P. 1
Peranan Guru Besar

Peranan Guru Besar

|Views: 268|Likes:
Published by Kapten Fadhli Rahim

More info:

Published by: Kapten Fadhli Rahim on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2014

pdf

text

original

Peranan Guru Besar

dan Penolong Kanan Dalam Meningkatkan Kualiti Staf
Pendahuluan Senario pendidikan negara hari ini harus dapat dilihat secara menyeluruh dalam konteks merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara dan Wawasan Pendidikan supaya rakyat dan negara tidak terpinggir dalam arus globalisasi dan ledakan teknologi maklumat yang begitu pantas berkembang. Segala perubahan yang sentiasa berlaku khususnya dalam pendidikan negara kita memerlukan para Guru Besar dan Penolong Kanan sama-sama bersedia untuk berubah, bersedia untuk menerima cabaran-cabaran baru di peringkat akar umbi iaitu sekolah agar kualiti dan kecemerlangan pendidikan yang menyeluruh dapat dicapai dengan berkesan. Kecemerlangan perlukan reformasi di peringkat sekolah terutama menumpukan kepada faktor-faktor dalam sekolah itu sendiri yang merangkumi dasar sekolah, amalan-amalan, tanggapan, sikap dan motivasi staf, matlamat dan kesetiaan serta pencapaian organisasi. Reformasi perlukan penglibatan total seluruh staf yakni bukannya bersifat individualistik atau melibatkan sekumpulan guru sahaja. Jika tidak kemajuan adalah sedikit sahaja dan tidak berjaya dari segi 'school wide improvement.' Perubahan ke arah peningkatan kualiti staf dan organisasi perlukan kefahaman dan kesediaan pihak-pihak berikut; 1. Pengurusan atasan (pemimpin) 2. Seluruh kakitangan/Staf (Total Involvement) 3. Pasukan-pasukan kerja. QC (Quaity Control) mula-mula dilaksanakan dalam tahun 1920 di Amerika Syarikat sebagai satu alat statistik dalam usaha penambahbaikan pengeluaran industri pada waktu itu. Jepun kemudiannya menggunakannya di dalam semua operasi sesebuah organisasi sebagai kawalan kualiti yang dikenali kemudiannya sebagai Total Qualty Control (TQC). A.V. Feigenbaum (1920 - ) orang yang memperkenalkan TQC mendefinisikan TQC sebagai; "Total quality control is an effective system for integrating the quality-development, quality-maintenance, and quality -improvement efforts of the various groups in an organization so as to enable production and service at the most economical levels which allow for full customer satisfaction." Sheh Seow Wah dalam Chinese Management (1995) menyenaraikan tujuh ciri yang digelarnya sebagai 'kesakitan-kesakitan menular' di dalam organisasi: 1. Kurangnya sistem operasi dan mekanisme kawalan. 2. Struktur aktiviti yang rendah.

3. Stail Kepemimpinan. 4. Ketrampilan dan kemahiran pengurusan. 5. Kurangnya Arahtuju. 6. Ketidakberkesanan Mesyuarat. 7. Cakap Sahaja Tiada Tindakan. Situasi ini akhirnya mewujudkan semangat bekerja yang rendah di kalangan staf ditambah pula suasana kerja yang pasif dan tahap motivasi yang juga rendah. Keadaan ini seterusnya timbul budaya kerja yang jadi faktor penghalang kepada penyuburan, kemajuan dan perkembangan organisasi. Hubungan Individu dengan Organisasi Setiap individu adalah anggota organisasi. Tingkah-laku individu merupakan tingkah-laku organisasi. Jika setiap individu di dalam sesuatu kumpulan bekerja dengan baik maka prestasi kumpulan itu menjadi baik. Jika setiap kumpulan dalam bahagian/unit dapat bekerja dengan baik, seluruh prestasi bahagian/unit itu juga akan jadi baik. Begitulah seterusnya jika setiap bahagian/unit dalam sesuatu organisasi bekerja dengan baik, nescaya organisasi akan mencapai kecemerlangan, menjadi lebih kompetetif dan makmur. Para pengurus mestilah dapat menentukan arahtuju dan dengan itu dapat menukar dan membentuk tingkahlaku staf ke arah yang lebih berkualiti dan cemerlang. Dalam situasi di mana tiadanya objektif dan arahtju serta tiada pula pelan tindakan organisasi itu menuju kehancuran. Bagi yang ada objektif tetapi tiada pelan bertindak ia seolah-olah bermimpi di siang hari. Begitu juga halnya jika organisasi mempunyai pelan bertindak yang baik tetapi kurang pula aspek objektif dan arahtuju yang jelas, organisiasi sedemikian dikatakan berjalan dalam tidur. Mod Tingkah-laku : Pengurus personel perlu sediakan role-model dalam interaksi harian dengan manusia, respon kepada peristiwa dan membuat keputusan. Nilai dan norma haruslah serasi dengan perkembangan polisi dan prosedur yang diperkenalkan. Mengubah tingkah-laku selalunya sukar dan menyulitkan Perubahan tingkah-laku hanya boleh berlaku apabila manusia mempunyai pengetahuan dan kebolehan menterjemah nilai-nilai dan norma-norma baru di samping boleh menerimanya. Jika pekerja tidak mempercayai kepentingan nilai-nilai dan norma-nroma tersebut, mereka tidak akan mengamalnya. Oleh itu mengubah tingkah-laku individu, kumpulan dan organisasi lazimnya memakan masa, dari tahap ke tahap serta secara beransur-ansur. Menurut Sergiovanni (1984) Guru Besar mestilah memainkan peranan pemimpin yang berketrampilan (competent leader). Beliau senaraikan lima kelompok peranan tersebut sebagai berikut: 1. Pemimpin Teknikal: - Tumpukan kepada teknik pengurusan yang cekap dan mahir memanipulasi strategi dan keadaan bagi jamin keberkesanan yang maksimum. 2. Pemimpin Manusia: - mahir dan cekap dalam aspek perhubungan manusia, perhubungan individu dan manusia menggerakkan (motivate) stafnya, membina dan mengekalkan moral yang tinggi, galakkan inovasi dan kreativiti di samping beri sokongan yang perlu.

3. Pemimin Pendidikan: - main peranan sebagai 'clinical practitioner' iaitu sumbangkan kepakaran dalam pendidikan dan persekolahan. Mahir dalam aspek kurikulum, diagnosis keperluan pelajar, penilaian dan penyeliaan atau pencerapan yang berkesan. 4. Pemimpin Simbolik: - mainkan peranan sebagai penghulu (chief) yang memberi isyarat tentang nilai, kepentingan atau tujuan sesuatu yang hendak dicapai. Perlu punyai wawasan yang disampaikan kepada staf dan pelajar di sekolahnya. 5. Pemimpin Budaya: - main peranan sebagai 'high priest' - dilihat dari usaha-usahanya mencari, mentafsir dan memperkukuhkan nilai, kepercayaan dan unsur budaya yang dapat menjadikan sebuah sekolah yang unik. Kepemimpinan ini selalunya memperlihatkan usaha bagi mengekal imej dan prestij sekolah. Hussein Mahmood (1993) menyenaraikan peranan-peranan berikut sebagai menyumbang kepada kejayaan, kecemerlangan dan kualiti sekolah. 1. mempunyai wawasan tentang sekolahnya; 2. menetapkan falsafah, misi (mission) dan matlamat serta objektif sekolahnya; 3. menjelaskan wawasannya kepada semua staf dan pelajar termasuk ibu bapa dan masyarakat sekitar; 4. menetapkan objektif dan strategi pengajaran dan kurikulum; 5. menyelia, mengesan dan menilai kurikulum dan program pengajaran; 6. menyelaras program pengajaran dan aktiviti kurikulum sekolah; 7. mengawasi waktu pembelajaran murid; 8. menggalak dan memberikan sokongan perkembangan profesional kepada guru; 9. membantu dan memberi sokongan kepada guru dalam pengajaran serta menyediakan intensif dan sumber; 10.mengawal mutu pengajaran di sekolah; dan 11.mewujudkan iklim sekolah yang kondusif bagi meningkatkan proses pembelajaran Membina Hubungan Interpersonal/ Organisasional Mewujudkan hubungan interpersonal dalam sesebuah organisasi amat penting dilakukan secara profesional bagi menentukan kejayaan objektif yang telah ditentukan. Satu situasi hubungan yang dinamakan Menang/Menang (Win/Win) harus dapat diwujudkan dan ini sekaligus melibatkan prinsip-prinsip kepemimpinan interpersonal. Kepemimpinan interpersonal yang berkesan perlukan: 1. Visi 2. Inisiatif proaktif 3. Bimbingan 4. Kebijaksanaan dan Hikmah 5. Kuasa Situasi menang/menang mempunyai lima dimensi yang penting;

perincikan antara baik dan buruk. Persetujuan : Terdapat lima unsur bagi wujudkan persetujuan menang/menang.Libatkan staf di peringkat akar umbi untk membina dan memupuk jenis-jenis sistem yang boleh memotivasi mereka. keuntungan.sistem belanjawan . apa akan berlaku sebagai kesan daripada penilaian tersebut.tinggi keberanian dan pertimbangan adalah perlu untuk capai situasi menang/menang. (e) Kesan-Akibat. (c) Sumber.ditakrifkan sebagai imbangan antara keberanian dengan pertimbangan. . Proses 1. KEMATANGAN . . c. INTEGRITI .sistem informasi . teknikal atau organisasional bagi membantu mencapai hasil. b. ABUNDANCE MENTALITY .1. Watak : Asas kepada menang/menang dan terdiri daripada tiga ciri penting iaitu: a. kenalpasti bantuan dari segi kemanusiaan. kewangan. (a) Hasil yang dikehendaki (bukan kaedah) iaitu kenalpasti apa perlu dilakukan dan bila. pengiktirafan. kita perlu selaraskan sistem ganjaran dengan matlamat dan nilai-nilai tersebut. kita sedia mendengar dan komited bagi memahami pandangan masing-masing dan kerana itu sedia untuk bekerjasama. 2. walaupun kita melihat sesutau berbeza tetapi oleh kerana kita mempercayai satu sama lain. Watak 2. (d) Akauntabiliti. Hubungan : Terbina selepas asas kepada watak dan kepercayaan.hasilnya berkongsi prtestasi.Untuk kejayaan menang/menang. sistem-sistem yang perlu ada: .satu paradigma bahawa terdapat banyak ruang dan peluang bagi semua orang. natural atau logikal. Sistem Sokongan: .sistem komunikasi . 3. perincikan batasan-batasan )(prinsip dan polisi) di mana hasil perlu disempurnakan. (b) Bimbingan. . Persetujuan 4.Bagi mencapai matlamat dan nilai.sistem ganjaran . . Hubungan 3.sistem latihan . tetapkan standard prestasi dan waktu penilaian akan dibuat. membuat keputusan dan sebagainya. Sistem sokongan 5.nilai kepada diri sendiri .sistem perancangan . 4.bina sedar-diri dan kebebasan memilih dan bertindak dengan menunaikan janji dan komitmen.

4. Benar-benar cuba memahami dan beri pendapat kepada keperluan pihak yang satu lagi. If you realize that you have enough. "Organization and discipline can give strength to the weak and small.Kenalpasti isu-isu kunci dan perkara-perkara yang berkenaan dan bukan kepada kedudukan. Jika kita letak orang yang baik di dalam sistem yang buruk. 3. Knowing others is intelligence. 2. Penutup Adalah jelas betapa pentingnya hubungan tugas dan peranan di antara individu dengan organisasi bagi menentukan kualiti dan kecemerlangan secara menyeluruh. mastering yourself is true power. 1986) Oleh itu mengejar kualiti dan kecemerlangan organisasi adalah bermula dengan kualiti diri setiap individu sesebuah organisasi dan sewajarnyalah kita sebagai guru besar dan penolong kanan dapat memainkan peranan yang positif secara lebih dinamik dan dengan penuh semangat jaya diri yang unggul dan tinggi setiap waktu. Individu dan organisasi perlu mempunyai disiplin yang utuh bagi menempa kejayaan. though in these areas they play a most vital role.Taoism ." ~ (Mahathir Mohamad . . Mastering others is strength. knowing yourself is true wisdom. Proses: Proses dilihat sebagai satu cara bagaimana mencapai situasi menang/menang.The Challenge. Lihat masalah daripada sudut pandangan yang lain.Tentukan apa hasil yang diperolehi dalam sesuatu penyelesaian yang diterima sepenuhnya.Kenalpasti pilihan-pilihan baru yang boleh mencapai hasil-hasil tersebut. Unsur kepada rundingan berprinsip ialah dengan mengasingkan orang daripada masalah. Oleh itu penyelesaian menang/menang patut melibatkan proses berikut: 1.... mencipta pilihan berfaedah bagi kedua-dua belah pihak di samping menekankan kepentingan objektif. The role of organization and discipline is not confined to the military forces and to war.Lazimnya sering berlaku masalah di dalam sistem. In other fields too organization and discipline are important in ensuring success. kita akan mendapat hasil yang buruk! 5. tumpuan kepada kepentingan bukan kepada kedudukan. you are truly rich. bukan orangnya.

Roger & Merill. Novak. Rick and Krischner. Kuala Lumpur. Petaling Jaya. Simon & Schuster. Brinkman. & Merill. Mahathir Mohamad (1986) The Challenge. Covey. Pejabat Pendidikan Daerah mahupun di peringkat sekolah. Sydney Newton. New York. Covey. (1989) The Seven Habits Of Highly Effective People. Bhd. Bhd. Rick (1994) Dealing With People You Can't Stand. Rebecca R.1 Latarbelakang Kajian Pendidikan di Malaysia sedang mengalami proses perubahan yang besar iaitu perubahan dalam struktur organisasi pengurusan pendidikan peranan dan fungsinya di setiap bahagian dan peringkat. MPH Distributors Sdn. New York. Pelanduk Publications (M) Sdn. A.PENGENALAN 1. Jabatan Pendidikan Negeri. Tokyo. Mc GrawHill. Perubahan in merupakan salah satu strategi ke arah menyediakan insfrastrutur yang lengkap dan terkini bagi menghadapi cabaran masa hadapan yang semakin rumit dan rencam. Stephen R.0 Pendahuluan Peranan Guru Besar sebagai pemimpin pengajaran di sekolah memang tidak dapat dinafikan. Dewan Bahasa Dan Pustaka.E. Ph. telah menunjukkan bahawa kepemimpinan memainkan peranan yang penting . Bhd. (1994) First Things First.E. Shigeru (1988) Company-Wide Total Quality Control. baik di Kementerian Pendidikan Malaysia. New York.D (1989) 366 Self-Motivating Essays For Students & Adults.Rujukan Bremer. Asian Productivity Organization. Simon & Schuster. Stephen R. Selangor D. Inc. 1. Selangor D. Selangor D. TERM PAPER : PERSEPSI TERHADAP KOMPETENSI GURU BESAR SEBAGAI PEMIMPIN PENGAJARAN: SATU KAJIAN DI SEKOLAH RENDAH BAB 1 . Mizuno. beliau mengepalai seluruh anak buahnya untuk menghadapi cabaran pendidikan masa kini. Harper Collins Publishers. Thinker's Library Sdn. Kajian dan tulisan beberapa tokoh dalam bidang pengurusan seperti Edmonds (1979) dan Sergiovanni (1987).E. Sheh Seow Wah (1995) Chinese Management. Hussein Mahmood (1993) Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah. New York. Oleh itu kajian ini cuba mengenalpasti tanggapan keperluan dan tahap kompetensi mereka bagi menjalankan tugas sebagai pemimpin pengajaran. Petaling Jaya. Philip 91994) The World's Wisdom. Sebagai ketua.

Seringkali proses ini melibatkan pelaksanaan inovasi program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan lagi prestasi para pelajar an. Jawatankuasa Mengkaji Taraf Pelajaran di sekolah-sekolah. mahupun di negara-negara maju yang lain. kecekapan. reformasi dasar penggunaan bahasa dan pengwujudan Falsafah Pendidikan Negara. Antara perubahan dan reformasi dalam pendidikan ialah pelaksanaan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) pada tahun 1982 dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1988. sama ada di negara membangun. dalam usaha menyahut harapan masyarakat dan negara yang semakin mencabar. mempereratkan kerjasama antara pihak sekolah dengan masyarakat melalui organisasi seperti Persatuan Ibu Bapa dan Guru dan pihak pengelola/pengurus. 1982:6) Ternyata wujud peralihan tugas utama Guru Besar danipada hanya menekankan pentadbiran sekolah kepada kepemimpinan pengajaran. . kepimpinan Guru Besar sering dilihat sebagai teraju utama. Menurut Jawatankuasa tersebut. penasihat dan koordinator bagi program-program pengajaran dan pembelajaran di sekolah. dan e. dan inovatif dalam menangani pelbagai masalah pengurusan harian mereka. mengekalkan penyeliaan sekolahnya dengan cara yang berkesan. bertindak sebagai pakar runding. menyelia pelaksanaan kurikulum sekolah selaras dengan dasar pelajaran kebangsaan. sebagai pengurus sekolah.dan perlu menghabiskan masa yang lebih dalam aktiviti-aktiviti profesional guru dan pelajar. 1993). Peranan kepemimpinan pengajaran ini berkait rapat dengan usaha memajukan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Perubahan peranan Guru Besar ini ditegaskan lagi apabila Kementerian Pendidikan mengeluarkan satu garis panduan pada tahun 1985 yang menyenaraikan tugas Guru Besar. Guru Besar merupakan pelakon utama dalam menentukan halatuju sekolah dalam menghadapi kerencaman masa hadapan. menyelia pelaksanaan program pendidikan tambahan dan juga perkhidmatan sokongan. Navanro (1986) melihat betapa pentingnya kepemimpinan Guru Besar dalam menentukan kejayaan sesebuah sekolah. Ini termasuk: a. menghadapi cabaran yang lebih besar yang memaksa mereka sentiasa peka. dan keberkesanan pengurusan sesebuah organisasi khususnya sekolah.. d. Semua ini menyebabkan Guru Besar. memberi kepemimpinan profesional kepada semua guru di sekolahnya. c. Di negara kita.untuk menentukan kelicinan. ekonomi mahupun politik. Masyarakat sendiri menghadapi pelbagai perubahan sama ada dari segi sosial. telah melaporkan bahawa para Guru Besar bertanggungjawab terhadap pencapaian pelajar di sekolah mereka.. dan kegiatan ko-kurikulum. Dalam usaha mengejar dan mencapai kecemerlangan pendidikan. . (Kementerian Pendidikan Malaysia. Dapatan-dapatan yang ditemui dalam penyelidikan tentang keberkesanan sekolah menunjukkan bahawa penentu paling utama bagi kejayaan sesebuah sekolah adalah kepemimpinan seorang Guru Besar dalam bidang pengajaran iaitu kepemimpinan pengajaran (Hussein Mahmood. Sekolah telah mengalami dan menghadapi pelbagai perubahan seperti dari segi kurikulum. mengelola pentadbiran sekolah. kaedah pengajaran. kreatif. dan banyak menghabiskan masa mengelolakan aktiviti pembelajaran di sekolah-sekolah. dan jangan hanya bekeja semata-mata sebagai pentabdbir yang berkurung di biliknya mengeluarkan arahan dan surat-surat siaran. b. Guru Besar perlulah cekap.

memupuk dan menyokong perubahan dari luar (Ibrahim. 1982). Guru Besar telah dikenalpasti sebagai orang yang amat penting di sekolah dan sebagai pembolehubah utama bagi menentukan kejayaan atau kegagalan sesuatu inovasi pendidikan di sekolah. Tahap kompetensi yang perlu dimiliki juga harus dinyatakan dengan jelas agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan berkesan. Guru Besar dilihat sebagai ' key person' dan pembolehubah yang penting dalam menentukan kejayaan dan kecemerlangan perlaksanaan inovasi pendidikan.dan e. Matlamat Sekolah. yang menuntut pelbagai perubahan dalam sektor pendidikan. Guru Besar mestilah seorang pengurus yang kompeten. Pentingnya kompetensi bagi Guru Besar dalam menghadapi tugas dan tanggungjawabnya telah dikaji oleh Hussein Mahmood (1989) dalam disertasinya bertajuk 'A Study Of Principal's Perception Of Their Competency And Competency Needs In Instructional Leadership'. Sumber manusia yang dilahirkan perlu mempunyai kecekapan dan kompetensi khusus bagi membolehkan mereka menjalankan fungsi dan peranan mereka. b. Pemimpin Manusia. 1988). Sebagai rumusan. c. Hubungan Kemanusiaan Dan Komunikasi. mengadakan aktiviti pembangunan staf dan membina perhubungan baik antara sekolah dengan masyarakat serta membina suasana sekolah yang ceria yang dapat menerima. Pembangunan sumber manusia sebagai penentu utama bagi pertumbuhan ekonomi yang mampan dan seterusnya meningkatkan kualiti hidup menjadi teras utama dalam Rancangan Malaysia . d. Nyatalah bahawa peranan Guru Besar yang hanya menjalankan pentadbiran sekolah kini tidak lagi dianggap sesuai bagi mencapai matlamat pendidikan seperti yang diharapkan. Pemimpin Teknikal. Kurikulum Sekolah. Pemimpin Budaya. a. 1976. lebih-lebih lagi dalam konteks Wawasan 2020. Pengurusan Sekolah. b. Pemimpin Pendidikan. Oleh itu. c. Fullan &Pomfret. Beliau merumuskan empat kategori kompetensi Guru Besar berasaskan peranan dan tanggungjawab mereka iaitu. Sergiovanni (1984) menyatakan bahawa untuk kejayaan sesebuah sekolah. Pemimpin Simbolik. Beliau merumuskan lima peranan utama Guru Besar yang kompeten iaitu. a. Guru Besar perlu mempunyai kompetensi khusus bagi menangani semua cabaran ini.2 Pernyataan Masalah Cabaran utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan ialah menyediakan perkhidmatan pendidikan yang berkualiti dan seterusnya menghasilkan 'output' tenaga manusia yang berkemahiran dan berketrampilan sesuai dengan kehendak pembangunan negara. Jelaslah Guru Besar perlu mempunyai kompetensi tertentu bagi menangani inovasi tersebut. Peranan Guru Besar dilihat sebagai penentu kejayaan dan kegagalan dalam pelaksanaan program pendidikan di sekolah khususnya dan segi kepemimpinan pengajaran (Berman & Mc Laughlin. 1. d. peranan Guru Besar adalah kritikal untuk mencapai kejayaan dalam sistem pendidikan. Guru Besar diharapkan memainkan peranan termasuk memberi galakan (kewangan dan fizikal) menyebarkan maklumat.Sebagai pemimpin atau pengurus sekolah.

3 Objektif Kajian Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan tadi.. Mereka adalah penentu kepada pencapaian matlamat ini. d. Batasan Kajian Kajian ini menggunakan responden dari sekitar Daerah Kuching sahaja. 1. dinamik dan inovatif.Ketujuh (RM 7). c. Kajian ini juga diharapkan dapat membantu pihak berkenaan mengenalpasti sumber manusia yang kompeten bagi membantu pihak kementerian. Kepentingan Kajian Perlantikan Guru Besar adalah satu usaha pemantapan pengurusan. mengenalpasti tahap kompetensi yang ada mengikut persepsi Guru Besar dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin pengajaran. dan e. Apakah kompetensi yang perlu ada pada Guru Besar bagi membolehkannya menjalankan tugas sebagai pemimpin pengajaran di sekolah? Setakat manakah kompetensi yang mereka miliki bagi menjalankan tugas mencabar berkenaan? Apakah tahap kompetensi ada mereka miliki bagi membolehkan mereka menjalankan tugas dan menyahut cabaran sistem pendidikan? 1. mereka bertanggungj awab dalam menentukan hala tuju sekolah dan seterusnya ke arah melahirkan sumber manusia yang diperlukan oleh negara dalam mencapai wawasan negara. Wan Zahid Mohd. Malaysia bergantung kepada tenaga manusia yang 'versatile' yang mampu bersaing dan berdaya tahan.4. Nordin. dalam kertas kerja beliau yang dibentangkan di Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Abad ke 21 (1993) mengatakan. Hanya pembolehubah- . Guru Besar sebagai pengurus sekolah perlu peka kepada kehendak Wawasan pendidikan dan Rancangan Malaysia ke 7 bagi melahirkan sumber manusia yang 'versatile'. Dengan mengenalpasti peranan dan tanggungjawab mereka kita dapat mengkaji kompetensi-kompetensi yang diperlukan bagi menjayakan cabaran pendidikan. Khususnya kajian ini bertujuan untuk: a. 1. Sebagai pengurus pendidikan. melihat hubungan antara kompetensi yang diperlukan dan tahap kompetensi yang ada pada Guru Besar. mengenalpasti kompetensi yang diperlukan mengikut persepsi Guru Besar untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin pengajaran di sekolah. Jelaslah dalam usaha mencapai Wawasan 2020 dan menangani segala cabaran ke arah negara maju. usaha untuk mencapai tahap negara dinamik dan progresif berasaskan kemampuan dalam sains dan teknologi memerlukan kumpulan kritikal sumber manusia yang lengkap dan mampu untuk berubah dan melakukan penyesuaian dengan keadaan pasaran yang sentiasa berubah dan kehendak industri yang dinamik. melihat keutamaan kompetensi mengikut persepsi Guru Besar. b. Kerajaan membuat beberapa perubahan besar dalam sistem pendidikan dan latihan bagi memperkukuh dan memperbaiki kualiti dan menambah kuantiti keluaran bagi memenuhi keperluan tenaga manusia dalam pembangunan negara. Untuk mencapai matlamat di atas. Kompetensi yang mereka miliki penting dilihat sebagai asas kepada pencapaian matlamat ini. melihat perbezaan tahap kompetensi berdasarkan ciri-ciri latarbelakang Guru Besar. kajian ini bertujuan mengenalpasti persepsi keperluan dan tahap kompetensi Guru Besar sebagai pemimpin pengajaran pembelajaran secara efektif. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Mengkaji tahap kompetensi yang mereka ada membolehkan kita mencari ruang bagi memperbaiki program pembangunan untuk Guru Besar. Tan Sri Datuk Dr.5.

6. penyeliaan dan penilaian pengajaran guru. yang melibatkan diri dalam pentadbiran pendidikan. Konsep "The boss is the boss" dalam zaman sekarang ini perlu dibuang terus dalam pemikiran pengetua. Namun demikian kecekapan ini perlu dilengkapi oleh pengetahuan.2 Guru Besar Guru Besar adalah mereka yang dilantik dan bertanggungjawab dalam pengurusan sekolah di bawah peruntukan Peraturan Sekolah Umum 1951. Mudah digauli dan menghargai pendapat dan pengalaman orang lain. 1. motivasi staf dan pengurusan sekolah. jenis sekolah.1 Kompetensi Kompetensi adalah kecekapan seseorang Guru Besar dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin pengajaran. berbincang dan mengkaji tentang kualiti.6. pengalaman mengajar dan pengalaman sebagai Guru Besar. Kedua-dua konsep pentadbiran yang dikemukan oleh kedua-dua orang tadi adalah tidak lari dengan persepakatan. seorang pengetua yang berkesan hendaklah melaksana pentadbiran dengan melibatkan sekumpulan pekerja di bawahnya dengan cara yang disenangi . Zaman bercorak pentadbiran kolonial British telah berakhir. 1. Ini meliputi enam kategori iaitu kurikulum dan pengajaran. Dalam konteks ini. Tanpa melibatkan proses kerjasama maka pentadbiran dalam erti kata sebenarnya tidak berlaku di sekolah. Peranan Pengetua Pengetua adalah orang yang memainkan peranan yang amat penting di sekolah. kelayakan akademik. Dia adalah seorang pentadbir.3 Pemimpin Pengajaran Pemimpin pengajaran merujuk kepada peranan dan tanggungjawab Guru Besar dalam memastikan kurikulum dilaksanakan dengan jayanya dan berkesan. jantina. Oleh itu. . Hari ini bukan lagi zaman untuk menentukan tugas-tugas terlaksana tetapi zaman orang bercakap. keberkesanan dan kecemerlangan..6 Definisi Operasional 1. 1. kemahiran dan sikap yang diperlukan oleh Guru Besar bagi membolehkan mereka melaksanakan tugas sebagai pemimpin pengajaran pembelajaran yang efektif. hubungan interpersonal.pembolehubah seperti umur. dapatan mungkin sukar untuk dibuat generalisasi tentang kompetensi serta tahap kompetensi yang ada dan yang diperlukan oleh kesemua Guru Besar di Malaysia. pembangunan staf. Sebagai seorang pentadbir. maka ia perlu kepada proses kerjasama di antara dua orang atau lebih yang berasaskan kepada rasional yang tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya seperti mana yang telah dijelaskan oleh SIONDANG(1981). ketiga-tiga tugas itu saya menggunakan istilah pemimpin atau kepemimpinan sahaja kerana aspek pentadbiran dan pengurusan adalah berkait langsung dengan kepempimpinan. kita perlu memahami dan menghayati dengan jelas. Ketiga-tiga konsep itu. Oleh itu.6. kedudukan sekolah serta latihan pentadbiran yang diterima dikaji. pengurus dan yang lebih besar di situ adalah seorang pemimpin. Manakala SYUKUR (1988) menjelaskan pentadbiran secara amnya tertumpu kepada hal-hal yang sebahagian besar berhubung dengan pembahagian kerja dan penyelarasan perhubungan untuk melahirkan kecekapan dalam organisasi.

Sebahagian besar inputnya adalah manusia. Melalui kata-kata bekas Pegawai Khas Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia ini. Sejarah umat adalah sejarah para pemimpin yang sedar. Dari sini jelas kepada kita bahawa seorang pemimpin hendaklah mempunyai daya kesedaran yang tinggi dan mempunyai jiwa yang kuat dan mempunyai cita-cita yang tinggi. yang kuat jiwanya dan tinggi kemahuannya.Sebagai seorang pemimpin sekolah. Ke atas Teori kepemimpinan Beberapa teori kepemimpinan telah muncul dan banyak dibahaskan oleh golongan bijak pandai dalam usaha uuntuk melahirkan kepemimpinan yang berkesan. 1994). Wawasan ini mengajak kita untuk menjadi pelakon utama. Kini. . Pemimpin adalah rahsia kehidupan gemilang umat dan sumber kebangkitannya. Di antaranya ialah teori kepemimpinan karismatik. Wawasan 2020 bukanlah alat untuk membelenggu kita di dalam `status quo'. menjadi primadona. tidak seperti firma atau kilang-kilang yang mengeluarkan produk yang berupa barangan (goods). Walaupun teori ini bukanlah faktor penentu kejayaan dalam kepemimpinan hari ini tetapi ini adalah asas yang perlu ada kepada seorang pemimpin. Demikianlah kata-kata Al-marhum Hassan Al-Banna seorang mujahid Islam yang menjadi model dan keagungan pemimpin Islam pada zaman moden. Pengetua terpaksa berhadapan dengan guru-guru pimpinannya dan pelajarpelajar sebagai sasarannya. dapat kita simpulkan bahawa seorang pengetua hendaklah mempunyai cita-cita dan sentiasa mencari idea-idea baru untuk meningkat proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih bekesan. Teori ini adalah terkenal dan menjadi panduan pada peringkat awal pengkajian dahulu setelah melihat kepada perkembangan sejarah bahawa pemimpin-pemimpina yang terkenal adalah terdiri dari mereka yang mempunyai peribadi yang menarik dan disenangi. guru dan kakitangan sokongan. semangat dan cita-cita tinggi kerana kepemimpinan sekolah adalah begitu kompleks. teori karismatik tidak lagi merupakan sebagai angkubah utama untuk kejayaan kepemimpinan pengetua. melalui anak-anaknya. murid dan masyarakat. seharusnya mempunyai semangat dan kesedaran yang tinggi tentang wawasan 2020.1994). sebagai seorang pengetua terpaksa berhadapan dengan tiga dimensi. Sekolah perlu kepada seorang pemimpin yang berjiwa besar. Jadi. menjadi seri panggung kepada drama perubahan (zahid. Di sekelilingnya adalah masyarakat yang sentiasa melihat pekembangan pengajaran dan pembelajaran di sekolah itu. Peranan dan fungsi pengurus yang memimpin adalah mencetuskan usaha-usaha peningkatan kekesanan proses pengajaran-pembelajaran dengan sentiasa melakukan inovasi dan sekaligus menghargai inovasi tenaga kerja (Sokarno. Manakala outputnya juga adalah manusia.

pemimpin yang berjaya adalah terdiri dari pemimpin yang dapat memberi perhatian yang berat kepada tugasnya. Dalam konteks sekolah. tetapi untuk . Oleh itu pengetua hendaklah bijak menggunakan daya kepemimpinan yang ada padanya. guru-guru di bawah seliaannya mungkin mempunyai pandangan dan idea yang lebih bernas dari dia sebagai seorang pemimpin. jika pemimpin itu menganggap orang-orang di bawahnya itu rajin dan bertanggungjawab. Banyak faktor yang perlu diambil kira. Mengikut teori ini. keadaan yang berbeza memerlukan kepada corak kepemimpinan yang berbeza. Sifat ini tidak akan melahirkan corak kepemimpinan yang berkesan tetapi di sebaliknya akan lahir guru-guru yang bersifat kayu mati (dead woods) kerana mereka akan bosan dengan kerenah seorang pengetua yang tidak mahu mendengar pandangan dan buah fikiran orang lain. Dalam teori ini. Melalui teori ini dapatlah kita rumuskan bahawa pengetua hendaklah pandai dengan budaya dan suasana persekitaran. dan mewujudkan kerjasama dengan orang-orang bawahannya. Sifat kepengetuaan Walau apa teori pun tidak semudah seperti yang diperkatakan oleh teori itu. kerana menganggap dia adalah lebih bijak dan pandai dari orang di bawah kawalannya. tetapi kesemuanya adalah berasaskan kepada kebijaksanaan pengetua dan peka dengan keadaan sekelilingnya. Dalam teori ini konsep menghargai dan meletakkan martabat orangorangnya adalah juga sebagai penentu kejayaan sesuatu kepemimpinan itu. persekitaran di luar sekolah. Penentu kepada kejayaan bukan hanya satu sahaja. Teori ini dipanggil teori Kepemimpinan Mengikut Situasi (Situational Leadership Theories). Mcgregor pula telah memperkenalkan teorinya yang dipanggil teori X dan teori Y. Setiap sekolah mempunyai iklim sosial yang berbeza. Di sebalikya. Mencari punca sesuatu masaalah dan menyelesaikan berasaskan kepada punca-punca itu adalah penting.  Setelah melihat kepada teori-teori tadi banyak diperbahaskan. budaya masyarakat setempat dan sebagainya. Seorang pengetua bukan ditugaskan untuk mencari kesalahan. maka mereka akan lahir sebagai seorang yang rajin dan bertanggungjawab. Dalam teori ini secara ringkasnya dapat dirumuskan bahawa sekiranya seseorang pemimpin (pengetua) itu menganggap orang-orang bawahannya malas dan tidak bertanggungjawab.Satu lagi teori kepemimpinan yang selalu dibincangkan ialah teori perhubungan kemanusiaan. Bermula dari suasana dalam sekolah. maka timbul pula satu teori yang lebih menjuruskan kepada keadaan semasa. Di sini kita dapati sekiranya seorang pemimpin itu tidak menghargai pandangan dan usaha orang-orang di bawahnya maka tentunya kerjasama tidak akan berlaku dan dengan itu nescaya tidak akan dapat melahirkan satu bentuk kepemimpinan yang berkesan. maka lama-kelamaan mereka akan menjadi sebagai orang malas dan tidak bertanggungjawab. Oleh itu pandangan dan sifat kepemimpinannya tidak sepatutnya bersifat autokratik. Pengetua harus bijak supaya tidak timbul satu kejutan kepemimpinan yang boleh menimbulkan ketegangan kepemimpinan oleh guru-guru dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini maka tidak timbulah seorang pengetua yang ditafsirkan sebagai suka mencari kesalahan.

Sebagai seoarang pengetua yang mempunyai ciri-ciri demokratik. Sentiasa menunjukkan wajah yang disenangi oleh pengikutnya. mereka akan merasa amat gembira kalau pemimpinnya menghargai idea mereka. Dengan ini akan lahirlah sikap mereka yang kuat dan rajin bekerja. Membimbing mereka ke arah atau hala tuju yang betul secara klinikal Maka untuk inilah memerlukan daya kepemimpinan yang tinggi. seorang pengetua hendaklah sentiasa dapat memberi dan menanamkan minat guru-guru dan kakitangan yang lain supaya dapat menyumbangkan tenaga dan idea dari semasa ke semasa. Dia adalah sumber kepada mereka untuk terus membangunkan diri. Seorang pengetua yang berkesan akan melahirkan guru. seorang yang peramah mesra. Sebagai seorang pengetua. Bukan sahaja dengan guru-guru tetapi seluruh kakitangan sokongan yang ada.mengubati masalah. sudah semestinya mahu menjadi seorang pengetua yang berkesan. Kalau pengetua sudah tidak ada kredibiliti dan karisme yang tinggi. Suasana sekolah akan menjadi pincang. sanggup menyertai sama dalam satu kumpulan kerja. Sekolah adalah 'duta wawasan' yang merupakan sebuah 'negara kecil' yang perlu segala-galanya. Teori kepemimpinan Laissez-faire ini akan banyak memberi kuasa otonomi kepada pekerjannya. dia juga hendaklah menunjukkan sebagai seorang yang mempunyai minat berkomunikasi secara terbuka. Dengan wujudnya . dia juga hendaklah mampu mempertingkatkan daya kreatif dan enovatif kakitangan di bawahnya. Pemimpin dan pengikut hendaklah sentiasa taat-mentaati dan harga-menghargai di antara mereka. Dia mengambil kira dan turut berkongsi pengalaman serta idea dengan orang-orang di bawah kumpulannya. Pengetua sebagai seorang yang mempunyai ciri-ciri professional. hendaklah menggunakan saluran demokratik itu secara terpimpin. Mempunyai komunikasi dua hala. Dalam konteks ini. Sifat pengetua yang menekankan kepada jenis kepemimpinan demokratik merupakan asas kepada keberkesanan seorang pengetua.Tidak ada perasaan ego dan tidak menekankan kepada sifat autokratik. kalau demokratik tanpa batasan akhirnya akan lahir satu bentuk kepemimpinan yang lain iaitu laissez-faire. Bagi pekerja-pekerja di bawahnya. Seorang pengetua yang mengutamakan corak kepimpinan yang demokratik akan disayangi dan mudah didampingi oleh guru. Bagi orang-orang di bawah kawalannya. pengetua itu seharusnya mempunyai semangat kerja berpasukan yang tinggi. Pengikut atau pekerjanya mempunyai ruang yang amat bebas untuk membuat keputusan. Melalui bebarapa huraian ringkas di atas tadi menampakkan kepada kita bahawa. sekolah sebagai tempat untuk menjana minda pelajarpelajar akan berjalan dalam suasana yang pincang. Pengetua adalah teras kepada pengurusan pendidikan di sekolah. sekolah dan pelajar yang berkesan. Sebagai seorang pengetua yang demokratik. Sifat menghargai dan sentiasa membawa perbincangan dari idea-idea yang diketengahkan oleh kumpulannya adalah satu cara yang amat penting dalam menjalankan urusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. selain dari di atas tadi. urusan pengajaran dan pembelajaran tidak akan mencapai matlamat lagi.

" ~ Stephen W. Kejayaan orang-orang inilah yang membawa organisasi mereka mencapai matlamat dan objektif dengan berkesan. sekolah perdana atau sekolah harapan negara tidak akan wujud secara kebetulan atau secara bernasib baik sahaja atau diberi layanan istimewa daripada pihak-pihak tertentu tanpa wujudnya orang-orang yang bekerja keras meletakkan kepentingan organisasi dan misi ke satu tahap yang sukar ditandingi oleh sekolah-sekolah lain. Kecemerlangan pengurusan sering diukur menerusi kecekapan dan keberkesanan para pengurusnya dalam mencapai objektif organisasinya. Kecemerlangan pengurusan ini hendaklah dilihat sebagai kecemerlangan dan kejayaan semua ahli organisasi terutama di kalangan 'pengurusan' iaitu para penolong kanan terutamanya Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dalam konteks kertas ini. sekolah berwatak. Sebagai 'ketua' di bidang hal ehwal murid ini bererti Penolong Kanan Hal Ehwal Murid juga adalah seorang 'pemimpin'. sekolah bestari.  Dihormati dan dikagumi oleh orang-orang lain. Antara ciri-ciri pemimpin yang berkesan adalah:  Unit atau organisasinya berfungsi dengan lancar. memahami "pengurusan" bidang tugas dengan lebih komprehensif. Siapakah yang memainkan peranan sehingga organisasi mencapai tahap yang gemilang dan cemerlang itu kalau bukan para pentadbir dan guru-gurunya? Organisasi yang tersohor tentulah dianggotai oleh orang-orang yang juga tersohor.  Pihak lain sebulat suara menganggapnya seorang pemimpin yang berkesan. Kepemimpinan yang berkesan ialah kebolehan mencapai sebahagian atau semua ciri di atas. but not responsibility. Pengurusan Berkualiti Menyeluruh Hal Ehwal Murid Di Peringkat Sekolah Peranan Dan Ketrampilan Kerja "You can delegate authority. Oleh itu setiap dari kita wajar mengetahui dan menghayati beberapa ciri dan aspek yang bersangkutan dalam membentuk dan mewujudkan pengurusan Hal Ehwal Murid yang 'tip-top' di sekolah masing-masing berdasarkan objektif-objektif kertas ini seperti berikut:  Mengetahui. .  Dapat jadikan orang-orang lain lakukan apa yang dikehendakinya.sifat kepemimpinan yang berkesan maka pengurusan dan pentadbiran di sekolah akan tercapai seperti yang diharapkan oleh setiap masyarakat dan kerajaan. Cominsky Pendahuluan Apa pun nama atau label yang kita letakkan kepada sekolah-sekolah yang dikenalpasti sebagai sekolah-sekolah yang cemerlang seperti sekolah berkesan.

Senarai Tugas dan Pentadbiran seperti yang dikeluarkan oleh Bahagian Sekolah-Sekolah. Pelaporan retan. komunikasi dan sebagainya. idola. kreatif dan inovatif. suri teladan. instruktor. Kementerian Pendidikan Malaysia (1990) seperti yang disertakan. Seorang GPK HEM berperanan dalam situasi dan keadaan yang berbeza-beza. orang penting dalam heirarki organisasi sekolah dalam urusan hal ehwal murid. sebagai seorang.  Sentiasa tingkatkan pengetahuan dan kemahiran.  Tahu dan faham semua Bidang Tugas . memahami 'pengurusan' bidang tugas dengan lebih komprehensif. banci. keselamatan.  Kena sedar betapa 'beratnya' peranan yang GPK HEM patut dan boleh mainkan. Penyeliaan. Jadual Kedatangan. yang menentukan kita sedia atau tidak untuk 'berubah'. Pengelolaan program dan aktiviti berkaitan di sekolah 3. dan bersikap optimistik bahawa kita adalah seorang GPK HEM yang lebih berwibawa dan lebih berkesan. 3. pemantauan serta semakan tindak ikut berhubung RMT/PSS.  Kerja-buat yang dimaksudkan meliputi: 1. ia mesti dibuktikan dengan 'kerja-buat' kita berdasarkan ciri-ciri. prinsip dan prosedurnya serta memahami batas-batas dan implikasinya dari segi perundangan dan keharmonian organisasi dan masyarakat setempat. Rekod dan Fail. kebajikan. Buku Setok. diagnosis dan anlisis 2. Buku Daftar Sekolah     .  Sedia menghadapi bidang tugas dan peranan yang lebih berat dalam hubungan prestasi dan kemajuan serta peningkatan kerjaya. apa yang difahami tidak cukup dengan mengakuinya sahaja.. Meningkatkan kewibawaan dan ketrampilna personel. sedia atau tidak untuk menukar strategi dan pendekatan. orang harapan Guru Besar. bapa. Mampu menterjemahkannya kepada 'kerja-buat' dan produktiviti berkualiti. 1.Meningkatkan kesedaran peranan yang dimainkan oleh GPK HEM. sentiasa on-time 2. motivasi.  Ketahui apa yang dibuat itu tepat dan betul dari segi falsafah. 1. sentiasa berkualiti 3. abang atau kakak kepada murid-muridnya. perbaiki kelemahan dan jangan lupa selaku seorang pemimpin hal ehwal murid di sekolah kita tidak boleh menyalahkan guru-guru di bawah kita sebleum kita 'menyalahkan diri sendiri' terlebih dahulu. bahkan sebagai ibu. menampakkan unsur imaginatif. kaunselor. semua hal bersangkutan murid dengan agensi-agnsi luar sekolah. jurulatih. penyelesai masalah. Mengetahui.  Memiliki salinan-sallinan pekeliling dan siaran-siaran berkaitan Hal Ehwal Murid terutamanya Pekeliling-Pekeliling Ikhtisas dengan lengkap dan kemaskini serta mudah diakses apabila diperlukan. data dan maklumat. Untuk lebih menjamin kejayaan apa jua urusan yang kita hadapi dan tangani jangan lupa aspek SIKAP. konsep.adalah 'kerja kita!'  Aspek-aspek yang GPK HEM kena bertanggungjawab iaitu disiplin. pemudahcara.  Kena faham betul-betul istilah "penolong kanan" yakni orang kanan. kaunseling. Menggarap Kualiti Menyeluruh (TQM) dalam pengurusan amnya dan pengurusan Hal Ehwal Murid khasnya. Mampu menterjemahnya kepada 'kerja-buat' dan produktiviti berkualiti  Apa yang diketahui. motivator. Meningkatkan kesedaran peranan GPK HEM  Sedar bahawa perkataan 'hal ehwal' itu sendiri menunjukkan segala-gala hal mengenai murid di sekolah.. 2. SPBT.

dan sebagai wakil Guru Besar jika diarahkan. tidak ada aspek. sementara kebolehan adalah pengetahuan dan kemahiran yang sedia dimiliki oleh seseorang. semuanya terlibat (sistem. sikap positif: fikir positif dan buat positif iv. Ia bukan soal lebih baik atau lebih mahal. unit. Program Khas Untuk Guru atau Murid. walau bagaimana kecil sekali pun dibiarkan tanpa ditangani iv. 4. Pasukan Petugas. kemahiran: mengurus dan teknik iii. Untuk capai kualiti setiap orang mesti ada sikap 'defect free' dalam apa sahaja yang dibuat. melibatkan pendekatan jangka pendek dan jangka panjang iii. Prinsip 2: Standard kerja ialah 'defect free' (tiada kecacatan). ilmu pengetahuan & pengalaman ii. PONQ ialah apa yang jadi kos kepada organisasi dari segi masa. Prinsip 3 : Kualiti diukur dengan 'price of non quality' (PONQ). 5. Buku Rekod Kesihatan Murid (RKM1).  Konsep kualiti secara keseluruhan yang dipamerkan dalam semua aspek di dalam organisasi di mana Hal Ehwal Murid adalah salah satu komponen yang amat penting. Hapuskira Perabot dan Buku Teks dan lain-lain yang seumpamanya. Menggarap Kualiti Menyeluruh (TQM) dalam pengurusan amnya dan dalam pengurusan Hal Ehwal Murid khasnya. Penglibatan Total dalam semua AJK peringkat sekolah. diketahui dan difahami oleh seluruh warga organisasi.  Tujuh ASAS KUALITI menyeluruh yang mesti dan perlu dilaksanakan bagi mencapai kualiti menyeluruh di sekolah adalah sebagaimana berikut: Asas # 1 : Menepati Standard Asas # 2 : Mengongsi Visi Asas # 3 : Pencegahan . komunikasi: interpersonal dan intrapersonal  Ketrampilan adalah isu pokok berhubung dengan 'bakat' dan 'kebolehan' seseorang ketika menjalankan tugas. Meningkatkan kewibawaan dan ketrampilan personel  Personel yang berwibawa bercirikan: i.  Tiga prinsip perlu dipatuhi bagi capai kualiti: Prinsip 1 : Kualiti ialah sebarang produk atau servis yang memuaskan hati pelanggan.dan Buku Resit Yuran Khas. personel. kewangan atau peluang apabila perkara-perkara tidak dilakukan dengan cara yang paling baik.  Apabila kita sudah 'boleh' melaksanakan tugas dengan sempurna dan tepat. prosedur) ii. Bakat adalah potensi kebolehan. betul serta kemaskini dan menepati piawaian yang ditentukan barulah kita membuktikan kewibawaan kita dalam bidang di bawah tanggungjawab kita itu tidak dipertikaikan oleh mana-mana pihak.  Menyeluruh bererti: i. Ia soal menepati kehendak pengguna. Untuk capai kualiti semua pelanggan (luar dan dalam) organisasi mestilah berpuas hati. 4.  Ketrampilan juga bermakna 'sentiasa ke depan' dalam banyak aspek tidak hanya 'penonton' tetapi menjadi 'teraju utama' dalam menyempurnakan tugas dan tanggungjawab. Majlis dan Upacara. Setakat hampirhampir belum cukup.

Asas # 4 : Buat Betul Kali Pertama (DIRFT) Asas # 5 : Pengukuran Asas # 6 : Penglibatan Total Asas # 7 . rekod kerja (buku-log. kemajuan projek dan budaya kualiti. fail khas). pelaporan (perkembangan dan proses). fokus kepada pelajar.  Asas # 3 : Pencegahan membawa pengertian baru di mana perlunya ketrampilan 'mencegah masalah' bukan hanya 'menyelesaikan masalah' dengan jadikan prosesproseseyan boleh ramal.  Ada dokumentasi yang dijilid kemas sama ada dalam bentuk buku. carta organisasi dan tidak kurang pentingnya mestilah disokong oleh sistem fail yang kemaskini dan lengkap. terapkan dan mantapkan bahawa pencegahan adalah sikap dan dengan menambah masa belajar. kecekapanan sekolah. senarai kehadiran.  Ada perancangan program dan jadual aktiviti (seperti SKT) berdasarkan tahunan. komunikasi dan persetujuan bersama. news-letter dan sebagainya. buletin. penggal dan mingguan atau harian.  Asas # 5 : Pengukuran pula bererti dan meliputi mengenalpasti peluang-peluang.  Ada instrumen pengesanan boleh merupakan senarai semak (tugas. penilaian (berkala. buat betul dalam kekmampuan kini serta mengikat keberkesanan dan kecekapan. dapat merangsang inovasi tanpa takut dan tidak kurang pentingnya terhapusnya budaya dan sindrom 'hangat-hangat tahi ayam. Penambahbaikan Berterusan (KAIZEN)  Asas # 1 : Menepati Standard dimaksudkan sebagai mencapai standard yang telah ditetapkan serta mempunyai sistem yang dapat memenuhi keperluan klien (pelanggan) yang menjurus kepada.  Asas # 2 : Mengongsi Visi membawa maksud membina perkongsian padu dalam dan luar sekolah dan tumpuannya kepada keperluan-keperluan. risalah. petugas dan tarikh). bulanan. Aspek TIADA. menghargai 'teamwork' dan akhirnya menimbulkan rasa kepunyaan (sense of ownership)  Asas # 7 : Penambahbaikan Berterusan (KAIZEN) yang bererti usaha-usaha menggarap kualiti menyeluruh dilakukan tanpa henti dan tanpa penghujungnya. termasuk dalam dokumentasi ini juga gambar foto. . flow chart. mulakan dengan perancangan. hand-out. merupakan kunci dan juga menjadi satu tabiat kejayaan. Oleh itu penambahbaikan berterusan mestilah menghapuskan rasa 'selesa'.  Asas # 4 : Buat Betul kali Pertama (DIRFT) jadikan ianya satu standard prestasi tunggal dalam semua kerja-buat sama ada kerjaya atau peribadi yang bermaksud tidak ada standard alternatif. boleh dicapai. carta Gantt. berterusan). dialog serta usaha-usaha menghapuskan halangan-halanan mencapai penambahbaikan dengan menghapuskan halangan. dan tinddkan (baiki kelemahan dan tidak mengulanginya lagi). membantu menetapkan kemajuan.  Asas # 6 : Penglibatan hendaklah dimaksudkan sebagai satu situasi di mana semua orang dan semua tahap terlibat dalam proses menggarap kualiti menyeluruh ini berdasarkan pasukan kualiti dan penglibatan dicirikan dengan menggembleng sumber utama iaitu manusia.' Indikator menunjukkan kualiti pengurusan wujud dan dihayati: Aspek ADA. memfokus kepada usaha penambahbaikan sahaja dan mestilah digunakan dalam aspek operasi melibatkan kualiti program. mengamalkan kesamarataan layanan dan tindakan di dalam dan diluar sistem sekolah bagi mewujudkan faedah bersama. membantu tetapkan matlamat penambahbaikan. berkongsi dalam membuat keputusan.

sungutan dan rungutan daripada pihak-pihak berkepentingan sampai melibatkan media massa. Iklim Sekolah Selaku seorang Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. 6.  Mampu menjadi seorang 'ketua' yang bertanggungjawab malah berani menghadapi 'risiko' dalam segala keputusan dan tindakannya. Ingatlah "You can delegate authority.  Tiada berlakunya buat kerja dua kali yang melibatkan pembetulan dan menyebabkan pembaziran dari segi sumber.  Mampu berfikir secara rasional berdasarkan prinsip yang betul dalam mengambil sebarang tindakan. seronok.  Mampu memimpin organisasi atau unitnya dengan berkesan dan cemerlang dan dengan semangat "kesejawatanan" yang tinggi akhirnya dapat melahirkan 'sekolah berwatak' yang ditunjukkan dalam semua aspek iklim sekolah yang unggul dan berkesan. "engkau-engkau" seperti kata perumpamaan Melayu "Bagai enau dalam belukar.  Mampu menyumbang buah fikiran. Di sinilah sikap dan ketrampilan kita  . kemas.  Tiada wujudnya sindrom elak-mengelak dalam menerima tugas dan tanggungjawab atau melaksanakan sebarang tugas yang telah dipertanggungjawabkan. Pengetahuan dan pengalaman kerja yang dimaksudkan itu tidak akan diperolehi jika kita tidak didedah. tidak terpinga-pinga atau tenggelam punca apabila berhadapan dengan kerenah staf dan anak buah. PPD. Kepemimpinan yang paling berkesan ialah kepemimpinan melalui teladan. KWSP. Audit Sekolah dan seumpamanya. masa dan tenaga. Sewajarnyalah kita membetulkan sikap dan tingkah-laku terutamanya dari segi penyempurnaan tugas-tugas seharian kita di sekolah.Tiada surat ulangan. pimpinlah diri kita dahulu. masing-masing dengan falsafah "aku-aku".  Tiada 'clique' di sekolah yang menularkan pengaruh-pengaruh negatif dan merosakkan organisasi. Oleh itu sebelum memimpin orang lain. ceria.  Tiada aduan. tenaga dan kepakaran serta bakat istimewa yang dimiliki bagi membantu sekolah-sekolah atau rakan-rakan yang lain di peringkat kelompok atau pun daerah. kondusif. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid perlu berfungsi membina dan memupuk iklim sekolah yang sihat. cantik. Sedia Menghadapi Tugas Yang Lebih Berat  Pengetahuan dan pengalaman kerja adalah prasyarat kepada peningkatan prestasi yang dijangkakan apabila seseorang itu memegang jawatan-jawatan naik pangkat dalam kerjanya. kita merupakan orang penting (selepas Guru Besar) yang dijangkakan dapat membantu dan membimbing guru-guru dan murid-murid kita mencapai kejayaan cemerlang dalam bidang akademik dan bukan akademik melalui portfolio yang kita sandang. selamat serta menjadi kebanggaan guru dan murid. teguran atau peringatan yang diterima daripada JPNP. Seorang ketua sejati tidak melepaskan segala-galanya kepada orang-orang bawahannya sahaja. but not responsibility". melepaskan pucuk masing-masing".  Tiada sebarang kelewatan dalam memberi respon sama ada ianya bersifat rutin atau berkala apatah lagi melibatkan klien terdekat kita iaitu murid dan penjaga mereka. Unsurunsur tidak formal dan normatif di sekolah seperti disebutkan itu amat mempengaruhi malah menyokong pembelajaran serta pembentukan sikap diri insan yang amat tinggi nilainya. Di samping organisasi pengajaran yang merupakan 'teras' kepada matlamat dan objektif mengapa sesebuah sekolah tu diwujudkan. bersih. dilatih dan dibimbing dalam kerja-kerja kita sewaktu kita masih di peringkat awal perkhidmatan kita.

Menangani perubahan tidak bermakna sekadar 'bertukar sekolah' tetapi kita masih tidak ' bertukar sikap.w.dalam memberi teladan kerja memainkan peranan penting dalam membentuk dan memupuk 'school-wide improvement' yang melibatkan semua orang dan berjalan secara berterusan. dan amalan dengan tujuan mengenepikan bahaya daripada umat manusia dan kemurkaan Allah s. "Sebagai contoh apa yang dimaksudkan daripada ungkapan itu adalah pandangan yang menyeleweng tentang makna "soleh". Sedang akhlak luhur seperti kesungguhan. kemahiran interpersonal. tidak berzina dan lain-lain. Kenapa?" Majid Ersan Al-Kailani dalam bukunya Mendidik Peribadi Muslim (1997) mentakrifkan 'amalan soleh' sebagai: "Amalan soleh bukan sahaja terbatas kepada berbuat kebajikan dan memberi manfaat. iaitu amalan dengan tujuan memberi manfaat kepada umat manusia dan di redhai Allah s. Tidak sukar mencapai keberkesanan kerja-buat atau mempertingkatkan kefahaman dan amalan kita kepada 'kerja sebagai ibadah' atau 'amalan soleh' dalam hubungan tugas-tugas hakiki kita selaku Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di sekolah jika kita membetulkan dan memperluas konsep 'ibadah' dan 'amal soleh' itu sendiri." Cabaran kerja kini memerlukan setiap penjawat awam memperlengkapkan diri masingmasing bukan sahaja dalam aspek-aspek profesionalisme tetapi juga dalam aspek-aspek pengurusan yang bekesan. pemikiran dan amalan' kita selaku Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Amalan soleh.. Hassan Langgulung (1991) menyebut.t. Sekan-akan kita lupa sama sekali tentang apa dia akhlak yang luhur itu. akan tetapi ia juga menolak hal yang buruk dan mengatasi bahaya. manakala orang yang hanya mengerjakan bahagian pertama disebut sebagai orang soleh sahaja. dengan demikin. kesiapsiagaan. Menangani perubahan memerlukan penglibatan semua orang di sekolah. sepeti yang kita fahami sekarang adalah orang yang tidak mencuri. tidak minum arak. Penutup . disiplin. Pengertian manusia soleh. Manusia yang melaksanakan dua bahagian amalan soleh ini disebut sebagai orang soleh dan muslih (baik sekaligus memperbaiki). watak dan jatidiri yang dapat menjadi role-model dan sumber inspirasi kepada seluruh warga organisasi di mana kita bertugas. Seakan-akan akhlak yang luhur dan mulia itu sekadar menjauhi perkara-perkara haram itu. tolong-menolong dan lain-lain tidak bermakna apa-apa. Mencapai tahap pengurusan atau budaya kerja yang berkualiti tinggi memerlukan satu kekuatan jiwa dan mental bagi melakukan perubahan dan menangani kemelut dan konflik yang sama ada telah lama wujud atau yang baru 'diimport' yang terdapat di sekolah kita sekarang. terbahagi kepada dua. pengurusan konflik dan 'stress' dalam kerjaya dan kehidupam sosial dan peribadi. yang boleh membantu kita selaku penolong kanan yang mempunyai ciri-ciri integriti.w. Salah satu pengaruh menghalang pelaksanaan pembaharuan ini adalah pengaruh negatif kumpulan tidak formal (informal group) di kalangan guru-guru atau kakitangan bukan guru yang lain di sekolah. Prof.t.

Kuala Lumpur. Nurin Enterprise. Berita Publishing Sd. Kementerian Pendidikan Malaysia. Ramaiah. (1992) Kepimpinan Pendidikan: Cabaran Dan Masa Kini. Mohd Idris Jauzi (editor). Willing is not enough. Buatlah refleksi diri masing-masing agar segala kelemahan dan ketidakketrampilan kita sebagai Penolong Kanan Hal Ehwal Murid dapat diatasi dan perbaiki ke tahap yang paling tinggi. Bruce Lee seorang aktor kung fu terkenal pernah disebut sebagai berkata: "Knowing is not enough. tidak patut sama sekali kita meremehkan bidang tugas dan tanggungjawab hakiki kita. IBS Buku Sdn. AL.Begitu besar dan beratnya amanah dan tanggungjawab yang kita pikul selaku Penolong Kanan Hal Ehwal Murid di sekolah hendaklah benar-benar diinsafi. Bhd. Nurin Enterprise. Petaling Jaya. tidak juga dijadikan alasan untuk tidak menyempurnakan amanah. Bhd. Ringkasnya sekadar tahun dan 'mengaku pandai' tidak ada gunanya. Selangor Darul Ehsan. Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan. Saiz sekolah bukan jadi ukuran. you must apply.. Hassan Langgulung (1991) Falsafah Pendidikan Di Malaysia: Suatu Analisis Permulaan. you must do". lewat malah terus tidak diambil tindakan sewajarnya walaupun perkara-perkara tersebut berulang kali diutarakan di dalam setiap taklimat. tanggungjawab atau pun tugasan. Apa yang perlu kini ialah kita mengubah paradigma dan pemikiran. Kuala Lumpur.‫ٱ‬ Rujukan _____________ Buku Panduan Pengurusan Profesional Sekolah Rendah (1991). Majid Ersan Al-Kailani (1997) Mendidik Peribadi Muslim. Sepatutnya tidak wujud lagi ulasan dan teguran daripada 'stakeholders' kita berhubung dengan pengurusan hal ehwal murid yang sering dilaporkan tidak cekap. Hussein Mahmood (1993) Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Pustaka. Kamal Hassan (1988) Pendidikan dan Pembangunan: Satu Perspektif Bersepadu. tetapi jika sudah tahu dan sudah pandai tapi tak mahu buat kerja amatlah malang sekali. yang penting apa yang dibuat dan apa yang diurus. Betapa kecil sekolah yang kita tadbirkan atau betapa sekali pun keadaan rupa fizikal sekolah kita. tidak berkesan. bengkel atau mesyuarat yang dikelolakan sama ada oleh Jabatan Pendidikan Pahang atau pun Pejabat Pendidikan Daerah sendiri. dan apa yang telah kita buktikan melalui kerja-kerja kita selama ini. menambah ilmu pengetahuan dan paling penting mengamalkan apa yang kita sudah pelajari dan buktikannya melalui kerja-buat kita setiap waktu dan ketika. Kuala Lumpur. . Mohd. dalam Reformasi Pendidikan Di Malaysia. Tak tahu dan tak pandai hendak melakukan sesuatu boleh dipelajari.

Oleh itu setiap penolong kanan haruslah sentiasa melengkapkan diri dengan pengetahuan. Petaling Jaya. . dan paling penting sikap positif terhadap bidang tugas dan tanggungjawab selaras dengan jawatan yang disandang. Kecekapan pula ialah sumber-sumber yang dikehendaki atau yang diperlukan untuk mencapai objektif dan ditimbang dengan apa yang sebenarnya telah tercapai. kemahirankemahiran yang berkaitan. Tumpuan kepada proses ini ialah keberkesanan dan kecekapan (effectiveness and efficiency) terhadap pengurusan sumbersumber yang terhad. ______________________________________________________________________ ( * Ceramah dalam Program In-House Sekolah-Sekolah Kelompok Daerah bertempat di Pejabat Pendidikan Daerah Maran pada 14 Mac 2000) | Home Page | Kembali | Ceramah 1 | Ceramah 2 | Ceramah 3 | Ceramah 4 | Ceramah 5 | | Ceramah 6 | Ceramah 7 | Ceramah 8 | Ceramah 9 Copyright ©2002-2003 Hamzah Mohamed esei : peranan penolong kanan dalam memajukan sekolah Kepemimpinan Dan Ketrampilan Penolong-Penolong Kanan Dalam Mewujudkan Pengurusan Sekolah Yang Berkesan Pendahuluan Penolong-penolong Kanan merupakan personel yang amat penting dalam menentukan segala matlamat dan objektif sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan yang cemerlang dari aspek budaya dan iklim sekolah berkesan lebih-lebih lagi dalam memenuhi cabaran millenium yang akan menjelang tiba. Lagi tinggi ratio/kadar keuntungan dengan kos. Keberkesanan ialah pencapaian ke atas objektif yang telah dicatat/persetujui dengan melaksanakan dan berjaya menyiapkan tugas tersebut.Wan Mohd Zahid Mohd Noordin (1994) Pentadbiran Pendidikan. Bhd. bertambah tinggilah kecekapan. Sebagai satu kumpulan personel yang penting di sekolah maka penolong-penolong kanan haruslah benar-benar memahami serta memiliki ciri-ciri kepemimpinan yang unggul di samping ketrampilan dalam bidang pengurusan yang bersepadu dan menyeluruh. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Selangor Darul Ehsan. Definis Pengurusan dan Organisasi Pengurusan ialah proses bekerja dengan dan melalui orang lain untuk mencapai objektif organisasi dalam alam keliling yang berubah-ubah.

• Beri perhatian kepada beberapa aspek penting prestasi yang boleh keluarkan hasil cemerlang. manusia. dan perkembangan • Peranan maklumat: sebagai pengawas. Yang menjadi input adalah sumber bahan mentah. penguntuk sumber dan perunding.proses . • Kekuatan diri sendiri. tetapi melalui satu arah yang baik lagi sesuai. Proses Organisasi Setiap organisasi melaui proses berikut iaitu input . Apa Pengurus Buat? Ada dua pendekatan bagi menjelaskannya. David McClelland berpendapat pemimipn yang baik ialah yang dapat keyakinan dan amanah yang wujud di kalangan pengikut-pengikut.output. Antaranya: • Perancangan • Membuat keputusan • Pengelolaan (Organizing) • Staffing • Komunikassi • Motivating • Memimpin (Leading) • Pengawalan b) Peranan Pengurus: • Peranan Interpersonal: sebagai tonggak. • Fokus kepada sumbangan "keluar". Mereka capai hasil bukan bekerja dalam suasana serba sukar. kekuatan rakan sejawat dan juga kekuatan pegawai atasan dan kakitangan bawahan. • Mengetahui bahawa membuat banyak keputusan tergesa-gesa akan sebabkan keputusankeputusan yang salah. strategi pelaksanaan dan kemahiran yang wujud dalam organisasi. apa yang perlu ialah keputusan yang sedikit tetapi amat fundamental. • Eksekutif berkesan mengawal ketat masa mereka. mesin dasn teknik. pengembang dan jurucakap • Peranan membuat Keputusan: sebagai usahawan. Proses pula merangkumi tujuh perkara iaitu staffing. a) Fungsi-fungsi Pengurusan: Tugas-tugas am pentadbiran yang dilakukan /dilaksanakan dalam semua organisasi. Pengurus mesti berkesan di dalam melaksanakan dan menyiapkan kerja di samping pula cekap mengawal kos dan menjimatkan sumber-sumber yang terhad itu. Ciri-ciri pemimpin yang berkesan ialah: . pendamai. Mereka tidak berdukacita atau memaafkan kelemahan-kelemahan. Ini digembleng dengan erat/lemah oleh perkongsian nilai. pemimpin. Mereka melakuakan "First things first" dan tidak ada sama sekali 'second things first'. gaya pengurusan. • Mereka lakukan delegasi sebanyak mungkin supaya mereka bebas untuk berfikir rancangan masa depan organisasi mereka. struktur. wang. Ciri-ciri Pemimpin Yang Baik Parkinson dan Rustomji (1986) dalam buku mereka "Understanding Management" menyenaraikan ciri-ciri berikut sebagai yang biasa terdapat serta menjadi amalan seseorang pemimpin yang baik.Oleh itu pengurus mestilah mampu mengimbangkan antara keberkesanan dan kecekapan.

kerja dia tidak buat. 4.9 : Dapatkan produktiviti yang tinggi melalui kesetiaan pekerja. "Lebih 80% guru-guru datang lewat. Seorang guru penolong di sebuah sekolah berkata. Ramai guru berborak di kantin sampai murid-murid jemput ke kelas. Blake & Mouton melihat keberkesanan seseorang pemimpin melalui 'Grid Pengurusan' atau 'Gaya 9. Guru Besar pula datang pukul sepuluh. dan top-top minta saya tandatangan borang pencerapan begitu sahaja. penyelesaian masalah dan pengurusan konflik. pengurus ini nilaikan persahabatn lebih tinggi daripada pengeluaran. Gaya 9. tahap pengurusan pejabat. Mesyuarat guru pula sekali saja setahun kerana Guru Besar takut menghadapi guruguru yang tidak puas hati dengan keadaan sekolah.9 : Titikberatkan pekerja dan kurang kepada tuags. Akibat dari keadaan ini maka wujudlah berbagai-bagai tingkah dan ragam yang dapat kita kenal pasti berlaku di sekolah-sekolah yang melambanakan budaya mediocrity dan substandard sama ada dari segi prestasi akademik.. Realiti dalam Organisasi Walaupun semua mengakui bahawa semua sekolah menerima pakai peraturan dan undangundang yang sama di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dan Jabatan Pendidikan Negeri-Negeri. Gaya 1. pengurusan personel.5 : Jenis bertolak-ansur. tujuan seberapa banyak pengeluranayang boleh sambil tinggalkan pekerja bersukaria. 3.." . Gaya ini dianggap gaya yang paling baik.9'. 5. namun kebanyakan sekolah tidak serupa dalam melaksanakan peraturan. masuk kira-kira lima minit terus keluar kelas. abaikan pekerja. Ia tidak gunakan ancaman dan ketakutan sebagai alat. Katanya. menggunakan individu dan kumpulan untuk menjayakan pekerjaan. kebersihan dan keceriaan. beri pengurus kerja yang senang. Pekerja merasakan mereka cekap.Ia menggunakan kuasanya untuk menggalakkan penyelesaian masalah secara berhadapan (confrontation). 1. Ia membuat orang lain merasa yakin dan kuat. Mana tidak. Gaya 5. disiplin. Gaya 9. 2. menjauhkannya daripada masalah.Ia tidak akan mengatakan masalah yang ada itu tidak wujud atau pun menyimpannya di bawah permaidani. Mana jadi." Kes 2. Perbincangan dua hala tentang pengajaran saya langsung tak ada. "Saya tidak puas hati dengan cara GPK buat pencerapan pengajaran saya. Seorang GPK sering tidak hadir bertugas. Kes 1.1 : Titikberatkan pengleuaran. tidak seimbang antara pekerja dan pengeluaran.1. Seorang guru penolong menceritkan bahawa di sekolahnya disiplin guru dan iklim sekolah yang sangat tidak kondusif.Ia menggunakan kewibawaan untuk membina amanah pekeraj-pekrja kepada dirinya.1 : Tidak menitikberatkan pekerja dan pengeluaran. dan kokurikulum sampai sekarang belum berjalan.Ia dapat membina perhubungan kerjasama dan saling mengerti di antara pekerja-pekerja supaya semua berusaha untuk tujuan yang lebih tinggi. undang-undang dan kehendak-kehendak yang dihasratkan menerusi Pekeliling Ikhtisas misalnya yang dikeluarkan dari masa ke semasa.

terdapat bidang-bidang yang kurang dikembangkan.Saya pun hairan dengan Guru Besar dia." Kes 4. Kemampuan Pengurus yang Berkesan . dengan kata-kata. memahami dan mengatasi hambatan yang menghalangi kejayaan seseorang dan pertumbuhan peribadi. "Tuan Pengerusi. sedangkan GPK-GPK yang lain kurang jumlah waktunya berbanding saya. Teori Hambatan Woodcock dan Francis (1993) mengemukakan satu teori berhubung satu faktor yang menghalang potensi dan keluaran hasil daari satu "sistem" ." Kes 6.. Seorang GK1 mengadu kepada Guru Besar..umpamanya satu organisasi secara keseluruhan. Rupanya balik ke rumah bertanak nasi. tumpang kereta saya ni tak dapatlah nak cepat sebab saya datang awal pun tak guna kerana saya tak ada kerja nak buat. "Tak patut betul tingkah-laku seorang guru di sekolah XYZ.. Seorang GPK pernah berkata kepada salah seorang guru penolong yang menumpang keretanya. satu pasukan kerja.. Teori ini menyatakan bahwa cara paling cepat untuk mencapai perkembangan diri (personal development) ialah dengan menyelidiki.... Seorang Ketua Panitia dan juga merupakan guru yang berpengalaman menyuarakan sikapnya di dalam mesyuarat guru apabila Guru Besar menyentuh prestasi penulisan Tahun Enam yang tidak memuaskan. Seorang pesara guru mengadu katanya.Kes 3.. berkedudukan maka sempurnalah bukubuku latihan murid berkenaan diperiksanya lengkap dengan cop (bagi ibu bapa tanda tanga) pengesahan. "Cikgu." Kes 5. Apa yang kami buat ialah membuat pemeriksaan secara rawak. Dan ini kita namakan sebagai "hambatan"." Kes 7. orang kampung atau golongan tidak berada. atau pun individu. adakah patut ada penjaga datang nak jumpa guru ini tapi dia tak berada dalam kelas. tetapi kerana banyak sebab. Mereka ini tak patut buat saaya macam ini. "Maaflah cikgu. Tapi sayang mana-mana murid yang ibu bapanya miskin. di sini kami tidak mementingkan pemeriksaan. buku-buku murid-murid tersebut tidak diperiksa langsung! Apakah maknanya semua 'kisah benar' di atas? Tujuh kes yang diberikan di atas hanyalah secebis dari realiti apa yang berlaku sebenarnya terutama di dalam bilik-bilik darjah sekolah-sekolah kita. Seorang guru penolong yang sangat berpengalaman tetapi sayang mengamalkan double standard terhadap layanan kepada murid-muridnya dengan cara mana-mana murid yang ibu bapanya orang-orang bernama. saya rasa tak puas hati tentang pembahagian waktu mengajar saya yang disusun oleh jawatankuasa jadual. Para pengurus mempunyai potensi untuk mengembangkan dan menyelaras kedayagunaan mereka. berpangkat. Mungkinkah hal-hal seumpama ini masih berlaku sampai sekarang? Hanya kitalah sebagai penjawat-penjawat awam yang diberi tugas dan tanggungjawab dan amanah mulia ini yang dapat memberikan jawapan kepada semua kebejatan profesionalisme ini.

Oleh itu seseorang yang ingin menjadi seorang pengurus yang berkesan haruslah mengenal pasti sebelas jenis hambatan yang menjejas keberkesanan dan ketrampilan diri.Pengurusan yang berkesan menuntut ketrampilan dan kemampuan yang berikut. dan juga pengurus yang baik tidak mampu menghadapi tekanan. Kemampuan yang Tidak Memadai Untuk Menyelesaikan Masalah Menyelesaikan persoalan (masalah) adalah sartu ketrampilan pengurusan yang utama. menyedari potensi manusia dan dengan mengembangkan keterbukaan terhadap pembaharuan. • Nilai-nilai peribadi yang sihat. • Kemampuan mengatur diri. • Mengusahakan pertumbuhan peribadi terus-menerus. Pengurus yang tidak jelas. • Kemampuan unutk menjadi kreatif dan inovatif. Matlamat Peribadi yang Tidak jelas Menentukan perjalanan hidup profesional dan peribadi dengan menilai keinginan dan pilihan ke atas semua kemungkinan. tiada lagi keghairahan yang wajar. Ketidakmampuan Mengatur Diri Pengurus yang tidak memanfaatkan waktu. • Pemahaman terhadap gaya pengurusan. Cabaran selalu dihindari. Oleh sebab permasalahan tidak diselesaikan dengan cepat dan tegas. Banyak pengurus tidak dapat menyelasaikan pekerjaan secara berkaedah dan menjimatkan . atau tidak sesuai). • Kemampuan membangun dan mengembangkan pasukan yang efektif. dan pengurus jenis ini terhambat oleh perkembangan peribadi yang kerdil 5. merancang dan menilai. menangani maklumat. Kerap kali kurang timbangkan alternatif. cabaran serta desakan tugas. 1. dan ketrampilan sebaik-baiknya. • Kemampuan yang tinggi untuk mempengaruhi orang lain. tanggugjawab sebagai seorang pengurus (penolong kanan). • Ketrampilan menyelesaika masalah. • Kemampuan mendidik dan mengembangkan orang lain. terhambat oleh niali-nilai pribadi yang tidak jelas. kemampuan dibiarkan tidak berkembang. 3. termasuk cita-cita (yang mustahil. tidak konsisten akan keyakinan dasar atau nilainya tidak sesuai lagi. dan kehidupan bekerja jadi hal rutin kerana risiko selalu dihindari dan lebih suka berasa aman. Perkembangan Peribadi yang Kerdil Ramai pengurus mencapai perkembangan peribadi tapi ramai pula yang gagal bertindak mengatasi kelemahan mereka dan berusaha agar peribadinya berkembang. menentukan sasaran. lalaikan pilihan penting sedangkan hal-hal kecil dan remeh menghabiskan waktu dan tenaga. Nilai yang konsisten dengan konsep pengurusan kini menekankan pada dayakegunaan. • Cita-cita peribadi yang jelas. dan berusaha bagi mengatasinya secara penuh sedar-diri dan dengan will power yang tulen. tenaga. Kalau nilai peribadinya tidak cukup jelas. • Kemampuan menyelia. ia akan dipandang lemah. 2. permasalahan tersebut akan bertambah (semakin kusut) serta menganggu benak dan tindakan . 4.sering menghadapi kesulitan memimpin mesyuarat. Orang seperti ini sulit mencapai keberhasilan dan gagal memuji keberhasilan orang lain kerana terhambat oleh cita-cita peribadi yang tidak jelas. tiada landasan yang kuat membuat penilaian. Nilai-nilai Peribadi yang Tidak Jelas Pengurus diharapkan mengambil keputusan berdasarkan nilai dan prinsip. dikatakan terhambat oleh ketidakmampuan mengatur diri sendiri.

tidak manusiawi -. Tanpa ketrampilan melatih. Tidak Memahami Pemahaman Pengurusan Pengurus yang tidak fikir dan timbangkan akibat tindakan pengurusannya. dan kelemahan hubungan. tidak mampu memberi dorongan kepada orang bawahan. Pengurus yang tidak memiliki kemampuan membantu orang lain berkembang. Oleh itu pengurusan yang enggan melakukan percubaan. seseorang pengurus mungkin tidak berbuat apa pun untuk mendorong kelompok atau anggota kelompok untuk berkembang.Kurang Mampu Membina Pasukan Untuk mencapai sasaran bersama. kemampuan untuk menjelaskan secara lioik pandangan pengurusannya rendah sekali.di terhambat oleh tidak adanya pemahaman pengurusan. Pengurus yang tidak boleh meneliti pendekatan mereka. tidak sesuai. 6.si pengurus. Kemampuan Penyeliaan yang Rendah Pengurus berkesan menuntut banyak ketrampilan yang dapat digambarkan sebagai ketrampilan penyeliaan. Seorang pengurus yang tidak memiliki ketrampilan praktis untuk mencapai hasil melalui usaha orang lain terhambat kerana ketrampilan penyeliaan yang rendah. tidak akan dapat hubungan yang bererti daripada orang lain. Dan jika ia tidak mampu mengembangkan orang menjadi satu pasukan yang kuat . pengurus ini terhambat sebab dia bersasa tidak disegani orang. terhambat oleh ketidakmampuan melatih. Kreativiti Rendah Pengurus yang rendah kreativitinya tentu akan lemah dalam memulakan gagasan. dan kerana itu gagal menemukan sumber yang perlu untuk hasil yang baik.Kemampuan Melatih yang Rendah Setiap pengurus juga berperanan sebagai jurulatih. Pembaziran waktu dan kaedah kerja yang tidak efektif membuat orang puas dan bekerja di bawah standard kualiti. Ciri yang ditunjukkan ialah tidak banyak mencari maklumbalas. 11. mengajak orang bekerja secara kreatif. untuk maju dalam kerja. mengambil risiko. yang terhambat oleh kemampuan yang tidak memadai untuk menyelesaikan masalah. Kerana sikap stereotaip peranan pengurus. .mesyuarat yang biasanya sulit. 7. Pengurus yang tidak cukup memahami motivasi manusia dan gaya kepimimpinannya kuno. 10. 9. Wibawa Rendah Pengurus harus selalu berwibawa terhadap orang lain yang tidak langsung bertanggungjawab padanya. seorang pengurus tidak dapat mendorong orang lain mencapai standard yang dituntut dan tidak dapat membantu mereka mengembangkan diri. atau mengusahakan tindakan kreatif dalam menghadapi kegagalan terhambat oleh daya kreativiti yang rendah. dan sulit memberikan tugas. Kreativiti tinggi menuntut kesediaan menghadapi kemunduran dan kegagalan secara konstruktif. Ramai pengurus tidak punya wibawa bagi meminta orang bersedia bekerjasama atau membantunya. serta melaksanakan pendekatan baru. .kerana pengurus tersebut terhambat oleh ketidakmampuan membina pasukan. 8. tidak berfaedah. Pengurus yang tidak menunjukkan kemampuannya tidak akan melakukan hubungan dengan orang lain dan penampilan diri serta kemampuan mendengarnya lemah. seorang pengurus harus berkejasama dengan orang lain. Kecenderungan seperti ini ialah kerana tugas dan peranan tidak dirumuskan dengan baik. tidak tercipta suasana positif atau prosedur kerja berkesan. sistem kerja yang membazir.

Perilaku dan Integriti Diri Mailah kita renungkan keadaan perilaku profesional dan integriti diri kita masing-masing selaku penolong-penolong kanan ketika bertugas dan berinteraksi dengan rakan sejawat dan anak didik kita sehari-hari. ketekalan dan ketrampilan melaksanakan tugas-tugas kita sendiri (bukan serah pada orang lain) serta menunjukkan contoh teladan yang terbaik dan unggul bagi membantu dan mengembangkan potensi guru-guru di bawah kita? Prinsip-prinsip Membina Ketrampilan Dan Kewibawaan Sebenarnya tidak ada sesiapa pun yang terlewat untuk belajr. Jika belum.2) 5. . Walk Your Talk (Cakap Serupa Bikin) 8. Tanpa Cacat (Tak Main Barang Reject) 6. akauntabilti. and actions so that we live with congruence and without duplicity. dan belajar. Total Involvement (Tak Ada Orang Yang Terkecuali) 7. Oleh itu marilah kita mengubah 'skrip hidup' kita kepada satu skrip yang baru. "Integrity means we are commited to matching words." Blaine Lee mengungkapkan integriti sebagai. dan dengan kemajuan teknologi maklumat hari ini semua sumber pengetahuan berada di hujung jari sahaja. dan sikap "do it now. Kepastian Kualiti (Tiada Istilah No. feelings. Adakah kita sudah cukup jelas dan benar-benar faham betapa besar dan beratnya memikul tugas dan tanggungjawab penolong-penolong kanan dari segi amanah. kemahiran komunikasi dan ketrampilan menyelesaikan masalah yang merupakan ciri-ciri dan kemahiran tinggi yang diperlukan bagi memperoleh integriti dan martabat diri peribadi dan organisasi yang kita dukungi. "The first job of a leader is to define reality. Kaizen (Penambahbaikan berterusan) 3. Usaha Pencegahan (Prevention Is Better Than Cure) 4.Fikir Menang/Menang (Abundance Mentality) 11. sedarkah kita aspek-aspek mana yang merupakan hambatan-hambatan kepada perkembangan diri untuk menjadi penolong-penolong kanan yang berkesan? 3." Amatlah pentingnya kita menyedari realiti dan perilaku kita dalam konteks penyempurnaan tugas dan haruslah berani mengakui sebarang kelemahan yang wujud di samping berusaha memperbaiki diri. 1. Proaktif (Bukan Tunggu dan Lihat) 10.Apa Yang Disemai Itulah Yang Dituai. kehendak (desire)." 1. First Things First (Perkara Pertama Didahulukan) 9. DIRFT (Do It Right First Time) 2. belajar meningkatkan kemahiran interpersonal kita. Cuma yang perlu ada ialah kesedaran diri (tak cukup ilmu). dan belajar. Sudah cukup mampukah kita sebagai penolong-penolong kanan (pembantu pengurus kepada Guru Besar) berdasarkan aspek-aspek kemampuan sebagai pengurus yang berkesan di atas? 2. dan antara beberapa soalan yang patut kita jawab. thoughts. Adakah ciri-ciri kepemimpinan dan ketrampilan diri cukup terbukti atau masih banyak yang perlu dipelajari dan dipertingkatkan? Max De Pree menyatakan.

Dewan Bahasa dan Pustaka." Sebagai kumpulan yang dijangkakan dapat memimpin. Kuala Lumpur. Understanding Management. Kuala Lumpur. Woodcock. Dave (1993). dan akhirnya merealisasikan visi (vision) yang kita kongsi bersama seperti kata Naisbitt. The person who commits himself or herself to each detail and carefully avoid error take the giant step toward setting a goal of Zero Defects in all things. Lack of attention is an attitude problem. Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP). through an acute reappraisal of his or her moral values.K. 55-65. "Lack of attention must be corrected by the person himsef. Kenyataan Dalam Pengurusan. tetapi penguasaan pengetahuan.K. Pengurus yang Baik. M. Mike & Francis. E.Suatu Panduan Praktis Bagi Kemajuan Diri. mencapai objektif serta menunaikan mission statement kita. (1997) Pelbagai Kecerdasan: Kewujudan Sistem Penaksiran yang Lebih Saksama dan Menyeluruh dalam Mengenal Pasti Kebolehan Intelek dan Potensi Pelajar Sekolah. (1992).1 m. Pengurus Tanpa Hambatan . Hanya dengan kesedaran diri yang tinggi sahaja kita bersama-sama mewujudkan sebuah sekolah yang berkesan melalui ketrampilan dan kepemimpinan kita dalam pengurusan yang berkualiti. Northcote & Rustomji." Dan nama kita akan terpahat sebagai seorang guru yang unggul dan berjasa.K. Dewan Bahasa dan Pustaka. "Strategic plans are worthless unless there is first strategic vision. penolong-penolong kanan perlu sedar mereka harus sanggup dan dapat memahami cabaran-cabaran dunia pendidikan di abad ke-21 di mana perkembangan dan pembangunan diri insan anak didik kita bukan lagi kemahiran-kemahiran asas sematmata. Jurnal Suara Pendidik. C. "It is impossible for anyone to begin to learn what he believes he already knows.s. Kuala Lumpur. Epictetus berkata. Selangor D. Kuala Lumpur. Persatuan Pendidikan Malaysia Jilid 19 No. Federal Publications.Northcote & Rustomji.Northcote & Rustomji. menunjuk arah dan menjadi teladan kepada semua warga sekolah.D. C. Kuala Lumpur. ____________________ (1997) Kursus Induksi Umum Untuk Pegawai-pegawai Perkhidmatan Awam Malaysia. . Parkinson. M. (1992).‫ٱ‬ Rujukan John Arul Philips Ph. C. M. Parkinson. ITM Shah Alam. sikap dan kemahiran-kemahiran yang dapat membantu mereka bersaing dan berjaya melalui pengembangan dan pembangunan pelbagai kecerdasan (multiple intelligence). walaupun kita tidak diisytihar sebagai seorang 'Tokoh Guru'. Dewan Bahasa dan Pustaka.Penutup Hanya satu perlu kita ingat bahawa janganlah sikap menganggap diri sudah amat mengetahui segalanya maka kita 'terhambat' daripada belajar untuk pengembangan diri. Parkinson. (1986).." Untuk itu kita perlu menilai semul perhatian dan sikap kita selama ini seperti kata Philip Cosby dalam bukunya Quality Without Tears.

Buku Panduan Bagi Ibubapa Mengenai Disiplin Murid Sekolah. 3. Pemakanan seimbang melalui pengurusan kantin yang bijaksana. 4. 2. Kehadiran murid di sekolah juga memerlukan sekolah melihat akan hal-hal mengenai kebajikan murid seperti : 1. Sekolah memiliki. peraturan dan surat-surat pekeliling ikhtisas yang berkaitan. Peraturan Pelajaran. Memastikan semua staf sekolah membaca dan memahami semua undang-undang. Untuk memastikan murid-murid selamat semasa di bawah pengawasan sekolah maka sekolah perlu memastikan bahawa perkara-perkara berikut dilaksanakan:1.PENGURUSAN HAL EHWAL MURID Jawatankuasa Penolong Kanan HEM diwujudkan apabila didapati bahawa beban tugas pengurusan sekolah yang dipikul oleh Pengetua dengan dibantu oleh Penolong Kanan (Pentadbiran) sudah bertambah dan menjadi lebih rumit. Memastikan semua undang-undang. 3. Bantuan kewangan berbentuk biasiswa. Kesihatan fizikal. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 7/1986: Langkah Meningkatkan Keberkesanan Disiplin Sekolah. memahami dan mematuhi kandungan dokumen-dokumen seperti Ordinan Pelajaran 1957. Sekolah menyedia dan melaksanakan program-program untuk mempertingkatkan disiplin murid. mental dan emosi menerusi aktiviti ko-kurikulum. Barangan keperluan harian aktiviti di sekolah melalui koperasi sekolah. Buku Panduan Tatacara Disiplin Sekolah untuk Pengetua/Guru Besar dan Guru. 5. peraturan dan surat-surat pekeliling ikhtisas dipatuhi oleh semua staf sekolah. 5. peraturan dan suratsurat pekeliling ikhtisas yang berkaitan. jawatan Penolong Kanan HEM diwujudkan dan beliau diberi tanggungjawab untuk membantu Pengetua menangani hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan HEM. Sekolah mengkaji secara berkala punca salah laku murid dan program pencegahan dan pemulihan. Pelaksanaan di atas akan dapat dicapai dengan tindakan berikut: 1. Memastikan sekolah memiliki semua dokumen undang-undang. 4. Pinjaman buku teks bagi yang memerlukan. Sehubungan dengan itu. Sekolah menyedia dan mengedarkan peraturan sekolah kepada semua pihak yang berkaitan. Sekolah memperjelaskan undang-undang dan peraturan-peraturan kepada semua ibubapa dan murid. 2. 3. Memaklumkan kepada pelajar dan ibubapa semua undang-undang. Dua aspek yang penting dalam bidang ini adalah mengenai keselamatan dan kebajikan murid. 2. Buku Panduan AM Disiplin Sekolah. . peraturan dan surat-surat pekeliling ikhtisas yang berkaitan. 4.

Mengukuhkan pengurusan ko-kurikulum dalam membantu mengembangkan kurikulum bagi melahirkan pelajar yang berketrampilan serta berwawasan selaras dengan kehendak masyarakat dan negara. MISI Jawatankuasa Hal Ehwal Murid SMK Simpang komited untuk   Memastikan kebajikan murid diberi perhatian pada tahap kualiti tinggi. Beginilah besarnya harapan Kementerian Pendidikan dan atas kesedaran bahawa generasi masakini adalah pemimpin masa depan maka warga pendidikan amnya harus menerima cabaran ini. Proses sosiolisasi yang mantap dan cemerlang dengan bimbingan Guru Bimbingan dan Kaunseling. Memastikan keselamatan murid sentiasa berada dalam keadaan yang terpelihara. Sentiasa bermunasabah diri untuk meningkatkan kualiti kerja disamping melakukan anjakan paradigma. Mengujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dengan memberikan perkhidmatan yang terbaik.6. semangat berpasukan dan kreativiti yang menyeluruh. MATLAMAT STRATEGIK JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID Matlamat Strategik Jawatankuasa Hal Ehwal Murid dalam membantuk SMK Simpang mencapai VISI dan MISINYA adalah seperti berikut:- . VISI Jawatankuasa Hal Ehwal Murid SMK Simpang komited untuk menjadikan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid SMK Simpang sebagai badan pengurusan Hal Ehwal Murid yang berkualiti di negeri Perak pada tahun 2007. PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH Kami warga SMK Simpang dengan penuh iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :     Meningkatkan kualiti pengurusan kurikulum dan memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan secara berkesan melalui sikap bekerjasama.

Mengambil tindakan sesuai terhadap kes-kes murid yang melanggar peraturanperaturan tatatertib dan salahlaku. Penolong Kanan HEM berperanan dalam perkara berikut:    Merancang dan menyelaras pelaksanaan program bimbingan dan kaunseling bersama dengan guru kaunseling. Mewujudkan suasana sekolah yang kondusif dengan memberikan perhatian kepada kepelbagaian agama dan bangsa melalui penglibatan dalam bidang ko-kurikulum. aktiviti ko-kurikulum dan penerapan nilai-nilai murni. Meningkatkan tahap kepatuhan murid kepada peraturan sekolah sehingga mencapai kesalahan berat sifar. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin dan laporan murid. BIDANG TUGAS Penolong Kanan Hal Ehwal Murid bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan. Membantu Pengetua menyelia dan menilai. Senarai Tugas Dalam hal disiplin. Penolong Kanan HEM berperanan dalam perkara berikut:      Menentukan penerapan amalan dan nilai yang murni. Menjadi Guru Penasihat Lembaga Pengawas. Merancang dan melaksanakan program kebajikan dan orientasi bagi murid-murid baru. Bertanggungjawab kepada Pengetua untuk hal-hal Pendidikan Jasmani. 1. Memastikan undang-undang dan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan. Ia juga bertanggungjawab untuk mempertingkatkan kebajikan murid. biasiswa dan bantuan kewangan. kantin dan asrama sekiranya ada. Dalam hal bimbingan dan kaunseling pula. buku teks. keselamatan dan kebajikan murid. koperasi sekolah. perayaan sekolah. Menyelaras dan menyediakan rekod bimbingan dan kaunseling dan menyediakan laporan yang diperlukan. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Membantu Pengetua dalam pentadbiran sekolah yang mempunyai sidang petang. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. disiplin dan kaunseling. Bidang Tugas Penolong Kanan HEM berperanan untuk melaksanakan tugas berikut :      Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Pengetua. 2.   Menyediakan perkhidmatan Hal Ehwal Murid yang memenuhi kualiti tinggi Jabatan Pendidikan Negeri. . Ko-kurikulum. penerbitan dan percetakan.

Menyemak Buku/Kad Kemajuan Murid dan Jadual Markah. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah. Dalam hal Kesihatan. Mengemaskini rekod-rekod biasiswa/bantuan. Penolong Kanan HEM berperanan dalam perkara berikut:    Menyelenggara perakuan-perakuan biasiswa/bantuan. Dalam hal biasiswa dan bantuan. . pengesahan dan pengedaran Sijil Berhenti Sekolah. Membantu merancang Takwim Sekolah.Dalam hal Program Perlindungan Murid. Penolong Kanan HEM berperanan dalam perkara berikut:   Merancang dan menyelaras program pencegah penyalahgunaan dadah dan programprogram lain di peringkat sekolah. Mengurus tuntutan dan bayaran biasiswa murid. Mengurus kutipan-kutipan data. Mengurus pertukaran murid. sijil-sijil murid. Penolong Kanan HEM berperanan dalam peranan berikut:     Mengurus kemudahan rawatan murid. Memastikan program kesihatan dijalankan dengan sempurna seperti mengurus Kad 001M dan sebagainya. Dalam hal Pentadbiran. Menyelaras penyeliaan yang berkaitan dengan kantin. Penolong Kanan HEM berperanan dalam perkara berikut :         Mengurus dan mengemaskini Buku Rekod Pendaftaran. Dalam hal buku teks. Penolong Kanan HEM berperanan dalam perkara berikut:    Menyelaras hal pengeluaran. mengawal stok buku teks dan mengawal Bilik Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan buku teks. Menyemak Buku Kedatangan murid sidang pagi. Memastikan langkah-langkah keselamatan murid semasa berada di sekolah dilaksanakan. Mengurus kemasukan dan penempatan murid. Mengurus surat akuan. Menyelaras segala aktiviti kesihatan dan kebersihan murid. pengambilan buku teks dan hapuskira.

Jawatankuasa Hal Ehwal Murid Pengerusi Puan Hajah Roh Hani bt. Yahaya Naib Pengerusi 2 Pn. Noh . Harun Setiausaha Pn. Satari Naib Pengerusi 1 Puan Zaiton bt. Norashikin bt. Yahaya Kesihatan/Bilik Rawatan Pn. Rita Naran a/p Naran Singh SPBT En. Harithuddin b. Abd Latif Buku Pendaftaran Pn. Mohd. Abd Bashid b. Abu Bakar Naib Pengerusi 3 En. Mariam bt. Radzi b. Mohd. Rabayah bt. Abdul Latif Timbalan Pengerusi En.

Norashikin Abd Latif Pn. Md Isa Majlis Ketua Tingkatan En. Norzilla bt. Md Yusof Jawatankuasa Surau Ustazah Fauziah bt. Yusof .Rajaletchimy a/p Kuppusamy Pembimbing Rakan Sebaya: Pn. Tan Wooi Chung Badan Pengawas: Pn. Tan Chong Wan Kebajikan Pelajar Bimbingan & Kaunseling Pn. Razali 3K En. Liew Voon Kiong PIBG Pendidikan Pencegahan Dadah Pn. Nor Azwa bt.Biasiswa Pn. Thamil Selvi a/p Sabapathy Lembaga Disiplin En. Mohd Marzuki En. Mohd Shariff b. Norain bt. Mohd Noor Lalulintas En. Abdul Malek Abu Bakar Majalah Sekolah Kepimpinan Pelajar En. Zulkefli b. Zahari b. Suhaimi Kantin Sekolah Cik Noor Zuraidah bt. Thamil Selvi a/p Sabapathy Pengawas PSS: En. Ibrahim Briged Komuniti Pn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->