P. 1
Laura Chapman

Laura Chapman

|Views: 5,433|Likes:

More info:

Published by: Gwendoline Florence Adrian on May 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

Kumpulan 3 : Aziz Azwan Afidah Hussin Noorazianti Mohd Zaki Gwendoline Adrian

Pengenalan
 Laura H. Chapman berperanan

sebagai pemimpin dalam bidang pendidikan seni sudah melebihi 40 tahun.  Buku, rencana, kajian dan ucapan beliau membincangkan tentang isu polisi, reka bentuk kurikulum, pengajaran metadologi dan penilaian.

terdapat empat aspek     utama yang seumpama ini dalam pelajaran seni iaitu: (i) pemerhatian (ii) penerokaan (iii) penghasilan (pembuatan) (iv) apresiasi dan perlanjutan . Menurut Chapman (1986).

 Pemerhatian secara aktif pula -bagaimana pemerhatian atau penyediaan seorang guru itu menyediakan sesuatu aktiviti di dalam kelas seninya & ianya mestilah dapat dilakukan secara bersepadu.melibatkan melibatkan sensitiviti deria manusia iaitu deria penglihatan.Pemerhatian  Pemerhatian. .

akt djlnkn ssuai dgn ltr blakang mrid  Contohnya : Bidang Menggambar = Melukis gmbr pmandangan -merujuk kawasan atau tempat di sekeliling kehidupan murid – muridnya = kehidupan nelayan (kemungkinan kawasan sekolah tersebut terletak di tepi laut.) . Lima perkara yang perlu diambil kira semasa menyediakan sesuatu aktiviti seni: 1 ) Guru perlu peka & tahu pengetahuan sedia ada murid . . .objektif P & P lebih mudah dicapai.Murid dapat melakukan pemerhatian secara aktif tentang gambaran sebuat bot nelayan atau keadaan sesebuah pantai itu.

2) Benda atau bahan yang digunakan mestilah konkrit (maujud) . .dapat menyediakan bahan dan aktiviti yang dapat memupuk & menarik minat murid. .muridnya untuk belajar selaras dengan kecenderungan dan minatnya. kecenderungan dan latar belakang muridnya.memudahkan pelajar melakukan pemerhatian seterusnya membuat hasilan yang lebih tepat dan kreatif. 3) Guru juga perlu melihat dan peka kepada minat.

4) Pemerhatian yang aktif juga perlu dilihat dari segi kegunaan bahan itu.Guru perlu melihat kesesuaian bahan itu agar ianya selaras dengan pengalaman dan kecenderungan muridnya 5) aktiviti yg dilaksanakn dapat mencetuskan idea & imaginasi murid. bunyinya. . . . pergerakan dan aksi sesuatu bahan itu.dapat menarik minat murid & menjana idea mereka serta mengembangkan imaginasi mereka .P & P mjadi lebih seronok.

. • Akt penerokaan perlu kecil. . garisan atau bentuk.murid meneroka bahan yang dipamerkan oleh guru seperti penggunaan warna pada kolaj. elemen -elemen corak yang digunakan di dalam pembuatan batik atau kraf tangan.Penerokaan  Murid meneroka sesuatu bahan itu secara lebih dekat dan melihatnya melalui berbagai aspek atau segi. mudah dan ringkas.  Contohnya : Aktiviti seni reka .Ia juga mempunyai permainan cuba mencuba atau suai kenal dengan bahan. .Murid juga dibenarkan menguji bahan tersebut dan mencari penemuan sendiri dengan bimbingan guru.

• Guru juga perlu menerangkan tatacara. guru perlu membimbing muridnya membuat penghasilan dengan menggunakan alat atau bahan dan teknik yang sesuai dan betul. keselamatan dan membantu murid di dalam penyampaian kandungan subjek. langkah dan proses membuat dengan cara yang betul.  Guru juga perlu menerangkan cara amalan tertib ketika melakukan sesuatu aktiviti. Selepas aktiviti penerokaan. idea. .dapat membantu murid yang lemah untuk terus belajar dan tidak lari dari objektif yang hendak dicapai. hal benda dengan bentuk hasil. .

.  Proses artistik yang dijelaskan oleh Chapman melibatkan 3 disiplin. (b) bersifat boleh ubah dan (c) berulang-ulang. iaitu: (a) tidak bersifat statik. Laura H. Chapman di dalam bukunya bertajuk Approches in Art Education (1978) menjelaskan bahawa proses kreativiti mempunyai pertalian dan hubungan yang hampir sama dengan proses penghasilan karya ataupun dikenali sebagai proses artistik.  Menurut Chapman lagi. 3 disiplin ini tidak menjadi keutamaan asalkan objektif menghasilkan karya seni tercapai.  Proses artistik ini digunakan oleh penggiat seni dalam penghasilan karya.

bimbingan & panduan yang akan diberikan kepada pelajar oleh guru bergantung kepada pengalaman guru itu sendiri.  Ini kerana. seseorang guru itu sendiri perlu mempunyai pengalaman luas di dalam penghasilan karya seni. Bagi mgalakkan pelajar menghasilkan karya seni. .

Pengolahan dan Pemurnian (Elaboration and Refinement) 3. Kemahiran Menggunakan Bahan (Execution in a Medium) . Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea) 2. Terdapat tiga kaedah yang diperkenalkan oleh Chapman bagi menghasilkan karya seni: 1.

Pengwujudan Idea (Inception of Idea)  Dalam menjana idea. PSV = guru dimestikan untuk membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea. adalah dikhuatiri murid mungkin tidak mampu menghasilkan karya. proses ini agak lambat dan memakan masa.1. Yang nyata. pengkarya menetapkan objektif. . Terdapat juga pengkarya yang tidak dapat menetapkan haluan penghasilan karya kerana penetapan ini bergantung kepada ilham dan cetusan idea. Sekiranya diabaikan.     haluan & tujuan penghasilan karya.

 Idea-idea boleh didapati melalui empat pendekatan: (a) Alam semulajadi & objek di persekitaran (b) Perasaan dalaman khayalan dan imaginasi (c) Aliran & tema sejagat (d) Keperluan dan pengalaman hidup harian .

Perkembangan dan Penghalusan Idea (Elaboration and Refinement)  Proses ini dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang     lebih sistematik & tersusun. Proses ini digunakan oleh pengkarya bagi memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema & objektif penghasilan. Proses ini perlu didedahkan kepada murid di sekolah supaya mereka dilatih untuk mempunyai pengamatan mendalam terhadap ketelitian. Peringkat kanak2 = proses ini dianggap signifikan kerana proses pengolahan & pemurnian biasanya diulang beberapa kali bagi mendapatkan hasil terbaik.2. Pendekatan bagi fasa ini adalah seperti berikut: .

mentafsir dan mengurus maklumat visual. •Frank Barron dan Irvin Child menyatakan bahawa artis mempunyai pemerhatian tinggi untuk melihat.Pendekatan/Tema Penjelasan •Meningkatkan kesedaran terhadap kualiti tampak. berbanding dengan mereka yang bukan artis. Pemerhatian dan kajian visual . •Kajian-kajian yang terperinci mengenai alam dan fenomenanya meningkatkan daya ekspresif. memerhati.

P. . •Kajian visual akan meningkatkan lagi ciri-ciri tersebut serta membolehkan aktiviti memperkembangkan dan memperinci serta penghalusan dilakukan dengan lebih keatif. Guilford.Pendekatan/Tema Pemerhatian dan kajian visual Penjelasan •Menurut J. Iaitu dikatakan sebagai kemahiran “adaptive flexibility”. artis mudah dapat menyesuaikan diri dan menggunakan media biasa untuk menyelesaiakan masalah baru.

ialah : bertumpu dan bercapah spontan dan penetapan orientasi tampak dan haptik . akan dapat membantu usaha memperkembangkan atau menghalusi idea. •Pengetahuan tentang kaedahkaedah berkarya.Pendekatan/Tema Penjelasan Perubahan Cara Bekerja •Berlainan artis berlainan gaya atau cara mereka bekerja. •Kaedah dan ciri-ciri kerja tersebut.

Pendekatan/Tema Penjelasan Bertumpu: •Artis memulakan kerja dari awal idea hingga ke peringkat kemahiran media. Spontan: . •Menyedari unsur-unsur yang perlu dianalisa dan diolah untuk mencapai tujuan . Artis meneroka dan mencuba pelbagai teknik sehinggalah ia menemui sesuatu teknik yang memuaskannya bagi mencapai tujuan asal. Bercapah: Artis meneroka serta membuat percubaan pelbagai kaedah dan teknik sebelum membuat keputusan/ tujuan.

.Pendekatan/Tema Penjelasan Penetapan: Artis menentukan pilihan teknik atau prosedur. Sanggup mengubah tujuan asal. Orientasi Tampak : Disebut sebagai pemikiran visual dimana kerja dilakukan bermula dari tahap persepsi. asalkan pilihan prosedur pilihannya digunakan. untuk menghasilkan karya. Kualiti kerja bergantung kepada maklumat dari pengalaman tampaknya.

kesesuaian bahan. Penerokaan Simbol dan Makna •Artis biasanya suka membuat penerokaan untuk mendapatkan simbol dan makna yang baru dalam kerja mereka. •Pemikiran dan persoalanpersoalan tentang fungsi. bergantung kepada imaginasi dan gerak isyarat kinestetik secara lebih terbuka. impak dan sebagainya membolehkan artis meneroka pelbagai idea.Pendekatan/Tema Penjelasan Orientasi Haptik :(Greek : Artis bekerja secara bertindak Haptikosable to grasp) kepada suasana. .

Kemahiran Media (Execution in a Medium)  Pemilihan bahan bagi menghasilkan karya sangat bergantung kepada pemilihan yang dilakukan oleh pengkarya.  Sesetengah pengkarya akan terus menggunakan bahan yang sama bagi menghasilkan karya & tidak kurang juga yang gemar membuat eksperimentasi bagi melihat kesan-kesan tertentu. .3.

.  Dlm PSV.  Guru perlu menjelaskan melalui demonstrasi dan tunjuk cara supaya pemilihan bahan oleh murid mempunyai makna dan nilai tersendiri. Pemilihan bahan .memberikan kesan terhadap masa yang diambil bagi menyiapkan sesuatu karya dan persediaan yang perlu dilakukan sebelum menghasilkannya. guru perlu membimbing murid melalui pengenalan terhadap bahan & teknik penggunaan serta penghasilan.

proses penghasilan karya seni mengikut Chapman(1978) ialah seperti berikut: Kemahiran Menggunakan Bahan Kaedah Penjanaan Idea Pengolahan dan Pemurniaan . Maka.

penggunaan bahasa yang sesuai dengan memanipulasi alatan dan teknik yang digunakan  Murid juga dapat menghargai hasil kerja masing – masing serta menghormati mengakui sesuatu karya yang telah dilakukan atau dicipta. . jalinan. ton.  Murid dapat melihat perkaitan antara sesuatu kandungan dan hal benda. warna.  Aspek ini merujuk kepada perasaan murid semasa & setelah melakukan akt seni didalam kelas.Apresiasi seni visual secara mudah  2 jenis utama akt apresiasi  aktiviti yang dirancang khas dan  aktviti mudah yang dirancang di akhir setiap pelajaran.  Guru juga dapat menerangkan kepada murid perkaitan antara aspek bahasa yang dapat dikaitkan dengan istilas seni contohnya perkaitan antara sifat garisan. rupabentuk dan bentuk.

setiap hasilan seni yang dihasilkan.Nilai Murni  Aspek menghargai nilai murni. Ia mengenai nilai atau idea yang hendak disampaikan dan berkaitan dengan kehidupan yang sebenar. mereka perlulah melihat dari sudut pandangan yang positif. .  Contohnya.

 Bagi memperkembang kreativiti pelajar. Capman telah menyatakan bahawa proses kreativiti = proses penghasilan/artistik. guru PSV perlu menggunakan pelbagai cara dalam menghasilkan karya dan yang penting sekali ialah guru PSV harus menguasai bidang seni visual ini supaya guru mempunyai pengalaman yang lebih banyak untuk mengajar pelajar.Rumusan  Laura H. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->