sumber utama iaitu manusia. rekod kerja (buku-log. penilaian (berkala. boleh dicapai. mulakan dengan perancangan. membantu menetapkan kemajuan. fail khas). mengamalkan kesamarataan layanan dan tindakan di dalam dan diluar sistem sekolah bagi mewujudkan faedah bersama. menghargai 'teamwork' dan akhirnya menimbulkan rasa kepunyaan (sense of ownership)  Asas # 7 : Penambahbaikan Berterusan (KAIZEN) yang bererti usaha-usaha menggarap kualiti menyeluruh dilakukan tanpa henti dan tanpa penghujungnya. risalah. news-letter dan sebagainya.  Asas # 5 : Pengukuran pula bererti dan meliputi mengenalpasti peluang-peluang. buletin. pelaporan (perkembangan dan proses). membantu tetapkan matlamat penambahbaikan. kemajuan projek dan budaya kualiti. termasuk dalam dokumentasi ini juga gambar foto.  Ada instrumen pengesanan boleh merupakan senarai semak (tugas. senarai kehadiran.' Indikator menunjukkan kualiti pengurusan wujud dan dihayati: Aspek ADA. berkongsi dalam membuat keputusan. dan tinddkan (baiki kelemahan dan tidak mengulanginya lagi).  Asas # 3 : Pencegahan membawa pengertian baru di mana perlunya ketrampilan 'mencegah masalah' bukan hanya 'menyelesaikan masalah' dengan jadikan prosesproseseyan boleh ramal. merupakan kunci dan juga menjadi satu tabiat kejayaan. flow chart. . terapkan dan mantapkan bahawa pencegahan adalah sikap dan dengan menambah masa belajar. komunikasi dan persetujuan bersama. Aspek TIADA.

kondusif. KWSP.  Mampu menjadi seorang 'ketua' yang bertanggungjawab malah berani menghadapi 'risiko' dalam segala keputusan dan tindakannya. bersih. melepaskan pucuk masing-masing".  Mampu berfikir secara rasional berdasarkan prinsip yang betul dalam mengambil sebarang tindakan. dilatih dan dibimbing dalam kerja-kerja kita sewaktu kita masih di peringkat awal perkhidmatan kita. Iklim Sekolah Selaku seorang Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.  Mampu menyumbang buah fikiran. cantik. "engkau-engkau" seperti kata perumpamaan Melayu "Bagai enau dalam belukar. masa dan tenaga. Seorang ketua sejati tidak melepaskan segala-galanya kepada orang-orang bawahannya sahaja.  Mampu memimpin organisasi atau unitnya dengan berkesan dan cemerlang dan dengan semangat "kesejawatanan" yang tinggi akhirnya dapat melahirkan 'sekolah berwatak' yang ditunjukkan dalam semua aspek iklim sekolah yang unggul dan berkesan. tidak terpinga-pinga atau tenggelam punca apabila berhadapan dengan kerenah staf dan anak buah.  Tiada 'clique' di sekolah yang menularkan pengaruh-pengaruh negatif dan merosakkan organisasi.  Tiada sebarang kelewatan dalam memberi respon sama ada ianya bersifat rutin atau berkala apatah lagi melibatkan klien terdekat kita iaitu murid dan penjaga mereka. PPD. Sedia Menghadapi Tugas Yang Lebih Berat  Pengetahuan dan pengalaman kerja adalah prasyarat kepada peningkatan prestasi yang dijangkakan apabila seseorang itu memegang jawatan-jawatan naik pangkat dalam kerjanya. Sewajarnyalah kita membetulkan sikap dan tingkah-laku terutamanya dari segi penyempurnaan tugas-tugas seharian kita di sekolah. kemas. tenaga dan kepakaran serta bakat istimewa yang dimiliki bagi membantu sekolah-sekolah atau rakan-rakan yang lain di peringkat kelompok atau pun daerah. Di sinilah sikap dan ketrampilan kita  . kita merupakan orang penting (selepas Guru Besar) yang dijangkakan dapat membantu dan membimbing guru-guru dan murid-murid kita mencapai kejayaan cemerlang dalam bidang akademik dan bukan akademik melalui portfolio yang kita sandang. selamat serta menjadi kebanggaan guru dan murid. seronok. Oleh itu sebelum memimpin orang lain. sungutan dan rungutan daripada pihak-pihak berkepentingan sampai melibatkan media massa. Di samping organisasi pengajaran yang merupakan 'teras' kepada matlamat dan objektif mengapa sesebuah sekolah tu diwujudkan. Kepemimpinan yang paling berkesan ialah kepemimpinan melalui teladan. 6. teguran atau peringatan yang diterima daripada JPNP.  Tiada wujudnya sindrom elak-mengelak dalam menerima tugas dan tanggungjawab atau melaksanakan sebarang tugas yang telah dipertanggungjawabkan.  Tiada berlakunya buat kerja dua kali yang melibatkan pembetulan dan menyebabkan pembaziran dari segi sumber.Tiada surat ulangan. Ingatlah "You can delegate authority. pimpinlah diri kita dahulu. but not responsibility". Penolong Kanan Hal Ehwal Murid perlu berfungsi membina dan memupuk iklim sekolah yang sihat. ceria. Pengetahuan dan pengalaman kerja yang dimaksudkan itu tidak akan diperolehi jika kita tidak didedah. Unsurunsur tidak formal dan normatif di sekolah seperti disebutkan itu amat mempengaruhi malah menyokong pembelajaran serta pembentukan sikap diri insan yang amat tinggi nilainya. masing-masing dengan falsafah "aku-aku".  Tiada aduan. Audit Sekolah dan seumpamanya.

w. dan amalan dengan tujuan mengenepikan bahaya daripada umat manusia dan kemurkaan Allah s. tidak minum arak. "Sebagai contoh apa yang dimaksudkan daripada ungkapan itu adalah pandangan yang menyeleweng tentang makna "soleh". manakala orang yang hanya mengerjakan bahagian pertama disebut sebagai orang soleh sahaja. kesiapsiagaan. Salah satu pengaruh menghalang pelaksanaan pembaharuan ini adalah pengaruh negatif kumpulan tidak formal (informal group) di kalangan guru-guru atau kakitangan bukan guru yang lain di sekolah. Sedang akhlak luhur seperti kesungguhan. Menangani perubahan tidak bermakna sekadar 'bertukar sekolah' tetapi kita masih tidak ' bertukar sikap. terbahagi kepada dua. yang boleh membantu kita selaku penolong kanan yang mempunyai ciri-ciri integriti. Tidak sukar mencapai keberkesanan kerja-buat atau mempertingkatkan kefahaman dan amalan kita kepada 'kerja sebagai ibadah' atau 'amalan soleh' dalam hubungan tugas-tugas hakiki kita selaku Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di sekolah jika kita membetulkan dan memperluas konsep 'ibadah' dan 'amal soleh' itu sendiri. iaitu amalan dengan tujuan memberi manfaat kepada umat manusia dan di redhai Allah s.w. Menangani perubahan memerlukan penglibatan semua orang di sekolah. dengan demikin. Penutup . disiplin. Pengertian manusia soleh. Amalan soleh. akan tetapi ia juga menolak hal yang buruk dan mengatasi bahaya.t. Seakan-akan akhlak yang luhur dan mulia itu sekadar menjauhi perkara-perkara haram itu. Mencapai tahap pengurusan atau budaya kerja yang berkualiti tinggi memerlukan satu kekuatan jiwa dan mental bagi melakukan perubahan dan menangani kemelut dan konflik yang sama ada telah lama wujud atau yang baru 'diimport' yang terdapat di sekolah kita sekarang. Prof. tolong-menolong dan lain-lain tidak bermakna apa-apa.. Sekan-akan kita lupa sama sekali tentang apa dia akhlak yang luhur itu. pemikiran dan amalan' kita selaku Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Kenapa?" Majid Ersan Al-Kailani dalam bukunya Mendidik Peribadi Muslim (1997) mentakrifkan 'amalan soleh' sebagai: "Amalan soleh bukan sahaja terbatas kepada berbuat kebajikan dan memberi manfaat." Cabaran kerja kini memerlukan setiap penjawat awam memperlengkapkan diri masingmasing bukan sahaja dalam aspek-aspek profesionalisme tetapi juga dalam aspek-aspek pengurusan yang bekesan. watak dan jatidiri yang dapat menjadi role-model dan sumber inspirasi kepada seluruh warga organisasi di mana kita bertugas. pengurusan konflik dan 'stress' dalam kerjaya dan kehidupam sosial dan peribadi. kemahiran interpersonal. sepeti yang kita fahami sekarang adalah orang yang tidak mencuri. tidak berzina dan lain-lain. Manusia yang melaksanakan dua bahagian amalan soleh ini disebut sebagai orang soleh dan muslih (baik sekaligus memperbaiki). Hassan Langgulung (1991) menyebut.dalam memberi teladan kerja memainkan peranan penting dalam membentuk dan memupuk 'school-wide improvement' yang melibatkan semua orang dan berjalan secara berterusan.t.

tetapi jika sudah tahu dan sudah pandai tapi tak mahu buat kerja amatlah malang sekali. Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan. Hassan Langgulung (1991) Falsafah Pendidikan Di Malaysia: Suatu Analisis Permulaan. Buatlah refleksi diri masing-masing agar segala kelemahan dan ketidakketrampilan kita sebagai Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dapat diatasi dan perbaiki ke tahap yang paling tinggi. Sepatutnya tidak wujud lagi ulasan dan teguran daripada 'stakeholders' kita berhubung dengan pengurusan hal ehwal murid yang sering dilaporkan tidak cekap. tidak berkesan. Majid Ersan Al-Kailani (1997) Mendidik Peribadi Muslim. Kuala Lumpur. . AL. Betapa kecil sekolah yang kita tadbirkan atau betapa sekali pun keadaan rupa fizikal sekolah kita. dalam Reformasi Pendidikan Di Malaysia. you must apply. lewat malah terus tidak diambil tindakan sewajarnya walaupun perkara-perkara tersebut berulang kali diutarakan di dalam setiap taklimat. Ramaiah. bengkel atau mesyuarat yang dikelolakan sama ada oleh Jabatan Pendidikan Pahang atau pun Pejabat Pendidikan Daerah sendiri. Tak tahu dan tak pandai hendak melakukan sesuatu boleh dipelajari. Saiz sekolah bukan jadi ukuran.. Kuala Lumpur. Berita Publishing Sd. Ringkasnya sekadar tahun dan 'mengaku pandai' tidak ada gunanya. (1992) Kepimpinan Pendidikan: Cabaran Dan Masa Kini. IBS Buku Sdn. menambah ilmu pengetahuan dan paling penting mengamalkan apa yang kita sudah pelajari dan buktikannya melalui kerja-buat kita setiap waktu dan ketika. Nurin Enterprise. Selangor Darul Ehsan. Kuala Lumpur. Willing is not enough. Mohd. Bruce Lee seorang aktor kung fu terkenal pernah disebut sebagai berkata: "Knowing is not enough. Kamal Hassan (1988) Pendidikan dan Pembangunan: Satu Perspektif Bersepadu. you must do". Kuala Lumpur. Apa yang perlu kini ialah kita mengubah paradigma dan pemikiran. tanggungjawab atau pun tugasan.Begitu besar dan beratnya amanah dan tanggungjawab yang kita pikul selaku Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di sekolah hendaklah benar-benar diinsafi. yang penting apa yang dibuat dan apa yang diurus. tidak juga dijadikan alasan untuk tidak menyempurnakan amanah. Hussein Mahmood (1993) Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Kementerian Pendidikan Malaysia. Bhd. Mohd Idris Jauzi (editor). Nurin Enterprise. tidak patut sama sekali kita meremehkan bidang tugas dan tanggungjawab hakiki kita. Petaling Jaya.‫ٱ‬ Rujukan _____________ Buku Panduan Pengurusan Profesional Sekolah Rendah (1991). dan apa yang telah kita buktikan melalui kerja-kerja kita selama ini. Dewan Bahasa Pustaka. Kuala Lumpur. Bhd.

Lagi tinggi ratio/kadar keuntungan dengan kos. Petaling Jaya.Wan Mohd Zahid Mohd Noordin (1994) Pentadbiran Pendidikan. Selangor Darul Ehsan. Keberkesanan ialah pencapaian ke atas objektif yang telah dicatat/persetujui dengan melaksanakan dan berjaya menyiapkan tugas tersebut. Oleh itu setiap penolong kanan haruslah sentiasa melengkapkan diri dengan pengetahuan. bertambah tinggilah kecekapan. Tumpuan kepada proses ini ialah keberkesanan dan kecekapan (effectiveness and efficiency) terhadap pengurusan sumbersumber yang terhad. kemahirankemahiran yang berkaitan. Definis Pengurusan dan Organisasi Pengurusan ialah proses bekerja dengan dan melalui orang lain untuk mencapai objektif organisasi dalam alam keliling yang berubah-ubah. ______________________________________________________________________ ( * Ceramah dalam Program In-House Sekolah-Sekolah Kelompok Daerah bertempat di Pejabat Pendidikan Daerah Maran pada 14 Mac 2000) | Home Page | Kembali | Ceramah 1 | Ceramah 2 | Ceramah 3 | Ceramah 4 | Ceramah 5 | | Ceramah 6 | Ceramah 7 | Ceramah 8 | Ceramah 9 Copyright ©2002-2003 Hamzah Mohamed esei : peranan penolong kanan dalam memajukan sekolah Kepemimpinan Dan Ketrampilan Penolong-Penolong Kanan Dalam Mewujudkan Pengurusan Sekolah Yang Berkesan Pendahuluan Penolong-penolong Kanan merupakan personel yang amat penting dalam menentukan segala matlamat dan objektif sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan yang cemerlang dari aspek budaya dan iklim sekolah berkesan lebih-lebih lagi dalam memenuhi cabaran millenium yang akan menjelang tiba. . Sebagai satu kumpulan personel yang penting di sekolah maka penolong-penolong kanan haruslah benar-benar memahami serta memiliki ciri-ciri kepemimpinan yang unggul di samping ketrampilan dalam bidang pengurusan yang bersepadu dan menyeluruh. Penerbit Fajar Bakti Sdn. dan paling penting sikap positif terhadap bidang tugas dan tanggungjawab selaras dengan jawatan yang disandang. Kecekapan pula ialah sumber-sumber yang dikehendaki atau yang diperlukan untuk mencapai objektif dan ditimbang dengan apa yang sebenarnya telah tercapai. Bhd.

Ciri-ciri pemimpin yang berkesan ialah: . • Fokus kepada sumbangan "keluar".output. wang. Yang menjadi input adalah sumber bahan mentah. struktur. gaya pengurusan. a) Fungsi-fungsi Pengurusan: Tugas-tugas am pentadbiran yang dilakukan /dilaksanakan dalam semua organisasi. Ini digembleng dengan erat/lemah oleh perkongsian nilai. • Mengetahui bahawa membuat banyak keputusan tergesa-gesa akan sebabkan keputusankeputusan yang salah. Mereka tidak berdukacita atau memaafkan kelemahan-kelemahan. Mereka capai hasil bukan bekerja dalam suasana serba sukar. • Beri perhatian kepada beberapa aspek penting prestasi yang boleh keluarkan hasil cemerlang. manusia.Oleh itu pengurus mestilah mampu mengimbangkan antara keberkesanan dan kecekapan. pendamai. Apa Pengurus Buat? Ada dua pendekatan bagi menjelaskannya. dan perkembangan • Peranan maklumat: sebagai pengawas. Proses pula merangkumi tujuh perkara iaitu staffing. Proses Organisasi Setiap organisasi melaui proses berikut iaitu input . • Eksekutif berkesan mengawal ketat masa mereka. tetapi melalui satu arah yang baik lagi sesuai. • Kekuatan diri sendiri. pengembang dan jurucakap • Peranan membuat Keputusan: sebagai usahawan.proses . mesin dasn teknik. kekuatan rakan sejawat dan juga kekuatan pegawai atasan dan kakitangan bawahan. Mereka melakuakan "First things first" dan tidak ada sama sekali 'second things first'. pemimpin. • Mereka lakukan delegasi sebanyak mungkin supaya mereka bebas untuk berfikir rancangan masa depan organisasi mereka. apa yang perlu ialah keputusan yang sedikit tetapi amat fundamental. David McClelland berpendapat pemimipn yang baik ialah yang dapat keyakinan dan amanah yang wujud di kalangan pengikut-pengikut. strategi pelaksanaan dan kemahiran yang wujud dalam organisasi. penguntuk sumber dan perunding. Antaranya: • Perancangan • Membuat keputusan • Pengelolaan (Organizing) • Staffing • Komunikassi • Motivating • Memimpin (Leading) • Pengawalan b) Peranan Pengurus: • Peranan Interpersonal: sebagai tonggak. Ciri-ciri Pemimpin Yang Baik Parkinson dan Rustomji (1986) dalam buku mereka "Understanding Management" menyenaraikan ciri-ciri berikut sebagai yang biasa terdapat serta menjadi amalan seseorang pemimpin yang baik. Pengurus mesti berkesan di dalam melaksanakan dan menyiapkan kerja di samping pula cekap mengawal kos dan menjimatkan sumber-sumber yang terhad itu.

Gaya 1. menggunakan individu dan kumpulan untuk menjayakan pekerjaan. Guru Besar pula datang pukul sepuluh.1 : Tidak menitikberatkan pekerja dan pengeluaran.9'. abaikan pekerja. Gaya 9. tidak seimbang antara pekerja dan pengeluaran.5 : Jenis bertolak-ansur. Kes 1.Ia menggunakan kuasanya untuk menggalakkan penyelesaian masalah secara berhadapan (confrontation).. Mana jadi. Seorang GPK sering tidak hadir bertugas. 5. tahap pengurusan pejabat. 4..kerja dia tidak buat.1 : Titikberatkan pengleuaran.9 : Dapatkan produktiviti yang tinggi melalui kesetiaan pekerja." . Ia tidak gunakan ancaman dan ketakutan sebagai alat. dan top-top minta saya tandatangan borang pencerapan begitu sahaja. Ia membuat orang lain merasa yakin dan kuat. Katanya. disiplin. masuk kira-kira lima minit terus keluar kelas. menjauhkannya daripada masalah. 2. penyelesaian masalah dan pengurusan konflik. Seorang guru penolong di sebuah sekolah berkata. pengurus ini nilaikan persahabatn lebih tinggi daripada pengeluaran. 3.Ia tidak akan mengatakan masalah yang ada itu tidak wujud atau pun menyimpannya di bawah permaidani. beri pengurus kerja yang senang. tujuan seberapa banyak pengeluranayang boleh sambil tinggalkan pekerja bersukaria. dan kokurikulum sampai sekarang belum berjalan. undang-undang dan kehendak-kehendak yang dihasratkan menerusi Pekeliling Ikhtisas misalnya yang dikeluarkan dari masa ke semasa. Gaya ini dianggap gaya yang paling baik. Ramai guru berborak di kantin sampai murid-murid jemput ke kelas. Mesyuarat guru pula sekali saja setahun kerana Guru Besar takut menghadapi guruguru yang tidak puas hati dengan keadaan sekolah.Ia dapat membina perhubungan kerjasama dan saling mengerti di antara pekerja-pekerja supaya semua berusaha untuk tujuan yang lebih tinggi. kebersihan dan keceriaan. Realiti dalam Organisasi Walaupun semua mengakui bahawa semua sekolah menerima pakai peraturan dan undangundang yang sama di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri-Negeri. Gaya 5. Perbincangan dua hala tentang pengajaran saya langsung tak ada. 1." Kes 2. Seorang guru penolong menceritkan bahawa di sekolahnya disiplin guru dan iklim sekolah yang sangat tidak kondusif. pengurusan personel. "Saya tidak puas hati dengan cara GPK buat pencerapan pengajaran saya.9 : Titikberatkan pekerja dan kurang kepada tuags. Akibat dari keadaan ini maka wujudlah berbagai-bagai tingkah dan ragam yang dapat kita kenal pasti berlaku di sekolah-sekolah yang melambanakan budaya mediocrity dan substandard sama ada dari segi prestasi akademik. Blake & Mouton melihat keberkesanan seseorang pemimpin melalui 'Grid Pengurusan' atau 'Gaya 9.Ia menggunakan kewibawaan untuk membina amanah pekeraj-pekrja kepada dirinya. namun kebanyakan sekolah tidak serupa dalam melaksanakan peraturan. Mana tidak. Gaya 9. "Lebih 80% guru-guru datang lewat. Pekerja merasakan mereka cekap.1.

Kes 3.. Apa yang kami buat ialah membuat pemeriksaan secara rawak.. Mereka ini tak patut buat saaya macam ini. dengan kata-kata. atau pun individu.." Kes 4. tumpang kereta saya ni tak dapatlah nak cepat sebab saya datang awal pun tak guna kerana saya tak ada kerja nak buat. berkedudukan maka sempurnalah bukubuku latihan murid berkenaan diperiksanya lengkap dengan cop (bagi ibu bapa tanda tanga) pengesahan. "Cikgu.. tetapi kerana banyak sebab. berpangkat. orang kampung atau golongan tidak berada. Seorang Ketua Panitia dan juga merupakan guru yang berpengalaman menyuarakan sikapnya di dalam mesyuarat guru apabila Guru Besar menyentuh prestasi penulisan Tahun Enam yang tidak memuaskan. saya rasa tak puas hati tentang pembahagian waktu mengajar saya yang disusun oleh jawatankuasa jadual. Seorang pesara guru mengadu katanya. "Tak patut betul tingkah-laku seorang guru di sekolah XYZ..umpamanya satu organisasi secara keseluruhan. Seorang GPK pernah berkata kepada salah seorang guru penolong yang menumpang keretanya." Kes 7. Seorang GK1 mengadu kepada Guru Besar. di sini kami tidak mementingkan pemeriksaan. satu pasukan kerja. Teori Hambatan Woodcock dan Francis (1993) mengemukakan satu teori berhubung satu faktor yang menghalang potensi dan keluaran hasil daari satu "sistem" .. Seorang guru penolong yang sangat berpengalaman tetapi sayang mengamalkan double standard terhadap layanan kepada murid-muridnya dengan cara mana-mana murid yang ibu bapanya orang-orang bernama.. Kemampuan Pengurus yang Berkesan . "Maaflah cikgu.. memahami dan mengatasi hambatan yang menghalangi kejayaan seseorang dan pertumbuhan peribadi. Teori ini menyatakan bahwa cara paling cepat untuk mencapai perkembangan diri (personal development) ialah dengan menyelidiki. "Tuan Pengerusi. sedangkan GPK-GPK yang lain kurang jumlah waktunya berbanding saya." Kes 5.Saya pun hairan dengan Guru Besar dia. Tapi sayang mana-mana murid yang ibu bapanya miskin. Para pengurus mempunyai potensi untuk mengembangkan dan menyelaras kedayagunaan mereka. Dan ini kita namakan sebagai "hambatan". adakah patut ada penjaga datang nak jumpa guru ini tapi dia tak berada dalam kelas. buku-buku murid-murid tersebut tidak diperiksa langsung! Apakah maknanya semua 'kisah benar' di atas? Tujuh kes yang diberikan di atas hanyalah secebis dari realiti apa yang berlaku sebenarnya terutama di dalam bilik-bilik darjah sekolah-sekolah kita." Kes 6. terdapat bidang-bidang yang kurang dikembangkan. Rupanya balik ke rumah bertanak nasi. Mungkinkah hal-hal seumpama ini masih berlaku sampai sekarang? Hanya kitalah sebagai penjawat-penjawat awam yang diberi tugas dan tanggungjawab dan amanah mulia ini yang dapat memberikan jawapan kepada semua kebejatan profesionalisme ini.

Pengurus yang tidak jelas. Orang seperti ini sulit mencapai keberhasilan dan gagal memuji keberhasilan orang lain kerana terhambat oleh cita-cita peribadi yang tidak jelas. Nilai-nilai Peribadi yang Tidak Jelas Pengurus diharapkan mengambil keputusan berdasarkan nilai dan prinsip. dan kehidupan bekerja jadi hal rutin kerana risiko selalu dihindari dan lebih suka berasa aman. Cabaran selalu dihindari.Pengurusan yang berkesan menuntut ketrampilan dan kemampuan yang berikut. Kemampuan yang Tidak Memadai Untuk Menyelesaikan Masalah Menyelesaikan persoalan (masalah) adalah sartu ketrampilan pengurusan yang utama. tenaga. Oleh sebab permasalahan tidak diselesaikan dengan cepat dan tegas. • Mengusahakan pertumbuhan peribadi terus-menerus. • Kemampuan mengatur diri. lalaikan pilihan penting sedangkan hal-hal kecil dan remeh menghabiskan waktu dan tenaga. tanggugjawab sebagai seorang pengurus (penolong kanan). • Kemampuan menyelia. 3.sering menghadapi kesulitan memimpin mesyuarat. • Ketrampilan menyelesaika masalah. terhambat oleh niali-nilai pribadi yang tidak jelas. menangani maklumat. menyedari potensi manusia dan dengan mengembangkan keterbukaan terhadap pembaharuan. Matlamat Peribadi yang Tidak jelas Menentukan perjalanan hidup profesional dan peribadi dengan menilai keinginan dan pilihan ke atas semua kemungkinan. tiada lagi keghairahan yang wajar. menentukan sasaran. permasalahan tersebut akan bertambah (semakin kusut) serta menganggu benak dan tindakan . • Cita-cita peribadi yang jelas. tiada landasan yang kuat membuat penilaian. • Kemampuan yang tinggi untuk mempengaruhi orang lain. cabaran serta desakan tugas. • Kemampuan unutk menjadi kreatif dan inovatif. 1. Kerap kali kurang timbangkan alternatif. Kalau nilai peribadinya tidak cukup jelas. 4. • Kemampuan mendidik dan mengembangkan orang lain. kemampuan dibiarkan tidak berkembang. • Kemampuan membangun dan mengembangkan pasukan yang efektif. dikatakan terhambat oleh ketidakmampuan mengatur diri sendiri. dan berusaha bagi mengatasinya secara penuh sedar-diri dan dengan will power yang tulen. atau tidak sesuai). Perkembangan Peribadi yang Kerdil Ramai pengurus mencapai perkembangan peribadi tapi ramai pula yang gagal bertindak mengatasi kelemahan mereka dan berusaha agar peribadinya berkembang. dan ketrampilan sebaik-baiknya. • Pemahaman terhadap gaya pengurusan. merancang dan menilai. Banyak pengurus tidak dapat menyelasaikan pekerjaan secara berkaedah dan menjimatkan . Oleh itu seseorang yang ingin menjadi seorang pengurus yang berkesan haruslah mengenal pasti sebelas jenis hambatan yang menjejas keberkesanan dan ketrampilan diri. 2. ia akan dipandang lemah. termasuk cita-cita (yang mustahil. dan juga pengurus yang baik tidak mampu menghadapi tekanan. dan pengurus jenis ini terhambat oleh perkembangan peribadi yang kerdil 5. Ketidakmampuan Mengatur Diri Pengurus yang tidak memanfaatkan waktu. • Nilai-nilai peribadi yang sihat. tidak konsisten akan keyakinan dasar atau nilainya tidak sesuai lagi. Nilai yang konsisten dengan konsep pengurusan kini menekankan pada dayakegunaan.

7. seseorang pengurus mungkin tidak berbuat apa pun untuk mendorong kelompok atau anggota kelompok untuk berkembang. Seorang pengurus yang tidak memiliki ketrampilan praktis untuk mencapai hasil melalui usaha orang lain terhambat kerana ketrampilan penyeliaan yang rendah. dan kerana itu gagal menemukan sumber yang perlu untuk hasil yang baik. dan sulit memberikan tugas. tidak akan dapat hubungan yang bererti daripada orang lain. seorang pengurus tidak dapat mendorong orang lain mencapai standard yang dituntut dan tidak dapat membantu mereka mengembangkan diri. Ramai pengurus tidak punya wibawa bagi meminta orang bersedia bekerjasama atau membantunya.Kemampuan Melatih yang Rendah Setiap pengurus juga berperanan sebagai jurulatih. Pembaziran waktu dan kaedah kerja yang tidak efektif membuat orang puas dan bekerja di bawah standard kualiti. mengajak orang bekerja secara kreatif. Kreativiti Rendah Pengurus yang rendah kreativitinya tentu akan lemah dalam memulakan gagasan.mesyuarat yang biasanya sulit.di terhambat oleh tidak adanya pemahaman pengurusan. Pengurus yang tidak boleh meneliti pendekatan mereka. terhambat oleh ketidakmampuan melatih. 8. atau mengusahakan tindakan kreatif dalam menghadapi kegagalan terhambat oleh daya kreativiti yang rendah. Kemampuan Penyeliaan yang Rendah Pengurus berkesan menuntut banyak ketrampilan yang dapat digambarkan sebagai ketrampilan penyeliaan. tidak sesuai. untuk maju dalam kerja. Tanpa ketrampilan melatih. . 9. pengurus ini terhambat sebab dia bersasa tidak disegani orang.si pengurus. mengambil risiko. tidak manusiawi -. Kerana sikap stereotaip peranan pengurus. . Pengurus yang tidak cukup memahami motivasi manusia dan gaya kepimimpinannya kuno. Pengurus yang tidak menunjukkan kemampuannya tidak akan melakukan hubungan dengan orang lain dan penampilan diri serta kemampuan mendengarnya lemah. kemampuan untuk menjelaskan secara lioik pandangan pengurusannya rendah sekali. yang terhambat oleh kemampuan yang tidak memadai untuk menyelesaikan masalah. seorang pengurus harus berkejasama dengan orang lain. tidak tercipta suasana positif atau prosedur kerja berkesan. Tidak Memahami Pemahaman Pengurusan Pengurus yang tidak fikir dan timbangkan akibat tindakan pengurusannya.Kurang Mampu Membina Pasukan Untuk mencapai sasaran bersama. Oleh itu pengurusan yang enggan melakukan percubaan.kerana pengurus tersebut terhambat oleh ketidakmampuan membina pasukan. Dan jika ia tidak mampu mengembangkan orang menjadi satu pasukan yang kuat . serta melaksanakan pendekatan baru. 10. Kecenderungan seperti ini ialah kerana tugas dan peranan tidak dirumuskan dengan baik. tidak berfaedah. Ciri yang ditunjukkan ialah tidak banyak mencari maklumbalas. sistem kerja yang membazir. Kreativiti tinggi menuntut kesediaan menghadapi kemunduran dan kegagalan secara konstruktif. Wibawa Rendah Pengurus harus selalu berwibawa terhadap orang lain yang tidak langsung bertanggungjawab padanya. 11. dan kelemahan hubungan. 6. tidak mampu memberi dorongan kepada orang bawahan. Pengurus yang tidak memiliki kemampuan membantu orang lain berkembang.

Tanpa Cacat (Tak Main Barang Reject) 6. feelings. thoughts." Amatlah pentingnya kita menyedari realiti dan perilaku kita dalam konteks penyempurnaan tugas dan haruslah berani mengakui sebarang kelemahan yang wujud di samping berusaha memperbaiki diri. dan belajar. DIRFT (Do It Right First Time) 2. . Adakah kita sudah cukup jelas dan benar-benar faham betapa besar dan beratnya memikul tugas dan tanggungjawab penolong-penolong kanan dari segi amanah. Walk Your Talk (Cakap Serupa Bikin) 8.Apa Yang Disemai Itulah Yang Dituai. kehendak (desire). Usaha Pencegahan (Prevention Is Better Than Cure) 4. Cuma yang perlu ada ialah kesedaran diri (tak cukup ilmu).2) 5. Sudah cukup mampukah kita sebagai penolong-penolong kanan (pembantu pengurus kepada Guru Besar) berdasarkan aspek-aspek kemampuan sebagai pengurus yang berkesan di atas? 2. belajar meningkatkan kemahiran interpersonal kita." 1. Total Involvement (Tak Ada Orang Yang Terkecuali) 7. Oleh itu marilah kita mengubah 'skrip hidup' kita kepada satu skrip yang baru. "The first job of a leader is to define reality. First Things First (Perkara Pertama Didahulukan) 9. dan dengan kemajuan teknologi maklumat hari ini semua sumber pengetahuan berada di hujung jari sahaja. sedarkah kita aspek-aspek mana yang merupakan hambatan-hambatan kepada perkembangan diri untuk menjadi penolong-penolong kanan yang berkesan? 3. kemahiran komunikasi dan ketrampilan menyelesaikan masalah yang merupakan ciri-ciri dan kemahiran tinggi yang diperlukan bagi memperoleh integriti dan martabat diri peribadi dan organisasi yang kita dukungi. dan belajar. Proaktif (Bukan Tunggu dan Lihat) 10.Perilaku dan Integriti Diri Mailah kita renungkan keadaan perilaku profesional dan integriti diri kita masing-masing selaku penolong-penolong kanan ketika bertugas dan berinteraksi dengan rakan sejawat dan anak didik kita sehari-hari. Adakah ciri-ciri kepemimpinan dan ketrampilan diri cukup terbukti atau masih banyak yang perlu dipelajari dan dipertingkatkan? Max De Pree menyatakan. dan antara beberapa soalan yang patut kita jawab. ketekalan dan ketrampilan melaksanakan tugas-tugas kita sendiri (bukan serah pada orang lain) serta menunjukkan contoh teladan yang terbaik dan unggul bagi membantu dan mengembangkan potensi guru-guru di bawah kita? Prinsip-prinsip Membina Ketrampilan Dan Kewibawaan Sebenarnya tidak ada sesiapa pun yang terlewat untuk belajr. dan sikap "do it now. and actions so that we live with congruence and without duplicity.Fikir Menang/Menang (Abundance Mentality) 11." Blaine Lee mengungkapkan integriti sebagai. akauntabilti. Kepastian Kualiti (Tiada Istilah No. Kaizen (Penambahbaikan berterusan) 3. Jika belum. "Integrity means we are commited to matching words. 1.

Dewan Bahasa dan Pustaka. tetapi penguasaan pengetahuan. Parkinson.s. ITM Shah Alam. Parkinson. (1992). menunjuk arah dan menjadi teladan kepada semua warga sekolah.Northcote & Rustomji. Kuala Lumpur. (1986). Pengurus yang Baik. M. M." Dan nama kita akan terpahat sebagai seorang guru yang unggul dan berjasa. Woodcock. "Strategic plans are worthless unless there is first strategic vision. Lack of attention is an attitude problem.‫ٱ‬ Rujukan John Arul Philips Ph. sikap dan kemahiran-kemahiran yang dapat membantu mereka bersaing dan berjaya melalui pengembangan dan pembangunan pelbagai kecerdasan (multiple intelligence).. Dewan Bahasa dan Pustaka. (1992).1 m. penolong-penolong kanan perlu sedar mereka harus sanggup dan dapat memahami cabaran-cabaran dunia pendidikan di abad ke-21 di mana perkembangan dan pembangunan diri insan anak didik kita bukan lagi kemahiran-kemahiran asas sematmata." Untuk itu kita perlu menilai semul perhatian dan sikap kita selama ini seperti kata Philip Cosby dalam bukunya Quality Without Tears. Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP). Kuala Lumpur. Jurnal Suara Pendidik. . Mike & Francis. walaupun kita tidak diisytihar sebagai seorang 'Tokoh Guru'.K. Pengurus Tanpa Hambatan . Persatuan Pendidikan Malaysia Jilid 19 No. "It is impossible for anyone to begin to learn what he believes he already knows. Dave (1993). dan akhirnya merealisasikan visi (vision) yang kita kongsi bersama seperti kata Naisbitt. C. Federal Publications. E. Northcote & Rustomji. Kuala Lumpur. C. Selangor D.Suatu Panduan Praktis Bagi Kemajuan Diri. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur.Northcote & Rustomji. Understanding Management. C. Kenyataan Dalam Pengurusan. "Lack of attention must be corrected by the person himsef.D. Hanya dengan kesedaran diri yang tinggi sahaja kita bersama-sama mewujudkan sebuah sekolah yang berkesan melalui ketrampilan dan kepemimpinan kita dalam pengurusan yang berkualiti. ____________________ (1997) Kursus Induksi Umum Untuk Pegawai-pegawai Perkhidmatan Awam Malaysia. The person who commits himself or herself to each detail and carefully avoid error take the giant step toward setting a goal of Zero Defects in all things. Parkinson.K. M. Dewan Bahasa dan Pustaka. through an acute reappraisal of his or her moral values. Epictetus berkata.Penutup Hanya satu perlu kita ingat bahawa janganlah sikap menganggap diri sudah amat mengetahui segalanya maka kita 'terhambat' daripada belajar untuk pengembangan diri. (1997) Pelbagai Kecerdasan: Kewujudan Sistem Penaksiran yang Lebih Saksama dan Menyeluruh dalam Mengenal Pasti Kebolehan Intelek dan Potensi Pelajar Sekolah. 55-65." Sebagai kumpulan yang dijangkakan dapat memimpin. mencapai objektif serta menunaikan mission statement kita.K.

Bantuan kewangan berbentuk biasiswa. Sekolah menyedia dan melaksanakan program-program untuk mempertingkatkan disiplin murid. 2. Untuk memastikan murid-murid selamat semasa di bawah pengawasan sekolah maka sekolah perlu memastikan bahawa perkara-perkara berikut dilaksanakan:1. Peraturan Pelajaran. Barangan keperluan harian aktiviti di sekolah melalui koperasi sekolah. Memaklumkan kepada pelajar dan ibubapa semua undang-undang. 3.PENGURUSAN HAL EHWAL MURID Jawatankuasa Penolong Kanan HEM diwujudkan apabila didapati bahawa beban tugas pengurusan sekolah yang dipikul oleh Pengetua dengan dibantu oleh Penolong Kanan (Pentadbiran) sudah bertambah dan menjadi lebih rumit. . Kesihatan fizikal. 5. Pinjaman buku teks bagi yang memerlukan. memahami dan mematuhi kandungan dokumen-dokumen seperti Ordinan Pelajaran 1957. 3. Sekolah memiliki. 4. Kehadiran murid di sekolah juga memerlukan sekolah melihat akan hal-hal mengenai kebajikan murid seperti : 1. Sehubungan dengan itu. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 7/1986: Langkah Meningkatkan Keberkesanan Disiplin Sekolah. 4. peraturan dan surat-surat pekeliling ikhtisas yang berkaitan. mental dan emosi menerusi aktiviti ko-kurikulum. Dua aspek yang penting dalam bidang ini adalah mengenai keselamatan dan kebajikan murid. Memastikan semua staf sekolah membaca dan memahami semua undang-undang. Memastikan sekolah memiliki semua dokumen undang-undang. Buku Panduan Bagi Ibubapa Mengenai Disiplin Murid Sekolah. peraturan dan surat-surat pekeliling ikhtisas yang berkaitan. Buku Panduan Tatacara Disiplin Sekolah untuk Pengetua/Guru Besar dan Guru. jawatan Penolong Kanan HEM diwujudkan dan beliau diberi tanggungjawab untuk membantu Pengetua menangani hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan HEM. Buku Panduan AM Disiplin Sekolah. peraturan dan suratsurat pekeliling ikhtisas yang berkaitan. Sekolah menyedia dan mengedarkan peraturan sekolah kepada semua pihak yang berkaitan. 4. Sekolah mengkaji secara berkala punca salah laku murid dan program pencegahan dan pemulihan. peraturan dan surat-surat pekeliling ikhtisas dipatuhi oleh semua staf sekolah. Pemakanan seimbang melalui pengurusan kantin yang bijaksana. 3. Pelaksanaan di atas akan dapat dicapai dengan tindakan berikut: 1. 2. 2. 5. Memastikan semua undang-undang. Sekolah memperjelaskan undang-undang dan peraturan-peraturan kepada semua ibubapa dan murid.

VISI Jawatankuasa Hal Ehwal Murid SMK Simpang komited untuk menjadikan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid SMK Simpang sebagai badan pengurusan Hal Ehwal Murid yang berkualiti di negeri Perak pada tahun 2007. Sentiasa bermunasabah diri untuk meningkatkan kualiti kerja disamping melakukan anjakan paradigma. MISI Jawatankuasa Hal Ehwal Murid SMK Simpang komited untuk   Memastikan kebajikan murid diberi perhatian pada tahap kualiti tinggi. Mengukuhkan pengurusan ko-kurikulum dalam membantu mengembangkan kurikulum bagi melahirkan pelajar yang berketrampilan serta berwawasan selaras dengan kehendak masyarakat dan negara. Memastikan keselamatan murid sentiasa berada dalam keadaan yang terpelihara. Mengujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dengan memberikan perkhidmatan yang terbaik. semangat berpasukan dan kreativiti yang menyeluruh. Proses sosiolisasi yang mantap dan cemerlang dengan bimbingan Guru Bimbingan dan Kaunseling. Beginilah besarnya harapan Kementerian Pendidikan dan atas kesedaran bahawa generasi masakini adalah pemimpin masa depan maka warga pendidikan amnya harus menerima cabaran ini. MATLAMAT STRATEGIK JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID Matlamat Strategik Jawatankuasa Hal Ehwal Murid dalam membantuk SMK Simpang mencapai VISI dan MISINYA adalah seperti berikut:- . PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH Kami warga SMK Simpang dengan penuh iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :     Meningkatkan kualiti pengurusan kurikulum dan memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan secara berkesan melalui sikap bekerjasama.6.

Bertanggungjawab kepada Pengetua untuk hal-hal Pendidikan Jasmani. BIDANG TUGAS Penolong Kanan Hal Ehwal Murid bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan. buku teks. 1. disiplin dan kaunseling. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling dan menyediakan laporan yang diperlukan. biasiswa dan bantuan kewangan. Dalam hal bimbingan dan kaunseling pula. 2. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. . Penolong Kanan HEM berperanan dalam perkara berikut:    Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling bersama dengan guru kaunseling. Menjadi Guru Penasihat Lembaga Pengawas. Penolong Kanan HEM berperanan dalam perkara berikut:      Menentukan penerapan amalan dan nilai yang murni. Mengambil tindakan sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturanperaturan tatatertib dan salahlaku. Senarai Tugas Dalam hal disiplin. Meningkatkan tahap kepatuhan murid kepada peraturan sekolah sehingga mencapai kesalahan berat sifar. keselamatan dan kebajikan murid. Ko-kurikulum. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi murid-murid baru. Membantu Pengetua menyelia dan menilai. koperasi sekolah. penerbitan dan percetakan. aktiviti ko-kurikulum dan penerapan nilai-nilai murni. Membantu Pengetua dalam pentadbiran sekolah yang mempunyai sidang petang.   Menyediakan perkhidmatan Hal Ehwal Murid yang memenuhi kualiti tinggi Jabatan Pendidikan Negeri. Mewujudkan suasana sekolah yang kondusif dengan memberikan perhatian kepada kepelbagaian agama dan bangsa melalui penglibatan dalam bidang ko-kurikulum. Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. Bidang Tugas Penolong Kanan HEM berperanan untuk melaksanakan tugas berikut :      Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Pengetua. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. kantin dan asrama sekiranya ada. perayaan sekolah. Ia juga bertanggungjawab untuk mempertingkatkan kebajikan murid.

Penolong Kanan HEM berperanan dalam perkara berikut:   Merancang dan menyelaras program pencegah penyalahgunaan dadah dan programprogram lain di peringkat sekolah. Mengurus tuntutan dan bayaran biasiswa murid. Membantu merancang Takwim Sekolah. Mengurus kutipan-kutipan data. Penolong Kanan HEM berperanan dalam perkara berikut:    Menyelenggara perakuan-perakuan biasiswa/bantuan. pengesahan dan pengedaran Sijil Berhenti Sekolah. Mengemaskini rekod-rekod biasiswa/bantuan. Menyemak Buku/Kad Kemajuan Murid dan Jadual Markah. Dalam hal Kesihatan. . Penolong Kanan HEM berperanan dalam peranan berikut:     Mengurus kemudahan rawatan murid. Dalam hal Pentadbiran.Dalam hal Program Perlindungan Murid. mengawal stok buku teks dan mengawal Bilik Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan buku teks. Memastikan program kesihatan dijalankan dengan sempurna seperti mengurus Kad 001M dan sebagainya. Menyemak Buku Kedatangan murid sidang pagi. Dalam hal biasiswa dan bantuan. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. Menyelaras segala aktiviti kesihatan dan kebersihan murid. Memastikan langkah-langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah dilaksanakan. Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin. Mengurus surat akuan. Mengurus pertukaran murid. Mengurus kemasukan dan penempatan murid. pengambilan buku teks dan hapuskira. Penolong Kanan HEM berperanan dalam perkara berikut:    Menyelaras hal pengeluaran. sijil-sijil murid. Dalam hal buku teks. Penolong Kanan HEM berperanan dalam perkara berikut :         Mengurus dan mengemaskini Buku Rekod Pendaftaran.

Abd Bashid b. Mariam bt. Norashikin bt. Mohd. Rabayah bt. Yahaya Kesihatan/Bilik Rawatan Pn. Noh . Abu Bakar Naib Pengerusi 3 En. Harithuddin b. Radzi b. Yahaya Naib Pengerusi 2 Pn. Rita Naran a/p Naran Singh SPBT En. Abdul Latif Timbalan Pengerusi En. Mohd. Abd Latif Buku Pendaftaran Pn. Satari Naib Pengerusi 1 Puan Zaiton bt. Harun Setiausaha Pn.Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Pengerusi Puan Hajah Roh Hani bt.

Razali 3K En. Norain bt. Md Isa Majlis Ketua Tingkatan En. Mohd Marzuki En. Thamil Selvi a/p Sabapathy Lembaga Disiplin En. Tan Wooi Chung Badan Pengawas: Pn. Mohd Noor Lalulintas En. Thamil Selvi a/p Sabapathy Pengawas PSS: En. Norzilla bt. Md Yusof Jawatankuasa Surau Ustazah Fauziah bt. Zulkefli b. Suhaimi Kantin Sekolah Cik Noor Zuraidah bt. Mohd Shariff b. Tan Chong Wan Kebajikan Pelajar Bimbingan & Kaunseling Pn.Rajaletchimy a/p Kuppusamy Pembimbing Rakan Sebaya: Pn. Norashikin Abd Latif Pn. Yusof . Zahari b. Abdul Malek Abu Bakar Majalah Sekolah Kepimpinan Pelajar En.Biasiswa Pn. Liew Voon Kiong PIBG Pendidikan Pencegahan Dadah Pn. Ibrahim Briged Komuniti Pn. Nor Azwa bt.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->